Kompendium för seminarium : Prata om det Att möta den som inte ser möjligheter att kunna leva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompendium för seminarium 20160413: Prata om det Att möta den som inte ser möjligheter att kunna leva"

Transkript

1 Kompendium för seminarium : Prata om det Att möta den som inte ser möjligheter att kunna leva, Leg. läk., specialist i barn- och ungdomspsykiatri och allmän psykiatri NASP, KI/SLSO och Andreen Psykiatri och Kommunikation

2 Register 3. Målsättning med samtalskompendiet 4-5. Sammanhangsförståelsen är avgörande 6-8. Mötet/samtalet sett som en dans som kräver någon som för Att samtala i svåra möten kräver övning Några förutsättningar att vara förberedd på Att vara förberedd att knuffa sig själv över tröskeln 16. Det finns bra stöd i behandlingsforskningen för vad som gör skillnad! 17. Övning 1 medveten andning 18. Övning 2 mentalisera mötet med en självmordsnära 19. Prata om det här med stöd av WHOs fem nivåer 20. Övning 3 Att tala om självmord Att samtala med stöd av metodiken Motiverande Samtal (MI) 23. Övning 4 Att samtala med en självmordsnära Reflektioner för fortsatt förberedelse och övning

3 Målsättning med samtalskompendiet Att vi ska se, att vi genom att mentalisera det svåra mötet/samtalet och genom att vi öppnar oss för att öva samtalsmetodik: Ø blir mer förberedda att kunna ställas inför ett möte med en medmänniska som tänker och tror att den inte kan leva Ø har mera med oss än innan för att kunna understödja andra, privatpersoner och professionella, att se sig kapabla att ha sådana möten och samtal Ø att vi kan bidra till att vår kultur ska: våga se, våga ta kontakt och våga fråga (alla kan hjälpa i någon mån) Ø att vi genom fokuserande av de svåraste samtalen vi kan ställas inför bidrar till synsättet att mötesdimensionen ska vara ett eget kompetensområde inom all utbildning och allt utövande av vård med övning i att ta de vård- och stödbehövandes perspektiv och att vård och hjälp står och faller med samarbete i samtal

4 Sammanhangsförståelsen (kontext) är avgörande att ha alla och rätt kunskaper är inte det som ger möjligheten att klara ett möte, ett svårt samtal, ett alliansbyggande, utan det är modet att vara närvarande och rädd det är sammanhangs-förståelsen att man faktiskt inser att suicidrisk kan föreligga, att suicid kan förebyggas och att man själv kan göra en skillnad genom handling/samtal som är avgörande för om och hur mötet/samtalet blir att man agerar dvs. vågar fråga (bry sig) och fortsätter att kommunicera och handla utifrån sin förståelse och bästa kunskap är det som överlevande rapporterar vara avgörande (inte att man säger och vet rätt saker hela tiden) t.ex. Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA och Ullakarin Nybergs böcker Konsten att rädd liv (inte för specialistnivån) samt Suicidprevention i praktiken för professionella, ger både sakkunskaper, bemötandekunskap och sammanhangsförståelse. Människor som inte tar del av sådana utbildningsmaterial ska med tiden ändå nås av nödvändig sammanhangsförståelse och kunskap och därmed en förändrad allmän medvetenhet

5 Exempel på skiftad sammanhangs-förståelse hos överlevare Personer som kommit igenom långvarig suicidalitet har sagt mig ungefär så här: Jag har fått en insikt så att jag har distans till de svåra tankarna och känslorna. Det ser ut så här nu för mig: varför ska jag dö i förtid för egen hand när jag ändå ska dö naturligt en dag. Smärtan, svårigheterna i livet och upplevelserna av dem, som kan fortsätta att komma så att de verkar vara övermäktiga får jag leva med i det liv som jag fortsätter skapa här och nu utifrån omständigheterna och utifrån det jag värderar och vill ha i livet. Jag kan läsa av mig själv, jag kan hjälpa mig själv och jag kan skaffa mig hjälp om jag behöver.

6 Mötet/samtalet kan liknas vid en dans som kräver av oss som för Ø öppenhet (bortom automatiska tankar/föreställningar som dyker upp, att man förstår att de inte är de samma som verkligheten där ute ) och acceptans (plats för vilka känslor/upplevelser som än kommer) inför den man möter dvs. för att verkligen ta in den andra personen, att lyssna, att vara lyhörd/uppmärksam situationen för att stanna kvar i eller återkomma till situationen om det blev oss övermäktigt i stunden oss själva för att hantera sig själv som en del i situationen

7 Mötet/samtalet kan liknas vid en dans som kräver av oss som för, forts. Ø närvaro här och nu (vårt observerande jag har kommandot) kulturen har inte tränat oss så mycket att vara här och nu i tuffa situationer det har inte talats så mycket med oss i existentiell mening om livet och döden så snarare blir vi uppmärksamma på (frånvarande i!) vad som händer i oss själva känslomässig påverkan i någon grad, och då också rädsla, är ofrånkomlig om man möter någon som är livsfarligt rädd för livet och dess smärta den egna rädslan måste in under armen den som verkligen ska dansa kan inte vara upptagen av tankar, känslor, minnen eller mekanisk fokusering på scheman/regler för dansen (vi blir då doers i det problemlösande jagets våld)

8 Mötet/samtalet kan liknas vid en dans som kräver av oss som för, forts. Ø närvaro här och nu vår självklara vilja att förhindra det onödiga och katastrofala leder oss ofta in i en beteendefälla: att möta någon med att övertyga den hur den borde/inte borde göra, tänka, känna, bete sig och lösa problem det fungerar inte för någon i någon typ av situation så att övertyga någon att den ska leva fungerar inte men jagbudskap att du är orolig för personen och själv är övertygad att hen med stöd och hjälp kan hitta en väg och riktning i livet, det är det överlevare rapporterar gör en skillnad

9 Att lära sig att samtala i svåra möten kräver som allt: övning Ø vi är otränade på svåra möten och på att samtala överhuvudtaget Ø för mötet med personen som inte ser möjlighet att leva vidare blir vi naturligt rädda; rädda för den möjliga katastrofen; rädda för att vara otillräckliga och, värst av allt, att kanske ställa till något och bidra till en katastrof Ø vår rädsla behöver vara medveten vi behöver göra plats för den får den finnas så behöver den inte uppsluka och styra oss Ø om vi inte är förberedda på rädslan och ovissheten så att vi inte hanterar den och vad som krävs för att vara närvarande i ett gott och fungerande möte och samtal så kommer vår närvaro och empati hämmas och den självmordsnära sluter sig och vågar inte delge oss något som vi inte verkar klara av att bära

10 Alltså ska vi öva! Ø idag blir därför ett tillfälle men fler behövs på hemmaplan och där behöver även andra öva (övningarna finns i materialet och är egentligen enkla)!

11 Först litet förutsättningar för svåra samtal - lämplig tidpunkt och plats samt att i görligaste mån få vara ostörda och att ingen annan hör ta den tid som krävs och ta tillfället när det ges (särskilt med unga) om du inte har tillräckligt med tid var noga med att uttrycka och avtala att du vill hitta en annan tid också att det kan behövas många samtal var inte rädd för tystnad men våga ställa frågorna sitta bredvid eller kanske göra något tillsammans som att ta en promenad, fika eller en aktivitet

12 Att prata med en självmordsnära påverkar oss (Wolk-Wasserman D 1986) Våra egna och nätverkets reaktioner kan enligt forskning och erfarenhet pendla mellan: Empati Rädsla Tystnad Hopplöshet Hjälplöshet Irritation, aggression, Johan spec.läk. Andreen psykiatri och bup, NASP:

13 Det gäller att hantera sin rädsla och knuffa sig över tröskeln till att tänka på och prata om självmordsrisk Vad säger man/hur samtalar man med någon som står i begrepp att ta livet av sig eller som man misstänker går i sådana tankar? Exakt vad man säger är ofta inte så viktigt som att och hur man gör det. Det överlevare säger är ju att det som behövs är att man: bryr sig och visar med sitt bemötande att man ser att tillståndet finns men att man ser att det är något tillfälligt (inte beständigt) då det finns möjligheter med varje liv; att man visar modet att möta den som inte uthärdar livet genom att våga fråga om det och därmed spräcker bubblan som självmordsnära uttrycker att man går ut och in i; att man håller ut tills akut risk är över eller fortsatt omhändertagande ordnats. Den akuta risken, den värsta ångesten eller smärtan går ofta över under min samtal och samtalet i sig gör skillnad.

14 Det gäller att acceptera sin rädsla och knuffa sig över tröskeln till att tänka på och prata om självmordsrisk, forts. Hur hanterar man då sin egen rädsla och sina egna föreställningar om att inte räcka till eller att inte ha eller kunna det som behövs för sådana samtal? Släpp fokus på/gör plats för/tillåt skrämmande tankar och obehagliga känslor. Stanna upp och ta ett djupt andetag om rädslan blir för stor. Säg till dig själv att nu är du rädd och det är naturligt men säger inget om vad du kan åstadkomma. Och var beredd på att din rädsla lika gärna kan visa sig i otålighet, forcering, irritation eller ilska (upplys dig då också om att du är rädd och ditt behov att bara stanna upp och kommat till dig själv). Forskning om psykologiskt helande bemötande (Jackson 1999) visar vad man behöver bemanna sig med: respektfullt och intresserat LYSSNAnde (kräver att man vågar tala och fråga!), LUGNT bemötande (under armen har man förstås en rädsla!), VÄLVILLIGheT, TROVÄRDIGheT, HOPPINGIVANDE för den desperat lidande. (Versalerna!)

15 En slutsats från behandlingsforskning Klienter som söker terapi söker emotionellt stöd och bekräftelse samt hjälp med problemlösning och när man fått det minskar motivationen att fortsätta det terapeutiska arbetet (varför man ofta avbryter behandlingen efter 6-10 gånger)! (Brown &Jones, 2005) Emotionellt stöd och hjälp med problemlösning kan alla ge i någon mån!

16 Det gäller alltså att knuffa sig över tröskeln till att tänka på och prata om självmordsrisk, forts. Man kan också tänka på Salutogenes-forskningen (Antonovsky 1987) som pekar ut vad vi behöver fokusera och göra när vi ger en medmänniska hjälp nämligen att vi stödjer personen att hitta kontroll i sig själv och KASAM (känsla av sammanhang) i: Begripligheten i den omedelbara tillvaron för personen ( hur är det, vad har hänt?, vad är det värsta ) = 1. Empati, emotionellt stöd och bekräftelse Hanterbarheten i den omedelbara tillvaron för personen ( vad skulle göra livet möjligt/lättare just nu, vad behöver du just nu och hur kan du ta tag i/få hjälp att ordna omständigheter som öppnar för det du behöver/för något av det? ) = 2. Hjälp till problemlösning Meningsfullheten i den omedelbara tillvaron för personen ( vad finns som gör att du inte har tagit livet av dig eller vad är det som du vill leva för/vilket liv/vilka värden? ) = 3, ger kraft åt 1 och 2

17 Övning 1 - Vara här och nu stanna upp och samla dig med medveten andning Ø När som helst är det egentligen möjligt att vara här och nu men när tankar och känslor blockerar oss så behöver vi stanna upp och besinna oss då kan medveten andning vara till hjälp Ø Det behövs ingen särskild tid, plats eller särskilda arrangemang för det ett andetag kan räcka om det är allt du hinner! För att underlätta lägg din hand, med helt eller lätt slutna ögon, mitt på magen där du sitter, står eller ligger och se till att du tar medvetna andetag så att handen lyfter sig vid inandning och sakta faller vid utandning. Ev. säger du för dig själv HÄR på inandning och NU på utandning. Gör detta här nu med slutna eller lätt slutna ögon i en minut.

18 Övning 2 Föreställa sig möte och samtal med en suicidal person Besinna tyst för dig själv i en minut situationen (slut ögonen eller rikta blicken på en punkt framför dig): Du har uppmärksammat att någon kan vara suicidal och att du behöver ta ett samtal med hen., Johan spec.läk. Andreen psykiatri och bup, NASP:

19 Prata om det om det svåraste Vi behöver se till att alla kan prata om och ställa frågor (öva!) om suicidrisk och fråga vidare till aktuell 5-gradig nivå med sina ord dvs. nivåerna: 1. Har du tänkt att det vore bättre att du vore död? 2. Har du övervägt att ta ditt liv eller att skada dig själv? 3. Har du funderat över hur du skulle göra för att ta livet av dig/skada dig själv? 4. Har du någon gång varit nära att ta ditt liv eller gjort självmordsförsök? Vilken metod tänkte du använda/använde du? 5. Har du gjort aktiva förberedelser för att ta ditt liv/skada dig? Nej-svar på 1-2 innebär låg risk om personen svarat sant/går att lita på i frågan. Ja-svar leder till att man frågar vidare och att personens suicidrisk behöver följas upp och vid svar ja på fråga 5 behöver akuta åtgärder vidtas. (Modifierad efter WHOs frågeschema), Johan spec.läk. Andreen psykiatri och bup, NASP:

20 Övning 3 Att tala om självmord i par, ta 3 min och ställ frågor på ditt sätt om synen på livet, om självmordstankar och metoder, tidigare försök och planer och aktuella planer till en bänkgranne som spelar mer eller mindre akuta självmordsavsikter, (ev. stöd i WHOs fem frågor på föregående bild) byt roller efter sex minuter återkoppling till varandra eller i gruppen

21 Att klara svåra möten och att ge stöd stöd för det finns i en välkänd forskningsbaserad modell Motivation i Motiverande samtal (MI, Rollnick S. 1995) uppstår i: Samarbete för livet som skapas av: -Acceptans, empati för personen -Välvilja, omsorg om den andres välmående den andre som kunde vara jag -Framkallande, genom kommunikation, av personens egna ställningstaganden för förändring/handling utifrån dess värderingar Kommunikationens innehåll: Samtal om Mål/problem ger Förändrings-prat om den Framtid personen vill se vilket ger Handling/Förändring Processen fram till handling går via: Relationsbyggande/Engagera Fokusera/söka målbild Framkalla förändring/åtagande Beslut/Planera, vad, när, vem, hur, Johan spec.läk. Andreen psykiatri och bup, NASP:

22 Träna/rollspela utifrån Liria Ortiz bok Att motivera till att vilja leva En handbok i motiverande chattsamtal. En effektiv presentation av verktygen gjord för motiverande chattsamtal men generaliserbar till alla möten. T.ex. att man är beredd på "status-quo-prat och motståndsprat och den egna rättningsreflexen Med BÖRS har man en utforskande och samarbetande stil i samtalet och använder verktyg som meny-agenda (saker att ta upp respektive turordningen), öppna frågor, ge information eller att be om lov (att fråga) innan man börjar tala om ämnet. Tre Faser i samtalet: 1. Personen får berätta om sina problem och sin smärta, orsaken till att hen har tankar om att inte leva, skälen till suicidalt beteende 2. Samtalsledaren ber personen om lov att få utforska vilka skäl för att leva som hen har 3. Personen får skapa en handlingsplan som bidrar till att säkra situationen, inklusive att avbryta och förhindra förvärrande eller självskadande beteenden, och som bidrar till att personen handlar och problemlöser utifrån och i riktning mot sina värden i livet

23 Övning 4 Att samtala med personer med suicidalt beteende I par, ha ett djupare rollspelssamtal i 5-7 minuter och byt sedan rollerna en självmordsnära och en hjälpare. Samtala utifrån: A. Man leder samtalet utifrån Tre Faser i samtalet (som stöd tänk på frågorna i bilden om Antonovskys triad): 1. Personen får berätta om sina problem och sin smärta, orsaken till att hen har tankar om att inte leva, skälen till suicidalt beteende 2. Samtalsledaren ber personen om lov att få utforska vilka skäl för att leva som hen har 3. Personen får skapa en handlingsplan som bidrar till att säkra situationen, inklusive att avbryta och förhindra förvärrande eller självskadande beteenden, och som bidrar till att personen handlar och problemlöser utifrån och i riktning mot sina värden i livet B. Med Kommunikationens tumregel som stöd (enl. Motiverande samtal) BÖRS: Bekräftelser + Öppna frågor + Reflektion + Sammanfattningar C. Man ger då emotionellt stöd och bekräftelse (begriplighet), hjälp till problemlösning (hanterbarhet) och bidrar till livslusten (meningsfullhet)

24 Avslut, reflektion och hur att fortsätta förbereda sig/andra Detta bildmaterialet om 25 bilder som mailas kan spridas Reflektioner från övningarna, vad tar ni med er? Hur går ni vidare med att på något sätt öva samtalsmetodik för svåra samtal? Jämför med HLR och L-ABC, dessa fysiska former av livräddning pratar vi om och får lära oss om (men vi övar för litet även på dem! ) Öva några gånger till och stötta andra att öva. För att vara mer förberedd och för att lära sig hitta sina egna ord och sina egna kommunikationer/budskap. Då är kroppen och knoppen förberedd! för sammanhanget och alla goda kunskaper och all klokhet samt välvilja kan komma till uttryck Fundera över en kommunikation från dig som människa till den potentiellt livsfarligt nödlidande som medmänniska om vad du tänker om hens situation

25 Min kommunikation/andemening till någon som inte omedelbart måste säkras och tas med eller mot sin vilja till vård låter ungefär så här: Jättebra att du berättar det här för mig. Det jag vet är att vi människor kan tänka så här när vi har en så stark smärta och så starka känslor och tankar som säger att vi och vårt liv är omöjligt eller att själva livet är omöjligt. Då kan det se ut för oss så att livet utan slut kommer vara smärtsamt outhärdligt och opåverkbart. Det är många fler än vi tror som går i och ur sådana tankar. Om man fastnar i att tänka så här återkommande och även börjar tänka på det på allvar som en lösning av sina problem sin smärta så ökar det problemen och smärtan långsiktigt och gör en mer avskärmad i sig själv och avskuren från att leva sitt liv och att lösa problem och forma livet i den riktning man vill att ha det. Känslorna, tankarna och upplevelsen av omöjlighet blir faktiskt värre av avskärmningen i tankar om att inte kunna eller stå ut med att leva och hade smärtan varit tecken på kroppslig sjukdom så hade vi sökt vård. Har vi kört fast så här och har vi en sådan här smärta behöver vi också söka hjälp och vård för att kunna leva vårt liv till den dag vi ska dö naturligt. Så här tycker vi ju inte att någon ska behöva ha det och då ska vi ju själva inte det heller, eller hur? Problemet är att vi i vårt samhälle inte pratar om att det kan bli så här för oss och att det till och med finns ett tabu kring att tala om det och att det därför dessutom blir en skam kring att känna och tänka så här. Det blir då lätt så att man sluter sig för sig själv och att det ser ut som att vi och situationen är ohjälplig. Men så är det inte, vi behöver då söka hjälp att hitta en väg vidare i livet. Det går, andra har berättat att de har gjort det och att de hittat hjälp som verkligen hjälper. Jag tror att du med hjälp kommer hitta din väg och ett fungerande liv för dig. Jag är mycket orolig för dig och vill vara med dig och hitta vägen och hjälpen.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Samtal kring känsliga frågor

Samtal kring känsliga frågor Samtal kring känsliga frågor Ibland ställs du inför en situation där du behöver samtala med en medarbetare om något besvärligt eller känsligt. Skälen kan vara många - exempelvis: att du inte är nöjd med

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Att hjälpa. istället för att stjälpa. Åsa Kadowaki

Att hjälpa. istället för att stjälpa. Åsa Kadowaki Att hjälpa istället för att stjälpa Åsa Kadowaki Specialist i Psykiatri, leg KBT-psykoterapeut, handledarutbildad Verksam i primärvården i Region Östergötland Läkare med Gränser www.viktigtpariktigt.nu

Läs mer

MI - Motiverande samtal

MI - Motiverande samtal MI - Motiverande samtal eng. Motivational Interviewing, William R. Miller & Stephen Rollnick Ett material av Leg. psykolog Barbro Holm Ivarsson till boken MI Motiverande samtal Praktisk handbok för hälso-

Läs mer

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessen En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessens fem faser Öppna Lyssna Analysera Bedöma Motivation Åtgärd Avsluta Öppningsfasen Genom rösten, god

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Mindfulness i harmoni med den sköna naturen Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Mindfulness i harmoni med den sköna naturen www.webbplats.org/mindfulness 2 Vad är

Läs mer

Tillämpning/färdigheter att hantera mångsökare

Tillämpning/färdigheter att hantera mångsökare Tillämpning/färdigheter att hantera mångsökare Åsa Kadowaki Leg. läkare, specialist i Psykiatri Leg. KBT-psykoterapeut Verksam i primärvården: 2nd opinions, terapier, handledning och föreläsningar FRAMGÅNG

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Självmordsupplysningen suicidprevention på nätet Av Carl von Essen og Marie-Louise Söderberg

Självmordsupplysningen suicidprevention på nätet Av Carl von Essen og Marie-Louise Söderberg 18 suicidologi nr 1/2015 MIND Självmordsupplysningen suicidprevention på nätet Av Carl von Essen og Marie-Louise Söderberg I september 2012 lanserades webbplatsen Självmordsupplysningen av den svenska

Läs mer

Ge upp all tanke på nåd, så kommer den till dig obemärkt.

Ge upp all tanke på nåd, så kommer den till dig obemärkt. Ge upp all tanke på nåd, så kommer den till dig obemärkt. Om försoning som redskap i socialt arbete. (Kapitelrubrik) De som arbetar i frivilligt socialt arbete möter människor som bär på olika trauman

Läs mer

Självkritik. Självacceptans starkaste sambanden med att må bra. Att vara lika vänlig mot sig själv som mot någon annan som är med om svårigheter

Självkritik. Självacceptans starkaste sambanden med att må bra. Att vara lika vänlig mot sig själv som mot någon annan som är med om svårigheter SJÄLVMEDKÄNSLA Självkritik Sånt säger vi inte till någon annan! Samband psykisk ohälsa Självacceptans starkaste sambanden med att må bra Nytt begrepp: självmedkänsla Att vara lika vänlig mot sig själv

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Välkomna. Motiverande samtal MI. Motivational Interviewing MI. Skapat av W.R Miller & S. Rollnick. Convenire

Välkomna. Motiverande samtal MI. Motivational Interviewing MI. Skapat av W.R Miller & S. Rollnick. Convenire Välkomna Motiverande samtal MI Motivational Interviewing MI Skapat av W.R Miller & S. Rollnick Motiverande samtal MI som förhållningssätt och samtalsmetod i Förskolan Ann-Sofie Eriksson Socionom och förskollärare

Läs mer

Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved

Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved Personligt Mästerskap - Träningsjournal. Samtliga åtta program som ingår i Personligt Mästerskap är cirka 20 minuter långa. De innehåller alla samma

Läs mer

IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10.

IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10. 1 av 5 s DBT-Team Till patienter och anhöriga om DBT Dialektisk beteendeterapi Vad är IPS/BPS? IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10. BPS Borderline

Läs mer

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna UngaVuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna UngaVuxna-dagarna 2016 Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna UngaVuxna-dagarna 2016 Bo Blåvarg leg psykolog Verksamhetschef Ersta Vändpunkten Ordförande SEPT 1 Ersta Vändpunkten mottagning för anhöriga till missbrukare/beroende

Läs mer

Rutin vid bältesläggning

Rutin vid bältesläggning Rutin vid bältesläggning Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller en allmän skyldighet att erbjuda en god vård som skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda

Läs mer

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Att formulera SMARTA mål Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Handleder inom - Kriminalvården - Socialtjänsten - Skolan Arbetar inom - Barn- och

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

Kommunikation och bemötande. Empati

Kommunikation och bemötande. Empati Kommunikation och bemötande Det är viktigt att föra en kontinuerlig dialog med den döende patienten för att kunna respektera patientens autonomi och integritet. Känner man till personens föreställningar,

Läs mer

Lösa konflikter som orsakar skada

Lösa konflikter som orsakar skada Lösa konflikter som orsakar skada Definitionen av konflikt är en meningsskiljaktighet eller dispyter i vilken de inblandade parterna upplever att deras behov eller intressen hotas. Det finns öppna konflikter

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01 PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 995-5- PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Namn... Datum... Avsikten med detta formulär är att ge

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Samtal, bemötande och lite till Thomas Gustavsson leg psykolog ACT-Tränare thomas@humanact.se 0707-764276 www.humanact.se

Samtal, bemötande och lite till Thomas Gustavsson leg psykolog ACT-Tränare thomas@humanact.se 0707-764276 www.humanact.se Samtal, bemötande och lite till Thomas Gustavsson leg psykolog ACT-Tränare thomas@humanact.se 0707-764276 www.humanact.se Vem är jag?! Psykolog sedan 15 år, ACT-trainer och författare! Jobbat mycket som

Läs mer

Samtalsstöd för elevhälsan

Samtalsstöd för elevhälsan Samtalsstöd för elevhälsan Elever med psykisk ohälsa och självskadebeteende Carianne Lundvall Karlsson bitr. elevhälsochef Vänersborg Anna Jonsson Regional samordnare förstalinjen och En väg in BUP Skåne

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

S U A S. Självskattningsformulär

S U A S. Självskattningsformulär S U A S Självskattningsformulär Översättning till svenska: Prof Lil Träskman Bendz Bearbetning: Med Dr Anders Niméus Inst för Klinisk Neurovetenskap, Avd Psykiatri Lunds Universitet De 20 frågorna börjar

Läs mer

Motiverande samtal MI

Motiverande samtal MI Motiverande samtal MI Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.barbroivarsson.se www.psykologermottobak.org Ladda ner PP:n här Hemsidor www.fhi.se/mi www.motiverandesamtal.org www.somra.se

Läs mer

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1.

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på

Läs mer

Motiverande samtal - MI

Motiverande samtal - MI Motiverande samtal - MI Motivational Interviewing Konferens Sveriges Vägledarförening 2012 Ingrid Hultén Mimmi Malmer Syfte med seminariet Övergripande introduktion till MI Har MI något att tillföra vägledning?

Läs mer

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna.

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. Hur mår du idag? Namn Ålder Datum Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi vill alltså att du skall försöka gradera hur du mått under de senaste tre

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Tanketräning. Instruktioner

Tanketräning. Instruktioner Tanketräning Det här liknar närmast det som brukar kallas hypnos eller självhypnos. Eftersom de begreppen lätt leder tankarna fel har vi valt att istället kalla det för tanketräning. Det handlar om att

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

Kris och Trauma hos barn och unga

Kris och Trauma hos barn och unga Kris och Trauma hos barn och unga Lovisa Bonerfält lovisa.bonerfalt@orebroll.se Olika typer av kriser Livskriser Sorg Traumatiska kriser Kris och trauma hos barn och unga Hur reagerar barn i kris? Hur

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Sammanställning 3 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 3 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 3 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Personlig sammanfattning av Mentorskursen

Personlig sammanfattning av Mentorskursen Personlig sammanfattning av Mentorskursen Veronica retar sig mest på att jag frågar hur dagen varit varje dag fast hon inte svarar. Det hon uppskattar mest med mig är när jag gör praktiska saker med henne,

Läs mer

Upprättelsen. Vad är ert ärende? frågade plötsligt en tjock man med oklanderligt välkammade polisonger.

Upprättelsen. Vad är ert ärende? frågade plötsligt en tjock man med oklanderligt välkammade polisonger. FÅGELSKRÄMMAN Upprättelsen Paulo hade äntligen blivit insläppt, och nu stod han där mitt i salen. Runt omkring honom satt män, kvinnor och barn och betraktade honom nyfiket. Vad är ert ärende? frågade

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak - Lektion 5 Att acceptera och tillåta oss själva att ha jobbiga känslor och kroppstillstånd utan att behöva tappa kontrollen över beteendet. mariahelander.se mariahelander.se Tänk om det handlar om dina

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Tillitsfull KLARTÄNKT

Tillitsfull KLARTÄNKT Tillitsfull KLARTÄNKT SNABBFOTAD Träna dina entreprenöriella förmågor! Världen vi lever i är komplex och vi står inför många utmaningar. Det kräver utveckling av både privata och offentliga organisationer,

Läs mer

När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron!

När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron! När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron! Om sorg Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller en nära vän är en av livets mest omvälvande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus

Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus Bakgrund I enlighet med skolverket ska varje förskola upprätta en likabehandlingsplan som står för trygghet, respekt och ansvar i förskolan. Planen gäller

Läs mer

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?.

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?. Övning för att koncentrera sig på andningen Att koncentrera sig på andningen erbjuder ett sätt att stänga av tillståndet för automatstyrningen och att återgå och leva i nuet. Eftersom övningen är kort

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Livet är en magisk resa där tiden inte existerar

Livet är en magisk resa där tiden inte existerar Livet är en magisk resa där tiden inte existerar 1 Livet är en magisk resa där tiden inte existerar - för det enda som finns är nuet och i varje nytt nu skapar Du Dig själv på nytt i den mest storslagna

Läs mer

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Omvårdnadsbilagor Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Innehåll Bilaga 1...3 Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning,

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

BEHANDLINGSMÅL OCH PRIORITERINGAR

BEHANDLINGSMÅL OCH PRIORITERINGAR Arbetsblad: Behandlingsmål och prioriteringar B BEHANDLINGSMÅL OCH PRIORITERINGAR Fyll i minst två behandlingsmål som du vill uppnå. Markera även hur viktigt du tycker att varje mål är för dig. Efter behandling

Läs mer

ATT FÖRSONAS MED SITT LIV för lugn i livets slutskede. Agnete Kinman Präst läkare själavårdare bl.a. på Äldreboenden

ATT FÖRSONAS MED SITT LIV för lugn i livets slutskede. Agnete Kinman Präst läkare själavårdare bl.a. på Äldreboenden ATT FÖRSONAS MED SITT LIV för lugn i livets slutskede Agnete Kinman Präst läkare själavårdare bl.a. på Äldreboenden YTTERSTA ENSAMHET Självvald isolering: Ivar ÄNGSLANS SYMPTOM Oro, gnyende Ångest som

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

Finns det "besvärliga människor"?

Finns det besvärliga människor? Finns det "besvärliga människor"? I Thomas Jordan artikel tar han upp olika typer av så kallade besvärlig människor. Du vet den typen som många känner obehag inför, någon man undviker eller som bara irriterar

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Innehåll: 1. Introduktion 2. Vem gör vad i säkerhetsarbetet 3. Att förebygga trakasserier, hot och våld 4. Riskbedömning vid möten 5. Vad ni kan/bör göra

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA Innehållsförteckning 1. Handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar 2. Handlingsplan vid misstanke om sexuella övergrepp där

Läs mer

FAA Anonyma Matmissbrukare Mötesordning för telefonmötesgruppens 30 minuters möten Uppdaterad 2016-05-09

FAA Anonyma Matmissbrukare Mötesordning för telefonmötesgruppens 30 minuters möten Uppdaterad 2016-05-09 INSTRUKTIONER, LÄS INNAN MÖTET: Obs. Inga EGNA ändringar får göras i mötesordningen. Fet stil ska läsas högt. Kursiv stil = instruktion till mötesledaren, ska inte läsas högt. Du som håller i mötet bör

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Diskussionskarusellen

Diskussionskarusellen Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Elevgrupper Fsk Gsk Gy Från 35 minuter Från 6 personer är en brainstormande övning som gör alla deltagare aktiva. Metoden är effektiv, deltagaraktiv

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning med enkla tips när du möter människor med olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. En vägledning med enkla tips när du möter människor med olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide En vägledning med enkla tips när du möter människor med olika funktionsnedsättningar 1 Bemötandeguide En vägledning med enkla tips när du möter möter människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Stresshantering en snabbkurs

Stresshantering en snabbkurs Stresshantering en snabbkurs Som vi var inne på tidigare i så har man inom smärt- och stressforskning på senare år skapat en modell för hur kropp och psyke hänger ihop; psyko-neuro-endokrino-imunnolog

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Äldreomsorg med omsorg.

Äldreomsorg med omsorg. Äldreomsorg med omsorg. Välkommen till Aleris och framtidens äldreomsorg. På Aleris har vi en gemensam syn på äldreomsorg; vi ger våra kunder samma trygghet, respekt och omtanke som vi själva vill ha när

Läs mer

PROBLEMEN MED STRAFF En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder

PROBLEMEN MED STRAFF En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder PROBLEMEN MED STRAFF En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Problemen med straff, korrigeringar och tillrättavisningar Definition av straff Definition av ordet straff: Korrigeringar, tillrättavisningar,

Läs mer

Grunder Medialitet !!!

Grunder Medialitet !!! Grunder Medialitet Välkommen Trevligt att du har valt att ladda ner detta övningshäfte. Innan man börjar att utveckla sin andliga sida, rekommenderar jag att man funderar lite på om du är redo för att

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Bakgrund Syftet med blandade lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap. Samtliga lokala lärande nätverk består

Läs mer

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) Ola Tostrup 2012-04-26 Motiverande samtal (MI) När klienten är tveksam, omotiverad eller ambivalent Metod att hjälpa människor ta beslut om förändring Inom MI kan man se samtalsledaren som en danspartner

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖPPET HUS PÅ ÖPPENVÅRDSHUSET GUSTAV

PROGRAM FÖR ÖPPET HUS PÅ ÖPPENVÅRDSHUSET GUSTAV PROGRAM FÖR ÖPPET HUS PÅ ÖPPENVÅRDSHUSET GUSTAV Upprättad Datum:150917 Förvaltning:Sociala Reursförvaltningen Enhet:Öppenvårdshuset Gustav 08.30 09.30 CAFEDELEN INLEDNING PANEL GRUNDLÄGGANDE TEORIER 09.30

Läs mer

ATT LEDA SAMTAL FÖR UTVECKLING

ATT LEDA SAMTAL FÖR UTVECKLING ATT LEDA SAMTAL FÖR UTVECKLING Ledarskap i samtal Relationsinriktat Strukturerat Inramande Modellskapande Utvecklande Stöd Utmaning Salutogent Kommunikativt SAMTALSLEDARENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT - Ta ansvar

Läs mer

Att fånga bedömningar i flykten

Att fånga bedömningar i flykten Att fånga bedömningar i flykten ATT BJUDA IN ELEVER TILL MATEMATIK (ELLER INTE) LISA BJÖRKLUND BOISTRUP Föreläsningens struktur Tidigare forskning om kommunikation ur ett bedömningsperspektiv Kommunfinansierad

Läs mer

FAA Anonyma Matmissbrukare Mötesordning för telefonmötesgruppens Ordinarie möten

FAA Anonyma Matmissbrukare Mötesordning för telefonmötesgruppens Ordinarie möten FAA Anonyma Matmissbrukare Mötesordning för telefonmötesgruppens Ordinarie möten INSTRUKTIONER, LÄS INNAN MÖTET: Obs. Inga EGNA ändringar får göras i mötesordningen. Fet stil ska läsas högt. Kursiv stil

Läs mer

TIPSLISTAN om trans på lajv

TIPSLISTAN om trans på lajv TIPSLISTAN om trans på lajv På Prolog 2015 samlades 17 stycken lajvare med transerfarenheter på utvecklingsforumet Att lajva utanför könsnormerna. Där skapade vi bland annat den här listan med grundläggande

Läs mer

Motivation för bättre hälsa

Motivation för bättre hälsa Motivation för bättre hälsa Felix qui potuit rerum cognoscere causas Lycklig den som inser sakers orsaker" Under min nu tjugoåriga tid som naturterapeut, har det funnits stunder då jag undrat särskilt

Läs mer

Karlsängskolan - Filminstitutet

Karlsängskolan - Filminstitutet Projektrapport Karlsängskolan - Filminstitutet 1. Om Skolan Karlsängskolan är en högstadieskola i Nora kommun som ligger 3,5 mil norr om Örebro och i Örebro län men tillhör landskapet Västmanland. Skolan

Läs mer

Grundprinciper för skonsamma förflyttningar

Grundprinciper för skonsamma förflyttningar Grundprinciper för skonsamma förflyttningar Innehåll Kursöversikt... 2 Inledning... 6 Syfte och mål... 7 Belastningsskador... 8 Hur väl rustad är du för ditt jobb?... 10 Kroppshantering... 11 Kroppens

Läs mer

inspiration reflektion diskussion

inspiration reflektion diskussion inspiration reflektion diskussion Tema möten bemötande Material från Sjukhusbiblioteken med Patientforum på SUS Litteratur och film stöd i bemötandefrågor Sjukhusbiblioteken med Patientforum har med utgångspunkt

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Samtalsterapi Coachning

Samtalsterapi Coachning Samtalsterapi Coachning Hjälpande Samtal bygger inte på samtalsmetodik från terapier, utan från va nliga naturliga samtal och utifrån systematisk problemlösning, medverkan genom att skapa positiv motivation.

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest.

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest. Ångest och Panikångest Alla upplever ibland ångest i olika situationer. Det beror på att själva känslan av ångest har som uppgift att tala om att nu är något fel, på tok, till och med farligt. Och då måste

Läs mer