Generika- och Synonymlistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generika- och Synonymlistan"

Transkript

1 UPPDATERAD Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlista för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september januari 2010

2 Den regionala terapigruppen Generika har som uppgift att utarbeta en läkemedelslista för generiska substanser som rekvireras från sjukhusapoteken till patienter inom slutenvården i Västa Götalandsregionen. Basen för val av leverantör innefattar samtliga generiska substanser upptagna i den regionala Sjukhuslistan. Syftet med läkemedelslistan är att minska antalet utbyten på sjukhusen och därmed minska risken för läkemedelsrelaterade problem. I terapigruppen ingår representanter, för de stora sjukhusen inom Västra Götalandsregionen, Apoteket AB och Klinisk Farmakologi SU/Sahlgrenska. Följande kriterier beaktas främst vid val av produkt; tillgänglighet, leveranssäkerhet, pris, sortimentsbredd. Apoteket AB identifierar aktuella produkter, kontrollerar tillgängligheten och bedömer leveranssäkerheten. För de produkter där tillgänglighet och leveranssäkerhet bedöms vara tillfredställande tas därefter fram ett förslag på produkter. Urvalet sker sedan med hänsyn till pris, förekomst av endosalternativ (starkt önskemål från verksamheterna) och sortimentsbredd i övrigt (tillgänglighet av olika beredningsformer, förpackningsstorlekar och styrkor etc). Terapigruppen lämnar därefter ett förslag på rekommenderade produkter till Regionala Läkemedelskommittén som fastställer den slutgiltiga läkemedelslistan. Läkemedelslistan utkommer två gånger/år och revidering kan ske under gällande halvår om urvalskriterierna inte längre uppfylls. Stora prisförändringar sker i allmänhet vid patentutgångar och huvudregeln är att det skall ha förlöpt minst 1 2 år efter patentutgång innan sådana substanser förs upp på läkemedelslistan. Vid förfrågningar/kommentarer kontakta Carina Tukukino, sekreterare i terapigruppen generika, tfn Lennart Andrén, Docent, överläkare, Klinisk Farmakologi Ordförande terapigrupp generika

3 Generika- och SYNONYMlista Produkter och substanser baserar sig på Sjukhuslistan. Listan består av fyra kolumner; 1 ALLA PRODUKTER/SUBSTANSER, innehåller rekommenderade produkter, dess utbytbara synonymer och substanser. Generiska produkter som använder substansnamnet som förnamn sorteras under respektive substans. Av utrymmesskäl anges inte generiska produkter som inte är tillgängliga i Sverige. Substanser anges i kursiv stil. 2 BEREDNINGSFORM 3 REKOMMENDERAD PRODUKT i fet stil 4 UTBYTBAR PRODUKT (produkterna baserar sig på Läkemedelsverkets utbytbarhetslista ) Om produkterna använder substansnamnet som förnamn anges endast detta. För produkter där Läkemedelsverket ej bedömt utbytbarhet hänvisas till lokala överenskommelser. Listan innehåller vätskor som bedömts utbytbara av terapigruppen vätska & nutrition. För övriga vätskor hänvisas till Sjukhuslistan. Angivet förstahands- respektive andrahandsval baserar sig på rekommendationer i Sjukhuslistan från berörd terapigrupp. Om kommunalt akutförråd anges rekommenderas produkten endast i dessa förråd. Läkemedelsverkets utbytbarhetslista hittar du lättast via - företag - läkemedel - utbytbara läkemedel - gällande lista.

4 4 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT A abatacept pulver till injektion och infusion Orencia Abboticin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin abciximab lösning till injektion och infusion Reopro acetazolamid depot/tabletter Diamox acetylcystein lösning för nebulisator Acetylcystein Astra Zeneca acetylcystein brustabletter Acetylcystein Astra Zeneca Mucomyst, Viskoferm acetylsalicylsyra ASA (smärta) brustabletter Bamyl acetylsalicylsyra ASA tabletter Trombyl (trombocythämmare) aciklovir konc. till infusionsvätska Aciclovir Mayne aciklovir tabletter Aciklovir Stada Zovirax aciklovir ögonsalva Zovirax Geavir Aclasta lösning till infusion Aclasta (andrahandsval) Actaxel konc. till infusionsvätska Paclitaxel Actavis Taxol

5 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Actilyse pulver till injektion och infusion Actilyse Activelle tabletter Activelle (andrahandsval) Cliovelle Actos tabletter Actos adalimumab injektionsvätska förfylld spruta Humira adapalen gel, kräm Differin Adartrel tabletter Adartrel adenosin lösning till injektion och infusion Adenosin Life Medical Adrenalin APL lösning till injektion 0,1mg/ml Adrenalin APL Adrenalin Mylan lösning till injektion 1mg/ml Adrenalin Mylan Adriamycin injektionsvätska Doxorubicin Teva AeroBec/Autohaler inhalationsspray AeroBec Autohaler (andrahandsval) Airomir inhalationsspray Airomir (barn) Airomir Autohaler inhalationsspray Airomir Autohaler (andrahandsval) akamprosat enterotabletter Campral Aotal akarbos tabletter Glucobay Aldactone tabletter Aldactone Spironolakton Pfizer Alenat tablett/veckotablett Alendronat Mylan (tabl)/teva Fosamax (veckotabl)/ranbaxy (endos) 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

6 6 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT alendronat tablett/veckotablett Alendronat Mylan (tabl)/teva (veckotabl)/ranbaxy (endos) alfentanil lösning till injektion Rapifen alfuzosin depottabletter Alfuzosin stada/ratiopharm (endos) Alenat, Fosamax Xatral OD (ej bedömt utbytbart av Läkemedelsverket, men bedöms vara kliniskt likvärdiga) alimemazin orala droppar, tabletter Theralen Alimta pulver till infusion Alimta Lilly Alindrin tabletter Ibumetin Burana, Brufén, Ipren, Nurofen allopurinol tabletter Allopurinol Nycomed/Nordic Zyloric (endos) Alphagan ögondroppar Alphagan alprostadil pulver till injektion Caverject Alpoxen tabletter Naproxen BMM Pharma Pronaxen alteplas pulver till injektion och infusion Actilyse

7 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Alvedon brus/sönderfallande tabl, mixtur, supp Alvedon Curadon, Panodil, Pamol, Panodil, Reliv Alvedon tabletter Pamol Curadon, Panodil, Reliv Alvedon brustabl Alvedon Curadon, Panodil, Pamol, Reliv Amias tabletter Atacand (för hjärtsvikt vid Blopress, Ratacand intolerans mot ACE-hämmare) Amimox granulat till oral suspension, tabl Amimox Amoxicillin, Imacillin amiodaron lösning till injektion, tabletter Cordarone amitriptylin tabletter Saroten amitriptylin tabletter Tryptizol amlodipin tabletter Amlodipin BMM Pharma (Välj ej Norvasc 30 st förp 10mg pga högt pris)/ ratiopharm (endos) amoxicillin granulat till oral suspension, tabl Amimox Amoxicillin, Imacillin ampicillin pulver till injektion och infusion Doktacillin amylas+lipas+proteas enterokapslar Creon forte Kreon Forte, Pankreon Forte amylas+lipas+proteas enterogranulat Pankreatin Recip Anafranil tabletter Anafranil Klomipramin Mylan 7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

8 8 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Anafranil Retard depottabletter Anafranil Retard Anapen/Anapen junior förfylld spruta Anapen/Anapen junior Andolex munsköljvätska Andolex Androcur tabletter Cyproteron Mylan Angiox konc.till injektion/infusionsvätska Angiox Antabus brustabletter Antabus Apidra injektionsvätska Apidra apraklonidin ögondroppar Iopidine Arabine injektionsvätska Arabine Mayne Cytarabine Pfizer Arava tabletter Arava Aricept tabletter Aricept Arixtra injektionsvätska förfylld spruta Arixtra Artelac ögondroppar Artelac Asacol enterotabl, supp Asacol Lixacol, Mescolitin enterotabl, Mesasal supp

9 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Assieme Turbuhaler/mite inhalationspulver Symbicort Turbuhaler/mite Rilast Turbuhaler (andrahandsval) Atacand tabletter Atacand (för hjärtsvikt vid Amias, Blopress, Ratacand intolerans mot ACE-hämmare) Atarax oral lösning, tabletter Atarax Atemur Diskus inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval barn) atenolol tabletter Atenolol Nycomed/Sandoz (endos) Tenormin atorvastatin tabletter Lipitor Sortis, Tahor, Torvast, Zarator atosiban lösning till injektion, Tractocile Atracurium-hamlen injektionsvätska Atracurium-hamlen atrakurium injektionsvätska Atracurium-hamlen atropin ögondroppar Isopto-Atropin atropin lösning till injektion Atropin Meck NM Atrovent lösning till nebulisator Atrovent Ipratropiumbromid Arrow Ipraxa Atrovent inhalationspray, nässpray, Atrovent inhalationspulver Avonex pulver till till inj, förfylld spruta Avonex 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

10 10 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT azatioprin tabletter Imurel Azitromax (barn < 8 år) pulver till oral suspension, konc Azitromax till infusion,tabletter azitromycin (barn < 8 år) pulver till oral suspension, konc Azitromax till infusion,tabletter Azopt ögondroppar Azopt B Bactrim oral lösning Bactrim Bactrim tabletter 80mg+400mg Bactrim Bactrim forte tabletter 160mg+800mg Bactrim forte Eusaprim forte Baculamyl tabletter Bicalutamide Teva Casodex, Nycolutanyd baklofen tabletter Baklofen Mylan Lioresal Bamyl brustabletter Bamyl Basiron AC gel Basiron AC BCG-vaccin SSI (tuberkulos) pulver till injektion BCG-vaccin SSI

11 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Beclomet Easyhaler inhalation Beclomet Easyhaler Behepan tabletter Betolvex Betolvidon beklometason inhalation AeroBec Autohaler (andrahandsval) beklometason inhalation Beclomet Easyhaler Benerva tabletter Benerva bensoylperoxid gel Basiron AC bensylpenicillin injektions- och infusionsubstans Bensylpenicillin Recip Benzylpenicillin Panpharma Bentifen ögondroppar Zaditen benzydamin munsköljvätska Andolex Betabion lösning till injektion Betabion Betaferon pulver till injektionsvätska Betaferon betametason injektion, tabletter Betapred betametason örondroppar Diproderm betametason (grupp III) kräm Betnovat/Celston Valerat betametason (grupp III) salva,kutan emulsion,lösning Betnovat 11 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

12 12 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT betametason+klalcipotriol salva Daviobet (grupp III) betametason+kliokonol (grupp III) salva Betnovat med chinoform Betapred injektion, tabletter Betapred betaxolol ögondroppar Betoptic S Betnovat (grupp III) kutan emulsion, kräm, salva Betnovat Celeston valerat kräm Betnovat med chinoform (grupp III) salva Betnovat med chinoform Betolvex tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Betolvidon tabletter Betolvex Behepan Betoptic S ögondroppar Betoptic S bikalutamid tabletter Bicalutamide Teva Baculamyl, Casodex, Nycolutamid bisoprolol tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) Emconcor bisoprolol tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt)

13 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT bivalirudin konc. till injektion/infusionsvätska Angiox Blocadren ögondroppar Timolol Alcon/Timolol CSS (endosbehållare) Boostrix difteri+stelkramp+kikhosta (boosterdos) lösning till injektion, förfylld spruta Boostrix Aquanil, Optimol Botox pulver till injektionsvätska Botox botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Dysport botulinum toxin typ A pulver till injektionsvätska Xeomin botulinum toxin typ b lösning till injektion Neurobloc Bricanyl injektion Bricanyl Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver Bricanyl Turbuhaler Terbasmin Turbuhaler (andrahandsval) brimonidin ögondroppar Alphagan brinzolamid ögondroppar Azopt bromokriptin kapslar/tabletter Pravidel Orifarm/Meda (endos) Brufen oral susp, tabletter Ibumetin Alindrin, Burana, Ipren, Nurofen Brufen retard depottablett Brufen retard 13 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

14 14 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT budesonid pulver till inhalation Pulmicort Turbohaler (andrahandsval barn) budesonid inhalationspulver Giona Easyhaler (andrahandsval ) budesonid depotkapslar Entocort budesonid+formoterol inhalationspulver Symbicort Turbuhaler/mite/forte (andrahandsval) bumetanid injektionsvätska, tabletter Burinex bupivakain spinalanestesi Marcain/Spinal/tung bupivakain+epinefrin lösning till injekton Marcain adrenalin buprenorfin+naloxon resoriblett Suboxone Assieme Turbuhaler, Rilast/ forte Turbuhaler Burana tabletter Ibumetin Alindrin, Brufén, Ipren, Nurofen Burinex injektionsvätska, tabletter Burinex Buscopan lösning till injektion Buscopan buserelin inplantat Suprefact Depot (förstahandsval) butylskopolamin lösning till injektion Buscopan

15 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Buventol Easyhaler inhalationspulver Buventol Easyhaler Byetta inj.vätska, förfylld injektionspenna Byetta C Cabaser tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabergoline, Kabergolin Cabergoline tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabaser, Kabergolin cadexomerjod sårbehandling Iodosorb Calcichew D-3/Spearmint tuggtabletter Calcichew D-3/Spearmint Ideos Calciumfolinat injektionsvätska Calciumfolinate Mayne Campral enterotabletter Campral Aotal Campto (innehåller samma substans, utbytbarhet ej bedömd lösning till infusion se hemsidan: vårdgivarstödet/generika av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Canoderm kräm, kutan emulsion Canoderm Carbocain lösn. till injektion Carbocain Carbocain adrenalin lösning till injektion Carbocain adrenalin Carboplatin konc. till infusionsvätska Carboplatin Hospira Paraplatin Cardizem Retard/Unotard depottabletter Cardizem Retard/Unotard 15 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

16 16 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Carvedilol tabletter Carvedilol Hexal/Sandoz (endos) Karvedilol, Kredex Casodex tabletter Bicalutamid Teva Caverject lösning till injektion Caverject Cedax kapslar, pulver till oral lösning Cedax cefadroxil kapslar/tabletter, pulver till oral Cefadroxil Sandoz Cefamox lösning Cefamox kapslar/tabletter, pulver till oral Cefadroxil Sandoz lösning cefotaxim pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva Claforan (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) ceftazidim pulver till inj/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fortum (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser)

17 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT ceftibuten kapslar, pulver till oral lösning Cedax cefuroxim pulver till infusion Cefuroxim Sandoz Zinacef (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Celeston valerat (grupp III) kräm Celeston valerat Betnovat Celocurin lösning till injektion Celocurin Cerazette tabletter Cerazette Cervagem vagitorier Cervagem cetirizin tabletter Cetirizin Hexal Zyrlex Champix tabletter Champix (andrahandsval) Chirocaine lösning till inj/infusion Chirocaine Chloromycetin ögondroppar,ögonsalva Chloromycetin Cialis tabletter Cialis ciklosporin kapslar, oral lösning Ciklosporin IVAX Cilaxoral orala droppar Cilaxoral Laxoberal Cipralex tabletter Cipralex Lundbeck Entact, Esertia, Seroplex Cipramil tabletter Citalopram Alternova Citavie 17 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

18 18 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT ciprofloxacin infusionsvätska Ciproxfloxacin Mayne Ciproxin (inneh. samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) ciprofloxacin tabletter Ciprofloxacin Sandoz/Hexal 500mg Ciproxin Ciproxin (inneh. samma substans, infusionsvätska Ciproxfloxacin Mayne utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Ciproxin tabletter Ciprofloxacin Sandoz (Välj 20st förp pga lågt pris) Cisordinol Acutard lösning till injektion Cisordinol-Acutard cisplatin konc. till infusionsvätska Cisplatin Mayne citalopram tabletter Citalopram Alternova Cipramil, Citavie Citavie tabletter Citalopram Alternova Cipramil Citodon brustabl, tabl, supp Citodon Panocod

19 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Claforan (inneh. samma substans, pulver till inj/infusionsvätska Cefotaxim Teva utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Clarityn tabletter Loratadin Actavis Clindamycin injektions- och infusionsvätska Clindamycin ratiopharm Dalacin Cliovelle tabletter Activelle clopidogrel tabletter Plavix Cloxacillin pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen Ekvacillin (inneh samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Concerta depottabletter Concerta (barn) Confidex pulver till injektion Confidex Copaxone injektionsvätska förfylld spruta Copaxone Cordarone lösning till injektion, tabletter Cordarone Cortimyk (grupp I) kräm Cortimyk Daktacort Cortison (licens) tablett Cortison (licens) 19 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

20 20 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Cosopt ögondroppar Cosopt Cozaar tabletter Cozaar (andrahandsval Losartan, Losatrix vid hypertoni) Cozapine tabletter Clozapine Sandoz Leponex Creon forte enterokapslar Creon Kreon forte, Pankreon Forte Curadon tabletter Pamol Alvedon, Panodil, Reliv Curadon brustabletter Alvedon Panodil, Reliv Curadon munsönderfallande,oral lösn, supp Alvedon Pamol, Panodil, Reliv Curosurf instillationsvätska för luftvägar Curosurf cyanokobalamin tabletter Betolvex Behepan, Betolvidon Cyclogyl ögondroppar Cyclogyl cyklofosfamid pulver till injektion, tabletter Sendoxan Cyklokapron brus/tabletter Cyklonova Tranon Cyklonova tabletter Cyklonova Cyklokapron, Tranon cyklopentolat ögondroppar Cyclogyl

21 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT cyklopentolat ögondroppar, endos Cyclopentolat Chauvin cyproteron tabletter Cyproteron Mylan Androcur cyproteron+etinylestradiol tabletter Diane Zyrona cytarabin injektionsvätska Arabine Cytarabine Pfizer Cytarabine Pfizer (20mg/ml sc bruk) lösning till injektion Cytarabine Pfizer Cytotec tabletter Cytotec D Dacarbazine Medac pulver till infusion Dacarbazine Medac Daivonex kräm Daivonex dakarbazin pulver till infusion Dacarbazine Medac Daktacort (grupp I) kräm Daktacort Cortimyk Dalacin injektions- och infusionsvätska Clindamycin ratiopharm Dalacin kapslar Dalacin Cross Pharma Dalacin oral lösning, vagitorer, vaginalgel Dalacin Pfizer dalteparin injektionsvätska Fragmin Daonil tabletter Glibenklamid Recip 21 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

22 22 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT darifenacin depottabletter Emselex Daviobet salva Daviobet Decapeptyl Depot pulver till injektion Decapeptyl Depot Dentan/Banan sugtabletter Fludent/Banan Depolan depottabletter Depolan Depo-Medrol injektionsvätska Depo-Medrol Depo-Medrol cum lidocain injektionsvätska Depo-Medrol cum lidocain Depo-Provera injektionsvätska Depo-Provera Dermovat (grupp IV) kräm, salva Dermovat desmopressin frystorkade tabletter Minirin Minirinmelt desmopressin (vid blödarsjuka) injektionsvätska, nässpray Octostim desogestrel tabletter Cerazette desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Desolett desogestrel+etinylestradiol tabletter (monofas) Mercilon Desolett tabletter (monofas) Desolett

23 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Detrusitol/SR depotkapslar,tabletter Detrusitol/SR Protol SR depotkapsel Dexacortal tabletter Dexacortal dexametason tabletter Dexacortal dexametason ögondroppar Opnol dexametason ögondroppar Isopto-Maxidex Maxidex Diamox lösning till injektion, depot/tabl Diamox Diane tabletter Diane Zyrona diazepam klysma Diazepam Destin Stesolid diazepam injektionsvätska Stesolid novum (kommunalt akutförråd) diazepam tabletter Stesolid Differin gel, kräm Differin Diflucan infusionsvätska Fluconazol Nycomed Infusiflux Diflucan kapslar Fluconazol Krka /Flukonazol Mylan (endos) Difterivaccine SSI lösning till injektion Difterivaccine SSI (grundvaccination) digoxin lösning till injektion, tabletter Digoxin Astra Zeneca 23 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

24 24 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT diklofenak enterotabletter Diklofenak Orifarm (välj ej 20 st Voltaren förp 50mg pga högt pris/sandoz (endos) diklofenak ögondroppar Voltaren Ophta diklofenak injektionsvätska, supp Voltaren diklofenak (T) tabletter Diklofenak T Copyfarm Eeze, Voltaren T /Diclofenac T ratiopharm (endos) diklofenak suppositorier Diklofenak Mylan Voltaren diltiazem depottabletter Cardizem Retard/Unotard Dimor kapsel Dimor Imodium dinatriumfosfatdodekahydrat oral lösning Phosphoral +natriumdivätefosfatdihydrat dinoproston cervikalgel Minprostin dinoproston vaginalinlägg Propess Diprivan injektion, förfylld spruta Diprivan Diproderm örondroppar Diproderm

25 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT dipyridamol depotkapsel Persantin Depot disopyramid kapslar/depottabletter Durbis/Retard Distraneurine kapslar Heminevrin disulfiram brustabletter Antabus disulfiram+bensylbensoat kutan emulsion Tenutex Divigel gel Divigel (andrahandsval) Divina Plus tablett Divina Plus (andrahandsval) Doktacillin pulver till injektion och infusion Doktacillin donepezil tabletter Aricept Dormicum injektionsvätska Midazolam Alpharma dorzolamid+timolol ögondroppar Cosopt Dostinex tabletter Dostinex (andrahandsval) Cabaser, Cabergoline, Kabergolin doxorubicin injektionsvätska Doxorubicin Teva Adriamycin doxycyklin konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm Doxyferm konc till infusionsvätska, tabletter Doxyferm drospirenon+etinylöstradiol tabletter (monofas) Yasmine (andrahandsval) Dukoral (kolera) granulat till oral lösning Dukoral 25 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

26 26 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT duloxetin kapsel Yentreve Duphalac oral lösning Laktulos Recip Durbis/Retard kapslar/depottabletter Durbis/Retard Duroferon depottabletter Duroferon Durogesic depotplåster Matrifen Fentanyl Dysport pulver till injektionsvätska Dysport E Ebixa tabletter Ebixa (endast vid svår alzheimers sjd) Eeze tabletter Diklofenak T Copyfarm /Diclofenac T ratiopharm (endos) Efexor Depot depotkapslar Venlafaxin Krka (välj 98 st förp pga lågt pris) ekonazol vagitorer, kräm Pevaryl/Depot Axura Voltaren T

27 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Ekvacillin (innehåller samma pulver till injektion/infusion Cloxacillin Stragen substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Eligard pulver till injektion Eligard Elocon (grupp II) kräm, salva, kutan lösning Elocon Eloxatin (innehåller samma konc till infusion Oxaliplatin Hospira substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) Emconcor tabletter Bisoprolol Actavis/Sandoz (endos) Emconcor CHF tabletter Emconcor CHF 1,25mg, 2,5mg (endast vid nyinsättning till patienter med hjärtsvikt) EMLA kräm EMLA Tapin Emovat (grupp II) kräm, salva Emovat Emselex depottabetter Emselex enalapril tabletter Enalapril Sandoz Linatil, Renitec Enanton Depot Dual pulver till injektion Enanton Depot Dual (andrahandsval) Procren Depot 27 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

28 28 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Enbrel pulver till injektion Enbrel (andrahandsval) Encepur (fästingburen encephalit) lösning till injektion Encepur Encepur Barn (fäsingburen lösning till injektion Encepur Barn encephalit) Engerix-B (hepatit B) lösning till injektion Engerix-B enoxaparin natrium injektionsvätska Klexane Entact tabletter Cipralex Lundbeck Esertia, Seroplex entakapon+karbidopa+levodopa tabletter Stalevo Entocort depotkapslar Entocort epinefrin förfylld spruta Anapen/Anapen junior, epinefrin förfylld spruta Epipen/Epipen junior epinefrin injektionsvätska 1mg/ml Adrenalin Mylan epinefrin+mepivakain lösning till injektion Carbocain adrenalin Epipen/Epipen junior förfylld spruta Epipen/Epipen junior epirubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis Farmorubicin eplerenon tabletter Inspra

29 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT epoetin beta (erytropoetin) förfylld spruta, cylampull, pulver, NeoRecormon vätska Eposin konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Vepesid eptakog alfa (aktiverad) pulver till injektion NovoSeven eptifibatid injektions- och infusionsvätska Integrilin Ergenyl injektionsvätska,orala Ergenyl lösningar,tabletter Ergenyl Retard depotgranulat,depottabletter Ergenyl Retard Ergokalciferol ATL orala droppar Ergokalciferol ATL 7,35 mg/ml Ery-Max enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin enterokapslar, granulat till oral Ery-Max suspension erytromycin pulver till infusionslösning, tabl Abboticin escitalopram tabletter Cipralex Lundbeck Entact, Esertia, Seroplex Esertia tabletter Cipralex Lundbeck Entact, Seroplex Esidrex tabletter Esidrex Esmeron lösning till injektion Esmeron 29 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

30 30 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT esomeprazol enterogranulat till oral suspension Nexium (barn > 1 år som ej kan svälja tabl) Estalis Sekvens depotplåster Estalis Sekvens (andrahandsval) estradiol gel, vaginaltablett SE ÖSTRADIOL estradiol+noretisteron tabletter SE ÖSTRADIOL+NORETISTERON Estradot depotplåster Estradot (andrahandsval) estriol (östriol) tabletter Oestriol Imipharma Ovesterin tabletter (andrahandsval) estriol (östriol) vagitorier, vaginalkräm Ovesterin etanercept pulver till injektion Enbrel (andrahandsval) etonogestrel implantat Implanon Etopofos pulver till infusion Etopofos Bristol Myers Squibb etoposid konc. till infusionsvätska Etoposid Meda, Eposin Teva Vepesid etoposidfosfat pulver till infusion Etopofos Bristol Myers Squibb Eulexin tabletter Flutamid Stada Eusaprim forte tabletter 160 mg mg Bactrim forte Eusaprim forte

31 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT Evista tabletter Evista (andrahandsval) Exelon kapslar, oral lösning Exelon exenatid inj.vätska,förfylld injektionspenna Byetta ezetimib tabletter Ezetrol Ezetrol tabletter Ezetrol F Farmorubicin injektionsvätska Epirubicin Actavis Feiba pulver till injektionsvätska Feiba felodipin depottabletter Felodipin ratiopharm/hexal Plendil (endos) Femanest tabletter Femanest Femasekvens tabletter Femasekvens (andrahandsval) fenoximetylpenicillin granulat till oral suspension, tabl Kåvepenin Tikacillin, Peceve fentanyl depotplåster Matrifen Durogesic, Fentanyl fentanyl injektionsvätska Leptanal fenylefrin ögondroppar Phenylephrine hydrochloride Chauvin 31 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

32 32 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT ferrosulfat depottabletter Duroferon fibrinlim, humant vävnadslim Tisseel Duo Quick fibrinogen+trombin medicinsk svamp Tachosil Ficortril (grupp I) salva, ögonsalva Ficortril filgrastim inj.vätska, lösning, ampull, sprutor Neupogen Amgen finasterid tabletter Finasterid Actavis Proscar Flagyl infusionsvätska Flagyl Sanofi Aventis Flagyl tabletter Flagyl flekainid tabletter/depotkapslar Tambocor/Retard Fluarix (influensavaccin) injektionsvätska Fluarix 2009/2010 Fludent/Banan sugtabletter Fludent/Banan Dentan/Banan flukloxacillin pulver till oral suspension,tabletter Heracillin flukonazol infusionsvätska Fluconazol Nycomed Diflucan, Infusiflux flukonazol kapslar Fluconazol Krka Diflucan /Flukonazol Mylan (endos) flukonazol oral suspension Diflucan

33 Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT flumazenil injektionsvätska Lanexat (akutförråd) flumetason+kliokinol örondroppar Locacorten Vioform fluorescein+lidokain ögondroppar Lidokain+fluorescein Chauvin fluorouracil injektionsvätska Fluorouracil Teva Flurablastin fluoxetin dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm Fontex (endos) fluoxetin kapslar/tabletter Fluoxetin Sandoz Flurablastin injektionsvätska Fluorouracil Teva flutamid tabletter Flutamid Stada Eulexin Flutide/Diskus inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval barn) flutikason inhalationspulver Flutide/Diskus (andrahandsval barn) flutikason + salmeterol inhalationspulver Seretide Diskus/mite/forte (andrahandsval) flutikason + salmeterol inhalationsspray Seretide Evohaler (andrahandsval barn) Folacin tabletter Folacin folsyra tabletter Folacin Atemur Diskus, Flixotide Diskus Atemur Diskus, Flixotide Diskus 33 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ö

34 34 GENERIKA- OCH SYNONYMLISTA upphandlade produkter substans=kursiv Preparat/substanS beredningsform Rekommenderad Produkt UTBYTBAR PRODUKT fondaparinux injektionsvätska förfylld spruta Arixtra Fontex dispergerbar/löslig tablett Fluoxetin Hexal/ratiopharm (endos) Forene inhalationsvätska Forene Forlax pulver till oral lösning Forlax (andrahandsval) formoterol inhalation Oxis Turbuhaler Forsteo injektionsvätska, förfylld spruta Forsteo Fortum (innehåller samma substans, utbytbarhet ej bedömd av Läkemedelsverket, se lokala överenskommelser) pulver till injektions-/infusionsvätska Ceftazidim Sandoz Fosamax tablett/veckotablett Alendronat Mylan (tabl)/teva (veckotabl)/ranbaxy (endos) fosfenytoin konc till injektion och infusion Pro-Epanutin Fotil/forte ögondroppar Fotil/forte Fragmin injektionsvätska Fragmin Fucithalmic ögonsalva Fucithalmic Alenat

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Gäller från 2015-07-01 Nationellt dopingreglemente för hund Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Denna förteckning är organistationens eget regelverk och en del av Nationellt dopingreglemente

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela

SVÄLJES HELA. En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela SVÄLJES HELA En förteckning med kommentarer över tabletter/kapslar som måste eller bör sväljas hela Observera kommentarerna längst bak. Där framgår det om t.ex. en tablett som bör sväljas hel, bara kan

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 2010-03-22 Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Lennart Andrén, Klinisk Farmakologi,

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609

ÖRON-NÄSA-HALS. Öron-, näs- och halssjukdomar. Öronvärk. Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar 595 Munhålans sjukdomar 609 Öron-, näs- och halssjukdomar EVA ELLEGÅRD, KUNGSBACKA SJUKHUS, KUNGSBACKA KRISTIAN ROOS, LUNDBY SJUKHUS, GÖTEBORG INLEDNING Diagnostiken av sjukdomar

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Studie visar på stor risk för förväxling

Studie visar på stor risk för förväxling originalstudie Parenterala läkemedel med liknande namn och förpackning Studie visar på stor risk för förväxling Enkät 1 Via vårdenheternas läkemedelsansvariga, till kliniskt verksamma sjuksköterskor Inrapportering

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Riktlinjer för Palliativ vård. Njurmedicin Länssjukhuset i Kalmar

Riktlinjer för Palliativ vård. Njurmedicin Länssjukhuset i Kalmar Riktlinjer för Palliativ vård Njurmedicin Länssjukhuset i Kalmar September 2013 1 Innehållsförteckning 1 Inledning Definitioner av aktuella begrepp 3 2 Det palliativa teamet Läkarens roll vid palliativ

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning Munhålans sjukdomar mats jontell, oral medicin, sahlgrenska akademin, göteborgs universitet lars nurbo, psykiatriska kliniken, karlskrona väst inledning Detta kapitel beskriver diagnostik och behandling

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Munsjukdomar/tandvård

Munsjukdomar/tandvård Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat

Läs mer

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl Nummer 1 Februari 2005 Innehåll Kloka Listans nyheter på NSLK:s Onsdagsmöte...1 Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl...1 Endokrinologi...2 Nervsystemet...2 Matsmältningsorganen...3 Infektioner...4 Smärta/Inflammation...4

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elin Grenvall Jessica Normark. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Elin Grenvall Jessica Normark. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:56 HV Hur skiljer sig presentationen av biverkningar mellan Produktresumé och de övriga källorna bipacksedel, FASS och Patient FASS för ATC kod C07 Elin Grenvall Jessica Normark Luleå

Läs mer

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen.

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. FÖRGIFTNINGAR BEHANDLINGSANVISNINGAR OCH ANTIDOTLISTA SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2014 FRÅN GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. WWW. LÄKEMEDELSBOKEN. SE Akutmedicin

Läs mer