HUNGERPROJEKTET. Foto: Johannes Odé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUNGERPROJEKTET. Foto: Johannes Odé"

Transkript

1 Foto: Johannes Odé HUNGERPROJEKTET Global rapport 2013

2 Inledning Vi vill tacka alla de företag och individer som under 2013 har valt att investera i Hungerprojektet. Den här rapporten ger dig en överblick över vår verksamhet i våra 12 programländer i Asien, Afrika och Latinamerika. Vi hoppas att rapporten ska ge dig som investerare bättre insyn och information om de resultat som har uppnåtts tack vare dig och våra andra investerare. Det är ni som gör vårt arbete möjligt! Vi på Hungerprojektet är övertygade om att det går att avskaffa hunger och fattigdom under vår livstid. Vi tror att den som äger problemet äger den bästa vägen till förändring. Vi ser inte miljoner människor i hunger, vi ser miljoner potentiella entreprenörer. Vi arbetar alltid i partnerskap med människor. Vi ser det som vår främsta uppgift att utbilda och stötta människor så att de kan avskaffa sin egen hunger utifrån sin egen förmåga, kreativitet och ledarskap. Vår Vision är en värld fri från hunger och fattigdom. Där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv. Vår Mission är att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Vi verkar även för att dessa strategier tillämpas i länder över hela världen.

3 om hungerprojektet Hungerprojektet är en internationell, ideell organisation, som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom i partnerskap med människor i Afrika, Asien och Latinamerika. I Sverige arbetar vi med utbildning, informationsspridning och insamling. Vårt arbete går ut på att starta förändringsprocesser tillsammans med människor som lever i hunger. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående. Vi anpassar våra strategier efter vad som behövs i våra olika programländer, nyckelfrågan är alltid; vad saknas? I Afrika arbetar vi med epicenterstrategin, ett koncept för samhällsutveckling. I Latinamerika arbetar vi med att stärka ursprungsbefolkningen med fokus på kvinnligt ledarskap. I Bangladesh och Indien lägger vi också stort fokus på jämställdhet och att stärka kvinnors och flickors rättigheter. Hungerprojektet arbetar för att hjälpa människor att bryta mönster och förändra sin situation. Det gör vi genom att skapa en miljö där det lönar sig att tänka nytt. En miljö där människor kan skapa en vision och tro på en bättre framtid. Sådana miljöer skapas genom investeringar och partnerskap, inte välgörenhet. Genom bland annat ledarskapsutbildningar och workshops är vi med och startar en process som främjar viljan och förmågan att förändra. Vi arbetar främst mot kvinnor eftersom en stor del av världens problem beror på att kvinnor inte har samma ställning som män. Kvinnor som får makt strävar efter att förbättra livet för sin familj och sin by, på ett sätt som ligger när FN:s millenniemål för global utveckling.

4 om hungerprojektet När Hungerprojektet startades i USA år 1977, med det ambitiösa målet att avskaffa hungern, dog barn varje dag i följd av kronisk hunger. Idag 37 år senare har den siffran minskat rejält och idag dör färre än barn under fem år varje dag 1. Det är barn för mycket, men arbetet med att avskaffa hungern i världen gör skillnad, och det är därför vi behöver ert stöd. Under de senaste 20 åren har antalet människor som lever med kronisk hunger i världen minskat. Det totala antalet som lider av undernärning har minskat med 17 procent sedan Stora framsteg har gjorts, men fortfarande lever 842 miljoner människor med kronisk hunger i världen 2. Vi har en modell som fungerar och vi hoppas att vi att kan påverka regeringar att använda dem i sina nationella utvecklingsprogram. Världen blir bättre, och det finns hopp om stora möjligheter att avskaffa hungern i världen. Det har blivit tydligt att de mest effektiva investeringarna man kan göra är att satsa på småskaliga jordbrukare, framförallt kvinnor. FN och världens ledare talar nu om möjligheten att kunna avskaffa den extrema fattigdomen till Detta som en följd av att millenniemålet om att halvera den extrema fattigdomen, uppnåddes redan 2010, fem år före millenniemålens utgång. Hungerprojektet arbetar nu för att avskaffandet av den extrema fattigdomen och hungern ska inkluderas som mål i den nya agenda som ska ersätta millenniemålen (Post 2015 agendan). Procent av världens befolkning som lever i kronisk hunger 20%18%16% 14% 12% Tjugo år sedan Idag Källa: FAO, The State of Food Insecurity in the World (2012) 1. The Lancet Maternal and Childhood Nutrition Series (June 2013) 2. FAO, The State of Food Insecurity in the World 2013

5 vad vi har uppnått hitills Vision, Commitment, Action workshops För att vända utvecklingen i ett helt samhälle krävs en vision. I våra program läggs stor vikt vid att deltagarna formulerar en vision som bygger på en framtid utan fattigdom och hunger. Det gör de genom en workshop som vi kallar för Vision Commitment Action. Där får människor på gräsrotsnivå upptäcka och skapa sin egen vision, reflektera över engagemang, åtaganden och ansvar samt börja agera för att avskaffa sin hunger. Resultatet blir att människorna kommer ur sin resignation inför hungerproblematiken och inser att de själva är nyckelaktörer för en bättre framtid. De skapar en vision för sin by, gör prioriteringar och börjar agera baserat på egna resurser och drivkrafter. Vårt mål är att de ska känna att de kan ta egna beslut som förbättrar deras liv. Förändringar startar ofta i liten skala för att sedan spridas och växa till nya normer och förhållningssätt. Globalt har 4,1 miljoner människor deltagit i Vision, Commitment & Action workshops. Möt Hajji Kapogoza Suleiman - en gift 63 årig man från Ssenge Village i Uganda, som är en del av Mpigi epicenter. Genom Hungerprojektets Vision, Commitment and Action workshop insåg Hajji att det behövdes en gemensam strategi för att får ett slut på hungern och fattigdom i området. Det började med att Hajji Kapagoza Suleiman kontaktades av områdets rådsmän som berättade om det kommande projektet i Mpigi distriktet. De hade problem med att hitta mark att uppföra ett epicenter (samhällscenter) på. Hajji bestämde sig för att donera land till projektet i området, för att bana väg för utvecklingen. Hans familj blev mycket förvånade när han bestämde sig för att donera 1,2 hektar att bygga epicentret på. De förstod inte varför jag tog det här beslutet, ingen av dem hade själva tagit del av Vision, Commitment & Action workshop, och hade därför inte insyn eller förståelse för projektet och vilken möjlighet det var för vår by, berättar Hajji Kapogoza Suleiman Hajji menar att han bara efter en utbildning, blev övertygad om att de själva, lokalbefolkningen, hade kontroll över sina liv och att de behövde ändra sitt tankesätt och tänka konstruktivt om framtiden.

6 vad vi har uppnått hitills lokala volontärer Hungerprojektet har idag lokala volontärer världen över. De gör att vi kan nå ut till hela 19 miljoner människor i våra 12 programländer. I de 8 programländerna i Afrika får våra volontärer omfattande utbildningar inom ämnen som exempelvis hälsofrågor, hiv/aids och jämställdhet. För Hungerprojektet är det viktigt att arbeta proaktivt med hälsofrågor. Våra volontärer arbetar med att informera människor om att det finns medicin tillgängligt, så att människor på landbygden utnyttjar tillgången till läkemedel. Våra volontärer informerar bland annat om vikten av att vaccinera sina barn, om mödravård och hur man kan skydda sig mot malaria. Våra volontärer är avgörande för att sprida information och motverka rädslor och sociala tabun hos lokalbefolkningen som annars hindrar många att söka vård när det behövs. Foto: Anneke Verbraeken Möt Céline edjeou Céline Edjeou är en av eldsjälarna som håller i informationsmöten på Beterou Epicenter i Benin. Hon är en del av epicenterkommittén och sitter också i mikrofinanskommittén. Hon anser att det är viktigt för kvinnorna i byn att känna att deras liv ligger i deras egna händer och hon ser sig själv som en god förebild. Något som ansågs vara en omöjlighet för bara något år sedan är nu verklighet tack vare Céline. Varje torsdag samlas nämligen kvinnorna i byn Beterou för att prata om sex, familjeplanering, sina män och barnens hälsa. Céline ser till att barnen i området får den vård och näring de behöver, och ordnar så att alla kan komma på regelbundna undersökningar. Foto: Anneke Verbraeken

7 vad vi har uppnått hitills HIV/Aids och jämställdhet I Afrika har över 1,3 miljoner människor deltagit i vår hiv/aids och jämställdhets workshop. Hungerprojektets hiv/aids och jämställdhets workshop startades 2003 med syftet att nå ut till människor på gräsrotsnivå. Målet var att förändra attityder kring ämnet på ett effektivt sätt. Utbildningarna fokuserar på att sprida kunskap om hiv/aids och att prata om de normer som gör att hiv/aids fortfarande sprids. Hungerprojektets lokala personal och volontärer uppmuntrar även människor att uppsöka vård om de tror att de kan vara smittade. entreprenörskap Cirka människor startar affärsverksamheter genom Hungerprojektets mikrofinansprogram i Afrika. 80 procent av dessa är kvinnor. I de 8 programländerna i Afrika finns hela 121 epicenter som samtliga driver mikrofinansprogram. Programmet innehåller tre olika komponenter: utbildning, mikrolån och sparande. Syftet med mikrofinansprogrammet är att göra det möjligt för deltagarna att på längre sikt ha en långsiktig självförsörjning. Vi arbetar med kvinnor i fokus, för att det har visat sig att kvinnor är starka förändringsagenter, som inte bara skapar förändringar för sig själva utan också för sina familjer och för hela samhällen. Vårt mål är att dessa landsbygdsbanker till slut ska ägas och skötas av invånarna i det aktuella området. Foto: Johannes Odé

8 Foto: Johannes Odé vad vi har uppnått hitills Möt Emilienne Montchohodi Emilienne är en framgångsrik jordnötsentreprenör, från Zakpota Epicenter i Benin. Hon berättar att hon tidigare hade svårt att få pengarna att räcka till för att kunna sätta mat på bordet för hela familjen. Då var det omöjligt för henne att spara pengar, eftersom varenda krona gick åt till att betala av ett lån och till att försörja familjen. Lånen hon betalade av hade dåliga villkor och hon kände sig låst. Med hjälp av mikrolånen och genom kunskaperna hon fick via Hungerprojektets Vision, Commitment & Action workshop kunde Emilienne starta ett litet företag. Företaget har nu vuxit till tre anställda, varav en av dem är hennes dotter. När jag var ung arbetade jag för min mamma, men jag fick lön. Något har definitivt förändrats sedan dess, berättar Emilienne med ett leende.

9 vad vi har uppnått hitills Vi har utbildat folkvalda kvinnor i Indien Hungerprojektet arbetar idag i 8 delstater med att mobilisera människor, stärka kvinnors ställning som viktiga förändringsagenter och att engagera lokala beslutsfattare. Den övergripande strategin kulminerar i Panchayati Raj-kampanjen. Vart femte år hålls val på lokal nivå. Enligt lag ska minst en tredjedel av positionerna i byråden, så kallade Panchayats, reserveras för kvinnor. Trots detta vågar många kvinnor inte ta platserna på grund av främst dåligt självförtroende men även rädsla för våld. Vi stödjer kvinnorna och utbildar byborna i jämställdhetsfrågor under den femåriga mandatperioden. Dessa kvinnor är drivna och vågar stå upp mot korruption, de arbetar med att förbättra livet för de fattigaste grupperna och står upp för kvinnofrågor. Deras röster och engagemang är avgörande för en fortsatt utveckling. De prioriterar sociala frågor, som utbildning, våld mot kvinnor och barnäktenskap. Hungerprojektet arbetar även med att stödja de invalda kvinnliga ledarna med att bilda nätverk så att de kan få en plats att mötas för att dela erfarenheter och kunskap. Möt Shanti Indiska Shanti giftes bort som 12-åring och fick sitt första barn som 13-åring. Kort därefter fick hon ytterligare två barn. Senare i livet bestämde hon sig för att ställa upp som ledamot i byrådet som kallas Panachayat. Hon blev då hotad och slagen av sin man och svärmor. De ville inte låta henne gå ut. Till slut blev hon så arg att hon bokstavligen slog tillbaka. Hon blev invald i Panchayat och har även gått med i den nätverksgrupp, som kallas Federationen, vilken har bildats av Hungerprojektet för att skapa starkare band mellan de folkvalda kvinnorna. Detta har stärkt hennes röst ytterligare. Det vackraste av allt är självständighet det vill jag lära min dotter säger Shanti som idag möts av respekt från sin familj.

10 vad vi har uppnått hitills Unga avskaffar hunger i Bangladesh Tillsammans med våra volontärer i Bangladesh, som driver programverksamhet i samtliga 64 distrikt i landet, jobbar vi för att mobilisera ungdomar. Hungerprojektet Bangladesh deltar i ett program för ungt ledarskap. Tusentals studenter deltar i programmet Youth Ending Hunger (YEH) som mobiliserar studenter över hela Bangladesh. Bland annat organiseras kampanjer om exempelvis familjeplanering och miljöfrågor. De arrangerar även debatter, matematik- och skrivtävlingar, rundabordsamtal och blodgivarkampanjer. möt tisha Tisha är 21 år och bor i Munshipara, Bangladesh. Under sin dagliga promenad till högskolan blev Tisha bekymrad över se barn från den närliggande slummen ute på gatorna istället för i skolan. År 2010 utbildade hon sig till ungdomsledare i Hungerprojektets program Youth Ending Hunger. Med hjälp av sin ungdomsgrupp började hon undervisa barnen från slummen under bar himmel, i en skola som fick namnet Skolan under bar himmel. Trots att intresset var stort och närvaron bland barnen hög i början så minskade närvaron efter ett tag. Även om grundskolan är gratis i Bangladesh har många fattiga familjer svårt att ta kostnaden för skoluniformer och böcker. Tisha och hennes ungdomsgrupp pratade med barnens föräldrar och förklarade värdet av att investera i barnens utbildning. Men utmaningen kvarstod och trots stöd från samhället tvingades skolan dessutom stänga på regniga dagar. En dag uppmuntrade Tisha sin högskolerektor att besöka Skolan under bar himmel. Rektorn blev så rörd av det han såg att han erbjöd Tisha en permanent lektionssal. Han erbjöd sig också att förhandla med den kommunala grundskolan så att Tishas elever kunde skrivas in i en formell utbildning. Tishas långsiktiga mål är att avskaffa analfabetismen i Bangladesh och hon har åtagit sig att göra allt som krävs för att uppnå det. Hon är övertygad om att levnadsstandarden skulle förbättras avsevärt om alla invånare i Bangladesh utbildades.

11 vad vi har uppnått hitills Stöttar ursprungsbefolkningen i Latinamerika Vi främjar kvinnligt ledarskap bland ursprungsbefolkningen i Latinamerika. Totalt har över 1,5 miljoner människor kommit i kontakt med Hungerprojektet. Hungerprojektets fokus i Mexiko ligger på kapacitetsbyggande och jämställdhet. Lokala volontärer arbetar tillsammans med lokalpolitiker genom ledarskapsutbildningar, vilket bygger broar mellan tjänstemän i kommunen och medborgarna. Vi har även ett omfattande samarbete med Mexikos största universitet där studenter arbetar i partnerskap med kvinnor på landsbygden, bland annat som ett stöd när kvinnorna startar mindre affärsverksamheter. I Peru samarbetar Hungerprojektet främst med andra organisationer. Tillsammans med organisationen Chirapaq (Center for Indigenous People s Cultures of Peru) arbetar vi bland annat med att stärka nätverken av inhemska kvinnoorganisationer, samt med kulturellt och politiskt påverkansarbete. Chirapaq främjar även ledarskap och utbildning bland kvinnor i ursprungsbefolkningen. Möt Ashaninka När Ashaninka Poniro var 29 år kom hon i kontakt med Hungerprojektets partnerorganisation Chirapaq, hon började gå på workshops som förändrade hennes syn på vad kvinnor kan åstadkomma. Hennes eget ledarskap väcktes och idag är hon vald till kommunombud. Ashaninka märkte att utbildningen gjorde så att hon växte som person, men även i rollen som mamma och fru. Nu kan jag gå vart som helst utan att oroa mig över vad jag ska säga Tidigare ville min man inte att jag skulle vara en ledare, men nu är jag en ledare i närområdet och vårt liv blir allt bättre. Jag är glad för att vi diskuterar och rådfrågar varandra inför varje beslut vad vi ska odla, när vi ska äta. Nu kan jag gå vart som helst utan att oroa mig över vad jag ska säga. - Ashaninka

12 resultat 2013 Afrika personer deltog i våra hiv/aids och jämställdhets workshops. Under 2013 har vårt mikrofinansprogram utvecklats och vi når idag cirka partners varav 80 % är kvinnor. Volontärer inom Women s Empowerment Program har utbildat personer personer deltog i workshops om 1000 Days nutrition, det vill säga om vikten av näring de 1000 första dagarna i ett barns liv. Asien I Indien utbildades 791 folkvalda kvinnor i vår Women s Leadership Workshop. Hitills har vi utbildat totalt folkvalda kvinnor. Folkvalda kvinnor i Indien säger att deras topprioritet är att öka antalet flickor i grundskolan. Näringsutbildningar och program för matsäkerhet har integrerats i samtliga åtta delstater där vi arbetar i Indien. I Bangladesh fick kvinnor ledarskapsutbildning. Vi höll i Bangladesh även tusentals möten för att motverka hemgifte, tidiga äktenskap och våld mot kvinnor Vision Commitment Action Workshops genomfördes i olika byar i Bangladesh med totalt deltagare. Latinamerika Hungerprojektet arbetar för att stärka kvinnor ur ursprungsbefolkningen, och totalt har över 1,5 miljoner människor kommit i kontakt med Hungerprojektet. Under året utökades verksamheten i Mexiko från två till fyra delstater och vi når nu 46 samhällen. Foto: Johannes Odé

13 TACK! Vi på Hungerprojektet i Sverige, och våra programländer vill tacka dig för din viktiga investering. Du som investerare fyller en viktig funktion, då din investering har kunnat användas i en rad viktiga insatser i våra programländer. Ännu ett varmt tack till dig som har stöttat oss under 2013, vi hoppas att du kommer att fortsätta att investera i vårt globala arbete under 2014, så att vi en gång för alla kan avskaffa hungern i världen. Stiftelsen Hungerprojektet tfn: bankgiro: facebook.com/hungerprojektet

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

Vad vill vår organisation uppnå?

Vad vill vår organisation uppnå? Hungerprojektets effektrapport 2015 1 Effektrapport 2015 Namn Organisationsnummer Juridisk form Hungerprojektet 802010-8315 Stiftelse Vad vill vår organisation uppnå? Hungerprojektet är en global, ideell,

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Noll hunger och fattigdom

Noll hunger och fattigdom Noll hunger och fattigdom HUNGERPROJEKTET GHANA RAPPORT 2015 INLEDNING 2015 VAR ETT HISTORISKT ÅR. Ett år som många kommer att minnas för sina dystra rubriker. Över 60 miljoner människor befann sig på

Läs mer

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Entreprenörskap och Mikrofinanser RAPPORT 2014 Inledning Hungerprojektet arbetar med att stärka människors ekonomiska ställning genom att uppmuntra till och skapa förutsättningar för lokalt

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2014

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2014 HUNGERPROJEKTET Ghana 2014 Inledning Under 2014 kom vi, genom framsteg inom lokalt ledarskap och entreprenörsskap, flera steg närmare självförsörjning i Ghana. Kommittémöten hölls för att diskutera inkomstgenererande

Läs mer

Vad vill er organisation uppnå?

Vad vill er organisation uppnå? Effektrapport 2014 Namn Hungerprojektet Organisationsnummer 802010-8315 Juridisk form Stiftelse Vad vill er organisation uppnå? Hungerprojektet är en global, ideell och strategisk organisation vars mission

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Stiftelse. Hungerprojektet är en global, ideell, strategisk organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom i världen.

Stiftelse. Hungerprojektet är en global, ideell, strategisk organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom i världen. Hungerprojektets effektrapport 2016 1 Effektrapport 2016 Namn Hungerprojektet Organisationsnummer 802010-8315 Juridisk form Stiftelse Vad vill vår organisation uppnå? Hungerprojektet är en global, ideell,

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005 Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005 1 (12) Årsredovisning för år 2005 Stiftelsen Hungerprojektet Org. nr. 802010-8315 Styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006 Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006 1 (12) Årsredovisning för år 2006 Stiftelsen Hungerprojektet Org. nr. 802010-8315 Styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2015

Hungerprojektets Årsberättelse 2015 Hungerprojektets Årsberättelse 2015 2 INNEHÅLL ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 VD HAR ORDET 3 ÅRET I KORTHET 4 VAD GÖR HUNGERPROJEKTET 5 17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 6 MÅL 16: SKAPA FREDLIGA OCH INKLUDERANDE

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2014 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens andra effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. I den här rapporten

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2013

Hungerprojektets Årsberättelse 2013 Hungerprojektets Årsberättelse 2013 1 Jordens bästa affärsidé Innehåll Ordförande har ordet 3 Tillsammans blir vi starkare 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 En värld fri från hunger 6 kvinnor

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Nyheter juli-aug 09. Vdigt för att förändring ska bli långsiktigt. Fungerande lokal demokrati, en nyckel till hållbar utveckling

Nyheter juli-aug 09. Vdigt för att förändring ska bli långsiktigt. Fungerande lokal demokrati, en nyckel till hållbar utveckling Nyheter juli-aug 09 Över 1 miljard människor lever i hunger Nyligen publicerade FAO ny information om hur många som lever i hunger världen över. Den uppdaterade siffran säger att en sjättedel av jordens

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens första effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. Vi vill i

Läs mer

Minoritetsfadder 2014

Minoritetsfadder 2014 Minoritetsfadder Minoritetsfadder 2014 Plans arbete Projektexempel Minoritetsfadder Tack för ditt stöd som Minoritetsfadder! Människor från ursprungsbefolkningar utsätts ofta för diskriminering och har

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 0 8 1

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 0 8 1 Årsredovisning 2008 1 Får vi föreslå ett nytt sätt att få slut på fattigdom och hunger? Det nya är att du slutar skänka pengar till välgörenhet. I stället investerar du i människors driftighet och idérikedom

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder Tack för att du stödjer Plans arbete för flickors rättigheter! Här får du som är Flickafadder en rapport om Plans arbete för flickors rättigheter. Vi berättar

Läs mer

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Stöd döttrar till sjuksköterskor som dött i HIV/AIDS SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Vårdförbundet och SSF stöder ICNs (1) och FNIFs (2) delprojekt Girl-Child

Läs mer

Foto: Eleanor Farmer. Oxfam Sveriges effektrapportering. Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse

Foto: Eleanor Farmer. Oxfam Sveriges effektrapportering. Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse Foto: Eleanor Farmer Oxfam Sveriges effektrapportering Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse Foto: Simon Rawles Innehållsförteckning Oxfams Mål och syfte 3 Oxfams

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Fadderskapets resa 1

Fadderskapets resa 1 Fadderskapets resa 1 2 Välkommen på fadderskapets resa med oss Vår uppgift är att med din hjälp åstadkomma bestående och positiva förändringar i såväl ditt fadderbarns som i andra barns liv. Anne Pönni

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga Carolyn Hannan Docent, Lunds Universitet Folkhälsodagen Blekinge Ronneby Brunn, 20 oktober 2017 AGENDA 2030 FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

TEMARAPPORT FLICKAFADDER

TEMARAPPORT FLICKAFADDER TEMARAPPORT FLICKAFADDER Tack för att du är Flickafadder och bidrar till Plan Internationals insatser för flickors rättigheter! Flickor och kvinnor tillhör en av de mest marginaliserade grupperna i världen.

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling?

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling? Vilka luckor har kommuner som NÄRINGSLIVET kan fylla? Nätverkande mötesplatser med både näringsliv och partners Kommunen har ingen produktionskapacitet till skillnad från företagen Att få till verkstad

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

MÅNGSIDIG textilkollektion ger människor möjligheter

MÅNGSIDIG textilkollektion ger människor möjligheter MÅNGSIDIG textilkollektion ger människor möjligheter Samarbete mellan IKEA och sociala etreprenörer i Indien Säljstart 27:e juni 2014 MÅNGSIDIG textilkollektion: samarbete mellan IKEA och sociala entreprenörer

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

Bilder från Bangladesh. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS

Bilder från Bangladesh. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com och på Facebook Nytt från styrelsen Rapport från årsmötet På årsmötet den 13 april

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen Målsnöret - en elevaktiv lektion om millenniemålen Hur går det för millenniemålen? När världens stats- och regeringschefer antog Millenniedeklarationen och millenniemålen i samband med ett toppmöte i FN

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin.

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Thandiwe Mazibuko Hon är övertygad om att drömmar kan hjälpa människor ur fattigdom och

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 1 1 1

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 1 1 1 Årsredovisning 2011 1 Året i korthet Den totala insamlingen i Sverige ökade med 6,6% jämfört med 2010 och insamlingsresultatet 2011 blev 9,3 miljoner kronor. Hungerprojektet skrev i december på avtal om

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE!

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! Ett skolmaterial om barnets rättigheter Källor: INNEHÅLL Rättigheter för varenda unge är baserat på UNICEF Finlands skolmaterial Dags för rättigheter. www.unicef.se Illustrationer:

Läs mer

Tostan Sveriges Effektrapport 2015

Tostan Sveriges Effektrapport 2015 Organisationsnummer: 802422-2344 Juridisk form: Ideell förening 2016-09- 30 Tostan Sveriges Effektrapport 2015 1. Föreningens ändamål Tostan Sverige bidrar, genom insamlings och informationsverksamhet,

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Effektrapport 2015. Mentor Sverige. Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse

Effektrapport 2015. Mentor Sverige. Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse Effektrapport 2015 Mentor Sverige Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse Vad vill er organisation uppnå? Rapporten Jobbiga tankar (2015)

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Vi kan skapa en bättre värld för alla barn

Vi kan skapa en bättre värld för alla barn Vi kan skapa en bättre värld för alla barn Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer,

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Effektrapport Operation Smile Sverige Organisationsnummer: 802426-4734 Juridisk form: Stiftelse

Effektrapport Operation Smile Sverige Organisationsnummer: 802426-4734 Juridisk form: Stiftelse Effektrapport Operation Smile Sverige Organisationsnummer: 802426-4734 Juridisk form: Stiftelse Vad vill Operation Smile uppnå? Operation Smiles vision är att inga människor ska kränkas eller tvingas leva

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap

Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap Den Globala Skolan Teskedsorden - Camilla Nagler - Teater med Ninja och Patrik - Christer Mattsson Frågor & funderingar Vad är Latinamerika?

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer.

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer. PENGARNA NÅR FRAM En stor del av överskottet från denna butik används i olika biståndsprojekt runt om i vår värld. Erikshjälpen och Pingst Jönköping arbetar tillsammans, men också var för sig och tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer