Generika- och Synonymlistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generika- och Synonymlistan"

Transkript

1 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 april till 15 september 2013 Listan finns tillgänglig via:

2 Fr.o.m. 1 mars 2012 ansvarar Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen (Sjukhusapoteket VGR) för Generika och Synonymlistan. Hur görs urvalet till Generika och Synonymlistan (GSL)? GSL baseras på läkemedel upptagna i REKlistan, utvalda upphandlade läkemedel och läkemedel som främst används på sjukhus. Bedömning om vilka substanser/ preparat som skall ingå i GSL görs av regionens Läkemedelskommitté och terapigrupper (TG). För rekommenderade generiska substanser väljer Sortimentsrådet VGR ett preparat utifrån Läkemedelsverkets (LV) utbytbarhetslista. Följande kriterier beaktas främst vid val av produkt: tillgänglighet, pris, sortimentsbredd. Hänsyn tas även till om produkten ingår i läkemedelsförsäkringen. Dessutom kan respektive TG göra bedömningen att ytterligare läkemedel är utbytbara för de patienter som befinner sig på regionens sjukhus. För de läkemedel vars utbytbarhet baserar sig på terapigruppens bedömning anges det i samband med aktuellt läkemedel i GSL. Varför finns GSL? GSL är avsedd som ett stöd vid ordination och beställning av läkemedel i slutenvården. Syftet med listan är att minska antalet preparatbyten samt att underlätta styrning mot upphandlade och valda läkemedel. Efter förvaltningens/ verksamhetschefens godkännande kan sjuksköterskor byta till valda läkemedel enligt GSL. Målet är dock, om inte det finns en medicinsk orsak, att valda läkemedel ordineras från början så att byte inte blir nödvändigt. För att underlätta detta kan GSL läggas som länk i Melior. I de fall där GSL inte är ändamålsenligt och man vill göra ett generellt undantag används undantagsblankett. Uppdatering GSL uppdateras vid fyra tillfällen under året samt vid behov vid större ändringar av sortimentet. Den senaste upplagan publiceras i pdf-format på Vårdgivarstödet (www.vgregion.se/vardgivarstod/generika) och i Hamlet. Vid frågor om GSL, kontakta Carina Tukukino Sortimentsrådet läkemedel, Sjukhusapoteket VGR e-post: telefon:

3 Produkter och substanser baserar sig på REKlistan, valda upphandlade läkemedel och slutenvårdsläkemedel. Listan består av fyra kolumner; 1 ALLA PRODUKTER/SUBSTANSER, innehåller valda produkter, dess utbytbara synonymer och substanser. Generiska produkter som använder substansnamnet som förnamn sorteras under respektive substans. Substanser anges i kursiv stil. 2 BEREDNINGSFORM 3 VALD PRODUKT i fet stil, vita rader motsvarar förstahandsval i REKlistan 4 UTBYTBAR PRODUKT (Läkemedlen baserar sig på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista ) Om läkemedlen använder substansnamnet som förnamn anges endast detta. För de läkemedel vars utbytbarhet baserar sig på terapigruppens bedömning anges det i samband med aktuellt läkemedel. Angivet förstahandsval (vit bakgrund) respektive andrahandsval (grå bakgrund) baserar sig på rekommendationer i REKlistan från berörd terapigrupp. Om kommunalt akutförråd anges rekommenderas produkten endast i dessa förråd. I läkemedelsverkets utbytbarhetslista hittar du alla läkemedel som bedömts vara utbytbara. Denna lista uppdateras 8 gånger/år. - företag - läkemedel - utbytbara läkemedel - gällande lista.

4 4 A abatacept pulver till injektion och infusion Orencia Orifarm abciximab lösning till injektion och infusion Reopro Lilly Abelonelle tabletter Neovletta Prionelle Abilify munsönderfallande/tabletter Abilify Orifarm Accusol 35/kalium hemofiltrationsvätska Accusol 35/kalium acetazolamid injektionslösn, tabletter Diamox acetylcystein brustabletter Acetylcystein Sandoz Viskoferm acetylsalicylsyra tabletter Trombyl acetylsalicylsyra+koffein brustabletter Treo aciklovir konc. till infusionsvätska Aciclovir Hospira Geavir (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG infektion, se regional ök) Obs annan beredningsform! aciklovir ögonsalva Zovirax GlaxoSmithKline Aclasta lösning till infusion Aclasta (andrahandsval) Actilyse pulver till injektion och infusion Actilyse Activelle tabletter Activelle Cliovelle Actos tabletter Pioglitazone Actavis (andrahandsval)

5 5 Actrapid injektionsvätska Actrapid Penfill adalimumab injektionsvätska, förfylld spruta Humira adapalen gel, kräm Differin adapalen+ bensoylperoxid gel Epiduo Addex-Kaliumklorid (innehåller koncentrat till infusion samma substans, utbytbarhet ej OBS! Ska spädas bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdig av TG vätskor/nutrition, se regional ök) Addex-Natriumklorid koncentrat till infusion OBS! Ska spädas Kaliumklorid B. Braun 2 mmol/ml Natriumklorid B. Braun 4 mmol/ml Adrenalin Pharmel (licens) lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin Pharmel (licens) Adrenalin lösning till injektion 1mg/ml Adrenalin Mylan (Restnoterad under lång tid, se Hamlet för senaste information) Adriamycin injektionsvätska Doxorubicin Teva Aerius oral lösning Aerius Airomir inhalationsspray Airomir Airomir lösn till nebulisator Ventoline Salbutamol Arrow Airomir Autohaler inhalationsspray Airomir Autohaler (andrahandsval) akamprosat enterotabletter Campral Aotal akarbos tabletter Glucobay (andrahandsval) alanylglutamin konc till infusion Dipeptiven

6 6 Albumin Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/nutrition, se regional ök) Albumin Baxter & Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition, se regional ök) infusionsvätska Albunorm 200g/l, 100 ml Flexbumin (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition) infusionsvätska Albunorm 50g/l Albunorm infusionsvätska Albunorm 50g/l Albumin Baxter & Albumin Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition, se regional ök)

7 7 Albunorm infusionsvätska Albunorm 200g/l, 100 ml Flexbumin & Albumin Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition, se regional ök) Aldactone tabletter Spironolakton Pfizer Alenat/veckotablett veckotabletter Alendronat Teva Fosamax/veckotablett alendronsyra veckotabletter Alendronat Teva Alenat/veckotablett, Fosamax/veckotablett alfentanil lösning till injektion Rapifen alfuzosin depottabletter Alfuzosin ratiopharm Danafusin, Lafunomyl, Xatral OD Alimta pulver till infusion Alimta Lilly Alindrin tabletter Ibumetin Brufen, Burana, Ibumax Ibuprofen, Ipren Alkeran injektionslösning, tabletter Alkeran allopurinol tabletter Allopurinol Nordic Drugs Zyloric Aloxi injektionslösning Aloxi Alphagan ögondroppar Alphagan Brimonidin, Brimoratio, Glaudin Alpoxen tabletter Naproxen BMM Pharma Pronaxen Altargo salva Altargo (ej barn under 9 månader)

8 8 alteplas pulver till injektion/infusion Actilyse Alvedon munsönderfallande/modifierad frisättn/tabl 1g, supp Alvedon/forte Panodil/Forte tabl 1g, supp, Paracetamol & Paracut Forte tabl 1g Alvedon brustabletter Alvedon Panodil, Pamol Alvedon oral lösning/suspension Alvedon /Panodil Alvedon tabletter Panodil 500mg Pamol, Paracetamol, Paracut Alvesco inhalationsspray Alvesco >12 år (andrahandsval) Alzen Depot depottabletter Seroquel depot Astra Zeneca Quetiapin Actavis depottabl Amaryl tabletter Glimepirid Sandoz (andrahandsval) Ambirix (vaccin mot hepatit A + B) förfylld injektionsspruta Ambirix 1-15 år Amimox tabl/dispergerbar tabl Amoxicillin Sandoz/Amimox 375mg amiodaron injektionslösning, tabletter Cordarone Amiodaron Stragen, Amiodaron Hameln injektionslösning amitriptylin tabletter Saroten Amlarrow tabletter Amlodipin Sandoz Amloratio, Norvasc amlodipin tabletter Amlodipin Sandoz Amlarrow, Amloratio, Norvasc Amloratio tabletter Amlodipin Sandoz Amlarrow, Norvasc amoxicillin granulat till susp, tabl/dispergerbar tabl Amoxicillin Sandoz/Amimox 375mg Imacillin

9 9 ampicillin pulver till injektion/infusion Doktacillin Anafranil injektionsvätska Anafranil Omnia Anafranil tabletter Anafranil Klomipramin Mylan Anafranil Retard depottabletter Anafranil Retard Anapen/Junior förfylld spruta Anapen/Junior Anastelb tabletter Anastrozol Sandoz Arimidex anastrozol tabletter Anastrozol Sandoz Arimidex, Anastelb Andolex munsköljvätska Andolex Androcur tabletter Androcur Cyproteron anidulafungin pulver till infusionvätska Ecalta Pfizer Antabus brustabletter Antabus antitrombin III pulver till infusion Atenativ Antitrombin III Baxter (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms vara kliniskt likvärdig av TG Blod, se regional ök) Aotal enterotabletter Campral Apidra injektionsvätska, förfylld penna Apidra/SoloStar apixaban tabletter Eliquis aprepitant kapslar Emend Arabine injektionsvätska Arabine Hospira Cytarabine Pfizer Arava tabletter Leflunomide Medac

10 10 Arcoxia tabletter Arcoxia Arkolamyl munsönderfallande tabl Olanzapine Teva Zalasta, Zyprexa Aricept tabletter Donepezil Sandoz Ariclaim enterokapslar Cymbalta (perifer neuropatisk smärta) Arimidex tabletter Anastrozol Sandoz aripiprazol munsönderfallande/tabletter Abilify Orifarm Arixtra injektionsvätska, förfylld spruta Arixtra Aromasin tabletter Exemestan Teva Artelac ögondroppar Artelac Isopto-Plain Alcon, Bion Tears Alcon (ej utbytbar enligt Läkemedelsverket, men bedömda kliniskt likvärdiga av TG ögon) artikain+ epinefrin injektionsvätska Septocain/forte Artonil brustabletter Ranitidin Sandoz Inside Brus, Zantac Brus Arzerra konc till infusion Arzerra Asacol enterotabl, supp Asacol Lixacol enterotabl, Mesasal supp Assieme forte inhalationspulver Symbicort Forte Orifarm (KOL FEV1 <50%) Atacand tabletter Candesartan Sandoz/Atacand (endos) Rilast forte Amias, Candexetil

11 11 Atarax oral lösning, tabletter Atarax Atenativ pulver till infusion Atenativ Antitrombin III Baxter (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms vara kliniskt likvärdig av TG Blod, se regional ök) atenolol tabletter Atenolol Sandoz Tenormin ATG-Fresenius konc till infusion ATG-Fresenius Atorbir tabletter Atorvastatin Krka Lipitor, Atorstad, Sortis, Tahor, Torvast, Zarator Atorstad tabletter Atorvastatin Krka Lipitor, Atorbir, Sortis,Tahor, Torvast, Zarator atorvastatin tabletter Atorvastatin Krka Sortis, Tahor, Torvast, Zarator, Lipitor, Atorbir, Atorstad atosiban injektionsvätska Tractocile atrakurium injektionsvätska Atracurium-hameln atropin injektionsvätska Atropin Mylan atropin ögondroppar Isopto-Atropin Atrovent lösning till nebulisator Ipratropiumbromid Arrow Ipraxa Atrovent inhalationsspray Atrovent Avastin konc till infusion Avastin Roche Avopenin tabletter Kåvepenin Peceve, Tikacillin

12 12 Axura tabletter Ebixa Azarga ögondroppar Azarga azacitidin pulver till injektion Vidaza Orifarm azatioprin tabletter Imurel azelainsyra gel Finacea Azitromax tabletter Azithromycin Sandoz Azitromax infusion, oral susp Azitromax azitromycin tabletter Azithromycin Sandoz Azitromax azitromycin infusion, oral susp Azitromax Azopt ögondroppar Azopt B Bactrim oral lösn,tabletter 80mg+400mg Bactrim Bactrim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Eusaprim forte baklofen tabletter Baklofen Mylan Lioresal basiliximab pulver t inj/infusion Simulect Orifarm Basiron AC gel Basiron AC BCG-medac pulver till intravesikal inst BCG-medac BCG-vaccin SSI (tuberkulos) pulver till injektion BCG-vaccin SSI Beclomet Easyhaler inhalationspulver Beclomet Easyhaler Behepan tabletter Betolvex Betolvidon beklometason+ formoterol inhalationsspray Innovair (andrahandsval)

13 13 bendamustin pulver till infusion Ribovact bensoylperioxid gel Basiron AC bensylpenicillin pulver till injektion/infusion Benzylpenicillin Panpharma 3g /Bensylpenicillin Meda 1g benzydamin sugtabletter Zyx benzydamin munsköljvätska Andolex Beromun pulver till infusion Beromun betametason injektion, tabletter Betapred betametason örondroppar Diproderm betametason suspension till injektion Celeston bifas betametason (grupp III) kutan emulsion/lösning, salva, kräm Betnovat betametason+kalcipotriol (grupp III) salva Daviobet Dovobet Betapred injektion, tabletter Betapred Betnovat (grupp III) kutan emulsion/lösning,kräm, salva Betnovat Betolvex tabletter Betolvex Betolvidon, Behepan Betolvidon tabletter Betolvex Behepan bevacizumab konc till infusion Avastin Roche Bicalustad tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Bictamid Bictamid tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Bicalustad Bifluorid dental suspension Bifluorid

14 14 bikalutamid tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Bicalustad, Bictamid Bion Tears Alcon (ej utbytbar enligt Läkemedelsverket, men bedömda kliniskt likvärdiga av TG ögon) Binocrit (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) ögondroppar förfylld spruta Artelac NeoRecormon bisakodyl suppositorier Dulcolax Bisocard tabletter Bisoprolol Sandoz Emconcor/CHF, Speridol bisoprolol tabletter Bisoprolol Sandoz Emconcor/CHF, Bisocard, Speridol Boltin tabletter Livial Tibolon Boostrix difteri+stelkramp+kikhosta (boosterdos) lösning till injektion, förfylld spruta Boostrix bortezomib pulver till infusion Velcade Paranova Botox pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Dysport botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Xeomin Bricanyl injektion/infusion, tabl Bricanyl

15 15 Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver Bricanyl Turbuhaler (andrahandsval) Terbasmin Turbuhaler brimonidin ögondroppar Alphagan Brimoratio, Glaudin Brimoratio ögondroppar Alphagan Brimonidin, Glaudin brinzolamid ögondroppar Azopt brinzolamid+timolol ögondroppar Azarga Brisomax Diskus inhalationspulver Seretide Diskus Brisomax Diskus forte inhalation Seretide Diskus forte (KOL FEV1< 50%) bromokriptin kapslar/tabletter Pravidel Parlodel Brufen tabletter Ibumetin Alindrin, Burana, Ibumax, Ibuprofen, Ipren Budenofalk enterokapsel Budenofalk budesonid inhalationspulver Pulmicort Turbuhaler (andrahandsval) budesonid inhalationspulver Novopulmon Novolizer budesonid inhalationspulver Giona Easyhaler budesonid enterokapsel Budenofalk budesonid depotkapslar Entocort Entocir, Entocord budesonid lösning till nebulisator Pulmicort budesonid nässpray Desonix

16 16 budesonid+formoterol inhalationspulver Symbicort Forte Orifarm (KOL FEV1 <50%) bupivakain lösning till injektion,spinalanestesi Marcain/Spinal/tung bupivakain+epinefrin lösning till injekton Marcain adrenalin buprenorfin depotplåster Norspan Assieme forte, Rilast forte buprenorfin resoribletter Buprenorphine Sandoz Buprenotex, Subutex buprenorfin+naloxon resoribletter Suboxone Orifarm 8mg/2mg /Suboxone Buprenotex resoribletter Buprenorphine Sandoz Subutex bupropion depottabletter Zyban (andrahandsval) Burana tabletter Ibumetin Alindrin, Brufen, Ibumax, Ibuprofen, Ipren Buscopan injektionsvätska Buscopan buserelin injektionsvätska,implantat Suprefact Depot butylskopolamin injektionsvätska Buscopan Buventol Easyhaler inhalationspulver Buventol Easyhaler Bydureon pulver till inj (veckoberedning) Bydureon (andrahandsval) Byetta injektionsvätska, förfylld penna Byetta (andrahandsval) C Cabergoline tabletter Dostinex (andrahandsval) Calcichew-D3 Forte tuggtabletter Calcichew-D3 Forte Kalcipos-D Forte Calcichew-D3 Spearmint tuggtabletter Calcichew-D3 Spearmint Ideos

17 17 Calciumfolinat injektionsvätska Calciumfolinate Teva Campral enterotabletter Campral Aotal Campto lösning till infusion Irinotecan Fresenius Kabi Cancidas pulver till infusion Cancidas Candesartan Sandoz tabletter Candesartan Sandoz/Atacand (endos) Candexetil tabletter Candesartan Sandoz/Atacand (endos) Canesten vaginaltablett/kräm Canesten Canoderm kräm, kutan emulsion Canoderm capecitabin tabletter Xeloda Orifarm capsaicin kutant plåster Qutenza Carbocain/Adrenalin injektionsvätska Carbocain/Adrenalin Carbomix granulat till oral suspension Carbomix Carboplatin konc. till infusionsvätska Carboplatin Teva Amias, Candexetil Casodex tabletter Bicalutamide Teva Bicalustad, Bictamid caspofungin pulver till infusion Cancidas Catapresan lösning till injektion Catapresan Cedax kapslar, pulver till oral suspension Cedax cefadroxil kapslar/tabletter, oral suspension Cefadroxil Sandoz Cefonova pulver till inj/infusion Ceftriaxone Villerton Rocephalin 2g Amias

18 18 cefotaxim pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Villerton Claforan ceftazidim pulver till inj/infusionsvätska Ceftazidim Actavis Fortum ceftibuten kapslar, pulver till oral suspension Cedax ceftriaxon pulver till inj/infusionsvätska Ceftriaxon Villerton Cefonova, Rocephalin cefuroxim pulver till inj/infusionsvätska Cefuroxim Villerton Zinacef Celebra kapslar Celebra celecoxib kapslar Celebra Celeston bifas suspension till injektion Celeston bifas CellCept kapslar/tabletter CellCept Celocurin lösning till injektion Celocurin Cerazette tabletter Desogestrel Sandoz Monostrel certolizumabpegol lösn till injektion/förfylld spruta Cimzia Cervagem vagitorier Cervagem Cetimax tabletter Cetirizin Sandoz Zyrlex cetirizin tabletter Cetirizin Sandoz Cetimax, Zyrlex cetuximab injektionsvätska Erbitux Orifarm Champix tabletter Champix (andrahandsval) Chirocaine lösning till inj/infusion Chirocaine Chloromycetin ögondroppar,ögonsalva Chloromycetin ciklesonid inhalationsspray Alvesco >12 år (andrahandsval) ciklosporin kapslar Ciklosporin IVAX Se REKlistan s 71

19 19 ciklosporin kapslar, oral lösning Sandimmun Neoral (transplanterad pat) Cilaxoral orala droppar Cilaxoral Laxoberal Ciloxan örondroppar Ciloxan Cimzia lösn till injektion/förfylld spruta Cimzia Cipralex tabletter Cipralex Entact, Esertia, Prilect, Seroplex Cipramil tabletter Citalopram Sandoz (5-10mg vid PMS) ciprofloxacin infusionsvätska Ciprofloxacin Hospira ciprofloxacin örondroppar Ciloxan ciprofloxacin tabletter Ciprofloxacin Hexal Cisordinol-Acutard injektionsvätska Clopixol-Acutard Orifarm Cisordinol-Depot injektionsvätska Clopixol-Depot Orifarm cisplatin konc. till infusionsvätska Cisplatin Hospira citalopram tabletter Citalopram Sandoz (5-10mg vid PMS) Citanest-Dental injektionsvätska Citanest Dental Octapressin Cipramil Citodon brus/tabletter Panocod Paracetamol/Kodein Evolan, brus/tabl

20 20 Citrafleet (innehåller samma substanser, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms kliniskt likvärdig av TG Mage-Tarm, se regional ök) pulver till oral lösn Picoprep Claforan pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Villerton Clarityn tabletter Loratadin Actavis Clindamycin injektion/infusionsvätska Clindamycin Stragen Dalacin Clindamycin kapslar Dalacin Cliovelle tabletter Activelle clopidogrel tabletter Clopidogrel Krka Grepid, Plavix, Cloriocard clopidogrel tabletter Plavix 300mg (endast som laddningsdos vid akuta koronara syndrom) Clopixol-Acutard injektionsvätska Clopixol-Acutard Orifarm Cisordinol-Acutard Clopixol-Depot injektionsvätska Clopixol-Depot Orifarm Cisordinol-Depot Cloriocard tabletter Clopidogrel Krka Grepid, Plavix, Klopidogrel Cloxacillin pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Ekvacillin (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG infektion, se regional ök) Clozapine tabletter Clozapine Actavis Leponex

21 21 Codalvonil brustabletter Panocod Citodon, Paracetamol /Kodein Evolan Colifoam rektalskum Colifoam Combivent lösn till nebulisator Combivent Ipramol, Sapimol Comtess tabletter Comtess Condyline kutan lösning Condyline Confidex (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG Blod, se regional ök) pulver till injektion Ocplex Cordarone injektionsvätska, tabletter Cordarone Amiodaron Stragen, Amiodaron Hameln, injektionslösning Cortimyk (grupp I) kräm Cortimyk Daktacort Cortison (licens) tabletter Cortison (licens) Cosmofer lösn till injektion/infusion (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket då preparaten innehåller olika typ av järnkomplex. TG Blod bedömer preparaten vara kliniskt likvärdiga, se regional ök. Obs! Preparaten har olika styrkor.) Venofer Orifarm Cozaar tabletter Losartan Sandoz Losarstad, Losatrix, Lostankal

22 22 Cozaar Comp/Forte tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50mg/12,5mg,100mg/25mg Creon enterokapslar Creon Crestor tabletter Crestor (andrahandsval) Visacor Losarstad Comp, Losatrix Comp, Tanlozid, Marozid Curtega inj/infusionsvätska Propolipid Propofol, Diprivan cyanokobalamin tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Cyclogyl ögondroppar Cyclogyl cyklofosfamid pulver till injektion, tabletter Sendoxan Cyklokapron tabletter Cyklokapron Tranon, Cyklonova, Tranexamsyra Cyklonova tabletter Cyklokapron Tranon, Tranexamsyra cyklopentolat ögondroppar Cyclogyl cyklopentolat ögondroppar, endos Cyclopentolat Chauvin cyproteron tabletter Androcur cyproteron+etinylestradiol tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona cytarabin injektionsvätska DepoCyte cytarabin injektion/infusionsvätska Arabine Cytarabine Pfizer Cytotec tabletter Cytotec D dabigatran kapslar Pradaxa 75,110mg Daivobet gel, salva Daivobet Dovobet salva, Xamiol gel

23 23 Daktacort (grupp I) kräm Cortimyk Dalacin kapslar, oral lösn, vagitorer, vaginalkräm Dalacin Dalacin injektion/infusionsvätska Clindamycin Stragen Daxas tabletter Daxas dalteparin injektionsvätska, förfylld spruta Fragmin Clindamycin kapsel Danafusin depottabletter Alfuzosin ratiopharm Lafunomyl, Xatral OD darifenacin depottabletter Emselex deloratadin oral lösning Aerius Demoson (grupp III) salva Elocon Mometason Glenmark denosumab injektionsvätska, förfylld spruta Prolia Orifarm Dentan sugtabletter Dentan Fludent Dentan/Mint munsköljvätska Dentan/Mint Depakinet Retard depottabletter Ergenyl Retard DepoCyte injektionsvätska DepoCyte Depolan depottabletter Depolan Depo-Medrol/cum lidocain injektionsvätska Depo-Medrol/cum lidocain Depo-Provera injektionsvätska Depo-Provera

24 24 Derinik tabletter Pramipexol Stada Oprymea (Mirapexin, Sifrol ej bedömda utbytbara av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms av TG neurologi vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) Dermovat (grupp IV) kräm, salva Dermovat Descutan kutan lösn/tvättsvamp Descutan desmopressin injektionsvätska Octostim desmopressin frystorkad tablett Minirin desogestrel tabletter Desogestrel Sandoz Monostrel, Cerazette desogestrel+etinylestradiol tabletter Desolett Desolett tabletter Desolett Desonix nässpray Desonix Detrusitol tabletter Tolterodin Teva Detsel Detrusitol SR depotkapslar Tolterodin Pfizer dexametason intravitrealt implantat i appl Ozurdex dexametason tabletter Dexamethason (licens) dexametason ögondroppar Opnol dexametason ögondroppar Isopto-Maxidex Maxidex Dexdor konc till infusion Dexdor

25 25 dexmedetomidin konc till infusion Dexdor Diamox injektionslösn, tabletter Diamox Diane tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona diazepam rektallösning Diazepam Desitin Stesolid diazepam injektionsvätska Stesolid novum Differin gel, kräm Differin Diflucan infusionsvätska Fluconazol Fresenius Kabi Diflucan kapslar Fluconazol Hexal /BMM Pharma (endos) Diflucan pulver till oral suspension Diflucan Difterivaccine SSI (grundvaccination) lösning till injektion Difterivaccine SSI diklofenak enterotabletter Diklofenak Sandoz Voltaren diklofenak ögondroppar Voltaren Ophta diklofenak injektionsvätska, supp Voltaren Diklofenak Mylan supp diklofenak (T) tabletter Diclofenac T ratiopharm Eeze, Voltaren T Dimor tabletter Dimor Imodium, Loperamid dinatriumfosfatdodekahydrat+ natriumdivätefosfatdihydrat oral lösning Phosphoral dinoproston endocervikal/vaginal gel Minprostin dinoproston vaginalinlägg Propess Diovan tabletter Valsartan Sandoz

26 26 Dipeptiven konc till infusion Dipeptiven Diprivan inj/infusionsvätska Propolipid Curtega, Propofol Diproderm örondroppar Diproderm dipyridamol depotkapsel Persantin Depot disulfiram brustabletter Antabus disulfiram+bensylbensoat kutan emulsion Tenutex Divigel gel Divigel Divina Plus tablett Divina Plus docetaxel konc till infusionsvätska Docetaxel Actavis Taxotere Doktacillin pulver till injektion och infusion Doktacillin Dolcontin depottabletter Dolcontin donepezil tabletter Donepezil Sandoz Aricept Dormicum injektionsvätska Midazolam Actavis Dostinex tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabergoline Dovobet salva Daivobet doxorubicin injektionsvätska Doxorubicin Teva doxycyklin konc till infusion, tabl Doxyferm Doxyferm konc till infusion, tabl Doxyferm Doxycyklin 2care4, tabl dronedaron tabletter Multaq drospirenon+etinylestradiol tabletter Yaz (andrahandsval) Eloine Dukoral (kolera) granulat till oral suspension Dukoral

27 27 Dulcolax suppositorier Dulcolax duloxetin enterokapslar Cymbalta (perifer neuropatisk smärta) Duodopa intestinal gel Duodopa Duova tabletter Indivina Duphalac oral lösning Laktulos Meda Duraphat tandkräm Duraphat Duroferon depottabletter Duroferon Ariclaim Durogesic depotplåster Matrifen Fentanyl Dynastat pulver till injektionsvätska Dynastat Dysport pulver till injektionsvätska Dysport E Ebetrex injektionsvätska, förfylld spruta Ebetrex Metoject, Metotrexat medac Ebixa tabletter Ebixa Axura Ecalta pulver till infusionvätska Ecalta Pfizer Eeze tabletter Diclofenac T ratiopharm Voltaren T efedrin+koffein+prometazin tabletter Lergigan Comp (andrahandsval) Efexor Depot depotkapslar Venlafaxin Krka ekonazol kräm Pevaryl

28 28 Ekvacillin (innehåller samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG infektion, se regional ök) pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Eldepryl tabletter Selegilin Mylan Eligard pulver till injektion Eligard Eliquis tabletter Eliquis Ellaone tabletter, akut p-piller Ellaone (andrahandsval) Elocon (grupp III) kräm, salva, kutan lösn Elocon Demoson salva, Mometason Glenmark kräm & salva, Ovixan kutan lösn Eloine tabletter Yaz (andrahandsval) Ethinylestradiol /Drospirenone Teva Eloxatin konc till infusion Oxaliplatin Hospira Olatin Emconcor/CHF tabletter Bisoprolol Sandoz Bisocard, Speridol Emend kapslar Emend Emla plåster EMLA Emla kräm EMLA Tapin Emovat (grupp II) kräm, salva Emovat Emselex depottabetter Emselex enalapril tabletter Enalapril Krka Renitec Enbrel injektionsvätska, förfylld penna Enbrel

29 29 Engerix-B/barn (hepatit B) injektionsvätska Engerix-B/barn enoxaparinnatrium injektionsvätska, förfylld spruta Klexane Entact tabletter Cipralex Entact, Esertia, Prilect, Seroplex entakapon tabletter Comtess Entocort depotkapslar Entocort Entocir, Entocord Epiduo gel Epiduo epinefrin förfylld spruta Anapen/Junior epinefrin förfylld injektionspenna Epipen/Jr epinefrin förfylld injektionspenna Jext epinefrin lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin Pharmel (licens) epinefrin injektionsvätska 1mg/ml Adrenalin Mylan (Restnoterad under lång tid, se Hamlet för senaste information.) epinefrin+mepivakain lösning till injektion Carbocain adrenalin Epipen/Jr förfylld injektionspenna Epipen/Jr epirubicin injektionsvätska Epirubicin Teva Farmorubicin epoprostenol pulver till infusion Epoprostenol CampusPharma

30 30 Eporatio (förstahandsval vid recept) (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) förfylld spruta NeoRecormon Eposin konc. till infusionsvätska Eposin Teva Etoposid Ebewe Eprex (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) förfylld spruta NeoRecormon Erbitux injektionsvätska Erbitux Orifarm Ergenyl injektionsvätska/oral lösning Ergenyl Ergenyl Retard depotgranulat,depottabletter Ergenyl Retard Depakinet Retard Ery-Max erytromycin enterokapslar, granulat till oral suspension enterokapslar, granulat till oral suspension Ery-Max Ery-Max

31 31 erytropoietin förfylld spruta NeoRecormon Binocrit, Eprex, Eporatio, Retacrit (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) escitalopram tabletter Cipralex Entact, Esertia, Prilect, Seroplex escitalopram tabletter Premalex (tredjehandsval vid PMS) Esertia tabletter Cipralex Entact, Prilect, Seroplex Esidrex tabletter Hydroklortiazid Evolan Esmeron lösning till injektion Esmeron MSD Rocuronium esomeprazol granulat till oral suspension Nexium (barn > 1 år som ej kan svälja tabl) esomeprazol enterokapsel Esomeprazol ratiopharm Nexium Estalis depotplåster Estalis Estradot depotplåster Estradot estradiol tabletter Femanest estradiol depotplåster Estradot estradiol gel Divigel

32 32 estradiol vaginaltabletter Vagifem estradiol vaginalinlägg Oestring estradiol+medroxiprogesteron tabletter Indivina Duova estradiol+medroxiprogesteron tabletter Divina Plus estradiol+noretisteron tabletter Femasekvens estradiol+noretisteron tabletter Novofem estradiol+noretisteron tabletter Activelle Cliovelle estradiol+noretisteron depotplåster Estalis estriol vagitorer, vaginalkräm Ovesterin etanercept injektionsvätska, förfylld penna Enbrel etonogestrel implantat Nexplanon etoposid konc. till infusionsvätska Eposin Teva Etoposid Ebewe etoricoxib tabletter Arcoxia Eusaprim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Evicel lösn till vävnadslim Evicel Evista tabletter Evista Exelon kapslar Rivastigmine Sandoz Nimvastid, Prometax exemestan tabletter Exemestan Teva Aromasin exenatid injektionsvätska, förfylld penna Byetta (andrahandsval) exenatid pulver till inj (veckoberedning) Bydureon Exlutena tabletter Exlutena

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2010-04-26 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 februari - 15 september 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas via

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan UPPDATERAD 2009-11-16 Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlista för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september 2009-31 januari 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika

Läs mer

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Gäller från 2015-07-01 Nationellt dopingreglemente för hund Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Denna förteckning är organistationens eget regelverk och en del av Nationellt dopingreglemente

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek Tryckt hos Åtta.45 AB, 2013 KLOKA LISTAN för patienter 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2014 INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12 Barn och läkemedel 20 Benskörhet osteoporos 22

Läs mer

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela SVÄLJES HELA En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela Observera kommentarerna längst bak. Där framgår det om t.ex. en tablett som bör sväljas hel, bara kan

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Receptskrivningsregler

Receptskrivningsregler Regelverket och IT-stöd 1383 Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna Inledning Detta kapitel bygger på s föreskrifter LVFS 2009:13. Till dessa föreskrifter finns också en vägledning utgiven av, www.lakemedelsverket.se.

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilaga 1: Farmakologisk behandling...sid 2 Bilaga 2: SMA Safe Medication Assessment...sid 24 Bilaga

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Innehållsförteckning läkemedelsfakta

Innehållsförteckning läkemedelsfakta Innehållsförteckning läkemedelsfakta A Abilify... B19 Absenor... B19 Acetylcystein... B24 Aeorbec... B23 Airomir... B24 Akineton... B18 Alenat... B16 Alendronat... B16 Alfuzosin... B14 Alphagan... B25

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

ställer stora krav på vården

ställer stora krav på vården FÖRÄNDRINGAR I LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER 2013 2014 MiX Fablernas Värld Finns bevis för att D-vitaminbehandling verkligen gör nytta? Sid 5 MEDICIN I X-LÄN I X-LÄN NYHETSBREV FRÅN FRÅN LÄKEMEDELSKOMMITTÉN

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 2010-03-22 Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Lennart Andrén, Klinisk Farmakologi,

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

PROPPSKYDDETS ABC Martin Fahlén 2006

PROPPSKYDDETS ABC Martin Fahlén 2006 1 PROPPSKYDDETS ABC Martin Fahlén 2006 2 Innehåll INLEDNING... 3 I BLODPROPP OCH TILLSTÅND MED ÖKAD RISK FÖR DETTA.... 4 Bentrombos och lungemboli... 4 Förmaksflimmer och slaganfall... 5 Hjärtinfarkt och

Läs mer

Läkemedelskommitténs ledamöter 2005

Läkemedelskommitténs ledamöter 2005 39 Läkemedelskommitténs ledamöter 2005 Klinisk farmakolog: Rune Dahlqvist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Läkemedelskommitténs expertgrupper Mage-tarm Blod Magnus Hellblom, med Conny Svensson, kir

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer