Generika- och Synonymlistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generika- och Synonymlistan"

Transkript

1 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 april till 15 september 2013 Listan finns tillgänglig via:

2 Fr.o.m. 1 mars 2012 ansvarar Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen (Sjukhusapoteket VGR) för Generika och Synonymlistan. Hur görs urvalet till Generika och Synonymlistan (GSL)? GSL baseras på läkemedel upptagna i REKlistan, utvalda upphandlade läkemedel och läkemedel som främst används på sjukhus. Bedömning om vilka substanser/ preparat som skall ingå i GSL görs av regionens Läkemedelskommitté och terapigrupper (TG). För rekommenderade generiska substanser väljer Sortimentsrådet VGR ett preparat utifrån Läkemedelsverkets (LV) utbytbarhetslista. Följande kriterier beaktas främst vid val av produkt: tillgänglighet, pris, sortimentsbredd. Hänsyn tas även till om produkten ingår i läkemedelsförsäkringen. Dessutom kan respektive TG göra bedömningen att ytterligare läkemedel är utbytbara för de patienter som befinner sig på regionens sjukhus. För de läkemedel vars utbytbarhet baserar sig på terapigruppens bedömning anges det i samband med aktuellt läkemedel i GSL. Varför finns GSL? GSL är avsedd som ett stöd vid ordination och beställning av läkemedel i slutenvården. Syftet med listan är att minska antalet preparatbyten samt att underlätta styrning mot upphandlade och valda läkemedel. Efter förvaltningens/ verksamhetschefens godkännande kan sjuksköterskor byta till valda läkemedel enligt GSL. Målet är dock, om inte det finns en medicinsk orsak, att valda läkemedel ordineras från början så att byte inte blir nödvändigt. För att underlätta detta kan GSL läggas som länk i Melior. I de fall där GSL inte är ändamålsenligt och man vill göra ett generellt undantag används undantagsblankett. Uppdatering GSL uppdateras vid fyra tillfällen under året samt vid behov vid större ändringar av sortimentet. Den senaste upplagan publiceras i pdf-format på Vårdgivarstödet (www.vgregion.se/vardgivarstod/generika) och i Hamlet. Vid frågor om GSL, kontakta Carina Tukukino Sortimentsrådet läkemedel, Sjukhusapoteket VGR e-post: telefon:

3 Produkter och substanser baserar sig på REKlistan, valda upphandlade läkemedel och slutenvårdsläkemedel. Listan består av fyra kolumner; 1 ALLA PRODUKTER/SUBSTANSER, innehåller valda produkter, dess utbytbara synonymer och substanser. Generiska produkter som använder substansnamnet som förnamn sorteras under respektive substans. Substanser anges i kursiv stil. 2 BEREDNINGSFORM 3 VALD PRODUKT i fet stil, vita rader motsvarar förstahandsval i REKlistan 4 UTBYTBAR PRODUKT (Läkemedlen baserar sig på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista ) Om läkemedlen använder substansnamnet som förnamn anges endast detta. För de läkemedel vars utbytbarhet baserar sig på terapigruppens bedömning anges det i samband med aktuellt läkemedel. Angivet förstahandsval (vit bakgrund) respektive andrahandsval (grå bakgrund) baserar sig på rekommendationer i REKlistan från berörd terapigrupp. Om kommunalt akutförråd anges rekommenderas produkten endast i dessa förråd. I läkemedelsverkets utbytbarhetslista hittar du alla läkemedel som bedömts vara utbytbara. Denna lista uppdateras 8 gånger/år. - företag - läkemedel - utbytbara läkemedel - gällande lista.

4 4 A abatacept pulver till injektion och infusion Orencia Orifarm abciximab lösning till injektion och infusion Reopro Lilly Abelonelle tabletter Neovletta Prionelle Abilify munsönderfallande/tabletter Abilify Orifarm Accusol 35/kalium hemofiltrationsvätska Accusol 35/kalium acetazolamid injektionslösn, tabletter Diamox acetylcystein brustabletter Acetylcystein Sandoz Viskoferm acetylsalicylsyra tabletter Trombyl acetylsalicylsyra+koffein brustabletter Treo aciklovir konc. till infusionsvätska Aciclovir Hospira Geavir (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG infektion, se regional ök) Obs annan beredningsform! aciklovir ögonsalva Zovirax GlaxoSmithKline Aclasta lösning till infusion Aclasta (andrahandsval) Actilyse pulver till injektion och infusion Actilyse Activelle tabletter Activelle Cliovelle Actos tabletter Pioglitazone Actavis (andrahandsval)

5 5 Actrapid injektionsvätska Actrapid Penfill adalimumab injektionsvätska, förfylld spruta Humira adapalen gel, kräm Differin adapalen+ bensoylperoxid gel Epiduo Addex-Kaliumklorid (innehåller koncentrat till infusion samma substans, utbytbarhet ej OBS! Ska spädas bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdig av TG vätskor/nutrition, se regional ök) Addex-Natriumklorid koncentrat till infusion OBS! Ska spädas Kaliumklorid B. Braun 2 mmol/ml Natriumklorid B. Braun 4 mmol/ml Adrenalin Pharmel (licens) lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin Pharmel (licens) Adrenalin lösning till injektion 1mg/ml Adrenalin Mylan (Restnoterad under lång tid, se Hamlet för senaste information) Adriamycin injektionsvätska Doxorubicin Teva Aerius oral lösning Aerius Airomir inhalationsspray Airomir Airomir lösn till nebulisator Ventoline Salbutamol Arrow Airomir Autohaler inhalationsspray Airomir Autohaler (andrahandsval) akamprosat enterotabletter Campral Aotal akarbos tabletter Glucobay (andrahandsval) alanylglutamin konc till infusion Dipeptiven

6 6 Albumin Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/nutrition, se regional ök) Albumin Baxter & Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition, se regional ök) infusionsvätska Albunorm 200g/l, 100 ml Flexbumin (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition) infusionsvätska Albunorm 50g/l Albunorm infusionsvätska Albunorm 50g/l Albumin Baxter & Albumin Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition, se regional ök)

7 7 Albunorm infusionsvätska Albunorm 200g/l, 100 ml Flexbumin & Albumin Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition, se regional ök) Aldactone tabletter Spironolakton Pfizer Alenat/veckotablett veckotabletter Alendronat Teva Fosamax/veckotablett alendronsyra veckotabletter Alendronat Teva Alenat/veckotablett, Fosamax/veckotablett alfentanil lösning till injektion Rapifen alfuzosin depottabletter Alfuzosin ratiopharm Danafusin, Lafunomyl, Xatral OD Alimta pulver till infusion Alimta Lilly Alindrin tabletter Ibumetin Brufen, Burana, Ibumax Ibuprofen, Ipren Alkeran injektionslösning, tabletter Alkeran allopurinol tabletter Allopurinol Nordic Drugs Zyloric Aloxi injektionslösning Aloxi Alphagan ögondroppar Alphagan Brimonidin, Brimoratio, Glaudin Alpoxen tabletter Naproxen BMM Pharma Pronaxen Altargo salva Altargo (ej barn under 9 månader)

8 8 alteplas pulver till injektion/infusion Actilyse Alvedon munsönderfallande/modifierad frisättn/tabl 1g, supp Alvedon/forte Panodil/Forte tabl 1g, supp, Paracetamol & Paracut Forte tabl 1g Alvedon brustabletter Alvedon Panodil, Pamol Alvedon oral lösning/suspension Alvedon /Panodil Alvedon tabletter Panodil 500mg Pamol, Paracetamol, Paracut Alvesco inhalationsspray Alvesco >12 år (andrahandsval) Alzen Depot depottabletter Seroquel depot Astra Zeneca Quetiapin Actavis depottabl Amaryl tabletter Glimepirid Sandoz (andrahandsval) Ambirix (vaccin mot hepatit A + B) förfylld injektionsspruta Ambirix 1-15 år Amimox tabl/dispergerbar tabl Amoxicillin Sandoz/Amimox 375mg amiodaron injektionslösning, tabletter Cordarone Amiodaron Stragen, Amiodaron Hameln injektionslösning amitriptylin tabletter Saroten Amlarrow tabletter Amlodipin Sandoz Amloratio, Norvasc amlodipin tabletter Amlodipin Sandoz Amlarrow, Amloratio, Norvasc Amloratio tabletter Amlodipin Sandoz Amlarrow, Norvasc amoxicillin granulat till susp, tabl/dispergerbar tabl Amoxicillin Sandoz/Amimox 375mg Imacillin

9 9 ampicillin pulver till injektion/infusion Doktacillin Anafranil injektionsvätska Anafranil Omnia Anafranil tabletter Anafranil Klomipramin Mylan Anafranil Retard depottabletter Anafranil Retard Anapen/Junior förfylld spruta Anapen/Junior Anastelb tabletter Anastrozol Sandoz Arimidex anastrozol tabletter Anastrozol Sandoz Arimidex, Anastelb Andolex munsköljvätska Andolex Androcur tabletter Androcur Cyproteron anidulafungin pulver till infusionvätska Ecalta Pfizer Antabus brustabletter Antabus antitrombin III pulver till infusion Atenativ Antitrombin III Baxter (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms vara kliniskt likvärdig av TG Blod, se regional ök) Aotal enterotabletter Campral Apidra injektionsvätska, förfylld penna Apidra/SoloStar apixaban tabletter Eliquis aprepitant kapslar Emend Arabine injektionsvätska Arabine Hospira Cytarabine Pfizer Arava tabletter Leflunomide Medac

10 10 Arcoxia tabletter Arcoxia Arkolamyl munsönderfallande tabl Olanzapine Teva Zalasta, Zyprexa Aricept tabletter Donepezil Sandoz Ariclaim enterokapslar Cymbalta (perifer neuropatisk smärta) Arimidex tabletter Anastrozol Sandoz aripiprazol munsönderfallande/tabletter Abilify Orifarm Arixtra injektionsvätska, förfylld spruta Arixtra Aromasin tabletter Exemestan Teva Artelac ögondroppar Artelac Isopto-Plain Alcon, Bion Tears Alcon (ej utbytbar enligt Läkemedelsverket, men bedömda kliniskt likvärdiga av TG ögon) artikain+ epinefrin injektionsvätska Septocain/forte Artonil brustabletter Ranitidin Sandoz Inside Brus, Zantac Brus Arzerra konc till infusion Arzerra Asacol enterotabl, supp Asacol Lixacol enterotabl, Mesasal supp Assieme forte inhalationspulver Symbicort Forte Orifarm (KOL FEV1 <50%) Atacand tabletter Candesartan Sandoz/Atacand (endos) Rilast forte Amias, Candexetil

11 11 Atarax oral lösning, tabletter Atarax Atenativ pulver till infusion Atenativ Antitrombin III Baxter (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms vara kliniskt likvärdig av TG Blod, se regional ök) atenolol tabletter Atenolol Sandoz Tenormin ATG-Fresenius konc till infusion ATG-Fresenius Atorbir tabletter Atorvastatin Krka Lipitor, Atorstad, Sortis, Tahor, Torvast, Zarator Atorstad tabletter Atorvastatin Krka Lipitor, Atorbir, Sortis,Tahor, Torvast, Zarator atorvastatin tabletter Atorvastatin Krka Sortis, Tahor, Torvast, Zarator, Lipitor, Atorbir, Atorstad atosiban injektionsvätska Tractocile atrakurium injektionsvätska Atracurium-hameln atropin injektionsvätska Atropin Mylan atropin ögondroppar Isopto-Atropin Atrovent lösning till nebulisator Ipratropiumbromid Arrow Ipraxa Atrovent inhalationsspray Atrovent Avastin konc till infusion Avastin Roche Avopenin tabletter Kåvepenin Peceve, Tikacillin

12 12 Axura tabletter Ebixa Azarga ögondroppar Azarga azacitidin pulver till injektion Vidaza Orifarm azatioprin tabletter Imurel azelainsyra gel Finacea Azitromax tabletter Azithromycin Sandoz Azitromax infusion, oral susp Azitromax azitromycin tabletter Azithromycin Sandoz Azitromax azitromycin infusion, oral susp Azitromax Azopt ögondroppar Azopt B Bactrim oral lösn,tabletter 80mg+400mg Bactrim Bactrim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Eusaprim forte baklofen tabletter Baklofen Mylan Lioresal basiliximab pulver t inj/infusion Simulect Orifarm Basiron AC gel Basiron AC BCG-medac pulver till intravesikal inst BCG-medac BCG-vaccin SSI (tuberkulos) pulver till injektion BCG-vaccin SSI Beclomet Easyhaler inhalationspulver Beclomet Easyhaler Behepan tabletter Betolvex Betolvidon beklometason+ formoterol inhalationsspray Innovair (andrahandsval)

13 13 bendamustin pulver till infusion Ribovact bensoylperioxid gel Basiron AC bensylpenicillin pulver till injektion/infusion Benzylpenicillin Panpharma 3g /Bensylpenicillin Meda 1g benzydamin sugtabletter Zyx benzydamin munsköljvätska Andolex Beromun pulver till infusion Beromun betametason injektion, tabletter Betapred betametason örondroppar Diproderm betametason suspension till injektion Celeston bifas betametason (grupp III) kutan emulsion/lösning, salva, kräm Betnovat betametason+kalcipotriol (grupp III) salva Daviobet Dovobet Betapred injektion, tabletter Betapred Betnovat (grupp III) kutan emulsion/lösning,kräm, salva Betnovat Betolvex tabletter Betolvex Betolvidon, Behepan Betolvidon tabletter Betolvex Behepan bevacizumab konc till infusion Avastin Roche Bicalustad tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Bictamid Bictamid tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Bicalustad Bifluorid dental suspension Bifluorid

14 14 bikalutamid tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Bicalustad, Bictamid Bion Tears Alcon (ej utbytbar enligt Läkemedelsverket, men bedömda kliniskt likvärdiga av TG ögon) Binocrit (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) ögondroppar förfylld spruta Artelac NeoRecormon bisakodyl suppositorier Dulcolax Bisocard tabletter Bisoprolol Sandoz Emconcor/CHF, Speridol bisoprolol tabletter Bisoprolol Sandoz Emconcor/CHF, Bisocard, Speridol Boltin tabletter Livial Tibolon Boostrix difteri+stelkramp+kikhosta (boosterdos) lösning till injektion, förfylld spruta Boostrix bortezomib pulver till infusion Velcade Paranova Botox pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Dysport botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Xeomin Bricanyl injektion/infusion, tabl Bricanyl

15 15 Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver Bricanyl Turbuhaler (andrahandsval) Terbasmin Turbuhaler brimonidin ögondroppar Alphagan Brimoratio, Glaudin Brimoratio ögondroppar Alphagan Brimonidin, Glaudin brinzolamid ögondroppar Azopt brinzolamid+timolol ögondroppar Azarga Brisomax Diskus inhalationspulver Seretide Diskus Brisomax Diskus forte inhalation Seretide Diskus forte (KOL FEV1< 50%) bromokriptin kapslar/tabletter Pravidel Parlodel Brufen tabletter Ibumetin Alindrin, Burana, Ibumax, Ibuprofen, Ipren Budenofalk enterokapsel Budenofalk budesonid inhalationspulver Pulmicort Turbuhaler (andrahandsval) budesonid inhalationspulver Novopulmon Novolizer budesonid inhalationspulver Giona Easyhaler budesonid enterokapsel Budenofalk budesonid depotkapslar Entocort Entocir, Entocord budesonid lösning till nebulisator Pulmicort budesonid nässpray Desonix

16 16 budesonid+formoterol inhalationspulver Symbicort Forte Orifarm (KOL FEV1 <50%) bupivakain lösning till injektion,spinalanestesi Marcain/Spinal/tung bupivakain+epinefrin lösning till injekton Marcain adrenalin buprenorfin depotplåster Norspan Assieme forte, Rilast forte buprenorfin resoribletter Buprenorphine Sandoz Buprenotex, Subutex buprenorfin+naloxon resoribletter Suboxone Orifarm 8mg/2mg /Suboxone Buprenotex resoribletter Buprenorphine Sandoz Subutex bupropion depottabletter Zyban (andrahandsval) Burana tabletter Ibumetin Alindrin, Brufen, Ibumax, Ibuprofen, Ipren Buscopan injektionsvätska Buscopan buserelin injektionsvätska,implantat Suprefact Depot butylskopolamin injektionsvätska Buscopan Buventol Easyhaler inhalationspulver Buventol Easyhaler Bydureon pulver till inj (veckoberedning) Bydureon (andrahandsval) Byetta injektionsvätska, förfylld penna Byetta (andrahandsval) C Cabergoline tabletter Dostinex (andrahandsval) Calcichew-D3 Forte tuggtabletter Calcichew-D3 Forte Kalcipos-D Forte Calcichew-D3 Spearmint tuggtabletter Calcichew-D3 Spearmint Ideos

17 17 Calciumfolinat injektionsvätska Calciumfolinate Teva Campral enterotabletter Campral Aotal Campto lösning till infusion Irinotecan Fresenius Kabi Cancidas pulver till infusion Cancidas Candesartan Sandoz tabletter Candesartan Sandoz/Atacand (endos) Candexetil tabletter Candesartan Sandoz/Atacand (endos) Canesten vaginaltablett/kräm Canesten Canoderm kräm, kutan emulsion Canoderm capecitabin tabletter Xeloda Orifarm capsaicin kutant plåster Qutenza Carbocain/Adrenalin injektionsvätska Carbocain/Adrenalin Carbomix granulat till oral suspension Carbomix Carboplatin konc. till infusionsvätska Carboplatin Teva Amias, Candexetil Casodex tabletter Bicalutamide Teva Bicalustad, Bictamid caspofungin pulver till infusion Cancidas Catapresan lösning till injektion Catapresan Cedax kapslar, pulver till oral suspension Cedax cefadroxil kapslar/tabletter, oral suspension Cefadroxil Sandoz Cefonova pulver till inj/infusion Ceftriaxone Villerton Rocephalin 2g Amias

18 18 cefotaxim pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Villerton Claforan ceftazidim pulver till inj/infusionsvätska Ceftazidim Actavis Fortum ceftibuten kapslar, pulver till oral suspension Cedax ceftriaxon pulver till inj/infusionsvätska Ceftriaxon Villerton Cefonova, Rocephalin cefuroxim pulver till inj/infusionsvätska Cefuroxim Villerton Zinacef Celebra kapslar Celebra celecoxib kapslar Celebra Celeston bifas suspension till injektion Celeston bifas CellCept kapslar/tabletter CellCept Celocurin lösning till injektion Celocurin Cerazette tabletter Desogestrel Sandoz Monostrel certolizumabpegol lösn till injektion/förfylld spruta Cimzia Cervagem vagitorier Cervagem Cetimax tabletter Cetirizin Sandoz Zyrlex cetirizin tabletter Cetirizin Sandoz Cetimax, Zyrlex cetuximab injektionsvätska Erbitux Orifarm Champix tabletter Champix (andrahandsval) Chirocaine lösning till inj/infusion Chirocaine Chloromycetin ögondroppar,ögonsalva Chloromycetin ciklesonid inhalationsspray Alvesco >12 år (andrahandsval) ciklosporin kapslar Ciklosporin IVAX Se REKlistan s 71

19 19 ciklosporin kapslar, oral lösning Sandimmun Neoral (transplanterad pat) Cilaxoral orala droppar Cilaxoral Laxoberal Ciloxan örondroppar Ciloxan Cimzia lösn till injektion/förfylld spruta Cimzia Cipralex tabletter Cipralex Entact, Esertia, Prilect, Seroplex Cipramil tabletter Citalopram Sandoz (5-10mg vid PMS) ciprofloxacin infusionsvätska Ciprofloxacin Hospira ciprofloxacin örondroppar Ciloxan ciprofloxacin tabletter Ciprofloxacin Hexal Cisordinol-Acutard injektionsvätska Clopixol-Acutard Orifarm Cisordinol-Depot injektionsvätska Clopixol-Depot Orifarm cisplatin konc. till infusionsvätska Cisplatin Hospira citalopram tabletter Citalopram Sandoz (5-10mg vid PMS) Citanest-Dental injektionsvätska Citanest Dental Octapressin Cipramil Citodon brus/tabletter Panocod Paracetamol/Kodein Evolan, brus/tabl

20 20 Citrafleet (innehåller samma substanser, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms kliniskt likvärdig av TG Mage-Tarm, se regional ök) pulver till oral lösn Picoprep Claforan pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Villerton Clarityn tabletter Loratadin Actavis Clindamycin injektion/infusionsvätska Clindamycin Stragen Dalacin Clindamycin kapslar Dalacin Cliovelle tabletter Activelle clopidogrel tabletter Clopidogrel Krka Grepid, Plavix, Cloriocard clopidogrel tabletter Plavix 300mg (endast som laddningsdos vid akuta koronara syndrom) Clopixol-Acutard injektionsvätska Clopixol-Acutard Orifarm Cisordinol-Acutard Clopixol-Depot injektionsvätska Clopixol-Depot Orifarm Cisordinol-Depot Cloriocard tabletter Clopidogrel Krka Grepid, Plavix, Klopidogrel Cloxacillin pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Ekvacillin (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG infektion, se regional ök) Clozapine tabletter Clozapine Actavis Leponex

21 21 Codalvonil brustabletter Panocod Citodon, Paracetamol /Kodein Evolan Colifoam rektalskum Colifoam Combivent lösn till nebulisator Combivent Ipramol, Sapimol Comtess tabletter Comtess Condyline kutan lösning Condyline Confidex (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG Blod, se regional ök) pulver till injektion Ocplex Cordarone injektionsvätska, tabletter Cordarone Amiodaron Stragen, Amiodaron Hameln, injektionslösning Cortimyk (grupp I) kräm Cortimyk Daktacort Cortison (licens) tabletter Cortison (licens) Cosmofer lösn till injektion/infusion (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket då preparaten innehåller olika typ av järnkomplex. TG Blod bedömer preparaten vara kliniskt likvärdiga, se regional ök. Obs! Preparaten har olika styrkor.) Venofer Orifarm Cozaar tabletter Losartan Sandoz Losarstad, Losatrix, Lostankal

22 22 Cozaar Comp/Forte tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50mg/12,5mg,100mg/25mg Creon enterokapslar Creon Crestor tabletter Crestor (andrahandsval) Visacor Losarstad Comp, Losatrix Comp, Tanlozid, Marozid Curtega inj/infusionsvätska Propolipid Propofol, Diprivan cyanokobalamin tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Cyclogyl ögondroppar Cyclogyl cyklofosfamid pulver till injektion, tabletter Sendoxan Cyklokapron tabletter Cyklokapron Tranon, Cyklonova, Tranexamsyra Cyklonova tabletter Cyklokapron Tranon, Tranexamsyra cyklopentolat ögondroppar Cyclogyl cyklopentolat ögondroppar, endos Cyclopentolat Chauvin cyproteron tabletter Androcur cyproteron+etinylestradiol tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona cytarabin injektionsvätska DepoCyte cytarabin injektion/infusionsvätska Arabine Cytarabine Pfizer Cytotec tabletter Cytotec D dabigatran kapslar Pradaxa 75,110mg Daivobet gel, salva Daivobet Dovobet salva, Xamiol gel

23 23 Daktacort (grupp I) kräm Cortimyk Dalacin kapslar, oral lösn, vagitorer, vaginalkräm Dalacin Dalacin injektion/infusionsvätska Clindamycin Stragen Daxas tabletter Daxas dalteparin injektionsvätska, förfylld spruta Fragmin Clindamycin kapsel Danafusin depottabletter Alfuzosin ratiopharm Lafunomyl, Xatral OD darifenacin depottabletter Emselex deloratadin oral lösning Aerius Demoson (grupp III) salva Elocon Mometason Glenmark denosumab injektionsvätska, förfylld spruta Prolia Orifarm Dentan sugtabletter Dentan Fludent Dentan/Mint munsköljvätska Dentan/Mint Depakinet Retard depottabletter Ergenyl Retard DepoCyte injektionsvätska DepoCyte Depolan depottabletter Depolan Depo-Medrol/cum lidocain injektionsvätska Depo-Medrol/cum lidocain Depo-Provera injektionsvätska Depo-Provera

24 24 Derinik tabletter Pramipexol Stada Oprymea (Mirapexin, Sifrol ej bedömda utbytbara av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms av TG neurologi vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) Dermovat (grupp IV) kräm, salva Dermovat Descutan kutan lösn/tvättsvamp Descutan desmopressin injektionsvätska Octostim desmopressin frystorkad tablett Minirin desogestrel tabletter Desogestrel Sandoz Monostrel, Cerazette desogestrel+etinylestradiol tabletter Desolett Desolett tabletter Desolett Desonix nässpray Desonix Detrusitol tabletter Tolterodin Teva Detsel Detrusitol SR depotkapslar Tolterodin Pfizer dexametason intravitrealt implantat i appl Ozurdex dexametason tabletter Dexamethason (licens) dexametason ögondroppar Opnol dexametason ögondroppar Isopto-Maxidex Maxidex Dexdor konc till infusion Dexdor

25 25 dexmedetomidin konc till infusion Dexdor Diamox injektionslösn, tabletter Diamox Diane tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona diazepam rektallösning Diazepam Desitin Stesolid diazepam injektionsvätska Stesolid novum Differin gel, kräm Differin Diflucan infusionsvätska Fluconazol Fresenius Kabi Diflucan kapslar Fluconazol Hexal /BMM Pharma (endos) Diflucan pulver till oral suspension Diflucan Difterivaccine SSI (grundvaccination) lösning till injektion Difterivaccine SSI diklofenak enterotabletter Diklofenak Sandoz Voltaren diklofenak ögondroppar Voltaren Ophta diklofenak injektionsvätska, supp Voltaren Diklofenak Mylan supp diklofenak (T) tabletter Diclofenac T ratiopharm Eeze, Voltaren T Dimor tabletter Dimor Imodium, Loperamid dinatriumfosfatdodekahydrat+ natriumdivätefosfatdihydrat oral lösning Phosphoral dinoproston endocervikal/vaginal gel Minprostin dinoproston vaginalinlägg Propess Diovan tabletter Valsartan Sandoz

26 26 Dipeptiven konc till infusion Dipeptiven Diprivan inj/infusionsvätska Propolipid Curtega, Propofol Diproderm örondroppar Diproderm dipyridamol depotkapsel Persantin Depot disulfiram brustabletter Antabus disulfiram+bensylbensoat kutan emulsion Tenutex Divigel gel Divigel Divina Plus tablett Divina Plus docetaxel konc till infusionsvätska Docetaxel Actavis Taxotere Doktacillin pulver till injektion och infusion Doktacillin Dolcontin depottabletter Dolcontin donepezil tabletter Donepezil Sandoz Aricept Dormicum injektionsvätska Midazolam Actavis Dostinex tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabergoline Dovobet salva Daivobet doxorubicin injektionsvätska Doxorubicin Teva doxycyklin konc till infusion, tabl Doxyferm Doxyferm konc till infusion, tabl Doxyferm Doxycyklin 2care4, tabl dronedaron tabletter Multaq drospirenon+etinylestradiol tabletter Yaz (andrahandsval) Eloine Dukoral (kolera) granulat till oral suspension Dukoral

27 27 Dulcolax suppositorier Dulcolax duloxetin enterokapslar Cymbalta (perifer neuropatisk smärta) Duodopa intestinal gel Duodopa Duova tabletter Indivina Duphalac oral lösning Laktulos Meda Duraphat tandkräm Duraphat Duroferon depottabletter Duroferon Ariclaim Durogesic depotplåster Matrifen Fentanyl Dynastat pulver till injektionsvätska Dynastat Dysport pulver till injektionsvätska Dysport E Ebetrex injektionsvätska, förfylld spruta Ebetrex Metoject, Metotrexat medac Ebixa tabletter Ebixa Axura Ecalta pulver till infusionvätska Ecalta Pfizer Eeze tabletter Diclofenac T ratiopharm Voltaren T efedrin+koffein+prometazin tabletter Lergigan Comp (andrahandsval) Efexor Depot depotkapslar Venlafaxin Krka ekonazol kräm Pevaryl

28 28 Ekvacillin (innehåller samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG infektion, se regional ök) pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Eldepryl tabletter Selegilin Mylan Eligard pulver till injektion Eligard Eliquis tabletter Eliquis Ellaone tabletter, akut p-piller Ellaone (andrahandsval) Elocon (grupp III) kräm, salva, kutan lösn Elocon Demoson salva, Mometason Glenmark kräm & salva, Ovixan kutan lösn Eloine tabletter Yaz (andrahandsval) Ethinylestradiol /Drospirenone Teva Eloxatin konc till infusion Oxaliplatin Hospira Olatin Emconcor/CHF tabletter Bisoprolol Sandoz Bisocard, Speridol Emend kapslar Emend Emla plåster EMLA Emla kräm EMLA Tapin Emovat (grupp II) kräm, salva Emovat Emselex depottabetter Emselex enalapril tabletter Enalapril Krka Renitec Enbrel injektionsvätska, förfylld penna Enbrel

29 29 Engerix-B/barn (hepatit B) injektionsvätska Engerix-B/barn enoxaparinnatrium injektionsvätska, förfylld spruta Klexane Entact tabletter Cipralex Entact, Esertia, Prilect, Seroplex entakapon tabletter Comtess Entocort depotkapslar Entocort Entocir, Entocord Epiduo gel Epiduo epinefrin förfylld spruta Anapen/Junior epinefrin förfylld injektionspenna Epipen/Jr epinefrin förfylld injektionspenna Jext epinefrin lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin Pharmel (licens) epinefrin injektionsvätska 1mg/ml Adrenalin Mylan (Restnoterad under lång tid, se Hamlet för senaste information.) epinefrin+mepivakain lösning till injektion Carbocain adrenalin Epipen/Jr förfylld injektionspenna Epipen/Jr epirubicin injektionsvätska Epirubicin Teva Farmorubicin epoprostenol pulver till infusion Epoprostenol CampusPharma

30 30 Eporatio (förstahandsval vid recept) (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) förfylld spruta NeoRecormon Eposin konc. till infusionsvätska Eposin Teva Etoposid Ebewe Eprex (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) förfylld spruta NeoRecormon Erbitux injektionsvätska Erbitux Orifarm Ergenyl injektionsvätska/oral lösning Ergenyl Ergenyl Retard depotgranulat,depottabletter Ergenyl Retard Depakinet Retard Ery-Max erytromycin enterokapslar, granulat till oral suspension enterokapslar, granulat till oral suspension Ery-Max Ery-Max

31 31 erytropoietin förfylld spruta NeoRecormon Binocrit, Eprex, Eporatio, Retacrit (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) escitalopram tabletter Cipralex Entact, Esertia, Prilect, Seroplex escitalopram tabletter Premalex (tredjehandsval vid PMS) Esertia tabletter Cipralex Entact, Prilect, Seroplex Esidrex tabletter Hydroklortiazid Evolan Esmeron lösning till injektion Esmeron MSD Rocuronium esomeprazol granulat till oral suspension Nexium (barn > 1 år som ej kan svälja tabl) esomeprazol enterokapsel Esomeprazol ratiopharm Nexium Estalis depotplåster Estalis Estradot depotplåster Estradot estradiol tabletter Femanest estradiol depotplåster Estradot estradiol gel Divigel

32 32 estradiol vaginaltabletter Vagifem estradiol vaginalinlägg Oestring estradiol+medroxiprogesteron tabletter Indivina Duova estradiol+medroxiprogesteron tabletter Divina Plus estradiol+noretisteron tabletter Femasekvens estradiol+noretisteron tabletter Novofem estradiol+noretisteron tabletter Activelle Cliovelle estradiol+noretisteron depotplåster Estalis estriol vagitorer, vaginalkräm Ovesterin etanercept injektionsvätska, förfylld penna Enbrel etonogestrel implantat Nexplanon etoposid konc. till infusionsvätska Eposin Teva Etoposid Ebewe etoricoxib tabletter Arcoxia Eusaprim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Evicel lösn till vävnadslim Evicel Evista tabletter Evista Exelon kapslar Rivastigmine Sandoz Nimvastid, Prometax exemestan tabletter Exemestan Teva Aromasin exenatid injektionsvätska, förfylld penna Byetta (andrahandsval) exenatid pulver till inj (veckoberedning) Bydureon Exlutena tabletter Exlutena

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2010-04-26 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 februari - 15 september 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas via

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan UPPDATERAD 2009-11-16 Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlista för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september 2009-31 januari 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 september 2015 30 september 2015 Alprostadil Kräm 2 mg/g Eafelb, 2 mg/g kräm Vitaros, 2 mg/g kräm Alprostadil

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel

SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel 2014 Landstinget Sörmland Denna synonymlista skall undertecknas av verksamhetschefen. Denna lista gäller som synonymlista för avd Detta innebär

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning 1 Fotografier: Yanan Li 2 Förändring pågår Ett projekt eller en process som leder fram till ny kunskap, kanske en ny arbetsmetod, blir intressant först när den används i praktiken. När resultatet kommer

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet uppdaterat 19.5.2015 Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Grupp av förordning ATC-grupp Läkemedelssubstanser

Läs mer

Receptfria läkemedel Riktlinjer och preparatval

Receptfria läkemedel Riktlinjer och preparatval Receptfria läkemedel Riktlinjer och preparatval Denna lista är avsedd som stöd för läkare och sjuksköterskor i Kalmar län vid rådgivning om receptfria läkemedel. Viktig information till användaren: Förteckningen

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning 2015-07-02/Läkemedelskommittén/EV Läkemedelskommitténs rekommendation: Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning Indikation:

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/19 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Exopon 10 mg/ml infusionsvätska, lösning 51968 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2014 Rekommendationer för sjuksköterskor & barnmorskor Baseras på SOSFS 2001:16 (uppdaterad t o m 2011:1), SOSFS 1996:21 och LVFS 2009:13 (uppdaterad t o m 2013:17) och Skånelistan 2014 Läkemedelsrådet

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2010 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKEMEDELSSAKKUNNIGA Stockholms läns landsting Varje år ges en

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta Astma, KOL, Hosta Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta en sammanfattning Författare: farm. mag. Kajsa Hugosson och civ. ek. Andreas Engström LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Ta läkemedlen på rätt sätt

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Ta läkemedlen på rätt sätt KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2011 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2011 INNEHÅLL Allergi 11 Andningsvägar 13 Barn och läkemedel 18 Benskörhet osteoporos 20 Blodbrist anemi 21 Endokrinologi

Läs mer

KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med

KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med Tryckt hos Åtta.45 AB, 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2015 KLOKA LISTAN för patienter 2015 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Om Kloka Listan och läkemedel 1 Allergisk chock och svår

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek Tryckt hos Åtta.45 AB, 2013 KLOKA LISTAN för patienter 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2014 INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12 Barn och läkemedel 20 Benskörhet osteoporos 22

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Crominet 20 mg/ml ögondroppar, lösning 49988 Receptfritt Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm Generics A/S, Odense, Danmark Ansvarig

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNeHåLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2015 Innehållsförteckning Sid Råd om terapival...1-15 Att tänka på vid läkemedelsval till äldre...16 Njursvikt och läkemedel...18 Läkemedel vid vård

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 Förslag till generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län Innehåll

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För läkare 1 Rekommenderade läkemedel 2011 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/30 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bictamid 50 mg filmdragerad tablett 25832 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Arrow Generics

Läs mer

Läkemedel till barn. Infektioner

Läkemedel till barn. Infektioner Läkemedel till barn Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 1 Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska grupper.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För läkare Rekommenderade läkemedel 2010 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela SVÄLJES HELA En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela Observera kommentarerna längst bak. Där framgår det om t.ex. en tablett som bör sväljas hel, bara kan

Läs mer

REKlistan. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan REKlistan är ett stöd för att främja en god och säker läkemedelsförskrivning. I varje kapitel anges rekommenderade förstahandsval (vita delen) och i en (grå delen) finns förslag på andrahandsalternativ.

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

*41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321*

*41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321* *41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321* 41640 102X56MM 2-SKIKTS 3-DELAD RLE/2000 MULTITAC NORDVALL & CO AB W H 10256 44935 12X50MM RLE/500

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2013/5 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Fenoximetylpenicillin EQL Pharma 800 mg filmdragerad tablett 47746 Rx 1 g filmdragerad tablett 47747 Rx Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2010 Kloka Listan 2010 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Priser uppdateras månadsvis via TLV, Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket, www.tlv.se. För preparat som ingår i läkemedelsförmånen sker prisförhandling

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 2 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland REK-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland Layout och original: Byrå4 Tryck: Larsson Offsettryck REK-listan 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009 Utgiven i januari 2009 av Läkemedelskommittén i Östergötland Tel: 013-22 73 84 E-post: lakemedel@lio.se www.lio.se REK-listan 2009 innehåller Läkemedelskommitténs

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/44 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alendronat Orifarm Veckotablett 70 mg tablett 23006 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm

Läs mer

Övrig information Betolvex injektionsvätska innehåller aluminium och ska inte användas.

Övrig information Betolvex injektionsvätska innehåller aluminium och ska inte användas. Generiskt namn: cyanokobalamin Handelsnamn: ATC-kod: B03BA01 Företag: Perniciös anemi, idiopatisk eller efter gastrektomi. Atrofisk gastrit, sprue, celiaki andra tillstånd med vitamin B12-brist beroende

Läs mer

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd.

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. INSKRIVNING (patientansvarig läkare i primärvården) Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. Vid öppen retur till vårdavdelning

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Till dig som ska utföra. kommunal hälso- och sjukvård

Till dig som ska utföra. kommunal hälso- och sjukvård qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2013

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2013 Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2013 Kloka Listan 2013 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten Pocketversion 2015 Följ de gröna plupparna i Cosmic Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-9 lod - blodbildande

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

Olämpliga läkemedel till äldre. Läkemedel mot psykos = Neuroleptika. Olämpliga läkemedelskombinationer = D-interaktioner

Olämpliga läkemedel till äldre. Läkemedel mot psykos = Neuroleptika. Olämpliga läkemedelskombinationer = D-interaktioner Lathund för att känna igen 1 Olämpliga läkemedel till äldre (enligt överenskommelsen mellan Regeringen och SKL med titeln: Vård och omsorg om de mest sjuka äldre, publicerad 2012-02-22. Den avser personer

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN:

SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN: SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN: I REK-listan hittar du alla läkemedel som är rekommenderade av vårdens läkemedelsexperter. Det är bra, väl beprövade och prisvärda läkemedel. Som patient har du rätt att se om

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

Inmatning i det Nationella Kvalitetsregistret för Njursjukvård, NjuR. Mars

Inmatning i det Nationella Kvalitetsregistret för Njursjukvård, NjuR. Mars Inmatning i det nationella kvalitetsregistret för njursjukvård, NjuR Inloggning: Öppna Internet Explorer. OBS! Du måste använda Internet Explorer 5.5 eller högre Skriv in www.njur.org i adressfältet och

Läs mer

KLOKA LISTAN. Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2012 KLOKA LISTAN 2012

KLOKA LISTAN. Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2012 KLOKA LISTAN 2012 KLOKA LISTAN 2012 KLOKA LISTAN 2012 Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting 1 Förord Förord Kloka Listan 2012 Kloka

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: City Tryck i Karlstad AB 2013 2 förord

Läs mer

Altargo salva 1 % Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml. Livostin nässpray 50 mikrog/dos

Altargo salva 1 % Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml. Livostin nässpray 50 mikrog/dos R Andningsorganen R01 Medel vid nässjukdomar Antibiotika Retapamulin Altargo salva 1 % Avsvällande medel adrenergika Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml Antiallergika

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna.

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna. 4. Läkemedelsformer Läkemedel finns i många olika former, så kallade beredningsformer. Att det finns olika läkemedelsformer beror på flera faktorer, till exempel var i kroppen läkemedlet ska verka, vilken

Läs mer

Generiska namn på rek-läkemedel

Generiska namn på rek-läkemedel nyheter i rek-listan 2004 Generiska namn på rek-läkemedel måndag 12 januari 2004 01 Årets viktigaste nyhet i vår REK-lista är introduktionen av generiska namn på våra rekommenderade läkemedel. Denna åtgärd

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/22 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alendronat Aurobindo 10 mg tablett 50549 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare av godkännande för försäljning: Aurobindo

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2011/42 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atorstad 10 mg filmdragerad tablett 42886 Rx 20 mg filmdragerad tablett 42887 Rx 40 mg filmdragerad tablett 42888 Rx Innehavare av godkännande för

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer