INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!"

Transkript

1 HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014

2 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra kvinnliga partners i Afrika, Asien och Latinamerika. Genom den här rapporten vill vi visa resultatet av er investering. Ni påverkar världen genom er delaktighet i Hungerprojektet! Bristen på jämställdhet är ett av de största hindren för att avskaffa fattigdom globalt. Tillsammans med er här i Sverige stärker vi kvinnor i Hungerprojektets programländer och bistår dem i arbetet för att förändra de patriarkala och förtryckande maktstrukturer som många av dem lever i, och har levt i under många år. VI VILL ÄVEN rikta ett speciellt tack till våra medlemmar i Det Goda Nätverket, som nyligen uppnått sitt första insamlingsmål. De har tillsammans samlat in en miljon kronor till Hungerprojektets arbete för att stärka kvinnor och flickor i Asien, Afrika och Latinamerika. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! Katja Blomé Kommunikatör / Fundraiser, Maj 2015

3 Foto: Anna Zhu KVINNORS LEDARSKAP Att investera i kvinnors ledarskap innebär att investera i många fler positiva effekter i samhället. EN STOR DEL AV VÄRLDENS PROBLEM med deras liv, dels för att kvinnor som som får hunger och fattigdom beror på att män och mer att säga till om, oftast använder denna kvinnor inte värderas lika. Diskrimineras nya maktposition till att förbättra för sin kvinnor diskrimineras hälften av samhällets familj och sina samhällen. Kvinnor är ofta medborgare. Då lämnas även hälften av all ansvariga för områden som påverkar hela kunskap, engagemang och kapacitet familjen; som familjens jordbruk och barnens outnyttjad. Diskriminering av kvinnor och uppostran. Om kvinnliga jordbrukare fick kvinnors ojämlika ställning påverkar även en samma tillgång till resurser som män skulle rad andra samhällsområden negativt. Det produktionen på familjeägda småjordbruk bidrar exempelvis till fler tidiga äktenskap öka med 20-30%1. Att investera i kvinnors och högre barn- och mödradödlighet. ledarskap innebär alltså att investera i många positiva effekter i samhället. Hungerprojektet arbetar med kvinnors ledarskap av flera anledningar. Dels för att kvinnor har rätt att påverka beslut som rör 1 Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development, FAO, 2011, 5

4 KVINNORS LEDARSKAP I UTVECKLINGSLÄNDERNA är det vanligt att kvinnorna är de som äter sist och minst vid måltiderna. Förekomsten av tidiga äktenskap innebär även att de föder barn tidigare. En ung, undernärd kvinna föder barn som är underviktiga vid födseln och som därför redan lider av nedsatt immunförsvar. Brist på kunskap om näringslära leder dessutom ofta till otillräcklig amning. Undernärda barn har nedsatt muskelstyrka, hämmas i växten och växer upp till undernärda tonåringar, som i sin tur blir bortgifta vid en för tidig ålder och den generationslånga cirkeln börjar om igen. Genom att stärka kvinnor och deras ledarskapsroll sätter vi ett stopp för cirkeln en gång för alla. HUNGERPROJEKTETS INSATSER Hungerprojektet arbetar för att, genom kvinnors ledarskap, stärka kvinnors självkänsla, ställning och makt i samhället. Vi arbetar med att utbilda kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor. I Indien arbetar vi med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. I Bangladesh arbetar vi med att motverka all form av diskriminering, särskilt mot flickor. I våra åtta programländer i Afrika driver vi bland annat mikrofinansprogram som är speciellt riktade till kvinnor, och i Latinamerika arbetar vi särskilt med att stärka kvinnor i ursprungsbefolkningen.

5 KVINNORS LEDARSKAP KVINNLIGA LEDARE UTBILDAS i juridiska och reproduktiva rättigheter. Denna kunskap spider de sedan framförallt till de mest förtryckta kvinnorna. De uppmanar och stöttar dessa kvinnor att förbättra sina liv. STÖTTAR FOLKVALDA KVINNOR Enligt indisk lag ska 30 till 50 procent av de folkvalda representanterna i byråden vara kvinnor. På grund av analfabetism och bristande kunskaper om sina basala rättigheter saknar dock många kvinnor verktygen för att kunna utnyttja denna position till att vara med och påverka vad som händer i deras byar. Hungerprojektet arbetar med de folkvalda kvinnorna på bynivå, lär dem att läsa och skriva och informerar dem om deras juridiska rättigheter. Vidare utbildas de i hur de ska organisera sig och hur de lägger upp förändringsstrategier för sina byar. Vi följer kvinnorna under hela deras femåriga mandatperiod och stöttar dem i ett andra val om de vill ställa upp i omval. MOBILISERA MÄNNISKOR OCH STÄRKA KVINNOR För att stärka människor och ge dem verktyg för att själva ta sig ur hunger och fattigdom organiserar Hungerprojektet så kallade Vision Commitment and Action Workshops (VCA). Genom dessa workshops utmanas deltagarna att komma fram till en gemensam vision för sin by och utveckla strategier för detta. Under dessa workshops diskuteras även diskriminering och jämlikhet. Både män och kvinnor är med i diskussionen om den gemensamma visionen för framtiden. Hungerprojektet stärker det politiska ledarskapet och deltagandet av valda kvinnliga representanter i kluster av byar på landsbygden.

6 KVINNORS LEDARSKAP KVINNOR LEDER FÖRÄNDRING SOM VOLONTÄRER OCH ENTREPRENÖRER I Hungerprojektets programländer i Afrika arbetar vi enligt epicenterstrategin. Genom varje epicenter når vi ut till mellan 10 och människor i ett kluster av byar. Detta kluster kallar vi för epicenter, vilket bäst kan förklaras som ett utvecklings/samhällscenter. I dagsläget har 121 epicenter startats i åtta länder i Afrika. Epicenterstrategin är ett sätt att mobilisera människor genom en central epicenterbyggnad. Byggnaden innehåller funktioner som täcker människor mest grundläggande behov; vårdcentral, mikrobank, förskola, matbank med mera. Genom epicenterstrategin får kvinnor och barn tillgång till vård, mikrofinansprogram, ledarskapsträning och utbildning inom jordbrukstekniker. Dessa funktioner saknas i många samhällen helt, eller är endast tillgängliga för män. Kvinnliga volontärer tränas också till ledare för byggnationen och utvecklingen av epicentret. Genom utbildning, träning och mikrolån stärks kvinnors socioekonomiska ställning i byarna. Det ger dem större möjlighet att påverka och fatta beslut som rör deras egna liv.

7 RESULTAT 2014 Under 2014 har Hungerprojektet genomfört en rad insatser för att främja kvinnors ledarskap. Här är ett urval: GLOBALT kvinnor har deltagit i ledarskapsutbildningar personer har deltagit i våra hiv/ aids- och jämställdhetsworkshops personer har deltagit i olika kampanjer och påverkansarbete för att uppmärksamma våld mot kvinnor. INDIEN Vi har hållit i 34 workshops om kvinnors ledarskap. Hungerprojektet utbildar kvinnliga ledare enligt epicenterstrategin. Som entreprenörer ökar kvinnors socioekonomiska ställning i sina samhällen. MEXIKO 24 kvinnor har utbildats i genusfrågor, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och ledarskap. BANGLADESH 551 kvinnor har deltagit i vuxenutbildning för att lära sig läsa och skriva kvinnor har deltagit i utbildningar som syftar till att uppmärksamma och förhindra barnäktenskap. Våra partners lyckades förhindra 564 barnäktenskap under människor har deltagit i möten för att uppmärksamma den skadliga traditionen med hemgifter 2. Hungerprojektet har arrangerat bymöten för att främja flickors rätt till utbildning. Under 2014 skrevs 3278 flickor in i skolan. AFRIKA Hungerprojektets volontärer har hållit i totalt workshops som syftar till att stärka kvinnor (empowerment). Workshopsen nådde deltagare, varav majoriteten var kvinnor. Hungerprojektets utbildning för att förhindra spridningen av hiv/aids och öka jämställdheten har nått deltagare kvinnor har deltagit i läs- och skrivkurser. Kvinnor utgör 58% av alla studenter. 2 Hemgift är en summa pengar eller egendom som traditionellt överlåts vid äktenskap från kvinnans familj till mannens.

8 BERÄTTELSE FRÅN BANGLADESH NISHAL CHOWDHURRY BERÄTTAR: Workshopen blev en vändpunkt för Nishal och hennes familj. Hon bestämde sig för att starta en självhjälpsgrupp. Genom den kom hon i kontakt med kvinnor i liknande situation. De började träffas två gånger i månaden för att diskutera ämnen som barnäktenskap, hygien och hur de skulle få sina barn till skolan. Gruppen bestämde sig för att börja ta mikrolån. Varje person sparar nu tio taka i veckan (cirka en svensk krona). Efter en tids sparande hade man tillräckligt med kapital för att kunna ta och ge varandra mikrolån med låg ränta. Nishal lånade pengar för att köpa en höna. Hönans ägg räckte både till familjen och för marknaden. Genom försäljningen fick Nishal för första gången i sitt liv en inkomst. Efter att ha sålt ägg ett tag hade hon råd med ytterligare en höna. I BYN GAJAGHANTA UNION i norra delen av Bangladesh bor Nishal Chowdhurry med sin man och deras två barn. Nishals liv har förändrats mycket på bara några år. Här berättar hon om tiden före Hungerprojektet. NISHALS LIV liknade många andra kvinnors. Hon arbetade i hemmet, och maken reste långa sträckor och var sällan hemma. För att kunna försörja familjen tog han jobb där de fanns, även långt bort. Makens enda inkomst räckte inte för att försörja en hel familj, och barnen fick gå hungriga. Kvinnor har, generellt sett, en låg social ställning i Bangladesh. I Nishals by är barnäktenskap vanliga och kvinnor misshandlas ofta i hemmen. Nishal beskriver sig själv som en frihetskämpe som alltid har stått upp för sina rättigheter. När hon hörde att Hungerprojektet skulle organisera en workshop om kvinnors ledarskap i närheten av byn bestämde hon sig för att delta. Året var Två år efter Nishals första workshop med Hungerprojektet så driver familjen småskalig äggproduktion. Var sjätte vecka säljer de tusen hönor, och har kunnat anställa flera personer i byn. Barnen går inte längre hungriga och har möjlighet att gå i skolan. Hon berättar att deras resa inspirerar andra att förändra sina liv. Jag kan förändras, och jag kan förändra min omgivning, säger Nishal. Och visst stämmer det. 24 personer i Nishals självhjälpsgrupp är idag självförsörjande. Våldet mot kvinnor i byn har minskat sedan workshopsen inleddes, och unga flickor gifts inte längre bort. Nishal tillägger att hennes man har varit väldigt stöttande i förändringsprocessen. När hon har dåliga dagar och tvivlar på sig själv så finns han där för henne. Om alla kan vara med och tillföra något kan vi lysa upp hela världen!

9 TACK! ERT ENGAGEMANG och er investering i Hungerprojektet gör skillnad för kvinnorna i våra program varje dag! Att stärka kvinnors rättigheter och kvinnor i ledarskap är avgörande för att vi tillsammans ska lyckas avskaffa hunger och fattigdom, en gång för alla.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh Uppsala Universitet 2004-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2003 Att låna från Grameen Bank Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi Pengar i handen en antologi om sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden

Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden Detta är en rapport från det erfarenhetsutbyte som ordnades mellan fem byorganisationer i

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

recept för Kakbank Ett fördjupningsmaterial för er som startat kakbank Elever för rättvisa och hållbarhet

recept för Kakbank Ett fördjupningsmaterial för er som startat kakbank Elever för rättvisa och hållbarhet Elever för rättvisa och hållbarhet recept för Kakbank Ett fördjupningsmaterial för er som startat kakbank Linda Winroth, Johanna Finnholm och Karin Jonson 1 Recept för Kakbank Materialet ni håller i er

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Mikrolån en (o)möjlighet?

Mikrolån en (o)möjlighet? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 VT11 Handledare: Matilda Broman Mikrolån en (o)möjlighet? En kritisk studie av kvinnors möjlighet till empowerment genom mikrofinanser via mikrofinansinstitutet

Läs mer

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT Pengar i handen År 2011 tog Svenska kyrkan fram antologin Pengar i handen tillsammans

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Mikrokrediters påverkan på utveckling

Mikrokrediters påverkan på utveckling NEKK01 Examensarbete kandidatnivå HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Mikrokrediters påverkan på utveckling 2011-01-15 Handledare: Författare: Therese Nilsson Erik Lek Andreas Bergh 870320-5115 Sammanfattning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn Bilder Framsida Titel: Angiza, 18 år Fotograf/Källa:Jenny Matthews/ActionAid Creative Commons erkännande http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/actionaid/image/view/angiza-18-aar-95025

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer