MEDDELANDET Nr. 7/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDET Nr. 7/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, Helsingfors Tel E-post: MEDDELANDET Nr. 7/ KALLELSE TILL FÖRBUNDETS HÖSTMÖTE 2014 SBIF:s ordinarie höstmöte hålls lördagen den på Scandic Tampere Station, Bangårdsgatan 37, Tammerfors. Fullmaktsgranskningen vidtar kl Vid mötet behandlas de ärenden SBIF:s stadgars 16 föreskriver samt de ärenden styrelsen beslutat hänskjuta till höstmötet. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat. Alla medlemmar har rätt att närvara. RKL:s svenskspråkiga distrikt sammanträder i omedelbar anslutning till SBIF:s höstmöte. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat enligt RKL:s stadgar. Möteshandlingarna kan beställas i förväg från förbundskansliet, annars delas de ut på plats. Program Lördagen den Lunch på Scandic Tampere Station Fullmaktsgranskning SBIF:s höstmöte RKL:s svenska distrikts möte SBIF:s konstituerande styrelsemöte Kaffe 1

2 Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den Mötets öppning 2. Väljes ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet 3. Väljes två protokolljusterare och två rösträknare. 4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och fastställande av röstlängd 5. Fastställes styrelsemedlemmarnas arvoden och andra ersättningar. 6. Väljes styrelseordförande för följande kalenderår. 7. Väljes övriga ordinarie medlemmar i styrelsen och deras personliga suppleanter för följande kalenderår. 8. Behandlas verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår samt fastställes årsavgiftens och inskrivningsavgiftens storlek. 9. Fastställes verksamhetsgranskarnas arvoden. 10. Väljes två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa. 11. Val av SBIF:s observatör jämte suppleant i RKL:s styrelse 12. Behandlas eventuella inlämnade motioner och diskussionsinlägg. - Diskussion om SBIF:s sommarträff 13. Mötets avslutning Föredragningslista för RKL:s svenskspråkiga distrikts möte den Mötets öppning 2. Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet 3. Väljs två protokolljusterare och två rösträknare 4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat. Fastställs röstlängd 5. Val av distriktets representant jämte suppleant i RKL:s styrelse 6. Mötets avslutning 2

3 SBIF nytt Hälsningar från förbundskansliet i Böle! Jag hoppas ni alla haft en lyckad sommar och hunnit njuta av sol och värme. Nu är det dags att starta verksamheten igen och sparka igång föreningarnas månadsmöten. Från kansliets del kan jag påpeka att det nu finns ett bildgalleri på hemsidan där speciellt ni som får Meddelandet i pappersform kan gå in och se bilderna med bättre kvalitet. Ni kan även skicka in bilder från föreningarnas möten och träffar om ni vill att de publiceras på hemsidan. Jag vill också påminna om att vi tillsammans med RKL ordnar två föreläsningar inom ramen för Fukt- och Mögeltalkot. Den första är torsdagen den 9.10 i Ekenäs och den andra är följande dag den i Vasa, båda i Novias utrymmen. Läs mera om detta sist i Meddelandet och kom ihåg att anmäla er trots att tillfället är gratis. Å förbundets vägnar vill jag också tacka SBH som med understöd av Rakennusmestarien säätiö ordnade sommarträffen i mitten av augusti. Styrelsemöte Styrelsen sammanträdde den i Böle. Mötets viktigaste punkt var höstmötet som i år inte ordnas i samband med RKL:s förbundsstämma, då den går av stapeln i Torneå och skulle dra ner deltagandet i SBIF:s stämma. Därför arrangeras årets möte i Tammerfors. Styrelsen slog fast datum för besök hos bygglinjernas första års studerande i båda Raseborg och Vasa, förbundssekreteraren besöker bägge skolor tillsammans med lokalföreningarnas representanter. Förbundssekreteraren kunde anmäla att ekonomin i stort sett följer budgeten och att den uthyrda fastigheten i Malm, den så kallade thai-lokalen, har fått en ny hyresgäst som fortsätter med samma verksamhet. Sommarträff SBH stod för arrangemanget då SBIF:s första sommarträff (åtminstone på väldigt länge) ordnades den i Raseborg. Programmet inleddes med guidad rundtur i Fiskars. Även de lokala deltagarna kunde konstatera att en guidad tur satt på sin plats eftersom det fortfarande finns saker man inte känner till om hembygden. Däribland det nya lokala ölbryggeriet vars produkter vi fick provsmaka. 3

4 Efter lunchen på restaurang Kuparipaja i Fiskars transporterades deltagarna med buss till Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Där bjöd programansvariga för byggnadsteknikutbildningen, Mats Lindholm, och utbildningsprogrammets lärare Niklas Nyman till en början på kaffe. Sedan berättade Lindholm om den byggnadstekniska utbildningens historia och framtid innan Nyman arrangerade en tävling där deltagarnas tankeförmåga sattes prov. Slutligen guidades vi runt i Novias utrymmen av Mats Lindholm. Efter besöket på Novia blev det bastubad på Motell Marine varefter vi promenerade till Knipan för sommarträffens avslutande middag. Nordiskt Byggsymposium Nordiskt Byggsymposium ordnades senaste veckoslut (5-7.9) i Oslo och SBIF representerades av ordförande Göran Selenius och undertecknad. Från Finland deltog dessutom RKL:s vd Ahti Junttila, ordförande Ari Autio och tredje ordförande Juhani Kukkakorpi. Symposiet inleddes fredagen den 5.9 med rundvandringen i regeringskvarteret som förstördes i samband med terrordådet Tyvärr hann flyget från Finland inte fram i tid så vi missade guidningen. Av de övriga deltagarna fick vi dock höra att de skadade byggnaderna nästan i sin helhet skall rivas låtas bygga nya istället. 4

5 På eftermiddagen var alla deltagare med när vi vandrade runt Tjuvholmen och avslutade med en Tapasmiddag. De som deltog på senaste byggsymposium i Oslo fick redan då en presentation av Tjuvholmen och det idag färdiga bostads- och affärsområdet. På gatorna ser man inga bilar eftersom all parkering finns under vattenytan. För de som kommer sjövägen finns det givetvis gott om båtplatser. Detta och alla restauranger gör Tjuvholmen till en väldigt attraktiv stadsdel när det gäller uteliv och fest, åtminstone sommartid. Lördagen inleddes med presentationer från alla länder och först i turen var SBIF:s förbundssekreterare som kort berättade om nyheter från SBIF och RKL. Lars Hedåker fortsatte med att berätta om SBR:s verksamhet i Sverige och presenterade även den nya verksamhetschefen Björn Edebrand. Färöarnas presentation sköttes av Barbara Mikkelsen som redogjorde bland annat om utvecklingen av vindkraften på Färöarna. Runar Ingi Gudjonsson berättade om en nyutgiven skrift på Island som bland annat redogör för föreningsmedlemmars olika kunskapsområden samt om vulkanaktivismens inverkan på byggandet. Gert Johanssen från Danmark kunde ha pratat väldigt länge om europeiskt och nordiskt samarbete kring bland annat energicertifikat men han måste slutligen lämna över ordet till värdföreningens Espen Fuglesang. Han berättade om den gråa ekonomin som man i Norge försöker råda bot på genom ett nytt lagförslag som i mångt och mycket påminner om lagen om anmälningsskyldighet som trädde i kraft i Finland den

6 Efter presentationerna intogs det lunch på hotellet varefter vi med guidning fick bekanta oss med Oslos allra nyaste stadsdelar Bjørvika och Sørenga. Vi gick längs hamnpromenaden, varifrån man såg Oslos nya skyline, in mot centrum och förbi operahuset. Efter en kort paus gick de som ännu orkade en kort tur för få en närmare titt på den omdebatterade skyline som vi tidigare så från längre håll. 6

7 Dagen och symposiet avslutades med en femrätters middag på Ekebergs restaurangen som erbjuder en utsikt över hela Oslo. Islands Brynjar Einarsson hälsade alla föreningar välkomna till Island i nästa år då Nordiskt Byggsymposium intar ett nytt värdland. Årets deltagare var: Danmark Gert Johansen Jens Bech Vestergård Kim Benzon Knudsen Island Brynjar Einarsson Runar Ingi Gudjonsson Sigurdur Olafsson Färöarna Barbara Mikkelsen Eystein Sivertsen Karl Martin Klein Finland Göran Selenius Joakim Högström Ahti Junttila Ari Autio Juhani Kukkakorpi Sverige Lars Hedåker Björn Edebrand Norge Espen Fuglesang Kai-Haftor Olsen Bjørn Olsen Jubilarer: Nya medlemmar: 60 år Torbjörn Brusas VNB Börje Boström 21.9 ÖNB Jonas Lindqvist SBH 70 år Max Kunttu ÖNB Bertel Julin 15.9 NÖB Välkomna med i verksamheten! Ett stort grattis till er! Hänt i föreningarna Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors Torsdagen 21 augusti åkte nio medlemmar och fem avec iväg med båten till Tallin varifrån vi fortsatte med buss ner till Riga i fint väder. 7

8 Vi kom fram på eftermiddagen och tog in på det högsta hotellet i stan På kvällen bar det iväg ut på middag. Fredagen gick i guidad promenad runt staden och på kvällen åt vi en strålande middag i en medeltida källare i gamla stan. På lördagen tog vi oss ut till Jurmala och bekantade oss med en del av de otaliga villorna i området.söndagen gick i hemresans tecken. Alla närvarande tackar Knutte för fina arrangemang. Kryss i kalendern Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors Följande månadsmöte hålls den 18 september kl på Restaurant Tekniska i Helsingfors. Höstmötet sker torsdagen den 16 oktober på samma ställe. Vasa Byggtekniska Förening VBF inleder höstens verksamhet med månadsmöte torsdagen den 25 september 2014 kl Mötesplatsen är Frams tryckeri på adressen Korsholmsesplanaden 37 i Vasa. Efter mötesförhandlingarna kommer firman att presentera sin verksamhet och tryckeri. Firman har bl.a. tryckt de senaste utgåvorna av Byggnadskalendern. Väst-Nyländska Byggmästareföreningen VNB:s septembermöte kommer att gå av stapeln i oktober, närmare bestämt den 2 oktober. Orsak till det är att vår värd Seija Koskinen på Formex Oy är på semester de 2 sista veckorna i sept. Alltså VNB :s septembermöte går av stapeln den 2 oktober. Vi träffas vid Formex Oys fabrik i Virkby kl Seija har lovat att någon blir på övertid och förevisar framställningen av Formex plintformar. Efter fabriksrundan håller vi ett kort möte. Därefter har Seija lovat bjuda på en kvällsvard med tillhörande onykterhetsdrycker. (Lojobor kom med taxi. Med cykel kan man köra omkull). Seija vill veta hur många som kommer, så anmälan åt Leo senast Adressen till Formex är Kalkkipetteri Lohja Är vi tillräckligt många så tar vi buss. Högst 50 ryms med. Frimans har ej större bussar. Leos E- post : Tel Östra Nylands Byggmästareförening September månadsmöte består av exkursion till Rusko betongstation i Ölstens, Raudoittajantie. Vi ses där kl torsdagen den Anmälan till Joel Hägglund senast den 16 september. Anmäla också om eventuella transportbehov. Höstmötet går av stapeln den och inleds med en presentation av kulturhuset Grand. Sedan utses bland annat delegaterna till SBIF:s höstmöte. Mera om detta i nästa nummer av Meddelandet. Åbolands Byggmästareförening Åbf håller sitt första möte för hösten tisdagen den 16.9 och som värd fungerar Paroc, Träff kl utanför bowlinghallen. OBS! Texterna till nästa Meddelande bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 28 september. Joakim Högström, förbundssekretera 8

9 Fukt- och mögeltalkoföreläsning Ekenäs, Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, Festsalen i Seminariebyggnaden torsdagen den kl , inkl. kaffepaus Vasa, Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 33, Auditoriet R408, vån 4 fredagen den kl , inkl. kaffepaus Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. ordnar tillsammans med Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL r.y. två föreläsningar i anknytning till Fukt- och mögeltalkot. Föreläsningen är gratis för alla deltagare och består av tre delar: Annika Glader, forskare på Yrkeshögskolan Novia: Skadeutredning av betonggolv - Bästa praxis metoder i Finland och Sverige Det är den som beställer en skadeutredning som ansvarar för att den genomförs på ett tillförlitligt sätt genom att anlita en kompetent utredare. Till hjälp finns det dokumenterade metoder som man kan följa. För att kunna genomföra lämpliga och kostnadseffektiva åtgärder vid inomhusmiljöproblem bör byggnaden utredas som en helhet. Både i Finland och i Sverige har byggbranschen gett ut anvisningar som bl.a. beskriver hur man mäter den relativa fuktigheten i betongkonstruktioner. Mikael Anderssén, företagare och VD för Drytec Oy Ab, ett företag som gör skadeutredningar och skadesaneringar. Varför har vi så stora problem med våra fastigheter. Finns det lösningar på problemen. Allan Andersson, programansvarig för byggnadstekniken i Novia Vasa: Hur förhindra uppkomsten av fuktskador i framtida byggande? Innehållet grundar sig på komprimerat resultat från två forskningsprojekt FRAME (Finland ) och framtidens trähus (Sverige ). Olika lösningar i framtida byggnader diskuteras. Målet är att presentera fukttekniskt fungerande lösningar för väl isolerade hus. Anmälningar senast den Ekenäs Vasa eller till Joakim Högström, eller

Meddelande Nr. 10/11 november 2011

Meddelande Nr. 10/11 november 2011 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010

Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. (09) 345 4851, 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid.

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F.

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011

Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS! Notera förbundets nya kontaktuppgifter. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.fi www.byggarna.fi

Läs mer

Meddelande Nr. 10/10 13 december 2010

Meddelande Nr. 10/10 13 december 2010 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. (09) 345 4851, 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Handlingar till mote 10 2007-09-25 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Reseberättelse av. på Island

Reseberättelse av. på Island Reseberättelse av på Island Tisdag - Ankomstdagen På tisdagen träffades vi på Arlanda runt klockan 11 för att droppa vårt bagage samt växla till Isländska kontanter. Gruppen började bli hungrig och vi

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING

SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING NR 1, 2006 08-NYTT SVEROK STOCKHOLMS DISTRIKSTIDNING Nygammal distriktstidning ser dagens ljus Kallelse till årsmötet Vikingalajv, konvent, Knutpunkt och mycket mer ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu är det upp

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Vi har fått tips om en nyutkommen bok, Vad ska jag tänka på? Den innehåller inspirationsmeningar till barn samt metoder till vuxna och barn om att hantera

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

RAPPORT OCH UTVÄRDERING Skandinaviska museiförbundets konferens i Stockholm 28-30 augusti 2013 Tema: Att skapa liv

RAPPORT OCH UTVÄRDERING Skandinaviska museiförbundets konferens i Stockholm 28-30 augusti 2013 Tema: Att skapa liv 24 oktober 2013 RAPPORT OCH UTVÄRDERING Skandinaviska museiförbundets konferens i Stockholm 28-30 augusti 2013 Tema: Att skapa liv 2013 års konferens arrangerades av den svenska sektionen och hölls på

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

FÖRBUNDSINFORM. No 2 April 2012. Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb

FÖRBUNDSINFORM. No 2 April 2012. Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb FÖRBUNDSINFORM No 2 April 2012 Foto: Toni Carlbrand Kungsbacka fotoklubb 2 Omslagsfotografer Framsidesfotograf: Toni Carlbrand, Kungsbacka fotoklubb Toni är medlem i Kungsbacka Fotoklubb sedan 1969. Han

Läs mer