En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation"

Transkript

1 En bättre värld i arv Information om testamentsdonation

2 En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få möjlighet till en bättre framtid, med hjälp av din donation. Åren i Kyrkans Utlandshjälps tjänst har varit enormt rika. Jag har fått träffa tiotusentals människor i våra projekt runtom i världen. Många möten har varit mycket hoppfulla. Äntligen har byn fått en riktig skola. En familj har fått ett nytt hem efter katastrofen. Den egna åkern har börjat ge skörd. Någon som tidigare var utstött har blivit byns stolthet. Attityder förändras. Mänskor bryr sig om varandra. Framförallt de människor, som trots svårigheter är beredda att fortsätta arbeta för människovärdet, inger hopp. Ibland krävs det mod; att våga sätta sig emot den allmänna opinionen. Det kan innebära rädsla och oro för de närmaste anhörigas säkerhet. Ändå får något dem att fortsätta. Det inger enormt mycket hopp. Det har också funnits bekymmersamma möten. Inte heller inför dem är det skäl att ge upp eller förlora hoppet. I mina tankar vandrar jag ofta med de mänskor jag mött. Jag följer deras liv och hoppas att vi skulle kunna gå med dem tills en ny början kan skönjas och det värsta är över. Jag tackar dig för att du överväger att göra en testamentsdonation till Kyrkans Utlandshjälp. Också din livsinsats kan fortsätta med de tusentals nya möjligheter, som din gåva skulle bidra till. Kyrkans Utlandshjälp är en pålitlig donationsmottagare. Förutom att kyrkan övervakar vårt arbete, bärs det av tusentals böner. Hoppet om något bättre är för många en vardag. Det hoppet föds där mänskor börjar bry sig om. Beslutet att bry sig är ett oersättligt beslut. Antti Pentikäinen Direktor för Kyrkans Utlandshjälp

3 4 5 Kyrkans Utlandshjälp i dag ett arbete för att hjälpa dem som är svagast Idag är Kyrkans Utlandshjälp en av de största utvecklingssamarbets- och katastrofhjälpsorganisationerna i Finland. Vi arbetar för att minska fattigdomen i över 30 länder, där nöden är störst. På 1960-talet dök bilder på barn från Biafra upp i nyheterna. Från hjälpmottagare till hjälpförmedlare Kyrkans Utlandshjälp grundades 1947 för att koordinera den hjälp som strömmade in till Finland. Efter krigsåren låg Finland i ruiner. Det var stor brist på mat och kläder, kriget hade utarmat landet. Via den finska lutherska kyrkan förmedlades pengar, kläder och matförnödenheter bl.a. från Sverige och Amerika. För de amerikanska systerkyrkornas insamlingskampanjer förmedlades bilder av förhållandena och behoven i Finland och tackbrev från mänskor som hade fått hjälp. I brytningen mellan och 60-talet mognade den finska kyrkan från att ha varit en hjälpmottagare till att bli en hjälpförmedlare. Tredje världen och frågor kring internationell rättvisa fick på 1960-talet uppmärksamhet och inställningen till internationellt hjälparbete förändrades i en gynnsammare riktning. I katastrofsituationer räddar vi människoliv och ger nödhjälp. Efter katastrofen stöder vi människorna i återuppbyggnadsarbetet och fortsättningsvis i långsiktigt utvecklingssamarbete. Målet är att få till stånd en varaktig förändring som bara föds i samarbete med den lokala befolkningen. Vi hjälper de allra fattigaste människorna oberoende av tro, etnisk eller politisk bakgrund. Våra värderingar är urskillningslös nästankärlek, ett orubbligt hopp och pålitlighet. I vår by har det skett en enorm utveckling. Numera är inte vårt största problem hur maten ska räcka till. Nu skulle vi alla vilja lära oss att läsa.

4 6 7 Kontinuiteten i arbetet är viktig Vår dröm är att varje människa skulle ha möjlighet till ett människovärdigt liv, där livets grundförutsättningar, såsom rent vatten, tillräcklig näring, möjlighet till inkomst för familjen och att barnen får gå i skola, skulle förverkligas. Det finns inga genvägar eller snabba lösningar för att avskaffa fattigdomen, utan arbetet är långsiktigt och kräver tid. Därför är det viktigt att vårt artbete kan fortsätta utan uppehåll. Genom att komma ihåg Kyrkans Utlandshjälp i ditt testamente är du med och förverkligar denna dröm och du möjliggör bättre förutsättningar för detta liv också för kommande generationer. Jag vill att mina barn ska få en bättre framtid Vårt liv var tidigare verkligt svårt. Vi hade ingen annan inkomstkälla än vår lilla odlingslott. Men så fick jag ett mikrolån och skolning för att starta ett eget försäljningsstånd. Jag köpte kläder, kaffe och socker och sålde dem lite dyrare. Försäljningsinkomsten har varit till stor hjälp för oss. Nu får våra barn tillräckligt med mat och vi kan betala deras skolavgifter. Jag hoppas att mina barn skulle bevaras från ett lika svårt liv som jag har haft. Jag vill att de ska få en bättre framtid. Hedeat Tekeste, Eritrea

5 8 9 När du överväger en testamentsdonation Med ett testamente ger du uttryck för din vilja om hur och till vem din egendom ska gå efter din död. Om du inte har närmare anhöriga än kusiner och ett testamente inte är uppgjort tillfaller din egendom staten. Ifall du har anhöriga är det självklart att du först vill trygga deras ställning i ditt testamente. Vid sidan av det kan du göra en donation till ett allmännyttigt ändamål. Testamentsdonationen behöver inte vara stor. Oberoende om den är 500 eller euro, så har varje gåva en stor betydelse i en fattig familjs liv. Att uppgöra ett testamente är inte svårt och det kan man göra på egen hand. Testamentet bör dock uppfylla vissa speciella kriterier. Bland annat bör två vittnen samtidigt underteckna testamentet. Om testamentet innehåller komplicerade föreskrifter är det bäst att vända sig till en advokat eller till sin egen bank. På så sätt försäkrar du dig om att alla dina önskemål i sinom tid förverkligas just så som du vill. Som en allmännyttig organisation behöver Kyrkans Utlandshjälp inte betala skatt på en testamentsdonation, utan den går i sin helhet till vår verksamhet. Tidigare drack vi smutsigt vatten från dammen och vi blev sjuka. Nu finns det en brunn i vår by och vi kan äntligen dricka rent vatten.

6 10 11 Våra löften till dig Att ta med Kyrkans Utlandshjälp i ditt testamente är ett stort beslut och därför vill vi att ditt beslut ska kännas säkert och tryggt och göra dig väl till mods. Vi är mycket tacksamma över varje testamentsdonation, vare sig den är liten eller stor. Och vi förbinder oss till följande: 1. Att uppgöra ett testamente är en privat angelägenhet. Därför bevarar vi vetskapen i absolut förtroende. 2. Vi är glada om vi får veta att du har tagit med oss i ditt testamente. Du behöver dock inte berätta om det för oss, om du inte vill. 3. Vi använder din gåva tillförlitligt och kostnadseffektivt så att den har så stor betydelse som möjligt för att förbättra livet för människor i utvecklingsländerna. 4. Du har när som helst rätt att ändra ditt beslut att göra en testamentsdonation till Kyrkans Utlandshjälp och vi frågar inte efter orsaken till ditt beslut. 5. Vi sköter din testamentsdonation, oberoende av hurudan den är eller i vilken storleksklass den är, med omsorg, finkänslighet och respekt. När du gör upp ett testamente Om du vill komma ihåg Kyrkans Utlandshjälp i ditt testamente finns här under några exempel på uttryck som kan vara till hjälp och bra att använda vid uppgörandet av testamentet. Din gåva kan vara en specifik penningsumma, en fast egendom eller t.ex. en procentandel av en fast egendom. Bostads- och fastighetsegendom Jag meddelar härmed som min sista vilja och som mitt testamente, att lägenheten Exempelgatan 1 A 1, Exempelstad, bostadsaktie som berättigar till ägande med lösöre ges till Kyrkans Utlandshjälp stiftelse för att användas som stöd i deras arbete. Procentandel av fast egendom Jag meddelar härmed som min sista vilja och som mitt testamente, att lägenheten Exempelgatan 1 A 1, Exempelstad, ägorätten till aktierna eller från deras försäljnings- eller hyresinkomster till procent ges till Kyrkans Utlandshjälps stiftelse för att användas som stöd i deras arbete. Penningsumma Jag meddelar härmed som min sista vilja och som mitt testamente, att euro ges till Kyrkans Utlandshjälps stiftelse för att användas i deras verksamhet. Kyrkans Utlandshjälps officiella namn är Kyrkans Utlandshjälps stiftelse, vilket är skäl att ta i beaktande vid uppgörande av testamentet. Testamentet bör uppgöras i två vittnens närvaro samtidigt. Ett tillägg till testamentet eller en förändring bör göras på samma sätt som testamentet. Testamentsdonationens syfte Om du vill rikta din donation till ett speciellt ändamål, ta då kontakt med oss. Vi ger gärna råd om hur en riktad donation uttrycks bäst i testamentet, så att syftet med din gåva så specifikt som möjligt uppfyller din önskan. Mera information om hur du gör en testamentsdonation får du på våra hemsidor eller genom att ringa vår kundtjänst, tfn

7 Kyrkans Utlandshjälp Lotsgatan 1 A Helsingfors

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

hunger. Något att bita i? bibelns budskap Andakter om rätten till dagligt bröd Cecilia Forsén, Petri Merenlahti (red.)

hunger. Något att bita i? bibelns budskap Andakter om rätten till dagligt bröd Cecilia Forsén, Petri Merenlahti (red.) hunger. Något att bita i? Andakter om rätten till dagligt bröd bibelns budskap Cecilia Forsén, Petri Merenlahti (red.) 1 Innehåll Det är dags att välsigna maten 3 Petri Merenlahti När? 4 Björn Vikström

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

En strävan efter en rättfärdigare värld

En strävan efter en rättfärdigare värld En god ekonomi Låt oss tillsammans sträva efter en rättfärdigare värld med en medvetenhet och i praktisk handling för fattiga och utsatta människor runt om vår jord En strävan efter en rättfärdigare värld

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning nejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnej.

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD MUHAMMAD YUNUS

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD MUHAMMAD YUNUS MOD UTAN GRÄNSER SPEAK TRUTH TO POWER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD MUHAMMAD YUNUS 18 Mod utan gränser MUHAMMAD YUNUS BANGLADESH OCH HON KÄMPAR FÖR ATT BETALA DET DÄR FÖRSTA LÅNET, MEN

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer