BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1)"

Transkript

1 OPTIMA2 BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr ) LÄGESRAPPORT 25 juli 2011 Tekn. Dr Cecilia Häggström (genomförandeansvarig) Docent Karin Fridell Anter (projektledare) Projektets huvuddel utgörs av fullskalestudier i ett försöksrum på c:a 18 m 2, där försökspersoner får utföra vissa uppgifter för att utvärdera olika kombinationer av färgsättning och belysning. Tre olika färgsättningar skall prövas i två olika belysningsscenarier, ett som avser att representera en fullständigt konventionell ljussättning (1) och ett som avser att svara mot våra förväntningar på dagsljusbelysning, med ett tydligt riktat ljus och formförstärkande konsekventa skuggor (2). Den ursprungliga planen var att också ha ett tredje formförflackande belysningsscenario där alla rumsskuggor var bortlysta, men det visade sig att scenario 1 gjorde detta på det mest effektiva sättet. Hypotesen är att visuellt formförstärkande medskuggande färgsättning, särskilt i kombination med formförstärkande ljussättning, gör att ljuset i rummet upplevs som starkare belyst och att man därför kan ha en lägre mätbar ljusnivå utan att reducera den visuella komforten och tvärtom. HYPOTES OM SKILLNADER I UPPLEVT BEHOV AV LJUSNIVÅ Skillnader i behov av mätbar ljusnivå 1) Formförflackande ljussättning 2) Formförstärkande ljussättning Formförstärkande färgsättning 0-2 Neutral färgsättning +1-1 Formförflackande färgsättning +2 0 Försökspersonerna ombeds att med hjälp av en dimmer ställa in lägsta acceptabla ljusnivå och direkt därefter behaglig ljusnivå, i två olika belysningsscenarier, både från helt nedsläckt och från maximalt upptänt. Ursprungligen var planen att lägsta och högsta acceptabla nivå skulle ställas in från helt nedsläckt respektive maximalt upplyst, men alltför ljust var enligt vår ljusdesigners erfarenhet praktiskt taget omöjligt att åstadkomma. Utgångsläget nedsläckt eller upplyst kan tänkas ha betydelse för vilken ljusnivå man upplever som tillräcklig eller behaglig. Därför bestämde vi att försökspersonen skall ställa in lägsta acceptabla nivå ifrån både nedsläckt och maximalt upptänt, och efter varje sådan reglering också ställa in en nivå som känns behaglig för att sitta och bläddra i tidskrifter med intresse framför allt för bilderna. För varje inställt läge visas energiåtgången i watt på en el-mätare (Savepower A/S, prod.nr: 01771). Försöksledaren läser av värdet och för in det i formuläret.

2 För att ytterligare undvika effekter av ordningsföljd börjar den ena hälften av försökspersonerna med scenario 1 och den andra med scenario 2. En testomgång har genomförts för att pröva och förbättra formulär och procedur (se bilaga 1). Rummet har tillförts inredningsdetaljer som behålls oförändrade i alla tre färgsättningsvariationerna och som avser att både ge en vardaglig ( normal ) känsla och öka kulörtonrikedomen. Färgerna på dessa detaljer har identifierats med hjälp av visuell matchning mot NCS-prover (edition 2). Figur 1. Inredningsdetaljer som tillför vardaglighet och kulörtonrikedom För vart scenario har luxnivåer för fyra olika ljusnivåer mätts in på 33 mätpunkter i horisontalplan, (på golv och/eller högre yta över golv) och 70 punkter på vertikala ytor, fördelat på 60, 120 och 180 cm höjd från golvet (figur 2). Figur 2. Plan för inmätning av lux-värden Före första och emellan varje besök i testrummet vistas försökspersonen ca 5 minuter i dagsljusrummet ett intilliggande rum med persiennreglerat dagsljus kombinerat med lysrörsbelysning. Här eftersträvar vi någorlunda lika ljusförhållande för varje försök. Luxvärdet i dagsljusrummet mäts på en bestämd punkt, mitt på bordet, varje gång försökspersonen vistas här. För alla försökspersonerna varierar ljusnivån här, i den första nu

3 genomförda omgången, mellan 800 och 2500 lux. För varje individ skiljer det som mest 980 lux mellan högsta och lägsta nivå vid de fyra mättillfällena och medelvärdet för största skillnaden för varje individ ligger på 248 lux. Försökspersonen tas vid ankomst emot i dagsljusrummet och informeras om uppläggningen. Försöksledaren noterar datum, klockslag, väderförhållande samt lux-värde vid ankomst och försökspersonen fyller själv i uppgifter om hur känslig för mörker och ljus hon/han skattar sig själv. I de tre pauserna mellan testrumsbesöken gör försökspersonen, i dagsljusrummet, visuella bedömningar och jämförelser av ljuskvaliteter i två rumsmodeller med med- /motskuggning och dagsljusinfall. Försöksledaren använder pauserna till att föra in luxvärden och ställa om utgångsläget i experimentrummet. Allt förs in i ett och samma häfte som också innehåller detaljerade instruktioner för genomförandet till försöksledaren (se bilaga 2). Figur 2. Modellerna i dagsljusrummet Samma 30 försökspersoner används i tre omgångar med olika färgsättningar. 21 är kvinnor och 9 är män och åldersfördelningen är relativt jämnt utspridd på år. Varje försöksperson ger alltså för varje färgsättning fyra mätvärden för lägsta acceptabla ljusnivå och fyra mätvärden för behaglig ljusnivå, och två av vardera för varje belysningsscenario. Analysen kommer att identifiera varje individs mönster av skillnader mellan mätvärden för de olika färgsättningarna och i vilken mån dessa mönster ger en samstämmig bild av färgsättningens belysningsförstärkande/-försvagande funktion. Första omgången har nu genomförts med en neutral färgsättning i experimentrummet och rummet ha just målats om med en motskuggande färgsättning. I den avslutande tredje omgången kommer rummet att målas medskuggat. I dagsläget finns alltså inga resultat utan enbart ännu ej bearbetad dokumentation. Figur 3. Första omgångens färgsättning i belysningsscenario 1 och 2.

4 BILAGOR: 1. UTVÄRDERING AV TESTOMGÅNGEN KRONOLOGISKT ORDNAT FORMULÄR

5 UTVÄRDERING AV TESTOMGÅNGEN BILAGA 1 I stort sett fungerade det mesta väl. Själva introduktionen verkar inte sakna något och alla instruktioner till fp verkade helt begripliga. Varje testrumsmoment tog mindre än fem minuter och varje paus tog, efter strykning av ett moment, 3-6 minuter. Testkörningsdagen var klart solig och ovanligt varm för årstiden. Det gick ändå att hålla en behaglig temperatur och luftkvalitet i testrummet genom att ställa upp fönstret hela tiden mellan varje fp-omgång. Ändå hittade vi massor av saker som måste fixas, vilket ju gör det till en mycket lyckad testomgång. ATT ÅTGÄRDA Lågenergilamporna i plafond & pendlad armatur (scenario 1) gav på full styrka ett kissgult sken och dessutom flickrade plafonden på vissa nivåer. Svante har nu bytt ut så att vi istället har halogen av en styrka som är högre än vad armaturen är avsedd för. Därför skall detta scenario inte lämnas påslaget medan försök pågår och när dagens försök är klara skall, för säkerhets skull, lamporna skruvas ur! Svante har också lämnat ännu starkare lampor, som vi kan skruva i själva, ifall vi fortfarande vill ha ännu mer ljus. De smalstrålande spotarna över soffhörnet gav ett lite för snyggt ljus jämfört med scenario 2. De har därför gjorts lite mindre smalstrålande med hjälp av filter. På söndagen 23e skall Cecilia klippa ren filterkanterna så att de inte drar till sig uppmärksamhet. Till dagsljusrummet behövs dels krokar (med galgar?) för att kunna hänga av sig ytterkläder, dels en papperskorg. Detta har Cecilia tagit på sig att köpa in, tillsammans med några dekorationsfärgsaker till testrummet. För att få så lite adapationseffekter som möjligt skall persiennerna användas för att åstadkomma så likadana luxnivåer som möjligt vid alla tillfällen. För att dokumentera luxnivåerna skall en bestämd punkt (mitt på bordet) lux-mätas vid varje paus/pass. Konsekvent bör persiennerna vara nästan fullt använda vid full sol på förmiddagen. Dessutom bör vi absolut undvika kvällspass i september. Rumsmodellernas framsidor skall målas med en liknande grå färg som insidan och dörröppningskanterna tejpas med textiltejp så att observatören inte river sig i ansiktet. För modellobservationerna behövs en relativt hög och i höjd justerbar pall/kontorsstol (alternativet höjning av modellerna för stående observation förutsätter att alla observatörer är lika långa). Istället för ett lösbladssystem skall alla formulär organiseras som ett häfte för varje FP, där varje stund i dagsljusrummet eller testrummet har ett eget blad. Testrummets blad skall ha detaljerade instruktioner för både start och avslut av varje stund i testrummet (gällande öppning/stängning av fönster och upp-/nedvridning & av-/påstängning av de olika scenarierna). Texterna på dessa blad skall också justeras och utvecklas för klarare läsbarhet och en ruta för bläddringsstundens värde läggas till. Formulären för modellerna skall justeras både vad gäller frågor, skalornas form och ordval.

6 KRONOLOGISKT ORDNAT FORMULÄR BILAGA 2 Exempel 2-1:L-D = börjar med scenario 1 och med att vrida upp från ljust (L) PROCEDUREN vid dagens början: öppna fönstret, skruva i lamporna - Mät luxvärde på bordet och justera persienner enligt instruktion på fönsterbänken, strax innan fp släpps in i dagsljusrummet. - Hälsa välkommen - läs upp introduktionsbrevet - fyll i personinformation (denna sida och nästa) Personuppgifter (Fp nr1-8) FP nr: [2-1:L-D] Namn: Mailadress: Telefonnummer: Inbokade tillfällen (datum och klockslag + dagsljussituation vid ankomst) (preliminära tider/perioder skrivs med blyerts; anteckningar om dagsljuset förs vid varje testtillfälle) 1a omgången: väder: Vid ankomst LUX-VÄRDE: 2a omgången: väder: Vid ankomst LUX-VÄRDE: 3e omgången: väder: Vid ankomst LUX-VÄRDE:

7 FP-INFORMATION Kontrollera läsbarheten hos allt handskrivet! FP NR [2-1:L-D] Kön: man / kvinna Ålder: Kända / konstaterade synproblem? 1. Hur känslig uppskattar du att du själv är för starkt ljus? (Jämför med vad du uppfattar som normalt : sätt en ring på skalan nedan) ovanligt normal ovanligt okänslig känslig 2. Sätt kryss för den beskrivning som bäst stämmer för dig Upplever mycket ofta problem med för starkt ljus Upplever ganska ofta problem med för starkt ljus Upplever sällan problem med för starkt ljus Upplever aldrig problem med för starkt ljus 3. Hur väl uppskattar du att du själv att du ser i mörker? (Jämför med vad du uppfattar som normalt : sätt en ring på skalan nedan) ovanligt normalt ovanligt väl dåligt 4. Sätt kryss för den beskrivning som bäst stämmer för dig Upplever mycket ofta problem med för svagt ljus Upplever ganska ofta problem med för svagt ljus Upplever sällan problem med för svagt ljus Upplever aldrig problem med för svagt ljus Inför första besöket i testrummet:

8 - stäng fönstret, ställ in båda scenarierna på max och stäng av scenario 1, låt scenario 2 vara påslaget på max ljus För in fp i rummet 2-L Gå runt i rummet och använd dimmern, för scenario 2, för att skruva ner ljuset till lägsta godtagbara nivå, utifrån antagandet att du skall spendera en hel dag här, men inte göra något särskilt. Anteckna värdeintervallet på mätaren Scenario 2 från max ljust + eventuell extra info Sätt dig vi bordet och bläddra i tidskrifterna. Försök att se på bilderna som om du är intresserad av dem och t ex funderar på att klippa ut dem och använda dem i ett kollage. Använd dimmern för att ställa in ljuset så att det känns bra (behagligt och väl fungerande) för att göra detta. - anteckna värdeintervallet på mätaren Bläddrande + eventuell extra info - för ut fp ur rummet - skruva ner scenario 2 till lägsta och släck helt (- öppna fönstret ifall det är mycket varmt!) I dagsljusrummet - förklara proceduren I dagsljusrummet: - genomför modellstudie 1. Mät LUX under tiden och för in värdet på nästa sida!

9 MODELLSTUDIE 1 UPPMÄTT LUX-VÄRDE: Bedöm det s k kontrastomfånget. Jämför de två rummen. Markera med kryss eller ring det svar du tycker stämmer bäst på frågan. Ifall skalorna känns svåra att använda - Bestäm att något av rummen är normalt, markera detta med ett kryss i mitten och markera det andra rummets värde i förhållande till detta. 1. Hur stor är skillnaden mellan de ljusaste och det mörkaste partierna i rummet? inga normala stora skillnader skillnader skillnader RUM 2 inga normala stora skillnader skillnader skillnader

10 Kontrollera ifall fönstret behöver stängas och att scenario 2 är nedskruvat och släckt För in fp i testrummet 2-D Gå runt i rummet och använd dimmern, för scenario 2, för att skruva upp ljuset till lägsta godtagbara nivå, utifrån antagandet att du skall spendera en hel dag här, men inte göra något särskilt. Anteckna värdeintervallet på mätaren Scenario 2 från nedsläckt + eventuell extra info Sätt dig vi bordet och bläddra i tidskrifterna. Försök att se på bilderna som om du är intresserad av dem och t ex funderar på att klippa ut dem och använda dem i ett kollage. Använd dimmern för att ställa in ljuset så att det känns bra (behagligt och väl fungerande) för att göra detta. - anteckna värdeintervallet på mätaren Bläddrande + eventuell extra info - för ut fp ur rummet - släck scenario 2, tänd scenario 1 och skruva upp till max. (- öppna fönstret ifall det är mycket varmt!) I dagsljusrummet - genomför modellstudie 2. Mät LUX under tiden och för in värdet på nästa sida!

11 MODELLSTUDIE 2 UPPMÄTT LUX-VÄRDE: Bedöm ljusets kvaliteter: Observera att en del frågor kan handla om samma sak. Jämför de båda rumsmodellerna. Markera med kryss det värde som bäst stämmer för varje kvalitet i både rum 1 och rum 2. Noll på skalan representerar neutral eller normal nivå, minusvärden att det finns mindre av kvaliteten och plusvärdena att det finns mer. Frågorna gäller hur det RUM 2 ser ut inne i varje rum: Hur klart är ljuset? Hur skarpt är ljuset? Hur riktat är ljuset? Hur starkt är ljuset Hur mörka är skuggorna? Hur starka är kontrasterna? Hur gult är ljuset? Hur blått är ljuset? Hur grönt är ljuset? Hur rött är ljuset? Hur vitt är ljuset? Hur grått är ljuset?

12 Kontrollera ifall fönstret behöver stängas och att scenario 1 är max-påslaget och att scenario 1 är påslaget på max ljus För in fp i rummet 1-L Gå runt i rummet och använd dimmern, för scenario 1, för att skruva ner ljuset till lägsta godtagbara nivå, utifrån antagandet att du skall spendera en hel dag här, men inte göra något särskilt. Anteckna värdeintervallet på mätaren Scenario 1 från max ljust + eventuell extra info Sätt dig vi bordet och bläddra i tidskrifterna. Försök att se på bilderna som om du är intresserad av dem och t ex funderar på att klippa ut dem och använda dem i ett kollage. Använd dimmern för att ställa in ljuset så att det känns bra (behagligt och väl fungerande) för att göra detta. - anteckna värdeintervallet på mätaren Bläddrande + eventuell extra info - för ut fp ur rummet - skruva ner scenario 1 till lägsta och släck helt (- öppna fönstret ifall det är mycket varmt!) I dagsljusrummet - genomför modellstudie 3 (OBS: två sidor!). Mät LUX under tiden och för in värdet på nästa sida!

13 MODELLSTUDIE 3 (OBS: två sidor!) UPPMÄTT LUX-VÄRDE: Bedöm hur tydligt rummets form syns mycket suddigt suddigt lite suddigt normalt lite tydligare tydligt mycket tydligt RUM 2 mycket suddigt suddigt lite suddigt normalt lite tydligare tydligt mycket tydligt Bedöm hur tydligt rummets detaljer syns mycket suddigt suddigt lite suddigt normalt lite tydligare tydligt mycket tydligt RUM 2 mycket suddigt suddigt lite suddigt normalt lite tydligare tydligt mycket tydligt

14 Bedöm rummets atmosfär Sätt ett kryss eller en ring för det värde du bedömer stämmer bäst med respektive rum RUM 2 stelt varken-eller livligt RUM 2 tungt varken-eller lätt stabilt varken-eller flyktigt RUM 2 luftigt varken-eller kompakt RUM 2 lugnt varken-eller oroligt

15 Kontrollera ifall fönstret behöver stängas och att scenario 1 är nedskruvat och släckt För in fp i rummet 1-D Gå runt i rummet och använd dimmern, för scenario 1, för att skruva upp ljuset till lägsta godtagbara nivå, utifrån antagandet att du skall spendera en hel dag här, men inte göra något särskilt. Anteckna värdeintervallet på mätaren Scenario 1 från nedsläckt + eventuell extra info Sätt dig vi bordet och bläddra i tidskrifterna. Försök att se på bilderna som om du är intresserad av dem och t ex funderar på att klippa ut dem och använda dem i ett kollage. Använd dimmern för att ställa in ljuset så att det känns bra (behagligt och väl fungerande) för att göra detta. - anteckna värdeintervallet på mätaren Bläddrande + eventuell extra info + Fråga: vad tittade du på? - för ut fp ur rummet - släck scenario 1 - tacka fp för denna gång Öppna fönstret Vid dagens slut stäng fönstret skruva ur lamporna

OPTIMA. Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering.

OPTIMA. Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering. OPTIMA Pilotstudier kring optimering av energibesparing, rumsupplevelse och funktionalitet vid belysningsplanering. Projektnr 32266-1 Projektledare: Karin Fridell Anter, Konstfack I samarbete med Philips,

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Kurvor och Nivåer Med Nivåer och Kurvor kan man ställa nästan allt i bilden. Vitt ska vara vitt och svart ska vara svart. Fixa det med Nivåer. Hur ljus ska den vara?

Läs mer

Låt eleverna öva på att dra slutsatser om textens handling genom att leta ledtrådar i texten.

Låt eleverna öva på att dra slutsatser om textens handling genom att leta ledtrådar i texten. Till läraren om kopieringsunderlag: Ledtrådar och bevis Låt eleverna öva på att dra slutsatser om textens handling genom att leta ledtrådar i texten. 1. De börjar med att titta på rubriker och bilder.

Läs mer

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och för då utvecklade resonemang om. 4-5 korrekta observationer

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och för då utvecklade resonemang om. 4-5 korrekta observationer 1 Vårblommor Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och för då enkla Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och för då utvecklade likheter och skillnader Eleven

Läs mer

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Källare Garage Lantbruk Maskinrum Lagerhallar Ljust och fräscht och en behaglig temperatur Isover Duo är en takisolering som är enkel

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969

SAN IP54. LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 SAN IP54 S M A R T B E L Y S N I N G F R Å N A A X S U S A B LED-plafond med slagtålig opalfärgad kupa E-nummer: 75 009 76 art. nr.: 4270 EAN-KOD: 7350049369969 Allm. produktinformation Plafonden SAN IP54

Läs mer

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK FOTOKURS ONLINE Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK Kursprogrammet: 1. Introduktion - 1.3 2. Bländaren - 8.3 3. Slutaren - 15.3 4. Människan i fokus - 22.3 5. Svart-vitt -

Läs mer

PIXLR #1 BILDBEHANDLING

PIXLR #1 BILDBEHANDLING PIXLR #1 BILDBEHANDLING lightbox image ronny hvass 2015 #1 Beskriver och visar en arbetsmetod från start till färdig bild. Arbetsmetoden innehåller få och enkla moment och fungerar på de allra flesta bilder.

Läs mer

Göingegården. kv. Aroma

Göingegården. kv. Aroma Göingegården kv. Aroma VILLOR Välkommen till Göingegården! Precis invid en genuin gammal äppelodling växer en helt ny stadsdel fram, centralt belägen nära stan och med utmärkta förbindelser till både Halmstad

Läs mer

ALGOT Förvaring för hela hemmet

ALGOT Förvaring för hela hemmet Bygg hela vägen upp till taket för att utnyttja varenda kvadratcentimeter, utan att använda så mycket golvyta. Välj metallhyllplan vid förvaring av tunga saker. Metallhyllplan med måtten 80x38 tål belastning

Läs mer

Konceptmanual butiksutställningar

Konceptmanual butiksutställningar Konceptmanual butiksutställningar Innehållsförteckning Varumärket måste speglas i utställningen 3 Återförsäljarna viktiga för varumärket 3 Exteriör profil 4 Skyltar och skyltbelysning 5 Interiör profil

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

SÅ VITT VI VET - Om färg, ljus och rum

SÅ VITT VI VET - Om färg, ljus och rum SÅ VITT VI VET - Om färg, ljus och rum BILAGA 1 PILOTSTUDIER I BESKUGGNINGSLÅDAN I våra pilotstudier använde vi den beskuggningslåda som nyttjats inom projektet Gråfärger och rumsupplevelse. 1 Beskuggningslådan

Läs mer

HINDERBELSYNING. Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16

HINDERBELSYNING. Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16 HINDERBELSYNING Anna Lund WSP Ljusdesign 2010-02-16 WSP Ljusdesign Vinnare av Svenska Ljuspriset 2008 med Hotell Nääs Fabriker Belysning av interiör och exteriör Anpassning av modern funktion i historisk

Läs mer

LJUSSmå LED-armaturer lyser upp golvet

LJUSSmå LED-armaturer lyser upp golvet Anrikt lyxhotell välkomnar med nytt LJUSSmå LED-armaturer lyser upp golvet under handledarna. Anrika Grand Hôtel i Stockholm har fått en ny lobby där ljuset växlar med årstiderna och tiden på dygnet. Lösningen

Läs mer

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret

Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Bostadsenkät lgh nr Resultat: EcoEffect Enkätundersökning för Brf Toppsockret Enkäten levererades till bostadsinnehavare (en per lägenhet) i mitten av maj 2011, och svaren lämnades av svarare i föreningsbrevlådan

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Läggningsanvisning Vinylgolv

Läggningsanvisning Vinylgolv VINYL-Golv... För ett perfekt resultat 1. Mätning Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar. Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida. 2. Förberedelse Kontrollera

Läs mer

Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath

Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath GOLIATH Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath Professionellt dagsljus dygnet runt. För stort, smått och allt däremellan Goliath När solen går

Läs mer

RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER

RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER Att fixa till gamla bilder sträcker sig från enklare justeringar till mer avancerade operationer. Det kan handla om att enbart behöva justera ljus och kontraster, men

Läs mer

! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida!1

! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida!1 ! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida 1! ! Ljuset är den mest kraftfulla mekanismen för att reglera människans dygnsrytm. Ljuset har förmågan att ge energi, att verka avslappnande, att pigga upp samt öka den kognitiva

Läs mer

Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08)

Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08) Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08) Har man en båt från 1985 och teakdäcket är i original så krävs det lite underhåll och varsamhet om man inte vill byta det inom en snar framtid. Vår 360 hade

Läs mer

Bybladet. Oktober 2015

Bybladet. Oktober 2015 Bybladet Oktober 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Städdagen hösten 2015 Fasadprojektet Takprojektet Byte av filter Möjlighet till fler nycklar Kostnad för borttappade brickor till tvättstugan

Läs mer

Ljusmätning 1 "Mäta i handen i skugga". Med handhållen ljusmätare för befintligt ljus så finns en metod som är mycket enkel, snabb och fungerar till de flesta genomsnittliga motiv: att "mäta i handen i

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

FÄRG förnyar ditt hem

FÄRG förnyar ditt hem FÄRG förnyar ditt hem Innehåll FÄRG Inred med färger Sida 5 Nordisk svalka - naturlig stillhet Sida 7 New York stil - en lite råare miljö Sida 9 DOMESTIC Standard Sida 11 Målning - grundläggande råd Sida

Läs mer

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket Indivo lyftenheter för det bekväma köket Det flexibla köket Oavsett om köket är nytt eller om man har haft glädje av det i många år krävs det få förändringar för att göra det flexibelt och tillgängligt

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Söka och undersöka - rum

Söka och undersöka - rum Rapport Kandidatarbete Söka och undersöka - rum Linnea Nordin Inredningsarkitektur & Möbeldesign DKK Konstfack 2013-05-28 Professor: Jonas Osslund Kursledare: Karin Tyrefors Handledare: Åsa Conradsson

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Grunder Medialitet !!!

Grunder Medialitet !!! Grunder Medialitet Välkommen Trevligt att du har valt att ladda ner detta övningshäfte. Innan man börjar att utveckla sin andliga sida, rekommenderar jag att man funderar lite på om du är redo för att

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an N V Ö S En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an Välkommen till 42:ans lilla trädgårdsbok. Häftet är framtaget för att vi skall få en grön, trygg, och trevlig närmiljö. 2005-2006

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen våt åldersrelaterad makuladegeneration,

Läs mer

Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002

Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002 Fresken Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002 Att gammal charm är bevarad: spegeldörrar, rosett i taket etc (Skriven kommentar till frågan

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

BEHANDLINGSMÅL OCH PRIORITERINGAR

BEHANDLINGSMÅL OCH PRIORITERINGAR Arbetsblad: Behandlingsmål och prioriteringar B BEHANDLINGSMÅL OCH PRIORITERINGAR Fyll i minst två behandlingsmål som du vill uppnå. Markera även hur viktigt du tycker att varje mål är för dig. Efter behandling

Läs mer

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige.

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för tre olika typer av användning: - Med användande av ISOFIX och toppförankring, är bilbarnstolen klassad som "Universal"

Läs mer

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag?

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? 1 www.glendimplex.se Energieffektivisera och behåll din elvärme Fastigheter som värms upp med elradiatorer kan sänka energi - för brukningen genom

Läs mer

Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION

Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION Ögonlaboration 1(1) Uppsala Universitet Institutionen för Neurovetenskap, Fysiologi VT 08 GS, LJ För Neural reglering och rörelse ÖGONLABORATION Avsikten med laborationen är att illustrera teoretisk bakgrund

Läs mer

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Katarinavägen En 330 m linjär LED som belysning av mur och gångbana. Effekt är 1 W/m, totalt 330W. Byggår

Läs mer

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo impregnering Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Detta är Sioo impregnering Sioo impregnering är ett miljövänligt, vatten baserat system

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

hvit f e ld t sg ata n 7 & 9

hvit f e ld t sg ata n 7 & 9 hvit f e ld t sg ata n 7 & 9 N-table N-table är ett bord för både inom- och utomhusbruk. Underrede av galvaniserat stål och längd bordsskiva av grå betong. Utmärkt som t ex cafébord i offentlig miljö.

Läs mer

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver?

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? I ett vanligt hem förbrukar du i genomsnitt 5,0 MWh per år*. Vi i CareLight tror att man kan utnyttja dagsljuset bättre för att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Handbok för provledare

Handbok för provledare Handbok för provledare TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Innehållsförteckning Inledning...1 1 Din roll som provledare...3 1.1 Förhållningsregler för provtillfällena... 3 1.2 Förberedelser före

Läs mer

Användarmanual för ledare - ERC 2.0

Användarmanual för ledare - ERC 2.0 Användarmanual för ledare - ERC 2.0 TeliaSonera Sverige 1 2009-07-03 Användarmanual för ledare - ERC 2.0, T 17350-09 Innehållsförteckning Startsidan sid 3 Aktivitetsöversikt, huvudprojekt sid 4 Kontakter

Läs mer

Inomhusklimatguiden. Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning

Inomhusklimatguiden. Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning Inomhusklimatguiden Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning Inomhusklimatguiden vänder sig till dig som vistas och arbetar i lokalerna på KTH Campus. Guiden har tagits fram i samverkan mellan Akademiska

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

Rörelsevakter/ljusrelä

Rörelsevakter/ljusrelä ARGUS 110 Basic, ARGUS 220 Basic, 220 Timer, 220 Connect ELP05711 ELP05711 ARGUS 110 Basic/ ARGUS 220 Basic E-nummer ARGUS 220 Connect/ ARGUS 220 Timer E-nummer 19 043 24/25 19 043 26/27 Mått: 80x120x70

Läs mer

Lekfu. Timmarna före en vernissage brukar pulsen vara

Lekfu. Timmarna före en vernissage brukar pulsen vara I sina egna verk döljer Aida Chehrehgosha ingenting. Och inom henne finns mycket svärta. Men inte bara när hon gör reklamjobb dyker lekfullheten upp. Och glädjen som också bor i henne. Möt en kontrasternas

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Läs mer

Detaljspecifikation MONTERINGSANVISNING 3-DELAD VIKPORT. 5b. 4. 5a. 7. 8. 11. 13. 6a. 12. 6b. 9. 10. 20. 18. 19. 21. 14. 15. 26. 25. 28. 29. 27.

Detaljspecifikation MONTERINGSANVISNING 3-DELAD VIKPORT. 5b. 4. 5a. 7. 8. 11. 13. 6a. 12. 6b. 9. 10. 20. 18. 19. 21. 14. 15. 26. 25. 28. 29. 27. Detaljspecifikation 5b. 1. 2. 3. 4. 5a. 6a. 7. 8. 11. 13. 6b. 9. 10. 12. 20. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22 25. 26. 27. 28. 29. 23. 24. 1. Karmgångjärn 2. Gångjärnstapp 3. Teflonbussning karmgj. 4. Teflonbussning

Läs mer

Glödlamporna är urfasade

Glödlamporna är urfasade Glödlamporna är urfasade Inom EU har alla matta och klara glödlampor förbjudits. Förbudet innebär att lamporna inte får importeras, men kvarvarande lampor får säljas och användas. Den fortsatta tidplanen

Läs mer

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska Innehållsförteckning REFERENSER... 2 INLEDNING... 3 AVFALLSHANTERING... 3 MILJÖ... 3 FARA FÖR BRAND... 3 BEGREPP... 4 UTFASADE GLÖDLAMPOR... 5 HALOGENLAMPOR... 6 LÅGENERGILAMPOR...

Läs mer

Projektarbete för Solskyddstekniker kurs 2011. Ljus och komfort Målgrupp: Bra ljus inomhus är bra för al a! Innehål sförteckning:

Projektarbete för Solskyddstekniker kurs 2011. Ljus och komfort Målgrupp: Bra ljus inomhus är bra för al a! Innehål sförteckning: Sida 1 av 12 Projektarbete för Solskyddstekniker kurs 2011. Av Carl-Henrik Olsson och Peter Uttke. Ljus och komfort Målgrupp: Solskyddsförbundets medlemmar, arkitekter, inredare och företag med behov av

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen diabetiskt makulaödem, DME. Den här sjukdomen

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Andreas Sandqvist 2015-04-30 ÖGAT OCH SYNEN

Andreas Sandqvist 2015-04-30 ÖGAT OCH SYNEN Andreas Sandqvist 2015-04-30 ÖGAT OCH SYNEN Namn: Klass: 1. Ögats delar Ta reda på vad ögats delar heter som är markerade i bilden. 2. Varför har vi två ögon? I följande försök ska du undersöka om det

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 Översikt: Den första uppgiften är en undersökning av linje, kant och yta. I den skall du försöka skapa något intressant

Läs mer

HÄLSOSAMMA & ENERGIEFFEKTIVA BELYSNINGSKONCEPT

HÄLSOSAMMA & ENERGIEFFEKTIVA BELYSNINGSKONCEPT HÄLSOSAMMA & ENERGIEFFEKTIVA BELYSNINGSKONCEPT Läget förr. Samlingsljuset. Läget i dag. Lightpollution/Ljusföroreningar. Bevara natthimlen! EKONOMISK HÅLLBARHET EKOLOGISK HÅLLBARHET HÅLLBAR BELYSNING SOCIAL

Läs mer

för spejarscoutprogrammet

för spejarscoutprogrammet för spejarscoutprogrammet Innehåll 1. Inledning 3 2. Hur man tar ibruk spejarprogrammet på ett smidigt sätt 4 3. Samarbete med äventyrsscoutavdelningen 8 4. Spejarscoutavdelningens gemensamma träffar 9

Läs mer

Arbetsterapiprogram för personer med KOL från Medicinkliniken, Oskarshamn

Arbetsterapiprogram för personer med KOL från Medicinkliniken, Oskarshamn Arbetsterapiprogram för personer med KOL från Medicinkliniken, Oskarshamn Senast uppdaterad: 2011-04-21 http://slmf.nyttodata.net/kol/niva-3/arbetsterapiprogram-for-personer-med-kol-fran-medicinkliniken-orsk

Läs mer

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare GS solenergidriven ventilation Bruksanvisning för GS-luftsolfångare Innehåll: Solpanel med solceller och fläkt Termostat Plaströr diameter: 100 mm, längd: 63 cm (inkl. dragring) Flänsförband för anslutning

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Att tänka i nya banor. Energi- och miljöproblemen är globala. Vi kan alla göra lite mer.

Att tänka i nya banor. Energi- och miljöproblemen är globala. Vi kan alla göra lite mer. Att tänka i nya banor Energi- och miljöproblemen är globala. Vi kan alla göra lite mer. Den förvillande formeln Sänk en (1 o) grad spara fem procent (5%) Det mest spridda påståendena om energi och besparingar:

Läs mer

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - +

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - + Föreläsning 1 Vad är en elektrisk spänning? Det finns två grundläggande fysikaliska begrepp som inte kan förklaras på ett enkelt sätt. Massa Elektrisk laddning Inom eltekniken börjar vi med elektrisk laddning.

Läs mer

Ryggsäckssystem 2012

Ryggsäckssystem 2012 Ryggsäckssystem 2012 Bruksanvisning Produktdata Ryggsäck Stort, löstagbart lock som väl täcker säcken Höjbart lock som kan anpassas till olika volymer. Stort topplocksfack. Hållare för hjälm eller kläder.

Läs mer

Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun

Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun Visualisering Görvälns slott Inledning Ett upplyst slottsområde är en tillgång för kommunen i fl era aspekter, bla förstärker förslaget platsens motionsområde

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Kontorsbelysning SE PRANA+-serien

Kontorsbelysning SE PRANA+-serien Kontorsbelysning SE PRANA+serien GOLV OCH PENDLADE ARMATURER LED I PRANA+serien INDIREKT TAKRIKTAT LJUS UTDRAGBART LAMPHUVUD DIREKT LJUS AVANCERAD SENSOR LJUSSTYRKA SCENARIESTYRNING TUNABLE WHITE FÖR ANPASSNING

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved

Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved Personligt Mästerskap - Träningsjournal. Samtliga åtta program som ingår i Personligt Mästerskap är cirka 20 minuter långa. De innehåller alla samma

Läs mer

Kemisk tipsrunda. Så trodde vi innan experimentet. Station 1 X 2 Hypotes 1

Kemisk tipsrunda. Så trodde vi innan experimentet. Station 1 X 2 Hypotes 1 Så trodde vi innan experimentet Station 1 X 2 Hypotes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Så blev resultatet av experimentet Försök att förklara resultatet och utveckla gärna något nytt experiment för att

Läs mer

Denna vägledning innehåller användbara råd för hur man filmar intervjuer och hur man lyckas på första försöket.

Denna vägledning innehåller användbara råd för hur man filmar intervjuer och hur man lyckas på första försöket. En vägledning för att filma intervjuer Återgiven med tillstånd av Health Experiences Research Group (HERG), avdelningen för hälso- och vårdvetenskap inom primärvården vid Oxfords universitet. En vägledning

Läs mer

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE FAKTABANK OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE Med reservation för eventuella ändringar. Uppdaterad: 160208 Tänk på miljön, skriv inte ut faktabanken i onödan. Ung Företagsamhet Göteborgsregionen förbehåller

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

FIXA FÖRVARING YTTERMÅTT INNERMÅTT

FIXA FÖRVARING YTTERMÅTT INNERMÅTT FÖRVARING NÄR SAKERNA ÄR LÄTTILLGÄNGLIGA OCH MAN INTE BEHÖVER LETA ELLER FRÅGA OM HJÄLP ÖKAR NYFIKENHETEN OCH LUSTEN ATT LÄRA. DESSUTOM SKAPAR GENOMTÄNKT, ANPASSAD FÖRVARING MER GOLVUTRYMME FÖR OLIKA AKTIVITETER.

Läs mer

Övernattningsrum och Bastu

Övernattningsrum och Bastu Motion till föreningsstämma i Brf Valkyrian 9. Övernattningsrum och Bastu Transformera befintligt mangelrum till övernattningsrum samt bastu med extra dusch och toalett. Bakgrund: Många små lägenheter

Läs mer

52101 Utforska siffror

52101 Utforska siffror 52101 Utforska siffror Innehåll: 1 uppsättning brickor, numrerade från 1 till 24 1 uppsättning räknebrickor 1 uppsättning med 30 stora siffror plastdjur 4 blanka brickor en låda med lock kopieringsbara

Läs mer

Bakgrundsbygge i Cellplast:

Bakgrundsbygge i Cellplast: Bakgrundsbygge i Cellplast: - Mitt andra försök och denna gången lyckat - Denna artikel är ett försök till att på ett tydligt sätt redogöra för skapandet av en bakgrund av cellplastskivor, husfix och Epolan

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbord Alla våra skötbordsmodeller är ergonomiska och snälla mot din rygg. I denna broschyr ger vi dig en överblick samt en kort presentation av skötbordsmodeller

Läs mer

INRED SOM DU VILL LEVA

INRED SOM DU VILL LEVA Inter IKEA Systems B.V. 2008 IKEA Katalogtema 2009 INRED SOM DU VILL LEVA PE228269 IKEA.se katalog TEMA Ett hem som passar för vardagsliv PE228270 Välkommen till ett hem som är planerat för vardagsliv!

Läs mer

DET PERFEKTA HUSET FÖR DEN MODERNA FAMILJEN. Det finns inget som din egen gräsmatta...

DET PERFEKTA HUSET FÖR DEN MODERNA FAMILJEN. Det finns inget som din egen gräsmatta... 1 Det finns inget som din egen gräsmatta... DET PERETA HUSET ÖR DEN MODERNA AMILJEN Viktor Hanson har i samarbete med Engstrand och Speek arkitekter tagit fram ett hus som är anpassat för det moderna livet

Läs mer

Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5. Cyanlim

Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5. Cyanlim Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER RA Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Inspiration för förskolor som vill starta ljudmiljöarbete.

Inspiration för förskolor som vill starta ljudmiljöarbete. Inspiration för förskolor som vill starta ljudmiljöarbete. Introduktion Upplever man som förskolepersonal att ljudmiljön är för hög och vill arbeta för förändring i arbets- och inlärningsmiljö, så kan

Läs mer