Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011."

Transkript

1 Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering. Med visuell kontrastmarkering avses kontrasten mellan ljusa och mörka ytor. En ljushetskontrast på minst 0,40 enheter enligt NCS (Natural color system) kan uppfattas av många synskadade. OBS! Ljusmätare har inte använts i denna kartläggning. Huvudentrén bör vara tillgänglig för alla. I detta fall är huvudentrén tillgänglig via trappor och även för personer med nedsatt rörelseförmåga via en ramp på södra sidan om byggnaden. Jämn och halkfri markyta vid barmark. Det är bra att det finns en bänk där man kan sitta och vänta på skjuts. Bänken står dock inte på väderskyddad plats och den saknar armstöd, vilket rekommenderas. Det går också bra att sitta inne och vänta på skjuts. Ca 60 cm Varningsmarkering saknas! Ca 90 cm Entrédörren öppnas automatiskt med sensor, vilket ger god tillgänglighet. Det är bra att trappan har två ledstänger i olika höjd; ca 60 cm och ca 85 cm över marken. Exempel på enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler. Hinder i form av t.ex. mindre nivåskillnader, felaktigt placerade eller utformade manöverdon, bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering, bristande skyltning och brister i ljudmiljön, bristande eller bländande belysning, eller brister i utformning eller placering av fast inredning kan vara enkelt avhjälpt hinder som i så fall ska undanröjas i publika lokaler. Trappan bör varningsmarkeras eller kontrastmarkeras. Markeringen ska vara synlig även om trappan är våt. Rekommendationen är att trappor är varningsmarkerade på nedersta plansteget och på framkanten av trappavsatsen vid översta sättsteget. Detta kan lätt åtgärdas. Ledstång ska finna på bägge sidor om trappan, vara obruten, greppvänlig, markerad och gå minst 30 cm utanför trappans slut. 1

2 För liten skylt! 3,10 m Den långa vägen mot rampen och ingången... 2 parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga finns mittemot huvudentrén. Det är viktigt med korta avstånd mellan angöringsplats och entré. Dehär platserna ligger mycket längre än rekommenderat längsta avstånd på 25 m från entrén. Handikapparkeringen ska gärna vara högst 10 m från entrén. Båda handikapparkeringsplatserna vid Mariebad är för smala, dvs. 3,10 m. I detta fall finns gott om utrymme vid sidan om p-platserna så i praktiken är platserna tillräckligt breda även för ett större fordon. En handikapparkeringsplats bör vara minst 3,60 m bred och det bör finnas minst en biluppställningsplats med bredden 5 m för van bilar. Ett riktvärde är att ca 5 % av parkeringsplatserna ska vara anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga. Parkeringsplatserna med extra bredd är dåligt utmärkta och är speciellt svåra att upptäcka vid mörker eller när det är snö på marken och handikappsymbolen inte syns. Bättre skyltning kan man enkelt åtgärda. Rampen är tillräckligt bred (bör vara minst 1,5 m). Höjdskillnaden som tas upp mellan två vilplan ska vara högst 0,5 m vilket den torde vara här. Vilplanen mellan två ramper är tillräckligt lång dvs. minst 2 m för att man ska hinna stanna upp när man tar sig ner för rampen. Rampen är täckt av cementplattor och är halkfri vid barmark. Greppvänlig ledstång på ca 90 cm höjd, finns på ena sidan. Vilplanen är kontrastmarkerade med avvikande plattor i rött. Ca 0,90 m Bruten ledstång Vilplan 2 m Avåkningssydd saknas Kontrastmarkering där vilplan börjar och slutar. Avåkningsskydd saknas på södra sidan om rampen och mot cykelvägen där rampen börjar/slutar. Avåkningssydd kan vara ett räcke eller en minst 10 cm hög kant på bägge sidor om rampen. Ledstång saknas på ena sidan och den befintliga ledstången är inte kontinuerlig och sträcker sig inte 30 cm förbi rampens båda ändar, vilket den borde göra. Ledstången är inte heller kontrastmarkerad, vilket skulle underlätta för synsvaga. Rampen är inte tillgänglig vintertid p.g.a. halka och snö. Snön drivar på rampen och den är isig. 2

3 Huvudentrén har god tillgänglighet. Dörren är försedd med automatisk dörröppnare med sensor. Om den ena dörren öppnas automatiskt ska även den andra göra det och så fungerar dörren här. Cementplattor, skrapgaller, matta och golvet inomhus är på samma nivå vilket betyder att man lätt kan komma in med t.ex. gånghjälpmedel och barnvagn. En kant på 3,5 cm är onödigt hög och kan innebära svårigheter att ta sig in. Sopkärlet står i vägen för dörröppnaren. Knappen är svår att se. När dörrarna stängs kan man bli kvar i vindfånget om man inte hunnit ta sig ända in. Det finns ingen automatisk dörröppnare i vindfånget och man måste öppna dörren manuellt för att ta sig vidare in eller ut. Sopkärlet står i vägen för knappen till dörröppnaren. Kanten är 3,5 cm Knappen till dörröppnaren är svår att se och kunde med fördel markeras för bättre tillgänglighet. Platsen för rökare är nåbar från rullstol men är placerad för nära entrén. Rekommenderas minst 15 m från entrén för att allergiker inte ska komma i kontakt med röken. Dörren är tillräckligt bred 90 cm och målad i god kontrast mot väggen. Vindfånget har tillräckligt med svängrum; över 1,50 m. 90 cm bred 3

4 Dålig skyltning Bra ledstråk! Kapprum och toalett bör vara nära och väl synliga från entrén. Här ligger toalett och kapprum nära men toaletten syns dåligt eftersom skylten är liten. Belysningen är god, men kan blända eftersom rikligt med dagsljus strömmar in från de stora fönstren. Det är bra med ledstråk i golvet till receptionen och badet! 0,72 m Receptionen/ informationsdisken placeras så att den är väl synlig från entrén. I korthet gäller bl.a. följande för en tillgänglig reception/informationsdisk mm. *Teleslinga eller annan teknisk lösning för hörselskadade.teleslinga finns inte i Mariebads reception. *Markerade gångstråk till entrén, t.ex. taktil markering i golvet. Gångstråk finns! *Färgmarkering och tydlig skylt för synsvaga och personer med nedsatt orienteringsförmåga. *Diskens höjd måste vara en kompromiss mellan krav från besökande i rullstol, besökande som står och personal. En möjlighet är att göra disken relativt låg där besökare tas emot och högre vid sidorna. Disken i Mariebad är anpassad i olika höjd. *Utrymme tillgängligt för rullstol dvs. minst 1 m av disken bör ha en lägre höjd på ca 0,75-0,80 m. *God belysning. *Möjlighet att ställa ifrån sig käpp eller väska. 4

5 Trappor ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert. Fribärande trappa bör avskärmas eller byggas in så att inte personer med nedsatt syn av misstag går under trappan och slår i huvudet. Fribärande trappor bör om möjligt undvikas helt. Trappan upp till Relaxavdelningen Trappa innebär en risk för personer med nedsatt syn. Trappans början och slut i varje trapplopp ska därför markeras med en ljushetskontrast som är minst 0,40 enligt NCS. Utomhus bör kontrasten finnas kvar även om trappan är våt. Ju bredare yta som kontrastmarkeras desto bättre fungerar den. Kontrastmarkering med obruten linje längs hela trappan är generellt sett bättre än cirklar. Bra belysning är viktigt och man behöver tänka på bländningsrisk. Med tanke på personer som kan stödja sig bara på ena armen är det viktigt att ledstång finns på båda sidor. Bra tänkt med markering men den behöver kompletteras. Ca cm Ca cm Med tanke på barn och kortvuxna är det en fördel med dubbla ledstänger, varav den lägre på höjden ca 0,70 m och den högre ca 0,90 m. Trappan bör varningsmarkeras eller kontrastmarkeras. Rekommendationen är att trappor är varningsmarkerade på nedersta plansteget och på framkanten av trappavsatsen vid översta sättsteget. Befintlig markering är inte tillräcklig och kan enkelt åtgärdas. Ledstången ska vara obruten, greppvänlig, markerad och gå minst 30 cm utanför trappans början och slut. Greppvänlig, obruten ledstång på båda sidor i olika höjd är bra. UPP! NER! 5

6 Toalett för personer med nedsatt rörelseförmåga Bra med större skylt! För att personer i rullstol ska kunna använda kapphyllan placeras en del av denna högst 1,2 m över golv. Några krokar kan gärna placeras något lägre ca 0,8 m över golv. På denhär kapphyllan sitter alla klädkrokar för högt för att kunna nås av personer i rullstol. Dörren är tillräckligt bred 0,87 m och utan tröskel, vilket är bra. Det finns extra draghandtag på insidan av dörren 0,90 m över golv (rek. ca 0,80 m). Dörrhandtaget är bra placerat ca 1 m över golv och låset är ca 1,10 mm över golv. Man rekommenderar att dörrhandtag och låsvred sitter högst 1 m över golvet. Toaletten är nåbar från neutralt utrymme i aulan. Kontrasten mellan golvet och väggen är god. Gärna bättre kontrast på dörren mot väggen. Halkfria klinkers på golvet är bra. Bra och bländfri belysning. 1 m 0,90 m 0,87 Utrymmet utanför dörren är för smalt för att vända med rullstol för att stänga dörren. (Bör vara en cirkel på 1,5 m i diameter). 6

7 0,62 m 0,75 m Utrymmet på sidorna om toalettstolen är 0,75 m på vänster sida och 0,90 m på höger sida. Rekommenderat utrymme på bägge sidor är 0,90 m. Det finns inget utrymme för hjälpare bakom toalettstolen. Toalettpappershållaren är svåråtkomlig. Hållaren är placerad på väggen på höger sida om toalettstolen. Tvålen är olämpligt placerad långt inne i ett hörn. Pappershanddukarna är onödigt högt 1,10 m från golv (rek cm). Spegeln är onödigt högt placerad 102 cm över golv. Rekommenderas att spegelns underkant är max 0,9 m över golv. Larmet är inte tillgängligt för personer i rullstol. Snöret hänger uppe i taket. Det är lätt att åtgärda genom att fälla ner snöret som går till larmanordningen. 0,90 m 0,48 m Dörrhandtag och låsvred är inte kontrastmarkerade. De är svåra att hantera om man inte kan gripa och vrida. Rekommenderas handtag som man kan hantera enkelt med en hand. Tvättstället är placerat på väggen 0,78 m över golvet i vinkel mot toalettstolsväggen. Framkanten på tvättstället är 0,66 m från bakomliggande vägg. Tvättställsblandaren är lätt att hantera med en hand. Toaletten är 0,48 m över golv och 0,62 m från bakomliggande vägg och det är bra. Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och kan hanteras med en hand. Belysningen tänds automatiskt. För personer med stomi behövs ett slutet sopkärl, dusch och en torr avställningsyta nära toalettstolen. 7

8 Skylten sitter för högt Bra ledstråk Ett extra rymligt omklädningsrum med toalett och dusch finns. Utrymmet är låst och nyckeln fås från receptionen. Man kan boka utrymmet per telefon på förhand och det kan vara upptaget för den som gör ett spontant besök till badhuset. Automatisk dörröppnare är bra. Dörr 0,84 m Ok, men i smalaste laget Alltför lite svängrum utanför dörren som leder in till det extra rymliga omklädningsrummet. Otydlig skylt som visar om det är ledigt eller upptaget. Damer och herrar använder samma rum. Tydligt ledstråk i golvet. Knappen till dörröppnaren behöver markeras tydligt! Den är 0,87 m över golv och det är lite högt. Gärna högst 0,80 m. Dörren kunde gärna vara bredare! Men 0,82 är ok. 0,82 m Extra rymligt hygienrum fortsätter på sidan 15. 8

9 Omklädning Rekreationsbad. Skyltarna syns dåligt Snubbelrisk! Automatisk dörröppnare. Knappen syns dåligt. Tydligare skyltar gör ett fint Badhus ännu bättre! Dörröppnaren till terapibassängen behöver vara synligare och visa till vilken dörr öppnaren går. Detta är den enda skylten som talar om att bassänglift finns. Man behöver informera kunderna om den. Bra ledstråk i hela badhuset! Det är fint att bassänglift finns till alla bassänger! 9

10 Dörrarna i god kontrast till väggen. Ramp 1,34 m bred Man ser var rampen börjar och slutar. Bra med greppvänlig ledstång. Golvet är halkfritt. Det skulle vara bra med en lägre ledstång för barn och kortvuxna. Reflexer i vattnet och bländande dagsljus kan vara besvärande för synsvaga. 10

11 Bättre markering av dörröppnare till bassängen! Dörren är 0,74 m bred om man öppnar den ena delen. Det är för smalt för rullstol som kräver minst 0,80 m och helst 0,90 m. Det finns ingen naturlig plats för personer i rullstol. Den enda möjligheten att sitta bredvid sin kompis är att man sätter sig längst fram. 11

12 Duschrum, bastu och omklädning för damer. God kontrastmarkering i golvet! Det är lätt att hitta i badhuset. Dörrar, duschkabiner, hörn mm. är bra markerade i kontrast mot väggen. Klädkrokar finns på högre och lägre höjd och det är bra. En av duscharna är försedda med stol och stödhandtag så att man kan sitta ner och duscha. Det är bra för personer med nedsatt rörelseförmåga och för den som inte orkar stå längre stunder. 0,95 m Tvålen placeras lägre för bättre tillgänglighet. Sensor till duschen 123 cm över golv, vilket är lite för högt. Gärna cm över golvet. Det är bra att skåpen är placerade i olika höjd. Bra ledstråk i golvet. Det är bra med ett omklädningsrum där man kan vara enskilt och stänga dörren om sig. Bra och bländfri belysning. 123 cm Bra ledstråk i golvet! 12

13 Extra rymlig toalett i damernas duschsrum Bländfri belysning är bra Dörren till toaletten är i god kontrast mot väggen. Dörren är utan tröskel och 0,84 m bred vilket är rekommenderat minimimått. Extra daghandtag på insidan av dörren gör det lättare att stänga om sig. Draghandtaget är 0,89 m över golvet och rekommenderad höjd är 0,80 m över golv. Dörrhandtaget är 0,97 m över golv och låset 1,07 m över golv. Rekommenderade mått är högst 1 m över golv för dörrhandtag och lås. Golvbeläggningen är klinkers och torde vara halkfri. Belysningen tänds automatiskt och är bländfri. 1,18 m 0,89 m är lite för högt 0,84 m Ytan är 2,20 x 2,10 (rekommenderad minsta yta 2,20 x 2,20 m). Det finns en klädkrok 1,18 m över golv. Man rekommenderar att det finns minst en klädkrok ca 1,0-1,20 m över golv. Detta är alltså ok. Det är bra kontrast mellan golvet och väggarna. Ca 1 m över golvet Toalettstolen är 0,45 m över golv (rek. 0,48 m) och det finns 0,95 m utrymme på höger sida och 0,85 m utrymme på vänster sida. Detta är bra. På bägge sidor om toaletten finns uppfällbara armstöd. Toalettstolen är placerad intill väggen. Det borde finnas plats för en hjälpare bakom toaletten. 0,95 m Toalettpappret är svårt att nå på vänster sida på väggen. Sopkärlet är öppet och bör vara slutet med tanke på dem som har stomi. Överlag är hygienrummen utrustade med öppna sopkärl. Detta är ett enkelt avhjälpt hinder. 0,45 m 0,85 m Det är knappt med utrymme utanför hygienrummet; 1,20 m. Det behövs en cirkel med diameter 1,50 m för att vända med rullstol och stänga dörren. Låset kräver att man kan gripa och vrida. 13

14 Tvättstället är 0,79 m över golv och det är bra (0,80 rek.). Framkanten är 0,66 m från bakomliggande vägg. Rekommenderas ca 0,60 m från väggen. Det fria utrymmet under tvättstället är så stort som möjligt och röret är bakåtvänt. Tvättställsblandaren är lätt att hantera med en hand. Rekommenderad höjd för tvålautomat, handdukshållare mm är cm över golv samt att man inte behöver sträcka sig in över tvättstället för att nå dem. Handdukspappren är 113 cm över golv och det är bra. Spegelns undre kant är placerad 0,9 m över golv och det är bra. 0,66 m 0,90 m Tvålen är ca 96 cm över golvet men man måste sträcka sig för att nå den i hörnet. 0,79 m 1,13 m Fungerande larm? Knapp att nollställa larmet med? Använd gärna slutet sopkärl. 14

15 Extra rymligt hygienrum (fortsättning från sidan 8) Dörren från det extra rymliga omklädningsrummet till dusch och toalett. Detta omklädningsrum är låst och man får nyckeln vid receptionen. Utrymmet kan förhandsbokas och vid spontanbesök kan det vara upptaget av någon annan. Rummet används av både damer och herrar. God kontrast Ca 1 m över golv 0,89 m är lite för högt Dörren till hygienrummet är i god kontrast mot väggen. Dörren är utan tröskel och 0,84 m bred vilket är rekommenderat minimimått. Extra daghandtag på insidan av dörren gör det lättare att stänga om sig. Draghandtaget är 0,89 m över golvet och rekommenderad höjd är 0,80 m över golv. Dörrhandtaget är 0,99 m över golv och låset 1,08 m över golv. Rekommenderade mått är högst 1 m över golv för dörrhandtag och lås. Golvbeläggningen är klinkers utan räfflad yta vilket betyder att golvet kan bli halt. Detta har man försökt avhjälpa genom att placera en matta på golvet. Belysningen tänds automatiskt och är bländfri. Ytan är större än rekommenderad minsta yta 2,20 x 2,20 m. Det finns klädkrokar 1,20 m över golv. Man rekommenderar att det finns minst en klädkrok ca 1,0-1,20 m över golv. Detta är alltså ok. Duschstol som hakas fast i mobil lift som kan användas till samtliga bassänger! Matta för att undvika halka 1,20 m 15

16 Utrymme bakom saknas! Toalettstolen är placerad 0,47 m över golv och det finns över 0,90 m utrymme på bägge sidor om toalettstolen. Det är bra. På bägge sidor om toaletten finns uppfällbara armstöd. Gärna slutet sopkärl Över 0,90 m 0,47 m Över 0,90 m Toalettstolen är placerad intill väggen. Det rekommenderas plats för en hjälpare bakom toaletten. Toalettpappret är svårt att nå på vänster sida på väggen. Sopkärlet är öppet och bör vara slutet med tanke på dem som har stomi. Överlag är hygienrummen i Mariebad utrustade med öppna sopkärl och toalettpappershållaren är placerad på väggen vid ena sidan om toalettstolen. Detta är ett enkelt avhjälpt hinder. Det är knappt med utrymme utanför hygienrummet när man kommer ut i korridoren och ska vidare till badet. Det behövs en cirkel med diameter 1,50 m för att vända med rullstol och stänga dörren. Tvättstället är 0,79 m över golv och det är bra (0,80 rek.). Framkanten är 0,66 m från bakomliggande vägg. Rekommenderas ca 0,60 m från väggen. Det fria utrymmet under tvättstället är så stort som möjligt och röret är bakåtvänt så att man kommer under tvättstället med rullstol. Tvättställsblandaren är lätt att hantera med en hand. 101 cm 0,66 m 0,79 m 1,10 m är lite för högt Rekommenderad höjd för tvålautomat, handdukshållare mm är cm över golv samt att man inte behöver sträcka sig in över tvättstället för att nå dem. Handdukspappren är 110 cm över golv och det är ok, fast lite för högt. Spegelns undre kant är placerad 101 cm över golv och det för högt. Rek. 90 cm för spegelns undre kant. Man måste sträcka sig över tvättstället för att nå tvålen i hörnet. 16

17 Det är oklart hur larmet fungerar från det extra rymliga hygienrummet. Om detta är lampan som lyser när man använder larmet så syns lampan bara inne i omklädningsrummet som antagligen är låst av den person som kallar på hjälp? Hissen behöver rymma rullstol och medhjälpare. Hissen i Mariebad är ca 1 x 2 m med dörren på kortsidan. Rekommenderat mått för hiss är 1,1 x 1,8 m med dörren på kortsidan. Hissdörren är 90 cm bred och är försedd med sensor och öppnas automatiskt. Det är ingen nivåskilland mellan hissgolvet och golvet utanför. Anropsknappen utanför hissen är nåbar från rullstol ca 110 cm över golv. Rekommenderas att centrum av knappen är cm över golv. Inne i hissen finns visuell information som anger på vilket våningsplan hissen stannar. Utanför hissen finns akustisk signal som signalerar för synskadade att hissen har kommit. Utanför hissen finns optisk signal som signalerar att hissen har kommit. Den optiska signalen passerar snabbt och är svår att hinna uppfatta. 90 cm Knapp 110 cm över golv. Det skulle vara bra med skyltning till hissen så att besökarna hittar den. Anropsknappen är placerad inne i ett hörn (15 cm från hörn) och är diskret och nästan osynlig mot väggen. Hissdörren och övriga manöverdon är inte markerade. Färgskalan inne i hissen går i grått och det är svårt att uppfatta manöverdon på väggen. 17

18 Inne i hissen finns visuell information som anger på vilket våningsplan hissen stannar. Knapparna i hissen kan avläsas taktilt. Knapparna är i relief. Knapparna är i relief. Det verkar som om knappen till entréplan är sönder så det är svårt att säga om den skiljer sig från de övriga. Den lägsta knappen är 90 cm över golv. Färgskalan inne i hissen går i grått och det är svårt att uppfatta manöverdon på väggen. Markering av knapparna skulle på ett enkelt vis förbättra tillgängligheten avsevärt. 18

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén.

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1 PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Hissen ska vara av typen

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad 2012-03-19 Inledning Kontrollprogrammet för

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Innehållsförteckning Läsanvisning 2 Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet 2 - Förtydligande tagna från TSD:n 3 - Allmänt

Läs mer

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Tillgängligheten på kyrkogården enkelt avhjälpta hinder Om att förenkla kyrkogårdsbesöket för personer med nedsatt rörelseförmåga eller syn. Men glöm inte

Läs mer

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005 KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Mars 2005 Titel KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Datum 2005 03 01 Beställare Stockholms gatu- och fastighetskontor

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Entrédörrarna ska

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07 Upprättad datum 2013-02-07 07 Göteborgs kyrkogårdar 2013-02-07 Sidan 2 Handlingsprogrammet är en förvaltningsgemensam plan som beskriver riktlinjer för tillgänglighetsåtgärder beträffande gångytor, trappor

Läs mer

- Checklista för Gula huset -

- Checklista för Gula huset - - Checklista för Gula huset - Gula huset ligger intill Wartagården och används av gästande lag vid matcher på de angränsande Sälöfjordplanerna. När du har ansvar för Gula huset ska du vara på plats och

Läs mer

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol Örebro universitet, Hälsoakademin Arbetsterapi C Vårterminen 2011 Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol - En observationsstudie Accessibility in hamburger restaurants for people

Läs mer

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje:

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Alla barns rätt till lek och fritid fastslås i FN:s barnkonvention. Oberoende av funktionsförmåga, etnicitet, kön, ålder och social bakgrund har alla barn, ungdomar och

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Rullstolshissar Rullstolshissar är vertikalhissar eller trapphissar med lätt konstruktion vilka i allmänhet lämpar sig för ganska små nivåskillnader. I nybyggen måste personhiss användas för förflyttning

Läs mer

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor Sida 1 Toaletten Hur ska toaletten se för att alla kan använda den? För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och Handisam. Kyrkan räknas till offentliga

Läs mer

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Skolförvaltningen 2014

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Skolförvaltningen 2014 SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\ Staben\BLN\2014\2014-09-16\Ärende 8 Missiv.docx SKOLFÖRVALTNINGEN 1 (6) DNR 2014/935 ÄRENDE 8 BILAGA BLN 2014/33/1 HENRIC SJÖBLOM MISSIV Redovisning av tillgänglighetsarbete

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet Rapport 2009:81 Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i

Läs mer

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Långsele - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Inventeringen genomfördes under juli 2006 av Linda Åberg och Susanna Rudehill. Denna rapport

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 BASANPASSNING BÄTTRE FÖR ALLA Enligt FN:s standardregler skall

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder - riktlinjer oh standard Rapport 2006:67 I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Förord Att leva med funktionshinder

Läs mer

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister Februari 2007 Kortversion Projektgrupp Sara Malm Krister Isaksson Projektledare, tillgänglighet Trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Kriterier för trygghetsboende Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Övergripande kriterier Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboende innefattar ett socialt innehåll med

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Rapport från. Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård

Rapport från. Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård Rapport från Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård Lilian Müller Maj 2013 1 Inledning Sjukhusområdet består av ett stort antal byggnader uppförda under olika tidsperioder med start på

Läs mer

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Dokumenttyp inventering Dokumentägare SHBK GoP Dokumentinformation inventering av Umeå kommuns centrala parker ur ett tillgänglighetsperspektiv

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT OCH ÅTGÄRDSPLAN 1 (7) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson, kommunikationsstrateg 2016-01-11 Dnr VIAN/2016:7 PA Holmqvist, utvecklingsstrateg Senast uppdaterad Er beteckning

Läs mer

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 12 November 2012, kl 14.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Delårsredovisning per den 31 augusti

Läs mer

6. Symbolförklaringar

6. Symbolförklaringar Sida Objekt 5. Inledning 6. Symbolförklaringar 7. Kommmunalhuset 8. Sävsjö stadsbibliotek 9. Rörvik bibliotek 10. Stockaryd bibliotek 11. Vrigstad bibliotek 12. Kulturhuset 13. Socialkontor 14. LSS-enhet

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Checklista fallolyckor

Checklista fallolyckor Maj 2014 Checklista fallolyckor Fallolyckor på samma nivå som följd av att man halkar och snubblar Europeisk kampanj SLIC 2014 Checklistan kan vara till hjälp när ni ska undersöka om det finns risk för

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

Beskrivning av skötaruppgifter vid Uppsala Ponnyklubb (poängordning)

Beskrivning av skötaruppgifter vid Uppsala Ponnyklubb (poängordning) Beskrivning av skötaruppgifter vid Uppsala Ponnyklubb (poängordning) 1 poäng Putsa sköthästens träns och martingal/inspänning Ta en svamp i sadelkammaren och fukta den och ta på lite sadeltvål. Putsa tränset

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke

Läs mer

Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stads offentliga lokaler

Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stads offentliga lokaler Antaget av/ansvarig Stadsdirektören Dokumentbeteckning Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stad offentliga lokaler Handläggare/Förvaltning Joakim de Blanche/ Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder Easily overcome obstacles

Enkelt avhjälpta hinder Easily overcome obstacles Examensarbete i Byggteknik Enkelt avhjälpta hinder Easily overcome obstacles En jämförande tillgänglighetsstudie mellan två centrum A comparative study of availability between two shoppingmalls Författare:

Läs mer

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna!

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! Broschyr_A5_generell.indd 1 2015-10-23 16:10 n o i t o M ÄR DEN BÄSTA MEDICINEN Vi människor är gjorda för rörelse.

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder HJÄLPTEXTER HIN FÖR OFFENTLIG BYGGNAD, GÅNGVÄGAR, TERMINAL OCH KNUTPUNKT Enkelt avhjälpta hinder HIN Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, i en befintlig

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 PBL samt 5, 6 och 12 BVF. (BFS 2006:12).

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 PBL samt 5, 6 och 12 BVF. (BFS 2006:12). :1 Allmänt Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 PBL samt 5, 6 och 12 BVF. (BFS 2006:12). :1 46 Allmänt Byggnader ska utformas så att risken för olyckor såsom fall, sammanstötningar,

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning:

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning: Tillgängliga skyltar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att skyltar ska bli tillgängliga. Det är en fördjupning av riktlinjerna som finns i vår publikation Riktlinjer för

Läs mer

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ledstråk Att hitta rätt och veta var man är, det vill väl alla. För många räcker det med att använda sig av s.k. landmärken, man ser på långt håll vilken riktning

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer