Konferensprogram Malmös väg mot en hållbar framtid. 10 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensprogram Malmös väg mot en hållbar framtid. 10 september 2013"

Transkript

1 Konferensprogram Malmös väg mot en hållbar framtid 10 september 2013

2 Lokaler i slagthuset k k k k 2 Lokaler för konferensen är markerade i rött. k Här serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe!

3 Välkommen till konferensen Malmös väg mot en hållbar framtid År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Malmö att tillsätta en Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Uppdraget var att ta fram ett vetenskapligt underbyggt material som bas för hur skillnaderna i hälsa skulle kunna minskas i staden hur staden skulle kunna bli socialt hållbar. 14 forskare och tjänstemän arbetade under drygt två år med uppdraget, under ledning av ordförande och huvudsekreterare. Den 1 mars 2013 presenterade kommissionen sin slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid hälsa, välfärd och rättvisa, som också har fått ge namn till den här konferensen. Slutrapporten bygger på de drygt 30 vetenskapligt underbyggda underlagsrapporter som producerats inom ramen för kommissionsarbetet, på de seminarier och workshops som anordnats och på de samtal som förts med över 2000 personer i Malmö. Slutrapporten är ett startskott för Malmös fortsatta arbete för en hållbar framtid. Konferensen syftar till att sprida den kunskap som kommissionen genererat; fördjupa kunskapen om vad det är som behöver göras, men också hur vi ska åstadkomma de förändringar som är nödvändiga för att nå en hållbar utveckling. Förhoppningen är att konferensen ska generera gemensamma diskussioner kring hur vi fortsatt kan arbeta vidare på alla nivåer för att tillsammans göra Malmö till en hållbar stad ur alla perspektiv. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande 3

4 4

5 Program Registrering och kaffe Välkommen! Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommissionens tidigare ordförande Sven-Olof Isacsson, professor emeritus i socialmedicin vid Lunds universitet Varför tillsattes kommissionen, och hur ser den politiska ambitionen ut efter att slutrapporten släppts? Katrin Stjernfeldt Jammeh Malmö stads arbete för social hållbarhet idag och framöver Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Hur har kommissionen arbetat? Lärdomar och reflektioner Sven-Olof Isacsson Anna Balkfors, utvecklingsstrateg på stadskontoret, Malmö stad, tidigare huvudsekreterare i kommissionen Bensträckare Slutrapportens övergripande drag; upplägg, motiv, struktur och två övergripande rekommendationer Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet och tidigare kommissionär Samtal om slutrapportens innehåll Samtal med de tidigare kommissionärerna Mikael Stigendal, Per-Olof Östergren, Annelie Larsson (direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad), Katarina Pelin (direktör för miljöförvaltningen i Malmö stad) och Denny Vågerö (professor i medicinsk sociologi vid CHESS, Stockholms universitet) Vegetarisk lunch Tematiska dialogseminarier (se separata program), inklusive kaffepaus Avslutande reflektioner (i plenum) Slut Moderator: Emma Leijnse, reporter på Sydsvenskans inrikesredaktion. 5

6 Seminarium Barn och ungas vardagsvillkor Nästan var femte kommuninvånare i Malmö är ett barn. Att alla barn får en bra start i livet, en trygg uppväxt och möjlighet att utvecklas både fysiskt, socialt och kognitivt är ett av de viktigaste mål man kan sätta för samhällets utveckling. Seminariet om barn och ungas vardagsvilkor fokuserar på de viktigaste faktorerna för att skapa goda villkor för barn och ungdomar. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Barns hälsa i Malmö Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare i Region Skåne och tidigare kommissionär Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Ekonomiska villkor för barnfamiljer i Malmö Anna Angelin, fil. dr. vid Socialhögskolan, Lunds universitet Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Barn och ungas bostadsförhållanden och miljö Marcus Knutagård, fil. dr. vid Socialhögskolan, Lunds universitet Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Barn till föräldrar med psykisk ohälsa Birthe Hagström, fil. dr. och utvecklingsledare, sociala resursförvaltningen, Malmö stad Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Avslutande diskussion och reflektion Moderatorer: Mia Norberg, demokratiutvecklare på stadskontoret, Malmö stad Annika Pfannenstill, FoU-koordinator på stadskontoret, Malmö stad 6

7 Seminarium Boendemiljö och stadsplanering En stads utformning och boendemiljö påverkar i många avseenden människors välbefinnande, hälsa och hälsans sociala fördelning. En del fysiska egenskaper i stadsmiljön som till exempel tillgång till gröna ytor, avsaknad av fysiska barriärer, trygga och inbjudande utemiljöer är direkt kopplade till välbefinnande och hälsa och de är ofta socialt snedfördelade. Seminariet inriktar sig på stadsplaneringens påverkan på människors hälsa, med särskild fokus på bostadsmiljö, boendesegregation och tillit. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Bostad och bostadsmiljö Kristina Jakobsson, docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet Moderator: Marianne Dock, programarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad Boendesegregation och bostadsförsörjning Christer Larsson, direktör stadsbyggnadskontoret, Malmö stad och tidigare kommissionär Moderator: Hjalmar Falck, områdeskoordinator Seved, Malmö stad Tillit Maria Emmelin, professor i global hälsa vid Lunds universitet Moderator: Anna Heide, CSR-chef, MKB (Malmö kommunala bostadsbolag) Avslutande diskussion och reflektion Moderator: Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet och tidigare kommissionär 7

8 Seminarium Utbildning Utbildning är den samhällsstruktur som äger den största potentialen att utrusta barn och ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala begränsningar och utveckla en god hälsa. Seminariet inriktar sig på de mål- och åtgärdsförslag som kommissionsarbetet genererat inom utbildningsområdet, och fokuserar på vad som behöver göras för att alla barn i Malmö ska få en god och likvärdig utbildning. Seminariet består av fem pass från förskolan till gymnasiet och avslutas med ett reflekterande samtal mellan förvaltningsdirektörer från Malmö stad och tidigare kommissionärer. Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Moderator: Andreas Norbrant, direktör för förskoleförvaltningen, Malmö stad God kvalitet i fritidshem grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner, lektor i lärande vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Ann Ludvigsson, lektor i pedagogik vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Moderator: Anders Malmquist, direktör för grundskoleförvaltningen, Malmö stad Föräldrasamverkan i grundskolan Laid Bouakaz, lektor i interkulturalitet och lärande vid Malmö högskola Moderator: Anders Malmquist, direktör för grundskoleförvaltningen, Malmö stad Gymnasieskolan inte en skola för alla? Margareta Cederberg, lektor i pedagogik vid Malmö högskola Moderator: Eva Ahlgren, direktör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad Avslutande diskussion och reflektion Samtal mellan Kerstin Larsson, tidigare kommissionär, Sven Persson, Andreas Norbrant, Anders Malmquist och Eva Ahlgren. 8

9 Seminarium Inkomst och arbete Möjligheten till förvärvsarbete, rimliga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö är några av de viktigaste faktorerna för en god hälsa, både för den som arbetar och för familjen. Seminariet om inkomst och arbete syftar till att fördjupa kunskapen om kopplingen mellan arbete, arbetslöshet, inkomst och hälsa, om skillnader på arbetsmarknaden mellan olika grupper i samhället, om huruvida försörjningsstödet skapar förutsättningar för en skälig levnadsnivå och om det obetalda arbetets utsträckning, problem och möjligheter. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Inkomster och försörjning skälig levnadsnivå i Malmö? Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Torbjörn Hjort, docent i socialt arbete vid Lunds universitet Moderator: Birgitta Vilén Johansson, avdelningschef, stadskontoret, Malmö stad Arbetsmarknad och hälsa Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet Moderator: Pehr Andersson, avdelningschef, stadskontoret, Malmö stad Arbetsmiljö och hälsa Maria Albin, docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet Moderator: Anette Stachowicz Jönsson, HR-specialist, stadskontoret, Malmö stad Det obetalda arbetet Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms universitet Moderator: Pia Hellberg Lannerheim, planeringssekreterare, stadskontoret, Malmö stad Avslutande diskussion och reflektion Moderator: Anna Balkfors, utvecklingsstrateg på stadskontoret, Malmö stad och tidigare huvudsekreterare i Kommission för ett socialt hållbart Malmö 9

10 Seminarium Hälso- och sjukvård Det viktigaste folkhälsoarbetet ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvarsområde, men hälso- och sjukvården kan trots allt ge ett viktigt bidrag som en av många aktörer för att förbättra folkhälsan och minska ojämlikheten i hälsa, främst genom att utveckla sina insatser så att de sker på ett jämlikt sätt utifrån de behov som finns i befolkningen. Seminariet om hälso- och sjukvården fokuserar på Malmöbornas hälsa ur ett livsloppsperspektiv, hälsans sociala snedfördelning, hur vården är fördelad i staden, hur vi på bästa sätt kan arbeta förebyggande inom hälso- och sjukvården samt hur vi ska kunna åstadkomma en kvalificerad epidemiologisk bevakning av Malmöbornas hälsa. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Malmöbornas hälsa från vaggan till graven Maria Rosvall, docent i socialmedicin vid Lunds universitet och tidigare kommissionär Martin Lindström, professor i socialmedicin vid Lunds universitet Moderator: Måns Rosén, direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering Vårdutnyttjande i Malmö Anders Beckman, universitetslektor och distriktsläkare, Lunds universitet Moderator: Pia Nilsson, FoU-koordinator, stadskontoret, Malmö stad Förebyggande insatser Matti Leijon, doktor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, folkhälsostrateg i Region Skåne Moderator: Jenny Ekblad, FoU-koordinator, stadskontoret, Malmö stad Behovet av en kvalificerad epidemiologisk bevakning Sven-Olof Isacsson, tidigare ordförande i Kommission för ett socialt hållbart Malmö, professor emeritus i socialmedicin vid Lunds universitet Måns Rosén, direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering Moderator: Maria Kronogård, samhällsstrateg, stadskontoret, Malmö stad 10 Avslutande diskussion och reflektion Moderator: Jenny Malmsten, planeringssekreterare, stadskontoret, Malmö stad

11 Seminarium Förändrade processer för en socialt hållbar utveckling genom kunskapsallianser och demokratiserad governance Hur kan vi åstadkomma de förändringar som krävs för att minska ojämlikheten i hälsa och skapa en hållbar stad ur alla aspekter? Den förändring som Kommission för ett socialt hållbart Malmö menar bör eftersträvas handlar om att inte identifiera och lösa ett problem i taget, utan om att bidra till en förändrad utveckling av samhället där åtgärder alltid tar utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv och bidrar till att lösa flera problem samtidigt. Seminariet behandlar hur-frågorna med fokus på kunskapsallianser, behovet av ett förändrat ledarskap, holistiska styrinstrument, demokrati och tvärsektoriell samverkan. Seminariet avslutas med ett reflektionspass. Kunskapsallianser Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Eva Engquist, före detta vice rektor på Malmö högskola och tidigare kommissionär Moderator: Athanasios Patsias, områdeskoordinator Segevång, Malmö stad Ledarskap, demokrati och samverkan över gränser Katarina Pelin, direktör för miljöförvaltningen, Malmö stad, tidigare kommissionär Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms universitet och tidigare kommissionär Moderator: Tove Dannestam, utvecklingsstrateg, stadskontoret, Malmö stad Avslutande reflektioner Reflektörer: Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet Charlotte Magill, enhetschef, miljöförvaltningen, Malmö stad Birthe Müller, verksamhetsutvecklare, Hållbar utveckling Skåne (HUT Skåne) Leif Åhlander, enhetschef FoU Malmö-utbildning, grundskoleförvaltningen, Malmö stad Moderator: Annika Weman, projektledare, stadskontoret, Malmö stad 11

12 Föredragande i alfabetisk ordning Maria Albin - Maria är docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Maria har tillsammans med Kristina Jakobsson och Anders Djurfeldt skrivit rapporten Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa på uppdrag av kommissionen. Anna Angelin - Anna är fil. dr. i socialt arbete och arbetar som universitetslektor vid Socialhögskolan på Lunds universitet. Anna har tillsammans med Tapio Salonen skrivit rapporten Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom på uppdrag av kommissionen. Anders Beckman - Anders är med. dr., specialist i allmänmedicin och forskare med inriktning på vårdkonsumtion vid Lunds universitet. Anders har på uppdrag av kommissionen skrivit rapporten Sjukvårdskonsumtion i Malmö Laid Bouakaz - Laid är verksam som universitetslektor i interkulturalitet och lärande vid Malmö högskola och som forskare vid Linnéuniversitet. Laid har på uppdrag av kommissionen skrivit rapporten Att behålla mitt och lära mig något nytt föräldraengagemang i mångkulturella miljöer. Margareta Cederberg - Margareta är fil. dr. i pedagogik vid Malmö högskola. Margareta har skrivit rapporten Gymnasieskolan inte en skola för alla? En forskningssammanställning om låg utbildning och hälsa på uppdrag av kommissionen. Maria Emmelin - Maria är professor i global hälsa vid Lunds universitet. Maria har tillsammans med Malin Eriksson skrivit rapporten Kan socialt kapital byggas in i våra bostadsområden och därmed förbättra invånarnas upplevda och mentala hälsa? på uppdrag av kommissionen. Eva Engquist - Eva var kommissionär och har varit vice rektor på Malmö högskola där hon hade särskilt ansvar för samverkan och innovation. Eva initierade tillsammans med kommissionärerna Christer Larsson och Katarina Pelin rapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsa. 12

13 Carin Falkner - Carin är lektor i lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Carin har tillsammans med Ann Ludvigsson skrivit rapporten God kvalitet i fritidshem grund för elevers lärande, utveckling och hälsa på uppdrag av kommissionen. Birthe Hagström - Birthe är fil. dr. i pedagogik och arbetar som utvecklingsledare vid sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Birthe är en av författarna i rapporten Barn i Malmö livsvillkor ger ojämlik hälsa som Marie Köhler tagit fram inom ramen för kommissionsarbetet. Torbjörn Hjort - Torbjörn är docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Torbjörn har på uppdrag av kommissionen skrivit rapporten Skälig levnadsnivå i Malmö om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden. Sven-Olof Isacsson - Sven-Olof var ordförande för Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Han är professor emeritus i socialmedicin vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Sven-Olof är specialist i invärtesmedicin, kardiologi och allmänmedicin. Kristina Jakobsson - Kristina är docent i arbets- och miljömedicin och överläkare vid Lunds universitet. Kristina har tillsammans med Maria Albin och Anders Djurfeldt skrivit rapporten Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa på uppdrag av kommissionen. Urban Janlert - Urban är professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Urban har skrivit rapporten Arbetslöshet och hälsa en kunskapsöversikt på uppdrag av kommissionen. Marcus Knutagård - Marcus är fil. dr., forskare och universitetslektor vid Socialhögskolan på Lunds universitet. Marcus är en av författarna i rapporten Barn i Malmö livsvillkor ger ojämlik hälsa som Marie Köhler tagit fram inom ramen för kommissionsarbetet. Marie Köhler - Marie var kommissionär och har länge arbetat som barnhälsovårdsöverläkare i Malmö. Hon är verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne. Inom ramen för kommissionsarbetet har Marie tagit fram rapporten Barn i Malmö skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa. 13

14 Annelie Larsson - Annelie var kommissionär och är direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Hon har tidigare varit IoF-chef (individ- och familjeomsorg) och stadsdelschef i Kirsebergs stadsdelsförvaltning. Christer Larsson - Christer var kommissionär och är stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad. Christer initierade tillsammans med kommissionärerna Katarina Pelin och Eva Engquist rapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsa. Kerstin Larsson - Kerstin var kommissionär och har arbetat med skolfrågor inom Malmö stad sedan 1972, som lärare, skolledare och som chef för FoU/Utbildning (forskning och utbildning). Matti Leijon - Matti är fil. dr. i socialmedicin och folkhälsovetenskap. Han arbetar som folkhälsostrateg på Region Skånes enhet för folkhälsa och social hållbarhet. Emma Leijnse - Reporter på Sydsvenskans inrikesredaktion. där hon främst bevakar skol- och utbildningsfrågor. Förra året gav hon ut boken Godkänt? som handlar om de sjunkande kunskapsresultaten i den svenska skolan. Emma är konferensens huvudmoderator. Martin Lindström - Martin är professor i socialmedicin vid Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds universitet. Martin har tillsammans med Maria Rosvall, Birgit Modén, Mathias Grahn och Maria Fridh skrivit rapporten Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö på uppdrag av kommissionen. Ann Ludvigsson - Ann är lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Ann har tillsammans med Carin Falkner skrivit rapporten God kvalitet i fritidshem grund för elevers lärande, utveckling och hälsa på uppdrag av kommissionen. Katarina Pelin - Katarina var kommissionär och är miljödirektör i Malmö stad. Katarina initierade tillsammans med kommissionärerna Eva Engquist och Christer Larsson rapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsa. Sven Persson - Sven var kommissionär och är professor i pedagogik vid lärarutbildningen på Malmö högskola. Sven har skrivit rapporterna Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa och Skolan och elevers utveckling, lärande och hälsa några nedslag inom ramen för kommissionsarbetet. 14

15 Maria Rosvall - Maria var kommissionär och är docent och överläkare i socialmedicin vid Lunds universitet. Maria har inom ramen för kommissionsarbetet skrivit rapporten Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö tillsammans med Martin Lindström, Birgit Modén, Mathias Grahn och Maria Fridh. Tapio Salonen - Tapio var kommissionär och är professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Tapio har inom ramen för kommissionsarbetet skrivit rapporterna Befolkningsrörelser, försörjningsvillkor och bostadssegregation en sociodynamisk analys av Malmö och Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom (med Anna Angelin). Mikael Stigendal - Mikael var kommissionär och är professor i sociologi vid Malmö högskola. Inom ramen för kommissionsarbetet har Mikael skrivit rapporterna Malmö de två kunskapsstäderna och Malmö från kvantitets- till kvalitetskunskapsstad. Susanna Toivanen - Susanna är docent i sociologi på CHESS (Centre for Health Equity Studies) vid Stockholms universitet. Susanna har tillsammans med Marit Gisselmann och Petra Lindfors skrivit rapporten Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män på uppdrag av kommissionen. Denny Vågerö - Denny var kommissionär och är professor i medicinsk sociologi på CHESS (Centre för Health Equity Studies) vid Stockholms universitet. Han är medlem i Vetenskapsakademien och var kommissionär i WHO:s Commission on Social Determinants of Health. Per-Olof Östergren - Per-Olof var kommissionär och är professor och överläkare i socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet. Per-Olof har inom ramen för kommissionsarbetet skrivit rapporten Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? Ett försök att besvara denna fråga med hjälp av en systemteoretisk ansats. Samtliga underlagsrapporter och kommissionens slutrapport finns att ladda ner på malmo.se/kommission 15

16 Malmö stad, stadskontoret 2013

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Ett hållbart Malmö - ur alla perspektiv Som del av den expansiva Öresundsregionen är hälsoutvecklingen i Malmö en viktig förutsättning för tillväxt och hållbar

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Studiebesök från Norge 2013-01-15

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Studiebesök från Norge 2013-01-15 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Studiebesök från Norge 2013-01-15 26 underlag med 281 förslag 20 seminarier 1000talet möten Övriga rapporter och litteratur SKARPA FÖRSLAG Hur mår Malmö? Bättre,

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid Dokumentation från Malmökommissionens konferens på Slagthuset den10 september 2013

Malmös väg mot en hållbar framtid Dokumentation från Malmökommissionens konferens på Slagthuset den10 september 2013 Malmös väg mot en hållbar framtid Dokumentation från Malmökommissionens konferens på Slagthuset den10 september 2013 Foto: Drago Prvulovic, Bojana Lucac, Tina Fransson Krook, Lena Englund, Dolores Peraic

Läs mer

Sveriges första Marmotkommission i Malmö

Sveriges första Marmotkommission i Malmö Sveriges första Marmotkommission i Malmö tema Anna Balkfors 1 Sven-Olof Isacsson 2 1 MPH, utvecklings strateg Malmö stad, huvudsekreterare i Kommission för ett socialt hållbart Malmö. E-post: anna.balkfors@malmo.se.

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

BYGGA FÖR LIVSKVALITET

BYGGA FÖR LIVSKVALITET BYGGA FÖR LIVSKVALITET Samvekan med människor i centrum Ge en referensram för hur begreppen folkhälsa, jämlikhet, social hållbarhet och en hållbar utveckling hänger ihop. Anna Balkfors, utvecklingsstrateg

Läs mer

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors Huvudsekreterare Malmökommissionen www.malmo.se/socialhallbarhet Malmö 2017-03-21 Nationell

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors,

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors, Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors, Direktiv Beslut i kommunstyrelsen 9 november 2010 Politisk oberoende kommission

Läs mer

Malmökommissionen, och sedan?

Malmökommissionen, och sedan? Malmökommissionen, och sedan? tema En kommission för jämlik hälsa tillsätts. Arbetet för att förbättra folkhälsan stärks bland annat genom en tydligare ansvarsfördelning och bättre uppföljning. Regeringens

Läs mer

Tandvård på olika villkor

Tandvård på olika villkor Tandvård på olika villkor Kommission för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors, huvudsekreterare Malmökommissionen anna.balkfors@malmo.se malmo.se/kommission 131023 Stockholm Tandvård på olika villkor

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Malmö i siffror 313 000 invånare Ökande befolkning 29 år i rad 31 % födda utomlands 177 nationaliteter 150 språk talas Ung befolkning - 49 % under 35 år Tidigare folkhälsoarbete

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång

Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång Eva Renhammar och Lena Wetterskog Sjöstedt Kansliet för hållbar utveckling Stadskontoret, Malmö stad Mötesplats Social hållbarhet, Umeå

Läs mer

Sir Michael Marmot, WHO:s Healthy Cities årsmöte i Zagreb 2008 Hälsans ojämlikhet

Sir Michael Marmot, WHO:s Healthy Cities årsmöte i Zagreb 2008 Hälsans ojämlikhet Sir Michael Marmot, WHO:s Healthy Cities årsmöte i Zagreb 2008 Hälsans ojämlikhet WHO:s Healthy Cities med en allt fetare och åldrande befolkning Ta fram vetenskapliga underlagsrapporter Analysera Föreslå

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Förord Det är ingen idé att finnas till om man inte behövs till nåt. Därför måste samhället inrättas

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Samhällsplanering & hälsosam miljö hur använder vi kunskapen?

Samhällsplanering & hälsosam miljö hur använder vi kunskapen? Samhällsplanering & hälsosam miljö hur använder vi kunskapen? Miljö och hälsa en reflexion om de samband som finns och hur man kan ta hänsyn till det i samhällsplaneringen. Miljörelaterad folkhälsa 2015-11-13,

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg

Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg Social inequity in health how do we close the gap? Nordisk folkhälsokonferens, Ålborg Professor Olle Lundberg, ordförande Hur sluter vi hälsoklyftorna? Frågan som alla vill ha svar på och som den svenska

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet SIGNERAD 2016-04-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2016-04-07 Vår referens Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart

Läs mer

Människan i staden - hur fungerar vi?

Människan i staden - hur fungerar vi? Människan i staden - hur fungerar vi? Göteborg 23 april 2015 Mikael Stigendal Malmö Högskola Städer Samhällsperspektiv Sammanhållning Interaktiv forskning Professor i Sociologi Urbana Studier, Malmö Högskola

Läs mer

Finns det effektiva metoder som är särskilt lämpade för att förebygga ohälsa bland individer med låg utbildning?

Finns det effektiva metoder som är särskilt lämpade för att förebygga ohälsa bland individer med låg utbildning? Finns det effektiva metoder som är särskilt lämpade för att förebygga ohälsa bland individer med låg utbildning? Per-Olof Östergren, överläkare, professor i socialmedicin Institutionen för kliniska vetenskaper,

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

Område 4: Inkomst och Arbete

Område 4: Inkomst och Arbete Område 4: Inkomst och Arbete 1. Inkomster och försörjning 2. Arbetsmarknad 3. Arbetsmiljö och arbetsorganisation 4. Det obetalda arbetet 4.1 Inkomster och försörjning Mål: Malmö stad ska aktivt verka för

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Rapport- & rekommendationsstrukturer Rapportstruktur Rekommendationsstruktur Delar (3) Kapitel Delkapitel 2 En social investeringspolitik som kan göra samhällssystemen

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa - En regional satsning för nytänkande och samarbete för att minska ojämlikheten i hälsa i Östergötland

Östgötakommissionen för folkhälsa - En regional satsning för nytänkande och samarbete för att minska ojämlikheten i hälsa i Östergötland Östgötakommissionen för folkhälsa - En regional satsning för nytänkande och samarbete för att minska ojämlikheten i hälsa i Östergötland Jolanda van Vliet, kommissionär Folkhälsochef Landstinget i Östergötland

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stadens sociala samband, 2012-06-05 - Anna Balkfors Klimatsmart Hälsa/välbefinnande Direktiv Utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Barnfattigdomen är högst i Malmö Rädda Barnen har följt

Läs mer

Stadens sociala samband

Stadens sociala samband Delegationen för hållbara städer i samarbete med Boverket, Folkhälsoinstitutet och Malmö stad bjuder in till: Stadens sociala samband En konferens om människans centrala roll för hållbar stadsutveckling

Läs mer

Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet

Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Uppdraget En Östgötakommission för folkhälsa, enligt modell från WHO 1, ska belysa hälsoläget

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Hälsa som tillgång aller ohälsa som hinder? Att vända perspektivet

Hälsa som tillgång aller ohälsa som hinder? Att vända perspektivet Hälsa som tillgång aller ohälsa som hinder? Att vända perspektivet Per-Olof Östergren Socialmedicin och Global hälsa, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Relationen mellan

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK SIGNERAD 2015-10-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-10-21 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy

Läs mer

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Social hållbarhet Minskade skillnader i hälsa Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Högt på dagordningen hos SKL SKL:s kongressmål 2016-2019 SKL ska verka för att kommunerna,

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan avseende hållbarhetsintegrering

Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan avseende hållbarhetsintegrering Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2016-03-09 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmö stads hållbarhetsrapport 2015, samt delrapportering utifrån Projektplan

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Specialpedagogiska seminarier

Specialpedagogiska seminarier Specialpedagogiska seminarier Uppföljning av konferensen Rektor med vetande En seminarieserie för speciallärare, specialpedagoger och skolledare 23 september i Malmö 4 oktober i Växjö 10 oktober i Kristianstad

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

VÄLKOMMEN! Regionala folkhälsodagen Hur skapar vi en region där alla mår bra?

VÄLKOMMEN! Regionala folkhälsodagen Hur skapar vi en region där alla mår bra? VÄLKOMMEN! -Hur skapar vi en region där alla mår bra? Varför är vi här? Folkhälsomål skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen RUFS 2010 Stockholmsregionen

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen?

Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen? Globalt till lokalt - nya hållbarhetsmål visar vägen? Familjecentrerat arbetssätt för goda uppväxtvillkor Seminarium 4:6 Onsdag 18maj, klockan 13:15-14:15 Medverkande: Bo Niklasson sektorschef, Göteborgs

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Att höra an till någon -är att vara anhörig. Att stå någon nära -är att vara närstående

Att höra an till någon -är att vara anhörig. Att stå någon nära -är att vara närstående Att höra an till någon -är att vara anhörig Att stå någon nära -är att vara närstående Varför stöd till anhöriga? Martina Takter närståendekoordinator FoU Malmö stad & doktorand på Malmö högskola martina.takter@malmo.se

Läs mer

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering 11 mars 2015 Filippa Myrbäck, Sektionen för hälsa och jämställdhet, SKL Kongressuppdrag: SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande

Läs mer

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun 1 (7) Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: Folkhälsosamordnare,

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling

Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling Jämlikt Göteborg hela staden social hållbar Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling 7,5 poäng www.goteborg.se/jamlikt Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar

Läs mer

Det handlar om jämlik hälsa

Det handlar om jämlik hälsa Det handlar om jämlik hälsa SNS 21 oktober 2016 Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala bestämningsfaktorer

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Dir. 2017:17. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Dir. 2017:17. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Dir. 2017:17 Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Sammanfattning Regeringen beslutade den 4 juni 2015 kommittédirektiv

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Göteborgsregionens Kommunalförbund

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Göteborgsregionens Kommunalförbund Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Göteborgsregionens Kommunalförbund 2014 09 17 I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare

Läs mer

På lika villkor- för lärande och likabehandling

På lika villkor- för lärande och likabehandling På lika villkor- för lärande och likabehandling Skolan främjar och förebygger Välkommen till en konferens för dig som är utbildningschef, skolledare eller skolpolitiker i Fyrbodal! HOTELL BOHUSGÅRDEN,

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Kvalitet i lärarutbildning

Kvalitet i lärarutbildning Välkommen till Lärarutbildningskonventets konferens i Malmö 13-14 juni 2016 Kvalitet i lärarutbildning Malmö högskola arrangerar i samarbete med Lärarutbildningskonventet en konferens för att dela tankar

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för social hållbarhet

Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för social hållbarhet SIGNERAD 2014-04-10 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-22 Handläggare Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2015-03-06 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Frågor till Malmöpanelen 2015

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15fa Ref.nr. 2016/0009 Professor i psykologi, 2016-04-15 7 a -Gerd Lindgren, Karlstads Deadline 2016-09-15 -Per Nilsen, Linköpings Deadline 2016-07-15 11

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

Malmökommissionen - reflektioner av kommissionens ordförande

Malmökommissionen - reflektioner av kommissionens ordförande Malmökommissionen - reflektioner av kommissionens ordförande Sven-Olof Isacsson Professor emeritus i socialmedicin. Specialist i internmedicin, kardiologi och allmänmedicin. Ordförande i Kommission för

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Folkhälsodata i Skåne från vaggan till graven

Folkhälsodata i Skåne från vaggan till graven Folkhälsodata i Skåne från vaggan till graven Från vaggan till graven 8 mån 4 år Åk 6 Åk 9 Gy åk 2 18 år - 80 år Folkhälsoenkät Folkhälsoenkät Folkhälsa i Skåne Barn och Föräldrar Barn och Unga Syfte att

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala

Läs mer

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad EN STAD I FÖRÄNDRING En bättre och effektivare organisation för Malmö stad F R A M T I D S PA R T I E T I M A L M Ö Bakgrund och syfte Malmö stad Kommu nstyrelsens ordförande L }versyn av den kommunala

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya UMEÅ OKTOBER 2014 Barns psykiska hälsa och språkutveckling Evelinaarbetet och det nya BHV programmet. Björn Kadesjö Jämlik och rättvis barnhälsovård Toni Reuter Kaffe Margaretha Magnusson Fortsättning

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Omfördelning, ojämlikhet och tillväxt Det skulle vara ett misstag att fokusera enbart tillväxt och låta frågan ojämlikhet sköta sig själv. Inte bara för att ojämlikhet kan vara

Läs mer

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg Handlingsplan Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 Handlingsplanen i ett sammanhang Gävleborgs prioriterade målområden Jämställd och jämlik hälsa Delaktighet och inflytande Ekonomisk

Läs mer

Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa

Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa Anna Balkfors Institutet för hållbar stadsutveckling Malmökommissionens huvudsekreterare Doktorand Sociala innovationer Socialt entreprenörskap Socialt

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier når bättre uppfyllelse av kunskapsmålen. Dagens ungdomar lever i en värld där kommunikation och samspel med digital teknik

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård OBS: OBS: Förlängd Sista anmälningstid anmälningsdag till fred fredag 7 mars 6 mars Foto: Clifford Shirley Välkommen till nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvårds 14:e nationella konferens Jämlik

Läs mer

Malmö stads sammanfattning av Kommission för ett socialt hållbart Malmös slutrapport

Malmö stads sammanfattning av Kommission för ett socialt hållbart Malmös slutrapport Malmö stads sammanfattning av Kommission för ett socialt hållbart Malmös slutrapport Innehållsförteckning Malmös ambition är att vara en hållbar stad ekonomiskt, ekologiskt och socialt 3 Etik, hållbar

Läs mer