Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner Förnöjd Avslappnad Pirrig Redo Demokrati Viktig Tankfull Otålig På g! Glad Engagerad Förväntansfull Positiv Taggad! Nyfiken Laddad till tänderna Upprörd Trött Fairtrade Slutkörd Besviken Radikal Nöjd Spänd Förväntansfull Sömnig Energifull Respekterad Fikasugen Fundersam Upprymd På upploppet Tom Högt i tak Nervös Fantastiskt kul

2 Omslagsillustrationen föreställer den s k Moodomaten där kongressombuden varje dag under Vårdförbundets kongress kunde skriva in dagens känsla. Foto: Ulf Huett Tryck: Ineko AB Upplaga: ex Artikelnummer VF Miljömärkt trycksak

3 Innehåll Supervalår och kongress... 4 Året som gick i korthet... 6 Det här är Vårdförbundet...11 Medlemsstöd...19 Kollegial mötesplats Påverkan Demokrati Förbundsstyrelsen Årsredovisning Revisionsberättelse... 70

4 Supervalår och kongress 2014 har minst sagt varit ett intensivt år. Supervalår och kongress är två av många aktiviteter som inneburit mycket arbete, men också gett massor av ny energi in i Vårdförbundet. Vi lyckades verkligen nå vårt mål att sätta vården på den politiska agendan inför valet. En inspirerande kongress Vårdförbundets kongress samlades i maj för att besluta om ett stort antal frågor. Över hundra motioner från medlemmar behandlades och förbundsstyrelsen lade fram åtta propositioner. Två av de viktigaste besluten var de om en uppdaterad stadga och en ny organisationspolitik för Vårdförbundet. De förändringar som gjorts har alla samma mål: att underlätta den verksamhet som ska komma medlemmar till godo. Men också att vi ska ha en solid demokratisk struktur för inflytande och beslutsfattande i Vårdförbundet. Vi avslutade kongressen med att formulera ett gemensamt uttalande om alla människors lika värde. Just nu känns det extra viktigt att stå upp för våra värderingar och visa att vi är många som vill leva i ett öppet samhälle där olikheter ses som en tillgång. Vården på agendan i valrörelsen Ett mål för Vårdförbundets arbete under valrörelsen var att få upp vården som en av huvudfrågorna i de politiska debatterna. Och man kan väl inte säga annat än att vi lyckades. De inledande tio minuterna av den första partiledardebatten handlade om situationen i vården och partiledarna refererade till Vårdförbundets sommarrapport. Akademisk specialisttjänstgöring vinner mark Under valrörelsen tog vi också riktigt stora och viktiga steg för att få arbetsgivarna att införa Vårdförbundets modell för specialistutbildning av sjuksköterskor akademisk specialisttjänstgöring (AST). Det är fantastiskt roligt att fler och fler landsting och kommuner nu ansluter sig till vår modell och avsätter resurser för att investera i specialistutbildning för sina anställda. Kalmar läns landsting var först ut att göra en överenskommelse med Vårdförbundet om att med hjälp av vår modell satsa särskilt på sjuksköterskornas specialistutbildning. Ett tufft år för många Under 2014 har många medlemmar i Vårdförbundet tydligt signalerat att det finns stora brister inom vården. Även om vi på många områden ligger långt framme i utvecklingen här i Sverige, så behövs krafttag för att rätta till flera svagheter. En grundförutsättning för att en god vård ska kunna bedrivas är att de som kan tillföra den kunskap som behövs har goda arbetsvillkor och får en bra ersättning. Så är det tyvärr alltför sällan idag. Vårdförbundet har under året satsat särskilt på att komma framåt när det gäller arbetstider. Många av de avtal som reglerar arbetstiderna är omoderna och behöver anpassas efter en modern vård. Några små steg framåt har åstadkommits, men många fler förbättringar behövs om vården ska kunna locka till sig den kunskap och arbetskraft som behövs. Utifrån kongressens beslut har ett större arbete startats för att utveckla Vårdförbundets arbete för en hälsosam vårdmiljö. En gedigen genomgång av aktuell forskning inom området har gjorts under hösten Arbetet fortsätter nu med att formulera strategier och handlingsplaner för ett utökat och utvecklat arbete för att påverka för bättre villkor och bättre arbetsmiljö för alla medlemmar i Vårdförbundet. Utveckling av vårdpolitiken Vårdförbundet företräder fyra professioner. Att vara en profession och inneha legitimation innebär bland annat ett ansvar för att utveckla det egna kunskapsområdet och därmed utveckla vården. Den vårdpolitik som Vårdförbundet driver sedan några år har på flera sätt blivit verklighet och inom andra områden blivit inaktuell. Därför beslutade kongressen om att en utvecklad idé om vården ska tas fram i bred dialog inom förbundet. 4

5 Projektet har under 2014 kommit en bra bit på väg. För att verkligen öppna upp tankarna och tänka nytt har vi använt oss av en scenariometodik där olika möjliga framtidsbilder kan jämföras. Genom att utforska hur vården och det omgivande samhället skulle kunna se ut om en viss drivkraft tog överhand, så har vi fått nya perspektiv på de frågor och förslag som Vårdförbundet driver. Scenarioutforskningen har gett oss stora möjligheter till intern dialog och diskussion, men också öppnat upp för spännande dialog med beslutsfattare, andra professioner, experter och forskare inom många intressanta områden. Under början av 2015 ska den nya vårdpolitiken börja formuleras, för att i maj beslutas av en extra kongress per capsulam. Mitt varma tack Jag är mycket glad och stolt över att ha fått förtroendet att vara Vårdförbundets förbundsordförande ytterligare en kongressperiod. Jag ser varje dag hur vårt gemensamma arbete gör skillnad, och hur viktig vår påverkan är. Det är fantastiskt att få vara del av och känna den kraft som medlemmar lägger ner både i sitt arbete och i sitt fackliga engagemang. Jag vill rikta mitt varma tack till alla medlemmar, förtroendevalda, medarbetare, samarbetspartners och inspiratörer. Tillsammans gör vi vården bättre! Sineva Ribeiro Förbundsordförande Vårdförbundet 5

6 Året som gick i korthet Januari Vårdförbundet Mentor startade Vårdförbundet Mentor är ett utvecklingsprojekt i Vårdförbundet. Syftet med projektet är att ge nya kollegor i yrket styrkan att utvecklas i sin profession samt se möjligheter till framtida karriärvägar inom yrket. 164 medlemmar anmälde sitt intresse för att vara antingen mentor eller adept. 60 av dem deltog i det första mentorprogrammet under Nytt pensionsavtal för unga från 1 januari Den 1 januari trädde ett nytt pensionsavtal i kraft för medlemmar födda 1986 eller senare som är anställda inom kommun och landsting. Förhandlingar om ett nytt kommunalt pensionsavtal har pågått sedan september 2012 då Sveriges Kommuner och Landsting /Pacta sade upp avtalet med de fackliga organisationerna. Det nya avtalet har träffats mellan Vårdförbundet och de kommunala fackförbunden inom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta. Februari Vårdförbundet deltog under Centerpartiets kommundagar i Malmö Vårdförbundet deltog under 2014 på många av de politiska partiernas kommundagar runt om i landet. I februari var vi på plats på Centerns kommundagar i Malmö för att prata om vår valplattform "Två måsten i vårdpolitiken. Vården är en av de viktigaste valfrågorna, och Vårdförbundet valde att under året lyfta två huvudfrågor: säkrad kompetensförsörjning och sammanhållen vård för varje person. Det blev många diskussioner både med politiker och medlemmar som fanns på plats. Annie Lööf besökte montern och pratade om kompetensförsörjning i kommunerna och lyfte speciellt behovet av specialistutbildade sjuksköterskor för att kunna erbjuda äldre en bättre vård. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro var en av de som deltog i talarstafetten på rörelsens manifestation för jämställda löner den 8 mars. 6

7 Mars Vårdförbundets ordförande talade på rörelsens manifestation för jämställda löner Lördagen den 8 mars samlades 15:53-rörelsen till en manifestation för jämställda löner på Sergels torg i Stockholm. Förutom sambamusik, kaffe och lönekakor bjöds deltagarna på en talarstafett. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro var en av dem som talade. Stort intresse för frågan om hur man kan lösa bristen på sjuksköterskor Den 14 mars deltog Vårdförbundet tillsammans med ett hundratal företrädare för svensk sjukvård i Dagens Medicins debatt i Stockholm om Hur stor brist på sjuksköterskor tål sjukvården? Diskussionerna handlade om utbildningsfrågor, värdering av sjuksköterskor, ledningsfrågor och ansvar för att ta tillvara kunskap och kompetens hos befintliga sjuksköterskor men också stimulera till att fler söker sig till utbildning och specialistutbildning. Vårdförbundet gav förslag på nationell reglering av akademisk specialisttjänstgöring Regeringen fick i uppdrag att lämna förslag på hur man kan komma tillrätta med bristen på specialistsjuksköterskor i landet. Vi uppvaktade Socialdepartementet med vårt förslag om akademisk specialisttjänstgöring och lyfte fram vikten av en nationell reglering där landstingens och kommunernas ansvar för att inrätta utbildningsanställningar för sjuksköterskor slås fast. April Direktlinje för chefer och ledare hos Vårdförbundet Direkt Våra chefs- och ledarmedlemmar fick i april ett eget knappval när de ringer till Vårdförbundet Direkt. Om man väljer knappval 5 så kopplas man direkt till en av våra rådgivare på Vårdförbundet Direkt Chef. Chefslinjen är ett komplement till de lokala rådgivarna som fortfarande finns kvar. Premiär för valpodcast Vårdförbundet såg två måsten i vårdpolitiken inför valen 2014 till kommun, landsting och riksdag: att säkra kompetensförsörjningen och att hålla samman vården för varje person. I Vårdförbundets valpodcast fördes fördjupade samtal om dessa två måsten. Maj Vårdförbundets kongress Den 5-8 maj hölls Vårdförbundets kongress. Under fyra intensiva dagar diskuterade 200 kongressombud vad Vårdförbundet ska fokusera på under de närmaste åren. En ny stadga och en ny organisationspolitisk idé var två av besluten som fattades av kongressen. Kongressen antog också förbundsstyrelsens förslag att under den kommande kongressperioden ta fram en ny idé om en hälsosam vårdmiljö och en ny idé om vården. Ny förbundsstyrelse valdes Under kongressen valdes Vårdförbundets nya förbundsstyrelse. Det valdes även nya revisorer och en ny valberedning. Unik konferens om vårdorganisationens inverkan på hälsa och säkerhet Den 5 maj 2014 anordnade Vårdförbundet i samarbete med Karolinska Institutet och Svensk sjuksköterskeförening ett symposium om hur vårdorganisationen påverkar hälsa och säkerhet för patienter och personal. Huvudtalare var den amerikanska professorn i omvårdnad Linda Aiken. Historiskt första årsmöte för Vårdförbundet Student Den maj samlades Vårdförbundet Student i Bålsta utanför Stockholm för sitt första årsmöte någonsin. En ny studentstyrelse valdes och prioriterade områden för kommande verksamhetsår diskuterades och beslutades. Juni Vårdförbundet deltog på Pride Många av Vårdförbundets avdelningar deltog på de olika Pride-arrangemang som ägde rum i hela landet från maj till november. I juni arrangerades West Pride i Göteborg. Vårdförbundet deltog under parollen Vårdförbundet oavsett vem du älskar. Uttalande om vård till asylsökande och papperslösa Vårdförbundet antog tillsammans med 22 andra professionsorganisationer i vården ett uttalande om vård till asylsökande och papperslösa. Där lyftes särskilt allas lika värde enligt människovärdesprincipen fram. 7

8 Juli Fantastisk vecka för Vårdförbundet i Almedalen Under hela politikerveckan i Almedalen hade vi en fantastisk medienärvaro och genomförde rappa och kärnfulla Heta stolen-samtal där Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro diskuterade med partiernas talespersoner för hälso- och sjukvårdsfrågor. Har vården plats för patienten? Den 1 juli arrangerade Vårdförbundet ett fullsatt lunchseminarium i Almedalen om personcentrerad vård och framtidens teamarbete. Under rubriken "Har vården plats för patienten?" diskuterade paneldeltagare från vårdens olika professioner fördelar och utmaningar med ett personcentrerat arbetssätt i vården. Augusti Akademisk specialisttjänstgöring på agendan i valspurten Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring (AST) för sjuksköterskor fick efter sommaren fäste runt om i landet. Vallöften och överenskommelser avlöste varandra nästan dagligen under valspurten. Kalmar läns landsting var först ut med att skriva under en gemensam avsiktsförklaring med Vårdförbundet om att införa utbildningsanställningar reglerade inom kollektivavtal för sjuksköterskor. Under hösten har landstingen i Västerbotten, Skåne, Örebro och Blekinge också lovat införa utbildningsplatser enligt AST-modellen. Heby kommun i Uppsala län blev första kommun i landet som lovat införa AST för sina anställda. September Vårdförbundets årliga sommarrapport om bemanningssituationen i vården släpptes Ekot rapporterade den 23 september om Vårdförbundets sommarrapport som släpptes samma dag. I rapporten framgår det tydligt att bristen på sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker varit stor över hela landet under sommaren. Åttonde nationella patientsäkerhetskonferensen ägde rum I september hölls den åttonde nationella patientsäkerhetskonferensen, där Vårdförbundet är en av arrangörerna. Cirka personer deltog i en rad seminarier och föreläsningar i ämnet patientsäkerhet. Temat var Patientens säkra väg genom vården. Under Patientsäkerhetskonferensen erbjöd Vårdförbundet speedcoaching för medlemmar som är chefer eller ledare, något som många passade på att utnyttja. Oktober Vårdförbundet Direkt fyllde ett år Den första oktober 2014 hade vår rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt funnits i ett år. Under detta första år har vi haft kontakter med medlemmar på telefon och via webben. De vanligaste frågorna handlar om lön. Rådgivarna har varierad bakgrund och erfarenhet; jurister, personal- och samhällsvetare och också våra professioner sjuksköterska och biomedicinsk analytiker finns representerade. Under Almedalsveckan genomfördes rappa och kärnfulla Heta stolen-samtal där Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro diskuterade med partiernas talespersoner i hälso- och sjukvårdsfrågor, här med Filippa Reinfeldt landstingsråd (M) i Stockholm. 8

9 Reglerade specialistutbildningar för röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker Vårdförbundet tog under året nästa steg i utbildningsfrågan och utvecklade tillsammans med yrkesföreningarna Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL, två idéer som beskriver hur vi vill att specialistutbildningar för röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker ska regleras och genomföras. Avtalet med SKL för medlemmar löper vidare Vårdförbundet och Fysioterapeuterna beslutade att låta det gemensamma avtalet med Sveriges kommuner och landsting, SKL, löpa vidare ett år. Löneavtalet har gett relativt bra löneökningar jämfört med andra och vi ser att det finns goda förutsättningar att utveckla den lokala lönebildningen framåt. Vårdförbundspriset delades ut på Vårdgalan På Vårdgalan, som ägde rum den 8 oktober i Stockholm, kunde deltagarna lyssna till intressanta föreläsningar och mingla med kollegor. Där delades också Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam och Vårdförbundets förbättringsstipendium ut. Mare Teinlum-Kruse, leg. strokesjuksköterska och teamledare vid Strokeenheten på Sahlgrenska sjukhuset, tilldelades Vårdförbundspriset för sitt arbete med understödd hemgång vid stroke. November Sineva Ribeiro mötte tre nya ministrar på tre dagar Vårdförbundet träffade i november tre ministrar från den nya regeringen; Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister samt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Vi presenterade vår politik för att utveckla vården och förbättra förutsättningarna för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundsveckan 2014 Under Vårdförbundsveckan den november ordnade våra lokala avdelningar runt om i landet bland annat välbesökta medlemsmöten, föreläsningar och biokvällar. December Vårdförbundet stödde arbetet mot ebola och flyktingkatastrofen i Syrien Vårdförbundet bidrog med kronor vardera till Läkare utan gränsers arbete med den pågående ebolaepidemin och till UNHCRs arbete med flyktingsituationen i Syrien. 9

10

11 Det här är Vårdförbundet Medlem i Vårdförbundet Det finns många goda skäl till att vara medlem i Vårdförbundet. Du blir en bättre yrkesutövare och får ett tryggare och mer utvecklande arbetsliv. Dessutom får du tillgång till alla de erbjudanden som medlemskapet innebär. Du har nytta av ditt medlemskap som student, yrkesverksam, forskare, chef och företagare. Vårdförbundet är din kollegiala mötesplats och din partner i yrkeslivet. Du får: Rådgivning och stöd Möjlighet att påverka - om du vill Kollektivavtal som reglerar villkoren i din anställning Tidningen Vårdfokus Stipendier och resebidrag, medlemserbjudanden Marknadens bästa inkomstförsäkring Som medlem i Vårdförbundet är du del i en demokratisk organisation. Vårdförbundet består av dig och alla andra medlemmar. Det här är Vårdförbundet - ändamål, uppdrag och ursprung Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Ett yrkesförbund är ett fackförbund som bygger på yrkestillhörighet. Vårdförbundet organiserar fyra professioner; legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning. Det är idag medlemmar som är samlade i en gemensam organisation. Detta ger en plattform och utrymme för alla fyra yrkena att utvecklas, i helheten och i sin särart. Vårdförbundets uppdrag, som det beslutats genom stadgarna, är att vi med utgångspunkt i våra grundläggande värderingar ska: Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilda individens utveckling i sin yrkesroll. Förbättra individernas och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet. Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Påverka utvecklingen i samhällsfrågor. Våra fyra yrkesgrupper har en historia som liknar varandra och har mött samma hinder. Vi har tillsammans och var för sig utvecklat yrke, vård och villkor. Redan 1886 slöt sig barnmorskor samman, sjuksköterskor inte långt därefter. Omvårdnad som kunskapsområde etablerades först på 1980-talet. Vi fick vår första professor Biomedicinska analytiker fick sin legitimation 2006 och röntgensjuksköterskor sin yrkesetiska kod Vi har drivit utvecklingen av professionerna; kämpat för utbildningar, samhällets erkännande genom legitimation, för mer forskning, för högre lön och bättre arbetsmiljö och för en god och säker vård. Vi kan inte ta de landvinningar som gjorts för givna. Rätten att sluta sig samman och kampen för bra villkor har varit och är förutsättningar för våra yrkens möjligheter. Våra medlemmars kunskap och engagemang är grunden och drivkraften i vårt arbete. Solidaritet är viktigt för oss, med varandra och i det arbete vi utför. Det här vill Vårdförbundet Övergripande vill vi: Utveckla vården och göra den säker. Arbeta för en personcentrerad vård. Arbeta för ett hållbart yrkesliv. Arbeta för högre löner. För att lyckas med detta behöver vi vara många för att vara starka. Vi ska också fortsätta att vara en stark röst i samhällsdebatten som sätter agendan. 11

12 Vår Vision 2018 för hälsa och helhet är vår samlande långsiktiga kompass och ligger till grund för Vårdförbundets politik och viljeinriktning. Vi agerar proaktivt och kommer med förslag till förbättringar. Visionen har konkretiserats genom olika idéprogram: Vår idé om vården Vår idé om vårdens ledarskap Vår utbildningspolitiska idé Vår lönepolitiska idé Vår idé om en hälsosam vårdmiljö Idéerna konkretiseras i olika ställningstaganden och krav. Exempelvis har vi under året tagit fram ett eget förslag när det gäller akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor och krav som drivits under valrörelsen för att påverka politikerna. Så här är Vårdförbundet organiserat Vårdförbundet är organiserat för att genomföra fyra uppgifter kopplade till uppdrag och vilja: Medlemsstöd Påverkan Kollegial mötesplats Demokrati Verksamhetsplanen för 2014 har utgått från dessa fyra perspektiv och detta speglas också i årets verksamhetsberättelse. Eftersom organiseringen utgår från att Vårdförbundet är en idéburen medlemsorganisation är medlem i fokus både som uppdragsgivare, aktör och den som också ska ha tillgång till individuellt stöd. Medlem väljer förtroendevalda i Vårdförbundet och har inflytande i och utanför den formella, demokratiska organisationen. Förtroendevald i Vårdförbundet ansvarar för att i dialog med medlemmar lyssna in behov, åsikter och idéer för att tillsammans finna och formulera konstruktiva krav och lösningar. Det finns 21 lokala avdelningar inom förbundet som arbetar utifrån beslut av förbundsstyrelse och kongress och där medlemmarna på årsmöten väljer avdelningsstyrelse och ombud till kongressen. I de lokala avdelningarna vidareutvecklas den lokala verksamheten för kommande år utifrån en förbundsgemensam verksamhetsplan. Lokalavdelningarna driver Vårdförbundets politik utifrån lokala förutsättningar och arbetar mycket med lokalt påverkansarbete. I Vårdförbundets demokratiska struktur är det kongressen som är högsta beslutande organ. Ordinarie kongress genomfördes under 2014 och resultatet beskrivs i denna verksamhetsberättelse. Sedan 2002 är Vårdförbundet en juridisk person med en förbundsstyrelse som leder, styr och ansvarar för verksamheten mellan kongresserna. Som stöd för att genomföra verksamheten har Vårdförbundet valt att ha anställda medarbetare. Kansliet består av cirka 176 medarbetare som arbetar på nationella kansliet och på de 21 lokala kontoren runt om i landet. Uppgiften är att verkställa den politiska viljeinriktningen, samt att stödja och ge service till förtroendevalda och medlemmar. Från och med i år finns det enbart en gemensam verksamhetsberättelse som omfattar Vårdförbundets samlade verksamhet De 21 lokala avdelningarna avger varsin årsrapport. Vårt hållbarhetsarbete Vårdförbundet är en Fair Union vilket innebär att vi ska leva upp till våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och arbeta för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi arbetar med systematiskt miljöarbete och kontinuerliga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan. Miljöarbete Vårdförbundet har ett strukturerat miljöarbete och är miljödiplomerat sedan Under 2014 genomfördes en miljörevision. Vårdförbundets miljöarbete reviderades och denna gång med särskilt fokus på avdelning Stockholm. Under revisionen deltog också representanter från två andra lokalavdelningar. Det är fjärde året som Vårdförbundet miljöarbete revideras och ett nytt miljödiplom erhölls som gäller till och med 4 juni Hållbarhetsarbetet integrerat i verksamhetsplaneringen Under året har hållbarhetsarbetet integrerats tydligare i den ordinarie verksamhetsplaneringen och budgetarbetet, vilket ger ännu bättre förutsättningar att skapa ett gemensamt fokus på området. Gemensamma operativa mål finns för verksamhetsåret 2015 samt flera mätbara indikatorer för uppföljning. Det operativa målet för Fair Unionarbetet fokuserar på Vårdförbundets utveckling som Fair Union och omfattar även organisationens miljöarbete. Det tidigare målet om att utbilda 300 Fairtrade-ambassadörer ligger fast och fram till och med år 2014 har drygt 160 Fairtrade-ambassadörer utbildats via Vårdförbundet. 12

13 Fair Trade I oktober deltog Vårdförbundet i Fairtrade Sveriges fikautmaning Fairtrade Challenge och deltagare fikade med Fairtrade-märkt kaffe, te, choklad, bananer m m. Vid årets medarbetardagar i september föreläste Pär Holmgren för Vårdförbundets anställda på temat mat och klimat. Klimatpåverkan Vi fortsätter att köpa miljömärkt el och energiförbrukningen har minskat något jämfört med föregående år. Antalet resta mil har minskat för alla typer av tjänsteresor jämfört med motsvarande period föregående år. Tjänsteresor med flyg har minskat med 25 procent och förtroendevaldas resor med bil har minskat med 23 procent jämfört med Vårdförbundet har därmed reducerat sin klimatpåverkan från flyg med 25 procent. Sedan starten 2011 har vi klimatkompenserat totalt ton CO2e*, vilket motsvarar cirka träd planterade på en yta motsvarande cirka 16 fotbollsplaner. Siffrorna baseras på en genomsnittlig plantering av 499 träd per hektar. Klimatkompensation sker för de flygresor som bokas via vår anlitade resebyrå. Utsläppen av CO2 (koldioxid) från årets tågresor motsvarar utsläppen från 0,592 liter bensin. Nyckeltal Energi - el (kwh) Tjänsteresor med bil (anställda, mil) Tjänsteresor med bil (förtroendevalda, mil) Tåg (mil) Flyg (mil) Koldioxidutsläpp, flygresor (ton) * e står för ekvivalenter och tar in alla de sju växthusgaser som bidrar till klimatpåverkan. 13

14 Vi blir fler! Under året har antalet medlemmar i Vårdförbundet ökat med personer (760 personer år 2013). Vid årsskiftet var antalet medlemmar personer. Den medlemsgrupp som växer mest är studenter där förbundet under året gjort stora satsningar för att bygga upp den nya studentorganisationen, Vårdförbundet Student. Att rekrytera fler medlemmar är en självklar huvuduppgift för en organisation och något som ständigt finns på dagordningen såväl hos förtroendevalda som hos medarbetare. Medlemsrekrytering är ett långsiktigt arbete som alla måste känna sig delaktiga i. Att vara många medlemmar är viktigt utifrån flera aspekter. För en facklig organisation är en hög organisationsgrad viktig för att kunna företräda sina medlemmar i såväl avtalsförhandlingar som i opinionsbildning. Ju fler medlemmar, desto fler ambassadörer som kan verka för att förändra vården i den riktning vi önskar. Under kongressen 2014 antogs mål för medlemsutvecklingen för åren Kvantitativa mål finns för yrkesverksamma medlemmar, studentmedlemmar och medlemsutträden. Kvalitativa mål finns gällande nöjdhet och rekommendation. Alla inom Vårdförbundet - förtroendevalda och anställda - har ett ansvar och bidrar till att rekrytera nya medlemmar och skapa största möjliga medlemsvärde. För att kunna arbeta enhetligt och samordnat med medlemsrekrytering inrättades under 2013 en ny avdelning på nationella kansliet marknads- och medlemsutvecklingsavdelningen. Under 2014 har avdelningen stöttat Vårdförbundets lokala avdelningar i rekryteringsarbetet. Ett nytt medlemsrekryteringsmaterial, broschyrer, annonser och affischer har tagits fram. Vi har vid ett antal tillfällen provat att kontakta nylegitimerade i våra fyra yrken via telefon och erbjudit medlemskap. Dessa kampanjer har visat sig vara lyckosamma och nått ett mycket bra resultat. Årlig medlemsundersökning Årligen genomförs en större medlemsundersökning för att kunna följa våra medlemmars uppfattning om Vårdförbundet. Syftet är att utvecklas för att hela tiden bättre kunna möta era förväntningar. Undersökningsresultatet ligger till grund för nöjd medlemsindex (NMI). Undersökningen ger underlag för vad som bör förbättras och vad ni medlemmar efterlyser i kontakten med oss. Resultatet från årets undersökning visar på en positiv förändring inom flera områden men det finns flera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Rekrytera fler medlemmar och stötta de medlemmar vi har Antalet medlemmar har ökat under 2014, men vi behöver bli ännu fler, för att Vårdförbundet även i fortsättningen ska vara en stark påverkansfaktor inom hälso- och sjukvård. Ökad medlemstillväxt är något som vi kommer att fokusera på under kommande år. Vårdförbundet vill vara tillgängligt på arbetsplatser och där presumtiva medlemmar finns. Fortsatt arbete med att skapa fler forum där medlemmar kan mötas på sina villkor kommer att prioriteras. Tillsammans behöver vi arbeta mer för att öka antalet förhandlingsbara medlemmar och att behålla våra studerandemedlemmar när de blir yrkesverksamma. Att möta medlemmar inom kommunal vård och omsorg och inom privat sektor är något som behöver göras bättre. Stödet till dessa måste förbättras och även kunskapen inom dessa vårdområden. Årlig nettoförändring av antal medlemmar

15 Medlemsutveckling åren Vårdförbundets medlemsantal per fördelat efter medlemskategori Medlemskategori Antal medlemmar Förändring antal Förändring procent Yrkesverksam ,4 % Yrkesverksam - annat avtalsområde ,2 % Ej yrkesverksam ,9 % Student % Pensionär ,6 % Totalt ,9 % Vårdförbundets medlemsantal per fördelat efter medlemskategori och yrke Medlemskategori Barnmorskor Biomedicinska analytiker Röntgensjuksköterskor Sjuksköterskor Annat yrke Totalt Vårdförbundet Yrkesverksam Yrkesverksam - annat avtalsområde Ej yrkesverksam Student Pensionär Totalt

16 Anslutningsgrad yrkesverksamma medlemmar per avdelning 94% Antal utträden % % 86% % Utträdesorsak Uteslutits pga bristande betalning Pensionerad % Annan orsak % 85% 78% 77% 68% 59% Missnöjd med Vårdförbundet Bytt till annat yrke Övergått till annat fackförbund Ej angivit orsak % 85% Utlandsflytt/utlandsarbete Avliden Föräldraledig % 88% 82% 88% 71% Studerar Arbetslös/ej yrkesverksam 59 4 Sjukskriven 49 * 72% 90% Övrigt Startar företag 21 * Totalt % 96% Anslutningsgraden är en uppskattning som bygger på en rad antaganden och resultatet ska tolkas som en nivåbeskrivning och inte som ett exakt värde. Antalet juridiska medlemmar (idag) jämförs mot sysselsättningsstatistiken för år

17 Vårdförbundets kostnader fördelat per verksamhetsområde Medlemsstöd 4% Påverkan 10% Personalkostnader 41% 12% 4% Demokrati Kollegial mötesplats 12% Verksamhetsstöd Diagrammet är ett förenklat sätt att visa hur pengarna användes år Diagrammet visar kostnadernas relativa storlek. Verksamhetsplan och ekonomi sorterades i verksamhetsområdena: Medlemsstöd, Påverkan, Demokrati, Kollegial mötesplats och Verksamhetsstöd. I Medlemsstöd, Påverkan, Demokrati och Kollegial mötesplats ingår bara direkta kostnader. I Verksamhetsstöd ingår förbundets basverksamhet och här återfinns också gemensamma kostnader som t ex lokaler, it/telefoni. I Verksamhetsstöd ingår också Vårdförbundet Direkt och arbetet med att besvara remisser. Kostnad för anställda har inte fördelats per verksamhetsområde. Det betyder att i Personalkostnad ingår nedlagt arbete som finns inom alla verksamhetsområden. 17

18

19 Medlemsstöd Vårdförbundets medlemsstöd skapar medlemsvärde och möter medlemmens behov genom professionalitet och tillgänglighet. Att ge bra stöd till dig som är medlem och öka medlemsnyttan är något som genomsyrar allt arbete i Vårdförbundet. Genom att ge utbildningar, arrangera medlemsmöten och föreläsningar och informera om olika vård-, yrkes- eller villkorsfrågor vill vi öka värdet av ditt medlemskap hos oss. Vi utvecklar former för information och rådgivning utifrån våra medlemmars yrken och anställningar. Det kan exempelvis gälla områden som hälso- och sjukvårdsrätt, arbetsrätt och våra kollektivavtal. Våra medlemmar behöver också stöd utifrån det ansvar och den behörighet som följer av legitimationen. Du som medlem ska kunna få det stödet genom olika kanaler och på olika tider. Lokalt stöd till förtroendevalda och medlemmar Vårdförbundets lokala avdelningar arbetar för att ge stöd till förtroendevalda och medlemmar på många olika sätt. Många avdelningar har infört mentorskap för förtroendevalda på arbetsplatserna något som har fått bra genomslag. Vi ser att detta coachande förhållningssätt skapar en ökad tillgänglighet och trygghet i uppdraget. För att förbättra medlemsstödet har vissa avdelningar infört en särskild funktion - tillgänglig förtroendevald - som under vardagar finns tillgänglig för att besvara frågor från medlemmar. Avdelning Skåne har skapat flera medlemsuppsökande team; dialogteamet, som ansvarar för rekrytering på arbetsplatserna, utbildningsteamet, som ansvarar för all utbildning av förtroendevalda, huvudskyddsombudsteamet, som ansvarar för kommunikationen med förtroendevalda på olika nivåer samt är part mot arbetsgivaren och privata teamet, som ansvarar för kommunikation med medlemmar och förtroendevalda i den privata sektorn. I många lokala avdelningar möter man medlemmar utifrån deras individuella behov genom olika specialiserade arbetsgrupper, i Östergötland finns t ex arbetsgruppen för Enskilda medlemsärenden, EMÄ. Ärendena i denna grupp har under året handlat om exempelvis rehabilitering, avstängningar och anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utvärderingarna har visat på goda resultat och nöjda medlemmar. Andra avdelningar har rehabgrupper där de som stöttar medlemmar utifrån sjukskrivning och rehabilitering har en djupare kunskap om arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering. Avdelning Västra Götaland startade under 2014 en ny mötesplats kallad Vårdförbundet i vardagen med syfte är att öka möjligheten för både medlemmar och icke-medlemmar att kunna ställa en spontan fråga genom att finnas tillgängliga på samma tid och plats varje månad. Vårdförbundet Direkt Verksamheten hos Vårdförbundet Direkt handlar om att ge råd och stöd till våra medlemmar och förtroendevalda i arbetsrättsliga frågor, likväl som frågor kring medlemskap och profession. Tanken är att ha hög service och tillgänglighet det ska vara lätt att komma i kontakt med Vårdförbundet och därför har Vårdförbundet Direkt öppet alla vardagar mellan kl 8 och 18. Rådgivningen sker via telefon eller mejl (kontaktformulär via vår webbplats), och blivande medlemmar kan också sms:a in och få hjälp med sin medlemsansökan. Nära kontakter med medlemmar och förtroendevalda Under 2014 hade Vårdförbundet Direkt kontakter via telefon, kontakter via kontaktformulär på vår webbplats och 52 sms-kontakter. Den vanligaste frågan gäller lön och andra ersättningar, var sjunde samtal handlar om lönefrågor. Medlemmar ska t ex byta jobb och är intresserade av lönestatistik i yrket, frågan kan också gälla lönesamtal eller OB-ersättningar och andra tillägg till lönen. Komplement till lokala avdelningar Vårdförbundet Direkt kompletterar de lokala avdelningarna så att vi tillsammans kan ge bästa möjliga service till dig som medlem. Vissa frågor 19

20 från medlemmar behöver svar från Vårdförbundets lokala avdelning, eller att Vårdförbundet behöver agera i frågan. I dessa fall skickar Vårdförbundet Direkt frågan vidare till rätt lokalavdelning så att medlemmen kan få lokal kontakt. Ungefär tolv procent av kontakterna skickas vidare för lokal hantering, resterande frågor besvaras av rådgivarna på Vårdförbundet Direkt. Personlig återkoppling inom 24 timmar Vårdförbundet Direkts servicemål för verksamheten är att 90 procent av alla som ringer till oss ska komma fram inom en minut. De som kontaktar oss via webbfrågor ska få personlig återkoppling inom 24 timmar, och alla som kontaktar oss ska vara nöjda med bemötandet. Under 2014 kom 73 procent av samtalen fram inom en minut. Nöjdheten med bemötande mäts via NMI, nöjd medlemsindex. Nya medlemmar Vårdförbundet Direkt har möjlighet att registrera medlemmar direkt via telefonkontakten. Under 2014 direktregistrerade vi cirka 900 medlemmar till Vårdförbundet, vilket var vårt rekryteringsmål för året. Samtidigt kontaktades vi av 443 personer som ville gå ur Vårdförbundet, men som ångrade sitt beslut om utträde efter samtal med Vårdförbundet Direkts rådgivare. Svar på ofta återkommande frågor sprids via webb och sociala medier Om många medlemmar ställer frågor inom ett visst område fångar vi upp det och informerar via nyhetsbrev, vår webbplats eller sociala medier. På så sätt sprider vi information till de medlemmar som kanske ännu inte hunnit ställa frågan. Under 2014 skickade vi bl a ut ett nyhetsbrev om vad medlemmar ska tänka på inför sommaren och en lathund med OB-ersättningar inför jul- och nyårshelgerna. Egen linje för chefer och ledare I april 2014 fick våra chefs- och ledarmedlemmar ett eget knappval i vårt telefonnummer, för att få bättre stöd i arbetssituationen. Vi har fått totalt % Vårdförbundet Direkt andel kontakter i olika frågor Anställning Anställningstrygghet/uppsägning Arbetslöshet Arbetsmiljö/vårdmiljö Arbetstid Inträde Jämställdhet/diskriminering Ledighet Lön MBL och samverkan Medlemsförmåner Medlemsförsäkringar Medlemsregisterfråga/ändring Offentlighet/sekretess Patientsäkerhet Pension Professionsfrågor Sjuk/rehabilitering Utträde Vårdförbundets organisation Vårdutveckling Ångrat utträde Övrigt

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Hårda bandage. Tema: Genus i vården. Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7

Hårda bandage. Tema: Genus i vården. Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7 Hårda bandage Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Nr 1 Mars 2012 Tema: Genus i vården Vad är vi värda 2 Lön och bostad 5 Dåliga referenser 6 7 LEDAREN Vad är vi värda Vintern har släppt taget

Läs mer

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen Ut med A4, in med G5 Vinn signerade 438 dagar Forskningen gör framsteg Nr 1 2014 Alkohol, psoriasis & klass LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om vården Sineva Ribeiro Dialog bättre

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer