Safeminds Intervjuguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Safeminds Intervjuguide"

Transkript

1 Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid. För att kunna göra detta med gott resultat krävs det förberedelse och träning. När man är väl förberedd inför en intervju så minskar även den nervositet och anspänning som är vanligt förkommande inför dessa livspåverkande och spännande möten. Den gamla klyschan att gå till intervjun och bara vara sig själv är lika befängd som att du som säljare skulle genomföra ett kundbesök första dagen på ditt nya jobb utan att ha lärt dig den produkt/tjänst du skall sälja. Men, självklart skall du inte utge dig för att vara någon annan än du faktiskt är. Det viktiga förberedande arbetet syftar istället till att du på ett naturligt och för dig enkelt sätt når ut med din personlighet. Safeminds intervjuguide syftar till att förbereda dig inför intervjusituationen. Förberedelse inför första intervjun Dina chanser att lyckas väl vid en första intervju ökar avsevärt om du före intervjun har läst på om företaget vad säljer/marknadsför företaget, vad är företagets affärsidé, hur ser organisationen ut, historia, ägarbild m.m. Skriv ned ett par frågor som du tar med dig till intervjun, det är nämligen så att företag liksom människor vanligtvis älskar att få berätta om sig själva. Fundera ordentligt över din tilltänkta tjänst/roll på företaget förbered frågor kring tjänsten; krav, förväntningar från arbetsgivaren på dig samt dina egna förväntningar på tjänsten. Att ställa frågor upplevs som mycket positivt då det visar på ett engagemang och intresse från din sida. Många funderar över hur man skall klä sig inför en intervju och vårt råd är att se intervjun som ett kundbesök och att alltså tänka över sin klädsel. Undersökningar har visat att klädsel och utstrålning har en påverkan vid intervjusituationer. Vårt tips är att försöka skapa dig en bild av företagskulturen och att i viss mån anpassa klädseln därefter. En tumregel är att du hellre bör vara överklädd än underklädd. Tidigare var det vanligt att man bifogade intyg, betyg, referenser m.m. i den postade ansökan. Idag skickar man (via post eller mail), vanligtvis ansökningsbrev samt CV. Se alltid till att ta med dig en uppsättning av dina betyg och intyg vid det första intervjutillfället. Idag är det ovanligt att arbetsgivaren ställer krav på att dina handlingar skall vara vidimerade. Det kan dock efterfrågas, inte minst i den offentliga sektorn. Det är viktigt att ha förberett några referenspersoner, ca 2-3 personer, från tidigare arbetsplatser. Det är företrädelsevis tidigare chefer som arbetsgivaren eller rekryteringskonsulten är intresserad av att prata med. Förbered dina referenspersoner på att det kan komma att ringa personer för ta referenser på dig.

2 Kom i tid till intervjun förbered resväg och ring om du är sen. Intervjun Vanligt intervjuupplägg Företaget beskriver sin verksamhet och aktuell tjänst, du ställer frågor Du får berätta om din bakgrund och din nuvarande tjänst Diskussioner kring din kunskap och kompetens Frågor rörande din personlighet och dina värderingar Frågor kring dina framtida mål Frågor för att utröna om du är rätt person för tjänsten och tjänsten rätt för dig Diskussion kring ersättningsnivåer Genomförande av personlighetsanalys (ofta felaktigt benämnt personlighetstest) Avstämning rörande fortsatt process OBS! Detta är ett vanligt förekommande intervjuupplägg men en uppsjö av varianter förekommer och de olika delarna kan komma i olika ordningsföljd. Vanligt förekommande intervjufrågor En rutinerad chef eller annan rekryterande person arbetar mycket med öppna frågor och lyssnar inte bara på det du säger utan granskar även hur d v s på vilket sätt du svarar. Han/hon delar in intervjun i ett antal huvudfrågor och fördjupar sig inom varje område med följdfrågor. Studera våra exempel och fundera över dina svar på dessa frågor. Beskriv din senaste/nuvarande tjänst? Här kan följdfrågorna komma att handla om ditt ansvar i den senaste rollen, vilken relation du hade till kollegor, chef och kunder. Man kommer troligen att vilja veta hur du har trivts i rollen samt vad du tror att företaget tyckte om dig i rollen. Frågor om projekt/uppgifter du lyckats bra med respektive något som du misslyckats med är vanligtvis med. Genom att fråga dig om vilka arbetsuppgifter du fann viktigast får man en klarare bild av dina erfarenheter och prioriteringar. Berätta om din bakgrund? Här går man vanligtvis igenom CV:t och ställer frågor kring det som är oklart. Vanliga frågor här är varför man valt att byta jobb, vad man har velat uppnå med de olika jobbytena och hur detta har infriats. Vanliga bakgrundsfrågor är var du är uppvuxen, varför du valde den utbildning du valde, vad dina föräldrar arbetar/arbetade med. Har du syskon?

3 Isåfall, vad gör de idag? Har ni kontakt? Har du kontakt med kompisar från din uppväxttid? Alla dessa frågor syftar till att ge en inblick i din bakgrund. En del personer kan tycka att detta är ovidkommande och man kan också känna sig obekväm med att behöva besvara sådana frågor då de ibland kommer tidigt i intervjun. Men, du gör klokt i att vara förberedd då är det betydligt lättare att besvara även dem. Det är dock viktigt att påpeka att det alltid är du själv som bestämmer hur mycket du vill berätta, men försök att vara så öppen som möjligt. Vilka egenskaper tycker du gör dig till en lämplig person (i positionen)? Den du träffar vill gärna veta hur du resonerar kring dina möjligheter att passa för den sökta tjänsten. Du kommer därför få frågor som gör det möjligt för dig att sammanfatta dina förutsättningar att ta tjänsten. Det blir dina personliga säljargument. Fler exempel på vanliga frågor här kan vara; Hur tror du att andra skulle uppfatta dig som (position)? I vilka situationer/arbetsuppgifter tycker du att (företaget) mest utnyttjar din kunskap, erfarenhet och personlighet? Du kommer kanske också få frågor som rör din egen målsättning med rollen ex, vad vill du uppnå på företaget? Vilka är dina starka respektive svaga sidor? Detta är en av de vanligaste frågeställningarna vid en intervju. Ibland ställs frågan rakt ut, men det är vanligare att man får den i en mer förtäckt form, såsom; - Om jag skulle prata med dina nuvarande kollegor om dig, hur tror du att de skulle välja att beskriva dig?(varianter här kan vara, din nuvarande chef, dina vänner, din man/fru, vänner från skoltiden etc) - Varför tror du att andra vill ha dig med i sitt team? Alt. vara i ditt team - Vad kan andra irritera sig på hos dig? Det är viktigt att förbereda sig på denna frågeställning så att man inte verkar otydlig i intervjusituationen eller ger ett obetänkt svar. Som ett riktmärke kan du förbereda dig med 5 starka samt 3 svaga sidor hos dig själv. Se till att de är väl genomtänkta och uppriktiga, det hjälper att fundera igenom de exemplifierade frågorna ovan. Vilken roll tar du i en grupp? Är du kreatören, ledaren, utföraren eller har du en annan roll. Frågorna kan gå ut på att du får beskriva situationer som du har varit med om eller ta ställning till ett uppdiktat scenario. Fundera igenom vilken roll du brukar inta i en grupp såväl privat som i arbetslivet. En sådan indirekt fråga kan exempelvis vara;

4 - Vem (roll) och vilken kunskap och personlighet vill du ha vid din sida som (position)? Följdfråga; Vad skall denna person komplettera eller förstärka hos dig? Beskriv någonting som du har gjort bra respektive mindre bra hittills i karriären? En klassisk intervjufråga som sätter din självinsikt på prov. Vilka situationer som du väljer säger lika mycket om din personlighet som de exempel du kommer att ge. Berätta om en konfliktsituation som du har varit med om? En öppen fråga med syftet att få veta mer om din syn på konflikter. Det blir oftast många följdfrågor för att få en fördjupad bild. Ytterligare exempel på sådana frågor kan vara; När var du senast i konflikt med någon? Hur löste du den? Det är en knivig fråga om man inte är förberedd, de flesta vill ju inte gärna berätta om sådana oftast obehagliga upplevelser, när man befinner sig i en anställningsintervju. Men, det upplevs sällan som positivt att inte ha något svar här. Det kan tolkas som att du är konflikträdd och inte hävdar din åsikt för att undvika en konflikt. Det är därför viktigt att inte köra fast genom att lägga ambitionsnivån för högt. Du behöver inte ange en jättestor konflikt för att det skall vara ett relevant exempel, tvärtom! Mindre incidenter och missförstånd kan vara precis lika bra exempel som de stora konflikterna. Det är nämligen sällan konflikten i sig som intervjuaren vill åt, utan det är hur du har hanterat situationen som är det viktigaste att få höra Hur påverkas du av stress? Det kan gå ut på att du får ge exempel på situationer där du har blivit stressad samt hur du reagerar på stress. Blir du hyperaktiv, irriterad, fokuserad eller spänd. Det är intressant att få veta vad som stressar dig. Blir du stressad när något går fel, när du har för mycket att göra eller kanske när du har för lite att göra. Fundera på vad som stressar dig och hur du reagerar. Vilka är dina motivationsfaktorer? Vad är det som driver dig, får dig att må bra, trivas samt ger dig utveckling. Företaget vill veta vad det egentligen är som driver dig. Är det lön, intressanta kollegor, bra arbetstider, utveckling eller att arbeta på ett statusfyllt företag. Tag dig en funderare på vad som innerst inne motiverar dig.

5 Vilka egenskaper besitter en bra chef? Hur ser du på ledarskapet? Vad är viktigt att tänka på som chef om man har dig i sitt team. Det är vanligt att du får frågan; Har du haft en riktigt bra chef någon gång? I så fall, kan du beskriva hur han eller hon var? Eller, vad var det som saknades? Vad gör du om fem år? Ytterligare en intervjuklassiker som behandlar din syn på karriären, Vad har du för mål och hur kan företaget leva upp till dina framtidsdrömmar? Du måste tänka igenom detta före intervjun. Det är ingen som begär av dig att du skall ha en färdig femårsplan att leverera, syftet är istället att få höra hur du resonerar kring din tänkta utveckling. Vilken typ av företagskultur tilltalar dig? Hur vill du att det skall vara på det företag som du spenderar en stor del av ditt liv hos? Tillhör du kategorin som vill ha en klar uppdelning mellan privatoch arbetsliv eller är det viktigt att de sociala aktiviteterna på företaget ständigt avlöser varandra? Hur skall organisationsstrukturen se ut? Vem är du privat? Du får nästan alltid frågor om vad du gör på fritiden och din familjesituation. Hur är ditt hälsotillstånd och hur ser din sjukdomshistoria ut? En mycket vanlig fråga som dyker upp i olika förklädnader. Rekryteraren vill framförallt se om det finns stressrelaterade symtom i sjukdomshistorian såsom magkatarr eller spänningshuvudvärk. Man vill även veta om det finns allvarliga sjukdomar historiskt eller kroniska sjukdomar. Man bör tänka på att tidigare sjukdomar som man inte redovisar vid en intervju kan komma fram via t ex referenser längre fram, då blir det givetvis mer graverande. Lön, bonus, semester och förmåner? Detta är givetvis ett naturligt samtalsämne vid en intervju. Låt personen som håller intervjun ta initiativet till denna diskussion så att du inte framstår som

6 en kandidat vars huvudfokus är ersättningsnivåer. Tänk igenom dina önskemål före intervjun. Referenser? Förbered 2-3 referenspersoner som företaget kan kontakta om de vill gå vidare. Vanligtvis vill en potentiell arbetsgivare ha tidigare chefer och eller kollegor som referenser och inte familjemedlemmar, vänner och bekanta. Övriga frågor? Finns det något som du inte tycker har kommit fram under intervjun som du tycker att jag borde veta om dig? Är det något av det vi talat om som du inte vill skall lämna detta rum? Har du andra arbeten på gång just nu? Hur långt har du gått i dessa processer? Hur värderar du denna tjänst jämfört med den som vi nu har diskuterat? Detta är exempel på frågor som du kan stöta på alldeles i slutet av intervjun. Tag då vara på tillfället att styra upp den sista informationen som du lämnar ifrån dig. Ni har börjat att lära känna varandra och kanske kan dessa uppgifter ha en avgörande inverkan på hur nästa steg blir. Nästa steg? Vad händer efter intervjun och hur lång tid beräknas anställningsprocessen ta? Hur lång uppsägningstid har du? När kan du börja en ny anställning? Stäm av vilket som blir nästa steg, vem som tar det och när det skall ske. Det är viktigt att få tidsplanen definierad.

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG KONSTEN ATT VISA VILKEN SLIPAD DIAMANT DU ÄR! AV JAN KRONKVIST, UTGIVEN AV MÖTESBRANSCHEN.SE VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV DENNA E-BOK Detta är en e-bok där du får värdefulla

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer