Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet?"

Transkript

1 Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? 20 november 2013 Teresia Stråberg IPF AB

2 Bakgrund Bakgrunden till min avhandling sparsamt med tidigare forskning, positiva attityder till fenomenet, ett antagande om ökad motivation/prestation. Internationellt sett är ämnet fortfarande ett ganska outforskat område, särskilt inom arbetspsykologiområdet. Kopplingen mellan rättviseaspekter och/eller motivation och individuell lön är fortfarande aktuella. Men man har inte särskilt många nya svar. Så vad tror man sig då veta?

3 Vilka förväntningar finns det på det individuella lönesystemet? Ökad motivation leder till Ökad effektivitet och Ökad produktivitet Varför tror vi att detta blir utfallet? - Sunt förnuft och tidiga motivationsteorier Men hur evidensbaserade är dessa antaganden?

4 Kausalitet Tidig forskning om motivation gjorde gällande att arbetstrivsel och motivation leder till effektivitet. Nyare forskning visar emellertid att arbetsglädje snarare är en konsekvens av effektivitet och inte en orsak till effektivitet. Den effektiva arbetsinsatsen leder till motivation och trivsel inte det omvända. Det innebär att arbetsförhållanden och ledarskap ska tillrättaläggas på ett sådant sätt, att medarbetarna har möjlighet att vara effektiva, bl a därför att det leder till engagemang och trivsel. Henrik Holt Larsen & Ulla Bruun de Neergaard, 2007

5 Vad är då dilemmat? Leder individuell lön till högre arbetsmotivation? Forskningens svar: Njae Varför har man inte nått längre i frågan, när så många vill ha svaret? Därför att det är många saker som får oss att trivas/vantrivas på jobbet utöver lönen: Arbetskamrater, chefen, utvecklingsmöjligheter, marknadskrafter, fysiska arbetsmiljön, känslan av tillhörighet, meningsfullhet etc. Vad är det då som gör oss motiverade att agera?

6 Människans drivkrafter Prof Harry Harlow University of Wisconsin Biologiska; hunger, törst, fortplantning mm Yttre drivkrafter; lön, status, finare bil mm Inre drivkrafter; sådant som skänker inre tillfredställelse

7 Theresa Amabile Harward Business School Yttre belöningar och bestraffningar kan fungera utmärkt som motivatorer på algoritmiska uppgifter, men är de-motiverande när man står inför problemställningar som kräver kreativitet eller inte har givna svar.

8 Vad säger andra forskare? A. Kohn: Belöna väl, se därefter till att medarbetarna trivs så bra på jobbet att de glömmer lönen! J. Pfeffer: Lönen som styrmedel är komplicerat, pga att en utebliven belöning blir till en bestraffning = sänkt motivation. D. Pink: Att få organisationens förtroende, att få möjlighet att bli bättre på sitt arbete, samt att ingå i ett meningsfullt sammanhang är viktiga motivatorer. J. Shaw: Den positiva effekten av en ordentlig bonus är enligt en del forskning borta efter 3-6 månader. Andra menar att oavsett hur glad/besviken man blev över sin löneökning håller effekten av detta i sig i ca 3 veckor. En studie visade att för att få till en motivationshöjande effekt krävdes minimum 7,1 % i löneförhöjning. Störst effekt fick man runt 14 %, medan effekten därefter planade ut (en genomsnittlig löneförhöjning för en solid prestation låg på 2,8%, en topprestation på 4,4%).

9 Slutligen Är individuell lön bra eller dåligt för arbetsmotivationen? Om lönesättningsprocessen har brister är det för att någon har genomfört den eller planerat den bristfälligt. Ett gott lönesättningssystem av olika slag kan vara motiverande om det även innefattar inslag som handlar om fruktbar kommunikation mellan chef och medarbetare, där medarbetaren känner sig sedd och uppmärksammad, där både chefen och medarbetaren har möjlighet att tala om vilka mål de har för arbetet och medarbetarens fortsatta utveckling. Här följer några råd/tips utifrån vad forskningen säger om hur man gör medarbetarna mer tillfredsställda med lönesättningsprocessen.

10 Tips till lönesättande chefer utifrån vad forskningen säger: (a) Se till att vara väl insatt i vad medarbetarna gör och på vilket sätt de gör det (b) Se till att utvecklings-/lönesamtal genomförs med alla medarbetare så att det ges tillfälle till diskussion (c) Se till ge regelbunden återkoppling gällande hur medarbetarna ligger till i förhållande till de målsättningar som satts upp och de lönekriterier som finns (d) Differentiera löneförhöjningar mellan medarbetare så att olika arbetsresultat genererar olika belöningar (e) Var så objektiv du kan i din lönesättning och försök undgå att låta subjektiva känslor eller fördomar påverka de lönebeslut som tas

11 En lyckad lönesättningsprocess främjas av: Öppenhet från ledningen/chefen gällande vad som belönas, samt medarbetare som görs delaktiga En lönesättande chef som har legitimitet och medarbetarnas förtroende Krafttag mot omotiverade löneskillnader (t ex diskriminering) En strukturerad lönesättningsprocess (så långt det är möjligt)

12 Framtidsspaning eller - Hur ser forskningen på det individuella lönesystemets framtid? Forskarna är uppdelade i två läger: A. Ännu mer prestationsrelaterad lönesättning i framtiden eller B. Individfokuset kommer att minska Kopplingen mellan löner/belöningar och prestation fortfarande svag, men viktig för attityder till lönesystemet. Ökade krav på flexibla lösningar när det gäller belöningssystem framtidens löntagare kommer vilja ha andra förmåner än bara monetära sådana, t ex kortare arbetstid, större valfrihet när det gäller hur man arbetar och när etc. Ökad flexibilitet gällande belöningssystem som passar olika generationer av medarbetare, dvs alla vill inte ha samma belöningar.

13 Forts Ökad användning av kortsiktiga belöningar, bonusar eller löneförhöjningar som är kopplade till årets resultat och som inte nödvändigtvis blir en del av grundlönen, dvs sjunker organisationens resultat sjunker även belöningarna/bonusarna. Det finns amerikanska företag (både privata och offentliga) som använder bonusar för de extraordinära medarbetarna och i övrigt tillämpar s k pay freeze. Vilka effekter pay freeze har på de anställdas arbetsmotivation finns det knappt någon forskning om. En trend är i Europa är att medarbetarna belönas efter tre kriterier: - Individens prestation, grupprestationen och organisationens prestation Det finns endast ett fåtal löneforskare i USA och i resten av världen, trots att det finns ett stort behov av mer kunskap.

14 Förslag till diskussion runt borden: Vilka är era erfarenheter av löneförhöjningar och motivation, dvs fungerar det/fungerar det inte? Hur ser ni på framtidens individuella lönesystem hur bör de se ut, vad bör de ta hänsyn till? Hur ska vi få till mer forskning om ämnet? Övrigt

15 Tack! Teresia Stråberg

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten................................................................................

Läs mer

4 vägar till att motivera säljare. Lange Andreas Öjermark Dennis

4 vägar till att motivera säljare. Lange Andreas Öjermark Dennis En Belöning 4 vägar till att motivera säljare Författare: Handledare: Behr Emil Lange Andreas Öjermark Dennis Tidåsen Christine Program: Handelsekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi C Nivå och termin:

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning Kan du få ut mer av lönesättningen i ditt företag? Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

C-UPPSATS. Leder belöningar till ett önskvärt beteende

C-UPPSATS. Leder belöningar till ett önskvärt beteende C-UPPSATS 2006:115 Leder belöningar till ett önskvärt beteende En fallstudie på FöreningsSparbanken Hanna Nilsson Samira Naghdi Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem

Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem -En kvantitativ studie om hur individer på olika hierarkiska positioner motiveras av olika belöningsformer Examensarbete för kandidatexamen

Läs mer

Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Hög tid för en modern arbetsmarknad Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Innehållsförteckning Lönesättning i takt

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 Nyfikna på lycka! I årets undersökning har vi funnit att glada skratt med kollegorna får oss att må bra. Vi har också

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Hur provisionslön påverkar säljares motivation

Hur provisionslön påverkar säljares motivation Victor Wiklund Viktor Harén Hur provisionslön påverkar säljares motivation How commission salary influence salespeople motivation Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: HT-13 Johan Kaluza Förord

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer