Historien om Swedbank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historien om Swedbank"

Transkript

1 Historien om Swedbank

2 D et finns få företag som har en lika lång historia som Swedbank. I snart 200 år har vi hjälpt våra kunder att spara och låna till en bättre framtid. Världen har förändrats och vi med den. Men behovet av en ansvarsfull bank är minst lika stort i dag som i början av 1800-talet. I den här lilla boken vill vi berätta om Sveriges ekonomiska historia. För den är också vår historia.

3 Det var en gång 1800-talet r 1818 såddes fröet till Swedbank. Å Det var då Johan Westin, vice talman i borgarståndet, fick idén att starta en rikssparbank. Tanken var lika enkel som genial: Att hjälpa folket att spara små belopp säkert och till bra ränta. Riksdagen tyckte att det lät bra och tillsatte en utredning. Carl David Skogman skickades till Skottland för att studera deras nybildade sparbanker. Han sammanfattade sina resultat 1819 i en skrift med titeln Underrättelse om så kallade Besparings-Banker. Men en nybliven göteborgare ifrån Tyskland hann före. Det var köpmannen Eduard Ludendorff som år 1820 öppnade Sveriges första sparbank Göteborgs sparbank. KAPITEL 1

4 En bank som vågar gå sin egen väg 1820-talet edan under tidigt 1800-tal lade R Riksdagen fram ett förslag på hur en sparbank skulle drivas. Man föreslog att hälften av styrelsen skulle utses av kungen och hälften skulle vara dem som genom gåfvor eller årliga subskriptioner bidragit till inrättningen. Eduard Ludendorff som grundade Sveriges första sparbank tyckte annorlunda. Han var starkt övertygad om att Göteborgs sparbank själva skulle utse sina ledamöter. Och så blev det, både för banken i Göteborg och för de sparbanker som följde efter. Bankerna blev lokalt styrda, och fick växa själva utan Riksdagens påverkan. KAPITEL 2

5 Sparbankens första kund en treåring 1820 ara tre år gammal blev Carolina Bernhardina Hammardahl den första spar- B bankskunden. Den 28:e oktober 1820 stod hon i kön på Västra Hamngatan i Göteborg framför sin bror och far. Hon hade 12 skilling banco som hon ville sätta in på ett konto och fick kontonummer ett. Hennes bror Henrik Teodor Hammardahl satte in samma summa och fick kontonummer två. Det var Eduard Ludendorff som personligen tog emot och skrev in syskonen Hammardahls pengar i sparbanksboken. Kön bakom syskonen Hammardahl var lång. Första dagen gjordes hela 219 insättningar med ett totalt värde av 646 riksdaler banco. Det är ungefär kronor i dagens penningvärde. KAPITEL 3

6 Banken växer så det knakar 1800-talet parbanksidén var i grunden enkel och fick S snabbt fäste i hela landet. De första sparbankernas mål var att hjälpa vanligt folk att spara. Lantbrukare kunde få bättre alternativ till de dyra och bundna lån som hypoteksföreningarna och affärsbankerna erbjöd. Mellan åren startades ungefär 200 sockensparbanker. Flera missväxtår som givit bönderna ekonomiska problem ledde till att så många banker startades på så kort tid. Som mest fanns det hela 498 sparbanker i Sverige. KAPITEL 4

7 Jordbrukskassan föds Jordbrukskassans historia L andsbygden förändrades i slutet av 1800-talet. Många människor flyttade till städerna och de lantbrukare som stannade kvar ville få sin verksamhet att fortsätta växa. De mindre jordbruken kände att de hade svårt att få hjälp från sparbankerna och affärsbankerna. Därför bildade några småjordbrukare i Västerhaninge den första jordbrukskassan. Mottot var En förenings verksamhetsområde bör inte vara större än att den kan överblickas ifrån kyrkan. Sparbankerna och jordbrukskassorna konkurrerade ofta med varandra om inlåning från bönderna. Skillnaden var att jordbrukskassorna bara lånade ut till sina egna medlemmar. Det kooperativa banksystemet blev viktigt för lantbrukarna, som genom att bli medlemmar kunde låna pengar till nya investeringar. KAPITEL 5

8 Lyckoslanten barnens ekonomi et är inte bara vuxna som behöver lära D sig mer om sin ekonomi. Även barnen är nyfikna på hur det fungerar. Så 1926 gav banken ut en ny tidning Lyckoslanten. Sedan dess har den varit ett efterlängtat inslag i den svenska skolan. Idag distribueras tidningen i mer än en halv miljon exemplar till skolbarn i årskurs 3 6 fyra gånger per år. Många är de som velat vara med i Lyckoslanten inte minst kända författare och tecknare. Och kändast av dem alla är Birgitta Lilliehöök med Spara och Slösa som blev en riktig klassiker redan under andra världskriget. KAPITEL 6

9 Jordbrukskassa blir bank 1900-talet örst 1968 fick jordbrukskassorna samma F rätt som affärsbanker och sparbanker att bedriva bankverksamhet mot företagskunder. Innan dess fungerade de som medlemsföreningar, ofta utan egna lokaler. Jordbrukskassorna höll istället till hemma hos den kamrer som tjänstgjorde för tillfället. Det kunde vara en kassör på till exempel ett mejeri eller ett slakteri som efter arbetsdagens slut öppnade jordbrukskassan. Under 1970-talet flyttade folk från landsbygden och jordbruket behövde rationaliseras. Jordbrukskassan utvecklades i takt med sina medlemmar och bytte namn till Föreningsbanken. Småföretagare på landsbygden blev en ny och lönsam kundgrupp. KAPITEL 7

10 Alla älskar Sparbanksveckan ånga sätt har prövats för att få folket M att spara mer pengar och på så sätt trygga sin framtid. Många har också kampanjerna varit och störst av dem är Sparbanksveckan. Sparsbanksveckan var en kampanj som genomfördes varje höst mellan för att få folk att börja spara. Ingen annan bankkampanj har någonsin kunnat jämföras med Sparbanksveckan. Under de nästan 20 år då kampanjen genomfördes öppnades konton. Totalt gjordes 31 miljoner insättningar och 14,5 miljarder kronor sparades. KAPITEL 8

11 Finanskriser under förra seklet 1900-talet L agstiftningen under finanskriserna på och 1930-talen begränsade jordbrukskassornas risktagande. Därför drabbade de kriserna mest affärsbankerna. När finanskrisen slog till igen i början av 1990-talet drogs våra föregångare med på ett helt annat sätt. Jordbrukskassan hade blivit Föreningsbanken och Sparbanken hade utvecklats till att också bli företagsbank. Båda bankerna hade dessutom tvingats ta större risker än de etablerade affärsbankerna för att komma in på företagsmarknaden. Under femton år ökade till exempel Föreningsbankernas utlåning till företag från 8 procent till 35 procent av den egna omsättningen. Det gjorde att de drogs med i krisen i större utsträckning än andra banker. KAPITEL 9

12 Bankerna bildar aktiebolag 1990-talet inanskrisen i början av 1990-talet blev F dramatisk för alla banker. Krisen blev en prövning både för Föreningsbanken och Sparbankerna. Bankerna började se över hur man kunde få in nytt kapital. Och båda bankerna kom fram till att det bästa sättet att täcka behovet av nytt kapital var att bilda aktiebolag. De sparbanker som inte gick med i aktiebolaget fortsatte som egna banker. Den stora organisationen var Sparbanken Sverige, med elva sparbankstiftelser och nittio fristående sparbanker med svenska och utländska investerare. KAPITEL 10

13 Kärt barn får långt namn 1997 parbanken lade ett bud på Föreningsbanken Tillsammans blev de en S starkare bank. Det nya namnet var långt men logiskt, FöreningsSparbanken. Ett kopparfärgat mynt fick symbolisera den nya, starkare banken. Myntet stod för bank, samarbete och tradition. Över fem miljoner människor blev kunder i den nya banken. KAPITEL 11

14 Över gränserna med Swedbank N är Estland återfick sin självständighet bestämde sig några ungdomar för att starta en ny bank i landet. De hade bara en vag bild av vad marknadsekonomi innebar och de flesta av dem hade väldigt liten kunskap om affärsbanker. Den enda av dem med erfarenhet av bankvärlden, Regn Lõhmus, skrev ihop ett prospekt och en vision på några sidor. Hans mål var högt: Att nå samma omsättning som de tre största bankerna i Estland på fem år. Redan efter fyra år blev Hansabank den största banken i Estland. Banken öppnade senare även i Lettland och Litauen blev Hansabank en del av FöreningsSparbanken. Sammanslagningen gjorde att man behövde ett nytt namn som fungerade internationellt bestämde man sig för det gemensamma namnet Swedbank. Trots namnändringen finns ändå grundtanken med sparbankerna kvar att Swedbank är en lokalt förankrad bank. Nu och i framtiden. KAPITEL 12

15 Den som spar, han har Sparandets historia edan i Bibeln prisas sparande som en R grund för ett bra liv. Och i alla tider har människor sparat för framtiden, även om formerna har varierat. Innan den moderna banken fanns sparade man i kläderna eller madrassen. Eller så grävde man ner sina pengar. Genom sparbankernas tillkomst under 1800-talet skapades en möjlighet för vanliga människor att spara på ett säkert sätt. Kunskapen om de nya sparformerna spreds till arbetarna i järnbruken och smedjorna. Sparbankernas styrelseledamöter och präster i de många socknarna i landet blev viktiga bärare av sparandebudskapet. KAPITEL 13

16 Banken som följer med ör tjugofem år sedan lanserade Första F Sparbanken föregångaren till dagens internetbank. Det började med en låneansökan av två ingenjörer som behövde hjälp att utveckla en telefontjänst. Marknadsdirektören på Första Sparbanken i Täby insåg vilken potential denna idé hade. Lånet blev godkänt och Sveriges första banktjänst via telefon utvecklades. Mycket har hänt sedan dess. Banken går enkelt att nå via telefon eller internet, dygnet runt. Det är bara början på resan mot framtiden. För det är kunderna som driver Swedbank till att vara ledande inom ny teknik inom KAPITEL 14

17 år historia är viktig. Vår V historia är också en naturlig del av vår framtid. Det engagemang som finns hos våra medarbetare idag är grundat i en lång tradition av lokalt förankrade bankkontor. Genom att arbeta lokalt, men tillsammans, kan vi fortsätta vara en stark och trygg bank.

18 Tack! Myntkabinettet och Centrum för Näringslivshistoria för hjälp med bildmaterial.

19

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Värdefull. Klättrar stadigt uppåt. Vimmerby Prefab Betong växer för varje år. ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket

Värdefull. Klättrar stadigt uppåt. Vimmerby Prefab Betong växer för varje år. ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 8 Nummer 1 2013 Kalle i Grinderums liv och gärningar i bokform med bidrag från Sparbanksstiftelsen Klättrar stadigt uppåt ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Del B. Företagandets villkor. B1. Företagande och företagsformer. B2. Räkna med resultat. B3. Att utveckla kostar pengar. B4. Vad vill marknaden ha?

Del B. Företagandets villkor. B1. Företagande och företagsformer. B2. Räkna med resultat. B3. Att utveckla kostar pengar. B4. Vad vill marknaden ha? Del B Företagandets villkor B1. Företagande och företagsformer B2. Räkna med resultat B3. Att utveckla kostar pengar B4. Vad vill marknaden ha? B5. Marknadsföring B6. Ekonomisk redovisning och analys Entreprenörshistoria

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. Beslutskraft i Österbymo sid 3. Bankens egna karta sid 7. Julia Borggren, 18 år, skapade:

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. Beslutskraft i Österbymo sid 3. Bankens egna karta sid 7. Julia Borggren, 18 år, skapade: DÄR DU FINNS en kundtidning från din bank i bygden Ny kontorschef: Beslutskraft i Österbymo sid 3 Julia Borggren, 18 år, skapade: Bankens egna karta sid 7 Maj 2015 Vi lyssnar på våra kunder Det första

Läs mer

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det man kan. CARIN LINDAHL Projektkalkylen beräkna utgifter

Läs mer

JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift

JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift Här följer en liten skrift om dagens verksamhet och vår nu 40-åriga historia, välkommen Skriven av Karin Abrahamsson Sammanställd av Joacim Walther Foton

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer