The Business Model Canvas. CRED Crowd Business Modelling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Business Model Canvas. CRED Crowd Business Modelling"

Transkript

1 1. CRED Crowd Business Modelling

2 2. Hej och välkommen till CRED Crowd Business Modelling Innovation är ett resultat av relationer och det är när folk möts som nya idéer uppstår. För att ta en idé till ny affär behöver vi såväl kreativitet som struktur. Detta har CRED tagit fasta på och med utgångspunkt i Alexander Osterwalders Business Model Generation utvecklat en process som är anpassad för dig som driver ett bolag inom kreativa näringar. Processen består av 9 steg där vi lyfter ut varje ruta ur Canvas-modellen och tar dig genom modellen på ett enkelt och intressant sätt. Action och skalbarhet är ledorden genom hela processen. Vårt mål är att du skapar en genomarbetad innovativ affärsmodell och att du kontinuerligt arbetar med verktyget och din affärsmodell. Du kan använda verktyget på egen hand men bäst gör det sig i mötet med andra. Hur gör du? På första uppslaget ser du Alexander Osterwalders ursprungscanvas: Business Model Generation. Som innehållsförteckning har vi lyft ut de olika rubrikerna med en färg och en illustration för att du ska se var i processen du är. Ett uppslag för varje ruta och steg. På varje uppslag ska du titta på nuläget, besvara frågorna och genererar idéer på post-itlappar som du sätter i den stora vita ytan. Efter nuläget tar du ett stort mentalt skutt in i framtiden, skruvar på skalbarheten i din affärsmodell och generar idéer som matchar rubriken i respektive vit ruta. Inom varje ruta ser du minst ett exempel. När du är klar med din idégenerering lyfter du fram minst tre konkreta utvecklingsidéer som tar din affärsmodell framåt utifrån det tema du arbetar med. Som avslutning på varje uppslag tittar du på ditt nuläge och ditt önskade läge. Prioritera och utvärdera de idéer som tar din affärsmodell till nästa steg. Dessa idéer kan du sedan flytta med dig in i de tomma canvasmodellerna på slutet för att få en överblick på din totala affärsmodell. Har du kört fast behöver du mer inspiration kring sälj, marknadsföring och modellering? Sist i verktyget har vi tagit fram tre aktiva boostar för sälj, marknadsföring och varumärke. Du hittar även 4 ordlistor där du kan kombinera nytt och förbättra ditt erbjudande. Nu är det dags att kavla upp ärmarna. Testa, gör och kör! Lycka till! CRED Crowd Business Modelling är framtagen av Alexandersoninstitutet genom CRED Creative Destination Halland, en mobil inkubator med fokus på kreativa näringar. - inkubator med fokus på kreativa näringar - efterfrågad utveckling Finansiärer och samarbetspartners: Tillväxtverket, Region Halland, Europeiska Unionen/ Interreg IV A genom Alexandersoninstitutets satsning på efterfrågad utveckling.

3 How do we raise awareness about our company s products and services? How do we help customers evaluate our organization s Value Proposition? How do we allow customers to purchase specific products and services? How do we deliver a Value Proposition to customers? How do we provide post-purchase customer support? 3. Mina viktigaste aktiviteter sid Mitt ERBjuDanDE sid 6-7 Mina kundrelationer sid Designed for: Designed by: On: Iteration: Day Month Year No. Mina viktigaste samarbeten sid Key Partners Who are our Key Partners? Who are our key suppliers? Which Key Resources are we acquiring from partners? Which Key Activities do partners perform? motivations for partnerships: Optimization and economy Reduction of risk and uncertainty Acquisition of particular resources and activities Key Activities What Key Activities do our Value Propositions require? Our Distribution Channels? Customer Relationships? Revenue streams? categories Production Problem Solving Platform/Network Value Propositions What value do we deliver to the customer? Which one of our customer s problems are we helping to solve? What bundles of products and services are we offering to each Customer Segment? Which customer needs are we satisfying? characteristics Newness Performance Customization Getting the Job Done Design Brand/Status Price Cost Reduction Risk Reduction Accessibility Convenience/Usability Customer Relationships What type of relationship does each of our Customer Segments expect us to establish and maintain with them? Which ones have we established? How are they integrated with the rest of our business model? How costly are they? examples Personal assistance Dedicated Personal Assistance Self-Service Automated Services Communities Co-creation Customer Segments For whom are we creating value? Who are our most important customers? Mass Market Niche Market Segmented Diversified Multi-sided Platform Mina kunder sid 4-5 Key Resources Channels Mina viktigaste REsuRsER sid Cost Structure What are the most important costs inherent in our business model? Which Key Resources are most expensive? Which Key Activities are most expensive? is your business more: Cost Driven (leanest cost structure, low price value proposition, maximum automation, extensive outsourcing) Value Driven ( focused on value creation, premium value proposition) sample characteristics: Fixed Costs (salaries, rents, utilities) Variable costs Economies of scale Economies of scope What Key Resources do our Value Propositions require? Our Distribution Channels? Customer Relationships? Revenue Streams? types of resources Physical Intellectual (brand patents, copyrights, data) Human Financial Revenue Streams For what value are our customers really willing to pay? For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues? types: Asset sale Usage fee Subscription Fees Lending/Renting/Leasing Licensing Brokerage fees Advertising fixed pricing List Price Product feature dependent Customer segment dependent Volume dependent Through which Channels do our Customer Segments want to be reached? How are we reaching them now? How are our Channels integrated? Which ones work best? Which ones are most cost-efficient? How are we integrating them with customer routines? channel phases: 1. Awareness 2. Evaluation 3. Purchase 4. Delivery 5. After sales dynamic pricing Negotiation( bargaining) Yield Management Real-time-Market Mina kanaler sid 8-9 Mina kostnader sid This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. Mina intäktskällor sid 12-13

4 4. mina kunder nuläge Den viktigaste kunden är Jag skapar värde för Detta är jobbet jag ska göra Detta vet jag om kundens önskan = min kundinsikt

5 5. Hur skulle det se ut om du valde att rikta dig till Massmarknad Nischmarknad Diversifierad marknad Multimarknader Massmarknad exempelvis bilder till IKEAs tavelsortiment Nischmarknad exempelvis The Wedding Singer som specialiserat sig på underhållning till bröllop Diversifierad marknad, två eller flera olika kundgrupper med helt olika behov och problem, exempelvis amazon.com som genom sitt redan befintliga stora moln plötsligt kunde leverera data-utrymme till helt nya kunder Multimarknader exempelvis bloggaren som behöver många följare för att attrahera annonsörer och därigenom skapa finansiering mina tre kombinationer av marknader Utvärdera och prioritera

6 6. Mitt erbjudande Kärnan i min affär nuläge Detta problem löser jag Dessa behov tillfredsställer jag Det här värdet levererar jag Kvantitativt VS Kvalitativt

7 7. Hur skulle det se ut om kärnan i ditt erbjudande vore att Leverera en nyhet till marknaden Höja kundens status/ varumärke Sälja till ett lågt pris Förenkla något som redan görs Leverera en nyhet till marknaden: exempelvis motion control spel typ Wii Höja kundens status/varumärke: exempelvis Guldknappenvinnaren Hunkydory Sälja till ett lågt pris: exempelvis Spotifys Premium-erbjudande Förenkla något som redan görs: exempelvis låta företag prenumerera på konst för utsmyckning av sina lokaler mina tre kombinationer av erbjudanden Utvärdera och prioritera

8 8. mina kanaler säljkår, egna butiker, web, återförsäljare Så når jag mina kunder Dessa kanaler fungerar bäst Dessa kanaler är mest kostnadseffektiva nuläge ps: Här börjar säljprocessen!!!

9 9. Vilka kanaler använder du när det gäller att Öka din kunds medvetenhet? Din kund ska förstå? Underlätta din kunds köp? Låta din kund ta del av? Följa upp din kund? Öka din kunds medvetenhet om ditt företag och dina tjänster Din kund ska förstå och utnyttja ditt erbjudande Underlätta din kunds köp Låta din kund ta del av dina tjänster optimalt, vid rätt tid och på rätt plats Följa upp din kunds köp med support, service och ytterligare köp mina tre kombinationer av kanaler Utvärdera och prioritera

10 10. Mina Kundrelationer Så skaffar jag nya kunder Detta är min kostnad per nyskaffad kund Så här behåller jag dem Mina kunder förväntar sig det här av mitt företag nuläge

11 11. Hur skulle dina kundrelationer se ut om du valde att ha personliga relationer Självbetjäning communities co-creation Att ha en personlig relation exempel via egen ramateljé Att förse kunden med nödvändiga resurser för att själv hitta rätt tjänst och att köpa densamma i exempelvis en webbutik Att skapa förutsättningar för kunderna att tipsa och hjälpa varandra till lyckade resultat kring dina tjänster genom s.k. communities. Exempelvis My String hos String. Att använda dig av dina kunder för att förbättra dina tjänster, s.k. co-creation exempelvis Youtube mina tre kombinationer av möjliga relationer Utvärdera och prioritera

12 12. Mina intäktskällor Tillgång / Efterfrågan nuläge Så här mycket betalar min kund idag Detta betalar kunden för Så sker betalningen

13 13. Hur skulle dina intäkter se ut om de genererades av Styckeförsäljning Abonnemang Kommission Reklam/Annonsering Styckeförsäljning exempelvis böcker Abonnemang exempelvis teaterstolar, månadsvis eller årsvis Kommission exempelvis smycken i annans butik Reklam/Annonsering exempelvis gratis appar Mina tre kombinationer av intäktskällor Utvärdera och prioritera

14 14. Mina viktigaste resurser Hur nyttjar du din kunddatabas? nuläge Mitt erbjudande kräver Mina kanaler kräver Mina kundrelationer kräver Mina intäktskällor kräver

15 15. Vilka resurser skulle bidra till utveckling av ditt företag Fysiska resurser Intellektuella resurser Humankapital Finansiella Fysiska resurser exempelvis byggnader, maskiner Intellektuella resurser exempelvis varumärke, avtal, designskydd Humankapital exempelvis säljare, ekonom, designer Finansiella exempelvis garantier, lån, investor mina tre mest värdefulla resurser Utvärdera och prioritera

16 16. Mina viktigaste aktiviteter Här handlar det om att göra!! 1+2=MASSOR! nuläge Mitt erbjudande kräver Mina kundrelationer kräver Mina kanaler kräver Mina intäktskällor kräver 1+2= massor!

17 17. Vilka aktiviteter skulle bidra till utvecklingen av ditt företag Produktion Marknad och försäljning Leverera och ta betalt Uppföljning Hur utvecklar du din vara eller tjänst? Hur gör du din kund medveten om dig och hur når du dem? Hur får din kund del av ditt erbjudande och hur tar du betalt? Hur vet du om din kund är nöjd? Dessa av mina tre viktigaste aktiviteter ska jag vidareutveckla Utvärdera och prioritera

18 18. Mina viktigaste samarbeten Behöver du göra allt själv? nuläge Mina samarbetspartners Mina huvudleverantörer Dessa externa parter levererar avgörande delar i mitt erbjudande

19 19. Hur skulle det påverka ditt företag om du ingick nya samarbetsformer såsom strategiska partnerskap Nyckelsamarbeten Joint ventures Coopetition strategiska partnerskap mellan konkurrenter exempelvis nätverksföretagande Nyckelsamarbeten med ickekonkurrerande företag Joint ventures, nya gemensamma bolag Vilka tre nya samarbeten ska du utveckla? Utvärdera och prioritera

20 20. Mina kostnader Kostnadsdrivet + värdedrivet företag = sant Här uppstår mina kostnader Dessa kostnader påverkar mitt företag mest nuläge

21 21. Hur skulle det påverka ekonomin i ditt företag om du såg över dina Fasta kostnader Rörliga kostnader Skalfördelar samproduktionsfördelar Fasta kostnader exempelvis lokalkostnad Rörliga kostnader exempelvis telefoni Skalfördelar exempelvis genom större inköp själv eller ihop med andra Volymfördelar exempelvis utökande av affärsområden Vilka tre kostnader ska jag förändra? Utvärdera och prioritera

22 22. säljboost Vad säljer du? Varför köper Dina kunder? 30 sekunders-pitchen: Min plusmeny: 100% av alla köp görs på känsla. Berör du? Människor köper av människor... Hur kan du få dem att köpa mer? Säljer du en vara eller tjänst? Eller kanske bara ett möte?

23 23. Mina personliga säljmål Utvärdering min Omsättning totalt: Var mina mål relevanta? per dag: per vecka: per månad: per år: Vilka tre saker gjorde jag riktigt bra? Vilka tre saker kan göras bättre? Total säljtid? Ärligt nu... min Omsättning befintliga kunder: Jag vill utveckla: När: Utfall: min Omsättning nya kunder: TIDSSÄTT!!

24 24. varumärkesboost Vad är SYFTET med ditt varumärke? Vilken är din övertygelse? Hur ser KULTUREN ut kring ditt varumärke? Vilka fanbärare har ditt varumärke? Vad vill du stå för? Vad är kännetecknande för dem? Ett patent gäller bara i 20 år - ditt varumärke byggs för alltid! Erbjud människor något att tro på - inte att köpa! Hur beter de sig?

25 25. Är du KONSEKVENT kring ditt varumärke? Det handlar inte alltid om vad du KAN göra, utan vad du BÖR göra: Hur ser ditt varumärkes BERÄTTELSE ut? Berättar du om äventyr, lycka, det onda eller det goda? Vad är rätt sak att fokusera på i din bransch? Eller allt på en gång? Vad kan du göra riktigt bra, över tid? Alla bra sagor består av motpoler - vilka är dina? Vad bör du LÅTA BLI att göra?

26 26. marknadsföringsboost Hur ska min marknadsföring få kunderna att gilla mitt företag, bygga varumärke och locka kunderna att känna: Hur syns jag/mitt företag i Print: köpa mitt erbjudande och locka kunderna att agera: Det digitala ekosystemet: Minglet:

27 27. Jagramsan Jag heter xxx och jobbar med yyy Skriv ned en ramsa om dig själv som du kan lära dig som ett rinnande vatten. Den ska vara kort och koncis så att den enkelt ska sitta i din ryggmärg: Ramsan använder du varje gång du ska presentera dig för någon. Då behöver du inte tänka efter vad du ska säga eller hur du ska presentera dig varje gång.

28 har du kört fast? vem vad hur varför Entreprenörer Livsnjutare Surfare Musiker Pendlare Turister Handikappade Barn Båtägare Golfare Nykära Storstadsbor Adel Popsnöre Invandrare Surfbräda Underhållning Utbildningar Karriärplanering Kostrådgivning Skidor Resor Kaffe Matlagning Barnpassning Trädgårdsarbete Skor Klocka Internet Telefon Sociala medier Blocket Prova på Hemförsäljning Postorder Torghandel Butiker Gratis Konsulter nätverk/partners SMS/Mobil Presentkort/Gåva Kampanjer Utställningar/Mässor Dörrknackning Affärer Inspiration Självförtroende/Självkänsla Kompetens Tid Förändring Avlastning Spänning Upplevelser/Aktiviteter Lyx/Njutning Kärlek Flexibilitet Design Lönsamhet Utveckling 28.

29 talister 16. Bok 16. Telefonförsäljning 16. Kontakter 17. Politiker 17. Leksak 17. Återförsäljare 17. Frihet 18. Husägare 18. Event 18. Frilansare 18. Utmaning 19. Motionärer 19. Upplevelser 19. Befintliga kunder 19. Energi 20. Singlar 20. Spa/Avslappning 20. E-post 20. Trygghet/Säkerhet 21. Early adapters 21. Städning 21. Webshop 21. Glädje 22. Nyinflyttade 22. Reparationer 22. Homeparty 22. Kvalitet 23. Småbarnsföräldrar 23. Möbler 23. Grossist 23. Utrymme 24. Miljömedvetna 24. Kläder 24. Agent 24. Image/Tillhörighet åringar DINKS (*) 25. Appar 25. Franchise 25. Miljövänligt talister 26. Vin 26. Demonstratör 26. Hälsofrämjande 27. Bönder 27. Cup-cake 27. Förbrukningsförsäljning Öka livskvalitet 28. Bloggare 28. Vintage 28. Support 28. Förenkla 29. Hantverkare 29. Pantbank 29. Serviceavtal 29. Skapa ordning 30. Husdjursägare 30. Närproducerat 30. Provisionsförsäljning 30. Underlätta (*) Dubble Income no kids Kombinera nytt och förbättra ditt erbjudande

30 30. mod

31 31. mina viktigaste samarbeten mina viktigaste aktiviteter mitt erbjudande Mina Kundrelationer mina kunder mina viktigaste mina kanaler mina kostnader mina intäktskällor Referens: Modellen bygger på Alexander Osterwalders Business Model Generation

32 32. nytänkande

33 33. mina viktigaste samarbeten mina viktigaste aktiviteter mitt erbjudande Mina Kundrelationer mina kunder mina viktigaste mina kanaler mina kostnader mina intäktskällor Referens: Modellen bygger på Alexander Osterwalders Business Model Generation

34 34. inspiriation

35 35. mina viktigaste samarbeten mina viktigaste aktiviteter mitt erbjudande Mina Kundrelationer mina kunder mina viktigaste mina kanaler mina kostnader mina intäktskällor Referens: Modellen bygger på Alexander Osterwalders Business Model Generation

36 36. framåtanda

37 37. mina viktigaste samarbeten mina viktigaste aktiviteter mitt erbjudande Mina Kundrelationer mina kunder mina viktigaste mina kanaler mina kostnader mina intäktskällor Referens: Modellen bygger på Alexander Osterwalders Business Model Generation

38 38. kunskap

39 39. mina viktigaste samarbeten mina viktigaste aktiviteter mitt erbjudande Mina Kundrelationer mina kunder mina viktigaste mina kanaler mina kostnader mina intäktskällor Referens: Modellen bygger på Alexander Osterwalders Business Model Generation

40 40. En affärsmodell utan action är bara ett papper. action utan affärsmodell är bara tidsfördriv. Men en affärsmodell med action kan förändra ditt företag Anna Linton, Jannike Åhlgren, Kajsa Jeppson Varberg 2012

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner

APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner en guide i fickformat från Media Evolution LEDARE av Media Evolution Svar på app-frågorna ppar är den nya webbsidan.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG 24-25 SEPTEMBER CLARION 24-25 POST SEPTEMBER GÖTEBORG CLARION POST GÖTEBORG 630 personer samlades på Webbdagarna i Göteborg i år - vilket var ett nytt publikrekord från föregående event! Inbjudna var vi

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Fastighetsmäklarföretag med olika förutsättningar Författare: Niklas Weberg & Andreas Ångström Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10 Webbutiker Hur hanteras frånvaron av det fysiska rummet för kommunikation? Sofia Eriksson & Camilla Hedinge Förord Det här

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag. Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies

Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag. Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag En fallstudie av Lysande Ledarskap Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies A case study of Lysande Ledarskap

Läs mer

Eventmarknadsföringens ingredienser

Eventmarknadsföringens ingredienser Företagsekonomiska institutionen, 2010-01-15 Företagsekonomi D, Magisteruppsats 15 hp Höstterminen 2009 Eventmarknadsföringens ingredienser En studie i olika branschers eventmarknadsföring Författare:

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj Institutionen för kultur och kommunikation Lina Nyholm & Pernilla Sandell Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj How to plan, execute and create a successful advertising campaign

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer