Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till"

Transkript

1 Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana värderingar har du? Vilka arbetsuppgifter har du trivts bäst med på dina tidigare jobb/sommarjobb? Vilken del av utbildningen har motiverat dig allra mest? Det ger dig fingervisningar om vad du vill och vad du skulle trivas att jobba med. Vilket är ditt karriärmål på längre sikt? Vilken typ av jobb skulle det vara bra att börja med för att nå det målet? Gå sedan igenom vad du har för kompetens redan nu och hur du kan utveckla den om det behövs för att nå ditt mål. När du har klart för dig vad du kan, vill och passar för är det också lättare att övertyga en potentiell arbetsgivare att du är den rätta personen för det jobb du söker. Dina attityder och inställningar Det är mycket viktigt att du tror på dig själv och har en positiv bild av dig själv! Du måste se dig själv som en resurs och en tillgång - om du inte gör det kommer inte eventuella arbetsgivare heller att göra det! Om du t ex anser att du har en mängd dåliga egenskaper kan du inte på ett övertygande positivt sätt marknadsföra dig själv. Här får du några exempel på hur du kan arbeta med din inställning till dig själv och ge nya vinklingar på dina egenskaper: Jag kan inget om... - Jag är nyfiken och villig att lära Jag är för ung och oerfaren - Jag har ny kunskap, jag är flexibel och vill lära mig nytt Jag är långsam - Jag tänker mig för innan jag handlar / Jag är noggrann Jag pratar för mycket - Jag är glad och utåtriktad Jag är pessimist - Jag ser situationen som den är och gör en bedömning Jag är för blyg och tyst - Jag är en god lyssnare/iakttagar Alla jobb annonseras inte ut Många arbetsplatser har brist på arbetskraft men av olika orsaker har de inte tid, råd eller möjlighet att rekrytera. Ta därför direkt kontakt med intressanta företag genom att skicka en s k öppen ansökan där du marknadsför dig själv och visar ditt intresse och erbjuder ditt kunnande. Du kan ha tur och råka vara just den person som företaget skulle behöva nu eller vid ett senare tillfälle! Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Ta reda på så mycket som möjligt om företaget och arbetsuppgiften som intresserar dig innan du skriver arbetsansökan! När en arbetsgivare märker att du känner till verksamheten och att du erbjuder just sådant kunnande som behövs får din ansökan betydligt större trovärdighet och väcker intresse. Försök att endast söka jobb som du verkligen vill ha och där du tror du kan tillföra något. Det märks ofta på en ansökan om den sökande inte är genuint intresserad. Spara helst din tid och energi till de arbeten du verkligen vill ha! Kontakter ger jobb De flesta jobb förmedlas via kontakter i någon form, via familj, släkt, vänner, grannar, gamla skolkamrater, f.d. jobbarkompisar osv. Jobba medvetet med ditt eget sociala kontaktnät! Skriv ner dem du känner eller som i sin tur känner någon som har befattningar som kan leda till ett jobb för din del och kontakta dem. Tala öppet om för omgivningen att du söker jobb! Du vet aldrig vem som känner vem som behöver någon...

2 Skapa rutiner och mål Rutiner underlättar vid jobbsökandet. Ha en mall hur du vill att din ansökan skall se ut och anpassa den sedan till det jobb du för tillfället söker. Använd inte en standardmodell som du skickar till alla, det märks och ger ett slappt intryck - varje arbetsgivare vill känna sig utvald! Att söka jobb kräver ansträngning och engagemang - och det är ingen annan än du själv som kan göra det åt dig! En platsannons kan ofta delas upp i fyra delar: 1. Arbetsbeskrivning Arbetsbeskrivningen täcker in det som din arbetsvardag skulle komma att innehålla - så läs den grundligt! Vilka yrkesmässiga och personliga utmaningar finns det i jobbet? Vad är det som lockar dig? Stryk under nyckelorden i annonsen och se till att din ansökan innehåller eller anknyter till så många som möjligt av dessa nyckelord. 2. Företagets krav och önskemål Utbildning, arbetslivserfarenhet, personliga egenskaper och eventuella övriga speciella krav. Arbetsgivaren förväntar sig att du i din ansökan tar upp de krav som nämns i annonsen. Var dock uppmärksam på att alla krav inte är lika viktiga. Ju tyngre ett krav väger i annonsen, desto viktigare är det att du bemöter det i din ansökan. Skilj också på krav och önskemål. Arbetsgivare har ofta långa listor på önskemål som få eller ingen kan uppfylla - det kan löna sig att söka fast du inte uppfyller alla dessa önskemål! Arbetsgivaren kanske inte ens på allvar förväntar sig att någon kommer att uppfylla kraven och önskemålen men han kan ju alltid passa på att försöka när det en gång annonseras... Det är slöseri med tid att söka ett jobb som uppenbarligen inte passar dig. Var realistisk när du bedömer hur väl du uppfyller företagets krav. Å andra sidan är vissa krav inte så bokstavliga som de först kan verka! Ibland ger företaget också utrymme för att tänja på kraven, som när det t ex står: Du har akademisk utbildning eller motsvarande det öppnar upp för många olika tolkningar av motsvarande. Om du upplever kravformuleringarna som vaga eller osäkra ger det dig en bra anledning att ringa upp kontaktpersonen i annonsen för ett förtydligande och då kan du i din ansökan hänvisa till ert samtal. 3. Om verksamheten Ofta beskrivs företagets verksamhet i början av annonsen som aptitretare, men allmän information kan även stå i mitten eller slutet av annonsen. Läs mer om verksamheten på företagets hemsida! Notera hur företaget presenterar sig! Är det mer eller mindre en lista med resultat präglar troligen en resultatorienterad kultur verksamheten osv. Språket kan också avslöja hur verksamheten vill framstå. Som ungt och dynamiskt? Som formellt och konventionellt? Lägg märke till nyckelorden som förmedlas och använd dig av dem i din ansökan och vid en eventuell intervju. 4. Kontaktinformation Kontaktinformationen indikerar på vilket sätt företaget vill motta ansökningar. Det finns främst tre vägar: Den gammaldags hederliga via posten, som bilaga i ett e-post eller online via jobbsajter. Allt fler företag föredrar e-post eller online-ansökningar. Ta reda på vad företaget vill ha och följ det! Om du gjort ett bra intryck per telefon ökar chansen att arbetsgivaren ser med större intresse på din skriftliga ansökan när den kommer, för då är ni ju redan litet bekanta för varandra. Läs igenom

3 platsannonsen ordentligt innan du ringer så att du inte ställer frågor som besvaras i annonsen. Försök ta reda på något mer om företaget än vad annonsen avslöjar. Respektera emellertid om det står i annonsen att man inte vill ha telefonsamtal! Skriv ner de frågor du vill ställa på förhand. Till exempel: Be att få en närmare beskrivning av själva arbetsuppgifterna. Skall man jobba ensam eller ingå i ett team? Hur ser teamet ut? Om jobbet innebär kundkontakter eller liknande i så fall hurudana, i vilken omfattning? Om jobbet innebär resande i så fall hur ofta, vart, hur länge? Vilka arbetstider gäller? Flextid? Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för arbetsuppgiften? Ställs det några speciella krav eller önskemål som inte framgår ur annonsen? Vad har företaget för planer/mål i framtiden? Var även själv beredd på frågor som: Varför söker du det här jobbet? Vad gör du nu och vad har du gjort tidigare? Vad vet du om företaget? Läs på om företaget innan du ringer, det hjälper dig att komma på relevanta frågor och ger intryck av att du verkligen är intresserad av företagets verksamhet! Idag har de allra flesta företag egna hemsidor på internet där du hittar nödvändiga uppgifter. Tänkvärt Syftet med telefonsamtalet och den skriftliga platsansökan som du skickar är att få komma på personlig intervju för att ytterligare presentera dig själv och få chans att se arbetsplatsen. Låt därför inte samtalet bli en hel intervju per telefon! Om du ringer det här telefonsamtalet eller inte är helt upp till dig själv att avgöra Om du har frågor om företaget som du inte vill ställa direkt till arbetsgivaren kan du vända dig till ett fackförbund som kanske kan ge svar på frågor av typen: Hur ser företagets ekonomiska situation ut? Finns det kollektivavtal? Löneläget i branschen? Vilken personal politik har företaget? Osv. Med hjälp av ansökningsbrevet skall du marknadsföra dig själv! Du skall försöka skilja dig ur mängden på ett positivt sätt och väcka intresse så att arbetsgivaren går över till att läsa ditt CV och sedan i bästa fall kallar dig till intervju. Brevet är ett sätt att beskriva hur du och dina kunskaper och erfarenheter matchar arbetsgivarens behov och varför just du är rätt person för företaget. Brevet skall besvara frågan: Varför skall vi anställa just dig? Brevet adresserar du till respektive företag och du skriver det efter att du skrivit ditt CV. Skriv på ett personligt och entusiastiskt men ändå sakligt och konkret sätt. Anpassa tonen i ditt brev efter stilen i annonsen och skriv kort och koncist, inte mer än en A-4 sida. Ansökan skall vara snygg, stilren och lättläst så skriv korta meningar och korta stycken. Studera platsannonsen noga och se till att du svarar på de frågor och krav som ställs - din ansökan skall bli som en spegelbild av önskemålen som framställs i annonsen. Det skall gärna märkas att du läst på om företaget och dess verksamhet.

4 Beskriv din kompetens (= kunskaper, färdigheter, motiavtion) och lämplighet i förhållande till jobbet och företaget. Varför är du intresserad av just det här jobbet? Varför är just du bäst? Varför är du intresserad av företaget? Baka gärna in konkreta exempel som beskriver och styrker det du påstår dig vara och kunna! Använd ett aktivt språk med verb! Tänk på vilka uppgifter som kommer fram i ditt CV och undvik i möjligaste mån upprepningar. Det skall tydligt framgå att din ansökan är speciellt anpassad för just detta aktuella jobb. Skicka aldrig en duplicerad ansökan! Svaret skall skrivas på samma språk som annonsens. Be gärna någon korrekturläsa din ansökan så att det säkert inte finns stav- eller sakfel. Det är viktigare än du tror!!! Använd gärna papper och kuvert av god kvalitet. Vik inte dokumenten. Skicka inte med kopior av skolbetyg eller arbetsintyg i detta skede såvida det inte ombes i annonsen dem tar du prydligt med i en plastficka när du kallas till intervju. Glöm inte att datera och skriva under din ansökan för hand. Beakta sista ansökningsdag! Behåll en kopia av din ansökan! MALL Förnamn Efternamn Adress POSTADRESS Telefon E-post ANSÖKAN Datum Arbetsgivare/Företag Kontaktperson Adress Hänvisning till platsannonsen/övrig informationskälla Jobbet du söker Inledning: Berätta varför du skriver, vilka uppgifter du söker, ev hur du fick veta om det lediga jobbet och varför du söker jobb hos just ifrågavarande arbetsgivare. Skriv mottagarvänligt och gå rakt på sak så sparar du läsarens tid. Inledningen bör vara så intressant formulerad att den väcker läsarens intresse så att denne läser hela din ansökan! Ge en komprimerad presentation av dig själv och din nuvarande situation. Berätta kort och koncist om ditt kunnande utgående från utbildning och tidigare arbetserfarenhet (ge gärna konkreta exempel). Berätta inte om all din erfarenhet. Det viktigaste och mest relevanta som passar för just denna aktuella arbetsuppgift räcker. Ansökningsbrevet skall inte vara en upprepning av ditt CV! Ifall du inte har så mycket erfarenhet kan du betona din villighet och förmåga att utvecklas. Framhäv personliga egenskaper relevanta för just denna arbetsuppgift. Det är viktigt att du med din text förmedlar en känsla av att du är verkligt motiverad för och

5 intresserad av just det här företaget och jobbet! Gör din ansökan så att den svarar på de krav som arbetsgivaren ställer i annonsen. Motivera hur du uppfyller dessa krav. Hjälp läsaren att förstå att det löns att kalla dig till intervju. Arbetsgivaren läser inte mellan raderna du måste vara tydlig! Ge ett aktivt intryck! Ifall du söker utan att något jobb utannonserats bör du försöka påvisa att du kan erbjuda ett kunnande som företaget skulle ha nytta av. Poängtera de faktorer som gör dig till en beaktansvärd potentiell kandidat som arbetsgivaren bör stifta närmare bekantskap med! Som avslutning räcker det med en hövligt formulerad önskan om att få komma på en personlig intervju. Ifall du har tagit initiativet och kontaktat arbetsgivaren med hjälp av en öppen ansökan skall du avslutningsvis berätta hur du kommer att ta kontakt inom de närmaste dagarna - och även göra detta! Med vänlig hälsning Underskrift och namnförtydligande Eventuella bilagor CURRICULUM VITAE Personuppgifter Namn: Anna Andersson Adress: Studentvägen 10, Annestad Telefon: e-post Karriärmål eller yrkesambitioner Dina framtidsplaner är något som arbetsgivaren är intresserad av. De berättar om din motivation för branschen och för jobbet du söker. Berätta kortfattat om dina kort- och/eller långsiktiga karriärmål Professionella styrkor eller min främsta kompetens eller personlig profil Berätta kort och kärnfullt i punktform om dina speciella kunskaper /färdigheter /erfarenheter som är bra att påvisa och lyfta fram just för det jobb du söker Arbetslivserfarenhet Började-Slutade År Månad Arbetsgivare Yrkestitel. Specificera kort dina arbetsuppgifter och eventuellt vad du lärt dig/uppnått. Använd beskrivande, aktivt språk (verb!). Skriv i omvänd kronologisk ordning (nyaste först). Utbildning Årtal Skolans namn Genomförda examina/pågående studier. Huvudämne, biämne, avhandlingsrubrik och eventuellt vitsord. Skriv i omvänd kronologisk ordning (nyaste först).

6 Årtal Övriga äldre examina/utbildningar/gymnasium som du tycker är värda att nämnas Språkkunskaper Nämn de språk som du klarar dig på. Om du ej genomgått språktest ska du själv uppskatta dina kunskaper. Skalan kan t.ex. vara utmärkt, god, tillfredsställande, grunder. Berätta var och hur du tillägnat dig språkkunskaperna. IT-kunskaper Specificera dina IT-kunskaper programvis. Fortbilding Årtal Påvisa att du regelbundet har ökat ditt kunnande data-, kommunikations-, språkkurser, seminarier etc. Förtroendeuppdrag Årtal Ex. inom föreningar, organisationer osv, påvisar att du är aktiv och engagerad (bra egenskaper i arbetslivet) Militärtjänst Årtal Om din militärtjänst eller civiltjänstgöring har bidragit till specifika kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta för jobbet. Fritidssysselsättning Din fritidssysselsättning avslöjar saker om dig som person. Det kan vara en punkt som skiljer dig från mängden bland andra nyutexaminerade. Har du haft hobbier som bidragit till att utveckla kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta i ditt jobb skall de absolut vara med! Det är dock inget måste att nämna sina hobbier om man inte anser dem vara värda att nämnas. Referenser Två till tre namn med kontaktuppgifter och titel (ex. tidigare chefer, handledare). Fråga alltid personen i fråga om du får använda denne som referens! Du kan även skriva att Lämnas gärna på begäran. OBS! Detta är endast ett av många exempel. Välj en layout som passar din smak och personlighet! Välj de rubriker som passardig, hitta på egna om du vill och sätt dem i din egen prioritetsordning. Tänk på att en CV skall vara max två sidor lång, snyggoch lättöverskådlig så att arbetsgivaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad du kan, har gjort och vilka ambitioner och målsättningar du har. Se dig själv som en resurs, att du har något att erbjuda arbetsgivaren! Var beredd på att flera personer intervjuar och att du också kan bli ombedd att utföra någon typ av test och/eller fylla i formulär. Arbetsgivaren är medveten om att de flesta som kommer på intervju är nervösa, du behöver inte skämmas över din nervositet den avslöjar ju att intervjun och arbetet är viktigt för dig! Dessutom syns nervositeten oftast inte lika mycket som den känns. Ju bättre förberedd du är desto mindre nervös är du. Läs igenom din ansökan än en gång innan intervjun så att du säkert minns vad du skrivit! Förbered dig på att berätta om dig själv, din bakgrund och eventuellt vad du vill med ditt liv (3-5 min)

7 Fundera ut vilka dina starka sidor är och presentera fyra till sex sådana egenskaper (goda för just detta jobb) Fundera ut dina svaga sidor, försök om möjligt hitta det goda i dem (sällan är en egenskap enbart god eller dålig). Känn till företaget och arbetsuppgiften (visar intresse för företaget) Förbered egna frågor om företaget och arbetsuppgiften Kom i tid! Ta reda på på förhand hur du tar dig exakt dit du skall och hur länge det räcker Första intrycket är mycket viktigt så var noga med ditt yttre och använd ett vårdat språk! Hälsa alltid genom att ta i hand och presentera dig, ha ögonkontakt! Ge akt på ditt kroppsspråk för det avslöjar mycket om din personlighet! Ha ofta ögonkontakt med den/de du pratar med Var uppmärksam på din omgivning, uteslut inte någon om det sitter flera personer framför dig Avbryt inte intervjuaren! Lyssna och visa att du är intresserad Låt dig inte stressas av intervjuarens frågor tänk, fråga upp om du är osäker, och svara sedan Låt en positiv, engagerad, målmedveten grundinställning märkas Var dig själv när du är som bäst och var ärlig! Ha nödvändiga handlingar med dig snyggt i en plastficka Uttala dig ALDRIG kritiskt mot tidigare arbetsgivare eller mot någon överhuvudtaget. Var diplomatisk! Uppträd artigt mot alla du möter i företaget! (du blir kanske inte ihågkommen för din artighet, men du blir definitivt ihågkommen för din oartighet!) Föreslå gärna en rundvandring i företaget Klädsel Kläder är ett viktigt inslag i arbetslivet. Klädseln är det första arbetsgivaren lägger märke till och din klädsel blir invägd i helhetsbedömningen av dig oberoende vad du tycker om det! Att vara rätt klädd är alltså viktigare än många tror. Det är svårt att ge generella klädråd, det gäller att klä sig efter varje situation. Om du är osäker så ta reda på vilken kläd-kodex som gäller på det företag där du söker jobb. Välj kläder som du känner dig bekväm i men alltid finare än vad du går klädd i till vardags. Att vara för uppklädd kan kännas lika illa som att vara nerklädd. Dina kläder bör stämma överens med din personlighet för att du skall känna dig avslappnad men tänk på att i den här situationen är lagom bäst. Välj bort det som kan vara distraherande och stjäl uppmärksamhet från det du har att säga t ex för mycket smycken, stark parfym/after shave, för kort kjol osv. För det mesta vinner du på att hålla en genomgående neutral och proper stil. Tänkvärt Naturligtvis krävs det mer än ett polerat och städat yttre för att få ett jobb. Intervjun är ett tillfälle där du ges tillfälle att visa alla dina bästa sidor och arbetsgivaren bildar sig det första intrycket av dig som person - och man får ingen andra chans att göra ett bra första intryck!!! Intervjun är också ett tillfälle för dig som sökande att känna efter om du verkligen vill ha det här jobbet. Känns det rätt? Verkar arbetsgivaren/företaget vara en plats där du skulle komma att trivas och som tar väl hand om sina anställda? 1. Berätta lite om dig själv! 2. Hur skulle du beskriva dig själv som person? 3. Vilka är dina starka / svaga sidor?

8 4. Vad anser du dig behöva bli bättre på? 5. Varför valde du att studera just det som du har studerat? 6. Varför söker du just detta jobb? 7. Söker du också andra jobb än detta? 8. Vad vet du om vårt företag? 9. Varför skulle vi anställa just dig? 10. Klarar du av att jobba under stress? 11. Hur hanterar du stress? 12. Vad motiverar dig till att göra ditt allra bästa? 13. Vilken prestation är du mest stolt över? 14. Berätta om ditt nuvarande jobb/studier! 15. Berätta vad du gjort tidigare i dina arbeten! 16. Vilken typ av arbetsuppgifter trivs du bäst med? 17. Varför slutade du på dina tidigare arbetsplatser? 18. Vad tycker du var tråkigt i dina tidigare arbeten? 19. Är du beredd att resa i jobbet? 20. Vad tror du dina referenser säger om dig? 21. Har du haft svårigheter att samarbeta med någon viss typ av människor? 22. Vad kommer du att göra om du inte får denna tjänst? 23. Varför tror du att du är mera kvalificerad än någon av de andra sökandena? 24. Vilka är dina framtidsplaner och hur tänker du uppnå dessa? 25. Vad gör du om fem år? 26. I dina ansökningshandlingar har du en period som du inte har arbetat. Varför? 27. Vilka problem har du stött på och hur har du löst dem? 28. Vad tror du att framgång i vårt företag kräver? 29. I hurudan omgivning arbetar du helst? 30. Är du beredd att flytta till annan ort på grund av jobbet? 31. Vad har du för lön idag och vilket är ditt lönekrav? 32. Hurudana egenskaper skall en bra ledare ha? 33. Hur ser din familjesituation ut? 34. Vad gör du på din fritid? Det är vanligt att intervjuaren kan ställa oväntade och/eller provocerande frågor för att se hur du reagerar i en oväntad situation eller hur kreativ du är i ditt tänkande. Det visar att du verkligen är intresserad av att få jobbet. Om du får jobbet så ska du ha en skriftlig bekräftelse på detta där det kommer fram hurudan anställningsform som gäller, befattning, lön och anställningsperiod. Om du har frågor gällande arbetsavtalet ska du kontakta din fackförening. Tänkvärt Om du inte får jobbet ska du dra nytta av dina erfarenheter och komma ännu bättre förberedd nästa gång du skall på arbetsintervju. Gå igenom intervjun för dig själv och tänk ut vad du vill förbättra. Tag kontakt med den som intervjuade och fråga på ett ödmjukt sätt varför du inte fick jobbet. Fråga också vilka meriter den som fick jobbet har. För att ha bättre chanser i framtiden kanske du bör komplettera din utbildning eller skaffa dig mer arbetserfarenhet inom något område. Tala om att du är intresserad om de behöver anställa fler i framtiden och att du också är intresserad av vikariat och tillfälliga inhopp (om du är det). Personligheten

9 Det är nästan alltid sist och slutligen de personliga egenskaperna som avgör om du får jobbet. Man söker personer med egenskaper som både har den kompetens som behövs för arbetsuppgiften ifråga och som kompletterar gruppen/teamet. Målmedvetenhet, trygghet i sig själv, samarbetsförmåga och social kompetens är viktiga faktorer. Inte minst det sistnämnda blir allt viktigare. Man måste kunna förmedla sina tankar och idéer, kunna lära och lyssna av andra människor. Att social kompetens blivit så viktigt beror bl a på att allt fler människor har yrken med ett stort kontaktnät och brett arbetsområde. Fokus på det väsentliga Det gäller att plocka fram dina personliga egenskaper och intressen som har anknytning till jobbet ifråga och undvika sådant som inte hör dit. Det visar på en medvetenhet hos dig om att du inser att intervjuaren vill ha reda på hur du skulle kunna vara som anställd och inte bara hur du är som person. Försök att tala om att du är värdig jobbet (utan att skryta eller framstå som naiv) genom att motivera dina påståenden och visa gärna en smula anspråkslöshet med humorns hjälp. Beröm gärna andra människor för dina framgångar - om det finns fog för det. En generös och varm personlighet är så gott som aldrig fel! Samspelet Hur väl du lyckas på anställningsintervjun och sedan också får jobbet är ofta ett resultat av ett gott samspel mellan dig och den/de som intervjuar. En faktor som visar på hur väl samspelet lyckas är skratt. Det har visat sig att de som blir anställda påfallande ofta skrattade tillsammans med intervjuaren (skrattet bör dock komma naturligt - ett framkrystat omotiverat skratt är knappast lyckat!). Det fanns en känsla hos den intervjade och de som intervjuar av att vara på samma våglängd. En annan viktig faktor är dialogen, det gäller att bygga upp en ömsesidig dialog genom att vara lyhörd för intervjuarens intresse och lägga märke till om denne vill ställa frågor eller komma med ett inpass. Den som intervjuar tycker inte om att behöva avbryta dig eller dra svaren ur dig! Ta dig tid med din ansökan. Det märks om du bara hafsar igenom den Låt fakta tala, spalta klart och tydligt upp i ditt CV vad du kan. Var inte alltför formell. Berätta gärna litet om dig själv - och kanske vad du hört om dig själv av andra Skriv gärna litet kort om ditt privatliv och vad du gör på fritiden. Då blir det lättare att göra sig en bild av dig. Ring inte för tidigt för att höra hur det går, och ring inte många gånger - det blir tjatigt. Personligen letar jag efter något som gör att jag hajar till i ett ansökningsbrev. Jag tycker om de som är litet provokativa antingen i tonen eller i det de konkret skriver. Skriv under din ansökan och använd inte färdiga formulär som du fyllt i. Vissa söker så många jobb samtidigt att de inte kan hålla reda på vilket jobb de sökte var. Det ser inte bra ut. Var dig själv i ditt brev. Personligen är jag väldigt informell och tycker inte om brev med en formell ton, men jag har kollegor som är tvärtom. Därför blir det bäst om du helt enkelt skriver som du är. Är du formell så ska du skriva formellt. Och tvärt om. Killar tar ofta i och översäljer sig själva medan tjejer är alldeles för försiktiga!

10 Sök ett jobb även om du inte uppfyller alla kriterier. Vi väljer hellre någon som är snäppet under våra krav och har något att jobba för och en framtid än någon som är överkvalificerad för jobbet. På telefon får du en kontakt och blir mer än bara ett namn på ett papper. Det har hänt flera gånger att jag ändrat mig och tagit med folk på intervju som jag redan sorterat bort bara för att vi pratats vid per telefon. En detalj som är viktigare än man tror handslaget måste vara fast! Häng inte fram en hand som är slapp som en död fisk! Speciellt viktigt är det om du ofta skall representera ditt företag, ett fast handslag skapar förtroende.

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

karriärguide ekonomforum

karriärguide ekonomforum karriärguide ekonomforum innehåll EKONOMFORUM NYCKELN TILL ARBETSLIVET 3 EKONOMFORUMS TJÄNSTER FÖR STUDERANDE 4 Kurser 4 CV och ansökan 4 Intervjuövning 4 Karriärvägledning 4 Mentorskapsprogram 4 Jobbannonser

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

Att söka jobb. En sammanställning över bra information om att söka jobb

Att söka jobb. En sammanställning över bra information om att söka jobb Liljaskolan 2003-02-20 Transportledarutbildningen Material Att söka jobb. En sammanställning över bra information om att söka jobb 2003 Thomas Mejtoft 1(1) Att skriva en ansökan http://www.abo.fi/div/arbforum/studerande/soka.jobb/ansokan.shtml

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Valentino Berti MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Hur skall CV se ut? Det personliga brevet Anställningsintervjun Hålla sig anställningsbar

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

En slipad ansökan - Cv och personligt brev

En slipad ansökan - Cv och personligt brev En slipad ansökan - Cv och personligt brev Upplägg Kort om Jusek Cv/meritförteckning - Syfte och mål - Mall för CV - Trendspaning Det personliga brevet - Syfte och mål - Frågor att besvara - Tips Intervjun

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

Vad är viktigt att tänka på när du söker jobb?

Vad är viktigt att tänka på när du söker jobb? Vad är viktigt att tänka på när du söker jobb? Vad ska jag söka för jobb, hur kan jag förbättra mina chanser att få komma på intervju? Vad ska jag särskilt tänka på? Vad är ett kollektivavtal och varför

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer

I jobb! en liten guide om att söka jobb. Förnamn och efternamn CV. Postnummer och ort Datum Telefonnummer Förnamn och efternamn CV Näradress E-postadress Skriv ut utbildning/examen, årtal när examen avlagts och var du studerat. Kom också ihåg att nämna t.ex arbetssäkerhetskort, hygienpass och första hjälpenkort.

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

ALLMÄNT. När använder man sitt cv? Man använder sitt cv när man ansöker om studieplats eller ett arbete.

ALLMÄNT. När använder man sitt cv? Man använder sitt cv när man ansöker om studieplats eller ett arbete. Curriculum vitae ALLMÄNT... 2 Vad är ett cv?... 2 När använder man sitt cv?... 2 När skriver man sitt cv?... 2 Vad ska man tänka på när man skriver sitt cv?... 2 BIG no-no's... 2 Behöver man nåt mer än

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Genom att använda ett fåtal rubriker så blir det också lättare att kategorisera informationen du vill presentera.

Genom att använda ett fåtal rubriker så blir det också lättare att kategorisera informationen du vill presentera. HUR SKRIVER MAN EN BRA CV? Det är en bra idé att bygga upp sitt CV utifrån rubriker och punktlistor. Genom att använda ett fåtal rubriker så blir det också lättare att kategorisera informationen du vill

Läs mer

Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version

Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version Framtidsvägar Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version av boken Karriärvägar av Norman E. Amundsens & Gray R. Poehnell Maria Forsenius och Anne-Charlotte Johansson

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Din. guide till. jobb & studier

Din. guide till. jobb & studier Din guide till jobb & studier 1 New City personliga möten, stöd och en länk till utveckling både för individen och samhället i stort. New City är ett projekt som bedrivs under 2009-2011 och vänder sig

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

PLANERA INVENTERA DIG SJÄLV

PLANERA INVENTERA DIG SJÄLV GRATTIS! Nu har du kommit till det stadiet i din utbildning där det är dags att prova de teoretiska kunskaper du samlat på dig under dina studier i arbetslivet! Att gå från att vara student till att bli

Läs mer

GUIDE TILL NYTT ARBETE

GUIDE TILL NYTT ARBETE GUIDE TILL NYTT ARBETE Guide till nytt arbete Att börja söka jobb kan sätta igång många tankar och känslor. Du har kanske aldrig behövt söka ett arbete, eller varit på samma arbetsplats i många år. Det

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016 Heléne Savio Konsult, rådgivare & coach sen 10 år tillbaka Arbetar med individ- och grupputveckling Erfarenhet av rekrytering ST Karriärcoach Gift med Roberto Två barn Bor i Sollentuna Rapport Framtidsjobb

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm konsten att ge feedback så att människor växer Karin Ulfhielm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är feedback?... 3 2. Bakgrund... 3 3. Varför feedback?... 3 4. Vilka färdigheter och egenskaper påverkar förmågan

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Betyg och Intyg. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare

Betyg och Intyg. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Betyg och Intyg HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions Intyg och Tjänstgöringsbetyg. Som arbetsgivare eller

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Representationer. Henrik Artman KTH

Representationer. Henrik Artman KTH Representationer Henrik Artman KTH 1 Vad jag vill ha sagt Formella modeller riskerar att överrationalisera arbete Risken att fastna i fixeringar av systemen Metaforer kan vara stödjande Projekt behöver

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Rekryteringsprocess. Rekryteringssteg. 1. CV-screening 2. IQ Test 3. Intervju med Säljcoach, Extern konsult samt VD 4. Referenser.

Rekryteringsprocess. Rekryteringssteg. 1. CV-screening 2. IQ Test 3. Intervju med Säljcoach, Extern konsult samt VD 4. Referenser. Rekryteringsprocess Rekryteringssteg 1. CV-screening 2. IQ Test 3. Intervju med Säljcoach, Extern konsult samt VD 4. Referenser Tänk på att: - Alltid uppträda professionellt och artigt - Alltid klargöra

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor Användarguide Innehållsförteckning Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor Komma igång med HR Supporten (HRS) innehållsförteckning Efter

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

Förbered dig för framgång gör små planer.

Förbered dig för framgång gör små planer. Kapitel 7 Förbered dig för framgång gör små planer. Det du tänker idag, kommer att påverka ditt liv om fem år om du vill. Om du bara låter dagarna gå och accepterar det som händer, så låter du bli att

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Ansökan om assistentstipendium

Ansökan om assistentstipendium Sida 1 av 4 Ansökan om assistentstipendium Sista ansökningsdag 2 september 2014 Bild och form 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn* Efternamn* Personnummer* Postadress*

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

ASSISTENTSTIPENDIUM FÖR BILD- OCH FORMKONSTNÄRER

ASSISTENTSTIPENDIUM FÖR BILD- OCH FORMKONSTNÄRER ASSISTENTSTIPENDIUM FÖR BILD- OCH FORMKONSTNÄRER Bildkonstnärsfonden fördelar omkring 20 assistentstipendier per år. Stipendiet ska ge dig möjlighet att utvecklas genom att arbeta med en mer erfaren kollega

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Tips om tillsynsmetodik

Tips om tillsynsmetodik MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) TILLS Frida Billström 010-2405453 frida.billstrom@msb.se Tips om tillsynsmetodik Detta PM är en sammanställning av generella tips, som kan

Läs mer

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart Att söka jobb! Namn: klass: Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig efter grundskolan kommer du få lära dig grunderna i hur man söker jobb. Arbetsområdet kommer att innehålla

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Min presentation.» Vad vill DU?» Om du bestämmer dig för att doktorera, vad finns det då för möjligheter efteråt?» Att söka jobb

Min presentation.» Vad vill DU?» Om du bestämmer dig för att doktorera, vad finns det då för möjligheter efteråt?» Att söka jobb Min presentation» Vad vill DU?» Om du bestämmer dig för att doktorera, vad finns det då för möjligheter efteråt?» Att söka jobb Karriärcoach för doktorander och unga forskare vid Medicinska fakulteten

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer