Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla"

Transkript

1 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

2 Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Efter den okulära granskningen levereras här en rapport över hindren mot tillgänglighet med förslag på eventuella åtgärder. Relevanta positiva observationer nämns, om de har betydelse för ev. val av åtgärdsförslag m.m. en ges i den löpande texten, samt även i en separat Åtgärdslista. Uppdrag 1. Granskningen tar sin utgångspunkt i Boverkets föreskrifter om Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2013:9 - HIN 3 ). Som källor för tolkningen har bl.a. Bygg i kapp (Elisabet Svensson, Svensk Byggtjänst, 2012), Konsekvensbeskrivning och Småföretagaranalys av nya tillämpningsregler gällande tillgängligheten till befintliga publika lokaler (DNR /2001) använts. Den okulära granskningen genomfördes den under januari 2014 av Zdenka Sramkova, tillgänglighetskonsult hos Accessum. Granskningen utfördes utan ritningsunderlag. Bilder som används i rapporten och i åtgärdslistan kommer från Zdenka Sramkova, Accessum, samt Bygg ikapp (Sv. Byggtjänst 2012). Frågor om den här rapporten och/eller åtgärdsförslag kan ställas direkt till Zdenka Sramkova via e-post eller telefonnummer Genomförande Uppdraget gäller publika delar av Stockholms läns museums lokaler enligt uppdragsgivarens beslut, tillhörande förflyttningsvägar i och utanför huset, samt angöring, parkering och entré till huset. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

3 Innehåll Angöring, parkering Entré Järnvägsgatan Kapprum Toalett och RWC Den permanenta utställningshallen Passagen Den tillfälliga utställningshallen Bibliotek L formad gången ut till Dieselverkstaden Webbsida, information om tillgänglighet ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

4 Angöring, parkering bild 1 bild 2 Man kan angöra inom 10 meter till entré vid husets västra sida, vid kantstenens nedsänkning i närheten av återvändszonen (bild 1), platsen är inte markerad. En reserverad parkeringsplats för personer med rörelsehinder finns längs trottoarkanten mittemot entrén (bild 2). Platsen är markerad med en skylt och piktogram i marken. Eftersom kantstenen på andra sidan av gatan inte är nedsänkt måste man ta sig ned över körytan (utan markerad gångpassage) till den nedsänkta kantstenen vid angörinsplatsen enligt ovan. Vid det markerade övergångsstället framför den reserverade parkeringsplatsen är kantsten nollad endast på en sida, på den andra är nivåskillnad vid trottoarkanten ca 40 mm (bild 3). bild 3 bild 4 Förflyttningsytan fram till entrén är inte undehållen vintertid, vilket kan medföra problem för personer som använder rullande hjälpmedel. Förflyttningsvägen mellan parkeringsplatsen och huvudentrén är tämligen lång för personer, som inte kan förflytta sig via de två trappstegen utanför entrén (bild 1). Inte heller trappan underhålls vintertid. Trappans markering kontrasterar inte tillräckligt mycket i ljushet mot den omgivande ytan (bild 4). ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

5 Entrén till museet är svår att hitta. Numret syns bra, men namn på gatan finns endast högt placerat vid husets gavelsida( bild 1,2). Ljushetskontrast av entrédörren är inte tillräcklig, motsvarar den övriga färgsättningen inom byggnaden. Entrén till museet annonseras även genom den svårlästa vertikala skylten och aviseringen på byggnadens torn (titelbilden). Avsaknad av vinterunderhåll gör att även hinder, som är lätta att identifiera under snöfria perioder, kan utgöra hinder under vintersässongen (bild 5). Utanför entrén ställs gatupratare med upplysning om de pågående utställningarna. Dessa kan utgöra risk för synskadade personer, samt kan hindra personer med rullstol i att använda dörröppningsautomatik, om de ställs ut för nära stolpen med dörröppningsmanöverdon (bild 5). Förflyttningsytorna mellan angöringsplatsen och huvudentrén ska underhållas året runt. Trappstegens kontrastmarkering ska förstärkas. Kantsten ska vara nedsänkt vid båda sidor av övergångsstället. De stora stenblocken vid den 30minuters parkering (bild 3) bör kontrastera mot bakgrunden eller underlaget. bild 5 Entré Järnvägsgatan 25 Vertikal skyltning är svår att läsa, en mer traditionell skylt ovanför entrédörren skulle underlätta orienteringen. Dörrpassagen i entrén är tillräckligt bred i den yttre dörren, 0,85 meter (bild 6). Den inre dörren i vindfånget är smalare, endast 0,80 meter när endast en dörrflygel är öppen 90⁰ (bild 7). Båda dörrar öppnas med automatik, dörröppnare är placerade i gott avstånd från hinder ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

6 och i rätt höjd. Öppningstid är endast 11 sekunder, vilket understiger den rekomenderade tiden på sekunder. Det finns ingen sensor i entrédörrpassager. Dörrens svepyta är inte markerad. De stora oskyddade glasytorna i dörrpassager är markerade i ögonhöjd för stående med små rundlar i frostglasfolie klistrad på en sida. Markeringen är känslig mot varierande ljusförhållanden och bör bytas mot en mer beständig typ. bild 6 bild 7 Den användbara golvytan i vindfånget är 2,40x 2,90 meter, men det finns flyttbara föremål, som hindrar exempelvis tillgång till dörröppningsmanöverdon, trots att de är rätt placerade (utom den i kapprummet, se nedan) (bild 8, 9). Dessa förmål ska flyttas från platser där fritt utrymme är nödvändigt för användbarhet av manöverdon, såsom handtag eller armbågskontakter. bild 8 bild 9 Dörröppningsmanöverdon (armbågskontakt) utanför är placerad på en stolpe i gott avstånd från entrédörrens slagyta, men även där kan tillfälliga hinder (gatupratare) ställa till problem (bild 8). ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

7 En rökplats är placerad cca 5 meter från huvudentrén så att de kommande, som behöver ta det tillgängliga vägalternativet, måste passera förbi (bild 5). Svepytan bör kontrastmarkeras i golvet/marken. Öppningstid ska justeras till sekunder. Oskyddade glasytor i entrépartiet ska varningsmarkeras i ögonhöjd för stående och sittande/kortväxta personer enligt anvisning i åtgärdslistan. Stenblock längs gånglinjen ska kontrastmarkeras enligt anvisningar i i åtgärdslistan. Förflyttningsvägen mellan angöringsplatsen och huvudentrén ska underhållas även vintertid. Inga flyttbara föremål får placeras inom det nödvändiga fria utrymmet vid manöverdon och i den potentiella gånglinjen. Flytta rökrutan minst 10 meter från entrén och så att besökare inte utsätts för röken, förslagsvis till andra sidan av entrén vid stenblocken. Husnumret vid huvudentrén bör kompletteras med gatunamnet. En skylt med horisontell text synlig på avstånd bör placeras ovanför entrén. Kapprum Det lilla kapprummet är placerat logiskt intill entrén utanför toaletter. Den användbara ytan är begränsad till 1,78x2,30 meter. Vid väggen strax innanför den öppna passagen( 1,05 meter) in i kapprummet sitter dörröppnare till vindfångets inre dörr (bild 10). Manövreringsutrymme framför manöverdonet är begränsat, samt manöverdonets placering försvårar dess användning. Man måste in i kapprummet och vända, eller backa in i kapprummet genom passagen, trycka på armbågskontakt (centrum 0,8) och sedan ut, om man inte kan sträcka sig tillräckligt långt genom passagen. Manöverdonet bör placeras på den motsatta sidan av dörren för att göra användningen enklare. bild 10 bild 11 bild 12 ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

8 Krokar i kapprummet är svåråtkomliga trots att de sitter på lämplig höjd 1,00 och 1,55 meter (bild 11,12). Kontrasten mot väggen är svag (bild 12). Förvaringsskåp finns även på lägre höjd, bör dock fördelas om till förmån av de större. Massa flyttbara föremål finns i det lilla utrymmet, vilket ska undvikas (bild 10, 11,12). Dörröppningsmanöverdonet bör flyttas till andra sidan av dörren, så att användare av rullande hjälpmedel har lättare att komma åt det. Inga tillfälliga hinder ska finnas i kapprummet. Klädhängare ska kontrastera med underlaget. Förvaringsskåp bör omdisponeras vid upprustningstillfälle. Toalett och RWC Passagen till det lilla toalettrummet är smal, 0,56 meter. Skylten saknar både relief och punktskrift (bild 13). Parfymerade hygienartiklar, såsom tvål och städmedel, används. Ljusthetskontraster är bristande såväl i det lilla toalettrummet som i den stora RWCn (bild 14). Där är den fria dörrpassagen 0,85 meter och toalettens golvyta understiger rekommendationer med 3 centimeter i varje mått, 2,17x2,17 meter. Draghandtaget vid toalettdörrens innersida finns, men är för kort. Tvättstället är placerat för högt med övre kant 0,87 meter över golvet. Tvättställsblandaren har en kort spak (bild 15). Det fria utrymmet bredvid den höga toalettstolen (0,475 meter) är 0,87, respektive 0,82 meter av användbara golvytan (bild 14). Klädkrokar finns, en på 1,50 och en på 1 meter över golvet. Nödlarm finns, även med en sladd bredvid toalettstolen och en högt placerat sladd vid dörröppningen (0,70 meter över golvet). Golvet kontrasterar bra med väggarna, ljushetskontrast mellan toalettstolen och bakgrund saknas (bild 14). Även skylten till RWC är utan relief och punktskrift. Hygienartiklar som används på RWC är parfymerade. bild 13 bild 14 bild 15 ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

9 Båda skyltar ska bytas mot skyltar med relief och punktskrift Hygien och städartiklar som används på toalettrummen ska vara parfymfria. Toalettinredning ska kontrastera med bakgrund, vilket bör ändras vid upprustningstillfälle. Handfatet ska sänkas till 0,8 meter över golvet, blandaren bör bytas mot en med förlängd spak. Alternativt kan ett höj och sänkbart handfat installeras. Draghandtaget vid RWCdörrens innersida bör bytas mot längre placerat 0,8 meter över golvet och 0,2 meter från dörrens upphängningssida. Den permanenta utställningshallen och kaffeserveringen med museibutiken Till inredningen hör bord 0,71 meter höga, med 0,6 meter fritt utrymme under och med 0,3 meter fritt djup. Sittplatser finns på två höjder 0,42 och 0,475 meter. Ingen av stolarna är försett med armstöd. Det finns två bord med datorer i två höjder för stående och sittande, 0,94, respektive 0, 725 meter över golvet. Det fria utrymmet under är gemensamt 0,70 meter över golvet. Dessa bord är inte förankrade i golvet, sticker ut från väggen (bild 16) och är inte kännbara med teknisk käpp. Två bord med inbyggd visningsaparatur är placerade bredvid varandra med smal passage (0,6 meter) emellan, med styrplattor vid de inre kanterna(bild 17). Det är inte möjligt för en person med rullstol att använda denna utrustning med dess nuvarande placering. Avståndet mellan de fasta sittbänkarna och styrplattorna och de nersänkta skärmarna på dessa bord är för stort (bild 17). bild 16 bild 17 Den minsta passagen i förflyttningen genom entréutställningshallen är 1,2 meter om man bortser ifrån alla sittpallar, som ofta hamnar inne i den logiska gånglinjen och kan därför utgöra hinder för personer med orienteringssvårigheter (bild 18), eller andra funktionsnedsättningar. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

10 Inredningen kontrasterar svagt mot golvet, men utmärker sig överlag bra mot bakgrunden (bild 18). Belysningen är dämpad, består endast av riktad punktbelysning med reflektorer (halogenlampor). bild 18 En del texter i den permanenta utställningen är svårlästa även om man har möjlighet att komma tätt intill. Versalstorlek är endast 4 mm, vilket understiger alla rekommendationer (bild 19). Serveringsdiskens höjd är 0,92 meter, vid kaffemaskinen är det 1,25 till manövreringsknappen och 1, 40 meter till kopparna, omöjligt att nå för en sittande, eller kortväxt person (bild 20). bild 19 bild 20 ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

11 De utstickande borden ska kompletteras med gavelsidor, så att de är möjliga att känna med teknikkäpp. De två borden med inbyggda visningsdatorer bör byta plats så att styrplattorna hamnar vid de yttre kanterna, lättare åtkomliga för personer som använder rullstol. Samtidigt ska de placeras närmare sittbänken. En del av sittbänken vid manövreringen bör ersättas med lätt flyttbar sittpall, så att en person med rullstol lätt kan få plats vid bordet med styrplattan. Informationstexter ska följa rekommendationer vad gäller storlek på bokstäver, kontrast och belysning, se i den separata Åtgärdslistan. Inredningen bör kompletteras med sittplatser med armstöd, gärna i olika höjder. Kaffeautomaten vid serveringen är inte anpassad för användning av personer med rullstol eller synskadade. Den bör bytas mot tillgänglig variant vid bytestillfälle. Koppar bör placeras max 1,1 meter över golvet. Passagen mellan den permanenta och den tillfälliga utställningshallen Det är nivåskillnad mellan den permanenta utställningshallen och den tillfälliga, som ligger längre in i lokalerna. Förflyttning sker via en ramp 1,2 meter bred (bild 21). Bredden på rampen kan variera något då en av väggarna är flexibel och kan ändras i samband med nya utställningar. Rampen lutar mellan 8,2 8,7 % (1:12), utrymmet medger dock inte planare lutning. Lutningen (början och slut) är inte markerad i golvet. Ledstång finns endast på vänstra sidan sett nerifrån (bild 21,22). Ledstång är för smal med diameter 15 mm och bör bytas mot den mer ergonomiska varianten. bild 21 bild 22 Markera permanent den översta och den nedersta nivån av rampens lutning, se bilden i åtgärdslistan. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

12 Om rampen beläggs med tillfällig matta eller dylikt, ska lutningen också kontrastmarkeras vid översta och nedersta nivån. Byt ut ledstång mot en med mm diameter, se bilden i åtgärdslistan. Ledstång ska alltid kontrastera med bakommliggande vägg, även om dess färgsättning är tillfällig. Den tillfälliga utställningshallen Den tillfälliga utställningshallen delas till höga och låga delen, beroende på hur högt är det till taket. Rampen ansluter till den låga delen och överbrygger de två kontrastmarkerade trappstegen i passagen mot den höga delen. bild 23 bild 24 Denna passage är inbyggd med tillfällig vägg (bild 23) under den rådande utställningens tid, men kan vara öppen under andra utställningar. I sådant fall är det nödvändigt att båda trappstegen ljushetskontrasterar vid kanten mot omgivande ytor, om de tillfälligt bekläds med annat material. I nuvarande utformning är det svårt att orientera sig i rummet. Rampen till den permanenta utställningen och vidare mot entrén/utgången skyms av panelen (bild 24), utrymningsvägar är inte konsekvent markerade. Personal i servicedisken vid kaffeserveringen har ingen koll över de övriga utrymmena (bild 24). Passager i utställningshallen är tillräckligt breda, en del tillfälliga hinder kan förekomma i förflyttningsvägar (bild 25). Texter projicerade på väggar är svårlästa och bör kompletteras med alternativa format (bild 26). Trappstegen i passagen ska alltid kontrastmarkeras. När man arrangerar de tillfälliga utställningarna ska man alltid tänka på att förflyttningsvägar hålls öppna och synliga. Alternativt ska riktiningsskyltar sättas upp. Gångarna i utställningshallen ska hållas fria från tillfälliga hinder. Utrymningsskylning ska kompletteras. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

13 Svårlästa texter bör kompletteras med alternativa format. Informationstexter ska följa rekommendationer vad gäller storlek på bokstäver, kontrast och belysning, se i den separata Åtgärdslistan. bild 25 bild 26 Bibliotek Biblioteket nås från den tillfälliga utställningshallen. Biblioteket håller öppet endast en eftermiddag i veckan. Den fria passagen är tillräckligt bred (0,85 meter) och är tröskelfri. bild 27 bild 28 bild 29 Det finns oskyddad glasyta i dörrbladet som inte är tillräckligt varningsmarkerad (bild 27). Texten på skylten ovanför dörren är skriven på genomskinligt underlag, läsbarheten varierar beroende på de ändrande ljusförhållandena (bild 28). Det finns möjlighet till manövrering, den största fria ytan finns framför servicedisken, där utrymmet mellan disken och bordet med stolarna är 1,50 meter. Vid disken saknas det fritt utrymme för knäna. Diskhöjden är fast (bild 29). ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

14 Passager mellan bokhyllor är endast 0,85 meter. De ansluter till vändutrymme, som dock är ganska snävt, endast 1,42 meter, så vändning är möjlig endast med komplicerat manövrering, eller längre bort framför servicedisken. Bredden av passagen i huvudgångan är 1,37 meter, vid stolpen minskad till 1 meter (bild 29). Belysningen är jämn med lysrör. Bruset från ventilation och ljudet från expositionen hörs, när biblioteksdörren står uppställd under öppettiden. Ingen hörslinga finns vid servicedisken och inte heller punktbelysning, men belysningen är allmänt bra. Inga utstickande delar i förflyttningsdelar. Det finns ett konferensbord med utstickande kanter (bild 30), samt ett långt bord för dataanvändning (bild 31) i två höjder, rätt placerat med skyddade gavelsidor. bild 30 bild 31 Konferensbord med 0,725 meter höjd, har fritt utrymme under 0,70 meter högt och 0,41 meter djupt. Stolar, de flesta utan armstöd, har 0,42 meter sitthöjd. Det finns en stol med högre sits (0, 45 meter) med armstöd, som dock slutar ca mitti sittsdjupet (bild 31). Bibliotek kommer att byggas om, takhöjden kommer att delas, bibliotek kommer att flyttas upp och dess nuvarande utrymme ändras till programverksamhet. Hur förbindelse mellan de två delarna kommer att se ut är oklart. I den blivande inredningen av biblioteksdelen ska servicedisken vara tillgängligt utfomad, dvs. en del av disken ska vara nersänkt. Alternativt kan disken vara höj och sänkbar. Fritt utrymme under disken ska vara minst 0,68 meter hög och 0,45 meter djup. Vid val av sittplatser ska det tänkas på att det ska finnas några med armstöd, gärna i olika höjder. Användbart armstöd ska kunna greppas om och sluta i nivå med sittsens framkant, eller några centimeter över den. Manövreringsutrymme (minst Ø 1,50 meter, helst 1,80 meter) ska finnas i anslutning till gångarna. Receptionsslingan bör installeras vid disken.tillgång till texttelefon bör finnas vid servicedisken. Vassa kanter vid bord och hyllor bör undvikas, se förslag i Åtgärdslistan. ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

15 L formad gången ut till Dieselverkstaden Den minsta bredden i gången är 1,36 meter vid de kontrastmarkerade utstickande delarna (bild 32). Trösklar finns i alla (tre) dörrpassager, avfasade (bild 33). Den minsta fria passagen i dörröppningarna är 0,85 meter bred. Dörrarna står vidöppna under hela öppningstiden. Belysning i gången är svag. Utrymningsväg är inte markerad konsekvent. Belysningen ska förstärkas i den mörka korridoren, framför allt vid riktningsändringar. Utrymningsväg ska vara konsekvent markerad. bild 32 bild 33 Webbsida, information om tillgänglighet Vägen mellan pendeltåget och museet, parkeringsmöjligheten m.m. har ändrats på grund av nybygge i närheten. Den besvärliga trappan är numera kompletterad med en tillgänglig ramp med rätt lutning (1:20). En del information på nätet stämmer inte, eller är inte tillräckligt informativ. Några utryck överensstämmer inte med socialstyrelsens rekommendation om begreppsanvändning, Uppdatera information på webben om tillgänglighetsstatus av Länsmuseet, se förslag i Åtgärdslistan. För information om begreppsanvändning, se Socialstyrelsens webbsida under ACCESSUM ek. förening Slottsstigen Västerås Tel:

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Innehåll Angöring, parkering... 3 Ny huvudbyggnad... 3 Allmänt om lokaler... 3 Passage från entrédörr till reception... 4 Kapprum...

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Åtgärdslista för över tillgänglighet i Kulturhuset i Ytterjärna

Åtgärdslista för över tillgänglighet i Kulturhuset i Ytterjärna Åtgärdslista för över tillgänglighet i Kulturhuset i Ytterjärna Innehåll Angöring, parkering... 3 Huvudentrén... 3 Allmänt om lokaler... 4 Foajén... 5 Reception... 5 Trappor... 5 Uteplats... 5 Kapprum

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Kulturhuset i Ytterjärna

Rapport över tillgänglighet Kulturhuset i Ytterjärna Rapport över tillgänglighet Kulturhuset i Ytterjärna Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Kulturhustets lokaler i Ytterjärna för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för personer med

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad 2012-03-19 Inledning Kontrollprogrammet för

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje:

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Alla barns rätt till lek och fritid fastslås i FN:s barnkonvention. Oberoende av funktionsförmåga, etnicitet, kön, ålder och social bakgrund har alla barn, ungdomar och

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet Rapport 2009:81 Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Innehållsförteckning Läsanvisning 2 Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet 2 - Förtydligande tagna från TSD:n 3 - Allmänt

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler Örnsköldsviks kommun maj 2014 INFORMATION FRÅN BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN FÖRETAG Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler 1. Fysiska hinder 1.1 Parkeringsplats

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén.

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1 PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Hissen ska vara av typen

Läs mer

Tänk tillgängligt! Inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer

Tänk tillgängligt! Inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer Tänk tillgängligt! Inspiration för mer tillgängliga arbetslivsmuseer Innehåll Museer som är öppna för alla 3 Därför tillgänglighet 5 Så jobbar några arbetslivsmuseer 7 Systematiskt arbete ger resultat

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 BASANPASSNING BÄTTRE FÖR ALLA Enligt FN:s standardregler skall

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Entrédörrarna ska

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Långsele - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Inventeringen genomfördes under juli 2006 av Linda Åberg och Susanna Rudehill. Denna rapport

Läs mer

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol

Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol Örebro universitet, Hälsoakademin Arbetsterapi C Vårterminen 2011 Tillgänglighet på hamburgerrestauranger för personer i rullstol - En observationsstudie Accessibility in hamburger restaurants for people

Läs mer

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07 Upprättad datum 2013-02-07 07 Göteborgs kyrkogårdar 2013-02-07 Sidan 2 Handlingsprogrammet är en förvaltningsgemensam plan som beskriver riktlinjer för tillgänglighetsåtgärder beträffande gångytor, trappor

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 12 November 2012, kl 14.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Delårsredovisning per den 31 augusti

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren Innehåll: Checklista för jourens lokaler Hjälptexter och länkar Mall för åtgärdsplan 2014-12-16 Innehåll Inledning... 2 Inventera

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor Sida 1 Toaletten Hur ska toaletten se för att alla kan använda den? För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och Handisam. Kyrkan räknas till offentliga

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520 En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal Forum Vårdbyggnad Var hittar jag mått??? Varje linje jag drar som arkitekt innebär att jag bestämmer en utformning och ett mått Har

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke

Läs mer

RAPPORT 2013-09-23. Upprättad av: Malin Hjort

RAPPORT 2013-09-23. Upprättad av: Malin Hjort RAPPORT 2013-09-23 Upprättad av: Malin Hjort RAPPORT Kund Kustbostäder AB Sjögatan 28 613 81 Oxelösund Konsult WSP Samhällsbyggnad 601 86 Norrköping Besök: Södra Grytsgatan 7 Tel: +46 10 722 50 00 WSP

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Rullstolshissar Rullstolshissar är vertikalhissar eller trapphissar med lätt konstruktion vilka i allmänhet lämpar sig för ganska små nivåskillnader. I nybyggen måste personhiss användas för förflyttning

Läs mer

Information och skyltning

Information och skyltning Information och skyltning Information måste lämpa sig för alla Skyltar och information som gjorts enbart med tanke på hörsel eller syn skall alltid kompletteras på så sätt, att personer som saknar någotdera

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Rapport från. Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård

Rapport från. Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård Rapport från Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård Lilian Müller Maj 2013 1 Inledning Sjukhusområdet består av ett stort antal byggnader uppförda under olika tidsperioder med start på

Läs mer

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder - riktlinjer oh standard Rapport 2006:67 I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Förord Att leva med funktionshinder

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ledstråk Att hitta rätt och veta var man är, det vill väl alla. För många räcker det med att använda sig av s.k. landmärken, man ser på långt håll vilken riktning

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion

Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister. Februari 2007 Kortversion Utvärdering av olika utformningar av separeringen mellan gående och cyklister Februari 2007 Kortversion Projektgrupp Sara Malm Krister Isaksson Projektledare, tillgänglighet Trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter

Läs mer

Tillgänglighet på rastplatser

Tillgänglighet på rastplatser Institutionen för teknik och design, TD Tillgänglighet på rastplatser Accessibility at rest areas Växjö, datum 15 hp Ämne/Kurs Handledare: Louise Stamblock, Svevia Handledare: Per Reinholtz, arkitekt SIR/MSA,Växjö

Läs mer

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Dokumenttyp inventering Dokumentägare SHBK GoP Dokumentinformation inventering av Umeå kommuns centrala parker ur ett tillgänglighetsperspektiv

Läs mer

Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald

Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald Checklista gällande teatrarnas tillgänglighet och mångfald Checklistans olika avsnitt A) Strategiskt arbete B) Informationsförmedling C) Biljettförsäljning och val av plats i salongen D) Den byggda miljön

Läs mer

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen Dokumentet är framställd som underlag för diskussioner i samband med planering och projektering

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-03 Innehållsförteckning Ärende 86 Planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för fastighet Gunnarsbo 1:62 (Gröne vägen )... 188 87 Lovföreläggande enligt 11 kap. 17

Läs mer