Meddelande Nr. 10/11 november 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande Nr. 10/11 november 2011"

Transkript

1 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, Helsingfors Tel , (09) E-post: Telefax: (09) SBIF Meddelande Nr. 10/11 november NYHETER FRÅN FÖRBUNDET Kallelse till höstmöte! SBIF:s ordinarie höstmöte hålls lördagen den på Hotell Seurahuone i Kotka, Keskuskatu 21 kl Fullmaktsgranskningen vidtar kl Vid mötet behandlas de ärenden SBIF:s stadgars 16 föreskriver samt de ärenden styrelsen beslutat hänskjuta till höstmötet. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat. Alla medlemmar har rätt att närvara. RKL:s svenskspråkiga distrikt sammanträder i omedelbar anslutning till SBIF:s höstmöte. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat enligt RKL:s stadgar. Programmet på lördagen den 19.11: kl Lunch som RKL bekostar (antagande att man deltar i byggmästaredagen), Merikeskus Vellamo (Tornatorintie 99, Kotka) Byggmästaredagen, Vellamos auditorium Kaffe i Vellamo Styrelsemöte Fullmaktsgranskning, Albatrosskabinettet, Seurahuone Förbundets höstmöte, Albatrosskabinettet, Seurahuone Svenska distriktets möte Konstituerande styrelsemöte Kaffe (20.00 Värdföreningens fest (Kotkan Rakennusmestariyhdistys 105 år) på egen bekostnad 70 euro till konto , anmälan senast till Jouni Metsola tel ) Söndagen den 20.11: kl Fullmaktsgranskning i hotellets aula och kaffe i nedre våningens Café. Delegaternas namn (protokollsutdrag) skall meddelas RKL på förhand! RKL:s förbundsmöte, Vellamos auditorium (Tornatorintie 99, Kotka) Den som vill kan alltså delta i RKL:s byggmästaredag i Vellamos auditorium. Övernattningar t.ex.: Sokos Hotel Seurahuone (Keskuskatu 21, Kotka) RKL -pris: 2HH 117 /dygn, 1HH 97 /dygn. Reserveringar: tel , Hotelli Cumulus (Tiilikuja 9, Kotka) RKL Liittokokous - koden: 2HH 69 /dygn, 1HH 65 /dygn, tilläggsbädd 25 /dygn. Reserveringar: tel , Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den Mötets öppning 2. Väljes ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet 3. Väljes två protokolljusterare och två rösträknare 4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och fastställande av röstlängd 5. Fastställes styrelsemedlemmarnas arvoden och andra ersättningar 6. Väljes styrelseordförande för följande kalenderår

2 7. Väljes övriga ordinarie medlemmar i styrelsen och deras personliga suppleanter för följande kalenderår med beaktande av stadgandena i 19 moment 1 8. Behandlas verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår samt fastställes årsavgiftens och inskrivningsavgiftens storlek 9. Fastställes revisorernas arvoden. 10. Väljes två revisorer och två suppleanter för dessa. 11. Val av SBIFS:s observatör jämnte suppleant i RKL:s styrelse 12. Årets SBIF-byggmästare 13. Stora förtjänsttecknet 14. Mötets avslutning Föredragningslista för RKL:s svenskspråkiga distriktets möte den Mötets öppning 2. Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet 3. Väljs två protokolljusterare och två rösträknare 4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat. Fastställs röstlängd 5. Diskussion av RKL:s styrelse samt RKL:s styrelseordförande 6. Mötets avslutning Möteshandlingar kan vid behov fås av förbundssekreteraren, eller Förbundets styrelsemöte 13.10, bl.a. nedanstående saker diskuterades och beslöts om: Vita hjälmen var för första gången på plats som observatör i styrelsen, detta för att få ett bättre samarbete mellan SBIF och studeranden. Vita hjälmen representerades av Jesse Lehtinen. Först på agendan var Nordiskt byggsymposium som detta år var i Stockholm. I Stockholm diskuterades det att i framtiden kanske kunde vara möjligt att gemensamt påverka Nordiska Meddelande 10/11 Rådet, detta skulle leda till mer organiserade och protokollförda symposium. I övrigt var temat offentliga upphandlingar, en närmare beskrivning av symposiet finns i Meddelande nr. 9. Övriga saker som togs upp till behandling var bl.a. att nydimitterade byggmästare fortsättningsvis får vita hjälmar av förbundet, det praktiska sköts av förbundssekreteraren. Vidare behandlades förflyttningen av förbundets hemsidor till en ny modernare server. Detta möjliggör bl.a. egna e-postadresser till föreningarna, samt bättre och enklare utvrcklingsmöjligheter av hemsidan. Den nuvarande adressen kvarstår. I början av oktober fyllde RKL:s verkställande direktör, Ahti Junttila, 50 år. Förbundet och Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors uppvaktade Ahti Junttila tillsammmans med en korg fylld med läckerheter. Med på mottagningen fanns ordförande Kenneth Koskinen, SBH:s ordförande Tom Holmlund, Mikael Åhl från SBH och förbundssekreterare Sami Hassinen. Följande punkt på föredragningslistan var ändrande av förfarande med kostnader under vårmötet. En liten ändring gjordes och hädanefter bjuds det in representanter från yrkeshögskolan till förbundskongressen. Ytterligare saker för att förbättra samarbetet med studeranden är att Vita hjälmen kommer att ha en spalt i Meddelandet och att tröskeln skall göras så låg som möjligt för att bli medlem. För att få större intresse för ämnet byggnadsteknik skall en broschyr göras. Det beslöts även om en ny studerandeförmån, mot en kostnad på 10 euro per år får en studerande varje år Byggnadskalendern samtidigt som ordinarie medlemmarna. Dessutom diskuterades byggarkvällarna som borde hållas under Föreningarna skall hålla en byggarkväll för utomstående, till detta ändamål har förbundet fått medel av Miljöministeriet. Sista punkten gällande förbundet var att SBIF är med om en utredning. Detta sker i samarbete med Driftsingenjörsförbundet, Tekniska föreningen i Finland och Novia. Alexandra Forsén gör en utredning om behovet av tvåspråkiga byggmästare och -ingenjörer, det blev aktuellt

3 då utbildningsplatserna är hotade i yrkeshögskolorna. Meddelande 10/11 Nordiskt byggsymposium (forts. från Meddelande 9/11) Under punkten ekonomi diskuterades bokföringen för de kommande åren. Det beslöts att offerter bes av två bokföringsbyråer gällande bokföring och bokslut. Förbundssekreteraren skall inte sköta bokföringen och har därmed tid för övriga uppgifter. Till slut genomgicks föredragningslistan för höstmötet. Budgeten och verksamhetsplanen godkändes efter små ändringar och medlemsavgifterna föreslås att hållas oförändrade. Det konstaterades att föreningarna skall skicka protokollutdrag från sina höstmöten till kansliet så att förbundssekreteraren kan informera RKL om vem som har fullmakt på deras förbundsmöte i Kotka. Deltagarna i byggsymposiet fick vara med på en guidad tur i Stockholm. Vi fick bl.a. från minibussen se stadshuset, slottet, Hammarby sjöstad, flytande hus m.m. Huvudmiddagen var på restaurangen Eriks Gondolen på Södermalm vid Katarinahissen i Slussen. Byggsymposiet hålls nästa år i Köpenhamn 7 9 september. Saknar du ett medlemsmärke? Tag då kontakt med din medlemsförening! SBIF besökte Novia ettor i Raseborg På plats för att berätta om föreningsverksamheten fanns Kenneth Koskinen, Sami Hassinen, Leo Gustafsson, VNB och Juhani Maarala, ÅBF. Sammanlagt 26 ettor fanns på plats och alla anslöt sig som ungdomsmedlemmar. Efteråt bjöd förbundet studerandena på kaffe och bulla. Medlemsmärket förstorat. Eleverna följer aktivt med då de får höra om de viktiga kontakter man kan skapa med att vara med i föreningsverksamheten.

4 Meddelande 10/11 JUBILARER 75 år Alf Holm, Vasa, VBF Sten Sandström, Karleby, NÖB Såsom år 1961 så gäller detta även nu! 60 år Bengt Lindfors, Borgå, ÖNB Våra varmaste gratulationer! HÄNT I FÖRENINGARNA Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors SBH höll föreningens Höstmöte den på Restaurant Tekniska med 17 medlemmar på plats. Ordförande Tom Holmlund var på resa och mötet öppnades därför av vice ordförande Mikael Åhl som också valdes till Höstmötets ordförande. I tur att avgå från styrelsen var ordförande Holmlund samt styrelsemedlemmarna Svante Nyholm och Jan Björkbom. Mötet återvalde Tom Holmlund till ordförande och Jan Björkbom till medlem. Svante Nyholm har tidigare meddelat att han efter 31(!) år i styrelsen nu skulle villa stiga av och han tackades varmt för det enorma arbete som han har gjort för föreningen under 4 decennier. Till styrelsen valdes Monica Juslenius som vi varmt välkomnar! Verksamhetsplanen godkändes med hopp om att en vårresa skall kunna ordnas i traditionell ordning. Eventuellt försöker vi ordna en resa i Stockholms skärgård tillsammans med en eller några riks-svenska byggföreningar. Till föreningens representanter till förbundsmötet i Kotka den valdes Tom Holmlund, Mikael Åhl, Niklas Karlsson och Tom Westerlund och till svenska distriktets mötesrepresentanter Tom Holmlund och Mikael Åhl. Efter mötet avnjöts en välsmakande måltid som vi närvarande tackar föreningen för.

5 Vasa Byggtekniska Förening Meddelande 10/11 Föreningen höll sitt ordinarie höstmöte den 20 oktober på Svenska Klubben med 12 deltagare. Vid mötet återvaldes Jan-Erik Lind till styrelseordförande för år 2012 och Torvald Björkqvist återvaldes även som viceordförande. I tur att avgå ur styrelsen var Mikael Anderson, (ersättare J-E Backholm) Lars-Erik Dahlbäck (Lars Viklund) och Leif Lundström (Johan Anderson). Samtliga fick förnyat förtroende för perioden Verksamhetsgranskare för år 2012 är Stefan Nåhls och Valdemar Svens med Håkan Wiik som suppleant. Som disponent för fjällstugan fortsätter Leif Lundström. Mötet valde Jan-Erik Lind som föreningens kandidat till styrelseplatsen i SBIF med Torvald Björkqvist som ersättare. Föreningens kurs- och verksamhetsutskott år 2012 består av J-E Lind och Johan Anderson, valberedningsutskottet av L-E Dahlbäck, Johan Anderson och Reinhold Klockars och exkursionskommittèn består av Torvald Björkqvist och Johan Anderson. Mötet valde även medlemmar till Vasa Byggcentrums styrelse för perioden Ordinarie blev Leif Lundström, Torvald Björkqvist och Jan-Erik Backholm med Mikael Berglund och Bengt Kålax som suppleanter. Vid Byggcentrums bolagsstämma 2012 skall föreningen representeras av J-E Lind, Mikael Anderson och Carl-Erik Forth med Lars-Erik Dahlbäck och Håkan Dahlström som suppleanter.vi mötet valdes även föreningens delegater till SBIF: s höstmöte i Kotka, liksom även delegaterna till RKL:s årsmöte på samma plats. Bland övriga ärenden behandlades två ansökningar om befrielse från medlemskap på grund av sjukdom och i ett fall uteslöts en medlem på grund av två år obetalda medlemsavgifter. Innan mötesdeltagarna avnjöt den varma smörgås, som föreningen bjöd på, höll Jan- Erik Backholm ett anförande om ansvaret vid sprängningsarbeten, främst med utgångspunkt från småhusbyggande. Den allmänna uppfattningen är att man tror allt ansvar åligger sprängninghsentreprenören men i verkligheten är det byggherren, som ansvarar för skador som sprängningsarbeten kan förorsaka tredje person. Vid ett småhusbygge är byggherren i allmänhet okunnig om alla byggbestämmelser och han anlitar därför en ansvarig arbetsledare, som förutsätts äga yrkeskunskap och känna till alla bestämmelser. Backholm kunde berätta om flera rättsfall där ansvariga arbetsledaren dömts att betala skador, som uppkommit av sprängningsarbeten. Mötesdeltagarna fick ta del av en ganska lång lista över åtgärder, som åligger byggherren (i praktiken ansvariga arbetsledaren) att vidtaga förrän sprängningsarbeten kan inledas. I dagens läge är det endast sprängning av enstaka ytstenar, som räknas som ett mindre sprängningsarbete. Backholm kunde berätta att när en sprängning förorsakat skador, kommer polisen att allra först efterfråga en sprängningsplan i enlighet med 5 i förordningen 644/2011 och uppgörandet av denna åligger byggherren. Mötesdeltagarna kunde konstatera att den information man fått nog var en nyhet för de flesta. Väst-Nyländska Byggmästareföreningen OKTOBER Tisdagen den ordnade VNB sitt höstmöte i Motel Marine i Ekenäs. 11 Medlemmar var närvarande. Göran Selenius återvaldes som ordförande och Leo Gustafsson som viceordförande. Kvällens föredrags hållare var Magnus Ekholm. Han berättade för oss om företaget Uunisepät, som tillverkar spisar. Föredraget handlade om deras produkter. Magnus gav också praktiska råd angående vedeldning. Uunisepät bjöd på mat och dryck. De närvarande tackar. Norra Österbottens Byggmästareförening NÖB höll sitt höstmöte Bl.a. följande sak diskuterades: Nästa år fyller vår förening 60 år och SBIF:s vårmöte skall hållas i Jakobstad. Vårmötet är ett åtagande som vi i dagsläget inte kan frånsäga oss. Dessa evenemang kräver planering och organisering som egentligen måste påbörjas redan inom detta år. Även övriga frågor behandlades under mötet.

6 Meddelande 10/11 Östra Nylands Byggmästareförening Önb:s månadsmöte och höstmöte hölls vid restaurang Timbaali. Inga större förändringar skedde i styrelsens sammansättning. Mötet samlade 7 medlemmar. Åbolands Byggmästareförening Föreningen höll sitt höstmöte den i Stadshuset i Pargas. Totalt deltog 13 medlemmar. På mötet behandlades stadgeenliga ärenden. Som kvällens värd fungerade Seppo Pihl från Väståbolands stad. Han fungerar som stadens fastighetschef och presenterade fastighetsavdelningens verksamhet. Han presenterade bl.a. det nygrundade bolaget som handhar stadens hyresbostäder. Därtill presenterades några av stadens pågående samt planerade byggnadsprojekt. Han redogjorde även för stadens strategi kring energisparande. MEDLEMSTIDNINGAR! Om det finns någon i medlemskåren som inte får medlemstidningarna Husbyggaren och VVS (endast ordinarie medlemmar), samt Rakennuslehti och Rakennustaito (endast RKL-medlemmar), vänligen kontakta förbundssekreteraren så ordnas saken (kontaktuppgifter uppe på Meddelandets första sida). SAXAT Det viktigaste när det gäller krossballast och då speciellt för finfraktionerna är att välja rätt berg. Det finns några täkter som ger finballast som nästan direkt kan ersätta naturgrus medan andra nästan är omöjliga. Problemet är att de flesta bergtäkter inte är öppnade för att ge bra finballast till betong. Dessutom ligger många i berg som är bandat eller på andra sätt är inhomogena vilket ger en produkt som varierar, vilket ger problem vid betongtillverkning. CBInytt 2/2011 ADRESSFÖRÄNDRINGAR Adressändringar kan enklast göras genom att fylla i formuläret på webbsidorna, > aktuellt > adressändring. Det går också bra att meddela förbundet via post, e-post, telefon eller fax (se uppgifterna högst uppe på första sidan). KRYSS I KALENDERN Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors November månadsmöte hålles torsdagen den kl på Restaurant Tekniska, Eriksgatan. Som föreläsare fungerar Ardex Oy som berättar om allt nytt i branchen inom bla. vattenisoleringar av badrum, reparationer av balkonger mm. Alla är hjärtligt välkomna! Styrelsen vill också påminna alla föreningsmedlemmar om att börja samla in lotterivinster till SBH:s gigantiska Julfest den ! Tom Westerlund SBH:s sekreterare Vasa Byggtekniska Förening Månadsmöte torsdagen den 24 november 2011 kl Platsen är firman Oy Drytec Ab:s kontor på adressen Magasinsgatan 7 i Vasa. Efter mötesförhandlingar kommer Mikael Anderssèn att bl.a. berätta om medel, som säkrar att golvbeläggningen inte påverkas av fukt och emissioner från underlaget.

7 Väst-Nyländska Byggmästareföreningen Meddelande 10/11 Norra Österbottens Byggmästareförening NOVEMBER Torsdagen den kl ordnar VNB sitt månadsmöte i Socis i Karis. Föredragshållare kommer att bli Consti Yhtiöt. JULFEST Lördagen den ordnar VNB sin årliga julfest. Den här gången ordnas den i Smörmagasinet i Hangö. Vi samlas som vanligt kl för en välkomstskål. Ca kl 19 börjar vi äta. Vi skall försöka oss på nåt annat än julmat den här gången. Smörmagasinet har många delikatesser att välja på. Nytt för i år är, att vi kommer vid ingången att inkassera en deltagaravgift på 25 Euro/ pers. Det har blivit allt svårare att hitta sponsorer, så det har blivit ett ganska stort minus efter de senaste julfesterna. I den här avgiften ingår mat, snapsar, matdrycker, kaffe o konjak och transporter, så den här avgiften är nog ganska skälig. Ni kan dock själva påverka på er deltagaravgift. Den som skaffar sponsorer för 100 Euro behöver inte betala nån deltagaravgift. Om man skaffar sponsorer för 200 Euro så behöver inte heller partnern betala nån avgift. Man får dock gärna skaffa ännu flere sponsorer, men man får inte själv någon extra ekonomisk nytta av det. (och man kan inte inbjuda grannen). Man uppger senast under festen sina sponsorer, med faktureringsuppgifter, åt Leo, Tapsa eller Peter. Sedan skickar föreningen åt sponsorerna en faktura, där det står: Deltagande i VNB:s julfestarrangemang. Vi kommer att ordna samtransport med buss. Ni får närmare uppgifter, då vi vet vem som kommer och varifrån. Anmäl dej till Leo Gustafsson eller så fort som möjligt. Vi har reserverat plats för 30 pers. Tag med ett namnlöst paket! VÄLKOMNA! NÖB Torsdagen den 24 november möte vid Ab Ekorosk Oy. Möt upp! Traktering! Östra Nylands Byggmästareförening Nästa möte hålls kl. ÖNB vid restaurang Rafaels steakhouse. På mötet planerar vi Råd för småhusbyggare i Öst-Nyland Åbolands Byggmästareförening 15 november 2011 Föreningen håller månadsmöte den 15 november i den nyöppnade bowlinghallen Kasirata på Strandvägen i Pargas. Ett visst antal banor finns reserverade klockan För att hinna utnyttja tiden maximalt ber vi deltagarna anlända i god så att vi hinner ordna med skobyten och liknande innan den reserverade tiden. Förhandsanmälningar till eller per telefon till numret För att säkra dig om en plats kan du förhandsanmäla dig. Resterande platser fylls i mån av möjlighet i den ordning deltagarna anländer till platsen. 5 januari 2012 Föreningens traditionella årsfest hålls den kl på Manegen i Pargas. På programmet står Matglads ypperliga mat med tillhörande drycker samt dans. Deltagaravgiften är 50 /pers. Anmälningar tas emot av Jim Karlsson per e-post på adressen eller per telefon till numret Om någon vill delta med lotterivinster eller har kontakter till någon sponsor så kan man ta kontakt med festfixaren Måns Henriksson per e-post på adressen eller per telefon på numret

8 Meddelande 10/11 MEDDELANDET PÅ E-POST Vill du ha meddelandet på e-post? Skicka dina uppgifter, det vill säga namn och e-post, till Nämn också om du är ordinarie medlem eller ungdomsmedlem. Om du vill annonsera i Meddelandet eller skicka en broschyr som bilaga, kontakta NÄSTA MEDDELANDE Nästa Meddelande utkommer i december! Sami Hassinen Förbundssekreterare Skicka gärna in bilder från evenemang till om ni vil ha bilder publicerade i Meddelandet! Guidad tur i Stockholm, Nordiskt byggsymposium.

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid.

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011

Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010

Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. (09) 345 4851, 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS! Notera förbundets nya kontaktuppgifter. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.fi www.byggarna.fi

Läs mer

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F.

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

VALHANDBOK FÖR FACKAVDELNINGAR

VALHANDBOK FÖR FACKAVDELNINGAR VALHANDBOK FÖR FACKAVDELNINGAR FÖRBUNDSMÖTE Ditt förbund. Du bestämmer. Innehållsförteckning Förord...4 Ditt förbund. Du bestämmer...6 Förbundsmöte...6 Representantskap...6 Förbundsstyrelse...7 Valet av

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark:

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Pärmbilden: Sundharu fyr Position: 59 47,4'N 23 33,2'E Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Fyrens byggnadsmaterial: 30m 26m armerad betong Sundharu fyr var Finlands första obemannade fyr, då

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans Synskadade Nr 9 oktober 2008 Finlands 4 Åbolands synskadade firade 35 år till 6 Mellis på utfärd 14 Åland Nytt lagförslag om personlig assistans Innehåll Nr 9/08 3 4 5 6 10 14 16 19 22 23 24 Ledaren: Åbolands

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer