71 miljoner. Företagspresentation Från röst till data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data"

Transkript

1 Företagspresentation 2012 Från röst till data Telekombranschen genomgår en förändring. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. 71 miljoner Antalet abonnemang i TeliaSoneras majoritetsägda verksamheter uppgick till fler än 71 miljoner vid slutet av 2012.

2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Vision och strategi 5 Trender 8 TeliaSonera-aktien 10 Marknader och varumärken 11 Vår verksamhet 14 Hållbarhet 22 Kontakta TeliaSonera 24 Finansiell kalender 3 april, 2013 Årsstämma 2013 i Stockholm 19 april, 2013 Delårsrapport januari-mars 17 juli, 2013 Delårsrapport januari-juni 17 oktober, 2013 Delårsrapport januari-september 30 januari, 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vision och strategi Att göra det möjligt Kunderna värdesätter friheten och flexibiliteten att göra mer och komma närmare. Vi erbjuder tillgång till nätverk och telekommunikationstjänster där våra kunder både privatpersoner och företag kan utnyttja de tjänster som passar deras behov allra bäst. Att förstå helheten är viktigt, men det är de små detaljerna som gör skillnaden. Läs mer på sidan 5 Trender Ständigt uppkopplad Den viktigaste trenden idag kan sammanfattas i två ord: ständigt uppkopplad. Detta gäller oavsett om du är mobilanvändare eller bredbandskund. Att vara uppkopplad är idag ett sätt att leva oavsett om vi kommuncierar via sociala nätverk eller låter oss underhållas. Det ständigt ökade behovet av onlineupplevelser driver efterfrågan på nätverkskapacitet. Läs mer på sidan 8 Vår verksamhet Global kommunikation TeliaSoneras kunder finns överallt från Norge till Nepal. Våra tjänster möjliggör för privatpersoner och företag att arbeta, spela eller kommunicera oavsett var de befinner sig. Läs mer på sidan 14 Vi skapar bättre kommunikationsmöjligheter för privatpersoner och företag genom mobila och fasta uppkopplingar. 2

3 TeliaSonera i korthet Kommunikation på ett enkelt sätt TeliaSonera har sina rötter i den nordiska telekommarknaden och har en stark position i Norden, Baltikum, Eurasien och Spanien. Vår kärnverksamhet är att skapa bättre kommunikationsmöjligheter för privatpersoner och företag genom mobila och fasta uppkopplingar. TeliaSonera skapar en värld med bättre möjligheter Vi hjälper människor att kommunicera med familj, vänner och affärskontakter på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi gör det genom att erbjuda högkvalitativa telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet samt i Spanien. Målet är att vara den ledande operatören på alla våra marknader, genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, högkvalitativa nät och en kostnadseffektiv verksamhet. Vi är en internationell koncern Vi har majoritetsägda verksamheter från Norden till Nepal där antalet abonnemang uppgick till fler än 71 miljoner vid slutet av 2012 och nästan 112 miljoner abonnemang i intressebolagen, främst i Ryssland och Turkiet. Vi är också den ledande grossisten av bredbandskapacitet i Europa med ett helägt internationellt carriernät. Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens kommunikationsbehov. Vi är organiserade i tre affärsområden Våra affärsområden är Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. I Norden och Baltikum erbjuder vi mobila och fasta tjänster, inklusive tv. I Eurasien och Spanien erbjuder vi mobila tjänster. Mobilitetstjänster Bredbandstjänster Eurasien Våra anställda Vi hade medarbetare vid årets slut

4 Året i korthet 2012 ett händelserikt år l Vi fortsatte utbyggnaden av såväl fiber som 4G och utökade våra tverbjudanden genom att till exempel introducera HBO och Play+. Lägre dataroaming-priser introducerades på nya destinationer och Spotify lanserades på flera marknader. l Vi införde ett effektiviseringsprogram som ska leda till kostnadsbesparingar på 2 miljarder kronor netto de kommande två åren, inklusive personalneddragningar med medarbetare netto i Norden och Baltikum. Samtidigt ser vi behovet av att rekrytera ny kompetens. NETTOOMSÄTTNING OCH EBITDA- MARGINAL FÖRE ENGÅNGSPOSTER, n Nettoomsättning n EBITDA-marginal SEK miljarder % l Vi samarbetade med danska institutet för mänskliga rättigheter (DIHR) för att få hjälp med kartläggning och analys av risker för brott mot mänskliga rättigheter inom TeliaSoneras verksamheter. Speciellt mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och integritetsfrågor blir allt viktigare inom ICT-sektorn l Vi lyckades lösa en mångårig ägartvist i ryska MegaFon och börsnoterade bolaget mot slutet av året. Det är fantastiskt att vår investering om endast 1,2 GSEK sedan bolagets bildande 1994 har vuxit till cirka 55 GSEK inklusive utdelningar, försäljning av aktier och värdet av vårt återstående innehav på 25 procent. l Vi lyckades börsnotera kazakiska Kcell under hösten och beslutade att avyttra norska NextGenTel. l Vi anklagades för mutbrott och penningtvätt i samband med vår investering i Uzbekistan 2007 och Styrelsen tillsatte en extern utredning som varken kunde belägga eller helt tillbakavisa anklagelserna. Utredningen påtalade även brister i genomförandet av affären och att företaget brutit mot sina egna etiska riktlinjer. I ett uttalande stämde styrelsen in i kritiken och delade densamma. l Vår finansiella ställning är stark och vid årsskiftet var kassaflödet rekordhögt och vi redovisade det näst högsta resultatet per aktie om 4,59 kronor sedan sammanslagningen mellan Telia och Sonera RESULTAT PER AKTIE OCH UTDELNINGAR, n Resultat per aktie n Ordinarie utdelning n Föreslagen utdelning SEK per aktie Finansiell översikt MSEK, FÖRUTOM NYCKELTAL, UPPGIFTER PER AKTIE OCH MARGINALER Nettoomsättning EBITDA före engångsposter marginal (%) 34,4 35,5 34,5 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter Årets resultat varav hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie (SEK) 4,59 4,21 4,73 Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 19,8 17,1 17,8 CAPEX i procent av nettoomsättning (%) 15,0 16,6 14,0 Fritt kassaflöde % Föreslagen utdelningsandel 4

5 Vision och strategi Att göra det möjligt Kunderna värdesätter friheten och flexibiliteten att göra mer och komma närmare via internet. Vi erbjuder tillgång till nätverk och tele-kommunikationstjänster där våra kunder både privatpersoner och företag kan utnyttja de tjänster som passar deras behov allra bäst. Att förstå helheten är viktigt, men det är de små detaljerna som gör skillnaden. Affärsidé Att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster TeliaSoneras affärsidé är att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse i världsklass, säkra nätkvaliteten och ha en effektiv kostnadsstruktur. TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar med stark lokal förankring på våra olika marknader. Våra fokusområden Leverera kundupplevelser i världsklass Säkerställa hög kvalitet i våra nät Effektiv kostnadsstuktur 5

6 > Vision och strategi En värld med bättre möjligheter Läs mer om hur TeliaSonera bidrar till en värld med bättre möjligheter i Sustainability Report Läs mer i TeliaSoneras Kod för etik och uppförande samt Sustainability Report Vision Att bidra till en värld med bättre möjligheter TeliaSonera är ett serviceföretag i världsklass och en erkänd industri-ledare. Vi är stolta pionjärer inom telekombranschen, en position vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. Oavsett var vi finns så agerar vi på ett ansvarsfullt sätt utifrån ett antal grundläggande värderingar och affärsprinciper. Våra tjänster utgör en stor och viktig del i våra kunders dagliga liv oavsett om det gäller arbete, utbildning eller nöje. Gemensamma värderingar gör oss starka tillsammans Våra gemensamma värderingar formar oss i vårt dagliga arbete. Skapa värde Vi är kundfokuserade och affärsinriktade. Att vara innovativ och agera som pionjärer är en del av vårt arv och kultur. Genom att samarbeta i team och över landsgränser delar vi kunskap samt använder våra resurser på ett effektivt sätt. Vi för utvecklingen framåt, följer upp och ger återkoppling för att säkerställa att vi främjar enkla och hållbara lösningar som ger mervärde åt våra kunder. Våra värderingar Skapa värde Visa respekt Få det att hända Visa respekt Vi visar tillit, mod och integritet i allt vi gör. Våra medarbetares kunnande och mångfald värderas högt och vi ansvarar alla för att skapa ett bra arbetsklimat. Vi behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade på ett professionellt och rättvist sätt. Vi värnar om såväl kund- som nätverksintegritet och vi agerar alltid i kundernas och i företagets intresse. Få det att hända Vi fattar ständigt beslut för att få till stånd utveckling och förändring. Planering och snabb implementering är avgörande i vår branch. Vi främjar ett vitalt arbetsklimat där alla bidrar och där medarbetarnas kompetens och engagemang tas till vara. Det ska vara enkelt och givande att göra affärer med oss och vi ska alltid hålla vad vi lovar. 6

7 > Vision och strategi Strategi en kundupplevelse i världsklass Idag är kommunikationstjänster en naturlig del av människors dagliga liv. Sedan smartphonens och surfplattans intåg på marknaden förlitar vi oss alltmer på digital kommunikation, både privat och på jobbet. Det här är en trend som bara kommer växa sig starka de kommande åren. Kommunikationstjänster har gått från att vara dyra och exklusiva till att bli tillgängliga, prisvärda och personliga. Vår ambition är att överföra vår strategi till att erbjuda en kundupplevelse i världsklass, branschens bästa nätverkskvalitet och att ha en effektiv kostnadsstruktur. Vi är övertygade om att den snabba utvecklingen innebär tre viktiga utmaningar för vår bransch: 1. Förändrad prissättning på data baserad på nya affärsmodeller. 2. Integration och paketering av fasta och mobila tjänster. 3. Utveckling av mervärdestjänster kopplade till kärnverksamheten. Möter utmaningen Vi leder och driver på utvecklingen av prismodeller som bättre återspeglar hur kunderna använder sina mobiler. Konvergens är ett nyckelord i vårt erbjudande. I dag kan våra kunder till exempel prenumerera på tv-kanaler och få tillgång till dem både via datorer och mobila enheter. Filmtjänster, som exempelvis HBO och Netflix finns tillgängliga i mobilen och Spotifys utbud finns både i mobilen och på tv:n. Vårt löfte Det är kundens behov som styr utvecklingen av våra nätverk och våra tjänster. Det här är vårt kundlöfte: Högkvalitativa nätverk som ser till att våra tjänster blir tillförlitliga vad avser täckning, hastighet och tillgänglighet. En upplevelse i världsklass med tjänster som är attraktiva och lätta att använda. Produkter för företagsmarknaden som ger kunderna konkurrensfördelar. Ett erbjudande som innefattar de nyaste produkterna och teknologierna. En effektiv verksamhet som tar vara på skalfördelar. Vår viktigaste roll är att se till att våra kunder snabbt, enkelt och flexibelt får tillgång till olika typer av tjänster. Samtidigt flyttar vi gränserna och erbjuder mervärden som till exempel molntjänster och virtuella möten. Fokus ligger på applikationer tydligt kopplade till nätet för att öka kundnöjdhet och kundlojalitet och samtidigt öka datatrafik i våra nät. Datatrafiken per kund ökar snabbt Vår strategi utgår från att datatrafiken ökar snabbare än antalet kunder och att efterfrågan på bandbredd i princip är obegränsad. Det medför att: Fasta nät fortsätter att vara konkurrenskraftiga med stark tillväxt framför allt inom iptv och video-on-demand. Prismodellerna fortsätter att utvecklas. Vi går från en röstbaserad prismodell till att i stället ta betalt för tillgänglighet, användning och hastighet. Vår strategi är att erbjuda en kundupplevelse i världsklass, branschens bästa nätverkskvalitet och att ha en effektiv kostnadsstruktur. 7

8 Trender Ständigt uppkopplad Den viktigaste trenden idag kan sammanfattas i två ord: ständigt uppkopplad. Detta gäller oavsett om du är mobilanvändare eller bredbandskund. Att vara uppkopplad är idag ett sätt att leva oavsett om vi kommuncierar via sociala nätverk eller låter oss underhållas. Det ständigt ökade behovet av online - upplevelser innebär i sin tur ökad efterfrågan på nätverkskapacitet. Livet online Smartphones och surfplattor driver på utvecklingen mot en livsstil där vi alltid är uppkopplade. På kort tid har mobilerna förvandlats från enkla rösttelefoner till smartphones vilket förändrat användarnas förväntningar på onlineupplevelsen. Det minskade gapet mellan en smartphone och en dator innebär att kunderna förväntar sig kunna göra samma saker oavsett om de sitter hemma eller är på resande fot. Gränserna mellan hemmet och mobilen suddas därför ut. Att vara online hela tiden, oavsett var vi är, oavsett tid på dygnet blir nu verklighet. Kunderna förväntar sig kunna göra samma saker oavsett om de sitter hemma eller är på resande fot. 8

9 > Trender Uppkoppling över landsgränserna Världen krymper. Vi reser mer och längre än någonsin och förväntar oss att vara uppkopplade även långt hemifrån. Tidigare har höga dataroamingkostnader varit ett stort hinder. Men efterfrågan från kunderna på en fast kostnad per dag för internetaccess ökar och här finns en stor potential för de operatörer som snabbt förstår kundernas behov och kan erbjuda det. Från röst till data Vårt nya sätt att använda oss av mobila enheter innebär att vi måste utveckla affärsmodeller som är bättre anpassade till verkligheten. Mobilanvändandet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. Framtidens prismodeller bygger på datautnyttjandet och inte röstsamtal och sms. Det ger utrymme för flexiblare lösningar som utgår från kundens behov. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. Strategiska partnerskap Underhållning är en stor och viktig del av mobil- och bredbandsanvändningen idag. Tidigare utvecklade operatörerna själva underhållningstjänster. Idag är den tydligaste trenden partnerskap med ledande underhållningsleverantörer, som exempelvis HBO, Netflix och Spotify, för att erbjuda kunderna tillgång till de mest högkvalitativa tjänsterna. Partnerskap var en tydlig trend under 2012 som förväntas öka under Molntjänster allt viktigare Företagstrafiken har ökat främst genom molntjänster och virtuella möten. För företagen är det avgörande att deras medarbetare kommer åt affärskritisk information oavsett var de befinner sig. Lagring i molnet ökar ständigt och utgör ett viktigt komplement till den lokala lagringen. Samtidigt kan företagen utnyttja molntjänster för att kostnadseffektivt komma åt programvara i stället för att investera i egen dyr it-infrastruktur. 9

10 TeliaSonera-aktien Ökat utländskt ägande TeliaSonera-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Aktiekursen sjönk 5,8 procent till 44,06 SEK under året. Under samma period steg OMX Stockholm 30 Index 11,8 procent och STOXX 600 Telecommunications Index sjönk 10,7 procent. Vid årsskiftet 2012 uppgick TeliaSoneras börsvärde till 190,8 miljarder SEK. Aktien handlades även på andra handelsplattformar utanför NASDAQ OMX Stockholm och Helsinki, med de största volymerna på BATS Chi-X CXE och Boat xoff. Ägarstruktur Ägandet utanför Sverige och Finland ökade från 18,2 procent till 22,4 procent under året och antalet aktie ägare var vid årsskiftet. Finska staten minskade sitt ägande till 11,7 procent från 13,7 procent under året. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för 2012 om 2,85 SEK per aktie (2,85). DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 31 DECEMBER 2012 Aktieägare Antal utestående aktier Procent av antal utestående aktier/röster Svenska staten ,3 Finska staten ,7 Capital Group Fonder ,6 Alecta ,6 Swedbank Robur Fonder ,6 AMF Försäkring och Fonder ,9 SHB Fonder ,2 SEB Fonder ,2 Fjärde AP-fonden ,1 Norges Bank Investment Management ,8 Övriga aktieägare, totalt ,0 Totalt antal utestående aktier ,0 ÄGARSTRUKTUR PER 31 DECEMBER 2012 Antal aktieägare Antal aktier DE STÖRSTA LÄNDERNA EFTER ANTALET AKTIER, PER 31 DECEMBER 2012 Procent av utestående aktier/röster , , , , , , ,78 Totalt ,00 DATA PER AKTIE Betalkurs vid årets slut, SEK 44,06 46,77 Högsta betalkurs under året, SEK 49,33 55,70 Lägsta betalkurs under året, SEK 41,43 40,60 Antal aktier vid årets slut, miljoner 4 330, ,1 Antal aktieägare vid årets slut Resultat per aktie, SEK 4,59 4,20 Utdelning per aktie, SEK 2,85* 2,85 Utdelningsandel, % 62* 68 Eget kapital per aktie, SEK 25,27 26,95 *Föreslagen av styrelsen Källor: Euroclear Sweden och SIS Ägarservice n Sverige, 60,4% n Finland, 17,2% n Storbritannien, 10,2% n USA, 6,2% n Luxemburg, 2,4% n Schweiz, 0,5% n Frankrike, 0,4% n Danmark, 0,4% n Belgien, 0,4% n Irland, 0,3% n Övriga länder, 1,6% Antal aktieägare vid årsskiftet. 10

11 Marknader och varumärken När kunderna möter oss på respektive marknad ser de en gemensam identitet. Vår symbol speglar TeliaSoneras internationella verksamhet i kombination med välkända lokala varumärkesnamn. På de flesta marknader har vi även olika lågprisvarumärken med en annan marknadsföringsstrategi. Vi erbjuder våra tjänster genom majoritetsägda bolag i Norden och Baltikum samt i Eurasien och Spanien och genom minoritetsägda bolag i Ryssland, Turkiet och Lettland. Målet är att vara den ledande aktören på alla våra marknader. Majoritetsägda bolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Sverige Finland Norge Starka marknadspositioner Marknadsposition Marknadsandel 1 Telia, Halebop 100% Mobil 1 40% Telia 100% Bredband 1 38% Telia 100% Fast telefoni inkl. voip 1 61% Telia 100% Tv 4 13% Sonera, TeleFinland 100% Mobil 2 34% Sonera 100% Bredband 2 30% Sonera 100% Fast telefoni 2 22% Sonera 100% Tv 2 21% NetCom, Chess 100% Mobil 2 25% Danmark Telia, Call me, DLG Tele 2 100% Mobil 3 18% Telia, DLG Tele 2 100% Bredband 5 3% Telia, Call me, DLG Tele 2 100% Fast telefoni inkl. voip 2 8% Telia 100% Tv >5 <1% 11

12 > Marknader och varumärken Majoritetsägda bolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Litauen Lettland Marknadsposition Marknadsandel 1 Omnitel, Ezys 100% Mobil 1 39% TEO 88,2% Bredband 1 50% TEO 88,2% Fast telefoni 1 90% TEO 88,2% Tv 1 24% LMT, Okarte, Amigo 60,3% Mobil 1 43% Estland Spanien Kazakstan Azerbajdzjan Uzbekistan Tadzjikistan Georgien EMT, Diil 100% Mobil 1 44% Elion 100% Bredband 1 58% Elion 100% Fast telefoni inkl. voip 1 78% Elion 100% Tv 1 34% Yoigo 76,6% Mobil 4 5% Kcell, Activ 61,9% Mobil 1 47% Azercell 38,1% Mobil 1 52% Ucell 94% Mobil 2 43% Tcell 60% Mobil 1 36% Geocell, Lailai 74,3% Mobil 1 42% Moldavien Nepal Moldcell 74,3% Mobil 2 33% Ncell 60,4% Mobil 1 53% 12

13 > Marknader och varumärken Intressebolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Lettland Ryssland Marknadsposition Marknadsandel 1 Lattelecom 49% Bredband 1 67% Lattelecom 49% Fast telefoni inkl. voip 1 74% Lattelecom 49% Tv 1 34% MegaFon 25,2% Mobil 2 27% Turkiet Turkcell 38% Mobil 1 52% ¹ För bredband och fast telefoni är TeliaSoneras marknadsandelsprognoser baserade på andel om omsättningen där data finns, i annat fall på antal abonnemang. För mobil baseras marknadsandelen på antal abonnemang förutom för dotterbolag i Eurasien där det baseras på samtrafik. För tv baseras marknadsandelen på antal betal-tv abonnemang för kabel-tv, satellit-tv, marksänd tv och iptv. För Ryssland är marknadsandelen baserad på information från ACM Consulting. För Turkiet är marknadsandelen baserad på information från ICTA. 2 TeliaSonera äger 50 procent av DLG Tele och kontrollerar bolaget. 13

14 Vår verksamhet Kommunikation för människor och företag TeliaSonera erbjuder både privatpersoner och företag möjligheten att kommunicera, arbeta och att ta del av underhållning i Norden, Baltikum, Spanien och på ett antal marknader i Eurasien. Mobilitetstjänster Bredbandstjänster Eurasien Mobilitetstjänster Mobilitetstjänster erbjuder mobil kommunikation för både konsument- och företagsmarknaden. Tjänsterna omfattar mobila röstoch datatjänster, mobilt innehåll, WLAN Hotspot, mobilt bredband samt trådlösa kontorstjänster. Affärsområdet omfattar Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Spanien. Bredbandstjänster Bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållningstjänster till hem och företag i Norden och Baltikum. Affärsområdet driver också koncernens gemensamma transportnät inklusive International Carriers grossistnät. Affärsområdet erbjuder bredband via koppar, fiber och kabel, tv, bredbandstelefoni, kommunikationslösningar för hemmet, ip-vpn/ internet för företag, hyrda förbindelser samt traditionell telefoni. Eurasien Affärsområdet erbjuder mobila rösttjänster och är den ledande leverantören av mobilt internet med höga hastigheter i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien och Nepal. Affärsområdet är också ansvarigt för TeliaSoneras aktieinnehav i ryska MegaFon och turkiska Turkcell. 14

15 > Vår verksamhet Mobilitetstjänster Att leva livet online Schenker 4G rätt väg Nätuppkoppling oavsett var man befinner sig är i dag en självklar del av vardagen för både privatpersoner och företag. I det internationella logistikföretaget Schenkers svenska verksamhet utnyttjas alla de möjligheter som 4G ger fullt ut. Hela säljkåren är utrustade med 4G vilket ger dem tillgång till alla interna it-tjänster med snabb hastighet även utanför kontoret. Det betyder att säljarna kan säkerställa hög servicekvalitet, schemalägga frakter, kontrollera leveransmöjligheter och ändra offerter även ute på fältet. De här tjänsterna ger helt nya möjligheter med ökad flexibilitet, snabbare tillgång till affärskritisk data och en effektivare verksamhet. Enligt Schenker har de nya tjänsterna inneburit större flexibilitet för medarbetarna och lett till en effektivare verksamhet. Marknadsledaren Schenker har ett transportnätverk som spänner över hela Sverige med täta avgångar från olika platser. Det ställer höga krav på en väl fungerande telekommunikation. Företaget uppskattar att TeliaSonera erbjuder en bra täckning i hela landet, med 4G inte bara i de större städerna utan även på mindre orter. Mer än bara prat Läsa e-post, surfa på nätet, ta del av nyheter, gå in på Facebook och LinkedIn, strömma musik via Spotify det är bara några exempel på vad omkring 90 procent av våra kunder gör när de använder sina smartphones. Vi ligger i framkant för denna nya verklighet, som innebär att vår bransch skiftar fokus från röstsamtal till datatrafik. Under 2012 påskyndade vi förändringen genom att erbjuda volymbaserade prisplaner på alla våra marknader. Det betyder att kunden betalar en fast avgift för röstsamtal, textmeddelanden och datatrafik upp till en viss nivå. Detta möter kundernas krav och gör deras vardag enklare. 15

16 > Vår verksamhet En positiv mobilupplevelse En positiv mobilupplevelse är beroende av vad man kan göra med mobilen och hur väl tjänsterna fungerar. Hastighet är en viktig komponent. Därför fortsatte vi utbyggnaden av 4G under I dag kan vi erbjuda våra kunder 4G i större delen av Norden och i flera stora städer i Baltikum. Tillgång till ett stort utbud tillsammans med ett nätverk av toppkvalitet förhöjer kundernas upplevelse av våra mobila tjänster. Vi fortsätter därför samarbetet med de främsta aktörerna både vad gäller innehåll och kvalitet. Under 2012 utökade vi vårt samarbete med Spotify som nu finns tillgängligt även för våra kunder i Danmark, Norge och Spanien. Vi har också nya samarbeten som ger våra kunder exklusiv tillgång till HBO:s filmutbud och till Storytels audiobook-tjänster. Våra kunder efterfrågar även flexibla och enkla betalningslösningar. Tillsammans med andra ledande operatörer lanserade vi under 2012 tjänsten WyWallet i Sverige som erbjuder enkla, säkra mobilbetalningar antingen via sms eller online i butiker och restauranger. Liknande satsningar har också påbörjats i Norge och Danmark. När som helst, var som helst Att vara mobil handlar om friheten att kunna vara uppkopplad även när du reser. Under 2011 erbjöd vi våra kunder Surf Abroad, en tjänst som erbjuder dataroaming till lågt pris med full kostnadskontroll för att undvika obehagliga fakturaöverraskningar. Under 2012 sänkte vi dessutom priserna kraftigt på ett flertal nya destinationer. Tjänsterna innefattar nu viktiga platser som EU och EEA, Kroatien, Turkiet, Ryssland, USA, Kanada och Thailand. Kommunikation maskin till maskin Under 2012 vidareutvecklade vi de internettjänster som gör det möjligt för maskiner att kommunicera med varandra. Redan idag finns det i flera länder elmätare med en inbyggd funktion som möjliggör avläsning av mätarställningen på distans. Det första företagskontraktet för den tjänsten slöts i Estland under året. Andra applikationer för maskinell kommunikation kan vara övervakning av varuautomater för att hålla koll på lagret eller återvinningsstationer där man automatiskt får en varning när det är dags att tömma behållarna. Viktiga händelser 2012 Fler kunder använder mobila datatjänster även utomlands, tack vare lägre priser och kostnadskontroll. Maskinell kommunikation ökade antalet uppkopplade enheter. Den populära musiktjänsten Spotify blev tillgänglig för kunder i alla nordiska länder. De flesta nordiska och Baltiska regioner fick tillgång till 4G. Lansering av tjänsten Wy- Wallet som möjliggör säkrare och enklare betalningar med mobilen. Det här är bara början. En rad områden väntar på nya, smarta lösningar. Det här är bara början. En rad områden väntar på nya, smarta lösningar. Utveckling av hållbara nätverk Att minimera miljöpåverkan är viktig global fråga. Vi bidrar på vårt sätt genom att till exempel effektivisera nätverken och se till att det blir färre system på färre platser. Det bidrar i sin tur till minskad strömförbrukning samtidigt som våra tekniker kan minska på resandet. 16

17 > Vår verksamhet Sms mer än ett kort meddelande Ingen hade kunnat ana hur stort sms:et skulle bli när tjänsten uppfanns. Det allra första textmeddelandet skickades som en enkel julhälsning 1992, men idag finns det avancerade sms-lösningar som i kombination med webbplatser kan skapa fördelar för hela samhällen. Maja Söderberg är en ung entreprenör bosatt i byn Tolg i södra Sverige. I mindre byar på landsbygden är bristen på kommunala transportmedel ofta ett problem. Bussarna går kanske bara en eller två gånger om dagen vilket gör att alla är beroende av bil för att klara av den dagliga livet. De flesta familjer har till och med två bilar. Situationen gjorde att Maja började fundera på om hon skulle kunna skapa en pendlingstjänst med hjälp av sms. Tjänsten Mobilsamåkning vann pris förra året för Årets Landsbygdsinnovation. Ettårsjubileum Från att Maja presenterade sin idé tog det bara några få dagar innan hennes bror programmerat en webbsida som med hjälp av sms sammanförde bybornas pendlingsbehov. Webbsidan visade sig bli en stor succé. Idag firar de sitt ettårsjubileum och tillsammans har medlemmarna rest ett helt varv runt jorden bara under det här första året. Tjänsten Mobilsamåkning vann pris förra året för Årets Landsbygdsinnovation och idag har även ett antal andra orter i Sverige anammat idén. Vi använder oss av sms eftersom många pensionärer och ungdomar inte har tillgång till smartphones, berättar Maja. Webbplatsen är anpassad för att fungera bra för mobilsurfande. En katalysator för utveckling Mobilsamåkningen har inte bara sparat restid och bensinförbrukning, den har också visat sig vara en katalysator för det lilla samhället eftersom invånarna nu träffas mycket oftare än tidigare. Tjänsten har också inspirerat till flera nya gemensamma idéer. Några funderar på att köpa en gemensam bil för att kunna pendla tillsammans istället för att ha två bilar var. De har även startat ett litet företagshotell som idag rymmer sju verksamheter. 17

18 > Vår verksamhet Bredbandstjänster tv på dina villkor Play+ tv på en ny nivå Förr handlade bredband främst om internet och e-post. Idag vill kunderna se ett större utbud av tjänster. Framförallt underhållning efterfrågas i högre grad. En av de största fördelarna med film via bredband är friheten att titta när det passar. Något som nu även finns tillgängligt för svenskarna var de än befinner sig genom den nya tjänsten Play+. En av de största fördelarna med film via bredband är friheten att titta när det passar. Dagens livsstil gör det svårt för många människor att till exempel följa en tvserie. Men Play+ ger kunderna tillgång till hela kanalpaket och ett stort utbud av hyrfilmer var kunden än befinner sig. De behöver inte missa någonting. Förr var tv lika med en tv-apparat parkerad i ett vardagsrum. Men inte längre nu behövs bara en vanlig datorskärm och en bredbandsuppkoppling. Tjänsten Play+ lanserades under Den ger bredbandsabonnenter tillgång till beställda kanaler samt ett stort utbud av hyrfilmer som kan laddas ned på datorn, läsplatta eller på en smartphone. I pilotfasen fick användarna tillgång till Play+ via en Mac eller PC. En explosion i valfrihet Valfrihet är viktigt för våra kunder. Ett av våra viktigaste projekt under 2012 var därför Europalanseringen av filmtjänster online tillsammans med underhållningsleverantörer som HBO och Netflix. Förutom vårt eget utbud av underhållning har kunderna nu tillgång till ett ännu större sortiment. Och det här är bara början vi kommer att bygga ut med ännu fler tjänster framöver. 18

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Företagspresentation 2009

Företagspresentation 2009 Företagspresentation 2009 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Vision och strategi 6 TeliaSonera-aktien 8 Trender 9 Marknader och varumärken 3 Vår verksamhet 4 Ansvarsfullt

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08 Date 213-3-8 Bästa aktieägare När TeliaSonera bildades för lite över tio år sedan fanns inga surfplattor. Ingen hade twittrat eller tryckt gilla på Facebook. Vi använde telefonen för att ringa och skicka

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Nytta & Nöje. Året som gått. Vägen framåt.

Nytta & Nöje. Året som gått. Vägen framåt. Nytta & Nöje Året som gått. Vägen framåt. Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Nytta. Med kundens behov som utgångspunkt erbjuder vi tv, radio och network services. Teracom är Sveriges och Danmarks ledande

Läs mer

VI ÄR EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖR.

VI ÄR EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖR. VI ÄR EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖR. Vi är inne i en tid av fokusering. Vår framtid är inte bara ljus, den är lysande gul. ÅRSREDOVISNING 2006 TELE2 PÅ EN MINUT Tele2 är Europas ledande alternativa

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense årsredovisning 2013 Powering the SUPERHIGHWAYS of the gigabit society Making light make sense transmode I korthet Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska

Läs mer

Varje ögonblick är viktigt

Varje ögonblick är viktigt Kuala Lumpur, Malaysia Kontrollerar saldot på bankkontot Portland, Oregon, USA Sänder live över Internet Milano, Italien Delar ett mål med vänner över hela världen Varje ögonblick är viktigt I varje stund,

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2007

ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2007 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2007 Varje ögonblick är viktigt Stockholm, Sverige Träffar vännerna Alfa Indah, Sumatra, Indonesien Levererar varor som beställts via mobilen Singapore Håller kontakten

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Års- och hållbarhetsredovisning 2012 TERACOM GROUP VISION We deliver the best viewing and listening experience characterized by personality, portability, simplicity and reliability. AFFÄRSIDÉ Teracom Group

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Innehåll ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2004 1

Innehåll ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2004 1 ÅRSREDOVISNING 2004 Innehåll Brev från verkställande direktör och koncernchef 2 Verksamhetsöversikt 4 Femårsöversikt 8 Aktieinformation 10 Brev från styrelsens ordförande 15 Förvaltningsberättelse (reviderat)

Läs mer