Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010"

Transkript

1 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, Helsingfors Tel. (09) , E-post: Telefax: (09) Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010 NYHETER FRÅN FÖRBUNDET FÖRBUNDSKONGRESS OCH VÅRMÖTE VNB hälsar alla välkomna till förbundskongressen i Raseborg den maj Programmet är i korthet följande: Fredag Förbundsstyrelsens sammanträde, bastu och matbit, Motel Marine, Kammakaregatan 4-6, Ekenäs. Lördag Start med buss från Motell Marine till Fiskars Rundvandring i Fiskars Fritt program Andra bussen startar från Motel Marine och avgår till Fiskars Lunch, Kopparsmedjan i Fiskars, Göran J. Ehrnrooths väg Solenn akt, Kopparsmedjan. Raseborgs tekniska direktör Kaj Lindholm framför stadens hälsning. Hälsningar framförs ytterligare av VNB:s och SBIF:s ordföranden samt gästerna. Festtalet hålls av Yrjö Sahlstedt. Musik av Pojo Blåsorkester Kaffe Fullmaktsgranskning Förbundets vårmöte Alternativt program: Rundvandring Cocktail, förtjänstteckensutdelning och supé, Restaurang Knipan, Östra Strandgatan 1, Ekenäs. Söndag Busstur runt Ekenäs och besök vid yrkeshögskolan Novia Lunch på Motel Marine. Inkvartering på Motell Marine, Kammakaregatan 4-6, Ekenäs. Deltagaravgifter: Hela paketet med två nätter i dubbelrum: 220 /person. Hela paketet med två nätter i enkelrum: 270 /person. Lördags- och söndagsprogrammet med en natt i dubbelrum: 170 /person. Lördags och söndagsprogrammet med en natt i enkelrum: 195 /person. Hela lördagsprogrammet utan övernattningar: 100. Kvällsfestens pris: 80. Lunchpaketets pris: 30 (20 på lördag och 10 på söndag). Samtliga busstranporter ingår i priset. I festsupén ingår snaps, vin/öl och konjak/likör. I lunchpaketet ingår vin/öl. Anmälningarna skall göras till Leo Gustafsson, e-post eller senast den Deltagaravgiften bör inbetalas senast den 30.4 på VNB:s konto Andelsbanken Välkomna till Raseborg!

2 MEDDELANDET PÅ E-POST Vill du ha meddelandet på e-post? Skicka uppgifter om namn och e-post till Nämn också om du är ordinarie medlem eller ungdomsmedlem. MEDDELA ADRESSFÖRÄNDRINGAR Adressändringar kan enklast göras genom att fylla i formuläret på webbsidorna, > aktuellt > adressändring. Det går också bra att meddela förbundet via post, e- post, telefon eller fax (se uppgifterna högst uppe på första sidan). RKL-MEDLEMSKORT Medlemmar som har anslutit sig till RKL under år 2010 kommer inom kort att få ett temporärt medlemskort som gäller fram till årets slut. Kortet håller som bäst på att tas fram och torde delas ut senare under våren. RKL kunde i nuläget inte meddela någon exaktare tidpunkt. Alla som har RKL:s medlemskort från 2009 kan också använda detta i år. Inför år 2011 kommer RKL att ta fram ett nytt chipförsett kort som skickas åt alla medlemmar. JUBILARER 80 år 3.4. Ingmar Berg, VBF Torsten Granström, SBH 75 år Erkki Koponen, VNB 25.4 Leif Engblom, ÅBF 70 år Tapio Marjamäki, ÅBF 50 år 9.4. Bodil Dahlin, NÖB Våra varmaste gratulationer! NY MEDLEM Magnus Ahlskog, Raseborg, VNB. Välkommen med i verksamheten! ÖPPET BREV FRÅN ORDFÖRANDE Bästa medlemmar SBIF:s styrelse har mottagit ett brev från SBH, undertecknat av ordförande Tom Holmlund samt sekreterare Tom Westerlund. Brevet finns publicerat på nästa sida. För att förstå saken rekommenderar jag er att läsa SBH:s brev före ni tar del av mitt svar till dem. Jag anser det väldigt viktigt att vi informerar alla medlemmar om vad som diskuteras i styrelsen och jag har därför valt att svara öppet via meddelandet. Bästa SBH Jag vill påpeka att jag hade en stark tro om att allt gammalt gnäll var lagt till sidan för att ge arbetsro åt styrelsen och den nya förbundssekreteraren. Jag hade fel, det var med stor besvikelse som jag läste ert brev och ansåg att det är totalt onödigt att sända ut det i det här läget. Brev som skrivs aggressivt med inkorrekta uppgifter och beskyllningar gör mig upprörd. Ni påstår att styrelsen har avvisat förslaget om att upplösa samägda fastigheter. Styrelsen gjorde beslut om att i första hand försöka med verksamhet som till exempel kurser / seminarier enligt vad som anses behövligt av medlemmar (programmet öppet för allmänheten). Om det inte skulle fungera så kunde frågan om delningen upptas. Vi är tacksamma för förslaget men anser att vi bör hitta andra lösningar. Att sälja aktierna ger en kort buffert som ändå kräver verksamhet i förbundet för att överleva Ni hänvisar att förbundet är negativt mot SBH, samt att SBH är den enda förening som kommit med konkreta förslag för att rädda förbundets framtid. Vi är inte negativa mot SBH eller mot någon annan förning, men ni kanske känner så då ert förslag om att lägga ner förbundet inte vann understöd? Vid valet av ny förbundssekreterare var det SBH som motsatte sig beslutet, med avvikande åsikt i protokollet. De som har varit negativa är SBH som motsträvat att bygga upp förbundet gemensamt. Förbundets styrelse har i de närmaste åren stridit med saker som kunde ha skötts snabbare och smidigare med samarbete. Av den anledningen

3 har det inte funnits intresse och motivation för att komma med förslag till aktivitet. Utan mera aktivitet blir det dåliga resultat ekonomiskt. Jag anser det illa om vi blir tvingade att göra om beslut under hot, beslut som kommer att ha en stor ekonomisk påverkan för förbundet. Kraven som ni ställer kostar förbundet pengar som vi gemensamt samlar ihop genom arbeten i föreningarna och förbundet. Kenneth Koskinen Förbundets orförande ÖPPET BREV FRÅN SBH Helsingfors Svenska en i Helsingfors rf:s brev till styrelsen i SBIF: SBH:s krav till förbundet Detta brev hade vi gärna lämnat oskrivet, men eftersom förbundsstyrelsens beslut gällande fördelningen av de samägda fastigheterna är vad det är, är vi tvingade att ta till pennan. Vi anser att förbundsstyrelsens agerande i detta ekonomiskt kärva läge är ansvarslöst. Förbundet gör negativa resultat år efter år. Förbundet lever på kredit i slutet av året (t.o.m. förbundssekreterarens lön betalas på kredit). Förbundet har stora renoveringskostnader på kommande i de samägda fastigheterna och året ser ut att bli ekonomiskt väldigt tungt. VAD GÖR STYRELSEN? Jo, avvisar den hjälpande handen. Varför denna negativa inställning mot SBH? SBH har i många år varit den enda föreningen som kommit med konkreta förslag för att rädda förbundets framtid. Detta för att vi har varit oroliga för ekonomin. Vi har även fungerat som borgenär för Förbundets konto med kredit, som använts flitigt. Den offert som vi gett för att lösa in (köpa) en del av de samägda fastigheterna, vilket avsevärt skulle lätta på det ekonomiska trycket, har nu ignorerats totalt. Dessutom stämmer det redan reviderade protokollet från senaste styrelsemötet inte överens med SBH:s representants egna anteckningar. På grund av detta tycker vi nu det skäligt att de föreningar som inte tycks vara oroliga för framtiden tar ansvar för den. Alltså förväntar vi oss att alla föreningar går i borgen för förbundets kommande lån och krediter. Vi förväntar oss, kräver, följande åtgärder efter konstaterandet att vår offert inte längre är i kraft: Kreditkontot nollställs och de pantsatta aktierna frisläpps. Vid kommande lån går alla föreningar i borgen för de tagna lånen. SBH:s andel av hyresgarantin som SBiF förbrukat, 2.400,00 euro överförs på SBH:s konto snarast, dock senast den Dessa krav anser vi oss ha rätt till som den enda föreningen med ett ekonomiskt ansvar vad som gäller förbundets ekonomiska handlingar. Om dessa krav inte, mot förmodan, fullföljs kommer SBH att utreda vilka juridiska rättigheter vi har, som den betydligt större ägaren av fastigheterna, att realisera dessa. Detta ärende är behandlat på SBH:s månadsmöte den och fick där ett enhälligt understöd. I hopp om en ljusare gemensam framtid Tom Holmlund, ordförande Tom Westerlund, sekreterare HÄNT I FÖRENINGARNA Svenska en i Helsingfors SBH höll mars månadsmöte i Rakennusmestarien Keskusliitos kontorsutrymmen i Böle den med 17 medlemmar närvarande. RKL:s alltid lika trevliga vd Ahti Junttila öppnade kvällen med ett kort anförande om RKL:s ställning i dagens Finland. Från att på1970-talet ha haft ca medlemmar har det sjunkit stadigt ända till 2007 då endast 11 nya personer anslöt sig till RKL. Vi vet ju alla förstås vad detta beror på men idag ser det igen mycket ljusare ut då nya medlemmar årligen kommer till. Vid årsskiftet hade RKL ca medlemmar så visst är vi en organisation att räkna med!

4 Därefter hölls ordinarie månadsmöte. Konstaterades att skidresan görs nästa vecka och Pärnuresan har redan 28 personer på kommande. Nästa månad är det Vårmöte den 15 april och medlemmarna uppmanas än en gång att lämna in ansökan om stipendium till sekreteraren inom mars månad. På mötet utdelas två stipendier mot ansökan för personer över 50 år och två stipendier lottas ut bland alla de medlemmar som varit med på det gågna årets möten. Förbundets vårmöte ordnas i Raseborg maj och medlemmarna uppmärksammades på att de har möjlighet att delta till ett självkostnadspris på 50 euro/person inkl. middag, logi och frukost på Motell Marine eller någon annanstans i Ekenäs förutsatt att det finns lediga hotellplatser. Eventuell avec betalar 170 euro. SBH:s brev till SBIF:s styrelsemedlemmar lästes upp av vof Mikael Åhl och fick ett enhälligt understöd av vår förenings medlemmar. Mötet krävde att brevet också skall komma med i Meddelandet för att komma samtliga ars medlemmar till kännedom. Efter en paus med en smaklig måltid tog RKL:s organisationschef Joni Jääskeläinen och utbildningsombud Mari Mannila över. RKL hade bjudit in oss så som de har för avsikt att under en längre tidsperiod bjuda in samtliga Finlands ar för att bekanta sig med deras personal, verksamhet och utrymmen. Många har hittills haft en felaktig bild av RKL, bland annat att där skulle finnas personer på jobb och att de jobbar i luxuösa utrymmen. Sanningen är nog är annan, de är sex fast anställda personer och några personer med kortare arbetsuppgifter som sitter ganska trångt i högst ordinära kontorslokaler. Joni och Mari gav oss en mycket positiv bild över RKL:s verksamhet. De ordnar bland annat en mycket gedigen kursverksamhet över hela landet och jobbar också kraftigt med statliga och kommunala instanser för att befrämja byggandet och skolningen i Finland. Vi på SBH tackar varmt för en lyckad och trevlig kväll! Vasa Byggtekniska Förening Mars månadsmöte hölls den på Svenska Klubben och samlade 13 deltagare. Mötet fick information om SBIF: s styrelsemöte och det senaste cirkuläret från RKL. Fjällstugans disponent Leif Lundström berättade att han nu begärt offert på vad det kommer att kosta om fjällstugan ansluts till områdets avloppssystem. Det är ett kommunalägt bolag, som säljer vatten- och avloppsanslutningar till stugägarna. Efter mötesförhandlingarna berättade Mats Nordberg från firman PutkiReformi om hur man reparerar gamla gjutjärnsrör utan att riva byggnadskonstruktionerna. Systemet är mycket förmånligt för att reparera avloppsrör i våningshus eftersom arbetet går på några dagar och lokalerna kan bebos under reparationen. Är rören spruckna repareras de med att införa en strumpa i röret men annars beläggs rören med en ny inneryta, efter att de noggrannt rengjorts. Denna firma använder en borste när man påför beläggningen, vilket Nordberg ansåg vara bättre än konkurrerande system, där man endast sprutar beläggningen. PutkiReformi är landsomfattande men verkar i Vasatrakten som en avdelning inom VVS-firman Solf Rör. Avslutningsvis bjöds mötesdeltagarna på en smaklig varm smörgås. Väst-Nyländska en VNB höll månadsmöte den 18 mars. Kvällens föredragshållare var Sari Vilen från företaget Puumerkki. Föredraget handlade om fanerskivor av olika typ och storlek. I mötet deltog 10 föreningsmedlemmar. Puumerkki bjöd på varm smörgås och dryck. De närvarande tackar för ett intressant föredrag. NÖB Norra Österbottens Föreningen höll inget månadsmöte i mars. Östra Nylands ÖNB Mars månadsmöte hölls på hotell Seurahovi den kl Ventilations företaget Swegon Ilto och Erkki Santa-

5 nen berättade om deras produkter. Ilto bjöd på välsmakande mat med dryck. Mötet samlade 8 medlemmar. Åbolands Föreningens vårmöte hölls på Hotel Kalkstrand i Pargas den Vårmötet hade samlat totalt 15 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiod. På mötet valdes också föreningens delegater till SBIF:s vårmöte i Ekenäs. Som delegater till vårmötet valdes föreningens ordförande Matias Jensén, sekreterare Jim Karlsson samt Jan Lindstedt. Efter ordinarie mötesförhandlingar presenterade företaget Ab SKa-Plan Oy sin verksamhet. Företaget sysslar med planerings- och övervakningsverksamhet inom byggbranschen. Företaget har också entreprenadverksamhet. Efter presentationen bjöds mötesdeltagarna på en varm smörgås med tillhörande dryck. KRYSS I KALENDERN Svenska en i Helsingfors Vårmöte den 15 april. April- och Vårmöte den kl hålls på Restaurang Tekniska i Helsingfors. Kom alla med för en trevlig kväll och för att eventuellt bli en glad vinnare vid utlottningen av stipendierna. Väst-Nyländska Byggmästeföreningen Exkursion den 15 april. Den 15 april kl ordnar VNB en exkursion till företaget NMC Termonova i Ingå. Adressen dit är Torppanummentie 44, Ingå. Där kommer Tommi Erlander att berätta om företaget och deras produkter. Alla med! Norra Österbottens NÖB Möte den 7 april i Karleby. NÖB och Kokkolan Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK samlas till gemensam exkursion och månadsmöte onsdagen den 7 april kl (observera tiden). Vi samlas vid nya Kodin Terra (öppnas 15.4.) affären vid Heinolasvängen på Heinolaområdet. Nybygget förevisas av Byggn. Forsströms arbetschef Markku Kaustinen och Kodin Terras försäljningschef Marko Jylhä som berättar om deras sortimentomfattning. Efter besöket samlas vi i KPO s mötesutrymmen vid Prisma där KPO s fastighetschef Pertti Virkkala är värd. SBIF:s nya förbundssekreterare Jonas Ström deltar och informerar om aktuellt inom SBIF. RKL:s likaså nya vd Ahti Junttila informerar bland annat om det kommande elektroniska övervakningsprotokollet. Resultaten från Peedkampen 2009 delges (NÖB vann). För erforderlig samåkning för Jeppisborna, kontakta Daniel Vikström tel Vasa Byggtekniska Förening Vårmöte den 22 april. VBF håller sitt ordinarie vårmöte torsdagen den 22 april 2010 kl i järnaffären Starkkis konferensutrymme. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden. Övrigt program är att vi får deltaga i Starkkis kundkväll, dit för övrigt deltagarna i vinterns småhusbyggarkurs och föreläsarna har inbjudits. Vi kan förvänta oss god traktering. Östra Nylands ÖNB Vårmöte den 22 april. April månadsmöte och stadgenliga vårmöte hålls kl vid Seurahovi. Styrelsen samlas kl och diskuterar råd för småhusbyggare. Exkursion den 16 april. Vårens exkursion hålls fredagen den på Isovers isoleringsfabrik i Hyvinge. Avfärd med Tallbergs taxi Fredsgatans turisthållplats kl.

6 Anmälningar till Joel Hägglund tel senast Åbolands Månadsmöte den 20 april. Föreningens månadsmöte hålls i RentMeras utrymmen i Nagu. Gemensam transport. Start från Konstras parkering kl SAXAT Det är hög tid att nedmontera kommunernas och statens incitament att underplanera och överprissätta tomter, och dessutom dags för en kraftig satsning på att öka hyresbostädernas andel av den totala bostadsstocken. Framför allt fritt finansierade hyresbostäder för den stora medelklassen saknas. Forum för ekonomi och teknik, 3/2010. I Sverige har över 110 tak rasat in och de flesta har varit konstruktioner i trä. Inget har varit i betong. Betong armeras och är ett robustare material. Men den viktigaste orsaken är att takkonstruktioner nästan aldrig byggs med betong. Träkonstruktioner är svåra att projektera och det är lättare att göra designfel. Spänningar tvärs fibrerna kan klyva virket, temperatur och fukt orsakar uttorkning. Dessutom är kunskapen att bygga med trä sämre än med betong, säger Svens Thelandersson, professor i konstruktionsteknik på Lunds tekniska högskola. Exempel på ras: Byggnad Ridhus, Uddevalla Coca Colas lagerlokal, Jordbro Bussgarage, Frändefors Stall, Herrljunga Tennishall, Rönninge Tennishall, Tumba Ladugård, Linköping Skola, Hudiksvall Garage, Linköping Affär, Vänersborg Grisstall, Vänersborg Svingård, Vänersborg Betong, 2/2010. Stommaterial Stål Plåt Trä Stålkonstr. Stålkonstr. Plåt Trä De omfattande problem med fuktskadade fasader som rapporterats under senare år har medfört att det i dag i Sverige byggs ytterväggar av murverkskonstruktioner i större omfattning än tidigare. Murverkskonstruktioner har uppenbara fördelar ur fuktsynpunkt, men belastningarna på grundkonstruktionerna blir större för byggnader med tunga än med lätta stommar. Det är viktigt att man utför grundläggningen för tunga murverkskonstruktioner så att de större belastningarna tas om hand, och så att man inte ersätter en sorts felaktiga konstruktioner med andra typer av misstag. Bygg & Teknik, 2/2010. Finansdepartementet kom med nya, väsentligt starkare siffror för konjunkturen som nu beräknas dra iväg med tre procent per år. Det är en påtaglig förändring i stämningsläget jämfört med i höstas. I ett något längre perspektiv är det inga dåliga siffror som borde få positiva konsekvenser för byggmarknaden om ett par år. Byggfakta, 3/2010. I mars trekkes standardene i serien 34xx for prosjektering av konstruksjoner tilbake og kun de felleseuropeiske standardene, Eurokodene, blir gjeldende prosjekteringsstandarder i Norge. Selv om man fram til denne dato har kunnet velge om man vil prosjektere etter dagens norske standarder eller Eurokoder så er det svaert få som har benyttet Eurokodene. Dette er fordi noen av de nasjonale tilleggene ikke har vaert klare før i det siste. Eurokodene er kun gyldige sammen med det nasjonale tillegget. De mest sentrale eurokodene er nå utgitt på norsk. Stålbyggnad, 1/2010. NÄSTA MEDDELANDE Nästa nummer utkommer den 30 april. Material ska vara förbundssekreteraren till handa senast den 23 april. Jonas Ström Förbundssekreterare

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F.

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid.

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS! Notera förbundets nya kontaktuppgifter. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.fi www.byggarna.fi

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2009 Maj SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark:

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Pärmbilden: Sundharu fyr Position: 59 47,4'N 23 33,2'E Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Fyrens byggnadsmaterial: 30m 26m armerad betong Sundharu fyr var Finlands första obemannade fyr, då

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer