Din manual HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/864898"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Pentium, Intel Inside och Celeron är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. Adobe, Acrobat och Acrobat Reader är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Alla andra produkter som nämns kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Hewlett-Packard Company ansvarar inte för tekniska fel eller redigeringsfel eller för material som utelämnats i denna handbok. Ej heller tas ansvar för oavsiktliga skador eller skador som uppstått i samband med leverans, hantering eller användning av detta material. Informationen i detta dokument ges "i befintligt skick" utan några som helst garantier, ej heller underförstådd garanti om säljbarhet eller lämplighet för visst syfte, och informationen kan ändras utan att detta meddelas. Garantiansvar för HP-produkter definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. Detta dokument innehåller information som omfattas av lag om upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftligt medgivande från Hewlett-Packard Company. VARNING! Den här texten ger information om att allvarliga personskador eller dödsfall kan uppstå om instruktionerna inte följs. SE UPP! Den här texten innehåller varningar om att utrustningen kan förstöras eller information förloras om inte instruktionerna följs. Referenshandbok Business Desktopsmodellerna d220 och d230 från HP Compaq Andra upplagan (Juni 2003) Första utgåvan (April 2003) Dokumentets artikelnummer: Innehåll 1 Uppgradering av maskinvara Servicefunktioner Meddelandena Varning och Se upp! Ta bort sidoplåten och frontpanelen Ta av frontpanelerna på drivenheterna "-drivenhetens panelskydd Diskettenhetens panel Installera ytterligare minne Installera minnesmoduler.

3 Installera ett expansionskort Sätta in eller uppgradera en enhet Enhetsplaceringar Ta bort en 5,25"-enhet Ta bort en diskettenhet Ta bort det nedre enhetsfästet Ta bort en 3,5"-hårddisk Byta batteri Byta batteriet Information om skötsel och frakt Skötsel..

4 Försiktighetsåtgärder vid användning och rengöring av CD-ROM-enheten... Användning..... Rengöring Säkerhet.. Transport Elektrostatisk urladdning Förhindra elektrostatiska skador Jordningsmetoder Index Referenshandbok iii 1 Uppgradering av maskinvara Business Desktops-modellerna d220 och d230 från HP Compaq Servicefunktioner I din dator finns funktioner som underlättar service och uppgraderingar. Oftast behövs det inga verktyg för de installationsprocedurer som beskrivs i det här kapitlet. Referenshandbok 11 Uppgradering av maskinvara Meddelandena Varning och Se upp! Före en uppgradering bör du noga läsa igenom alla tillämpliga instruktioner, Varnings- och Se upp!-meddelanden som finns i den här handboken. VARNING! För att minska risken för personskada på grund av

5 elektrisk stöt och/eller varma ytor måste du ta ut nätsladden ur vägguttaget och låta de interna systemkomponenterna svalna innan du rör vid dem. VARNING! Sätt inte i telefonkabelns kontakt i nätverkskortet (NIC), eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, brand eller skador på utrustningen. SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller extrautrustningen. Innan du påbörjar denna procedur ser du till, att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. Mer information finns i Kapitel 4, "Elektrostatisk urladdning". SE UPP! Innan du tar bort datorns hölje, kontrollerar du att datorn är av och att nätsladden har tagits ur vägguttaget. Ta bort sidoplåten och frontpanelen 1. därefter av eventuell kringutrustning. 2. Ta ut nätsladden ur vägguttag 1 och dator 2 och koppla sedan från alla externa enheter. 3. Skruva av de båda skruvarna som håller fast sidoplåten i datorlådan. Vissa sidoplåtar har snabbkopplingar. sidoplåten för uppgradering Ta av den högra Ta av den vänstra sidoplåten av minne eller ett expansionskort. för uppgradering av en drivenhet. 12 Referenshandbok Uppgradering av maskinvara 4. Dra plåten bakåt ungefär 2,5 cm och lyft sedan bort den från datorn. Ta av sidoplåtarna. Gör tvärtom när du ska sätta på sidoplåtarna igen. De båda sidoplåtarna är helt identiska. En sidoplåt kan ha snabbkopplingar, som kan skuvas loss. Referenshandbok 13 Uppgradering av maskinvara 5. För att ta av frontpanelen griper du tag i den under det understa fläkthålet. Dra sedan panelen utåtuppåt för att lossa den från datorlådan. Ta bort frontpanelen För att sätta tillbaka frontpanelen för du in de båda översta hakarna i respektive hål i datorlådan och trycker in panelen tills den är helt i sitt läge. du på Närär i sättermedfrontpanelen igen, bör du se till att frontpanelens övre del linje datorlådans övre del, innan du trycker fast den.

6 14 Referenshandbok Uppgradering av maskinvara Ta av frontpanelerna på drivenheterna 1. därefter av eventuell kringutrustning. 2. Ta bort datorns sidoplåtar. 4. Ta av frontpanelen. 5.25"-drivenhetens panelskydd Tryck en av hakarna på insidan av den stora panelen mot panelens ytterkant för att lossa panelskyddet. Dra samtidigt panelskyddet inåt för att lossa det från huvudpanelen. Ta av panelskyddet Sätt tillbaka panelskyddet i omvänd ordning. Referenshandbok 15 Uppgradering av maskinvara Diskettenhetens panel Dra den högra haken mot huvudpanelens mitt. Dra samtidigt panelen inåt för att lossa den från huvudpanelen. Ta av panelskyddet Sätt tillbaka diskettenhetens panel i omvänd ordning. Installera ytterligare minne Datorn levereras med DDR-SDRAM-minne (Double Data RateSynchronous Dynamic Random Access Memory) i DIMM-moduler (Dual Inline Memory Module). Minnessocklarna på moderkortet kan vara avsedda för standardiserade DIMM-minnen. Dessa minnessocklar innehåller minst en förinstallerad minnesmodul. Om du vill ha maximalt minnesstöd, kan du behöva byta ut de förinstallerade DIMM-modulerna mot DIMM-moduler med högre kapacitet. 16 Referenshandbok Uppgradering av maskinvara För att systemet ska fungera korrekt (om systemet stöder DDR-SDRAM DIMM) måste DIMM-modulerna vara standard 184-stifts, obuffrade PC MHz-kompatibla, CAS Latency 2 eller 2.5 (CL = 2 eller CL = 2.5), eller PC MHz-kompatibla CAS Latency 2.5 (CL = 2.5) 2,5 volts DDR-SDRAM DIMM. De måste också innehålla den obligatoriska SPD-informationen (Serial Presence Detect) JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council). DIMM-moduler konstruerade med x4 SDRAM stöds inte och systemet startar inte med sådana moduler. Installera minnesmoduler SE UPP! Minnesmodulerna har guldkontakter. När du uppgraderar minnet, är det viktigt att du använder minnesmoduler med guldkontakter för att förhindra korrosion och/eller oxidation, som kan inträffa om oförenliga metaller används. SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller på extrakort. Innan du påbörjar denna procedur ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. Mer information finns i kapitel 5. SE UPP! Rör inte vid minnesmodulernas kontakter. Det kan skada modulen. 1. därefter av eventuell kringutrustning. 2. hårddisk i hållare 5, måste du ta Om det finnsinnan du tar bort minnesmodulerna. bort det nedre enhetsfästet, 3. Ta bort den högra sidoplåten. VARNING! Minska risken för brännskador genom att låta de interna systemkomponenterna svalna innan du rör vid dem. 4. Lägg datorn på sidan så kommer du lättare åt. Referenshandbok 17 Uppgradering av maskinvara 5. spåret på modulen med fliken 6. Tryck ner mod enhet i omvänd ordning. därefter av eventuell kringutrustning. 2. Ta bort frontpanelen. 5. därefter av eventuell kringutrustning. 2. Ta bort frontpanelen. 5. Ta bort diskettenheten. 6. därefter av eventuell kringutrustning. 2. Ta bort frontpanelen. 5. Ta bort diskettenheten. 6. Ta bort det nedre enhetsfästet. 8. Dra ut enheten ur enhetsfästet. Ta bort en 3,5"-hårddisk Sätt in enhetsfästet genom att göra precis tvärt om. 116 Referenshandbok 2 Byta batteri Byta batteriet Batteriet som levereras med datorn ger ström åt realtidsklockan och har en drifttid på ungefär tre år. När du byter ut batteriet måste det vara av samma typ som datorns originalbatteri. Datorn levereras med ett myntformat 3-volts litiumbatteri. kan förlänga genom att ansluta datorn Du ett vägguttag.litiumbatteriets livslängd bara som strömförsörjning till Litiumbatteriet används när datorn INTE är ansluten till ett vägguttag. VARNING! Datorn innehåller ett inbyggt litium-brunstensbatteri. Det finns risk för brand eller frätskador om batteriet hanteras felaktigt. Så här minskar du risken för personskador: Försök inte att ladda upp batteriet. Utsätt inte batteriet för högre temperaturer än 60 C. Ta inte isär, kläm sönder eller punktera batteriet. Kortslut inte externa kontakter och kasta det inte i vatten eller eld. Ersätt bara batteriet med ett HP/Compaq-batteri som är avsett för den här produkten. SE UPP! Innan du byter ut batteriet är det viktigt att du säkerhetskopierar datorns CMOS-inställningar. När du tar bort eller byter batteri raderas CMOS-inställningarna. Information om hur du säkerhetskopierar CMOS-inställningarna finns i handboken Felsökning. Referenshandbok 21 Byta batteri Släng inte batterier i hushållssoporna. Hantera dem som miljöfarligt avfall och lämna in på uppsamlingsplatser för batterier eller hos en auktoriserad HP/Compaq-återförsäljare. SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller extrautrustningen. Innan du påbörjar denna procedur ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. 1. Förbereda datorn för demontering. 2. Ta bort den högra sidoplåten. Du kan behöva ta bort ett expansionskort för att komma åt batteriet. 3. Leta rätt på batteriet och batterihållaren på moderkortet. 4. Beroende på vilken typ av batterihållare som finns på moderkortet följer du instruktionerna nedan för att sätta i/byta batteri. 5. Tryck på metallklämman som sticker upp på batteriets ena sida för att lossa det från hållaren. 6. När batteriet lossats lyfter du bort det. Ta ur batteriet 22 Referenshandbok Byta batteri 7. Sätt i ett nytt batteri genom att skjuta in batteriets kant under hållarens metallklämma. Pluspolen ska vara uppåt. Tryck ner batteriets andra kant tills metallklämman låser fast batteriet. Sätta i batteriet När du har bytt ut batteriet utför du följande steg. 8. Sätt tillbaka datorns hölje eller sidoplåt. 9. Anslut datorn till vägguttaget och starta den. Ställ in datum och klockslag, lösenord och andra eventuella inställningar med setup-programmet. Mer information finns i Konfigurationshandboken.

7 Powered by TCPDF ( Referenshandbok 23 3 Information om skötsel och frakt Skötsel Följ nedanstående råd om underhåll av dator och bildskärm: Datorn ska stå på ett stabilt och plant underlag när den används. Se till att det finns cirka 8 cm utrymme bakom datorn och ovanför bildskärmen för att luftcirkulationen ska bli tillräcklig. Använd aldrig datorn med hölje eller sidoplåt borttagna. Hindra aldrig luftströmmen in i datorn genom att blockera in- eller utgående kylluft. Skydda datorn mot hög fuktighet, direkt solljus och mycket höga eller mycket låga temperaturer. Se till att inte ha vätskor i närheten av dator eller tangentbord. Täck aldrig över bildskärmens ventilationshål på något sätt. ibland av datorns luftintag och luftutsläpp. kan orsaka fel vid läsning. temperaturen plötsligt ändras när enheten är på, väntar du minst en timme innan du stänger av strömmen. Om du använder enheten omedelbart, kan fel uppstå vid läsning. Undvik att placera enheten så att den utsätts för hög luftfuktighet, mycket höga/låga temperaturer, mekaniska vibrationer eller direkt solljus. Rengöring Torka av panelen och kontrollerna med en mjuk, torr trasa eller en mjuk trasa lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel. Spreja aldrig någon rengöringsvätska på enheten. Undvik alla typer av lösningsmedel, t ex alkohol och bensin, eftersom de kan skada ytan. Säkerhet Om något föremål eller vätska kommer in i enheten, stänger du genast av datorn och lämnar in den till en auktoriserad HP-servicegivare/ återförsäljare för kontroll. 32 Referenshandbok Information om skötsel och frakt Transport Följ nedanstående råd när du behöver transportera datorn: 1. Säkerhetskopiera över filerna på hårddisken till nätverket eller något löstagbart media. Se till att inte mediet med säkerhetskopiorna utsätts för elektriska eller magnetiska fält när det lagras eller transporteras. Hårddisken låses automatiskt när datorn stängs av. 2. Ta bort och förvara löstagbara media och MultiBay-enheter separat. 3. Stäng av datorn och all kringutrustning. 4. Dra ut nätsladden ur vägguttaget och därefter ur datorn. 5. Placera systemkomponenter, MultiBay-enheter och externa enheter i de ursprungliga förpackningarna, eller i liknande förpackningar med tillräckligt med förpackningsmaterial för att skydda dem. Referenshandbok 33 4 Elektrostatisk urladdning En urladdning av statisk elektricitet från ett finger eller någon annan elektrisk ledare kan skada moderkortet eller andra enheter, som är känsliga för statisk elektricitet. Den här typen av skada kan förkorta enheten livslängd. Förhindra elektrostatiska skador Förhindra elektrostatisk skada genom att vidta följande försiktighetsåtgärder: Undvik handkontakt genom att transportera och förvara produkterna i antistatförpackningar. Förvara elektrostatiskt känsliga produkter i förpackningarna tills de ska användas på en elektrostatiskt skyddad arbetsstation. Placera delarna på en jordad yta innan du tar ut dem ur förpackningarna. Undvik att röra vid stift, ledningar och kretsar. Kontrollera att du är ordentligt jordad, innan du rör vid en elektrostatiskt känslig komponent. Referenshandbok 41 Elektrostatisk urladdning Jordningsmetoder Det finns flera jordningsmetoder. Använd en eller flera av följande metoder, när du hanterar eller installerar elektrostatiskt känsliga komponenter: Använd ett armband, som är anslutet till en jordad arbetsstation eller datorlådan via en jordningssladd. Ett jordningsarmband ska ha minst 1 megaohm +/10 procents motstånd till jord. För att armbandet ska fungera bär du det åtsittande direkt mot huden. Använd hälband, tåband eller stövelstroppar när du arbetar stående vid arbetsstationer. Använd band på båda fötterna när du står på ledande underlag. Använd ledande verktyg. Använd ett bärbart servicekit med antistatisk matta. Om du inte har någon av de ovanstående utrustningarna för säker jordning, kontaktar du en auktoriserad HP-återförsäljare/ servicegivare. Mer information om statisk elektricitet får du via en auktoriserad HP-återförsäljare. 42 Referenshandbok Index B batteri microtower typ 2 borttagning och utbyte 21 borttagning och utbyte microtower typ 2-batteri 21 microtower typ 2-enhet 112 microtowertyp 2-minne 16 M microtower typ 2 borttagning och utbyte av batteri 21 borttagning och utbyte av enhet 112 enhetsplaceringar 111 minne, borttagning och utbyte 16 microtower typ 2, borttagning av 3,5"-enhet 116 minne microtower typ 2 borttagning och utbyte 16 C CD-ROM-enhet rengöring och säkerhet 32 E elektrostatisk urladdning förhindra skador 41 jordningsmetoder 42 enhet microtower typ 2 borttagning och utbyte 112 microtower typ 2, borttagning av 3,5"-enhet 116 enhetsplaceringar microtower typ R riktlinjer för förpackning 33 riktlinjer för transport 33 S skötsel av utrustningen 31 T ta bort och sätta i microtower typ 2, 3,5"-enhet 116 Referenshandbok Index1.

Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien

Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien b Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien Dokumentets artikelnummer: 293388-101 Augusti 2002 Den här boken innehåller grundläggande information om uppgradering av denna datortyp. 2002 Compaq Information

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX2200

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell)

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Dokumentets artikelnummer: 376292-101 November 2004 Denna bok innehåller grundläggande information för uppgradering

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Referenshandbok för maskinvara HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen

Läs mer

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok Compaq Presario Desktop Products Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7400 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7400 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7400 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7400

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 407948-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk Byta ut hårddisken..............................

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar PN: 92P1526 ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du valt att köpa en IBM ThinkPad i G40-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7300

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP RP9 G1 Butiksdatasystem

Referenshandbok för maskinvara. HP RP9 G1 Butiksdatasystem Referenshandbok för maskinvara HP RP9 G1 Butiksdatasystem Copyright 2015 HP Development Company, L.P. ENERGY STAR är en registrerad märkning som ägs av amerikanska myndigheter. Microsoft och Windows är

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare PåSvenska Hårddisk AppleCare Instruktioner för byte Följ de här instruktionerna noga. Om instruktionerna inte följs finns risk för att utrustningen skadas och att garantin inte gäller. Byte av en ATA-hårddisk

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Referenshandbok. Microtower-datorer i HP Elite 7100-serien

Referenshandbok. Microtower-datorer i HP Elite 7100-serien Referenshandbok Microtower-datorer i HP Elite 7100-serien Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Microsoft,

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Small Form Factor Model (modell med liten formfaktor)

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Small Form Factor Model (modell med liten formfaktor) Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Small Form Factor Model (modell med liten formfaktor) Dokumentets artikelnummer: 376293-102 Mars 2004 Denna bok innehåller grundläggande information

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D500 DESKTOP

Din manual HP COMPAQ EVO D500 DESKTOP Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D500 DESKTOP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP EliteDesk 705 G3 Stationär minidator

Referenshandbok för maskinvara. HP EliteDesk 705 G3 Stationär minidator Referenshandbok för maskinvara HP EliteDesk 705 G3 Stationär minidator Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Din manual BOSE 201 REFLECTING

Din manual BOSE 201 REFLECTING Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE 201 REFLECTING. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE 201 REFLECTING instruktionsbok

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Din manual HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Din manual HP PAVILION HDX9120EA

Din manual HP PAVILION HDX9120EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION HDX9120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-1103EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863649

Din manual HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863649 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

XPS 15 Ägarens handbok

XPS 15 Ägarens handbok XPS 5 Ägarens handbok Datormodell: XPS 9530 Regleringsmodell: P3F Regleringstyp: P3F00 Anmärkningar, viktigt och varningar ANMÄRKNING: Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135,

Läs mer

Nokia minihögtalare MD /1

Nokia minihögtalare MD /1 Nokia minihögtalare MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer