Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Inventeringsprotokoll"

Transkript

1 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status: Granskningshandling Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

2 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: Kommunhuset Kst: Fast bet: Almen 4 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort; Helena Hammarskiöld Åtgärda anm Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR direkt foto nr 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? 1273 Arbeten med indragning av ledningar pågår vid entre, vilket gör inventeringen svår. 1c. x Arbeten med indragning av ledningar pågår vid entre, vilket gör Är entrén i marknivå eller kompletterad med användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till inventeringen svår. Lutning på ramp förefaller vara något för brant. Kontrolleras och ev åtgärdas inom pågående markarbeten. entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? 1275 Armbågskontakt felplacerad utomhus (bakom dörrslagning) 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? x 1276 Entrédörren tröskel är för hög (3cm): åtgärdas i samband med pågående markarbeten? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? 1287 Gäller utgång för personal till innergård samt utrymning soc. 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? 1284 anm. Handfat bör ha en hylla innanför. Samt handtag på dörr 30cm längre från vägg för att nås från rullstol. Se 8c. nedan 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 1288 Gäller utgångar till innergård samt vid trapphus 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? Problem med knappsats som påpekades i förra inveteringen har åtgärdats 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen? x 1291 Trappa ej kontrastmarkerad. Ev byte till bättre trappnos vid övre och nedre steg. 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? 1285 Biutrymmen som toaletter är ej kontrastmarkerade. Åtgärdas vid nästa ombyggnad. 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka?

3 Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x 1278,1279 Rostfri ledstång bör förlängas. 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? 1277 Receptionsdisk saknar låg del Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 1280 Ngt svårt att nå hissknapp. 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 1283 Dörrar i konferensdel är på gränsen till för smala ( 800 karminnermått) då de ej kan öppnas mer än 90grader. Alternativa rum bör finnas förberett. 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? Ej i rwc. Kompletteras med griptång e dyl. 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att ej i konferensdel man kan inte öppna dörrar mer än 90grader. Alternativa rum bör finnas förberett. 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? Nivåskillnad minst 300mm, borde ändå kunna ordnas på ett flertal ställen 9c. Finns utrymningsplatser med tvåvägskommunikation? Nytt krav i BBR Övrigt 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen? Ej relevant, endast extra duschrum för kontorspersonal, inget krav i AFS

4 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: Biblioteket Kst: Fast bet: Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort; Helena Hammarskiöld Åtgärda anm Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR direkt foto nr 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med x 1293 användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel x eller har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? Biblioteket har två entréer, i princip likvärdiga. Den ena är tillgänglig och har hiss. Det är dock svårt att hitta bibiotekets reception från hissen, skyltning bör förbättras. 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. x Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen?

5 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka? 1299, 1396 Dörrarna t ex hissdörr mfl hra dålig kontrast mot omgivande ytor. Åtgärdas vid nästa ombyggnad Det är svårt att hitta från hissen till receptionen. Skyltning bör förbättras. Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x 1298 Specialbyggd ledstång i trappa vid hiss, dock på båda sidor. Svår att komplettera, uppfattas som bra. 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? 1305 Nytt krav i BBR19. Möjligt att ordna vid bakre utrymning Finns utrymningsplatser med Nytt krav i BBR19. 9c. tvåvägskommunikation? 10. Övrigt

6 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen?

7 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: IP Ramdalen, Omklädningsbyggnad Kst: Fast bet: Oxelö 8:20 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort; Helena Hammarskiöld Åtgärda anm Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR direkt foto nr 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för 1313 Grind vid infart till IP. Bilar får åka fram men hpl ej skyltat. personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? 1314 Mellan löparbanorna och gångvågen finns en makadamyta som ej kan passeras med rullstol. En övergång borde ordnas. 1c. x 1315, 1318, 1319, 1323, 1326 Är entrén i marknivå eller kompletterad med användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? Byggnaden innehåller flera omklädningsrum med entré utifrån. Samtliga entrédörrar har ca 15cm steg upp till dörren. Ett eller två omklädningsrum bör göras tillgängliga. Utredning om hur detta kan lösas bör påbörjas direkt. x Höga trösklar på entrédörrar. Ett eller två omklädningsrum bör göras tillgängliga. Utredning om hur detta kan lösas bör påbörjas direkt. 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? Rwc saknas både i omklädningsrummen och för publik. Utredning om hur detta kan lösas bör påbörjas direkt. 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer x x med nedsatt syn enkelt kan se stegen? 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? x

8 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka? x Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att 1317 Ett antal dörrar till duschrum är för smala för passage med rullstol. Ett eller två omklädningsrum bör göras tillgängliga, se ovan Ett antal dörrar till duschrum har höga trösklar. Bör kompletteras med tröskelkil i tillgängliga duschrum En del passager är mycket trånga t ex vid bastu. Ett eller två omklädningsrum bör göras tillgängliga. Utredning om hur detta kan lösas bör påbörjas direkt. 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? Finns utrymningsplatser med Nytt krav i BBR19. 9c. tvåvägskommunikation? 10. Övrigt

9 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen? Duschrummen fungerar generellt, men dörrarna är ofta för smala för att man ska komma in.

10 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: IP Ramdalen, f d vaktmästeri Kst: 12302X Fast bet: Oxelö 8:20 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort; Helena Hammarskiöld Åtgärda anm Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR direkt foto nr 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för Grind vid infart till IP. Bilar får åka fram men hpl ej skyltat. personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med x 1309 Trappa med 76 cm höjd till entré. användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller x 1310 Hög tröskel vid entrédörren samt inne i byggnaden. har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? 1313 Rwc saknas 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer x med nedsatt syn enkelt kan se stegen? 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet x mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka? x

11 Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x x Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x x 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade x med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 1311 Många dörrar i bygganden är mycket smala 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna 1311 För höga trösklar inne i byggnaden passeras med rullstol? 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? Finns utrymningsplatser med Nytt krav i BBR19. 9c. tvåvägskommunikation? 10. Övrigt 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen? 1312 Hög tröskel till duschrum

12 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: Badhus vid Ramdalsskolan, Simhall Kst: Fast bet:kollegiet 1 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort, Helena Hammarskiöld Åtgärda anm Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR direkt foto nr 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för Entré sker genom byggnad H personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för Entré sker genom byggnad H personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med x Entré sker genom byggnad H användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? Entré sker genom byggnad H 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller x Entré sker genom byggnad H har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? Fullgoda rwc finns i foyer samt i omklädningsrummen 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer x med nedsatt syn enkelt kan se stegen? 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka?

13 Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x Inga trappor i badhusdelen, hus JoK Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Receptionsdisk 90 cm hög, saknar lägre del. Åtgärda i samband med nästa ändring, se nedan. Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) Se hus H 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? Kan dörrhandtag nås från rullstol? I omklädningsdelen har detta i vissa fall lösts med dörrrautomatiker. Saknas dock in in till relaxavd, från båda håll. Åtgårdas i samband 8c. med nästa ändring, se nedan 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att x 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? x 9c. Finns utrymningsplatser med tvåvägskommunikation? x Nytt krav i BBR Övrigt 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen? God funktion på omklädningsrummen.obs! Denna inventering är ingen bedömning av badfunktionen, t ex om bassänger kräver lyft etc. Vid inventeringen nämndes att användningen för rehab kan komma att öka, då kan ev översyn av hjälpmedel (och receptionsdisk) behöva göras

14 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: Badhus vid Ramdalsskolan, Hus G, Sporthall Kst: Fast bet:kollegiet 1 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort, Helena Hammarskiöld Åtgärda anm Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR direkt foto nr 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för Tillgänglig entré finns genom byggnad H personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för Tillgänglig entré finns genom byggnad H personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med x Tillgänglig entré finns genom byggnad H användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? Tillgänglig entré finns genom byggnad H 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller x Tillgänglig entré finns genom byggnad H har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? Tillgänglig entré finns genom byggnad H 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? Saknas i samband med omklädning 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar Se byggnad H på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken Se byggnad H våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer x IMG0307, Gäller både trappa till läktare och omklädning med nedsatt syn enkelt kan se stegen? IMG0308 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka?

15 Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x IMG0307 Saknas på trappa till omklädning Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x IMG0307, IMG0308 Gäller både trappa till läktare och omklädning 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? I dagsläget finns ingen möjlighet att utnyttja sporthallen omklädningsrum som rullstolsburen och enda entrén till sporthallen går via en lång källartransportgång eller utvändigt via nödutrymningsdörren. 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? x 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) Det finns planer och ritningar på ombyggnad av denna del. Med de planerade ändringarna skulle sporthallen fungera för personer med funktionsnedsättning. 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att x 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna x passeras med rullstol? 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? x 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? x 9c. Finns utrymningsplatser med tvåvägskommunikation? x Nytt krav i BBR Övrigt 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen? Rwc saknas

16 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: Badhus vid Ramdalsskolan, Hus H, entré och gym mm Kst: Fast bet:kollegiet 1 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort, Helena Hammarskiöld Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? Åtgärda direkt foto nr SDC16790 Entré till hela anläggningen. Avståndet till parkering på gränsen till långt. 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för Entré till hela anläggningen. personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med x användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller x SDC16787 Dörrens tröskel är 4cm. Onödig miss i annars välgort utförande. har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? SDC16785 Entrén är försedd med plattformshiss anm 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? Fullgod rwc finns i foyern i byggnad G i anslutning till receptionen 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken ok våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer x IMG0310 Saknas på trappa till gym med nedsatt syn enkelt kan se stegen? 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka?

17 Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x IMG0310 Saknas på trappa till gym 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Se hus G Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) Hiss i entré håller måtten. Lyftbord till gym något mindre, men OK 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att Gäller ej i cafékök 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? Gäller ej i cafékök 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? Lyftbordet krävs. 9c. Finns utrymningsplatser med tvåvägskommunikation? Nytt krav i BBR Övrigt 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen? Omklädning i Hus J o K

18 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: Breviksskolan, Hus F Kst: Fast bet:silvergranen 1 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort, Helena Hammarskiöld Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? Åtgärda direkt foto nr anm Ingen skyltad p-plats finns. Avståndet från entrén till parkeringen är över 25 m. Det finns en möjlighet att ordna en tillgänglig entré på plan 1, men då krävs åtgärder på entrédör mm. Utredning kring parkering och entréförhållanden bör påbörjas direkt. Gångvägen blir lång för att undvika nivåskillnader. x Den tillgängliga entrédörren är OK. Skolan huvudentre är bra, men har en för hög tröskel (foto 1133). Den nedre entrén kräver åtgärder, om man väljer den lösningen Den tillgängliga entrédörren är OK. Den nedre entrén kräver åtgärder, om man väljer den lösningen (foto ) x Den tillgängliga entrédörren är OK. Den nedre entrén kräver åtgärder, om man väljer den lösningen (foto ) 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? Fullstor rwc saknas. Den nuvarande håller äldre standardmått. 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 1124 Glaspartier vid trappor saknar kontrastmarkering. 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen? x Trappor saknar kontrastmarkering. Kan t ex göras med prickar av halkskyddstejp. 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? Kontrasten mellan de gulnade furudörrarna och tegelväggarna har med tiden blivit liten. En utredning kring lämplig åtgärd ( t ex kulör i anslutning till nyckelskylt) bör påbörjas direkt.

19 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka? x Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? x 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? Flertalet dörrar kan öppnas från rullstol. Enstaka undantag finns t ex 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? dörr in till lärarrum f-429 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? Finns utrymningsplatser med 9c. tvåvägskommunikation? Nytt krav i BBR19. Kompletteras i samband med större ombyggnad Nytt krav i BBR19. Kompletteras i samband med större ombyggnad 10. Övrigt

20 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen? 10b Är scen e dyl möjligt att nå med rullstol? 1132 Aulan saknar ramp till scen. (56 cm nivåskillnad)

21 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: l Breviksskolan, Sporthall Kst: Fast bet: Silvergranen 1 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort, Helena Hammarskiöld Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? Åtgärda direkt foto nr anm Entrén til sporthallens omklädningsdel ligger på en kulle med branta gångvägar eller trappor upp. Möjligheten att köra fram bil är begränsad. Det bör göras en utredning kring hur sporthallen ska bli tillgänglig Entrén til sporthallens omklädningsdel ligger på en kulle med branta gångvägar eller trappor upp. Möjligheten att köra fram bil är begränsad. Det bör göras en utredning kring hur sporthallen ska bli tillgänglig. 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med x 1137 Tröskel för hög. Åtgärd bör avgöras i utredningen användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? Åtgärd bör avgöras i utredningen 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? x Tröskel för hög. Åtgärd bör avgöras i utredningen Omklädningrummen ligger på en annan våning i förhållande till salen. För närvarande har tillgängligheten löst genom en tillfällig ramp genom redskapsförrådet och elev i rullstol har ingen omklädningsmöjlighet. Det bör tas fram en plan för att få helheten att fungera. 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? Det bör göras en utredning kring hur sporthallen ska bli tillgänglig. 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen? x Trappan på läktaren kontrastmarkeras

22 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka? Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x Undantag för idrottsläktare i BBR Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x Undantag för idrottsläktare i BBR 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? Omklädningrummen ligger på en annan våning i förhållande till salen. För närvarande har tillgängligheten löst genom en tillfällig ramp genom redskapsförrådet och elev i rullstol har ingen omklädningsmöjlighet. Det bör tas fram en plan för att få helheten att fungera. 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? Dörröppning mot gymnastiksal endast 76 cm bred. Åtgärd bör avgöras i utredningen Öppning mot läktare har hög tröskel. Åtgärd bör avgöras i utredningen 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? Nytt krav i BBR19. Kompletteras i samband med större ombyggnad

23 9c. Finns utrymningsplatser med tvåvägskommunikation? Nytt krav i BBR19. Kompletteras i samband med större ombyggnad 10. Övrigt 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen? Omklädningsrum och duschar OK, men rwc saknas och möjlighet att komma från omklädning till hallen.

24 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: Breviksskolan, Förbindelsegång Kst: Fast bet: Silvergranen 1 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort, Helena Hammarskiöld Åtgärda anm Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR direkt foto nr 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med x användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? Entrén till förbindelsegången är idag låst. Men den skulle vid behov kunna användas som tillgänglig passage mellan t ex I-huset och matsalen. 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller x Tröskel ngt hög. har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer x med nedsatt syn enkelt kan se stegen? 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka? x

25 Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x Kompletteras med ledstång på båda sidor Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x Kompletteras med ledstång på båda sidor 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? 7b. Då ramperna är flackare än 1:12 blir de något för långa, 10m. Höjden Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? dock OK. Godtagbart avsteg om ledstänger fungerar väl. 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? Se 1e. 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? Nytt krav i BBR19. Finns utrymningsplatser med Nytt krav i BBR19. 9c. tvåvägskommunikation? 10. Övrigt 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen?

26 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: Breviksskolan, Hus I Kst: Fast bet: Silvergranen 1 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort, Helena Hammarskiöld Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? Åtgärda direkt foto nr anm Bygganden saknar idag en tillgänglig entré. Detta skulle kunna ordnas i markplan, men kräver åtgärder. Noteringar 1a-f avser dessa åtgärder. Annan lösning kan väljas efter utredning. Parkeringsplats kan skyltas vid byggnadens gavel. x 1147 Gångvägen från tänkt parkering har nivåskillnader på 15cm. Bör förses med ramp. x Trappsteg finns men kan överbryggas med ramp. 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller x Nuvarande entré i markplan har för höga trösklar har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? Ingen toalett i byggnaden är fullstor rwc.åtgärdas vid nästa ombyggnad. 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer x Kontrastmarkering saknas. Monteras vid översta och nedersta steg. med nedsatt syn enkelt kan se stegen? 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet korridorvit dörr vit a foder mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka?

27 Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd x 1144 Ledstång på båda sidor saknas endast i nödutrymningstrappan. Finns ledstång på båda sidor? Huvudtrapphus OK x 1144 Ledstång förbi trappnos saknas endast i nödutrymningstrappan. Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? Huvudtrapphus OK 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 1143 Vid demonterad dörr mot föbindelsegång behövde golv lagas i. Snubbelrisk 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att x 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna x passeras med rullstol? 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? x 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? Finns utrymningsplatser med 9c. tvåvägskommunikation? 10. Övrigt 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen? Nytt krav i BBR19. Kompletteras i samband med större ombyggnad Nytt krav i BBR19. Kompletteras i samband med större ombyggnad AFS

28 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: Stenviks förskola (Dalgångsskolan?) Kst: Fast bet: Fyren 1 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort; Helena Hammarskiöld Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? Åtgärda direkt foto nr Parkering placerad nedanför lång slänt. Alternativ placering för tillgänglig parkering/angöring bör utredas. Löst grus på gången/lekgården x 6741, 6742, e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller x 6743 Huvudentréns tröskel 5cm har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? anm Steg in vid dörrar, framför allt den mest frekventa från gården. 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? 4765, 4766 Fullstor toalett, men ett illa placerat schakt förstör måtten vid toalettstol. 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer x med nedsatt syn enkelt kan se stegen? 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka? Man bör vara medveten om detta även vid utformning av egna skyltar

29 Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? Enstaka dörrar nås ej t ex inne i spjälsängsavd. 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? Branddörrar står på magnet 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? Finns utrymningsplatser med Nytt krav i BBR19. 9c. tvåvägskommunikation? 10. Övrigt 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen?

30 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: Stenviks förskola, gymnastiksal (Dalgångsskolan?) Kst: Fast bet: Fyren 1 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort; Helena Hammarskiöld Åtgärda anm Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR direkt foto nr 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för Se Stenviks förskola personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för Se Stenviks förskola personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med x Steg vid entrédörr användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? Automatik saknas 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel eller x har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? Direkt innanför dörr finns en trång passsage med mycket smala dörrar, i princip omöljlig att passera med rullstol 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? Rwc saknas 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. Är alla trappor kontrastmarkerade så att personer x med nedsatt syn enkelt kan se stegen? 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet Vita dörrar mot vita väggar. God konstrast mot tegelväggarna mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka?

31 Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd Finns ledstång på båda sidor? x Trappa till gymnastiksal saknar ledstång Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade Det finns en trappa mellan omklädning och gymnastiksalen med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? Direkt innanför dörr finns en trång passsage med mycket smala dörrar, i princip omöljlig att passera med rullstol Direkt innanför dörr finns en trång passsage med mycket smala 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? dörrar, i princip omöljlig att passera med rullstol 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? 9. Passager och utrymning 9a. Har byggandens passager tillräcklig bredd för att Direkt innanför dörr finns en trång passsage med mycket smala dörrar, i princip omöljlig att passera med rullstol 9b. Finns möjlighet för tillgänglig utrymning? Nytt krav i BBR19. Lätt att åtgärda vid större ombyggnad 9c. Finns utrymningsplatser med tvåvägskommunikation? Nytt krav i BBR19. behövs ej om punkten ovan är löst 10. Övrigt 10a. Är duschar och omklädningsrum möjliga att nyttja som rullstolsburen? Man kan inte komma in i omklädningsrummen, inte heller mellan dem och gymnastiksalen. Möjligen kan nödutrymningen användas som passage in i salen, utan omklädning. Dvs salen kan inte användas av en rullstolsburen elev.

32 Oxelösunds kommun, tillgänglighetsinventering Objekt: D-skolan huvudbyggnad Kst: Fast bet: Hampan 3 Inventeringsdatum: Deltagare: Malin Hjort, Helena Hammarskiöld Fråga ur Handisams riktlinjer (avsnitt 7-9) ja nej ej relevant HIN BBR 1. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? 1a. Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 m från entrén? Åtgärda direkt foto nr Skyltad parkeringsplats saknas. Parkering kan ordnas vid vändplan bakom matsal, men gångvägens markbeläggning behöver då ses över. Utredning av helhet för angöring till skolan bör starta direkt. 1b. Är gångvägen fram till entrén framkomlig för Se ovan personer som använder rullstol? 1c. Är entrén i marknivå eller kompletterad med x användbar ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren? 1e. Har entrédörren automatisk dörröppnare? Dörrautomatik saknas 1f. Är dörröppning/ar till entrén fri/fria från tröskel x eller har en tröskel som är max 25 mm och avfasad? 1g. Kan man ta sig från entrén till receptionen, kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg? 1104 Det finns trapplift från entrén. Som besökare saknar man nyckel till lift och kan ej komma vidare. anm 2. Finns det minst en toalett i byggnaden/lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? 1106 Byggnaden saknar fullstor rwc (2200x2200 mm) 3. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn? 3a. Är stora glasytor tydligt markerade? x 3b. Finns taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar? 3c. Finns taltjänst i hissar som informerar om vilken våning man befinner sig på? 3d. x 1104, 1113 Trappor är endast kontrastmarkerade vid nedersta trappnosen. Kan Är alla trappor kontrastmarkerade så att göras med halkskyddstejp. personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen?

33 3e. Är dörrar eller dörrkarmar kontrasterade i ljushet mot omgivande väggar? 3f. Är skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka? 1105 Exempelvis toalettdörrar är dåligt markerade. Skyltning otydlig. Kompletterade frågor enligt HIN ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 4. Balansstöd 4a. Finns ledstång på båda sidor? x Räcket vid huvudtrappans spindel är för högt för att fungera som ledstång, skulle kunnas kompletteras med ledstång av smide. 4b. Går ledstång 300 förbi trappnos/ramp? x 1107, 1104, 1111 Ledstänger går inte 300 mm förbi trappnos. Ledstänger saknas helt på de lägre trapporna innanför entréerna 5. Kontrast och varningsmarkeringar Är utstickande byggnadsdelar markerade? 6. Fast inredning Går del av receptionsdisk etc att nå från rullstol? Kompletterade frågor enligt BBR kap 3 och 8 ja nej ej relevant HIN BBR foto nr anm 7. Nivåskillnader 7a. Är nivåskillnader inom byggnader kompletterade med lyftanordning eller ramp? 7b. Är lutning på ramper 1:12 eller flackare? 7c. Har hiss mått enligt EN-norm? (min mått 1100x1400 mm) 8. Dörrar och trösklar 8a. Har dörrar i byggnaden tillräcklig bredd för att 8b. Är trösklar i byggnaden utformade för att kunna passeras med rullstol? 1112 Vissa golv har nivåskillnad vid trösklar som bör kompletteras med tröskelkilar. 8c. Kan dörrhandtag nås från rullstol? Ett flertal dörrar t ex till klassrum sitter i djupa dörrnischer. Problemet är svårt att åtgärda och undantag kan accepteras. Strategiska dörrar får förses med automatik då behov uppstår. 8d. Är tunga dörrar försedda med automatik? 9. Passager och utrymning

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

RAPPORT 2013-09-23. Upprättad av: Malin Hjort

RAPPORT 2013-09-23. Upprättad av: Malin Hjort RAPPORT 2013-09-23 Upprättad av: Malin Hjort RAPPORT Kund Kustbostäder AB Sjögatan 28 613 81 Oxelösund Konsult WSP Samhällsbyggnad 601 86 Norrköping Besök: Södra Grytsgatan 7 Tel: +46 10 722 50 00 WSP

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad 2012-03-19 Inledning Kontrollprogrammet för

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Entrédörrarna ska

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén.

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1 PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Hissen ska vara av typen

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

6. Symbolförklaringar

6. Symbolförklaringar Sida Objekt 5. Inledning 6. Symbolförklaringar 7. Kommmunalhuset 8. Sävsjö stadsbibliotek 9. Rörvik bibliotek 10. Stockaryd bibliotek 11. Vrigstad bibliotek 12. Kulturhuset 13. Socialkontor 14. LSS-enhet

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Skolförvaltningen 2014

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Skolförvaltningen 2014 SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\ Staben\BLN\2014\2014-09-16\Ärende 8 Missiv.docx SKOLFÖRVALTNINGEN 1 (6) DNR 2014/935 ÄRENDE 8 BILAGA BLN 2014/33/1 HENRIC SJÖBLOM MISSIV Redovisning av tillgänglighetsarbete

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol Örebro universitet, Hälsoakademin Arbetsterapi C Vårterminen 2011 Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol - En observationsstudie Accessibility in hamburger restaurants for people

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Rapport från. Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård

Rapport från. Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård Rapport från Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård Lilian Müller Maj 2013 1 Inledning Sjukhusområdet består av ett stort antal byggnader uppförda under olika tidsperioder med start på

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program 2013-03-27 Handikappolitiskt program I Gagnefs kommun ska ingen känna sig hindrad av sin funktionsnedsättning. 2013-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Direktiv...3

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-03 Innehållsförteckning Ärende 86 Planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för fastighet Gunnarsbo 1:62 (Gröne vägen )... 188 87 Lovföreläggande enligt 11 kap. 17

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520 En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal Forum Vårdbyggnad Var hittar jag mått??? Varje linje jag drar som arkitekt innebär att jag bestämmer en utformning och ett mått Har

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke

Läs mer

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 BASANPASSNING BÄTTRE FÖR ALLA Enligt FN:s standardregler skall

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07 Upprättad datum 2013-02-07 07 Göteborgs kyrkogårdar 2013-02-07 Sidan 2 Handlingsprogrammet är en förvaltningsgemensam plan som beskriver riktlinjer för tillgänglighetsåtgärder beträffande gångytor, trappor

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete

Rapport och plan för Viadidakts tillgänglighetsarbete Vår handläggare RAPPORT OCH ÅTGÄRDSPLAN 1 (7) Upprättad datum Vår beteckning Robert Davidsson, kommunikationsstrateg 2016-01-11 Dnr VIAN/2016:7 PA Holmqvist, utvecklingsstrateg Senast uppdaterad Er beteckning

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Kriterier för trygghetsboende Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Övergripande kriterier Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboende innefattar ett socialt innehåll med

Läs mer

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Innehållsförteckning Läsanvisning 2 Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet 2 - Förtydligande tagna från TSD:n 3 - Allmänt

Läs mer

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Tillgängligheten på kyrkogården enkelt avhjälpta hinder Om att förenkla kyrkogårdsbesöket för personer med nedsatt rörelseförmåga eller syn. Men glöm inte

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

Hanna Svensson, industridoktorand

Hanna Svensson, industridoktorand Hanna Svensson, industridoktorand Finansierad av Haninge kommun, Äldreförvaltningen. Forskar på Centrum för Hälsa och Byggande, KTH Forskningsområden: Bostadsanpassning Tillgängligt boende för äldre Bostadsförsörjningsfrågor

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje:

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Alla barns rätt till lek och fritid fastslås i FN:s barnkonvention. Oberoende av funktionsförmåga, etnicitet, kön, ålder och social bakgrund har alla barn, ungdomar och

Läs mer

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET INNEHÅLL DEL 1 - ÖVERSIKTLIGA PLANER PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 DEL 2 - EXEMPEL OCH TILLÄMPNINGAR ENTRÉER RECEPTION HISSAR Syftet med denna skift är att på ett överskådligt sätt visa hur till-

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden

Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Uno Jonsson uno.jonsson@harnosand.se POLICY Datum 2013-05-27 Diarienummer 2013 000027 Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden cessägare Dokumentnamn

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 12 November 2012, kl 14.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Delårsredovisning per den 31 augusti

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler Örnsköldsviks kommun maj 2014 INFORMATION FRÅN BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN FÖRETAG Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler 1. Fysiska hinder 1.1 Parkeringsplats

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning:

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning: Tillgängliga skyltar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att skyltar ska bli tillgängliga. Det är en fördjupning av riktlinjerna som finns i vår publikation Riktlinjer för

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN. 49 r gar [Vi @tierp se TIERPS FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN. 49 r gar [Vi @tierp se TIERPS FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN TIERPS KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN Antagen av... Dnr: TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI 4r -.. n gata 7 h-rjrekagåt R.54 :0-, 029-1-2 69 49 r gar [Vi @tierp se 2015 Samhällsbyggnadsenheten,

Läs mer

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Långsele - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Inventeringen genomfördes under juli 2006 av Linda Åberg och Susanna Rudehill. Denna rapport

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet. Avser perioden 2011-2012

Handlingsplan för tillgänglighet. Avser perioden 2011-2012 Handlingsplan Dnr: 6721/2010-029 2010-12-21 Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Fastighetsavdelningen Marie Asplind, Projektledare Tillgängligehet Handlingsplan för tillgänglighet Avser perioden 2011-2012

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer