Generika- och Synonymlistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generika- och Synonymlistan"

Transkript

1 Uppdaterad Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 februari - 15 september Listan kan beställas via epost: eller på telefon

2 Den regionala terapigruppen Generika har som uppgift att utarbeta en läkemedelslista för generiska substanser som rekvireras från sjukhusapoteken till patienter inom slutenvården i Västa Götalandsregionen. Basen för val av leverantör innefattar samtliga generiska substanser upptagna i den regionala REKlistan. Syftet med läkemedelslistan är att minska antalet utbyten på sjukhusen och därmed minska risken för läkemedelsrelaterade problem. I terapigruppen ingår representanter, för de stora sjuk-husen inom Västra Götalandsregionen, Apoteket Farmaci AB och Klinisk Farmakologi SU/Sahlgrenska. Följande kriterier beaktas främst vid val av produkt; tillgänglighet, leveranssäkerhet, pris, sortimentsbredd. Apoteket Farmaci AB identifierar aktuella produkter, kontrollerar tillgängligheten och bedömer leveranssäkerheten. För de produkter där tillgänglighet och leveranssäkerhet bedöms vara tillfredställande tas därefter fram ett förslag på produkter. Urvalet sker sedan med hänsyn till pris, förekomst av endosalternativ (starkt önskemål från verksamheterna) och sortimentsbredd i övrigt (tillgänglighet av olika beredningsformer, förpackningsstorlekar och styrkor etc). Terapigruppen lämnar därefter ett förslag på rekommenderade produkter till Regionala Läkemedelskommittén som fastställer den slutgiltiga läkemedelslistan. Läkemedelslistan utkommer två gånger/ år och revidering kan ske under gällande halvår om urvalskriterierna inte längre uppfylls. Stora prisförändringar sker i allmänhet vid patentutgångar och huvudregeln är att det skall ha förlöpt minst 1 2 år efter patentutgång innan sådana substanser förs upp på läkemedelslistan. Vid förfrågningar/kommentarer kontakta Carina Tukukino, sekreterare i terapigruppen generika, tfn Lennart Andrén, Docent, överläkare, Klinisk Farmakologi Ordförande terapigrupp generika

3 Generika- och SYNONYMlista Produkter och substanser baserar sig på REKlistan,upphandlade läkemedel samt utvalda slutenvårdprodukter. Listan består av fyra kolumner; 1 ALLA PRODUKTER/SUBSTANSER, innehåller valda produkter, dess utbytbara synonymer och substanser. Generiska produkter som använder substansnamnet som förnamn sorteras under respektive substans. Substanser anges i kursiv stil. 2 BEREDNINGSFORM 3 VALD PRODUKT i fet stil, vita rader motsvarar förstahandsval i REKlistan 4 UTBYTBAR PRODUKT (produkterna baserar sig på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista ) Om produkterna använder substansnamnet som förnamn anges endast detta. För produkter där Läkemedelsverket ej bedömt utbytbarhet hänvisas till regional överenskommelse. Listan innehåller vätskor som bedömts utbytbara av terapigruppen Vätska och Nutrition. Angivet förstahands- respektive andrahandsval baserar sig på rekommendationer i REKlistan från berörd terapigrupp. Om kommunalt akutförråd anges rekommenderas produkten endast i dessa förråd. Läkemedelsverkets utbytbarhetslista hittar du lättast via - företag - läkemedel - utbytbara läkemedel - gällande lista.

4 4 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT A abatacept pulver till injektion och infusion Orencia Abboticin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin abciximab lösning till injektion och infusion Reopro acetazolamid depot/tabletter Diamox acetylcystein lösning för nebulisator Acetylcystein AstraZeneca (KOL FEV1 >50%) acetylcystein brustabletter Acetylcystein AstraZeneca Mucomyst, Viskoferm (KOL FEV1 >50%) acetylsalicylsyra ASA tabletter Trombyl aciklovir konc. till infusionsvätska Aciclovir Hospira aciklovir tabletter Aciklovir Stada Zovirax aciklovir ögonsalva Zovirax Geavir,Zovirax Aclasta lösning till infusion Aclasta (andrahandsval) Actilyse pulver till injektion och infusion Actilyse Activelle tabletter Activelle (andrahandsval) Cliovelle

5 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Actos tabletter Actos (andrahandsval) adalimumab injektionsvätska, förfylld spruta Humira adapalen gel, kräm Differin adapalen+ bensoylperoxid gel Epiduo adenosin lösning till injektion och infusion Adenosin Life Medical Adrenalin APL lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin APL Adrenalin Mylan lösning till injektion 1mg/ml Adrenalin Mylan Adriamycin injektionsvätska Doxorubicin Teva Airomir inhalationsspray Airomir (barn) Airomir/Autohaler inhalationsspray Airomir/Autohaler (andrahandsval) akamprosat enterotabletter Campral Aotal akarbos tabletter Glucobay (andrahandsval) Aldactone tabletter Spironolakton Nycomed/Pfizer (endos) Alenat veckotablett veckotabletter Alendronat ratiopharm/ranbaxy Fosamax veckotablett (endos) Alenat tabletter Alendronat Mylan Fosamax alendronsyra tabletter Alendronat Mylan Alenat, Fosamax 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

6 6 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT alendronsyra veckotabletter Alendronat ratiopharm/ranbaxy (endos) alfentanil lösning till injektion Rapifen alfuzosin depottabletter Alfuzosin Hexal/ratiopharm (endos) Alenat & Fosamax veckotablett Xatral OD (ej bedömt utbytbart av Läkemedelsverket, men bedöms vara kliniskt likvärdiga,se regional överenskommelse) alimemazin orala droppar, tabletter Theralen Alimta pulver till infusion Alimta Lilly Alindrin tabletter Brufén Ibumetin, Ipren allopurinol tabletter Allopurinol Nycomed/Nordic Zyloric (endos) Alphagan ögondroppar Alphagan Brimondin, Brimoratio, Glaudin Alpoxen tabletter Naproxen BMM Pharma Pronaxen Altargo salva Altargo (ej förmån indikation impetigo)

7 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT alteplas pulver till injektion/infusion Actilyse Alvedon brus/munsönderfallande tabl,mixtur,supp Alvedon (förstandsval) Curadon, Pamol, Panodil, Reliv Alvedon tabletter Pamol (förstahandsval) Curadon, Panodil, Reliv Amaryl tabletter Glimepirid BMM Pharma (andrahandsval) Amimox granulat till oral suspension, tabl Amimox Amoxicillin, Imacillin amiodaron injektionslösning, tabletter Cordarone amitriptylin tabletter Saroten amitriptylin tabletter Tryptizol amlodipin tabletter Amlodipin Sandoz (välj ej 7 st förp pga högt pris)/ratiopharm (endos) Amlarrow, Amloratio, Norvasc Amloratio tabletter Amlodipin Sandoz (välj ej 7 st förp Amlarrow, Norvasc pga högt pris)/ratiopharm (endos) amoxicillin granulat till oral suspension, tabl Amimox Amimox,Amoxicillin, Imacillin ampicillin pulver till injektion/infusion Doktacillin Anafranil tabletter Anafranil Klomipramin Mylan Anafranil Retard depottabletter Anafranil Retard 7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

8 8 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Anapen/Anapen junior förfylld spruta Anapen/Anapen junior Andolex munsköljvätska Andolex Androcur tabletter Androcur Cyproteron Angiox konc.till injektion/infusionsvätska Angiox Antabus brustabletter Antabus Aotal enterotabletter Campral Apidra injektionsvätska Apidra Arabine injektionsvätska Arabine Hospira 10,20 ml Cytarabine Pfizer Arava tabletter Arava Aricept tabletter Aricept Arixtra injektionsvätska förfylld spruta Arixtra Artelac ögondroppar Artelac Asacol enterotabl, supp Asacol Lixacol enterotabl, Mesasal supp Atarax oral lösning, tabletter Atarax

9 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Atemur Diskus inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval) atenolol tabletter Atenolol Nycomed/Sandoz (endos) Tenormin atorvastatin tabletter Lipitor Sortis, Torvast, Zarator atosiban injektionsvätska Tractocile atrakurium injektionsvätska Atracurium-hamlen atropin lösning till injektion Atropin Mylan atropin ögondroppar Isopto-Atropin Atrovent lösning till nebulisator Atrovent Ipratropiumbromid Arrow, Ipraxa Atrovent inhalation, pulver, spray, lösn. Atrovent Azarga ögondroppar Azarga azatioprin tabletter Imurel Azitromax (barn < 8 år) pulver till oral suspension, konc Azitromax azitromycin (barn < 8 år) till infusion,tabletter Azitromax Aquanil ögondroppar Timolol Alcon/Timolol CSS (endosbehållare) Blocadren, Optimol 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

10 10 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT B Bactrim oral lösn,tabletter 80mg+400mg Bactrim Bactrim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Eusaprim forte baklofen tabletter Baklofen Mylan Lioresal BCG-vaccin SSI (tuberkulos) pulver till injektion BCG-vaccin SSI Beclomet Easyhaler inhalation Beclomet Easyhaler Behepan tabletter Betolvex Betolvidon beklometason inhalation Beclomet Easyhaler Benerva tabletter Benerva bensylpenicillin pulver till injektion/infusion Bensylpenicillin Meda Benzylpenicillin Panpharma Bentifen ögondroppar Zaditen benzydamin sugtabletter Zyx benzydamin munsköljvätska Andolex Betabion lösning till injektion Betabion betametason injektion, tabletter Betapred

11 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT betametason örondroppar Diproderm betametason (grupp III) kräm Betnovat/Celston Valerat betametason (grupp III) kutan emulsion/lösning,salva Betnovat betametason+klalcipotriol (grupp III)salva Daviobet Dovobet Betapred injektion, tabletter Betapred Betnovat (grupp III) kutan emulsion/lösning,kräm salva Betnovat Celeston valerat kräm Betolvex tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Betolvidon tabletter Betolvex Behepan bikalutamid tabletter Bicalutamide Teva Casodex bisoprolol tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt) bisoprolol tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) Emconcor bivalirudin konc. till injektion/infusionsvätska Angiox Blocadren Depot depotögondroppar Blocadren Depot Blocadren ögondroppar Timolol Alcon/Timolol CSS (endosbehållare) Aquanil, Optimol Boostrix difteri+stelkramp+kikhosta (boosterdos) lösning till injektion, förfylld spruta Boostrix 11 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

12 12 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Botox pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Dysport botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Xeomin botulinum toxin typ b lösning till injektion Neurobloc Bricanyl injektion Bricanyl Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver Bricanyl Turbuhaler (andrahandsval) Terbasmin Turbuhaler brimonidin ögondroppar Alphagan Brimoratio, Glaudin brinzolamid+timolol ögondroppar Azarga Brimoratio ögondroppar Alphagan Glaudin bromokriptin kapslar/tabletter Pravidel Orifarm Brufén oral susp, tabletter Brufén Alindrin, Ipren, Ibumetin budesonid inhalationspulver Pulmicort Turbohaler (barn) budesonid inhalationsspray Pulmicort (små barn)

13 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT budesonid inhalationspulver Giona Easyhaler (barn) (andrahandsval vuxna) budesonid depotkapslar Entocort budesonid+formoterol inhalationspulver Symbicort Turbuhaler (KOL FEV1 <50%) bumetanid injektionsvätska, tabletter Burinex bupivakain lösning till injektion,spinalanestesi Marcain/Spinal/tung bupivakain+epinefrin lösning till injekton Marcain adrenalin buprenorfin resoribletter Buprenotex Subutex buprenorfin+naloxon resoribletter Suboxone Shering-Plough bupropion depottabletter Zyban (andrahandsval) Burana tabletter Brufén Alindrin, Ibumetin,Ipren Burinex injektionsvätska, tabletter Burinex Buscopan lösning till injektion Buscopan buserelin injektionsvätska,inplantat Suprefact Depot butylskopolamin lösning till injektion Buscopan Buventol Easyhaler inhalationspulver Buventol Easyhaler Byetta inj.vätska, förfylld injektionspenna Byetta (andrahandsval) 13 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

14 14 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Buprenotex resoribletter Buprenotex Subutex C Cabaser tabletter Dostinex (andrahandsval) Kabergolin Calcichew D-3/Spearmint tuggtabletter Calcichew-D3/spearmint Ideos Calcipotriol Sandoz kräm Daivonex Calciumfolinat injektionsvätska Calciumfolinate Hospira Campral enterotabletter Campral Aotal Campto lösning till infusion Irinotecan Fresenius Kabi Canoderm kräm, kutan emulsion Canoderm Carbocain/Adrenalin lösn. till injektion Carbocain/Adrenalin Carboplatin konc. till infusionsvätska Carboplatin Hospira Paraplatin Cardizem Retard/Unotard depottabletter Cardizem Retard/Unotard Carvedilol tabletter Carvedilol Hexal Karvedilol, Kredex Casodex tabletter Bicalutamide Teva

15 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cedax kapslar, pulver till oral lösning Cedax (välj ej 30 st förp pga högt pris) cefadroxil kapslar/tabletter,oral lösning Cefadroxil Sandoz Cefamox kaps,tabl (välj ej 30 st förp pga högt pris) Cefamox kapslar/tabletter Cefadroxil Sandoz (välj ej 30 st förp pga högt pris) cefotaxim pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva Claforan (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) ceftazidim pulver till inj/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fortum ceftibuten kapslar, pulver till oral lösning Cedax cefuroxim pulver till infusion Cefuroxim Sandoz Zinacef (inneh. samma substans,utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket,se regional överenskommelse) Celeston valerat (grupp III) kräm Celeston valerat/betnovat Celocurin lösning till injektion Celocurin Cerazette tabletter Cerazette 15 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

16 16 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cervagem vagitorier Cervagem Chirocaine lösning till inj/infusion Chirocaine Clarithromycin tabletter Clarithromycin Teva Klacid Chloromycetin ögondroppar,ögonsalva Chloromycetin ciklosporin kapslar, oral lösning Ciklosporin IVAX Cilaxoral orala droppar Cilaxoral Laxoberal (ej förmån) Cipralex tabletter Cipralex Entact, Esertia, Seroplex Cipramil tabletter Citalopram CNSpharma (förstahandsval vid PMS) Champix tabletter Champix (andrahandsval) ciprofloxacin infusionsvätska Ciprofloxacin Hospira Ciproxin (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) ciprofloxacin tabletter Ciprofloxacin Ranbaxy Ciproxin Ciproxin tabletter Ciprofloxacin Ranbaxy

17 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Ciproxin (inneh. samma substans, infusionsvätska Ciproxfloxacin Hospira utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Cisordinol Depot lösning till injektion Cisordinol Depot cisplatin konc. till infusionsvätska Cisplatin Hospira citalopram tabletter Citalopram CNSpharma Cipramil (förstahandsval vid PMS) Citodon brustabl, tabl, supp Citodon Panocod Claforan (inneh. samma substans, pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Clarityn tabletter Loratadin Copyfarm Clindamycin injektion/infusionsvätska Clindamycin ratiopharm Dalacin Cliovelle tabletter Activelle (andrahandsval) clopidogrel tabletter Clopidogrel Sandoz Grepid, Plavix clopidogrel tabletter Plavix 300mg (endast som laddningsdos vid akuta koronara syndrom) 17 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

18 18 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cloxacillin pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Ekvacillin (inneh samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Clozapine tabletter Clozapine Actavis Leponex (välj blister istället för endos pga pris) Colifoam rektalskum Colifoam Concerta depottabletter Concerta (barn) Cordarone injektionsvätska, tabletter Cordarone Cortimyk (grupp I) kräm Cortimyk/Daktacort Cortison (licens) tabletter Cortison (licens) Cosopt ögondroppar Cosopt Cozaar tabletter Cozaar Curadon tabletter Pamol Alvedon, Panodil, Reliv Curadon brus/munsönderfallande tabl,oral lösn,supp Alvedon Pamol, Panodil, Reliv

19 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT cyanokobalamin tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Cyclogyl ögondroppar Cyclogyl cyklofosfamid pulver till injektion, tabletter Sendoxan Cyklokapron tabletter Cyklonova Tranon Cyklonova tabletter Cyklonova Cyklokapron,Tranon cyklopentolat ögondroppar Cyclogyl cyklopentolat ögondroppar, endos Cyclopentolat Chauvin cyproteron tabletter Androcur cyproteron+etinylestradiol tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona cytarabin injektionsvätska Arabine Cytarabine Pfizer Cytotec tabletter Cytotec D Daivonex kräm Daivonex Calcipotriol Sandoz Daktacort (grupp I) kräm Daktacort/Cortimyk Dalacin kapslar,oral Dalacin lösn,vagitorer,vaginalgel Dalacin injektion/infusionsvätska Clindamycin ratiopharm 19 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

20 20 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT dalteparin injektionsvätska Fragmin darifenacin depottabletter Emselex Daivobet salva Daivobet Dovobet Demoson salva Elocon Mometason Glenmark Dentan sugtabletter Fludent/alla smaker Dentan/Mint munsköljväska Dentan/Mint Depolan depottabletter Depolan (förstahandsval) Depo-Medrol/cum lidocain injektionsvätska Depo-Medrol/cum lidocain Depo-Provera injektionsvätska Depo-Provera Dermovat (grupp IV) kräm, salva Dermovat desmopressin frystorkade tabletter Minirin Minirinmelt desogestrel tabletter Cerazette desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Desolett desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Mercilon Desolett tabletter (monofas) Desolett

21 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Dexacortal tabletter Dexacortal dexametason tabletter Dexacortal dexametason ögondroppar Opnol dexametason ögondroppar Isopto-Maxidex Maxidex Diamox lösning till injektion, depot/tabl Diamox Diane tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona diazepam klysma Diazepam Desitin Stesolid diazepam injektionsvätska Stesolid novum (kommunalt akutförråd) Differin gel, kräm Differin Diflucan infusionsvätska Fluconazol Nycomed Infusiflux Diflucan kapslar Fluconazol Krka (välj ej 7 st pga högt pris)/flukonazol Mylan (endos) Difterivaccine SSI lösning till injektion Difterivaccine SSI (grundvaccination) digoxin lösning till injektion, tabletter Digoxin BioPhausia diklofenak enterotabletter Diklofenak Orifarm 25mg/ Mylan 50mg/Sandoz (endos) Voltaren 21 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

22 22 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT diklofenak ögondroppar Voltaren Ophta diklofenak suppositorier Diklofenak Mylan Voltaren diklofenak injektionsvätska Voltaren diklofenak (T) tabletter Diklofenak T Copypharm/ Eeze, Voltaren T Diclofenac T ratiopharm (endos) diltiazem depottabletter Cardizem Retard/Unotard dimetikon kapslar,oraladroppar Minifom Dimor kapsel Dimor Imodium,Loperamid dinoproston cervikalgel Minprostin dinoproston vaginalinlägg Propess Diprivan injektion, förfylld spruta Diprivan Diproderm örondroppar Diproderm dipyridamol depotkapsel Persantin Depot disopyramid kapslar/depottabletter Durbis/Retard Distraneurine kapslar Heminevrin

23 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT disulfiram brustabletter Antabus disulfiram+bensylbensoat kutan emulsion Tenutex Divigel gel Divigel (andrahandsval) Divina Plus tablett Divina Plus (andrahandsval) Doktacillin pulver till injektion och infusion Doktacillin donepezil tabletter Aricept Dormicum injektionsvätska Midazolam Actavis dorzolamid+timolol ögondroppar Cosopt Dostinex tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabaser, Kabergoline doxorubicin injektionsvätska Doxorubicin Teva Adriamycin doxycyklin konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm Doxyferm konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm drospirenon+etinylestradiol tabletter (monofas) Yasmin (andrahandsval) Dukoral (kolera) granulat till oral lösning Dukoral Duphalac oral lösning Laktulos Recip Durbis/Retard kapslar/depottabletter Durbis/Retard Duroferon depottabletter Duroferon 23 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

24 24 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Durogesic depotplåster Matrifen (andrahandsval) Fentanyl Dysport pulver till injektionsvätska Dysport E Ebixa tabletter Ebixa (endast vid svår Alzheimers sjd) Eeze tabletter Diklofenak T Copypharm/ Diclofenac T ratiopharm (endos) efedrin+koffein+prometazin tabletter Lergigan Comp Efexor Depot depotkapslar Venlafaxin Bluefish 75mg,150mg/ Krka 37,5mg ekonazol vagitorer, kräm Pevaryl/Depot Ekvacillin (innehåller samma pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Voltaren T

25 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Elocon (grupp III) kräm, salva, kutan lösning Elocon Demoson & Mometason Glenmark salva Eloxatin konc till infusion Oxaliplatin Hospira Emconcor tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) för styrkorna 1,25mg & 2,5 mg Emconcor CHF endast vid nyinsättning till pat med hjärtsvikt Emconcor CHF tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt) EMLA plåster Emla EMLA kräm Emla Medartuum Tapin Emovat (grupp II) kräm, salva Emovat Emselex depottabetter Emselex Eligard pulver till injektion Eligard enalapril tabletter Enalapril Astimex/Sandoz (endos) Linatil, Renitec Enbrel pulver till injektion Enbrel Encepur (fästingburen encephalit) lösning till injektion Encepur 25 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

26 26 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Encepur Barn (fäsingburen encephalit) lösning till injektion Encepur Barn Engerix-B (hepatit B) lösning till injektion Engerix-B enoxaparinnatrium injektionsvätska Klexane Entact tabletter Cipralex Esertia, Seroplex Entocort depotkapslar Entocort Epiduo gel Epiduo epinefrin förfylld spruta Anapen/Anapen junior, epinefrin förfylld spruta Epipen/Epipen junior epinefrin lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin APL epinefrin injektionsvätska 1mg/ml Adrenalin Mylan epinefrin+mepivakain lösning till injektion Carbocain adrenalin Epipen/Epipen junior förfylld spruta Epipen/Epipen junior epirubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis Farmorubicin eplerenon tabletter Inspra

27 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT epoetin beta (erytropoetin) förfylld spruta, cylampull, pulver, NeoRecormon vätska Eposin konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Vepesid eptifibatid injektions- och infusionsvätska Integrilin Ergenyl Retard depotgranulat,depottabletter Ergenyl Retard Ergokalciferol ATL orala droppar Ergokalciferol ATL 7,35 mg/ml Ery-Max enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin escitalopram tabletter Cipralex Entact, Esertia, Seroplex Esertia tabletter Cipralex Entact, Seroplex Esidrex tabletter Esidrex Esmeron lösning till injektion Esmeron Shering-Plough Rocuronium esomeprazol granulat till oral suspension Nexium (barn > 1 år som ej kan svälja tabl) estradiol gel, vaginaltablett SE ÖSTRADIOL 27 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

28 28 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT estradiol+noretisteron tabletter SE ÖSTRADIOL+NORETISTERON Estradot depotplåster Estradot (andrahandsval) estriol (östriol) tabletter Oestriol Imi Pharma Ovesterin (andrahandsval) estriol (östriol) vagitorier, vaginalkräm Ovesterin etanercept pulver till injektion Enbrel etonogestrel implantat Implanon etoposid konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Eusaprim forte tabletter 160 mg mg Bactrim forte Evista tabletter Evista (andrahandsval) Exelon kapslar, oral lösning Exelon Rivastigmin & Prometax kapslar exenatid inj.vätska,förfylld injektionspenna Byetta (andrahandsval) ezetimib tabletter Ezetrol Ezetrol tabletter Ezetrol Ebetrex injektionsvätska,förfylld spruta Metoject Methotrexat medac

29 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT F Farmorubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis felodipin depottabletter Felodipin Hexal Plendil Femanest tabletter Femanest Femasekvens tabletter Femasekvens (andrahandsval) fenoximetylpenicillin granulat till oral suspension, tabl Kåvepenin Tikacillin, Peceve tabl fentanyl depotplåster Matrifen (andrahandsval) Durogesic fentanyl injektionsvätska Leptanal fenylefrin ögondroppar Phenylephrine hydrochloride Chauvin ferrosulfat (järn,tvåvärt) depottabletter Duroferon fibrinogen+trombin medicinsk svamp Tachosil Ficortril (grupp I) ögonsalva Ficortril filgrastim förfylld spruta Ratiograstim 30, 48 milj IU filgrastim injektionsvätska Neupogen Amgen 0,3mg/ml finasterid tabletter Finasterid Copyfarm Proscar Flagyl infusionsvätska Flagyl Flagyl tabletter Flagyl 29 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

30 30 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT flekainid tabletter/depotkapslar Tambocor/Retard Flixotide inhalationspulver Flutide Diskus (andrahandsval) Atemur Diskus Flourette tuggummi Fludent, Flourette Fluarix (influensavaccin) injektionsvätska Fluarix Fludent tuggummi Fludent, Flourette Fludent sugtabletter Fludent alla smaker Dentan/Banan flukloxacillin pulver till oral suspension, tabletter Heracillin flukonazol infusionsvätska Fluconazol Nycomed Diflucan flukonazol kapslar Fluconazol Krka (välj ej 7 st förp Diflucan pga högt pris)/flukonazol Mylan (endos) flukonazol oral suspension Diflucan flumazenil injektionsvätska Lanexat (kommunalt akutförråd) flumetason+kliokinol örondroppar Locacorten Vioform fluorescein+lidokain ögondroppar Lidokain+fluorescein Chauvin fluorouracil injektionsvätska Fluorouracil Teva Flurablastin

31 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT fluoxetin dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm Fontex (endos) (förstahandsval till barn & ungdomar samt vid Bulimia nervosa) fluoxetin kapslar/tabletter Fluoxetin Teva (välj ej 30 förp pga högt pris/sandoz (endos) (förstahandsval till barn & ungdomar samt vid Bulimia nervosa) Flurablastin injektionsvätska Fluorouracil Teva Flutide/Diskus inhalationspulver Flutide Diskus (andrahandsval) Atemur Diskus, Flixotide Diskus flutikason inhalationspulver Flutide Diskus (andrahandsval) Atemur Diskus, Flixotide Diskus flutikason + salmeterol inhalationspulver Seretide Diskus (KOL FEV1 <50%) Folacin tabletter Folacin folsyra tabletter Folacin fondaparinux injektionsvätska förfylld spruta Arixtra 31 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

32 32 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Fontex dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm (endos) (förstahandsval till barn & ungdomar samt vid Bulimia nervosa) Forene inhalationsvätska Forene Forlax pulver till oral lösning Forlax formoterol inhalation Oxis Turbuhaler Oxez Turbuhaler Forsteo injektionsvätska, förfylld spruta Forsteo Fortum pulver till injektions-/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fosamax tabletter Alendronat Mylan Alenat Fosamax veckotablett Alendronat ratiopharm/ranbaxy Alenat veckotablett (endos) Fotil/forte ögondroppar Fotil/forte Fragmin injektionsvätska Fragmin Fucithalmic ögonsalva Fucithalmic Funginix kräm Terbisil Lamisil

33 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Furadantin tabletter Furadantin Furix/Retard injektionlösn,depotkapslar,tabl Furix/Retard Furosemid & Impugan inj,tabl furosemid injektionlösn,depotkapslar,tabl Furix/Retard Furosemid & Impugan inj,tabl fusidinsyra ögonsalva Fucithalmic fytomenadion injektionsvätska Konakion/Novum G gabapentin kapslar Gabapentin Hexal (förstahandsval) gadobenat lösning till injektion MultiHance gadobutrol Injektionsvätska,förfylld spruta Gadovist gadopentetsyra lösning till injektion Magnevist Gadovist Injektionsvätska,förfylld spruta Gadovist galantamin oral lösning, depotkapslar, tabl. Reminyl Geavir ögonsalva Zovirax gemcitabin pulver till inj.vätska Gemcitabin Actavis Gemzar 33 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan UPPDATERAD 2009-11-16 Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlista för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september 2009-31 januari 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 april till 15 september 2013 Listan finns tillgänglig via: www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Fr.o.m. 1 mars

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning 1 Fotografier: Yanan Li 2 Förändring pågår Ett projekt eller en process som leder fram till ny kunskap, kanske en ny arbetsmetod, blir intressant först när den används i praktiken. När resultatet kommer

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet uppdaterat 19.5.2015 Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Grupp av förordning ATC-grupp Läkemedelssubstanser

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2010 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKEMEDELSSAKKUNNIGA Stockholms läns landsting Varje år ges en

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 september 2015 30 september 2015 Alprostadil Kräm 2 mg/g Eafelb, 2 mg/g kräm Vitaros, 2 mg/g kräm Alprostadil

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Ta läkemedlen på rätt sätt

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Ta läkemedlen på rätt sätt KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2011 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2011 INNEHÅLL Allergi 11 Andningsvägar 13 Barn och läkemedel 18 Benskörhet osteoporos 20 Blodbrist anemi 21 Endokrinologi

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Crominet 20 mg/ml ögondroppar, lösning 49988 Receptfritt Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm Generics A/S, Odense, Danmark Ansvarig

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/19 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Exopon 10 mg/ml infusionsvätska, lösning 51968 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Receptfria läkemedel Riktlinjer och preparatval

Receptfria läkemedel Riktlinjer och preparatval Receptfria läkemedel Riktlinjer och preparatval Denna lista är avsedd som stöd för läkare och sjuksköterskor i Kalmar län vid rådgivning om receptfria läkemedel. Viktig information till användaren: Förteckningen

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi

Läs mer

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2014 Rekommendationer för sjuksköterskor & barnmorskor Baseras på SOSFS 2001:16 (uppdaterad t o m 2011:1), SOSFS 1996:21 och LVFS 2009:13 (uppdaterad t o m 2013:17) och Skånelistan 2014 Läkemedelsrådet

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För läkare 1 Rekommenderade läkemedel 2011 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel

SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel 2014 Landstinget Sörmland Denna synonymlista skall undertecknas av verksamhetschefen. Denna lista gäller som synonymlista för avd Detta innebär

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För läkare Rekommenderade läkemedel 2010 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2010 Kloka Listan 2010 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009 Utgiven i januari 2009 av Läkemedelskommittén i Östergötland Tel: 013-22 73 84 E-post: lakemedel@lio.se www.lio.se REK-listan 2009 innehåller Läkemedelskommitténs

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2015 Innehållsförteckning Sid Råd om terapival...1-15 Att tänka på vid läkemedelsval till äldre...16 Njursvikt och läkemedel...18 Läkemedel vid vård

Läs mer

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning 2015-07-02/Läkemedelskommittén/EV Läkemedelskommitténs rekommendation: Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning Indikation:

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 1 Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska grupper.

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta Astma, KOL, Hosta Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta en sammanfattning Författare: farm. mag. Kajsa Hugosson och civ. ek. Andreas Engström LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med

KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med Tryckt hos Åtta.45 AB, 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2015 KLOKA LISTAN för patienter 2015 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Om Kloka Listan och läkemedel 1 Allergisk chock och svår

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/44 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alendronat Orifarm Veckotablett 70 mg tablett 23006 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela SVÄLJES HELA En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela Observera kommentarerna längst bak. Där framgår det om t.ex. en tablett som bör sväljas hel, bara kan

Läs mer

*41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321*

*41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321* *41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321* 41640 102X56MM 2-SKIKTS 3-DELAD RLE/2000 MULTITAC NORDVALL & CO AB W H 10256 44935 12X50MM RLE/500

Läs mer

Inmatning i det Nationella Kvalitetsregistret för Njursjukvård, NjuR. Mars

Inmatning i det Nationella Kvalitetsregistret för Njursjukvård, NjuR. Mars Inmatning i det nationella kvalitetsregistret för njursjukvård, NjuR Inloggning: Öppna Internet Explorer. OBS! Du måste använda Internet Explorer 5.5 eller högre Skriv in www.njur.org i adressfältet och

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2013/5 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Fenoximetylpenicillin EQL Pharma 800 mg filmdragerad tablett 47746 Rx 1 g filmdragerad tablett 47747 Rx Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNeHåLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek Tryckt hos Åtta.45 AB, 2013 KLOKA LISTAN för patienter 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2014 INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12 Barn och läkemedel 20 Benskörhet osteoporos 22

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 Förslag till generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län Innehåll

Läs mer

SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN:

SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN: SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN: I REK-listan hittar du alla läkemedel som är rekommenderade av vårdens läkemedelsexperter. Det är bra, väl beprövade och prisvärda läkemedel. Som patient har du rätt att se om

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 2 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier

Läs mer

Mitt läkemedel 2007 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland

Mitt läkemedel 2007 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Mitt läkemedel 2007 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Arbetet med Mitt Läkemedel 2007 i Läkemedelskommittén och Expertgrupperna har som alltid varit en omfattande process.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland REK-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland Layout och original: Byrå4 Tryck: Larsson Offsettryck REK-listan 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna.

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

Mitt läkemedel 2006 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland

Mitt läkemedel 2006 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Mitt läkemedel 2006 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Arbetet med Mitt Läkemedel 2006 i Läkemedelskommittén och Expertgrupperna har som alltid varit en omfattande process.

Läs mer

Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning

Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning Bakgrund Akutdagarna är ett mycket uppskattat utbildningstillfälle under AT på SU. När vi gick kursen hösten 2011 upplevde vi dock att informationen och

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/30 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bictamid 50 mg filmdragerad tablett 25832 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Arrow Generics

Läs mer

Generiska namn på rek-läkemedel

Generiska namn på rek-läkemedel nyheter i rek-listan 2004 Generiska namn på rek-läkemedel måndag 12 januari 2004 01 Årets viktigaste nyhet i vår REK-lista är introduktionen av generiska namn på våra rekommenderade läkemedel. Denna åtgärd

Läs mer

Till dig som ska utföra. kommunal hälso- och sjukvård

Till dig som ska utföra. kommunal hälso- och sjukvård qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

Mitt läkemedel 2005 Terapirekommendationer för sjukvården och tandvården i Västernorrlands län

Mitt läkemedel 2005 Terapirekommendationer för sjukvården och tandvården i Västernorrlands län Mitt läkemedel 2005 Terapirekommendationer för sjukvården och tandvården i Västernorrlands län Läkemedelskommittén Västernorrlands län Landstingets kansli, 871 85 Härnösand Tfn 0611-800 00 Fax 0611-800

Läs mer

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Priser uppdateras månadsvis via TLV, Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket, www.tlv.se. För preparat som ingår i läkemedelsförmånen sker prisförhandling

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2013

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2013 Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2013 Kloka Listan 2013 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

REKlistan. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan REKlistan är ett stöd för att främja en god och säker läkemedelsförskrivning. I varje kapitel anges rekommenderade förstahandsval (vita delen) och i en (grå delen) finns förslag på andrahandsalternativ.

Läs mer

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten Pocketversion 2015 Följ de gröna plupparna i Cosmic Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-9 lod - blodbildande

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd.

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. INSKRIVNING (patientansvarig läkare i primärvården) Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. Vid öppen retur till vårdavdelning

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

Olämpliga läkemedel till äldre. Läkemedel mot psykos = Neuroleptika. Olämpliga läkemedelskombinationer = D-interaktioner

Olämpliga läkemedel till äldre. Läkemedel mot psykos = Neuroleptika. Olämpliga läkemedelskombinationer = D-interaktioner Lathund för att känna igen 1 Olämpliga läkemedel till äldre (enligt överenskommelsen mellan Regeringen och SKL med titeln: Vård och omsorg om de mest sjuka äldre, publicerad 2012-02-22. Den avser personer

Läs mer

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna.

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna. 4. Läkemedelsformer Läkemedel finns i många olika former, så kallade beredningsformer. Att det finns olika läkemedelsformer beror på flera faktorer, till exempel var i kroppen läkemedlet ska verka, vilken

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Hudsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för hudsjukdomar. Avsnittet omfattar

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

KLOKA LISTAN. Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2012 KLOKA LISTAN 2012

KLOKA LISTAN. Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2012 KLOKA LISTAN 2012 KLOKA LISTAN 2012 KLOKA LISTAN 2012 Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting 1 Förord Förord Kloka Listan 2012 Kloka

Läs mer

Läkemedel till barn. Infektioner

Läkemedel till barn. Infektioner Läkemedel till barn Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Förskrivarstöd 75+ Utbytbara preparat är markerade med *.

Förskrivarstöd 75+ Utbytbara preparat är markerade med *. Innehåll Sid Inledning... 2 Andningsorganen... 4 Blod... 11 Demenssjukdomar... 12 Diabetes... 13 Gynekologi... 17 Hjärta-Kärl... 22 Hormoner... 30 Hud... 31 Infektioner... 37 Mage Tarm... 43 Mun och tandvård...

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND Förord Detta är den 14:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer