Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till"

Transkript

1 Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana värderingar har du? Vilka arbetsuppgifter har du trivts bäst med på dina tidigare jobb/sommarjobb? Vilken del av utbildningen har motiverat dig allra mest? Det ger dig fingervisningar om vad du vill och vad du skulle trivas att jobba med. Vilket är ditt karriärmål på längre sikt? Vilken typ av jobb skulle det vara bra att börja med för att nå det målet? Gå sedan igenom vad du har för kompetens redan nu och hur du kan utveckla den om det behövs för att nå ditt mål. När du har klart för dig vad du kan, vill och passar för är det också lättare att övertyga en potentiell arbetsgivare att du är den rätta personen för det jobb du söker. Dina attityder och inställningar Det är mycket viktigt att du tror på dig själv och har en positiv bild av dig själv! Du måste se dig själv som en resurs och en tillgång - om du inte gör det kommer inte eventuella arbetsgivare heller att göra det! Om du t ex anser att du har en mängd dåliga egenskaper kan du inte på ett övertygande positivt sätt marknadsföra dig själv. Här får du några exempel på hur du kan arbeta med din inställning till dig själv och ge nya vinklingar på dina egenskaper: Jag kan inget om... - Jag är nyfiken och villig att lära Jag är för ung och oerfaren - Jag har ny kunskap, jag är flexibel och vill lära mig nytt Jag är långsam - Jag tänker mig för innan jag handlar / Jag är noggrann Jag pratar för mycket - Jag är glad och utåtriktad Jag är pessimist - Jag ser situationen som den är och gör en bedömning Jag är för blyg och tyst - Jag är en god lyssnare/iakttagar Alla jobb annonseras inte ut Många arbetsplatser har brist på arbetskraft men av olika orsaker har de inte tid, råd eller möjlighet att rekrytera. Ta därför direkt kontakt med intressanta företag genom att skicka en s k öppen ansökan där du marknadsför dig själv och visar ditt intresse och erbjuder ditt kunnande. Du kan ha tur och råka vara just den person som företaget skulle behöva nu eller vid ett senare tillfälle! Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Ta reda på så mycket som möjligt om företaget och arbetsuppgiften som intresserar dig innan du skriver arbetsansökan! När en arbetsgivare märker att du känner till verksamheten och att du erbjuder just sådant kunnande som behövs får din ansökan betydligt större trovärdighet och väcker intresse. Försök att endast söka jobb som du verkligen vill ha och där du tror du kan tillföra något. Det märks ofta på en ansökan om den sökande inte är genuint intresserad. Spara helst din tid och energi till de arbeten du verkligen vill ha! Kontakter ger jobb De flesta jobb förmedlas via kontakter i någon form, via familj, släkt, vänner, grannar, gamla skolkamrater, f.d. jobbarkompisar osv. Jobba medvetet med ditt eget sociala kontaktnät! Skriv ner dem du känner eller som i sin tur känner någon som har befattningar som kan leda till ett jobb för din del och kontakta dem. Tala öppet om för omgivningen att du söker jobb! Du vet aldrig vem som känner vem som behöver någon...

2 Skapa rutiner och mål Rutiner underlättar vid jobbsökandet. Ha en mall hur du vill att din ansökan skall se ut och anpassa den sedan till det jobb du för tillfället söker. Använd inte en standardmodell som du skickar till alla, det märks och ger ett slappt intryck - varje arbetsgivare vill känna sig utvald! Att söka jobb kräver ansträngning och engagemang - och det är ingen annan än du själv som kan göra det åt dig! En platsannons kan ofta delas upp i fyra delar: 1. Arbetsbeskrivning Arbetsbeskrivningen täcker in det som din arbetsvardag skulle komma att innehålla - så läs den grundligt! Vilka yrkesmässiga och personliga utmaningar finns det i jobbet? Vad är det som lockar dig? Stryk under nyckelorden i annonsen och se till att din ansökan innehåller eller anknyter till så många som möjligt av dessa nyckelord. 2. Företagets krav och önskemål Utbildning, arbetslivserfarenhet, personliga egenskaper och eventuella övriga speciella krav. Arbetsgivaren förväntar sig att du i din ansökan tar upp de krav som nämns i annonsen. Var dock uppmärksam på att alla krav inte är lika viktiga. Ju tyngre ett krav väger i annonsen, desto viktigare är det att du bemöter det i din ansökan. Skilj också på krav och önskemål. Arbetsgivare har ofta långa listor på önskemål som få eller ingen kan uppfylla - det kan löna sig att söka fast du inte uppfyller alla dessa önskemål! Arbetsgivaren kanske inte ens på allvar förväntar sig att någon kommer att uppfylla kraven och önskemålen men han kan ju alltid passa på att försöka när det en gång annonseras... Det är slöseri med tid att söka ett jobb som uppenbarligen inte passar dig. Var realistisk när du bedömer hur väl du uppfyller företagets krav. Å andra sidan är vissa krav inte så bokstavliga som de först kan verka! Ibland ger företaget också utrymme för att tänja på kraven, som när det t ex står: Du har akademisk utbildning eller motsvarande det öppnar upp för många olika tolkningar av motsvarande. Om du upplever kravformuleringarna som vaga eller osäkra ger det dig en bra anledning att ringa upp kontaktpersonen i annonsen för ett förtydligande och då kan du i din ansökan hänvisa till ert samtal. 3. Om verksamheten Ofta beskrivs företagets verksamhet i början av annonsen som aptitretare, men allmän information kan även stå i mitten eller slutet av annonsen. Läs mer om verksamheten på företagets hemsida! Notera hur företaget presenterar sig! Är det mer eller mindre en lista med resultat präglar troligen en resultatorienterad kultur verksamheten osv. Språket kan också avslöja hur verksamheten vill framstå. Som ungt och dynamiskt? Som formellt och konventionellt? Lägg märke till nyckelorden som förmedlas och använd dig av dem i din ansökan och vid en eventuell intervju. 4. Kontaktinformation Kontaktinformationen indikerar på vilket sätt företaget vill motta ansökningar. Det finns främst tre vägar: Den gammaldags hederliga via posten, som bilaga i ett e-post eller online via jobbsajter. Allt fler företag föredrar e-post eller online-ansökningar. Ta reda på vad företaget vill ha och följ det! Om du gjort ett bra intryck per telefon ökar chansen att arbetsgivaren ser med större intresse på din skriftliga ansökan när den kommer, för då är ni ju redan litet bekanta för varandra. Läs igenom

3 platsannonsen ordentligt innan du ringer så att du inte ställer frågor som besvaras i annonsen. Försök ta reda på något mer om företaget än vad annonsen avslöjar. Respektera emellertid om det står i annonsen att man inte vill ha telefonsamtal! Skriv ner de frågor du vill ställa på förhand. Till exempel: Be att få en närmare beskrivning av själva arbetsuppgifterna. Skall man jobba ensam eller ingå i ett team? Hur ser teamet ut? Om jobbet innebär kundkontakter eller liknande i så fall hurudana, i vilken omfattning? Om jobbet innebär resande i så fall hur ofta, vart, hur länge? Vilka arbetstider gäller? Flextid? Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för arbetsuppgiften? Ställs det några speciella krav eller önskemål som inte framgår ur annonsen? Vad har företaget för planer/mål i framtiden? Var även själv beredd på frågor som: Varför söker du det här jobbet? Vad gör du nu och vad har du gjort tidigare? Vad vet du om företaget? Läs på om företaget innan du ringer, det hjälper dig att komma på relevanta frågor och ger intryck av att du verkligen är intresserad av företagets verksamhet! Idag har de allra flesta företag egna hemsidor på internet där du hittar nödvändiga uppgifter. Tänkvärt Syftet med telefonsamtalet och den skriftliga platsansökan som du skickar är att få komma på personlig intervju för att ytterligare presentera dig själv och få chans att se arbetsplatsen. Låt därför inte samtalet bli en hel intervju per telefon! Om du ringer det här telefonsamtalet eller inte är helt upp till dig själv att avgöra Om du har frågor om företaget som du inte vill ställa direkt till arbetsgivaren kan du vända dig till ett fackförbund som kanske kan ge svar på frågor av typen: Hur ser företagets ekonomiska situation ut? Finns det kollektivavtal? Löneläget i branschen? Vilken personal politik har företaget? Osv. Med hjälp av ansökningsbrevet skall du marknadsföra dig själv! Du skall försöka skilja dig ur mängden på ett positivt sätt och väcka intresse så att arbetsgivaren går över till att läsa ditt CV och sedan i bästa fall kallar dig till intervju. Brevet är ett sätt att beskriva hur du och dina kunskaper och erfarenheter matchar arbetsgivarens behov och varför just du är rätt person för företaget. Brevet skall besvara frågan: Varför skall vi anställa just dig? Brevet adresserar du till respektive företag och du skriver det efter att du skrivit ditt CV. Skriv på ett personligt och entusiastiskt men ändå sakligt och konkret sätt. Anpassa tonen i ditt brev efter stilen i annonsen och skriv kort och koncist, inte mer än en A-4 sida. Ansökan skall vara snygg, stilren och lättläst så skriv korta meningar och korta stycken. Studera platsannonsen noga och se till att du svarar på de frågor och krav som ställs - din ansökan skall bli som en spegelbild av önskemålen som framställs i annonsen. Det skall gärna märkas att du läst på om företaget och dess verksamhet.

4 Beskriv din kompetens (= kunskaper, färdigheter, motiavtion) och lämplighet i förhållande till jobbet och företaget. Varför är du intresserad av just det här jobbet? Varför är just du bäst? Varför är du intresserad av företaget? Baka gärna in konkreta exempel som beskriver och styrker det du påstår dig vara och kunna! Använd ett aktivt språk med verb! Tänk på vilka uppgifter som kommer fram i ditt CV och undvik i möjligaste mån upprepningar. Det skall tydligt framgå att din ansökan är speciellt anpassad för just detta aktuella jobb. Skicka aldrig en duplicerad ansökan! Svaret skall skrivas på samma språk som annonsens. Be gärna någon korrekturläsa din ansökan så att det säkert inte finns stav- eller sakfel. Det är viktigare än du tror!!! Använd gärna papper och kuvert av god kvalitet. Vik inte dokumenten. Skicka inte med kopior av skolbetyg eller arbetsintyg i detta skede såvida det inte ombes i annonsen dem tar du prydligt med i en plastficka när du kallas till intervju. Glöm inte att datera och skriva under din ansökan för hand. Beakta sista ansökningsdag! Behåll en kopia av din ansökan! MALL Förnamn Efternamn Adress POSTADRESS Telefon E-post ANSÖKAN Datum Arbetsgivare/Företag Kontaktperson Adress Hänvisning till platsannonsen/övrig informationskälla Jobbet du söker Inledning: Berätta varför du skriver, vilka uppgifter du söker, ev hur du fick veta om det lediga jobbet och varför du söker jobb hos just ifrågavarande arbetsgivare. Skriv mottagarvänligt och gå rakt på sak så sparar du läsarens tid. Inledningen bör vara så intressant formulerad att den väcker läsarens intresse så att denne läser hela din ansökan! Ge en komprimerad presentation av dig själv och din nuvarande situation. Berätta kort och koncist om ditt kunnande utgående från utbildning och tidigare arbetserfarenhet (ge gärna konkreta exempel). Berätta inte om all din erfarenhet. Det viktigaste och mest relevanta som passar för just denna aktuella arbetsuppgift räcker. Ansökningsbrevet skall inte vara en upprepning av ditt CV! Ifall du inte har så mycket erfarenhet kan du betona din villighet och förmåga att utvecklas. Framhäv personliga egenskaper relevanta för just denna arbetsuppgift. Det är viktigt att du med din text förmedlar en känsla av att du är verkligt motiverad för och

5 intresserad av just det här företaget och jobbet! Gör din ansökan så att den svarar på de krav som arbetsgivaren ställer i annonsen. Motivera hur du uppfyller dessa krav. Hjälp läsaren att förstå att det löns att kalla dig till intervju. Arbetsgivaren läser inte mellan raderna du måste vara tydlig! Ge ett aktivt intryck! Ifall du söker utan att något jobb utannonserats bör du försöka påvisa att du kan erbjuda ett kunnande som företaget skulle ha nytta av. Poängtera de faktorer som gör dig till en beaktansvärd potentiell kandidat som arbetsgivaren bör stifta närmare bekantskap med! Som avslutning räcker det med en hövligt formulerad önskan om att få komma på en personlig intervju. Ifall du har tagit initiativet och kontaktat arbetsgivaren med hjälp av en öppen ansökan skall du avslutningsvis berätta hur du kommer att ta kontakt inom de närmaste dagarna - och även göra detta! Med vänlig hälsning Underskrift och namnförtydligande Eventuella bilagor CURRICULUM VITAE Personuppgifter Namn: Anna Andersson Adress: Studentvägen 10, Annestad Telefon: e-post Karriärmål eller yrkesambitioner Dina framtidsplaner är något som arbetsgivaren är intresserad av. De berättar om din motivation för branschen och för jobbet du söker. Berätta kortfattat om dina kort- och/eller långsiktiga karriärmål Professionella styrkor eller min främsta kompetens eller personlig profil Berätta kort och kärnfullt i punktform om dina speciella kunskaper /färdigheter /erfarenheter som är bra att påvisa och lyfta fram just för det jobb du söker Arbetslivserfarenhet Började-Slutade År Månad Arbetsgivare Yrkestitel. Specificera kort dina arbetsuppgifter och eventuellt vad du lärt dig/uppnått. Använd beskrivande, aktivt språk (verb!). Skriv i omvänd kronologisk ordning (nyaste först). Utbildning Årtal Skolans namn Genomförda examina/pågående studier. Huvudämne, biämne, avhandlingsrubrik och eventuellt vitsord. Skriv i omvänd kronologisk ordning (nyaste först).

6 Årtal Övriga äldre examina/utbildningar/gymnasium som du tycker är värda att nämnas Språkkunskaper Nämn de språk som du klarar dig på. Om du ej genomgått språktest ska du själv uppskatta dina kunskaper. Skalan kan t.ex. vara utmärkt, god, tillfredsställande, grunder. Berätta var och hur du tillägnat dig språkkunskaperna. IT-kunskaper Specificera dina IT-kunskaper programvis. Fortbilding Årtal Påvisa att du regelbundet har ökat ditt kunnande data-, kommunikations-, språkkurser, seminarier etc. Förtroendeuppdrag Årtal Ex. inom föreningar, organisationer osv, påvisar att du är aktiv och engagerad (bra egenskaper i arbetslivet) Militärtjänst Årtal Om din militärtjänst eller civiltjänstgöring har bidragit till specifika kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta för jobbet. Fritidssysselsättning Din fritidssysselsättning avslöjar saker om dig som person. Det kan vara en punkt som skiljer dig från mängden bland andra nyutexaminerade. Har du haft hobbier som bidragit till att utveckla kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta i ditt jobb skall de absolut vara med! Det är dock inget måste att nämna sina hobbier om man inte anser dem vara värda att nämnas. Referenser Två till tre namn med kontaktuppgifter och titel (ex. tidigare chefer, handledare). Fråga alltid personen i fråga om du får använda denne som referens! Du kan även skriva att Lämnas gärna på begäran. OBS! Detta är endast ett av många exempel. Välj en layout som passar din smak och personlighet! Välj de rubriker som passardig, hitta på egna om du vill och sätt dem i din egen prioritetsordning. Tänk på att en CV skall vara max två sidor lång, snyggoch lättöverskådlig så att arbetsgivaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad du kan, har gjort och vilka ambitioner och målsättningar du har. Se dig själv som en resurs, att du har något att erbjuda arbetsgivaren! Var beredd på att flera personer intervjuar och att du också kan bli ombedd att utföra någon typ av test och/eller fylla i formulär. Arbetsgivaren är medveten om att de flesta som kommer på intervju är nervösa, du behöver inte skämmas över din nervositet den avslöjar ju att intervjun och arbetet är viktigt för dig! Dessutom syns nervositeten oftast inte lika mycket som den känns. Ju bättre förberedd du är desto mindre nervös är du. Läs igenom din ansökan än en gång innan intervjun så att du säkert minns vad du skrivit! Förbered dig på att berätta om dig själv, din bakgrund och eventuellt vad du vill med ditt liv (3-5 min)

7 Fundera ut vilka dina starka sidor är och presentera fyra till sex sådana egenskaper (goda för just detta jobb) Fundera ut dina svaga sidor, försök om möjligt hitta det goda i dem (sällan är en egenskap enbart god eller dålig). Känn till företaget och arbetsuppgiften (visar intresse för företaget) Förbered egna frågor om företaget och arbetsuppgiften Kom i tid! Ta reda på på förhand hur du tar dig exakt dit du skall och hur länge det räcker Första intrycket är mycket viktigt så var noga med ditt yttre och använd ett vårdat språk! Hälsa alltid genom att ta i hand och presentera dig, ha ögonkontakt! Ge akt på ditt kroppsspråk för det avslöjar mycket om din personlighet! Ha ofta ögonkontakt med den/de du pratar med Var uppmärksam på din omgivning, uteslut inte någon om det sitter flera personer framför dig Avbryt inte intervjuaren! Lyssna och visa att du är intresserad Låt dig inte stressas av intervjuarens frågor tänk, fråga upp om du är osäker, och svara sedan Låt en positiv, engagerad, målmedveten grundinställning märkas Var dig själv när du är som bäst och var ärlig! Ha nödvändiga handlingar med dig snyggt i en plastficka Uttala dig ALDRIG kritiskt mot tidigare arbetsgivare eller mot någon överhuvudtaget. Var diplomatisk! Uppträd artigt mot alla du möter i företaget! (du blir kanske inte ihågkommen för din artighet, men du blir definitivt ihågkommen för din oartighet!) Föreslå gärna en rundvandring i företaget Klädsel Kläder är ett viktigt inslag i arbetslivet. Klädseln är det första arbetsgivaren lägger märke till och din klädsel blir invägd i helhetsbedömningen av dig oberoende vad du tycker om det! Att vara rätt klädd är alltså viktigare än många tror. Det är svårt att ge generella klädråd, det gäller att klä sig efter varje situation. Om du är osäker så ta reda på vilken kläd-kodex som gäller på det företag där du söker jobb. Välj kläder som du känner dig bekväm i men alltid finare än vad du går klädd i till vardags. Att vara för uppklädd kan kännas lika illa som att vara nerklädd. Dina kläder bör stämma överens med din personlighet för att du skall känna dig avslappnad men tänk på att i den här situationen är lagom bäst. Välj bort det som kan vara distraherande och stjäl uppmärksamhet från det du har att säga t ex för mycket smycken, stark parfym/after shave, för kort kjol osv. För det mesta vinner du på att hålla en genomgående neutral och proper stil. Tänkvärt Naturligtvis krävs det mer än ett polerat och städat yttre för att få ett jobb. Intervjun är ett tillfälle där du ges tillfälle att visa alla dina bästa sidor och arbetsgivaren bildar sig det första intrycket av dig som person - och man får ingen andra chans att göra ett bra första intryck!!! Intervjun är också ett tillfälle för dig som sökande att känna efter om du verkligen vill ha det här jobbet. Känns det rätt? Verkar arbetsgivaren/företaget vara en plats där du skulle komma att trivas och som tar väl hand om sina anställda? 1. Berätta lite om dig själv! 2. Hur skulle du beskriva dig själv som person? 3. Vilka är dina starka / svaga sidor?

8 4. Vad anser du dig behöva bli bättre på? 5. Varför valde du att studera just det som du har studerat? 6. Varför söker du just detta jobb? 7. Söker du också andra jobb än detta? 8. Vad vet du om vårt företag? 9. Varför skulle vi anställa just dig? 10. Klarar du av att jobba under stress? 11. Hur hanterar du stress? 12. Vad motiverar dig till att göra ditt allra bästa? 13. Vilken prestation är du mest stolt över? 14. Berätta om ditt nuvarande jobb/studier! 15. Berätta vad du gjort tidigare i dina arbeten! 16. Vilken typ av arbetsuppgifter trivs du bäst med? 17. Varför slutade du på dina tidigare arbetsplatser? 18. Vad tycker du var tråkigt i dina tidigare arbeten? 19. Är du beredd att resa i jobbet? 20. Vad tror du dina referenser säger om dig? 21. Har du haft svårigheter att samarbeta med någon viss typ av människor? 22. Vad kommer du att göra om du inte får denna tjänst? 23. Varför tror du att du är mera kvalificerad än någon av de andra sökandena? 24. Vilka är dina framtidsplaner och hur tänker du uppnå dessa? 25. Vad gör du om fem år? 26. I dina ansökningshandlingar har du en period som du inte har arbetat. Varför? 27. Vilka problem har du stött på och hur har du löst dem? 28. Vad tror du att framgång i vårt företag kräver? 29. I hurudan omgivning arbetar du helst? 30. Är du beredd att flytta till annan ort på grund av jobbet? 31. Vad har du för lön idag och vilket är ditt lönekrav? 32. Hurudana egenskaper skall en bra ledare ha? 33. Hur ser din familjesituation ut? 34. Vad gör du på din fritid? Det är vanligt att intervjuaren kan ställa oväntade och/eller provocerande frågor för att se hur du reagerar i en oväntad situation eller hur kreativ du är i ditt tänkande. Det visar att du verkligen är intresserad av att få jobbet. Om du får jobbet så ska du ha en skriftlig bekräftelse på detta där det kommer fram hurudan anställningsform som gäller, befattning, lön och anställningsperiod. Om du har frågor gällande arbetsavtalet ska du kontakta din fackförening. Tänkvärt Om du inte får jobbet ska du dra nytta av dina erfarenheter och komma ännu bättre förberedd nästa gång du skall på arbetsintervju. Gå igenom intervjun för dig själv och tänk ut vad du vill förbättra. Tag kontakt med den som intervjuade och fråga på ett ödmjukt sätt varför du inte fick jobbet. Fråga också vilka meriter den som fick jobbet har. För att ha bättre chanser i framtiden kanske du bör komplettera din utbildning eller skaffa dig mer arbetserfarenhet inom något område. Tala om att du är intresserad om de behöver anställa fler i framtiden och att du också är intresserad av vikariat och tillfälliga inhopp (om du är det). Personligheten

9 Det är nästan alltid sist och slutligen de personliga egenskaperna som avgör om du får jobbet. Man söker personer med egenskaper som både har den kompetens som behövs för arbetsuppgiften ifråga och som kompletterar gruppen/teamet. Målmedvetenhet, trygghet i sig själv, samarbetsförmåga och social kompetens är viktiga faktorer. Inte minst det sistnämnda blir allt viktigare. Man måste kunna förmedla sina tankar och idéer, kunna lära och lyssna av andra människor. Att social kompetens blivit så viktigt beror bl a på att allt fler människor har yrken med ett stort kontaktnät och brett arbetsområde. Fokus på det väsentliga Det gäller att plocka fram dina personliga egenskaper och intressen som har anknytning till jobbet ifråga och undvika sådant som inte hör dit. Det visar på en medvetenhet hos dig om att du inser att intervjuaren vill ha reda på hur du skulle kunna vara som anställd och inte bara hur du är som person. Försök att tala om att du är värdig jobbet (utan att skryta eller framstå som naiv) genom att motivera dina påståenden och visa gärna en smula anspråkslöshet med humorns hjälp. Beröm gärna andra människor för dina framgångar - om det finns fog för det. En generös och varm personlighet är så gott som aldrig fel! Samspelet Hur väl du lyckas på anställningsintervjun och sedan också får jobbet är ofta ett resultat av ett gott samspel mellan dig och den/de som intervjuar. En faktor som visar på hur väl samspelet lyckas är skratt. Det har visat sig att de som blir anställda påfallande ofta skrattade tillsammans med intervjuaren (skrattet bör dock komma naturligt - ett framkrystat omotiverat skratt är knappast lyckat!). Det fanns en känsla hos den intervjade och de som intervjuar av att vara på samma våglängd. En annan viktig faktor är dialogen, det gäller att bygga upp en ömsesidig dialog genom att vara lyhörd för intervjuarens intresse och lägga märke till om denne vill ställa frågor eller komma med ett inpass. Den som intervjuar tycker inte om att behöva avbryta dig eller dra svaren ur dig! Ta dig tid med din ansökan. Det märks om du bara hafsar igenom den Låt fakta tala, spalta klart och tydligt upp i ditt CV vad du kan. Var inte alltför formell. Berätta gärna litet om dig själv - och kanske vad du hört om dig själv av andra Skriv gärna litet kort om ditt privatliv och vad du gör på fritiden. Då blir det lättare att göra sig en bild av dig. Ring inte för tidigt för att höra hur det går, och ring inte många gånger - det blir tjatigt. Personligen letar jag efter något som gör att jag hajar till i ett ansökningsbrev. Jag tycker om de som är litet provokativa antingen i tonen eller i det de konkret skriver. Skriv under din ansökan och använd inte färdiga formulär som du fyllt i. Vissa söker så många jobb samtidigt att de inte kan hålla reda på vilket jobb de sökte var. Det ser inte bra ut. Var dig själv i ditt brev. Personligen är jag väldigt informell och tycker inte om brev med en formell ton, men jag har kollegor som är tvärtom. Därför blir det bäst om du helt enkelt skriver som du är. Är du formell så ska du skriva formellt. Och tvärt om. Killar tar ofta i och översäljer sig själva medan tjejer är alldeles för försiktiga!

10 Sök ett jobb även om du inte uppfyller alla kriterier. Vi väljer hellre någon som är snäppet under våra krav och har något att jobba för och en framtid än någon som är överkvalificerad för jobbet. På telefon får du en kontakt och blir mer än bara ett namn på ett papper. Det har hänt flera gånger att jag ändrat mig och tagit med folk på intervju som jag redan sorterat bort bara för att vi pratats vid per telefon. En detalj som är viktigare än man tror handslaget måste vara fast! Häng inte fram en hand som är slapp som en död fisk! Speciellt viktigt är det om du ofta skall representera ditt företag, ett fast handslag skapar förtroende.

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

du har fel om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg

du har fel om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg du har fel Alder! om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg Copyright 2012 TRR Trygghetsrådet Projektledning: Ann-Sofi Sjöberg Redaktör: Gunilla Mild Nygren Skribenter: Ann-Sofi

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer