Generika- och Synonymlistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generika- och Synonymlistan"

Transkript

1 Uppdaterad Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 februari - 15 september Listan kan beställas via epost: eller på telefon

2 Den regionala terapigruppen Generika har som uppgift att utarbeta en läkemedelslista för generiska substanser som rekvireras från sjukhusapoteken till patienter inom slutenvården i Västa Götalandsregionen. Basen för val av leverantör innefattar samtliga generiska substanser upptagna i den regionala REKlistan. Syftet med läkemedelslistan är att minska antalet utbyten på sjukhusen och därmed minska risken för läkemedelsrelaterade problem. I terapigruppen ingår representanter, för de stora sjuk-husen inom Västra Götalandsregionen, Apoteket Farmaci AB och Klinisk Farmakologi SU/Sahlgrenska. Följande kriterier beaktas främst vid val av produkt; tillgänglighet, leveranssäkerhet, pris, sortimentsbredd. Apoteket Farmaci AB identifierar aktuella produkter, kontrollerar tillgängligheten och bedömer leveranssäkerheten. För de produkter där tillgänglighet och leveranssäkerhet bedöms vara tillfredställande tas därefter fram ett förslag på produkter. Urvalet sker sedan med hänsyn till pris, förekomst av endosalternativ (starkt önskemål från verksamheterna) och sortimentsbredd i övrigt (tillgänglighet av olika beredningsformer, förpackningsstorlekar och styrkor etc). Terapigruppen lämnar därefter ett förslag på rekommenderade produkter till Regionala Läkemedelskommittén som fastställer den slutgiltiga läkemedelslistan. Läkemedelslistan utkommer två gånger/ år och revidering kan ske under gällande halvår om urvalskriterierna inte längre uppfylls. Stora prisförändringar sker i allmänhet vid patentutgångar och huvudregeln är att det skall ha förlöpt minst 1 2 år efter patentutgång innan sådana substanser förs upp på läkemedelslistan. Vid förfrågningar/kommentarer kontakta Carina Tukukino, sekreterare i terapigruppen generika, tfn Lennart Andrén, Docent, överläkare, Klinisk Farmakologi Ordförande terapigrupp generika

3 Generika- och SYNONYMlista Produkter och substanser baserar sig på REKlistan,upphandlade läkemedel samt utvalda slutenvårdprodukter. Listan består av fyra kolumner; 1 ALLA PRODUKTER/SUBSTANSER, innehåller valda produkter, dess utbytbara synonymer och substanser. Generiska produkter som använder substansnamnet som förnamn sorteras under respektive substans. Substanser anges i kursiv stil. 2 BEREDNINGSFORM 3 VALD PRODUKT i fet stil, vita rader motsvarar förstahandsval i REKlistan 4 UTBYTBAR PRODUKT (produkterna baserar sig på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista ) Om produkterna använder substansnamnet som förnamn anges endast detta. För produkter där Läkemedelsverket ej bedömt utbytbarhet hänvisas till regional överenskommelse. Listan innehåller vätskor som bedömts utbytbara av terapigruppen Vätska och Nutrition. Angivet förstahands- respektive andrahandsval baserar sig på rekommendationer i REKlistan från berörd terapigrupp. Om kommunalt akutförråd anges rekommenderas produkten endast i dessa förråd. Läkemedelsverkets utbytbarhetslista hittar du lättast via - företag - läkemedel - utbytbara läkemedel - gällande lista.

4 4 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT A abatacept pulver till injektion och infusion Orencia Abboticin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin abciximab lösning till injektion och infusion Reopro acetazolamid depot/tabletter Diamox acetylcystein lösning för nebulisator Acetylcystein AstraZeneca (KOL FEV1 >50%) acetylcystein brustabletter Acetylcystein AstraZeneca Mucomyst, Viskoferm (KOL FEV1 >50%) acetylsalicylsyra ASA tabletter Trombyl aciklovir konc. till infusionsvätska Aciclovir Hospira aciklovir tabletter Aciklovir Stada Zovirax aciklovir ögonsalva Zovirax Geavir,Zovirax Aclasta lösning till infusion Aclasta (andrahandsval) Actilyse pulver till injektion och infusion Actilyse Activelle tabletter Activelle (andrahandsval) Cliovelle

5 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Actos tabletter Actos (andrahandsval) adalimumab injektionsvätska, förfylld spruta Humira adapalen gel, kräm Differin adapalen+ bensoylperoxid gel Epiduo adenosin lösning till injektion och infusion Adenosin Life Medical Adrenalin APL lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin APL Adrenalin Mylan lösning till injektion 1mg/ml Adrenalin Mylan Adriamycin injektionsvätska Doxorubicin Teva Airomir inhalationsspray Airomir (barn) Airomir/Autohaler inhalationsspray Airomir/Autohaler (andrahandsval) akamprosat enterotabletter Campral Aotal akarbos tabletter Glucobay (andrahandsval) Aldactone tabletter Spironolakton Nycomed/Pfizer (endos) Alenat veckotablett veckotabletter Alendronat ratiopharm/ranbaxy Fosamax veckotablett (endos) Alenat tabletter Alendronat Mylan Fosamax alendronsyra tabletter Alendronat Mylan Alenat, Fosamax 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

6 6 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT alendronsyra veckotabletter Alendronat ratiopharm/ranbaxy (endos) alfentanil lösning till injektion Rapifen alfuzosin depottabletter Alfuzosin Hexal/ratiopharm (endos) Alenat & Fosamax veckotablett Xatral OD (ej bedömt utbytbart av Läkemedelsverket, men bedöms vara kliniskt likvärdiga,se regional överenskommelse) alimemazin orala droppar, tabletter Theralen Alimta pulver till infusion Alimta Lilly Alindrin tabletter Brufén Ibumetin, Ipren allopurinol tabletter Allopurinol Nycomed/Nordic Zyloric (endos) Alphagan ögondroppar Alphagan Brimondin, Brimoratio, Glaudin Alpoxen tabletter Naproxen BMM Pharma Pronaxen Altargo salva Altargo (ej förmån indikation impetigo)

7 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT alteplas pulver till injektion/infusion Actilyse Alvedon brus/munsönderfallande tabl,mixtur,supp Alvedon (förstandsval) Curadon, Pamol, Panodil, Reliv Alvedon tabletter Pamol (förstahandsval) Curadon, Panodil, Reliv Amaryl tabletter Glimepirid BMM Pharma (andrahandsval) Amimox granulat till oral suspension, tabl Amimox Amoxicillin, Imacillin amiodaron injektionslösning, tabletter Cordarone amitriptylin tabletter Saroten amitriptylin tabletter Tryptizol amlodipin tabletter Amlodipin Sandoz (välj ej 7 st förp pga högt pris)/ratiopharm (endos) Amlarrow, Amloratio, Norvasc Amloratio tabletter Amlodipin Sandoz (välj ej 7 st förp Amlarrow, Norvasc pga högt pris)/ratiopharm (endos) amoxicillin granulat till oral suspension, tabl Amimox Amimox,Amoxicillin, Imacillin ampicillin pulver till injektion/infusion Doktacillin Anafranil tabletter Anafranil Klomipramin Mylan Anafranil Retard depottabletter Anafranil Retard 7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

8 8 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Anapen/Anapen junior förfylld spruta Anapen/Anapen junior Andolex munsköljvätska Andolex Androcur tabletter Androcur Cyproteron Angiox konc.till injektion/infusionsvätska Angiox Antabus brustabletter Antabus Aotal enterotabletter Campral Apidra injektionsvätska Apidra Arabine injektionsvätska Arabine Hospira 10,20 ml Cytarabine Pfizer Arava tabletter Arava Aricept tabletter Aricept Arixtra injektionsvätska förfylld spruta Arixtra Artelac ögondroppar Artelac Asacol enterotabl, supp Asacol Lixacol enterotabl, Mesasal supp Atarax oral lösning, tabletter Atarax

9 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Atemur Diskus inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval) atenolol tabletter Atenolol Nycomed/Sandoz (endos) Tenormin atorvastatin tabletter Lipitor Sortis, Torvast, Zarator atosiban injektionsvätska Tractocile atrakurium injektionsvätska Atracurium-hamlen atropin lösning till injektion Atropin Mylan atropin ögondroppar Isopto-Atropin Atrovent lösning till nebulisator Atrovent Ipratropiumbromid Arrow, Ipraxa Atrovent inhalation, pulver, spray, lösn. Atrovent Azarga ögondroppar Azarga azatioprin tabletter Imurel Azitromax (barn < 8 år) pulver till oral suspension, konc Azitromax azitromycin (barn < 8 år) till infusion,tabletter Azitromax Aquanil ögondroppar Timolol Alcon/Timolol CSS (endosbehållare) Blocadren, Optimol 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

10 10 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT B Bactrim oral lösn,tabletter 80mg+400mg Bactrim Bactrim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Eusaprim forte baklofen tabletter Baklofen Mylan Lioresal BCG-vaccin SSI (tuberkulos) pulver till injektion BCG-vaccin SSI Beclomet Easyhaler inhalation Beclomet Easyhaler Behepan tabletter Betolvex Betolvidon beklometason inhalation Beclomet Easyhaler Benerva tabletter Benerva bensylpenicillin pulver till injektion/infusion Bensylpenicillin Meda Benzylpenicillin Panpharma Bentifen ögondroppar Zaditen benzydamin sugtabletter Zyx benzydamin munsköljvätska Andolex Betabion lösning till injektion Betabion betametason injektion, tabletter Betapred

11 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT betametason örondroppar Diproderm betametason (grupp III) kräm Betnovat/Celston Valerat betametason (grupp III) kutan emulsion/lösning,salva Betnovat betametason+klalcipotriol (grupp III)salva Daviobet Dovobet Betapred injektion, tabletter Betapred Betnovat (grupp III) kutan emulsion/lösning,kräm salva Betnovat Celeston valerat kräm Betolvex tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Betolvidon tabletter Betolvex Behepan bikalutamid tabletter Bicalutamide Teva Casodex bisoprolol tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt) bisoprolol tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) Emconcor bivalirudin konc. till injektion/infusionsvätska Angiox Blocadren Depot depotögondroppar Blocadren Depot Blocadren ögondroppar Timolol Alcon/Timolol CSS (endosbehållare) Aquanil, Optimol Boostrix difteri+stelkramp+kikhosta (boosterdos) lösning till injektion, förfylld spruta Boostrix 11 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

12 12 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Botox pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Dysport botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Xeomin botulinum toxin typ b lösning till injektion Neurobloc Bricanyl injektion Bricanyl Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver Bricanyl Turbuhaler (andrahandsval) Terbasmin Turbuhaler brimonidin ögondroppar Alphagan Brimoratio, Glaudin brinzolamid+timolol ögondroppar Azarga Brimoratio ögondroppar Alphagan Glaudin bromokriptin kapslar/tabletter Pravidel Orifarm Brufén oral susp, tabletter Brufén Alindrin, Ipren, Ibumetin budesonid inhalationspulver Pulmicort Turbohaler (barn) budesonid inhalationsspray Pulmicort (små barn)

13 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT budesonid inhalationspulver Giona Easyhaler (barn) (andrahandsval vuxna) budesonid depotkapslar Entocort budesonid+formoterol inhalationspulver Symbicort Turbuhaler (KOL FEV1 <50%) bumetanid injektionsvätska, tabletter Burinex bupivakain lösning till injektion,spinalanestesi Marcain/Spinal/tung bupivakain+epinefrin lösning till injekton Marcain adrenalin buprenorfin resoribletter Buprenotex Subutex buprenorfin+naloxon resoribletter Suboxone Shering-Plough bupropion depottabletter Zyban (andrahandsval) Burana tabletter Brufén Alindrin, Ibumetin,Ipren Burinex injektionsvätska, tabletter Burinex Buscopan lösning till injektion Buscopan buserelin injektionsvätska,inplantat Suprefact Depot butylskopolamin lösning till injektion Buscopan Buventol Easyhaler inhalationspulver Buventol Easyhaler Byetta inj.vätska, förfylld injektionspenna Byetta (andrahandsval) 13 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

14 14 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Buprenotex resoribletter Buprenotex Subutex C Cabaser tabletter Dostinex (andrahandsval) Kabergolin Calcichew D-3/Spearmint tuggtabletter Calcichew-D3/spearmint Ideos Calcipotriol Sandoz kräm Daivonex Calciumfolinat injektionsvätska Calciumfolinate Hospira Campral enterotabletter Campral Aotal Campto lösning till infusion Irinotecan Fresenius Kabi Canoderm kräm, kutan emulsion Canoderm Carbocain/Adrenalin lösn. till injektion Carbocain/Adrenalin Carboplatin konc. till infusionsvätska Carboplatin Hospira Paraplatin Cardizem Retard/Unotard depottabletter Cardizem Retard/Unotard Carvedilol tabletter Carvedilol Hexal Karvedilol, Kredex Casodex tabletter Bicalutamide Teva

15 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cedax kapslar, pulver till oral lösning Cedax (välj ej 30 st förp pga högt pris) cefadroxil kapslar/tabletter,oral lösning Cefadroxil Sandoz Cefamox kaps,tabl (välj ej 30 st förp pga högt pris) Cefamox kapslar/tabletter Cefadroxil Sandoz (välj ej 30 st förp pga högt pris) cefotaxim pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva Claforan (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) ceftazidim pulver till inj/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fortum ceftibuten kapslar, pulver till oral lösning Cedax cefuroxim pulver till infusion Cefuroxim Sandoz Zinacef (inneh. samma substans,utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket,se regional överenskommelse) Celeston valerat (grupp III) kräm Celeston valerat/betnovat Celocurin lösning till injektion Celocurin Cerazette tabletter Cerazette 15 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

16 16 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cervagem vagitorier Cervagem Chirocaine lösning till inj/infusion Chirocaine Clarithromycin tabletter Clarithromycin Teva Klacid Chloromycetin ögondroppar,ögonsalva Chloromycetin ciklosporin kapslar, oral lösning Ciklosporin IVAX Cilaxoral orala droppar Cilaxoral Laxoberal (ej förmån) Cipralex tabletter Cipralex Entact, Esertia, Seroplex Cipramil tabletter Citalopram CNSpharma (förstahandsval vid PMS) Champix tabletter Champix (andrahandsval) ciprofloxacin infusionsvätska Ciprofloxacin Hospira Ciproxin (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) ciprofloxacin tabletter Ciprofloxacin Ranbaxy Ciproxin Ciproxin tabletter Ciprofloxacin Ranbaxy

17 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Ciproxin (inneh. samma substans, infusionsvätska Ciproxfloxacin Hospira utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Cisordinol Depot lösning till injektion Cisordinol Depot cisplatin konc. till infusionsvätska Cisplatin Hospira citalopram tabletter Citalopram CNSpharma Cipramil (förstahandsval vid PMS) Citodon brustabl, tabl, supp Citodon Panocod Claforan (inneh. samma substans, pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Clarityn tabletter Loratadin Copyfarm Clindamycin injektion/infusionsvätska Clindamycin ratiopharm Dalacin Cliovelle tabletter Activelle (andrahandsval) clopidogrel tabletter Clopidogrel Sandoz Grepid, Plavix clopidogrel tabletter Plavix 300mg (endast som laddningsdos vid akuta koronara syndrom) 17 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

18 18 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cloxacillin pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Ekvacillin (inneh samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Clozapine tabletter Clozapine Actavis Leponex (välj blister istället för endos pga pris) Colifoam rektalskum Colifoam Concerta depottabletter Concerta (barn) Cordarone injektionsvätska, tabletter Cordarone Cortimyk (grupp I) kräm Cortimyk/Daktacort Cortison (licens) tabletter Cortison (licens) Cosopt ögondroppar Cosopt Cozaar tabletter Cozaar Curadon tabletter Pamol Alvedon, Panodil, Reliv Curadon brus/munsönderfallande tabl,oral lösn,supp Alvedon Pamol, Panodil, Reliv

19 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT cyanokobalamin tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Cyclogyl ögondroppar Cyclogyl cyklofosfamid pulver till injektion, tabletter Sendoxan Cyklokapron tabletter Cyklonova Tranon Cyklonova tabletter Cyklonova Cyklokapron,Tranon cyklopentolat ögondroppar Cyclogyl cyklopentolat ögondroppar, endos Cyclopentolat Chauvin cyproteron tabletter Androcur cyproteron+etinylestradiol tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona cytarabin injektionsvätska Arabine Cytarabine Pfizer Cytotec tabletter Cytotec D Daivonex kräm Daivonex Calcipotriol Sandoz Daktacort (grupp I) kräm Daktacort/Cortimyk Dalacin kapslar,oral Dalacin lösn,vagitorer,vaginalgel Dalacin injektion/infusionsvätska Clindamycin ratiopharm 19 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

20 20 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT dalteparin injektionsvätska Fragmin darifenacin depottabletter Emselex Daivobet salva Daivobet Dovobet Demoson salva Elocon Mometason Glenmark Dentan sugtabletter Fludent/alla smaker Dentan/Mint munsköljväska Dentan/Mint Depolan depottabletter Depolan (förstahandsval) Depo-Medrol/cum lidocain injektionsvätska Depo-Medrol/cum lidocain Depo-Provera injektionsvätska Depo-Provera Dermovat (grupp IV) kräm, salva Dermovat desmopressin frystorkade tabletter Minirin Minirinmelt desogestrel tabletter Cerazette desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Desolett desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Mercilon Desolett tabletter (monofas) Desolett

21 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Dexacortal tabletter Dexacortal dexametason tabletter Dexacortal dexametason ögondroppar Opnol dexametason ögondroppar Isopto-Maxidex Maxidex Diamox lösning till injektion, depot/tabl Diamox Diane tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona diazepam klysma Diazepam Desitin Stesolid diazepam injektionsvätska Stesolid novum (kommunalt akutförråd) Differin gel, kräm Differin Diflucan infusionsvätska Fluconazol Nycomed Infusiflux Diflucan kapslar Fluconazol Krka (välj ej 7 st pga högt pris)/flukonazol Mylan (endos) Difterivaccine SSI lösning till injektion Difterivaccine SSI (grundvaccination) digoxin lösning till injektion, tabletter Digoxin BioPhausia diklofenak enterotabletter Diklofenak Orifarm 25mg/ Mylan 50mg/Sandoz (endos) Voltaren 21 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

22 22 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT diklofenak ögondroppar Voltaren Ophta diklofenak suppositorier Diklofenak Mylan Voltaren diklofenak injektionsvätska Voltaren diklofenak (T) tabletter Diklofenak T Copypharm/ Eeze, Voltaren T Diclofenac T ratiopharm (endos) diltiazem depottabletter Cardizem Retard/Unotard dimetikon kapslar,oraladroppar Minifom Dimor kapsel Dimor Imodium,Loperamid dinoproston cervikalgel Minprostin dinoproston vaginalinlägg Propess Diprivan injektion, förfylld spruta Diprivan Diproderm örondroppar Diproderm dipyridamol depotkapsel Persantin Depot disopyramid kapslar/depottabletter Durbis/Retard Distraneurine kapslar Heminevrin

23 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT disulfiram brustabletter Antabus disulfiram+bensylbensoat kutan emulsion Tenutex Divigel gel Divigel (andrahandsval) Divina Plus tablett Divina Plus (andrahandsval) Doktacillin pulver till injektion och infusion Doktacillin donepezil tabletter Aricept Dormicum injektionsvätska Midazolam Actavis dorzolamid+timolol ögondroppar Cosopt Dostinex tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabaser, Kabergoline doxorubicin injektionsvätska Doxorubicin Teva Adriamycin doxycyklin konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm Doxyferm konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm drospirenon+etinylestradiol tabletter (monofas) Yasmin (andrahandsval) Dukoral (kolera) granulat till oral lösning Dukoral Duphalac oral lösning Laktulos Recip Durbis/Retard kapslar/depottabletter Durbis/Retard Duroferon depottabletter Duroferon 23 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

24 24 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Durogesic depotplåster Matrifen (andrahandsval) Fentanyl Dysport pulver till injektionsvätska Dysport E Ebixa tabletter Ebixa (endast vid svår Alzheimers sjd) Eeze tabletter Diklofenak T Copypharm/ Diclofenac T ratiopharm (endos) efedrin+koffein+prometazin tabletter Lergigan Comp Efexor Depot depotkapslar Venlafaxin Bluefish 75mg,150mg/ Krka 37,5mg ekonazol vagitorer, kräm Pevaryl/Depot Ekvacillin (innehåller samma pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Voltaren T

25 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Elocon (grupp III) kräm, salva, kutan lösning Elocon Demoson & Mometason Glenmark salva Eloxatin konc till infusion Oxaliplatin Hospira Emconcor tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) för styrkorna 1,25mg & 2,5 mg Emconcor CHF endast vid nyinsättning till pat med hjärtsvikt Emconcor CHF tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt) EMLA plåster Emla EMLA kräm Emla Medartuum Tapin Emovat (grupp II) kräm, salva Emovat Emselex depottabetter Emselex Eligard pulver till injektion Eligard enalapril tabletter Enalapril Astimex/Sandoz (endos) Linatil, Renitec Enbrel pulver till injektion Enbrel Encepur (fästingburen encephalit) lösning till injektion Encepur 25 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

26 26 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Encepur Barn (fäsingburen encephalit) lösning till injektion Encepur Barn Engerix-B (hepatit B) lösning till injektion Engerix-B enoxaparinnatrium injektionsvätska Klexane Entact tabletter Cipralex Esertia, Seroplex Entocort depotkapslar Entocort Epiduo gel Epiduo epinefrin förfylld spruta Anapen/Anapen junior, epinefrin förfylld spruta Epipen/Epipen junior epinefrin lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin APL epinefrin injektionsvätska 1mg/ml Adrenalin Mylan epinefrin+mepivakain lösning till injektion Carbocain adrenalin Epipen/Epipen junior förfylld spruta Epipen/Epipen junior epirubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis Farmorubicin eplerenon tabletter Inspra

27 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT epoetin beta (erytropoetin) förfylld spruta, cylampull, pulver, NeoRecormon vätska Eposin konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Vepesid eptifibatid injektions- och infusionsvätska Integrilin Ergenyl Retard depotgranulat,depottabletter Ergenyl Retard Ergokalciferol ATL orala droppar Ergokalciferol ATL 7,35 mg/ml Ery-Max enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin escitalopram tabletter Cipralex Entact, Esertia, Seroplex Esertia tabletter Cipralex Entact, Seroplex Esidrex tabletter Esidrex Esmeron lösning till injektion Esmeron Shering-Plough Rocuronium esomeprazol granulat till oral suspension Nexium (barn > 1 år som ej kan svälja tabl) estradiol gel, vaginaltablett SE ÖSTRADIOL 27 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

28 28 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT estradiol+noretisteron tabletter SE ÖSTRADIOL+NORETISTERON Estradot depotplåster Estradot (andrahandsval) estriol (östriol) tabletter Oestriol Imi Pharma Ovesterin (andrahandsval) estriol (östriol) vagitorier, vaginalkräm Ovesterin etanercept pulver till injektion Enbrel etonogestrel implantat Implanon etoposid konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Eusaprim forte tabletter 160 mg mg Bactrim forte Evista tabletter Evista (andrahandsval) Exelon kapslar, oral lösning Exelon Rivastigmin & Prometax kapslar exenatid inj.vätska,förfylld injektionspenna Byetta (andrahandsval) ezetimib tabletter Ezetrol Ezetrol tabletter Ezetrol Ebetrex injektionsvätska,förfylld spruta Metoject Methotrexat medac

29 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT F Farmorubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis felodipin depottabletter Felodipin Hexal Plendil Femanest tabletter Femanest Femasekvens tabletter Femasekvens (andrahandsval) fenoximetylpenicillin granulat till oral suspension, tabl Kåvepenin Tikacillin, Peceve tabl fentanyl depotplåster Matrifen (andrahandsval) Durogesic fentanyl injektionsvätska Leptanal fenylefrin ögondroppar Phenylephrine hydrochloride Chauvin ferrosulfat (järn,tvåvärt) depottabletter Duroferon fibrinogen+trombin medicinsk svamp Tachosil Ficortril (grupp I) ögonsalva Ficortril filgrastim förfylld spruta Ratiograstim 30, 48 milj IU filgrastim injektionsvätska Neupogen Amgen 0,3mg/ml finasterid tabletter Finasterid Copyfarm Proscar Flagyl infusionsvätska Flagyl Flagyl tabletter Flagyl 29 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

30 30 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT flekainid tabletter/depotkapslar Tambocor/Retard Flixotide inhalationspulver Flutide Diskus (andrahandsval) Atemur Diskus Flourette tuggummi Fludent, Flourette Fluarix (influensavaccin) injektionsvätska Fluarix Fludent tuggummi Fludent, Flourette Fludent sugtabletter Fludent alla smaker Dentan/Banan flukloxacillin pulver till oral suspension, tabletter Heracillin flukonazol infusionsvätska Fluconazol Nycomed Diflucan flukonazol kapslar Fluconazol Krka (välj ej 7 st förp Diflucan pga högt pris)/flukonazol Mylan (endos) flukonazol oral suspension Diflucan flumazenil injektionsvätska Lanexat (kommunalt akutförråd) flumetason+kliokinol örondroppar Locacorten Vioform fluorescein+lidokain ögondroppar Lidokain+fluorescein Chauvin fluorouracil injektionsvätska Fluorouracil Teva Flurablastin

31 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT fluoxetin dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm Fontex (endos) (förstahandsval till barn & ungdomar samt vid Bulimia nervosa) fluoxetin kapslar/tabletter Fluoxetin Teva (välj ej 30 förp pga högt pris/sandoz (endos) (förstahandsval till barn & ungdomar samt vid Bulimia nervosa) Flurablastin injektionsvätska Fluorouracil Teva Flutide/Diskus inhalationspulver Flutide Diskus (andrahandsval) Atemur Diskus, Flixotide Diskus flutikason inhalationspulver Flutide Diskus (andrahandsval) Atemur Diskus, Flixotide Diskus flutikason + salmeterol inhalationspulver Seretide Diskus (KOL FEV1 <50%) Folacin tabletter Folacin folsyra tabletter Folacin fondaparinux injektionsvätska förfylld spruta Arixtra 31 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

32 32 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Fontex dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm (endos) (förstahandsval till barn & ungdomar samt vid Bulimia nervosa) Forene inhalationsvätska Forene Forlax pulver till oral lösning Forlax formoterol inhalation Oxis Turbuhaler Oxez Turbuhaler Forsteo injektionsvätska, förfylld spruta Forsteo Fortum pulver till injektions-/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fosamax tabletter Alendronat Mylan Alenat Fosamax veckotablett Alendronat ratiopharm/ranbaxy Alenat veckotablett (endos) Fotil/forte ögondroppar Fotil/forte Fragmin injektionsvätska Fragmin Fucithalmic ögonsalva Fucithalmic Funginix kräm Terbisil Lamisil

33 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Furadantin tabletter Furadantin Furix/Retard injektionlösn,depotkapslar,tabl Furix/Retard Furosemid & Impugan inj,tabl furosemid injektionlösn,depotkapslar,tabl Furix/Retard Furosemid & Impugan inj,tabl fusidinsyra ögonsalva Fucithalmic fytomenadion injektionsvätska Konakion/Novum G gabapentin kapslar Gabapentin Hexal (förstahandsval) gadobenat lösning till injektion MultiHance gadobutrol Injektionsvätska,förfylld spruta Gadovist gadopentetsyra lösning till injektion Magnevist Gadovist Injektionsvätska,förfylld spruta Gadovist galantamin oral lösning, depotkapslar, tabl. Reminyl Geavir ögonsalva Zovirax gemcitabin pulver till inj.vätska Gemcitabin Actavis Gemzar 33 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Gäller från 2015-07-01 Nationellt dopingreglemente för hund Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Denna förteckning är organistationens eget regelverk och en del av Nationellt dopingreglemente

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela SVÄLJES HELA En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela Observera kommentarerna längst bak. Där framgår det om t.ex. en tablett som bör sväljas hel, bara kan

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 2010-03-22 Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Lennart Andrén, Klinisk Farmakologi,

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar EVA ELLEGÅRD, KUNGSBACKA SJUKHUS, KUNGSBACKA KRISTIAN ROOS, LUNDBY SJUKHUS, GÖTEBORG INLEDNING Diagnostiken av sjukdomar

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Studie visar på stor risk för förväxling

Studie visar på stor risk för förväxling originalstudie Parenterala läkemedel med liknande namn och förpackning Studie visar på stor risk för förväxling Enkät 1 Via vårdenheternas läkemedelsansvariga, till kliniskt verksamma sjuksköterskor Inrapportering

Läs mer

Riktlinjer för Palliativ vård. Njurmedicin Länssjukhuset i Kalmar

Riktlinjer för Palliativ vård. Njurmedicin Länssjukhuset i Kalmar Riktlinjer för Palliativ vård Njurmedicin Länssjukhuset i Kalmar September 2013 1 Innehållsförteckning 1 Inledning Definitioner av aktuella begrepp 3 2 Det palliativa teamet Läkarens roll vid palliativ

Läs mer

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-05-29 Diarienummer: HSN 1303-0311-9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gustaf

Läs mer

Munsjukdomar/tandvård

Munsjukdomar/tandvård Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat

Läs mer

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen.

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. FÖRGIFTNINGAR BEHANDLINGSANVISNINGAR OCH ANTIDOTLISTA SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2014 FRÅN GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. WWW. LÄKEMEDELSBOKEN. SE Akutmedicin

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning Munhålans sjukdomar mats jontell, oral medicin, sahlgrenska akademin, göteborgs universitet lars nurbo, psykiatriska kliniken, karlskrona väst inledning Detta kapitel beskriver diagnostik och behandling

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning

Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning Bakgrund Akutdagarna är ett mycket uppskattat utbildningstillfälle under AT på SU. När vi gick kursen hösten 2011 upplevde vi dock att informationen och

Läs mer