Nyheter juli-aug 09. Vdigt för att förändring ska bli långsiktigt. Fungerande lokal demokrati, en nyckel till hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter juli-aug 09. Vdigt för att förändring ska bli långsiktigt. Fungerande lokal demokrati, en nyckel till hållbar utveckling"

Transkript

1 Nyheter juli-aug 09 Över 1 miljard människor lever i hunger Nyligen publicerade FAO ny information om hur många som lever i hunger världen över. Den uppdaterade siffran säger att en sjättedel av jordens befolkning är undernärd, så många som 1,02 miljarder människor. De flesta är jordbrukare som bor på landsbygden i Asien och i Afrika söder om Sahara. Siffran har ökat sedan det första millenniemålet, att halvera världens fattigdom och hunger, fastställdes år Då beräknades 850 miljoner människor leva i kronisk hunger. Indiska folkvalda kvinnor som deltagit i WLW organiserar sig tillsammans och får på så sätt en starkare röst Foto: Paul Voorthuis/Highzone photography. Malawi: Matsäkerhet I både Ligowe och Mpingo epicenter produceras just nu majs som ska fylla epicentrens matlager till bredden. Trots att matlagret i Kachindamoto epicenter inte är färdigbyggt ännu har epicentret redan torkad majs i ett tillfälligt lager, som kan förse befolkningen i området med mat i flera månader om det skulle behövas. Fungerande lokal demokrati, en nyckel till hållbar utveckling i har i vårt arbete kommit fram till att det behöver ske tre saker samti- Vdigt för att förändring ska bli långsiktigt hållbar: en tillräckligt stor grupp av människor måste bli engagerade för att nya tankar och idéer ska få genomslag, kvinnor måste få samma möjligheter som män och den lokala demokratin måste fungera. Lokala politiker har som uppgift att se till att basbehov möts, att resurser fördelas och infrastruktur fungerar men tenderar i låginkomstländer att inte arbeta tillräckligt nära folket på landsbygden. Sjukvård, utbildning, tillgång till mat året om och familjers inkomstgenererande aktiviteter är frågor som bäst hanteras lokalt. Att ha nationella lagar och program som hjälper olika utsatta grupper av befolkningen, som änkor, fattiga eller kastlösa, fyller ingen funktion om inte någon i byn känner till sina rättigheter och möjligheter. Våra program innehåller därför utbildning inom såväl mänskliga rättigheter som strukturfrågor och vi uppmuntrar till deltagande i den politiska processen. Därför känns det inte främmande att vi i Sverige valde att bedriva en informationskampanj i samband med Almedalsveckan. Målet var dubbelt, att påminna om vårt fortsatta ansvar i den globala förändringsprocessen och att utbilda om skillnaden mellan hunger och svält, som är en förutsättning för att förstå vilken typ av insats som krävs. Vår praktikant Ylva och tre volontärer fanns på plats hela veckan och Caroline Trege medverkade i ett arrangemang tillsammans med organisationen FIAN. Läs mer om sommarens aktiviteter i detta nyhetsbrev. ÅSA SKOGSTRÖM FELDT, VD Säker tillgång till mat prioriteras både i epicentret och för varje hushåll.

2 2 NYHETER HUNGERPROJEKTET JULI-AUGUSTI 2009 Karnataka: 5000 kvinnliga ledare i federation 600 folkvalda kvinnor deltog i lanseringen av SUGRAMA. Nätverksmöte för folkvalda kvinnor i närheten av Jaipur i Rajasthan, Indien Foto: Paul Voorthuis/Highzone photography. I Indien har en federation, SUGRAMA, skapats för att vidare mobilisera kvinnligt ledarskap i 87 lokalområden i 21 distrikt i delstaten Karnataka. Kvinnorna är folkvalda på bynivå och mobiliseras och stöttas genom federationen för vidare inflytande på högre nivåer inom den lokala demokratin. Federationen lanserades med ett möte där fler än 600 kvinnor deltog i den 27e maj i år. Gäst var Shobha Karnadlaje, minister för landsbygdsutveckling och för byråden, Panchayati Raj, som är den demokratiska instans som är närmast folket på landsbygden. Ordförande för federationen är Renuka som poängterade vilka utmaningar kvinnorna möter inom alltifrån byråkrati till könsdiskriminering och andra sociala orättvisor när de arbetar för förändring inom sitt byråds räckvidd. SUGRAMA kommer att fungera som en plattform för kvinnorna, för att stärka deras röst gentemot besluthavare och deras solidaritet, stöd och lärande sinsemellan. Plattformar för demokrati Federationen SUGRAMA har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Hungerprojektet i Indien och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) International. Samarbetet består i att i Karnataka i Indien skapa två plattfomar för bättre fungerande lokal demokrati, varav en är federationsbyggande inom det politiska ledarskapet och följer den 5-åriga valcykeln. Resultatet blev federationen SUGRAMA, ett formellt förbund för folkvalda kvinnor. Paul Dixelius, Strategic Development Director på SKL International, vad är värdet i att just kvinnorna möts? Vi valde att arbeta med kvinnor för att Hungerprojektet arbetar med kvinnor som målgrupp, eftersom de har rykte om sig att driva positiva frågor, som antikorruption, stöd till svaga grupper i samhället och så kallad good governance. Paul Dixelius, Strategic Development Director på SKL International. Foto: SKLInternational.se Arbetsprocessen har varit att ta fram en interimstyrelse som SKL stött under det gångna året utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En av utmaningarna är att en sådan här federation ska ta alltför starkt intryck av till exempel ett politiskt parti som söker väljarunderlag, eftersom den består av kvinnor som är en traditionellt svag grupp i samhället. Det finns ingen tradition av att driva politiskt neutrala organisationer. Vi har arbetat med att stärka federationen för att den även fortsatt ska driva utvecklingsfrågor politiskt neutralt och med fokus på kvinnors rättigheter. säger Paul Dixelius om hur samarbetet med SU- GRAMA gått till. Han förklarar vidare Det är det enda förbundet i sitt slag i Indien. Vi hoppas att federationen ska vara uthållig nog att bestå. Det beror på finansiering genom medlemmarna för att verksamheten ska rulla och steget dit är fortfarande långt. Det är ett politiskt initiativ i organiserad form. Det kan vara förebild för hur den lokala demokratin drivs i andra delstater men också en modell för hur Hungerprojektet i Indien kan jobba med federationer på delstatsnivå i andra delar av Indien. Den andra plattformen syftar till att stärka decentraliseringen för att leverans inom offentliga serviceområden som exempelvis sjukvård och utbildning ska fungera bättre. Ett flertal olika beslutsfattare, alltifrån folkvalda på bynivå till delstatsaktörer, bjöds in till dialog. Insatsen har inte varit lika framgångsrik som SUGRAMA. Det beror på att researchmaterial som togs fram inte hade den önskvärda tyngden vad gäller opinionsbildning och på delstatsaktörernas brist på engagemang vilket i sin tur delvis beror på brist på finansiella resurser. Om framtida insatser säger Paul Dixelius: Slutseminarium för samarbetet

3 NYHETER HUNGERPROJEKTET JULI-AUGUSTI hittills sker i slutet av augusti. Fortsättningsvis skulle vi vilja att SIDA finansierar arbetet över tiden för val i Karnataka i februari Vi vill arbeta med att säkerställa att processer äger rum på rätt sätt, att federationen får en egen administration dvs att någon blir anställd på förbundet SUGRAMA och att de jobbar aktivt med de policyområden som de själva har prioriterat. Rajasthan: Större påverkan genom nätverk I Rajasthan i Indien har en grupp folkvalda kvinnor som utbildats i Women s Leadership Workshop format ett nätverk för att tillsammans utöva större påverkan inom policyfrågor. Nyligen presenterade de ett förslag på förändringar för ett flertal ministrar, bland annat ministern för byråden, så kallade Panchayati Raj, när han besökte delstaten. Förslaget innebär att en lag som diskriminerar folkvalda kvinnor ska upphävas och att beslutsfattande och resursfördelning ska decentraliseras mer. Förslaget syftar även till att skynda på processen att implementera strukturerna för den lokala demokratin även i områden som domineras av ursprungsbefolkningar och är mer konservativa. Malawi: I varje workshop om HIV/Aids ingår en teaterpjäs som väcker frågor om sociala orsaker till spridningen, till exempel skillnader i mäns och kvinnors roller i samhället. Workshop om HIV/Aids ger effekt Under juni har vårt team i Malawi gjort intensiva programinsatser för att minska spridningen av HIV/Aids, men också för att hantera ofta förekommande problematik med stigmatisering av de smittade. Nsondole epicenter besöktes av en mobil HIV/Aids-testservice som gav alla som ville möjligheten att testa sig. Av de 140 personer som testade sig var hälften män och hälften kvinnor. Tyvärr visade sig tre personer vara smittade med HIV. Nästa steg, att söka behandling via närmaste sjukhus, följs upp med stöd av våra anställda och volontärer i epicentret. I Kachindamoto epicenter har en tiodagars utbildning genomförts för att utbilda två lokala samarbetsorganisationer i vård i hemmet. Där utbildas de i insatser som krävs för att personer som lever med HIV/Aids ska få den vård de behöver trots att de bor på landsbygden och långt ifrån möjlighet till sjukhusvård. Som förebyggande insats har 50 volontärer som är specialiserade på HIV/Aids-problematiken träffats för utbildning och för diskussioner kring hur de ska få testning att finnas tillgängligt på epicentret på regelbunden basis. På Champiti epicenter hölls ett möte Efter teaterpjäsen byggs kunskap om hur var och en kan skydda sig. med regeringens distriktsansvariga för sjukvårdsfrågor och 50 personer som bor i området kring epicentret och är engagerade i dess uppbyggnad. Under mötet byggdes den viktiga relationen mellan befolkningen på gräsrotsnivå och den lokalt ansvariga regeringsrepresentanten. Samtidigt spreds information om vilken behandling som finns tillgänglig i alla byar som nås av programmen i Champiti epicenter. Vår HIV/Aids- och jämställdhetsworkshop Hittills har personer, i de 8 länder där vi arbetar i Afrika, deltagit i workshop om hur HIV/ Aids och jämställdhet hänger ihop. Spridningen av HIV/Aids minskar då sociala orsaker till dess spridning ifrågasätts och förändras, som när jämställdheten i lokalt beslutsfattande ökar. Workshops hålls löpande vilket sprider kunskap och leder till att fler kvinnor och män testar sig, att gamla traditioner som tillåter vidare spridning stoppas och att samhällets stigmatisering av de som är smittade minskar.

4 4 NYHETER HUNGERPROJEKTET JULI-AUGUSTI 2009 Investerande golfare tävlade i Torekov Åskmolnen närmade sig och det mullrade i fjärran under Hungerprojektets allra första golftävling. Det kolsvarta tog en omväg runt Bjärehalvön och försvann sedan norrut. Puh, för åska är faktiskt det enda som kan stoppa en golfare. Knappa 100-talet deltagare tävlingen var fulltecknad med väntelista hade rest från hela Skåne och belönades med en sagolik dag på Torekovs bana, rankad som Sveriges tolfte bästa, med havsutsikt från alla hål! Temperaturen var perfekt, ca 25 grader med en ovanligt lätt bris; Torekov har en snittvind på 7 m/s. Omständigheterna kunde alltså inte vara bättre! Så lyckades också hela sju personer sänka sitt handicap. Under de tre prisutdelningarna berättade Filippa Odevall, arrangör av tävlingen, om Hungerprojektet och hur vi jobbar med kraften inifrån. Några vinnare valde Talentias donerade pris, en investering i Hungerprojektet hellre än golfbagar och weekendpaket. Förutom äran fick de motta en imponerande stor check på sin nygjorda investering. C-klassvinnaren Caroline Lindahl från Moskva och Falsterbo, spelade Torekovbanan för första gången och berättade i sitt tacktal att hon bott flera år i Afrika. Hon är övertygad om att metoder som Hungerprojektets är de enda som fungerar när organisationen åker hem igen. Och lovade därför att arrangera en liknande tävling i Falsterbo nästa år. Vilket också var den idé som belönades i lagens extrauppgift: Hur ska Hungerprojektet i Sverige växa, med noll kronor i budget? Ett hundratal torekovbor fick lära känna Hungerprojektet och dagen inbringade drygt kronor i insamlade medel. Redan samma kväll kom en av mina grannar förbi och ville veta mer, så nu sprider sig ringarna vidare. ANNIKA THUNSTRÖM, INVESTERARE OCH MEDLEM I TOREKOVS GOLFKLUBB Åsa Skogström Feldt, VD Hungerprojektet kollar scorekortet för tävlingens äldste deltagare, Fredrik Blomqvist 94 år, som kom på sjätte plats i sin klass. Filippa Odevall med B-klassens segrare Rolf Peterzon, 65 slag. Vinsten var 1000 kronors investering i Hungerprojektet.

5 NYHETER HUNGERPROJEKTET JULI-AUGUSTI Volontärer Hungerprojektet engagerar volontärer världen över. Möt Ylva och Anna, två volontärer som engagerat sig från Sverige. Ylva Munkhammar, volontär och praktikant i sommar Ylva Munkhammar, vad är det bästa med att praktisera på Hungerprojektet i sommar? Den kreativitet och det engagemang som finns inom Hungerprojektet gör att möjligheterna när man driver egna projekt i princip är oändliga. Det faktum att man själv sätter gränserna för hur man kan bidra väcker en slags entreprenörsanda även hos engagerade i insamlingsländerna. Hittills har jag fokuserat på att genomföra mitt projekt, Almedalsveckan, där Hungerprojektet i år medverkade för första gången. Jag, Caroline Trege som jobbar som projektledare och tre volontärer informerade om skillnaden mellan hunger och svält, ökade kännedomen om Hungerprojektet och knöt kontakter med potentiella volontärer, investerare och samarbetspartners. Vi vill ju expandera och etablera oss i fler städer och eftersom veckan drar till sig deltagare från hela Sverige blev det ett utmärkt tillfälle att hitta människor som vill hjälpa oss med detta. En summering av veckans intryck och upplevelser finns på: Där bloggar jag om sommarens praktik på Hungerprojektet, livet som Handelsstudent och min strävan efter en karriär där jag känner att jag gör skillnad. Och för det ändamålet känns Hungerprojektet helt rätt, för om det är något jag särskilt vill framhålla så är det att det jobb man lägger ner verkligen uppmärksammas. Att så påtagligt få känna att man bidrar till Hungerprojektets verksamhet är oerhört motiverande. Utifrån årets erfarenheter, varför tycker du att vi ska satsa på att vara med på Almedalsveckan nästa år? Veckans koncept gör det möjligt att kostnadseffektivt sprida Hungerprojektets budskap. Alla intressanta målgrupper finns representerade och möjligheterna att hitta framtida investerare, volontärer och samarbetspartners är stora. Årets medverkan blev dessutom ett bevis på att man tack vare eldsjälar kan göra stor skillnad med små medel även i insamlingsländerna. Anna Envall Lundberg är volontär genom sitt företag Analysera och gör layout på våra nyheter. Hur kan det komma sig att du valt att ställa upp som volontär? Framförallt är det ett behjärtansvärt ändamål. När jag fick förfrågan, tvekade jag inte en sekund. Valet var enkelt genom min insats investerar jag i andra människors driftighet och på så sätt bidrar jag till minskad fattigdom och hunger! Hungerprojektets affärsidé att tro på individen och arbeta med lokala entreprenörer, som med egna krafter förändrar sina samhällen, tilltalar mig. På vilket sätt är det meningsfullt för dig och ditt företag? För mig personligen är det meningsfullt eftersom jag känner att jag kan vara med och påverka, om än i liten skala. Som företagare arbetar jag med en mängd olika uppdrag och uppdragsgivare. Projekt som känns meningsfulla och resulterar i förbättrad miljö, hållbar utveckling och jämställdhet brinner jag extra för. Hungerprojektet engagerar och motiverar mig personligen och på det sättet avspeglar det sig i mitt företagande. Jag tror dessutom att mitt engagemang kan vara goodwillskapande för mitt eget företag. Anna Envall Lundberg med sonen Anton. Genom föredrag når vi ut med vårt budskap I Sverige har Hungerprojektet som uppgift att sprida kunskap om hur vi arbetar och samla in medel till till gräsrotsverksamheten i de 13 programländerna. Dessutom har vi som uppdrag att arbeta med kunskapsspridning och opinionsbildning kring utvecklingsfrågor i Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade. När vi samlar in pengar sprider vi samtidigt kunskap om hunger och fattigdom, om millenniemålen och så vidare. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om våra globala program, når vi nya personer som vill engagera sig, investera och motiverar befintliga investerare att höja sin insats. Oftast är det genom föredrag som vi når ut med vårt budskap. I höst vill vi hålla föredrag i så många städer som möjligt i Sverige. Om du känner till något sammanhang där vi skulle passa in som föredragshållare i staden där du bor, tveka inte att tipsa om oss och/eller höra av dig.

6 NYHETER HUNGERPROJEKTET JULI-AUGUSTI Vi investerar i en framtida värld fri från hunger Denna tidning är sponsrad av Analysera (form och original). Advokatfirman Hybbinette AB Per Hemgren arkitekt SAR/MSA Arkitekt- och byggservice REVHAKEN HOTELS Om du vill att ditt företag ska synas här eller om du vill ändra dina uppgifter ovan, kontakta Stiftelsen Hungerprojektet Banvaktsvägen Solna Plusgiro Bankgiro Org.nr

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 %

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Årsredovisning 2007 Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 1 100 90 80 70 60 50 40 Årets nyckeltal * Jordens bästa affärsidé -54% Spädbarnsdödlighet -44% Analfabetism Får vi föreslå ett nytt sätt att

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv.

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 KORT OM ACTIONAID ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

kunskap för färska unf:are

kunskap för färska unf:are kunskap för färska unf:are INLEDNING i din hand håller du unf:s viktigaste utbildningsmaterial! unf:aren är vår grundutbildning med den viktigaste basinfon om vår organisation, våra värderingar och våra

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer