för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram"

Transkript

1 Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader har som mål att utveckla kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och på så vis bidra till en långsiktig, hållbar förvaltning av det äldre fastighetsbeståndet. Genomtänkta och varsamma åtgärder för energieffektivisering bidrar inte bara till att sänka energiförbrukningen och energikostnaderna utan även till fastighetens bevarande på lång sikt. Forskningsprogrammet ska stärka och utveckla en nationell kompetens inom området. Den varsamma energieffektiviseringen ska uppnås genom tvärvetenskapligt samarbete, där teknik möter kulturvård. Programmets vision är att: Förverkliga den potential för energieffektivisering som finns i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det ska ske på ett varsamt sätt utan att byggnadernas värden och dess inventarier förstörs eller förvanskas och att inomhusmiljön bevaras eller förbättras. Det finns kompetens, kunskap och beprövade lösningar för att såväl förvaltare som antikvariskt ansvariga ska kunna integrera energieffektivisering i vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Utveckla nya metoder och tekniska lösningar för att effektivisera energianvändningen i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Koppla samman forskning och utveckling inom det specifika programområdet med den forskning och utveckling som bedrivs om energieffektivisering i allmänhet. Göra Sverige ledande inom Europa vad gäller tjänster och produkter inom detta område

2 Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader vid Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland har bildat ett centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (CEK). CEK är tänkt att vara en nationell resurs vad gäller varsam energieffektivisering. Kunskap utvecklas och förmedlas genom forskning, utbildning och information. CEK stöds ekonomiskt av Högskolan på Gotland, Energimyndigheten och Riksantikvarieämbetet. Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader förutsätter ett tvärvetenskapligt samarbete både i forskning och tillämpning. Forskargruppen inom CEK består av tolv seniora forskare; antikvarier, arkitekter, ingenjörer och konservatorer, samt fyra doktorander. Forskningen inom centrumet handlar dels om att utveckla och utvärdera nya tekniska lösningar dels att mer allmänt förstå hur vi ska förhålla oss till de kompromisser som ofta krävs när energisparande ställs mot bevarande av kulturvärden. Forskningen bedrivs i en rad olika projekt: Förebyggande konservering och energieffektivisering genom klimatstyrning Potential och policies för energieffektivisering kulturhistoriskt värdefulla byggnader Ett historiskt perspektiv på energieffektivisering i byggnader Climate for Culture Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in the times of climate change Hållbar förvaltning av kulturarv European standards for energy efficiency in historic Buildings Kulturarvet och komforten: Frågan om lämpligt inomhusklimat i kulturbyggnader under 1900-talet Healthy and Energy Efficient Living in Traditional Houses Sustainable Management of Churches Energy Efficiency for EU Historic Districts Sustainability

3 Exempel på forskning: Energieffektivisering genom klimatstyrning I de flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnader har man begränsade möjligheter att förbättra själva byggnaden för att sänka energiförbrukningen. I många fall är både byggnaden och dess inventarier beroende av skonsamt inneklimat. Det innebär att en genomtänkt klimatstyrning är en nödvändig och kostnadseffektiv åtgärd för att förena energisparande med ett långsiktigt bevarande av byggnaderna och deras kulturvärden. Forskningen handlar om besvara två grundläggande frågor: Vilket inneklimat skall man ha? Hur uppnår man det inneklimatet på bästa möjliga sätt? Här är två exempel på forskningsprojekt inom detta område: Utveckling och utvärdering av strålvärme i kyrkor I många av Sveriges kyrkor är det lång tid mellan gudstjänsterna och det är få besökare i förhållande till kyrkans storlek. Att värma upp hela kyrkorummet hela tiden blir orimligt dyrt, även tillfällig uppvärmning ger så pass höga kostnader att allt fler kyrkor stängs på vintern. Ett forskningsprojekt har att utvecklat ett strålvärmesystem som gör det möjligt att nyttja en kyrka året runt med acceptabel komfort, mycket god energieffektivitet och utan negativa effekter på byggnadens kulturvärden. Värmepumpar för skyddsvärme Skyddsvärme innebär att en byggnad värms för att undvika fuktproblem, inte för att ge komfort. Det handlar då om att hålla luftfuktigheten under en viss nivå, snare än att reglera temperaturen. Luft-luftvärmepumpar har de senaste åren utvecklats mot allt bättre prestanda och lägre priser och är ett intressant alternativ för just skyddsvärme. I flera fältstudier har värmepumparna undersökts med avseende på teknisk funktion samt eventuella negativa effekter på byggnad och inventarier. Resultaten visar att värmepumpar med fördel kan användas för skyddsvärme.

4 Exempel på forskning: Hur mycket energi kan vi spara i äldre byggnader Och vilka konsekvenser får det? Oavsett hur vi definierar och avgränsar målgruppen kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns här en betydande del av samhällets energianvändning. Det finns totalt cirka 1,7 miljoner småhus i Sverige med en årlig energianvändning för uppvärmning och tappvarmvatten på knappt 40 TWh. Av dessa byggnader är 12 % byggda före 1919 och 20 % byggda mellan Omkring en tredjedel av byggnaderna är alltså från före 1945, men de står sannolikt för en betydligt större andel av den totala energianvändningen. I Europa finns cirka 55 miljoner bostäder byggda före 1945 med en uppskattad årlig energianvändning på 1400 TWh. Hållbar balans Varje sparad procent i byggnader byggda före 1945 motsvarar i Sverige uppskattningsvis 0,2 TWh och i Europa 7 TWh. I den andra vågskålen finns det byggda kulturarvet vars värde inte lika lätt låter sig beskrivas i kvantitativa termer. En hållbar samhällsutveckling förutsätter att vi kan balansera dessa värden. Forskningsprojekt Forskningsprojektet Potential och policies för energieffektivisering i byggnader byggda före 1945 är ett samarbete mellan Högskolan på Gotland, Linköpings Universitet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Projektets frågeställning är: Hur påverkas den teknisk-ekonomiska besparingspotentialen av hänsyn till kulturvärden? Vad blir de antikvariska och byggnadstekniska konsekvenserna av de politiska målen för energisparande? Är detta förenligt med gällande lagar och förhållningsätt inom byggandsvården? Vilka åtgärder i form av policies, information och tekniska lösningar behöver utvecklas för att kunna harmonisera målsättningarna inom energiområdet med kulturvårdens mål? I vilken utsträckning kan man överföra kunskaper och erfarenheter från forskning och utveckling som bedrivs med inriktning på modernare byggnader.

5 Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Stigande energipriser och hot om klimatförändringar gör att vi måste fortsätta arbetet med att minska energiförbrukningen i våra byggnader. Nya byggnader kan redan idag göras extremt effektiva. Den stora utmaningen är de byggnader som redan finns. Hur kan man förena energieffektivitet med god byggnadsvård? Det finns inga enkla svar på den frågan. Det handlar inte bara om tekniska lösningar utan om hur vi ställer olika värden mot varandra. Erfarenheter från energisparkampanjer under 70- och 80-talet visar på riskerna med energieffektiviseringsåtgärder i äldre hus. Okänsligt genomförda insatser, t ex utvändiga fasadisoleringar och fönsterutbyten ledde till en förfulning och förvanskning som vi idag inte skulle acceptera. Bristande kunskaper om byggnadernas tekniska funktion ledde i en del fall till fuktskador och problem med inneklimatet. Att inte göra någonting alls är inte ett alternativ. På lång sikt är energieffektivisering en förutsättning för att våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska kunna bevaras. Om byggnader inte kan användas för att uppvärmningen blivit för dyr, kan det leda till förfall och rivning. Ny kunskap och teknisk utveckling är en del av lösningen på detta problem, men vi behöver framförallt diskutera hur vi ska förhålla oss till balansen mellan att spara och bevara.

Vad tänker du på, när jag säger energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader?

Vad tänker du på, när jag säger energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader? Rapport från Riksantikvarieämbetet för projektet Spara och Bevara - energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Vad tänker du på, när jag säger energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Spara och bevara Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Spara och bevara Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Spara och bevara Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas

K-MÄRKT. Hållbar ishall i Gimo. Fler aktörer fokuserar på geoenergi. Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden. Att verka utan att synas EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2015 Profilen: Mikael Gustafsson ser ljust på framtiden Fler aktörer fokuserar på geoenergi Hållbar ishall i Gimo TEMA: K-MÄRKT Att verka utan att synas GEOENERGI

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader,

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, 2012-01- 16 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, Direktiv 2010/31 Det är inte ekonomin eller konflikter med andra egenskapskrav

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt

Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Nå energi- och klimatmålen 2050 svårt men inte omöjligt En antologi om vägval för offentliga fastighetsägare Förord Att bygga och förvalta

Läs mer

Är det dyrare att bygga energieffektivt?

Är det dyrare att bygga energieffektivt? Är det dyrare att bygga energieffektivt? Hus har oftast mycket lång brukstid i många fall mer än 100 år. Vid uppförandet av nya byggnader gäller det därför att tänka långsiktigt. En välbyggd klimatskärm

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid. VI HAR INGET VAL DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

Varsamhet vid ombyggnad för energieffektivisering

Varsamhet vid ombyggnad för energieffektivisering Varsamhet vid ombyggnad för energieffektivisering av flerbostadshus Slutrapport Utarbetad av Sven Fristedt, BeBo Katarina Högdal, WSP Environmental Stockholm, juni 2015 1 Förord BeBo är ett samarbete mellan

Läs mer

God bebyggd miljö. Samhällsekonomisk konsekvensanalys 2008-02-15

God bebyggd miljö. Samhällsekonomisk konsekvensanalys 2008-02-15 God bebyggd miljö Samhällsekonomisk konsekvensanalys 2008-02-15 2 Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 4 Läsanvisning... 4 Utgångspunkter... 5 A. Åtgärdsförslag som särskilt lyfts fram i rapporten God

Läs mer

Incitament för energieffektivisering

Incitament för energieffektivisering UTVECKLING AV FASTIGHETSFÖRETAGANDE I OFFENTLIG SEKTOR Incitament för energieffektivisering Kall- och varmhyra för lokaler UFOS Magnus Kristiansson, 08-452 79 33 Jonas Hagetoft, 08-452 79 52 Sonja Pagrotsky,

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Dagordningens punkt 16 Inkomna motioner Följande motioner har inkommit 1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Låna en forskare! Hur fungerar det? Hur mycket kostar det? Vilka forskare/presentationer kan lånas hem? Visual Wattch. Elstatus i mobilen 1 (9)

Låna en forskare! Hur fungerar det? Hur mycket kostar det? Vilka forskare/presentationer kan lånas hem? Visual Wattch. Elstatus i mobilen 1 (9) ELAN-programmet Elforsk Monika Adsten 101 53 Stockholm 08-677 27 35, 070-677 05 40 monika.adsten@elforsk.se Datum 2008-04-02 1 (9) Låna en forskare! ELAN-programmet finansieras av elföretag samt Energimyndigheten.

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Sammanfattning Värmemarknad Sverige Denna skrift kan beställas via Värmemarknad Sveriges hemsida: www.varmemarknad.se Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Läs mer