REBO RENOVERING AV FOLKHEMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REBO RENOVERING AV FOLKHEMMET"

Transkript

1 REBO RENOVERING AV FOLKHEMMET Strategier för integrerad hållbar renovering av bostadsbestånd ( ) Liane Thuvander & Paula Femenías Chalmers, Arkitektur CMB Lunch Eniro-C3

2 Olika intressegrupper påverkar möjligheten att genomföra ett renoveringsprojekt på ett optimalt sätt Bevarandekrav, ekonomi, teknik, miljökrav, inomhusklimat mm. går inte alltid hand i hand med varandra. Vissa aspekter har mer makt bakom sig än andra och kan tillåta sig ta för stor plats och eventuellt sänka projektet. Kraven på affärsmässighet står inte alltid i samklang med politiska önskemål. Ekonomi och miljö går inte alltid ihop. Långsiktighet och kortsiktighet är också avgörande för besluten och vad man kan försvara för insatser ur ett affärsmässigt perspektiv. Fastighetsförvaltare

3 Om ReBo

4 Hur vägs kulturhistoriska, arkitektoniska och sociala värden mot miljöhänsyn och kostnadseffektivitet vid renovering?

5 Projekttid Utlysning: Sustainable Renovation (Formas-BIC 12) Strategic Networking of RDI Programmes in Construction and Operation of Buildings kr kr Samverkanspartner kr kr

6 Samverkanspartner Fastighetsägare/förvaltare Framtiden AB + Bostadsbolaget, Familjebostäder Halmstads Bostads AB Stena Fastigheter AB AB Stockholmshem Arkitekter White Arkitekter AB Konsulter Ramböll Bengt Dahlgrens Byggare Peab Andra aktörer Göteborgs Stadsmuseum SBK Göteborg Hyresgästföreningen Implementeringsansvarig Västra Götalandsregionen

7 Varför? Renoveringsbehov efterkrigsbeståndet Större renoveringar är komplexa och kostnadsintensiva Integrerad beslutsfattning behövs för att balansera olika önskemål, behov och värden Arkitektoniska, kulturella och sociala värden är viktiga ur hållbarhets-perspektiv, uppfattas ofta som luddiga Verktyg saknas som kopplar samman materiella och immateriella värden

8 Varför folkhemmet? Teknisk kunskap, problem och potentialer (energieffektivisering) sämre än för senare bestånd Saknas teoretisk kunskap och praktiska exempel Representerar viktiga kulturella och historiska värden Kunskapsbrist immateriella värden. Risk för underskattning av arkitektoniska, kulturella och sociala värden till fördel av energibesparing och ekonomi att värden går förlorade vid storskalig renovering (material/teknik)

9 Syfte Utveckla renoveringsstrategier Stödja fastighetsägare, förvaltare, arkitekter, byggherrar, konsulter Etablera samverkansarena Transdisciplinärt kunskapbygge - ta fram teoretisk OCH handlingskunskap

10 Folkhemmet

11 God Bostad till alla Grundsten i byggande av en välfärdsstat Bostadssociala utredningen Resultatet av politisk vilja, generösa lån och engagemang från byggsektorn Lånen kopplade till standardhöjande åtgärder bad, kök Modernistiska och funktionalistiska ideal Tuna Backar Okänd fotograf, Uppsala stadsarkiv.

12 Guldålder svensk 1900-tals arkitektur Resurseffektivitet och god bostadskvalitet - inget social housing Dåtidens främsta arkitekter engagerade Från stadsplaner till detaljer Hus i park Grannskapsenheter, lokala centra, möteslokaler - forum Internationell förebild Fortfarande mycket uppskattat

13 ~ lgh i riket % % % % % % %

14 GÖTEBORG Kortedala Biskopsgården Torpa Kyrkbyn Södra Guldheden N Västra Järnbrott 2 km Lantmäteriet/Metria

15

16

17

18

19

20 Energianvändning Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus år 2010 [kwh per m 2 ] (Energimyndigheten, 2011)

21 Tidigare åtgärder - ROT

22 Renoveringsåtgärder Hissinstallation Stomförstärkning Utbyte av värmesystem, värmerör, vattenledningar, avlopp, elledningar, ventilationssystem, mm Tilläggsisolering av fasader, vindsbjälklag Invändiga renoveringar kök och badrum

23 ReBo metod & genomförande

24 Transdisciplinärt angrepp Kunspkapsproduktion (Mode 2) Context of application tillämpat sammanhang Inte bestämd av en disciplin, flera kunskapsområden Icke-hierarkisk, organisatorisk variation, föränderlig Socialt ansvar och reflektion effekt av resultat Flertaliga kvalitetskontroller (användbarhet, vetenskaplig) Disciplinär/interdisciplinär forskning

25 Samverkansarena Västra Götalandsregionen Stadsbyggnads -kontoret Göteborgs stadsmuseum Ramböll Fallstudie 1 Arena White Arkitekter Framtiden koncern Hyresgästföreningen Fallstudie 2 HFAB Peab Bostadsbolaget Familjebostäder Bengt Dahlgren AB Stena Fastigheter Forskarteam Arkitetur Stockholmshem Masterstudent Forskare Byggnadsfysik Forskare Miljösystemanalys Forskare Psykologi Fallstudie 3 Trainee Visualisering

26

27 Rebo-modell - Beskrivning av värden

28 3 Fallstudier

29 Göteborg: Torpa (1) original, attraktiv, riksintresse för kulturmiljövård Långängen (2) renovering 1980-tal, nära centrum Stockholm: Hökarängen (3) dåligt rykte

30 Fall 1_Torpa Bostadsbolaget Ta fram en metod för att: Bättre beslutsunderlag som ska väga in olika intressen så att bra beslut fattas och åtgärderna genomförs i rätt ordning.

31 Byggår: Arkitekter: Nils Einar Eriksson & Erik Ragndal Antal lgh: 600, mest 2 rok (~ 50 kvm) Hyra 54m2: 3650 kr/mån

32 Rundabordsamtal Mindre möten med olika aktörer Eget arbete utfört mellan mötena

33 Strategimatris

34 Vi har fått en struktur att jobba vidare ifrån. Arbetssätt för att ta fram ett överskådligt och så heltäckande beslutsunderlag som möjligt inför en renovering och i ett tidigt skede snabbt kunna identifiera potentiella konflikter mellan olika värden Matrisen hjälper att strukturera och hantera både materiella och immateriella värden enklare för en ny person att ta över planeringen om den som jobbar med bostadsområdet slutar användbart i Bostadsbolagets framtida arbete med renoveringar i bostadsområden från samma tidsperiod Artikel Bygg och Teknik mars 2014

35 Test in Kyrkbyn 2010 Monitored Approved by city museum 50 mm mineral insulation + new windows Brick to plaster facade Decreased levels of moisture 20-30% less bought energy 50% lowered power demand for heating

36 Fall 2_Långängen Familjebostäder stöd med sociala aspekter i en renoveringsprocess

37 Brytärtan byggt 1952 renoverat 1993 Brytbönan byggt 1950 renoverat 1985 Brysselkålen byggt 1951 renoverat 1995 Bruna bönan byggt 1952 renoverat - Bruna bönan byggt 1950 renoverat - Arkitekt: Ragnar Dahlberg Antal lgh: 501 (1 rok 50%) Bovetet byggt 1953 renoverat -

38 Fördjupad boendedialog

39 Fördjupad boendedialog N: befolkningen nära hälften i åldersgruppen år G: 2 kvaliteter viktiga ur ett boendeperspektiv; värdet av/närheten till grönområden & charmen med äldre bebyggelsen E: störst inflytande över trivseln i lägenheten: trivsel med kök, ljusinsläpp och ljudisolering Inför renoveringar - viktigt med information/inflytande, välja nivån, inflytande över estetiska aspekter (färg, material, utseende). Gå: utvalda platser och deras problem/utmaningar och möjligheter/positiva aspekter

40 Fall 3_Hökarängen Stockholmshem

41 Byggår: Arkitekt: David Helldén m.fl. Antal lgh: ca 3500 (mest 2 rok) Hyra: kr/m2 Byggt för låginkomsttagare Väl bevarat men seglivat dåligt rykte Stor om- och utflyttning Process pågår med att lyfta Hökarängen: bygger på ursprungliga kulturella, historiska och arkitektoniska kvaliteter arbetar med sociala och miljömässiga lyft diskussion idag: bl.a. hur man ska genomföra fasadrenoveringar

42

43

44 Olika aktiviteter

45 Skapa image - skyltprogram

46 Lite till

47 Rebo-modellen beskrivningsmodell för välgrundade och integrerade beslut tidigt i renoveringsprocess pekar på värden - förslag på hur de kan definieras och mätas konceptuell och komplex - mest användbar i forskningssyfte. längre fram: utgångspunkt för att beskriva nuläget inför en renovering.

48 Digital visualisering

49 3D Laserskanning: Torpa & Långängen Rådata punktmoln RGB färgat punktmoln Mobil datafångst vår/sommar 2012 Pointools View

50 Gå-tur

51 GIS applikation Torpa

52 Resultat & slutsatser

53 Det har verkligen varit gränsöverskridande och mycket lärorikt. Vi hade teknikbiten klar för oss men insåg efter hand att detta var den enkla delen i utmaningen. Mycket givande för mig att vara med, jag har träffat nya människor som jag har nytta av att känna i framtiden.

54 Resultat [Praktik] Ökad förståelse för utmaningar, synsätt och komplexiteten Direkt input i 2 fall Tagit fram/prövat metoder: Strategimatris och boendedialog Inspirationsexempel: Hökarängen, danska projekt Erfarenheter arbetssätt rundabordsamtal och transdisciplinärt Nya kontakter [Forskning] Ökad kunskap om renoveringsprocessen, beslutsprocesser och behov av beslutsverktyg Konceptuell multi-värde modell för beskrivning och synliggörande Ökad kunskap om transdisciplinär forskning

55 Reflektion Transdisciplinärt arbete [Praktik] - Lång start - Svårt greppa mål - Lätt glida över i vanligt konsultarbete [Forskning] - Svårt styra mot mål - Tidskrävande - Praktikerrelevans och vetenskaplig stringens - Bra nätverk

56 TACK!

Rebo. Strategier för hållbar renovering fokus på perioden folkhemmet. Kortrapport om forskning 2014: nr 1. Liane Thuvander & Paula Femenías, Chalmers

Rebo. Strategier för hållbar renovering fokus på perioden folkhemmet. Kortrapport om forskning 2014: nr 1. Liane Thuvander & Paula Femenías, Chalmers Rebo Strategier för hållbar renovering fokus på perioden folkhemmet Liane Thuvander & Paula Femenías, Chalmers Kortrapport om forskning 2014: nr 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

Socialt hållbar stadsutveckling

Socialt hållbar stadsutveckling Regeringsuppdrag IJ2009/1746/IU Socialt hållbar stadsutveckling en kunskapsöversikt Socialt hållbar stadsutveckling en kunskapsöversikt Titel: Socialt hållbar stadsutveckling Utgivare: Boverket november

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet

Renovering av miljonprogrammet Renovering av miljonprogrammet Ur ett ägarperspektiv Renovation of the Miljonprogrammet From an ownership perspective Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Marc Benjaro Pedram Adjamloo NCC Construction

Läs mer

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD Inventering och behov av forskning SIM MB - Sustainability Innovation & Management in Building FÖRORD Forskargruppen SIMB på Högskolan i Halmstad har sedan 8 år bedrivit

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar:

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: Rapport 2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: analys och förslag H ANS L IND 2 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: - Analys

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Vinnovaprojekt dnr 201201898 Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Magnus Everitt, Rolf Kling, VVS Företagen Marie Hult, Gustav Malm, Stefan Nordh, White

Läs mer

ELDA INTE FÖR KRÅKORNA

ELDA INTE FÖR KRÅKORNA ELDA INTE FÖR KRÅKORNA Fem forskningsperspektiv: om varför det går så långsamt att energieffektivisera i svenska miljonprogramsområden? En tvärdisciplinär antologi från ClueE projektet (Mistra Urban Futures)

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv Forskningsrapport för Hyresgästföreningen Riksförbundet och Region Stockholm Ansvarig forskare och författare: Sara Westin, Fil. Dr.

Läs mer

Boverket. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer

Boverket. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Boverket Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Boverket september 2005 Titel: Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer.

Läs mer

Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner

Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till

Läs mer

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer