Generika- och Synonymlistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generika- och Synonymlistan"

Transkript

1 UPPDATERAD Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlista för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september januari 2010

2 Den regionala terapigruppen Generika har som uppgift att utarbeta en läkemedelslista för generiska substanser som rekvireras från sjukhusapoteken till patienter inom slutenvården i Västa Götalandsregionen. Basen för val av leverantör innefattar samtliga generiska substanser upptagna i den regionala Sjukhuslistan. Syftet med läkemedelslistan är att minska antalet utbyten på sjukhusen och därmed minska risken för läkemedelsrelaterade problem. I terapigruppen ingår representanter, för de stora sjukhusen inom Västra Götalandsregionen, Apoteket AB och Klinisk Farmakologi SU/Sahlgrenska. Följande kriterier beaktas främst vid val av produkt; tillgänglighet, leveranssäkerhet, pris, sortimentsbredd. Apoteket AB identifierar aktuella produkter, kontrollerar tillgängligheten och bedömer leveranssäkerheten. För de produkter där tillgänglighet och leveranssäkerhet bedöms vara tillfredställande tas därefter fram ett förslag på produkter. Urvalet sker sedan med hänsyn till pris, förekomst av endosalternativ (starkt önskemål från verksamheterna) och sortimentsbredd i övrigt (tillgänglighet av olika beredningsformer, förpackningsstorlekar och styrkor etc). Terapigruppen lämnar därefter ett förslag på rekommenderade produkter till Regionala Läkemedelskommittén som fastställer den slutgiltiga läkemedelslistan. Läkemedelslistan utkommer två gånger/år och revidering kan ske under gällande halvår om urvalskriterierna inte längre uppfylls. Stora prisförändringar sker i allmänhet vid patentutgångar och huvudregeln är att det skall ha förlöpt minst 1 2 år efter patentutgång innan sådana substanser förs upp på läkemedelslistan. Vid förfrågningar/kommentarer kontakta Carina Tukukino, sekreterare i terapigruppen generika, tfn Lennart Andrén, Docent, överläkare, Klinisk Farmakologi Ordförande terapigrupp generika

3 Generika- och SYNONYMlista Produkter och substanser baserar sig på Sjukhuslistan. Listan består av fyra kolumner; 1 ALLA PRODUKTER/SUBSTANSER, innehåller rekommenderade produkter, dess utbytbara synonymer och substanser. Generiska produkter som använder substansnamnet som förnamn sorteras under respektive substans. Av utrymmesskäl anges inte generiska produkter som inte är tillgängliga i Sverige. Substanser anges i kursiv stil. 2 BEREDNINGSFORM 3 REKOMMENDERAD PRODUKT i fet stil 4 UTBYTBAR PRODUKT (produkterna baserar sig på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista ) Om produkterna använder substansnamnet som förnamn anges endast detta. För produkter där Läkemedelsverket ej bedömt utbytbarhet hänvisas till lokala överenskommelser. Listan innehåller vätskor som bedömts utbytbara av terapigruppen vätska & nutrition. För övriga vätskor hänvisas till Sjukhuslistan. Angivet förstahands- respektive andrahandsval baserar sig på rekommendationer i Sjukhuslistan från berörd terapigrupp. Om kommunalt akutförråd anges rekommenderas produkten endast i dessa förråd. Läkemedelsverkets utbytbarhetslista hittar du lättast via - företag - läkemedel - utbytbara läkemedel - gällande lista.

4 4 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT A abatacept pulver till injektion och infusion Orencia Abboticin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin abciximab lösning till injektion och infusion Reopro acetazolamid depot/tabletter Diamox acetylcystein lösning för nebulisator Acetylcystein Astra Zeneca acetylcystein brustabletter Acetylcystein Astra Zeneca Mucomyst, Viskoferm acetylsalicylsyra ASA (smärta) brustabletter Bamyl acetylsalicylsyra ASA tabletter Trombyl (trombocythämmare) aciklovir konc. till infusionsvätska Aciclovir Mayne aciklovir tabletter Aciklovir Stada Zovirax aciklovir ögonsalva Zovirax Geavir Aclasta lösning till infusion Aclasta (andrahandsval) Actaxel konc. till infusionsvätska Paclitaxel Actavis Taxol

5 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Actilyse pulver till injektion och infusion Actilyse Activelle tabletter Activelle (andrahandsval) Cliovelle Actos tabletter Actos adalimumab injektionsvätska förfylld spruta Humira adapalen gel, kräm Differin Adartrel tabletter Adartrel adenosin lösning till injektion och infusion Adenosin Life Medical Adrenalin APL lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin APL Adrenalin Mylan lösning till injektion 1mg/ml Adrenalin Mylan Adriamycin injektionsvätska Doxorubicin Teva AeroBec/Autohaler inhalationsspray AeroBec Autohaler (andrahandsval) Airomir inhalationsspray Airomir (barn) Airomir Autohaler inhalationsspray Airomir Autohaler (andrahandsval) akamprosat enterotabletter Campral Aotal akarbos tabletter Glucobay Aldactone tabletter Aldactone Spironolakton Pfizer Alenat tablett/veckotablett Alendronat Mylan (tabl)/teva Fosamax (veckotabl)/ranbaxy (endos) 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

6 6 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT alendronat tablett/veckotablett Alendronat Mylan (tabl)/teva (veckotabl)/ranbaxy (endos) alfentanil lösning till injektion Rapifen alfuzosin depottabletter Alfuzosin stada/ratiopharm (endos) Alenat, Fosamax Xatral OD (ej bedömt utbytbart av Läkemedelsverket, men bedöms vara kliniskt likvärdiga) alimemazin orala droppar, tabletter Theralen Alimta pulver till infusion Alimta Lilly Alindrin tabletter Ibumetin Burana, Brufén, Ipren, Nurofen allopurinol tabletter Allopurinol Nycomed/Nordic Zyloric (endos) Alphagan ögondroppar Alphagan alprostadil pulver till injektion Caverject Alpoxen tabletter Naproxen BMM Pharma Pronaxen alteplas pulver till injektion och infusion Actilyse

7 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Alvedon brus/sönderfallande tabl, mixtur, supp Alvedon Curadon, Panodil, Pamol, Panodil, Reliv Alvedon tabletter Pamol Curadon, Panodil, Reliv Alvedon brustabl Alvedon Curadon, Panodil, Pamol, Reliv Amias tabletter Atacand (för hjärtsvikt vid Blopress, Ratacand intolerans mot ACE-hämmare) Amimox granulat till oral suspension, tabl Amimox Amoxicillin, Imacillin amiodaron lösning till injektion, tabletter Cordarone amitriptylin tabletter Saroten amitriptylin tabletter Tryptizol amlodipin tabletter Amlodipin BMM Pharma (Välj ej Norvasc 30 st förp 10mg pga högt pris)/ ratiopharm (endos) amoxicillin granulat till oral suspension, tabl Amimox Amoxicillin, Imacillin ampicillin pulver till injektion och infusion Doktacillin amylas+lipas+proteas enterokapslar Creon forte Kreon Forte, Pankreon Forte amylas+lipas+proteas enterogranulat Pankreatin Recip Anafranil tabletter Anafranil Klomipramin Mylan 7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

8 8 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Anafranil Retard depottabletter Anafranil Retard Anapen/Anapen junior förfylld spruta Anapen/Anapen junior Andolex munsköljvätska Andolex Androcur tabletter Cyproteron Mylan Angiox konc.till injektion/infusionsvätska Angiox Antabus brustabletter Antabus Apidra injektionsvätska Apidra apraklonidin ögondroppar Iopidine Arabine injektionsvätska Arabine Mayne Cytarabine Pfizer Arava tabletter Arava Aricept tabletter Aricept Arixtra injektionsvätska förfylld spruta Arixtra Artelac ögondroppar Artelac Asacol enterotabl, supp Asacol Lixacol, Mescolitin enterotabl, Mesasal supp

9 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Assieme Turbuhaler/mite inhalationspulver Symbicort Turbuhaler/mite Rilast Turbuhaler (andrahandsval) Atacand tabletter Atacand (för hjärtsvikt vid Amias, Blopress, Ratacand intolerans mot ACE-hämmare) Atarax oral lösning, tabletter Atarax Atemur Diskus inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval barn) atenolol tabletter Atenolol Nycomed/Sandoz (endos) Tenormin atorvastatin tabletter Lipitor Sortis, Tahor, Torvast, Zarator atosiban lösning till injektion, Tractocile Atracurium-hamlen injektionsvätska Atracurium-hamlen atrakurium injektionsvätska Atracurium-hamlen atropin ögondroppar Isopto-Atropin atropin lösning till injektion Atropin Meck NM Atrovent lösning till nebulisator Atrovent Ipratropiumbromid Arrow Ipraxa Atrovent inhalationspray, nässpray, Atrovent inhalationspulver Avonex pulver till till inj, förfylld spruta Avonex 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

10 10 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT azatioprin tabletter Imurel Azitromax (barn < 8 år) pulver till oral suspension, konc Azitromax till infusion,tabletter azitromycin (barn < 8 år) pulver till oral suspension, konc Azitromax till infusion,tabletter Azopt ögondroppar Azopt B Bactrim oral lösning Bactrim Bactrim tabletter 80mg+400mg Bactrim Bactrim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Eusaprim forte Baculamyl tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Nycolutanyd baklofen tabletter Baklofen Mylan Lioresal Bamyl brustabletter Bamyl Basiron AC gel Basiron AC BCG-vaccin SSI (tuberkulos) pulver till injektion BCG-vaccin SSI

11 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Beclomet Easyhaler inhalation Beclomet Easyhaler Behepan tabletter Betolvex Betolvidon beklometason inhalation AeroBec Autohaler (andrahandsval) beklometason inhalation Beclomet Easyhaler Benerva tabletter Benerva bensoylperoxid gel Basiron AC bensylpenicillin injektions- och infusionsubstans Bensylpenicillin Recip Benzylpenicillin Panpharma Bentifen ögondroppar Zaditen benzydamin munsköljvätska Andolex Betabion lösning till injektion Betabion Betaferon pulver till injektionsvätska Betaferon betametason injektion, tabletter Betapred betametason örondroppar Diproderm betametason (grupp III) kräm Betnovat/Celston Valerat betametason (grupp III) salva,kutan emulsion,lösning Betnovat 11 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

12 12 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT betametason+klalcipotriol salva Daviobet (grupp III) betametason+kliokonol (grupp III) salva Betnovat med chinoform Betapred injektion, tabletter Betapred betaxolol ögondroppar Betoptic S Betnovat (grupp III) kutan emulsion, kräm, salva Betnovat Celeston valerat kräm Betnovat med chinoform (grupp III) salva Betnovat med chinoform Betolvex tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Betolvidon tabletter Betolvex Behepan Betoptic S ögondroppar Betoptic S bikalutamid tabletter Bicalutamide Teva Baculamyl, Casodex, Nycolutamid bisoprolol tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) Emconcor bisoprolol tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt)

13 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT bivalirudin konc. till injektion/infusionsvätska Angiox Blocadren ögondroppar Timolol Alcon/Timolol CSS (endosbehållare) Boostrix difteri+stelkramp+kikhosta (boosterdos) lösning till injektion, förfylld spruta Boostrix Aquanil, Optimol Botox pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Dysport botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Xeomin botulinum toxin typ b lösning till injektion Neurobloc Bricanyl injektion Bricanyl Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver Bricanyl Turbuhaler Terbasmin Turbuhaler (andrahandsval) brimonidin ögondroppar Alphagan brinzolamid ögondroppar Azopt bromokriptin kapslar/tabletter Pravidel Orifarm/Meda (endos) Brufen oral susp, tabletter Ibumetin Alindrin, Burana, Ipren, Nurofen Brufen retard depottablett Brufen retard 13 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

14 14 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT budesonid pulver till inhalation Pulmicort Turbohaler (andrahandsval barn) budesonid inhalationspulver Giona Easyhaler (andrahandsval ) budesonid depotkapslar Entocort budesonid+formoterol inhalationspulver Symbicort Turbuhaler/mite/forte (andrahandsval) bumetanid injektionsvätska, tabletter Burinex bupivakain spinalanestesi Marcain/Spinal/tung bupivakain+epinefrin lösning till injekton Marcain adrenalin buprenorfin+naloxon resoriblett Suboxone Assieme Turbuhaler, Rilast/ forte Turbuhaler Burana tabletter Ibumetin Alindrin, Brufén, Ipren, Nurofen Burinex injektionsvätska, tabletter Burinex Buscopan lösning till injektion Buscopan buserelin inplantat Suprefact Depot (förstahandsval) butylskopolamin lösning till injektion Buscopan

15 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Buventol Easyhaler inhalationspulver Buventol Easyhaler Byetta inj.vätska, förfylld injektionspenna Byetta C Cabaser tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabergoline, Kabergolin Cabergoline tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabaser, Kabergolin cadexomerjod sårbehandling Iodosorb Calcichew D-3/Spearmint tuggtabletter Calcichew D-3/Spearmint Ideos Calciumfolinat injektionsvätska Calciumfolinate Mayne Campral enterotabletter Campral Aotal Campto (innehåller samma substans, utbytbarhet ej bedömd lösning till infusion se hemsidan: vårdgivarstödet/generika av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Canoderm kräm, kutan emulsion Canoderm Carbocain lösn. till injektion Carbocain Carbocain adrenalin lösning till injektion Carbocain adrenalin Carboplatin konc. till infusionsvätska Carboplatin Hospira Paraplatin Cardizem Retard/Unotard depottabletter Cardizem Retard/Unotard 15 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

16 16 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Carvedilol tabletter Carvedilol Hexal/Sandoz (endos) Karvedilol, Kredex Casodex tabletter Bicalutamid Teva Caverject lösning till injektion Caverject Cedax kapslar, pulver till oral lösning Cedax cefadroxil kapslar/tabletter, pulver till oral Cefadroxil Sandoz Cefamox lösning Cefamox kapslar/tabletter, pulver till oral Cefadroxil Sandoz lösning cefotaxim pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva Claforan (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) ceftazidim pulver till inj/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fortum (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser)

17 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT ceftibuten kapslar, pulver till oral lösning Cedax cefuroxim pulver till infusion Cefuroxim Sandoz Zinacef (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Celeston valerat (grupp III) kräm Celeston valerat Betnovat Celocurin lösning till injektion Celocurin Cerazette tabletter Cerazette Cervagem vagitorier Cervagem cetirizin tabletter Cetirizin Hexal Zyrlex Champix tabletter Champix (andrahandsval) Chirocaine lösning till inj/infusion Chirocaine Chloromycetin ögondroppar,ögonsalva Chloromycetin Cialis tabletter Cialis ciklosporin kapslar, oral lösning Ciklosporin IVAX Cilaxoral orala droppar Cilaxoral Laxoberal Cipralex tabletter Cipralex Lundbeck Entact, Esertia, Seroplex Cipramil tabletter Citalopram Alternova Citavie 17 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

18 18 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT ciprofloxacin infusionsvätska Ciproxfloxacin Mayne Ciproxin (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) ciprofloxacin tabletter Ciprofloxacin Sandoz/Hexal 500mg Ciproxin Ciproxin (inneh. samma substans, infusionsvätska Ciproxfloxacin Mayne utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Ciproxin tabletter Ciprofloxacin Sandoz (Välj 20st förp pga lågt pris) Cisordinol Acutard lösning till injektion Cisordinol-Acutard cisplatin konc. till infusionsvätska Cisplatin Mayne citalopram tabletter Citalopram Alternova Cipramil, Citavie Citavie tabletter Citalopram Alternova Cipramil Citodon brustabl, tabl, supp Citodon Panocod

19 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Claforan (inneh. samma substans, pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Clarityn tabletter Loratadin Actavis Clindamycin injektions- och infusionsvätska Clindamycin ratiopharm Dalacin Cliovelle tabletter Activelle clopidogrel tabletter Plavix Cloxacillin pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Ekvacillin (inneh samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Concerta depottabletter Concerta (barn) Confidex pulver till injektion Confidex Copaxone injektionsvätska förfylld spruta Copaxone Cordarone lösning till injektion, tabletter Cordarone Cortimyk (grupp I) kräm Cortimyk Daktacort Cortison (licens) tablett Cortison (licens) 19 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

20 20 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cosopt ögondroppar Cosopt Cozaar tabletter Cozaar (andrahandsval Losartan, Losatrix vid hypertoni) Cozapine tabletter Clozapine Sandoz Leponex Creon forte enterokapslar Creon Kreon forte, Pankreon Forte Curadon tabletter Pamol Alvedon, Panodil, Reliv Curadon brustabletter Alvedon Panodil, Reliv Curadon munsönderfallande,oral lösn, supp Alvedon Pamol, Panodil, Reliv Curosurf instillationsvätska för luftvägar Curosurf cyanokobalamin tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Cyclogyl ögondroppar Cyclogyl cyklofosfamid pulver till injektion, tabletter Sendoxan Cyklokapron brus/tabletter Cyklonova Tranon Cyklonova tabletter Cyklonova Cyklokapron, Tranon cyklopentolat ögondroppar Cyclogyl

21 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT cyklopentolat ögondroppar, endos Cyclopentolat Chauvin cyproteron tabletter Cyproteron Mylan Androcur cyproteron+etinylestradiol tabletter Diane Zyrona cytarabin injektionsvätska Arabine Cytarabine Pfizer Cytarabine Pfizer (20mg/ml sc bruk) lösning till injektion Cytarabine Pfizer Cytotec tabletter Cytotec D Dacarbazine Medac pulver till infusion Dacarbazine Medac Daivonex kräm Daivonex dakarbazin pulver till infusion Dacarbazine Medac Daktacort (grupp I) kräm Daktacort Cortimyk Dalacin injektions- och infusionsvätska Clindamycin ratiopharm Dalacin kapslar Dalacin Cross Pharma Dalacin oral lösning, vagitorer, vaginalgel Dalacin Pfizer dalteparin injektionsvätska Fragmin Daonil tabletter Glibenklamid Recip 21 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

22 22 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT darifenacin depottabletter Emselex Daviobet salva Daviobet Decapeptyl Depot pulver till injektion Decapeptyl Depot Dentan/Banan sugtabletter Fludent/Banan Depolan depottabletter Depolan Depo-Medrol injektionsvätska Depo-Medrol Depo-Medrol cum lidocain injektionsvätska Depo-Medrol cum lidocain Depo-Provera injektionsvätska Depo-Provera Dermovat (grupp IV) kräm, salva Dermovat desmopressin frystorkade tabletter Minirin Minirinmelt desmopressin (vid blödarsjuka) injektionsvätska, nässpray Octostim desogestrel tabletter Cerazette desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Desolett desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Mercilon Desolett tabletter (monofas) Desolett

23 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Detrusitol/SR depotkapslar,tabletter Detrusitol/SR Protol SR depotkapsel Dexacortal tabletter Dexacortal dexametason tabletter Dexacortal dexametason ögondroppar Opnol dexametason ögondroppar Isopto-Maxidex Maxidex Diamox lösning till injektion, depot/tabl Diamox Diane tabletter Diane Zyrona diazepam klysma Diazepam Destin Stesolid diazepam injektionsvätska Stesolid novum (kommunalt akutförråd) diazepam tabletter Stesolid Differin gel, kräm Differin Diflucan infusionsvätska Fluconazol Nycomed Infusiflux Diflucan kapslar Fluconazol Krka /Flukonazol Mylan (endos) Difterivaccine SSI lösning till injektion Difterivaccine SSI (grundvaccination) digoxin lösning till injektion, tabletter Digoxin Astra Zeneca 23 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

24 24 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT diklofenak enterotabletter Diklofenak Orifarm (välj ej 20 st Voltaren förp 50mg pga högt pris/sandoz (endos) diklofenak ögondroppar Voltaren Ophta diklofenak injektionsvätska, supp Voltaren diklofenak (T) tabletter Diklofenak T Copyfarm Eeze, Voltaren T /Diclofenac T ratiopharm (endos) diklofenak suppositorier Diklofenak Mylan Voltaren diltiazem depottabletter Cardizem Retard/Unotard Dimor kapsel Dimor Imodium dinatriumfosfatdodekahydrat oral lösning Phosphoral +natriumdivätefosfatdihydrat dinoproston cervikalgel Minprostin dinoproston vaginalinlägg Propess Diprivan injektion, förfylld spruta Diprivan Diproderm örondroppar Diproderm

25 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT dipyridamol depotkapsel Persantin Depot disopyramid kapslar/depottabletter Durbis/Retard Distraneurine kapslar Heminevrin disulfiram brustabletter Antabus disulfiram+bensylbensoat kutan emulsion Tenutex Divigel gel Divigel (andrahandsval) Divina Plus tablett Divina Plus (andrahandsval) Doktacillin pulver till injektion och infusion Doktacillin donepezil tabletter Aricept Dormicum injektionsvätska Midazolam Alpharma dorzolamid+timolol ögondroppar Cosopt Dostinex tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabaser, Cabergoline, Kabergolin doxorubicin injektionsvätska Doxorubicin Teva Adriamycin doxycyklin konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm Doxyferm konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm drospirenon+etinylöstradiol tabletter (monofas) Yasmine (andrahandsval) Dukoral (kolera) granulat till oral lösning Dukoral 25 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

26 26 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT duloxetin kapsel Yentreve Duphalac oral lösning Laktulos Recip Durbis/Retard kapslar/depottabletter Durbis/Retard Duroferon depottabletter Duroferon Durogesic depotplåster Matrifen Fentanyl Dysport pulver till injektionsvätska Dysport E Ebixa tabletter Ebixa (endast vid svår alzheimers sjd) Eeze tabletter Diklofenak T Copyfarm /Diclofenac T ratiopharm (endos) Efexor Depot depotkapslar Venlafaxin Krka (välj 98 st förp pga lågt pris) ekonazol vagitorer, kräm Pevaryl/Depot Axura Voltaren T

27 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Ekvacillin (innehåller samma pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Eligard pulver till injektion Eligard Elocon (grupp II) kräm, salva, kutan lösning Elocon Eloxatin (innehåller samma konc till infusion Oxaliplatin Hospira substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Emconcor tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) Emconcor CHF tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt) EMLA kräm EMLA Tapin Emovat (grupp II) kräm, salva Emovat Emselex depottabetter Emselex enalapril tabletter Enalapril Sandoz Linatil, Renitec Enanton Depot Dual pulver till injektion Enanton Depot Dual (andrahandsval) Procren Depot 27 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

28 28 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Enbrel pulver till injektion Enbrel (andrahandsval) Encepur (fästingburen encephalit) lösning till injektion Encepur Encepur Barn (fäsingburen lösning till injektion Encepur Barn encephalit) Engerix-B (hepatit B) lösning till injektion Engerix-B enoxaparin natrium injektionsvätska Klexane Entact tabletter Cipralex Lundbeck Esertia, Seroplex entakapon+karbidopa+levodopa tabletter Stalevo Entocort depotkapslar Entocort epinefrin förfylld spruta Anapen/Anapen junior, epinefrin förfylld spruta Epipen/Epipen junior epinefrin injektionsvätska 1mg/ml Adrenalin Mylan epinefrin+mepivakain lösning till injektion Carbocain adrenalin Epipen/Epipen junior förfylld spruta Epipen/Epipen junior epirubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis Farmorubicin eplerenon tabletter Inspra

29 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT epoetin beta (erytropoetin) förfylld spruta, cylampull, pulver, NeoRecormon vätska Eposin konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Vepesid eptakog alfa (aktiverad) pulver till injektion NovoSeven eptifibatid injektions- och infusionsvätska Integrilin Ergenyl injektionsvätska,orala Ergenyl lösningar,tabletter Ergenyl Retard depotgranulat,depottabletter Ergenyl Retard Ergokalciferol ATL orala droppar Ergokalciferol ATL 7,35 mg/ml Ery-Max enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin escitalopram tabletter Cipralex Lundbeck Entact, Esertia, Seroplex Esertia tabletter Cipralex Lundbeck Entact, Seroplex Esidrex tabletter Esidrex Esmeron lösning till injektion Esmeron 29 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

30 30 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT esomeprazol enterogranulat till oral suspension Nexium (barn > 1 år som ej kan svälja tabl) Estalis Sekvens depotplåster Estalis Sekvens (andrahandsval) estradiol gel, vaginaltablett SE ÖSTRADIOL estradiol+noretisteron tabletter SE ÖSTRADIOL+NORETISTERON Estradot depotplåster Estradot (andrahandsval) estriol (östriol) tabletter Oestriol Imipharma Ovesterin tabletter (andrahandsval) estriol (östriol) vagitorier, vaginalkräm Ovesterin etanercept pulver till injektion Enbrel (andrahandsval) etonogestrel implantat Implanon Etopofos pulver till infusion Etopofos Bristol Myers Squibb etoposid konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Vepesid etoposidfosfat pulver till infusion Etopofos Bristol Myers Squibb Eulexin tabletter Flutamid Stada Eusaprim forte tabletter 160 mg mg Bactrim forte Eusaprim forte

31 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Evista tabletter Evista (andrahandsval) Exelon kapslar, oral lösning Exelon exenatid inj.vätska,förfylld injektionspenna Byetta ezetimib tabletter Ezetrol Ezetrol tabletter Ezetrol F Farmorubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis Feiba pulver till injektionsvätska Feiba felodipin depottabletter Felodipin ratiopharm/hexal Plendil (endos) Femanest tabletter Femanest Femasekvens tabletter Femasekvens (andrahandsval) fenoximetylpenicillin granulat till oral suspension, tabl Kåvepenin Tikacillin, Peceve fentanyl depotplåster Matrifen Durogesic, Fentanyl fentanyl injektionsvätska Leptanal fenylefrin ögondroppar Phenylephrine hydrochloride Chauvin 31 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

32 32 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT ferrosulfat depottabletter Duroferon fibrinlim, humant vävnadslim Tisseel Duo Quick fibrinogen+trombin medicinsk svamp Tachosil Ficortril (grupp I) salva, ögonsalva Ficortril filgrastim inj.vätska, lösning, ampull, sprutor Neupogen Amgen finasterid tabletter Finasterid Actavis Proscar Flagyl infusionsvätska Flagyl Sanofi Aventis Flagyl tabletter Flagyl flekainid tabletter/depotkapslar Tambocor/Retard Fluarix (influensavaccin) injektionsvätska Fluarix 2009/2010 Fludent/Banan sugtabletter Fludent/Banan Dentan/Banan flukloxacillin pulver till oral suspension,tabletter Heracillin flukonazol infusionsvätska Fluconazol Nycomed Diflucan, Infusiflux flukonazol kapslar Fluconazol Krka Diflucan /Flukonazol Mylan (endos) flukonazol oral suspension Diflucan

33 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT flumazenil injektionsvätska Lanexat (akutförråd) flumetason+kliokinol örondroppar Locacorten Vioform fluorescein+lidokain ögondroppar Lidokain+fluorescein Chauvin fluorouracil injektionsvätska Fluorouracil Teva Flurablastin fluoxetin dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm Fontex (endos) fluoxetin kapslar/tabletter Fluoxetin Sandoz Flurablastin injektionsvätska Fluorouracil Teva flutamid tabletter Flutamid Stada Eulexin Flutide/Diskus inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval barn) flutikason inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval barn) flutikason + salmeterol inhalationspulver Seretide Diskus/mite/forte (andrahandsval) flutikason + salmeterol inhalationsspray Seretide Evohaler (andrahandsval barn) Folacin tabletter Folacin folsyra tabletter Folacin Atemur Diskus, Flixotide Diskus Atemur Diskus, Flixotide Diskus 33 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

34 34 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT fondaparinux injektionsvätska förfylld spruta Arixtra Fontex dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm (endos) Forene inhalationsvätska Forene Forlax pulver till oral lösning Forlax (andrahandsval) formoterol inhalation Oxis Turbuhaler Forsteo injektionsvätska, förfylld spruta Forsteo Fortum (innehåller samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) pulver till injektions-/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fosamax tablett/veckotablett Alendronat Mylan (tabl)/teva (veckotabl)/ranbaxy (endos) fosfenytoin konc till injektion och infusion Pro-Epanutin Fotil/forte ögondroppar Fotil/forte Fragmin injektionsvätska Fragmin Fucithalmic ögonsalva Fucithalmic Alenat

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2010-04-26 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 februari - 15 september 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas via

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 april till 15 september 2013 Listan finns tillgänglig via: www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Fr.o.m. 1 mars

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning 1 Fotografier: Yanan Li 2 Förändring pågår Ett projekt eller en process som leder fram till ny kunskap, kanske en ny arbetsmetod, blir intressant först när den används i praktiken. När resultatet kommer

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten

Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet uppdaterat 19.5.2015 Läkemedelspreparat som omfattas av lagringsskyldigheten nya medicinpreparaten Grupp av förordning ATC-grupp Läkemedelssubstanser

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2010 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKEMEDELSSAKKUNNIGA Stockholms läns landsting Varje år ges en

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684

Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Nya läkemedel till utbytbarhetslistan Dnr 5.6-2015-071684 Beslut fattades: Beslut träder ikraft: 28 september 2015 30 september 2015 Alprostadil Kräm 2 mg/g Eafelb, 2 mg/g kräm Vitaros, 2 mg/g kräm Alprostadil

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2014 Rekommendationer för sjuksköterskor & barnmorskor Baseras på SOSFS 2001:16 (uppdaterad t o m 2011:1), SOSFS 1996:21 och LVFS 2009:13 (uppdaterad t o m 2013:17) och Skånelistan 2014 Läkemedelsrådet

Läs mer

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml.

Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt. 50 mg/ml OBS! Stamlösning! Får ej injiceras outspädd! 4 mg/ml. Ersätter : SÖA 001-02 Gäller från: 2007-03-01 Utarbetad av: Ea Karamehmedovic Fastställd av: Mårten Prag Sid 1 (13) Godkänt av/ datum: Kopior: Läkemedel Löses i Ger styrkan Ges som Hållbart/ övrigt Abboticin

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2015/19 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Exopon 10 mg/ml infusionsvätska, lösning 51968 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi

Läs mer

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning 2015-07-02/Läkemedelskommittén/EV Läkemedelskommitténs rekommendation: Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning Indikation:

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Ta läkemedlen på rätt sätt

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Ta läkemedlen på rätt sätt KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2011 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2011 INNEHÅLL Allergi 11 Andningsvägar 13 Barn och läkemedel 18 Benskörhet osteoporos 20 Blodbrist anemi 21 Endokrinologi

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För läkare Rekommenderade läkemedel 2010 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Receptfria läkemedel Riktlinjer och preparatval

Receptfria läkemedel Riktlinjer och preparatval Receptfria läkemedel Riktlinjer och preparatval Denna lista är avsedd som stöd för läkare och sjuksköterskor i Kalmar län vid rådgivning om receptfria läkemedel. Viktig information till användaren: Förteckningen

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För läkare 1 Rekommenderade läkemedel 2011 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2015 Innehållsförteckning Sid Råd om terapival...1-15 Att tänka på vid läkemedelsval till äldre...16 Njursvikt och läkemedel...18 Läkemedel vid vård

Läs mer

SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel

SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel SYNONYMLISTA för slutenvården baserad på upphandlade läkemedel 2014 Landstinget Sörmland Denna synonymlista skall undertecknas av verksamhetschefen. Denna lista gäller som synonymlista för avd Detta innebär

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2010 Kloka Listan 2010 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

Inmatning i det Nationella Kvalitetsregistret för Njursjukvård, NjuR. Mars

Inmatning i det Nationella Kvalitetsregistret för Njursjukvård, NjuR. Mars Inmatning i det nationella kvalitetsregistret för njursjukvård, NjuR Inloggning: Öppna Internet Explorer. OBS! Du måste använda Internet Explorer 5.5 eller högre Skriv in www.njur.org i adressfältet och

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009 Utgiven i januari 2009 av Läkemedelskommittén i Östergötland Tel: 013-22 73 84 E-post: lakemedel@lio.se www.lio.se REK-listan 2009 innehåller Läkemedelskommitténs

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta Astma, KOL, Hosta Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta en sammanfattning Författare: farm. mag. Kajsa Hugosson och civ. ek. Andreas Engström LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/37 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Crominet 20 mg/ml ögondroppar, lösning 49988 Receptfritt Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm Generics A/S, Odense, Danmark Ansvarig

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 1 Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska grupper.

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 Förslag till generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län Innehåll

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med

KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med Tryckt hos Åtta.45 AB, 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2015 KLOKA LISTAN för patienter 2015 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Om Kloka Listan och läkemedel 1 Allergisk chock och svår

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela SVÄLJES HELA En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela Observera kommentarerna längst bak. Där framgår det om t.ex. en tablett som bör sväljas hel, bara kan

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland REK-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland Layout och original: Byrå4 Tryck: Larsson Offsettryck REK-listan 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna.

Läs mer

SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN:

SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN: SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN: I REK-listan hittar du alla läkemedel som är rekommenderade av vårdens läkemedelsexperter. Det är bra, väl beprövade och prisvärda läkemedel. Som patient har du rätt att se om

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNeHåLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

Generiska namn på rek-läkemedel

Generiska namn på rek-läkemedel nyheter i rek-listan 2004 Generiska namn på rek-läkemedel måndag 12 januari 2004 01 Årets viktigaste nyhet i vår REK-lista är introduktionen av generiska namn på våra rekommenderade läkemedel. Denna åtgärd

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 2 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek Tryckt hos Åtta.45 AB, 2013 KLOKA LISTAN för patienter 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2014 INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12 Barn och läkemedel 20 Benskörhet osteoporos 22

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Hudsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för hudsjukdomar. Avsnittet omfattar

Läs mer

Mitt läkemedel 2007 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland

Mitt läkemedel 2007 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Mitt läkemedel 2007 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Arbetet med Mitt Läkemedel 2007 i Läkemedelskommittén och Expertgrupperna har som alltid varit en omfattande process.

Läs mer

*41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321*

*41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321* *41640* *44935* *56431* *41769* *74411* *72462* *62716* *72784* *86025* *85627* *40290* *45496* *85321* 41640 102X56MM 2-SKIKTS 3-DELAD RLE/2000 MULTITAC NORDVALL & CO AB W H 10256 44935 12X50MM RLE/500

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2007/44 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alendronat Orifarm Veckotablett 70 mg tablett 23006 Rx Godkänd enligt den nationella proceduren Innehavare av godkännande för försäljning: Orifarm

Läs mer

Till dig som ska utföra. kommunal hälso- och sjukvård

Till dig som ska utföra. kommunal hälso- och sjukvård qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

Mitt läkemedel 2006 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland

Mitt läkemedel 2006 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Mitt läkemedel 2006 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Arbetet med Mitt Läkemedel 2006 i Läkemedelskommittén och Expertgrupperna har som alltid varit en omfattande process.

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning

Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning Bakgrund Akutdagarna är ett mycket uppskattat utbildningstillfälle under AT på SU. När vi gick kursen hösten 2011 upplevde vi dock att informationen och

Läs mer

Läkemedel till barn. Infektioner

Läkemedel till barn. Infektioner Läkemedel till barn Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Mitt läkemedel 2005 Terapirekommendationer för sjukvården och tandvården i Västernorrlands län

Mitt läkemedel 2005 Terapirekommendationer för sjukvården och tandvården i Västernorrlands län Mitt läkemedel 2005 Terapirekommendationer för sjukvården och tandvården i Västernorrlands län Läkemedelskommittén Västernorrlands län Landstingets kansli, 871 85 Härnösand Tfn 0611-800 00 Fax 0611-800

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2013/5 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Fenoximetylpenicillin EQL Pharma 800 mg filmdragerad tablett 47746 Rx 1 g filmdragerad tablett 47747 Rx Innehavare av godkännande för försäljning:

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: metformin Handelsnamn: ATC-kod: A10BA02 Företag: Behandling av typ 2 diabetes, speciellt hos överviktiga. Hos vuxna kan det användas i monoterapi eller i kombination med andra perorala

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Priser uppdateras månadsvis via TLV, Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket, www.tlv.se. För preparat som ingår i läkemedelsförmånen sker prisförhandling

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd.

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. INSKRIVNING (patientansvarig läkare i primärvården) Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. Vid öppen retur till vårdavdelning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2013

Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2013 Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta 1 Förord Förord Kloka Listan 2013 Kloka Listan 2013 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar

Läs mer

REK Egenvård 2006. Läkemedelskommittén Skaraborg. www.vgregion.se/lakemedel

REK Egenvård 2006. Läkemedelskommittén Skaraborg. www.vgregion.se/lakemedel REK Egenvård 2006 Läkemedelskommittén Skaraborg www.vgregion.se/lakemedel Läkemedelskommittén i Skaraborg 2006 Gunnar Ekblad, ordf, distriktsläkare Våc Guldvingen, Lidköping Håkan Garli, distriktsläkare

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/30 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Bictamid 50 mg filmdragerad tablett 25832 Rx Godkänd enligt den decentraliserade proceduren. Innehavare av godkännande för försäljning: Arrow Generics

Läs mer

Studie visar på stor risk för förväxling

Studie visar på stor risk för förväxling originalstudie Parenterala läkemedel med liknande namn och förpackning Studie visar på stor risk för förväxling Enkät 1 Via vårdenheternas läkemedelsansvariga, till kliniskt verksamma sjuksköterskor Inrapportering

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

Några skäl för att fokusera på läkemedel för barn

Några skäl för att fokusera på läkemedel för barn Barn och läkemedel Några skäl för att fokusera på läkemedel för barn Evidensbaserad medicin: Många barn får läkemedel som aldrig har utprövats för barn. Barn kan behöva andra doser än vuxna. Effekterna

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

REKlistan. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan REKlistan är ett stöd för att främja en god och säker läkemedelsförskrivning. I varje kapitel anges rekommenderade förstahandsval (vita delen) och i en (grå delen) finns förslag på andrahandsalternativ.

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för neurologiska sjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas

Läs mer

Förskrivarstöd 75+ Utbytbara preparat är markerade med *.

Förskrivarstöd 75+ Utbytbara preparat är markerade med *. Innehåll Sid Inledning... 2 Andningsorganen... 4 Blod... 11 Demenssjukdomar... 12 Diabetes... 13 Gynekologi... 17 Hjärta-Kärl... 22 Hormoner... 30 Hud... 31 Infektioner... 37 Mage Tarm... 43 Mun och tandvård...

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten Pocketversion 2015 Följ de gröna plupparna i Cosmic Senast uppdaterad version hittas på Ltkalmar.se/for-vardgivare/lakemedelskommitten Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-9 lod - blodbildande

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2014/22 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Alendronat Aurobindo 10 mg tablett 50549 Rx Godkänd enligt proceduren för ömsesidigt erkännande. Innehavare av godkännande för försäljning: Aurobindo

Läs mer