Inspiron Servicehandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspiron Servicehandbok"

Transkript

1 Inspiron Servicehandbok Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: P32E Regleringstyp: P32E001

2 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten. VIKTIGT!: VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet. VARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt är föremål för amerikansk och internationell copyrightlag och andra lagar gällande immateriell egendom. Dell och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla övriga varumärken och namn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive företag Rev. A01

3 Innehåll Innan du arbetar inuti datorn Innan du börjar...10 Säkerhetsinstruktioner...10 Rekommenderade verktyg...11 Skruvlista När du har arbetat inuti datorn Ta bort den optiska enheten...15 Procedur...15 Sätta tillbaka den optiska enheten...19 Procedur...19 Ta bort kåpan Nödvändiga förhandsåtgärder...20 Procedur...21 Sätta tillbaka baskåpan Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder...23 Ta bort batteriet Nödvändiga förhandsåtgärder...24 Procedur

4 Sätta tillbaka batteriet Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort hårddisken Nödvändiga förhandsåtgärder...27 Procedur Sätta tillbaka hårddisken...30 Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort minnesmodulerna Nödvändiga förhandsåtgärder Procedur...31 Sätta tillbaka minnesmodulerna Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort kortet för trådlös teknik...36 Nödvändiga förhandsåtgärder...36 Procedur Sätta tillbaka kortet för trådlös teknik Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort knappcellsbatteriet Nödvändiga förhandsåtgärder Procedur

5 Sätta tillbaka knappcellsbatteriet...43 Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder...43 Ta bort pekskivan Nödvändiga förhandsåtgärder...44 Procedur Sätta tillbaka pekskivan...47 Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder...47 Ta bort högtalarna Nödvändiga förhandsåtgärder...48 Procedur Sätta tillbaka högtalarna...50 Procedur...50 Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort I/O-kortet...51 Nödvändiga förhandsåtgärder Procedur...51 Sätta tillbaka I/O-kortet Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort statusindikatorkortet...54 Nödvändiga förhandsåtgärder...54 Procedur

6 Sätta tillbaka statusindikatorkortet...57 Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder...57 Ta bort den optiska enhetens mellandel...58 Nödvändiga förhandsåtgärder...58 Procedur...58 Sätta tillbaka den optiska enhetens mellandel...60 Procedur...60 Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort bildskärmsmonteringen Nödvändiga förhandsåtgärder Procedur...61 Sätta tillbaka bildskärmsenheten Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort moderkortenheten...65 Nödvändiga förhandsåtgärder Procedur...65 Sätta tillbaka moderkortenheten...70 Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort kylflänsmonteringen Nödvändiga förhandsåtgärder...72 Procedur

7 Sätta tillbaka kylflänsmonteringen Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder...74 Ta bort strömbrytarkortet...75 Nödvändiga förhandsåtgärder...75 Procedur Sätta tillbaka strömbrytarkortet...77 Procedur...77 Nödvändiga efterhandsåtgärder...77 Ta bort strömadapterporten Nödvändiga förhandsåtgärder...78 Procedur Sätta tillbaka strömadapterporten Procedur...80 Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort handledsstöd- och tangentbordsmonteringen Nödvändiga förhandsåtgärder Procedur Sätta tillbaka handledsstöd- och tangentbordsmonteringen Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder

8 Ta bort bildskärmsramen Nödvändiga förhandsåtgärder...84 Procedur Sätta tillbaka bildskärmsramen Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort bildskärmspanelen Nödvändiga förhandsåtgärder...87 Procedur Sätta tillbaka bildskärmspanelen...90 Procedur...90 Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort bildskärmsgångjärnen...91 Nödvändiga förhandsåtgärder Procedur...91 Sätta tillbaka bildskärmsgångjärnen...93 Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort kameran Nödvändiga förhandsåtgärder...94 Procedur Sätta tillbaka kameran Procedur...96 Nödvändiga efterhandsåtgärder

9 Ta bort bildskärmskabeln Nödvändiga förhandsåtgärder...97 Procedur Sätta tillbaka bildskärmskabeln Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Ta bort bildskärmens bakre kåpa och antennmonteringen Nödvändiga förhandsåtgärder Procedur Sätta tillbaka bildskärmens bakre kåpa och antennmonteringen Procedur Nödvändiga efterhandsåtgärder Uppdatera BIOS Diagnostik Få hjälp och kontakta Dell Resurser för självhjälp Kontakta Dell

10 Innan du arbetar inuti datorn OBS: Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde. Innan du börjar 1 Spara och stäng alla öppna filer samt avsluta alla öppna program. 2 Stäng av datorn. Avstängningsinstruktionen varierar beroende på vilket operativsystem som är installerat på din dator. Windows 10: Klicka eller tryck på Start Stänga av strömmen. Windows 8.1: Utgå från Start-skärmen och klicka på strömbrytarikonen: Stänga av. Windows 7: Klicka på Start Stäng av. OBS: Om du använder ett annat operativsystem finns det anvisningar för hur du stänger av datorn i operativsystemets dokumentation. 3 Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen. 4 Koppla bort alla kablar, t.ex. telefonsladdar och nätverkskablar, från datorn. 5 Koppla bort alla anslutna enheter och all ansluten kringutrustning, t.ex. tangentbord, mus och bildskärm, från datorn. 6 Ta bort eventuella mediakort och optiska skivor från datorn, om det behövs. 7 Stäng bildskärmen och vänd på datorn. Säkerhetsinstruktioner Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv. VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på regulatory_compliance. 10

11 VARNING: Koppla bort nätströmmen innan du öppnar datorkåpan eller - panelerna. När du är klar med arbetet inuti datorn, sätt tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till eluttaget. VIKTIGT!: Undvik att datorn skadas genom att se till att arbetsytan är plan och ren. VIKTIGT!: Undvik att komponenter och kort skadas genom att hålla dem i kanterna och undvika att vidröra stift och kontakter. VIKTIGT!: Utför endast reparationer och felsökningar som godkänts eller anvisats av Dells tekniska hjälpteam. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Mer information finns i säkerhetsanvisningarna som levererades med produkten eller på VIKTIGT!: Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, till exempel metallen på datorns baksida, innan du vidrör något inuti datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en olackerad metallyta för att avleda statisk elektricitet som kan skada de inbyggda komponenterna. VIKTIGT!: När du kopplar bort en kabel, fatta tag i kontakten eller dragfliken, inte i själva kabeln. Vissa kablar är försedda med kontakter med låsflikar eller vingskruvar som måste frigöras innan kabeln kopplas ifrån. När kablarna dras ur, håll dem jämnt inriktade för att undvika att några kontaktstift böjs. När kablarna kopplas in, se till att portarna och kontakterna är korrekt inriktade. VIKTIGT!: Tryck in och mata ut eventuella kort från mediekortläsaren. Rekommenderade verktyg Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används: Stjärnskruvmejsel Plastrits 11

12 Skruvlista Komponent Sitter fast i Skruvtyp Kvantitet Skruvbilld Kåpan Kåpan Kåpan Enhet med handledsstöd och tangentbord Enhet med handledsstöd och tangentbord Enhet med handledsstöd och tangentbord M2x2 Stort huvud 3 M2x4 2 M2,5x8 13 Batteriet Fläkt Enhet med handledsstöd och tangentbord Enhet med handledsstöd och tangentbord M2x3 4 M2,5x5 1 Hårddisk Hårddiskhållare M3x3 4 Hårddiskhållare Kylflänsmonteri ng Enhet med handledsstöd och tangentbord M2,5x5 3 Moderkortenhet M2x3 3 Gångjärnshållare Bildskärmens bakre kåpa och antennmontering Gångjärnshållare Handledsstödsoch tangentbordsmo ntering M2,5x4 8 M2,5x5 4 12

13 Komponent Sitter fast i Skruvtyp Kvantitet Skruvbilld Gångjärn (LCDsidan) I/O-kort Optisk enhetshållare Bildskärmens bakre kåpa och antennmontering Enhet med handledsstöd och tangentbord M2x3 2 M2,5x5 1 Optisk enhet M2x3 2 Optiska enhetens mellandel Panel Nätadapterport Strömbrytarkort et Enhet med handledsstöd och tangentbord Bildskärmens bakre kåpa och antennmontering Enhet med handledsstöd och tangentbord Enhet med handledsstöd och tangentbord Moderkortenhet Enhet med handledsstöd och tangentbord Styrplatta Styrplattans fäste Fäste för trådlöst kort Enhet med handledsstöd och tangentbord Enhet med handledsstöd och tangentbord M2x2 Stort huvud 2 M2x3 4 M2x3 1 M2x3 1 M2x3 3 M2x2 4 M2x2 3 Moderkortenhet M2x3 1 13

14 När du har arbetat inuti datorn VIKTIGT!: Kvarglömda och lösa skruvar inuti datorn kan allvarligt skada datorn. 1 Sätt tillbaka alla skruvar och kontrollera att inga lösa skruvar finns kvar inuti datorn. 2 Anslut eventuella externa enheter, kringutrustning och kablar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades. 3 Sätt tillbaka eventuella mediakort, skivor och andra delar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades. 4 Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen. 5 Starta datorn. 14

15 Ta bort den optiska enheten VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Ta bort skruven som håller fast den optiska enhetsmonteringen i handledsstödsoch tangentbordsmonteringen. 2 Använd en plastrits och tryck ut den optiska enheten genom kortplatsen för att lossa den optiska enheten ur enhetsfacket. 15

16 3 Skjut ut den optiska enheten ur dockan för den optiska enheten. 1 optisk enhetsmontering 2 handledsstöds- och tangentbordsmontering 3 M2x4 skruv 4 plastrits 4 Ta bort skruvarna som håller fast fästet för den optiska enheten i den optiska enheten. 16

17 5 Ta bort hållaren för den optiska enheten. 1 optisk enhet 2 M2x3 skruvar (2) 3 optisk enhetshållare 17

18 6 Dra i den optiska enhetens infattning försiktigt så att den lossnar från den optiska enheten. 1 ram för optisk enhet 2 optisk enhet 3 flikar (3) 18

19 Sätta tillbaka den optiska enheten VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Rikta in flikarna på ramen för den optiska enheten med öppningarna på den optiska enheten och sätt ramen på plats. 2 Justera in skruvhålen på fästet för den optiska enheten med skruvhålen på den optiska enheten. 3 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast fästet för den optiska enheten i den optiska enheten. 4 Skjut in den optiska enheten i enhetsfacket. 5 Rikta in skruvhålen på fästet för den optiska enheten med skruvhålet på baskåpan. 6 Sätt tillbaka skruven som håller fast den optiska enheten på kåpan. 19

20 Ta bort kåpan VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder Ta bort den optiska enheten. 20

21 Procedur 1 Ta bort skruvarna som håller fast baskåpan i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 M2x4 skruv 2 kåpa 3 M2x2 skruvar (3) 4 M2,5x8 skruvar (13) 2 Använd en plastrits och bänd av baskåpan med början i det övre vänstra hörnet på datornbasen. 21

22 3 Lyft av baskåpan från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen vid en vinkel. 1 kåpan 22

23 Sätta tillbaka baskåpan VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Skjut in flikarna på bashöljet i spåren på handledsstödet och tangentbordsmonteringen och snäpp fast bashöljet på plats. 2 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast bashöljet i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. Nödvändiga efterhandsåtgärder Sätt tillbaka den optiska enheten. 23

24 Ta bort batteriet VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. Procedur 1 Ta bort skruvarna som håller fast batteriet i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 2 Koppla bort batterikabeln från moderkortet. 24

25 3 Lyft av batteriet från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 batterikabel 2 M2x3 skruvar (4) 3 handledsstöds- och tangentbordsmontering 4 batteriet 25

26 Sätta tillbaka batteriet VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Rikta in skruvhålen på fläkten mot skruvhålen på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 2 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast batteriet i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 3 Anslut batterikabeln till moderkortet. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka kåpan. 2 Sätt tillbaka den optiska enheten. 26

27 Ta bort hårddisken. VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på VIKTIGT!: Hårddiskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar hårddisken. VIKTIGT!: Undvik dataförlust genom att inte ta bort hårddisken medan datorn är i strömsparläge eller är påslagen. Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. Procedur 1 Lyft spärren och koppla bort hårddiskkabeln från moderkortet. 2 Ta bort skruvarna som håller fast hårddiskmonteringen i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 27

28 3 Lyft av hårddiskmonteringen från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 hake 2 hårddiskkabel 3 handledsstöds- och tangentbordsmontering 5 M2,5 x 5-skruvar (3) 4 hårddiskmontering 4 Ta bort skruvarna som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken. 28

29 5 Lyft ut hårddisken från hårddiskhållaren. 1 hårddisk 2 hårddiskhållare 3 M3 x 3-skruvar (4) 6 Koppla loss medlingskortet (interposer) från hårddisken. 1 mellandel 2 hårddisk 29

30 Sätta tillbaka hårddisken VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på VIKTIGT!: Hårddiskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar hårddisken. Procedur 1 Anslut medlingskortet (interposer) till hårddisken. 2 Rikta in skruvhålen på hårddiskhållaren med skruvhålen på hårddisken. 3 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken. 4 Placera hårddiskmonteringen på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen och rikta in skruvhålen på hårddiskmonteringen med skruvhålen på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 5 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast hårddiskmonteringen i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 6 Skjut in hårddiskkabeln i kontakten på moderkortet och stäng haken så att kabeln sitter fast. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka batteriet. 2 Sätt tillbaka kåpan. 3 Sätt tillbaka den optiska enheten. 30

31 Ta bort minnesmodulerna VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. Procedur 1 Bänd försiktigt isär låsklämmorna på vardera änden av minnesmodulspåret med fingertopparna tills modulen hoppar upp. 31

32 2 Skjut bort och ta av minnesmodulen från minnesmodulspåret. 1 minnesmodul 2 låsklämmor (2) 3 minnesmodulkortplats 32

33 Sätta tillbaka minnesmodulerna VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Rikta in skåran på minnesmodulen med fliken på minnesmodulplatsen. 33

34 2 Vinkla minnesmodulen och tryck in den ordentligt i spåret och tryck sedan minnesmodulen nedåt tills den snäpper på plats. OBS: Om du inte hör något klick tar du bort minnesmodulen och försöker igen. 1 minnesmodul 2 minnesmodulkortplats 3 skåra 4 flik 34

35 Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka batteriet. 2 Sätt tillbaka kåpan. 3 Sätt tillbaka den optiska enheten. 35

36 Ta bort kortet för trådlös teknik VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. Procedur 1 Ta bort skruven som håller fast fästet för det trådlösa kortet och det trådlösa kortet i moderkortet. 2 Lyft det trådlösa kortet vid en vinkel. 3 Skjut ut fästet för det trådlösa kortet ur det trådlösa kortet. 4 Koppla bort antennkablarna från det trådlösa kortet. 36

37 5 Skjut ut kortet för trådlös teknik från kortplatsen för kortet för trådlös teknik på moderkortet och ta bort det. 1 M2x3-skruv 2 fäste för trådlöst kort 3 antennkablar (2) 4 trådlöst kort 5 kortplats för trådlöst kort 37

38 Sätta tillbaka kortet för trådlös teknik. VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur VIKTIGT!: Undvik att skada det trådlösa kortet genom att se till att inte några kablar placeras under kortet. 1 Rikta in skåran på kortet för trådlös teknik med fliken i spåret för kortet för trådlös teknik och skjut in kortet i spåret. 2 Rikta in skruvhålet på det trådlösa kortet med skruvhålet på moderkortet. 3 Anslut antennkablarna till det trådlösa kortet. Följande tabell visar färgschemat för antennkablarna för de trådlösa kort som stöds av datorn. Kontakter på det trådlösa kortet Primär (vit triangel) Sekundär (svart triangel) Färg på antennkabel Vit svart 4 Rikta in skruvhålet på fästet för det trådlösa kortet mot skruvhålet på det trådlösa kortet och moderkortet. 38

39 5 Sätt tillbaka skruven som håller fast fästet för det trådlösa kortet och det trådlösa kortet i moderkortet. 1 kortplats för trådlöst kort 2 skåra 3 trådlöst kort 4 flik 5 antennkablar 6 fäste för trådlöst kort 7 M2x3-skruv 39

40 Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka batteriet. 2 Sätt tillbaka kåpan. 3 Sätt tillbaka den optiska enheten. 40

41 Ta bort knappcellsbatteriet VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på VIKTIGT!: När knappcellsbatteriet tas bort återställs BIOSinstallationsprogrammet till standardinställningen. Det rekommenderas att du antecknar BIOS-inställningarna innan du avlägsnar knappcellsbatteriet. Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. Procedur 1 Koppla bort knappcellsbatteriets kabel från moderkortet. 41

42 2 Ta bort knappcellsbatteriet från handledsstödet och tangentbordsmonteringen. 1 kabel för knappcellsbatteriet 2 knappcellsbatteri 3 handledsstöds- och tangentbordsmontering 42

43 Sätta tillbaka knappcellsbatteriet VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Fäst knappcellsbatteriet på handledsstödet och tangentbordsmonteringen. 2 Anslut knappcellsbatterikabeln till moderkortet. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka batteriet. 2 Sätt tillbaka kåpan. 3 Sätt tillbaka den optiska enheten. 43

44 Ta bort pekskivan VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. Procedur 1 Lyft upp hakarna och koppla bort hårddiskskabeln och kabeln för I/O-kortet från moderkortet. 44

45 2 Öppna spärren och koppla ur kabeln för pekskivan. 1 hårddiskkabel 2 hake 3 hake 4 kabel för I/O-kort 5 kabeln för pekskivan 6 hake 3 Ta bort skruvarna som håller fast fästet för pekskivan på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 4 Ta bort skruvarna som håller fast pekskivan på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 5 Dra försiktigt bort tejpen och lyft bort pekskivan från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 45

46 6 1 M2x2-skruvar (4) 2 M2x2-skruvar (3) 3 Pekskivans fäste 4 handledsstöds- och tangentbordsmontering 5 pekskiva 6 tejp 46

47 Sätta tillbaka pekskivan VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur OBS: Se till att pekplattan är inriktad med hållarna som finns tillgängliga på enheten med handledsstöd och tangentbordet och att avståndet på båda sidor om pekplattan är det samma. 1 Sätt fast tejpen som håller fast pekplattan i enheten med handledsstöd och tangentbord. 2 Rikta in skruvhålen på pekplattan mot skruvhålen på enheten med handledsstöd och tangentbord. 3 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast pekskivan på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 4 Rikta in skruvhålen på pekskivans fäste mot skruvhålen på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 5 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast fästet för pekskivan på handledsstödsoch tangentbordsmonteringen. 6 Skjut in kabeln för pekskivan i kontakten och stäng haken så att kabeln sitter fast. 7 Skjut in hårddiskkabeln kabeln för I/O-kortet i respektive kontakt på moderkortet och stäng spärrarna så att kablarna sitter på plats. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka batteriet. 2 Sätt tillbaka kåpan. 3 Sätt tillbaka den optiska enheten. 47

48 Ta bort högtalarna VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. Procedur 1 Koppla bort högtalarkabeln från moderkortet. 2 Observera hur högtalarkabeln är dragen på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen och ta bort kabeln från kabelhållarna. 48

49 3 Lyft av högtalarna, tillsammans med högtalarkabeln, från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 högtalarkabel 2 högtalare (2) 3 handledsstöds- och tangentbordsmontering 4 kabelhållare 49

50 Sätta tillbaka högtalarna VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Använd inriktningsstolparna till att rikta in och placera högtalarna på handledsstöds- och tangetbordsmonteringen. 2 Dra högtalarkabeln genom kabelhållarna på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 3 Anslut högtalarkabeln till moderkortet. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka batteriet. 2 Sätt tillbaka kåpan. 3 Sätt tillbaka den optiska enheten. 50

51 Ta bort I/O-kortet VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort hårddisken. Procedur 1 Lyft upp spärren och koppla bort kabeln för I/O-kortet från moderkortet. 2 Dra bort kabeln för I/O-kortet från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 3 Ta bort skruven som håller fast I/O-kortet i handleds- och tangentbordsmonteringen. 51

52 4 Lyft av I/O-kortet från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 hake 2 kabel för I/O-kort 3 I/O-kort 4 handledsstöds- och tangentbordsmontering 5 M2,5x5 skruv 52

53 Sätta tillbaka I/O-kortet VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Rikta in skruvhålet på I/O-kortet med skruvhålet på handledsstöd- och tangentbordsmonteringen. 2 Sätt tillbaka skruven som håller fast I/O-kortet i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 3 Fäst kabeln för I/O-kortet på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 4 Anslut kabeln för I/O-kortet i I/O-kortets kontakt på moderkortet och tryck nedåt på spärren för att fästa kabeln. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka hårddisken. 2 Sätt tillbaka batteriet. 3 Sätt tillbaka kåpan. 4 Sätt tillbaka den optiska enheten. 53

54 Ta bort statusindikatorkortet VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. Procedur 1 Lyft haken och koppla bort hårddiskkabeln från moderkortet. 2 Öppna haken och koppla bort kabeln för I/O-kortet från moderkortet. 3 Koppla bort högtalarkabeln från moderkortet. 54

55 4 Lossa högtalarkabeln från kabelhållarna och lyft den högra högtalaren från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 hårddiskkabel 2 hake 3 hake 4 kabel för I/O-kort 5 högtalarkabel 6 högtalare 7 kabelhållare 8 handledsstöds- och tangentbordsmontering 5 Öppna haken och koppla bort kabeln för statusindikatorn från moderkortet. 6 Dra bort kabeln för statusindikatorkortet från handleds- och tangentbordsmonteringen. 55

56 7 Lossa statusindikatorkortet från fliken på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 hake 2 statusindikatorkortskabeln 3 statusindikatorkortet 4 flik 5 handledsstöds- och tangentbordsmontering 56

57 Sätta tillbaka statusindikatorkortet VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Placera statusindikatorkortet i vinkel på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen och snäpp fast den. 2 Sätt fast kabeln för statusindikatorkortet på handleds- och tangentbordsmonteringen. 3 Skjut in kabeln för statusindikatorkortet i kontakten på moderkortet och stäng spärren för att säkra kabeln. 4 Dra högtalarkabeln genom kabelhållarna och placera högtalaren på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 5 Anslut högtalarkabeln till uttaget på moderkortet. 6 Skjut in kabeln för I/O-kortet i kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter på plats. 7 Skjut in hårddiskkabeln i kontakten på moderkortet och stäng haken så att kabeln sitter fast. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka batteriet. 2 Sätt tillbaka kåpan. 3 Sätt tillbaka den optiska enheten. 57

58 Ta bort den optiska enhetens mellandel VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. Procedur 1 Lyft spärren och koppla bort den optiska enhetens kabel från den optiska enhetens kontaktkort. 2 Ta bort skruvarna som håller fast den optiska enhetens kontaktkort i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 58

59 3 Lyft av den optiska enhetens kontaktkort från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 optiska enhetens kontaktkort 2 M2 x 2-skruvar (2) 3 hake 4 kabel för optiska enhetens kontaktkort 59

60 Sätta tillbaka den optiska enhetens mellandel VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Rikta in skruvhålen på den optiska enhetens kontaktkort med skruvhålen på handledsstöd- och tangentbordsmonteringen. 2 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast den optiska enhetens kontaktkort i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 3 Tryck ned på spärren för att ansluta kabeln för den optiska enhetens kontaktkort på den optiska enhetens kontaktkort. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka batteriet. 2 Sätt tillbaka kåpan. 3 Sätt tillbaka den optiska enheten. 60

61 Ta bort bildskärmsmonteringen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort det trådlösa kortet. Procedur 1 Lyft kontaktspärren och koppla bort bildskärmskabeln från kontakten. 2 Ta bort tejpen som håller fast bildskärmskabeln i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 3 Observera hur bildskärmskabeln är dragen och ta bort kabeln från kabelhållarna. 61

62 4 Ta bort skruvarna som håller fast bildskärmsgångjärnen i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 hake 2 bildskärmskabel 3 M2,5 x 5-mm-skruvar (4) 4 kabelhållare 5 handledsstöds- och tangentbordsmontering 6 tejp 5 Lyft av bildskärmsgångjärnen från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 62

63 6 Skjut och lyft bort handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 handledsstöds- och tangentbordsmontering 2 bildskärmsgångjärn (2) 63

64 Sätta tillbaka bildskärmsenheten VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Skjut och placera handledsstöds- och tangentbordsmonteringen på bildskärmsmonteringen. 2 Använd justeringstapparna och tryck bildskärmsgångjärnen nedåt på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 3 Rikta in skruvhålen på bildskärmsgångjärnen med skruvhålen på handledsstödsoch tangentbordsmonteringen. 4 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast bildskärmsgångjärnen i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 5 Dra bildskärmskabeln genom kabelhållarna på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 6 Sätt fast mylartejpen som håller fast bildskärmskabeln i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 7 Skjut in bildskärmskabeln till kontakten på moderkortet och stäng spärren så att kabeln sitter fast. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka det trådlösa kortet. 2 Sätt tillbaka batteriet. 3 Sätt tillbaka kåpan. 4 Sätt tillbaka den optiska enheten. 64

65 Ta bort moderkortenheten VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på OBS: Datorns servicenummer lagras i moderkortet. Du måste ange servicenumret i BIOS-inställningsprogrammet när du har satt tillbaka moderkortet. OBS: När moderkortet byts ut tas alla ändringar som du gjort i BIOS med BIOS-inställningsprogrammet bort. Du måste göra önskade ändringar igen efter det att moderkortet har bytts ut. OBS: Observera placeringen av kontakterna Innan du kopplar bort kablarna från moderkortet så att du kan ansluta kablarna korrekt när du sätter tillbaka moderkortet. Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort det trådlösa kortet. 5 Ta bort minnesmodulerna. 6 Ta bort bildskärmsenheten. Procedur 1 Lyft på kontaktspärrarna och koppla bort kabeln till den optiska enhetens kontaktkort och kabeln till kortet för statuslampor från moderkortet. 65

66 2 Lyft kontaktspärrarna och koppla bort hårddiskkabeln och kabeln för I/O-kortet från moderkortet. 1 hake 2 kabel för optiska enhetens kontaktkort 3 hake 4 hake 5 statusindikatorkortskabeln 6 kabel för I/O-kort 7 hårddiskkabel 8 hake 3 Lyft kontaktspärren och koppla bort kabeln för styrplattan från moderkortet. 4 Lyft kontaktspärren och koppla bort tangentbordskabeln från moderkortet. 66

67 5 Koppla bort kabeln för knappcellsbatteriet och högtalarkabeln från moderkortet. 1 kabel för pekskivan 2 hake 3 moderkort 4 hake 5 tangentbordskabel 6 högtalarkabel 7 kabel för knappcellsbatteriet 6 Ta bort skruvarna som håller fast moderkortenheten i enheten med handledsstöd och tangentbord. 7 Lyft försiktigt ut moderkortenheten från den inre kanten för att frigöra moderkortenheten från enheten med handledsstöd och tangentbord. 67

68 8 Vänd på moderkortenheten. 1 M2x3-skruvar (3) 2 moderkort 3 handledsstöds- och tangentbordsmontering 4 M2,5x5-skruv (1) 9 Koppla bort kabeln för nätadapterporten från moderkortet. 10 Lyft spärren och koppla ur strömbrytarkabeln från moderkortet. 68

69 11 Dra bort strömbrytarkabeln från baksidan av kylflänsenheten. 1 moderkort 2 kylflänsmontering 3 hake 4 strömbrytarkabel 5 kabel för nätadapterport 12 Ta bort kylflänsmonteringen. 69

70 Sätta tillbaka moderkortenheten VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på OBS: Datorns servicenummer lagras i moderkortet. Du måste ange servicenumret i BIOS-inställningsprogrammet när du har satt tillbaka moderkortet. OBS: När moderkortet byts ut tas alla ändringar som du gjort i BIOS med BIOS-inställningsprogrammet bort. Du måste göra önskade ändringar igen efter det att moderkortet har bytts ut. Procedur VIKTIGT!: För att undvika att skada moderkortet, kontrollera att det inte finns några kablar under det. 1 Sätt tillbaka kylflänsmonteringen. 2 Anslut kabeln för nätadapterporten till moderkortet. 3 Skjut in strömbrytarkabeln i kontakten på moderkortet och tryck ned spärren så att kabeln sitter på plats. 4 Vänd på moderkortenheten. 5 Skjut in portarna på moderkortenheten i spåren på enheten med handledsstöd och tangentbord. 6 Rikta in skruvhålen på moderkortenheten med skruvhålen på enheten med handledsstöd och tangentbord. 7 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast moderkortenheten i enheten med handledsstöd och tangentbord. 8 Anslut kabeln för knappcellsbatteriet och högtalarkabeln på moderkortet. 9 Skjut in tangentbordskabeln, kabeln för styrplattan, hårddiskkabeln, kabeln för I/O-kortet, kabeln för den optiska enhetens kort i respektive kontakt och tryck ned spärrarna för att fästa kablarna. 70

71 Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka bildskärmsenheten. 2 Sätt tillbaka minnesmodulerna. 3 Sätt tillbaka det trådlösa kortet. 4 Sätt tillbaka batteriet. 5 Sätt tillbaka kåpan. 6 Sätt tillbaka den optiska enheten. 71

72 Ta bort kylflänsmonteringen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på VARNING: Kylflänsen kan bli varm vid normal drift. Låt kylflänsen svalna innan du rör vid den. VIKTIGT!: För maximal kylning av processorn bör du inte vidröra värmeöverföringsytorna på kylflänsen. Oljorna på huden kan försämra värmeöverföringsegenskaperna hos det termiska fettet. Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort moderkortenheten. Procedur OBS: Placera moderkortet på en ren, slät yta. 1 Koppla bort fläktkabeln från moderkortet. 2 Lossa fästskruvarna som håller fast kylflänsmonteringen i moderkortet i rätt ordning (anges på kylflänsen). 3 Ta bort skruvarna som håller fast kylflänsmonteringen på moderkortet. 72

73 4 Lyft bort kylflänsmonteringen från moderkortet. 1 kylflänsmontering 2 M2x3-skruvar (3) 3 moderkort 4 fästskruvar (4) 5 fläktkabel 73

74 Sätta tillbaka kylflänsmonteringen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på VIKTIGT!: Felaktig inriktning av kylflänsen kan orsaka skada på moderkortet och processorn. OBS: Det ursprungliga termiska fettet kan återanvändas om det ursprungliga moderkortet och fläkten sätts tillbaka tillsammans. Om antingen moderkortet eller fläkten byts ut ska det termiska skyddet som medföljde satsen användas för att säkerställa kylningsförmågan. Procedur 1 Passa in skruvhålen i kylflänsen med skruvhålen i moderkortet. 2 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast kylflänsmonteringen i moderkortet. 3 Dra åt fästskruvarna som håller fast kylflänsmonteringen i moderkortet i rätt ordning (anges på kylflänsen). 4 Anslut fläktkabeln till moderkortet. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka moderkortenheten. 2 Sätt tillbaka batteriet. 3 Sätt tillbaka kåpan. 4 Sätt tillbaka den optiska enheten. 74

75 Ta bort strömbrytarkortet VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort bildskärmsmonteringen. Procedur 1 Lyft haken och koppla ur kabeln till strömbrytarkortet från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 2 Ta bort skruven som håller fast strömbrytarkortet i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 3 Ta bort tejpen som håller fast strömbrytarkortet i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 75

76 4 Lyft av strömbrytarkortet från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 hake 2 strömbrytarkortets kabel 3 M2x3 skruv 4 tejp 5 strömbrytarkort 6 handledsstöds- och tangentbordsmontering 76

77 Sätta tillbaka strömbrytarkortet VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 Placera strömbrytarkortet på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen och rikta in skruvhålet på strömbrytarkortet med skruvhålet på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 2 Sätt fast tejpen som håller fast strömbrytarkortet i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 3 Sätt tillbaka skruven som håller fast strömbrytarkortet i handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 4 För in strömkabeln i strömbrytarkortet och stäng haken så att kabeln sitter fast. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen. 2 Sätt tillbaka batteriet. 3 Sätt tillbaka kåpan. 4 Sätt tillbaka den optiska enheten. 77

78 Ta bort strömadapterporten VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort det trådlösa kortet. 5 Ta bort minnesmodulerna. 6 Ta bort kylflänsmonteringen. 7 Ta bort moderkortenheten. Procedur 1 Observera hur kabeln för nätadapterporten har dragits och ta bort den från kabelhållarna på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 2 Ta bort skruven som håller fast nätadapterporten i handledsstöd- och tangentbordsmonteringen. 78

79 3 Lyft av nätadapterporten tillsammans med kabeln från handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. 1 kabelhållare 2 kabel för nätadapterport 3 M2 x 3-mm-skruv 4 nätadapterport 5 handledsstöds- och tangentbordsmontering 79

80 Sätta tillbaka strömadapterporten VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur 1 För in nätadapterporten i kortplatsen på handledsstöd- och tangentbordsmonteringen. 2 Sätt tillbaka skruven som håller fast nätadapterporten i handledsstöd- och tangentbordsmonteringen. 3 Dra kabeln för nätadapterporten genom kabelhållarna på handledsstöds- och tangentbordsmonteringen. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka moderkortenheten. 2 Sätt tillbaka kylflänsmonteringen. 3 Sätt tillbaka minnesmodulerna. 4 Sätt tillbaka det trådlösa kortet. 5 Sätt tillbaka batteriet. 6 Sätt tillbaka kåpan. 7 Sätt tillbaka den optiska enheten. 80

81 Ta bort handledsstöd- och tangentbordsmonteringen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort det trådlösa kortet. 5 Ta bort minnesmodulerna. 6 Ta bort hårddisken. 7 Ta bort I/O-kortet. 8 Ta bort kylflänsmonteringen. 9 Ta bort bildskärmsenheten. 10 Ta bort nätadapterporten. 11 Ta bort strömbrytarkortet. 12 Ta bort högtalarna. 13 Ta bort pekplattan. 14 Ta bort knappcellsbatteriet. 15 Ta bort moderkortenheten. 16 Ta bort kortet för statuslampan. 17 Ta bort mellandelen för den optiska enheten. 81

82 Procedur När du har utfört alla förhandsåtgärder återstår monteringen av handledsstödet och tangentbordet. 1 handledsstöds- och tangentbordsmontering 82

83 Sätta tillbaka handledsstöd- och tangentbordsmonteringen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur Placera handledsstödsfästet och tangentbordsmonteringen på en plan yta. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Byt ut den optiska enhetens mellandel. 2 Sätt tillbaka kortet för statuslampan. 3 Sätt tillbaka moderkortenheten. 4 Sätt tillbaka knappcellsbatteriet. 5 Sätt tillbaka pekplattan. 6 Sätt tillbaka högtalarna. 7 Byt ut strömbrytarkortet. 8 Sätt tillbaka nätadapterporten. 9 Sätt tillbaka bildskärmsenheten. 10 Sätt tillbaka kylflänsmonteringen. 11 Sätt tillbaka I/O-kortet. 12 Sätt tillbaka hårddisken. 13 Sätt tillbaka minnesmodulerna. 14 Sätt tillbaka det trådlösa kortet. 15 Sätt tillbaka batteriet. 16 Sätt tillbaka kåpan. 17 Sätt tillbaka den optiska enheten. 83

84 Ta bort bildskärmsramen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder OBS: Dessa anvisningar gäller endast bärbara datorer utan pekskärm. 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort det trådlösa kortet. 5 Ta bort bildskärmsmonteringen. Procedur 1 Använd en plastrits och bänd försiktigt upp bildskärmsramen. 84

85 2 Lyft bort bildskärmsramen från bildskärmens bakre kåpa. 1 bildskärmsramen 2 bildskärmens bakre kåpa 3 plastrits 85

86 Sätta tillbaka bildskärmsramen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur OBS: Dessa anvisningar gäller endast bärbara datorer utan pekskärm. Passa in bildskärmsramen med bildskärmens bakre kåpa och snäpp försiktigt bildskärmsramen på plats. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen. 2 Sätt tillbaka det trådlösa kortet. 3 Sätt tillbaka batteriet. 4 Sätt tillbaka kåpan. 5 Sätt tillbaka den optiska enheten. 86

87 Ta bort bildskärmspanelen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder OBS: Dessa instruktioner gäller endast för bärbara datorer med bildskärm utan pekskärmsfunktion. 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort det trådlösa kortet. 5 Ta bort bildskärmsmonteringen. 6 Ta bort bildskärmsramen. Procedur 1 Ta bort skruvarna som håller fast bildskärmspanelen i bildskärmens bakre kåpa. 87

88 2 Lyft försiktigt upp bildskärmspanelen och vänd den upp och ned. 1 bildskärmens bakre kåpa 2 bildskärmspanelen 3 M2x3 skruvar (4) 3 Ta försiktigt bort tejpen, lyft upp spärren och koppla bort bildskärmskabeln från bildskärmskontakten. 88

89 4 Lyft bort bildskärmspanelen från bildskärmens bakre kåpa. 1 tejp 2 bildskärmskabel 3 hake 4 bildskärmens bakre kåpa 5 bildskärmspanelen 89

90 Sätta tillbaka bildskärmspanelen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur OBS: Dessa anvisningar gäller endast bärbara datorer utan pekskärm. 1 Skjut in bildskärmskabeln i kabelkontakten på bildskärmen och tryck spärrhaken nedåt för att säkra kabeln. 2 Fäst tejpen på kabelkontakten på bildskärmspanelen. 3 Placera bildskärmspanelen försiktigt på bildskärmens bakre kåpa och passa in skruvhålen på bildskärmspanelen mot skruvhålen på bildskärmens bakre kåpa. 4 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast bildskärmspanelen i bildskärmens bakre kåpa. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka bildskärmsramen. 2 Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen. 3 Sätt tillbaka det trådlösa kortet. 4 Sätt tillbaka batteriet. 5 Sätt tillbaka kåpan. 6 Sätt tillbaka den optiska enheten. 90

91 Ta bort bildskärmsgångjärnen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder OBS: Dessa instruktioner gäller endast för bärbara datorer med bildskärm utan pekskärmsfunktion. 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort det trådlösa kortet. 5 Ta bort bildskärmsmonteringen. 6 Ta bort bildskärmsramen. 7 Ta bort bildskärmspanelen. Procedur 1 Ta bort skruvarna som håller fast bildskärmsgångjärnen i bildskärmspanelen. 91

92 2 Lyft bort bildskärmsgångjärnen från bildskärmspanelen. 1 M2x3 skruvar (2) 2 bildskärmsgångjärn (2) 3 M2,5x4 skruvar (8) 4 bildskärmspanel 92

93 Sätta tillbaka bildskärmsgångjärnen VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur OBS: Dessa anvisningar gäller endast bärbara datorer utan pekskärm. 1 Rikta in skruvhålen i bildskärmsgångjärnen med skruvhålen på bildskärmspanelen. 2 Sätt tillbaka skruvarna som håller fast bildskärmsgångjärnen i bildskärmspanelen. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka bildskärmspanelen. 2 Sätt tillbaka bildskärmsramen. 3 Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen. 4 Sätt tillbaka det trådlösa kortet. 5 Sätt tillbaka batteriet. 6 Sätt tillbaka kåpan. 7 Sätt tillbaka den optiska enheten. 93

94 Ta bort kameran VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder OBS: Dessa instruktioner gäller endast för bärbara datorer med bildskärm utan pekskärmsfunktion. 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort det trådlösa kortet. 5 Ta bort bildskärmsmonteringen. 6 Ta bort bildskärmsramen. Procedur 1 Koppla bort kamerakabeln från kameramodulen. 94

95 2 Använd en plastrits och bänd försiktigt av kameran från bildskärmens bakre kåpa. 1 kamerakabel 2 kamera 3 plastrits 4 bildskärmens bakre kåpa 95

96 Sätta tillbaka kameran VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Procedur OBS: Dessa anvisningar gäller endast bärbara datorer utan pekskärm. 1 Använd inriktningsstolpen till att fästa kameran på bildskärmens bakre kåpa. 2 Anslut kamerakabeln till kontakten på kameran. Nödvändiga efterhandsåtgärder 1 Sätt tillbaka bildskärmsramen. 2 Sätt tillbaka bildskärmsmonteringen. 3 Sätt tillbaka det trådlösa kortet. 4 Sätt tillbaka batteriet. 5 Sätt tillbaka kåpan. 6 Sätt tillbaka den optiska enheten. 96

97 Ta bort bildskärmskabeln VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn och följa stegen i Innan du arbetar inuti datorn. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på Nödvändiga förhandsåtgärder OBS: Det här kapitlet gäller endast för bärbara datorer som har en bildskärm utan pekskärmsfunktion. 1 Ta bort den optiska enheten. 2 Ta bort kåpan. 3 Ta bort batteriet. 4 Ta bort det trådlösa kortet. 5 Ta bort bildskärmsmonteringen. 6 Ta bort bildskärmsramen. 7 Ta bort bildskärmspanelen. Procedur 1 Ta bort skruvarna som håller fast höger bildskärmsgångjärn i bildskärmspanelen. 97

98 2 Lyft bort bildskärmsgångjärnen från bildskärmspanelen. 1 M2 x 3-mm-skruv 2 bildskärmsgångjärnet 3 M2,5x4-skruvar (4) 4 bildskärmens bakre kåpa 3 Koppla bort kamerakabeln från kameramodulen. 4 Dra bort kamerakabeln från det bakre höljet på bildskärmen. 98

99 5 Observera dragningen av bildskärmskabeln och ta bort bildskärmskabeln från kabelhållarna på bildskärmens bakre kåpa. 1 kamera 2 kamerakabel 3 kabelhållare 4 bildskärmens bakre kåpa 99

Inspiron 15 Gaming Servicehandbok

Inspiron 15 Gaming Servicehandbok Inspiron 15 Gaming Servicehandbok Datormodell: Inspiron 15-7566 Regleringsmodell: P65F Regleringstyp: P65F001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information

Läs mer

Alienware 13 R3 Servicehandbok

Alienware 13 R3 Servicehandbok Alienware 13 R3 Servicehandbok Datormodell: Alienware 13 R3 Regleringsmodell: P81G Regleringstyp: P81G001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information som

Läs mer

Inspiron Servicehandbok. 2-in-1. Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: P30E Regleringstyp: P30E001

Inspiron Servicehandbok. 2-in-1. Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: P30E Regleringstyp: P30E001 Inspiron 17 7000 2-in-1 Servicehandbok Datormodell: Inspiron 17-7779 Regleringsmodell: P30E Regleringstyp: P30E001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som

Läs mer

XPS 15. Servicehandbok. Datormodell: XPS Regleringsmodell: P56F Regleringstyp: P56F001

XPS 15. Servicehandbok. Datormodell: XPS Regleringsmodell: P56F Regleringstyp: P56F001 XPS 15 Servicehandbok Datormodell: XPS 15 9560 Regleringsmodell: P56F Regleringstyp: P56F001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper dig att

Läs mer

XPS 15. Servicehandbok. Datormodell: XPS 9550 Regleringsmodell: P56F Regleringstyp: P56F001

XPS 15. Servicehandbok. Datormodell: XPS 9550 Regleringsmodell: P56F Regleringstyp: P56F001 XPS 15 Servicehandbok Datormodell: XPS 9550 Regleringsmodell: P56F Regleringstyp: P56F001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få

Läs mer

XPS 12. Servicehandbok. Datormodell: XPS Regleringsmodell: T02H Regleringstyp: T02H001

XPS 12. Servicehandbok. Datormodell: XPS Regleringsmodell: T02H Regleringstyp: T02H001 XPS 12 Servicehandbok Datormodell: XPS 12 9250 Regleringsmodell: T02H Regleringstyp: T02H001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS! indikerar viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Inspiron Servicehandbok

Inspiron Servicehandbok Inspiron 20 3000 Servicehandbok Datormodell: Inspiron 20-3064 Regleringsmodell: W15B Regleringstyp: W15B005 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan

Läs mer

Inspiron 20. Servicehandbok Series. Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: W15B Regleringstyp: W15B003

Inspiron 20. Servicehandbok Series. Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: W15B Regleringstyp: W15B003 Inspiron 20 3000 Series Servicehandbok Datormodell: Inspiron 20 3059 Regleringsmodell: W15B Regleringstyp: W15B003 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som

Läs mer

Inspiron 20. Servicehandbok Series. Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: W15B Regleringstyp: W15B002

Inspiron 20. Servicehandbok Series. Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: W15B Regleringstyp: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servicehandbok Datormodell: Inspiron 20 3052 Regleringsmodell: W15B Regleringstyp: W15B002 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som

Läs mer

Inspiron 24. Servicehandbok Series. Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: W12C Regleringstyp: W12C004

Inspiron 24. Servicehandbok Series. Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: W12C Regleringstyp: W12C004 Inspiron 24 5000 Series Servicehandbok Datormodell: Inspiron 24 5459 Regleringsmodell: W12C Regleringstyp: W12C004 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som

Läs mer

XPS 15 Ägarens handbok

XPS 15 Ägarens handbok XPS 5 Ägarens handbok Datormodell: XPS 9530 Regleringsmodell: P3F Regleringstyp: P3F00 Anmärkningar, viktigt och varningar ANMÄRKNING: Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Inspiron 3668 Servicehandbok

Inspiron 3668 Servicehandbok Inspiron 3668 Servicehandbok Datormodell: Inspiron 3668 Regleringsmodell: D19M Regleringstyp: D19M003 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper

Läs mer

Inspiron 3650 Servicehandbok

Inspiron 3650 Servicehandbok Inspiron 3650 Servicehandbok Datormodell: Inspiron 3650 Regleringsmodell: D19M Regleringstyp: D19M002 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa

Läs mer

Alienware-grafikförstärkare Användarhandbok

Alienware-grafikförstärkare Användarhandbok Alienware-grafikförstärkare Användarhandbok Regleringsmodell: Z01G Regleringstyp: Z01G001 Upplysningar och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141,

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135,

Läs mer

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 Första utgåvan (februari 2005) Copyright International Business Machines

Läs mer

Alienware Alpha R2 Konfigurering och specifikationer

Alienware Alpha R2 Konfigurering och specifikationer Alienware Alpha R2 Konfigurering och specifikationer Datormodell: Alienware Alpha R2 Regleringsmodell: D07U Regleringstyp: D07U002/ D07U003 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs!

Läs mer

Dell Inspiron 660s Ägarens handbok

Dell Inspiron 660s Ägarens handbok Dell Inspiron 660s Ägarens handbok Datormodell: Inspiron 660s Regleringsmodell: D06S Regleringstyp: D06S001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

Dell External Media Bay. Användarhandbok. www.dell.com support.dell.com

Dell External Media Bay. Användarhandbok. www.dell.com support.dell.com Dell External Media Bay Användarhandbok www.dell.com support.dell.com Noteringar, anmärkningar och varningar OBS! En notering innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och 8778 Modell 8779, 8818, 8819 och 9217 Modell 9218 och

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Lenovo 3000 J Series Första utgåvan (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare PåSvenska Hårddisk AppleCare Instruktioner för byte Följ de här instruktionerna noga. Om instruktionerna inte följs finns risk för att utrustningen skadas och att garantin inte gäller. Byte av en ATA-hårddisk

Läs mer

Dell Latitude Information om installation och funktioner. Framsida. Om varningar

Dell Latitude Information om installation och funktioner. Framsida. Om varningar Dell Latitude 3330 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Framsida Figur 1. Framsida 1. mikrofon

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra

Läs mer

Inspiron 3662 Service Manual

Inspiron 3662 Service Manual Inspiron 3662 Service Manual Datormodell: Inspiron 3662 Regleringsmodell: D20M Regleringstyp: D20M002 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Om varningar VARNING! En varning indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Framifrån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läs mer

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta

Läs mer

Dell Precision T1650. Information om installation och funktioner. Framsida och baksida. Om varningar

Dell Precision T1650. Information om installation och funktioner. Framsida och baksida. Om varningar Dell Precision T1650 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Framsida och baksida Figur 1. Framsida

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok Compaq Presario Desktop Products Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Dell OptiPlex 7010. Information om installation och funktioner. Minitorndator fram- och baksida. Om varningar

Dell OptiPlex 7010. Information om installation och funktioner. Minitorndator fram- och baksida. Om varningar Dell OptiPlex 7010 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Minitorndator fram- och baksida Figur

Läs mer

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Precision

Läs mer

Grafikkort. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Grafikkort. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Grafikkort AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641,

Läs mer

Dell Vostro Information om installation och funktioner. Framsida och baksida. Om varningar

Dell Vostro Information om installation och funktioner. Framsida och baksida. Om varningar Dell Vostro 5470 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Framsida och baksida Figur 1. Framsida

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Dell Vostro Ägarens handbok

Dell Vostro Ägarens handbok Dell Vostro 15 3546 Ägarens handbok Regleringsmodell: P45F Regleringstyp: P45F001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

Dell Precision M3800 Ägarens handbok

Dell Precision M3800 Ägarens handbok Dell Precision M3800 Ägarens handbok Regleringsmodell: P31F Regleringstyp: P31F001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8010, 8792, 8796, 8800 Modellerna 8804, 8808, 8813

Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8010, 8792, 8796, 8800 Modellerna 8804, 8808, 8813 Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8010, 8792, 8796, 8800 Modellerna 8804, 8808, 8813 Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8010, 8792, 8796, 8800 Modellerna 8804, 8808, 8813 Första

Läs mer

Alienware Steam Machine R2 Konfigurering och specifikationer

Alienware Steam Machine R2 Konfigurering och specifikationer Alienware Steam Machine R2 Konfigurering och specifikationer Datormodell: Alienware Steam Machine R2 Regleringsmodell: D07U Regleringstyp: D07U002/ D07U003 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

Läs mer

Inspiron Konfigurering och specifikationer

Inspiron Konfigurering och specifikationer Inspiron 20 3000 Konfigurering och specifikationer Datormodell: Inspiron 20-3064 Regleringsmodell: W15B Regleringstyp: W15B005 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information

Läs mer

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar PN: 92P1526 ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du valt att köpa en IBM ThinkPad i G40-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395 Lenovo 3000 J Series Första utgåvan (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Referenshandbok för maskinvara HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Inspiron 3662 Konfigurering och specifikationer

Inspiron 3662 Konfigurering och specifikationer Inspiron 3662 Konfigurering och specifikationer Datormodell: Inspiron 3662 Regleringsmodell: D20M Regleringstyp: D20M002 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Dell Precision Mobile Workstation M6800 Ägarens handbok

Dell Precision Mobile Workstation M6800 Ägarens handbok Dell Precision Mobile Workstation M6800 Ägarens handbok Regleringsmodell: P30F Regleringstyp: P30F001 Copyright 2015 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt skyddas av amerikanska och internationella immaterialrättsliga

Läs mer

Konfigurering och specifikationer

Konfigurering och specifikationer Inspiron 22 3000-serien Konfigurering och specifikationer Datormodell: Inspiron 22-3263 Regleringsmodell: W17B Regleringstyp: W17B002 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig

Läs mer

Dell Precision serien (7510) Ägarens handbok

Dell Precision serien (7510) Ägarens handbok Dell Precision 15 7000-serien (7510) Ägarens handbok Regleringsmodell: P53F Regleringstyp: P53F001 Copyright 2016 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Dell Latitude E5570 Ägarens handbok

Dell Latitude E5570 Ägarens handbok Dell Latitude E5570 Ägarens handbok Regleringsmodell: P48F Regleringstyp: P48F001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Inspiron Konfigurering och specifikationer

Inspiron Konfigurering och specifikationer Inspiron 24 5000 Konfigurering och specifikationer Datormodell: Inspiron 24-5488 Regleringsmodell: W12C Regleringstyp: W12C007 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig

Läs mer

Dell Latitude E7270 Ägarens handbok

Dell Latitude E7270 Ägarens handbok Dell Latitude E7270 Ägarens handbok Regleringsmodell: P26S Regleringstyp: P26S001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Dell Latitude E5440 Ägarens handbok

Dell Latitude E5440 Ägarens handbok Dell Latitude E5440 Ägarens handbok Regleringsmodell: P44G Regleringstyp: P44G001 Upplysningar och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!: VIKTIGT!

Läs mer

Stationär Inspiron-speldator Konfigurering och specifikationer

Stationär Inspiron-speldator Konfigurering och specifikationer Stationär Inspiron-speldator Konfigurering och specifikationer Datormodell: Inspiron 5675 Regleringsmodell: D27M Regleringstyp: D27M001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller

Läs mer

Dell Latitude 3150 Ägarens handbok

Dell Latitude 3150 Ägarens handbok Dell Latitude 3150 Ägarens handbok Regleringsmodell: P21T Regleringstyp: P21T001 Upplysningar och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!: VIKTIGT!

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 407948-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk Byta ut hårddisken..............................

Läs mer

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Inspiron Konfigurering och specifikationer

Inspiron Konfigurering och specifikationer Inspiron 15 3000 Konfigurering och specifikationer Datormodell: Inspiron 15-3567 Regleringsmodell: P63F Regleringstyp: P63F002 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Dell Latitude 3550 Ägarens handbok

Dell Latitude 3550 Ägarens handbok Dell Latitude 3550 Ägarens handbok Regleringsmodell: P38F Regleringstyp: P38F001 Upplysningar och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!: VIKTIGT!

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Dell Precision serien (7710) Ägarens handbok

Dell Precision serien (7710) Ägarens handbok Dell Precision 17 7000-serien (7710) Ägarens handbok Regleringsmodell: P29E Regleringstyp: P29E001 Copyright 2015 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt skyddas av amerikanska och internationella immaterialrättsliga

Läs mer

Inspiron Konfigurering och specifikationer

Inspiron Konfigurering och specifikationer Inspiron 15 3000 Konfigurering och specifikationer Datormodell: Inspiron 15-3567 Regleringsmodell: P63F Regleringstyp: P63F002 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok HP avancerad dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Dell Latitude 3540 Ägarens handbok

Dell Latitude 3540 Ägarens handbok Dell Latitude 3540 Ägarens handbok Regleringsmodell: P28F Regleringstyp: P28F004 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT! Indikerar

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Dell Latitude E5540 Ägarens handbok

Dell Latitude E5540 Ägarens handbok Dell Latitude E5540 Ägarens handbok Regleringsmodell: P44G Regleringstyp: P44G001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av

Läs mer