71 miljoner. Företagspresentation Från röst till data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data"

Transkript

1 Företagspresentation 2012 Från röst till data Telekombranschen genomgår en förändring. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. 71 miljoner Antalet abonnemang i TeliaSoneras majoritetsägda verksamheter uppgick till fler än 71 miljoner vid slutet av 2012.

2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Vision och strategi 5 Trender 8 TeliaSonera-aktien 10 Marknader och varumärken 11 Vår verksamhet 14 Hållbarhet 22 Kontakta TeliaSonera 24 Finansiell kalender 3 april, 2013 Årsstämma 2013 i Stockholm 19 april, 2013 Delårsrapport januari-mars 17 juli, 2013 Delårsrapport januari-juni 17 oktober, 2013 Delårsrapport januari-september 30 januari, 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vision och strategi Att göra det möjligt Kunderna värdesätter friheten och flexibiliteten att göra mer och komma närmare. Vi erbjuder tillgång till nätverk och telekommunikationstjänster där våra kunder både privatpersoner och företag kan utnyttja de tjänster som passar deras behov allra bäst. Att förstå helheten är viktigt, men det är de små detaljerna som gör skillnaden. Läs mer på sidan 5 Trender Ständigt uppkopplad Den viktigaste trenden idag kan sammanfattas i två ord: ständigt uppkopplad. Detta gäller oavsett om du är mobilanvändare eller bredbandskund. Att vara uppkopplad är idag ett sätt att leva oavsett om vi kommuncierar via sociala nätverk eller låter oss underhållas. Det ständigt ökade behovet av onlineupplevelser driver efterfrågan på nätverkskapacitet. Läs mer på sidan 8 Vår verksamhet Global kommunikation TeliaSoneras kunder finns överallt från Norge till Nepal. Våra tjänster möjliggör för privatpersoner och företag att arbeta, spela eller kommunicera oavsett var de befinner sig. Läs mer på sidan 14 Vi skapar bättre kommunikationsmöjligheter för privatpersoner och företag genom mobila och fasta uppkopplingar. 2

3 TeliaSonera i korthet Kommunikation på ett enkelt sätt TeliaSonera har sina rötter i den nordiska telekommarknaden och har en stark position i Norden, Baltikum, Eurasien och Spanien. Vår kärnverksamhet är att skapa bättre kommunikationsmöjligheter för privatpersoner och företag genom mobila och fasta uppkopplingar. TeliaSonera skapar en värld med bättre möjligheter Vi hjälper människor att kommunicera med familj, vänner och affärskontakter på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi gör det genom att erbjuda högkvalitativa telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet samt i Spanien. Målet är att vara den ledande operatören på alla våra marknader, genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, högkvalitativa nät och en kostnadseffektiv verksamhet. Vi är en internationell koncern Vi har majoritetsägda verksamheter från Norden till Nepal där antalet abonnemang uppgick till fler än 71 miljoner vid slutet av 2012 och nästan 112 miljoner abonnemang i intressebolagen, främst i Ryssland och Turkiet. Vi är också den ledande grossisten av bredbandskapacitet i Europa med ett helägt internationellt carriernät. Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens kommunikationsbehov. Vi är organiserade i tre affärsområden Våra affärsområden är Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. I Norden och Baltikum erbjuder vi mobila och fasta tjänster, inklusive tv. I Eurasien och Spanien erbjuder vi mobila tjänster. Mobilitetstjänster Bredbandstjänster Eurasien Våra anställda Vi hade medarbetare vid årets slut

4 Året i korthet 2012 ett händelserikt år l Vi fortsatte utbyggnaden av såväl fiber som 4G och utökade våra tverbjudanden genom att till exempel introducera HBO och Play+. Lägre dataroaming-priser introducerades på nya destinationer och Spotify lanserades på flera marknader. l Vi införde ett effektiviseringsprogram som ska leda till kostnadsbesparingar på 2 miljarder kronor netto de kommande två åren, inklusive personalneddragningar med medarbetare netto i Norden och Baltikum. Samtidigt ser vi behovet av att rekrytera ny kompetens. NETTOOMSÄTTNING OCH EBITDA- MARGINAL FÖRE ENGÅNGSPOSTER, n Nettoomsättning n EBITDA-marginal SEK miljarder % l Vi samarbetade med danska institutet för mänskliga rättigheter (DIHR) för att få hjälp med kartläggning och analys av risker för brott mot mänskliga rättigheter inom TeliaSoneras verksamheter. Speciellt mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och integritetsfrågor blir allt viktigare inom ICT-sektorn l Vi lyckades lösa en mångårig ägartvist i ryska MegaFon och börsnoterade bolaget mot slutet av året. Det är fantastiskt att vår investering om endast 1,2 GSEK sedan bolagets bildande 1994 har vuxit till cirka 55 GSEK inklusive utdelningar, försäljning av aktier och värdet av vårt återstående innehav på 25 procent. l Vi lyckades börsnotera kazakiska Kcell under hösten och beslutade att avyttra norska NextGenTel. l Vi anklagades för mutbrott och penningtvätt i samband med vår investering i Uzbekistan 2007 och Styrelsen tillsatte en extern utredning som varken kunde belägga eller helt tillbakavisa anklagelserna. Utredningen påtalade även brister i genomförandet av affären och att företaget brutit mot sina egna etiska riktlinjer. I ett uttalande stämde styrelsen in i kritiken och delade densamma. l Vår finansiella ställning är stark och vid årsskiftet var kassaflödet rekordhögt och vi redovisade det näst högsta resultatet per aktie om 4,59 kronor sedan sammanslagningen mellan Telia och Sonera RESULTAT PER AKTIE OCH UTDELNINGAR, n Resultat per aktie n Ordinarie utdelning n Föreslagen utdelning SEK per aktie Finansiell översikt MSEK, FÖRUTOM NYCKELTAL, UPPGIFTER PER AKTIE OCH MARGINALER Nettoomsättning EBITDA före engångsposter marginal (%) 34,4 35,5 34,5 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter Årets resultat varav hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie (SEK) 4,59 4,21 4,73 Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 19,8 17,1 17,8 CAPEX i procent av nettoomsättning (%) 15,0 16,6 14,0 Fritt kassaflöde % Föreslagen utdelningsandel 4

5 Vision och strategi Att göra det möjligt Kunderna värdesätter friheten och flexibiliteten att göra mer och komma närmare via internet. Vi erbjuder tillgång till nätverk och tele-kommunikationstjänster där våra kunder både privatpersoner och företag kan utnyttja de tjänster som passar deras behov allra bäst. Att förstå helheten är viktigt, men det är de små detaljerna som gör skillnaden. Affärsidé Att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster TeliaSoneras affärsidé är att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse i världsklass, säkra nätkvaliteten och ha en effektiv kostnadsstruktur. TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar med stark lokal förankring på våra olika marknader. Våra fokusområden Leverera kundupplevelser i världsklass Säkerställa hög kvalitet i våra nät Effektiv kostnadsstuktur 5

6 > Vision och strategi En värld med bättre möjligheter Läs mer om hur TeliaSonera bidrar till en värld med bättre möjligheter i Sustainability Report Läs mer i TeliaSoneras Kod för etik och uppförande samt Sustainability Report Vision Att bidra till en värld med bättre möjligheter TeliaSonera är ett serviceföretag i världsklass och en erkänd industri-ledare. Vi är stolta pionjärer inom telekombranschen, en position vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. Oavsett var vi finns så agerar vi på ett ansvarsfullt sätt utifrån ett antal grundläggande värderingar och affärsprinciper. Våra tjänster utgör en stor och viktig del i våra kunders dagliga liv oavsett om det gäller arbete, utbildning eller nöje. Gemensamma värderingar gör oss starka tillsammans Våra gemensamma värderingar formar oss i vårt dagliga arbete. Skapa värde Vi är kundfokuserade och affärsinriktade. Att vara innovativ och agera som pionjärer är en del av vårt arv och kultur. Genom att samarbeta i team och över landsgränser delar vi kunskap samt använder våra resurser på ett effektivt sätt. Vi för utvecklingen framåt, följer upp och ger återkoppling för att säkerställa att vi främjar enkla och hållbara lösningar som ger mervärde åt våra kunder. Våra värderingar Skapa värde Visa respekt Få det att hända Visa respekt Vi visar tillit, mod och integritet i allt vi gör. Våra medarbetares kunnande och mångfald värderas högt och vi ansvarar alla för att skapa ett bra arbetsklimat. Vi behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade på ett professionellt och rättvist sätt. Vi värnar om såväl kund- som nätverksintegritet och vi agerar alltid i kundernas och i företagets intresse. Få det att hända Vi fattar ständigt beslut för att få till stånd utveckling och förändring. Planering och snabb implementering är avgörande i vår branch. Vi främjar ett vitalt arbetsklimat där alla bidrar och där medarbetarnas kompetens och engagemang tas till vara. Det ska vara enkelt och givande att göra affärer med oss och vi ska alltid hålla vad vi lovar. 6

7 > Vision och strategi Strategi en kundupplevelse i världsklass Idag är kommunikationstjänster en naturlig del av människors dagliga liv. Sedan smartphonens och surfplattans intåg på marknaden förlitar vi oss alltmer på digital kommunikation, både privat och på jobbet. Det här är en trend som bara kommer växa sig starka de kommande åren. Kommunikationstjänster har gått från att vara dyra och exklusiva till att bli tillgängliga, prisvärda och personliga. Vår ambition är att överföra vår strategi till att erbjuda en kundupplevelse i världsklass, branschens bästa nätverkskvalitet och att ha en effektiv kostnadsstruktur. Vi är övertygade om att den snabba utvecklingen innebär tre viktiga utmaningar för vår bransch: 1. Förändrad prissättning på data baserad på nya affärsmodeller. 2. Integration och paketering av fasta och mobila tjänster. 3. Utveckling av mervärdestjänster kopplade till kärnverksamheten. Möter utmaningen Vi leder och driver på utvecklingen av prismodeller som bättre återspeglar hur kunderna använder sina mobiler. Konvergens är ett nyckelord i vårt erbjudande. I dag kan våra kunder till exempel prenumerera på tv-kanaler och få tillgång till dem både via datorer och mobila enheter. Filmtjänster, som exempelvis HBO och Netflix finns tillgängliga i mobilen och Spotifys utbud finns både i mobilen och på tv:n. Vårt löfte Det är kundens behov som styr utvecklingen av våra nätverk och våra tjänster. Det här är vårt kundlöfte: Högkvalitativa nätverk som ser till att våra tjänster blir tillförlitliga vad avser täckning, hastighet och tillgänglighet. En upplevelse i världsklass med tjänster som är attraktiva och lätta att använda. Produkter för företagsmarknaden som ger kunderna konkurrensfördelar. Ett erbjudande som innefattar de nyaste produkterna och teknologierna. En effektiv verksamhet som tar vara på skalfördelar. Vår viktigaste roll är att se till att våra kunder snabbt, enkelt och flexibelt får tillgång till olika typer av tjänster. Samtidigt flyttar vi gränserna och erbjuder mervärden som till exempel molntjänster och virtuella möten. Fokus ligger på applikationer tydligt kopplade till nätet för att öka kundnöjdhet och kundlojalitet och samtidigt öka datatrafik i våra nät. Datatrafiken per kund ökar snabbt Vår strategi utgår från att datatrafiken ökar snabbare än antalet kunder och att efterfrågan på bandbredd i princip är obegränsad. Det medför att: Fasta nät fortsätter att vara konkurrenskraftiga med stark tillväxt framför allt inom iptv och video-on-demand. Prismodellerna fortsätter att utvecklas. Vi går från en röstbaserad prismodell till att i stället ta betalt för tillgänglighet, användning och hastighet. Vår strategi är att erbjuda en kundupplevelse i världsklass, branschens bästa nätverkskvalitet och att ha en effektiv kostnadsstruktur. 7

8 Trender Ständigt uppkopplad Den viktigaste trenden idag kan sammanfattas i två ord: ständigt uppkopplad. Detta gäller oavsett om du är mobilanvändare eller bredbandskund. Att vara uppkopplad är idag ett sätt att leva oavsett om vi kommuncierar via sociala nätverk eller låter oss underhållas. Det ständigt ökade behovet av online - upplevelser innebär i sin tur ökad efterfrågan på nätverkskapacitet. Livet online Smartphones och surfplattor driver på utvecklingen mot en livsstil där vi alltid är uppkopplade. På kort tid har mobilerna förvandlats från enkla rösttelefoner till smartphones vilket förändrat användarnas förväntningar på onlineupplevelsen. Det minskade gapet mellan en smartphone och en dator innebär att kunderna förväntar sig kunna göra samma saker oavsett om de sitter hemma eller är på resande fot. Gränserna mellan hemmet och mobilen suddas därför ut. Att vara online hela tiden, oavsett var vi är, oavsett tid på dygnet blir nu verklighet. Kunderna förväntar sig kunna göra samma saker oavsett om de sitter hemma eller är på resande fot. 8

9 > Trender Uppkoppling över landsgränserna Världen krymper. Vi reser mer och längre än någonsin och förväntar oss att vara uppkopplade även långt hemifrån. Tidigare har höga dataroamingkostnader varit ett stort hinder. Men efterfrågan från kunderna på en fast kostnad per dag för internetaccess ökar och här finns en stor potential för de operatörer som snabbt förstår kundernas behov och kan erbjuda det. Från röst till data Vårt nya sätt att använda oss av mobila enheter innebär att vi måste utveckla affärsmodeller som är bättre anpassade till verkligheten. Mobilanvändandet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. Framtidens prismodeller bygger på datautnyttjandet och inte röstsamtal och sms. Det ger utrymme för flexiblare lösningar som utgår från kundens behov. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. Strategiska partnerskap Underhållning är en stor och viktig del av mobil- och bredbandsanvändningen idag. Tidigare utvecklade operatörerna själva underhållningstjänster. Idag är den tydligaste trenden partnerskap med ledande underhållningsleverantörer, som exempelvis HBO, Netflix och Spotify, för att erbjuda kunderna tillgång till de mest högkvalitativa tjänsterna. Partnerskap var en tydlig trend under 2012 som förväntas öka under Molntjänster allt viktigare Företagstrafiken har ökat främst genom molntjänster och virtuella möten. För företagen är det avgörande att deras medarbetare kommer åt affärskritisk information oavsett var de befinner sig. Lagring i molnet ökar ständigt och utgör ett viktigt komplement till den lokala lagringen. Samtidigt kan företagen utnyttja molntjänster för att kostnadseffektivt komma åt programvara i stället för att investera i egen dyr it-infrastruktur. 9

10 TeliaSonera-aktien Ökat utländskt ägande TeliaSonera-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Aktiekursen sjönk 5,8 procent till 44,06 SEK under året. Under samma period steg OMX Stockholm 30 Index 11,8 procent och STOXX 600 Telecommunications Index sjönk 10,7 procent. Vid årsskiftet 2012 uppgick TeliaSoneras börsvärde till 190,8 miljarder SEK. Aktien handlades även på andra handelsplattformar utanför NASDAQ OMX Stockholm och Helsinki, med de största volymerna på BATS Chi-X CXE och Boat xoff. Ägarstruktur Ägandet utanför Sverige och Finland ökade från 18,2 procent till 22,4 procent under året och antalet aktie ägare var vid årsskiftet. Finska staten minskade sitt ägande till 11,7 procent från 13,7 procent under året. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för 2012 om 2,85 SEK per aktie (2,85). DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 31 DECEMBER 2012 Aktieägare Antal utestående aktier Procent av antal utestående aktier/röster Svenska staten ,3 Finska staten ,7 Capital Group Fonder ,6 Alecta ,6 Swedbank Robur Fonder ,6 AMF Försäkring och Fonder ,9 SHB Fonder ,2 SEB Fonder ,2 Fjärde AP-fonden ,1 Norges Bank Investment Management ,8 Övriga aktieägare, totalt ,0 Totalt antal utestående aktier ,0 ÄGARSTRUKTUR PER 31 DECEMBER 2012 Antal aktieägare Antal aktier DE STÖRSTA LÄNDERNA EFTER ANTALET AKTIER, PER 31 DECEMBER 2012 Procent av utestående aktier/röster , , , , , , ,78 Totalt ,00 DATA PER AKTIE Betalkurs vid årets slut, SEK 44,06 46,77 Högsta betalkurs under året, SEK 49,33 55,70 Lägsta betalkurs under året, SEK 41,43 40,60 Antal aktier vid årets slut, miljoner 4 330, ,1 Antal aktieägare vid årets slut Resultat per aktie, SEK 4,59 4,20 Utdelning per aktie, SEK 2,85* 2,85 Utdelningsandel, % 62* 68 Eget kapital per aktie, SEK 25,27 26,95 *Föreslagen av styrelsen Källor: Euroclear Sweden och SIS Ägarservice n Sverige, 60,4% n Finland, 17,2% n Storbritannien, 10,2% n USA, 6,2% n Luxemburg, 2,4% n Schweiz, 0,5% n Frankrike, 0,4% n Danmark, 0,4% n Belgien, 0,4% n Irland, 0,3% n Övriga länder, 1,6% Antal aktieägare vid årsskiftet. 10

11 Marknader och varumärken När kunderna möter oss på respektive marknad ser de en gemensam identitet. Vår symbol speglar TeliaSoneras internationella verksamhet i kombination med välkända lokala varumärkesnamn. På de flesta marknader har vi även olika lågprisvarumärken med en annan marknadsföringsstrategi. Vi erbjuder våra tjänster genom majoritetsägda bolag i Norden och Baltikum samt i Eurasien och Spanien och genom minoritetsägda bolag i Ryssland, Turkiet och Lettland. Målet är att vara den ledande aktören på alla våra marknader. Majoritetsägda bolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Sverige Finland Norge Starka marknadspositioner Marknadsposition Marknadsandel 1 Telia, Halebop 100% Mobil 1 40% Telia 100% Bredband 1 38% Telia 100% Fast telefoni inkl. voip 1 61% Telia 100% Tv 4 13% Sonera, TeleFinland 100% Mobil 2 34% Sonera 100% Bredband 2 30% Sonera 100% Fast telefoni 2 22% Sonera 100% Tv 2 21% NetCom, Chess 100% Mobil 2 25% Danmark Telia, Call me, DLG Tele 2 100% Mobil 3 18% Telia, DLG Tele 2 100% Bredband 5 3% Telia, Call me, DLG Tele 2 100% Fast telefoni inkl. voip 2 8% Telia 100% Tv >5 <1% 11

12 > Marknader och varumärken Majoritetsägda bolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Litauen Lettland Marknadsposition Marknadsandel 1 Omnitel, Ezys 100% Mobil 1 39% TEO 88,2% Bredband 1 50% TEO 88,2% Fast telefoni 1 90% TEO 88,2% Tv 1 24% LMT, Okarte, Amigo 60,3% Mobil 1 43% Estland Spanien Kazakstan Azerbajdzjan Uzbekistan Tadzjikistan Georgien EMT, Diil 100% Mobil 1 44% Elion 100% Bredband 1 58% Elion 100% Fast telefoni inkl. voip 1 78% Elion 100% Tv 1 34% Yoigo 76,6% Mobil 4 5% Kcell, Activ 61,9% Mobil 1 47% Azercell 38,1% Mobil 1 52% Ucell 94% Mobil 2 43% Tcell 60% Mobil 1 36% Geocell, Lailai 74,3% Mobil 1 42% Moldavien Nepal Moldcell 74,3% Mobil 2 33% Ncell 60,4% Mobil 1 53% 12

13 > Marknader och varumärken Intressebolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Lettland Ryssland Marknadsposition Marknadsandel 1 Lattelecom 49% Bredband 1 67% Lattelecom 49% Fast telefoni inkl. voip 1 74% Lattelecom 49% Tv 1 34% MegaFon 25,2% Mobil 2 27% Turkiet Turkcell 38% Mobil 1 52% ¹ För bredband och fast telefoni är TeliaSoneras marknadsandelsprognoser baserade på andel om omsättningen där data finns, i annat fall på antal abonnemang. För mobil baseras marknadsandelen på antal abonnemang förutom för dotterbolag i Eurasien där det baseras på samtrafik. För tv baseras marknadsandelen på antal betal-tv abonnemang för kabel-tv, satellit-tv, marksänd tv och iptv. För Ryssland är marknadsandelen baserad på information från ACM Consulting. För Turkiet är marknadsandelen baserad på information från ICTA. 2 TeliaSonera äger 50 procent av DLG Tele och kontrollerar bolaget. 13

14 Vår verksamhet Kommunikation för människor och företag TeliaSonera erbjuder både privatpersoner och företag möjligheten att kommunicera, arbeta och att ta del av underhållning i Norden, Baltikum, Spanien och på ett antal marknader i Eurasien. Mobilitetstjänster Bredbandstjänster Eurasien Mobilitetstjänster Mobilitetstjänster erbjuder mobil kommunikation för både konsument- och företagsmarknaden. Tjänsterna omfattar mobila röstoch datatjänster, mobilt innehåll, WLAN Hotspot, mobilt bredband samt trådlösa kontorstjänster. Affärsområdet omfattar Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Spanien. Bredbandstjänster Bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållningstjänster till hem och företag i Norden och Baltikum. Affärsområdet driver också koncernens gemensamma transportnät inklusive International Carriers grossistnät. Affärsområdet erbjuder bredband via koppar, fiber och kabel, tv, bredbandstelefoni, kommunikationslösningar för hemmet, ip-vpn/ internet för företag, hyrda förbindelser samt traditionell telefoni. Eurasien Affärsområdet erbjuder mobila rösttjänster och är den ledande leverantören av mobilt internet med höga hastigheter i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien och Nepal. Affärsområdet är också ansvarigt för TeliaSoneras aktieinnehav i ryska MegaFon och turkiska Turkcell. 14

15 > Vår verksamhet Mobilitetstjänster Att leva livet online Schenker 4G rätt väg Nätuppkoppling oavsett var man befinner sig är i dag en självklar del av vardagen för både privatpersoner och företag. I det internationella logistikföretaget Schenkers svenska verksamhet utnyttjas alla de möjligheter som 4G ger fullt ut. Hela säljkåren är utrustade med 4G vilket ger dem tillgång till alla interna it-tjänster med snabb hastighet även utanför kontoret. Det betyder att säljarna kan säkerställa hög servicekvalitet, schemalägga frakter, kontrollera leveransmöjligheter och ändra offerter även ute på fältet. De här tjänsterna ger helt nya möjligheter med ökad flexibilitet, snabbare tillgång till affärskritisk data och en effektivare verksamhet. Enligt Schenker har de nya tjänsterna inneburit större flexibilitet för medarbetarna och lett till en effektivare verksamhet. Marknadsledaren Schenker har ett transportnätverk som spänner över hela Sverige med täta avgångar från olika platser. Det ställer höga krav på en väl fungerande telekommunikation. Företaget uppskattar att TeliaSonera erbjuder en bra täckning i hela landet, med 4G inte bara i de större städerna utan även på mindre orter. Mer än bara prat Läsa e-post, surfa på nätet, ta del av nyheter, gå in på Facebook och LinkedIn, strömma musik via Spotify det är bara några exempel på vad omkring 90 procent av våra kunder gör när de använder sina smartphones. Vi ligger i framkant för denna nya verklighet, som innebär att vår bransch skiftar fokus från röstsamtal till datatrafik. Under 2012 påskyndade vi förändringen genom att erbjuda volymbaserade prisplaner på alla våra marknader. Det betyder att kunden betalar en fast avgift för röstsamtal, textmeddelanden och datatrafik upp till en viss nivå. Detta möter kundernas krav och gör deras vardag enklare. 15

16 > Vår verksamhet En positiv mobilupplevelse En positiv mobilupplevelse är beroende av vad man kan göra med mobilen och hur väl tjänsterna fungerar. Hastighet är en viktig komponent. Därför fortsatte vi utbyggnaden av 4G under I dag kan vi erbjuda våra kunder 4G i större delen av Norden och i flera stora städer i Baltikum. Tillgång till ett stort utbud tillsammans med ett nätverk av toppkvalitet förhöjer kundernas upplevelse av våra mobila tjänster. Vi fortsätter därför samarbetet med de främsta aktörerna både vad gäller innehåll och kvalitet. Under 2012 utökade vi vårt samarbete med Spotify som nu finns tillgängligt även för våra kunder i Danmark, Norge och Spanien. Vi har också nya samarbeten som ger våra kunder exklusiv tillgång till HBO:s filmutbud och till Storytels audiobook-tjänster. Våra kunder efterfrågar även flexibla och enkla betalningslösningar. Tillsammans med andra ledande operatörer lanserade vi under 2012 tjänsten WyWallet i Sverige som erbjuder enkla, säkra mobilbetalningar antingen via sms eller online i butiker och restauranger. Liknande satsningar har också påbörjats i Norge och Danmark. När som helst, var som helst Att vara mobil handlar om friheten att kunna vara uppkopplad även när du reser. Under 2011 erbjöd vi våra kunder Surf Abroad, en tjänst som erbjuder dataroaming till lågt pris med full kostnadskontroll för att undvika obehagliga fakturaöverraskningar. Under 2012 sänkte vi dessutom priserna kraftigt på ett flertal nya destinationer. Tjänsterna innefattar nu viktiga platser som EU och EEA, Kroatien, Turkiet, Ryssland, USA, Kanada och Thailand. Kommunikation maskin till maskin Under 2012 vidareutvecklade vi de internettjänster som gör det möjligt för maskiner att kommunicera med varandra. Redan idag finns det i flera länder elmätare med en inbyggd funktion som möjliggör avläsning av mätarställningen på distans. Det första företagskontraktet för den tjänsten slöts i Estland under året. Andra applikationer för maskinell kommunikation kan vara övervakning av varuautomater för att hålla koll på lagret eller återvinningsstationer där man automatiskt får en varning när det är dags att tömma behållarna. Viktiga händelser 2012 Fler kunder använder mobila datatjänster även utomlands, tack vare lägre priser och kostnadskontroll. Maskinell kommunikation ökade antalet uppkopplade enheter. Den populära musiktjänsten Spotify blev tillgänglig för kunder i alla nordiska länder. De flesta nordiska och Baltiska regioner fick tillgång till 4G. Lansering av tjänsten Wy- Wallet som möjliggör säkrare och enklare betalningar med mobilen. Det här är bara början. En rad områden väntar på nya, smarta lösningar. Det här är bara början. En rad områden väntar på nya, smarta lösningar. Utveckling av hållbara nätverk Att minimera miljöpåverkan är viktig global fråga. Vi bidrar på vårt sätt genom att till exempel effektivisera nätverken och se till att det blir färre system på färre platser. Det bidrar i sin tur till minskad strömförbrukning samtidigt som våra tekniker kan minska på resandet. 16

17 > Vår verksamhet Sms mer än ett kort meddelande Ingen hade kunnat ana hur stort sms:et skulle bli när tjänsten uppfanns. Det allra första textmeddelandet skickades som en enkel julhälsning 1992, men idag finns det avancerade sms-lösningar som i kombination med webbplatser kan skapa fördelar för hela samhällen. Maja Söderberg är en ung entreprenör bosatt i byn Tolg i södra Sverige. I mindre byar på landsbygden är bristen på kommunala transportmedel ofta ett problem. Bussarna går kanske bara en eller två gånger om dagen vilket gör att alla är beroende av bil för att klara av den dagliga livet. De flesta familjer har till och med två bilar. Situationen gjorde att Maja började fundera på om hon skulle kunna skapa en pendlingstjänst med hjälp av sms. Tjänsten Mobilsamåkning vann pris förra året för Årets Landsbygdsinnovation. Ettårsjubileum Från att Maja presenterade sin idé tog det bara några få dagar innan hennes bror programmerat en webbsida som med hjälp av sms sammanförde bybornas pendlingsbehov. Webbsidan visade sig bli en stor succé. Idag firar de sitt ettårsjubileum och tillsammans har medlemmarna rest ett helt varv runt jorden bara under det här första året. Tjänsten Mobilsamåkning vann pris förra året för Årets Landsbygdsinnovation och idag har även ett antal andra orter i Sverige anammat idén. Vi använder oss av sms eftersom många pensionärer och ungdomar inte har tillgång till smartphones, berättar Maja. Webbplatsen är anpassad för att fungera bra för mobilsurfande. En katalysator för utveckling Mobilsamåkningen har inte bara sparat restid och bensinförbrukning, den har också visat sig vara en katalysator för det lilla samhället eftersom invånarna nu träffas mycket oftare än tidigare. Tjänsten har också inspirerat till flera nya gemensamma idéer. Några funderar på att köpa en gemensam bil för att kunna pendla tillsammans istället för att ha två bilar var. De har även startat ett litet företagshotell som idag rymmer sju verksamheter. 17

18 > Vår verksamhet Bredbandstjänster tv på dina villkor Play+ tv på en ny nivå Förr handlade bredband främst om internet och e-post. Idag vill kunderna se ett större utbud av tjänster. Framförallt underhållning efterfrågas i högre grad. En av de största fördelarna med film via bredband är friheten att titta när det passar. Något som nu även finns tillgängligt för svenskarna var de än befinner sig genom den nya tjänsten Play+. En av de största fördelarna med film via bredband är friheten att titta när det passar. Dagens livsstil gör det svårt för många människor att till exempel följa en tvserie. Men Play+ ger kunderna tillgång till hela kanalpaket och ett stort utbud av hyrfilmer var kunden än befinner sig. De behöver inte missa någonting. Förr var tv lika med en tv-apparat parkerad i ett vardagsrum. Men inte längre nu behövs bara en vanlig datorskärm och en bredbandsuppkoppling. Tjänsten Play+ lanserades under Den ger bredbandsabonnenter tillgång till beställda kanaler samt ett stort utbud av hyrfilmer som kan laddas ned på datorn, läsplatta eller på en smartphone. I pilotfasen fick användarna tillgång till Play+ via en Mac eller PC. En explosion i valfrihet Valfrihet är viktigt för våra kunder. Ett av våra viktigaste projekt under 2012 var därför Europalanseringen av filmtjänster online tillsammans med underhållningsleverantörer som HBO och Netflix. Förutom vårt eget utbud av underhållning har kunderna nu tillgång till ett ännu större sortiment. Och det här är bara början vi kommer att bygga ut med ännu fler tjänster framöver. 18

19 > Vår verksamhet Enkelt är avgörande Enkel åtkomst är avgörande när det gäller underhållningstjänster. Många ser gärna att högen med fjärrkontroller kopplade till tv:n försvinner. Under 2012 tog vi ett första steg genom att erbjuda kunder med en Samsung Smart-tv tillgång till våra tjänster utan att behöva gå via en set-top box. Först ut med att erbjuda kunderna den nya tjänsten i december var Estland. Näst på tur är Sverige och Finland under Ytterligare en attraktiv lösning gällande iptv är möjligheten att titta på tv precis när det passar. Våra on-demand-tjänster är väldigt populära idag ungefär 60 procent av våra kunder tittar på catch-up-utbudet varje månad (som exempelvis SVT Play) och ungefär filmer ses varje månad via on demand-tjänsten. Att våra kunder ser ungefär olika program varje månad visar på styrkan i vårt stora utbud. Nätverken stärks Film via internet är i dag en väletablerad del av våra kunders vardag. Det innebär att kraven på nätverkskapacitet med hög och jämn bildkvalitet ökar. Under 2012 har vi därför byggt ut våra nätverk, bland annat genom att se till att cirka 28 procent av våra kunder nu är anslutna via fiber i Norden och Baltikum. Nära 40 procent av de boende går över till fiber när möjligheten erbjuds. Under 2012 förbättrade vi även vårt kopparbaserade nätverk. Det innebär att fler kunder genom VDSL2-teknologin kan erbjudas hastigheter upp till 60 Mbit/s. Det betyder högre kvalitet för exempelvis hd-tv, onlinespel och on demand-tjänster. Plattform för flexiblare affärer Dagens företag värdesätter snabb och enkel tillgång till affärskritisk information och möjligheten att genomföra möten utan att alltid behöva resa. Därför har vi under året ytterligare förbättrat våra molntjänster och tjänster för virtuella möten. Målet är att erbjuda tillgång till dessa tjänster från i princip vilken skärm som helst. Tillförlitliga högkvalitativa nätverk är stommen i utvecklingen av dessa tjänster för att de ska bli konkurrenskraftiga affärsverktyg. Milstolpar 2012 TeliaSonera var den första operatören i Norden att lansera HBO i Sverige och Finland. Elion i Estland lanserade den första iptv-tjänsten utan set-top box gemensamt med Samsung. 64 procent av hushållen i Litauen fick tillgång till fiber via TEO. Över 1,3 miljoner kunder i Norden och Baltikum ser på tv via våra nät. Soneras kunder för fast bredband i Finland passerade % Nära 40 procent av de boende går över till fiber när möjligheten erbjuds. I affärsvärlden är möjligheten att koppla samman verksamheter över landgränserna avgörande. Under 2012 lanserade vi en multitjänst för den nordiska marknaden baserad på Ethernet. Genom plattformen erbjuds en konstant och hög service i Sverige, Norge, Danmark, och Finland. Ethernet Nordic erbjuder en flexibel bandbredd från 2 Mbps upp till 1 Gbps. Tv-bolagens förstahandsval Internet har snabbt blivit en viktig distributionskanal för tv-bolagen. Det handlar inte bara om hastigheten utan lika mycket om enkelhet och kostnadseffektivitet. TeliaSoneras tv-tjänster via International Carrier innebär att våra kunder spar både tid och pengar. Under 2012 hanterade Telia- Sonera International Carrier sändningarna från sommar-os till ett 40-tal länder och blev den viktigaste leverantören för Facebook i Europa. I Karlstad finns IMC (Incident Management Centre), ett av två gränsöverskridande kontrollrum som övervakar de baltiska och skandinaviska bredbandsnäten. 19

20 > Vår verksamhet Eurasien når alla världens hörn Många kvinnor i Tajikistan är egenföretagare inom jordbruk eller hantverk. För dessa tusentals småföretagare är mobiltelefonen ett viktigt verktyg för att kunna skapa bra affärer. Den hjälper människor i Tajikistan att komma närmare varandra trots att de bor i ett bergrikt land med många dåliga vägar. TCell är landets största operatör med fler än företag som kunder. Mobiltelefonen är nödvändig i Tajikistans framtid. BNP ökade till och med, med 3% när landet fick ett utvecklat mobilnät. Mobiltelefonen är nödvändig i Tajikistans framtid. BNP ökade till och med, med 3% när landet fick ett utvecklat mobilnät. Mobiltelefonen hjälper människor att skapa nätverk för utveckling av affärer. Eurasien kopplas upp Intresset för mobilt internet och alla de tjänster som är kopplade till internet ökar i Eurasien. Volymerna i datatrafiken ökade markant redan under 2011 och ökningen har fortsatt under Under 2012 steg datatrafiken med över 300 procent jämfört med 2011 samtidigt som datatrafiken per användare var 3,3 gånger högre. Data trafiken stod för 8,2 procent av de totala intäkterna 2012, att jämföra med 6,6 procent för samma period

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013 Aktiespararna Trollhättan 13 mars 213 Fredrik Johansson Investerarrelationer TeliaSonera har drygt 55 aktieägare År 2 utförsäljning och börsnotering År 22 samgående med finska Sonera År 27 lanseras Triple-play

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vår organisation 7 Syfte

Läs mer

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013

Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013 Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd Företagspresentation 2013 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Innehåll TeliaSonera i korthet 4 Året i korthet 6 Affärsidé, vision och strategi 8 Hållbarhet

Läs mer

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

TeliaSonera januari-december 2012

TeliaSonera januari-december 2012 Bokslutskommuniké januari-december. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-december MegaFon bidrog till rekordhögt kassaflöde Fjärde kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

TeliaSonera januari-september 2012

TeliaSonera januari-september 2012 Delårsrapport januari-september. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-september Stabil vinst per aktie och upprepade utsikter Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Företagspresentation 2009

Företagspresentation 2009 Företagspresentation 2009 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Vision och strategi 6 TeliaSonera-aktien 8 Trender 9 Marknader och varumärken 3 Vår verksamhet 4 Ansvarsfullt

Läs mer

TeliaSonera januari-juni 2012

TeliaSonera januari-juni 2012 TeliaSonera januari-juni Förbättrat kassaflöde tack vare MegaFon-transaktion Andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv var oförändrad. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 9 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Stabil avslutning på ett utmanande år

Stabil avslutning på ett utmanande år Bokslutskommuniké januari-december Stabil avslutning på ett utmanande år Sammanfattning fjärde kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2009. TeliaSonera i korthet 3. Koncernchefens kommentarer 4. Marknader och varumärken 6. Förvaltningsberättelse 7

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2009. TeliaSonera i korthet 3. Koncernchefens kommentarer 4. Marknader och varumärken 6. Förvaltningsberättelse 7 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Marknader och varumärken 6 Förvaltningsberättelse 7 Koncernens totalresultatrapporter 18

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08 Date 213-3-8 Bästa aktieägare När TeliaSonera bildades för lite över tio år sedan fanns inga surfplattor. Ingen hade twittrat eller tryckt gilla på Facebook. Vi använde telefonen för att ringa och skicka

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

TeliaSonera januari-september 2011

TeliaSonera januari-september 2011 Delårsrapport januari-september. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-september Fortsatt förbättrade marginaler och starkt kassaflöde Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

TeliaSonera januari-mars 2008

TeliaSonera januari-mars 2008 TeliaSonera januari-mars Delårsrapport januari-mars. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm God tillväxt med förbättrad EBITDA Nettoomsättningen ökade 7,4 procent till 24 398 (22 724).

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer

Läs mer

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER Så här kommer du igång när medieomvandlaren är på plats. VÄLJ OCH BESTÄLL DINA NYA TJÄNSTER Med fiber i lokalen har du möjligheten att få upp till 1 000 Mbit/s. Du har

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER Så här kommer du igång när medieomvandlaren är på plats. TELFIB_Folder_KomIgång_FTG_TSP-4296_1-1604.indd 3 2016-10-26 11:03 VÄLJ OCH BESTÄLL DINA NYA TJÄNSTER Med fiber

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Bolaget kapitaliseras med 42 MSEK Partneravtal i Danmark och Norge Operatörsavtal tecknas med Teracom Nettoomsättningen för året uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2015

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2015 januari december januari december Ytterligare förbättringar i kärnverksamheten SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Region Eurasien är rapporterad som avvecklad verksamhet. Nettoomsättningen i lokala valutor,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

TeliaSonera januari-juni 2011

TeliaSonera januari-juni 2011 TeliaSonera januari-juni Delårsrapport januari-juni. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Ett integrerat TeliaSonera redovisar högre lönsamhet Andra kvartalet Nettoomsättningen i

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK Aspiro AB (publ) Delårsrapport januari-juni juni 2006 1 Aspiro i korthet Aspiro säljer mobila innehållstjänster Omsätter cirka 500 MSEK på årsbasis 132 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation Swedish Swedish Match Match Company presentation Company Företagspresentation presentation 2013 Company presentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar, marknadsför

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer