Meddelande Nr. 10/10 13 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande Nr. 10/10 13 december 2010"

Transkript

1 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, Helsingfors Tel. (09) , E-post: Telefax: (09) Meddelande Nr. 10/10 13 december 2010 NYHETER FRÅN FÖRBUNDET HÖGSKOLEDAGEN i Raseborg Högskoledagen hade som utställare i år endast skolans egna linjer, med undantag av SBIF och Ramboll. Förbundssekreteraren samt Kim Isaksson fanns på plats som representanter för SBIF och VNB. I samma hörn fanns även byggstuderanden som vi diskuterade med och som aktivt deltog i förbundets tävling. Mässan var välbesökt och även sökande till byggmästare- och ingenjörslinjen fanns på plats. Mest fanns elever från gymnasier och yrkesskolor på plats besökte förbundssekreteraren och ordförande Novia för att diskutera med fyrorna och treorna om deras åsikter om utbildningen. Många intressanta aspekter och idéer kom upp och förbundet jobbar vidare med frågorna. Till slut berättade Frej Werner från Ramboll om karriärmöjligheter på Ramboll. Efter båda tillställningarna bjöd Ramboll på kaffe och bulle. ROVANIEMI Förbundsmötet och byggmästaredagen hölls i år i Rovaniemi. På byggmästaredagen behandlades bl.a. energibestämmelser för stockhus och industriell produktion av stockhus. Som mål nämndes även att Finland skall vara ledande inom energisnåla hus 2017 och världens bästa inom området år Även två slutarbeten presenterades. Nästa år hålls förbundsmötet i Kotka. MEDDELANDET PÅ E-POST Högskoledagen med allerta studeranden. NOVIA Förbundet besökte Novia i Raseborg för att berätta om förbundet, hur det är att arbeta inom byggnadsbranchen och om framtidsutsikter inom byggbranchen. På plats fanns ca 30 elever, förbundssekreteraren, ordförande Kenneth Koskinen, Kim Isaksson (VNB), Peter Broman (ÖNB), Juhani maarala (ÅBF) och Mats Lindholm från Novia. Vill du ha meddelandet på e-post? Skicka dina uppgifter, det vill säga namn och e-post, till Nämn också om du är ordinarie medlem eller ungdomsmedlem. ADRESSFÖRÄNDRINGAR Adressändringar kan enklast göras genom att fylla i formuläret på webbsidorna, > aktuellt > adressändring. Det går också bra att meddela förbundet via post, e-post, telefon eller fax (se uppgifterna högst uppe på första sidan).

2 JUBILARER 85 år 5.1 Bertil Othman, Borgå, ÅBF. 80 år 11.1 Nils Fagernäs, Jakobstad, NÖB. 60 år 3.1 Krister Lindholm, Skuru, VNB. Våra varmaste gratulationer! MÅNADENS SPONSOR Ramboll NYA MEDLEMMAR Kimmo Lahtinen, Tenala, VNB. Ett stort antal studeranden har även blivit ungdomsmedlemmar. Välkomna med i verksamheten! HÄNT I FÖRENINGARNA Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors SBH hade månadsmöte på Restaurang Tekniska. Ordförande Holmlund tilldelade Åke Lund Ukkomestari. SBH-medlem och försäljningschef på Helo, Jan Björkbom höll ett mycket intressant föredrag om utvecklingen på bastufronten och bjöd också på en matbit vilket vi tackar för! Vasa Byggtekniska Förening November månadsmötet hölls den på firman NewLiners verksamhetspunkt i Vasa. Utrymmet var en verkstadshall men firman hade ordnat bord och stolar för vårt möte, som hade samlat 13 deltagare. I samband med mötet bjöds även på kaffe och munkar. Ordförande informerade om vad som avhandlats vid förbundets höstmöte i Tammerfors. Vidare informerades om Byggcentrums bolagsstämma, som hade hållits Verksamheten hade gått med vinst och bolagsstämman hade därför godkänt att vardera ägarföreningarna skulle få ett verksamhetsbidrag på 3000 euro. Mötet diskuterade även kommande verksamhet och fjällstugans disponent meddelade att kostnaderna för stugans anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet blivit lite över 9000 euro, således en hel del billigare än kostnadsförslaget, som var euro. Mötet kunde även med tacksamhet konstatera att Finlands Svenska Byggare rf. hade gett ett 2000 euro stort bidrag till renoveringen. Har någon behov av en nu onödig sänkpump för borrad bergsbrunn, kan kontakt tas med stugans disponent Leif Lundström. Efter mötesförhandlingarna berättade regionchef Matias Åminne ingående om firman NewLiner och presenterade deras system för reparation av gamla avloppsledningar. Firmans huvudkontor finns i Åbo och Åminne ansvarar för verksamheten i regionen Norra Finland. Den mest använda tekniken vid rörreparationerna är sprutgjutning men ibland repareras rören med sk. strumpteknik. Efter att tekniken presenterats med bilder och videor fick så mötesdeltagarna se det praktiska utföranden vid en arbetsdemonstration, vilket var mycket intressant och givande. Väst-Nyländska Byggmästeföreningen Torsdagen den ordnade VNB en exkursion till Ruukkis fabrik i Lappvik. Tio medlemmar var närvarande. Fabrikschefen Karl Råstedt visade oss runt i fabriken där vi fick bekanta oss med hur man tillverkar bl.a metallrör och balkar av olika dimensioner. Efter den intressanta rundvandringen blev vi bjudna på kaffe och tilltugg. Under tiden vi njöt av tilltugget berättade Karl Råstedt om Lappviks fabriks historia och om nuläget. Efter det höll föreningen månadsmöte. De närvarande tackar för den intressanta informationen.

3 Norra Österbottens Byggmästareförening Den 25 november samlades 14 nöbbare till månadsmöte vid Oravais Hus fabrik i Oravais. Kvällen inleddes med NÖB en rundvandring i fabriken under ledning av avgående VD:n Harry Backlund. Oravais Hus bygger färdiga volymhus som består av 2-5 delar, volymdelarna färdigställs helt i fabriken enligt löpande band principen, varefter de transporteras till byggplatsen för montering. Monteringen sker i regel på en dag då volymelementen fogas samman. Efter ca 4 dagar är huset inflyttningsklart. De tekniska utmaningarna i framtiden är speciellt de krav som ställs på förbättrad energieffektivitet vilket t.ex. ger väldigt tjocka takelement som är svåra att montera. Efter den intressanta rundvandringen bjöds vi på kaffe med tilltugg där även den nya huvudägaren och tillträdande VD:n Gerhard Snellman deltog. Backlund konstaterade att lågkonjunkturen har lett till att husstorlekarna har minskat de två senaste åren. Det som man hela tiden arbetar med är att få folk att förstå att huset verkligen är inflyttningsklart så snabbt efter leverans vilket också är företagets starkaste konkurrensfördel utöver att hela byggprocessen sker inomhus i torra och övervakade utrymmen. NÖB tackar för den trevliga kvällen. Östra Nylands Byggmästareförening Hade inget månadsmöte i november. ÖNB Åbolands Byggmästareförening Föreningens månadsmöte hölls den på Hotel Kalkstrand i Pargas. På mötet diskuterades bl.a. arrangemangen kring nästa års förbundskongress som hålls i Åboland samt årsfesten i januari. SAXAT Diplomingenjörer borde koncentrera sig på de allra mest utmanande uppgifterna, på teoretiska uppgifter och forsknings- och utvecklingsarbeten. T.ex. vanliga höghus kan planeras på yrkeshögskolebasis. Uppgifterna borde profileras mer noggrant säger professor Paavola. -Juha Paavola Lemminkäinen 3/10. Efter att de gamla husen hade rivits göt byggbolaget en bottenplatta och fortsatte sedan att bygga varuhuset uppåt och parkeringsutrymmena neråt samtidigt... Sammanlagt har myndigheterna skrivit ut 368 tillstånd, varav tillståndet för att öppna varuhuset beviljades dagen före den officiella invigningen. -Stockmann störst i S:t Petersburg Forum för ekonomi och teknik 111/2010 KRYSS I KALENDERN Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors Nästa månadsmöte på Tekniska den Julfest kl. 19 på Restaurang Tekniska. Vi önskar alla föreningens medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år 2011! Vasa Byggtekniska Förening VBF håller inget månadsmöte i december så föreningen önskar alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År. Verksamheten år 2011 inleds torsdagen den med en exkursion till fabriken i Ylihärmä där man tillverkar Skaala fönster och dörrar. Man vill att vi skall vara på plats kl så vi har tänkt att en buss skall starta från Vasa Byggcentrum kl För att få reda på hur stor buss som behövs vill vi ha förhandsanmäl-

4 ningar till Byggcentrum tel , helst före den Meddela i samband med anmälan var du tänker stiga på bussen. Väst-Nyländska Byggmästeföreningen 20 Januari Torsdagen den kl ordnar VNB en exkursion / månadsmöte till Finnforest Kertopuus fabrik i Lojo. Adressen dit är Fabriksgatan 1. Mötet hålls i fabrikens mötesutrymmen och sedan får vi information om fabriken. Därefter gör vi en rundvandring på fabriken och får bl.a se hur Kertobalken tillverkas. Lojo Puukeskus presenterar sig också där på platsen. Vi har blivit lovade traktering. OBS! VNB ordnar transport till Lojo. Bindande anmälning bör göras senast fredagen den till: Leo Gustafsson eller Tapani Ajalin eller 18 december VNB inbjuder sina medlemmar inklusive partners till julfest lördagen den på restaurant SeaFront (Strandhotellet) i Ekenäs. Vi samlas kl för en välkomstskål. Ca kl 19 påbörjas julmiddagen med snapsvisor och sång. Programmet följer gammal stil, med lite tävlingsinslag mellan cognacarna till kaffet. Restaurangen ordnar s.k. julfestsdagar både 17:de o 18:de dec., så det kan vara rätt många grupper på fest denna kväll. Man kommer att bjuda på god mat, samt dans för att påskynda matsmältningen. Vi ordnar som vanligt samtransporter med taxi, då vi vet vem som kommer och varifrån. Anmäl dej till Leo Gustafsson eller så fort som möjligt. Vi har reserverat plats för 35 pers. Tag med ett namnlöst paket! VÄLKOMNA! Norra Österbottens Byggmästareförening Nästa månadsmöte hålls vid Asentaja Groups utrymmen i Jakobstad torsdag 27 januari. Mer info ges i nästa Meddelandet. Östra Nylands Byggmästareförening ÖNB är bjuden på SBH:s julfest Joel Hägglund Åbolands Byggmästareförening 5 januari 2011 Åbolands byggmästareförenings traditionella årsfest för medlemmar och vänner hålls den kl i Manegen i Pargas. Maten sköts av Tom Hildén. Vi dansar till levande musik. Anmälningar till Jim Karlsson, e-post jim. tel senast januari 2011 Januari månadsmöte hålls den kl (plats och föredragshållare meddelas i nästa meddelande). RKL-MEDDELANDE Årets Byggmästare-pris till en expert inom brobyggande Det landsomfattande Vuoden Rakennusmestari-priset 2010 har getts till Raimo Vessonen från Laihela. Han fick priset på RKL:s förbundsmöte i Rovaniemi Prisjuryn poängterar i sitt val att Raimo Vessonen har utvecklats till en av vårt lands ledande experter inom bro- och betongbyggande där han utvecklat och tillämpat arbetsmetoder. Dessutom har han deltagit i byggandet av infrastrukturen med utvecklings- och skolningsverksamhet. Han har dessutom varit aktiv inom FISE Oy där han suttit i nämnden för kompetenser inom planerare och arbetsledare av betongkonstruktioner, samt varit aktiv i samhället och föreningsverksamheten inom byggnadsbranchen. Vessonen har varit i tjänst sedan 1973 hos VVV, Vägverket och Destia där han tagit hand

5 om krävande broprojekt. Han har byggt flera hundra broar och reparerat nästan tusen broar för Vägförvaltningen, kommunerna och olika väglag samt ELY-centraler och Järnvägsavdelningen. Som betydande objekt kan nämnas Pohjanmaan Portti i Jalasjärvi, 15 broar vid Vasa förbindelseväg som 18 broar vi förlängningen av Vasa motorväg. Det landsomfattande priset är ett offentlig erkännande av exemplariskt arbete och för betydande förtjänster inom byggande. Med priset vill man även poängtera betydelsen av yrkeskunskap inom byggande samt allt arbete utfört av experter inom byggande. Årets Byggmästare har valts sedan Priset som donerats av Pohjola Vakuutus Oy består av en pokal, ett personligt märke och ett studieresestipendium. Årets Unga Ingenjör från Nokia Sanna-Kaisa Pylvänäinen från Nokia har blivit vald till RKL:s Årets Unga Ingenjör Hon blev ingenjör (YH) för fyra år sedan från Tammerfors. Nämnden ansåg att Pylvänäinen hade mångsidig kunskap och skicklighet fastighetsskötsel och disponentskap. Denna nya hyllning har som mål att varje år hylla en ung kunnig med förtjänster. Den som söker priset får ha högst sju år av arbetserfarenhet. RKL gav två pris till slutarbeten RKL gav 500 euro till två slutarbeten av (YHstuderanden) Ingenjör Jani Ruotsalainen (Laskentatyökaluprojekti puu- ja teräsrakenteisten meluseinien rakennesuunnitteluun ja kustannusvertailuun) och ingenjör Marjo kenttälä (Katuverkon kuntotiedot). RKL:s förbundsstyrelse Som nya medlemmar i styrelsen valdes Tapani Heiskanen från S:t Mickel, Kimmo Kaikkonen från Kuopio, Antti Lehtinen från Tavastland, Jarmo Nikkariksoki från Uleåborg och Jarmo Ylimäki från Nyland. Förbundsstyrelsens ordförande Eero Reijonens period fortsätter / NÄSTA MEDDELANDE Detta är årets sista Meddelande och nästa nummer utkommer 10 januari (deadline 7.1). Alla medlemmar, läsare och annonsörer tillönskas en god jul och ett gott nytt år! Sami Hassinen Förbundssekreterare Förbundsmötet i Rovaniemi Till RKL:s hedersmedlem bjöds byggmästare Erkki I Salomäki från Kankaanpää. Förbundets bordsstandar gavs till byggmästare Taisto Loponen från Tammerfors och till pol. mag. Leif Eriksson från Helsingfors. Rakentajan kunniamerkki gavs till byggnadsråd Seppo Aho från Rovaniemi. Den andra som fick förtjänsttecknet var Jaakko Siuttila frpn Nystad. Dessutom delades det ut 15 gyllene förtjänsttecken, 24 silver- och ett idrottsförtjänsttecken. 50 år sedan... Byggaren 12/1960

6 INBJUDAN VNB:s Vårresa till Berlin VNB åker under påsken till Berlin i Tyskland april Starten sker på långfredagsmorgon den 22.4 från Hangö ca 9-tiden. Vi åker med Frimans Trafiks buss till flygfältet. Flyg Air Berlin avgår från H:fors kl och är i Berlin kl lokal tid. Vi övernattar 3 nätter i Sorat Hotel Ambassador Berlin, Bayreuther Strasse 42-43, D Berlin. Hemresan på påskannandag den 25.4 är åter med flyg Air Berlin kl (lokal tid) och vi är i H: fors kl Hemfärden från flygfältet Leif Eriksson och Taisto Loponen. sker åter med Frimans Trafiks buss. Kostnaderna för resan blir följande: VNB-medlemmar 400 euro VNB-medlemmars partner 540 euro Övriga SBIF-föreningars medlemmar samt partner 580 euro Helt utomstående deltagare 640 euro Studerande från avgående årskurs i Ekenäs 200 euro Tillägg för enkelrum 130 euro Priset inkluderar bl.a Flygbiljett med Air Berlin på rutten Helsingfors-Berlin-Helsingfors, Hotellövernattning för 3 nätter i delat dubbelrum inkl. buffetfrukost, Välkomstdrink på hotellet, Busstransport från Västnyland till flygfältet tur och retur, Busstransport från flygfältet i Berlin till hotellet tur och retur, Bussrundtur i Berlin med svenskspråkig guide 3 timmar, 3-rätters festmiddag inkl samtliga måltidsdrycker o snapsar på lördagkväll, Vi har också krokarna ute för att få se på något byggnadsprojekt i Berlin, Alla skatter och avgifter... Anmälningar senast den till: Leo Gustafsson per tel eller e-post eller till: Tapsa Ajalin eller e-post Vi har 40 platser reserverade. Höstmötet i Tammerfors Om du vill annonsera i meddelandet eller skicka en broschyr som bilaga, kontakta Skicka gärna bilder från evenemang till om ni vil ha bilder publicerade i meddelandet!

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid.

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011

Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS! Notera förbundets nya kontaktuppgifter. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.fi www.byggarna.fi

Läs mer

Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010

Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. (09) 345 4851, 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F.

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

NyInfo 06/2011. - det nyländska nyhetsbrevet. Konsten att engagera. Kontaktuppgifter. Citatet. Helsingfors, 22.9.2011

NyInfo 06/2011. - det nyländska nyhetsbrevet. Konsten att engagera. Kontaktuppgifter. Citatet. Helsingfors, 22.9.2011 Helsingfors, 22.9.2011 Konsten att engagera I Finland jobbar ca 38 % av befolkningen frivilligt, i Sverige är samma siffra 48 %. Bägge siffrorna är, sett ur ett europeiskt perspektiv, rätt höga men jämfört

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009 tema: teater UNGDOMS FÖRENING 2/2009 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland 8-11.6...7 Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé!...9 Empati Göran Sjöholm...4 Teater.fi

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans Synskadade Nr 9 oktober 2008 Finlands 4 Åbolands synskadade firade 35 år till 6 Mellis på utfärd 14 Åland Nytt lagförslag om personlig assistans Innehåll Nr 9/08 3 4 5 6 10 14 16 19 22 23 24 Ledaren: Åbolands

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

Synskadade. Finlands. Nr 4 april 2010. Informatörer inspirerades. Minnen från vinterkriget. fick företagarpris

Synskadade. Finlands. Nr 4 april 2010. Informatörer inspirerades. Minnen från vinterkriget. fick företagarpris Nr 4 april 2010 Finlands Synskadade 4 Martin Lindkvist fick företagarpris 8 Minnen från 12 vinterkriget Informatörer inspirerades Innehåll Nr 4/10 3 4 6 8 12 14 16 20 23 24 Ledaren: Information mot fördomar

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Nu får vi väl börja säga att det är vinter ändå. Tiden går lika snabbt som

Läs mer

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17

GULA PRESSEN. tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14. Melkers unika diagnos s. 10. BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 gp GULA PRESSEN NUMMER 1 februari 2013 medlemsblad för FDUV och duv-föreningar tema barnfamilj* Triumf att finnas till s. 14 Melkers unika diagnos s. 10 BILAGA: SOMMARLÄGER 2013 LÄTTLÄST s. 17 innehåll

Läs mer

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten Nr 1 februari 2012 Finlands 4 Synskadade Sune Huldin: Alla kan använda dator! 9 Årets braillör: Bern Löfman 12 Mänskliga rättigheter i Egypten Innehåll Nr 1/12 3 4 9 12 16 17 18 20 24 27 28 Ledaren: Stora

Läs mer

siktar på hållbara lösningar

siktar på hållbara lösningar Ledare Potential finns 3 1 / 2013 trafik & turism Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar innehåll trafik & turism 1/2013 ledare armi murto 3 Aktuellt fif 4 7 kolumn Michael Lindholm 5 händelsekalender

Läs mer

... Profilen: Marie Björkdahl. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet

... Profilen: Marie Björkdahl. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet .. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 4 2013 Årg 61... Profilen: Marie Björkdahl INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning,

Läs mer

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Mikko Vähäniitty Informationsblad 3/2014 1 Välkomna på räddningsövning till Vasa / Vasklot 27.9.2014 kl. 13.00 Övningen börjar med att anmälningarna tas emot vid

Läs mer

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark:

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Pärmbilden: Sundharu fyr Position: 59 47,4'N 23 33,2'E Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Fyrens byggnadsmaterial: 30m 26m armerad betong Sundharu fyr var Finlands första obemannade fyr, då

Läs mer

Dagbok från Boliviaresa okt - nov 2011

Dagbok från Boliviaresa okt - nov 2011 1 Dagbok från Boliviaresa okt - nov 2011 17/10 Resan börjar om vanligt tidigt, 05.30 hemifrån, sen bil med Ann, Lisbet E och Lisbeth G från Gävle. Vi flyger via Amsterdam med bara 50 minuter på oss för

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Bjuder på nya möjligheter

Bjuder på nya möjligheter Nyheter från TILLVÄXTAVDELNINGEN i Uddevalla kommun Nummer 4 OKTOBER 2014 Lampan satsar på e-handel Verksamheten har växt rejält. Nu siktar de på marknader utanför landets gränser. Sidan 3 Sommaren som

Läs mer

vägbr taren Distriktsårsmöten IOGT-NTO-rörelsens Kulturhus Svanen BORLÄNGE nr 1 2013 årgång 125 medlemstidning för iogt-nto-rörelsen i dalarna

vägbr taren Distriktsårsmöten IOGT-NTO-rörelsens Kulturhus Svanen BORLÄNGE nr 1 2013 årgång 125 medlemstidning för iogt-nto-rörelsen i dalarna y vägbr taren nr 1 2013 årgång 125 medlemstidning för iogt-nto-rörelsen i dalarna Distriktsårsmöten IOGT-NTO-rörelsens Kulturhus Svanen BORLÄNGE - Lördag 13 april 2013 vb1.indd 1 2013-02-17 20:23:04 Ordförande

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

Örtträdgård beaktar synskadade

Örtträdgård beaktar synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 7/15 4 Taktila kartor i 3D gör entré 7 Örtträdgård beaktar synskadade 16 Synen för med sig mycket dåligt Innehåll Nr 7, augusti 2015 Ledaren

Läs mer