Generika- och Synonymlistan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generika- och Synonymlistan"

Transkript

1 Uppdaterad Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 februari - 15 september Listan kan beställas via epost: eller på telefon

2 Den regionala terapigruppen Generika har som uppgift att utarbeta en läkemedelslista för generiska substanser som rekvireras från sjukhusapoteken till patienter inom slutenvården i Västa Götalandsregionen. Basen för val av leverantör innefattar samtliga generiska substanser upptagna i den regionala REKlistan. Syftet med läkemedelslistan är att minska antalet utbyten på sjukhusen och därmed minska risken för läkemedelsrelaterade problem. I terapigruppen ingår representanter, för de stora sjuk-husen inom Västra Götalandsregionen, Apoteket Farmaci AB och Klinisk Farmakologi SU/Sahlgrenska. Följande kriterier beaktas främst vid val av produkt; tillgänglighet, leveranssäkerhet, pris, sortimentsbredd. Apoteket Farmaci AB identifierar aktuella produkter, kontrollerar tillgängligheten och bedömer leveranssäkerheten. För de produkter där tillgänglighet och leveranssäkerhet bedöms vara tillfredställande tas därefter fram ett förslag på produkter. Urvalet sker sedan med hänsyn till pris, förekomst av endosalternativ (starkt önskemål från verksamheterna) och sortimentsbredd i övrigt (tillgänglighet av olika beredningsformer, förpackningsstorlekar och styrkor etc). Terapigruppen lämnar därefter ett förslag på rekommenderade produkter till Regionala Läkemedelskommittén som fastställer den slutgiltiga läkemedelslistan. Läkemedelslistan utkommer två gånger/ år och revidering kan ske under gällande halvår om urvalskriterierna inte längre uppfylls. Stora prisförändringar sker i allmänhet vid patentutgångar och huvudregeln är att det skall ha förlöpt minst 1 2 år efter patentutgång innan sådana substanser förs upp på läkemedelslistan. Vid förfrågningar/kommentarer kontakta Carina Tukukino, sekreterare i terapigruppen generika, tfn Lennart Andrén, Docent, överläkare, Klinisk Farmakologi Ordförande terapigrupp generika

3 Generika- och SYNONYMlista Produkter och substanser baserar sig på REKlistan,upphandlade läkemedel samt utvalda slutenvårdprodukter. Listan består av fyra kolumner; 1 ALLA PRODUKTER/SUBSTANSER, innehåller valda produkter, dess utbytbara synonymer och substanser. Generiska produkter som använder substansnamnet som förnamn sorteras under respektive substans. Substanser anges i kursiv stil. 2 BEREDNINGSFORM 3 VALD PRODUKT i fet stil, vita rader motsvarar förstahandsval i REKlistan 4 UTBYTBAR PRODUKT (produkterna baserar sig på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista ) Om produkterna använder substansnamnet som förnamn anges endast detta. För produkter där Läkemedelsverket ej bedömt utbytbarhet hänvisas till regional överenskommelse. Listan innehåller vätskor som bedömts utbytbara av terapigruppen Vätska och Nutrition. Angivet förstahands- respektive andrahandsval baserar sig på rekommendationer i REKlistan från berörd terapigrupp. Om kommunalt akutförråd anges rekommenderas produkten endast i dessa förråd. Läkemedelsverkets utbytbarhetslista hittar du lättast via - företag - läkemedel - utbytbara läkemedel - gällande lista.

4 4 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT A abatacept pulver till injektion och infusion Orencia Abboticin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin abciximab lösning till injektion och infusion Reopro acetazolamid depot/tabletter Diamox acetylcystein lösning för nebulisator Acetylcystein AstraZeneca (KOL FEV1 >50%) acetylcystein brustabletter Acetylcystein AstraZeneca Mucomyst, Viskoferm (KOL FEV1 >50%) acetylsalicylsyra ASA tabletter Trombyl aciklovir konc. till infusionsvätska Aciclovir Hospira aciklovir tabletter Aciklovir Stada Zovirax aciklovir ögonsalva Zovirax Geavir,Zovirax Aclasta lösning till infusion Aclasta (andrahandsval) Actilyse pulver till injektion och infusion Actilyse Activelle tabletter Activelle (andrahandsval) Cliovelle

5 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Actos tabletter Actos (andrahandsval) adalimumab injektionsvätska, förfylld spruta Humira adapalen gel, kräm Differin adapalen+ bensoylperoxid gel Epiduo adenosin lösning till injektion och infusion Adenosin Life Medical Adrenalin APL lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin APL Adrenalin Mylan lösning till injektion 1mg/ml Adrenalin Mylan Adriamycin injektionsvätska Doxorubicin Teva Airomir inhalationsspray Airomir (barn) Airomir/Autohaler inhalationsspray Airomir/Autohaler (andrahandsval) akamprosat enterotabletter Campral Aotal akarbos tabletter Glucobay (andrahandsval) Aldactone tabletter Spironolakton Nycomed/Pfizer (endos) Alenat veckotablett veckotabletter Alendronat ratiopharm/ranbaxy Fosamax veckotablett (endos) Alenat tabletter Alendronat Mylan Fosamax alendronsyra tabletter Alendronat Mylan Alenat, Fosamax 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

6 6 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT alendronsyra veckotabletter Alendronat ratiopharm/ranbaxy (endos) alfentanil lösning till injektion Rapifen alfuzosin depottabletter Alfuzosin Hexal/ratiopharm (endos) Alenat & Fosamax veckotablett Xatral OD (ej bedömt utbytbart av Läkemedelsverket, men bedöms vara kliniskt likvärdiga,se regional överenskommelse) alimemazin orala droppar, tabletter Theralen Alimta pulver till infusion Alimta Lilly Alindrin tabletter Brufén Ibumetin, Ipren allopurinol tabletter Allopurinol Nycomed/Nordic Zyloric (endos) Alphagan ögondroppar Alphagan Brimondin, Brimoratio, Glaudin Alpoxen tabletter Naproxen BMM Pharma Pronaxen Altargo salva Altargo (ej förmån indikation impetigo)

7 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT alteplas pulver till injektion/infusion Actilyse Alvedon brus/munsönderfallande tabl,mixtur,supp Alvedon (förstandsval) Curadon, Pamol, Panodil, Reliv Alvedon tabletter Pamol (förstahandsval) Curadon, Panodil, Reliv Amaryl tabletter Glimepirid BMM Pharma (andrahandsval) Amimox granulat till oral suspension, tabl Amimox Amoxicillin, Imacillin amiodaron injektionslösning, tabletter Cordarone amitriptylin tabletter Saroten amitriptylin tabletter Tryptizol amlodipin tabletter Amlodipin Sandoz (välj ej 7 st förp pga högt pris)/ratiopharm (endos) Amlarrow, Amloratio, Norvasc Amloratio tabletter Amlodipin Sandoz (välj ej 7 st förp Amlarrow, Norvasc pga högt pris)/ratiopharm (endos) amoxicillin granulat till oral suspension, tabl Amimox Amimox,Amoxicillin, Imacillin ampicillin pulver till injektion/infusion Doktacillin Anafranil tabletter Anafranil Klomipramin Mylan Anafranil Retard depottabletter Anafranil Retard 7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

8 8 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Anapen/Anapen junior förfylld spruta Anapen/Anapen junior Andolex munsköljvätska Andolex Androcur tabletter Androcur Cyproteron Angiox konc.till injektion/infusionsvätska Angiox Antabus brustabletter Antabus Aotal enterotabletter Campral Apidra injektionsvätska Apidra Arabine injektionsvätska Arabine Hospira 10,20 ml Cytarabine Pfizer Arava tabletter Arava Aricept tabletter Aricept Arixtra injektionsvätska förfylld spruta Arixtra Artelac ögondroppar Artelac Asacol enterotabl, supp Asacol Lixacol enterotabl, Mesasal supp Atarax oral lösning, tabletter Atarax

9 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Atemur Diskus inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval) atenolol tabletter Atenolol Nycomed/Sandoz (endos) Tenormin atorvastatin tabletter Lipitor Sortis, Torvast, Zarator atosiban injektionsvätska Tractocile atrakurium injektionsvätska Atracurium-hamlen atropin lösning till injektion Atropin Mylan atropin ögondroppar Isopto-Atropin Atrovent lösning till nebulisator Atrovent Ipratropiumbromid Arrow, Ipraxa Atrovent inhalation, pulver, spray, lösn. Atrovent Azarga ögondroppar Azarga azatioprin tabletter Imurel Azitromax (barn < 8 år) pulver till oral suspension, konc Azitromax azitromycin (barn < 8 år) till infusion,tabletter Azitromax Aquanil ögondroppar Timolol Alcon/Timolol CSS (endosbehållare) Blocadren, Optimol 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

10 10 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT B Bactrim oral lösn,tabletter 80mg+400mg Bactrim Bactrim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Eusaprim forte baklofen tabletter Baklofen Mylan Lioresal BCG-vaccin SSI (tuberkulos) pulver till injektion BCG-vaccin SSI Beclomet Easyhaler inhalation Beclomet Easyhaler Behepan tabletter Betolvex Betolvidon beklometason inhalation Beclomet Easyhaler Benerva tabletter Benerva bensylpenicillin pulver till injektion/infusion Bensylpenicillin Meda Benzylpenicillin Panpharma Bentifen ögondroppar Zaditen benzydamin sugtabletter Zyx benzydamin munsköljvätska Andolex Betabion lösning till injektion Betabion betametason injektion, tabletter Betapred

11 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT betametason örondroppar Diproderm betametason (grupp III) kräm Betnovat/Celston Valerat betametason (grupp III) kutan emulsion/lösning,salva Betnovat betametason+klalcipotriol (grupp III)salva Daviobet Dovobet Betapred injektion, tabletter Betapred Betnovat (grupp III) kutan emulsion/lösning,kräm salva Betnovat Celeston valerat kräm Betolvex tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Betolvidon tabletter Betolvex Behepan bikalutamid tabletter Bicalutamide Teva Casodex bisoprolol tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt) bisoprolol tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) Emconcor bivalirudin konc. till injektion/infusionsvätska Angiox Blocadren Depot depotögondroppar Blocadren Depot Blocadren ögondroppar Timolol Alcon/Timolol CSS (endosbehållare) Aquanil, Optimol Boostrix difteri+stelkramp+kikhosta (boosterdos) lösning till injektion, förfylld spruta Boostrix 11 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

12 12 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Botox pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Dysport botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Xeomin botulinum toxin typ b lösning till injektion Neurobloc Bricanyl injektion Bricanyl Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver Bricanyl Turbuhaler (andrahandsval) Terbasmin Turbuhaler brimonidin ögondroppar Alphagan Brimoratio, Glaudin brinzolamid+timolol ögondroppar Azarga Brimoratio ögondroppar Alphagan Glaudin bromokriptin kapslar/tabletter Pravidel Orifarm Brufén oral susp, tabletter Brufén Alindrin, Ipren, Ibumetin budesonid inhalationspulver Pulmicort Turbohaler (barn) budesonid inhalationsspray Pulmicort (små barn)

13 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT budesonid inhalationspulver Giona Easyhaler (barn) (andrahandsval vuxna) budesonid depotkapslar Entocort budesonid+formoterol inhalationspulver Symbicort Turbuhaler (KOL FEV1 <50%) bumetanid injektionsvätska, tabletter Burinex bupivakain lösning till injektion,spinalanestesi Marcain/Spinal/tung bupivakain+epinefrin lösning till injekton Marcain adrenalin buprenorfin resoribletter Buprenotex Subutex buprenorfin+naloxon resoribletter Suboxone Shering-Plough bupropion depottabletter Zyban (andrahandsval) Burana tabletter Brufén Alindrin, Ibumetin,Ipren Burinex injektionsvätska, tabletter Burinex Buscopan lösning till injektion Buscopan buserelin injektionsvätska,inplantat Suprefact Depot butylskopolamin lösning till injektion Buscopan Buventol Easyhaler inhalationspulver Buventol Easyhaler Byetta inj.vätska, förfylld injektionspenna Byetta (andrahandsval) 13 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

14 14 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Buprenotex resoribletter Buprenotex Subutex C Cabaser tabletter Dostinex (andrahandsval) Kabergolin Calcichew D-3/Spearmint tuggtabletter Calcichew-D3/spearmint Ideos Calcipotriol Sandoz kräm Daivonex Calciumfolinat injektionsvätska Calciumfolinate Hospira Campral enterotabletter Campral Aotal Campto lösning till infusion Irinotecan Fresenius Kabi Canoderm kräm, kutan emulsion Canoderm Carbocain/Adrenalin lösn. till injektion Carbocain/Adrenalin Carboplatin konc. till infusionsvätska Carboplatin Hospira Paraplatin Cardizem Retard/Unotard depottabletter Cardizem Retard/Unotard Carvedilol tabletter Carvedilol Hexal Karvedilol, Kredex Casodex tabletter Bicalutamide Teva

15 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cedax kapslar, pulver till oral lösning Cedax (välj ej 30 st förp pga högt pris) cefadroxil kapslar/tabletter,oral lösning Cefadroxil Sandoz Cefamox kaps,tabl (välj ej 30 st förp pga högt pris) Cefamox kapslar/tabletter Cefadroxil Sandoz (välj ej 30 st förp pga högt pris) cefotaxim pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva Claforan (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) ceftazidim pulver till inj/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fortum ceftibuten kapslar, pulver till oral lösning Cedax cefuroxim pulver till infusion Cefuroxim Sandoz Zinacef (inneh. samma substans,utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket,se regional överenskommelse) Celeston valerat (grupp III) kräm Celeston valerat/betnovat Celocurin lösning till injektion Celocurin Cerazette tabletter Cerazette 15 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

16 16 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cervagem vagitorier Cervagem Chirocaine lösning till inj/infusion Chirocaine Clarithromycin tabletter Clarithromycin Teva Klacid Chloromycetin ögondroppar,ögonsalva Chloromycetin ciklosporin kapslar, oral lösning Ciklosporin IVAX Cilaxoral orala droppar Cilaxoral Laxoberal (ej förmån) Cipralex tabletter Cipralex Entact, Esertia, Seroplex Cipramil tabletter Citalopram CNSpharma (förstahandsval vid PMS) Champix tabletter Champix (andrahandsval) ciprofloxacin infusionsvätska Ciprofloxacin Hospira Ciproxin (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) ciprofloxacin tabletter Ciprofloxacin Ranbaxy Ciproxin Ciproxin tabletter Ciprofloxacin Ranbaxy

17 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Ciproxin (inneh. samma substans, infusionsvätska Ciproxfloxacin Hospira utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Cisordinol Depot lösning till injektion Cisordinol Depot cisplatin konc. till infusionsvätska Cisplatin Hospira citalopram tabletter Citalopram CNSpharma Cipramil (förstahandsval vid PMS) Citodon brustabl, tabl, supp Citodon Panocod Claforan (inneh. samma substans, pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Clarityn tabletter Loratadin Copyfarm Clindamycin injektion/infusionsvätska Clindamycin ratiopharm Dalacin Cliovelle tabletter Activelle (andrahandsval) clopidogrel tabletter Clopidogrel Sandoz Grepid, Plavix clopidogrel tabletter Plavix 300mg (endast som laddningsdos vid akuta koronara syndrom) 17 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

18 18 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cloxacillin pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Ekvacillin (inneh samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Clozapine tabletter Clozapine Actavis Leponex (välj blister istället för endos pga pris) Colifoam rektalskum Colifoam Concerta depottabletter Concerta (barn) Cordarone injektionsvätska, tabletter Cordarone Cortimyk (grupp I) kräm Cortimyk/Daktacort Cortison (licens) tabletter Cortison (licens) Cosopt ögondroppar Cosopt Cozaar tabletter Cozaar Curadon tabletter Pamol Alvedon, Panodil, Reliv Curadon brus/munsönderfallande tabl,oral lösn,supp Alvedon Pamol, Panodil, Reliv

19 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT cyanokobalamin tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Cyclogyl ögondroppar Cyclogyl cyklofosfamid pulver till injektion, tabletter Sendoxan Cyklokapron tabletter Cyklonova Tranon Cyklonova tabletter Cyklonova Cyklokapron,Tranon cyklopentolat ögondroppar Cyclogyl cyklopentolat ögondroppar, endos Cyclopentolat Chauvin cyproteron tabletter Androcur cyproteron+etinylestradiol tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona cytarabin injektionsvätska Arabine Cytarabine Pfizer Cytotec tabletter Cytotec D Daivonex kräm Daivonex Calcipotriol Sandoz Daktacort (grupp I) kräm Daktacort/Cortimyk Dalacin kapslar,oral Dalacin lösn,vagitorer,vaginalgel Dalacin injektion/infusionsvätska Clindamycin ratiopharm 19 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

20 20 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT dalteparin injektionsvätska Fragmin darifenacin depottabletter Emselex Daivobet salva Daivobet Dovobet Demoson salva Elocon Mometason Glenmark Dentan sugtabletter Fludent/alla smaker Dentan/Mint munsköljväska Dentan/Mint Depolan depottabletter Depolan (förstahandsval) Depo-Medrol/cum lidocain injektionsvätska Depo-Medrol/cum lidocain Depo-Provera injektionsvätska Depo-Provera Dermovat (grupp IV) kräm, salva Dermovat desmopressin frystorkade tabletter Minirin Minirinmelt desogestrel tabletter Cerazette desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Desolett desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Mercilon Desolett tabletter (monofas) Desolett

21 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Dexacortal tabletter Dexacortal dexametason tabletter Dexacortal dexametason ögondroppar Opnol dexametason ögondroppar Isopto-Maxidex Maxidex Diamox lösning till injektion, depot/tabl Diamox Diane tabletter Diane (andrahandsval) Zyrona diazepam klysma Diazepam Desitin Stesolid diazepam injektionsvätska Stesolid novum (kommunalt akutförråd) Differin gel, kräm Differin Diflucan infusionsvätska Fluconazol Nycomed Infusiflux Diflucan kapslar Fluconazol Krka (välj ej 7 st pga högt pris)/flukonazol Mylan (endos) Difterivaccine SSI lösning till injektion Difterivaccine SSI (grundvaccination) digoxin lösning till injektion, tabletter Digoxin BioPhausia diklofenak enterotabletter Diklofenak Orifarm 25mg/ Mylan 50mg/Sandoz (endos) Voltaren 21 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

22 22 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT diklofenak ögondroppar Voltaren Ophta diklofenak suppositorier Diklofenak Mylan Voltaren diklofenak injektionsvätska Voltaren diklofenak (T) tabletter Diklofenak T Copypharm/ Eeze, Voltaren T Diclofenac T ratiopharm (endos) diltiazem depottabletter Cardizem Retard/Unotard dimetikon kapslar,oraladroppar Minifom Dimor kapsel Dimor Imodium,Loperamid dinoproston cervikalgel Minprostin dinoproston vaginalinlägg Propess Diprivan injektion, förfylld spruta Diprivan Diproderm örondroppar Diproderm dipyridamol depotkapsel Persantin Depot disopyramid kapslar/depottabletter Durbis/Retard Distraneurine kapslar Heminevrin

23 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT disulfiram brustabletter Antabus disulfiram+bensylbensoat kutan emulsion Tenutex Divigel gel Divigel (andrahandsval) Divina Plus tablett Divina Plus (andrahandsval) Doktacillin pulver till injektion och infusion Doktacillin donepezil tabletter Aricept Dormicum injektionsvätska Midazolam Actavis dorzolamid+timolol ögondroppar Cosopt Dostinex tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabaser, Kabergoline doxorubicin injektionsvätska Doxorubicin Teva Adriamycin doxycyklin konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm Doxyferm konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm drospirenon+etinylestradiol tabletter (monofas) Yasmin (andrahandsval) Dukoral (kolera) granulat till oral lösning Dukoral Duphalac oral lösning Laktulos Recip Durbis/Retard kapslar/depottabletter Durbis/Retard Duroferon depottabletter Duroferon 23 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

24 24 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Durogesic depotplåster Matrifen (andrahandsval) Fentanyl Dysport pulver till injektionsvätska Dysport E Ebixa tabletter Ebixa (endast vid svår Alzheimers sjd) Eeze tabletter Diklofenak T Copypharm/ Diclofenac T ratiopharm (endos) efedrin+koffein+prometazin tabletter Lergigan Comp Efexor Depot depotkapslar Venlafaxin Bluefish 75mg,150mg/ Krka 37,5mg ekonazol vagitorer, kräm Pevaryl/Depot Ekvacillin (innehåller samma pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se regional överenskommelse) Voltaren T

25 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Elocon (grupp III) kräm, salva, kutan lösning Elocon Demoson & Mometason Glenmark salva Eloxatin konc till infusion Oxaliplatin Hospira Emconcor tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) för styrkorna 1,25mg & 2,5 mg Emconcor CHF endast vid nyinsättning till pat med hjärtsvikt Emconcor CHF tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt) EMLA plåster Emla EMLA kräm Emla Medartuum Tapin Emovat (grupp II) kräm, salva Emovat Emselex depottabetter Emselex Eligard pulver till injektion Eligard enalapril tabletter Enalapril Astimex/Sandoz (endos) Linatil, Renitec Enbrel pulver till injektion Enbrel Encepur (fästingburen encephalit) lösning till injektion Encepur 25 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

26 26 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Encepur Barn (fäsingburen encephalit) lösning till injektion Encepur Barn Engerix-B (hepatit B) lösning till injektion Engerix-B enoxaparinnatrium injektionsvätska Klexane Entact tabletter Cipralex Esertia, Seroplex Entocort depotkapslar Entocort Epiduo gel Epiduo epinefrin förfylld spruta Anapen/Anapen junior, epinefrin förfylld spruta Epipen/Epipen junior epinefrin lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin APL epinefrin injektionsvätska 1mg/ml Adrenalin Mylan epinefrin+mepivakain lösning till injektion Carbocain adrenalin Epipen/Epipen junior förfylld spruta Epipen/Epipen junior epirubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis Farmorubicin eplerenon tabletter Inspra

27 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT epoetin beta (erytropoetin) förfylld spruta, cylampull, pulver, NeoRecormon vätska Eposin konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Vepesid eptifibatid injektions- och infusionsvätska Integrilin Ergenyl Retard depotgranulat,depottabletter Ergenyl Retard Ergokalciferol ATL orala droppar Ergokalciferol ATL 7,35 mg/ml Ery-Max enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin escitalopram tabletter Cipralex Entact, Esertia, Seroplex Esertia tabletter Cipralex Entact, Seroplex Esidrex tabletter Esidrex Esmeron lösning till injektion Esmeron Shering-Plough Rocuronium esomeprazol granulat till oral suspension Nexium (barn > 1 år som ej kan svälja tabl) estradiol gel, vaginaltablett SE ÖSTRADIOL 27 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

28 28 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT estradiol+noretisteron tabletter SE ÖSTRADIOL+NORETISTERON Estradot depotplåster Estradot (andrahandsval) estriol (östriol) tabletter Oestriol Imi Pharma Ovesterin (andrahandsval) estriol (östriol) vagitorier, vaginalkräm Ovesterin etanercept pulver till injektion Enbrel etonogestrel implantat Implanon etoposid konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Eusaprim forte tabletter 160 mg mg Bactrim forte Evista tabletter Evista (andrahandsval) Exelon kapslar, oral lösning Exelon Rivastigmin & Prometax kapslar exenatid inj.vätska,förfylld injektionspenna Byetta (andrahandsval) ezetimib tabletter Ezetrol Ezetrol tabletter Ezetrol Ebetrex injektionsvätska,förfylld spruta Metoject Methotrexat medac

29 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT F Farmorubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis felodipin depottabletter Felodipin Hexal Plendil Femanest tabletter Femanest Femasekvens tabletter Femasekvens (andrahandsval) fenoximetylpenicillin granulat till oral suspension, tabl Kåvepenin Tikacillin, Peceve tabl fentanyl depotplåster Matrifen (andrahandsval) Durogesic fentanyl injektionsvätska Leptanal fenylefrin ögondroppar Phenylephrine hydrochloride Chauvin ferrosulfat (järn,tvåvärt) depottabletter Duroferon fibrinogen+trombin medicinsk svamp Tachosil Ficortril (grupp I) ögonsalva Ficortril filgrastim förfylld spruta Ratiograstim 30, 48 milj IU filgrastim injektionsvätska Neupogen Amgen 0,3mg/ml finasterid tabletter Finasterid Copyfarm Proscar Flagyl infusionsvätska Flagyl Flagyl tabletter Flagyl 29 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

30 30 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT flekainid tabletter/depotkapslar Tambocor/Retard Flixotide inhalationspulver Flutide Diskus (andrahandsval) Atemur Diskus Flourette tuggummi Fludent, Flourette Fluarix (influensavaccin) injektionsvätska Fluarix Fludent tuggummi Fludent, Flourette Fludent sugtabletter Fludent alla smaker Dentan/Banan flukloxacillin pulver till oral suspension, tabletter Heracillin flukonazol infusionsvätska Fluconazol Nycomed Diflucan flukonazol kapslar Fluconazol Krka (välj ej 7 st förp Diflucan pga högt pris)/flukonazol Mylan (endos) flukonazol oral suspension Diflucan flumazenil injektionsvätska Lanexat (kommunalt akutförråd) flumetason+kliokinol örondroppar Locacorten Vioform fluorescein+lidokain ögondroppar Lidokain+fluorescein Chauvin fluorouracil injektionsvätska Fluorouracil Teva Flurablastin

31 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT fluoxetin dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm Fontex (endos) (förstahandsval till barn & ungdomar samt vid Bulimia nervosa) fluoxetin kapslar/tabletter Fluoxetin Teva (välj ej 30 förp pga högt pris/sandoz (endos) (förstahandsval till barn & ungdomar samt vid Bulimia nervosa) Flurablastin injektionsvätska Fluorouracil Teva Flutide/Diskus inhalationspulver Flutide Diskus (andrahandsval) Atemur Diskus, Flixotide Diskus flutikason inhalationspulver Flutide Diskus (andrahandsval) Atemur Diskus, Flixotide Diskus flutikason + salmeterol inhalationspulver Seretide Diskus (KOL FEV1 <50%) Folacin tabletter Folacin folsyra tabletter Folacin fondaparinux injektionsvätska förfylld spruta Arixtra 31 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

32 32 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv preparat/substans mot vit bakgrund=förstahandsrekommendationer Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Fontex dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm (endos) (förstahandsval till barn & ungdomar samt vid Bulimia nervosa) Forene inhalationsvätska Forene Forlax pulver till oral lösning Forlax formoterol inhalation Oxis Turbuhaler Oxez Turbuhaler Forsteo injektionsvätska, förfylld spruta Forsteo Fortum pulver till injektions-/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fosamax tabletter Alendronat Mylan Alenat Fosamax veckotablett Alendronat ratiopharm/ranbaxy Alenat veckotablett (endos) Fotil/forte ögondroppar Fotil/forte Fragmin injektionsvätska Fragmin Fucithalmic ögonsalva Fucithalmic Funginix kräm Terbisil Lamisil

33 Preparat/substans Beredningsform vald Produkt UTBYTBAR PRODUKT Furadantin tabletter Furadantin Furix/Retard injektionlösn,depotkapslar,tabl Furix/Retard Furosemid & Impugan inj,tabl furosemid injektionlösn,depotkapslar,tabl Furix/Retard Furosemid & Impugan inj,tabl fusidinsyra ögonsalva Fucithalmic fytomenadion injektionsvätska Konakion/Novum G gabapentin kapslar Gabapentin Hexal (förstahandsval) gadobenat lösning till injektion MultiHance gadobutrol Injektionsvätska,förfylld spruta Gadovist gadopentetsyra lösning till injektion Magnevist Gadovist Injektionsvätska,förfylld spruta Gadovist galantamin oral lösning, depotkapslar, tabl. Reminyl Geavir ögonsalva Zovirax gemcitabin pulver till inj.vätska Gemcitabin Actavis Gemzar 33 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2010-11-09 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september 2010-15 januari 2011 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan UPPDATERAD 2009-11-16 Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlista för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september 2009-31 januari 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Läkemedel som SKA finnas som basförråd Förp Adrenalin Inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (apoteket väljer fabrikat i denna ordning och utefter

Läs mer

Läkemedel som vi ofta använder på IME.

Läkemedel som vi ofta använder på IME. Läkemedel som vi ofta använder på IME. Huvud: Sömnmedel Zopiklon Zopiklon Benzoliknande GABA Leversvikt (sömnmedel) Heminevrin Klometiazol? GABA Lungsvikt, Leversvikt (sömn+ oro) Zolpidem - Stilnoct (funkar

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Faxade sidor.. av. Faxat datum Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (dosapoteket väljer fabrikat

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum):

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum): Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-49196 Fastställandedatum: 2017-02-27 Giltigt t.o.m.: 2018-02-27 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedel - Synonymlista

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2015-09-11 Giltigt t.o.m.: 2017-09-11 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum):

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum): Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-49196 Fastställandedatum: 2016-03-14 Giltigt t.o.m.: 2017-03-14 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedel - Synonymlista

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 april till 15 september 2013 Listan finns tillgänglig via: www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Fr.o.m. 1 mars

Läs mer

Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform.

Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform. Bilaga 2 Definition av form baserat på information från NPL. Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform. Listan redovisar

Läs mer

KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2010 LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2010 Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer Tillhörande

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad KLOKA LISTAN Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2010 Uppdaterad 2010-03-31 LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2010 Rekommenderade och upphandlade preparat

Läs mer

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad KLOKA LISTAN Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2010 Uppdaterad 2010-03-31 LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2010 Rekommenderade och upphandlade preparat

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2015-03-17 Giltigt t.o.m.: 2017-03-17 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation BASLÄKEMEDEL 2017 Rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården, utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté. För barn finns ett särskilt häfte. Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning. Preparat

Läs mer

A= Definierat sortiment Upphandlad av VGR B= Definierat sortiment

A= Definierat sortiment Upphandlad av VGR B= Definierat sortiment FÖRÄNDRING AV DEFINIERAT SORTIMENT I HAMLET Intervall 2013-03-11 till 2013-04-15 A= Definierat sortiment Upphandlad av VGR B= Definierat sortiment B/D= Dosmaskinsortiment på SÄS, markeras som B i Hamlet

Läs mer

Hjärthandboken, SÄS - Lokala riktlinjer för vård vid hjärtsjukdom

Hjärthandboken, SÄS - Lokala riktlinjer för vård vid hjärtsjukdom 2016-06-22 18730 1 (11) 2016-06-22 2018-06-22 1 Södra Älvsborgs Sjukhus Hjärthandboken, SÄS - Lokala riktlinjer för vård vid hjärtsjukdom Sammanfattning Vid SÄS finns sedan många år lokala riktlinjer för

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(8) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Emerade 300 mikrogram 1 (2 st bör finnas hemma) Betapred, tabl 0,5 mg 30 st Betapred, inj.vätska

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2013 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2017-03-17 Giltigt t.o.m.: 2018-03-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-240110 Fastställandedatum: 2017-02-17 Giltigt t.o.m.: 2018-02-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-022314 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 april 2015 30 april 2015 Bromokriptin Tablett 2,5 mg Parlodel, 2,5 mg tablett Parlodel, 2,5 mg tablett

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Rosengården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Rosengården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-40142 Fastställandedatum: 2016-05-03 Giltigt t.o.m.: 2017-05-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Syfte Beskriver innehåll i kommunala akutläkemedelsförråd, samt beskriver hanteringen av ordinationer enligt generella direktiv. Bakgrund Ordination enligt generella

Läs mer

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning 1 Fotografier: Yanan Li 2 Förändring pågår Ett projekt eller en process som leder fram till ny kunskap, kanske en ny arbetsmetod, blir intressant först när den används i praktiken. När resultatet kommer

Läs mer

Generell behandlingsanvisning

Generell behandlingsanvisning 1 (5) Dokumentnamn: Generell behandlingsanvisning läkemedel i SÄBO Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) Primärvården i västra länsdelen Framtagen av: (Namn, titel) Annette Johansson, primärvårdschef

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol 2 REKLISTAN 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod Gynekologi Candidavaginit R klotrimazol Canesten Cervicit/Salpingit R doxycyklin + metronidazol (Doxyferm) (Flagyl) Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel

SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel 2007 SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel Skånes gemensamma lista över rekommenderade läkemedel är baserad på de slutsatser Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper kommit fram till. Urvalskriterierna

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011 2011-11-07 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011 Företag: Alternova A/S TLV:s diarienummer:

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2016

Rekommenderade läkemedel 2016 Rekommenderade läkemedel 2016 Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är främst de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket begränsad. En

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (131129) markeras med * Riskläkemedel för äldre markeras

Läs mer

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård I överenskommelse med kliniska medicinska ledarna, processansvariga för palliativ vård och medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings

Läs mer

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland.

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Basläkemedel 2016 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Kommentarer till baslistans val www.ltv.se/baslista TECKENFÖRKLARING * utbytbara läkemedel enligt

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2016 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets Skåneöver gripande terapigrupper. Urvalskriterierna

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/26 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Angiosan 320 mg filmdragerad tablett 22841 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande för försäljning och ansvarig tillverkare:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/18 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alfentanil Hameln 0,5 mg/ml 52797 Rx (*) Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: hameln pharma

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

terapiråd Hypertoni ACE-hämmare Kalciumantagonist

terapiråd Hypertoni ACE-hämmare Kalciumantagonist 0 SJUKHUSLISTAN 009 8 HJÄRTA KÄRL www.vgregion.se/vardgivarstod rekommenderade RECEPTläkemedel och förstahandsval vid ordination. Hypertoni Tiazid R hydroklortiazid Esidrex R enalapril Kalciumantagonist

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 oktober 2012 till 31 januari 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas via epost: adress.distributionscentrum@vgregion.se

Läs mer

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet uppdaterat 19.5.2015 Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Grupp av förordning ATC-grupp Läkemedelssubstanser

Läs mer

24 REKLISTAN 2010

24 REKLISTAN 2010 24 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 7 Gynekologi rekommenderade läkemedel Candidavaginit R ekonazol Pevaryl, vagitorier Pevaryl Depot, vagitorier Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2011-11-15 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september - 29 februari 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2011 Kloka Listan 2011 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2016-038894 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 juni 2016 30 juni 2016 Acetazolamid Pulver till injektionsvätska 500 mg Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/38 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Calcipotriol Sandoz 0,05 mg/g salva 23198 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S, C.F. Odense, Danmark Ansvarig tillverkare: LEK

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

Rekommenderade läkemedel. för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Rekommenderade läkemedel. för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt 2016 Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är främst de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-087749 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 25 november 2015 30 november 2015 Atorvastatin Tablett 10 mg Atorbir, 10 mg Atorstad, 10 mg Atorvastatin

Läs mer

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Vanliga läkemedelsgrupper ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Under varje substans ges ATC-kod. I kursiv stil ges sidhänvisning till Norlén & Lindströms Farmakologi 2:a upplagan, Liber

Läs mer

KLOKA LISTAN för patienter 2016

KLOKA LISTAN för patienter 2016 KLOKA LISTAN för patienter 2016 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Kloka Listan utvalda läkemedel Kloka Listan finns för att du ska få ett effektivt och säkert läkemedel. I Sverige

Läs mer

Antibiotikaförbrukning. Reumatologen, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaförbrukning. Reumatologen, Akademiska sjukhuset Antibiotikaförbrukning Reumatologen, Akademiska sjukhuset (Mottagningen och 3 B2) januari 28 juni 212 Antibiotika (J1 inkl rifampicin), Reumatologi, Akademiska sjukhuset, 28 - H1 212 8 7 6 5 4 3 2 1 recept

Läs mer

Rekommenderad fysisk aktivitet vid graviditet och i klimakteriet

Rekommenderad fysisk aktivitet vid graviditet och i klimakteriet 28 REKLISTAN 2011 www.vgregion.se/vardgivarstod 8 Gynekologi rekommenderade läkemedel Candidavaginit R ekonazol Pevaryl, vagitorier Pevaryl Depot, vagitorier Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 september 2015 30 september 2015 Alprostadil Kräm 2 mg/g Eafelb, 2 mg/g kräm Vitaros, 2 mg/g kräm Alprostadil

Läs mer

Utvärderings. Antagen Leverantör ATC kod Benämning Beredningsform Styrka. Rangordning

Utvärderings. Antagen Leverantör ATC kod Benämning Beredningsform Styrka. Rangordning Antagen Leverantör ATC kod Benämning Beredningsform Styrka Utvärderings pris PharmaCoDane A02BC01 omeprazol tablett/kapsel 20 mg 0,3842 PharmaCoDane A02BC05 esomeprazol Pulver för inj/inf 40 mg 11,897

Läs mer

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Läkemedelsgrupper (ATC): A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning B Blod och blodbildande organ C Hjärta och kretslopp

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/43832

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/43832 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/43832 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 30 augusti 2007 3 september 2007 Acetylsalicylsyra + dipyridamol Depotkapsel 200 mg/25 mg Asasantin Retard

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2017-047002 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 augusti 2017 31 augusti 2017 Acitretin Kapsel 25 mg Neotigason, 25 mg kapsel, hård 2care4 ApS PI Neotigason,

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Hitta i dokumentet Bilaga 1 - Fastställande och godkännande av Generella direktiv kommunala läkemedelsförråd Bilaga 2 - Generella ordinationer kommunala akutläkemedelsförråd

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131

Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/25 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Givix vet. 264 mg tuggtablett för hund 49502 Rx 150 mg tuggtablett för hund 49503 Rx 88 mg tuggtablett för hund 49504 Rx Godkänd enligt den decentraliserade

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK Utskrift från CD-Sats Version 1541

FÖRSVARETS MATERIELVERK Utskrift från CD-Sats Version 1541 FÖRSVARETS MATERIELVER 05-08-30 FSC M7777-709750-6 1 0010 LÄEMEDEL FÖR DAGLIG SJUVÅRD INTERNATIO 0010 NELL FÖR CA 100 PATIENTER /S 0010 VIT 148G INL EMBALLAGE 0020 -------- 0030 M7777-709750-6 SL F 1 B

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Athersim 10 mg filmdragerad tablett 23524 Rx 20 mg filmdragerad tablett 23525 Rx 40 mg filmdragerad tablett 23526 Rx Godkänd enligt den nationella

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/7 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Carvanja 3,125 mg filmdragerad tablett 26010 Rx 6,25 mg filmdragerad tablett 26011 Rx 12,5 mg filmdragerad tablett 26012 Rx 25 mg filmdragerad tablett

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/43 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Fluconazol Stichting 50 mg kapsel, hård 19635 Rx 100 mg kapsel, hård 19636 Rx 150 mg kapsel, hård 19637 Rx 200 mg kapsel, hård 19638 Rx Godkänd enligt

Läs mer

24 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Candidavaginit klotrimazol Canesten Vaginos metronidazol Zidoval, vaginalgel LICHEN SCLEROSUS I VULVA klobetasol Dermovat, kräm, salva Cervicit/Salpingit

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 mars 2012 30 mars 2012 Acetylsalicylsyra + dipyridamol Depotkapsel 200 mg/25 mg Asasantin Retard, 200

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rek listan uppdateras kontinuerligt på www.regionhalland.se/lakemedel Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är endast de vanligaste biverkningarna kända.

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Crominet 20 mg/ml ögondroppar, lösning 49988 Receptfritt Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm Generics A/S, Odense, Danmark Ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/35 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning 51401 Rx 37,5 mg/5 ml koncentrat till 51402 Rx infusionsvätska, lösning Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2016 1 Innehållsförteckning Sid Njursvikt och läkemedel... 3 Att tänka på vid läkemedelsval till äldre... 4 Läkemedel vid vård i livets slutskede...

Läs mer

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Läkemedelsgrupper (ATC): A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning B Blod och blodbildande organ C Hjärta och kretslopp

Läs mer

Exempel på färgmarkeringar och benämningar

Exempel på färgmarkeringar och benämningar Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård SFAI:s riktlinje för färgmärkning av sprutor inom anestesisjukvård Appendix: Exempel på färgmarkeringar och benämningar Ursprunglig författare: Gunilla Islander,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/6 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Clobex 500 mikrogram/g schampo 23230 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Galderma Nordic

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2010 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKEMEDELSSAKKUNNIGA Stockholms läns landsting Varje år ges en

Läs mer

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Läkemedelsgrupper (ATC): A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning B Blod och blodbildande organ C Hjärta och kretslopp

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2016 1 Innehållsförteckning Njursvikt och läkemedel... 3 Att tänka på vid läkemedelsval till äldre... 4 Läkemedel vid vård i livets slutskede...

Läs mer

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall

Läs mer