Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation"

Transkript

1 Referenshandbok för maskinvara HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Det enda garantiansvar för HP-produkter och HP-tjänster definieras i de uttryckliga garantiavtal som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som utelämnats i detta dokument. Detta dokument innehåller information som omfattas av lagen om upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftligt medgivande från Hewlett-Packard Company. Referenshandbok för maskinvara HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Första upplagan (december 2009) Dokumentets artikelnummer:

3 Om den här boken Denna bok innehåller grundläggande information för uppgradering av denna datormodell. VARNING: Den här texten ger information om att allvarliga personskador eller dödsfall kan uppstå om instruktionerna inte följs. VIKTIGT: Den här texten innehåller varningar om att utrustningen kan förstöras eller information förloras om inte instruktionerna följs. Text framhävd på det här sättet innehåller viktig extra information. SVWW iii

4 iv Om den här boken SVWW

5 Innehåll Uppgraderingar av maskinvara... 1 Varnings- och Se upp!-meddelanden... 1 Ytterligare information... 1 Låsa upp Smart Cover Lock... 2 Smart Cover FailSafe Key... 2 Använda Smart Cover FailSafe Key för att ta bort Smart Cover Lock... 2 Ta bort datorns kåpa... 4 Sätta tillbaka datorns kåpa... 5 Ta bort frontpanelen... 6 Ta bort panelskydd... 7 Sätta tillbaka frontpanelen... 8 Installera ytterligare minne... 9 DIMM... 9 DDR3-SDRAM DIMM-moduler... 9 Installera DIMM-moduler Ta bort eller installera ett expansionskort Enheternas placeringar Ta bort en enhet från ett enhetsfack Installera ytterligare enheter Montera en 5,25-tumsenhet i ett externt enhetsfack Installera en 3,5-tums- SATA-hårddisk i en intern enhetsplats Ta bort och byta ut en löstagbar 3,5-tums SATA-hårddisk Ändra från minitower till bordsmodell Ändra från en bordsdator till en minitower-konfiguration Byta batteri Montera ett säkerhetslås HP/Kensington MicroSaver säkerhetskabellås Hänglås HP Business PC Säkerhetslås Frontpanel, säkerhet Bilaga A Elektrostatisk urladdning Förhindra elektrostatiska skador Jordningsmetoder SVWW v

6 Bilaga B Anvisningar för användning, skötsel och förberedelser för transport av datorn Anvisningar för användning och skötsel av datorn Försiktighetsåtgärder för optiska enheter I drift Rengöring Säkerhet Förberedelser för transport Index vi SVWW

7 Uppgraderingar av maskinvara Varnings- och Se upp!-meddelanden Före en uppgradering bör du noga läsa igenom alla tillämpliga instruktioner, varnings- och se upp!- meddelanden som finns i den här handboken. VARNING: Så här undviker du personskada från elchock, heta ytor eller brand: Dra ut nätsladden från vägguttaget och låt de inbyggda systemkomponenterna svalna innan du rör vid dem. Du får inte sätta in telekommunikations- eller telefonkabelkontakter i nätverkskortet (NIC). Ta aldrig bort nätkabelns jordkontakt. Det jordade uttaget är en viktig säkerhetsfunktion. Sätt in nätsladden i ett jordat eluttag som alltid är lätt att komma åt. I handboken Säkerhet och arbetsmiljö beskrivs hur du kan undvika att riskera allvarliga skador. I denna beskrivs hur arbetsstationen lämpligast ska utformas samt arbetsställning och hälso- och arbetsvanor för datoranvändare. Den ger också viktig information om elektrisk och mekanisk säkerhet. Handboken finns på webben på VARNING: Strömförande och rörliga delar finns inuti datorn. Koppla från strömmen från utrustningen innan höljet tas bort. Sätt tillbaka och gör fast höljet innan du återför ström till utrustningen. VIKTIGT: Statisk elektricitet kan skada de elektriska komponenterna i datorn eller extrautrustningen. Innan du påbörjar dessa procedurer ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. Mer information finns i Elektrostatisk urladdning på sidan 45. Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande. För att inte skada de inbyggda komponenterna måste du koppla loss nätsladden innan du öppnar datorn. Ytterligare information Information om hur du tar bort och byter ut maskinvarukomponenter samt datorhantering, verktyget Computer Setup (Datorkonfiguration) och felsökning finns i Maintenance and Service Guide (finns endast på engelska) för din datormodell på adressen SVWW Varnings- och Se upp!-meddelanden 1

8 Låsa upp Smart Cover Lock Smart Cover Lock är en tillvalsfunktion som bara finns på vissa modeller. Smart Cover-låset är ett programkontrollerat locklås som kontrolleras av setup-lösenordet. Låset hindrar obehöriga från att komma åt datorns inre komponenter. Datorn levereras med Smart Cover-låset i olåst läge. Mer information om hur du låser Smart Cover-låset finns i handboken Maintenance and Service Guide (endast på engelska). Smart Cover FailSafe Key Om du aktiverar Smart Cover Lock och inte kan ange lösenordet för att avaktivera låset måste du använda Smart Cover FailSafe Key för att öppna datorns kåpa. Du behöver nyckeln för att komma åt datorns inbyggda komponenter under följande omständigheter: Strömavbrott Misslyckad start PC-komponentfel (t ex processor eller nätaggregat) Bortglömt lösenord Smart Cover FailSafe-nyckeln är ett specialverktyg tillgängligt hos HP. Förebygg problem - beställ den här nyckeln innan du behöver den. Beställ en FailSafe Key på följande sätt: Kontakta en auktoriserad HP-återförsäljare eller -servicegivare. Beställ PN om du vill ha det skruvnyckelliknande verktyget, eller PN om du vill ha bitskruvmejseln. Mer information om hur du beställer den finns på HP:s webbplats ( Besök eller klicka på Start > Hjälp och support för att hitta telefonnummer till ett supportcenter nära dig. Använda Smart Cover FailSafe Key för att ta bort Smart Cover Lock Så här öppnar du kåpan när Smart Cover Lock är ditkopplad: 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 2 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

9 5. Använd Smart Cover FailSafe Key till att ta bort de två säkerhetsskruvarna som låser fast Smart Cover Lock i chassit. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 1 Ta bort Smart Cover Lock-skruvarna Du kan nu ta bort datorns lock. Mer information finns i Ta bort datorns kåpa på sidan 4. När du ska sätta tillbaka Smart Cover Lock skruvar du fast låset med säkerhetsskruvarna. SVWW Låsa upp Smart Cover Lock 3

10 Ta bort datorns kåpa 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Lägg datorn med den breda sidan nedåt för större stabilitet. 6. Lyft upp handtaget till åtkomstpanelen (1) och lyft sedan bort panelen från datorn (2). Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 2 Ta bort datorns kåpa 4 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

11 Sätta tillbaka datorns kåpa 1. Lägg datorn med den breda sidan nedåt för större stabilitet. 2. Skjut fliken på den främre delen av åtkomstpanelen så att den hamnar under fliken på framsidan av chassit (1), och tryck sedan in den bakre delen av panelen mot enheten så att den hakar fast (2). Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 3 Sätta tillbaka datorns kåpa SVWW Sätta tillbaka datorns kåpa 5

12 Ta bort frontpanelen 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Ta bort datorns kåpa. 6. Lyft upp de tre flikarna på täckramens sida (1) och vrid sedan loss ramen från chassit (2). Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 4 Ta bort frontpanelen 6 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

13 Ta bort panelskydd 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Ta bort datorns kåpa. 6. Ta bort frontpanelen. 7. Dra försiktigt underpanelen där skyddspanelerna sitter fast och ta sedan bort önskad skyddspanel. VIKTIGT: Håll underpanelen rakt när du drar bort den från frontpanelen. Om du drar bort underpanelen i vinkel kan du skada stiften som håller den i frontpanelen. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 5 Ta bort skyddspanelen från underpanelen (bordsmodell) När du byter ut underpanelen ser du till att justeringsstift och eventuella återstående panelskydd har rätt orientering. SVWW Ta bort panelskydd 7

14 Sätta tillbaka frontpanelen Passa in de tre hakarna på panelens nedersida i de rektangulära hålen på chassit (1) och vrid sedan in ovandelen av panelen i chassit (2) och låt det klicka på plats. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 6 Sätta tillbaka frontpanelen 8 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

15 Installera ytterligare minne DIMM Datorn levereras med DIMM-minnesmoduler (Dual Inline Memory Module) av DDR3-SDRAM-typ (Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory). Minnessocklarna på moderkortet kan förses med upp till fyra standard-dimm-enheter. I minnessocklarna finns minst en förinstallerad DIMM. För maximalt minnesstöd kan du förse moderkortet med upp till 16 GB minne. DDR3-SDRAM DIMM-moduler För att systemet ska fungera korrekt måste DDR3-SDRAM DIMM-modulerna vara: standardiserade 240-stifts 1,5-volts DDR3-SDRAM DIMM 8100 Elite Business PC har stöd för obuffrat, icke felkorrigerande minne kompatibelt med PC DDR MHz eller PC DDR MHz. Z200 Workstation har stöd för obuffrat felkorrigerande minne och icke felkorrigerande minne kompatibelt med PC DDR MHz. DDR3-SDRAM DIMM måste även: stöda CAS-latens 7 DDR MHz (7-7-7-timing) och CAS-latens 9 DDR MHz ( timing) innehålla obligatorisk JEDEC SPD-information Dessutom stödjer datorn: enkelsidiga och dubbelsidiga DIMM-minnen DIMM konstruerade med x8- och x16-ddr-enheter; DIMM konstruerade med x4 SDRAM stöds ej 8100 Elite Business PC har stöd för 512 Mbit, 1 Gbit och 2 Gbit icke felkorrigerande minnesteknik. Z200 Workstation har stöd för 512 Mbit, 1 Gbit och 2 Gbit felkorrigerande och icke felkorrigerande minnesteknik. Systemet fungerar inte ordentligt om du installerar DIMM-kretsar som inte stöds. SVWW Installera ytterligare minne 9

16 Installera DIMM-moduler VIKTIGT: För att inte skada moderkortet eller dess komponenter måste du dra ur nätsladden och vänta i cirka 30 sekunder så att strömmen kopplas bort helt innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler. Så länge datorn är ansluten till nätspänning är minnesmodulerna alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Om du lägger till eller tar bort minnesmoduler med nätspänningen ansluten kan modulerna eller moderkortet få irreparabla skador. Minnesmodulsocklarnas kontakter är guldpläterade. När du uppgraderar minnet är det viktigt att du använder minnesmoduler med guldpläterade kontakter för att förhindra korrosion och/eller oxidering på grund av att olika metaller används i kontakten. Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller extrakort. Innan du påbörjar dessa procedurer ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. Mer information finns i Elektrostatisk urladdning på sidan 45. Rör inte vid minnesmodulernas kontakter. Det kan skada modulen. 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-minnen, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: För att inte skada moderkortet eller dess komponenter måste du dra ur nätsladden och vänta i cirka 30 sekunder så att strömmen kopplas bort helt innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler. Så länge datorn är ansluten till nätspänning är minnesmodulerna alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Om du lägger till eller tar bort minnesmoduler med nätspänningen ansluten kan modulerna eller moderkortet få irreparabla skador. 5. Ta bort åtkomstpanelen. VARNING: Minska risken för brännskador genom att låta de interna systemkomponenterna svalna innan du rör vid dem. 6. Leta upp minnesmodulen på moderkortet. På Z200 Workstation hittar du information om minnesmodulernas placering samt installationsordning på åtkomstpanelens serviceetikett. 10 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

17 7. Öppna sockelns båda hakar (1) och tryck in minnesmodulen i sockeln (2). Bild 7 Installera en DIMM En minnesmodul kan bara installeras på ett sätt. Rikta in spåret på modulen med upphöjningen i minnessockeln. På 8100 Elite Business PC installerar du DIMM-socklarna i följande ordning: DIMM0, DIMM2, DIMM1 och DIMM3. Det måste finnas en DIMM i den svarta DIMM0-sockeln. På Z200 Workstation hittar du information om minnesmodulernas placering samt installationsordning på åtkomstpanelens serviceetikett. 8. Tryck ner modulen i sockeln. Kontrollera att den är helt inne och sitter fast ordentligt. Se till att hakarna är låsta (3). 9. Upprepa steg 7 och 8 om du vill installera fler moduler. 10. Sätt tillbaka åtkomstpanelen. 11. Anslut nätsladden till vägguttaget igen och starta datorn. 12. Lås alla de säkerhetsanordningar som kopplades bort när åtkomstpanelen togs bort. Datorn ska känna av den nya minnesmodulen automatiskt nästa gång du startar den. SVWW Installera ytterligare minne 11

18 Ta bort eller installera ett expansionskort Datorn har tre PCI-expansionsplatser i standard fullhöjd, en PCI Express x1-expansionsplats, en PCI Express x16-expansionsplats och en PCI Express x16-expansionsplats som är utbytt mot en x4-plats. Du kan installera ett PCI Express x1, x8, eller x16-expansionskort på PCI Express x16- platserna. För dubbla grafikkortskonfigurationer på 8100 Elite Business PC måste det första (primära) kortet installeras på den svarta PCI Express x16-platsen som INTE är nedflyttad till en x4-plats. På Z200 Workstation hittar du information på åtkomstpanelens serviceetikett som identifierar de primära och sekundära grafikkortplatserna. Så här tar du bort, byter ut eller installerar ett expansionskort: 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Ta bort datorns kåpa. 6. Leta rätt på den lediga expansionssockel på moderkortet som du vill använda och den motsvarande expansionsplatsen på datorchassits baksida. 7. Tryck de två gröna tumflikarna i chassit (1) rakt nedåt och vrid expansionskortets fasthållningshakar uppåt (2). Bild 8 Öppna hållaren till expansionskortplatsen 12 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

19 8. Innan du installerar ett expansionskort måste du först ta bort skyddsplåten eller det existerande expansionskortet. a. Ta bort skyddet över tillhörande kortplats på datorchassits baksida om du installerar ett expansionskort i en ledig sockel. Lyft bort skyddsplåten från kortplatsen. Bild 9 Ta bort kortplatsens skyddsplåt b. När du vill ta bort ett vanligt PCI-kort eller ett PCI Express x1-kort håller du kortet i båda ändarna och vickar det försiktigt fram och tillbaka tills kontakterna lossnar från sockeln. Lyft kortet rakt upp för att ta bort det. Var noga med att inte skrapa kortet mot andra komponenter. Innan du tar bort ett befintligt expansionskort lossar du först alla kablar som kan vara anslutna till kortet. Bild 10 Ta bort ett vanligt PCI-expansionskort SVWW Ta bort eller installera ett expansionskort 13

20 c. Om du tar bort ett PCI Express x16-kort drar du undan låsarmen på baksidan av sockeln och vickar sedan försiktigt på kortet fram och tillbaka för att det ska lossna från sockeln. Lyft kortet rakt upp för att avlägsna det. Skrapa inte kortet mot några andra komponenter. En del Z200 Workstation-grafikkort kan ha en extra strömkontakt. Om så är fallet tar du bort den innan du tar bort kortet. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 11 Ta bort ett PCI Express x16-expansionskort 9. Förvara det borttagna kortet i en antistatisk förpackning. 10. Skruva fast en skyddsplåt framför den tomma kortplatsen för att stänga den om du inte tänker installera ett nytt expansionskort. VIKTIGT: När du har tagit bort ett expansionskort, måste du ersätta det med antingen ett nytt kort eller en skyddsplåt för att kylningen av datorns inre komponenter ska fungera. 14 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

21 11. Om du installerar ett nytt expansionskort drar du ner klämman i ena änden av kortet i platsen på chassits baksida och skjuter in kortet i sockeln på moderkortet. Bild 12 Installera ett expansionskort När du installerar ett expansionskort måste du trycka fast det riktigt så att hela kontakten sitter ordentligt i sockeln. Om extra ström krävs (på en del Z200 Workstation-grafikkort) sätter du fast den extra grafikkortskontakten på kortet när du har installerat det på kortplatsen. 12. Stäng expansionskortets låshake och se noga till att det snäpps fast ordentligt. 13. Anslut vid behov externa kablar till det installerade kortet. Anslut vid behov interna kablar till moderkortet. En del kort (t.ex. grafikkort, 1394) kräver ytterligare ström. I instruktionerna för kortinstallationen anges platsen för lämplig strömkabel. 14. Sätt tillbaka datorns lock. 15. Anslut nätsladden till vägguttaget igen och starta datorn. 16. Lås alla de säkerhetsanordningar som kopplades bort när datorkåpan togs bort. 17. Konfigurera om datorn om det behövs. SVWW Ta bort eller installera ett expansionskort 15

22 Enheternas placeringar Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 13 Enhetsplacering i bordsdatorer och minitower Tabell 1 Enheternas placeringar 1 Tre externa enhetsfack (5,25 tum) för extra enheter (på bilden visas optiska enheter och mediekortläsaren) 2 Tre interna hårddiskar (3,5 tum) Din dator kan ha en annan konfiguration av enheterna än vad som visas ovan. Det nedre 5,25-tumsenhetsfacket är grundare än de två övre facken. Det nedre facket har utrymme för enheter med ett maxdjup på 170 mm. Försök inte att sätta in en större enhet i det nedre facket med tvång. Detta kan skada både enheten och moderkortet. Onödigt våld när man installerar en enhet i ett fack kan skada enheten. Du kan kontrollera lagringsenheternas typ, storlek och kapacitet med Setup-programmet. 16 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

23 Ta bort en enhet från ett enhetsfack VIKTIGT: Alla löstagbara lagringsmedia ska tas ur en enhet innan enheten demonteras från datorn. 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Ta bort datorns kåpa. 6. Inaktivera enhetskablarna, som visas i följande illustrationer: VIKTIGT: När du tar bort kablarna ska du dra i fliken eller anslutningen, inte i kabeln själv för att undvika att skada kabeln. Om du tar bort en optisk enhet lossar du strömkabeln (1) och datakabeln (2) från den optiska enhetens baksida. Bild 14 Koppla loss de optiska enhetskablarna SVWW Ta bort en enhet från ett enhetsfack 17

24 Om du tar bort en mediekortläsare lossar du USB-kabeln från moderkortet. Om mediekortläsaren har en 1394-port, lossar du 1394-kabeln från PCI-kortet. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. På Z200 Workstation hittar du information om USB-portarnas placering på åtkomstpanelens serviceetikett. Bild 15 Koppla loss mediekortläsarens USB-kabel Bild 16 Koppla loss mediekortläsarens 1394-kabel På framsidan av Z200 Workstation finns en IO-port och -kabel av standardtyp för ett 1394-kort. Om du installerar ett 1394-kort fäster du kabeln (klämmer fast den längst ned på chassit) på 1394-kortet. 18 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

25 7. Ta bort enheten från enhetsplatsen enligt följande: När du tar bort en 5,25-tumsenhet från datorkonfigurationen, trycker du ner den gula enhetslåsmekanismen (1) och drar ut enheten från enhetsplatsen (2). VIKTIGT: När det gula enhetslåset trycks ned frigörs alla externa 5,25-tums enheter. Vänd därför inte på enheten så att dessa diskar faller ur. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 17 Ta bort en 5,25-tumsenhet från datorkonfigurationen (bilden visar en optisk enhet) Om du vill ta bort en 5,25-tumsenhet i minitower-konfiguration, drar du upp den gröna drivelock-mekanismen (1) för den specifika enheten och skjuter enheten från enhetsfacket (2). Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 18 Ta bort en 5,25-tumsenhet i Minitower-konfigurationen (en optisk enhet visas) SVWW Ta bort en enhet från ett enhetsfack 19

26 När du tar bort en hårddisk från en intern 3,5-tumsenhet, skjuter du upp den gröna hårddisklåsmekanismen (1) för denna enhet och drar ut enheten från enhetsplatsen (2). Bild 19 Ta bort en hårddisk 8. Förvara den borttagna enheten i en antistatisk förpackning. 20 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

27 Installera ytterligare enheter Så här installerar du ytterligare enheter: Den primära SATA-hårddisken (seriell ATA) måste vara ansluten till den mörkblå SATA-kontakten på moderkortet. På 8100 Elite Business PC ansluter du den första optiska SATA-enheten i den vita SATA-kontakten på moderkortet. På Z200 Workstation hittar du information om SATA-kontakternas placering samt installationsordning på åtkomstpanelens serviceetikett. Anslut en valfri esata-adapterkabel till den svarta ESATA-kontakten på moderkortet. Anslut en mediekortläsares USB-kabel till USB-kontakten för media på moderkortet. Om mediekortläsaren har en 1394-port, ansluter du 1394-kabeln till 1394 PCI-kortet. Systemet stödjer inte optiska parallella ATA (PATA)-enheter eller PATA-hårddiskar. Du kan installera både tredjedels- och halvhöjdsenheter i en halvhöjdsplats. Du måste installera styrskruvar för att se till att enheten sitter på rätt sätt på enhetsplatsen och sitter fast. HP tillhandahåller extra styrskruvar som finns på chassit. Hårddisken använder de isolerade 6-32-skruvarna varav åtta är installerade på hårddiskens fäste under åtkomstpanelen. Alla övriga enheter använder metriska M3-skruvar varav åtta är installerade på den optiska enhetens fäste under åtkomstpanelen. De metriska M3-skruvarna från HP är svarta. De isolerade 6-32-skruvarna från HP är i silver och blått. Om du byter ut den primära hårddisken måste du ta loss de fyra silverskruvarna och de blå isolerade 6-32-skruvarna från den gamla hårddisken och i stället montera dem i den nya enheten. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 20 Placering av extraskruvar Nr Styrskruv Enhet 1 Svarta metriska M3-skruvar 5,25 tum, enheter 2 Isolerade 6-32-skruvar i silver och blått 3,5 tum, hårddiskar SVWW Installera ytterligare enheter 21

28 VIKTIGT: Så här minskar du risken för förlust av information och skada på dator eller hårddisk: Om du sätter in eller byter en enhet, stänger du av operativsystemet, stänger av datorn och drar ur nätsladden. Ta inte bort en enhet när datorn är på eller i viloläge. Innan du hanterar en diskenhet måste du se till att du är fri från statisk elektricitet. Undvik att vidröra kontakten när du hanterar diskenheter. Mer information om hur du hindrar elektrostatiska skador finns i Elektrostatisk urladdning på sidan 45. Hantera enheten varsamt, tappa den inte. Använd inte onödigt våld när du sätter i en enhet. Undvik att utsätta en hårddisk för vätskor, extrema temperaturer eller produkter som alstrar magnetfält såsom bildskärmar och högtalare. Om en enhet måste skickas som postförsändelse placerar du den i en varupåse med bubbelfolie eller annan lämplig skyddande förpackning med etiketten Ömtåligt: Hanteras varsamt. Montera en 5,25-tumsenhet i ett externt enhetsfack 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Ta bort datorns kåpa. 6. Ta bort täckramen för frontpanelen. Om du installerar en enhet på en plats som täcks av en skyddspanel tar du bort täckramen för frontpanelen. Mer information finns i Ta bort panelskydd på sidan Sätt fyra metriska M3-skruvar i de nedre hålen på varje sida av enheten (1). HP har bifogat fyra extra metriska M3-skruvar på hårddiskfästet (5,25-tum), under åtkomstpanelen. De metriska M3- skruvarna är svarta. Du hittar en bild som visar var de extra M3-skruvarna är placerade i Installera ytterligare enheter på sidan 21. nya. När du sätter tillbaka en enhet, använder du styrskruvarna från den gamla enheten i den VIKTIGT: Använd bara 5 mm långa skruvar som styrskruvar. Längre skruvar kan skada enhetens inre komponenter. 22 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

29 8. Installera enheten i önskad enhetsplats genom att skjuta in den hela vägen mot enhetsfästets framsida tills den låses fast (2). Enhetslåset säkrar automatiskt fast enheten på platsen. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 21 Installera en 5,25-tumsenhet i en minitower (upptill) och en bordsdator (nedtill) VIKTIGT: Det nedre 5,25-tumsenhetsfacket är grundare än de två övre facken. Det nedre facket har utrymme för enheter med ett maxdjup på 170 mm. Försök inte att sätta in en större enhet i det nedre facket med tvång. Detta kan skada både enheten och moderkortet. Onödigt våld när man installerar en enhet i ett fack kan skada enheten. 9. Anslut ström- (1) och datakablarna (2) till enhetens baksida. Bild 22 Ansluta enhetens kablar (bilden visar den optiska enheten) 10. Om du installerar en ny enhet, ansluter du datakabelns andra ände i tillhörande kontakt på moderkortet. SVWW Installera ytterligare enheter 23

30 Om du installerar en optisk SATA-enhet i en 8100 Elite Business PC ansluter du den första optiska enheten i den vita SATA-kontakten på moderkortet. Anslut ytterligare optiska enheter till de ljusblå och orange SATA-kontakterna. Om du installerar en optisk SATA-enhet i en Z200 Workstation hittar du information om SATAkontakternas placering samt installationsordning på åtkomstpanelens serviceetikett. Om du installerar en mediekortläsare ansluter du USB-kabeln till USB-kontakten för media på moderkortet. Om mediekortläsaren har en 1394-port, ansluter du 1394-kabeln till 1394 PCI-kortet. 11. Sätt tillbaka frontpanelen och åtkomstpanelen. 12. Anslut nätsladden till vägguttaget igen och starta datorn. 13. Lås alla de säkerhetsanordningar som kopplades bort när datorkåpan togs bort. 14. Konfigurera om datorn om det behövs. Installera en 3,5-tums- SATA-hårddisk i en intern enhetsplats Systemet stödjer inte parallella ATA (PATA)-hårddiskar. Se till att alltid säkerhetskopiera data på den gamla hårddisken innan den tas bort, så att du kan överföra alla data till den nya hårddisken. Så här installerar du en hårddisk i en intern 3,5-tums enhetsplats: 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Ta bort datorns åtkomstpanel. 24 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

31 6. Sätt in fyra 6-32-standardstyrskruvar, två på vardera sidan av enheten. Bild 23 Installera hårddiskens styrskruvar Isolerande 6-32-skruvar används för hårddisken. Åtta extra skruvar har installerats på hårddiskens fäste under åtkomstpanelen. De isolerade skruvarna från HP är i silver och blått. Du hittar en bild som visar var de extra isolerade 6-32-skruvarna är placerade i Installera ytterligare enheter på sidan 21. När du sätter tillbaka en enhet använder du styrskruvarna från den gamla enheten i den nya. 7. Skjut ner hårddisken i enhetsfästet tills den låser fast. Enhetslåset säkrar automatiskt fast enheten på platsen. Bild 24 Installera en hårddisk i hårddiskplatsen VIKTIGT: Kontrollera att styrskruvarna är i linje med skårorna i enhetsfästet. Onödigt våld när man installerar en enhet på en plats kan skada enheten. SVWW Installera ytterligare enheter 25

32 8. Anslut ström (1) - och data (2) kablarna till hårddiskens baksida. Bild 25 Ansluta ström- och datakablarna till en SATA-hårddisk 9. Anslut datakabelns andra ände i tillhörande kontakt på moderkortet. Om systemet på en 8100 Elite Business PC bara har en SATA-hårddisk måste du ansluta hårddiskens datakabel till den mörkblå kontakten för att undvika problem med hårddiskfunktionen. Om du lägger till ytterligare en hårddisk, ansluter du datakabeln till nästa tillgängliga SATA-kontakt på moderkortet. På Z200 Workstation hittar du information om SATA-kontakternas placering samt installationsordning på åtkomstpanelens serviceetikett. 10. Sätt tillbaka datorns åtkomstpanel. 11. Anslut nätsladden till vägguttaget igen och starta datorn. 12. Lås alla de säkerhetsanordningar som kopplades bort när åtkomstpanelen togs bort. 13. Konfigurera om datorn om det behövs. Ta bort och byta ut en löstagbar 3,5-tums SATA-hårddisk Vissa enheter är utrustade med en löstagbar SATA-hårddiskmodul i den externa 5,25-tumsenheten. Hårddisken sitter i en släde som snabbt och enkelt kan tas bort från enhetsplatsen. Öppna där det finns en lista med löstagbara hårddiskmoduler och slädar som din dator har stöd för. Om din dator är utrustad med en löstagbar hårddiskmodul och släde gör du följande för att ta bort och sätta tillbaka en enhet i släden: Se till att alltid säkerhetskopiera data på den gamla hårddisken innan den tas bort, så att du kan överföra alla data till den nya hårddisken. 1. Lås upp hårddisksläden med nyckeln och dra ut släden ur enheten. 26 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

33 2. Ta bort skruven från baksidan på släden (1) och dra bort kåpan från släden (2) Bild 26 Ta bort slädens kåpa 3. Ta bort den självhäftande tejpen som håller fast temperaturgivaren uppe på hårddisken (1) och flytta temperaturgivaren bort från släden (2). Bild 27 Ta bort temperaturgivaren SVWW Installera ytterligare enheter 27

34 4. Lossa de fyra styrskruvarna på hårddiskslädens undersida. Bild 28 Ta bort säkerhetsskruvarna 5. Dra tillbaka hårddisken för att koppla bort den från släden och lyft sedan upp den och ut ur släden. Bild 29 Ta bort hårddisken 28 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

35 6. Placera den nya hårddisken i släden och skjut in den i slädens SATA-anslutning. Se till att anslutningen på hårddisken trycks i ordentligt i slädens anslutning. Bild 30 Byta ut hårddisken 7. Byt ut de fyra styrskruvarna på hårddiskslädens undersida som håller den på plats. Bild 31 Byta ut säkerhetsskruvarna SVWW Installera ytterligare enheter 29

36 8. Placera temperaturgivaren uppe på hårddisken i en position som inte täcker etiketten (1) och fäst temperaturgivaren uppe på hårddisken med tejpen (2). Bild 32 Byta ut temperaturgivaren 9. Öppna kåpan på släden (1) och byt ut skruven på baksidan av släden för att säkra att skyddet sitter på plats (2). Bild 33 Byta ut slädens kåpa 10. Skjut in hårddisksläden i enheten på datorn och lås den med nyckeln. Släden måste låsas för att hårddisken ska få ström. 30 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

37 Ändra från minitower till bordsmodell 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Ta bort datorns åtkomstpanel. 6. Ta bort frontpanelen. 7. Koppla bort alla ström- och datakablar från baksidan av enheterna i 5,25-tums enhetsplatserna. 8. Lyft frigöringsspaken på den gröna spärren på hårddiskfästet för enheten (1) om du vill frigöra enheterna från 5,25-tumsenhetsfacket. Skjut enheten från enhetsfacket (2) medan du lyfter frigöringsspaken. Upprepa detta steg för varje 5,25-tumsenhet. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 34 Frigöra 5,25-tumsenheterna från enhetsplatserna (minitower) SVWW Ändra från minitower till bordsmodell 31

38 9. Skjut försiktigt in enheten i den överst tillgängliga platsen tills den låser fast. När enheten har satts in ordentligt säkras den av enhetslåset. Upprepa detta steg för alla enheterna. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 35 Installera en enhet i bordsdatorkonfiguration VIKTIGT: Det nedre 5,25-tumsenhetsfacket är grundare än de två övre facken. Det nedre facket har utrymme för enheter med ett maxdjup på 170 mm. Försök inte att sätta in en större enhet i det nedre facket med tvång. Detta kan skada både enheten och moderkortet. Onödigt våld när man installerar en enhet i ett fack kan skada enheten. 10. Sätt tillbaka alla ström- och datakablar i enheterna i 5,25-tumsenhetsplatserna. 11. Ta bort underpanelen enligt Ta bort panelskydd på sidan 7. VIKTIGT: Håll underpanelen rakt när du drar bort den från frontpanelen. Om du drar bort underpanelen i vinkel kan du skada stiften som håller den i frontpanelen. 12. Sätt tillbaka panelskydden på underpanelen i rätt riktning för bordsdatorkonfiguration. 32 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

39 13. Sätt tillbaka underpanelen (rotera den 90º) och tryck tillbaka den mot täckramen tills du hör ett klick. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 36 Ändra från minitower till bordsmodell 14. På baksidan av täckramen för frontpanelen på Z200 Workstation trycker du på monteringshakarna i HP-logotypen (1) och trycker logotypen utåt (2) enligt följande illustration. Bild 37 Rotera Z200 Workstation-logotypen Rotera HP-logotypen 90 grader motsols och släpp den sedan och tryck tillbaka den i frontpanelens täckram. 15. Sätt tillbaka frontpanelen och åtkomstpanelen. 16. Anslut nätsladden till vägguttaget igen och starta datorn. 17. Lås alla de säkerhetsanordningar som kopplades bort när åtkomstpanelen togs bort. SVWW Ändra från minitower till bordsmodell 33

40 Ändra från en bordsdator till en minitower-konfiguration 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Ta bort datorns åtkomstpanel. 6. Ta bort frontpanelen. 7. Koppla bort alla ström- och datakablar från baksidan av enheterna i 5,25-tums enhetsplatserna. 8. Tryck ner den korta gula drivelock-mekanismen enligt bilden (1) om du vill frigöra enheterna från 5,25-tums enhetsfacket. Dra ut enheterna från enhetsfacket (2) medan du trycker på drivelockmekanismen. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 38 Frigöra 5,25-tumsenheterna från enhetsplatserna (bordsdator) 34 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

41 9. Skjut försiktigt in enheten i den överst tillgängliga platsen tills den låser fast. När enheten har satts in ordentligt säkras den av enhetslåset. Upprepa detta steg för alla enheterna. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 39 Installera en enhet i minitower-konfiguration VIKTIGT: Det nedre 5,25-tumsenhetsfacket är grundare än de två övre facken. Det nedre facket har utrymme för enheter med ett maxdjup på 170 mm. Försök inte att sätta in en större enhet i det nedre facket med tvång. Detta kan skada både enheten och moderkortet. Onödigt våld när man installerar en enhet i ett fack kan skada enheten. 10. Sätt tillbaka alla ström- och datakablar i enheterna i 5,25-tums enhetsplatserna. 11. Ta bort underpanelens täckram enligt beskrivningen i Ta bort panelskydd på sidan 7. VIKTIGT: Håll underpanelen rakt när du drar bort den från frontpanelen. Om du drar bort underpanelen i vinkel kan du skada stiften som håller den i frontpanelen. 12. Sätt tillbaka panelskydden på underpanelen i rätt riktning för minitower-konfigurationen. SVWW Ändra från en bordsdator till en minitower-konfiguration 35

42 13. Sätt tillbaka underpanelen (rotera den 90º) och tryck tillbaka den mot täckramen tills du hör ett klick. Din dator kan se annorlunda ut än den som illustreras nedan. Bild 40 Ändra en bordsmodell till minitower-konfiguration 14. På baksidan av täckramen för frontpanelen på Z200 Workstation trycker du på monteringshakarna i HP-logotypen (1) och trycker logotypen utåt (2) enligt följande illustration. Bild 41 Rotera Z200 Workstation-logotypen Rotera HP-logotypen 90 grader motsols och släpp den sedan och tryck tillbaka den i frontpanelens täckram. 15. Sätt tillbaka frontpanelen och åtkomstpanelen. 16. Anslut nätsladden till vägguttaget igen och starta datorn. 17. Lås alla de säkerhetsanordningar som kopplades bort när åtkomstpanelen togs bort. 36 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

43 Byta batteri Batteriet som levereras med datorn ger ström åt realtidsklockan. När du byter ut batteriet måste det vara av samma typ som datorns originalbatteri. Datorn levereras med ett 3-volts litiumknappcellsbatteri. VARNING: Datorn innehåller ett inbyggt litium-brunstensbatteri. Det finns risk för brand eller frätskador om batteriet hanteras felaktigt. Så här minskar du risken för personskador: Försök inte att ladda upp batteriet. Inte utsätta batteriet för högre temperaturer än 60 C. Ta inte isär, kläm sönder eller punktera det, kortslut inte externa kontakter och kasta det inte i vatten eller eld. Ersätt bara batteriet med det HP-batteri som är avsett för den här produkten. VIKTIGT: Innan du byter batteri är det viktigt att du säkerhetskopierar datorns CMOS-inställningar. När batteriet tas bort eller byts ut raderas CMOS-inställningarna. Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller extrautrustningen. Innan du påbörjar dessa procedurer ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. Du kan förlänga litiumbatteriets livslängd genom att ansluta datorn till ett vägguttag. Litiumbatteriet används bara som strömförsörjning när datorn INTE är ansluten till ett vägguttag. HP uppmanar sina kunder att lämna elektronisk maskinvara, HP:s originaltonerkassetter och uppladdningsbara batterier till återvinning. Mer information om återvinning finns på recycle. 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Ta bort datorns åtkomstpanel. 6. Leta rätt på batteriet och batterihållaren på moderkortet. På vissa modeller kan det bli nödvändigt att ta bort en inbyggd komponent för att komma åt batteriet. 7. Beroende på vilken typ av batterihållare som finns på moderkortet följer du respektive anvisningar nedan för att byta batteri. SVWW Byta batteri 37

44 Typ 1 a. Lyft ut batteriet ur hållaren. Bild 42 Ta bort ett knappcellsbatteri (Typ 1) b. Skjut in det nya batteriet på plats med pluspolen uppåt. Batterihållaren låser automatiskt batteriet i rätt position. Typ 2 a. Tryck på metallklämman som sticker upp på batteriets ena sida för att lossa det från hållaren. När batteriet frigjorts lyfter du bort det (1). b. Sätt i ett nytt batteri genom att skjuta in batteriets ena kant under hållarens klämma. Pluspolen ska vara uppåt. Tryck ner batteriets andra kant tills metallklämman låser fast batteriet (2). Bild 43 Ta bort och sätta i ett knappcellsbatteri (Typ 2) Typ 3 a. Dra tillbaka klämman (1) som håller batteriet på plats och ta bort batteriet (2). 38 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

45 b. Sätt i det nya batteriet och sätt tillbaka klämman igen. Bild 44 Ta bort ett knappcellsbatteri (Typ 3) När du har satt i ett nytt batteri, gör du på följande sätt: 8. Sätt tillbaka datorns lock. 9. Anslut datorn till vägguttaget och starta den. 10. Återställ datum och tid, dina lösenord och eventuella systeminställningar med datorns installationsprogram. 11. Lås alla de säkerhetsanordningar som kopplades bort när åtkomstpanelen togs bort. SVWW Byta batteri 39

46 Montera ett säkerhetslås Säkerhetslåset som visas nedan och på följande sidor kan användas för att låsa datorn. HP/Kensington MicroSaver säkerhetskabellås Bild 45 Montera ett kabellås Hänglås Bild 46 Installera ett tangentbordslås 40 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

47 HP Business PC Säkerhetslås 1. Fäst säkerhetskabeln genom att göra en ögla genom ett stationärt objekt. Bild 47 Fästa kabeln i ett fast objekt 2. Trä kablarna för mus och tangentbord genom låset. Bild 48 Trä kablarna för mus och tangentbord SVWW Montera ett säkerhetslås 41

48 3. Skruva fast låset i chassit med hjälp av den bifogade skruven. Bild 49 Skruva fast låset i chassit 4. Sätt i pluggänden på säkerhetskabeln i låset (1) och tryck på knappen (2) för att låsa. Använd den bifogade nyckeln för att låsa upp. Bild 50 Låsa Frontpanel, säkerhet Den här funktionen gäller endast för 8100 Elite Business PC. Z200 Workstation har inte stöd för säkerhetsskruven för frontpanelens täckram. Frontpanelen kan låsas med hjälp av en säkerhetsskruv från HP. Så här monterar du säkerhetsskruven: 1. Ta bort/koppla bort alla säkerhetsanordningar som förhindrar att datorn öppnas. 2. Ta bort alla flyttbara medier, t.ex. CD-skivor och USB-flashenheter, från datorn. 42 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

49 3. Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet. Stäng därefter av eventuell kringutrustning. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla loss all kringutrustning. VIKTIGT: Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande, oavsett om datorn är på eller avstängd. Du måste koppla loss nätsladden för att undvika att de inbyggda komponenterna skadas. 5. Ta bort åtkomstpanelen och täckramen. 6. Ta bort säkerhetsskruven från täckramens insida. Bild 51 Ta fram säkerhetsskruven för frontpanelen 7. Sätt tillbaka täckramen för frontpanelen. 8. Montera skruven genom framsidan på chassits inre, in i täckramen för frontpanelen. Skruvhålet sitter på vänster sida av chassit bredvid det övre hårddiskfacket. Bild 52 Installera säkerhetsskruven för frontpanelen 9. Sätt tillbaka åtkomstpanelen. SVWW Montera ett säkerhetslås 43

50 10. Anslut nätsladden till vägguttaget igen och starta datorn. 11. Lås alla de säkerhetsanordningar som kopplades bort när åtkomstpanelen togs bort. 44 Uppgraderingar av maskinvara SVWW

51 A Elektrostatisk urladdning En urladdning av statisk elektricitet från ett finger eller någon annan elektrostatisk ledare kan skada moderkortet eller andra enheter som är känsliga för statisk elektricitet. Den här typen av skada kan förkorta enhetens livslängd. Förhindra elektrostatiska skador Förhindra elektrostatisk skada genom att vidta följande försiktighetsåtgärder: Undvik handkontakt genom att transportera och förvara produkterna i elektrostatiskt säkra förpackningar. Förvara elektrostatiskt känsliga produkter i förpackningarna tills de ska användas på en elektrostatiskt skyddad arbetsyta. Placera delarna på en jordad yta innan du tar ut dem ur förpackningarna. Undvik att röra vid stift, ledningar och kretsar. Kontrollera att du är ordentligt jordad innan du rör vid en elektrostatiskt känslig komponent. Jordningsmetoder Det finns flera olika jordningsmetoder. Använd en eller flera av följande metoder när du hanterar eller installerar elektrostatiskt känsliga komponenter: Använd ett armband som är anslutet till en jordad arbetsstation eller datorns chassi via en jordningssladd. Ett jordningsarmband ska ha minst 1 megaohm +/- 10 procents motstånd till jord. För att armbandet ska fungera bär du det åtsittande direkt mot huden. Använd hälband, tåband eller stövelstroppar när du arbetar stående vid arbetsstationer. Använd band på båda fötterna när du står på ledande underlag. Använd ledande verktyg. Använd ett bärbart service-kit med antistatisk matta. Om du inte har någon av de ovanstående utrustningarna för säker jordning kontaktar du en auktoriserad HP-återförsäljare. Mer information om statisk elektricitet får du via en auktoriserad HP-återförsäljare. SVWW Förhindra elektrostatiska skador 45

52 B Anvisningar för användning, skötsel och förberedelser för transport av datorn Anvisningar för användning och skötsel av datorn Följ nedanstående anvisningar för korrekt installation och skötsel av datorn och bildskärmen: Se till att inte datorn utsätts för mycket hög luftfuktighet, direkt solljus eller mycket höga/låga temperaturer. Datorn ska stå på ett stadigt underlag när den används. Kontrollera att det finns cirka 10,2 cm utrymme runt datorns alla sidor med ventilationshål och ovanför bildskärmen för att luftcirkulationen ska bli tillräcklig. Hindra aldrig luftströmmen in i datorn genom att blockera någon ventil eller något luftintag. Placera inte tangentbordet (med nedfällda ben) direkt mot bordsdatorns framsida eftersom det också hindrar luftcirkulationen. Använd aldrig datorn med sidoplåten eller någon av expansionskortsskydden borttagna. Stapla inte datorn ovanpå eller så nära intill andra datorer att den utsätts det varma luftflödet från övriga datorer. Om datorn ska användas inne i en separat serverlåda måste fullgod ventilation garanteras och driftsanvisningarna ovan följas. Se till att inga vätskor kan komma in i dator eller tangentbord. Täpp aldrig till bildskärmens ventilationshål på något sätt. Installera eller aktivera strömsparfunktioner i operativsystemet eller annan programvara, inklusive vilolägen. Stäng av datorn innan du gör något av följande: Torka av datorns utsida med en mjuk fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel som kan missfärga eller skada datorns yta. Av och till bör samtliga lufthål på datorn rengöras. Ludd och annat kan blockera in- eller utgående luft så att kylningen blir otillräcklig. 46 Bilaga B Anvisningar för användning, skötsel och förberedelser för transport av datorn SVWW

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell)

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Dokumentets artikelnummer: 376292-101 November 2004 Denna bok innehåller grundläggande information för uppgradering

Läs mer

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar PN: 92P1526 ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du valt att köpa en IBM ThinkPad i G40-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Din manual HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/864898

Din manual HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/864898 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP RP9 G1 Butiksdatasystem

Referenshandbok för maskinvara. HP RP9 G1 Butiksdatasystem Referenshandbok för maskinvara HP RP9 G1 Butiksdatasystem Copyright 2015 HP Development Company, L.P. ENERGY STAR är en registrerad märkning som ägs av amerikanska myndigheter. Microsoft och Windows är

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien

Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien b Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien Dokumentets artikelnummer: 293388-101 Augusti 2002 Den här boken innehåller grundläggande information om uppgradering av denna datortyp. 2002 Compaq Information

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

XPS 15 Ägarens handbok

XPS 15 Ägarens handbok XPS 5 Ägarens handbok Datormodell: XPS 9530 Regleringsmodell: P3F Regleringstyp: P3F00 Anmärkningar, viktigt och varningar ANMÄRKNING: Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok Compaq Presario Desktop Products Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX2200

Läs mer

Referenshandbok för microtower-modellerna i dx2300-serien

Referenshandbok för microtower-modellerna i dx2300-serien Referenshandbok för microtower-modellerna i dx2300-serien HP Compaq Business (arbets)-dator Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Small Form Factor Business PC och HP Z200 Small Form Factor Workstation

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Small Form Factor Business PC och HP Z200 Small Form Factor Workstation Referenshandbok för maskinvara HP Compaq 8100 Elite Small Form Factor Business PC och HP Z200 Small Form Factor Workstation Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Minnesmoduler. Användarhandbok

Minnesmoduler. Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141,

Läs mer

Referenshandbok. Microtower-datorer i HP Elite 7100-serien

Referenshandbok. Microtower-datorer i HP Elite 7100-serien Referenshandbok Microtower-datorer i HP Elite 7100-serien Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Microsoft,

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Minnesmoduler. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn.

Minnesmoduler. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn. Minnesmoduler Dokumentartikelnummer: 430355-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn. Innehåll Lägga till en minnesmodul till platsen för expansionsminnesmodul..........................

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq dx2100 Microtower Business PC [stationär dator av mikrotorn-modell]

Referenshandbok HP Compaq dx2100 Microtower Business PC [stationär dator av mikrotorn-modell] Referenshandbok HP Compaq dx2100 Microtower Business PC [stationär dator av mikrotorn-modell] Dokumentets artikelnummer: 403288-101 September 2005 Denna bok innehåller grundläggande information för uppgradering

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Komma igång. HP Business PC

Komma igång. HP Business PC Komma igång HP Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Windows är ett USA-registrerat

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Handboken Nätverk & Internetkommunikation

Handboken Nätverk & Internetkommunikation Handboken Nätverk & Internetkommunikation Stationära datorer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft och

Läs mer

Grafikkort. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Grafikkort. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Grafikkort AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och 8778 Modell 8779, 8818, 8819 och 9217 Modell 9218 och

Läs mer

emachines D720/D520-serien Snabbguide

emachines D720/D520-serien Snabbguide emachines D720/D520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D720/D520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135,

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare PåSvenska Hårddisk AppleCare Instruktioner för byte Följ de här instruktionerna noga. Om instruktionerna inte följs finns risk för att utrustningen skadas och att garantin inte gäller. Byte av en ATA-hårddisk

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Lenovo 3000 J Series Första utgåvan (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

Komma igång med TI-Nspire Dockningsstation

Komma igång med TI-Nspire Dockningsstation Komma igång med TI-Nspire Dockningsstation Denna handbok avser TI-Nspire programvara version 3.0. För att erhålla den senaste versionen av dokumentationen, besök education.ti.com/guides. Viktigt information

Läs mer

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 Första utgåvan (februari 2005) Copyright International Business Machines

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq dx7400-serien Microtower-modeller

Referenshandbok HP Compaq dx7400-serien Microtower-modeller Referenshandbok HP Compaq dx7400-serien Microtower-modeller Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft, Windows

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Golfkiosk Modulo 122/222

Golfkiosk Modulo 122/222 Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Golfkiosk Modulo 122/222 EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 28 Innehåll 1 ÖVERSIKT 3 2 INSTALLATION 4 2.1 Rekommendation om placering, rumstemperatur, bultning och inkoppling

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Aurora R6. Vätskekylningsmodul. Regleringsmodell: D23M Regleringstyp: D23M001

Aurora R6. Vätskekylningsmodul. Regleringsmodell: D23M Regleringstyp: D23M001 Aurora R6 Vätskekylningsmodul Regleringsmodell: D23M Regleringstyp: D23M001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien

komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-101 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 4:01 PM komma igång hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentartikelnummer: 304921-101 Maj 2003 304921-101 Getting Started.book Page ii Tuesday,

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer