Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,"

Transkript

1 Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns AB September 2006

2 Denna utredning har utförts under april-juni 2006 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Karlshamns kommun Rådhusgatan KARLSHAMN Tel: Fax: Projektansvarig: Medverkande: Dennis Andersson Marie-Louise Svensson Wickström KONSULT Tyréns AB Kungsgatan Helsingborg Tel: Fax: Uppdragsansvarig: Handläggare: Oscar Grönvall Sari Wallberg Emily Petersson TILLSTÅND Grundkarta används med tillstånd av Karlshamns kommun. Markbilder är tagna av Tyréns AB, , och Tyréns uppdragsnummer: Datum: Framsida: Näsviken i Karlshamn

3 Innehållsförteckning sid 1. Inventeringens upplägg och avgränsningar Resultat av inventering Strandpromenaden Kartbilagor... 4 Bilaga 1 Lasarettet Bilaga 2 Erik Dahlbergsvägen/Kyrkogården Bilaga 3 Erik Dahlbergsvägen mellan Vekerumsvägen och Hagalundsvägen Bilaga 4 Gustavsborg Bilaga 5 Resecentrum, Polisen och Erik Dahlbergsvägen Bilaga 6 Hamngatan utanför Väggaskolan Bilaga 7 Hamngatan mellan BTH och Ronnebygatan Bilaga 8 Hamngatan och en del av Ågatan Bilaga 9 Ågatan Bilaga 10 Kungsgatan mellan Navigatören och Christer Schrödersgatan Bilaga 11 A Regeringsgatan Bilaga 11 B Regeringsgatan Bilaga 12 Rosengården Bilaga 13 Strandpromenaden, Näsviken Bilaga 14 Strandpromenaden, Villa Utsikten, Snittingsviken Bilaga 15 Strandpromenaden, Rökeriet och Saltsjöbadsvägen Bilaga 16 Idrottsvägen och Väggavägen Bilaga 17 Mörrum Bygatan, Kungsvägen och Karlshamnsvägen Bilaga 18 Mörrum Ådalsvägen och Idrottsvägen Bilaga 19 Mörrum Centrum, Sölvesborgsvägen, Kungsvägen och Parkvägen 5. Åtgärdslistor till... 5 Bilaga 1 Lasarettet Bilaga 2 Erik Dahlbergsvägen/Kyrkogården Bilaga 3 Erik Dahlbergsvägen mellan Vekerumsvägen och Hagalundsvägen Bilaga 4 Gustavsborg Bilaga 5 Resecentrum, Polisen och Erik Dahlbergsvägen Bilaga 6 Hamngatan utanför Väggaskolan Bilaga 7 Hamngatan mellan BTH och Ronnebygatan Bilaga 8 Hamngatan och en del av Ågatan Bilaga 9 Ågatan Bilaga 10 Kungsgatan mellan Navigatören och Christer Schrödersgatan Bilaga 11 Regeringsgatan Bilaga 12 Rosengården Bilaga 13 Strandpromenaden, Näsviken Bilaga 14 Strandpromenaden, Villa Utsikten, Snittingsviken

4 Bilaga 15 Strandpromenaden, Rökeriet och Saltsjöbadsvägen Bilaga 16 Idrottsvägen och Väggavägen Bilaga 17 Mörrum Bygatan, Kungsvägen och Karlshamnsvägen Bilaga 18 Mörrum Ådalsvägen och Idrottsvägen Bilaga 19 Mörrum Centrum, Sölvesborgsvägen, Kungsvägen och Parkvägen

5 1. Inventeringens upplägg och avgränsningar Denna inventering är en komplettering till Tillgänglighetsinventering av Rådhuset, Drottninggatan, Stortorget, Ronnebygatan och Kungsgatan. Där beskrivs bakgrund till varför Karlshamns kommun satsar på tillgänglighet, allmänt om tillgänglighet och vad är enkelt avhjälpta hinder, Denna rapport har tagit utgångspunkt i att inventera och föreslå åtgärder för Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsgatan, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum. Stråken är framtagna utifrån den stråkmodell som används i Kommunförbundets rapport Tillgänglig stad. De högst prioriterade stråken är centrumståken (gula), därefter prioriteras en rad stråk där man bedömt att en stor andel äldre och funktionshindrade rör sig., där de röda stråken bedömts som något viktigare än de lila. Karta. Inventerade sträckor i Karlshamn. Gult tidigare inventering, Rött huvudstråk i denna inventering samt Lila kompletteringsstråk. 1

6 Karta. Inventerade sträckor i Mörrum. 2. Resultat av inventering Inventeringen har fokuserat på enkelt avhjälpta hinder. Gränsdragning mellan enkelt avhjälpta hinder och mer kostsamma hinder är svår. Vi har därför tagit med samtliga hinder som vi funnit under inventeringen och markerar istället de viktigaste åtgärderna med en röd prick i kartbilagorna. I genomförd kostnadssammanställning framgår det att kostnaderna för enkelt avhjälpta hinder i en första prioritet är ca kr och andra prioritetsgrupp kostar kr. 3. Strandpromenaden Strandpromenaden är ett rekreativt stråk som sträcker sig från Näsviken till Vägga fiskhamn. Det har funnits önskemål av kommunens Boråd att göra detta stråk tillgängligt. Stråket är idag kuperat, slingrar sig längs med havet och underlaget är grusgångar och skogsstigar. På ett ställe är man också hänvisad till en trappa. Det är mycket kostsamt och krävs stora ombyggnader för att göra hela stråket så tillgängligt och användbart att man kan ta sig fram längs stråket på egen hand om man till exempel använder rullstol. Lutningarna är branta och på många 2

7 ställen är lutningarna brantare än de krav som finns i Boverkets föreskrifter. Om ambitionen däremot sänks till att göra stråket tillgängligt med rullator (det krävs en stark person) eller för en person i rullstol med assistans, så finns större förutsättning att nå målet. Förslag till åtgärder redovisas i bilaga Inga av dessa kan ses som enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets föreskrifter. Strandpromenaden är dock en värdefull slinga som ligger centralt och gör man några åtgärder kan den användas av fler människor. Den är centralt belägen och för till exempel äldre som saknar bil är den ett betydelsefullt stråk. Det kan också vara viktigt att göra delar av stråket tillgängligt så att vissa delarsträckor kan användas på egen hand. Exempelvis är det viktigt att man kan ta sig till grillplatser även om man har en funktionsnedsättning. Passagen förbi trappan vid Väggaskolan är svår att bygga bort och därför måste entrén till stråket anläggas på något annat ställe. Man skulle också kunna tänka sig skyltning som hänvisar hur man tar sig runt om man har en funktionsnedsättning. 3

8 4. Kartbilagor Bilaga 1 Lasarettet Bilaga 2 Erik Dahlbergsvägen/Kyrkogården Bilaga 3 Erik Dahlbergsvägen mellan Vekerumsvägen och Hagalundsvägen Bilaga 4 Gustavsborg Bilaga 5 Resecentrum, Polisen och Erik Dahlbergsvägen Bilaga 6 Hamngatan utanför Väggaskolan Bilaga 7 Hamngatan mellan BTH och Ronnebygatan Bilaga 8 Hamngatan och en del av Ågatan Bilaga 9 Ågatan Bilaga 10 Kungsgatan mellan Navigatören och Christer Schrödersgatan Bilaga 11A Regeringsgatan Bilaga 11B Regeringsgatan Bilaga 12 Rosengården Bilaga 13 Strandpromenaden, Näsviken Bilaga 14 Strandpromenaden, Villa Utsikten, Snittingsviken Bilaga 15 Strandpromenaden, Rökeriet och Saltsjöbadsvägen Bilaga 16 Idrottsvägen och Väggavägen Bilaga 17 Mörrum Bygatan, Kungsvägen och Karlshamnsvägen Bilaga 18 Mörrum Ådalsvägen och Idrottsvägen 4

9 Bilaga 19 Mörrum Centrum, Sölvesborgsvägen, Kungsvägen och Parkvägen 5. Åtgärdslistor till Bilaga 1 Lasarettet Bilaga 2 Erik Dahlbergsvägen/Kyrkogården Bilaga 3 Erik Dahlbergsvägen mellan Vekerumsvägen och Hagalundsvägen Bilaga 4 Gustavsborg Bilaga 5 Resecentrum, Polisen och Erik Dahlbergsvägen Bilaga 6 Hamngatan utanför Väggaskolan Bilaga 7 Hamngatan mellan BTH och Ronnebygatan Bilaga 8 Hamngatan och en del av Ågatan Bilaga 9 Ågatan Bilaga 10 Kungsgatan mellan Navigatören och Christer Schrödersgatan Bilaga 11 Regeringsgatan Bilaga 12 Rosengården Bilaga 13 Strandpromenaden, Näsviken Bilaga 14 Strandpromenaden, Villa Utsikten, Snittingsviken Bilaga 15 Strandpromenaden, Rökeriet och Saltsjöbadsvägen Bilaga 16 Idrottsvägen och Väggavägen 5

10 Bilaga 17 Mörrum Bygatan, Kungsvägen och Karlshamnsvägen Bilaga 18 Mörrum Ådalsvägen och Idrottsvägen Bilaga 19 Mörrum Centrum, Sölvesborgsvägen, Kungsvägen och Parkvägen 6

11 1. Kant som ledning för synskadade vid övergångsstället saknas. Akustisk signal finns dock. 3. Om man kommer från busshållplatsen så är det svårt att hitta till huvudentrén. Ett tydligt gångstråk borde göras. Kontrasten och skillnaden i material mellan gräs och asfalt är bra ledning för synskadade. 2. Avfasning saknas. 4. Ojämnheter i beläggning. 5. Avfasning saknas. Viktigt att det finns en avfasning även från parkeringsplatsen för rörelsehindrade och hållplatsen. N Bilaga 1 Lasarettet 6. Avfasning saknas. Det saknas också ledning för synskadade. I detta läget kan ett taktilt och visuellt ledstråk med sinusplattor vara lämpligt för att leda till entrén. 7. För smala parkeringsplatser för rörelsehindrade, de bör helst vara 5 m breda där plats finns. 20. Ojämnheter i beläggning 8. Avfasning saknas. 9. För brant lutning (9%) på rampen från handikappsparkeringen till entrén. Räcke saknas. 19. Cykelställen är fulla, cyklar som står utanför cykelställen är ett problem för synskadade. Det finns behov av fler cykelparkeringar. 10. Handikappsparkeringsplatserna för smala. 18. Armstöd saknas på bänken vid hållplatsen. 16. På norra sidan saknas kant och på södra sidan saknas avfasning. Viktigast att åtgärda avfasningen eftersom synskadade leds av akustisk signal. 13. Ramp och hållplatsplattform saknas. Armstöd på bänk saknas. 14. Ojämnheter i beläggning. 11. Kant saknas, men gräskanten hjälper till med orienteringen. 12. Väderskyddet är fel placerat, vanligtvis placeras det så att det är en ledning till var bussen stannar och var man stiger in i bussen. 17. Hållplatsen är inte ombyggd. Kopplingen mellan hållplatsen och sjukhuset är dålig. Samtidigt är det svårt att ordna ett övergångställe över den flerfältiga, trafikerade gatan. Omvägen via den signalreglerade korsningen längre söderut är nog det rimligaste alternativet. 15. Kant saknas, bäst att behålla avfasningen på halva och göra en kant på halva.

12 Bilaga 2 Erik Dahlbergsvägen Kyrkogården 4. Lutningen på gångvägen från Erik Dahlbergsvägen/Sölvesborgsvägen till Kykogården är brant, 8 %. Det finns inga vilplan och sträckan är lång. Kyrkogården 1. Busshållplatserna (norr om kyrkogården) på båda sidor av Erik Dahlbergsvägen är inte ombyggda. T ex saknas förhöjd plattform, bänk, kur och taktila plattor. Kyrkogårdens grusgångar är svåra att ta sig fram på med rullator och rullstol, särskilt när de nyligen är krattade. Det är viktigt att göra dem så hårda som möjligt. För en synskadad är det enkelt att orientera sig med hjälp av de naturliga ledstråken som kontrasten gräs-grus utgör, på vissa ställen finns det även häckar till hjälp. Samtliga trappor behöver kontrastmarkeras på det översta och understa trappsteget, något som får göras med varsamhet med tanke på den känsliga miljön som en kyrkogård är. 2. Avfasningen är för brant (vid östra anslutningen av cykelväg mellan Sölvesborgsvägen och Bragegatan). En bra avfasning (Sölvesborgsvägen /Baldersvägen). När inventeringen gjordes så saknades bänkar, något som vi antar kommer ut senare på våren. Bänkar är viktigt för att t ex de med hjärtproblem och gångsvårigheter ska orka gå. På vissa ställen är lutningen brant, upp mot 10 %. Dessa ställen borde kompletteras med en flackare väg där det finns vilplan. 3. Övergångsstället (över Sölvesborgsvägen vid Högadalsvägen) fungerar bra för dem med rörelsehinder, lite svårare att orientera sig för synskadade eftersom det saknas kant på halva övergångstället. Placeringen av skylten och kantstenen längs med övergångstället är dock en hjälp. Vi föreslår att övergångstället inte byggs om i första prioritering, men att framtida övergångställen byggs om med halva kant och halva avfasning.

13 N Bilaga 3 Erik Dahlbergsvägen mellan Vekerumsvägen och Hagalundsvägen 1. Ojämnheter i beläggning 2. Ogen väg från hållplats till kyrkogårdens entré 3. Hållplatsens bänkarna saknar armstöd. Cykelbanan är dragen framför hållplatsen vilket kan skapa otrygghet för de väntande och avstigande resenärerna 5. Brant lutning 4. Bit av stolpe finns kvar som innebär en snubbelrisk 9. Avfasning saknas 6. Trappnosmarkering saknas 8. Ränndal vid övergångställe är svårt att ta sig över med rullator och rullstol. Annars är övergångstället ett bra exempel på god utformning för funktionshindrade. 7. Kant saknas, det finns dock pollare som hjälp vid orientering.

14 Bilaga 4 Gustavsborg N 3. Brant lutning (10%) 1. Det finns ingen avfasning som gör att man kan komma upp på trottoaren och rampen om man t ex blir avsläppt med bil utanför entrén. 2. Brant lutning (9%) 4. Avfasning brant (13%) 5. Brant lutning (6%) 6. Ojämn beläggning 14. Brant lutning på rampen (10 %). 7. Kontrastmarkering på det översta och understa trappsteget saknas 13. Räcke till trappa saknas. 12. Kontrastmarkeringar på trappan saknas. 11. Räcke saknas, risk för fall. 10. Svårt att orientera sig, öppen yta. En avgränsande mur eller liknande skulle underlätta för synskadade. 9. Avfasning saknas på den ena sidan och kant på den andra 8. Ojämn beläggning.

15 1. Utstickande trappa, som innebär en snubbelrisk för synskadade. Det är inget stort problem eftersom den går att känna med käppen. Det är svårast för dem som är synsvaga då trappan flyter ihop med omgivningen, därför ska man vid nybyggnad och ombyggnad försöka få utstickande delar kontrastmarkerade med en annan färg. 3. Avfasning saknas vid korsningen, övergångstället är inflyttat och förmodligen korsar man ändå vid korsningen så en avfasning behövs. 22. Hållplats ej ombyggd 21. Avfasning och kant saknas. 2. Kant saknas på övergångställena 4. Kant saknas, det finns dock många andra element på övergångstället som hjälper till med orientering, t ex taktila plattor, räcken och längsgående kantsten. N 5. Hållplatserna på båda sidor av vägen är ej ombyggda, t ex saknas hög plattform och taktila plattor. Bilaga 5 Resecentrum, Polisen och Erik Dahlbergsvägen 6. Kant saknas. Akustik signal finns dock. 7. Avfasning saknas på en sida. 8. Avfasning saknas 20. Avfasning saknas 12. Hållplats ej ombyggd 9. Sittmöjlighet saknas 19. För smal handikapparkering 18. Kant saknas. Akustisk signal finns dock. 15. Hållplats ej ombyggd 10. Kant saknas, vilket kan försvåra orienteringen för synskadade 17. Busshållplatserna på Bodestorpsvägen är inte ombyggda, avfasning saknas och gångvägarna är branta. 16. Tillfälliga hinder, byggnadsmaterial. Det kan vara bra för kommunen att ha en policy för hur byggnadsmaterial etc ska läggas upp och markeras. 14. Kant saknas på övergångstället, finns dock annan orienteringshjälp. 11. Vid entrén till Tingshuset från Erik Dahlbergsvägen finns ett trappsteg. Detta bör kompletteras med ramp och kontrastmarkeras. 13. Vid entrén till Folktandvården. Kontrastmarkering på trappan saknas. Räcket är felutformat. Det är brant lutning (8%) på rampen.

16 1. Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Lotsgatan. Avfasning saknas Bilaga 6 Hamngatan utanför Väggaskolan 2. Vid Erik Dahlbergsvägen 6 finns en utstickande trappa, som innebär en snubbelrisk för synskadade. Det är inget stort problem eftersom den går att känna med käppen. Det är svårast för dem som är synsvaga då trappan flyter ihop med omgivningen, därför ska man vid nybyggnad och ombyggnad försöka få utstickande delar kontrastmarkerade med en annan färg. 6. Korsningen Hamng/Erik Dahlbergsv. Svårt för synskadade att orientera sig i korsningen eftersom kant saknas. 10. Kant saknas på övergångstället över Hamngatan vid Regeringsgatan, svårt att orientera sig för synskadade. 11. I korsningen Regeringsg och Hamng, saknas avfasning. 12. Sidolutningen på trottoaren på Parkgatan är7%. 3. Korsningen Erik Dahlbergsvägen/Lotsgatan. Avfasning saknas 4. Korsningen som är mitt emot Holländarplan på den västra sidan, avfasning saknas. 7. Vid parkeringsplatsen för rörelsehindrade vid Väggaskolan är stolpen felplacerad. Det kan till exempel vara så att rampen på en buss går ut från sidan och hindras av stolpen. 5. En bra hållplats, det finns dock bättre armstöd till bänken än de som är där idag. 8. Trottoaren på Borgmästarg, mot Näsviken, avfasning saknas. 9. Trottoaren vid Lärkgatan/parkeringen vid Näsviken, avfasning saknas.

17 3. Hållplats ej omgjord. Kant saknas. Avfasning saknas. Bänk saknar armstöd. Dålig beläggning. N Bilaga 7 Hamngatan mellan BTH och Ronnebygatan 2. För smal handikappparkering. 4. Trappan till Embla of Swede saknar kontrastmarkering. 1. Övergångstället saknar kant, men kantstenen längs med gångbanan är ett bra hjälpmedel vid orienteringen. 5. Trappmarkering saknas. 14. Ojämn beläggning 13. Passagen mellan parkering och gångbana saknar avfasning. 6. Kant saknas på den västra sidan av övergångstället. Avfasning saknas på den östra. 8. Avfasning saknas. 12. Kant saknas - svårt att orientera sig för synskadade. 7. Anslutning och avfasning saknas. 11. Kant saknas. Det är svårt att veta för synskadade var de är någonstans. 10. Onödigt ledstråk. Fasad räcker som ledning. 9. Bänkar saknas armstöd. Exempel på ett bra övergångsställe ur tillgänglighetssynpunkt.

18 3. Kant saknas på norra sidan av övergångstället, avfasning saknas på den södra sidan. N Bilaga 8 Hamngatan och en del av Ågatan 1. Utstickande trappor längs hela stråket. De kan ev kontrastmarkeras. 2. Kant saknas på övergångstället. 4. Antikaffären har ett trappsteg in och Linslöjden har tre trappsteg in, borde kontrastmarkeras och ersättas med ramp. 5. Entrén till ölhallen har ett litet trappsteg, som enkelt kan byggas om till ramp. 13. Trappa saknar kontrastmarkering och räcke. 12. Hållplats är inte ombyggd, t ex är inte plattformen förhöjd, det saknas taktila plattor etc 6. Avfasning saknas på båda övergångställena. 7. På trappan saknas kontrastmarkering. 8. För smal trottoar. Sidolutning för brant (7%). 9. På trappan saknas kontrastmarkering och räcke. 11. Hållplats är inte omgjord. Vilomöjligheter saknas längs stråket. 10. Lutningen är brant på flera ställen.

19 2. Ojämnheter i beläggning 4. Avfasning saknas på samtliga tre hörn. N Bilaga 9 Ågatan 1. Avfasning saknas på övergångstället utanför bibilioteket. Det är också viktigt att en avfasning görs från parkeringen till entrén, så att man kan komma från bilen. Rester av stolpar finns också som innebär snubbelrisk. 3. Kant saknas. 5. Ett steg in vid entrén. Det är lätt att ersätta med ramp. 6. Brunnslocken gör det ojämnt, vilket innebär en snubbelrisk. 25. Brant lutning (12%). 7. Avfasning saknas på övergångsstället. 23. Svårorienterad miljö. Kant saknas att orientera efter. 24. Brant lutning (13%) på bron. 8. Kant saknas. 9. Kant saknas. 22. För låga bänkar, saknar även armstöd. 12. Avfasning saknas. 10. Tvärslå nedtill på skylten saknas, vilket kan innebära att synskadade kan gå rakt in i skylten. Dock sitter de två stolparna tätt, vilket gör att synskadade troligtvis noterar dem vid ett käpputslag. 11. Kant saknas vid övergångsställe Tvärslå saknas på räcke, vilket betyder att synskadade kan gå rakt in i det eftersom de inte känner det med käppen. 21. Hållplats ej ombyggd. Armstöd saknas på bänk. 20. Brant lutning (14%) vid entrén. 18. Hållplatsen består bara av en stolpe. Den behöver byggas om. 17. Kontrastmarkering saknas. 14. Ojämnheter i beläggning. 15. Trottoaren är smal och har en brant sidolutning (10%). 13. Infarterna till Domus parkeringar gör det svårt att orientera sig. Svårt med någon vettig åtgärd. 16. Kant saknas, akustisk signal finns, vilket också underlättar orienterbarheten för synskadade.

20 N Bilaga 10 Kungsgatan mellan Navigatören och Christopher Schrödersgatan 1. Övergångsställe utanför Navigatören saknar avfasning 2. Kungsgatan- Vinkelgatan, avfasning saknas på den västra sidan av korsningen 5. Avfasning saknas Kungsgatan- N Fogdelyckegatan 7. Cykelbanan på Kungsgatans östra sida fungerar för funktionshindrade. Tyvärr är några rader gatsten lagda vid varje korsning som gör det svårare. 11. Avfasning saknas på den västra sidan i korsningen Christpher Schrödersgatan - Kungsgatan. 6. Avfasning saknas på den västra sidan i korsningen S Fogdelyckegatan - Kyrkogatan. 10. Kontrastmarkeringar på översta och nedersta trappsteget till Nordea saknas. 8. Avfasning saknas på den västra sidan av korsningen Kungsgatan- Kyrkogatan. 9. Trappan till församlingshemmet bör markeras på översta och nedersta trappsteget 3. Exempel på ojämnheter i trottoaren på den västra sidan. Bilden är tagen mellan Vinkelgatan och N Fogdelyckegatan 4. Trottoaren på västra sidan är smal, har bitvis för brant tvärlutning och är ojämn Bilden är tagen utanför John Bauer gymnasiet. Man bör vänta med att göra avfasningar tills hela trottoaren rustas upp, annars kan man inte ta sig mellan korsningarna på trottoaren.

21 Bilaga 11 A Regeringsgatan 9. Pizzabodens entre bör kontrastmarkeras och kompletteras med ramp. 7. Korsningen Regeringsg-Bodekullsvägen inkl övergångsstället saknar avfasning. Trottoaren är dessutom smal (80 cm) och behöver breddas (minimikrav 90 cm). 4. Regeringsg-Bergsg, avfasning saknas. Bör åtgärdas omgående eftersom det är utanför DHR:s lokal. Det är viktigt att i trevägskorsningar även göra avfasning på motstående sidas trottoar så att man kan korsa gatan. 8. PRO och LO har båda ett trappsteg vid entrén, bör kontrastmarkeras och kompletteras med ramp. 2. Regeringsg-Holländarplan, avfasning saknas. 6. Ziss hand har ett trappsteg in till entrén som bör kontrastmarkeras och kompletteras med ramp. 5. Smal trottoar utanför Karl R Anderssons el 3. Regeringsg-Lotsg, avfasning saknas 1. Regeringsg-Näsgränden, avfasning saknas

22 Bilaga 11 B Regeringsgatan 11. Trappan innan korsningen med Christopher Schrödersgatan bör kontrastmarkeras för förbigående. Den kan vara svår att upptäcka om man är synsvag. 10. Affären Miljö har trappa in där markering saknas, bör också kompletteras med ramp. 14. Kyrkogatan-Regeringsg, avfasning saknas 17. Trappa till pingstkyrkan bör kontrastmarkeras 16. Regeringsg-S Fogdelyckeg, avfasning saknas i hela korsningen 20. Trottoaren är smal på flera ställen, särskilt mellan tvärgatan N Fogdelyckegatan och korsningen med Erik Dahlbergsgatan. 18. Avfasning saknas, Regeringsg - N Fogdelyckegatan. 13. Siam Garden har ett trappsteg in som bör markeras och kompletteras med ramp 19. Avfasning saknas, Regeringsg - Vinkelgatan Trottoaren är smal 15. Klippknuten, trappan saknar kontrastmarkering och ramp. 12. Avfasning saknas i alla hörn Regeringsg-Christopher Schrödersgatan, trottoaren behöver också breddas.

23 2. Sandlådan saknar ett lekbord för barn i rullstol N Bilaga 12 Rosengården 1. Kant till platsen med sandlådan bör tas bort 3. Det bör finnas möjlighet att komma upp på scenen i Snäckan med rullstol, ramp saknas 5. Hårdgjorda gångar på lekplatsen bör tydliggöras. 4. Bänkar är för låga, saknar armstöd och behöver rustas upp.

24 N Bilaga 13 Strandpromenaden, Näsviken 2. Brant lutning 3. Trappa saknar bitvis räcke och kontrastmarkering 1. Trappa saknar kontrastmarkering och räcke 4. Cyklarna behöver organiseras, svårt för en blind att orientera sig Fler cykelparkeringar? 9. Smal passage, behöver breddas med 10 cm 8. Boulebana saknar hårdgjord anslutning 7. Bänk saknar armstöd 5. Grillplatsen är svår att komma intill för en person rullstol 6. Trappa saknar kontrastmarkering

25 2. Trappan och den branta gången gör det svårt för en rörelsehindrad att gå Strandpromenaden på egen hand. Det finns i dagsläget inte något enkelt sätt att ta bort de hindren utan stora ekonomiska investeringar. Ambitionen bör istället vara att man ska kunna ta sig delar av sträckan på egen hand eller med hjälp. Trappan kan undvikas genom entré via Väggaskolan. Ev kan kompletterande skyltning visa väg för rörelsehindrad. N Bilaga 14 Strandpromenaden Villa Utsikten Snittingsviken 1. Gångarna i löst grus är svåra att ta sig fram på, några gångar borde ersättas med stenmjöl (som i Näsviken) för att förbättra tillgängligheten. 8. Parkeringsplats för rörelsehindrade saknas 6. Armstöd saknas 7. Grillplats bör göras tillgänglig genom möjlighet att komma intill om man sitter i rullstol samt hårdgjord yta. 4. Vid Stigmännens stuga kan ytterligare en anslutning göras. Ev parkeringsplats för rörelsehindrade samt en hårdgjord gång från stugan till Strandpromenaden. 5. En hårdgjord anslutning skulle underlätta åtkomst för denna del av Strandpromenaden. Ev finns bättre läge inom området. 3. Gångarna är relativt släta, de kan regelbundet ses över, kompletteras med stenmjöl och rensas från större stenar och rötter.

26 3. Avfasning saknas på en sida av korsningen Bilaga 15 Strandpromenaden Rökeriet Saltsjöbadsvägen 2. Avfasning saknas på en sida av korsningen 4. Stigarna bör hårdgöras. N 1. Avfasning saknas i delar av korsningen 7. Avfasning saknas i båda ändar av gångvägen 5. Stigen bör jämnas till och göras bredare. 6. Gången till grillplatsen bör breddas och göras jämn. Viss yta bredvid grillplatsen bör vara hårdgjord.

27 3. Avfasning saknas, svårt att ta sig till busshållplatsen Bilaga16 Idrottsvägen Väggavägen 1. Bänk saknar armstöd och är svår att ta sig till pga gräs och ojämnheter 2. Avfasning saknas på en sida av korsningen N 7. Avfasning saknas om man kommer från stigen och ska över gatan 4. Avfasning saknas (trottoaren slutar senare så den bör inte prioriteras) 5. Avfasning saknas på en kant i korsningen Hunnemaravägen-Idrottsvägen 6. Avfasning saknas

28 Bilaga 17 Mörrum - Bygatan, Kungsvägen, Parkvägen och Sölvesborgsvägen 11. De avfasningar som är gjorda på Vägverkets vägar är inte optimala, dels är lutningen väldigt brant och dels är utrymmet bakom dem för smalt för att en rullstol ska kunna vända. 1. Avfasning saknas Kungsvägen-Glasvägen 10. Ramp saknas. Hållplatsen är inte ombyggd. 2. Tunnel har brant lutning under Kungsvägen 3. Gångvägen mellan hus nr 17 och 19 har brant lutning, i kombination med en cykelfålla (som har tillräcklig bredd 100 cm) kan det vara svårt för en rörelsehindrad att ta sig förbi. 9. Avfasning saknas, trottoaren är smal, ojämn och har brant lutning.bygatan 4. Cykelfållan utanför Mörrums skola är för smal för rullstolar. Bilaga Trappan till laxens hus saknar kontrastmarkering på översta och nedersta trappsteget 5. Avfasning saknas på ena sidan av övergångstället. På Kungsv mellan Ekekroken och bron. 6. Avfasning saknas på ena sidan av övergångstället. På Kungsvägen vid Persgårdsvägen 7. Ränndal utanför Folkets parks entré är svår att ta sig över med rullstol eller rullator.

29 N Bilaga 18 Mörrum - Ådalsvägen, Idrottsvägen och Karlshamnsvägen 7. Idrottsvägen-Ådalsvägen Avfasning saknas 8. Kant till entrén till idrottsplatsen behöver tas bort 9. Gångbana vid Tennisvägen Avfasning saknas 10. Idrottsvägen-Diskusvägen Avfasning saknas 6. Cykelfållan är för smal för att en rullstol ska kunna ta sig igenom (83 cm, minimikrav 90 cm, helst större än 110 cm) Ränndalen är besvärlig för rullstol och rullator. 5. Hästarydsskolan har grus intill väggen vilket är svårt att ta sig fram för rörelsehindrade. 1. Avfasning saknas på övergångsstället på Karlshamnsvägen 2. Busshållplatsen på Karlshamnsvägen är inte ombyggd och tillgänglig. 4. Trottoaren på Karlshamnsvägen är smal. 3. Övergångstället utanför Mörrums kyrka har ojämn beläggning där nedfasningen finns men jämn beläggning där kanten är.

30 N Bilaga 19 Mörrum - Centrum, Sölvesborgsvägen och Kungsvägen 11. Avfasning saknas på den ena sidan av övergångsstället 12. Svårt att orientera sig som synskadad. Det skulle bli enklare om parkeringen ramades in med en plantering eller mur. 1. Trappan saknar kontrastmarkeringar 10. Beläggningen på gångbanan är ojämn 2. Miljön utanför ICA är kaotisk. Det är svårt att orientera sig för synskadade. En möbleringszon bör göras med skyltar, varor och cykelställ. Fasaden bör vara ren. Cykelstället behöver flyttas närmare affärens entré för att få fler att använda det. Förslagsvis kan möbleringszonen vara mellan pelarna. 9. Trappa till Timmys Video & Livs bör kontrastmarkeras och kompletteras med ramp. Affären har två entréer. 8. Sörensen Frisör har grusgång som är svår att förflytta sig på med rullstol eller rullator. 6. Tempo. Brant ramp, trappan saknar kontrastmarkering 7. Korsningen vid Tempo saknar avfasning i alla hörn. 5. Avfasning saknas 4. Ojämnhet vid cykelfålla, som är tillräckligt bred. 3. Avfasning saknas på den ena sidan av övergångsstället

31 ÅTGÄRDSPRIORITERING Sammanställning Inventeringsdata PROJEKT Datum Karlshamn Inventering utförd av Sari Wallberg, Oscar Grönvall NR OMRÅDE ÅTGKOSTN PRIO 1 ÅTGKOSTN PRIO 2 1 Lasarettet Erik Dahlbergsv, Kyrkogården Erik Dahlbergsvägen, del Vekerumsv-Hagalundsv Gustavsborg Resecentrum, Polisen Hamngatan utanför Väggaskolan Hamng mellan BTH o Ronnebyg Hamngatan och en del av Ågatan Ågatan Kungsgatan mellan Navigatören och Chr Schrödersg Regeringsgatan Rosengården Strandpromenaden, Näsviken Strandpromenaden, Villa utsikten, Snittingsviken Strandpromenaden, Rökeriet, Saltsjöbadsvägen Idrottsvägen, Väggavägen Mörrum, Bygatan, Kungsv mfl Mörrum, Ådalsvägen mfl Mörrums centrum Summa varav Strandpromenaden varav Mörrum

32 ÅTGÄRDSPRIORITERING Lista till kartbilaga 1 Inventeringsdata PROJEKT Datum Karlshamn Lasarettet Inventering utförd av Sari Wallberg, Oscar Grönvall NR OBJEKTTYP HINDER ÅTGÄRDSFÖRSLAG KOSTNAD PRIO ID 1:1 Övergångsställe Kant saknas Sätta kantsten ID 1:2 Trottoarkant Avfasning saknas Göra avfasning ID 1:3 Gångstråk Svårt att hitta entré Förbättra kontraster mm ej åtg ID 1:4 Gångstråk Ojämn beläggning Ny asfalt ID 1:5 Trottoarkanter Avfasningar saknas Göra avfasning ID 1:6 Entré Avfasning o taktilt stråkavfasa och skapa stråk ID 1:7 Parkering För smal hcp-plats Bredda till 5 m ID 1:8 Trottoarkant Avfasning saknas Göra avfasning ID 1:9 Gångstråk För brant lutning Bygga om ramp 2 ID 1:10 Parkering För smal hcp-plats Bredda till 5 m ID 1:11 Övergångsställe Kant saknas Gräskant ger riktningsstöd ej åtg ID 1:12 Busshpl V-skydd ej vid bussentré ej åtg ID 1:13a Busshpl Ramp o plattform sakn Åtgärdas vid ombyggna ID 1:13b Busshpl Armstöd saknas Montera armstöd ID 1:14 Gångstråk Ojämn beläggning Ny asfalt ID 1:15 Övergångsställe Kant saknas Sätta kantsten ID 1:16a Övergångsställe Avfasning saknas Göra avfasning ID 1:16b Övergångsställe Kant saknas Sätta kantsten ID 1:17 Busshpl En anpassad Tillg anpassa ID 1:18 Busshpl Armstöd saknas Montera armstöd ID 1:19 Busshpl Fulla cykelställ Anlägg fler ställ ID 1:20 Gångstråk Ojämn beläggning Ny asfalt Åtgärdskostnad prio Åtgärdskostnad prio

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Handikappparkering: måla ny parkering med spärrlinjer på båda sidor

Handikappparkering: måla ny parkering med spärrlinjer på båda sidor 1. Östra Boulevarden-Norra Kaserngatan vid Bastionen Handikappparkering: måla ny parkering med spärrlinjer på båda sidor ca 1500:- verklig kostnad:.. Justering av gångpassage. Södra sidan fräsning och

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister Februari 2007 Kortversion Projektgrupp Sara Malm Krister Isaksson Projektledare, tillgänglighet Trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Trygghetsvandring Malmköping Maj 2011

Trygghetsvandring Malmköping Maj 2011 Trygghetsvandring Malmköping Maj 2011 Gunilla Malmqvist Brottsförebyggare Flens kommun 0 Bakgrund Att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Åtgärdsplan - Trygghetsvandring i Vingåkers kommun 2012

Åtgärdsplan - Trygghetsvandring i Vingåkers kommun 2012 Åtgärdsplan - Trygghetsvandring i Vingåkers kommun 2012 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som har utvecklats i Göteborg. Tillsammans med bland annat lokala föreningar, företag

Läs mer

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Långsele - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Inventeringen genomfördes under juli 2006 av Linda Åberg och Susanna Rudehill. Denna rapport

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN. 49 r gar [Vi @tierp se TIERPS FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN. 49 r gar [Vi @tierp se TIERPS FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN TIERPS KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN Antagen av... Dnr: TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI 4r -.. n gata 7 h-rjrekagåt R.54 :0-, 029-1-2 69 49 r gar [Vi @tierp se 2015 Samhällsbyggnadsenheten,

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk?

Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk? Beställningsnr 89087 Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk? Sammanfattning Agneta Ståhl, Lunds Tekniska Högskola Mai Almén, Hinderfri Design AB Titel: Hur orienterar personer

Läs mer

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer.

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer. Analys - aktivitet Lite bakgrund till hur vi har tänkt. Stora delar av Kanaltorget ligger i skugga framåt eftermiddagen. Något som gör att man vill dra sittplatser österut, mot Byälven. (Solgränsen är

Läs mer

Utformning av upphöjda gångpassager

Utformning av upphöjda gångpassager Utformning av upphöjda gångpassager för ökad tillgänglighet och säkerhet för personer med synskada En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Paulina Eriksson Förord Denna skrift är baserad

Läs mer

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07 Upprättad datum 2013-02-07 07 Göteborgs kyrkogårdar 2013-02-07 Sidan 2 Handlingsprogrammet är en förvaltningsgemensam plan som beskriver riktlinjer för tillgänglighetsåtgärder beträffande gångytor, trappor

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Tillgängligheten på kyrkogården enkelt avhjälpta hinder Om att förenkla kyrkogårdsbesöket för personer med nedsatt rörelseförmåga eller syn. Men glöm inte

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö i Linköpings kommun

Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö i Linköpings kommun Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö i Linköpings kommun med riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö för personer med nedsatt funktionsförmåga Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Antagen

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Gårdstånga Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Stråk Stråk 1 Sandyvägen Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2 Belysning ej testad Belysning provas Visuell sidoavgränsning

Läs mer

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005 KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Mars 2005 Titel KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Datum 2005 03 01 Beställare Stockholms gatu- och fastighetskontor

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Dokumenttyp inventering Dokumentägare SHBK GoP Dokumentinformation inventering av Umeå kommuns centrala parker ur ett tillgänglighetsperspektiv

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Bulletin 243 Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Lisa Sakshaug Christer Hydén Åse Svensson 2009 1 Lunds Tekniska

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED VÅREN 2014 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara Borås Stads prioritering gällande säkerhet och trygghet

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Tillgänglig utemiljö

Tillgänglig utemiljö Tillgänglig utemiljö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet vid ny och ombyggnad av allmän plats. Upprättad av Gatu- och trafikavdelningen samt Gatu- och parkdriftavdelningen 2011 Senast reviderad

Läs mer

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan

Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Datum Dnr 2012-05-10 2012-T0111-5 1(6) Miljö-, byggnadsoch teknikförvaltningen Samtliga berörda på Västergatan Bemötande av remissvar om gångfartsområde Västergatan Bakgrund Tekniska nämnden har fått i

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Innehållsförteckning Läsanvisning 2 Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet 2 - Förtydligande tagna från TSD:n 3 - Allmänt

Läs mer

STADEN FÖR ALLA. Riktlinjer för ökad tillgänglighet och användbarhet på allmän plats i Varbergs tätort

STADEN FÖR ALLA. Riktlinjer för ökad tillgänglighet och användbarhet på allmän plats i Varbergs tätort STADEN FÖR ALLA Riktlinjer för ökad tillgänglighet och användbarhet på allmän plats i Varbergs tätort STADEN FÖR ALLA Riktlinjer för ökad tillgänglighet och användbarhet på allmän plats i Varbergs tätort

Läs mer

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT OCH ÅTGÄRDSPLAN 1 (7) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson, kommunikationsstrateg 2016-01-11 Dnr VIAN/2016:7 PA Holmqvist, utvecklingsstrateg Senast uppdaterad Er beteckning

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen Uppdragsbeslut 2012-12-11 Samrådsbeslut 2012-12-11 Detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter Gyllings väg Centralorten, Oskarshamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

En liten gul bok om. ledsagning av personer med dövblindhet. Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor

En liten gul bok om. ledsagning av personer med dövblindhet. Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor En liten gul bok om ledsagning av personer med dövblindhet visar att ledsagning av personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning) är mer än att bara ledsaga

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION

BRF PRIORN, HISSINSTALLATION RAPPORT BRF PRIORN, HISSINSTALLATION 2012-06-25 Uppdrag: 241403, Brf Priorn Titel på rapport: Brf Priorn, Hissinstallation Status: Förhandskopia Datum: 2012-06-25 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Tillgänglighet på rastplatser

Tillgänglighet på rastplatser Institutionen för teknik och design, TD Tillgänglighet på rastplatser Accessibility at rest areas Växjö, datum 15 hp Ämne/Kurs Handledare: Louise Stamblock, Svevia Handledare: Per Reinholtz, arkitekt SIR/MSA,Växjö

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 12 November 2012, kl 14.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Delårsredovisning per den 31 augusti

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10

Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10 Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10 Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars inte tänker

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar i Örebro. Det är en glädjande utveckling som överensstämmer med

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010 1(7)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010 1(7) ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010 1(7) Trottoarpratare är ett problem för bl.a. synskadade Lågt placerade reklamflaggor som man tvingas ducka för. Bygga på lägenheter ovanpå affärer och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11 GESTALTNINGSPROGRAM 2016-05-11 - ENTRÉN - Den första plats som besökare och boende i Snurrom kommer möta är en platsbildning, ett mindre torg. Hela ytan blir upphöjd till torgnivå och platsen blir en ordnad

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Alla exempel och förslag i lathunden är tagna från GCM-handbok: utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Boken

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunen. Övriga. Markägoförhållanden

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunen. Övriga. Markägoförhållanden FÖRUTSÄTTNINGAR Markägoförhållanden Det mesta av planområdet är allmänplatsmark och ägs av kommunen. Spårområdet i planområdets norra del ägs av staten genom Banverket. För övrigt ligger taxibyggnaden

Läs mer

Tillgänglighetspromenaden vänder sig till ledamöter i Kommunala funktionshinderrådet, ritningsgranskarrådet och särskilt inbjudna.

Tillgänglighetspromenaden vänder sig till ledamöter i Kommunala funktionshinderrådet, ritningsgranskarrådet och särskilt inbjudna. 1 Tillgänglighetspromenad 5 september 2016 Plats: Dalslands konstmuseum och Dalslands center. Tillgänglighetspromenaden vänder sig till ledamöter i Kommunala funktionshinderrådet, ritningsgranskarrådet

Läs mer