Nyheter juli-aug 09. Vdigt för att förändring ska bli långsiktigt. Fungerande lokal demokrati, en nyckel till hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter juli-aug 09. Vdigt för att förändring ska bli långsiktigt. Fungerande lokal demokrati, en nyckel till hållbar utveckling"

Transkript

1 Nyheter juli-aug 09 Över 1 miljard människor lever i hunger Nyligen publicerade FAO ny information om hur många som lever i hunger världen över. Den uppdaterade siffran säger att en sjättedel av jordens befolkning är undernärd, så många som 1,02 miljarder människor. De flesta är jordbrukare som bor på landsbygden i Asien och i Afrika söder om Sahara. Siffran har ökat sedan det första millenniemålet, att halvera världens fattigdom och hunger, fastställdes år Då beräknades 850 miljoner människor leva i kronisk hunger. Indiska folkvalda kvinnor som deltagit i WLW organiserar sig tillsammans och får på så sätt en starkare röst Foto: Paul Voorthuis/Highzone photography. Malawi: Matsäkerhet I både Ligowe och Mpingo epicenter produceras just nu majs som ska fylla epicentrens matlager till bredden. Trots att matlagret i Kachindamoto epicenter inte är färdigbyggt ännu har epicentret redan torkad majs i ett tillfälligt lager, som kan förse befolkningen i området med mat i flera månader om det skulle behövas. Fungerande lokal demokrati, en nyckel till hållbar utveckling i har i vårt arbete kommit fram till att det behöver ske tre saker samti- Vdigt för att förändring ska bli långsiktigt hållbar: en tillräckligt stor grupp av människor måste bli engagerade för att nya tankar och idéer ska få genomslag, kvinnor måste få samma möjligheter som män och den lokala demokratin måste fungera. Lokala politiker har som uppgift att se till att basbehov möts, att resurser fördelas och infrastruktur fungerar men tenderar i låginkomstländer att inte arbeta tillräckligt nära folket på landsbygden. Sjukvård, utbildning, tillgång till mat året om och familjers inkomstgenererande aktiviteter är frågor som bäst hanteras lokalt. Att ha nationella lagar och program som hjälper olika utsatta grupper av befolkningen, som änkor, fattiga eller kastlösa, fyller ingen funktion om inte någon i byn känner till sina rättigheter och möjligheter. Våra program innehåller därför utbildning inom såväl mänskliga rättigheter som strukturfrågor och vi uppmuntrar till deltagande i den politiska processen. Därför känns det inte främmande att vi i Sverige valde att bedriva en informationskampanj i samband med Almedalsveckan. Målet var dubbelt, att påminna om vårt fortsatta ansvar i den globala förändringsprocessen och att utbilda om skillnaden mellan hunger och svält, som är en förutsättning för att förstå vilken typ av insats som krävs. Vår praktikant Ylva och tre volontärer fanns på plats hela veckan och Caroline Trege medverkade i ett arrangemang tillsammans med organisationen FIAN. Läs mer om sommarens aktiviteter i detta nyhetsbrev. ÅSA SKOGSTRÖM FELDT, VD Säker tillgång till mat prioriteras både i epicentret och för varje hushåll.

2 2 NYHETER HUNGERPROJEKTET JULI-AUGUSTI 2009 Karnataka: 5000 kvinnliga ledare i federation 600 folkvalda kvinnor deltog i lanseringen av SUGRAMA. Nätverksmöte för folkvalda kvinnor i närheten av Jaipur i Rajasthan, Indien Foto: Paul Voorthuis/Highzone photography. I Indien har en federation, SUGRAMA, skapats för att vidare mobilisera kvinnligt ledarskap i 87 lokalområden i 21 distrikt i delstaten Karnataka. Kvinnorna är folkvalda på bynivå och mobiliseras och stöttas genom federationen för vidare inflytande på högre nivåer inom den lokala demokratin. Federationen lanserades med ett möte där fler än 600 kvinnor deltog i den 27e maj i år. Gäst var Shobha Karnadlaje, minister för landsbygdsutveckling och för byråden, Panchayati Raj, som är den demokratiska instans som är närmast folket på landsbygden. Ordförande för federationen är Renuka som poängterade vilka utmaningar kvinnorna möter inom alltifrån byråkrati till könsdiskriminering och andra sociala orättvisor när de arbetar för förändring inom sitt byråds räckvidd. SUGRAMA kommer att fungera som en plattform för kvinnorna, för att stärka deras röst gentemot besluthavare och deras solidaritet, stöd och lärande sinsemellan. Plattformar för demokrati Federationen SUGRAMA har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Hungerprojektet i Indien och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) International. Samarbetet består i att i Karnataka i Indien skapa två plattfomar för bättre fungerande lokal demokrati, varav en är federationsbyggande inom det politiska ledarskapet och följer den 5-åriga valcykeln. Resultatet blev federationen SUGRAMA, ett formellt förbund för folkvalda kvinnor. Paul Dixelius, Strategic Development Director på SKL International, vad är värdet i att just kvinnorna möts? Vi valde att arbeta med kvinnor för att Hungerprojektet arbetar med kvinnor som målgrupp, eftersom de har rykte om sig att driva positiva frågor, som antikorruption, stöd till svaga grupper i samhället och så kallad good governance. Paul Dixelius, Strategic Development Director på SKL International. Foto: SKLInternational.se Arbetsprocessen har varit att ta fram en interimstyrelse som SKL stött under det gångna året utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En av utmaningarna är att en sådan här federation ska ta alltför starkt intryck av till exempel ett politiskt parti som söker väljarunderlag, eftersom den består av kvinnor som är en traditionellt svag grupp i samhället. Det finns ingen tradition av att driva politiskt neutrala organisationer. Vi har arbetat med att stärka federationen för att den även fortsatt ska driva utvecklingsfrågor politiskt neutralt och med fokus på kvinnors rättigheter. säger Paul Dixelius om hur samarbetet med SU- GRAMA gått till. Han förklarar vidare Det är det enda förbundet i sitt slag i Indien. Vi hoppas att federationen ska vara uthållig nog att bestå. Det beror på finansiering genom medlemmarna för att verksamheten ska rulla och steget dit är fortfarande långt. Det är ett politiskt initiativ i organiserad form. Det kan vara förebild för hur den lokala demokratin drivs i andra delstater men också en modell för hur Hungerprojektet i Indien kan jobba med federationer på delstatsnivå i andra delar av Indien. Den andra plattformen syftar till att stärka decentraliseringen för att leverans inom offentliga serviceområden som exempelvis sjukvård och utbildning ska fungera bättre. Ett flertal olika beslutsfattare, alltifrån folkvalda på bynivå till delstatsaktörer, bjöds in till dialog. Insatsen har inte varit lika framgångsrik som SUGRAMA. Det beror på att researchmaterial som togs fram inte hade den önskvärda tyngden vad gäller opinionsbildning och på delstatsaktörernas brist på engagemang vilket i sin tur delvis beror på brist på finansiella resurser. Om framtida insatser säger Paul Dixelius: Slutseminarium för samarbetet

3 NYHETER HUNGERPROJEKTET JULI-AUGUSTI hittills sker i slutet av augusti. Fortsättningsvis skulle vi vilja att SIDA finansierar arbetet över tiden för val i Karnataka i februari Vi vill arbeta med att säkerställa att processer äger rum på rätt sätt, att federationen får en egen administration dvs att någon blir anställd på förbundet SUGRAMA och att de jobbar aktivt med de policyområden som de själva har prioriterat. Rajasthan: Större påverkan genom nätverk I Rajasthan i Indien har en grupp folkvalda kvinnor som utbildats i Women s Leadership Workshop format ett nätverk för att tillsammans utöva större påverkan inom policyfrågor. Nyligen presenterade de ett förslag på förändringar för ett flertal ministrar, bland annat ministern för byråden, så kallade Panchayati Raj, när han besökte delstaten. Förslaget innebär att en lag som diskriminerar folkvalda kvinnor ska upphävas och att beslutsfattande och resursfördelning ska decentraliseras mer. Förslaget syftar även till att skynda på processen att implementera strukturerna för den lokala demokratin även i områden som domineras av ursprungsbefolkningar och är mer konservativa. Malawi: I varje workshop om HIV/Aids ingår en teaterpjäs som väcker frågor om sociala orsaker till spridningen, till exempel skillnader i mäns och kvinnors roller i samhället. Workshop om HIV/Aids ger effekt Under juni har vårt team i Malawi gjort intensiva programinsatser för att minska spridningen av HIV/Aids, men också för att hantera ofta förekommande problematik med stigmatisering av de smittade. Nsondole epicenter besöktes av en mobil HIV/Aids-testservice som gav alla som ville möjligheten att testa sig. Av de 140 personer som testade sig var hälften män och hälften kvinnor. Tyvärr visade sig tre personer vara smittade med HIV. Nästa steg, att söka behandling via närmaste sjukhus, följs upp med stöd av våra anställda och volontärer i epicentret. I Kachindamoto epicenter har en tiodagars utbildning genomförts för att utbilda två lokala samarbetsorganisationer i vård i hemmet. Där utbildas de i insatser som krävs för att personer som lever med HIV/Aids ska få den vård de behöver trots att de bor på landsbygden och långt ifrån möjlighet till sjukhusvård. Som förebyggande insats har 50 volontärer som är specialiserade på HIV/Aids-problematiken träffats för utbildning och för diskussioner kring hur de ska få testning att finnas tillgängligt på epicentret på regelbunden basis. På Champiti epicenter hölls ett möte Efter teaterpjäsen byggs kunskap om hur var och en kan skydda sig. med regeringens distriktsansvariga för sjukvårdsfrågor och 50 personer som bor i området kring epicentret och är engagerade i dess uppbyggnad. Under mötet byggdes den viktiga relationen mellan befolkningen på gräsrotsnivå och den lokalt ansvariga regeringsrepresentanten. Samtidigt spreds information om vilken behandling som finns tillgänglig i alla byar som nås av programmen i Champiti epicenter. Vår HIV/Aids- och jämställdhetsworkshop Hittills har personer, i de 8 länder där vi arbetar i Afrika, deltagit i workshop om hur HIV/ Aids och jämställdhet hänger ihop. Spridningen av HIV/Aids minskar då sociala orsaker till dess spridning ifrågasätts och förändras, som när jämställdheten i lokalt beslutsfattande ökar. Workshops hålls löpande vilket sprider kunskap och leder till att fler kvinnor och män testar sig, att gamla traditioner som tillåter vidare spridning stoppas och att samhällets stigmatisering av de som är smittade minskar.

4 4 NYHETER HUNGERPROJEKTET JULI-AUGUSTI 2009 Investerande golfare tävlade i Torekov Åskmolnen närmade sig och det mullrade i fjärran under Hungerprojektets allra första golftävling. Det kolsvarta tog en omväg runt Bjärehalvön och försvann sedan norrut. Puh, för åska är faktiskt det enda som kan stoppa en golfare. Knappa 100-talet deltagare tävlingen var fulltecknad med väntelista hade rest från hela Skåne och belönades med en sagolik dag på Torekovs bana, rankad som Sveriges tolfte bästa, med havsutsikt från alla hål! Temperaturen var perfekt, ca 25 grader med en ovanligt lätt bris; Torekov har en snittvind på 7 m/s. Omständigheterna kunde alltså inte vara bättre! Så lyckades också hela sju personer sänka sitt handicap. Under de tre prisutdelningarna berättade Filippa Odevall, arrangör av tävlingen, om Hungerprojektet och hur vi jobbar med kraften inifrån. Några vinnare valde Talentias donerade pris, en investering i Hungerprojektet hellre än golfbagar och weekendpaket. Förutom äran fick de motta en imponerande stor check på sin nygjorda investering. C-klassvinnaren Caroline Lindahl från Moskva och Falsterbo, spelade Torekovbanan för första gången och berättade i sitt tacktal att hon bott flera år i Afrika. Hon är övertygad om att metoder som Hungerprojektets är de enda som fungerar när organisationen åker hem igen. Och lovade därför att arrangera en liknande tävling i Falsterbo nästa år. Vilket också var den idé som belönades i lagens extrauppgift: Hur ska Hungerprojektet i Sverige växa, med noll kronor i budget? Ett hundratal torekovbor fick lära känna Hungerprojektet och dagen inbringade drygt kronor i insamlade medel. Redan samma kväll kom en av mina grannar förbi och ville veta mer, så nu sprider sig ringarna vidare. ANNIKA THUNSTRÖM, INVESTERARE OCH MEDLEM I TOREKOVS GOLFKLUBB Åsa Skogström Feldt, VD Hungerprojektet kollar scorekortet för tävlingens äldste deltagare, Fredrik Blomqvist 94 år, som kom på sjätte plats i sin klass. Filippa Odevall med B-klassens segrare Rolf Peterzon, 65 slag. Vinsten var 1000 kronors investering i Hungerprojektet.

5 NYHETER HUNGERPROJEKTET JULI-AUGUSTI Volontärer Hungerprojektet engagerar volontärer världen över. Möt Ylva och Anna, två volontärer som engagerat sig från Sverige. Ylva Munkhammar, volontär och praktikant i sommar Ylva Munkhammar, vad är det bästa med att praktisera på Hungerprojektet i sommar? Den kreativitet och det engagemang som finns inom Hungerprojektet gör att möjligheterna när man driver egna projekt i princip är oändliga. Det faktum att man själv sätter gränserna för hur man kan bidra väcker en slags entreprenörsanda även hos engagerade i insamlingsländerna. Hittills har jag fokuserat på att genomföra mitt projekt, Almedalsveckan, där Hungerprojektet i år medverkade för första gången. Jag, Caroline Trege som jobbar som projektledare och tre volontärer informerade om skillnaden mellan hunger och svält, ökade kännedomen om Hungerprojektet och knöt kontakter med potentiella volontärer, investerare och samarbetspartners. Vi vill ju expandera och etablera oss i fler städer och eftersom veckan drar till sig deltagare från hela Sverige blev det ett utmärkt tillfälle att hitta människor som vill hjälpa oss med detta. En summering av veckans intryck och upplevelser finns på: Där bloggar jag om sommarens praktik på Hungerprojektet, livet som Handelsstudent och min strävan efter en karriär där jag känner att jag gör skillnad. Och för det ändamålet känns Hungerprojektet helt rätt, för om det är något jag särskilt vill framhålla så är det att det jobb man lägger ner verkligen uppmärksammas. Att så påtagligt få känna att man bidrar till Hungerprojektets verksamhet är oerhört motiverande. Utifrån årets erfarenheter, varför tycker du att vi ska satsa på att vara med på Almedalsveckan nästa år? Veckans koncept gör det möjligt att kostnadseffektivt sprida Hungerprojektets budskap. Alla intressanta målgrupper finns representerade och möjligheterna att hitta framtida investerare, volontärer och samarbetspartners är stora. Årets medverkan blev dessutom ett bevis på att man tack vare eldsjälar kan göra stor skillnad med små medel även i insamlingsländerna. Anna Envall Lundberg är volontär genom sitt företag Analysera och gör layout på våra nyheter. Hur kan det komma sig att du valt att ställa upp som volontär? Framförallt är det ett behjärtansvärt ändamål. När jag fick förfrågan, tvekade jag inte en sekund. Valet var enkelt genom min insats investerar jag i andra människors driftighet och på så sätt bidrar jag till minskad fattigdom och hunger! Hungerprojektets affärsidé att tro på individen och arbeta med lokala entreprenörer, som med egna krafter förändrar sina samhällen, tilltalar mig. På vilket sätt är det meningsfullt för dig och ditt företag? För mig personligen är det meningsfullt eftersom jag känner att jag kan vara med och påverka, om än i liten skala. Som företagare arbetar jag med en mängd olika uppdrag och uppdragsgivare. Projekt som känns meningsfulla och resulterar i förbättrad miljö, hållbar utveckling och jämställdhet brinner jag extra för. Hungerprojektet engagerar och motiverar mig personligen och på det sättet avspeglar det sig i mitt företagande. Jag tror dessutom att mitt engagemang kan vara goodwillskapande för mitt eget företag. Anna Envall Lundberg med sonen Anton. Genom föredrag når vi ut med vårt budskap I Sverige har Hungerprojektet som uppgift att sprida kunskap om hur vi arbetar och samla in medel till till gräsrotsverksamheten i de 13 programländerna. Dessutom har vi som uppdrag att arbeta med kunskapsspridning och opinionsbildning kring utvecklingsfrågor i Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade. När vi samlar in pengar sprider vi samtidigt kunskap om hunger och fattigdom, om millenniemålen och så vidare. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om våra globala program, når vi nya personer som vill engagera sig, investera och motiverar befintliga investerare att höja sin insats. Oftast är det genom föredrag som vi når ut med vårt budskap. I höst vill vi hålla föredrag i så många städer som möjligt i Sverige. Om du känner till något sammanhang där vi skulle passa in som föredragshållare i staden där du bor, tveka inte att tipsa om oss och/eller höra av dig.

6 NYHETER HUNGERPROJEKTET JULI-AUGUSTI Vi investerar i en framtida värld fri från hunger Denna tidning är sponsrad av Analysera (form och original). Advokatfirman Hybbinette AB Per Hemgren arkitekt SAR/MSA Arkitekt- och byggservice REVHAKEN HOTELS Om du vill att ditt företag ska synas här eller om du vill ändra dina uppgifter ovan, kontakta Stiftelsen Hungerprojektet Banvaktsvägen Solna Plusgiro Bankgiro Org.nr

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Entreprenörskap och Mikrofinanser RAPPORT 2014 Inledning Hungerprojektet arbetar med att stärka människors ekonomiska ställning genom att uppmuntra till och skapa förutsättningar för lokalt

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005 Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2005 1 (12) Årsredovisning för år 2005 Stiftelsen Hungerprojektet Org. nr. 802010-8315 Styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006 Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006 1 (12) Årsredovisning för år 2006 Stiftelsen Hungerprojektet Org. nr. 802010-8315 Styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 %

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Årsredovisning 2007 Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 1 100 90 80 70 60 50 40 Årets nyckeltal * Jordens bästa affärsidé -54% Spädbarnsdödlighet -44% Analfabetism Får vi föreslå ett nytt sätt att

Läs mer

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 0 8 1

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 0 8 1 Årsredovisning 2008 1 Får vi föreslå ett nytt sätt att få slut på fattigdom och hunger? Det nya är att du slutar skänka pengar till välgörenhet. I stället investerar du i människors driftighet och idérikedom

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 1 1 1

Å r s r e dov i s n i n g 2 0 1 1 1 Årsredovisning 2011 1 Året i korthet Den totala insamlingen i Sverige ökade med 6,6% jämfört med 2010 och insamlingsresultatet 2011 blev 9,3 miljoner kronor. Hungerprojektet skrev i december på avtal om

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2013

Hungerprojektets Årsberättelse 2013 Hungerprojektets Årsberättelse 2013 1 Jordens bästa affärsidé Innehåll Ordförande har ordet 3 Tillsammans blir vi starkare 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 En värld fri från hunger 6 kvinnor

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2014

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2014 HUNGERPROJEKTET Ghana 2014 Inledning Under 2014 kom vi, genom framsteg inom lokalt ledarskap och entreprenörsskap, flera steg närmare självförsörjning i Ghana. Kommittémöten hölls för att diskutera inkomstgenererande

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap Kommunalt partnerskap Eslövs kommun har genom kontakter med föreningen Globträdet kommit i kontakt med kommunen Lugazi i Uganda, som är intresserade av att ingå ett kommunalt partnerskap med Eslövs kommun.

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen?

Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen? Skulle du? sponsra en 50 åring med hcp 10 som spelar 5 rundor om året och säger att han vill satsa på golfen? men om det inte rör sig om hans eget spel, utan om att bygga upp Världens roligaste golftävling?

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Tjejjouren Idun Sigtuna

Tjejjouren Idun Sigtuna Tjejjouren Idun Sigtuna Välkommen till Tjejjouren Idun Sigtunas kvartalsbrev Vinter 2014 Då höstmörkret började falla och kylan tränga in bestämde vi oss för att göra ett ansiktslyft. Vi kom i kontakt

Läs mer

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School

Socialt entreprenörskap på Thoren Business School Socialt entreprenörskap på Thoren Business School TBS vill skapa entreprenörer, det vill säga personer som arbetar hårt för sin sak. Oftast blir entreprenörer chefer eller får åtminstone en viktig position

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Professional Golfers Association of Sweden

Professional Golfers Association of Sweden Professional Golfers Association of Sweden Vilka kompetenser ser ni att Er/era Professionals kan utveckla för att möta era behov? Marknadsföring, projektledning, ekonomi Ligga steget före med nya idéer,

Läs mer

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset 99,85% Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset Den svenska modellen? Jonas Gardell på twitter 1 okt: Vi på Ikea tycker att kvinnor är

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar?

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Bli Tour-Partner eller Tournament Sponsor i Gentlemens Varje onsdag på Delsjö Golfklubb.

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Vad vill er organisation uppnå?

Vad vill er organisation uppnå? Effektrapport 2014 Namn Hungerprojektet Organisationsnummer 802010-8315 Juridisk form Stiftelse Vad vill er organisation uppnå? Hungerprojektet är en global, ideell och strategisk organisation vars mission

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer