MEDDELANDET Nr. 2/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 OBS! Notera förbundets nya kontaktuppgifter. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, Helsingfors Tel E-post: MEDDELANDET Nr. 2/ SBIF NYTT Dimmission på Novia Raseborg De byggmästare och ingenjörer som blev färdiga den dimitterades den 17 januari i Raseborg. Förbundsekreteraren var på plats och delade ut vita hjälmar åt de byggmästare som var närvarande. Från SBH var Tomson Holmlund och ordförande Johan Sundman på plats för att gratulera de nydimitterade. Grattis till er alla än en gång. Från vänster: Avdelningschef Mats Lindholm, de nyutexaminerade byggmästarna André Engström, Benjamin Fröberg, Emilia Eklund, Patrick Köhler och David Johansson, samt bygglärare Niklas Nyman. Nya medlemmar: Alexandra Forsén SBH Välkommen med i verksamheten! 1

2 Pressmeddelande MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGNADSLAGEN ÄR ETT HETT ÄMNE Förändringen av lagen håller på att få ett lyckligt slut Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL:s styrelse framförde på sitt möte i Helsingfors den sin belåtenhet med den nya markanvändnings- och byggnadslagen som träder i kraft den RKL har succesivt inverkat på den nu godkända förändringen av markanvändnings- och byggnadslagen. RKL:s största farhåga var att förslaget om att nuvarande tekniker (byggmästare) och byggmästare YH inte skulle få fungera som ansvariga på ansvariga arbetsledare på mycket krävande objekt. Enligt ministeriets förslag skulle byggmästarens position på byggplatsen försämras avsevärt. Endast ingenjörer eller arkitekter skulle få vara ansvariga arbetsledare vid mera krävande byggprojekt. Såväl tekniker- som byggmästare YH-utbildning ger de bästa möjliga förutsättningarna för ledarskap på byggarbetsplatsen, både på mindre och mera krävande objekt. Övriga likställda eller högre utbildningar ger inte den praktik som behövs för att leda byggarbetet. Givetvis krävs arbetserfarenhet även av en byggmästare för att kunna leda mera krävande byggarbetsplatser. Interaktionen som förts under drygt ett års tid med tjänstemännen som jobbat med lagförslaget och förbundets lednings åhörande i miljöutskottet har burit frukt. Samarbetet med de beredande tjänstemännen fortsätter under vårens lopp i form av komplettering av lagförändringen. Det är viktigt att det på våra arbetsplatser finns utbildade professionella byggare, som uttryckligen är skolade till att leda byggarbetsplatsen. För närvarandet råder det exempelvis brist på professionella arbetsledare inom huvudstadsregionen. RKL:s styrelse uttryckte sin belåtenhet med nyttiggörandet av förbundets expertis vid förändringen av lagförslaget. Bland andra riksdagsman och byggmästare Eero Reijonens stöd för förbundets ledning har varit av stor betydelse, konstaterade RKL:s styrelse i Helsingfors. Ytterligare information: verkställande direktör Ahti Junttila, tel Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL Vill ni få mera synlighet för ert företag? Kontakta förbundssekreteraren om ni vill annonsera på förbundets hemsida eller i Meddelandet. Kontaktuppgifterna finns högst upp på första sidan i Meddelandet. Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna och förbundet meddela er e-postadress till förbundssekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida. 2

3 Hänt i föreningarna Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors Januari och år 2014 första SBH månadsmöte hölls den på Restaurant Tekniska med 14 medlemmar på plats och ställe. Nya ordförande Johan Sundman kunde äntligen gratulera Birger Strömsholm och Peter Löflund på sina bemärkelsedagar från hösten med SBH:s standar (BS) respektive murslev (PL). Birger bad också om ordet och ville ge några väl valda tankar till närvarande personer. Han pratade bl.a. om att "Ett liv utan vänner är inte ett liv" och att man alltid skall sträva framåt i livet. Nog så sant, vi glömmer kanske allt för ofta bort detta i dagens hektiska samhälle. Styrelsen hade innan hållit sitt konstituerande möte och ser nu ut enligt följande: Johan Sundman som ordförande med vice ordförande Mikael Åhl, sekreterare Tom Westerlund, skattmästare Niklas Karlsson, Tomson Holmlund som klubbmästare och Monica Juslenius som ledamot. Medlemsavgifterna skickas ut snarast och faller till betalning inom februari. Alla hyror för 2013 kunde gladeligen konstateras ha betalats. Henning Ekholm ser efter resemässan om det blir en Pärnuresa den eller alternativt en resa till Riga på hösten, beslut om detta görs på nästa möte. Skidresan till Tahko sker och Tomson Holmlund tar emot anmälningar på tel Det ser ut att bli "fullt hus" så skynda på om ni skall ha möjlighet att hänga med. Gemensamt för bägge resorna är att medlemmarna pga det strama ekonomiska läget är tvungna att stå för kostnaderna själva. Som ny medlem i föreningen välkomnas varmt Alexandra Forsén från Tusby som har dimitterats år 2012 och jobbar som arbetsledare på Delete. Efter mötet höll ekonom Carl Jensen från Consti Korjausurakointi ett synnerligen intressant föredrag om prefabricerade badrumsrenoveringar som är starkt på kommande. Systemet går ut på att husets samtliga badrum uppmäts på plats och ställe och förs till produktionslinjen i en fabrik i Sverige. Där gör i huvudsak robotar färdiga element där stomme, vattenisolering, kakling och övrigt skräddarsys enligt husets och invånarnas önskemål. Innan modulerna anländer till bygget rivs gamla badrum ut och nya genomförningar för vatten, avlopp, ventilation mm görs genom bjälklag och väggar. Alla gamla rör och kakel mm blir vanligtvis kvar. Den nya aluminiumstommen monteras och väggskivorna med vattenisolering lyfts på plats varefter inredningen och nedsänkta tak monteras. Kopplingarna görs i mellantaket. De gamla konstruktionerna blir ventilerade runt hela badrummet, också golvet blir ventilerat genom att en Platonmembran sätts mellan gammalt golv och den nya golvgjutningen. Renoveringen kan göras i snitt på två veckor och invånarna kan bo kvar under tiden. Kostnaderna beräknas bli % billigare, oljud, damm och andra olägenheter ett minimum jämfört med traditionell sanering. Ca badrum har i Sverige renoverats enligt detta PreRoom och PreModulsystem och de första barummen i Finland påbörjas i mars i Åggelby. Tack Calle för info och mat med dryck! 3

4 Vasa Byggtekniska förening Januari månadsmötet hölls på Vasa Byggcentrum och samlade 15 deltagare. Mötet informerades om att styrelsen vid sitt konstituerande möte valt Lars-Erik Dahlbäck till föreningens sekreterare och Sten Liljeqvist till kassör för år Vid samma möte hade styrelsen omvalt den kommittè, som bistår disponenten med fjällstugans skötsel. I kommittèn sitter Mikael Anderson, Håkan Dahlström och Bengt Kålax. Två medlemmar hade ansökt om utträde ur föreningen, vilket mötet godkände. Konstaterades att programmet för februari månadsmöten ännu var oklart men att månadsmötet i mars blir på K-Rauta. Fjällstugans disponent meddelade att det blivit en avbokning vid fjällstugan och således var nu veckorna 10, 11 och 16 lediga att hyras. Efter mötesförhandlingarna kom ing. Jokke Harju för att presentera vattenreningsteknik från firman Bauer. Harjus firma Insinööritoimisto Vesi ja Energia i Runsor är distriktsrepresentant för Bauer, som är en tysk-finsk firma med huvudkontor i Vanda. Produkten renar dricks- eller värmeledningsvatten från kalk och mineraler, som normalt sätter sig som beläggning på rörens insidor. Enkelt uttryckt är det en metalldel, som ansluts till rörsystemet och elnätet och avlägsnar föroreningarna med magnetteknik. Om man monterar den på värmeledningssystemet bör den kompletteras med ett filter, som samlar upp föroreningarna. Harju kunde visa på en mängd referensobjekt från hela Finland, där vånings- och radhusbolag lyckats lösa problemet med igensatta rör och förbättrat värmeekonomin genom Bauer-tekniken. Han kunde även visa en lång lista på fastigheter i Vasa, där tekniken är installerad. Harju stod även för kaffe och semla, som mötesdeltagarna bjöds på. Väst-Nyländska Byggmästareföreningen Torsdagen den 16.1 kl höll VNB sitt januarimöte på restaurant KW i Karis. Kvällens föredragshållare var Veli-Pekka Jalonen från Aarsleff Oy. Han berättade om underhåll och reparation av avloppsrör. Vi fick höra ganska i detalj hur man utför reparationer med sockinlägg. Aarsleff är från början ett Danskt företag. Idag är Aarsleff-konsernen Europas ledande rörsaneringsföretag. Man sanerar ca 500 km rör per år. Klena rör har de svårt att konkurrera med, men desto grövre rör så desto starkare är de. Grövsta rör som man sanerat i Finland har en diameter på 1600 mm. Här behöv man inte skicka in någon kabelkamera för att kolla kvaliteten utan man kan själv gå in och göra det. I det här fallet skickade man in en person med rullstol, som körde igenom hela röret och filmade det. Allt material som de använder tillverkas i Danmark. 12 medlemmar + förbundssekreteraren deltog i kvällens möte. Aarsleff bjöd oss efter mötet på en mega hamburgarmeny. De närvarande tackar. 4

5 Norra Österbottens Byggmästareförening Östra Nylands Byggmästareförening Januari möte hölls 16.1 vid Grand. Som föredragshållare fungerade Borgå företaget Enervent som tillverkar ventilationsaggregat. Ralf Carlsson höll ett intressant föredrag om nya produkter. Företaget bjöd på drycker och välsmakande smörgåsar. Efter föredraget diskuterades ÖNB:s framtid. Åbolands Byggmästareförening ÅBF:s januari möte hölls onsdagen den , vi besökte då K- supermarkets (Reimaris) byggarbetsplats i Pargas som sköts av YIT. Kaffe&munk serverades medan vi blev informerade om hur arbetet framskrider och diverse utmaningar som uppstått under arbetet. Efter detta hölls månadsmötet och totalt var sex stycken medlemmar närvarande. Mötet avslutades med guidad rundvandring i den nya delen av byggnaden. Kryss i kalendern Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors OBS! OBS! OBS! Februari månadsmöte hålls undantagsvis den andra torsdagen i månaden, den kl på WD-Kuivaus nya kontor och lager på Gröndalsvägen 5 (Viherlaaksontie 5) i Esbo. VD och byggarbroder Niklas Karlsson presenterar bolaget och utrymmena och bjuder oss på mat. Meddela undertecknad om ni behöver transport till/ från Esbo. På mars månadsmöte den 20.3 kommer Abloy/Avainkeskus troligen att hålla föredrag och Starkki den Tom Westerlund SBH:s sekreterare Vasa Byggtekniska Förening VBF håller februari månadsmöte torsdagen den 20 februari 2014 på färg- och inredningsfirman RTV, adress Glimmergränden 1 i Vasa. Adressen finns på Stenhagaområdet. Firman önskar att vi samlas där redan kl Observera således att mötet startar en halv timme tidigare än vad vi normalt brukar ha som starttid. 5

6 Väst-Nyländska Byggmästareföreningen Torsdagen den 27.2 kl håller VNB sitt VÅRMÖTE på Restaurant Sosis i Karis. Kvällens föredragshållare är Minttu Peuraniemi från Västra Nylands vatten och miljö. Hon kommer att berätta om behandling av avloppsvatten på glesbygden. På vårmötet görs inga personval, så ni kan alla komma med på möte. Föreningen bjuder på varm smörgås. Nordbygg mässa. VNB ordnar en exkursion till Nordbyggmässan i Stockholm den 3-5 april Starten sker torsdagen den 3.4 ca kl från Hangö med normal rutt via Ekenäs och Karis till Helsingfors. Vi åker med Hangö trafiks buss (max 50 personer).på fredag besöker vi mässan. Returen sker på fredag kl från Stockholm, och vi är tillbaka i H:fors på lördagmorgon. Vi åker med Viking Lines m/s Mariella. Priset för exkursionen är: 200 Euro för VNB-medlemmar, 260 Euro för andra byggmästareföreningars medlemmar och 310 Euro för helt utomstående. Tredje och fjärde årskurs av byggsidans studerande i Novia i Ekenäs har inbjudits för 80 euro/studerande.(max 12 studerande) I priset ingår H:fors-St:holm-H:fors kryssning i 2 personers A-Hytt med fönster, Buffet-middag på utresan och A la cartemiddag (förrätt, huvudrätt, efterrätt) på returen. Samtliga matdrycker på båda turerna ingår samt snaps vid Food Garden-middagen. Frukost tur o retur ingår, konferensrum på utresan samt bussen med på hela resan. Tillägg för enkel A-hytt=50 Euro Anmälan till Leo Gustafsson eller E-post till senast den Vid anmälan: Ange namn, födelsetid, behov av specialdieter, fisk eller kött vid ala-carte middagen, påstigningsplats på bussen. Byggmästare eller ingenjör som inte hör till föreningen, men som önskar bli medlem i VNB, deltar enligt VNBmedlemmarnas prislista. Då detta skrivs ( ) har vi 35 anmälda. Norra Österbottens Byggmästareförenig Onsdag 19.2 kl håller NÖB månadsmöte vid Kyrkostrands församlingshem i Jakobstad på adressen Vasavägen 116. Kvällens värd är fastighetsautomatikföretaget Fidelix Ab. Regionchef Jonas Wikström från Vasa kommer att berätta om hur fastighetsautomation kan användas inom alla delområden i en fastighet t.ex. luftflöden, fukthalt, energieffektivering, belysning och passagekontroll samt hur upphandling av automation kan göras. I samband med renoveringen av Kyrkostrands församlingshem 2007 utförde Fidelix Ab fastighetsautomatikentreprenaden. Möt upp till en intressant kväll! Traktering. Östra Nylands Byggmästareförening Inget möte i februari. Åbolands Byggmästareförening Februari mötet hålls kl på SKA-Plans kontor, Strandvägen 32, Pargas. Värd är Karlsson Hus. Texterna till nästa Meddelande bör vara förbundssekreteraren till hands senast den sista februari. Med vänlig hälsning Joakim Högström, förbundssekreterare 6

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid.

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F.

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006 Dynamiquen nr 3 2006 Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box 2109 750 02 Uppsala Telefon 018 4710000 E-post dynamiquen @personalvetarna.com Ansvarig utgivare Joakim Åhrén Layout Anja

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

siktar på hållbara lösningar

siktar på hållbara lösningar Ledare Potential finns 3 1 / 2013 trafik & turism Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar innehåll trafik & turism 1/2013 ledare armi murto 3 Aktuellt fif 4 7 kolumn Michael Lindholm 5 händelsekalender

Läs mer

e-lect SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET WWW.SOLSKYDDSFORBUNDET.SE NR 2 2007

e-lect SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET WWW.SOLSKYDDSFORBUNDET.SE NR 2 2007 KONTAKT e-lect SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET WWW.SOLSKYDDSFORBUNDET.SE NR 2 2007 I DETTA NUMMER ORDFÖRANDEN HAR ORDET PÅ GÅNG FEM SNABBA INFORMATION FRÅN ARBETSGRUPPERNA ENERGI OCH MILJÖ KÅSERI OM ORGANISATION

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION 3/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Byggkonjunkturen fortsatt svag 3 La De leva 4 Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 01:2010. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas.

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 01:2010. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas. NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 01:2010 Kundkontakten Tips & Nyheter i: Entré Bilanco Bilglas & Planglas Målerikalkyl KUNDKONTAKTEN NR 01:2010 Välkommen till nya Kundkontakten!

Läs mer

Nyhetsbrev. Julfest med Janne Bylund. Lyxfällan Charlie Söderberg & Mathias Andersson 031-15 00 17. Halloween i Stora Saluhallen

Nyhetsbrev. Julfest med Janne Bylund. Lyxfällan Charlie Söderberg & Mathias Andersson 031-15 00 17. Halloween i Stora Saluhallen Nyhetsbrev Årgång 6, nummer 10. November 2010 Julfest med Janne Bylund Julen närmar sig och det är dags att boka in Innerstaden Göteborgs julfest på Radisson Blu. Den här gången med komikern Janne Bylund.

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Trotjänare går i pension

Trotjänare går i pension Mitt Nyttigt för oss som bor i HALLSTAHEM NummeR 1 Mars 2012 Vi på Hallstahem tackar Kristina för hennes mycket goda insatser för Hallstahem under 32 år och önskar henne stort lycka till med det nya pensionärslivet!

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer