Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011"

Transkript

1 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, Helsingfors Tel , (09) E-post: Telefax: (09) Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011 NYHETER FRÅN FÖRBUNDET STYRELSEMÖTE Förbundsstyrelsen sammanträdde Ett flertal ärenden stod på föredragningslistan och först ut var anmälningsärendena. Byggnadskalenderns annonsörer ökade jämfört med fjolårets kalender, däremot ökade artiklarnas kostnader. Dessutom delgavs besöket och uppvaktningen av de nya byggmästarna YH: det uppstod diskussion om att utbildningen borde vara mera praktisk, mera erfarenhet ute på fältet behövs. Av denna åsikt var även eleverna tidigare på hösten. Uppdelningen av de med SBH gemensamt ägda fastigheterna behandlades. En skriftlig värdering hade gjorts av Kiinteistömanagement J. Juhola Oy som skilde sig från Aktias värdering (som var gjord 2009). Diskussion uppstod gällande de olika värderingarna/priserna, uppdelningen framskrider längs med våren. Vårens förbundsmöte i Kasnäs behandlades, programmet som delgavs av Matias Jensén börjar vara klart. Förbundssekreteraren skall ännu korrekturläsa verksamhetsberättelsen innan den är godkänd. Bokslutet presenterades av förbundets bokförare Leif Eriksson och godkändes därefter av styrelsen. På mötet beslöts bl.a. följande saker: en Facebooksida startas, yrkesskolor skall besökas: ÖNY besöks av Peter Broman och Leo Gustafsson sköter besöket i Väst-Nyland och Axxell i Pargas besöks av Mats Lindholm 1.3, Vita hjälmen får en observatörspost i förbundsstyrelsen, till förbundets representanter på SBR: s fullmäktigestämma i Stockholm valdes förbundssekreteraren och ordföranden och till Askarmalms och Kauppakaarres bolagsstämmor som styrelsens representant fick Torolf Törnblom fortsatt förtroende. Även kursverksamhet i form av byggarkvällar diskuterades, men det fanns inget intresse hos möjliga samarbetspartners samt för mycket övriga aktörer på marknaden. Nästa möte blir troligen en telefonkonferans gällande uppdelningen av lokalerna. NY FÖRMÅN Tidsskriften Forum för ekonomi och teknik för alla ordinarie medlemmar -50%! MEDDELANDET PÅ E-POST Vill du ha meddelandet på e-post? Skicka dina uppgifter, det vill säga namn och e-post, till Nämn också om du är ordinarie medlem eller ungdomsmedlem. ADRESSFÖRÄNDRINGAR Adressändringar kan enklast göras genom att fylla i formuläret på webbsidorna, > aktuellt > adressändring. Det går också bra att meddela förbundet via post, e-post, telefon eller fax. JUBILARER 50 år 23.3 Håkan Sjölund, Hirvlax, NÖB. Våra varmaste gratulationer!

2 MÅNADENS ANNONSÖR Bostik Oy NYA MEDLEMMAR Annika Grahn, Ekenäs, VNB Jan Gustafsson, Ekenäs, VNB Mårten Viljanen, VNB Välkomna med i verksamheten! HÄNT I FÖRENINGARNA Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors höll februari månads möte den 17.2 på Restaurant Tekniska i Helsingfors med 13 personer med. De närvarande upplystes om att en ny värdering av de samägda lokalerna Malm utföres och SBIF håller därefter styrelsemöte där ett beslut i saken äntligen torde göras. Skidgruppen åker till Tahko den och föreningen står för stughyran. Några platser finns ännu i stugan för 11 personer så passa på nu innan vintern slutar lika överraskande som den började... Haapsalu blev vald till den traditionella vårresan och tidpunkten är vid Morsdag den Deltagaravgiften är 100 euro för medlem och 200 euro för avec. Platser finns ännu så kan ta kontakt med Mikael Åhl när resfebern stiger. Efter mötet bjöd föreningen på en matbit samtidigt som vi lyssnade på en intervju som gjordes den 19 januari år På bandet diskuterar byggmästare Gösta Willing och Nils Hedengren med byggmästare Carl Staaf som då var den enda av de stiftande medlemmarna av Svenska Byggmästerföreningen i Finland (som senare blev SBH) som höll konstituerande möte den ! Protokollet från detta möte lästes under intervjun upp och bandet bjuder också på andra godbitar med historiska vingslag.

3 Vasa Byggtekniska Förening Månadsmötet i februari hölls på Spishuset den och samlade 10 deltagare. Bland anmälningsärendena informerades om att styrelsen vid sitt konstituerande möte valt Lars-Erik Dahlbäck till sekreterare och Sten Liljeqvist till kassör för år Styrelsen hade även återvalt Mikael Anderson, Håkan Dahlström och Bengt Kålax till den arbetsgrupp, som bistår disponenten med skötseln av fjällstugan. Vidare informerades om att Starkkis småhusbyggarkurs hade hållits på Byggcentrum. 29 deltagare var anmälda till den svenska kursen medan den finska kursen den hade över 40 deltagare. Ordförande berättade att finska föreningen skall försöka få RKL:s endagskurs om sprängteknik till Byggcentrum den 12 april 2011 och man önskar att även vår förening skall komma som medarrangör, vilket månadsmötet inte hade något emot. Fjällstugans disponent meddelade att snöröjningstalkot vid fjällstugan i Lappland var utfört och stugan klar att ta emot vinterns gäster. Efter mötesförhandlingarna förevisade Spishusets ägare Patrik Aura de kaminer och kakelugnar, som han hade till försäljning. Han berättade att det nu mest köps direktvärmande kaminer medan marknaden för magasinerande ugnar har minskat. Han menade att den värmeenergi man får ut från de bägge typerna är densamma men den avges långsammare och under längre tid från en magasinerande ugn. Mötesdeltagarna bjöds även på kaffe i samband med mötet. Väst-Nyländska Byggmästareföreningen Torsdagen den kl höll VNB sitt månadsmöte på Motel Marine i Ekenäs. 16 medlemmar var närvarande. Kvällens föredragshållare var Berndt Mannström från företaget Elektroteam. Han började med att berätta allmänt om dagens eljobb på byggen. Därefter fortsatte han med att berätta om hur man borde göra husets jordningsarbete. Efter det gick han igenom hur man bör planera och förverkliga husets belysning. Till slut berättade han om lampornas utveckling från glödlampa till halogen och led lampor. Föreningen bjöd de närvarande på en kvällsbit. De närvarande tackar Berndt för den intressanta presentationen. Norra Österbottens Byggmästareförening Torsdag 24.2 samlades 14 st nöbbare till månadsmöte på stadshotellet i Jakobstad. Johan Dahlbacka, tillträdande VD på familjeföretagen Alistusteknikka Dahlbacka och Jordbyggnad NÖB Dahlbacka i Karleby inledde kvällen med att berätta om företagens verksamhet idag. Alistusteknikka Dahlbacka har verksamhet i hela landet och har deltagit i många stora projekt. Man har specialiserat sig på att skjuta och borra hål under marken. Det längsta hålet man hittills klarat av att göra är 600 m långt och den största diametern man kan göra är 630 mm. För att forsla ut materialet vid hålborrningarna använder man sig av Bentonit massa. Man använder sig av amerikansk teknik och med modern utrustning som har sändare och mottagare kan man styra borrningarna under jorden så att man kan komma mycket precist till det ställe man strävar. Detta är viktigt eftersom det ofta finns andra kablar och rör i marken att ta hänsyn till. Företaget har 22 anställda idag. Efter Johan Dahlbackas mycket intressanta information fortsatte Juha Lipponen från Aarsleff koncernen. Det internationella företaget är danskt och har ca anställda totalt. I Finland har man sitt huvudsäte i Nurmijärvi och i Finland arbetar 41 anställda på företaget. Man har specialiserat sig på infodringar av rör med så kallade rörsockor, en metod man har drygt 30 års erfarenhet av. Alla sockor företaget använder tillverkas i Danmark och man ger infodringen en livstidsgaranti på 100 år. Den minsta diametern på rör man kan infodra är 100 mm och den största är 2000 mm. Man infodrar rör såväl i fastigheter som på den kommunaltekniska sidan. När man inkapslar rör dokumenteras allt noggrant på förhand, sedan rengörs rören och så drar man in den hartsdränkta strumpan i rören som under stort lufttryck blåses upp och härdas. Därefter sågar man ut rörförgreningar o.s.v..man kan även förstora befintliga

4 rör genom att klyva upp dem och dra in nytt rör med större diameter. Efter de båda givande föredragen bjöds vi på jägarsmörgås med dryck. Vi tackar våra värdar för den mycket intressanta kvällen. Östra Nylands Byggmästareförening ÖNB Hade inget månadsmöte i februari. Mars månadsmöte går av stapeln på Restaurant Tekniska torsdagen den kl Kvällens föredragare är vd Dick Sulin från Ingenjörsbyrå Sulin som refererar om bla. vattenisoleringar i simhallar, tunnlar och liknande samt fasadreparationer och saneringar. Det över 70-åriga företaget har hunnit med mycket (www.sulinoy.fi). Därefter följande möte är Vårmötet den (OBS! Andra torsdagen i månaden!) kl på Restaurant Tekniska. Skidgruppen åker till Tahko den , några platser finns ännu. Haapsalu blev vald till den traditionella vårresan och tidpunkten är Åbolands Byggmästareförening ÅBF höll sitt månadsmöte den på Hotel Kalkstrand i Pargas. På mötet diskuterades bl.a. arrangemangen kring vårens förbundskongress som föreningen står värd för. SAXAT I bostadshöghusen i Finland finns tillsammans ca 25 miljoner kvadratmeter betongfasadelement. Deras grundrenoveringsbehov fyrafaldigas på 2010-talet och sexfaldigas på 2020-talet jämfört med behovet på 1990-talet. Renoveringsarbetena är en stor utmaning, men gör det även möjligt att ur ekonomiska och klimatsynvinklar göra förnuftiga satsningar i energieffektivitet. Jan Vapaavuori KRYSS I KALENDERN Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors Vasa Byggtekniska Förening VBF:s månadsmöte i mars hålls torsdagen den 24 mars i samband med exkursion till Westenergy Ab:s byggnadsplats på Stormossen, där man som bäst uppför ett stort kraftverk, som kommer att drivas med avfallsförbränning. Vi samlas kl utanför arbetsplatsen och efter rundvandring och presentation under ledning av VD Jan Teir håller vi månadsmöte i firmans arbetsplatsutrymme. Observera! Alla besökare på arbetsplatsen måste ha skyddsskor på fötterna. Sätt således på egna men om någon saknar dylika skor så finns på arbetsplatsen ett tjugotal skor i olika storlekar, som det är möjligt få låna. RKL har en finskspråkig kurs om sprängteknik, som kan beställas av medlemsföreningarna. VBF och finska föreningen i Vasa har reserverat tisdagen den 12 april för denna kurs på Vasa Byggcentrum om tillräckligt antal deltagare uppnås. (minst 15) Kursavgiften är 90 euro för RKL-medlemmar och 190 euro för utomstående. Kursprogrammet kan erhållas och förhandsanmälning göras till Jan-Erik Lind på telefon eller via e-post

5 Väst-Nyländska Byggmästeföreningen 20 Januari VNB ordnar sitt VÅRMÖTE ONSDAGEN den kl på restaurang Socis i Karis. Kvällens föredragshållare är Janne Salmi från företaget Knauf. Han kommer att berätta om deras produkter, bl.a om Aquapanel skivor. Traktering utlovad. Alla med! OBS alla medlemmar i VNB. Om du har möjlighet att ta meddelandet per e-post, gör det gärna. Se anvisningarna från meddelande bladet. 19 april 2011 Den 19 april besöker vi Ab SKa-Plan Oy:s radhusbygge i Pargas. Adressen är Söderbybacken 1 och vi träffas kl på platsen. NÄSTA MEDDELANDE Nästa Meddelande utkommer i april (deadline 3.4). Sami Hassinen Förbundssekreterare PS. Förbundssekreteraren är på vinterledighet vecka 11 och nås igen fr.om Norra Österbottens Byggmästareförening Följande månadsmöte hålles vid Ab Tara-Element Oy i Nedervetil, torsdagen den kl. 19:00. Buss från Rådhuset i Jakobstad kl. 17:45 och vidare via Karleby busstation kl. 18:30. Möt upp! Styrelsen har uppdaterat fjällstugans förhållningsregler. Uppdaterade regler samt info om fjällstugan finns bifogade i meddelandet. Stugan är i flitig användning men lediga tider finns ännu. Kontakta disponenten och fråga om lediga tider finns för era behov. Östra Nylands Byggmästareförening 31 mars 2011 Den 31 mars kl hålls föreningens vårmöte på Timbaali. På mötet behandlas bl.a uppdelningen av de samägda lokalerna mellan SBH och SBIF. Åbolands Byggmästareförening 15 mars 2011 Den 15 mars kl hålls föreningens vårmöte på Hotel Kalkstrand i Pargas. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Byggmästare från Skicka gärna bilder från evenemang till om ni vil ha bilder publicerade i meddelandet!

6 :e årgången INNEHÅLLER: Matematiktabeller; Konstruktionstabeller; Bestämmelse D2: Byggnaders inomhusklimat och ventilation; Nya aktuella artiklar: Nya Byggmästare ut på arbetsmarknaden; Byggherrens arbetarskyddsförpliktelser vi byggprojekt; Belastningar orsakade av anhopad snö och is; Passivhus; Kostandsberäkning; Tikkurila ProHouse ger trähus varaktigt skydd; Raka och jämna murblocksväggar med Yki Avjämningsbruk; Schaumanska borgen återfår sakta sin gamla karaktär; Min borg är mitt hem; Snygg fasad med Finngard i Villmanstrand; Nya trender i fråga om plåttak; Planeringsverktyg för energieffektiva byggnader; Byggbranschens framtid för byggmästare och ingenjörer; Avfall från byggnadsverksamhet; Byggnadskostnadsindex; Taklutningar; Förteckning över SBIF medlemmar vilka avlagt någon av byggbranschens kompetensexamina; Matrikel, Bygglexikon. Byggnadskalendern 2011 är delvis tryckt i fyrfärg och omfattar 512 sidor. Beställ kalendern genast via: > Publikationer E-post: Nedanstående kupong Telefon: eller Fax: Klipp här! Klipp här! BYGGNADSKALENDERN 2011 Frimärke Jag beställer... ex. av Byggnadskalendern 2011 till ett pris av 47 + postporto.

7 RKL-MEDDELANDE Fina priser i medlemsanskaffningstävlingen En tävling mellan RKL:s medlemsföreningar pågår där de som skaffar fram nya ordinarie medlemmar som är i arbetslivet får fina priser. Bland de tre som skaffat mest medlemmar lottas ut ett veckoslutspaket till en stad i Europa. Tävlingen pågår till Blanketten hittas på >Avaintiedot Den som skaffat en nymdlem fyller i sitt namn och sitt medlemsnummer! Då tävlingstiden är ute och de nya medlemmarna betalat sin avgift får de som skaffat medlemmarna pris. Mera information om prisen finns på hemsidan. RKL:s sommardagar i Joensuu RKL:s sommarevenemang ordnas i Joensuu av Joensuun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK r.y. Lö 18.6 hålls RKL:s sommartävling samt förbundsstyrelsens möte. För medlemsföreningarnas representanter (1/förening) ordnas sö 19.6 ett skolningstillfälle kl med temat Vad intresserar medier? Rakennuslehti är med som samarbetspartner. Inbjudan och program skickas i april. Gruppstudieresa till Edinburgh RKL ordnar en gruppstudieresa till Edinburgh, Skottland Anmäl dig till resan per e-post eller genom att ringa Förutom 10 stipendiater tas ca 20 personer med på resan, i anmälningsordning. Medlemmar har förkörsrätt gentemot avec. Priset för resan i enkelrum 1400 euro och i dubbelrum 1200 euro. RKL delar ut 10 stipendier à 1000 euro. Ansökan måste vara förordad av medlemsföreningen och vara framme senast Preliminärt program fr 9.9 Morgonflyg Helsingfors London Edinburgh stadsrunda och besök på slottet i Edinburgh lö 10.9 En skottsk produkt: tillverkning, lunch sö 11.9 The Royal Burgh of Beebles (skottsk idrottstävling), heldag må 12.9 Yrkesmässigt mål, middag ti 13.9 Fritid, kvällsflyg hem RKL:s mästerskap våren 2011 Bowlingmästerskap i Åbo Pilkningsmästerskap 19.3 i Nurmes Skidmästerskap i Ylivieska (Huhmarkallios skidcenter) RIL-RKL -kurser våren 2011 Valvojapäivät , Jyväskylä Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja 1. jakso , Helsinki 2. jakso , Helsinki 3. jakso , Helsinki Lisätietoja ja ilmoittautumiset: RKL/Merja Salomaa, p. (09) , ,

8 RETURNERAS senast Klipp här! Meddelande 3/11 Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Kuopio, + 2. päivä , , Helsinki, + 2. päivä Pääsuunnittelijakoulutus 7 1. jakso , Helsinki 2. jakso , Helsinki 3. jakso , Helsinki 4. jakso , Helsinki 5. jakso , Helsinki RAPS 3 koulutus talonrakentajille 1. jakso , Helsinki 2. jakso , Helsinki 3. jakso , Helsinki 4. jakso , Helsinki 5. jakso , Helsinki YSE 98 -koulutus , Kuopio, , Turku Tilläggsuppgifter och anmälningar: RIL/ Hanna Laakkonen, p , Ville Raasakka, p , Kaisa Venäläinen, p , Vem blir Vuoden Rakennusmestari 2011? Medlemsföreningarna ombeds söka fram kandidater för Vuoden Rakennusmestari-priset I priste ingår en plats i gruppstudieresan OBS! Förutom meriter inom arbetsplatsen och produktion kan priset även ges enligt följande kriterier/meriter inom: planerings och räkenskapsuppgifter, fungerat som RKL-rådets sakkunnig, varit konditionsgranskare, uppfinning RÅD eller FÖR förslag SMÅHUSBYGGARE inom byggandet, utvecklat I VÄST-NYLAND nya arbetsmetod, 2011 forsknings och skolningsverksamhet, förtjänster inom byggnadsbranschens litteratur, på något sätt uppmuntrat offentligt byggande, ekonomiska Utgivare: Svenska och materiella Byggmästare- förmåner och Ingenjörsförbundet byggnadsbranschen. YH i Finland, SBIF Väst-Nyländska Byggmästareföreningen, VNB Adress: Askarslättsvägen 3-5, Helsingfors Tel , Fax , e-post eller kontaktperson Leo Gustafsson, Ljungstigen 22, Hangö tel , Råd för småhusbyggare i Väst-Nyland Guidens ändamål Denna publikation är avsedd för alla personer som tänker bygga ett småhus (egnahemsbostad, fritidsbostad). Guiden försöker hjälpa till att komma tillrätta med problem som hör ihop med byggandet. Distribution Guiden distribueras gratis via kommunerna, bankerna, försäkringsbolag, husförsäljare i alla västnyländska kommuner. Upplagan är därför ganska stor och bör täcka behovet de två följande åren. Tekniska uppgifter Guiden görs i formatet A 5 och trycks svart-vit i offset. Färgannonser kan användas i texten på en del av tryckarken. Till pärmen accepteras endast färgannonser. Annonsmaterialet bör helst vara i elektroniskt format eller pappersoriginal. Annonspris Priserna är följande: svartvit i färg Bakpärmen 480 euro Insidorna av pärmen 450 euro 1/1 sida 220 euro 300 euro 1/2 sida 150 euro 200 euro 1/4 sida 95 euro 120 euro Sista inlämningsdag Annonsmaterialet bör vara hos Sami Hassinen på SBIF:s kansli den Utgivningsdag är månadsskiftet april-maj!

Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010

Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. (09) 345 4851, 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid.

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS! Notera förbundets nya kontaktuppgifter. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.fi www.byggarna.fi

Läs mer

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F.

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans Synskadade Nr 9 oktober 2008 Finlands 4 Åbolands synskadade firade 35 år till 6 Mellis på utfärd 14 Åland Nytt lagförslag om personlig assistans Innehåll Nr 9/08 3 4 5 6 10 14 16 19 22 23 24 Ledaren: Åbolands

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark:

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Pärmbilden: Sundharu fyr Position: 59 47,4'N 23 33,2'E Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Fyrens byggnadsmaterial: 30m 26m armerad betong Sundharu fyr var Finlands första obemannade fyr, då

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga Nr 2 mars 2010 Finlands 4 Synskadade I punkternas värld 8 Årets braillör: Börje Kukkonen 10 I vulkanernas skugga Innehåll Nr 2/10 3 4 7 8 10 14 16 20 23 24 Ledaren: Vem styr tekniken? I punkternas värld

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND 02/2013

NYHETSBREV ÅLAND 02/2013 Info för styrelseaktiva NYHETSBREV ÅLAND 02/2013 Välkommen på Landskapsföreningens vårmöte och simombudsträff på Ålands Sjöfartsmuseum lördagen den 6 april 2013. Vi har i år vårmöte och simombudsträff

Läs mer

Värdefull. Vimmerbys värde växer. SIBE International. Smålands Country Club har medlemmar i hela landet. fick prestigeuppdrag på Malmö Live

Värdefull. Vimmerbys värde växer. SIBE International. Smålands Country Club har medlemmar i hela landet. fick prestigeuppdrag på Malmö Live Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 9 Nummer 2 2014 Vimmerbys värde växer Smålands Country Club har medlemmar i hela landet SIBE International fick prestigeuppdrag på Malmö Live Värdskap

Läs mer

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Mikko Vähäniitty Informationsblad 3/2014 1 Välkomna på räddningsövning till Vasa / Vasklot 27.9.2014 kl. 13.00 Övningen börjar med att anmälningarna tas emot vid

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2014 Seniorer och Gröngölingar Åbo 2014 Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Bästa Bibban-läsare I år är chefredaktörskapet

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer