Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08"

Transkript

1 Date Bästa aktieägare När TeliaSonera bildades för lite över tio år sedan fanns inga surfplattor. Ingen hade twittrat eller tryckt gilla på Facebook. Vi använde telefonen för att ringa och skicka sms och vårt tv-tittande styrdes av en programtablå. Kommunikationssamhällets och informationsteknikens tyngdpunkt låg i västvärlden och Japan. Som vi alla vet ser världen annorlunda ut idag. I början av 23 använde knappt 5 miljoner människor internet. Idag är det fem gånger fler, 2,5 miljarder och det finns över 5 miljarder mobilabonnemang. Det betyder att det mobila kommunikationssamhället på 1 år har blivit en global rörelse. Idag kan människor över hela världen använda telekommunikation för att lära, utvecklas, göra affärer, samarbeta och uttrycka åsikter. Telekom bygger relationer, stärker ekonomier och demokratier samt förbättrar förutsättningarna för människor i stort sett alla länder. Det är en fantastisk utveckling. Och det är inte utan att vi kan känna viss stolthet över att det som möjliggjort detta mobiltelefonin har sina rötter i de nordiska länderna och faktiskt i de bolag som skulle komma att bli TeliaSonera. Vi har länge varit framstående vad gäller utvecklingen av telekom. Vi lärde oss tidigt använda ny teknik och nya tjänster. År efter år rankas vi högst i världen inom informations- och kommunikationsteknik och användning av den. Det finns historiska förklaringar till det. Här utvecklades den moderna mobiltelefonin. Vi förstod hur vi kunde utnyttja telenäten för att överföra text, ljud och bild. Och viktigast av allt, vi såg tidigt till att i princip alla ska ha tillgång till våra tjänster till ett rimligt pris. Vår innovation finns i dag över hela världen och har förändrat den till det bättre. Genom att göra det vi är bäst på att förse människor med internet och mobiltelefoni till en rimlig kostnad bidrar vi till att ge miljoner människor bättre möjligheter. Det syns inte minst i vår verksamhet i Eurasien. I Nepal, ett av världens mest bergiga länder, använder sex av tio invånare idag mobilen för sin dagliga kommunikation. Det är en dramatisk ökning sedan vi startade vår verksamhet i landet. Vi utbildar i internetanvändning och hjälper utbildningsinstitutioner utvecklas. Vi anställer och utbildar medarbetare, deltar i sociala projekt och stöder inkluderingen av barn, äldre och funktionshindrade i samhället. Vi investerar i viktig infrastruktur och bidrar med stora skatteintäkter. Kort sagt vi bidrar till hållbar samhällsutveckling. TeliaSonera är ett sunt företag med sunda värderingar. Vi har en unik kombination av marknadsnärvaro, finansiell styrka, kompetens och långsiktigt perspektiv. Vi har kompetenta medarbetare och en lång tradition av att ligga i teknikens framkant. Vi är en av Europas största teleoperatörer och vill fortsätta att växa. Jag är stolt över det våra medarbetare åstadkommer varje dag. Det hoppas jag att du som aktieägare också är. Vänliga hälsningar Per-Arne Blomquist VD Company information TeliaSonera AB Stureplan 8, SE-1663, Stockholm, Sweden Registered office Stockholm Coverage Printed Business ID VAT No. SE TeliaSonera Group

2 Från statliga monopol till börsen Det är lätt att glömma varifrån Telia och Sonera kommer. Särskilt när marknader, teknik och politik ändrar sig i allt snabbare takt. Låt oss börja från början, med fokus på de senaste 1 åren. I december 22 gick svenska Telia och finska Sonera samman och blev TeliaSonera. Den nybildade koncernen noterades på Stockholmsbörsen, Helsingfors Börs och Nasdaq. Det var två tidigare statliga televerk och sedermera bolag som bildade den största operatören i Norden och Baltikum och en av de största i Europa. 185-talet lgrundandet av Kungliga Elektriska Telegrafverket. Telestation Skanstull talet lförsta telefonerna kommer till Sverige och Finland. Gemensamt var att de under 19-talet haft framträdande roller i byggandet av telefonnäten, även om ländernas historia och organiseringen av televerksamheten var olika. Gemensamt var också att de redan under 199-talet som affärsdrivande företag i statlig ägo hade mött konkurrensen på den liberaliserade telemark naden i Europa. I efterdyningarna av den spruckna IT-bubblan i början av decenniet gick de samman till ett företag som blivit mycket framgångsrikt. Aktierna ägdes inledningsvis till 46 procent av svenska staten och till 19 procent av den finska staten, samt nära 9 andra aktieägare, vilket gjort bolagets aktie till en av de mest spridda i Sverige. År 27 sålde svenska staten en del av sitt innehav. Idag uppgår svenska statens ägande till 37,3 procent och finska statens till 11,7 procent. Totalt hade bolaget vid årsskiftet 554 aktieägare varav 434 i Sverige. Aktien handlas på börserna i Stockholm och i Helsingfors. 19-talet ltelefontrafik öppnas till norra Tyskland. lfartygstelegrafi Telefon talet lefter köp av konkurrenter har Televerket uppnått monopol. lförsta stegen mot automatisering av samtalskopplingen. lradiotelefoni med USA. Bakelittelefon talet ltelex och telefax AXE växel, 197-talet 5-väljare, 194-talet 197-talet lhela telefon nätet är automatiserat. lförsta datanätet Datex specificeras. Fiber, 198-talet 198-talet Mobiltelefoner, 199-talet lmobilgeneration 1G löverföringen blir helt digital ldatakommuni- kation i olika former 199-talet lstandarden GSM, mobilt 2G, löser upp monopolen i hela Europa. ltelia AB bildas linternet och bredband lkopplingen av samtal 1 procent digital ltelia etablerar sig i Brasilien. ltelia och Sonera etablerar sig i Baltikum och samarbetar. lmisslyckat samgående med Telenor talet ltelia börsintroduceras juni 2. lit-bubblan spricker och orsakar stort kursras. TELIA ltelegrafverket i Finland bildas. 192-talet lprivata telefon - bolag bildar Telefoninrättningarnas förbund ltelegrafverket slås ihop med Posten och blir Post- och Televerket. 193-talet lden sista delen av långdistanstrafiken förstatligas Postoch Televerket behåller monopolet fram till och med llokalsamtal sköts av privata telefonbolag, som mest 85 stycken. 199-talet lgeneration 2, GSM, löser upp monopolen i hela Europa. lavreglering ltelecom Finland som bolag bildas Bolaget börsintroduceras 1998 då det får namnet Sonera. ltelia och Sonera etablerar sig i Baltikum och samarbetar. lsonera etablerar sig i Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien. 21 lsonera genomgår en kris efter kostsam satsning på 3G i bland annat Tyskland. 22 ltelia och Sonera blir TeliaSonera. l Svenska och finska staten huvudägare med 46 respektive 19 procent. SONERA

3 Från 2 miljoner till 71 miljoner abonnemang 71 miljoner abonnemang 1 år med TeliaSonera på börsen När svenska Telia och finländska Sonera gick samman 22 hade det nybildade bolaget 2 miljoner kunder, varav 11 miljoner inom mobiltelefoni. Huvuddelen av kunderna fanns i Sverige och Finland. Idag bedriver TeliaSonera verksamhet i 15 länder från Norge i väst till Nepal i öst och har 71 miljoner abonnemang, varav 63 miljoner mobilabonnemang. Kundframgångarna har kombinerats med fortsatt pionjäranda och tekniskt ledarskap. Under 212 investerades närmare 16 miljarder kronor i infrastruktur, licenser för mobilnät, fiber och IT. Inget annat företag investerar mer i infrastruktur i Sverige än TeliaSonera gör. TeliaSonera har nu lanserat 4G på samtliga mark - nader i Norden och Baltikum och i Eurasien. Under 213 fortsätter utbyggnaden av 4G-näten. Vi fortsätter att utveckla nya applikationer och tjänster tillsammans med marknadens ledande aktörer som till exempel tv-kanalen HBO och elektronik företaget Samsung. 42,5 Mobilabonnemang, Eurasien FINLAND NORGE SVERIGE DANMARK ESTLAND LETTLAND LITAUEN Vi forsätter leda utvecklingen för våra kunder i Eurasien med bättre täckning, anpassade tjänster och bidrag till ekonomisk tillväxt genom inköp från lokala leverantörer och nya jobb. Börskurs (vid årets utgång) En investering på 1 kronor i TeliaSonera vid samgåendet är idag värd 147,6 kronor. Därutöver har den givit 8,4 kronor i avkastning under de 1 åren. MOLDAVIEN KAZAKSTAN Kronor SPANIEN GEORGIEN AZERBAJDZJAN UZBEKISTAN TADZJIKISTAN NEPAL Utdelning Åren har Telia- Sonera delat ut 117 miljarder kronor till sina ägare ,3 Fast telefoni 2,5 Bredband Ägare Antal anställda Omsättning Resultat Investeringar 1,3 Tv 19,5 miljoner abonnemang Övriga 51% Svenska staten 37,3% Miljarder kronor 15 Miljarder kronor Miljarder kronor 54,4 19,9 Förvärv Anläggningstillgångar 2,5 Mobilabonnemang 59 Finska staten 11,7% , lteliasonera säljer verksamheten i Brasilien. lkoncentration på Norden och Centralasien. l3g introduceras i Sverige. lip-tv lstark tillväxt och rekordresultat. lexpansion i Norge. lkoncernorganisa- tion för Mobila tjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. letablering i Uzbekistan och Tadzjikistan. letablering i Nepal. l4g introduceras i Sverige. llansering av 3G i Himalaya, Nepal, världens högst belägna 3G-nät. lkronprinsessan Victorias bröllopskortege följs i direktsändning med 4G mobil-tv. l4g introduceras i Baltikum. lteliasonera köper frekvenser i Sverige för 92 miljoner kronor. ltv-tablån ersätts med att vi ser på tv och film när/var vi vill via bredband såväl mobilt som fast. 4 5

4 TeliaSonera bär kompetens till nya marknader När TeliaSonera grundades hade Sverige och Finland den högsta mobiltätheten i världen, mycket tack vare att TeliaSonera och dess före gångare redan hade världsledande kunskap om att bygga mobilnät och fasta nät. Att utnyttja denna svensk-finska kompetens på nya marknader var och är en självklar strategi. Sveriges och Finlands välstånd har byggts upp genom att företag framgångsrikt konkurrerat på världsmarknaden. Telia och Sonera bar båda med sig erfarenheter och förutsättningar för expansion vid sammanslagningen för 1 år sedan. Genom investeringar gjorda av Sonera under 199- talet fanns vid samgåendet majoritets- eller minoritetsägande i mobiloperatörer i Ryssland, Turkiet, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Moldavien. Telia och Sonera hade parallellt investerat i de baltiska länderna. Turkcell och MegaFon är de två största telebolag Telia- Sonera varit med att grunda på 9-talet. Idag har vi ett betydande minoritetsägande och de bidrar med 112 miljoner abonnemang i verksamheten. TeliaSoneras tillväxt sker idag främst i Centralasien. Här bygger vi telekommunikation i områden som inte ens har ordentliga vägförbindelser. Det mobila nätet blir ofta det första permanenta kommunikationshjälpmedlet och en förutsättning för andra infrastrukturer. I Eurasien står mobilkommunikation för mellan 3 och 9,5 procent av BNP, att jämföra med länder som Sverige där andelen är 1 procent. Marknader där TeliaSonera har majoritetsägarskap TeliaSoneras minoritetsägande i Turkcell som har verk samhet i Vitryssland, Turkiet, Ukraina och Tyskland. TeliaSonera har också minoritetsägande i MegaFon som har verksamhet i Ryssland och i Tajikistan. SPANIEN FINLAND NORGE SVERIGE DANMARK TYSKLAND MOLDAVIEN Tillväxt och utveckling går hand i hand TeliaSoneras strategi är att investera i länder med goda tillväxtmöjligheter och låg mobilpenetration, vi ska kunna etablera oss och arbeta utan att hamna i konflikt med vår etiska uppförandekod. Samtidigt har vi etablerat oss i flera länder med bris tande demokrati, outvecklade rättssystem och brister i respekten för mänskliga rättigheter. Utgångspunkten för TeliaSonera är en tro på att förbättrade telekommunikationer är bra för både enskilda människors livskvalitet och för samhällets utveckling. Telekommunikation ger människor möjlighet att kommunicera med varandra och omvärlden på ett sätt som inte var möjligt för bara några år sedan och öppnar tidigare slutna samhällen mot omvärlden. Genom att verka i Eurasien skapas naturligtvis värde för aktieägarna, men än viktigare är de möjligheter våra kommunikationstjänster ger. Vi bidrar genom att investera i viktig infrastruktur och erbjuda tillförlitliga tjänster som är överkomliga i pris för de allra flesta. Hållbarhet allt viktigare Hållbarhetsfrågor bli allt viktigare för alla branscher och företag. TeliaSonera har det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att lyfta fram hållbarhetsfrågorna. l Vi har utvecklat våra processer och skärpt vår riskbedömning i samband med nya investeringar. l Hållbarhetsrisker har integrerats i underlag för alla större investeringsbeslut. l Motpartsrisker och värderingsunderlag analyseras både av oss och av kvalificerade oberoende experter. ESTLAND LETTLAND LITAUEN UKRAINA VITRYSSLAND TURKIET RYSSLAND GEORGIEN KAZAKSTAN UZBEKISTAN AZERBAJDZJAN TADZJIKISTAN NEPAL Under 213 har vi fortsatt stort fokus på hållbarhetsfrågorna. l I januari antog vi för första gången gemensamma miljö mål för hela koncernen. Vår ambition är att senast 22 minska våra koldioxidutsläpp och vår energi förbrukning med 2 procent per abonnemang jämfört med idag. l I februari undertecknade vi The Global Compact. Den innefattar FN:s principer kring bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. l I mars annonserade vi samarbetet i den så kallade Branschdialogen och med Global Network Initiative, GNI. Det ger oss bättre verktyg för att värna om grundläggande rättigheter i form av integritet och yttrandefrihet. Med alla dessa åtgärder och fler på gång förändras TeliaSonera till det bättre. Frågor om hållbarhet, affärsetik och ansvar blir en naturlig del av allt vi gör i alla länder där vi är verksamma. Våra ting kommunicerar med oss, åt oss och med varandra Mobil datakommunikation TeliaSonera Petabytes per år Idag har en familj 3,3 mobilabonnemang i genomsnitt. TeliaSonera räknar med att en genomsnittlig användare av smarta telefoner inom fem år kommer att använda tio gånger mer data än idag för att surfa, uppdatera sin status på sociala nätverk och se på tv. Alla ser det idag som en självklarhet att vara uppkopplade varsomhelst och närsomhelst. Men det handlar också om att våra apparater, små som stora, får mer intelligens och utväxlar data med varandra för att hjälpa oss i vardagen. I allt från att hålla rätt temperatur i huset till att tipsa om hälsosamma personliga dieter när vi står på badrumsvågen. Kommunikationsteknik är nog den starkaste positiva förändringskraften i vår tid. Den förändrar hur vi arbetar, hur vi umgås, hur vi tar hand om vår hälsa och hur vi tar hand om vår miljö. Sociala medier och videosamtal gör att vi enkelt kan hålla kontakt med släkt och vänner även på stora geografiska avstånd. Resor till och från arbetsplatser och mellan städer, länder och kontinenter ersätts av möten på nätet. Svaret på hur vi ska klara klimatfrågan och sänka växthusgasutsläppen handlar också om kommunikationsteknik. Kommunikationstekniken hjälper oss också att hantera en åldrande befolknings hälsoproblem och samtidigt öka effektiviteten och sänka kostnaderna i sjukvården. Vi bidrar till samhällsutvecklingen på många sätt Global mobil datakommunikation Exabytes per månad Källa: Cisco VNI Mobile Forecast, 213 Filöverföring Maskin maskin Webb och data Video Summerar vi TeliaSoneras bidrag till utveckling av samhället vare sig det är här Sverige eller i Nepal så kan vi konstatera att det sker på många fler sätt än vi kunde föreställa oss för tio år sedan. Vi skapar jobb genom att företag kan göra affärer, vi ökar välfärden genom investeringar, direkta och indirekta skatter, vi bidrar till kompetensutveckling när vi anställer medarbetare och köper tjänster och produkter. Vi deltar i förverkligandet av vårt framtida samhälle genom att investera i infrastruktur och tillhandahålla kommunikationstjänster baserade på ny teknik och innovationer. Vi skänker glädje och närhet mellan människor. Och i grunden gör vi det vi alltid har gjort erbjuder tillförlitlig teknik och tjänster till överkomliga priser för det stora flertalet. 6 7

5 Tio år i sammandrag Genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster hjälper idag TeliaSonera miljontals människor och företag världen över att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Internationell styrka och lokal förankring är den kombination som gör TeliaSonera unikt och som skapar kundupplevelser i världsklass hela vägen från Norden till Nepal. Under det gångna decenniet har TeliaSonera åstadkommit mycket: l Vi har vuxit från 2 miljoner abonnemang till 71 miljoner. Räknar vi in minoritetsägda verksamheter har vi 183 miljoner abonnemang. l Vi har delat ut 117 miljarder kronor till våra ägare. Resultatet för 212 ger möjlighet att ha en oförändrad utdelning. Detta när andra på marknaden minskar eller helt avstår från aktieutdelning. l Vi har växt framgångsrikt i Eurasien och adderat tre länder till affärsområdet. Idag kommer två tredjedelar av våra intäkter från länder utanför Sverige. l Våra investeringar i MegaFon om sammanlagt 1,2 miljarder kronor har vuxit i värde till 55 miljarder kronor. l Vi har introducerat två nya mobiltekniker, 3G och 4G, för bättre täckning och ökad kapacitet. l Vi har sett ökning av mobil datakommunikation från i praktiken inget alls till nästan ofattbara 1 (hundra miljarder) Megabytes per år. Och den fortsätter att öka. l Vi har sett film, tv, och rörlig bild ta över internet tack vare bredband i fiber och mobilt. l Vi har sett engagemanget för hållbarhetsfrågor och ansvarsfullt företagande öka och ser idag hållbarhet som en av nycklarna till fortsatt framgång. Men bakom alla framsteg drivs vi av samma ambition idag som för 1 år sedan att erbjuda tillförlitliga tjänster som är överkomliga i pris för de allra flesta.

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

VI ÄR EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖR.

VI ÄR EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖR. VI ÄR EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖR. Vi är inne i en tid av fokusering. Vår framtid är inte bara ljus, den är lysande gul. ÅRSREDOVISNING 2006 TELE2 PÅ EN MINUT Tele2 är Europas ledande alternativa

Läs mer

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999 Nu skapar vi nya värden människor emellan Årsredovisning 1999 1999 i korthet 1999 var ett både framgångsrikt och dramatiskt år i Telias historia. Det operativa resultatet uppgick till 6 727 MSEK, en ökning

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2007

ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2007 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2007 Varje ögonblick är viktigt Stockholm, Sverige Träffar vännerna Alfa Indah, Sumatra, Indonesien Levererar varor som beställts via mobilen Singapore Håller kontakten

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer