Generika- och Synonymlistan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generika- och Synonymlistan"

Transkript

1 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 april till 15 september 2013 Listan finns tillgänglig via:

2 Fr.o.m. 1 mars 2012 ansvarar Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen (Sjukhusapoteket VGR) för Generika och Synonymlistan. Hur görs urvalet till Generika och Synonymlistan (GSL)? GSL baseras på läkemedel upptagna i REKlistan, utvalda upphandlade läkemedel och läkemedel som främst används på sjukhus. Bedömning om vilka substanser/ preparat som skall ingå i GSL görs av regionens Läkemedelskommitté och terapigrupper (TG). För rekommenderade generiska substanser väljer Sortimentsrådet VGR ett preparat utifrån Läkemedelsverkets (LV) utbytbarhetslista. Följande kriterier beaktas främst vid val av produkt: tillgänglighet, pris, sortimentsbredd. Hänsyn tas även till om produkten ingår i läkemedelsförsäkringen. Dessutom kan respektive TG göra bedömningen att ytterligare läkemedel är utbytbara för de patienter som befinner sig på regionens sjukhus. För de läkemedel vars utbytbarhet baserar sig på terapigruppens bedömning anges det i samband med aktuellt läkemedel i GSL. Varför finns GSL? GSL är avsedd som ett stöd vid ordination och beställning av läkemedel i slutenvården. Syftet med listan är att minska antalet preparatbyten samt att underlätta styrning mot upphandlade och valda läkemedel. Efter förvaltningens/ verksamhetschefens godkännande kan sjuksköterskor byta till valda läkemedel enligt GSL. Målet är dock, om inte det finns en medicinsk orsak, att valda läkemedel ordineras från början så att byte inte blir nödvändigt. För att underlätta detta kan GSL läggas som länk i Melior. I de fall där GSL inte är ändamålsenligt och man vill göra ett generellt undantag används undantagsblankett. Uppdatering GSL uppdateras vid fyra tillfällen under året samt vid behov vid större ändringar av sortimentet. Den senaste upplagan publiceras i pdf-format på Vårdgivarstödet (www.vgregion.se/vardgivarstod/generika) och i Hamlet. Vid frågor om GSL, kontakta Carina Tukukino Sortimentsrådet läkemedel, Sjukhusapoteket VGR e-post: telefon:

3 Produkter och substanser baserar sig på REKlistan, valda upphandlade läkemedel och slutenvårdsläkemedel. Listan består av fyra kolumner; 1 ALLA PRODUKTER/SUBSTANSER, innehåller valda produkter, dess utbytbara synonymer och substanser. Generiska produkter som använder substansnamnet som förnamn sorteras under respektive substans. Substanser anges i kursiv stil. 2 BEREDNINGSFORM 3 VALD PRODUKT i fet stil, vita rader motsvarar förstahandsval i REKlistan 4 UTBYTBAR PRODUKT (Läkemedlen baserar sig på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista ) Om läkemedlen använder substansnamnet som förnamn anges endast detta. För de läkemedel vars utbytbarhet baserar sig på terapigruppens bedömning anges det i samband med aktuellt läkemedel. Angivet förstahandsval (vit bakgrund) respektive andrahandsval (grå bakgrund) baserar sig på rekommendationer i REKlistan från berörd terapigrupp. Om kommunalt akutförråd anges rekommenderas produkten endast i dessa förråd. I läkemedelsverkets utbytbarhetslista hittar du alla läkemedel som bedömts vara utbytbara. Denna lista uppdateras 8 gånger/år. - företag - läkemedel - utbytbara läkemedel - gällande lista.

4 4 A abatacept pulver till injektion och infusion Orencia Orifarm abciximab lösning till injektion och infusion Reopro Lilly Abelonelle tabletter Neovletta Prionelle Abilify munsönderfallande/tabletter Abilify Orifarm Accusol 35/kalium hemofiltrationsvätska Accusol 35/kalium acetazolamid injektionslösn, tabletter Diamox acetylcystein brustabletter Acetylcystein Sandoz Viskoferm acetylsalicylsyra tabletter Trombyl acetylsalicylsyra+koffein brustabletter Treo aciklovir konc. till infusionsvätska Aciclovir Hospira Geavir (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG infektion, se regional ök) Obs annan beredningsform! aciklovir ögonsalva Zovirax GlaxoSmithKline Aclasta lösning till infusion Aclasta (andrahandsval) Actilyse pulver till injektion och infusion Actilyse Activelle tabletter Activelle Cliovelle Actos tabletter Pioglitazone Actavis (andrahandsval)

5 5 Actrapid injektionsvätska Actrapid Penfill adalimumab injektionsvätska, förfylld spruta Humira adapalen gel, kräm Differin adapalen+ bensoylperoxid gel Epiduo Addex-Kaliumklorid (innehåller koncentrat till infusion samma substans, utbytbarhet ej OBS! Ska spädas bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdig av TG vätskor/nutrition, se regional ök) Addex-Natriumklorid koncentrat till infusion OBS! Ska spädas Kaliumklorid B. Braun 2 mmol/ml Natriumklorid B. Braun 4 mmol/ml Adrenalin Pharmel (licens) lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin Pharmel (licens) Adrenalin lösning till injektion 1mg/ml Adrenalin Mylan (Restnoterad under lång tid, se Hamlet för senaste information) Adriamycin injektionsvätska Doxorubicin Teva Aerius oral lösning Aerius Airomir inhalationsspray Airomir Airomir lösn till nebulisator Ventoline Salbutamol Arrow Airomir Autohaler inhalationsspray Airomir Autohaler (andrahandsval) akamprosat enterotabletter Campral Aotal akarbos tabletter Glucobay (andrahandsval) alanylglutamin konc till infusion Dipeptiven

6 6 Albumin Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/nutrition, se regional ök) Albumin Baxter & Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition, se regional ök) infusionsvätska Albunorm 200g/l, 100 ml Flexbumin (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition) infusionsvätska Albunorm 50g/l Albunorm infusionsvätska Albunorm 50g/l Albumin Baxter & Albumin Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition, se regional ök)

7 7 Albunorm infusionsvätska Albunorm 200g/l, 100 ml Flexbumin & Albumin Behring (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms kliniskt likvärdiga av TG vätskor/ nutrition, se regional ök) Aldactone tabletter Spironolakton Pfizer Alenat/veckotablett veckotabletter Alendronat Teva Fosamax/veckotablett alendronsyra veckotabletter Alendronat Teva Alenat/veckotablett, Fosamax/veckotablett alfentanil lösning till injektion Rapifen alfuzosin depottabletter Alfuzosin ratiopharm Danafusin, Lafunomyl, Xatral OD Alimta pulver till infusion Alimta Lilly Alindrin tabletter Ibumetin Brufen, Burana, Ibumax Ibuprofen, Ipren Alkeran injektionslösning, tabletter Alkeran allopurinol tabletter Allopurinol Nordic Drugs Zyloric Aloxi injektionslösning Aloxi Alphagan ögondroppar Alphagan Brimonidin, Brimoratio, Glaudin Alpoxen tabletter Naproxen BMM Pharma Pronaxen Altargo salva Altargo (ej barn under 9 månader)

8 8 alteplas pulver till injektion/infusion Actilyse Alvedon munsönderfallande/modifierad frisättn/tabl 1g, supp Alvedon/forte Panodil/Forte tabl 1g, supp, Paracetamol & Paracut Forte tabl 1g Alvedon brustabletter Alvedon Panodil, Pamol Alvedon oral lösning/suspension Alvedon /Panodil Alvedon tabletter Panodil 500mg Pamol, Paracetamol, Paracut Alvesco inhalationsspray Alvesco >12 år (andrahandsval) Alzen Depot depottabletter Seroquel depot Astra Zeneca Quetiapin Actavis depottabl Amaryl tabletter Glimepirid Sandoz (andrahandsval) Ambirix (vaccin mot hepatit A + B) förfylld injektionsspruta Ambirix 1-15 år Amimox tabl/dispergerbar tabl Amoxicillin Sandoz/Amimox 375mg amiodaron injektionslösning, tabletter Cordarone Amiodaron Stragen, Amiodaron Hameln injektionslösning amitriptylin tabletter Saroten Amlarrow tabletter Amlodipin Sandoz Amloratio, Norvasc amlodipin tabletter Amlodipin Sandoz Amlarrow, Amloratio, Norvasc Amloratio tabletter Amlodipin Sandoz Amlarrow, Norvasc amoxicillin granulat till susp, tabl/dispergerbar tabl Amoxicillin Sandoz/Amimox 375mg Imacillin

9 9 ampicillin pulver till injektion/infusion Doktacillin Anafranil injektionsvätska Anafranil Omnia Anafranil tabletter Anafranil Klomipramin Mylan Anafranil Retard depottabletter Anafranil Retard Anapen/Junior förfylld spruta Anapen/Junior Anastelb tabletter Anastrozol Sandoz Arimidex anastrozol tabletter Anastrozol Sandoz Arimidex, Anastelb Andolex munsköljvätska Andolex Androcur tabletter Androcur Cyproteron anidulafungin pulver till infusionvätska Ecalta Pfizer Antabus brustabletter Antabus antitrombin III pulver till infusion Atenativ Antitrombin III Baxter (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms vara kliniskt likvärdig av TG Blod, se regional ök) Aotal enterotabletter Campral Apidra injektionsvätska, förfylld penna Apidra/SoloStar apixaban tabletter Eliquis aprepitant kapslar Emend Arabine injektionsvätska Arabine Hospira Cytarabine Pfizer Arava tabletter Leflunomide Medac

10 10 Arcoxia tabletter Arcoxia Arkolamyl munsönderfallande tabl Olanzapine Teva Zalasta, Zyprexa Aricept tabletter Donepezil Sandoz Ariclaim enterokapslar Cymbalta (perifer neuropatisk smärta) Arimidex tabletter Anastrozol Sandoz aripiprazol munsönderfallande/tabletter Abilify Orifarm Arixtra injektionsvätska, förfylld spruta Arixtra Aromasin tabletter Exemestan Teva Artelac ögondroppar Artelac Isopto-Plain Alcon, Bion Tears Alcon (ej utbytbar enligt Läkemedelsverket, men bedömda kliniskt likvärdiga av TG ögon) artikain+ epinefrin injektionsvätska Septocain/forte Artonil brustabletter Ranitidin Sandoz Inside Brus, Zantac Brus Arzerra konc till infusion Arzerra Asacol enterotabl, supp Asacol Lixacol enterotabl, Mesasal supp Assieme forte inhalationspulver Symbicort Forte Orifarm (KOL FEV1 <50%) Atacand tabletter Candesartan Sandoz/Atacand (endos) Rilast forte Amias, Candexetil

11 11 Atarax oral lösning, tabletter Atarax Atenativ pulver till infusion Atenativ Antitrombin III Baxter (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms vara kliniskt likvärdig av TG Blod, se regional ök) atenolol tabletter Atenolol Sandoz Tenormin ATG-Fresenius konc till infusion ATG-Fresenius Atorbir tabletter Atorvastatin Krka Lipitor, Atorstad, Sortis, Tahor, Torvast, Zarator Atorstad tabletter Atorvastatin Krka Lipitor, Atorbir, Sortis,Tahor, Torvast, Zarator atorvastatin tabletter Atorvastatin Krka Sortis, Tahor, Torvast, Zarator, Lipitor, Atorbir, Atorstad atosiban injektionsvätska Tractocile atrakurium injektionsvätska Atracurium-hameln atropin injektionsvätska Atropin Mylan atropin ögondroppar Isopto-Atropin Atrovent lösning till nebulisator Ipratropiumbromid Arrow Ipraxa Atrovent inhalationsspray Atrovent Avastin konc till infusion Avastin Roche Avopenin tabletter Kåvepenin Peceve, Tikacillin

12 12 Axura tabletter Ebixa Azarga ögondroppar Azarga azacitidin pulver till injektion Vidaza Orifarm azatioprin tabletter Imurel azelainsyra gel Finacea Azitromax tabletter Azithromycin Sandoz Azitromax infusion, oral susp Azitromax azitromycin tabletter Azithromycin Sandoz Azitromax azitromycin infusion, oral susp Azitromax Azopt ögondroppar Azopt B Bactrim oral lösn,tabletter 80mg+400mg Bactrim Bactrim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Eusaprim forte baklofen tabletter Baklofen Mylan Lioresal basiliximab pulver t inj/infusion Simulect Orifarm Basiron AC gel Basiron AC BCG-medac pulver till intravesikal inst BCG-medac BCG-vaccin SSI (tuberkulos) pulver till injektion BCG-vaccin SSI Beclomet Easyhaler inhalationspulver Beclomet Easyhaler Behepan tabletter Betolvex Betolvidon beklometason+ formoterol inhalationsspray Innovair (andrahandsval)

13 13 bendamustin pulver till infusion Ribovact bensoylperioxid gel Basiron AC bensylpenicillin pulver till injektion/infusion Benzylpenicillin Panpharma 3g /Bensylpenicillin Meda 1g benzydamin sugtabletter Zyx benzydamin munsköljvätska Andolex Beromun pulver till infusion Beromun betametason injektion, tabletter Betapred betametason örondroppar Diproderm betametason suspension till injektion Celeston bifas betametason (grupp III) kutan emulsion/lösning, salva, kräm Betnovat betametason+kalcipotriol (grupp III) salva Daviobet Dovobet Betapred injektion, tabletter Betapred Betnovat (grupp III) kutan emulsion/lösning,kräm, salva Betnovat Betolvex tabletter Betolvex Betolvidon, Behepan Betolvidon tabletter Betolvex Behepan bevacizumab konc till infusion Avastin Roche Bicalustad tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Bictamid Bictamid tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Bicalustad Bifluorid dental suspension Bifluorid

14 14 bikalutamid tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Bicalustad, Bictamid Bion Tears Alcon (ej utbytbar enligt Läkemedelsverket, men bedömda kliniskt likvärdiga av TG ögon) Binocrit (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) ögondroppar förfylld spruta Artelac NeoRecormon bisakodyl suppositorier Dulcolax Bisocard tabletter Bisoprolol Sandoz Emconcor/CHF, Speridol bisoprolol tabletter Bisoprolol Sandoz Emconcor/CHF, Bisocard, Speridol Boltin tabletter Livial Tibolon Boostrix difteri+stelkramp+kikhosta (boosterdos) lösning till injektion, förfylld spruta Boostrix bortezomib pulver till infusion Velcade Paranova Botox pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Dysport botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Xeomin Bricanyl injektion/infusion, tabl Bricanyl

15 15 Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver Bricanyl Turbuhaler (andrahandsval) Terbasmin Turbuhaler brimonidin ögondroppar Alphagan Brimoratio, Glaudin Brimoratio ögondroppar Alphagan Brimonidin, Glaudin brinzolamid ögondroppar Azopt brinzolamid+timolol ögondroppar Azarga Brisomax Diskus inhalationspulver Seretide Diskus Brisomax Diskus forte inhalation Seretide Diskus forte (KOL FEV1< 50%) bromokriptin kapslar/tabletter Pravidel Parlodel Brufen tabletter Ibumetin Alindrin, Burana, Ibumax, Ibuprofen, Ipren Budenofalk enterokapsel Budenofalk budesonid inhalationspulver Pulmicort Turbuhaler (andrahandsval) budesonid inhalationspulver Novopulmon Novolizer budesonid inhalationspulver Giona Easyhaler budesonid enterokapsel Budenofalk budesonid depotkapslar Entocort Entocir, Entocord budesonid lösning till nebulisator Pulmicort budesonid nässpray Desonix

16 16 budesonid+formoterol inhalationspulver Symbicort Forte Orifarm (KOL FEV1 <50%) bupivakain lösning till injektion,spinalanestesi Marcain/Spinal/tung bupivakain+epinefrin lösning till injekton Marcain adrenalin buprenorfin depotplåster Norspan Assieme forte, Rilast forte buprenorfin resoribletter Buprenorphine Sandoz Buprenotex, Subutex buprenorfin+naloxon resoribletter Suboxone Orifarm 8mg/2mg /Suboxone Buprenotex resoribletter Buprenorphine Sandoz Subutex bupropion depottabletter Zyban (andrahandsval) Burana tabletter Ibumetin Alindrin, Brufen, Ibumax, Ibuprofen, Ipren Buscopan injektionsvätska Buscopan buserelin injektionsvätska,implantat Suprefact Depot butylskopolamin injektionsvätska Buscopan Buventol Easyhaler inhalationspulver Buventol Easyhaler Bydureon pulver till inj (veckoberedning) Bydureon (andrahandsval) Byetta injektionsvätska, förfylld penna Byetta (andrahandsval) C Cabergoline tabletter Dostinex (andrahandsval) Calcichew-D3 Forte tuggtabletter Calcichew-D3 Forte Kalcipos-D Forte Calcichew-D3 Spearmint tuggtabletter Calcichew-D3 Spearmint Ideos

17 17 Calciumfolinat injektionsvätska Calciumfolinate Teva Campral enterotabletter Campral Aotal Campto lösning till infusion Irinotecan Fresenius Kabi Cancidas pulver till infusion Cancidas Candesartan Sandoz tabletter Candesartan Sandoz/Atacand (endos) Candexetil tabletter Candesartan Sandoz/Atacand (endos) Canesten vaginaltablett/kräm Canesten Canoderm kräm, kutan emulsion Canoderm capecitabin tabletter Xeloda Orifarm capsaicin kutant plåster Qutenza Carbocain/Adrenalin injektionsvätska Carbocain/Adrenalin Carbomix granulat till oral suspension Carbomix Carboplatin konc. till infusionsvätska Carboplatin Teva Amias, Candexetil Casodex tabletter Bicalutamide Teva Bicalustad, Bictamid caspofungin pulver till infusion Cancidas Catapresan lösning till injektion Catapresan Cedax kapslar, pulver till oral suspension Cedax cefadroxil kapslar/tabletter, oral suspension Cefadroxil Sandoz Cefonova pulver till inj/infusion Ceftriaxone Villerton Rocephalin 2g Amias

18 18 cefotaxim pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Villerton Claforan ceftazidim pulver till inj/infusionsvätska Ceftazidim Actavis Fortum ceftibuten kapslar, pulver till oral suspension Cedax ceftriaxon pulver till inj/infusionsvätska Ceftriaxon Villerton Cefonova, Rocephalin cefuroxim pulver till inj/infusionsvätska Cefuroxim Villerton Zinacef Celebra kapslar Celebra celecoxib kapslar Celebra Celeston bifas suspension till injektion Celeston bifas CellCept kapslar/tabletter CellCept Celocurin lösning till injektion Celocurin Cerazette tabletter Desogestrel Sandoz Monostrel certolizumabpegol lösn till injektion/förfylld spruta Cimzia Cervagem vagitorier Cervagem Cetimax tabletter Cetirizin Sandoz Zyrlex cetirizin tabletter Cetirizin Sandoz Cetimax, Zyrlex cetuximab injektionsvätska Erbitux Orifarm Champix tabletter Champix (andrahandsval) Chirocaine lösning till inj/infusion Chirocaine Chloromycetin ögondroppar,ögonsalva Chloromycetin ciklesonid inhalationsspray Alvesco >12 år (andrahandsval) ciklosporin kapslar Ciklosporin IVAX Se REKlistan s 71

19 19 ciklosporin kapslar, oral lösning Sandimmun Neoral (transplanterad pat) Cilaxoral orala droppar Cilaxoral Laxoberal Ciloxan örondroppar Ciloxan Cimzia lösn till injektion/förfylld spruta Cimzia Cipralex tabletter Cipralex Entact, Esertia, Prilect, Seroplex Cipramil tabletter Citalopram Sandoz (5-10mg vid PMS) ciprofloxacin infusionsvätska Ciprofloxacin Hospira ciprofloxacin örondroppar Ciloxan ciprofloxacin tabletter Ciprofloxacin Hexal Cisordinol-Acutard injektionsvätska Clopixol-Acutard Orifarm Cisordinol-Depot injektionsvätska Clopixol-Depot Orifarm cisplatin konc. till infusionsvätska Cisplatin Hospira citalopram tabletter Citalopram Sandoz (5-10mg vid PMS) Citanest-Dental injektionsvätska Citanest Dental Octapressin Cipramil Citodon brus/tabletter Panocod Paracetamol/Kodein Evolan, brus/tabl

20 20 Citrafleet (innehåller samma substanser, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms kliniskt likvärdig av TG Mage-Tarm, se regional ök) pulver till oral lösn Picoprep Claforan pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Villerton Clarityn tabletter Loratadin Actavis Clindamycin injektion/infusionsvätska Clindamycin Stragen Dalacin Clindamycin kapslar Dalacin Cliovelle tabletter Activelle clopidogrel tabletter Clopidogrel Krka Grepid, Plavix, Cloriocard clopidogrel tabletter Plavix 300mg (endast som laddningsdos vid akuta koronara syndrom) Clopixol-Acutard injektionsvätska Clopixol-Acutard Orifarm Cisordinol-Acutard Clopixol-Depot injektionsvätska Clopixol-Depot Orifarm Cisordinol-Depot Cloriocard tabletter Clopidogrel Krka Grepid, Plavix, Klopidogrel Cloxacillin pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Ekvacillin (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG infektion, se regional ök) Clozapine tabletter Clozapine Actavis Leponex

21 21 Codalvonil brustabletter Panocod Citodon, Paracetamol /Kodein Evolan Colifoam rektalskum Colifoam Combivent lösn till nebulisator Combivent Ipramol, Sapimol Comtess tabletter Comtess Condyline kutan lösning Condyline Confidex (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG Blod, se regional ök) pulver till injektion Ocplex Cordarone injektionsvätska, tabletter Cordarone Amiodaron Stragen, Amiodaron Hameln, injektionslösning Cortimyk (grupp I) kräm Cortimyk Daktacort Cortison (licens) tabletter Cortison (licens) Cosmofer lösn till injektion/infusion (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket då preparaten innehåller olika typ av järnkomplex. TG Blod bedömer preparaten vara kliniskt likvärdiga, se regional ök. Obs! Preparaten har olika styrkor.) Venofer Orifarm Cozaar tabletter Losartan Sandoz Losarstad, Losatrix, Lostankal

22 22 Cozaar Comp/Forte tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50mg/12,5mg,100mg/25mg Creon enterokapslar Creon Crestor tabletter Crestor (andrahandsval) Visacor Losarstad Comp, Losatrix Comp, Tanlozid, Marozid Curtega inj/infusionsvätska Propolipid Propofol, Diprivan cyanokobalamin tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Cyclogyl ögondroppar Cyclogyl cyklofosfamid pulver till injektion, tabletter Sendoxan Cyklokapron tabletter Cyklokapron Tranon, Cyklonova, Tranexamsyra Cyklonova tabletter Cyklokapron Tranon, Tranexamsyra cyklopentolat ögondroppar Cyclogyl cyklopentolat ögondroppar, endos Cyclopentolat Chauvin cyproteron tabletter Androcur cyproteron+etinylestradiol tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona cytarabin injektionsvätska DepoCyte cytarabin injektion/infusionsvätska Arabine Cytarabine Pfizer Cytotec tabletter Cytotec D dabigatran kapslar Pradaxa 75,110mg Daivobet gel, salva Daivobet Dovobet salva, Xamiol gel

23 23 Daktacort (grupp I) kräm Cortimyk Dalacin kapslar, oral lösn, vagitorer, vaginalkräm Dalacin Dalacin injektion/infusionsvätska Clindamycin Stragen Daxas tabletter Daxas dalteparin injektionsvätska, förfylld spruta Fragmin Clindamycin kapsel Danafusin depottabletter Alfuzosin ratiopharm Lafunomyl, Xatral OD darifenacin depottabletter Emselex deloratadin oral lösning Aerius Demoson (grupp III) salva Elocon Mometason Glenmark denosumab injektionsvätska, förfylld spruta Prolia Orifarm Dentan sugtabletter Dentan Fludent Dentan/Mint munsköljvätska Dentan/Mint Depakinet Retard depottabletter Ergenyl Retard DepoCyte injektionsvätska DepoCyte Depolan depottabletter Depolan Depo-Medrol/cum lidocain injektionsvätska Depo-Medrol/cum lidocain Depo-Provera injektionsvätska Depo-Provera

24 24 Derinik tabletter Pramipexol Stada Oprymea (Mirapexin, Sifrol ej bedömda utbytbara av Läkemedelsverket, innehåller samma substans och bedöms av TG neurologi vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) Dermovat (grupp IV) kräm, salva Dermovat Descutan kutan lösn/tvättsvamp Descutan desmopressin injektionsvätska Octostim desmopressin frystorkad tablett Minirin desogestrel tabletter Desogestrel Sandoz Monostrel, Cerazette desogestrel+etinylestradiol tabletter Desolett Desolett tabletter Desolett Desonix nässpray Desonix Detrusitol tabletter Tolterodin Teva Detsel Detrusitol SR depotkapslar Tolterodin Pfizer dexametason intravitrealt implantat i appl Ozurdex dexametason tabletter Dexamethason (licens) dexametason ögondroppar Opnol dexametason ögondroppar Isopto-Maxidex Maxidex Dexdor konc till infusion Dexdor

25 25 dexmedetomidin konc till infusion Dexdor Diamox injektionslösn, tabletter Diamox Diane tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona diazepam rektallösning Diazepam Desitin Stesolid diazepam injektionsvätska Stesolid novum Differin gel, kräm Differin Diflucan infusionsvätska Fluconazol Fresenius Kabi Diflucan kapslar Fluconazol Hexal /BMM Pharma (endos) Diflucan pulver till oral suspension Diflucan Difterivaccine SSI (grundvaccination) lösning till injektion Difterivaccine SSI diklofenak enterotabletter Diklofenak Sandoz Voltaren diklofenak ögondroppar Voltaren Ophta diklofenak injektionsvätska, supp Voltaren Diklofenak Mylan supp diklofenak (T) tabletter Diclofenac T ratiopharm Eeze, Voltaren T Dimor tabletter Dimor Imodium, Loperamid dinatriumfosfatdodekahydrat+ natriumdivätefosfatdihydrat oral lösning Phosphoral dinoproston endocervikal/vaginal gel Minprostin dinoproston vaginalinlägg Propess Diovan tabletter Valsartan Sandoz

26 26 Dipeptiven konc till infusion Dipeptiven Diprivan inj/infusionsvätska Propolipid Curtega, Propofol Diproderm örondroppar Diproderm dipyridamol depotkapsel Persantin Depot disulfiram brustabletter Antabus disulfiram+bensylbensoat kutan emulsion Tenutex Divigel gel Divigel Divina Plus tablett Divina Plus docetaxel konc till infusionsvätska Docetaxel Actavis Taxotere Doktacillin pulver till injektion och infusion Doktacillin Dolcontin depottabletter Dolcontin donepezil tabletter Donepezil Sandoz Aricept Dormicum injektionsvätska Midazolam Actavis Dostinex tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabergoline Dovobet salva Daivobet doxorubicin injektionsvätska Doxorubicin Teva doxycyklin konc till infusion, tabl Doxyferm Doxyferm konc till infusion, tabl Doxyferm Doxycyklin 2care4, tabl dronedaron tabletter Multaq drospirenon+etinylestradiol tabletter Yaz (andrahandsval) Eloine Dukoral (kolera) granulat till oral suspension Dukoral

27 27 Dulcolax suppositorier Dulcolax duloxetin enterokapslar Cymbalta (perifer neuropatisk smärta) Duodopa intestinal gel Duodopa Duova tabletter Indivina Duphalac oral lösning Laktulos Meda Duraphat tandkräm Duraphat Duroferon depottabletter Duroferon Ariclaim Durogesic depotplåster Matrifen Fentanyl Dynastat pulver till injektionsvätska Dynastat Dysport pulver till injektionsvätska Dysport E Ebetrex injektionsvätska, förfylld spruta Ebetrex Metoject, Metotrexat medac Ebixa tabletter Ebixa Axura Ecalta pulver till infusionvätska Ecalta Pfizer Eeze tabletter Diclofenac T ratiopharm Voltaren T efedrin+koffein+prometazin tabletter Lergigan Comp (andrahandsval) Efexor Depot depotkapslar Venlafaxin Krka ekonazol kräm Pevaryl

28 28 Ekvacillin (innehåller samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, bedöms vara kliniskt likvärdiga av TG infektion, se regional ök) pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Eldepryl tabletter Selegilin Mylan Eligard pulver till injektion Eligard Eliquis tabletter Eliquis Ellaone tabletter, akut p-piller Ellaone (andrahandsval) Elocon (grupp III) kräm, salva, kutan lösn Elocon Demoson salva, Mometason Glenmark kräm & salva, Ovixan kutan lösn Eloine tabletter Yaz (andrahandsval) Ethinylestradiol /Drospirenone Teva Eloxatin konc till infusion Oxaliplatin Hospira Olatin Emconcor/CHF tabletter Bisoprolol Sandoz Bisocard, Speridol Emend kapslar Emend Emla plåster EMLA Emla kräm EMLA Tapin Emovat (grupp II) kräm, salva Emovat Emselex depottabetter Emselex enalapril tabletter Enalapril Krka Renitec Enbrel injektionsvätska, förfylld penna Enbrel

29 29 Engerix-B/barn (hepatit B) injektionsvätska Engerix-B/barn enoxaparinnatrium injektionsvätska, förfylld spruta Klexane Entact tabletter Cipralex Entact, Esertia, Prilect, Seroplex entakapon tabletter Comtess Entocort depotkapslar Entocort Entocir, Entocord Epiduo gel Epiduo epinefrin förfylld spruta Anapen/Junior epinefrin förfylld injektionspenna Epipen/Jr epinefrin förfylld injektionspenna Jext epinefrin lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin Pharmel (licens) epinefrin injektionsvätska 1mg/ml Adrenalin Mylan (Restnoterad under lång tid, se Hamlet för senaste information.) epinefrin+mepivakain lösning till injektion Carbocain adrenalin Epipen/Jr förfylld injektionspenna Epipen/Jr epirubicin injektionsvätska Epirubicin Teva Farmorubicin epoprostenol pulver till infusion Epoprostenol CampusPharma

30 30 Eporatio (förstahandsval vid recept) (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) förfylld spruta NeoRecormon Eposin konc. till infusionsvätska Eposin Teva Etoposid Ebewe Eprex (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) förfylld spruta NeoRecormon Erbitux injektionsvätska Erbitux Orifarm Ergenyl injektionsvätska/oral lösning Ergenyl Ergenyl Retard depotgranulat,depottabletter Ergenyl Retard Depakinet Retard Ery-Max erytromycin enterokapslar, granulat till oral suspension enterokapslar, granulat till oral suspension Ery-Max Ery-Max

31 31 erytropoietin förfylld spruta NeoRecormon Binocrit, Eprex, Eporatio, Retacrit (utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket eftersom erytropoietinpreparaten ej är identiska. De har dock samma farmakologiska effekt och bedöms av TG Blod vara kliniskt likvärdiga, se regional ök) escitalopram tabletter Cipralex Entact, Esertia, Prilect, Seroplex escitalopram tabletter Premalex (tredjehandsval vid PMS) Esertia tabletter Cipralex Entact, Prilect, Seroplex Esidrex tabletter Hydroklortiazid Evolan Esmeron lösning till injektion Esmeron MSD Rocuronium esomeprazol granulat till oral suspension Nexium (barn > 1 år som ej kan svälja tabl) esomeprazol enterokapsel Esomeprazol ratiopharm Nexium Estalis depotplåster Estalis Estradot depotplåster Estradot estradiol tabletter Femanest estradiol depotplåster Estradot estradiol gel Divigel

32 32 estradiol vaginaltabletter Vagifem estradiol vaginalinlägg Oestring estradiol+medroxiprogesteron tabletter Indivina Duova estradiol+medroxiprogesteron tabletter Divina Plus estradiol+noretisteron tabletter Femasekvens estradiol+noretisteron tabletter Novofem estradiol+noretisteron tabletter Activelle Cliovelle estradiol+noretisteron depotplåster Estalis estriol vagitorer, vaginalkräm Ovesterin etanercept injektionsvätska, förfylld penna Enbrel etonogestrel implantat Nexplanon etoposid konc. till infusionsvätska Eposin Teva Etoposid Ebewe etoricoxib tabletter Arcoxia Eusaprim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Evicel lösn till vävnadslim Evicel Evista tabletter Evista Exelon kapslar Rivastigmine Sandoz Nimvastid, Prometax exemestan tabletter Exemestan Teva Aromasin exenatid injektionsvätska, förfylld penna Byetta (andrahandsval) exenatid pulver till inj (veckoberedning) Bydureon Exlutena tabletter Exlutena

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Faxade sidor.. av. Faxat datum Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (dosapoteket väljer fabrikat

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Läkemedel som SKA finnas som basförråd Förp Adrenalin Inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (apoteket väljer fabrikat i denna ordning och utefter

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2010-11-09 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september 2010-15 januari 2011 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas

Läs mer

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum):

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum): Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-49196 Fastställandedatum: 2017-02-27 Giltigt t.o.m.: 2018-02-27 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedel - Synonymlista

Läs mer

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum):

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum): Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-49196 Fastställandedatum: 2016-03-14 Giltigt t.o.m.: 2017-03-14 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedel - Synonymlista

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2010-04-26 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 februari - 15 september 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas via

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

A= Definierat sortiment Upphandlad av VGR B= Definierat sortiment

A= Definierat sortiment Upphandlad av VGR B= Definierat sortiment FÖRÄNDRING AV DEFINIERAT SORTIMENT I HAMLET Intervall 2013-03-11 till 2013-04-15 A= Definierat sortiment Upphandlad av VGR B= Definierat sortiment B/D= Dosmaskinsortiment på SÄS, markeras som B i Hamlet

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform.

Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform. Bilaga 2 Definition av form baserat på information från NPL. Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform. Listan redovisar

Läs mer

Läkemedel som vi ofta använder på IME.

Läkemedel som vi ofta använder på IME. Läkemedel som vi ofta använder på IME. Huvud: Sömnmedel Zopiklon Zopiklon Benzoliknande GABA Leversvikt (sömnmedel) Heminevrin Klometiazol? GABA Lungsvikt, Leversvikt (sömn+ oro) Zolpidem - Stilnoct (funkar

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(8) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Emerade 300 mikrogram 1 (2 st bör finnas hemma) Betapred, tabl 0,5 mg 30 st Betapred, inj.vätska

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 oktober 2012 till 31 januari 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas via epost: adress.distributionscentrum@vgregion.se

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan UPPDATERAD 2009-11-16 Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlista för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september 2009-31 januari 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika

Läs mer

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad KLOKA LISTAN Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2010 Uppdaterad 2010-03-31 LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2010 Rekommenderade och upphandlade preparat

Läs mer

KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2010 LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2010 Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer Tillhörande

Läs mer

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad KLOKA LISTAN Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2010 Uppdaterad 2010-03-31 LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2010 Rekommenderade och upphandlade preparat

Läs mer

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation BASLÄKEMEDEL 2017 Rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården, utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté. För barn finns ett särskilt häfte. Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning. Preparat

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2013 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper.

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-022314 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 april 2015 30 april 2015 Bromokriptin Tablett 2,5 mg Parlodel, 2,5 mg tablett Parlodel, 2,5 mg tablett

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2015-09-11 Giltigt t.o.m.: 2017-09-11 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2017-03-17 Giltigt t.o.m.: 2018-03-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2011-11-15 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september - 29 februari 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-240110 Fastställandedatum: 2017-02-17 Giltigt t.o.m.: 2018-02-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 september 2015 30 september 2015 Alprostadil Kräm 2 mg/g Eafelb, 2 mg/g kräm Vitaros, 2 mg/g kräm Alprostadil

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se 2014-06-03 Översikt pris inhalationsläkemedel enligt Rådgivande Läkemedelslista

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2015-03-17 Giltigt t.o.m.: 2017-03-17 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 februari till 1 september 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Fr.o.m. 1 mars 2012 ansvarar Sjukhusapoteket

Läs mer

Hjärthandboken, SÄS - Lokala riktlinjer för vård vid hjärtsjukdom

Hjärthandboken, SÄS - Lokala riktlinjer för vård vid hjärtsjukdom 2016-06-22 18730 1 (11) 2016-06-22 2018-06-22 1 Södra Älvsborgs Sjukhus Hjärthandboken, SÄS - Lokala riktlinjer för vård vid hjärtsjukdom Sammanfattning Vid SÄS finns sedan många år lokala riktlinjer för

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2016-038894 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 juni 2016 30 juni 2016 Acetazolamid Pulver till injektionsvätska 500 mg Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska,

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 sept 2013 till 31 jan 2014 Listan finns tillgänglig via: www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Fr.o.m. 1 mars

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 maj 2012 till 31 januari 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas via epost: adress.distributionscentrum@vgregion.se

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2016 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets Skåneöver gripande terapigrupper. Urvalskriterierna

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2016

Rekommenderade läkemedel 2016 Rekommenderade läkemedel 2016 Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är främst de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket begränsad. En

Läs mer

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård I överenskommelse med kliniska medicinska ledarna, processansvariga för palliativ vård och medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings

Läs mer

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland.

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Basläkemedel 2016 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Kommentarer till baslistans val www.ltv.se/baslista TECKENFÖRKLARING * utbytbara läkemedel enligt

Läs mer

Generell behandlingsanvisning

Generell behandlingsanvisning 1 (5) Dokumentnamn: Generell behandlingsanvisning läkemedel i SÄBO Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) Primärvården i västra länsdelen Framtagen av: (Namn, titel) Annette Johansson, primärvårdschef

Läs mer

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Syfte Beskriver innehåll i kommunala akutläkemedelsförråd, samt beskriver hanteringen av ordinationer enligt generella direktiv. Bakgrund Ordination enligt generella

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2015-08-31 Giltigt t.o.m.: 2017-08-31 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Erik Torell Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade läkemedel med synonymer. Kloka Listan Rekommenderade och upphandlade läkemedel med synonymer 2015

KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade läkemedel med synonymer. Kloka Listan Rekommenderade och upphandlade läkemedel med synonymer 2015 För senaste ändringarna se janusinfo.se Kloka Listan Rekommenderade och upphandlade läkemedel med synonymer 2015 I Kloka Listan Rekommenderade och upphandlade läkemedel med synonymer 2015 anges synonymer

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 mars 2012 30 mars 2012 Acetylsalicylsyra + dipyridamol Depotkapsel 200 mg/25 mg Asasantin Retard, 200

Läs mer

Utvärderings. Antagen Leverantör ATC kod Benämning Beredningsform Styrka. Rangordning

Utvärderings. Antagen Leverantör ATC kod Benämning Beredningsform Styrka. Rangordning Antagen Leverantör ATC kod Benämning Beredningsform Styrka Utvärderings pris PharmaCoDane A02BC01 omeprazol tablett/kapsel 20 mg 0,3842 PharmaCoDane A02BC05 esomeprazol Pulver för inj/inf 40 mg 11,897

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/38 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Calcipotriol Sandoz 0,05 mg/g salva 23198 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S, C.F. Odense, Danmark Ansvarig tillverkare: LEK

Läs mer

KLOKA LISTAN för patienter 2016

KLOKA LISTAN för patienter 2016 KLOKA LISTAN för patienter 2016 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Kloka Listan utvalda läkemedel Kloka Listan finns för att du ska få ett effektivt och säkert läkemedel. I Sverige

Läs mer

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol 2 REKLISTAN 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod Gynekologi Candidavaginit R klotrimazol Canesten Cervicit/Salpingit R doxycyklin + metronidazol (Doxyferm) (Flagyl) Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

SYNONYMLISTA. för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel. Landstinget Sörmland. Denna synonymlista skall undertecknas av verksamhetschefen.

SYNONYMLISTA. för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel. Landstinget Sörmland. Denna synonymlista skall undertecknas av verksamhetschefen. SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel 2015 Landstinget Sörmland Denna synonymlista skall undertecknas av verksamhetschefen. Denna lista gäller som synonymlista för avd Detta innebär

Läs mer

KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Kloka Listan Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2012

KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Kloka Listan Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2012 Kloka Listan Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2012 I Kloka Listan Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2012 anges vilka preparat som rekommenderas vid beställning

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Spädning av intravenös antibiotika

Spädning av intravenös antibiotika Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Läkemedelsenheten 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Malin Rhodin Löndahl apotekare Erik Sandholm överläkare 2015-02-15

Läs mer

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (131129) markeras med * Riskläkemedel för äldre markeras

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Läkemedelskunskap om de läkemedel som sjuksköterskor har förskrivningsrätt på och Kloka Listan 2016 Teresa Alton Borgelin

Läs mer

AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 5 mg / 10 mg filmdragerad tablett. GRANISETRON CLARIS 1 mg/ml injektionsvätska, lösning

AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 5 mg / 10 mg filmdragerad tablett. GRANISETRON CLARIS 1 mg/ml injektionsvätska, lösning 08.10.2014 1 Beviljade tillstånd AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 10 mg / 10 mg filmdragerad tablett AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 5 mg / 10 mg filmdragerad tablett ATROPIN 1 mg/ml injektionsvätska,

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011 2011-11-07 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011 Företag: Alternova A/S TLV:s diarienummer:

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Läkemedelsgrupper (ATC): A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning B Blod och blodbildande organ C Hjärta och kretslopp

Läs mer

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Läkemedelsgrupper (ATC): A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning B Blod och blodbildande organ C Hjärta och kretslopp

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131

Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

Receptfria läkemedel på recept

Receptfria läkemedel på recept Rekommendation från Norrbottens Läkemedelskommitté: 2015-11-18 Receptfria läkemedel på recept Vid sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär som beräknas gå över inom 1-2 månader med receptfri behandling bör

Läs mer

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Läkemedelsgrupper (ATC): A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning B Blod och blodbildande organ C Hjärta och kretslopp

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL. FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL. FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL Steroider Kortverkande Långverkande

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se 2014-04-02 ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014 PULVERINHALATORER - INDIKATION:

Läs mer

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Inhalatorer. Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare

Inhalatorer. Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare Inhalatorer Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare judit.denes@lj.se ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014 PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL Steroider Kortverkande Långverkande

Läs mer

Uppdaterad Ombud ATC-kod Art-nr Varunamn Pris. Kompl. Av prismastern efter

Uppdaterad Ombud ATC-kod Art-nr Varunamn Pris. Kompl. Av prismastern efter Uppdaterad 2013-11-19 Ombud ATC-kod Art-nr Varunamn Pris Kompl. Av prismastern efter 2013-11-18 Pfizer N02AA01 443515 Dolcontin Unotard 329,42 Pfizer N02AA01 442608 Dolcontin Unotard 71,82 Pfizer N02AA01

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/26 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Angiosan 320 mg filmdragerad tablett 22841 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande för försäljning och ansvarig tillverkare:

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

Upphandlade läkemedel på rekvisition 2017

Upphandlade läkemedel på rekvisition 2017 Upphandlade läkemedel på rekvisition Information inför avtalsskifte 1 januari/1 mars övergripande på preparatnivå Se under kolumn ändringsdatum för när aktuell ändring träder i kraft. Vacciner och cytostatika

Läs mer

SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel

SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel 2014 Landstinget Sörmland Denna synonymlista skall undertecknas av verksamhetschefen. Denna lista gäller som synonymlista för avd Detta innebär

Läs mer

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Matsmältningsorgan Klokt råd 2014 Behandling med protonpumpshämmare är olämpligt vid magont utan känd

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

KLOKA LISTAN för patienter 2016

KLOKA LISTAN för patienter 2016 KLOKA LISTAN för patienter 2016 Kloka Listan för patienter är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommitté: lakemedelskommitten@sll.se Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Kloka

Läs mer

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion

Lista, beredning av antibiotika för injektion resp. infusion Intravenös intermittent infusion Fastställd av Läkemedelskommittén Utarbetad av apotekare Anna Berglin, Läkemedelsenheten anna.berglin@lvn.se Medicinskt faktagranskad och godkänd av överläkare Örjan Andersson, Infektionskliniken, Länssjukhuset

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika

Läkemedelshantering - spädningsschema antibiotika Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-32518 Fastställandedatum: 2017-01-09 Giltigt t.o.m.: 2018-01-09 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Christian Ehrenborg Läkemedelshantering - spädningsschema

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2017-047002 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 augusti 2017 31 augusti 2017 Acitretin Kapsel 25 mg Neotigason, 25 mg kapsel, hård 2care4 ApS PI Neotigason,

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Akuta allergiska reaktioner adrenalin Adrenalin Mylan (i.m.) adrenalin Anapen, Anapen Junior Nytt adrenalin

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Rosengården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Rosengården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-40142 Fastställandedatum: 2016-05-03 Giltigt t.o.m.: 2017-05-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006

Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006 Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006 Pris/dos - beräknad utifrån största förpackning - förpackning med inhalator ( röd markering) FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-087749 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 25 november 2015 30 november 2015 Atorvastatin Tablett 10 mg Atorbir, 10 mg Atorstad, 10 mg Atorvastatin

Läs mer

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Läkemedelsgrupper (ATC): A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning B Blod och blodbildande organ C Hjärta och kretslopp

Läs mer

Substitutable Medicinal Products

Substitutable Medicinal Products Utbytbara läkemedel Substitutable Medicinal Products Datum för ikraftträdande: Kommentar till lista över utbytbara läkemedel Listan omfattar dels produktgrupper där LV fattat beslut om utbytbarhet, dels

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer