Meddelande Nr. 8/10 15 september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelande Nr. 8/10 15 september 2010"

Transkript

1 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, Helsingfors Tel. (09) , E-post: Telefax: (09) Meddelande Nr. 8/10 15 september 2010 NYHETER FRÅN FÖRBUNDET Kallelse till höstmöte SBIF:S ordinarie höstmöte hålls lördagen den på Finlayson Palatsi i Tammerfors, Kuninkaankatu 1, kl Fullmaktsgranskningen vidtar kl Vid mötet behandlas de ärenden SBIF:s stadgars 16 föreskriver samt de ärenden styrelsen beslutat hänskjuta till höstmötet. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat. Alla medlemmar har rätt att närvara. RKL:s svenskspråkiga distrikt sammanträder i omedelbar anslutning till SBIF:s höstmöte. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat enligt RKL:s stadgar. Programmet på lördagen den är följande: Kl Lunch, dryckerna betalas av deltagaren Fullmaktsgranskning Förbundets höstmöte Svenska distriktets möte följt av konstituerande styrelsemöte Eftermiddagskaffe Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den Mötets öppning 2. Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet 3. Väljs två protokolljusterare och två rösträknare 4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat. Fastställs röstlängd 5. Fastställs styrelsemedlemmarnas arvoden och andra ersättningar 6. Väljs styrelseordförande för följande kalenderår 7. Väljs ordinarie styrelsemedlemmar jämte personliga suppleanter för dem för följande kalenderår 8. Behandlas verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår. Fastställs årsavgiftens och inskrivningsavgiftens storlek 9. Fastställs revisorernas arvode 10. Väljs två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dem 11. Val av SBIF:s observatör jämte suppleant i RKL:s styrelse 12. Beviljandet av stora förtjänstecknet 13. Behandlas SBH:s offert för inlösande av samägda lokaler 14. Mötets avslutning Föredragningslista för RKL:s svenskspråkiga distrikts möte den Mötets öppning 3. Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet 4. Väljs två protokolljusterare och två rösträknare 5. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat. Fastställs röstlängd 6. Val av distriktets representant jämte suppleant i RKL:s styrelse samt idrottskommitté 7. Mötets avslutning De som vill ha möteshandlingarna på förhand kan beställa dem från förbundssekreteraren. Förhoppningsvis ställer alla delegater upp! Alla förbundets medlemmar har rätt att närvara, men endast de befullmäktigade delegaterna har rösträtt. Ni är alla välkomna!

2 Meddelande 8/10 STYRELSEMÖTE Förbundets styrelse sammanträdde för att förbereda höstmötet. Till noteringarna hörde byggsymposiet i Oslo samt besök hos Novia i Ekenäs och Vasa i november. Det diskuterades även om besök till yrkesskolor. Råd för småhusbyggare utges 2011 av både VNB och ÖNB. Styrelsen kom fram till att kreditlimiten delas på förbunden och verkställs Angående de samägda lokalerna så lämnar SBH in en ny offert efter sitt höstmöte. Leif Eriksson kommer att sköta bokföringen 2011, i samband med det godkändes anskaffning av ny dator till kansliet för att kunna uppdatera bokföringsprorammet. Alla föreningar skulle fundera på möjlig kursverksamhet till november, planen är att ordna byggmästarkvällar för att få in pengar till förbundet. Som verksamhetsgranskare föreslogs de nuvarande revisorerna och deras ersättning följer enligt räkning. Budgeten godkändes. Kenneth Koskinen meddelade att han är villig att fortsätta som ordförande. Vita hjälmen tilldelades ett understöd på 200 euro för sångbok. MÅNADENS ANNONSÖR i MEDDELANDET Best-Hall Oy NORDISKT BYGGSYMPOSIUM Årets byggsymposium gick av stapeln i Oslo den 3 5 september. Temat var varierande men koncentrerade sig på Oslo och stadens närområden. Första dagen förelästes det om utbyggning mot fjorden i Oslo samt om Oslopakke 3, den största satsningen Statens Vevesen har gjort. Här handlar det om stora planer på att bygga ut massor av tunnlar kring Oslo, bl.a. huvudgatan invid operahuset skulle stängas av - och istället öppnades två veckor efter byggsymposiet en tunnel som gick genom fjorden. Efter föreläsningarna blev det lite mat och en guidad tur i nya operahuset, som för övrigt får sålt sina biljetter till föreställningarna till 99%. Förutom opera ordnas det även andra musiktillställningar, ett riktigt folkets hus. Andra dagen talades det om byggfel och hur kommunikationen mellan olika intressenter är viktig. När alla tänker på sitt utan att ta helheten i beaktande kan det ske stora och onödiga fel. I stora drag handlar det om att 10% är byggfel, detta gäller alla nordiska länder. Och det kostar pengar precis som alla olyckor. Dagens andra anförande handlade om hur man ska kommunicera med medlemmarna, det gäller inte att bara informera, utan det skall uppstå kommunikation, så som i sociala medier som Facebook och Twitter. Efter lunchen fick deltagarna njuta av en bussresa i staden med guidning. Holmenkollen fick vi däremot bara njuta av på avstånd för guiden hade glömt bort oss. Dagsprogrammet avslutades med besök på Tjuvholmen och Aker- Brygge. Tjuvholmen är ett nytt bostadsområde på kvadratmeter, där priset i genomsnitt är euro / kvadratmeter. Tjuvholmen ligger på/vid havet och båtplatser fanns det gott om, garaget blir byggt i en betongkloss som sänks ner i vattnet, området i övrigt är till stora delar byggt på pålar. Den tredje dagen var reserverad för presentationerna av deltagarna och därpå uppstående diskussioner. Kenneth Koskinen berättade om takras i Finland, ett aktuellt tema speciellt efter förra årets snörika vinter. Ahti Junttila tog upp FISE, Byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens personkompetenser medan SBR berättade om kampen med en allt äldre medlemsskara och problemet med att få nya medlemmar. Konstruktörföreningen tog bl.a. upp AEEBC, en sorts rådgivning för byggherrar (http://www.aeebc.org/sw/index.html). Bespisningen under hela symposiet var ypperlig, det är ej ofta man går omkring mätt hela tiden och håller sig för magen.

3 Meddelande 8/10 Deltagare i årets byggsymposium var Lars Hedåker, Urban Tjernström (SBR), Gert Johansen, Lisbeth Fjordvald, Morten Gass, Jacob Ravn Thomsen (Konstruktörföreningen), Espen Fuglesang, Kai-Haftor Olsen, Janne Marthe Hatlebakk, Bjørn Olsen (NITO-Takst), Jan-Erik Lind, Kenneth Koskinen, Tom Holmlund, Sami Hassinen (SBIF), Joni Jääskeläinen, Juhani Kukkakorpi och Ahti Junttila (RKL). ÖVRIGT Hej! Detta är mitt första meddelande som förbundssekreterare. Det har varit en häftig början, redan tredje arbetsdagen reste jag till Oslo för att delta i Nordiskt Byggsymposium med presidiet. Det var en givande resa som ni säkert förstod,och i slutet av meddelandet får ni njuta av några bilder av det vi var med om. Jag var bara några dagar på kansliet med Jonas innan han gick vidare mot nya utmaningar. Efter det har jag försökt bekanta mig ordentligt med verksamheten vid sidan om allt rutinarbete. Jobbet är trots allt helt annorlunda än mina tidigare arbetsuppgifter. Ett stort tack till Leif Eriksson som vid behov har gett goda råd om verksamheten, bra med råd för det är ju onödigt att uppfinna hjulet på nytt så att säga. Ser framemot att träffa er alla så småningom. Med vänlig hösthälsning, Sami Hassinen Förbundssekreterare MEDDELANDET PÅ E-POST Vill du ha meddelandet på e-post? Skicka dina uppgifter, det vill säga namn och e-post, till Nämn också om du är ordinarie medlem eller ungdomsmedlem. ADRESSFÖRÄNDRINGAR Adressändringar kan enklast göras genom att fylla i formuläret på webbsidorna, > aktuellt > adressändring. Det går också bra att meddela förbundet via post, e-post, telefon eller fax (se uppgifterna högst uppe på första sidan). JUBILARER 85 år Erik Karls, Borgå, ÖNB. 75 år Henry Hassel, Karleby, NÖB. 60 år Timo Wilenius, Sibbo, SBH. 60 år Krister Dahlgren, Övermalax, VBF. Våra varmaste gratulationer! NYA MEDLEMMAR Petter Anderssén, Bennäs, NÖB. Niko Jakobsson, Pargas, ÅBF Välkomna med i verksamheten! KOMMANDE HÄNDELSER SBIF:s höstmöte i Tammerfors RKL:s förbundsmöte i Rovaniemi. HÄNT I FÖRENINGARNA Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors Knappa 20 medlemmar tog del i höstens första månadsmöte den 16.9 i form av en exkursion till Lojo som vår högt ärade medlem Birger Strömsholm hade ordnat. Första anhalten var vid Cembrits (f.d. Luja) skivfabrik där försäljningschef Virpi Riekkinen först presenterade det digra sortimentet och sen gav oss en rundvandring i fabrikshallarna där produktionen var i full gång. Ett synnerligen intressant besök, skivorna är så mycket mer än bara Lujaskivor nu för tiden. Därefter styrde bussen till Kastens hyllfa-

4 brik där produktionens planeringschef Tapio Olsoni visade oss brödrar och syster runt. Produktionen hade tyvärr stoppat för dagen så en massa intressanta arbetsmoment blev osedda men sortimentet är ju som vi alla vet mycket omfattande och deras produkter har vi omkring oss i vårt dagliga liv. Tack Birger! Vasa Byggtekniska Förening Föreningen inledde höstens verksamhet med månadsmöte den på MeriTaitos kontor i Vasa. Mötet samlade 16 deltagare. Det var vår styrelsemedlem Mikael Anderson, som hade arrangerat mötesplatsen, vilken även är hans arbetsplats. Vi började med en rundvandring i hamnområdet och besökte även farledsfartyget Linja, som för tillfället låg vid kajen. Sedan vi flyttat inomhus och öppnat mötet, överlämnades föreningens bordsstandar till styrelsemedlemmarna Torvald Björkqvist och Håkan Dahlström, vilka bägge under sommaren fyllt jämna år men inte haft någon födelsedagsmottagning. I samband med detta meddelades att Lind och Liljeqvist under sommaren hade uppvaktat Lars Berts på hans 90-års dag och till honom överlämnat ett bordsstandar. Under rubriken anmälningsärenden berättade ordföranden om bostadsmässan i Kuopio och RKL:s seminarium i anslutning till mässan samt om Nordiskt byggsymposium i Oslo. Mötet valde föreningens representanter till arbetsgruppen för Expo-Österbottens byggmässa hösten Diskuterades förslaget om att förbundet och föreningarna gemensamt skulle ordna en kurs för småhusbyggare men konstaterades att en sådan kurs knappast skulle få deltagare i Vasa eftersom det årligen arrangeras flera dylika kurstillfällen gratis av olika aktörer. Föreningen inledde i vintras ett samarbete med Starkki om en svenskspråkig kurs och troligtvis fås en fortsättning på detta samarbete. Mötet konstaterade att om förbundet kunde arrangera en kurs för kontrollanter och en kurs med inriktning till små byggnadsföretagare så skulle troligtvis finnas deltagare och möjlighet ha en lönsam kursavgift. Fjällstugans disponent Leif Lundström berättade att fjällstugan under sommaren blivit ansluten till områdets vatten- och avloppsnät och att detta arbete krävt två talkoresor. Den beräknade budgeten för anslutningen verkar dock hålla. Efter mötesförhandlingarna berättade Mikael Anderson om företaget MeriTaito. Det är ett statligt företag men inte ett affärsverk utan ett aktiebolag. Ursprunget är den gamla sjöfartsstyrelsen, som delats upp i en myndighetsdel och en produktionsdel. Det är produktionsdelen, som blev MeriTaito och vars huvudsakliga uppgift är underhåll av fartygsfarleder. Staten fungerar även som beställare men MeriTaito har ingen monopolställning utan skall konkurrera om beställningarna. Detta gör att de även åtar sig uppdrag från kommuner eller privata beställare. Mikael berättade att det idag är fullt möjligt beställa firmans fartyg för transporter av byggnadsmaterial ut till skärgården. Mötesdeltagarna var mycket nöjda med kvällen, ty förutom intressant information bjöds även på riklig och god traktering. Vi vill därför ännu en gång framföra ett tack till Mikael Anderson för mötesarrangemangen. Väst-Nyländska Byggmästeföreningen 3 September Fredagen den 3.9 ordnade VNB en höstjippodag. Vi startade med backbilskörning i Påminne backen kl Närvarande var 13 medlemmar.vädret var inte riktigt det bästa. Det duggregnade lite och enligt Påminnes verksamhetsledare Matti Peltonen försämras körtiderna med cirka 10 sekunder vid regn. Leo Gustafsson var den snabbaste och den enda föraren vars körtid var under 50 sekunder. De övriga deltagarnas tider syns i listan som följer med i detta meddelande. Efter backbilskörningen åkte vi med taxi till Savolainens rökbastu, där vi badade, simmade och njöt av den goda maten och drycken. 16 September Torsdagen den 16.9 ordnade VNB en exkursion till Västra Nylands byggservices byggobjekt Hotell Regatta. Vi började med rundvandring på bygget och Mathias Stenman från byggservice, berättade

5 för oss om hur bygget hade framskridit tills dess. Efter rundvandringen gick vi för att titta på byggets ritningar. Där fick vi se hur byggnaden kommer att se ut när den är färdig. När presentationen var över gick vi och höll ett kort månadsmöte samt njöt av kvällsbiten. De närvarande tackar för den intressanta presentationen. Norra Österbottens Byggmästareförening NÖB:s månadsmöte hölls vid Svarvars Trävaruhandel i Nykarleby. Kvällens värdar Kjell Svaravar och NÖB Ted Saari guidade oss runt anläggningarna i Nykarleby. Svarvars är ett privatägt företag i trävarubranschen som tillhandahåller allt i trävaruformat och med en årsomsättning på drygt 4 milj.. De är en stark lokal leverantör i Nykarleby med omnejd. 12 medlemmar hade mött upp. Tack för det! är försiktig. Företagens orderstock har förblivit lägre än vanligt och antalet anställda väntas minska under de närmaste månaderna. FNB, Tagkollaps pga. sne: Konstruktioner levede ikke op til lovgivning. Knap tage kollapsede eller fik skader pga. de store snemængder i vinteren Ingen af de undersøgte tage levede op til bygningsreglementets konstruktionskrav. Det viser ny rapport. Erhvervs- og Byggestyrelsen laver nu informationsmateriale til bygningsejeren af usikre bygninger. For at fremtidssikre bygningerne mod eventuelle større snemængder strammer EBST også konstruktionskravene yderligere Erhvervs- og Byggestyrelsen, Danmark -En god ledare motiverer og udvikler sine medarbejdere. Han fokuserer på de resultater, der skal nås og går ikke ned i små detaljer. Det er en, der tor nøget. Martin Wamsler, Bygningskonstruktør Konstruktøren, 9/10 Östra Nylands Byggmästareförening Inget månadsmöte i september. ÖNB Åbolands Byggmästareförening Föreningens månadsmöte hölls den på Hotel Kalkstrand i Pargas. Som kvällens värd fungerade Ari Tuukkanen från Skaala fönster. Han presenterade företagets produkter och efter presentationen bjöds deltagarna på en kvällsbit. SAXAT Detaljhandelns tro på framtiden dalade en aning i augusti, framgår det av Finlands näringsliv EK:s förtroendebarometer. Tillväxtförväntningarna för de närmaste månaderna är aningen försiktigare än tidigare och tillväxten väntas bli rätt blygsam. Också byggbranschen ÅU, september KRYSS I KALENDERN Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors SBH:s höstmöte hålles torsdagen den kl på sedvanlig plats, Restaurang Tekniska, Eriksgatan 2 i Helsingfors. Alla med!

6 Vasa Byggtekniska Förening VBF håller ordinarie höstmöte torsdagen den 21 oktober 2010 kl på Svenska Klubben. Programmet följer stadgarna, ss. godkännande av verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår samt val av föreningsfunktionärer. Ordföranden har därutöver lovat berätta om sina två resor till ryska Karelen. Traktering. Väst-Nyländska Byggmästeföreningen Torsdagen den kl ordnar VNB en exkursion till Capris kök i Horsbäck i Ekenäs. Adressen dit är Västanbyvägen 3 (Gamla PP Autos utrymmen). De kommer att förevisa sina köksinredningar. VNB håller sitt HÖSTMÖTE på samma plats före presentationen. Vi kommer att bli bjudna på kaffe med tilltugg. Alla med! NÄSTA MEDDELANDE Nästa nummer utkommer 12 november. Nr. Deadline Utkommer Avslutningsvis publiceras några bilder från Nordiskt byggsymposium samt SBH:s exkursion till Lojo. Skicka gärna bilder från evenemang till om ni vil ha bilder publicerade i meddelandet! Sami Hassinen Förbundssekreterare Norra Österbottens Byggmästareförening Höstmöte torsdag kl vid Svenska gården i Jakobstad på adress Herrholmsgatan 18. Stadgeenliga ärenden. Möt upp! Östra Nylands Byggmästareförening Önb:s nästa möte hålls på restaurang Timbaali. Försäkringsbolaget Lokalförsäkring kommer och berätta om försäkringar och ansvarsfrågor. Vi börjar kvällen med föreningens stadgenliga höstmöte kl Åbolands Byggmästareförening 19 oktober 2010 Föreningens höstmöte hålls tisdagen de 19 oktober kl på Hotel Kalkstrand i Pargas. På mötet behandlas ärenden enligt 19 i föreningsstadgan. Hälsningar Jim Karlsson Stenbeläggning vi operan utan fog, en sten.

7 SBH besöker Cembrit Middag på hotellet Thon, vy mot operahuset SBH besöker Kasten Beundrare av norsk byggkonst Utbygging mot fjorden i Oslo Tjuvholmen i miniatyr Operahuset.

8 Backen i Holmenkollen Tjuvholmen Vy mot operahuset, i förgrunden luftkanaler från tunneln. Det finns byggpengar i Norge... Guidad tur genom operahuset, fotografering var förbjuden efter nästa dörr. Oslo by night.

Meddelande Nr. 10/11 november 2011

Meddelande Nr. 10/11 november 2011 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

MEDDELANDET Nr. 7/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDET Nr. 7/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, 00240 Helsingfors Tel. 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.fi www.byggarna.fi MEDDELANDET Nr. 7/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid.

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010

Meddelande Nr. 4/10 31 mars 2010 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. (09) 345 4851, 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande Nr. 10/10 13 december 2010

Meddelande Nr. 10/10 13 december 2010 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. (09) 345 4851, 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011

Meddelande Nr. 3/11 7 mars 2011 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F.

SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDET Nr. 2/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS! Notera förbundets nya kontaktuppgifter. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.fi www.byggarna.fi

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2010 Finlands. Talsyntesen Samuel lanserades. FSS ögonskyddskampanj diskussion i 8. Assistans-

Synskadade. Nr 9 oktober 2010 Finlands. Talsyntesen Samuel lanserades. FSS ögonskyddskampanj diskussion i 8. Assistans- Synskadade Nr 9 oktober 2010 Finlands 4 FSS ögonskyddskampanj fem år diskussion i 8 Assistans- 11 Vasa Talsyntesen Samuel lanserades Innehåll Nr 9/10 3 4 8 11 14 16 18 19 20 22 26 27 Ledaren: Läsning för

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

Synskadade. Finlands. Nr 10 december 2009. Ungdomslägret i Norrvalla. FSS höll sitt årliga höstmöte. FSS på besök i högstadium

Synskadade. Finlands. Nr 10 december 2009. Ungdomslägret i Norrvalla. FSS höll sitt årliga höstmöte. FSS på besök i högstadium Nr 10 december 2009 Finlands 4 Synskadade FSS höll sitt årliga höstmöte 6 Ungdomslägret i Norrvalla 12 FSS på besök i högstadium Innehåll Nr 10/09 3 4 6 8 11 12 16 18 19 20 22 Ledaren: Respekt för förändring

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans Synskadade Nr 9 oktober 2008 Finlands 4 Åbolands synskadade firade 35 år till 6 Mellis på utfärd 14 Åland Nytt lagförslag om personlig assistans Innehåll Nr 9/08 3 4 5 6 10 14 16 19 22 23 24 Ledaren: Åbolands

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten Nr 1 februari 2012 Finlands 4 Synskadade Sune Huldin: Alla kan använda dator! 9 Årets braillör: Bern Löfman 12 Mänskliga rättigheter i Egypten Innehåll Nr 1/12 3 4 9 12 16 17 18 20 24 27 28 Ledaren: Stora

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet 1 Seminarium med Kristina Mattsson 2 Kustaktionsgruppen informerar! 3 NYHETSBREV OKTOBER 2010 Föreningsfestival 2010 3 Landsbygdsriksdag 2010 4 AKTION Österbotten

Läs mer

NR 6 2009. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 28. Höstens kurser. Superprogram på årets ledardagar och höstmöte Julhälsningar och julklappstips

NR 6 2009. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 28. Höstens kurser. Superprogram på årets ledardagar och höstmöte Julhälsningar och julklappstips Finlands Svenska Scouter r.f. NR 6 2009 s. 28 Höstens kurser Superprogram på årets ledardagar och höstmöte Julhälsningar och julklappstips innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2009 Finlands. Utforska världen. Med lånade ögon. Invigning av SynVillan. som synskadad! på semestern

Synskadade. Nr 9 oktober 2009 Finlands. Utforska världen. Med lånade ögon. Invigning av SynVillan. som synskadad! på semestern Synskadade Nr 9 oktober 2009 Finlands 4 Utforska världen 9 Med lånade ögon 19 som synskadad! på semestern Invigning av SynVillan Innehåll Nr 9/09 3 4 9 14 18 19 20 24 26 27 28 Ledaren: Utforska världen!

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga Nr 2 mars 2010 Finlands 4 Synskadade I punkternas värld 8 Årets braillör: Börje Kukkonen 10 I vulkanernas skugga Innehåll Nr 2/10 3 4 7 8 10 14 16 20 23 24 Ledaren: Vem styr tekniken? I punkternas värld

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6 Ann Jansson, Gurli Wåglund, Rolf Eriksson. Fotograf: Anna Gerdén. - Nya upplevelser på teater - Utmaningar på arbetsmarknaden - Aktiveringskurser

Läs mer

VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet.. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4. BJÖRNRAM sidan 7. AFGHANISTAN - Sidan 10

VARGTJUTET INNEHÅLL! Ordföranden har ordet.. Chefen Lapplandsjägargruppen orienterar sidan 4. BJÖRNRAM sidan 7. AFGHANISTAN - Sidan 10 VARGTJUTET Årgång 12, Nummer 1 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Februari 2007 Ordföranden har ordet.. Vi går nu in på vårt 12: e verksamhetsår och kan även detta år presentera en rad intressanta

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll Noonan Nytt Innehåll nr. 3, 2012 Ordförandespalten Hemsidan Noonan syndrom Sällsynta Diagnoser Extra årsmöte Familjekonferens 2012 Tack för mig! Syrelsemöte Alingsås Kontaktuppgifter Ordförandespalten

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer