Program kl Läsminnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program kl.09.00 09.15 Läsminnen"

Transkript

1 Sidan 1 av En dag fylld av läsglädje! Högskolan Kristianstad inbjuder dig som är lärare på grundskolan och gymnasiet samt bibliotekarier till Läskonferens fredagen den 20 mars 2015 i Kristianstad. God läsförmåga är en förutsättning för livslångt lärande. God läsförmåga ökar läslusten och främjar goda läsvanor. God läsförmåga är avgörande för att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen. Om inte lärare själva är aktiva läsare och utgör goda läsförebilder för sina elever är det svårt för eleverna att förstå glädjen med läsning och läsfärdighetens grundläggande betydelse för demokratiskt deltagande, inlärning, utbildning och arbetsliv. Läsning av skönlitterära texter är av särskild betydelse för att väcka lusten till att läsa och att utvecklas som läsare.

2 Sidan 2 av 6 Program kl Läsminnen kl Välkomna! kl Språkets DNA en läsande och skrivande klass Torgny Karnstedt, författare och läsfrämjare Språket ger oss människor identitet, självkänsla och verklighetsuppfattning. Rätten till språket är en förutsättning för demokratins fortlevnad och en viktig del av vårt immunförsvar. Förståelsen av hur språkets gränser blir vår världs gränser måste genomsyra hela bildnings och utbildningskedjan. Med utgångspunkt från sin bok "Mannen som gick ut och kom in", som bygger på 30 års läsfrämjande verksamhet och skrivarverkstäder i skolor runt om i landet, berör Torgny pojkars och flickors olika förhållande till språket, om behovet av lyhörda pedagoger, goda förebilder och externa inspiratörer. De senaste PISA rapporterna skrämmer, men bortom de röda siffrorna kryllar det av liv, hopp och kraft. kl Kaffe och bokbad kl The Literate Mind in School and Life Judith A. Langer, Distinguished Research Professor at the University at Albany In recent years, many countries, including Sweden, have been focusing a great deal of attention on results of the PISA literacy assessments, and have been revising educational goals and instruction to improve student performance. Judith Langer will speak about some of the problems this is causing, with special emphasis on the declining attention to literature instruction. Based on her 25 plus years of research on the subject, she argues that this is detrimental to students full literacy learning. She will explain the ways in which literature instruction can support exactly the kinds of reasoning needed for success in the 21 st century workplace. kl Exploring Horizons of Possibilities, Envisioning Knowledge Mary Ingemansson, lektor i svenska inriktning litteraturvetenskap, Högskolan Kristianstad Judith A. Langer, Distinguished Research Professor at the University at Albany Samtal om Langers teorier och hur de kan omsättas i den vardagliga undervisningen med fokus på läsning.

3 Sidan 3 av 6 kl Lunch kl Att skriva är att drömma Ulf Stark barn och ungdomsboksförfattare Ulf berättar om sin egen läsning och valda delar av sin produktion. kl Om vikten av att bli sedd för att kunna utvecklas som läsare Carina Persson skolbibliotekarie, Lindeängeskolan Malmö "Man ska låta dem virra runt lite, men samtidigt ska man finnas där och uppmärksamma vad de läser och visa att man har tid att lyssna på deras tankar och idéer." Carina berättar om hur hon med avstamp i Judith A. Langers textsamtal arbetar tillsammans med eleverna med hur de fyller på sina föreställningsvärldar gemensamt, genom samtal kring litteratur. De läser, pratar och skriver gemensamt och individuellt. De förstärker sina läsupplevelser tillsammans. Tanken är att genom att fånga upp eleverna både som grupp och som individer, kunna föra en dialog, där alla blir sedda i sin läsning på sin nivå. kl Kaffe och bokbad kl ipad som digitalt verktyg i undervisningen Karin Jönsson lektor i svenska med didaktisk inriktning Malmö Högskolan En snabb digital utveckling innebär en utmaning för alla som arbetar i skolan. Samtidigt erbjuder den nya tekniken nya möjligheter. Barn och ungdomar i olika åldrar rör sig på helt nya textfält och läsandet och lärandet sker i många miljöer. De hanterar mobila enheter, som mobiltelefoner och datorplattor, med en självklarhet. Skillnaderna i hur elever använder teknik utanför skolan och i skolan ökar. Under tre år har Karin följt och dokumenterat undervisningen i de tidiga skolåren i en klass där alla elever i årskurs 1 fick en ipad. Den undervisning som hon följde handlade främst om läsande och skrivande. Det Karin ville förstå var: Hur läraren använder den nya tekniken i undervisningen? Vad barnen använder tekniken till? Om undervisningsinnehållet påverkas av den nya tekniken och i så fall hur? Projektet avslutades våren 2014 och Karin arbetar just nu med att sammanställa materialet.

4 Sidan 4 av 6 kl Att få mötas och utmanas i samtal om film och litteratur Maria Söderling gy lärare fil. lic. svenska med didaktisk inriktning Till skolan kommer elever med en mängd olika erfarenheter, inte minst av texter i olika former som film, dataspel och skönlitteratur. Som lärare vill vi att dessa erfarenheter ska få mötas och berika varandra, men också att eleverna ska vara öppna för nya erfarenheter som ger dem möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor samt inte minst deras språk och möjligheter att läsa olika slags texter och att uttrycka sig såväl i skrift som på andra sätt, exempelvis genom film. Jag ska prata om hur jag och eleverna tillsammans formar sätt att samtala kring film och skönlitteratur med utgångspunkt från Kathleen McCormicks och Judith A. Langers teorier. Arbetet har som mål att alla elevers texterfarenheter ska bilda en gemensam resurs att använda och att öka både pojkars och flickors intresse för såväl läsning av film och litteratur som för hur deras och andras läsning ser ut och vad (o)likheter kan bero på. kl Avslutning Presentation av föreläsare Mary Ingemansson började sin lärargärning som folkskollärare 1973 och har mångårig erfarenhet av skolbiblioteksverksamhet. Idag är hon lektor i svenska med inriktning litteraturvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Hon undervisar i litteraturvetenskap, barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik inom lärarutbildning och fristående kurser samt har bedrivit kompetensutveckling om skolbibliotek under många år. Hennes nuvarande forskning behandlar historiska romaner för barn och ungdomar publicerade och med företrädesvis kvinnliga karaktärer samt litteraturpedagogiska frågor. En del av studien har koppling till Albany universitet i USA och Judith A. Langers forskning. Karin Jönsson är lektor i svenska med didaktisk inriktning och arbetar som lärarutbildare och forskare på Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola. Hennes forskningsområden är elevers litteraturläsning, litteraturpedagogik, critical literacy och lärande i medielandskapet. Hon har lång erfarenhet av arbete med yngre elever och de tidiga skolåren. Torgny Karnstedt är författare och läsfrämjare. Han har varit en egen läsrörelse i över 30 år, besökt ett stort antal skolor på alla stadier i hela landet. Varit medlem i den svenska Läskunnighetskommittén, ordförande i den Nationella Skolbiblioteksgruppen, vice ordförande i Författarförbundet. Sedan fem år är han bosatt i Båstad och verkar som Författarförbundets regionombud i Skåne. Han driver också ett eget förlag fick han Riksskådebanans kulturpris samt Björn Ranelidspriset för sin förmåga att sprida läslust bland unga och inspirera pedagoger. "Torgny Karnstedt är en av ordets och litteraturens främsta apostlar i Sverige"

5 Sidan 5 av 6 Judith A. Langer is internationally known scholar in literacy learning, is Distinguished Research Professor at the University at Albany, State University of New York. She is director of the Center on English Learning & Achievement and founder of the Albany Institute for Research in Education. Her work has had a strong worldwide impact on theory, policy, and practice. For example, her groundbreaking studies over the past 25 plus years explain essential differences in the strategies we use to make sense of literature and informational experiences, and provide guidelines for the different kinds of learning, instruction, and assessment appropriate to each. She has written very many articles and twelve books. The two books that have had the greatest international impact are Envisioning Literature (it has been called a classic) and the more recent Envisioning Knowledge. In 2013 she received the David H. Russell Award for Distinguished Research in the Teaching of English for, Envisioning Knowledge. Her most recent book, Writing Instruction that Works: Proven Methods for Middle & High School Classrooms, coauthored with Arthur Applebee, has been very well received in this era of increased emphasis on standards of achievement. Carina Persson arbetar som skolbibliotekarie på Lindängskolan i Malmö. I sitt arbete utgår hon ifrån att eleverna måste närma sig text på många olika sätt för att det ska främja deras språk- och läsutveckling, Carina menar att det inte finns en universalteori eller metod för att bli en god läsare utan att man måste öva sitt språk på flera sätt dagligen. Hon arbetar med utgångspunkt från olika teorier och metoder varav Langers textsamtal är en. Som skolbibliotekarie ser hon som sin viktigaste uppgift att få eleverna att inse vilket maktmedel språk är och hur coolt det är. Maria Söderling är fil lic i svenska med didaktisk inriktning, skådespelarutbildad vid École Jacques Lecoq i Paris samt gymnasielärare i svenska och historia. Maria är sedan år 2000 anställd som högstadielärare i svenska och historia på Pilängskolan i Lomma och licputerade 2011 vid Lunds universitet/malmö högskola med avhandlingen Att sätta erfarenheter i rörelse. En undersökning av hur elever i år 7 läser film och hur svenskundervisningen kan förvalta deras filmläsning.

6 Sidan 6 av 6 Presentation av författare - Jag har en stor lust att göra konstruerade verkligheter, säger Ulf Stark. Lögnen har med skapandet att göra. Orden är ett slags legosystem som man kan bygga om och skapa verkligheter med. Ulf Stark är född 1944 i Stureby, Stockholm och räknas som en av Sveriges största barn- och ungdomsförfattare. Ulf Stark gav ut sin första diktsamling Ett hål till livet 1963 och skrev ytterligare en diktsamling och en roman, innan han 1975 kom ut med sin första barnbok Petter och den röda fågeln. Det stora genombrottet kom dock 1984 med Dårfinkar och Dönickar. Romanen filmatiserades även och visades som tv-serie i SVT mellan 1988 och En annan bok som fått stor uppmärksamhet är ungdomsromanen Min vän Percys magiska gymnastikskor som skrevs Romanen är delvis självbiografisk och har fått två uppföljare; 1995 kom Min vän shejken i Stureby och hösten 2004 Min vän Percy, Buffalo Bill och jag. Ulf Stark har även skrivit en rad bilderböcker, som Mati Lepp har illustrerat: Storebrorsan, När mamma var indian, Kvällen när pappa lekte, Fullt med flugor i klassen och Vill ni se en stjärna? 1992 skrev Ulf Stark, Kan du vissla Johanna. Boken nominerades till Augustpriset och författaren fick ta emot flera litteraturpriser filmatiserades Kan du vissla Johanna och sändes på SVT på julafton. Sedan dess är den en nästan lika stående julaftonstradition som Kalle Anka. Ulf Stark har genom åren tagit emot flera priser både i Sverige och utomlands, såsom Nils Holgersson-plaketten, Astrid Lindgren-priset, Deutscher Jugendliteraturpreis och Augustpriset. Konferensavgift 800 kr inkl förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, exkl moms. Konferensavgiften faktureras. Anmälan Anmäl på senast 20 februari Anmälan är bindande, ersättare får utses. Begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Information Frågor om innehåll kan ställas till Christina Lindh, e-post Frågor om anmälan kan ställas till Sofie Hardö, e-post Välkommen med din anmälan på

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Att bli en sån som läser

Att bli en sån som läser Att bli en sån som läser Örebro Studies in Education 44 CATARINA SCHMIDT Att bli en sån som läser Barns menings- och identitetsskapande genom texter Catarina Schmidt, 2013 Titel: Att bli en sån som läser.

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Medie- & informationskunnighet

Medie- & informationskunnighet Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin (red.) Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning Johanna Rivano

Läs mer

Det nödvändiga samtalet

Det nödvändiga samtalet UTBILDNING & DEMOKRATI 2003, VOL 12, NR 2, S 77 91 Det nödvändiga samtalet Gunilla Molloy For more than twenty-five years Swedish and international studies have been showing how girls are learning to lose

Läs mer

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 5 Februari 2011 Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller Björn Andersson, Ingrid Carlgren, Maria Hagberg-Ripellino, Sara Lundström, Ingrid

Läs mer

Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter

Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter Kristina Hellberg Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 9 Linköping Studies in Pedagogic

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 338 Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev Annika Lilja Abstract Title: Trustful relationships between teacher and student Language: Swedish, summary

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Läsning som identitets- skapande handling. Stig-Börje Asplund. Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal

Läsning som identitets- skapande handling. Stig-Börje Asplund. Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal Estetisk-filosofiska fakulteten Pedagogiskt arbete Stig-Börje Asplund Läsning som identitets- skapande handling Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal DOKTORSAVHANDLING Karlstad

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 312 Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan

Läs mer

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Caroline Liberg Uppsala universitet Abstract I den här artikeln beskrivs kritiska punkter i barns och ungas läs- och skrivutveckling baserat på forskning

Läs mer

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

Redskap för lärande?

Redskap för lärande? Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Statsvetenskap Agneta Grönlund Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet Karlstad University Studies 2011:10 Agneta Grönlund Redskap

Läs mer

Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser av skönlitteratur i olika medieformer

Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser av skönlitteratur i olika medieformer KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:47 Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser

Läs mer

Individualisering i ett skolsammanhang

Individualisering i ett skolsammanhang Individualisering i ett skolsammanhang monika vinterek Forskning i fokus, nr. 31 S E R I E N F O R S K N I N G I F O K U S V I D M Y N D I G H E T E N F Ö R S K O L U T V E C K L I N G Är en skriftserie

Läs mer

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:19 ISSN 1654-0247 Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med intellektuella funktionsnedsättningar Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med intellektuella funktionsnedsättningar Jane Brodin Professor em. i barn- och ungdomsvetenskap, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap,

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Förbättring genom inkludering

Förbättring genom inkludering SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Förbättring genom inkludering Att minska avståndet mellan oss FÖRFATTARE: MATHIAS ENGVALL ARTIKEL NUMMER 8/2015 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer