Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08"

Transkript

1 Date Bästa aktieägare När TeliaSonera bildades för lite över tio år sedan fanns inga surfplattor. Ingen hade twittrat eller tryckt gilla på Facebook. Vi använde telefonen för att ringa och skicka sms och vårt tv-tittande styrdes av en programtablå. Kommunikationssamhällets och informationsteknikens tyngdpunkt låg i västvärlden och Japan. Som vi alla vet ser världen annorlunda ut idag. I början av 23 använde knappt 5 miljoner människor internet. Idag är det fem gånger fler, 2,5 miljarder och det finns över 5 miljarder mobilabonnemang. Det betyder att det mobila kommunikationssamhället på 1 år har blivit en global rörelse. Idag kan människor över hela världen använda telekommunikation för att lära, utvecklas, göra affärer, samarbeta och uttrycka åsikter. Telekom bygger relationer, stärker ekonomier och demokratier samt förbättrar förutsättningarna för människor i stort sett alla länder. Det är en fantastisk utveckling. Och det är inte utan att vi kan känna viss stolthet över att det som möjliggjort detta mobiltelefonin har sina rötter i de nordiska länderna och faktiskt i de bolag som skulle komma att bli TeliaSonera. Vi har länge varit framstående vad gäller utvecklingen av telekom. Vi lärde oss tidigt använda ny teknik och nya tjänster. År efter år rankas vi högst i världen inom informations- och kommunikationsteknik och användning av den. Det finns historiska förklaringar till det. Här utvecklades den moderna mobiltelefonin. Vi förstod hur vi kunde utnyttja telenäten för att överföra text, ljud och bild. Och viktigast av allt, vi såg tidigt till att i princip alla ska ha tillgång till våra tjänster till ett rimligt pris. Vår innovation finns i dag över hela världen och har förändrat den till det bättre. Genom att göra det vi är bäst på att förse människor med internet och mobiltelefoni till en rimlig kostnad bidrar vi till att ge miljoner människor bättre möjligheter. Det syns inte minst i vår verksamhet i Eurasien. I Nepal, ett av världens mest bergiga länder, använder sex av tio invånare idag mobilen för sin dagliga kommunikation. Det är en dramatisk ökning sedan vi startade vår verksamhet i landet. Vi utbildar i internetanvändning och hjälper utbildningsinstitutioner utvecklas. Vi anställer och utbildar medarbetare, deltar i sociala projekt och stöder inkluderingen av barn, äldre och funktionshindrade i samhället. Vi investerar i viktig infrastruktur och bidrar med stora skatteintäkter. Kort sagt vi bidrar till hållbar samhällsutveckling. TeliaSonera är ett sunt företag med sunda värderingar. Vi har en unik kombination av marknadsnärvaro, finansiell styrka, kompetens och långsiktigt perspektiv. Vi har kompetenta medarbetare och en lång tradition av att ligga i teknikens framkant. Vi är en av Europas största teleoperatörer och vill fortsätta att växa. Jag är stolt över det våra medarbetare åstadkommer varje dag. Det hoppas jag att du som aktieägare också är. Vänliga hälsningar Per-Arne Blomquist VD Company information TeliaSonera AB Stureplan 8, SE-1663, Stockholm, Sweden Registered office Stockholm Coverage Printed Business ID VAT No. SE TeliaSonera Group

2 Från statliga monopol till börsen Det är lätt att glömma varifrån Telia och Sonera kommer. Särskilt när marknader, teknik och politik ändrar sig i allt snabbare takt. Låt oss börja från början, med fokus på de senaste 1 åren. I december 22 gick svenska Telia och finska Sonera samman och blev TeliaSonera. Den nybildade koncernen noterades på Stockholmsbörsen, Helsingfors Börs och Nasdaq. Det var två tidigare statliga televerk och sedermera bolag som bildade den största operatören i Norden och Baltikum och en av de största i Europa. 185-talet lgrundandet av Kungliga Elektriska Telegrafverket. Telestation Skanstull talet lförsta telefonerna kommer till Sverige och Finland. Gemensamt var att de under 19-talet haft framträdande roller i byggandet av telefonnäten, även om ländernas historia och organiseringen av televerksamheten var olika. Gemensamt var också att de redan under 199-talet som affärsdrivande företag i statlig ägo hade mött konkurrensen på den liberaliserade telemark naden i Europa. I efterdyningarna av den spruckna IT-bubblan i början av decenniet gick de samman till ett företag som blivit mycket framgångsrikt. Aktierna ägdes inledningsvis till 46 procent av svenska staten och till 19 procent av den finska staten, samt nära 9 andra aktieägare, vilket gjort bolagets aktie till en av de mest spridda i Sverige. År 27 sålde svenska staten en del av sitt innehav. Idag uppgår svenska statens ägande till 37,3 procent och finska statens till 11,7 procent. Totalt hade bolaget vid årsskiftet 554 aktieägare varav 434 i Sverige. Aktien handlas på börserna i Stockholm och i Helsingfors. 19-talet ltelefontrafik öppnas till norra Tyskland. lfartygstelegrafi Telefon talet lefter köp av konkurrenter har Televerket uppnått monopol. lförsta stegen mot automatisering av samtalskopplingen. lradiotelefoni med USA. Bakelittelefon talet ltelex och telefax AXE växel, 197-talet 5-väljare, 194-talet 197-talet lhela telefon nätet är automatiserat. lförsta datanätet Datex specificeras. Fiber, 198-talet 198-talet Mobiltelefoner, 199-talet lmobilgeneration 1G löverföringen blir helt digital ldatakommuni- kation i olika former 199-talet lstandarden GSM, mobilt 2G, löser upp monopolen i hela Europa. ltelia AB bildas linternet och bredband lkopplingen av samtal 1 procent digital ltelia etablerar sig i Brasilien. ltelia och Sonera etablerar sig i Baltikum och samarbetar. lmisslyckat samgående med Telenor talet ltelia börsintroduceras juni 2. lit-bubblan spricker och orsakar stort kursras. TELIA ltelegrafverket i Finland bildas. 192-talet lprivata telefon - bolag bildar Telefoninrättningarnas förbund ltelegrafverket slås ihop med Posten och blir Post- och Televerket. 193-talet lden sista delen av långdistanstrafiken förstatligas Postoch Televerket behåller monopolet fram till och med llokalsamtal sköts av privata telefonbolag, som mest 85 stycken. 199-talet lgeneration 2, GSM, löser upp monopolen i hela Europa. lavreglering ltelecom Finland som bolag bildas Bolaget börsintroduceras 1998 då det får namnet Sonera. ltelia och Sonera etablerar sig i Baltikum och samarbetar. lsonera etablerar sig i Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien. 21 lsonera genomgår en kris efter kostsam satsning på 3G i bland annat Tyskland. 22 ltelia och Sonera blir TeliaSonera. l Svenska och finska staten huvudägare med 46 respektive 19 procent. SONERA

3 Från 2 miljoner till 71 miljoner abonnemang 71 miljoner abonnemang 1 år med TeliaSonera på börsen När svenska Telia och finländska Sonera gick samman 22 hade det nybildade bolaget 2 miljoner kunder, varav 11 miljoner inom mobiltelefoni. Huvuddelen av kunderna fanns i Sverige och Finland. Idag bedriver TeliaSonera verksamhet i 15 länder från Norge i väst till Nepal i öst och har 71 miljoner abonnemang, varav 63 miljoner mobilabonnemang. Kundframgångarna har kombinerats med fortsatt pionjäranda och tekniskt ledarskap. Under 212 investerades närmare 16 miljarder kronor i infrastruktur, licenser för mobilnät, fiber och IT. Inget annat företag investerar mer i infrastruktur i Sverige än TeliaSonera gör. TeliaSonera har nu lanserat 4G på samtliga mark - nader i Norden och Baltikum och i Eurasien. Under 213 fortsätter utbyggnaden av 4G-näten. Vi fortsätter att utveckla nya applikationer och tjänster tillsammans med marknadens ledande aktörer som till exempel tv-kanalen HBO och elektronik företaget Samsung. 42,5 Mobilabonnemang, Eurasien FINLAND NORGE SVERIGE DANMARK ESTLAND LETTLAND LITAUEN Vi forsätter leda utvecklingen för våra kunder i Eurasien med bättre täckning, anpassade tjänster och bidrag till ekonomisk tillväxt genom inköp från lokala leverantörer och nya jobb. Börskurs (vid årets utgång) En investering på 1 kronor i TeliaSonera vid samgåendet är idag värd 147,6 kronor. Därutöver har den givit 8,4 kronor i avkastning under de 1 åren. MOLDAVIEN KAZAKSTAN Kronor SPANIEN GEORGIEN AZERBAJDZJAN UZBEKISTAN TADZJIKISTAN NEPAL Utdelning Åren har Telia- Sonera delat ut 117 miljarder kronor till sina ägare ,3 Fast telefoni 2,5 Bredband Ägare Antal anställda Omsättning Resultat Investeringar 1,3 Tv 19,5 miljoner abonnemang Övriga 51% Svenska staten 37,3% Miljarder kronor 15 Miljarder kronor Miljarder kronor 54,4 19,9 Förvärv Anläggningstillgångar 2,5 Mobilabonnemang 59 Finska staten 11,7% , lteliasonera säljer verksamheten i Brasilien. lkoncentration på Norden och Centralasien. l3g introduceras i Sverige. lip-tv lstark tillväxt och rekordresultat. lexpansion i Norge. lkoncernorganisa- tion för Mobila tjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. letablering i Uzbekistan och Tadzjikistan. letablering i Nepal. l4g introduceras i Sverige. llansering av 3G i Himalaya, Nepal, världens högst belägna 3G-nät. lkronprinsessan Victorias bröllopskortege följs i direktsändning med 4G mobil-tv. l4g introduceras i Baltikum. lteliasonera köper frekvenser i Sverige för 92 miljoner kronor. ltv-tablån ersätts med att vi ser på tv och film när/var vi vill via bredband såväl mobilt som fast. 4 5

4 TeliaSonera bär kompetens till nya marknader När TeliaSonera grundades hade Sverige och Finland den högsta mobiltätheten i världen, mycket tack vare att TeliaSonera och dess före gångare redan hade världsledande kunskap om att bygga mobilnät och fasta nät. Att utnyttja denna svensk-finska kompetens på nya marknader var och är en självklar strategi. Sveriges och Finlands välstånd har byggts upp genom att företag framgångsrikt konkurrerat på världsmarknaden. Telia och Sonera bar båda med sig erfarenheter och förutsättningar för expansion vid sammanslagningen för 1 år sedan. Genom investeringar gjorda av Sonera under 199- talet fanns vid samgåendet majoritets- eller minoritetsägande i mobiloperatörer i Ryssland, Turkiet, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien. Telia och Sonera hade parallellt investerat i de baltiska länderna. Turkcell och MegaFon är de två största telebolag Telia- Sonera varit med att grunda på 9-talet. Idag har vi ett betydande minoritetsägande och de bidrar med 112 miljoner abonnemang i verksamheten. TeliaSoneras tillväxt sker idag främst i Centralasien. Här bygger vi telekommunikation i områden som inte ens har ordentliga vägförbindelser. Det mobila nätet blir ofta det första permanenta kommunikationshjälpmedlet och en förutsättning för andra infrastrukturer. I Eurasien står mobilkommunikation för mellan 3 och 9,5 procent av BNP, att jämföra med länder som Sverige där andelen är 1 procent. Marknader där TeliaSonera har majoritetsägarskap TeliaSoneras minoritetsägande i Turkcell som har verk samhet i Vitryssland, Turkiet, Ukraina och Tyskland. TeliaSonera har också minoritetsägande i MegaFon som har verksamhet i Ryssland och i Tajikistan. SPANIEN FINLAND NORGE SVERIGE DANMARK TYSKLAND MOLDAVIEN Tillväxt och utveckling går hand i hand TeliaSoneras strategi är att investera i länder med goda tillväxtmöjligheter och låg mobilpenetration, vi ska kunna etablera oss och arbeta utan att hamna i konflikt med vår etiska uppförandekod. Samtidigt har vi etablerat oss i flera länder med bris tande demokrati, outvecklade rättssystem och brister i respekten för mänskliga rättigheter. Utgångspunkten för TeliaSonera är en tro på att förbättrade telekommunikationer är bra för både enskilda människors livskvalitet och för samhällets utveckling. Telekommunikation ger människor möjlighet att kommunicera med varandra och omvärlden på ett sätt som inte var möjligt för bara några år sedan och öppnar tidigare slutna samhällen mot omvärlden. Genom att verka i Eurasien skapas naturligtvis värde för aktieägarna, men än viktigare är de möjligheter våra kommunikationstjänster ger. Vi bidrar genom att investera i viktig infrastruktur och erbjuda tillförlitliga tjänster som är överkomliga i pris för de allra flesta. Hållbarhet allt viktigare Hållbarhetsfrågor bli allt viktigare för alla branscher och företag. TeliaSonera har det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att lyfta fram hållbarhetsfrågorna. l Vi har utvecklat våra processer och skärpt vår riskbedömning i samband med nya investeringar. l Hållbarhetsrisker har integrerats i underlag för alla större investeringsbeslut. l Motpartsrisker och värderingsunderlag analyseras både av oss och av kvalificerade oberoende experter. ESTLAND LETTLAND LITAUEN UKRAINA VITRYSSLAND TURKIET RYSSLAND GEORGIEN KAZAKSTAN UZBEKISTAN AZERBAJDZJAN TADZJIKISTAN NEPAL Under 213 har vi fortsatt stort fokus på hållbarhetsfrågorna. l I januari antog vi för första gången gemensamma miljö mål för hela koncernen. Vår ambition är att senast 22 minska våra koldioxidutsläpp och vår energi förbrukning med 2 procent per abonnemang jämfört med idag. l I februari undertecknade vi The Global Compact. Den innefattar FN:s principer kring bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. l I mars annonserade vi samarbetet i den så kallade Branschdialogen och med Global Network Initiative, GNI. Det ger oss bättre verktyg för att värna om grundläggande rättigheter i form av integritet och yttrandefrihet. Med alla dessa åtgärder och fler på gång förändras TeliaSonera till det bättre. Frågor om hållbarhet, affärsetik och ansvar blir en naturlig del av allt vi gör i alla länder där vi är verksamma. Våra ting kommunicerar med oss, åt oss och med varandra Mobil datakommunikation TeliaSonera Petabytes per år Idag har en familj 3,3 mobilabonnemang i genomsnitt. TeliaSonera räknar med att en genomsnittlig användare av smarta telefoner inom fem år kommer att använda tio gånger mer data än idag för att surfa, uppdatera sin status på sociala nätverk och se på tv. Alla ser det idag som en självklarhet att vara uppkopplade varsomhelst och närsomhelst. Men det handlar också om att våra apparater, små som stora, får mer intelligens och utväxlar data med varandra för att hjälpa oss i vardagen. I allt från att hålla rätt temperatur i huset till att tipsa om hälsosamma personliga dieter när vi står på badrumsvågen. Kommunikationsteknik är nog den starkaste positiva förändringskraften i vår tid. Den förändrar hur vi arbetar, hur vi umgås, hur vi tar hand om vår hälsa och hur vi tar hand om vår miljö. Sociala medier och videosamtal gör att vi enkelt kan hålla kontakt med släkt och vänner även på stora geografiska avstånd. Resor till och från arbetsplatser och mellan städer, länder och kontinenter ersätts av möten på nätet. Svaret på hur vi ska klara klimatfrågan och sänka växthusgasutsläppen handlar också om kommunikationsteknik. Kommunikationstekniken hjälper oss också att hantera en åldrande befolknings hälsoproblem och samtidigt öka effektiviteten och sänka kostnaderna i sjukvården. Vi bidrar till samhällsutvecklingen på många sätt Global mobil datakommunikation Exabytes per månad Källa: Cisco VNI Mobile Forecast, 213 Filöverföring Maskin maskin Webb och data Video Summerar vi TeliaSoneras bidrag till utveckling av samhället vare sig det är här Sverige eller i Nepal så kan vi konstatera att det sker på många fler sätt än vi kunde föreställa oss för tio år sedan. Vi skapar jobb genom att företag kan göra affärer, vi ökar välfärden genom investeringar, direkta och indirekta skatter, vi bidrar till kompetensutveckling när vi anställer medarbetare och köper tjänster och produkter. Vi deltar i förverkligandet av vårt framtida samhälle genom att investera i infrastruktur och tillhandahålla kommunikationstjänster baserade på ny teknik och innovationer. Vi skänker glädje och närhet mellan människor. Och i grunden gör vi det vi alltid har gjort erbjuder tillförlitlig teknik och tjänster till överkomliga priser för det stora flertalet. 6 7

5 Tio år i sammandrag Genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster hjälper idag TeliaSonera miljontals människor och företag världen över att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Internationell styrka och lokal förankring är den kombination som gör TeliaSonera unikt och som skapar kundupplevelser i världsklass hela vägen från Norden till Nepal. Under det gångna decenniet har TeliaSonera åstadkommit mycket: l Vi har vuxit från 2 miljoner abonnemang till 71 miljoner. Räknar vi in minoritetsägda verksamheter har vi 183 miljoner abonnemang. l Vi har delat ut 117 miljarder kronor till våra ägare. Resultatet för 212 ger möjlighet att ha en oförändrad utdelning. Detta när andra på marknaden minskar eller helt avstår från aktieutdelning. l Vi har växt framgångsrikt i Eurasien och adderat tre länder till affärsområdet. Idag kommer två tredjedelar av våra intäkter från länder utanför Sverige. l Våra investeringar i MegaFon om sammanlagt 1,2 miljarder kronor har vuxit i värde till 55 miljarder kronor. l Vi har introducerat två nya mobiltekniker, 3G och 4G, för bättre täckning och ökad kapacitet. l Vi har sett ökning av mobil datakommunikation från i praktiken inget alls till nästan ofattbara 1 (hundra miljarder) Megabytes per år. Och den fortsätter att öka. l Vi har sett film, tv, och rörlig bild ta över internet tack vare bredband i fiber och mobilt. l Vi har sett engagemanget för hållbarhetsfrågor och ansvarsfullt företagande öka och ser idag hållbarhet som en av nycklarna till fortsatt framgång. Men bakom alla framsteg drivs vi av samma ambition idag som för 1 år sedan att erbjuda tillförlitliga tjänster som är överkomliga i pris för de allra flesta.

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013 Aktiespararna Trollhättan 13 mars 213 Fredrik Johansson Investerarrelationer TeliaSonera har drygt 55 aktieägare År 2 utförsäljning och börsnotering År 22 samgående med finska Sonera År 27 lanseras Triple-play

Läs mer

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vår organisation 7 Syfte

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK Aspiro AB (publ) Delårsrapport januari-juni juni 2006 1 Aspiro i korthet Aspiro säljer mobila innehållstjänster Omsätter cirka 500 MSEK på årsbasis 132 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

TeliaSonera januari-december 2012

TeliaSonera januari-december 2012 Bokslutskommuniké januari-december. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-december MegaFon bidrog till rekordhögt kassaflöde Fjärde kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Därför kommer Europolitan att bygga ett UMTS-nät med en mycket hög täckningsgrad och snabb utbyggnadstakt.

Därför kommer Europolitan att bygga ett UMTS-nät med en mycket hög täckningsgrad och snabb utbyggnadstakt. Ansökan om UMTS-tillstånd Sid 4 (122) Europolitans programförklaring 1. UMTS till alla En starkt bidragande orsak till Sveriges framgång inom IT och telekom är den breda användningen i samhället. Europolitan

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Statusuppdatering i Bredbandssverige

Statusuppdatering i Bredbandssverige Statusuppdatering i Bredbandssverige En personlig marknadsöverblick och framtidsspekulering Patrik Sandgren Visby, Gotland, 2015-01-29 Kärnan i presentationen Fibermarknaden utvecklas starkt Politiken

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data Företagspresentation 2012 Från röst till data Telekombranschen genomgår en förändring. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. 71 miljoner

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering

Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Mest effektiv annonsör av mobilt innehåll Annonsering Annonsförsäljningen ska effektiviseras Annonseringsdriven försäljning av mobila innehållstjänster har ökat stadigt de senaste fem åren Norge är den

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer Marknadschefens bästa vän I HUVUDET PÅ EN ANNONSÖR 1. Vad är en annonsör? De störta annonsörerna i Sverige medieinvesteringar brutto i miljoner kronor 2015 1.

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

TeliaSonera januari-september 2012

TeliaSonera januari-september 2012 Delårsrapport januari-september. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-september Stabil vinst per aktie och upprepade utsikter Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder

Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder Bakgrund I samband med TeliaSoneras bolagsstämma den 3 april 2013 meddelade styrelsen att man

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

TeliaSonera januari-mars 2008

TeliaSonera januari-mars 2008 TeliaSonera januari-mars Delårsrapport januari-mars. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm God tillväxt med förbättrad EBITDA Nettoomsättningen ökade 7,4 procent till 24 398 (22 724).

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Agenda. Välkomna. Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling. Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck

Agenda. Välkomna. Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling. Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck Agenda Välkomna Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck Hur och varför driver Skandia samhällsutveckling Ca 15.30: Bensträckare Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

VARFÖR FIBER? Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar Tripple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på internet samt titta på tv via fibern. Här nedan kommer några argument

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista

Bilaga C LRF Medlemmar Prislista sid 1 av 9 Bilaga C LRF Medlemmar Prislista LRF Samköp AB 556043-8771 Version: 3.06.0 Löpnr: 8126 LRF Medlemmar Prislista Företag som omfattas av nedan angivna priser Företagsnamn Orgnr Information LRF

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Analytiker Fabian Franzén 23/11-16

Analytiker Fabian Franzén 23/11-16 I Utdelningskampen jämförs två företag med varandra för att se vilket bolag som över tid har genererat högst avkastning till sina ägare. I denna rapport analyseras läkemedelsjätten mot telegiganten. Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Stabil avslutning på ett utmanande år

Stabil avslutning på ett utmanande år Bokslutskommuniké januari-december Stabil avslutning på ett utmanande år Sammanfattning fjärde kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent. I rapporterad

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer