Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08"

Transkript

1 Date Bästa aktieägare När TeliaSonera bildades för lite över tio år sedan fanns inga surfplattor. Ingen hade twittrat eller tryckt gilla på Facebook. Vi använde telefonen för att ringa och skicka sms och vårt tv-tittande styrdes av en programtablå. Kommunikationssamhällets och informationsteknikens tyngdpunkt låg i västvärlden och Japan. Som vi alla vet ser världen annorlunda ut idag. I början av 23 använde knappt 5 miljoner människor internet. Idag är det fem gånger fler, 2,5 miljarder och det finns över 5 miljarder mobilabonnemang. Det betyder att det mobila kommunikationssamhället på 1 år har blivit en global rörelse. Idag kan människor över hela världen använda telekommunikation för att lära, utvecklas, göra affärer, samarbeta och uttrycka åsikter. Telekom bygger relationer, stärker ekonomier och demokratier samt förbättrar förutsättningarna för människor i stort sett alla länder. Det är en fantastisk utveckling. Och det är inte utan att vi kan känna viss stolthet över att det som möjliggjort detta mobiltelefonin har sina rötter i de nordiska länderna och faktiskt i de bolag som skulle komma att bli TeliaSonera. Vi har länge varit framstående vad gäller utvecklingen av telekom. Vi lärde oss tidigt använda ny teknik och nya tjänster. År efter år rankas vi högst i världen inom informations- och kommunikationsteknik och användning av den. Det finns historiska förklaringar till det. Här utvecklades den moderna mobiltelefonin. Vi förstod hur vi kunde utnyttja telenäten för att överföra text, ljud och bild. Och viktigast av allt, vi såg tidigt till att i princip alla ska ha tillgång till våra tjänster till ett rimligt pris. Vår innovation finns i dag över hela världen och har förändrat den till det bättre. Genom att göra det vi är bäst på att förse människor med internet och mobiltelefoni till en rimlig kostnad bidrar vi till att ge miljoner människor bättre möjligheter. Det syns inte minst i vår verksamhet i Eurasien. I Nepal, ett av världens mest bergiga länder, använder sex av tio invånare idag mobilen för sin dagliga kommunikation. Det är en dramatisk ökning sedan vi startade vår verksamhet i landet. Vi utbildar i internetanvändning och hjälper utbildningsinstitutioner utvecklas. Vi anställer och utbildar medarbetare, deltar i sociala projekt och stöder inkluderingen av barn, äldre och funktionshindrade i samhället. Vi investerar i viktig infrastruktur och bidrar med stora skatteintäkter. Kort sagt vi bidrar till hållbar samhällsutveckling. TeliaSonera är ett sunt företag med sunda värderingar. Vi har en unik kombination av marknadsnärvaro, finansiell styrka, kompetens och långsiktigt perspektiv. Vi har kompetenta medarbetare och en lång tradition av att ligga i teknikens framkant. Vi är en av Europas största teleoperatörer och vill fortsätta att växa. Jag är stolt över det våra medarbetare åstadkommer varje dag. Det hoppas jag att du som aktieägare också är. Vänliga hälsningar Per-Arne Blomquist VD Company information TeliaSonera AB Stureplan 8, SE-1663, Stockholm, Sweden Registered office Stockholm Coverage Printed Business ID VAT No. SE TeliaSonera Group

2 Från statliga monopol till börsen Det är lätt att glömma varifrån Telia och Sonera kommer. Särskilt när marknader, teknik och politik ändrar sig i allt snabbare takt. Låt oss börja från början, med fokus på de senaste 1 åren. I december 22 gick svenska Telia och finska Sonera samman och blev TeliaSonera. Den nybildade koncernen noterades på Stockholmsbörsen, Helsingfors Börs och Nasdaq. Det var två tidigare statliga televerk och sedermera bolag som bildade den största operatören i Norden och Baltikum och en av de största i Europa. 185-talet lgrundandet av Kungliga Elektriska Telegrafverket. Telestation Skanstull talet lförsta telefonerna kommer till Sverige och Finland. Gemensamt var att de under 19-talet haft framträdande roller i byggandet av telefonnäten, även om ländernas historia och organiseringen av televerksamheten var olika. Gemensamt var också att de redan under 199-talet som affärsdrivande företag i statlig ägo hade mött konkurrensen på den liberaliserade telemark naden i Europa. I efterdyningarna av den spruckna IT-bubblan i början av decenniet gick de samman till ett företag som blivit mycket framgångsrikt. Aktierna ägdes inledningsvis till 46 procent av svenska staten och till 19 procent av den finska staten, samt nära 9 andra aktieägare, vilket gjort bolagets aktie till en av de mest spridda i Sverige. År 27 sålde svenska staten en del av sitt innehav. Idag uppgår svenska statens ägande till 37,3 procent och finska statens till 11,7 procent. Totalt hade bolaget vid årsskiftet 554 aktieägare varav 434 i Sverige. Aktien handlas på börserna i Stockholm och i Helsingfors. 19-talet ltelefontrafik öppnas till norra Tyskland. lfartygstelegrafi Telefon talet lefter köp av konkurrenter har Televerket uppnått monopol. lförsta stegen mot automatisering av samtalskopplingen. lradiotelefoni med USA. Bakelittelefon talet ltelex och telefax AXE växel, 197-talet 5-väljare, 194-talet 197-talet lhela telefon nätet är automatiserat. lförsta datanätet Datex specificeras. Fiber, 198-talet 198-talet Mobiltelefoner, 199-talet lmobilgeneration 1G löverföringen blir helt digital ldatakommuni- kation i olika former 199-talet lstandarden GSM, mobilt 2G, löser upp monopolen i hela Europa. ltelia AB bildas linternet och bredband lkopplingen av samtal 1 procent digital ltelia etablerar sig i Brasilien. ltelia och Sonera etablerar sig i Baltikum och samarbetar. lmisslyckat samgående med Telenor talet ltelia börsintroduceras juni 2. lit-bubblan spricker och orsakar stort kursras. TELIA ltelegrafverket i Finland bildas. 192-talet lprivata telefon - bolag bildar Telefoninrättningarnas förbund ltelegrafverket slås ihop med Posten och blir Post- och Televerket. 193-talet lden sista delen av långdistanstrafiken förstatligas Postoch Televerket behåller monopolet fram till och med llokalsamtal sköts av privata telefonbolag, som mest 85 stycken. 199-talet lgeneration 2, GSM, löser upp monopolen i hela Europa. lavreglering ltelecom Finland som bolag bildas Bolaget börsintroduceras 1998 då det får namnet Sonera. ltelia och Sonera etablerar sig i Baltikum och samarbetar. lsonera etablerar sig i Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien. 21 lsonera genomgår en kris efter kostsam satsning på 3G i bland annat Tyskland. 22 ltelia och Sonera blir TeliaSonera. l Svenska och finska staten huvudägare med 46 respektive 19 procent. SONERA

3 Från 2 miljoner till 71 miljoner abonnemang 71 miljoner abonnemang 1 år med TeliaSonera på börsen När svenska Telia och finländska Sonera gick samman 22 hade det nybildade bolaget 2 miljoner kunder, varav 11 miljoner inom mobiltelefoni. Huvuddelen av kunderna fanns i Sverige och Finland. Idag bedriver TeliaSonera verksamhet i 15 länder från Norge i väst till Nepal i öst och har 71 miljoner abonnemang, varav 63 miljoner mobilabonnemang. Kundframgångarna har kombinerats med fortsatt pionjäranda och tekniskt ledarskap. Under 212 investerades närmare 16 miljarder kronor i infrastruktur, licenser för mobilnät, fiber och IT. Inget annat företag investerar mer i infrastruktur i Sverige än TeliaSonera gör. TeliaSonera har nu lanserat 4G på samtliga mark - nader i Norden och Baltikum och i Eurasien. Under 213 fortsätter utbyggnaden av 4G-näten. Vi fortsätter att utveckla nya applikationer och tjänster tillsammans med marknadens ledande aktörer som till exempel tv-kanalen HBO och elektronik företaget Samsung. 42,5 Mobilabonnemang, Eurasien FINLAND NORGE SVERIGE DANMARK ESTLAND LETTLAND LITAUEN Vi forsätter leda utvecklingen för våra kunder i Eurasien med bättre täckning, anpassade tjänster och bidrag till ekonomisk tillväxt genom inköp från lokala leverantörer och nya jobb. Börskurs (vid årets utgång) En investering på 1 kronor i TeliaSonera vid samgåendet är idag värd 147,6 kronor. Därutöver har den givit 8,4 kronor i avkastning under de 1 åren. MOLDAVIEN KAZAKSTAN Kronor SPANIEN GEORGIEN AZERBAJDZJAN UZBEKISTAN TADZJIKISTAN NEPAL Utdelning Åren har Telia- Sonera delat ut 117 miljarder kronor till sina ägare ,3 Fast telefoni 2,5 Bredband Ägare Antal anställda Omsättning Resultat Investeringar 1,3 Tv 19,5 miljoner abonnemang Övriga 51% Svenska staten 37,3% Miljarder kronor 15 Miljarder kronor Miljarder kronor 54,4 19,9 Förvärv Anläggningstillgångar 2,5 Mobilabonnemang 59 Finska staten 11,7% , lteliasonera säljer verksamheten i Brasilien. lkoncentration på Norden och Centralasien. l3g introduceras i Sverige. lip-tv lstark tillväxt och rekordresultat. lexpansion i Norge. lkoncernorganisa- tion för Mobila tjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. letablering i Uzbekistan och Tadzjikistan. letablering i Nepal. l4g introduceras i Sverige. llansering av 3G i Himalaya, Nepal, världens högst belägna 3G-nät. lkronprinsessan Victorias bröllopskortege följs i direktsändning med 4G mobil-tv. l4g introduceras i Baltikum. lteliasonera köper frekvenser i Sverige för 92 miljoner kronor. ltv-tablån ersätts med att vi ser på tv och film när/var vi vill via bredband såväl mobilt som fast. 4 5

4 TeliaSonera bär kompetens till nya marknader När TeliaSonera grundades hade Sverige och Finland den högsta mobiltätheten i världen, mycket tack vare att TeliaSonera och dess före gångare redan hade världsledande kunskap om att bygga mobilnät och fasta nät. Att utnyttja denna svensk-finska kompetens på nya marknader var och är en självklar strategi. Sveriges och Finlands välstånd har byggts upp genom att företag framgångsrikt konkurrerat på världsmarknaden. Telia och Sonera bar båda med sig erfarenheter och förutsättningar för expansion vid sammanslagningen för 1 år sedan. Genom investeringar gjorda av Sonera under 199- talet fanns vid samgåendet majoritets- eller minoritetsägande i mobiloperatörer i Ryssland, Turkiet, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien. Telia och Sonera hade parallellt investerat i de baltiska länderna. Turkcell och MegaFon är de två största telebolag Telia- Sonera varit med att grunda på 9-talet. Idag har vi ett betydande minoritetsägande och de bidrar med 112 miljoner abonnemang i verksamheten. TeliaSoneras tillväxt sker idag främst i Centralasien. Här bygger vi telekommunikation i områden som inte ens har ordentliga vägförbindelser. Det mobila nätet blir ofta det första permanenta kommunikationshjälpmedlet och en förutsättning för andra infrastrukturer. I Eurasien står mobilkommunikation för mellan 3 och 9,5 procent av BNP, att jämföra med länder som Sverige där andelen är 1 procent. Marknader där TeliaSonera har majoritetsägarskap TeliaSoneras minoritetsägande i Turkcell som har verk samhet i Vitryssland, Turkiet, Ukraina och Tyskland. TeliaSonera har också minoritetsägande i MegaFon som har verksamhet i Ryssland och i Tajikistan. SPANIEN FINLAND NORGE SVERIGE DANMARK TYSKLAND MOLDAVIEN Tillväxt och utveckling går hand i hand TeliaSoneras strategi är att investera i länder med goda tillväxtmöjligheter och låg mobilpenetration, vi ska kunna etablera oss och arbeta utan att hamna i konflikt med vår etiska uppförandekod. Samtidigt har vi etablerat oss i flera länder med bris tande demokrati, outvecklade rättssystem och brister i respekten för mänskliga rättigheter. Utgångspunkten för TeliaSonera är en tro på att förbättrade telekommunikationer är bra för både enskilda människors livskvalitet och för samhällets utveckling. Telekommunikation ger människor möjlighet att kommunicera med varandra och omvärlden på ett sätt som inte var möjligt för bara några år sedan och öppnar tidigare slutna samhällen mot omvärlden. Genom att verka i Eurasien skapas naturligtvis värde för aktieägarna, men än viktigare är de möjligheter våra kommunikationstjänster ger. Vi bidrar genom att investera i viktig infrastruktur och erbjuda tillförlitliga tjänster som är överkomliga i pris för de allra flesta. Hållbarhet allt viktigare Hållbarhetsfrågor bli allt viktigare för alla branscher och företag. TeliaSonera har det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att lyfta fram hållbarhetsfrågorna. l Vi har utvecklat våra processer och skärpt vår riskbedömning i samband med nya investeringar. l Hållbarhetsrisker har integrerats i underlag för alla större investeringsbeslut. l Motpartsrisker och värderingsunderlag analyseras både av oss och av kvalificerade oberoende experter. ESTLAND LETTLAND LITAUEN UKRAINA VITRYSSLAND TURKIET RYSSLAND GEORGIEN KAZAKSTAN UZBEKISTAN AZERBAJDZJAN TADZJIKISTAN NEPAL Under 213 har vi fortsatt stort fokus på hållbarhetsfrågorna. l I januari antog vi för första gången gemensamma miljö mål för hela koncernen. Vår ambition är att senast 22 minska våra koldioxidutsläpp och vår energi förbrukning med 2 procent per abonnemang jämfört med idag. l I februari undertecknade vi The Global Compact. Den innefattar FN:s principer kring bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. l I mars annonserade vi samarbetet i den så kallade Branschdialogen och med Global Network Initiative, GNI. Det ger oss bättre verktyg för att värna om grundläggande rättigheter i form av integritet och yttrandefrihet. Med alla dessa åtgärder och fler på gång förändras TeliaSonera till det bättre. Frågor om hållbarhet, affärsetik och ansvar blir en naturlig del av allt vi gör i alla länder där vi är verksamma. Våra ting kommunicerar med oss, åt oss och med varandra Mobil datakommunikation TeliaSonera Petabytes per år Idag har en familj 3,3 mobilabonnemang i genomsnitt. TeliaSonera räknar med att en genomsnittlig användare av smarta telefoner inom fem år kommer att använda tio gånger mer data än idag för att surfa, uppdatera sin status på sociala nätverk och se på tv. Alla ser det idag som en självklarhet att vara uppkopplade varsomhelst och närsomhelst. Men det handlar också om att våra apparater, små som stora, får mer intelligens och utväxlar data med varandra för att hjälpa oss i vardagen. I allt från att hålla rätt temperatur i huset till att tipsa om hälsosamma personliga dieter när vi står på badrumsvågen. Kommunikationsteknik är nog den starkaste positiva förändringskraften i vår tid. Den förändrar hur vi arbetar, hur vi umgås, hur vi tar hand om vår hälsa och hur vi tar hand om vår miljö. Sociala medier och videosamtal gör att vi enkelt kan hålla kontakt med släkt och vänner även på stora geografiska avstånd. Resor till och från arbetsplatser och mellan städer, länder och kontinenter ersätts av möten på nätet. Svaret på hur vi ska klara klimatfrågan och sänka växthusgasutsläppen handlar också om kommunikationsteknik. Kommunikationstekniken hjälper oss också att hantera en åldrande befolknings hälsoproblem och samtidigt öka effektiviteten och sänka kostnaderna i sjukvården. Vi bidrar till samhällsutvecklingen på många sätt Global mobil datakommunikation Exabytes per månad Källa: Cisco VNI Mobile Forecast, 213 Filöverföring Maskin maskin Webb och data Video Summerar vi TeliaSoneras bidrag till utveckling av samhället vare sig det är här Sverige eller i Nepal så kan vi konstatera att det sker på många fler sätt än vi kunde föreställa oss för tio år sedan. Vi skapar jobb genom att företag kan göra affärer, vi ökar välfärden genom investeringar, direkta och indirekta skatter, vi bidrar till kompetensutveckling när vi anställer medarbetare och köper tjänster och produkter. Vi deltar i förverkligandet av vårt framtida samhälle genom att investera i infrastruktur och tillhandahålla kommunikationstjänster baserade på ny teknik och innovationer. Vi skänker glädje och närhet mellan människor. Och i grunden gör vi det vi alltid har gjort erbjuder tillförlitlig teknik och tjänster till överkomliga priser för det stora flertalet. 6 7

5 Tio år i sammandrag Genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster hjälper idag TeliaSonera miljontals människor och företag världen över att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Internationell styrka och lokal förankring är den kombination som gör TeliaSonera unikt och som skapar kundupplevelser i världsklass hela vägen från Norden till Nepal. Under det gångna decenniet har TeliaSonera åstadkommit mycket: l Vi har vuxit från 2 miljoner abonnemang till 71 miljoner. Räknar vi in minoritetsägda verksamheter har vi 183 miljoner abonnemang. l Vi har delat ut 117 miljarder kronor till våra ägare. Resultatet för 212 ger möjlighet att ha en oförändrad utdelning. Detta när andra på marknaden minskar eller helt avstår från aktieutdelning. l Vi har växt framgångsrikt i Eurasien och adderat tre länder till affärsområdet. Idag kommer två tredjedelar av våra intäkter från länder utanför Sverige. l Våra investeringar i MegaFon om sammanlagt 1,2 miljarder kronor har vuxit i värde till 55 miljarder kronor. l Vi har introducerat två nya mobiltekniker, 3G och 4G, för bättre täckning och ökad kapacitet. l Vi har sett ökning av mobil datakommunikation från i praktiken inget alls till nästan ofattbara 1 (hundra miljarder) Megabytes per år. Och den fortsätter att öka. l Vi har sett film, tv, och rörlig bild ta över internet tack vare bredband i fiber och mobilt. l Vi har sett engagemanget för hållbarhetsfrågor och ansvarsfullt företagande öka och ser idag hållbarhet som en av nycklarna till fortsatt framgång. Men bakom alla framsteg drivs vi av samma ambition idag som för 1 år sedan att erbjuda tillförlitliga tjänster som är överkomliga i pris för de allra flesta.

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data Företagspresentation 2012 Från röst till data Telekombranschen genomgår en förändring. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. 71 miljoner

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK Aspiro AB (publ) Delårsrapport januari-juni juni 2006 1 Aspiro i korthet Aspiro säljer mobila innehållstjänster Omsätter cirka 500 MSEK på årsbasis 132 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder

Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder Bakgrund I samband med TeliaSoneras bolagsstämma den 3 april 2013 meddelade styrelsen att man

Läs mer

Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013

Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013 Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd Företagspresentation 2013 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Innehåll TeliaSonera i korthet 4 Året i korthet 6 Affärsidé, vision och strategi 8 Hållbarhet

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Stabil avslutning på ett utmanande år

Stabil avslutning på ett utmanande år Bokslutskommuniké januari-december Stabil avslutning på ett utmanande år Sammanfattning fjärde kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent. I rapporterad

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Annonsförsäljningen ska effektiviseras Annonseringsdriven försäljning av mobila innehållstjänster har ökat stadigt de senaste fem åren Norge är den

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Företagspresentation 2009

Företagspresentation 2009 Företagspresentation 2009 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Vision och strategi 6 TeliaSonera-aktien 8 Trender 9 Marknader och varumärken 3 Vår verksamhet 4 Ansvarsfullt

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

TeliaSonera delårsrapport januari september 2015

TeliaSonera delårsrapport januari september 2015 januari september januari september Stabil kärnverksamhet SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen ökade 6,3 procent till 27 029 MSEK (25 417). Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Jobbmobil Bas 200 kr 200 kr Månadspris 1 69 kr 429 kr 479 kr 529 kr 629 kr 729 kr Surf 2 5 kr/mb max 29 kr/dygn 3 1 GB 5 GB 20 GB 50 GB 100

Läs mer

TV, telefoni och Internet i en kabel. Ny teknik med nya möjligheter, valfrihet mellan operatörer och tjänster samt ett sätt att spara pengar

TV, telefoni och Internet i en kabel. Ny teknik med nya möjligheter, valfrihet mellan operatörer och tjänster samt ett sätt att spara pengar TV, telefoni och Internet i en kabel Ny teknik med nya möjligheter, valfrihet mellan operatörer och tjänster samt ett sätt att spara pengar Fiber En 0,01 mm tjock glasfibertråd kan förbättra våra möjligheter

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se Resfria möten Kristina Appelqvist 1 Världens CO 2 -utsläpp kan minskas med 15% - genom användning av tele- och datakommunikation* och tele- och datakommunikation står för mindre än 2 procent av världens

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands Jobbmobil

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 7 LRF Medlemmar Prislista omförhandlat avtal Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 10151 Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Leda övergången till mobila och Internetbaserade Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster Årsöversikt 2004 2 Koncernchefens kommentar 4 Hemmamarknaderna och marknaderna i öst två olika möjligheter 8 Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer