Generika- och Synonymlistan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generika- och Synonymlistan"

Transkript

1 UPPDATERAD Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlista för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september januari 2010

2 Den regionala terapigruppen Generika har som uppgift att utarbeta en läkemedelslista för generiska substanser som rekvireras från sjukhusapoteken till patienter inom slutenvården i Västa Götalandsregionen. Basen för val av leverantör innefattar samtliga generiska substanser upptagna i den regionala Sjukhuslistan. Syftet med läkemedelslistan är att minska antalet utbyten på sjukhusen och därmed minska risken för läkemedelsrelaterade problem. I terapigruppen ingår representanter, för de stora sjukhusen inom Västra Götalandsregionen, Apoteket AB och Klinisk Farmakologi SU/Sahlgrenska. Följande kriterier beaktas främst vid val av produkt; tillgänglighet, leveranssäkerhet, pris, sortimentsbredd. Apoteket AB identifierar aktuella produkter, kontrollerar tillgängligheten och bedömer leveranssäkerheten. För de produkter där tillgänglighet och leveranssäkerhet bedöms vara tillfredställande tas därefter fram ett förslag på produkter. Urvalet sker sedan med hänsyn till pris, förekomst av endosalternativ (starkt önskemål från verksamheterna) och sortimentsbredd i övrigt (tillgänglighet av olika beredningsformer, förpackningsstorlekar och styrkor etc). Terapigruppen lämnar därefter ett förslag på rekommenderade produkter till Regionala Läkemedelskommittén som fastställer den slutgiltiga läkemedelslistan. Läkemedelslistan utkommer två gånger/år och revidering kan ske under gällande halvår om urvalskriterierna inte längre uppfylls. Stora prisförändringar sker i allmänhet vid patentutgångar och huvudregeln är att det skall ha förlöpt minst 1 2 år efter patentutgång innan sådana substanser förs upp på läkemedelslistan. Vid förfrågningar/kommentarer kontakta Carina Tukukino, sekreterare i terapigruppen generika, tfn Lennart Andrén, Docent, överläkare, Klinisk Farmakologi Ordförande terapigrupp generika

3 Generika- och SYNONYMlista Produkter och substanser baserar sig på Sjukhuslistan. Listan består av fyra kolumner; 1 ALLA PRODUKTER/SUBSTANSER, innehåller rekommenderade produkter, dess utbytbara synonymer och substanser. Generiska produkter som använder substansnamnet som förnamn sorteras under respektive substans. Av utrymmesskäl anges inte generiska produkter som inte är tillgängliga i Sverige. Substanser anges i kursiv stil. 2 BEREDNINGSFORM 3 REKOMMENDERAD PRODUKT i fet stil 4 UTBYTBAR PRODUKT (produkterna baserar sig på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista ) Om produkterna använder substansnamnet som förnamn anges endast detta. För produkter där Läkemedelsverket ej bedömt utbytbarhet hänvisas till lokala överenskommelser. Listan innehåller vätskor som bedömts utbytbara av terapigruppen vätska & nutrition. För övriga vätskor hänvisas till Sjukhuslistan. Angivet förstahands- respektive andrahandsval baserar sig på rekommendationer i Sjukhuslistan från berörd terapigrupp. Om kommunalt akutförråd anges rekommenderas produkten endast i dessa förråd. Läkemedelsverkets utbytbarhetslista hittar du lättast via - företag - läkemedel - utbytbara läkemedel - gällande lista.

4 4 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT A abatacept pulver till injektion och infusion Orencia Abboticin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin abciximab lösning till injektion och infusion Reopro acetazolamid depot/tabletter Diamox acetylcystein lösning för nebulisator Acetylcystein Astra Zeneca acetylcystein brustabletter Acetylcystein Astra Zeneca Mucomyst, Viskoferm acetylsalicylsyra ASA (smärta) brustabletter Bamyl acetylsalicylsyra ASA tabletter Trombyl (trombocythämmare) aciklovir konc. till infusionsvätska Aciclovir Mayne aciklovir tabletter Aciklovir Stada Zovirax aciklovir ögonsalva Zovirax Geavir Aclasta lösning till infusion Aclasta (andrahandsval) Actaxel konc. till infusionsvätska Paclitaxel Actavis Taxol

5 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Actilyse pulver till injektion och infusion Actilyse Activelle tabletter Activelle (andrahandsval) Cliovelle Actos tabletter Actos adalimumab injektionsvätska förfylld spruta Humira adapalen gel, kräm Differin Adartrel tabletter Adartrel adenosin lösning till injektion och infusion Adenosin Life Medical Adrenalin APL lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin APL Adrenalin Mylan lösning till injektion 1mg/ml Adrenalin Mylan Adriamycin injektionsvätska Doxorubicin Teva AeroBec/Autohaler inhalationsspray AeroBec Autohaler (andrahandsval) Airomir inhalationsspray Airomir (barn) Airomir Autohaler inhalationsspray Airomir Autohaler (andrahandsval) akamprosat enterotabletter Campral Aotal akarbos tabletter Glucobay Aldactone tabletter Aldactone Spironolakton Pfizer Alenat tablett/veckotablett Alendronat Mylan (tabl)/teva Fosamax (veckotabl)/ranbaxy (endos) 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

6 6 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT alendronat tablett/veckotablett Alendronat Mylan (tabl)/teva (veckotabl)/ranbaxy (endos) alfentanil lösning till injektion Rapifen alfuzosin depottabletter Alfuzosin stada/ratiopharm (endos) Alenat, Fosamax Xatral OD (ej bedömt utbytbart av Läkemedelsverket, men bedöms vara kliniskt likvärdiga) alimemazin orala droppar, tabletter Theralen Alimta pulver till infusion Alimta Lilly Alindrin tabletter Ibumetin Burana, Brufén, Ipren, Nurofen allopurinol tabletter Allopurinol Nycomed/Nordic Zyloric (endos) Alphagan ögondroppar Alphagan alprostadil pulver till injektion Caverject Alpoxen tabletter Naproxen BMM Pharma Pronaxen alteplas pulver till injektion och infusion Actilyse

7 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Alvedon brus/sönderfallande tabl, mixtur, supp Alvedon Curadon, Panodil, Pamol, Panodil, Reliv Alvedon tabletter Pamol Curadon, Panodil, Reliv Alvedon brustabl Alvedon Curadon, Panodil, Pamol, Reliv Amias tabletter Atacand (för hjärtsvikt vid Blopress, Ratacand intolerans mot ACE-hämmare) Amimox granulat till oral suspension, tabl Amimox Amoxicillin, Imacillin amiodaron lösning till injektion, tabletter Cordarone amitriptylin tabletter Saroten amitriptylin tabletter Tryptizol amlodipin tabletter Amlodipin BMM Pharma (Välj ej Norvasc 30 st förp 10mg pga högt pris)/ ratiopharm (endos) amoxicillin granulat till oral suspension, tabl Amimox Amoxicillin, Imacillin ampicillin pulver till injektion och infusion Doktacillin amylas+lipas+proteas enterokapslar Creon forte Kreon Forte, Pankreon Forte amylas+lipas+proteas enterogranulat Pankreatin Recip Anafranil tabletter Anafranil Klomipramin Mylan 7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

8 8 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Anafranil Retard depottabletter Anafranil Retard Anapen/Anapen junior förfylld spruta Anapen/Anapen junior Andolex munsköljvätska Andolex Androcur tabletter Cyproteron Mylan Angiox konc.till injektion/infusionsvätska Angiox Antabus brustabletter Antabus Apidra injektionsvätska Apidra apraklonidin ögondroppar Iopidine Arabine injektionsvätska Arabine Mayne Cytarabine Pfizer Arava tabletter Arava Aricept tabletter Aricept Arixtra injektionsvätska förfylld spruta Arixtra Artelac ögondroppar Artelac Asacol enterotabl, supp Asacol Lixacol, Mescolitin enterotabl, Mesasal supp

9 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Assieme Turbuhaler/mite inhalationspulver Symbicort Turbuhaler/mite Rilast Turbuhaler (andrahandsval) Atacand tabletter Atacand (för hjärtsvikt vid Amias, Blopress, Ratacand intolerans mot ACE-hämmare) Atarax oral lösning, tabletter Atarax Atemur Diskus inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval barn) atenolol tabletter Atenolol Nycomed/Sandoz (endos) Tenormin atorvastatin tabletter Lipitor Sortis, Tahor, Torvast, Zarator atosiban lösning till injektion, Tractocile Atracurium-hamlen injektionsvätska Atracurium-hamlen atrakurium injektionsvätska Atracurium-hamlen atropin ögondroppar Isopto-Atropin atropin lösning till injektion Atropin Meck NM Atrovent lösning till nebulisator Atrovent Ipratropiumbromid Arrow Ipraxa Atrovent inhalationspray, nässpray, Atrovent inhalationspulver Avonex pulver till till inj, förfylld spruta Avonex 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

10 10 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT azatioprin tabletter Imurel Azitromax (barn < 8 år) pulver till oral suspension, konc Azitromax till infusion,tabletter azitromycin (barn < 8 år) pulver till oral suspension, konc Azitromax till infusion,tabletter Azopt ögondroppar Azopt B Bactrim oral lösning Bactrim Bactrim tabletter 80mg+400mg Bactrim Bactrim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Eusaprim forte Baculamyl tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Nycolutanyd baklofen tabletter Baklofen Mylan Lioresal Bamyl brustabletter Bamyl Basiron AC gel Basiron AC BCG-vaccin SSI (tuberkulos) pulver till injektion BCG-vaccin SSI

11 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Beclomet Easyhaler inhalation Beclomet Easyhaler Behepan tabletter Betolvex Betolvidon beklometason inhalation AeroBec Autohaler (andrahandsval) beklometason inhalation Beclomet Easyhaler Benerva tabletter Benerva bensoylperoxid gel Basiron AC bensylpenicillin injektions- och infusionsubstans Bensylpenicillin Recip Benzylpenicillin Panpharma Bentifen ögondroppar Zaditen benzydamin munsköljvätska Andolex Betabion lösning till injektion Betabion Betaferon pulver till injektionsvätska Betaferon betametason injektion, tabletter Betapred betametason örondroppar Diproderm betametason (grupp III) kräm Betnovat/Celston Valerat betametason (grupp III) salva,kutan emulsion,lösning Betnovat 11 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

12 12 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT betametason+klalcipotriol salva Daviobet (grupp III) betametason+kliokonol (grupp III) salva Betnovat med chinoform Betapred injektion, tabletter Betapred betaxolol ögondroppar Betoptic S Betnovat (grupp III) kutan emulsion, kräm, salva Betnovat Celeston valerat kräm Betnovat med chinoform (grupp III) salva Betnovat med chinoform Betolvex tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Betolvidon tabletter Betolvex Behepan Betoptic S ögondroppar Betoptic S bikalutamid tabletter Bicalutamide Teva Baculamyl, Casodex, Nycolutamid bisoprolol tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) Emconcor bisoprolol tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt)

13 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT bivalirudin konc. till injektion/infusionsvätska Angiox Blocadren ögondroppar Timolol Alcon/Timolol CSS (endosbehållare) Boostrix difteri+stelkramp+kikhosta (boosterdos) lösning till injektion, förfylld spruta Boostrix Aquanil, Optimol Botox pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Dysport botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Xeomin botulinum toxin typ b lösning till injektion Neurobloc Bricanyl injektion Bricanyl Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver Bricanyl Turbuhaler Terbasmin Turbuhaler (andrahandsval) brimonidin ögondroppar Alphagan brinzolamid ögondroppar Azopt bromokriptin kapslar/tabletter Pravidel Orifarm/Meda (endos) Brufen oral susp, tabletter Ibumetin Alindrin, Burana, Ipren, Nurofen Brufen retard depottablett Brufen retard 13 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

14 14 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT budesonid pulver till inhalation Pulmicort Turbohaler (andrahandsval barn) budesonid inhalationspulver Giona Easyhaler (andrahandsval ) budesonid depotkapslar Entocort budesonid+formoterol inhalationspulver Symbicort Turbuhaler/mite/forte (andrahandsval) bumetanid injektionsvätska, tabletter Burinex bupivakain spinalanestesi Marcain/Spinal/tung bupivakain+epinefrin lösning till injekton Marcain adrenalin buprenorfin+naloxon resoriblett Suboxone Assieme Turbuhaler, Rilast/ forte Turbuhaler Burana tabletter Ibumetin Alindrin, Brufén, Ipren, Nurofen Burinex injektionsvätska, tabletter Burinex Buscopan lösning till injektion Buscopan buserelin inplantat Suprefact Depot (förstahandsval) butylskopolamin lösning till injektion Buscopan

15 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Buventol Easyhaler inhalationspulver Buventol Easyhaler Byetta inj.vätska, förfylld injektionspenna Byetta C Cabaser tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabergoline, Kabergolin Cabergoline tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabaser, Kabergolin cadexomerjod sårbehandling Iodosorb Calcichew D-3/Spearmint tuggtabletter Calcichew D-3/Spearmint Ideos Calciumfolinat injektionsvätska Calciumfolinate Mayne Campral enterotabletter Campral Aotal Campto (innehåller samma substans, utbytbarhet ej bedömd lösning till infusion se hemsidan: vårdgivarstödet/generika av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Canoderm kräm, kutan emulsion Canoderm Carbocain lösn. till injektion Carbocain Carbocain adrenalin lösning till injektion Carbocain adrenalin Carboplatin konc. till infusionsvätska Carboplatin Hospira Paraplatin Cardizem Retard/Unotard depottabletter Cardizem Retard/Unotard 15 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

16 16 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Carvedilol tabletter Carvedilol Hexal/Sandoz (endos) Karvedilol, Kredex Casodex tabletter Bicalutamid Teva Caverject lösning till injektion Caverject Cedax kapslar, pulver till oral lösning Cedax cefadroxil kapslar/tabletter, pulver till oral Cefadroxil Sandoz Cefamox lösning Cefamox kapslar/tabletter, pulver till oral Cefadroxil Sandoz lösning cefotaxim pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva Claforan (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) ceftazidim pulver till inj/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fortum (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser)

17 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT ceftibuten kapslar, pulver till oral lösning Cedax cefuroxim pulver till infusion Cefuroxim Sandoz Zinacef (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Celeston valerat (grupp III) kräm Celeston valerat Betnovat Celocurin lösning till injektion Celocurin Cerazette tabletter Cerazette Cervagem vagitorier Cervagem cetirizin tabletter Cetirizin Hexal Zyrlex Champix tabletter Champix (andrahandsval) Chirocaine lösning till inj/infusion Chirocaine Chloromycetin ögondroppar,ögonsalva Chloromycetin Cialis tabletter Cialis ciklosporin kapslar, oral lösning Ciklosporin IVAX Cilaxoral orala droppar Cilaxoral Laxoberal Cipralex tabletter Cipralex Lundbeck Entact, Esertia, Seroplex Cipramil tabletter Citalopram Alternova Citavie 17 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

18 18 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT ciprofloxacin infusionsvätska Ciproxfloxacin Mayne Ciproxin (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) ciprofloxacin tabletter Ciprofloxacin Sandoz/Hexal 500mg Ciproxin Ciproxin (inneh. samma substans, infusionsvätska Ciproxfloxacin Mayne utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Ciproxin tabletter Ciprofloxacin Sandoz (Välj 20st förp pga lågt pris) Cisordinol Acutard lösning till injektion Cisordinol-Acutard cisplatin konc. till infusionsvätska Cisplatin Mayne citalopram tabletter Citalopram Alternova Cipramil, Citavie Citavie tabletter Citalopram Alternova Cipramil Citodon brustabl, tabl, supp Citodon Panocod

19 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Claforan (inneh. samma substans, pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Clarityn tabletter Loratadin Actavis Clindamycin injektions- och infusionsvätska Clindamycin ratiopharm Dalacin Cliovelle tabletter Activelle clopidogrel tabletter Plavix Cloxacillin pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Ekvacillin (inneh samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Concerta depottabletter Concerta (barn) Confidex pulver till injektion Confidex Copaxone injektionsvätska förfylld spruta Copaxone Cordarone lösning till injektion, tabletter Cordarone Cortimyk (grupp I) kräm Cortimyk Daktacort Cortison (licens) tablett Cortison (licens) 19 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

20 20 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cosopt ögondroppar Cosopt Cozaar tabletter Cozaar (andrahandsval Losartan, Losatrix vid hypertoni) Cozapine tabletter Clozapine Sandoz Leponex Creon forte enterokapslar Creon Kreon forte, Pankreon Forte Curadon tabletter Pamol Alvedon, Panodil, Reliv Curadon brustabletter Alvedon Panodil, Reliv Curadon munsönderfallande,oral lösn, supp Alvedon Pamol, Panodil, Reliv Curosurf instillationsvätska för luftvägar Curosurf cyanokobalamin tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Cyclogyl ögondroppar Cyclogyl cyklofosfamid pulver till injektion, tabletter Sendoxan Cyklokapron brus/tabletter Cyklonova Tranon Cyklonova tabletter Cyklonova Cyklokapron, Tranon cyklopentolat ögondroppar Cyclogyl

21 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT cyklopentolat ögondroppar, endos Cyclopentolat Chauvin cyproteron tabletter Cyproteron Mylan Androcur cyproteron+etinylestradiol tabletter Diane Zyrona cytarabin injektionsvätska Arabine Cytarabine Pfizer Cytarabine Pfizer (20mg/ml sc bruk) lösning till injektion Cytarabine Pfizer Cytotec tabletter Cytotec D Dacarbazine Medac pulver till infusion Dacarbazine Medac Daivonex kräm Daivonex dakarbazin pulver till infusion Dacarbazine Medac Daktacort (grupp I) kräm Daktacort Cortimyk Dalacin injektions- och infusionsvätska Clindamycin ratiopharm Dalacin kapslar Dalacin Cross Pharma Dalacin oral lösning, vagitorer, vaginalgel Dalacin Pfizer dalteparin injektionsvätska Fragmin Daonil tabletter Glibenklamid Recip 21 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

22 22 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT darifenacin depottabletter Emselex Daviobet salva Daviobet Decapeptyl Depot pulver till injektion Decapeptyl Depot Dentan/Banan sugtabletter Fludent/Banan Depolan depottabletter Depolan Depo-Medrol injektionsvätska Depo-Medrol Depo-Medrol cum lidocain injektionsvätska Depo-Medrol cum lidocain Depo-Provera injektionsvätska Depo-Provera Dermovat (grupp IV) kräm, salva Dermovat desmopressin frystorkade tabletter Minirin Minirinmelt desmopressin (vid blödarsjuka) injektionsvätska, nässpray Octostim desogestrel tabletter Cerazette desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Desolett desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Mercilon Desolett tabletter (monofas) Desolett

23 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Detrusitol/SR depotkapslar,tabletter Detrusitol/SR Protol SR depotkapsel Dexacortal tabletter Dexacortal dexametason tabletter Dexacortal dexametason ögondroppar Opnol dexametason ögondroppar Isopto-Maxidex Maxidex Diamox lösning till injektion, depot/tabl Diamox Diane tabletter Diane Zyrona diazepam klysma Diazepam Destin Stesolid diazepam injektionsvätska Stesolid novum (kommunalt akutförråd) diazepam tabletter Stesolid Differin gel, kräm Differin Diflucan infusionsvätska Fluconazol Nycomed Infusiflux Diflucan kapslar Fluconazol Krka /Flukonazol Mylan (endos) Difterivaccine SSI lösning till injektion Difterivaccine SSI (grundvaccination) digoxin lösning till injektion, tabletter Digoxin Astra Zeneca 23 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

24 24 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT diklofenak enterotabletter Diklofenak Orifarm (välj ej 20 st Voltaren förp 50mg pga högt pris/sandoz (endos) diklofenak ögondroppar Voltaren Ophta diklofenak injektionsvätska, supp Voltaren diklofenak (T) tabletter Diklofenak T Copyfarm Eeze, Voltaren T /Diclofenac T ratiopharm (endos) diklofenak suppositorier Diklofenak Mylan Voltaren diltiazem depottabletter Cardizem Retard/Unotard Dimor kapsel Dimor Imodium dinatriumfosfatdodekahydrat oral lösning Phosphoral +natriumdivätefosfatdihydrat dinoproston cervikalgel Minprostin dinoproston vaginalinlägg Propess Diprivan injektion, förfylld spruta Diprivan Diproderm örondroppar Diproderm

25 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT dipyridamol depotkapsel Persantin Depot disopyramid kapslar/depottabletter Durbis/Retard Distraneurine kapslar Heminevrin disulfiram brustabletter Antabus disulfiram+bensylbensoat kutan emulsion Tenutex Divigel gel Divigel (andrahandsval) Divina Plus tablett Divina Plus (andrahandsval) Doktacillin pulver till injektion och infusion Doktacillin donepezil tabletter Aricept Dormicum injektionsvätska Midazolam Alpharma dorzolamid+timolol ögondroppar Cosopt Dostinex tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabaser, Cabergoline, Kabergolin doxorubicin injektionsvätska Doxorubicin Teva Adriamycin doxycyklin konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm Doxyferm konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm drospirenon+etinylöstradiol tabletter (monofas) Yasmine (andrahandsval) Dukoral (kolera) granulat till oral lösning Dukoral 25 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

26 26 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT duloxetin kapsel Yentreve Duphalac oral lösning Laktulos Recip Durbis/Retard kapslar/depottabletter Durbis/Retard Duroferon depottabletter Duroferon Durogesic depotplåster Matrifen Fentanyl Dysport pulver till injektionsvätska Dysport E Ebixa tabletter Ebixa (endast vid svår alzheimers sjd) Eeze tabletter Diklofenak T Copyfarm /Diclofenac T ratiopharm (endos) Efexor Depot depotkapslar Venlafaxin Krka (välj 98 st förp pga lågt pris) ekonazol vagitorer, kräm Pevaryl/Depot Axura Voltaren T

27 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Ekvacillin (innehåller samma pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Eligard pulver till injektion Eligard Elocon (grupp II) kräm, salva, kutan lösning Elocon Eloxatin (innehåller samma konc till infusion Oxaliplatin Hospira substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Emconcor tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) Emconcor CHF tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt) EMLA kräm EMLA Tapin Emovat (grupp II) kräm, salva Emovat Emselex depottabetter Emselex enalapril tabletter Enalapril Sandoz Linatil, Renitec Enanton Depot Dual pulver till injektion Enanton Depot Dual (andrahandsval) Procren Depot 27 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

28 28 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Enbrel pulver till injektion Enbrel (andrahandsval) Encepur (fästingburen encephalit) lösning till injektion Encepur Encepur Barn (fäsingburen lösning till injektion Encepur Barn encephalit) Engerix-B (hepatit B) lösning till injektion Engerix-B enoxaparin natrium injektionsvätska Klexane Entact tabletter Cipralex Lundbeck Esertia, Seroplex entakapon+karbidopa+levodopa tabletter Stalevo Entocort depotkapslar Entocort epinefrin förfylld spruta Anapen/Anapen junior, epinefrin förfylld spruta Epipen/Epipen junior epinefrin injektionsvätska 1mg/ml Adrenalin Mylan epinefrin+mepivakain lösning till injektion Carbocain adrenalin Epipen/Epipen junior förfylld spruta Epipen/Epipen junior epirubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis Farmorubicin eplerenon tabletter Inspra

29 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT epoetin beta (erytropoetin) förfylld spruta, cylampull, pulver, NeoRecormon vätska Eposin konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Vepesid eptakog alfa (aktiverad) pulver till injektion NovoSeven eptifibatid injektions- och infusionsvätska Integrilin Ergenyl injektionsvätska,orala Ergenyl lösningar,tabletter Ergenyl Retard depotgranulat,depottabletter Ergenyl Retard Ergokalciferol ATL orala droppar Ergokalciferol ATL 7,35 mg/ml Ery-Max enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin escitalopram tabletter Cipralex Lundbeck Entact, Esertia, Seroplex Esertia tabletter Cipralex Lundbeck Entact, Seroplex Esidrex tabletter Esidrex Esmeron lösning till injektion Esmeron 29 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

30 30 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT esomeprazol enterogranulat till oral suspension Nexium (barn > 1 år som ej kan svälja tabl) Estalis Sekvens depotplåster Estalis Sekvens (andrahandsval) estradiol gel, vaginaltablett SE ÖSTRADIOL estradiol+noretisteron tabletter SE ÖSTRADIOL+NORETISTERON Estradot depotplåster Estradot (andrahandsval) estriol (östriol) tabletter Oestriol Imipharma Ovesterin tabletter (andrahandsval) estriol (östriol) vagitorier, vaginalkräm Ovesterin etanercept pulver till injektion Enbrel (andrahandsval) etonogestrel implantat Implanon Etopofos pulver till infusion Etopofos Bristol Myers Squibb etoposid konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Vepesid etoposidfosfat pulver till infusion Etopofos Bristol Myers Squibb Eulexin tabletter Flutamid Stada Eusaprim forte tabletter 160 mg mg Bactrim forte Eusaprim forte

31 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Evista tabletter Evista (andrahandsval) Exelon kapslar, oral lösning Exelon exenatid inj.vätska,förfylld injektionspenna Byetta ezetimib tabletter Ezetrol Ezetrol tabletter Ezetrol F Farmorubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis Feiba pulver till injektionsvätska Feiba felodipin depottabletter Felodipin ratiopharm/hexal Plendil (endos) Femanest tabletter Femanest Femasekvens tabletter Femasekvens (andrahandsval) fenoximetylpenicillin granulat till oral suspension, tabl Kåvepenin Tikacillin, Peceve fentanyl depotplåster Matrifen Durogesic, Fentanyl fentanyl injektionsvätska Leptanal fenylefrin ögondroppar Phenylephrine hydrochloride Chauvin 31 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

32 32 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT ferrosulfat depottabletter Duroferon fibrinlim, humant vävnadslim Tisseel Duo Quick fibrinogen+trombin medicinsk svamp Tachosil Ficortril (grupp I) salva, ögonsalva Ficortril filgrastim inj.vätska, lösning, ampull, sprutor Neupogen Amgen finasterid tabletter Finasterid Actavis Proscar Flagyl infusionsvätska Flagyl Sanofi Aventis Flagyl tabletter Flagyl flekainid tabletter/depotkapslar Tambocor/Retard Fluarix (influensavaccin) injektionsvätska Fluarix 2009/2010 Fludent/Banan sugtabletter Fludent/Banan Dentan/Banan flukloxacillin pulver till oral suspension,tabletter Heracillin flukonazol infusionsvätska Fluconazol Nycomed Diflucan, Infusiflux flukonazol kapslar Fluconazol Krka Diflucan /Flukonazol Mylan (endos) flukonazol oral suspension Diflucan

33 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT flumazenil injektionsvätska Lanexat (akutförråd) flumetason+kliokinol örondroppar Locacorten Vioform fluorescein+lidokain ögondroppar Lidokain+fluorescein Chauvin fluorouracil injektionsvätska Fluorouracil Teva Flurablastin fluoxetin dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm Fontex (endos) fluoxetin kapslar/tabletter Fluoxetin Sandoz Flurablastin injektionsvätska Fluorouracil Teva flutamid tabletter Flutamid Stada Eulexin Flutide/Diskus inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval barn) flutikason inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval barn) flutikason + salmeterol inhalationspulver Seretide Diskus/mite/forte (andrahandsval) flutikason + salmeterol inhalationsspray Seretide Evohaler (andrahandsval barn) Folacin tabletter Folacin folsyra tabletter Folacin Atemur Diskus, Flixotide Diskus Atemur Diskus, Flixotide Diskus 33 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

34 34 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT fondaparinux injektionsvätska förfylld spruta Arixtra Fontex dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm (endos) Forene inhalationsvätska Forene Forlax pulver till oral lösning Forlax (andrahandsval) formoterol inhalation Oxis Turbuhaler Forsteo injektionsvätska, förfylld spruta Forsteo Fortum (innehåller samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) pulver till injektions-/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fosamax tablett/veckotablett Alendronat Mylan (tabl)/teva (veckotabl)/ranbaxy (endos) fosfenytoin konc till injektion och infusion Pro-Epanutin Fotil/forte ögondroppar Fotil/forte Fragmin injektionsvätska Fragmin Fucithalmic ögonsalva Fucithalmic Alenat

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2010-11-09 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september 2010-15 januari 2011 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2010-04-26 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 februari - 15 september 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas via

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Läkemedel som SKA finnas som basförråd Förp Adrenalin Inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (apoteket väljer fabrikat i denna ordning och utefter

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Faxade sidor.. av. Faxat datum Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (dosapoteket väljer fabrikat

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Läkemedel som vi ofta använder på IME.

Läkemedel som vi ofta använder på IME. Läkemedel som vi ofta använder på IME. Huvud: Sömnmedel Zopiklon Zopiklon Benzoliknande GABA Leversvikt (sömnmedel) Heminevrin Klometiazol? GABA Lungsvikt, Leversvikt (sömn+ oro) Zolpidem - Stilnoct (funkar

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum):

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum): Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-49196 Fastställandedatum: 2017-02-27 Giltigt t.o.m.: 2018-02-27 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedel - Synonymlista

Läs mer

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum):

Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Synonymlistan gäller för (division, verksamhetsområde): Fastställt av (namn, titel, datum): Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-49196 Fastställandedatum: 2016-03-14 Giltigt t.o.m.: 2017-03-14 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedel - Synonymlista

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2015-09-11 Giltigt t.o.m.: 2017-09-11 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2015-03-17 Giltigt t.o.m.: 2017-03-17 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform.

Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform. Bilaga 2 Definition av form baserat på information från NPL. Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform. Listan redovisar

Läs mer

KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2010 LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2010 Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer Tillhörande

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 april till 15 september 2013 Listan finns tillgänglig via: www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Fr.o.m. 1 mars

Läs mer

Hjärthandboken, SÄS - Lokala riktlinjer för vård vid hjärtsjukdom

Hjärthandboken, SÄS - Lokala riktlinjer för vård vid hjärtsjukdom 2016-06-22 18730 1 (11) 2016-06-22 2018-06-22 1 Södra Älvsborgs Sjukhus Hjärthandboken, SÄS - Lokala riktlinjer för vård vid hjärtsjukdom Sammanfattning Vid SÄS finns sedan många år lokala riktlinjer för

Läs mer

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad KLOKA LISTAN Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2010 Uppdaterad 2010-03-31 LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2010 Rekommenderade och upphandlade preparat

Läs mer

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad

Uppdaterad version KLOKA LISTAN. Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer. Uppdaterad KLOKA LISTAN Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer 2010 Uppdaterad 2010-03-31 LÄKSAK och SLL Upphandling Stockholms läns landsting KLOKA LISTAN 2010 Rekommenderade och upphandlade preparat

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(8) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Emerade 300 mikrogram 1 (2 st bör finnas hemma) Betapred, tabl 0,5 mg 30 st Betapred, inj.vätska

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Syfte Beskriver innehåll i kommunala akutläkemedelsförråd, samt beskriver hanteringen av ordinationer enligt generella direktiv. Bakgrund Ordination enligt generella

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2017-03-17 Giltigt t.o.m.: 2018-03-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

A= Definierat sortiment Upphandlad av VGR B= Definierat sortiment

A= Definierat sortiment Upphandlad av VGR B= Definierat sortiment FÖRÄNDRING AV DEFINIERAT SORTIMENT I HAMLET Intervall 2013-03-11 till 2013-04-15 A= Definierat sortiment Upphandlad av VGR B= Definierat sortiment B/D= Dosmaskinsortiment på SÄS, markeras som B i Hamlet

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-240110 Fastställandedatum: 2017-02-17 Giltigt t.o.m.: 2018-02-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation BASLÄKEMEDEL 2017 Rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården, utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté. För barn finns ett särskilt häfte. Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning. Preparat

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2013 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper.

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Generell behandlingsanvisning

Generell behandlingsanvisning 1 (5) Dokumentnamn: Generell behandlingsanvisning läkemedel i SÄBO Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) Primärvården i västra länsdelen Framtagen av: (Namn, titel) Annette Johansson, primärvårdschef

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-022314 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 april 2015 30 april 2015 Bromokriptin Tablett 2,5 mg Parlodel, 2,5 mg tablett Parlodel, 2,5 mg tablett

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Rosengården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Rosengården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-40142 Fastställandedatum: 2016-05-03 Giltigt t.o.m.: 2017-05-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel

SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel 2007 SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel Skånes gemensamma lista över rekommenderade läkemedel är baserad på de slutsatser Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper kommit fram till. Urvalskriterierna

Läs mer

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård I överenskommelse med kliniska medicinska ledarna, processansvariga för palliativ vård och medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011 2011-11-07 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 december 2011 Företag: Alternova A/S TLV:s diarienummer:

Läs mer

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning 1 Fotografier: Yanan Li 2 Förändring pågår Ett projekt eller en process som leder fram till ny kunskap, kanske en ny arbetsmetod, blir intressant först när den används i praktiken. När resultatet kommer

Läs mer

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (131129) markeras med * Riskläkemedel för äldre markeras

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2016 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets Skåneöver gripande terapigrupper. Urvalskriterierna

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

terapiråd Hypertoni ACE-hämmare Kalciumantagonist

terapiråd Hypertoni ACE-hämmare Kalciumantagonist 0 SJUKHUSLISTAN 009 8 HJÄRTA KÄRL www.vgregion.se/vardgivarstod rekommenderade RECEPTläkemedel och förstahandsval vid ordination. Hypertoni Tiazid R hydroklortiazid Esidrex R enalapril Kalciumantagonist

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/43832

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/43832 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 291:2007/43832 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 30 augusti 2007 3 september 2007 Acetylsalicylsyra + dipyridamol Depotkapsel 200 mg/25 mg Asasantin Retard

Läs mer

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol

28 REKLISTAN R hydrokortison + mikonazol, kräm. R flukonazol 2 REKLISTAN 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod Gynekologi Candidavaginit R klotrimazol Canesten Cervicit/Salpingit R doxycyklin + metronidazol (Doxyferm) (Flagyl) Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland.

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Basläkemedel 2016 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Kommentarer till baslistans val www.ltv.se/baslista TECKENFÖRKLARING * utbytbara läkemedel enligt

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2016

Rekommenderade läkemedel 2016 Rekommenderade läkemedel 2016 Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är främst de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket begränsad. En

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/6 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Clobex 500 mikrogram/g schampo 23230 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Galderma Nordic

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/26 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Angiosan 320 mg filmdragerad tablett 22841 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande för försäljning och ansvarig tillverkare:

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2016-038894 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 juni 2016 30 juni 2016 Acetazolamid Pulver till injektionsvätska 500 mg Diamox, 500 mg pulver till injektionsvätska,

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK Utskrift från CD-Sats Version 1541

FÖRSVARETS MATERIELVERK Utskrift från CD-Sats Version 1541 FÖRSVARETS MATERIELVER 05-08-30 FSC M7777-709750-6 1 0010 LÄEMEDEL FÖR DAGLIG SJUVÅRD INTERNATIO 0010 NELL FÖR CA 100 PATIENTER /S 0010 VIT 148G INL EMBALLAGE 0020 -------- 0030 M7777-709750-6 SL F 1 B

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/38 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Calcipotriol Sandoz 0,05 mg/g salva 23198 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S, C.F. Odense, Danmark Ansvarig tillverkare: LEK

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Hitta i dokumentet Bilaga 1 - Fastställande och godkännande av Generella direktiv kommunala läkemedelsförråd Bilaga 2 - Generella ordinationer kommunala akutläkemedelsförråd

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 2911:2012/503364 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 27 mars 2012 30 mars 2012 Acetylsalicylsyra + dipyridamol Depotkapsel 200 mg/25 mg Asasantin Retard, 200

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

24 REKLISTAN 2010

24 REKLISTAN 2010 24 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 7 Gynekologi rekommenderade läkemedel Candidavaginit R ekonazol Pevaryl, vagitorier Pevaryl Depot, vagitorier Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet uppdaterat 19.5.2015 Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Grupp av förordning ATC-grupp Läkemedelssubstanser

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 september 2015 30 september 2015 Alprostadil Kräm 2 mg/g Eafelb, 2 mg/g kräm Vitaros, 2 mg/g kräm Alprostadil

Läs mer

EXAMENSARBETE. Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel.

EXAMENSARBETE. Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel. EXAMENSARBETE 2005:44 HV Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel. Åsa Skog, Tuija Taavoniku Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Utvärderings. Antagen Leverantör ATC kod Benämning Beredningsform Styrka. Rangordning

Utvärderings. Antagen Leverantör ATC kod Benämning Beredningsform Styrka. Rangordning Antagen Leverantör ATC kod Benämning Beredningsform Styrka Utvärderings pris PharmaCoDane A02BC01 omeprazol tablett/kapsel 20 mg 0,3842 PharmaCoDane A02BC05 esomeprazol Pulver för inj/inf 40 mg 11,897

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-087749 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 25 november 2015 30 november 2015 Atorvastatin Tablett 10 mg Atorbir, 10 mg Atorstad, 10 mg Atorvastatin

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

KLOKA LISTAN för patienter 2016

KLOKA LISTAN för patienter 2016 KLOKA LISTAN för patienter 2016 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Kloka Listan utvalda läkemedel Kloka Listan finns för att du ska få ett effektivt och säkert läkemedel. I Sverige

Läs mer

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Vanliga läkemedelsgrupper ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Under varje substans ges ATC-kod. I kursiv stil ges sidhänvisning till Norlén & Lindströms Farmakologi 2:a upplagan, Liber

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131

Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Rekommenderad fysisk aktivitet vid graviditet och i klimakteriet

Rekommenderad fysisk aktivitet vid graviditet och i klimakteriet 28 REKLISTAN 2011 www.vgregion.se/vardgivarstod 8 Gynekologi rekommenderade läkemedel Candidavaginit R ekonazol Pevaryl, vagitorier Pevaryl Depot, vagitorier Vaginos R metronidazol Zidoval, vaginalgel

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2016/18 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alfentanil Hameln 0,5 mg/ml 52797 Rx (*) Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: hameln pharma

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 oktober 2012 till 31 januari 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas via epost: adress.distributionscentrum@vgregion.se

Läs mer

Antibiotikaförbrukning. Reumatologen, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaförbrukning. Reumatologen, Akademiska sjukhuset Antibiotikaförbrukning Reumatologen, Akademiska sjukhuset (Mottagningen och 3 B2) januari 28 juni 212 Antibiotika (J1 inkl rifampicin), Reumatologi, Akademiska sjukhuset, 28 - H1 212 8 7 6 5 4 3 2 1 recept

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rek listan uppdateras kontinuerligt på www.regionhalland.se/lakemedel Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är endast de vanligaste biverkningarna kända.

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2011-11-15 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september - 29 februari 2012 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas

Läs mer

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2014 Rekommendationer för sjuksköterskor & barnmorskor Baseras på SOSFS 2001:16 (uppdaterad t o m 2011:1), SOSFS 1996:21 och LVFS 2009:13 (uppdaterad t o m 2013:17) och Skånelistan 2014 Läkemedelsrådet

Läs mer

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/8 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Cipralex 20 mg/ml orala droppar, lösning 23323 Rx Innehavare av godkännande för försäljning: H. Lundbeck A/S, Köpenhamn-Valby, Danmark Ansvarig tillverkare:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/29 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvätska, lösning 23090 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande Innehavare av godkännande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/25 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Givix vet. 264 mg tuggtablett för hund 49502 Rx 150 mg tuggtablett för hund 49503 Rx 88 mg tuggtablett för hund 49504 Rx Godkänd enligt den decentraliserade

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2017-047002 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 augusti 2017 31 augusti 2017 Acitretin Kapsel 25 mg Neotigason, 25 mg kapsel, hård 2care4 ApS PI Neotigason,

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2006/43 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Fluconazol Stichting 50 mg kapsel, hård 19635 Rx 100 mg kapsel, hård 19636 Rx 150 mg kapsel, hård 19637 Rx 200 mg kapsel, hård 19638 Rx Godkänd enligt

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2010 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKEMEDELSSAKKUNNIGA Stockholms läns landsting Varje år ges en

Läs mer

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek

Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Receptfria läkemedel tillåtna för försäljning på andra försäljningsställen än apotek Läkemedelsgrupper (ATC): A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning B Blod och blodbildande organ C Hjärta och kretslopp

Läs mer

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/19 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Exopon 10 mg/ml infusionsvätska, lösning 51968 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/7 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Carvanja 3,125 mg filmdragerad tablett 26010 Rx 6,25 mg filmdragerad tablett 26011 Rx 12,5 mg filmdragerad tablett 26012 Rx 25 mg filmdragerad tablett

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar

Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar Följande lista innehåller praktisk information kring hantering och användning för de läkemedel som finns i de kommunala akutläkemedelförråden. Sammanställt

Läs mer

Efter användning av autoinjektorn finns det adrenalinlösning kvar i injektionspennan.

Efter användning av autoinjektorn finns det adrenalinlösning kvar i injektionspennan. Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar Följande lista innehåller praktisk information kring hantering och användning för de läkemedel som finns i de kommunala akutläkemedelförråden. För fullständig

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2011 Kloka Listan 2011 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2016 1 Innehållsförteckning Sid Njursvikt och läkemedel... 3 Att tänka på vid läkemedelsval till äldre... 4 Läkemedel vid vård i livets slutskede...

Läs mer

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Läkemedelskunskap om de läkemedel som sjuksköterskor har förskrivningsrätt på och Kloka Listan 2016 Teresa Alton Borgelin

Läs mer