Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader"

Transkript

1 Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i Risk & Försäkrings jämförelse av flytträtts. Skandia var i särklass dyrast på tre av fyra omåden. Folksam som var dyrast 2006 har sänkt sina rejält. Länsförsäkringar (tradliv), Nordea och SPP tar tre månader eller längre tid på sig att flytta kapitalet. Allt kapital kommer inte att kunna flyttas från den 1 maj, även fast lagen tillåter det. Först den 1 oktober 2008 förväntas Collectum ha administrationen på plats för att hantera flyttar inom ITP och för avtalspension SAF-LO beräknas flyttar kunna genomföras tidigast under Anställda inom kommun, landsting och stat har inte flytträtt i sina avtal. en med kostnadsfri flytträtt Avanza, Danica Pension och Moderna Försäkringar har 0 kr i flytt på alla sina sparalternativ. Den 1 maj återinförs flytträtten för pensionsförsäkringar. Risk & Försäkring har därför jämfört bolagens. Avgifterna har sänkts generellt sett sedan sommaren 2006 då Risk & Försäkring senast genomförde denna undersökning. De högsta na är dock fortfarande väldigt höga och det är stora skillnader mellan bolagen. År 2006 var den högsta flyttavgiften inom tradlivförsäkring kr, som Folksam Liv tog ut för att flytta 1,6. I maj 2008 är högsta avgiften för att flytta 1,6 miljoner inom tradliv kr en avgift som Skandia Liv tar ut både för privatsparare och för tjänstepensionssparare. För unitlinkedförsäkring har na sjunkit betydligt mera från 2006, men fortfarande är de allra högsta na mycket höga var den högsta avgiften kr som Folksam tog ut för att flytta 1,6. I maj 2008 är det dyraste alternativet för unitlinkedsparare på privatsidan Länsförsäkringar liv som tar ut, för att flytta 1,6. Den högsta avgiften 2008 är därmed mindre än en fjärdedel av den högsta avgiften När det gäller unitlinkedsparande för tjänstepensionssparare tar dock Skandia Liv ut kr för att flytta 1,6, vilket är mer än fyra gånger mer än närmaste konkurrent. Folksam som år 2006 toppade listorna med en flyttkostnad på kr inom tradliv och kr inom unit linked för flytt av 1,6 miljoner, har nu minskat båda dessa till kr. Även flera andra bolag har sänkt sina betydligt inför den återinförda flytträtten i maj Den sparare som prioriterar riktigt låga har tre bolag att välja mellan som inte tar ut några flytt alls på någon av sina produkter. Dessa är Avanza, Danica Pension och Moderna Försäkringar. Ytterligare ett par bolag tar endast ut en liten, fast administrationsavgift på några hundralappar. Även tiden för att få kapitalet flyttat skiljer sig mycket mellan bolagen. Avanza, Danica, Moderna Försäkringar, och Swedbank genomför flyttarna på mindre än en månad på alla sina sparalternativ, medan Trygg-Liv, Folksam, Handelsbanken, en med högst flytt Tradliv Skandia Liv (Privat) kostar kr för flytt av och kr för flytt av 1,6. Skandia Liv () kostar kr för flytt av och kr för flytt av 1,6 miljoner kr. Unitlinked Länsförsäkringar liv Privat Pension kostar kr för flytt av och för flytt av 1,6. Skandia () kostar kr för flytt av och kr för flytt av 1,6. en där det tar kortast tid att flytta kapitalet Följande bolag flyttar kapitalet på mindre än en månad: AMF Pension, endast unitlinked ITP och FTP, Avanza, Danica, Moderna Försäkringar, och Swedbank. en där det tar längst tid att flytta kapitalet: Följande bolag flyttar kapitalet på tre månader eller mer: Trygg-Liv, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar (tradliv), Nordea och SPP. Så har undersökningen gjorts Risk & Försäkring har frågat livförsäkringsbolagen om priset för flytträtten inom privat tradliv, privat unitlinked, tjänstepension tradliv och tjänstepension unitlinked. Vi har använt oss av två olika exempel, en sparare som ska flytta ett kapital på och en annan sparare som ska flytta ett kapital på 1,6 miljoner kr. För alla exemplen gäller att spararna har haft sin försäkring i fem år och att flytten genomfös den 1 maj. Liksom vid alla sammanställningar av tabeller finns en risk för felaktigheter. De uppgifter vi lagt in i tabellen har sänts till oss per mejl från respektive bolag och har, efter införande i tabell, kontrollerats och godkänts av bolagen före publicering.

2 Skandia Liv, Nordea och Länsförsäkringar Liv har högsta flyttkostnaden på tradliv privat... Skandia Liv tar hela kr i avgift för att flytta en traditionell privat pensionsförsäkring på 1,6. Även Nordea tar rejält betalt, för motsvarande flytt. Flera bolag flyttar kostnadsfritt. Även på tradliv tjänstepension är Skandia Liv dyrast. Här är det bara Avanza som flyttar kostnadsfritt. TRADLIV PRIVAT från maj begäran till genomförd flytt AMF Pension Privat Innevarande månad + 2 månader i kr för 700 kr 700 kr AMF Pension Aktiv Innevarande månad + 0 kr 0 kr 2 månader. Flytt inom AMF tar 1 vecka Avanza Pension Genomförs omgående 0 kr 0 kr Depåförsäkring Danica Pension Inom en månad 0 0 Folksam Liv (inklusive individuell tjänstepension) saktiebolaget (fd Nya Liv) Gamla Livförsäkringsaktiebolaget *1, om lägre än 104% Sedvanliga återköps kr kr snarast möjligt, e ö Handelsbanken Liv Innevarande månad + kr KPA Pensionsförsäkring Mindre än tre månader 700 kr 700 kr Länsförsäkringar Liv inkl Nya Världen Privat Pension (ålderspension med traditionell förvaltning) (ålderspension med premiegaranti) *2 1 5 Kan förekomma *4 *5 Efter tre månader, *5 *6 efter tre månader, kr 3220 kr kr 800 kr kr Privatpension Så snart som möjligt 250 kr 250 kr Skandia Liv kommer med nya villkor den 1 maj. cirka 2 månader kr kr 5% år 1, nedtrappning till 1% efter år 10 om kollektiva under 100% SPP Liv Innevarande månad kr Swedbank Försäkring Inom en månad 500 kr 500 kr *1: Gäller inte för försäkring utan efterlevandeskydd eller för försäkring under utbetalning med livsvarig utbetalningstid, oavsett om den har efterlevandeskydd. Länsförsäkringar flytträtt på Försäkrad Pension, Privat Pension, splanen Friplan. För avtalspensioner gäller olika *3: År 1 flytt ej tillåten, år 2: 5 värdet, 7 procent för Friplan, år 3: 4 värdet, år 4: 3 värdet, år 5: 2 värdet, från år 6: 1 värdet. *4: En marknadsvärdesjustering kan göras för traditionell förvaltning. Återbäringsdelen minskas om: - Länsförsäkringars snivå vid tidpunkten för flytt understiger det vid varje tidpunkt gällande nedre riktmärket för snivå och/eller - Länsförsäkringars kapitalbas vid tidpunkten för flytt inte motsvarar vid var tidpunkt gällande krav på solvensmarginal *5: Undantag: KAP-KL, PA03, och under 2008 SAF-LO (bestämt av parterna) samt Kapitalpension (lag) *6: Ålderspension med traditionell förvaltning (ej nyteckning): Den kollektiva avgiften är 1-3 år från tecknandet 5 % av kapitalet, 3-6 år från tecknandet 3 %, 6-9 år från tecknandet 2 % och 9 år från tecknandet 1 procent.

3 liksom på tradliv tjänstepension TRADLIV TJÄNSTEPENSION från maj begäran till genomförd flytt i kr för AMF Pension SAF LO AMF Pension ITP Från 1 okt Innevarande månad kr 400 kr 2 månader. AMF Pension FTP *1 Innevarande månad kr 400 kr 2 månader. Avanza Pension Genomförs omgående. 0 kr 0 kr Depåförsäkring Folksam Liv SAF-LO *2, om lägre än 104% kr kr saktiebolaget (fd Nya Liv) Gamla Livförsäkringsaktiebolaget Sedvanliga återköps *3 Sedvanliga återköps snarast möjligt, efter överens-kommelse snarast möjligt, efter överens-kommelse Handelsbanken Liv Innevarande månad + KPA Pensionsförsäkring KAP KL KPA SAF/LO Länsförsäkringar Liv inkl Nya Världen Friplan Premiegarani,. Avtalas av parterna *4 1 7 värdet *5 Skandia Liv 5% år 1, nedtrappning ti 1% efter år 10 Kan förekomma *6 ev ev kr (efter 5 års innehav enl *7 *8 Efter tre månader, kr kr *7 *9 Efter tre månader, kr kr premieinbetalningen Så snart som möjligt 250 kr 250 kr om kollektiva konsolidreingen är under 100% cirka 2 månader kr kr SPP Liv Innevarande månad kr Swedbank Försäkring Inom en månad 500 kr 500 kr *1: Om parterna inte enas om något annat. *2: Gäller endast för de premier som inkommit from den 1 januari 2004, och inte för försäkring under utbetalning. *3: Försäkringar inom TryggPlan som tecknats efter den 1 juli 2007 omfattas av den lagstadgade flytträtten. Övriga försäkringar saknar flytträtt. *4: För alla produkter som nytecknats från 2 februari För försäkringar tecknade före 2 februari 2007 har Länsförsäkringar flytträtt på Försäkrad Pension, Privat Pension, splanen Friplan. För avtalspensioner gäller olika *5: År 1 flytt ej tillåten, år 2: 5 värdet, 7 procent för Friplan, år 3: 4 värdet, år 4: 3 värdet, år 5: 2 värdet, från år 6: 1 värdet. *6: En marknadsvärdesjustering kan göras för traditionell förvaltning. Återbäringsdelen minskas om: - LF:s snivå vid flyttillfället understiger det nedre riktmärket för snivå och/eller LF:s kapitalbas vid tidpunkten för flytt inte motsvarar gällande krav på solvensmarginal *7: Undantag: KAP-KL, PA03, och under 2008 SAF-LO (bestämt av parterna) samt Kapitalpension (lag) *8: Ålderspension med traditionell förvaltning (ej nyteckning): Kollektiv avgift: 1-3 år från tecknandet 5 % av kapitalet, 3-6 år: 3 %, 6-9 år: 2 % och 9 år: 1 %. *9: Företagsbetald pensionsplan: Försäkring med premiegaranti: 1-3 år från tecknandet 2,5 % av kapitalet, 3-6 år: 2 %, 6-9 år: 1,5 % och 9 år eller mer: 1 procent.

4 Länsförsäkringar har högsta flyttkostnad för privat fondförsäkring Länsförsäkringar tar för att flytta en privat unitlinkedförsäkring värd 1,6. Handelsbanken Liv, Nordea och Skandia Liv tar nästan lika mycket betalt. UNITLINKED PRIVAT från maj begäran till flytt Danica Pension Flytt sker inom en månad Folksam (inklusive individuell tjänstepension) saktiebolaget Handelsbanken Liv i kr för i kr för 1,6 miljoner kr 0 0 * kr kr Återköps under de första fem åren eller snarast möjligt, efter överenskommelse Innevarande månad + KPA Mindre än tre månader Länsförsäkringar liv Privat Pension Moderna Försäkringar Liv Nordea Liv & Pension Privatpension Skandia Fonförsäkring SPP Liv *2 1 5 i förekommande fall 1 mån kr (efter 5 års innehav enl ev 700 kr 700 kr (efter 5 års * *5 Efter tre månader, 800 kr kr Så snart som möjligt 250 kr 250 kr 5% år 1, nedtrappning till 1% år 5 cirka 2 månader kr kr Innevarande månad 800 kr Swedbank Försäkring Inom en månad 500 kr 500 kr *1: Gäller inte för försäkring utan efterlevandeskydd eller för försäkring under utbetalning med livsvarig utbetalningstid, oavsett om den har efterlevandeskydd. Länsförsäkringar flytträtt på Försäkrad Pension, Privat Pension, splanen Friplan. För avtalspensioner gäller olika *3: År 1 flytt ej tillåten, år 2: 5 värdet, 7 procent för Friplan, år 3: 4 värdet, år 4: 3 värdet, år 5: 2 värdet, från år 6: 1 värdet. *4: För ITP och ITPK införs flytträtt den 1 oktober. *5: Undantag: KAP-KL, PA03, och under 2008 SAF-LO (bestämt av parterna) samt Kapitalpension (lag) 10

5 Skandia Liv dyrast på flyttkostnad i båda typexempeln Avanza flyttar kostnadsfritt Även när det gäller unitlinked tjänstepension utmärker sig Skandia negativt genom att ta mest betalt för att flytta en försäkring värd 1, kr tar Skandia för det. Avståndet till den näst dyraste flyttkostnaden är stort: Länsförsäkringar liv tar för motsvarande flytt. UNITLINKED TJÄNSTEPENSION från maj AMF Pension ITP AMF Pension FTP Avanza Avtalspension Folksam Liv SAF/ LO saktiebolaget Handelsbanken Liv KPA KAP KL, KPA SAF/LO Länsförsäkringar liv Friplan Nordea Liv & Pension Skandia SPP Liv Swedbank Försäkring begäran till flytt i kr för Från 1 okt Senast två veckor efter att slutlig flyttbegäran kommit in 400 kr 400 kr *1 Senast två veckor 400 kr 400 kr efter att slutlig flyttbegäran kommit in Genomförs omgående. 0 kr 0 kr, men ej under utbetaln. Återköps under de första fem åren kr kr Beroende på vad vi kommer överens om med kunden antingen snarast möjligt. Innevarande månad +. Avtalas av parterna * mån kr ev *4 *5 Efter tre månader, år efter första premieinbetalningen kr kr Så snart som möjligt 250 kr 250 kr 5% år 1, nedtrapp-ning till 1% efter år 5 cirka 2 månader kr kr Innevarande månad kr Inom en månad 500 kr 500 kr *1: Om parterna inte enas om något annat. Länsförsäkringar flytträtt på Försäkrad Pension, Privat Pension, splanen Friplan. För avtalspensioner gäller olika *3: År 1 flytt ej tillåten, år 2: 5 värdet, 7 procent för Friplan, år 3: 4 värdet, år 4: 3 värdet, år 5: 2 värdet, från år 6: 1 värdet. *4: Undantag: KAP-KL, PA03, och under 2008 SAF-LO (bestämt av parterna) samt Kapitalpension (lag) *5: Företagsbetald pensionsplan: Försäkring med fondförvaltning: 1-3 år från tecknandet 1 % av kapitalet och 3 år från tecknandet eller senare 2000 kr. 11

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring med premiegaranti Gäller försäkringar tecknade från och med 2012-01-01

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2013 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2013 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Fredrik Nordström Chef Affärsutveckling

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Fem fakta om privat pensionssparande Tecknas och betalas individuellt. Spararen ingår ett frivilligt avtal med det försäkringsbolag eller motsvarande som ska förvalta pengarna.

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer