Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till"

Transkript

1 Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana värderingar har du? Vilka arbetsuppgifter har du trivts bäst med på dina tidigare jobb/sommarjobb? Vilken del av utbildningen har motiverat dig allra mest? Det ger dig fingervisningar om vad du vill och vad du skulle trivas att jobba med. Vilket är ditt karriärmål på längre sikt? Vilken typ av jobb skulle det vara bra att börja med för att nå det målet? Gå sedan igenom vad du har för kompetens redan nu och hur du kan utveckla den om det behövs för att nå ditt mål. När du har klart för dig vad du kan, vill och passar för är det också lättare att övertyga en potentiell arbetsgivare att du är den rätta personen för det jobb du söker. Dina attityder och inställningar Det är mycket viktigt att du tror på dig själv och har en positiv bild av dig själv! Du måste se dig själv som en resurs och en tillgång - om du inte gör det kommer inte eventuella arbetsgivare heller att göra det! Om du t ex anser att du har en mängd dåliga egenskaper kan du inte på ett övertygande positivt sätt marknadsföra dig själv. Här får du några exempel på hur du kan arbeta med din inställning till dig själv och ge nya vinklingar på dina egenskaper: Jag kan inget om... - Jag är nyfiken och villig att lära Jag är för ung och oerfaren - Jag har ny kunskap, jag är flexibel och vill lära mig nytt Jag är långsam - Jag tänker mig för innan jag handlar / Jag är noggrann Jag pratar för mycket - Jag är glad och utåtriktad Jag är pessimist - Jag ser situationen som den är och gör en bedömning Jag är för blyg och tyst - Jag är en god lyssnare/iakttagar Alla jobb annonseras inte ut Många arbetsplatser har brist på arbetskraft men av olika orsaker har de inte tid, råd eller möjlighet att rekrytera. Ta därför direkt kontakt med intressanta företag genom att skicka en s k öppen ansökan där du marknadsför dig själv och visar ditt intresse och erbjuder ditt kunnande. Du kan ha tur och råka vara just den person som företaget skulle behöva nu eller vid ett senare tillfälle! Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Ta reda på så mycket som möjligt om företaget och arbetsuppgiften som intresserar dig innan du skriver arbetsansökan! När en arbetsgivare märker att du känner till verksamheten och att du erbjuder just sådant kunnande som behövs får din ansökan betydligt större trovärdighet och väcker intresse. Försök att endast söka jobb som du verkligen vill ha och där du tror du kan tillföra något. Det märks ofta på en ansökan om den sökande inte är genuint intresserad. Spara helst din tid och energi till de arbeten du verkligen vill ha! Kontakter ger jobb De flesta jobb förmedlas via kontakter i någon form, via familj, släkt, vänner, grannar, gamla skolkamrater, f.d. jobbarkompisar osv. Jobba medvetet med ditt eget sociala kontaktnät! Skriv ner dem du känner eller som i sin tur känner någon som har befattningar som kan leda till ett jobb för din del och kontakta dem. Tala öppet om för omgivningen att du söker jobb! Du vet aldrig vem som känner vem som behöver någon...

2 Skapa rutiner och mål Rutiner underlättar vid jobbsökandet. Ha en mall hur du vill att din ansökan skall se ut och anpassa den sedan till det jobb du för tillfället söker. Använd inte en standardmodell som du skickar till alla, det märks och ger ett slappt intryck - varje arbetsgivare vill känna sig utvald! Att söka jobb kräver ansträngning och engagemang - och det är ingen annan än du själv som kan göra det åt dig! En platsannons kan ofta delas upp i fyra delar: 1. Arbetsbeskrivning Arbetsbeskrivningen täcker in det som din arbetsvardag skulle komma att innehålla - så läs den grundligt! Vilka yrkesmässiga och personliga utmaningar finns det i jobbet? Vad är det som lockar dig? Stryk under nyckelorden i annonsen och se till att din ansökan innehåller eller anknyter till så många som möjligt av dessa nyckelord. 2. Företagets krav och önskemål Utbildning, arbetslivserfarenhet, personliga egenskaper och eventuella övriga speciella krav. Arbetsgivaren förväntar sig att du i din ansökan tar upp de krav som nämns i annonsen. Var dock uppmärksam på att alla krav inte är lika viktiga. Ju tyngre ett krav väger i annonsen, desto viktigare är det att du bemöter det i din ansökan. Skilj också på krav och önskemål. Arbetsgivare har ofta långa listor på önskemål som få eller ingen kan uppfylla - det kan löna sig att söka fast du inte uppfyller alla dessa önskemål! Arbetsgivaren kanske inte ens på allvar förväntar sig att någon kommer att uppfylla kraven och önskemålen men han kan ju alltid passa på att försöka när det en gång annonseras... Det är slöseri med tid att söka ett jobb som uppenbarligen inte passar dig. Var realistisk när du bedömer hur väl du uppfyller företagets krav. Å andra sidan är vissa krav inte så bokstavliga som de först kan verka! Ibland ger företaget också utrymme för att tänja på kraven, som när det t ex står: Du har akademisk utbildning eller motsvarande det öppnar upp för många olika tolkningar av motsvarande. Om du upplever kravformuleringarna som vaga eller osäkra ger det dig en bra anledning att ringa upp kontaktpersonen i annonsen för ett förtydligande och då kan du i din ansökan hänvisa till ert samtal. 3. Om verksamheten Ofta beskrivs företagets verksamhet i början av annonsen som aptitretare, men allmän information kan även stå i mitten eller slutet av annonsen. Läs mer om verksamheten på företagets hemsida! Notera hur företaget presenterar sig! Är det mer eller mindre en lista med resultat präglar troligen en resultatorienterad kultur verksamheten osv. Språket kan också avslöja hur verksamheten vill framstå. Som ungt och dynamiskt? Som formellt och konventionellt? Lägg märke till nyckelorden som förmedlas och använd dig av dem i din ansökan och vid en eventuell intervju. 4. Kontaktinformation Kontaktinformationen indikerar på vilket sätt företaget vill motta ansökningar. Det finns främst tre vägar: Den gammaldags hederliga via posten, som bilaga i ett e-post eller online via jobbsajter. Allt fler företag föredrar e-post eller online-ansökningar. Ta reda på vad företaget vill ha och följ det! Om du gjort ett bra intryck per telefon ökar chansen att arbetsgivaren ser med större intresse på din skriftliga ansökan när den kommer, för då är ni ju redan litet bekanta för varandra. Läs igenom

3 platsannonsen ordentligt innan du ringer så att du inte ställer frågor som besvaras i annonsen. Försök ta reda på något mer om företaget än vad annonsen avslöjar. Respektera emellertid om det står i annonsen att man inte vill ha telefonsamtal! Skriv ner de frågor du vill ställa på förhand. Till exempel: Be att få en närmare beskrivning av själva arbetsuppgifterna. Skall man jobba ensam eller ingå i ett team? Hur ser teamet ut? Om jobbet innebär kundkontakter eller liknande i så fall hurudana, i vilken omfattning? Om jobbet innebär resande i så fall hur ofta, vart, hur länge? Vilka arbetstider gäller? Flextid? Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för arbetsuppgiften? Ställs det några speciella krav eller önskemål som inte framgår ur annonsen? Vad har företaget för planer/mål i framtiden? Var även själv beredd på frågor som: Varför söker du det här jobbet? Vad gör du nu och vad har du gjort tidigare? Vad vet du om företaget? Läs på om företaget innan du ringer, det hjälper dig att komma på relevanta frågor och ger intryck av att du verkligen är intresserad av företagets verksamhet! Idag har de allra flesta företag egna hemsidor på internet där du hittar nödvändiga uppgifter. Tänkvärt Syftet med telefonsamtalet och den skriftliga platsansökan som du skickar är att få komma på personlig intervju för att ytterligare presentera dig själv och få chans att se arbetsplatsen. Låt därför inte samtalet bli en hel intervju per telefon! Om du ringer det här telefonsamtalet eller inte är helt upp till dig själv att avgöra Om du har frågor om företaget som du inte vill ställa direkt till arbetsgivaren kan du vända dig till ett fackförbund som kanske kan ge svar på frågor av typen: Hur ser företagets ekonomiska situation ut? Finns det kollektivavtal? Löneläget i branschen? Vilken personal politik har företaget? Osv. Med hjälp av ansökningsbrevet skall du marknadsföra dig själv! Du skall försöka skilja dig ur mängden på ett positivt sätt och väcka intresse så att arbetsgivaren går över till att läsa ditt CV och sedan i bästa fall kallar dig till intervju. Brevet är ett sätt att beskriva hur du och dina kunskaper och erfarenheter matchar arbetsgivarens behov och varför just du är rätt person för företaget. Brevet skall besvara frågan: Varför skall vi anställa just dig? Brevet adresserar du till respektive företag och du skriver det efter att du skrivit ditt CV. Skriv på ett personligt och entusiastiskt men ändå sakligt och konkret sätt. Anpassa tonen i ditt brev efter stilen i annonsen och skriv kort och koncist, inte mer än en A-4 sida. Ansökan skall vara snygg, stilren och lättläst så skriv korta meningar och korta stycken. Studera platsannonsen noga och se till att du svarar på de frågor och krav som ställs - din ansökan skall bli som en spegelbild av önskemålen som framställs i annonsen. Det skall gärna märkas att du läst på om företaget och dess verksamhet.

4 Beskriv din kompetens (= kunskaper, färdigheter, motiavtion) och lämplighet i förhållande till jobbet och företaget. Varför är du intresserad av just det här jobbet? Varför är just du bäst? Varför är du intresserad av företaget? Baka gärna in konkreta exempel som beskriver och styrker det du påstår dig vara och kunna! Använd ett aktivt språk med verb! Tänk på vilka uppgifter som kommer fram i ditt CV och undvik i möjligaste mån upprepningar. Det skall tydligt framgå att din ansökan är speciellt anpassad för just detta aktuella jobb. Skicka aldrig en duplicerad ansökan! Svaret skall skrivas på samma språk som annonsens. Be gärna någon korrekturläsa din ansökan så att det säkert inte finns stav- eller sakfel. Det är viktigare än du tror!!! Använd gärna papper och kuvert av god kvalitet. Vik inte dokumenten. Skicka inte med kopior av skolbetyg eller arbetsintyg i detta skede såvida det inte ombes i annonsen dem tar du prydligt med i en plastficka när du kallas till intervju. Glöm inte att datera och skriva under din ansökan för hand. Beakta sista ansökningsdag! Behåll en kopia av din ansökan! MALL Förnamn Efternamn Adress POSTADRESS Telefon E-post ANSÖKAN Datum Arbetsgivare/Företag Kontaktperson Adress Hänvisning till platsannonsen/övrig informationskälla Jobbet du söker Inledning: Berätta varför du skriver, vilka uppgifter du söker, ev hur du fick veta om det lediga jobbet och varför du söker jobb hos just ifrågavarande arbetsgivare. Skriv mottagarvänligt och gå rakt på sak så sparar du läsarens tid. Inledningen bör vara så intressant formulerad att den väcker läsarens intresse så att denne läser hela din ansökan! Ge en komprimerad presentation av dig själv och din nuvarande situation. Berätta kort och koncist om ditt kunnande utgående från utbildning och tidigare arbetserfarenhet (ge gärna konkreta exempel). Berätta inte om all din erfarenhet. Det viktigaste och mest relevanta som passar för just denna aktuella arbetsuppgift räcker. Ansökningsbrevet skall inte vara en upprepning av ditt CV! Ifall du inte har så mycket erfarenhet kan du betona din villighet och förmåga att utvecklas. Framhäv personliga egenskaper relevanta för just denna arbetsuppgift. Det är viktigt att du med din text förmedlar en känsla av att du är verkligt motiverad för och

5 intresserad av just det här företaget och jobbet! Gör din ansökan så att den svarar på de krav som arbetsgivaren ställer i annonsen. Motivera hur du uppfyller dessa krav. Hjälp läsaren att förstå att det löns att kalla dig till intervju. Arbetsgivaren läser inte mellan raderna du måste vara tydlig! Ge ett aktivt intryck! Ifall du söker utan att något jobb utannonserats bör du försöka påvisa att du kan erbjuda ett kunnande som företaget skulle ha nytta av. Poängtera de faktorer som gör dig till en beaktansvärd potentiell kandidat som arbetsgivaren bör stifta närmare bekantskap med! Som avslutning räcker det med en hövligt formulerad önskan om att få komma på en personlig intervju. Ifall du har tagit initiativet och kontaktat arbetsgivaren med hjälp av en öppen ansökan skall du avslutningsvis berätta hur du kommer att ta kontakt inom de närmaste dagarna - och även göra detta! Med vänlig hälsning Underskrift och namnförtydligande Eventuella bilagor CURRICULUM VITAE Personuppgifter Namn: Anna Andersson Adress: Studentvägen 10, Annestad Telefon: e-post Karriärmål eller yrkesambitioner Dina framtidsplaner är något som arbetsgivaren är intresserad av. De berättar om din motivation för branschen och för jobbet du söker. Berätta kortfattat om dina kort- och/eller långsiktiga karriärmål Professionella styrkor eller min främsta kompetens eller personlig profil Berätta kort och kärnfullt i punktform om dina speciella kunskaper /färdigheter /erfarenheter som är bra att påvisa och lyfta fram just för det jobb du söker Arbetslivserfarenhet Började-Slutade År Månad Arbetsgivare Yrkestitel. Specificera kort dina arbetsuppgifter och eventuellt vad du lärt dig/uppnått. Använd beskrivande, aktivt språk (verb!). Skriv i omvänd kronologisk ordning (nyaste först). Utbildning Årtal Skolans namn Genomförda examina/pågående studier. Huvudämne, biämne, avhandlingsrubrik och eventuellt vitsord. Skriv i omvänd kronologisk ordning (nyaste först).

6 Årtal Övriga äldre examina/utbildningar/gymnasium som du tycker är värda att nämnas Språkkunskaper Nämn de språk som du klarar dig på. Om du ej genomgått språktest ska du själv uppskatta dina kunskaper. Skalan kan t.ex. vara utmärkt, god, tillfredsställande, grunder. Berätta var och hur du tillägnat dig språkkunskaperna. IT-kunskaper Specificera dina IT-kunskaper programvis. Fortbilding Årtal Påvisa att du regelbundet har ökat ditt kunnande data-, kommunikations-, språkkurser, seminarier etc. Förtroendeuppdrag Årtal Ex. inom föreningar, organisationer osv, påvisar att du är aktiv och engagerad (bra egenskaper i arbetslivet) Militärtjänst Årtal Om din militärtjänst eller civiltjänstgöring har bidragit till specifika kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta för jobbet. Fritidssysselsättning Din fritidssysselsättning avslöjar saker om dig som person. Det kan vara en punkt som skiljer dig från mängden bland andra nyutexaminerade. Har du haft hobbier som bidragit till att utveckla kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta i ditt jobb skall de absolut vara med! Det är dock inget måste att nämna sina hobbier om man inte anser dem vara värda att nämnas. Referenser Två till tre namn med kontaktuppgifter och titel (ex. tidigare chefer, handledare). Fråga alltid personen i fråga om du får använda denne som referens! Du kan även skriva att Lämnas gärna på begäran. OBS! Detta är endast ett av många exempel. Välj en layout som passar din smak och personlighet! Välj de rubriker som passardig, hitta på egna om du vill och sätt dem i din egen prioritetsordning. Tänk på att en CV skall vara max två sidor lång, snyggoch lättöverskådlig så att arbetsgivaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad du kan, har gjort och vilka ambitioner och målsättningar du har. Se dig själv som en resurs, att du har något att erbjuda arbetsgivaren! Var beredd på att flera personer intervjuar och att du också kan bli ombedd att utföra någon typ av test och/eller fylla i formulär. Arbetsgivaren är medveten om att de flesta som kommer på intervju är nervösa, du behöver inte skämmas över din nervositet den avslöjar ju att intervjun och arbetet är viktigt för dig! Dessutom syns nervositeten oftast inte lika mycket som den känns. Ju bättre förberedd du är desto mindre nervös är du. Läs igenom din ansökan än en gång innan intervjun så att du säkert minns vad du skrivit! Förbered dig på att berätta om dig själv, din bakgrund och eventuellt vad du vill med ditt liv (3-5 min)

7 Fundera ut vilka dina starka sidor är och presentera fyra till sex sådana egenskaper (goda för just detta jobb) Fundera ut dina svaga sidor, försök om möjligt hitta det goda i dem (sällan är en egenskap enbart god eller dålig). Känn till företaget och arbetsuppgiften (visar intresse för företaget) Förbered egna frågor om företaget och arbetsuppgiften Kom i tid! Ta reda på på förhand hur du tar dig exakt dit du skall och hur länge det räcker Första intrycket är mycket viktigt så var noga med ditt yttre och använd ett vårdat språk! Hälsa alltid genom att ta i hand och presentera dig, ha ögonkontakt! Ge akt på ditt kroppsspråk för det avslöjar mycket om din personlighet! Ha ofta ögonkontakt med den/de du pratar med Var uppmärksam på din omgivning, uteslut inte någon om det sitter flera personer framför dig Avbryt inte intervjuaren! Lyssna och visa att du är intresserad Låt dig inte stressas av intervjuarens frågor tänk, fråga upp om du är osäker, och svara sedan Låt en positiv, engagerad, målmedveten grundinställning märkas Var dig själv när du är som bäst och var ärlig! Ha nödvändiga handlingar med dig snyggt i en plastficka Uttala dig ALDRIG kritiskt mot tidigare arbetsgivare eller mot någon överhuvudtaget. Var diplomatisk! Uppträd artigt mot alla du möter i företaget! (du blir kanske inte ihågkommen för din artighet, men du blir definitivt ihågkommen för din oartighet!) Föreslå gärna en rundvandring i företaget Klädsel Kläder är ett viktigt inslag i arbetslivet. Klädseln är det första arbetsgivaren lägger märke till och din klädsel blir invägd i helhetsbedömningen av dig oberoende vad du tycker om det! Att vara rätt klädd är alltså viktigare än många tror. Det är svårt att ge generella klädråd, det gäller att klä sig efter varje situation. Om du är osäker så ta reda på vilken kläd-kodex som gäller på det företag där du söker jobb. Välj kläder som du känner dig bekväm i men alltid finare än vad du går klädd i till vardags. Att vara för uppklädd kan kännas lika illa som att vara nerklädd. Dina kläder bör stämma överens med din personlighet för att du skall känna dig avslappnad men tänk på att i den här situationen är lagom bäst. Välj bort det som kan vara distraherande och stjäl uppmärksamhet från det du har att säga t ex för mycket smycken, stark parfym/after shave, för kort kjol osv. För det mesta vinner du på att hålla en genomgående neutral och proper stil. Tänkvärt Naturligtvis krävs det mer än ett polerat och städat yttre för att få ett jobb. Intervjun är ett tillfälle där du ges tillfälle att visa alla dina bästa sidor och arbetsgivaren bildar sig det första intrycket av dig som person - och man får ingen andra chans att göra ett bra första intryck!!! Intervjun är också ett tillfälle för dig som sökande att känna efter om du verkligen vill ha det här jobbet. Känns det rätt? Verkar arbetsgivaren/företaget vara en plats där du skulle komma att trivas och som tar väl hand om sina anställda? 1. Berätta lite om dig själv! 2. Hur skulle du beskriva dig själv som person? 3. Vilka är dina starka / svaga sidor?

8 4. Vad anser du dig behöva bli bättre på? 5. Varför valde du att studera just det som du har studerat? 6. Varför söker du just detta jobb? 7. Söker du också andra jobb än detta? 8. Vad vet du om vårt företag? 9. Varför skulle vi anställa just dig? 10. Klarar du av att jobba under stress? 11. Hur hanterar du stress? 12. Vad motiverar dig till att göra ditt allra bästa? 13. Vilken prestation är du mest stolt över? 14. Berätta om ditt nuvarande jobb/studier! 15. Berätta vad du gjort tidigare i dina arbeten! 16. Vilken typ av arbetsuppgifter trivs du bäst med? 17. Varför slutade du på dina tidigare arbetsplatser? 18. Vad tycker du var tråkigt i dina tidigare arbeten? 19. Är du beredd att resa i jobbet? 20. Vad tror du dina referenser säger om dig? 21. Har du haft svårigheter att samarbeta med någon viss typ av människor? 22. Vad kommer du att göra om du inte får denna tjänst? 23. Varför tror du att du är mera kvalificerad än någon av de andra sökandena? 24. Vilka är dina framtidsplaner och hur tänker du uppnå dessa? 25. Vad gör du om fem år? 26. I dina ansökningshandlingar har du en period som du inte har arbetat. Varför? 27. Vilka problem har du stött på och hur har du löst dem? 28. Vad tror du att framgång i vårt företag kräver? 29. I hurudan omgivning arbetar du helst? 30. Är du beredd att flytta till annan ort på grund av jobbet? 31. Vad har du för lön idag och vilket är ditt lönekrav? 32. Hurudana egenskaper skall en bra ledare ha? 33. Hur ser din familjesituation ut? 34. Vad gör du på din fritid? Det är vanligt att intervjuaren kan ställa oväntade och/eller provocerande frågor för att se hur du reagerar i en oväntad situation eller hur kreativ du är i ditt tänkande. Det visar att du verkligen är intresserad av att få jobbet. Om du får jobbet så ska du ha en skriftlig bekräftelse på detta där det kommer fram hurudan anställningsform som gäller, befattning, lön och anställningsperiod. Om du har frågor gällande arbetsavtalet ska du kontakta din fackförening. Tänkvärt Om du inte får jobbet ska du dra nytta av dina erfarenheter och komma ännu bättre förberedd nästa gång du skall på arbetsintervju. Gå igenom intervjun för dig själv och tänk ut vad du vill förbättra. Tag kontakt med den som intervjuade och fråga på ett ödmjukt sätt varför du inte fick jobbet. Fråga också vilka meriter den som fick jobbet har. För att ha bättre chanser i framtiden kanske du bör komplettera din utbildning eller skaffa dig mer arbetserfarenhet inom något område. Tala om att du är intresserad om de behöver anställa fler i framtiden och att du också är intresserad av vikariat och tillfälliga inhopp (om du är det). Personligheten

9 Det är nästan alltid sist och slutligen de personliga egenskaperna som avgör om du får jobbet. Man söker personer med egenskaper som både har den kompetens som behövs för arbetsuppgiften ifråga och som kompletterar gruppen/teamet. Målmedvetenhet, trygghet i sig själv, samarbetsförmåga och social kompetens är viktiga faktorer. Inte minst det sistnämnda blir allt viktigare. Man måste kunna förmedla sina tankar och idéer, kunna lära och lyssna av andra människor. Att social kompetens blivit så viktigt beror bl a på att allt fler människor har yrken med ett stort kontaktnät och brett arbetsområde. Fokus på det väsentliga Det gäller att plocka fram dina personliga egenskaper och intressen som har anknytning till jobbet ifråga och undvika sådant som inte hör dit. Det visar på en medvetenhet hos dig om att du inser att intervjuaren vill ha reda på hur du skulle kunna vara som anställd och inte bara hur du är som person. Försök att tala om att du är värdig jobbet (utan att skryta eller framstå som naiv) genom att motivera dina påståenden och visa gärna en smula anspråkslöshet med humorns hjälp. Beröm gärna andra människor för dina framgångar - om det finns fog för det. En generös och varm personlighet är så gott som aldrig fel! Samspelet Hur väl du lyckas på anställningsintervjun och sedan också får jobbet är ofta ett resultat av ett gott samspel mellan dig och den/de som intervjuar. En faktor som visar på hur väl samspelet lyckas är skratt. Det har visat sig att de som blir anställda påfallande ofta skrattade tillsammans med intervjuaren (skrattet bör dock komma naturligt - ett framkrystat omotiverat skratt är knappast lyckat!). Det fanns en känsla hos den intervjade och de som intervjuar av att vara på samma våglängd. En annan viktig faktor är dialogen, det gäller att bygga upp en ömsesidig dialog genom att vara lyhörd för intervjuarens intresse och lägga märke till om denne vill ställa frågor eller komma med ett inpass. Den som intervjuar tycker inte om att behöva avbryta dig eller dra svaren ur dig! Ta dig tid med din ansökan. Det märks om du bara hafsar igenom den Låt fakta tala, spalta klart och tydligt upp i ditt CV vad du kan. Var inte alltför formell. Berätta gärna litet om dig själv - och kanske vad du hört om dig själv av andra Skriv gärna litet kort om ditt privatliv och vad du gör på fritiden. Då blir det lättare att göra sig en bild av dig. Ring inte för tidigt för att höra hur det går, och ring inte många gånger - det blir tjatigt. Personligen letar jag efter något som gör att jag hajar till i ett ansökningsbrev. Jag tycker om de som är litet provokativa antingen i tonen eller i det de konkret skriver. Skriv under din ansökan och använd inte färdiga formulär som du fyllt i. Vissa söker så många jobb samtidigt att de inte kan hålla reda på vilket jobb de sökte var. Det ser inte bra ut. Var dig själv i ditt brev. Personligen är jag väldigt informell och tycker inte om brev med en formell ton, men jag har kollegor som är tvärtom. Därför blir det bäst om du helt enkelt skriver som du är. Är du formell så ska du skriva formellt. Och tvärt om. Killar tar ofta i och översäljer sig själva medan tjejer är alldeles för försiktiga!

10 Sök ett jobb även om du inte uppfyller alla kriterier. Vi väljer hellre någon som är snäppet under våra krav och har något att jobba för och en framtid än någon som är överkvalificerad för jobbet. På telefon får du en kontakt och blir mer än bara ett namn på ett papper. Det har hänt flera gånger att jag ändrat mig och tagit med folk på intervju som jag redan sorterat bort bara för att vi pratats vid per telefon. En detalj som är viktigare än man tror handslaget måste vara fast! Häng inte fram en hand som är slapp som en död fisk! Speciellt viktigt är det om du ofta skall representera ditt företag, ett fast handslag skapar förtroende.

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

karriärguide ekonomforum

karriärguide ekonomforum karriärguide ekonomforum innehåll EKONOMFORUM NYCKELN TILL ARBETSLIVET 3 EKONOMFORUMS TJÄNSTER FÖR STUDERANDE 4 Kurser 4 CV och ansökan 4 Intervjuövning 4 Karriärvägledning 4 Mentorskapsprogram 4 Jobbannonser

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

CV, personligt brev och intervju

CV, personligt brev och intervju CV, personligt brev och intervju VÄLKOMNA! INTRODUKTION En jobbansökans två delar CV Personligt brev Anställningsintervjun ÖVNING CV och personligt brev Intervjuer och feedback ANSÖKAN BESTÅR AV CV OCH

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Personal Strategerna. Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck

Personal Strategerna. Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck Kapitel 10. Sid 1 Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck Kom ihåg följande vid intervjun: Du har bara trettio sekunder på dig att göra ett bestående intryck. Forskning har visat att

Läs mer

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen.

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. CHECK LISTA 3 inför första jobbet Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. Nu ska du sälja dig själv Nu är det allvar. Du är på väg mot ditt första jobb. Ett jobb där du ska trivas, utvecklas

Läs mer

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig LIAkalendern Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig Det gäller att känna produkten du skall marknadsföra, dvs. DU! Det är absolut största vikt att

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

HUR OPTIMERAR DU DITT CV?

HUR OPTIMERAR DU DITT CV? HUR OPTIMERAR DU DITT CV? av Sara Birgerson och Karin Andersson INNEHÅLL INLEDNING... 3 INTERNATIONELLT... 4 SKILLNAD PÅ CV OCH MERITFÖRTECKNING... 5 Meritförteckning... 5 CV... 6 OLIKA SORTERS CV... 8

Läs mer

Att söka jobb. En sammanställning över bra information om att söka jobb

Att söka jobb. En sammanställning över bra information om att söka jobb Liljaskolan 2003-02-20 Transportledarutbildningen Material Att söka jobb. En sammanställning över bra information om att söka jobb 2003 Thomas Mejtoft 1(1) Att skriva en ansökan http://www.abo.fi/div/arbforum/studerande/soka.jobb/ansokan.shtml

Läs mer

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Valentino Berti MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Hur skall CV se ut? Det personliga brevet Anställningsintervjun Hålla sig anställningsbar

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Svara alltid med namn i telefonen, du vet aldrig om det är en arbetsgivare som ringer.

Svara alltid med namn i telefonen, du vet aldrig om det är en arbetsgivare som ringer. ANSTÄLLNINGSINTERVJU Arbetsgivaren har valt dig! Nu återstår bara den sista biten i pusslet för att ditt jobbsökande ska leda till anställning att klara av jobbintervjun. Övning ger färdighet, det gäller

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

Ditt CV en trailer om dig

Ditt CV en trailer om dig Ditt CV en trailer om dig EN TRAILER OM DIG SÅ SKAPAR DU ETT BRA CV Du är filmen som du vill att din tilltänkta arbetsgivare ska se och ditt CV är trailern som gör dig omöjlig att avstå ifrån. Många tycker

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Career Center har sammanställt en guide som tar dig igenom intervjuprocessen. Allt ifrån att du blir kallad till en intervju till dess att du lämnar

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

HUR SKRIVER DU ETT BRA PERSONLIGT BREV?

HUR SKRIVER DU ETT BRA PERSONLIGT BREV? HUR SKRIVER DU ETT BRA PERSONLIGT BREV? av Sara Birgerson och Karin Andersson INNEHÅLL INLEDNING... 3 ATT SKRIVA ANSÖKAN... 4 Do s... 4 Don't's... 4 INTERNATIONELLT... 5 EXEMPEL PÅ PERSONLIGT BREV... 6

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

Hur fixar jag ett jobb?

Hur fixar jag ett jobb? Hur fixar jag ett jobb? 1 2 Hej då, gymnasium! Hej jobb! Nu börjar det Kommunal vill tipsa dig om hur du kan scanna arbetsmarknaden och hur du skriver bra ansökningar. Du får råd om hur du gör det bästa

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

Personal Strategerna. Inför intervju

Personal Strategerna. Inför intervju Kapitel 9. Sid 1 Inför intervju Förbered dig Ta reda på information om arbetsgivaren. Gå igenom hemsidan, vad finns det för information om verksamheten, produkter, kunder etc. Hur försöker arbetsgivaren

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa fru, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Bäste herrn,

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

1. Välj en bra bild till din ansökning. 2. Fyll i relevant utbildning 1. 2.

1. Välj en bra bild till din ansökning. 2. Fyll i relevant utbildning 1. 2. Guide till ansökan 1. Välj en bra bild till din ansökning Välj helst ett passliknande fotografi där endast ditt ansikte syns. Använd inte ett foto där du poserar eller är på fest, då det kan verka oseriöst.

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Uppgiften är uppdelad i 7 skriftliga delar, där varje del sträcker sig från 1 2 till 1 sida, skriftstorlek 12.

Uppgiften är uppdelad i 7 skriftliga delar, där varje del sträcker sig från 1 2 till 1 sida, skriftstorlek 12. Skapa en fiktiv person Du har nu jobbat i flera veckor med att bekanta dig med olika termer i språksociologin, samt diskuterat hur de kan användas. Nu är det dags att skapa en person utifrån din egen fantasi

Läs mer

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1.1 Då man träffar någon för första gången Kommer du att tänka på några artighetsfraser man kan använda första gången man träffar någon? Finns det några artighetsfraser

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

2. Vilka är de största utmaningarna för dig när det gäller att delta i möten på svenska?

2. Vilka är de största utmaningarna för dig när det gäller att delta i möten på svenska? 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 6 LEKTION 6: 27 mars 2015 1. Dåliga och bra möten a. Fyll i! Ett dåligt möte drar ut på tiden och kännetecknas av eviga diskussioner som inte leder fram till några

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Bäste herrn,

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016 Heléne Savio Konsult, rådgivare & coach sen 10 år tillbaka Arbetar med individ- och grupputveckling Erfarenhet av rekrytering ST Karriärcoach Gift med Roberto Två barn Bor i Sollentuna Rapport Framtidsjobb

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu

Läs mer

Anställningsintervjun

Anställningsintervjun Anställningsintervjun Rekryteringsgruppen förbereder intervjun genom att förbereda frågor, generella och individuella samt bestämma vem som är huvudansvarig för själva intervjun och vem som för anteckningar.

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Utforma ett professionellt CV

Utforma ett professionellt CV Utforma ett professionellt CV Ett professionellt CV ska vara säljande, ärligt, luftigt och snyggt utformat. Ta del av tips på hur du skriver en riktigt bra meritförteckning. Se till att sticka ut på arbetsmarknaden

Läs mer

En slipad ansökan - Cv och personligt brev

En slipad ansökan - Cv och personligt brev En slipad ansökan - Cv och personligt brev Upplägg Kort om Jusek Cv/meritförteckning - Syfte och mål - Mall för CV - Trendspaning Det personliga brevet - Syfte och mål - Frågor att besvara - Tips Intervjun

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL... 4 2. SÄTT UPP EN TIDSPLAN

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Vi har nu läst igenom din ansökan och vill ha din hjälp genom att du svarar på lite frågor om dig själv, ditt sätt att jobba och dina förväntningar.

Vi har nu läst igenom din ansökan och vill ha din hjälp genom att du svarar på lite frågor om dig själv, ditt sätt att jobba och dina förväntningar. Vi har nu läst igenom din ansökan och vill ha din hjälp genom att du svarar på lite frågor om dig själv, ditt sätt att jobba och dina förväntningar. I detta formulär kommer du även att få läsa vad Rättviks

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

VALIDERING. Bilaga 9. Jag upptäckte hur mycket jag kan och har blivit säkrare inombords

VALIDERING. Bilaga 9. Jag upptäckte hur mycket jag kan och har blivit säkrare inombords Jag upptäckte hur mycket jag kan och har blivit säkrare inombords Jag har fått möjlighet att utvecklas i min egen takt utan press Man kan mer än man tror och blir säkrare på sitt jobb genom mer kunskap

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer