HR-perspektivets kärna/grundfråga:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR-perspektivets kärna/grundfråga:"

Transkript

1 HUMAN RELATIONS

2 s kärna/grundfråga: Vi vill kunna matcha företagets behov med mänskliga behov! Frågan vi ställer oss är alltså: -Vilka behov har människor och vilka behov har organisationer? Hur ska vi matcha dem?

3 Elton Mayo, amerikan Studie Professor vid Harvard Lång studie vid General Electrics Hawthornefabriker i Chicago Hawthornestudien efter att tidsstudier etc. misslyckats. Resultatet kom att lägga grunden till Human Relations

4 Mayo, Human Relations Testade effektiviteten under olika förhållanden hos en grupp dessa blev hela tiden effektivare, även vid sämre förhållanden. Hawthorneeffekten = bättre resultat på grund av att man blir uppmärksammad Märkte att grupptryck begränsade effektiviteten trots ackordslön gruppens intresse före individens

5 Mayo, Human Relations Upptäckte människan och människans sociala behov vid studien att vi är irrationella sociala varelser Prestation Testad förmåga Psykosocial tillfredsställelse viktigare än förmåga Kollektiv handling viktigare än individuell handling Arbetsledning: rådgivning ansikte mot ansikte Motsade Taylor: Känslans logik vs. Kostnadens och effektivitetens logik

6 Olika kapitalformer Strukturkapital Finansiellt kapital Humankapital dvs. vi vill kunna hantera människorna i organisationen på ett bra sätt!

7 ... i perspektiv Två breda, parallella utvecklingslinjer: etik (Europa) vs effektivitet (USA) Gradvis förskjutning från psykologi till sociologi (socialpsykologi) till organisations/ledarskapsteori Gradvis humanisering av arbetslivet, dock med backlash! Bolman och Deal skriver utifrån ett amerikanskt perspektiv i mitten av 90-talet... Den svenska modellen... Idag: idéhistorisk legering med mycket stort genomslag i företagspraktiken

8 Grundantaganden HR Bolman och Deal, 1997, sid Organisationer finns till för att uppfylla människors behov, inte tvärtom. Människor och organisationer har behov av varandra. Organisationerna behöver idéer, energi, kunskaper och färdigheter; människor behöver karriär, lön och utvecklingsmöjligheter. Om passformen mellan individ och system är dålig, kommer båda att drabbas. Individerna utnyttjas av organisationen eller tvärtom - eller också förlorar båda. En bra passform gynnar båda parter: individen får ett meningsfullt och tillfredsställande arbete, organisationen får den kunskap och energi som krävs för att lyckas.

9 Syftet: Att hantera individen Vad vill vi ha? Jo, ett bra beteende och ett bra resultat! Hur? Jo, genom att belöna (och straffa) genom verkliga och symboliska belöningar Hur skall vi bedöma? Jo, genom att använda kriterier (jfr. Normer)

10 Teori X och Y: människans natur Chefer kan ha ett av två grundantaganden om mänsklig natur: Människor tenderar att vara lata, passiva, utan ambitioner och måste ledas för att prestera (Teori X) Människor tenderar att sträva efter trygghet, social kontakt, utveckling, status (Teori Y)

11 Om grundläggande behovsmodeller Olika grundantaganden Ursprunget: 1. Inre behov formar beteenden 2. Behov ses som inlärda Uppkomst: 1. Beteenden kan motiveras fram 2. Beteenden kan ses som inlärda 3. Beteenden antas formas i interaktion människor emellan

12 Individen och organisationen Det gäller att väga behovet av effektivitet med mänskliga behov! Självförverkligande Status Sociala behov Trygghetsbehov Fysiologiska behov Maslows behovstrappa

13 McClelland (1961): The Achieving Society Need for Achievement (om högt) Medelstora risker Vill ha feedback Need for Affiliation (om högt) Behöver känna sig accepterade Konformister, behöver personlig interaktion Need for Power (om högt) Personlig: Vill styra/kontrollera andra själv Institutionell: Organisera andra för att nå mål Alla har sin egen mix av faktorerna ovan!

14 Att motivera individen: Hertzbergs motivationsteori (Allt fungerar inte som belöning!) Motivatorer motiverar när man får mer Prestationer Erkännande Intressanta arbete Ansvar Befordran Utveckling Hygienfaktorer missnöje när de inte finns eller minskas Administration Ledning Arbetsförhållanden Lön Status Anställningstrygghet

15 Organisationsbehov? Fråga 1: Kan man verkligen säga att organisationer har behov? Fråga 2: Vem definierar organisationens behov? Notera: Den organisatoriska behovsanalysen lyser med sin frånvaro i Bolman & Deal! Organisationer finns till för att uppfylla människors behov, inte tvärtom. Eller? Nja anpassningen antas nog i realiteten snarast ske från personalens sida

16 HR Filosofi 1, Att investera i människor: Investeringsrationalitet att anställa rätt personer och att belöna dem på ett riktigt sätt (Bolman och Deal, 1997, sid 149) Rekrytera och belöna Att ge trygghet Internrekrytering Utbildning och kompetensutveckling Vinstdelning Investering - avkastning Människan = en resurs vilken som helst, dvs. förbrukningsbar HRM: Moderniteten i ett nötskal Identifikation Segregering Hierarkisering

17 HR filosofi 2, Ansvarsfördelning och omstrukturering av arbetet: Omstruktureringsrationalitet Investera i människor inte tillräckligt för att skapa engagemang. Arbetet i sig måste innehålla: Självständighet och medinflytande Arbetsberikning och resursutnyttjande Lagarbete Demokrati och jämlikhet Människan ses som en outsinlig kraft Meningsfullhet

18 Grupper: Informella roller Informella roller byggs upp på basis av underliggande förväntningar om hur en viss individ ska bete sig i gruppen Olika individer intar olika roller, vissa föredrar att vara aktiva och mycket plats, andra vill vara i bakgrunden Individer som inte får en roll som de är bekväma med antingen drar sig undan eller börjar bråka Olika individer kan konkurrera om samma roll, något som stör gruppsamarbetet

19 Grupper: Informella normer Byggs på oskrivna och ibland outtalade regler om hur individer bör agera för att kunna få vara accepterade i en grupp Normer måste stämma överens med både gruppmedlemmars preferenser och uppgiften Är ofta omedvetna och behöver diskuteras medvetet för att gruppen ska kunna fungera

20 2 förhållningssätt hos individer i grupp enl. Argyris & Schön Modell 1, exempel: Problem orsakas av andra Ensidig förklaring Försök att ändra på andra Modell 2, exempel: Fokusera på gemensamma mål Kommunicera öppet Kombinera övertalning med intresse för att få veta mer

21 Konflikthantering i grupper Komma överens om det som är grunden för samarbetet/gruppdynamiken Leta efter gemensamma intressen Experimentera Ifrågasätta om man själv har alltid rätt Hantera konflikten som en del av gruppens ansvar att förhålla sig till

22 Ledarskap i grupper Hur ska gruppen styras? Ledarskap behövs alltid, men kan med fördel delas av flera och vara flytande och ostrukturerat Ledare som överkontrollerar eller inte ger någon som helst struktur kan skapa frustrationer i grupper

23 HR-ledaren - en konstruktiv katalysator HR-ledare tror på människor och kan förmedla denna syn till andra vilket gör övertygelsen trovärdig HR-ledare är synliga och tillgängliga i det pågående arbetet Effektiva HR-ledare ger sina medarbetare ansvar och därigenom möjlighet för människa/organisation att utvecklas

24 Kritik mot Romantisk syn på människan? Naiv syn på matchning? Akademiska medelklass-värderingar? Ignoreras individuella olikheter? Går man maktens cyniska ärenden? Utnyttjas humanresurser eller respekteras människan som social varelse?

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker En deskriptiv studie ur ett ledar- och medarbetarperspektiv

Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker En deskriptiv studie ur ett ledar- och medarbetarperspektiv Södertörns Högskola Uppsatsseminarium 2008-01-17 Handledare Karin Winroth Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Inriktning Ledarskap i förändring Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Den upplevda motivationens paradox The paradox of perceived motivation. Berglund, Louise Solberg, Elin

Den upplevda motivationens paradox The paradox of perceived motivation. Berglund, Louise Solberg, Elin Den upplevda motivationens paradox The paradox of perceived motivation Berglund, Louise Solberg, Elin Handledare: Calle Rosengren Urbana studier, Malmö högskola Kandidatuppsats, Arbetsvetenskap 3 Abstract

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch

Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet ME2304 Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch November 2009 Grupp A Ove Argulander Daniel Aulik Martin Bölander Hans Calmfors

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare DELTAGARDOKUMENTATION Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare Ulrika Jonsson Fredrik Hedlund 1 2 D E LT A G A R D O K U M E N T AT I O N Ledarskap i fokus 3 Träff 1 Vid första tillfället

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Självkännedom för gott ledarskap

Självkännedom för gott ledarskap Självkännedom för gott ledarskap När man accepterar sig själv som man är, är det lättare att få förståelse för att andra agerar annorlunda. Det blir också enklare att börja förändra sitt beteende. På Max

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer