ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213"

Transkript

1 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna

2

3 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna

4 Första utgåvan (februari 2005) Copyright International Business Machines Corporation All rights reserved.

5 Innehåll Översikt v Säkerhetsinformation vid byte av CRU-delar...v Säkerhetsinformation vid byte av FRU-delar....v Fler informationsresurser v Nödvändiga verktyg vi Hantera enheter som är känsliga för statisk elektricitet vi Kapitel 1. Hitta datorns komponenter.. 1 Komponenternas placering Kontakternas placering på framsidan av datorn...2 Kontakternas placering på datorns baksida....3 Identifiera delar på systemkortet Kapitel 2. Byta ut maskinvara Ta av kåpan Ta bort och sätta tillbaka frontplattan Byta ut nätaggregatet Byta ut systemkortet Byta ut processorn Byta ut en minnesmodul Byta ut ett PCI-kort Ta bort en hårddisk Byta ut en optisk enhet Byta ut diskettenheten Byta ut tangentbordet Byta ut musen Byta ut den interna högtalaren Slutföra bytet av delar Uppdatera BIOS från en diskett Copyright IBM Corp 2005 iii

6 iv Anvisningar för byte av maskinvara

7 Översikt Den här handboken är avsedd för kunder som byter ut CRU-delar (Customer Replaceable Units) och servicetekniker som byter ut FRU-delar (Field Replaceable Units). I handboken kallas både CRU- och FRU-delar enbart delar. Handboken innehåller inte anvisningar för samtliga delar. Servicetekniker förmodas kunna byta ut kablar, kontakter och vissa mekaniska delar utan steg-för-steganvisningar. Handboken innehåller anvisningar för byte av följande delar: v Strömförsörjning v Systemkort v Processor v Minnesmoduler v PCI-kort v Hårddisk v optisk enhet v Diskettenhet v tangentbord v Mus v Intern högtalare Säkerhetsinformation vid byte av CRU-delar Öppna inte datorn och påbörja inte några reparationer innan du har läst avsnittet Säkerhetsanvisningar i handboken Översikt som följer med datorn. Om du inte längre har kvar ditt exemplar av handboken Översikt kan du hämta den från webbadressen: Säkerhetsinformation vid byte av FRU-delar Utför inga reparationer innan du har läst Viktig säkerhetsinformation i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn. Du kan hämta HMM på webbadressen: Fler informationsresurser Om du är ansluten till Internet kan du lätt ta del av den senaste informationen om datorn på webben. Du kan hitta följande information: v Anvisningar för borttagning och installation av CRU-delar (delar som du kan installera själv) v Publikationer v Felsökningsinformation v Information om reservdelar v Drivrutiner och andra filer som kan hämtas v Länkar till andra informationskällor Copyright IBM Corp 2005 v

8 Skriv följande adress i webbläsaren: Nödvändiga verktyg Vid byte av vissa delar i datorn kan du behöva en vanlig rak skruvmejsel eller en stjärnskruvmejsel. För vissa delar krävs extra verktyg. Hantera enheter som är känsliga för statisk elektricitet Statisk elektricitet är visserligen ofarlig för oss men den kan allvarligt skada datorkomponenter. När du byter ut en del får du inte öppna det antistatiska paketet som innehåller den nya delen innan den defekta CRU-delen har tagits bort från datorn och du är klar att installera den nya delen. När du hanterar tillbehör och andra datorkomponenter bör du vidta följande säkerhetsåtgärder för att undvika skador från statisk elektricitet. v Rör dig inte mer än nödvändigt.rörelser kan orsaka statisk elektricitet. v Hantera alltid datorns delar och komponenter varsamt. Håll alltid kort, minnesmoduler, systemkort och processorer i kanterna. Vidrör aldrig exponerade ledningar. v Se till att ingen annan rör delarna eller de andra komponenterna. v Innan du byter ut en del håller du det antistatiska paketet som innehåller delen mot metallocket till en kortplats eller mot någon annan omålad metallyta på datorn i minst två sekunder. Det utjämnar skillnaden i den statiska elektriciteten mellan datorn, förpackningen och din kropp. v Om det är möjligt ska du ta ut den nya delen ur det antistatiska paketet och installera den direkt, utan att lägga delen ifrån dig. Om det inte är möjligt, placerar du det antistatiska paketet på en plan, slät yta. Placera sedan delen ovanpå paketet. v Placera inte delen på datorn eller på någon annan yta av metall. vi Anvisningar för byte av maskinvara

9 Kapitel 1. Hitta datorns komponenter Komponenternas I det här kapitlet finns bilder som hjälper dig att hitta olika kontakter, reglage och komponenter i datorn. Anvisningar för hur du tar bort kåpan finns i Ta av kåpan på sidan 5. placering Den här bilden hjälper dig att hitta de olika delarna i datorn. 1 optisk enhet 2 Minnesmoduler 3 Strömförsörjning 4 Hårddisk 5 Kontakt för PCI-kort 6 PCI-kort som tillbehör 7 Systemkort 8 Intern högtalare 9 Diskettenhet Copyright IBM Corp

10 Kontakternas placering på framsidan av datorn I det här avsnittet beskrivs olika yttre kontakter där du kan ansluta externa enheter IEEE 1394-port 4 Mikrofoningång 2 USB-port 5 Uttag för hörlurar 3 USB-port 2 Anvisningar för byte av maskinvara

11 Kontakternas placering på datorns baksida Följande bild visar vilka kontakter som finns på baksidan av datorn. 1 Lysdioder för felsökning av 11 USB-portar (2) nätaggregatet 2 Spänningsomkopplare 12 Standardkontakt för tangentbord 3 Strömbrytare 13 Kontakt för PCI Express-kort (x16) (vissa modeller) 4 Linjeingång för ljud 14 Kontakt för PCI-kort 5 Ljudutgång 15 Kontakt för PCI-kort 6 Mikrofoningång 16 Kontakt för PCI Express-kort (x1) 7 Serieport (COM 1) 17 Standardkontakt för mus 8 Parallellport 18 Ethernetport 9 Port för VGA-bildskärm 19 Serieport (COM 2) (vissa modeller) 10 USB-portar (2) Kapitel 1. Hitta datorns komponenter 3

12 Identifiera delar på systemkortet Systemkortet, som ibland kallas moderkortet eller planar på engelska, är datorns huvudkretskort.det innehåller grundläggande funktioner och kan hantera ett antal olika enheter. På bilden ser du var de olika delarna finns på systemkortet. 1 Högtalarkontakt 12 Kontakt för PCI-kort 2 Minneskontakt 4 13 Kontakt för PCI-kort 3 Minneskontakt 3 14 Serieport (COM 2) 4 Minneskontakt 2 15 Kontakt för PCI Express-kort (x1) 5 Minneskontakt 1 16 Bygel för återställning/rensning av CMOS-minnet 6 Frontpanelskontakt 17 Batteri 7 Strömkontakt 18 Kontakt för processorns fläkt 8 PATA 1 IDE-kontakt 19 Processor 9 Kontakt för systemfläkt 20 Processorns kylfläns 10 SATA IDE-kontakter (4) 21 Strömkontakt (12 V) 11 Kontakt för PCI Express-kort (x16) 22 Kontakt för diskettenhet 4 Anvisningar för byte av maskinvara

13 Kapitel 2. Byta ut maskinvara Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM går du till Ta av kåpan Viktigt Stäng av datorn och låt den svalna i tre till fem minuter innan du tar av kåpan. 1. Ta ut alla medier (disketter, CD-skivor och kassetter) ur enheterna, stäng av operativsystemet och alla anslutna enheter. 2. Koppla loss alla nätsladdar från vägguttagen. 3. Koppla bort alla kablar och sladdar som är anslutna till datorn. Det gäller nätsladdar, signalkablar och eventuella specialkablar. Se Kontakternas placering på framsidan av datorn på sidan 2 och Kontakternas placering på datorns baksida på sidan Ta bort lås, t.ex. hänglås och Kensington-lås, som håller fast kåpan. 5. Tryck på spärrknappen på höger sida av kåpan, dra kåpan bakåt och lyft bort den. Anvisningar för hur du sätter tillbaka kåpan finns i Slutföra bytet av delar på sidan 31. Copyright IBM Corp

14 Ta bort och sätta tillbaka frontplattan 1. Ta av datorkåpan. Se Ta av kåpan på sidan Lossa frontplattan från ramen genom att trycka på den blå knappen överst på ramen och dra frontplattan utåt (se plattan). Byta ut nätaggregatet 3. När du ska sätta tillbaka frontplattan riktar du in flikarna i nederkanten på plattan mot motsvarande hål på ramen. Vicka på plattan tills den kommit i rätt läge på ramen. 4. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan 31 Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM går du till Du behöver en skruvmejsel med rakt blad. 1. Ta av datorkåpan. Se Ta av kåpan på sidan Koppla loss nätaggregatets kontakter från alla enheter. 6 Anvisningar för byte av maskinvara

15 3. Dra den blå låshaken 1 åt åt vänster och dra det blå handtaget 2 utåt. Sväng hårddisken utåt i det helt öppna läget (se bilden). 4. Koppla loss nätaggregatets kablar 1 och 2 från systemkortet. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 7

16 5. Skruva loss de fyra skruvar på baksidan av kåpan som håller nätaggregatet på plats. 6. Tryck metallhållaren inuti kåpan inåt och ta bort nätaggregatet från datorn. 7. Installera det nya nätaggregatet i datorn genom att passa in skruvhålen i aggregatet mot skruvhålen i datorns ram. Anm: Använd endast de skruvar som följer med. 8. Sätt i och dra åt de fyra skruvarna som håller fast nätaggregatet på den bakre delen av ramen. 9. Anslut kablarna från nätaggregatet till systemkortet. För mer information se Identifiera delar på systemkortet på sidan Anslut nätaggregatets kontakter till enheterna. 8 Anvisningar för byte av maskinvara

17 11. Tryck på den blå låshaken 1 och sväng hårddisken inåt tills den hamnar på plats. 12. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan 31. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 9

18 Byta ut systemkortet Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM går du till 1. Ta av datorkåpan. Se Ta av kåpan på sidan Lägg datorn på sidan så att du lättare kommer åt systemkortet. 3. Lägg på minnet var alla kablarna är anslutna på systemkortet. Du måste kunna sätta tillbaka dem på rätt ställe igen efter det att du har installerat det nya systemkortet. I Identifiera delar på systemkortet på sidan 4 finns information om var kablarna sitter. Viktigt Lägg på minnet hur kablarna är dragna. Det är viktigt att du drar kablarna på samma sätt när du installerar det nya systemkortet. 4. Koppla bort alla kablar och sladdar från systemkortet. 5. Ta bort luftgallret genom att trycka på fliken och dra upp gallret. 6. Ta bort alla PCI-kort. Se Byta ut ett PCI-kort på sidan Anvisningar för byte av maskinvara

19 7. Ta bort skruvarna 1 till och med Skjut systemkortet mot datorns framsida så att det lossar från monteringsflikarna och du kan lyfta ut det. 9. Placera det trasiga systemkortet bredvid det nya systemkortet på en ren och plan yta. 10. Ta bort alla minnesmoduler från det trasiga systemkortet och installera dem i motsvarande kontakt på det nya systemkortet. Se Byta ut en minnesmodul på sidan 19.Gå tillbaka till det här steget när du har installerat minnesmodulerna. 11. Ta bort kylflänsen från det trasiga systemkortet och installera det på det nya systemkortet. Utför stegen 5 på sidan 14 till och med 14 på sidan 18. Gå tillbaka till det här steget när du har installerat processorn. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 11

20 12. Installera det nya systemkortet i datorn genom att passa in hålen i metallplattan på undersidan av systemkortet med flikarna på datorns ram. Viktigt Var noga med att passa in metallplattan på systemkortets undersida mot flikarna i datorns ram. Annars kan systemkortet skadas när du sätter i skruvarna. 13. Passa in de sju skruvhålen mot fästhålen och sätt dit skruvarna. 14. Installera alla kort igen. Se Byta ut ett PCI-kort på sidan Dra fläktkabeln genom skåran i luftgallrets sida. Installera sedan om luftgallret genom att passa in flikarna i hålen i chassit. Tryck ned luftgallret tills det sitter på plats. 16. Sätt tillbaka alla kablar du kopplade loss från systemkortet. Kontrollera att alla kablar är rätt dragna. Se Identifiera delar på systemkortet på sidan 4 för var kablarna ska sitta. 17. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan Anvisningar för byte av maskinvara

21 Byta ut processorn Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM går du till Viktigt Låt datorn vara avstängd i minst en timme innan du tar bort processorn. På så sätt hinner det värmeledande materialet mellan processorn och kylflänsen svalna. Viktigt Med en ny processor följer också en ny kylfläns och en vakuumpenna. Du måste använda den nya kylflänsen med den nya processorn. Om du använder den gamla kylflänsen med den nya processorn, kan datorn ibland överhettas och stängas av. Viktigt Undvik att röra vid processorn med händerna, och undvik att röra vid processorns kontakter. Ta bort och installera processorn med hjälp av vakuumpennan. Rör bara vid sidorna om du måste röra vid processorn. 1. Ta av datorkåpan. Se Ta av kåpan på sidan Lägg datorn på sidan. 3. Ta bort luftgallret genom att trycka på fliken och dra upp gallret. 4. Koppla bort fläktkabeln från systemkortet. Gör en anteckning om var kabelkontakten sitter på systemkortet. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 13

22 5. Vrid spaken 1 som håller fast kylflänsen tills den är i helt upprätt läge. Ta bort kylflänsen 2 från systemkortet genom att försiktigt lyfta den uppåt och bort från systemkortet. Anm: Om du byter ut ett trasigt systemkort måste du installera om samma kylfläns. Placera kylflänsen försiktigt på sidan på en ren och slät yta så att materialet på undersidan inte kommer i kontakt med ytan och smutsas ned. 6. Loss låsspärren 2 som håller processorn 1 på plats och sväng processorhållaren 3 tills den är i helt öppet läge. 14 Anvisningar för byte av maskinvara

23 7. Använd vakuumpennan 1 och ta bort processorn från kontakten på systemkortet genom att lyfta den rakt upp och ut ur sockeln. Viktigt Rör inte vid guldkontakterna på processorns undersida. Rör bara vid sidorna om du måste röra vid processorn. Anmärkningar: a. Se efter åt vilket håll skårorna 1 på processorn går. Det är viktigt när du sätter tillbaka processorn på systemkortet. * XXXXXXXXX* b. Tappa inte något på processorns sockel medan den är öppen. Stiften i sockeln måste hållas rena. 8. Se till att processorns hållare är helt öppen. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 15

24 9. Lossa locket 3 som skyddar guldkontakterna på processorn 2 men ta inte bort det. Lyft upp processorn med hjälp av vakuumpennan 1 och ta bort locket helt. * XXXXXXXXX* 10. Placera processorn så att skårorna på processorn sitter rätt i förhållande till flikarna på processorsockeln. Viktigt För att kontakterna på processorn inte ska skadas, får du inte luta processorn när du installerar den i sockeln. 16 Anvisningar för byte av maskinvara

25 11. Sänk ned processorn rakt ned i sockeln med hjälp av vakuumpennan 1. Anm: Installera det svarta skyddslocket som du tog bort från den nya mikroprocssern på den trasiga processorn när installationen är klar. 12. Sväng hållarplåten 3 till stängt läge och sväng låsspärr 2 så att processorn 1 låses fast. Kontrollera att låsspaken har fäst i den flik som håller processorn på plats. Anm: Om du byter ut systemkortet finns det ett svart skyddslock på hållaren som skyddar processorsockeln. Ta bort locket när du stänger processorhållaren. Placera det svarta skyddslocket på hållaren till den trasiga processorn. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 17

26 13. Skjut kylflänsen 2 i rätt läge över processorn. Sänk ned spärren 1 som håller kylflänsen på plats. Anm: Om du byter ut ett trasigt systemkort använder du den kylfläns som du tog bort tidigare. 14. Om du byter ut systemkortet fortsätter du med steg 12 på sidan 12. Om du byter ut enbart processorn fortsätter du med nästa steg. 15. Dra fläktkabeln genom skåran i luftgallrets sida. Installera sedan om luftgallret genom att passa in flikarna i hålen i chassit. 16. Anslut fläktkabeln till systemkortet. 17. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan Anvisningar för byte av maskinvara

27 Byta ut en minnesmodul Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM går du till 1. Ta av datorkåpan. Se Ta av kåpan på sidan Leta reda på minneskontakterna. Se Komponenternas placering på sidan Öppna klämmorna och lyft ut minnesmodulen ur kontakten. 4. Passa in skåran på de nya minnesmodulen 1 mot kontakten 2 på systemkortet. Tryck minnesmodulen rakt ned i kontakten tills klämmorna stängs. 5. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan 31. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 19

28 Byta ut ett PCI-kort Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM går du till 1. Ta av datorkåpan. Se Ta av kåpan på sidan Tryck på den blå kortspärren så som visas och vrid den till öppet läge. 3. Ta bort kortet genom att dra det rakt ut ur kortkontakten. 4. Installera det nya kortet i samma kortkontakt. Kontrollera att kortet sitter ordentligt fast i kortkontakten. 20 Anvisningar för byte av maskinvara

29 5. Sväng kortspärren till låst läge så att korten hålls på plats. 6. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan 31. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 21

30 Ta bort en hårddisk Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av Översikt eller HMM går du till webbadressen Viktigt Med den nya hårddisken följer också en räddningsskiva (Product Recovery CD). Räddningsskivan gör det möjligt att återställa innehållet på hårddisken till samma tillstånd som när datorn levererades från fabriken. Mer information om att återställa fabriksinstallerade program finns i avsnittet Återställa program i handboken Översikt. 1. Ta av datorkåpan. Se Ta av kåpan på sidan Dra i den blå låshaken 1 och sväng ut enhetsfacket (se bilden), 3. Koppla loss signalkablar och nätsladdar från hårddisken. 22 Anvisningar för byte av maskinvara

31 4. Dra ut hårddisken ur facket genom att dra i det blå handtaget. 5. Ta bort den trasiga hårddisken från den blå hållaren genom att böja ut hållaren. 6. Installera den nya hårddisken i den blå hållaren genom att böja ut hållaren och passa in stiften 1 genom 4 på hållaren mot hålen i hårddisken. Rör inte vid kretskortet 5 på hårddiskens undersida. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 23

32 7. För in den nya hårddisken i hårddiskfacket med kretskortet nedåt. 8. Anslut nät- och signalkablarna till den nya hårddisken. Se Identifiera delar på systemkortet på sidan Tryck på den blå fliken 1 så att enheten svängs in i datorn. Dra kablarna så att enhetsfacket kan skjutas in helt. 10. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan Anvisningar för byte av maskinvara

33 Byta ut en optisk enhet Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM, går du till webbadressen 1. Ta av datorkåpan. Se Ta av kåpan på sidan Koppla loss signalkablar och nätsladdar från baksidan av den trasiga enheten. 3. Lossa enheten genom att trycka på den blå låsspärren på enhetens sida och dra den utåt mot datorns framsida. 4. Ta bort hållaren från den trasiga enheten och installera hållaren på den nya enheten. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 25

34 5. Skjut in den optiska enheten i facket tills den kommer på rätt plats. 6. Anslut signal- och nätkablar till enheten. 7. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan Anvisningar för byte av maskinvara

35 Byta ut diskettenheten Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM går du till 1. Ta av datorkåpan. Se Ta av kåpan på sidan Ta bort frontplattan. Se Ta bort och sätta tillbaka frontplattan på sidan Koppla loss signal- och nätkablar från den trasiga diskettenhetens baksida. 4. Lossa enheten genom att trycka på den blå låsspärren på enhetens sida och dra den utåt mot datorns framsida. 5. Ta bort hållaren från den trasiga enheten och installera hållaren på den nya enheten. 6. Skjut in diskettenheten i facket tills den snäpper på plats. 7. Anslut signal- och nätkablar till enheten. 8. Installera den nya frontplattan genom att rikta in flikarna på plattans nedre kant mot motsvarande håll på datorns ram. Vicka på plattan tills den kommit i rätt läge på ramen. 9. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan 31. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 27

36 Byta ut tangentbordet Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM, går du till webbadressen 1. Ta ut alla medier (disketter, CD-skivor eller kassetter) från enheterna, stäng av datorn och koppla loss alla anslutna enheter. 2. Koppla loss alla nätsladdar från vägguttagen. 3. Leta reda på tangentbordskontakten. Se Kontakternas placering på datorns baksida på sidan 3 och Kontakternas placering på framsidan av datorn på sidan 2. Tangentbordet kan vara anslutet till standardkontakten 1 på datorns baksida eller till en USB-port 2 på datorns fram- eller baksida. Leta reda på tangentbordskontakten. 4. Koppla bort det trasiga tangentbordets kabel från datorn och anslut kabeln till det nya tangentbordet i samma kontakt. 5. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan Anvisningar för byte av maskinvara

37 Byta ut musen Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM, går du till webbadressen 1. Ta ut alla medier (disketter, CD-skivor eller kassetter) från enheterna, stäng av datorn och koppla loss alla anslutna enheter. 2. Koppla loss alla nätsladdar från vägguttagen. 3. Leta reda på muskontakten. Se Kontakternas placering på datorns baksida på sidan 3 och Kontakternas placering på framsidan av datorn på sidan 2. Musen kan vara ansluten till standardkontakten 1 på datorns baksida eller till en USB-port 2 på datorns fram- eller baksida. Leta reda på muskontakten. 4. Koppla bort den trasiga musens kabel från datorn och anslut kabeln till den nya musen i samma kontakt. 5. Gå till Slutföra bytet av delar på sidan 31. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 29

38 Byta ut den interna högtalaren Viktigt! Öppna inte datorn och påbörja inte reparationer innan du har läst avsnittet Viktig säkerhetsinformation i handboken Översikt som följde med datorn eller i handboken Hardware Maintenance Manual (HMM) för datorn.om du vill hämta exemplar av handböckerna Översikt eller HMM går du till 1. Ta av datorkåpan. Se Ta av kåpan på sidan Information om var den interna högtalaren sitter finns i Komponenternas placering på sidan Koppla loss högtalarkabeln från systemkortet. Se Identifiera delar på systemkortet på sidan Dra högtalaren 1 nedåt så att den lossnar från flikarna som håller den på plats. 5. Passa in den nya högtalaren och skjut den uppåt så att den hålls på plats av metallflikarna. 6. Anslut högtalarens kabel till systemkortet. Se Identifiera delar på systemkortet på sidan Gå till Slutföra bytet av delar på sidan Anvisningar för byte av maskinvara

39 Slutföra bytet av delar Efter att du har bytt ut en trasig del sätter du tillbaka alla delar som du tagit bort under installationen, sätter på datorns kåpa och ansluter alla kablar, t.ex. nätsladdar och telefonkabel. Beroende på vad du har installerat kan du också behöva bekräfta den uppdaterade informationen i inställningsprogrammet Setup Utility. Se Starta inställningsprogrammet i handboken Översikt. Så här slutför du installationen: 1. Kontrollera att du har satt tillbaka alla delar på rätt sätt och att det inte finns några verktyg eller lösa skruvar kvar i datorn. I Komponenternas placering på sidan 1 finns information om var de olika komponenterna ska sitta. 2. Ta bort kablar som ligger i vägen när du ska sätta tillbaka datorkåpan. 3. Placera kåpan på ramen så att skenorna längst ned på kåpan passar in i uttagen. Tryck sedan på datorkåpan tills den låses på plats. Kapitel 2. Byta ut maskinvara 31

40 4. Anslut de externa kablarna. Anslut nätsladden till datorn och sedan till ett ordentligt jordat eluttag. Se Kontakternas placering på framsidan av datorn på sidan 2 och Kontakternas placering på datorns baksida på sidan Om du byter ut systemkortet måste du uppdatera BIOS-inställningarna. Se Uppdatera BIOS från en diskett. 6. Om du vill uppdatera konfigurationen, går du till Starta inställningsprogrammet i handboken Översikt, som följde med datorn. Uppdatera BIOS från en diskett Viktigt Starta inställningsprogrammet och visa systeminformationen. Se Starta inställningsprogrammet i översikten. Om serienumret och datorns typ/modell i huvudmenyn inte överensstämmer med det som står på datoretiketten, måste du uppdatera BIOS och ändra serienumret och datorns typ/modell. Gör följande för att uppdatera BIOS via en diskett: 1. Mata in en diskett för uppdatering av systemprogrammet i datorns diskettenhet (enhet A).Uppdateringar av systemprogrammen finns på webbadressen: 2. Starta datorn.om datorn är på måste du stänga av den och starta den igen-.uppdateringen börjar. 3. När du ombeds att välja språk, trycker du på motsvarande siffra på tangentbordet. Tryck sedan på Enter. 4. När du ombeds att ändra serienumret, trycker du på Y. 5. Ange datorns serienummer (sju tecken) och tryck på Enter. 6. När du ombeds att ändra datorns typ/modell, trycker du på Y. 7. Ange datorns typ/modell (sju tecken) och tryck på Enter. 8. Installera uppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen. 32 Anvisningar för byte av maskinvara

41

42 PN: 39J7750 (1P) P/N: 39J7750

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257

Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Användarhandbok Typ 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 Typ 2256, 2257 Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

Dell OptiPlex 755 Användarhandbok

Dell OptiPlex 755 Användarhandbok Dell OptiPlex 755 Användarhandbok Modeller: DCTR, DCNE, DCSM och DCCY www.dell.com support.dell.com Varningar och upplysningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att

Läs mer

Dell Inspiron 660s Ägarens handbok

Dell Inspiron 660s Ägarens handbok Dell Inspiron 660s Ägarens handbok Datormodell: Inspiron 660s Regleringsmodell: D06S Regleringstyp: D06S001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa

Läs mer

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa följande: v Säkerhets- och garantiinformation som

Läs mer

ThinkPad T60 Service och felsökning

ThinkPad T60 Service och felsökning ThinkPad T60 Service och felsökning Innehåller: v Introduktion till andra informationskällor v Viktiga tips om skötseln av datorn v Testning och felsökning v Återställningsalternativ v Hjälp och service

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Lenovo Användarhandbok

Lenovo Användarhandbok Lenovo Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovo Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten används. Vissa

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Pro är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Pro är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Pro är som gjorda för varandra. Välkommen till MacBook Pro. www.apple.com/se/macbookpro Inbyggd FaceTime- HD-kamera Ring videosamtal till en ny ipad, iphone, ipod touch eller

Läs mer

C910. Installationshandbok. oktober 2001. www.lexmark.com

C910. Installationshandbok. oktober 2001. www.lexmark.com C910 Installationshandbok oktober 2001 www.lexmark.com Utgåva: oktober 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot lokal lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL INC. TILLHANDAHÅLLER

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

MX810 Series. Användarhandbok. Maskintyp(er): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Användarhandbok. Maskintyp(er): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Användarhandbok Augusti 2014 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innehåll 2 Innehåll Säkerhetsinformation...7 Lär dig mer om skrivaren...9 Hitta information om skrivaren...9

Läs mer

C734 och C736-serier. Användarhandboken. Maskintyp(er): 5 026 Modell(er): 210, 230, 280, 410, 430, 480

C734 och C736-serier. Användarhandboken. Maskintyp(er): 5 026 Modell(er): 210, 230, 280, 410, 430, 480 C734 och C736-serier Användarhandboken Mars 2012 www.lexmark.com Maskintyp(er): 5 026 Modell(er): 210, 230, 280, 410, 430, 480 Innehåll 2 Innehåll Säkerhetsinformation...5 Lär dig mer om skrivaren...7

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION A6000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK Upplysningar och varningar Obs! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT! Visar sådant som kan skada maskinvara eller

Läs mer

Din manual HP VECTRA VE C/XXX 7 http://sv.yourpdfguides.com/dref/886985

Din manual HP VECTRA VE C/XXX 7 http://sv.yourpdfguides.com/dref/886985 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP VECTRA VE C/XXX 7. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Dell Latitude ST Ägarens handbok

Dell Latitude ST Ägarens handbok Dell Latitude ST Ägarens handbok Regleringsmodell: T02G Regleringstyp: T02G001 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT! Indikerar

Läs mer

Personal Computer. Användarhandbok. PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285

Personal Computer. Användarhandbok. PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 Personal Computer Användarhandbok PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 Personal Computer Användarhandbok PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 IBM Anmärkning Läs den allmänna

Läs mer

X746x, X748x. Användarhandbok. Maskintyp(er): 7526 Modell(er): 576, 776

X746x, X748x. Användarhandbok. Maskintyp(er): 7526 Modell(er): 576, 776 X746x, X748x Användarhandbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7526 Modell(er): 576, 776 Innehåll 2 Innehåll Säkerhetsinformation...6 Lär dig mer om skrivaren...8 Hitta information om skrivaren...8

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Datorbygge. Guiden till datorbygge från grunden Spar pengar genom att bygga ihop din dator själv

Datorbygge. Guiden till datorbygge från grunden Spar pengar genom att bygga ihop din dator själv Datorbygge Guiden till datorbygge från grunden Spar pengar genom att bygga ihop din dator själv Utförd av: Martin Vestin Mailadress: mave0020@student.umu.se Datum: 2007-09-26 Kursansvarig: Karin Fahlquist

Läs mer