HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013"

Transkript

1 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013

2 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I den här rapporten berättar vi om det arbete Hungerprojektet genomfört under 2013 i våra åtta programländer i Afrika. Vi hoppas att rapporten ska ge dig ny kunskap, information om de resultat som uppnåtts och framförallt en förståelse för hur du påverkar världen genom din delaktighet i Hungerprojektet. Mikrofinansprogrammet är en viktig del av vår epicenterstrategi i Afrika. Programmet handlar om så mycket mer än om mikrolån. Du kan här läsa om det omfattande utbildningsprogram som ger fattiga samhällen förutsättningar för självförsörjning som är hållbar på lång sikt. Självförsörjning idag och i framtiden - när Hungerprojektet lämnar de fattiga områdena är det långsiktiga målet med vårt arbete. Vägen till självförsörjning går genom inkomstgenererande aktiviteter som möjliggörs genom små lån. De driftiga entreprenörerna använder lånen till allt från att föda upp höns och odla grödor till försäljning, till att starta en liten livsbutik. Stegvis förbättrar dessa entreprenörer sina liv tack vare den investering du gjort i mikrofinansprogrammet genom vårt nätverk Business Leaders for Entrepreneurship and Microfinance. Du är med och förändrar världen genom att stödja entreprenörer i en annan del av världen! Maisa Ek Projektledare Business Leaders for Entrepreneurship and Microfinance Februari 2014 Foto: Johannes Odé

3 mikrofinansprogrammet Mikrofinansprogrammet är en del av Hungerprojektets epicenterstrategi i Afrika och innehåller tre olika komponenter: utbildning, mikrolån och sparande. Målet är att ge programmets deltagare, ofta jordbrukare, en starkare ekonomisk ställning och på sikt en långsiktig självförsörjning som är oberoende av yttre händelser som till exempel torka. Hungerprojektets arbete har alltid kvinnor i fokus. Det har visat sig att kvinnor är starka förändringsagenter som åstadkommer förändringar för sig själva, sina familjer och för hela samhällen. Kvinnorna har alltid skött hushållet och sett till att familjen får äta. Till skillnad från män som ofta hanterar pengar utan tanke på morgondagen, är kvinnor måna om att se till att det går bra för familjen även på längre sikt. Kvinnor står också ofta för största delen av matproduktionen genom sina familjejordbruk, så det har blivit naturligt att rikta mikrofinansprogrammet i första hand till kvinnor.

4 Mikrofinansprogrammet Utbildningsmaterial i Malawi. 1. Utbildning Deltagaren i mikrofinansprogrammet börjar med att genomgå en Vision- Commitment-Action workshop som är grundstenen i Hungerprojektets arbete i alla programländer. Workshopen syftar till att förändra människors tankesätt så att de själva kan se till att bli förändringen i sina liv. Deltagaren får även utbildning i läs- och skrivkunnighet, matematik, gruppdynamik, projektidentifiering, grundläggande företagsekonomi och kredithantering. Efter genomgången utbildning kan projektdeltagaren få tillgång till mikrokrediter. Antingen innan hon tar ett lån, eller under återbetalningstiden, förbinder sig programdeltagaren också till att genomgå en hälsorelaterad utbildning som omfattar bl.a. näring, hygien, förhindrande av hiv/aids samt familjeplanering. 2. Sparande Om en familj inte har tillgång till ett mikrofinansinstitut, eller annan bank, finns deras få sparpengar ofta hemma i kontanter, vilket inte är säkert. I Hungerprojektets mikrofinansprogram är deltagarna skyldiga att spara minst tio procent av den ansökta lånesumman för att få ta ett lån. Detta gör deltagarna medvetna om vikten och nyttan av sparande och lägger grunden för en hel sparandekultur i samhället. När låntagarna sparar, minskar de sina risker och skapar en tryggare framtid åt sig själva. Genom sitt deltagande i mikrofinansprogrammet utvecklar kvinnor också sin självsäkerhet och sitt självförtroende, vilket ger dem en bättre position i hemmet och samhället. De skapar en ny framtid där kvinnor och män är jämlika parter i utvecklingen av sina familjers liv och i samhället.

5 Mikrofinansprogrammet 3. Krediter När en person väl genomgått utbildningarna ställs ytterligare krav innan hon kan få tillgång till krediter. För att säkerställa en högre återbetalningsprocent krävs att en grupp av personer, 5-15 personer totalt, bildar ett lånekooperativ som är solidariskt ansvarigt för återbetalning av lånet. Gruppens möten fungerar som forum där medlemmarna kan uttrycka sig och ta itu med gemensamma problem som kan röra sig om till exempel utbildning eller rent vatten. Ytterligare krav som ställs på låntagare är att de ska avsluta eventuella andra krediter på annat håll innan de blir deltagare i Hungerprojektets mikrokreditprogram. En annan förutsättning är att de skickar sina barn, både flickor och pojkar, till skolan. Det är lätt att förstå att alla dessa grundförutsättningar för deltagande i mikrofinansprogrammet ger ringar på vattnet för hela samhället. Det är också lätt att förstå att programmet, liksom Hungerprojektets andra program, inte är någon quick fix. Mikrofinansprogrammet implementeras i våra programländer i två faser: den första tar ungefär fem år och innehåller de tre olika komponenterna. Fas ett avslutas med att banken uppfyller ett antal specifika kriterier som sammanställts av landets regering för att en bank ska kunna bli erkänd som ett mikrokreditinstitut. När banken väl blivit erkänd har epicentret en hållbar och säker tillgång till sparande- och lånemöjligheter.

6 Mikrofinansprogrammet Vad lånen används till Som cirkeln visar är de vanligaste användningsområdena för uttagna lån småskalig handel (38%) och jordbruk (34%). Mikrofinansprogrammets utmaning är att kunna diversifiera låneportföljen. De största låneportföljerna finns idag i Uganda och Senegal, medan det största sparandet finns i Burkina Faso och Senegal. Kvinnor startar verksamheter inom exempelvis jordbruk, uppfödning av djur och hantverk och kan på så sätt öka sina inkomster. Detta gör att de kan servera mer och även mer näringsrik mat på bordet samt låta sina barn gå i skolan. FLER FAKTA OM MIKROFINANSPROGRAMMET - Ett erkänt mikrofinansinstitut ägs alltid av medlemmarna (byinvånarna) själva. - Majoriteten av medlemmarna i mikrofinansinstitutets styrelse ska vara kvinnor. - Samhället, i samarbete med Hungerprojektets team, bestämmer den landsspecifika årliga räntan för lån. - Den årliga räntan, mellan 10 och 36 procent, är alltid betydligt lägre än kommersiella räntor. - Programmet prioriterar alltid de minsta lånen som kommer de allra fattigaste till del, även om låntagare som tidigare tagit lån, och återbetalat dem, också kan ansöka om nya lån. - Lånen beviljas för en period av ett år eller kortare. - Alla lån ska användas till inkomstgenererande aktiviteter. - Även män har tillgång till lån, men eftersom fokus ligger på kvinnor är cirka 76 procent av deltagarna kvinnor.

7 Resultat 2013 Under 2013 har Hungerprojektets mikrofinansprogram (MFP) fortsatt att utvecklas och når idag ut till partners. Under året gavs närmare lån ut, till ett värde på 3, 2 miljoner USD. Deltagarnas sparande uppgick vid årsslutet till ca 2,1 miljoner USD. Programmet har under året utbildat över personer i mikrofinanser och nästan personer i inkomstgenererande aktiviteter. Kvinnors deltagande har legat på samma nivå som år 2012, ca 76 %. Några länder har uppvisat ett extra starkt engagemang att attrahera och hålla kvar kvinnor i dessa program och där är andelen kvinnor högre, till exempel i Senegal (97 %) och Benin (82 %). Siffror för 2013 Totalt antal lån Totalt antal sparinsättningar Total lånesumma Totalt sparande Genomsnittslån Genomsnittligt sparande st st SEK SEK 780 SEK 240 SEK Återbetalningar - Låneportfölj i riskzonen över 90 dagar är det mest accepterade måttet på en låneportföljs kvalitet och representerar den andel av lån som är över 90 dagar försenade. Traditionella mikrofinansinstitut har som mål att ligga på 10 %. Under första halvan av 2013 låg Hungerprojektets låneinstitut på 11 % vilket är en rimlig nivå med hänsyn tagen till att vi arbetar med en utmanande, lokalt ledd modell. Mocambique, Senegal och Malawi är de länder där kvaliteten på låneportföljerna för närvarande är bäst. 27 av Hungerprojektets 112 mikrofinansinstitut har gått igenom uppstartsprocessen och fungerar nu som fristående, samhällsägda och kvinnostyrda finansiella institutioner.

8 Emily Samban berättar: Några timmars bussfärd från Blantyre, där Hungerprojektet Malawi har sitt landskontor, i en by som heter Mbemba bor Emily Samban som är en fyrabarnsmamma. Innan Hungerprojektet kom till Emilys by odlade hon majs och fick skördar som knappt räckte till att mätta hennes familj. Hon hade inte heller tillräckligt med pengar till barnens skolavgifter. När Emily fick chansen gick hon med i mikrofinansprogrammet och fick lära sig att läsa och skriva. Hon lärde sig också om ledarskap, jämställdhet och om hur man hanterar pengar. Tillsammans med några andra kvinnor bildade Emily sedan ett lånekooperativ. Kvinnorna tog var sitt mikrolån för att satsa på sina verksamheter, i Emilys fall hennes majsodling, och ansvarade sedan solidariskt för återbetalning av lånen. Emily använde det första lånet till att köpa gödsel. Hon berättar att skörden fördubblades tack vare gödslingen. Från att inte ha haft tillräckligt med mat för familjen hade hon nu så pass mycket majs att hon kunde spara en del i ett eget matförråd och dessutom kunde sälja överskottet och på så sätt tjäna pengar. - Det blev en mycket bra start för min familj, säger Emily. Hon tog sedan ett lån på ca 200 kr och startade en affärsverksamhet med att sälja munkar. Tillsammans med vinsten och ett nytt lån började hon odla ris och kunde på sätt se till att familjen fick mer varierad kost. En del av riset sålde hon och fick nya vinster. Emily och hennes familj hade förr långt till vattenhålet vilket innebar att många timmar varje dag gick åt bara till att hämta vatten. Emily tänkte att eget vatten visserligen var en stor investering men beslöt att det skulle gynna både hennes familj och hennes verksamheter. Att ha eget, rinnande vatten på sin bakgård är verkligen ovanligt i dessa områden. Inte undra på att Emily är stolt och låter vattnet rinna för att visa det för sina besökare. Sex år efter att Emily gick med i mikrofinansprogrammet har hon blivit en framgångsrik entreprenör. Hennes hus är byggt av tegel istället för lera, det har plåt- och inte stråtak och ovanpå det, solpaneler.. Emily använder energin från solpanelerna till att lyssna på radio och till att låta grannarna ladda sina mobiltelefoner. Givetvis är även det en affärsverksamhet. Emily är ett utmärkt exempel på vad en fattig kvinna själv kan åstadkomma för förändringar i sitt och sin familjs liv om hon bara får chansen. Just nu utvecklar hon sitt senaste projekt, en liten butik, där hon säljer saker som tvål, salt, kakor och olja för matlagning. Hennes nästa dröm är att skaffa sig en egen ko för att kunna sälja mjölk eller använda den till hushållet. Emily ser till att förverkliga sina drömmar.

9 TACK! Vi vill tacka dig än en gång för att du varit med och gjort framstegen möjliga i vårt mikrofinansprogram. I Sverige jobbar vi för att du, tillsammans med många andra investerare, ska vilja fortsätta att stödja de driftiga entreprenörerna som finns i våra programländer i Afrika. Vem tycker du ska vara med oss och göra skillnad? Kontakta: Maisa Ek

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD MUHAMMAD YUNUS

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD MUHAMMAD YUNUS MOD UTAN GRÄNSER SPEAK TRUTH TO POWER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD MUHAMMAD YUNUS 18 Mod utan gränser MUHAMMAD YUNUS BANGLADESH OCH HON KÄMPAR FÖR ATT BETALA DET DÄR FÖRSTA LÅNET, MEN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER. Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius

MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER. Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius MIKROFINANS OCH FÖRETAGANDE BLAND UTSATTA GRUPPER I REGION SKÅNE FÖRSTUDIE 2011-10-07 ESTER Av Sofia Altafi, Karl Wennberg och Maria Borelius Mikrofinans och företagande bland utsatta grupper i Region

Läs mer