Inom ramen för den statliga Läsa/Skriva/Räkna-satsningen inbjuder Center för Skolutveckling till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inom ramen för den statliga Läsa/Skriva/Räkna-satsningen inbjuder Center för Skolutveckling till"

Transkript

1 Center för Skolutveckling Inom ramen för den statliga Läsa/Skriva/Räkna-satsningen inbjuder Center för Skolutveckling till Program för utbildningsdagarna, vecka 44 Läsglädje F-3 Glädjen och motivationen för läsning har visat sig vara oerhört betydelsefull för hur väl man utvecklar sin läsförmåga. Att som lärare bidra till det här i undervisningen är viktigt. Tid: oktober, heldagar 8:30-16:00 Plats: Folkets Hus, Järntorget, Göteborg Målgrupp: Pedagoger F-3 Kostnad: gratis Kursen kommer att genomföras i föreläsnings- och workshopform under två heldagar. Varje dag kommer att inledas med en föreläsning, för att efter lunch avslutas med valbara workshops. I det här dokumentet följer ett närmare schema. Fralla och kaffe kommer att serveras varje förmiddag. Anmälan 1. Läs- och skrivutvecklaren i varje stadsdel anmäler SENAST 15 september de slutliga namnen till Center för Skolutveckling. 2. Inom ett par veckor därefter kommer alla anmälda att få ett mail med länkar till samtliga workshops. 3. Varje enskild deltagare anmäler sig själv till de workshops de önskar delta i. Antal platser per workshop är begränsade. Först till kvarn gäller. Vid frågor kontakta: Center för Skolutveckling, Lotten Ekelund, 1

2 Schema måndag Dagen inleds med kaffe och fralla Lars H Gustafsson, barnläkare, föreläsare och författare, Lund. Bl. a. medlem i juryn för Astrid Lindgrenpriset, Rädda Barnens representant i arbetet med FN:s barnkonvention och Barnombudsmannens expertråd Läsa tillsammans Om att utveckla läsglädje, empati och ansvarstagande Man talar om otrygghet och barn utan empati och normer. Kan vi finna en ny balans mellan barn och vuxna grundad på en mer humanistisk människosyn och ömsesidig respekt? Att läsa tillsammans och reflektera- kan det vara ett sätt att både mötas och förstå lite mer? Lunch Workshop, välj en av fyra nedanstående: 2

3 1. Hanna Kaihovirta - Rosvik fil.dr. Åbo Akademi och lärarutbildare inom estetiska lärprocesser med fokus på bild. Medförfattare och illustratör till "Litteraturboken". SKRIVS ÄLSKA MED CK? Om multimodalitet, tolkande läsning och konstbaserat lärande i skolan Under verkstaden den 29 oktober skall jag berätta om undervisning, lärande och dialogiskt meningsskapande på flera nivåer i en finlandsvensk skolkultur. Ni skall få ta del av exempel på klassrumsarbete och få pröva på shortcuts från en läromedelsserie som består av fem litteraturböcker (antologier) för elever i årskurserna 1-6, fem didaktiska modeller för tolkande läsning och fem lärarhandledningar. Läromedelsserien ingår i ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete som inletts 2001 vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. Det har förverkligats av ett team som består av lärare, konstnärer, lärarutbildare, forskare och redaktörer. FOU projektet har undersökt ett vidgat textbegrepp i undervisning och målsättningen har varit att genom läromedelsserien översätta forskningsresultat, erfarenheter och konstnärliga experiment till praktiknära gestaltningar som stöder läs- och skrivglädje i skolan. Verkstaden inleds med STEN, PAPPER, SAX en text som finns i den första Litteraturboken Poetens penna. 3

4 2. Lena Kjersen Edman fil.dr. litteraturvetare, bibliotekarie och litteraturkritiker. Bl. a. författare till "Böcker som samtalar. Intertextualitet, covers, dialog och kärlek". Att läsa med list och lust och lek TEMALÄSNING - KUMULATIV LÄSNING - KANON "Fri läsning" i skolan = allt sämre läsning talets barn läser sämre än sina föräldrar. Jag tror på läsning i skolan med både lust, list och lek. Temaläsning. Kumulativ läsning, Samt - faktiskt - kanon. Varför? Det handlar om rättvisa. Min önskan och längtan är att även de barn,vars föräldrar inte känner sig väl till mods med bokläsning, ska få möta Sveriges och världens bästa böcker. Jag vill att ALLA barn ska få bra mat (inte bara kockens barn). ALLA barn ska få ha kläder som de känner sig fina i (inte bara de snitsiga föräldrarnas barn) men också att ALLA barn ska få ingå i en stimulerande och fantasieggande läsgemenskap (inte bara ) Finns det berättelser och dikter och sånger som vi unnar alla barn och ungdomar att få möta - för att sedan bära med sig hela livet? Lena Kjersén Edman diskuterar i sin föreläsning hur lärare kan hjälpa eleverna också de läslata och de som har läsproblem - till lustfyllda och meningsfulla litteraturupplevelser som ger självförtroende och består. Hur gör vi lektionen i svenska till en språklig fest? Hur får vi barnen och oss själva att upptäcka att litteratur är snuttefiltar, ögonöppnare och svärd? 4

5 3. Johan Unenge Illustratör, serietecknare och författare bl. a till böckerna Eva & Adam och Livet enligt Rosa. "Hur skaffar vi killar?" Jag har som Läsambassadör stannat upp i halvtid och kliat mig i huvudet. Det är något med det här med killar och böcker. Och killar och bibliotek. Vi måste tänka som dem! men vi är ju tjejer allihop (utom jag och ett par till) En workshop där vi ska försöka hitta Lösningen. För: Lärare och Bibliotekarier och alla som jobbar nära med barn och ungdomar. 5

6 4. Henric Holmberg Föreläsare och skådespelare, Göteborgs stadsteater. Jag är skådespelare på Göteborgs Stadsteater. Där driver jag en workshop med skådespelarelever inför publik, Ordverkstan kallad. En gång formulerade jag Ordverkstans ambition i några upphetsande frågor: "Vill du bli utmanad av djärva idéer, vill du bli kickad av konstfullt formulerade texter? Vill du bli lite mer bildad? Vill du få rum för egna tankar? Vill du testa vad som händer när du läser en dikt högt? Vill du veta vad skådespelare gör när de arbetar hemma?" I Ordverkstan för lärare den 29 oktober kommer några deltagare att i förväg få ett par dikter var att arbeta med tillsammans med mig. Men vi repeterar inte, det viktiga är inte prestationen utan själva arbetsprocessen och de tankar och samtal den för med sig. 6

7 Schema tisdag Barbro Westlund, Lärarutbildare och doktorand, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Bl. a författare till "Att undervisa i läsförståelse". Lässtrategier för förståelse, engagemang och läsglädje Internationella studier om elevers läsning visar att elevens motivation, attityder och engagemang är några av de avgörande faktorer som förklarar elevers olika läsförmåga. För att uppleva läsglädje förutsätts att man på djupet förstår vad man läser, dvs. att man har god läsförståelse. Hur läraren ger sina elever stöd i form av lässtrategier för förståelse får avgörande betydelse. Redan i förskolan kan de tankeprocesser som behövs för att förstå texter utvecklas och som påverkar senare läsförståelse, om än i muntliga sammanhang och under lekfulla former. I föreläsningen varvas teorier med praktiska övningar, som ger läraren konkreta undervisningsverktyg för att utveckla sina elevers läsförståelse och attityder till läsning under de första viktiga skolåren Paus med kaffe/the och fralla Barbro Westlund fortsätter sin föreläsning Lunch Workshop, välj en av fyra nedanstående: 7

8 1. Annika Löthagen Lärare och utbildare i projektet "Läskampanjen i Botkyrka" som syftar till att väcka läslust och språkglädje. Författare till boken "Skön litteratur". Att läsa med liv och lust Samtidigt som läsandet är livsviktigt för eleverna finns det allt fler som inte gärna läser. Hur kan vi som lärare motivera alla elever och hur kan vi få dem att reflektera över texter och att läsa mellan raderna? Hur kan vi knyta läsningen till aktiviteter före, under och efter på ett sätt som fördjupar läsupplevelsen och bidrar till verklig förståelse? Vilka kreativa möjligheter finns? Hur kan flerspråkiga elever stöttas i sitt läsande? Annika ger exempel utifrån dessa frågeställningar och deltagarna får också pröva på några enkla övningar. Annika berättar också om Läskampanjen i Botkyrka som nu är inne på sitt tolfte år och som syftar till att skapa läslust i förskolan och grundskolan. 8

9 2. Michael Tengberg fil.dr. Centrum för språk och litteraturdidaktik, Karlstads universitet. Disputerade förra året på sin avhandling "Samtalets möjligheter". Lärarutbildare. Läsa mellan raderna om begrepp och metoder för att utveckla elevers läsförmåga. Presentationen handlar om läsning, läsundervisning och framför allt om samtal om skönlitterära texter i skolan. En rad undersökningar under de senaste åren har pekat mot att svenska elevers läsförmåga sjunker. Man kan förstås ställa sig frågan vad detta beror på. Men man bör också fråga sig vad skolan kan göra för att utveckla läsundervisningen. Under flera år har textsamtal, eller litteratursamtal, framställts som ett viktigt moment i undervisningen. Men vilken roll spelar egentligen sådana samtal för elevernas läsning och läsupplevelse, och vilka sätt att läsa är det som uppmuntras? Några resultat från ett nyligen avslutat forskningsprojekt om litteratursamtalens betydelse kommer att presenteras och diskuteras. Man bör förstås också fråga sig hur olika undervisningsmetoder, mer generellt, inverkar på elevernas läsförmåga. Detta undersöks i det pågående forskningsprojektet Läsa mellan raderna, som också kommer att presenteras och diskuteras. Textunderlag: Över spåret av Majgull Axelsson 9

10 3. Ivar Armini Universitetsadjunkt, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, fokus på populärkultur och kulturjournalist på SR Göteborg Populärkulturen ses ofta som en motståndare till lärande och läsande. Spelandet sägs inkräkta på läsningen, den kommersiella populärkulturen dödar den "äkta" leken. Men är det verkligen så det förhåller sig? I denna workshop ska vi tillsammans titta på vad populärkulturen är och vad den kan erbjuda skolan. För är det egentligen inte så att det är i barnens umgänge med populärkulturen vi finner flest exempel på både den läsglädje och det kritiska förhållningssätt vi efterfrågar i svenskundervisningen? Här är barnen plötsligt villiga att ägna timmar i sträck åt språkliga aktiviteter och att kritiskt granska de kulturella texter de möter. Vi kommer att genomföra mindre övningar som fokuserar på populärkulturens möjligheter. Det är vad vi (både pedagoger och elever) gör med texterna som är det avgörande - inte vad de är. 10

11 4. Jan Nilsson Lärarutbildare, Kultur, språk och media, Malmö Högskola, tematiskt arbete kring existentiella frågor med litteraturläsning i fokus. En ny medlem i litteraturläsarnas förening Innehåll "I föreläsningen beskrivs ett tematiskt arbete kring existentiella frågor och med litteraturläsning i fokus. Innehållet i föreläsningen bygger på resultatet av en studie som föreläsaren genomförde tillsammans med en erfaren lärare i grundskolan våren I föreläsningen diskuteras olika sätt att se på litteraturläsning i skolan och stort utrymme ges åt beskrivningen av hur Niklas, en av eleverna i klassen, som normalt inte vill läsa skönlitteratur, gör ett genombrott som litteraturläsare." 11

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö Beskrivning av en grundskolas satsning FÖRFATTARE: LENA EKERMO OCH KIRSTEN SUNNERUD ARTIKEL

Läs mer

Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6

Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6 Karin Jönsson och Jan Nilsson, Malmö högskola Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6 ett arbete inom ramen för lärarutbildningen av Kerstin Magnusson I kursen Barns språk och textvärldar ingår som

Läs mer

Vikten av att tala för sig

Vikten av att tala för sig Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Vikten av att tala för sig - Om muntlig språkfärdighet i skolan Veronika Daun & Helén Palm Sammanfattning Arbetets art: Lärarprogrammet,

Läs mer

Inlärningspotential i gruppsamtalet

Inlärningspotential i gruppsamtalet Inlärningspotential i gruppsamtalet BAKGRUND Gymnasiets litteraturundervisning i svenska 1 Den inledande litteraturundervisningen på gymnasiet vilken är obligatorisk för alla gymnasieelever är SVE01, kurskoden

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t.

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. LUNDS UNIVERSITET KANDIDATUPPSATS Språk- och litteraturcentrum SVEK 11 Svenska som andraspråk vt 2011 Lena Rosell Larsson Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. En undersökning

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan

Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan Föreläsningar och workshops på eftermiddagen 13.00 Inspirationsföreläsning om entreprenörskap, motivation och verklighet Richard Gerver - 13.00-14.00, sal Aulan/Huddingegymnasiet Richard Gerver har blivit

Läs mer

Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor

Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor Lärarutbildningen Kultur, språk, medier Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor Reading or new media - a study of children s reading

Läs mer

Språkutveckling på Grimstaskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket

Språkutveckling på Grimstaskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket Språkutveckling på Grimstaskolan Ett projekt i samarbete med NCS Skolverket Av Margareta Lundmark SID 1 (15) Språkutveckling på Grimstaskolan Ett projektarbete med syfte att kartlägga och utveckla skolans

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum. Elisabeth Landström. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2009:078 Röster i dialog En receptionsstudie om att lyssna till röster i ett flerstämmigt klassrum Elisabeth Landström Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00

Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 MA - Fantasifull och engagerande matematik Sten Rydh - 9.00-10.30, sal M12/Huddingegymnasiet Hur man med hjälp av laborativ matematik, spel och problemlösning

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

En läsande klass. Träna läsförståelse

En läsande klass. Träna läsförståelse En läsande klass Träna läsförståelse Malin Gonzalez Malin Hugander Malin Jonsson Elisabeth Pettersson Marie Trapp Martin Widmark Insamlingsstiftelsen En läsande klass INNEHÅLLSFÖRTECKNING Martin Widmark

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Karin Jönsson och Elisabeth Jennfors 1 Inledning Svenskämnet syftar enligt Kursplan i svenska till att utveckla elevers tankar, kreativitet och kommunikationsförmåga.

Läs mer

SKOLBIODAGEN, måndagen den 26 oktober (9.00-17.00)

SKOLBIODAGEN, måndagen den 26 oktober (9.00-17.00) . PROGRAM SKOLBIODAGEN, måndagen den 26 oktober (9.00-17.00) OBS! Skolbiodagen väljs som helhet, ett block som sträcker sig över hela måndagen. Du som väljer Skolbiodagen betalar 100 kr mindre för måndagen.

Läs mer

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola.

Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Integrera skapande verksamhet med svenska! - En kvalitativ studie i förskola och skola. Emma Friman & Lisa Östergaard Inriktning/specialisering: Skapande verksamhet, LAU370 Handledare: Margareta Borg Examinator:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek Liselott Drejstam mars 2011 Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad Handledare Mary Ingemansson Innehåll Inledning... 3 1.

Läs mer