Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien"

Transkript

1 b Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien Dokumentets artikelnummer: Augusti 2002 Den här boken innehåller grundläggande information om uppgradering av denna datortyp.

2 2002 Compaq Information Technologies, L.P. Compaq, Compaqs logotyp och Evo är varumärken som tillhör Compaq Information Technologies Group, L.P. i USA och andra länder. Microsoft, MS-DOS, Windows och Windows NT är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Alla andra produkter som nämns kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Compaq Computer Corporation ansvarar inte för tekniska fel eller redigeringsfel eller för material som utelämnats i denna handbok. Compaq Computer Corporation ansvarar inte heller för oavsiktliga skador eller skador som uppstått i samband med leverans, hantering eller användning av detta material. Informationen i detta dokument ges i befintligt skick utan några som helst garantier, ej heller underförstådd garanti om säljbarhet eller lämplighet för visst syfte, och informationen kan ändras utan att detta meddelas. Garantiansvar för Compaqs produkter definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. Detta dokument innehåller information som omfattas av copyright-skydd. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftligt medgivande från Compaq Computer Corporation. VARNING! Den här texten ger information om att allvarliga personskador kan uppstå om instruktionerna inte följs. SE UPP! Den här texten innehåller varningar för att utrustningen kan förstöras eller information förloras om inte instruktionerna följs. Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien Första upplagan (Augusti 2002) Dokumentets artikelnummer:

3 Innehåll 1 Uppgradera maskinvara Installationsordning Ta bort datorns sidoplåtar Ta bort frontpanelen Installera ytterligare minne Ta bort eller installera ett expansionskort Ta bort en 5,25-tumsenhet Ta bort en diskettenhet eller hårddisk Byte av batteri Byta ut batteriet Information om skötsel och transport Skötsel Försiktighetsåtgärder för CD ROM-enheter Användning Rengöring Säkerhet Förberdelser före transport Elektrostatisk urladdning Förhindra elektrostatiska skador Jordningsmetoder Index Referenshandbok iii

4 1 Uppgradera maskinvara Installationsordning Det är mycket viktigt att du följer den här stegvisa proceduren för att installationen av ny utrustning ska bli riktig. Mer information om setup-programmet finns i Konfigureringshandboken. 1. Om datorn är på stänger du av den och tar ut nätsladden från vägguttaget. VARNING! För att minska risken för personskada på grund av elektrisk stöt och/eller varma ytor måste du ta ut nätsladden från vägguttaget och låta de interna systemkomponenterna svalna innan du rör vid dem. VARNING! För att minska risken för elektrisk stöt, brand eller skada på utrustningen får du inte sätta in telefonkabelns kontakt i nätverkskortet (NIC). SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller extra utrustningen. Innan du påbörjar installationen ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att först ta i ett jordat metallföremål. Mer information finns i kapitel 4, Elektrostatisk urladdning. Referenshandbok 1 1

5 Uppgradera maskinvara 2. Öppna datorn genom att ta bort sidoplåtarna. Borttagning av sidoplåtarna beskrivs senare i detta kapitel. 3. Installera extra utrustning. Instruktioner hittar du i respektive avsnitt i denna handbok och i dokumentationen som levererades tillsammans med extrautrustningen. 4. Sätt tillbaka datorns sidoplåt. 5. Sätt på bildskärm, dator och de enheter som du vill testa. Konfigurera om datorn om så behövs. Mer information om setup-programmet finns i Konfigureringshandboken. Ta bort datorns sidoplåtar 1. Avsluta operativsystemet på rätt sätt, stäng sedan av datorn och all kringutrustning. 2. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla bort alla externa enheter. SE UPP! Innan du tar bort datorns sidoplåt kontrollerar du att datorn är av och att nätsladden har tagits ut ur vägguttaget. 3. Ta bort de två skruvarna som håller fast sidoplåten i datorns chassi. Ta bort höger sidoplåt för att uppgradera minne eller sätta in expansionskort. Ta bort vänster sidoplåt för att uppgradera enheter. 1 2 Referenshandbok

6 Uppgradera maskinvara 4. Dra plåten bakåt ungefär 2,5 cm och lyft sedan bort den från datorn. Ta bort datorns sidoplåtar När du ska sätta tillbaka sidoplåten följer du punkterna 1 4 i omvänd ordning. Referenshandbok 1 3

7 Uppgradera maskinvara Ta bort frontpanelen Ta bort frontpanelen för att uppgradera en enhet. 1. Avsluta operativsystemet på rätt sätt, stäng sedan av datorn och all kringutrustning. 2. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla bort alla externa enheter. 3. Ta bort datorns sidoplåtar. 4. Tryck ihop de två runda låsstiften på chassits insida 1 och dra sedan ut frontpanelen från chassit 2. Ta bort frontpanelen Innan du trycker tillbaka frontpanelen i chassit kontrollerar du att de runda låsstiften passar rätt i chassit. 1 4 Referenshandbok

8 Uppgradera maskinvara Installera ytterligare minne SE UPP! Minnessocklarna har guldkontakter. När du uppgraderar minnet är det viktigt att du använder minnesmoduler med guldkontakter för att förhindra korrosion och/eller oxidering på grund av att inkompatibla metaller används tillsammans. SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller på extra kort. Innan du påbörjar installationen ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att först ta i ett jordat metallföremål. Mer information finns i kapitel 4, Elektrostatisk urladdning. SE UPP! Rör inte minnesmodulernas kontakter när du hanterar modulerna. Det kan skada modulen. 1. Avsluta operativsystemet på rätt sätt, stäng sedan av datorn och all kringutrustning. 2. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla bort alla externa enheter. 3. Ta bort datorns sidoplåt och leta reda på minnessocklarna. VARNING! Minska risk för brännskador genom att låta de interna systemkomponenterna svalna innan du vidrör dem. Referenshandbok 1 5

9 Uppgradera maskinvara 4. Öppna sockelns båda hakar 1 och tryck in minnesmodulen i sockeln 2. Installera en minnesmodul 5. Börja med att installera en modul närmast den redan installerade modulen och installera modulerna i kortplatsernas numeriska ordning. 6. En minnesmodul kan bara installeras på ett sätt. Passa spåret på modulen med upphöjningen i sockeln. Tryck ner modulen i sockeln och kontrollera att modulen sitter rätt och att hakarna på sockelns sidor hakar fast Upprepa punkt 4 till 6 för alla extra moduler som du vill installera. 8. Sätt tillbaka datorns sidoplåt. Datorn ska känna av den nya minnesmodulen automatiskt nästa gång du startar den. 1 6 Referenshandbok

10 Uppgradera maskinvara Ta bort eller installera ett expansionskort 1. Avsluta operativsystemet på rätt sätt, stäng sedan av datorn och all kringutrustning. 2. Ta ut nätsladden ur vägguttaget och koppla bort alla externa enheter. 3. Ta bort sidoplåten. Vid installation av kort, gå till punkt För att ta bort ett expansionskort lossar du först alla kablar som är anslutna till kortet. 5. Ta bort skruven som håller fast expansionskortet. 6. Ta tag i kortets båda ändar och vicka det fram och tillbaka tills kontakterna släpper från kortplatsen. Skrapa inte kortet mot några andra komponenter. 7. Placera kortet i en antistatisk förpackning. 8. Installera ett nytt expansionskort eller sätt fast en skyddsplåt framför den tomma kortplatsen. Om du inte installerar ett nytt kort fortsätter du med punkt Ta bort skyddsplåten framför kortplatsen. Referenshandbok 1 7

11 Uppgradera maskinvara 10. Sätt in expansionskortet i kortplatsen och tryck fast det ordentligt. Installera ett expansionskort När du installerar ett expansionskort måste du trycka fast det riktigt så att hela kontakten sitter ordentligt i sockeln. 11. Skruva fast expansionskortet med skruven högst upp. 12. Sätt tillbaka datorns sidoplåt. 13. Anslut externa kablar till det installerade kortet om det behövs. Konfigurera om datorn om så behövs. 1 8 Referenshandbok

12 Uppgradera maskinvara Ta bort en 5,25-tumsenhet 1. Avsluta operativsystemet på rätt sätt, stäng sedan av datorn och all kringutrustning. 2. Koppla bort nätsladden från vägguttaget. 3. Ta bort båda sidoplåtarna. 4. Ta bort frontpanelen. 5. Dra ut strömkabel, signalkabel och eventuell ljudkabel på enhetens baksida. 6. Lossa de fyra skruvarna, två på varje sida, som håller enheten i fästet Skjut ut enheten enligt figuren nedan 2. Ta bort 5,25-tumsenheten Referenshandbok 1 9

13 Uppgradera maskinvara Ta bort en diskettenhet eller hårddisk 1. Avsluta operativsystemet på rätt sätt, stäng sedan av datorn och all kringutrustning. 2. Koppla bort nätsladden från vägguttaget. 3. Ta bort vänster sidoplåt. 4. Ta bort frontpanelen. 5. Dra ut strömkabel, signalkabel och eventuell ljudkabel på enhetens baksida. 6. Lossa de fyra skruvarna som håller enhetsfästet i chassit, 3 framtill och 1 på sidan. Ta bort enhetsfästet 7. Ta ut enhetsfästet från chassit Referenshandbok

14 Uppgradera maskinvara 8. Lossa de fyra skruvarna, två på varje sida, som håller enheten i fästet Skjut ut enheten enligt figuren nedan 2. Ta bort diskettenheten Ta bort hårddisken När du sätter tillbaka enhetsfästet följer du punkterna 6 7 i omvänd ordning. Referenshandbok 1 11

15 2 Byte av batteri Byta ut batteriet Batteriet som levereras med datorn ger ström åt realtidsklockan och har en drifttid på ungefär tre år. När du byter batteri ska du använda ett likvärdigt 3-volts litiumbatteri med samma form. Ett utbytesbatteri kan köpas hos din lokala återförsäljare eller från webbplatsen Compaq.com. Reservdelsnumret för ett standardbatteri är vilket motsvarar ett CR2032-batteri eller liknande. VARNING! Datorns inbyggda batteri innehåller antingen litium, mangandioxid, vanadinpentoxid eller alkali. Det finns risk för brand eller frätskador om batteriet hanteras felaktigt. Minska risken för personskada genom att: Inte utsätta batteriet för högre temperaturer än 60 C. Inte ta isär, klämma sönder eller punktera det, inte kortsluta externa kontakter och inte kasta det i vatten eller eld. Ersätt bara batteriet med det Compaq-batteri som är avsett för den här produkten. Inte försöka ladda upp batteriet. Referenshandbok 2 1

16 Byte av batteri SE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i arbetsstationen eller extra utrustningen. Innan du börjar ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. Släng inte batterier i hushållssoporna. Hantera dem som miljöfarligt avfall och lämna in på uppsamlingsplatser för batterier eller hos en auktoriserad Compaq-återförsäljare. Byt batteriet så här: 1. Avsluta operativsystemet på rätt sätt, stäng sedan av datorn och all kringutrustning och dra ut nätsladden från vägguttaget. Ta sedan bort datorns lock eller sidoplåt. Du kan behöva ta bort ett expansionskort för att komma åt batteriet. 2. Batteri och batterihållare hittar du på moderkortet placerade enligt följande figur. 3. Tryck här för att lossa haken så att batteriet kan tas bort. Batteri och batterihållare 2 2 Referenshandbok

17 Byte av batteri 4. Lyft ut batteriet från hållaren. Ta bort batteriet 5. Sätt det nya batteriet på plats med pluspolen uppåt. Batterihållaren låser automatiskt batteriet i rätt position. 6. Sätt tillbaka expansionskort som du har tagit bort. 7. Sätt tillbaka datorns lock eller sidoplåt. 8. Anslut datorn till vägguttaget och starta den. 9. Ställ in datum och klockslag, lösenord och andra eventuella inställningar med Setup-programmet. Mer information finns i Konfigureringshandboken. Referenshandbok 2 3

18 3 Information om skötsel och transport Skötsel Följ nedanstående skötselråd för dator och bildskärm: Datorn ska stå på ett stabilt och plant underlag när den används. Lämna cirka 8 cm avstånd till systemenhetens baksida och ovanför bildskärmen för att tillåta nödvändig luftcirkulation. Använd aldrig datorn med kåpan eller sidoplåtarna borttagna. Hindra aldrig luftströmmen in i datorn genom att blockera in- eller utgående kylluft. Skydda datorn mot hög fuktighet, direkt solljus och mycket höga eller mycket låga temperaturer. Se till att inte ha vätskor i närheten av dator eller tangentbord. Täpp aldrig till bildskärmens ventilationshål på något sätt. Stäng av datorn innan du gör något av följande: Torka vid behov av datorn med en mjuk, fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel som kan missfärga eller skada datorns yta. Torka ibland av datorns luftintag och luftutsläpp. Ludd och annat kan blockera in- eller utgående luft så att kylningen blir otillräcklig. Referenshandbok 3 1

19 Information om skötsel och transport Försiktighetsåtgärder för CD ROM-enheter Iakttag följande försiktighetsåtgärder när du använder eller rengör CD ROM-enheten. Användning Rengöring Säkerhet Flytta inte enheten när den används. Det kan orsaka fel vid läsning. Undvik att utsätta enheten för plötsliga temperaturändringar eftersom kondens kan uppstå inuti enheten. Om temperaturen plötsligt ändras när enheten är på väntar du minst en timme innan du slår av strömmen. Om du använder den omedelbart kan fel uppstå vid läsning. Undvik att placera enheten så att den utsätts för hög luftfuktighet, mycket höga/låga temperaturer, mekaniska vibrationer eller direkt solljus. Torka av panelen och kontrollerna med en mjuk, torr trasa eller en mjuk trasa lätt fuktad med mild tvättlösning. Spreja aldrig någon rengöringsvätska på enheten. Undvik alla typer av lösningsmedel, t ex alkohol och bensin eftersom de kan skada ytan. Om något föremål eller vätska kommer in i enheten stänger du genast av datorn och lämnar in den till en auktoriserad Compaq-återförsäljare för kontroll. 3 2 Referenshandbok

20 Information om skötsel och transport Förberdelser före transport Följ nedanstående råd när du behöver transportera datorn: 1. Säkerhetskopiera filerna på hårddisken till nätverket eller något löstagbart media. Tillse att inte mediet med säkerhetskopiorna utsätts för elektriska eller magnetiska fält när de lagras eller transporteras. Hårddisken låses automatiskt när datorn stängs av. 2. Ta bort och förvara löstagbara media och MultiBay-enheter separat. 3. Stäng av datorn och all kringutrustning. 4. Dra ut nätsladden ur vägguttaget och därefter ur datorn. 5. Placera systemkomponenter, MultiBay-enheter och externa enheter i de ursprungliga förpackningarna, eller i liknande förpackningar med tillräckligt förpackningsmaterial för att skydda dem. Referenshandbok 3 3

21 4 Elektrostatisk urladdning En urladdning av statisk elektricitet från ett finger eller någon annan elektrisk ledare kan skada moderkortet eller andra enheter som är känsliga för statisk elektricitet. Den här typen av skada kan förkorta enheten livslängd. Förhindra elektrostatiska skador Förhindra elektrostatisk skada genom att vidta följande försiktighetsåtgärder: Undvik handkontakt genom att transportera och förvara produkterna i elektrostatiskt säkra förpackningar. Förvara elektrostatiskt känsliga produkter i förpackningarna tills de tas upp på en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet. Placera delarna på en jordad yta innan du tar ut dem ur förpackningarna. Undvik att röra vid stift, ledningar eller kretsar. Kontrollera att du är ordentligt jordad innan du rör känsliga komponenter eller kretsar. Referenshandbok 4 1

22 Elektrostatisk urladdning Jordningsmetoder Det finns flera metoder att jorda. Använd en eller flera av följande metoder när du hanterar eller installerar elektrostatiskt känsliga komponenter: Använd ett armband anslutet till jordningssladden på en jordad arbetsbänk eller datorns chassi. Ett jordningsarmband ska ha minst 1 megaohm +/ 10 procents motstånd till jord. För att armbandet ska fungera bär du det åtsittande direkt mot huden. Använd fotband eller liknande när du arbetar stående vid arbetsbänken. Använd band på båda fötterna när du står på ledande underlag. Använd ledande serviceverktyg. Använd ett bärbart servicekit med antistatisk matta. Om du inte har någon av de ovanstående utrustningarna för säker jordning kontaktar du närmaste auktoriserade Compaq-återförsäljare. Mer information om statisk elektricitet kan du få från närmaste auktoriserade Compaq-återförsäljare. 4 2 Referenshandbok

23 B batteribyte batteriavfall 2 2 brandrisk (varning) 2 1 procedur 2 2 reservdelsnummer för batteri 2 1 statisk elektricitet (se upp!) 2 2 C CD ROM-enhet rengöring och säkerhet 3 2 E elektrostatisk urladdning förhindra skador 4 1 jordningsmetoder 4 2 enheter ta bort 5,25-tums (optisk) enhet 1 9 ta bort diskettenhet 1 10 ta bort hårddisk 1 10 F frontpanel ta bort 1 4 I installationssekvens 1 1 installera ett expansionskort 1 7 Index M minne heta ytor (varning) 1 5 inkompatibla metaller (se upp) 1 5 installationsprocedur 1 5 statisk elektricitet (se upp) 1 5 R riktlinjer för förpackning 3 3 riktlinjer för transport 3 3 S sidoplåtar ta bort 1 2 skötsel av utrustningen 3 1 T ta bort ett expansionskort 1 7 sidoplåtar 1 2 ta bort sidoplåtar (se upp!) 1 2 V varningar batteribyte 2 1 batteribyte/avfall 2 2 elektriska stötar 1 1 hantera minnesmodule 1 5 heta ytor 1 5 inkompatibla metaller (RAM) 1 5 statisk elektricitet 1 1 statisk elektricitet (RAM) 1 5 ta bort sidoplåtar 1 2 Referenshandbok Index 1

Din manual HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/864898

Din manual HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/864898 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX2200

Läs mer

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok Compaq Presario Desktop Products Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq dx2100 Microtower Business PC [stationär dator av mikrotorn-modell]

Referenshandbok HP Compaq dx2100 Microtower Business PC [stationär dator av mikrotorn-modell] Referenshandbok HP Compaq dx2100 Microtower Business PC [stationär dator av mikrotorn-modell] Dokumentets artikelnummer: 403288-101 September 2005 Denna bok innehåller grundläggande information för uppgradering

Läs mer

Referenshandbok för microtower-modellerna i dx2300-serien

Referenshandbok för microtower-modellerna i dx2300-serien Referenshandbok för microtower-modellerna i dx2300-serien HP Compaq Business (arbets)-dator Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Minnesmoduler. Användarhandbok

Minnesmoduler. Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Referenshandbok för maskinvara HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell)

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Dokumentets artikelnummer: 376292-101 November 2004 Denna bok innehåller grundläggande information för uppgradering

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 407948-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk Byta ut hårddisken..............................

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Minnesmoduler. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn.

Minnesmoduler. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn. Minnesmoduler Dokumentartikelnummer: 430355-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn. Innehåll Lägga till en minnesmodul till platsen för expansionsminnesmodul..........................

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7400 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7400 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7400 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7400

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D500 DESKTOP

Din manual HP COMPAQ EVO D500 DESKTOP Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D500 DESKTOP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq dx7400-serien Microtower-modeller

Referenshandbok HP Compaq dx7400-serien Microtower-modeller Referenshandbok HP Compaq dx7400-serien Microtower-modeller Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft, Windows

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 7750 färglaserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 7750 färglaserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Grafikkort. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Grafikkort. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Grafikkort AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Referenshandbok Mikrotower-modell Compaq Evo-datorer

Referenshandbok Mikrotower-modell Compaq Evo-datorer b Referenshandbok Mikrotower-modell Compaq Evo-datorer Dokumentets artikelnummer: 274620-101 Maj 2002 Denna bok innehåller grundläggande information om hur du uppgraderar denna typ av datorer. 2002 Compaq

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare PåSvenska Hårddisk AppleCare Instruktioner för byte Följ de här instruktionerna noga. Om instruktionerna inte följs finns risk för att utrustningen skadas och att garantin inte gäller. Byte av en ATA-hårddisk

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Small Form Factor Model (modell med liten formfaktor)

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Small Form Factor Model (modell med liten formfaktor) Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Small Form Factor Model (modell med liten formfaktor) Dokumentets artikelnummer: 376293-102 Mars 2004 Denna bok innehåller grundläggande information

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Konfigureringshandbok (F10) för dx7500- modeller HP Compaq Business (arbets)-dator

Konfigureringshandbok (F10) för dx7500- modeller HP Compaq Business (arbets)-dator Konfigureringshandbok (F10) för dx7500- modeller HP Compaq Business (arbets)-dator Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Referenshandbok. Microtower-datorer i HP Elite 7100-serien

Referenshandbok. Microtower-datorer i HP Elite 7100-serien Referenshandbok Microtower-datorer i HP Elite 7100-serien Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Microsoft,

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S Handbok Sladdlös skruvdragare SFAA0360S SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Referenshandbok Compaq Evo persondatorer, bordsmodell

Referenshandbok Compaq Evo persondatorer, bordsmodell Referenshandbok Compaq Evo persondatorer, bordsmodell Dokumentets artikelnummer: 243850-102 Januari 2002 Denna bok innehåller grundläggande information om hur du uppgraderar denna typ av datorer. Å VARNING:

Läs mer

Referenshandbok HP Business Desktops [stationära arbetsdatorer] dx5150 Small Form Factor model [modell med liten formfaktor]

Referenshandbok HP Business Desktops [stationära arbetsdatorer] dx5150 Small Form Factor model [modell med liten formfaktor] Referenshandbok HP Business Desktops [stationära arbetsdatorer] dx5150 Small Form Factor model [modell med liten formfaktor] Dokumentets artikelnummer: 373997-102 Mars 2005 Denna bok innehåller grundläggande

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Small Form Factor Business PC och HP Z200 Small Form Factor Workstation

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Small Form Factor Business PC och HP Z200 Small Form Factor Workstation Referenshandbok för maskinvara HP Compaq 8100 Elite Small Form Factor Business PC och HP Z200 Small Form Factor Workstation Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR

Din manual HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar PN: 92P1526 ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du valt att köpa en IBM ThinkPad i G40-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Januari 2007

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Januari 2007 Enheter Dokumentartikelnummer: 419583-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 IDE-enhetslampa 3 Hårddisk HP Mobile Data

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq Business PC [arbets-pc] dc7600 Convertible Minitower [konvertibelt minitorn]

Referenshandbok HP Compaq Business PC [arbets-pc] dc7600 Convertible Minitower [konvertibelt minitorn] Referenshandbok HP Compaq Business PC [arbets-pc] dc7600 Convertible Minitower [konvertibelt minitorn] Dokumentets artikelnummer: 384568-101 Maj 2005 Denna bok innehåller grundläggande information för

Läs mer

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141,

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och 8778 Modell 8779, 8818, 8819 och 9217 Modell 9218 och

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP RP9 G1 Butiksdatasystem

Referenshandbok för maskinvara. HP RP9 G1 Butiksdatasystem Referenshandbok för maskinvara HP RP9 G1 Butiksdatasystem Copyright 2015 HP Development Company, L.P. ENERGY STAR är en registrerad märkning som ägs av amerikanska myndigheter. Microsoft och Windows är

Läs mer

Aurora R6. Vätskekylningsmodul. Regleringsmodell: D23M Regleringstyp: D23M001

Aurora R6. Vätskekylningsmodul. Regleringsmodell: D23M Regleringstyp: D23M001 Aurora R6 Vätskekylningsmodul Regleringsmodell: D23M Regleringstyp: D23M001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta

Läs mer

Referenshandbok HP rp3000

Referenshandbok HP rp3000 Referenshandbok HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Lenovo 3000 J Series Första utgåvan (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Konfigureringshandbok (F10) Datorer i HP Elite 7000 MT-serien

Konfigureringshandbok (F10) Datorer i HP Elite 7000 MT-serien Konfigureringshandbok (F10) Datorer i HP Elite 7000 MT-serien Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft, Windows

Läs mer

Referenshandbok dc5700-serien Small Form Factor Model(modell med liten formfaktor)

Referenshandbok dc5700-serien Small Form Factor Model(modell med liten formfaktor) Referenshandbok dc5700-serien Small Form Factor Model(modell med liten formfaktor) HP Compaq Business (arbets)-dator Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

XPS 15 Ägarens handbok

XPS 15 Ägarens handbok XPS 5 Ägarens handbok Datormodell: XPS 9530 Regleringsmodell: P3F Regleringstyp: P3F00 Anmärkningar, viktigt och varningar ANMÄRKNING: Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Referenshandbok dc5750-serien Small Form Factor Model (modell med liten formfaktor)

Referenshandbok dc5750-serien Small Form Factor Model (modell med liten formfaktor) Referenshandbok dc5750-serien Small Form Factor Model (modell med liten formfaktor) HP Compaq Business (arbets)-dator Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Din manual HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Nokia minihögtalare MD /1

Nokia minihögtalare MD /1 Nokia minihögtalare MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Konfigureringshandbok (F10) Microtowermodellerna dx2390, dx2400 och dx2420. HP Compaq Business-datorer

Konfigureringshandbok (F10) Microtowermodellerna dx2390, dx2400 och dx2420. HP Compaq Business-datorer Konfigureringshandbok (F10) Microtowermodellerna dx2390, dx2400 och dx2420. HP Compaq Business-datorer Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i det här dokumentet

Läs mer

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer