The Business Model Canvas. CRED Crowd Business Modelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Business Model Canvas. CRED Crowd Business Modelling"

Transkript

1 1. CRED Crowd Business Modelling

2 2. Hej och välkommen till CRED Crowd Business Modelling Innovation är ett resultat av relationer och det är när folk möts som nya idéer uppstår. För att ta en idé till ny affär behöver vi såväl kreativitet som struktur. Detta har CRED tagit fasta på och med utgångspunkt i Alexander Osterwalders Business Model Generation utvecklat en process som är anpassad för dig som driver ett bolag inom kreativa näringar. Processen består av 9 steg där vi lyfter ut varje ruta ur Canvas-modellen och tar dig genom modellen på ett enkelt och intressant sätt. Action och skalbarhet är ledorden genom hela processen. Vårt mål är att du skapar en genomarbetad innovativ affärsmodell och att du kontinuerligt arbetar med verktyget och din affärsmodell. Du kan använda verktyget på egen hand men bäst gör det sig i mötet med andra. Hur gör du? På första uppslaget ser du Alexander Osterwalders ursprungscanvas: Business Model Generation. Som innehållsförteckning har vi lyft ut de olika rubrikerna med en färg och en illustration för att du ska se var i processen du är. Ett uppslag för varje ruta och steg. På varje uppslag ska du titta på nuläget, besvara frågorna och genererar idéer på post-itlappar som du sätter i den stora vita ytan. Efter nuläget tar du ett stort mentalt skutt in i framtiden, skruvar på skalbarheten i din affärsmodell och generar idéer som matchar rubriken i respektive vit ruta. Inom varje ruta ser du minst ett exempel. När du är klar med din idégenerering lyfter du fram minst tre konkreta utvecklingsidéer som tar din affärsmodell framåt utifrån det tema du arbetar med. Som avslutning på varje uppslag tittar du på ditt nuläge och ditt önskade läge. Prioritera och utvärdera de idéer som tar din affärsmodell till nästa steg. Dessa idéer kan du sedan flytta med dig in i de tomma canvasmodellerna på slutet för att få en överblick på din totala affärsmodell. Har du kört fast behöver du mer inspiration kring sälj, marknadsföring och modellering? Sist i verktyget har vi tagit fram tre aktiva boostar för sälj, marknadsföring och varumärke. Du hittar även 4 ordlistor där du kan kombinera nytt och förbättra ditt erbjudande. Nu är det dags att kavla upp ärmarna. Testa, gör och kör! Lycka till! CRED Crowd Business Modelling är framtagen av Alexandersoninstitutet genom CRED Creative Destination Halland, en mobil inkubator med fokus på kreativa näringar. - inkubator med fokus på kreativa näringar - efterfrågad utveckling Finansiärer och samarbetspartners: Tillväxtverket, Region Halland, Europeiska Unionen/ Interreg IV A genom Alexandersoninstitutets satsning på efterfrågad utveckling.

3 How do we raise awareness about our company s products and services? How do we help customers evaluate our organization s Value Proposition? How do we allow customers to purchase specific products and services? How do we deliver a Value Proposition to customers? How do we provide post-purchase customer support? 3. Mina viktigaste aktiviteter sid Mitt ERBjuDanDE sid 6-7 Mina kundrelationer sid Designed for: Designed by: On: Iteration: Day Month Year No. Mina viktigaste samarbeten sid Key Partners Who are our Key Partners? Who are our key suppliers? Which Key Resources are we acquiring from partners? Which Key Activities do partners perform? motivations for partnerships: Optimization and economy Reduction of risk and uncertainty Acquisition of particular resources and activities Key Activities What Key Activities do our Value Propositions require? Our Distribution Channels? Customer Relationships? Revenue streams? categories Production Problem Solving Platform/Network Value Propositions What value do we deliver to the customer? Which one of our customer s problems are we helping to solve? What bundles of products and services are we offering to each Customer Segment? Which customer needs are we satisfying? characteristics Newness Performance Customization Getting the Job Done Design Brand/Status Price Cost Reduction Risk Reduction Accessibility Convenience/Usability Customer Relationships What type of relationship does each of our Customer Segments expect us to establish and maintain with them? Which ones have we established? How are they integrated with the rest of our business model? How costly are they? examples Personal assistance Dedicated Personal Assistance Self-Service Automated Services Communities Co-creation Customer Segments For whom are we creating value? Who are our most important customers? Mass Market Niche Market Segmented Diversified Multi-sided Platform Mina kunder sid 4-5 Key Resources Channels Mina viktigaste REsuRsER sid Cost Structure What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive? is your business more: Cost Driven (leanest cost structure, low price value proposition, maximum automation, extensive outsourcing) Value Driven ( focused on value creation, premium value proposition) sample characteristics: Fixed Costs (salaries, rents, utilities) Variable costs Economies of scale Economies of scope What Key Resources do our Value Propositions require? Our Distribution Channels? Customer Relationships? Revenue Streams? types of resources Physical Intellectual (brand patents, copyrights, data) Human Financial Revenue Streams For what value are our customers really willing to pay? For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues? types: Asset sale Usage fee Subscription Fees Lending/Renting/Leasing Licensing Brokerage fees Advertising fixed pricing List Price Product feature dependent Customer segment dependent Volume dependent Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now? How are our Channels integrated? Which ones work best? Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines? channel phases: 1. Awareness 2. Evaluation 3. Purchase 4. Delivery 5. After sales dynamic pricing Negotiation( bargaining) Yield Management Real-time-Market Mina kanaler sid 8-9 Mina kostnader sid This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Mina intäktskällor sid 12-13

4 4. mina kunder nuläge Den viktigaste kunden är Jag skapar värde för Detta är jobbet jag ska göra Detta vet jag om kundens önskan = min kundinsikt

5 5. Hur skulle det se ut om du valde att rikta dig till Massmarknad Nischmarknad Diversifierad marknad Multimarknader Massmarknad exempelvis bilder till IKEAs tavelsortiment Nischmarknad exempelvis The Wedding Singer som specialiserat sig på underhållning till bröllop Diversifierad marknad, två eller flera olika kundgrupper med helt olika behov och problem, exempelvis amazon.com som genom sitt redan befintliga stora moln plötsligt kunde leverera data-utrymme till helt nya kunder Multimarknader exempelvis bloggaren som behöver många följare för att attrahera annonsörer och därigenom skapa finansiering mina tre kombinationer av marknader Utvärdera och prioritera

6 6. Mitt erbjudande Kärnan i min affär nuläge Detta problem löser jag Dessa behov tillfredsställer jag Det här värdet levererar jag Kvantitativt VS Kvalitativt

7 7. Hur skulle det se ut om kärnan i ditt erbjudande vore att Leverera en nyhet till marknaden Höja kundens status/ varumärke Sälja till ett lågt pris Förenkla något som redan görs Leverera en nyhet till marknaden: exempelvis motion control spel typ Wii Höja kundens status/varumärke: exempelvis Guldknappenvinnaren Hunkydory Sälja till ett lågt pris: exempelvis Spotifys Premium-erbjudande Förenkla något som redan görs: exempelvis låta företag prenumerera på konst för utsmyckning av sina lokaler mina tre kombinationer av erbjudanden Utvärdera och prioritera

8 8. mina kanaler säljkår, egna butiker, web, återförsäljare Så når jag mina kunder Dessa kanaler fungerar bäst Dessa kanaler är mest kostnadseffektiva nuläge ps: Här börjar säljprocessen!!!

9 9. Vilka kanaler använder du när det gäller att Öka din kunds medvetenhet? Din kund ska förstå? Underlätta din kunds köp? Låta din kund ta del av? Följa upp din kund? Öka din kunds medvetenhet om ditt företag och dina tjänster Din kund ska förstå och utnyttja ditt erbjudande Underlätta din kunds köp Låta din kund ta del av dina tjänster optimalt, vid rätt tid och på rätt plats Följa upp din kunds köp med support, service och ytterligare köp mina tre kombinationer av kanaler Utvärdera och prioritera

10 10. Mina Kundrelationer Så skaffar jag nya kunder Detta är min kostnad per nyskaffad kund Så här behåller jag dem Mina kunder förväntar sig det här av mitt företag nuläge

11 11. Hur skulle dina kundrelationer se ut om du valde att ha personliga relationer Självbetjäning communities co-creation Att ha en personlig relation exempel via egen ramateljé Att förse kunden med nödvändiga resurser för att själv hitta rätt tjänst och att köpa densamma i exempelvis en webbutik Att skapa förutsättningar för kunderna att tipsa och hjälpa varandra till lyckade resultat kring dina tjänster genom s.k. communities. Exempelvis My String hos String. Att använda dig av dina kunder för att förbättra dina tjänster, s.k. co-creation exempelvis Youtube mina tre kombinationer av möjliga relationer Utvärdera och prioritera

12 12. Mina intäktskällor Tillgång / Efterfrågan nuläge Så här mycket betalar min kund idag Detta betalar kunden för Så sker betalningen

13 13. Hur skulle dina intäkter se ut om de genererades av Styckeförsäljning Abonnemang Kommission Reklam/Annonsering Styckeförsäljning exempelvis böcker Abonnemang exempelvis teaterstolar, månadsvis eller årsvis Kommission exempelvis smycken i annans butik Reklam/Annonsering exempelvis gratis appar Mina tre kombinationer av intäktskällor Utvärdera och prioritera

14 14. Mina viktigaste resurser Hur nyttjar du din kunddatabas? nuläge Mitt erbjudande kräver Mina kanaler kräver Mina kundrelationer kräver Mina intäktskällor kräver

15 15. Vilka resurser skulle bidra till utveckling av ditt företag Fysiska resurser Intellektuella resurser Humankapital Finansiella Fysiska resurser exempelvis byggnader, maskiner Intellektuella resurser exempelvis varumärke, avtal, designskydd Humankapital exempelvis säljare, ekonom, designer Finansiella exempelvis garantier, lån, investor mina tre mest värdefulla resurser Utvärdera och prioritera

16 16. Mina viktigaste aktiviteter Här handlar det om att göra!! 1+2=MASSOR! nuläge Mitt erbjudande kräver Mina kundrelationer kräver Mina kanaler kräver Mina intäktskällor kräver 1+2= massor!

17 17. Vilka aktiviteter skulle bidra till utvecklingen av ditt företag Produktion Marknad och försäljning Leverera och ta betalt Uppföljning Hur utvecklar du din vara eller tjänst? Hur gör du din kund medveten om dig och hur når du dem? Hur får din kund del av ditt erbjudande och hur tar du betalt? Hur vet du om din kund är nöjd? Dessa av mina tre viktigaste aktiviteter ska jag vidareutveckla Utvärdera och prioritera

18 18. Mina viktigaste samarbeten Behöver du göra allt själv? nuläge Mina samarbetspartners Mina huvudleverantörer Dessa externa parter levererar avgörande delar i mitt erbjudande

19 19. Hur skulle det påverka ditt företag om du ingick nya samarbetsformer såsom strategiska partnerskap Nyckelsamarbeten Joint ventures Coopetition strategiska partnerskap mellan konkurrenter exempelvis nätverksföretagande Nyckelsamarbeten med ickekonkurrerande företag Joint ventures, nya gemensamma bolag Vilka tre nya samarbeten ska du utveckla? Utvärdera och prioritera

20 20. Mina kostnader Kostnadsdrivet + värdedrivet företag = sant Här uppstår mina kostnader Dessa kostnader påverkar mitt företag mest nuläge

21 21. Hur skulle det påverka ekonomin i ditt företag om du såg över dina Fasta kostnader Rörliga kostnader Skalfördelar samproduktionsfördelar Fasta kostnader exempelvis lokalkostnad Rörliga kostnader exempelvis telefoni Skalfördelar exempelvis genom större inköp själv eller ihop med andra Volymfördelar exempelvis utökande av affärsområden Vilka tre kostnader ska jag förändra? Utvärdera och prioritera

22 22. säljboost Vad säljer du? Varför köper Dina kunder? 30 sekunders-pitchen: Min plusmeny: 100% av alla köp görs på känsla. Berör du? Människor köper av människor... Hur kan du få dem att köpa mer? Säljer du en vara eller tjänst? Eller kanske bara ett möte?

23 23. Mina personliga säljmål Utvärdering min Omsättning totalt: Var mina mål relevanta? per dag: per vecka: per månad: per år: Vilka tre saker gjorde jag riktigt bra? Vilka tre saker kan göras bättre? Total säljtid? Ärligt nu... min Omsättning befintliga kunder: Jag vill utveckla: När: Utfall: min Omsättning nya kunder: TIDSSÄTT!!

24 24. varumärkesboost Vad är SYFTET med ditt varumärke? Vilken är din övertygelse? Hur ser KULTUREN ut kring ditt varumärke? Vilka fanbärare har ditt varumärke? Vad vill du stå för? Vad är kännetecknande för dem? Ett patent gäller bara i 20 år - ditt varumärke byggs för alltid! Erbjud människor något att tro på - inte att köpa! Hur beter de sig?

25 25. Är du KONSEKVENT kring ditt varumärke? Det handlar inte alltid om vad du KAN göra, utan vad du BÖR göra: Hur ser ditt varumärkes BERÄTTELSE ut? Berättar du om äventyr, lycka, det onda eller det goda? Vad är rätt sak att fokusera på i din bransch? Eller allt på en gång? Vad kan du göra riktigt bra, över tid? Alla bra sagor består av motpoler - vilka är dina? Vad bör du LÅTA BLI att göra?

26 26. marknadsföringsboost Hur ska min marknadsföring få kunderna att gilla mitt företag, bygga varumärke och locka kunderna att känna: Hur syns jag/mitt företag i Print: köpa mitt erbjudande och locka kunderna att agera: Det digitala ekosystemet: Minglet:

27 27. Jagramsan Jag heter xxx och jobbar med yyy Skriv ned en ramsa om dig själv som du kan lära dig som ett rinnande vatten. Den ska vara kort och koncis så att den enkelt ska sitta i din ryggmärg: Ramsan använder du varje gång du ska presentera dig för någon. Då behöver du inte tänka efter vad du ska säga eller hur du ska presentera dig varje gång.

28 har du kört fast? vem vad hur varför Entreprenörer Livsnjutare Surfare Musiker Pendlare Turister Handikappade Barn Båtägare Golfare Nykära Storstadsbor Adel Popsnöre Invandrare Surfbräda Underhållning Utbildningar Karriärplanering Kostrådgivning Skidor Resor Kaffe Matlagning Barnpassning Trädgårdsarbete Skor Klocka Internet Telefon Sociala medier Blocket Prova på Hemförsäljning Postorder Torghandel Butiker Gratis Konsulter nätverk/partners SMS/Mobil Presentkort/Gåva Kampanjer Utställningar/Mässor Dörrknackning Affärer Inspiration Självförtroende/Självkänsla Kompetens Tid Förändring Avlastning Spänning Upplevelser/Aktiviteter Lyx/Njutning Kärlek Flexibilitet Design Lönsamhet Utveckling 28.

29 talister 16. Bok 16. Telefonförsäljning 16. Kontakter 17. Politiker 17. Leksak 17. Återförsäljare 17. Frihet 18. Husägare 18. Event 18. Frilansare 18. Utmaning 19. Motionärer 19. Upplevelser 19. Befintliga kunder 19. Energi 20. Singlar 20. Spa/Avslappning 20. E-post 20. Trygghet/Säkerhet 21. Early adapters 21. Städning 21. Webshop 21. Glädje 22. Nyinflyttade 22. Reparationer 22. Homeparty 22. Kvalitet 23. Småbarnsföräldrar 23. Möbler 23. Grossist 23. Utrymme 24. Miljömedvetna 24. Kläder 24. Agent 24. Image/Tillhörighet åringar DINKS (*) 25. Appar 25. Franchise 25. Miljövänligt talister 26. Vin 26. Demonstratör 26. Hälsofrämjande 27. Bönder 27. Cup-cake 27. Förbrukningsförsäljning Öka livskvalitet 28. Bloggare 28. Vintage 28. Support 28. Förenkla 29. Hantverkare 29. Pantbank 29. Serviceavtal 29. Skapa ordning 30. Husdjursägare 30. Närproducerat 30. Provisionsförsäljning 30. Underlätta (*) Dubble Income no kids Kombinera nytt och förbättra ditt erbjudande

30 30. mod

31 31. mina viktigaste samarbeten mina viktigaste aktiviteter mitt erbjudande Mina Kundrelationer mina kunder mina viktigaste mina kanaler mina kostnader mina intäktskällor Referens: Modellen bygger på Alexander Osterwalders Business Model Generation

32 32. nytänkande

33 33. mina viktigaste samarbeten mina viktigaste aktiviteter mitt erbjudande Mina Kundrelationer mina kunder mina viktigaste mina kanaler mina kostnader mina intäktskällor Referens: Modellen bygger på Alexander Osterwalders Business Model Generation

34 34. inspiriation

35 35. mina viktigaste samarbeten mina viktigaste aktiviteter mitt erbjudande Mina Kundrelationer mina kunder mina viktigaste mina kanaler mina kostnader mina intäktskällor Referens: Modellen bygger på Alexander Osterwalders Business Model Generation

36 36. framåtanda

37 37. mina viktigaste samarbeten mina viktigaste aktiviteter mitt erbjudande Mina Kundrelationer mina kunder mina viktigaste mina kanaler mina kostnader mina intäktskällor Referens: Modellen bygger på Alexander Osterwalders Business Model Generation

38 38. kunskap

39 39. mina viktigaste samarbeten mina viktigaste aktiviteter mitt erbjudande Mina Kundrelationer mina kunder mina viktigaste mina kanaler mina kostnader mina intäktskällor Referens: Modellen bygger på Alexander Osterwalders Business Model Generation

40 40. En affärsmodell utan action är bara ett papper. action utan affärsmodell är bara tidsfördriv. Men en affärsmodell med action kan förändra ditt företag Anna Linton, Jannike Åhlgren, Kajsa Jeppson Varberg 2012

Entrepenörsskap och innovation Affärsplan

Entrepenörsskap och innovation Affärsplan Entrepenörsskap och innovation Affärsplan Prof. Per Runeson Från föreläsning 1b: Källor för kapitalet? 1. 1. Kund 2. Börsen Produktutveckling 2. Finansiering av uppstartsbolag Affärsplan Produkt-utveckling

Läs mer

Utbildning i. cirkulär ekonomi

Utbildning i. cirkulär ekonomi Utbildning i cirkulär ekonomi Textilimportörerna, Kristianstad, Göteborg, 20 september 30 september 2016 2015 Tobias Jansson SKRIBENT / KOMMUNIKATÖR Circular Economy.se tobias@circulareconomy.se Vinnova

Läs mer

Företagande: entreprenörskap & miljö vt 2015

Företagande: entreprenörskap & miljö vt 2015 Företagande: entreprenörskap & miljö vt 2015 Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Sten K Johnsons Center för Entreprenörskap Lunds universitet Tisdag 10 mars Några intryck från inlämningar 4 och

Läs mer

Utbildning i. cirkulär ekonomi

Utbildning i. cirkulär ekonomi Utbildning i cirkulär ekonomi Textilimportörerna, Kristianstad, Göteborg, 20 september 30 september 2016 2015 Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser,

Läs mer

Företagande:+ entreprenörskap+&+miljö+ + vt+2015

Företagande:+ entreprenörskap+&+miljö+ + vt+2015 Företagande:+ entreprenörskap+&+miljö+ + vt+2015 Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Sten K Johnsons Center för Entreprenörskap Lunds universitet Exempel på affärsplanens format och innehåll 1.

Läs mer

GEMA40. Entreprenörskap & affärsutveckling. Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Sten K Johnsons Center för Entreprenörskap Lunds universitet

GEMA40. Entreprenörskap & affärsutveckling. Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Sten K Johnsons Center för Entreprenörskap Lunds universitet GEMA40 Entreprenörskap & affärsutveckling 2014 Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Sten K Johnsons Center för Entreprenörskap Lunds universitet Tisdag 25 mars Datum mm Kort återkoppling Lansering,

Läs mer

Företagande: entreprenörskap & miljö vt 2015

Företagande: entreprenörskap & miljö vt 2015 Företagande: entreprenörskap & miljö vt 2015 Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Sten K Johnsons Center för Entreprenörskap Lunds universitet Tisdag 10 feb Resursanskaffning och användning Defini'on

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

NÄR Vi startar den 22 oktober klockan 09.00 med mingel och frukost och avslutar klockan 17.00 den 23 oktober.

NÄR Vi startar den 22 oktober klockan 09.00 med mingel och frukost och avslutar klockan 17.00 den 23 oktober. För att samla alla er som vill lära er av våra metoder bjuder vi in till en utbildning i Varberg 22 23 oktober under namnet doit Vi kavlar upp ärmarna, testar och gör du kommer att få med dig konkreta

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas med rätt affärsmodell kan du ändra en hel bransch 16 mars 2016 Du behöver 10 miljoner kronor för att växa ditt företag. Du träffar en finansiär som kan ge dig de pengar som bolaget

Läs mer

GEMA40. Entreprenörskap & affärsutveckling. Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Sten K Johnsons Center för Entreprenörskap Lunds universitet

GEMA40. Entreprenörskap & affärsutveckling. Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Sten K Johnsons Center för Entreprenörskap Lunds universitet GEMA40 Entreprenörskap & affärsutveckling 2014 Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se Sten K Johnsons Center för Entreprenörskap Lunds universitet Tisdag 4 mars Kort återkoppling Resursanskaffning

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

The Optimisation Wheel

The Optimisation Wheel The Optimisation Wheel These are the people I meet every day 2 4 This shit is hot! CRO 5 3 fällor du kan gå i Don t copy your competitors. They don t know what there re doing either Peep Laja - ConversionXL

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB SICS Introducing Internet of Things in Business Christer Norström, CEO SICS In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB A NOT CONNECTED PRODUCT TO A CONNECTED PRODUCT IOT introduction Examples What

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens största taxiföretag. Äger inga fordon. Facebook Världens

Läs mer

App analytics TDP028

App analytics TDP028 App analytics TDP028 2 Fokus på det entreprenöriella Hur appen kan spridas, t.ex. via sociala nätverk Analys för att ha koll på hur appen används Möjlighet till inkrementell design Förbättra på basis av

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Krister Mellström VD, EO Grafiska 8 år i branschen Cykelnörd sedan 4 år

Krister Mellström VD, EO Grafiska 8 år i branschen Cykelnörd sedan 4 år Krister Mellström VD, EO Grafiska 8 år i branschen Cykelnörd sedan 4 år Styrdokument EO Ägardirektiv Strategi Affärsplan Målstyrning Affärsplan Affärsplan var på 13 sidor Marknadsplan var på 11 sidor Erfarenhet

Läs mer

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH TS CASESKOLA B Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH 2016 Ett styrdokument. Är en naturlig del av caset. Bör vara utförlig och strukturerad (se Asplund 2011). Undervisningssyfte, målgrupp, nivå, typ av kurs

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon

AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon AFFÄRSUTVECKLING i den digitala tornadon Business Innovation Boost Stockholm den 26 februari 2016 Robert Elm 2011 IRM AB All rights reserved Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. 2 februari 2016

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. 2 februari 2016 Affärsidé, kundnytta och affärsmodell 2 februari 2016 Varför är du här idag? När behövs en affärsidé? Affärsidé. Jo, jag ska producera och sälja billiga ekologiska barnkläder till svenska barnfamiljer

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. 8 september 2015

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. 8 september 2015 Affärsidé, kundnytta och affärsmodell 8 september 2015 Varför är du här idag? Vad är en affärsidé? Jo, jag ska producera och sälja billiga ekologiska barnkläder till svenska barnfamiljer som är miljömedvetna.

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 ServiceNow Stefan Schöllin Fujitsu Stefan Berg ServiceNow Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU ServiceNow Vi förändrar sättet människor arbetar på 1 Copyright 2016

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

TDDD77 Entreprenörskap. Affärsmodeller & Finansiering 3 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se

TDDD77 Entreprenörskap. Affärsmodeller & Finansiering 3 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se TDDD77 Entreprenörskap Affärsmodeller & Finansiering 3 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Dagens föreläsning Affärsmodeller Finansiering Referens verktyg Template: hbp://www.businessmodelgeneragon.com/downloads/

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 - en omvärldsspaning Välkommen! Det börjar snart Bengt Wahlström Företag & Framtid AB TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 och omvärlden och omvärlden och omvärlden och omvärlden och

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

IFRS Symposium IFRS 15 Revenue from contracts with customers

IFRS Symposium IFRS 15 Revenue from contracts with customers www.pwc.com IFRS Symposium 2017 IFRS 15 Revenue from contracts with customers Ulrika Anjou Status, hur blev det och hur tar vi det i mål? Agenda 1. Tidsplanen krymper- hur ligger vi till? 2. Informationsgivning

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. 5 februari 2015

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. 5 februari 2015 Affärsidé, kundnytta och affärsmodell 5 februari 2015 Varför är du här idag? Vad är en affärsidé? Jo, jag ska producera och sälja billiga ekologiska barnkläder till svenska barnfamiljer som är miljömedvetna.

Läs mer

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11 Om Apple & iphone Pelle Snickars, KB söndag 6 november 11 > 98 miljoner träffar... the only problem with microsoft is that they don t have any taste... söndag 6 november 11 det öppna & det slutna

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Digitalisering Trondheim kommun

Digitalisering Trondheim kommun Digitalisering Trondheim kommun Fujitsu World Tour 2017 0 Copyright 2017 FUJITSU Digitalisering i Trondheim kommun Fujitsu ServiceNow practice Om Trondheim Digitalt förstahandsvalg Digitaliserings lösning

Läs mer

Certifierad Affärsarkitekt. Frukostmöte den 15 januari 2014 Linus Malmberg

Certifierad Affärsarkitekt. Frukostmöte den 15 januari 2014 Linus Malmberg Certifierad Affärsarkitekt Frukostmöte den 15 januari 2014 Linus Malmberg NEST: Köpta av Google för 3,2 mdr USD 2 Affärsmodellen förverkligar en idé Cordials ramverk för affärsarkitektur Affärsstrategi

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Behöver Sverige en ny insolvenslag? Bo Becker

Behöver Sverige en ny insolvenslag? Bo Becker Behöver Sverige en ny Bo Becker 1 Insolvens Insolvens: ett företag kan inte betala sina skulder Ett företag har tillgångar värda V och skulder D Insolvens om V < D Företaget kan likvideras eller rekonstrueras

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS IPSOS REPUTATION COUNCIL 141 seniora chefer inom kommunikation i 22 länder Ipsos Reputation Council nionde omgången Reputation Council

Läs mer

Alternativa vägar till kapital/bootstrapping

Alternativa vägar till kapital/bootstrapping Alternativa vägar till kapital/bootstrapping Venture Cup tisdag 4 mars kl 1800 Coompanion Affärsutvecklare Jan Svensson Inspiration utav Joakim Winborg, forskare, Halmstad Högskola Ref ISBN, 91-7150-902-x

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. Venture Cup 18 september 2014

Affärsidé, kundnytta och affärsmodell. Venture Cup 18 september 2014 Affärsidé, kundnytta och affärsmodell Venture Cup 18 september 2014 Hur många har en egen affärsidé? Hur många skulle vilja ha en egen affärsidé? Hur många vill förverkliga sin affärsidé? Hur många vet

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Patent Pending THE NEXT GENERATION

Patent Pending THE NEXT GENERATION Patent Pending THE NEXT GENERATION VÅR SENASTE INNOVATION GER DIG ETT ÄNNU BÄTTRE DÄCK Vi hade redan marknadens bästa produkt, men vi nöjde oss inte där, nu är den ännu bättre! Efter 2 års utveckling har

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Idéutveckling 29 januari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Idéutveckling 29 januari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Idéutveckling 29 januari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Var får vi ideer ifrån?! Vad vi kan! Vad vi ser! Hur vi lever!.! Vad som händer

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer