Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler"

Transkript

1 Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

2 Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Efter den okulära granskningen levereras här en rapport över hindren mot tillgänglighet med förslag på eventuella åtgärder. Relevanta positiva observationer nämns, om de har betydelse för ev. val av åtgärdsförslag m.m. en ges i den löpande texten, samt även i en separat Åtgärdslista. Uppdrag 1. Granskningen tar sin utgångspunkt i Boverkets föreskrifter om Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2013:9 - HIN 3 ). Som källor för tolkningen har bl.a. Bygg i kapp (Elisabet Svensson, Svensk Byggtjänst, 2012), Konsekvensbeskrivning och Småföretagaranalys av nya tillämpningsregler gällande tillgängligheten till befintliga publika lokaler (DNR /2001) använts. Den okulära granskningen genomfördes under februari-mars 2014 av Zdenka Sramkova, tillgänglighetskonsult hos Accessum. Granskningen utfördes utan ritningsunderlag. Bilder som används i rapporten och i åtgärdslistan kommer från Zdenka Sramkova, Accessum, samt Bygg ikapp (Sv. Byggtjänst 2012). Frågor om den här rapporten och/eller åtgärdsförslag kan ställas direkt till Zdenka Sramkova via e-post eller telefonnummer Genomförande Uppdraget gäller publika delar av Cirkus Cirkörs lokaler enligt uppdragsgivarens beslut, tillhörande förflyttningsvägar i och utanför anläggningens delar, samt angöring, parkering och entréer till byggnader. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

3 Innehåll Angöring, parkering... 4 Reserverad parkeringsplats för personer med rörelsehinder... 4 Entréer... 4 Entrén (befintlig)... 4 Vindfång i den befintliga entrén... 6 Den nya entrén... 6 Allmänt om lokaler... 7 Väntrum... 9 Kapprum och ingång till träningshallen... 9 Förflyttningsvägar, horisontella och vertikala Korridor Trappa Hiss Toaletter RWC Övriga toaletter i korridoren Övriga toaletter vid den nya entrén Pentry Träningshallar Webbsida, information om tillgänglighet ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

4 Angöring, parkering Det är möjligt att angöra direkt till huvudentrén. Det finns ingen trottoarkant vid den omarkerade angöringsplatsen och gångytor är utan nivåskillander. Tydliga ledstråk finns inte (bild 1). Reserverad parkeringsplats för personer med rörelsehinder Två parkeringsplatser reserverade för personer med rörelsehinder finns i bredd på parkeringen ca 12 respektive 15 meter från entrén. Parkeringsplatserna är markerade både i underlaget och med en skylt vid platsen. Parkeringsplatserna lutar upp till 1,9 %. Båda platserna är av samma utfomning, endast 3,5 meter breda och 5 meter långa utan markerad avstigningsyta mellan reserverade parkeringsplatser för personer med rörelsehinder och övriga parkeringsplatser. Angränsande gång /körytor kan användas för avstigning. bild 1 Avstigningsytan på minst 1 meter mellan de reserverade och de angränsande parkeringsplatserna ska tydligt utmärkas i marken. Entréer Entrén (befintlig) Det finns tillräckligt med plant fritt utrymme utanför entrédörren. Belysning saknas (bild 1). I entrépassagen finns en 35 mm hög tröskel utan avfasning. Utanför entrén finns en lös gummimatta. Passagen i den befintliga entrén är ca 1,15 meter bred. Dörröppningsautomatik är inte installerad och dörren får inte ställas upp, då mekanismen är sliten och uppställningen skulle kunna resultera i dyrbart reparationsbehov (bild 2). En ny entré håller på att byggas. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

5 bild 2 Rökning är inne i lokalerna är inte tillåten, men utanför finns en fast askkopp ca 5 meter från entrén. Askkoppen är placerad avsides, dock så nära förflyttningsvägen mot entrén att förbipasserande kan besväras av röken (bild 1,3) bild 3 Eftersom den nya entrén redan under uppbyggnad lämnas inga åtgärdsförlag här. Den befintliga entrén kan inte ses som tillgänglig utan mer omfattande åtgärder (dörröppningsautomatik, avfasad tröskel och ökade manövreringsmöjligheter i vindfånget), som dock anses onödiga om den nya entrén blir som planerat, se nedan. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

6 Vindfång i den befintliga entrén Den inre dörren i vindfånget står normalt uppställd under öppettider. Tröskeln är avfasad, 25 mm hög. En tjock gångmatta täcker hela vindfångets golvyta. Manövreringsutrymmet i vindfånget är begränsat (1,38 x 2,0 meter). Utan assistans är det inte möjligt att ta sig in i lokalerna eftersom det inte finns någon dörröppningsautomatik. Den inre passagen i vindfånget är i rätt vinkel mot gångriktningen i huvudentrén. Det finns hinder i manövreringsutrymmet innanför vindfångets inre passage (bild 4). bild 4 bild 5 En stor glasad yta mittemot den inre dörren är inte tillräckligt markerad, den lilla markeringen försvinner lätt i den röriga bakgrunden (bild 5). En stor glasad yta mittemot den inre dörren ska tydligt markeras enligt anvisning i Åtgärdslista. Övriga brister kommer att lösas genom den nya entrén. Den nya entrén Den nya entrén är under uppbyggnad. Den kommer att ha bred passage med pardörr och en tröskel som är 17 mm hög. Den fria passagen när endast ett dörrblad är öppet överstiger 1 meter (bild 6). I skrivande stund är de stora glasade partierna i entrén inte varningsmarkerade (bild 7). Inte heller är det möjligt att avskärma dessa, en del av dem kan ge upphov till bländningseffekt under soliga dagar (bild 9). Ljushetskontrast mot omgivande väggar understiger 40 % på NCS skala. De stora glasytorna i dörrpartiet ska varningsmarkeras i ögonhöjd för sittande och stående personer, se förslag i Åtgärdslistan. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

7 bild 6 bild 7 Möjlighet till avskärmning bör finnas i de delar av den nya entrén, som ger upphov till bländning under soliga dagar. Alternativt ska varningsmarkering sträcka sig över hela den berörda ytan. Allmänt om lokaler Det är lätt att orientera sig i lokalerna, de består av logiskt utformade korridorer i två plan. Det finns inget visuellt brandlarm i några delar av lokaler, endast akustiskt. bild 8 bild 9 Belysningen i förflyttningsvägarna är överlag svag. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

8 Skyltning är inte tillräcklig, i stort sett finns inga skyltar alls förutom utrymningsskyltar. Det saknas riktningsskyltar (med ett undantag, bild 8), vilket kan göra det svårt att hitta till exempelvis pentry eller toaletter. En del glasade ytor går ej att skärma av mot bländande dagsljusinsläpp (bild 9). Stora glasytor förekommer även inomhus i korridorer på båda plan. De är inte tillräckligt kontrastmarkerade (bild 10, 11). Ledar och servicehundar är tillåtna. Inga tydliga rutiner om reglering av pälsdjursvistelse i lokalerna gäller. Information om att hundar vistas inom lokalerna hittas inte på organisationens webbsida. Golvytan i hela korridoren och angränsande biytor är knallröd, med ljushetsvärde 0,46, vilket ger bra kontrast mot väggar men inte mot den övriga utrustningen. Tydliga rutiner för hantering av servicehundars vistelse i lokaler behövs. Information om rutiner med (uppmaning) till allergiker om att söka aktuell information om pälsdjursvistelse i lokalen samt städningsstatus ska sättas upp på hemsidan. Visuellt brandlarm bör installeras. bild 10 bild 11 Klädställning, skohyllor, trappor och dyl. ska kontrastera i ljushet mot underlaget 40 % enligt NCS. Avskärmningsmöjlighet ska finnas vid dagsljusinsläpp vid alla glasytor som vetter mot angränsande uterum. Takskyltar ska hänvisa till toaletter, pentry och hiss. Belysningen ska förstärkas i korridoren och anslutande utrymmen. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

9 Väntrum Det rymliga väntrummet (4,7x5,9 meter) medger manövrering. Belysningen är dämpad, möjligheter till förstärkning finns. Dagsljusinsläpp förekommer och går ej att avskärma (bild 12). bild 12 bild 13 En del lösa hinder finns i rummet, men inte i gånglinjen mot kapprummet och korridoren längre fram i lokalerna (bild 12). En lös tjock gångmatta definierar gångytan, ljushetskontrasten mot det röda golvet är dock otillräcklig. Den ständigt öppna dörrpassagen mot kapprummet och korridoren är utan tröskel, 0,9 meter bred. Karmen är inte kontrasterande mot omgivande väggar. Den glasade ytan i dörren är markerad med en affisch. En tröskelfri passage mellan den nya entréns foajé och väntrummet, som numera blockeras med ett trasigt piano, kommer att öppnas (bild 13). Dörrfoder kontrasterar inte med omgivande vägg, skyltning har inte standardutformning. Fönstren i väntrummet ska avskärmas genom gardiner eller persienner mot eventuellt bländande dagsljus. Dörrpassager ska kontrastmarkeras i dörrlisten med 40 % enligt NCS skala. Antingen mattans färgnyans eller golvets färgsättning ska ändras så att ljushetskontrast uppnår de nödvändiga 40 %. Kapprum och ingång till träningshallen Ett riktigt kapprum finns inte, den mobila ställningen med klädkrokar är placerad längs väggen vid ingången till träningshallen. Alla klädkrokar finns på en och samma höjd, 1.52 meter över golvet, för högt för att nå för en person i sittande position. Klädställningen sticker ut i gånglinjen för personer som förflyttar sig genom korridoren (bild 14). Skohyllor finns på olika höjder och manövreringsutrymme finns (bilder 14,15). ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

10 Passagen till träningshallen är tillräckligt bred (1,02 meter), men nivåskillnaden är hög, hela 88 mm (bild 16). Den stora glasytan är inte tillräckligt markerad (bild 16). bild 14 bild 15 bild 16 Klädställning ska flyttas så att den inte sticker ut i gånglinjen för förbipasserande. Klädhängare bör kompletteras med några på lägre nivå (0,8 1,0 meter över golvet) i sedvanlig utformning. Glasytor i skjutdörren ska markeras över hela bredden enligt anvisningar i bilagan. En ny öppning utan nivåskillnad mellan väntrum/kapprum och träningshallen ska ordnas. Förflyttningsvägar, horisontella och vertikala Korridor bild 17 bild 18 ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

11 Alla passager i korridoren mellan väntrummet och pentryt är tröskelfria. Korridoren är 0,87 meter bred i den smalaste delen (passagen mot pentryt, bild 17). Stora glasytor i väggen mot träningshallen förekommer, de är inte konsekvent markerade (bild 18), markeringarna är glesa och lätta att missa (bild 18). I samtliga dörröppningar mellan korridoren och träningshallen finns nivåskillnader i passagen, dessa varierar mellan mm. Alla oskyddade glasytor ska markeras i enlighet med anvisningar i åtgärdslista. Samtliga stora glasytor ska kontrast/ varningsmarkeras Trappsteg framför glasytorna (såväl öppningsbara som stängda) ska kontrastmarkeras vid kanten över hela bredden. Utstickande delar ska kontrastmarkeras, byggas in eller flyttas (exempelvis klädställningen i kapprummet). Trappa Den fribärande trappan utan inbyggnad finns i en avkrok från korridoren, mittemot hissens dörröppning. Den utstickande delen är 1, 34 meter över golvet (bild 19) Ledstänger finns men kontrasterar dåligt mot bakgrunden/underlaget i vissa vinklar (bild 20). Översta och nedersta trappstegen i varje trapplopp är inte kontrastmarkerade enligt standard (bild 19,20). bild 19 bild 20 Trappan är målad i samma färg som golvet, vilket är mest besvärligt när man förflyttar sig neråt (bild 20). Den fribärande trappan ska byggas in, eller på annat sätt taktilt markeras i underlaget i nivå upp till 2,2 meter höjd. Extra förvaringsutrymme kan vara ett förslag. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

12 Trappans ledstänger ska vara målade i kontrasterande färgnyans mot golvet. Eftersom golvets ljushetsvärde är 0,44 enligt NCS skala ska den valda nyansen ligga 0,40 antingen över eller under denna nivå (dvs. 0,84 (ljus nyans), eller helt svart) för att uppnå den godkända ljushetskontrasten. Konsulten rekommenderar den svarta varianten, då den fungerar både mot golvet och den vita väggen. Översta och nedersta trappsteget i varje trapplopp ska kontrastmarkeras med minst 40 % ljushetsskillnad enligt NCS jämfört med omgivande ytor. Det kan vara samma kulör som används till ledstängerna. Hiss Lågfartshiss med plattformsyta 1,48x1,0 meter och med dörrpassage 0,9 meter, trafikerar mellan bottenplan med de publika lokalerna och kontoren på övre plan. Varken på det övre stannplanet eller på det nedre är hissdörren/foder kontrastmarkerade, skyltning saknas (bild 21). Anropning är av den typen som måste hållas intryckt under hela färden. Användningsinformation är inte taktilt läsbar. Anropningen sitter direkt intill dörrens handtagssida (bild 22). Dörren öppnas mot den fribärande trappan (bild 23) utan markerade översta och nedersta trappsteg. Manövreringsutrymme utanför är generöst (2,868 meter mellan hissdörren och trappan). Utrymme inne i hissen medger dock inte vändning, man måste backa in i hissen, eller ut från den. Dörröppningsautomatik är inte installerad. bild 21 bild 22 Det smala utrymmet i hissen kräver backning in eller ur hissen. Det ska installeras spegelliknande ytor i hissen, så att den manövrerande rullstolsanvändare har översikt över ytan utanför hissen, eller i hissen. Dörröppningsautomatik ska installeras. Dörröppningsmanöverdon ska utanför placeras minst 0,7 meter från dörrens slagyta och inne ska det sitta mitt på hissens långsida. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

13 Manövreringsutrymme mellan hissdörr och neråtgående trappa på övre plan är 2,868 meter, vilket är tillräckligt, men den neråtgående trappans översta trappsteg är inte markerat vilket ska åtgärdas. bild 23 Information om hur anropning och manöverknappar används bör kompletteras med taktil info, alternativt ska det anges på hemsidan. Hissen ska vara skyltad, helst med takskylt i korridoren. Hissdörren ska kontrastmarkeras i foder/karmen, eller hela dörrbladet. Toaletter Det finns 7 toalettrum inom de publika delarna av Cirkus Cirkörs lokaler. Dessa är inte skyltade, varken med dörrskyltar, takskyltar eller riktningsanvisningar. RWC Det rymligaste toalettrummet har användbar golvyta 1,77x2,05 meter och dörrpassage 0,85 meter bred. Dessa mått garanterar inte fullt funktionell toalett för personer som använder rullande hjälpmedel, men den kan fungera för personer med manuell rullstol som kan förflytta sig till toalettstolen från höger sida, sett framifrån. Manövreringsutrymmet utanför rummet är begränsat, endast 1,20 meter djupt, men kan ökas om skrivbordet i förrummet tas bort (bild 24). Toalettrummet är inte skyltat. Utsmyckning på väggen mittemot toalettstolen täcker hela väggen och klädkrokar (1,24 och 1,60 meter över golvet) är svåra att både urskilja och använda (bild 25). Den lilla skulpturen på golvet upptar det nödvändiga manövreringsutrymmet (bild 25). Det saknas armstöd vid toalettstolen och draghandtag på dörrens innersida, låset är inte av engreppstyp. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

14 bild 24 bild 25 Placering av nödvändiga inredningsdetaljer motsvarar inte standard för tillgängliga toaletter. Utrustningen kontrasterar svagt med bakgrunden. Nödlarm är installerat, men kan inte nås från toalettstolen. Signalen blinkar vid användning inne i rummet, men varken syns eller hörs utanför toaletten. Visuellt brandlarm är inte installerat. bild 26 bild 27 Övriga toaletter i korridoren De två andra toalettrummen i samma förrum är smala, med dörrpassagen endast 0,55 meter. Utrustningen kontrasterar inte mot bakgrunden. Ett av dörrbladen har en grå färgnyans med ljushetsvärde på 0,63 enligt NCS. Det kontrasterar med dörrkarmen (0,94) med 31 procent, vilket närmar sig rekommendationen (40 %). Visuellt brandlarm är inte installerat. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

15 bild 28 bild 29 bild 30 Övriga toaletter vid den nya entrén Ytterligare fyra toalettrum finns vid den nya entrén. Dörrbladen kontrasterar bra mot omgivande ytor och toalettrummen är skyltade. De nya skyltarna är inte av standard utformning(bild) och saknar taktil läsbarhet. Toalettmåtten varierar, den största är 1,87x 1,4 meter. Den fria passagen till samtliga toalettrum understiger 0,7 meter och vid det största av dem finns dessutom en 50 mm hög tröskel. Inredningen inne i toalettrummen kontrasterar svagt mot bakgrunden. Låsen är inte av engreppstyp. Larm är inte installerat. Den rymligaste toalettrummet ska rensas på all onödig utsmyckning. Ett bord/skåp utanför toalettrummet ska flyttas, så att manövreringsutrymmes djup ökas till minst 1,5 meter. Toaletter ska skyltas, helst med en takskyllt i korridoren och dörrskyltar med piktogram, relief och punktskrift. Övrig utrustning i det rymligaste toalettrummet bör placeras enligt anvisningar i åtgärdslistan. Nödlarmets funktion ska återställas så att signalen hörs i korridoren. Visuellt brandlarm bör installeras i samtliga toalettrum. Vid nästa upprustningstillfälle ska färgsättningen väljas så att toalettutrustningen kontrasterar mot bakgrunden med minst 40 %. Alla toalettrummens dörrar ska kontrastera mot omgivande väggar med minst 40 %. Alla lås bör bytas mot en engreppsvariant. Pentry Pentryt är avsett för att användas av både personalen och besökare. Det finns gott om plats för manövrering. Samtliga arbetsytor är 0,9 meter över golvet. Mikrovågsugnar finns på låg nivå (0,9 meter över golvet), inga utdragningshyllor, inget fritt utrymme för knäna (bild 31). ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

16 Den övriga köksutrustningen är också svårt att nå (bild 32). Stora glasytor och snubbelkant på ca 70 mm vätter mot träningshallen. De är inte tillräckligt varningsmarkerade (bild 33). I en av dörrpassagerna har dörrbladet tagits bort för att bredda dörrpassagen, men tröskel är kvar (bild 34). bild 31 bild 32 Mikrovågsugnar bör kompletteras med en som placeras på ett bord med fritt utrymme under, så att rullstolsanvändare kan komma tätt intill obehindrat. Arbetsytor bör kompletteras med utdragsbara hyllor som man kan jobba på framifrån (Figur i åtgärdslista). bild 33 bild 34 Tydliga rutiner om placering av husgerådet i skåpen bör finnas. Det bör finnas beskrivning om vad som finns i skåpen, med bild, och punktskrift. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

17 Pentry bör skyltas med takskylt i korridoren. Tröskel i den dörrfria passagen ska tas bort. De oskyddade glasytorna i pentryt och längs korridoren ska tydligt varningsmarkeras enligt anvisning i Åtgärdslistan. Snubbelkanterna innanför glasytorna ska varningsmarkeras. Träningshallar Det är svårt att orientera sig i de stora ytorna, vid väggar finns mängder av olika redskap som utgör snubbelrisker. Inget ledstråk över de stora ytorna finns inbyggt, av logiska skäl och i samspel med verksamhetens innehåll (bild 35). Belysningen är bra. Det hörs många ljud från olika håll, när hallarna är fullsatta. Efterklang är tämligen lång. Samtliga dörrpassager är tillräckligt breda. De är inte alls eller är endast svagt kontrastmarkerade mot omgivande väggar (bild 36). bild 35 bild 36 Fribärande trappor är inte markerade vid nedersta och översta trappstegen. De är inte heller inbyggda eller på annat sätt taktilt markerade upp till 2,2 meter höjd. Ljushetskontrasten är överlag för svag, exempelvis kontrasterar den för lokalerna typiska knallröda färgen mot grå bakgrund med endast 0,06 % (bild 37, 38). Skylten som visar vägen till kontorsutsikten är svår att upptäcka bland annan utsmyckning på väggen. Dessutom är skyltar med vertikal text allmänt svårare att tyda än de med sedvanlig horisontell placering. Markera samtliga dörrpassager i träningshallar (kontrasterande färg på dörrblad eller dörrfoder) med minst 40 % ljushetsskillnad mot omgivande väggar. Markera trappornas översta och nedersta trappsteg samt ledstänger med minst 40 % ljushetskontrasterande färgnyans mot övrig yta. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

18 bild 37 bild 38 Byt trappornas färgnyans mot starkare som ljushetskontrasterar mot bakgrunden minst 40 % skillnad. Befintliga färgnyanser har följande ljushetsvärdena enligt NCS skala: Grått 0,40 Rött 0,46 Vitt 0,94 0,96 Blått 0,78 Svart 0,16 Om man vill behålla den befintliga färgsättningen, då är det endast följande kombinationer som motsvarar kravet ovan: grått/svart, grått/vitt, rött/vitt och blått/svart. Orientering inom de stora träningslokalerna förblir svår och otrygg och man måste införa rutiner för eventuell assistans. Informationen om assistansmöjligheter ska visas på nätet. Mer åtgärder krävs inte av hänsyn till verksamhetens art. Anvisning till kontorsutsikten bör bytas mot mer traditionell utformad skylt. Webbsida, information om tillgänglighet Ingen information om tillgänglighet i Cirkus Cirkörs högkvarter kan hittas på dess webbsida. Uppdatera information på webben om tillgänglighetsstatus av Cirkus Cirkörs lokaler, se förslag i Åtgärdslistan. Informationen ska uppdateras i takt med att åtgärder genomförs. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Kulturhuset i Ytterjärna

Rapport över tillgänglighet Kulturhuset i Ytterjärna Rapport över tillgänglighet Kulturhuset i Ytterjärna Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Kulturhustets lokaler i Ytterjärna för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för personer med

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Åtgärdslista för över tillgänglighet i Kulturhuset i Ytterjärna

Åtgärdslista för över tillgänglighet i Kulturhuset i Ytterjärna Åtgärdslista för över tillgänglighet i Kulturhuset i Ytterjärna Innehåll Angöring, parkering... 3 Huvudentrén... 3 Allmänt om lokaler... 4 Foajén... 5 Reception... 5 Trappor... 5 Uteplats... 5 Kapprum

Läs mer

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Innehåll Angöring, parkering... 3 Ny huvudbyggnad... 3 Allmänt om lokaler... 3 Passage från entrédörr till reception... 4 Kapprum...

Läs mer

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad 2012-03-19 Inledning Kontrollprogrammet för

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén.

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1 PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Hissen ska vara av typen

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Rapport från. Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård

Rapport från. Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård Rapport från Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård Lilian Müller Maj 2013 1 Inledning Sjukhusområdet består av ett stort antal byggnader uppförda under olika tidsperioder med start på

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Biografen Zita på Birger Jarlsgatan i Stockholm för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT OCH ÅTGÄRDSPLAN 1 (7) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson, kommunikationsstrateg 2016-01-11 Dnr VIAN/2016:7 PA Holmqvist, utvecklingsstrateg Senast uppdaterad Er beteckning

Läs mer

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Entrédörrarna ska

Läs mer

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Besöksadresser... 2 Tillgänglighet... 5 Parkering... 6 Brandskydd... 6 Nödlarm från hissar och RWC... 6 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö...

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Innehållsförteckning Läsanvisning 2 Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet 2 - Förtydligande tagna från TSD:n 3 - Allmänt

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol Örebro universitet, Hälsoakademin Arbetsterapi C Vårterminen 2011 Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol - En observationsstudie Accessibility in hamburger restaurants for people

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning:

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning: Tillgängliga skyltar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att skyltar ska bli tillgängliga. Det är en fördjupning av riktlinjerna som finns i vår publikation Riktlinjer för

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005 KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Mars 2005 Titel KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Datum 2005 03 01 Beställare Stockholms gatu- och fastighetskontor

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Långsele - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Inventeringen genomfördes under juli 2006 av Linda Åberg och Susanna Rudehill. Denna rapport

Läs mer

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Rullstolshissar Rullstolshissar är vertikalhissar eller trapphissar med lätt konstruktion vilka i allmänhet lämpar sig för ganska små nivåskillnader. I nybyggen måste personhiss användas för förflyttning

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder - riktlinjer oh standard Rapport 2006:67 I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Förord Att leva med funktionshinder

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje:

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Alla barns rätt till lek och fritid fastslås i FN:s barnkonvention. Oberoende av funktionsförmåga, etnicitet, kön, ålder och social bakgrund har alla barn, ungdomar och

Läs mer

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Dokumenttyp inventering Dokumentägare SHBK GoP Dokumentinformation inventering av Umeå kommuns centrala parker ur ett tillgänglighetsperspektiv

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet Rapport 2009:81 Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07 Upprättad datum 2013-02-07 07 Göteborgs kyrkogårdar 2013-02-07 Sidan 2 Handlingsprogrammet är en förvaltningsgemensam plan som beskriver riktlinjer för tillgänglighetsåtgärder beträffande gångytor, trappor

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

Konceptmanual butiksutställningar

Konceptmanual butiksutställningar Konceptmanual butiksutställningar Innehållsförteckning Varumärket måste speglas i utställningen 3 Återförsäljarna viktiga för varumärket 3 Exteriör profil 4 Skyltar och skyltbelysning 5 Interiör profil

Läs mer

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 BASANPASSNING BÄTTRE FÖR ALLA Enligt FN:s standardregler skall

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER Med Excellent Systems ramper finns det så många kombinationsmöjligheter att det nästan bara är fantasin som sätter gränserna. Traditionella raka ramper

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister Februari 2007 Kortversion Projektgrupp Sara Malm Krister Isaksson Projektledare, tillgänglighet Trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter

Läs mer

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler Örnsköldsviks kommun maj 2014 INFORMATION FRÅN BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN FÖRETAG Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler 1. Fysiska hinder 1.1 Parkeringsplats

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren Innehåll: Checklista för jourens lokaler Hjälptexter och länkar Mall för åtgärdsplan 2014-12-16 Innehåll Inledning... 2 Inventera

Läs mer

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 12 November 2012, kl 14.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Delårsredovisning per den 31 augusti

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-03 Innehållsförteckning Ärende 86 Planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för fastighet Gunnarsbo 1:62 (Gröne vägen )... 188 87 Lovföreläggande enligt 11 kap. 17

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald

Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald Checklistans olika avsnitt A) Strategiskt arbete B) Informationsförmedling C) Biljettförsäljning och val av plats i salongen D) Den byggda miljön

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer