Företagspresentation 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation 2011"

Transkript

1 Företagspresentation 2011

2 TeliaSonera Företagspresentation Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader och varumärken 14 Vår verksamhet 17 Corporate responsibility 22 Kontakt 24 Vision och strategi ett tjänsteföretag i världsklass Trender datavolymerna fortsätter att öka snabbt TeliaSonera är ett tjänsteföretag i världsklass och erkänt som en branschledande aktör. Vi är stolta över att vara pionjärer i telekombranschen, en position som vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. Läs mer på sidan 7 Det finns en tydlig trend: kundernas alltmer uppkopplade tillvaro leder till att datavolymerna kommer att fortsätta öka snabbt i såväl de fasta som de mobila näten. Våra mobiler och surfplattor kommer att klara av allt mer samtidigt som kraven på hög kvalitet ökar oavsett var vi är och oavsett tid på dygnet. Läs mer på sidan 12 Vår verksamhet internationell styrka kombinerat med lokal expertis TeliaSonera har verksamhet i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet samt i Spanien. På många sätt är trenderna inom telekom likartade på tillväxtmarknader och mer utvecklade marknader, men det finns också skillnader. De underliggande drivkrafterna skiljer sig åt främst beroende på skillnader i demografi, ekonomi och infrastruktur. Läs mer på sidan % Volymen inom TeliaSoneras fiber- och kopparnätverk har vuxit med cirka 50 procent årligen under flera år och så även under 2011.

3 TeliaSonera Företagspresentation Vår värld Världen år 2011 en explosiv utveckling inom sociala medier 2011 startade med den arabiska våren, där betydelsen av kommunikationstjänster var uppenbar och där sociala medier spelade en avgörande roll för utvecklingen. Vi ser att telekommunikation skapar enorma möjligheter eftersom de tillgodoser ett grundläggande mänskligt behov att kommunicera dela med sig av information och utbyta idéer samt att hålla kontakten med familj och vänner, liksom att få tillgång till utbildning och att kunna arbeta.

4 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vår värld 4 I kontrast till den arabiska våren kan sociala medier vara engagerande av andra orsaker, som för den danska sångerskan Tina Dickow. Tillsammans med tusentals av hennes aktiva Facebook-fans skapade hon titel, text och musik till en sång som genast blev en succé. Människor är sociala och de sociala möjligheterna har visat sin potential under Nyckeln till denna sociala revolution är möjligheten att vara uppkopplad i kombination med användarvänliga sajter och program som Facebook, Twitter och YouTube. Vi ser det som att vi själva befinner oss i centrum, med händerna på ratten i denna utveckling. Vi säkerställer att kunder kan koppla upp sig mot vem som helst, var och när som helst kort och gott, att människor kan kommunicera med varandra. Trenden syns inte bara i den utvecklade delen av världen. Viljan att vara social är en gemensam nämnare för alla och möjligheterna att kommunicera kan visa sig vara mer användbara i länder där vi inte hade förväntat oss det. Förra året blev till exempel vårt dotterbolag i Nepal, Ncell, först av alla TeliaSonera-operatörer med att nå anhängare på Facebook. Totalt nådde vi nästan en miljon Facebookanhängare Du är inte längre bara publik nu kan du kommunicera direkt med de människor som är med och skapar vår historia. Inte bara för experter Internet skapades av experter, för experter. I dag kan vem som helst dela idéer och kunskap över internet, roa och roas av andra, oavsett var i världen man befinner sig. Med datorer, surfplattor och smarta telefoner kan man kommunicera via fasta nätverk, mobilt internet eller wi-fi-hotspots när och var man vill. Men också mer specialiserade saker som kameror, musikspelare och GPS-navigatorer är uppkopplade mobilt eller trådlöst. Pressfotografer kan publicera bilder eller filmklipp direkt från sina kameror och sekunder senare kan människor över hela världen se dem, dela dem med andra och lägga till egna kommentarer. 48 timmar YouTube i minuten Användandet av video har ökat dramatiskt och den utvecklingen har bara börjat. Enbart YouTube tar emot 48 timmar videofilm varje minut, vilket innebär mer än åtta år av video varje dag. Utöver YouTube hyr många redan idag film över nätet och i framtiden kommer allt fler att lägga ut ännu mer film på nätet. Det har lett till en explosiv ökning av datatrafiken och kraven är lätta att formulera men svårare att uppfylla: obegränsad kapacitet överallt utan avbrott. Några fakta och siffror The World Wide Web startade 1991 och har mer än två miljarder användare världen över, med cirka 30 miljarder webbsidor. Det moderna mobilnätverket startade 1991 och har cirka fem miljarder användare världen över. Det betyder att cirka 70 procent av alla människor på jorden använder mobiltelefon. Facebook startade 2004 och har cirka 800 miljoner aktiva användare. YouTube startade 2005 och har cirka 490 miljoner användare. Det gäller endast YouTubes huvudsida och inte inbäddade videos eller videos som visas på mobila enheter. Twitter startade 2006 och har cirka 250 miljoner registrerade användare som skapar mer än 200 miljoner tweets per dag. 70% Cirka 70 procent av alla människor på jorden använder mobiltelefon.

5 TeliaSonera Företagspresentation TeliaSonera i korthet Kommunikation på ett enkelt sätt TeliaSonera har sina rötter i den nordiska telekommarknaden och har en stark position i Norden, Baltikum, Eurasien och Spanien. Vår kärnverk samhet är att skapa bättre kommunikationsmöjligheter för privatpersoner och företag genom mobil- och bredbandslösningar. TeliaSonera skapar en värld med bättre möjligheter Vi hjälper människor att kommunicera med familj, vänner och affärskontakter på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi gör det genom att erbjuda högkvalitativa telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet samt i Spanien. Målet är att vara den ledande operatören på alla våra marknader, genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, högkvalitativa tjänster och en kostnadseffektiv verksamhet. Vi är organiserade i tre affärsområden Våra affärsområden är Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. I Norden och Baltikum erbjuder vi mobila och fasta tjänster, inklusive tv. I Eurasien och Spanien erbjuder vi mobila tjänster. Vi är en internationell koncern Vi har majoritetsägda verksamheter från Norden till Nepal där antalet abonnemang uppgick till nära 63 miljoner vid slutet av 2011 och fler än 107 miljoner abonnemang i intressebolagen, främst i Ryssland och Turkiet. Vi är också den ledande grossisten av bredbandskapacitet i Europa med ett helägt internationellt carriernät. Mobilitetstjänster Bredbandstjänster Eurasien Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens kommunikationsbehov. Antal anställda Vi hade medarbetare vid årets slut

6 TeliaSonera Företagspresentation Året i korthet 2011 ett händelserikt år l Nu möter våra kunder oss under ett gemensamt varumärke med lokala varumärkesnamn. Den gemensamma identiteten och den lila logotypen infördes i maj för samtliga våra huvudvarumärken. l Vi sänkte roamingpriserna för mobildata dramatiskt under året i många länder. Dessutom fick våra kunder möjligheten till bättre kostnadskontroll och kan fortsätta vara uppkopplade när de reser. l För att kunna möta kundernas efterfrågan på kapacitetskrävande applikationer, och då vårt fasta nät är en strategisk tillgång, beslutade vi att investera mer än 8 miljarder kronor i fiber till 2014, varav 5 miljarder kronor i Sverige. Det kommer att vara en selektiv utrullning för att säkerställa god avkastning på investeringen. Idag är cirka 20 procent av våra bredbandskunder uppkopplade med fiber. l Som en pionjär i branschen har vi byggt ut och introducerat supersnabba mobila tjänster, 4G-tjänster, i sju länder i Norden och Baltikum. l Tillväxten i Eurasien är fortsatt god och affärsområdet redovisade tvåsiffrig omsättningstillväxt. Nu erbjuder vi 3G-tjänster i alla länder inom Eurasien. Vårt mål är att bli ledande inom mobil data. l Vår finansiella ställning är stark och EBITDA-marginalen, före engångsposter, ökade för tredje året i rad. Nettoomsättning och EBITDA-marginal före engångsposter, n Nettoomsättning n EBITDA-marginal SEK miljarder Resultat per aktie och utdelningar, n Resultat per aktie n Ordinarie utdelning n Föreslagen utdelning SEK per aktie % Finansiell översikt MSEK, förutom nyckeltal, uppgifter per aktie och marginaler Nettoomsättning EBITDA före engångsposter marginal (%) 35,4 34,5 33,4 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter Nettoresultat varav hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie (SEK) 4,20 4,73 4,20 Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 16,8 17,8 15,2 CAPEX i procent av nettoomsättning (%) 16,5 14,0 12,8 Fritt kassaflöde ,9 miljarder SEK Vi återförde 9,9 miljarder kronor till våra aktieägare i april genom ett återköpsprogram av aktier, utöver ordinarie utdelning.

7 TeliaSonera Företagspresentation Vision och strategi Ett tjänsteföretag i världsklass TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar med stark lokal förankring på våra olika marknader. Vi erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Affärsidé att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster TeliaSoneras affärsidé är att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse i världsklass, säkra nätkvaliteten och ha en effektiv kostnadsstruktur. TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar med stark lokal förankring på våra olika marknader. Våra fokusområden Att leverera kundupplevelser i världsklass Att säkerställa hög kvalitet i våra nät Att ha en effektiv kostnadsstruktur

8 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vision och strategi 8 Vision att bidra till en värld med bättre möjligheter TeliaSonera är ett tjänsteföretag i världsklass och erkänt som en branschledande aktör. Vi är stolta över att vara pionjärer i telekombranschen, en position som vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. Oavsett var vi verkar, agerar vi på ett ansvarsfullt sätt utifrån ett antal grundläggande värderingar och affärsprinciper. Våra tjänster utgör en stor del av människors dagliga liv, i arbetslivet och för utbildning och nöje. Gemensamma värderingar en plattform för vårt dagliga arbete Våra gemensamma värderingar lägger grunden för vårt dagliga arbete. l Skapa värde Vi är kundfokuserade och affärsinriktade. Att vara innovativa och agera som pionjärer är viktiga delar av vårt arv och vår existens. Vi delar med oss av kunskap och samarbetar i team och över gränser, för att kunna använda våra resurser effektivt. Vi tar ansvar, följer upp och ger feedback för att säkerställa att vi främjar enkla och hållbara lösningar som skapar värde åt våra kunder. + Läs mer i TeliaSoneras Kod för etik och uppförande, samt Corporate Responsibility Report En värld med bättre möjligheter + Läs mer om hur TeliaSonera bidrar till en värld med bättre möjligheter i Corporate Responsibility Report l Visa respekt Vi visar tillit, mod och integritet i allt vi gör. Vi värderar den kunskap och mångfald som finns hos våra medarbetare. Vi ansvarar alla för att skapa ett bra arbetsklimat. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade: professionellt och rättvist. Vi värnar om kundernas integritet genom säkra nätverk och vi agerar alltid utifrån vad som är bäst för våra kunder och för bolaget. l Få det att hända Vi fattar hela tiden beslut för att genomdriva utveckling och förändring. Planering och snabb implementering är avgörande för vår verksamhet. Vi tar tillvara våra medarbetares kompetens och engagemang för att skapa och behålla ett arbetsklimat där alla kan bidra. Det ska vara enkelt och givande att göra affärer med oss och vi ska alltid hålla vad vi lovar. Vi är stolta över att vara pionjärer i telekombranschen, en position som vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga.

9 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vision och strategi 9 Strategi erbjudanden baserade på djup förståelse TeliaSoneras strategi är att leverera produkter och tjänster, anpassade till våra olika kundsegment, baserat på en djup förståelse av våra kunders behov i dag och i framtiden. Vi skapar ökat aktieägarvärde genom att leverera våra tjänster på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt, som i sin tur leder till förbättrad lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Tre stora utmaningar Digitaliseringen av samhället bara ökar, där video, interaktiv underhållning och sociala nätverk ändrar kund beteendet. I dag har kommunikationstjänster blivit en naturlig, integrerad del av vår vardag. Tillkomsten av smarta telefoner och läsplattor gör att vi använder oss alltmer av digital kommunikation, såväl socialt som affärsrelaterat. Denna trend kommer bara att växa sig starkare de kommande åren. Kommunikationstjänster har gått från att vara dyra och exklusiva till att bli nödvändiga, överkomliga i pris och personliga. Vi tror att denna utveckling kommer att innebära tre stora utmaningar för branschen i en nära framtid: 1. Förändrad prissättning på data baserad på nya affärsmodeller 2. Integration och paketering av fasta och mobila tjänster 3. Utveckling av mervärdestjänster kopplade till kärnverksamheten Vår främsta roll kommer fortsättningsvis bli att erbjuda våra kunder accesser. Inom mervärdestjänster kommer vi att satsa på applikationer med en tydlig koppling till nätet. Applikationerna ska bidra till ökad datatrafik i våra nät samtidigt som vi genom att alltid leverera en hög och jämn kvalitet ska öka kundnöjdhet och kundlojalitet. Det gemensamma varumärket Det gemensamma varumärket förstärker vår position ytterligare på den internationella arenan genom att visa på vår unika kombination av global bredd och lokal förankring. Vi strävar efter att betraktas som det mest attraktiva varumärket i vår bransch på varje marknad genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen. Våra operatörer ska uppfattas som smarta, ledande och lokalt förankrade var vi än finns. En branschledare TeliaSonera erbjuder en överlägsen plattform avseende nät och tjänster kombinerat med en djup förståelse av kundbehoven. Vi skiljer oss från våra konkurrenter genom att: l Ha hög kvalitet i näten vilket betyder att våra tjänster är tillförlitliga vad avser täckning, hastighet och tillgänglighet l Leverera en kundupplevelse i världsklass och alltid sträva mot lättanvända tjänster som ger kunden mervärden l Att erbjuda en produktportfölj till företagsmarknaden som uppfyller högt ställda förväntningar l Vi skall uppfattas som ledande inom ny teknik och tjänster l TeliaSonera ska driva en effektiv verksamhet genom att ta vara på potentialen i ekonomiska skalfördelar. Ett led är att ta fram en internationell produktportfölj som i sin tur kan underhållas av en gränsöverskridande organisation. Datatrafiken ökar snabbare än antalet kunder Vår strategi bygger på antagandet att data- och rösttrafik ökar snabbare än antalet kunder och att det finns en obegränsad efterfrågan på bandbredd. Detta medför två konsekvenser: l Fasta nät fortsätter att vara konkurrenskraftiga i regioner där det redan finns en etablerad infrastruktur med stark tillväxt inom nya tjänster som iptv, video-on-demand och bredband. l Prismodellerna kommer att utvecklas. Vi kommer att gå från en röstbaserad prismodell till att i stället ta betalt för tillgänglighet, användning och hastighet.

10 TeliaSonera Företagspresentation Ett företag Ett företag ett varumärke Vår vision är att vara ett tjänsteföretag i världsklass, baserat på gemensamma värderingar på alla våra marknader. Ett stort steg i den riktningen togs när vi den 12 maj 2011 lanserade en gemensam varumärkesidentitet. Genom att manifestera TeliaSoneras unika kombination av global räckvidd och lokal förankring stärkte vi vår position på den internationella arenan. Morgondagens vinnare blir de företag som inte bara motsvarar, utan överträffar kundernas förväntningar. För vår del innebär det att vi ska fortsätta att kombinera förstklassiga nätverk och tjänster med en djup förståelse för kundernas ständigt ökade behov. Genom vår erfarenhet av att bygga nätverk och skapa nya telekomtjänster, i kombination med finansiell styrka, har vi blivit en av Europas ledande telekomoperatörer. Vårt gemensamma varumärke kombineras med starka lokala varumärken nära våra kunder på varje enskild marknad. Vårt gemensamma varumärke, våra erbjudanden och sättet vi gör affärer på avspeglar vår passion för kommunikation. Vår ambition att agera som ett företag avspeglas också i de projekt vi har sjösatt i avsikt att skapa synergier och förbättra kundupplevelsen i alla de länder vi verkar i.

11 TeliaSonera Företagspresentation TeliaSonera-aktien Europas 5:e största telekomoperatör TeliaSonera-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Aktiekursen sjönk 12,3 procent till 46,77 SEK under året. Under samma period sjönk OMX Stockholm 30 Index 14,5 procent och STOXX 600 Telecommunications Index sjönk 6,2 procent. Vid årsskiftet 2011 uppgick TeliaSoneras börsvärde till 202,5 miljarder SEK, det sjätte största bolaget på NASDAQ OMX Stockholm. Aktien handlades på andra handelsplattformar utanför NASDAQ OMX Stockholm och Helsinki, med de största volymerna på Boat och Chi-X. TeliaSonera var Europas femte största telekomoperatör mätt i börsvärde vid årets slut. Återköp av aktier TeliaSonera genomförde ett återköpsprogram om 9,9 miljarder SEK under våren och annullerade därefter 160,4 miljoner aktier. Totalt antal utestående aktier är Ägarstruktur Ägandet utanför Sverige och Finland steg från 17,6 procent till 18,2 procent under året och antalet aktieägare var vid årsskiftet. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för 2011 om 2,85 SEK per aktie (2,75). De största aktieägarna per 31 december 2011 Aktieägare Antal utestående aktier Procent av antal utestående aktier/röster Svenska staten ,3 Finska staten ,7 Capital Group Funds ,1 Swedbank Robur Fonder ,8 Alecta ,4 AMF Försäkring & Fonder ,4 Nordea Fonder ,3 SEB Fonder ,2 Fjärde AP-fonden ,1 AFA Försäkring ,0 Övriga aktieägare, totalt ,7 Totalt antal utestående aktier ,0 De största länderna efter antalet aktier, per 31 december 2011 n Sverige, 62,0% n Finland, 19,8% n Storbritannien, 7,6% n USA, 5,2% n Luxemburg, 2,1% n Schweiz, 0,7% n Belgien, 0,3% n Frankrike, 0,3% n Tyskland, 0,3% n Irland, 0,3% n Övriga länder, 1,4% Ägarstruktur per 31 december 2011 Antal aktieägare Antal aktier Procent av utestående aktier/röster , , , , , , ,75 Totalt ,00 Data per aktie Betalkurs vid årets slut, SEK 46,77 53,30 Högsta betalkurs under året, SEK 55,70 56,90 Lägsta betalkurs under året, SEK 40,60 44,00 Antal aktier vid årets slut, miljoner 4 330, ,5 Antal aktieägare vid årets slut Resultat per aktie, SEK 4,20 4,73 Utdelning per aktie, SEK 2,85* 2,75 Utdelningsandel, % 68* 58 Eget kapital per aktie, SEK 26,95 28,04 *Föreslagen av styrelsen Källor: Euroclear Sweden och SIS Ägarservice

12 TeliaSonera Företagspresentation Trender Aktuella trender Det finns en tydlig trend: kundernas alltmer uppkopplade tillvaro leder till att datavolymerna kommer att fortsätta öka snabbt i såväl de fasta som de mobila näten. Våra mobiler och surfplattor kommer att klara av allt mer samtidigt som kraven på hög kvalitet ökar oavsett var vi är och oavsett tid på dygnet. I framtiden kommer vi att spendera mer på bandbredd och lagring i molnet och mindre på att lagra data hemma eller på kontoret. Vi kommer att betala ungefär lika mycket som nu för hårdvaran men vi kommer att få mer prestanda för pengarna. År 2012 kommer molntjänster på allvar utmana lagring av data hemma och på kontoret. Nya tjänster som icloud och Eye-fi, kopplade direkt till exempelvis kameror och mobiltelefoner, gör att vi använder molntjänster utan att ens tänka på det. Vi kommer också se början på en tillväxt i datatrafik till följd av M2M, där maskiner kommunicerar med varandra. Efterfrågan på säkerhetslösningar för framförallt mobiltelefoner kommer att öka när allt fler tjänster blir tillgängliga på mobila plattformar. I framtiden kommer vi att spendera mer på bandbredd och lagring i molnet och mindre på att lagra data hemma eller på kontoret. Aktuella trender l Kundupplevelse blir årets viktigaste begrepp l Mer molntjänster, mindre personlig lagring l Mobil säkerhet blir ett måste l Tv över bredband och surfplattor ökar kraftigt l Videokonferenstjänster tar fart l Tv-sändningar över ip sparar tid och pengar

13 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Trender 13 Alltid online överallt Bredbandsvolymerna kommer att fortsätta öka på våra marknader, framför allt tack vare en ökad användning av tv och video över internet. Den tillväxt vi såg under 2011 kommer att fortsätta i takt med att ännu fler människor börjar använda sin dator, surfplatta eller mobil till att se på tv och video, samtidigt som de använder internet för att titta på sin vanliga tv. Vi vill kunna se på tv när vi har tid, oavsett var vi befinner oss. Det nya beteendet, att alltid vara online överallt, skapar också nya krav från kunderna. De vill ha tillgång till onlinetjänster i sommarstugan eller på resan och förväntar sig samma upplevelse som de har hemma eller på kontoret. Detta kommer också att bidra till fler tjänster som kombinerar fasta och mobila nätverk med lösningar som gör att man kan flytta mellan nätverken utan att det märks. Kunderna kommer att välja den telekomoperatör som kan erbjuda bäst täckning både hemma och där man tillbringar sin ledighet. Kundernas förväntningar ökar Vår roll som ledande leverantör på våra marknader kommer att höja våra kunders förväntningar. Pålitliga och förstklassiga uppkopplingar kommer inte att räcka. För att behålla kunderna och locka nya måste vi ge människor möjlighet att arbeta, studera, spela, underhållas och umgås, överallt och alltid. Det ekonomiska läget i världen sätter press på företag att minska sina kostnader och för många är resor en stor utgiftspost. För våra företagskunder räknar vi därför med ett genombrott för videokonferenser och andra molntjänster, över såväl fasta som mobila nät.vi kommer att fortsätta växa på våra marknader i Eurasien. Med lanseringen av 3G i dessa länder kommer även användandet av mobilt internet att ta fart även här. Det nya beteendet, att alltid vara online överallt, skapar också nya krav från kunderna. De vill ha tillgång till onlinetjänster i sommarstugan eller på resan och förväntar sig samma upplevelse som de har hemma eller på kontoret.

14 TeliaSonera Företagspresentation Marknader och varumärken Starka marknadspositioner När kunderna möter oss på respektive marknad ser de en gemensam identitet. Vår symbol speglar TeliaSoneras internationella verksamhet i kombination med välkända lokala varumärkesnamn. På de flesta marknader har vi även olika lågprisvarumärken med en annan marknadsföringsstrategi. Vi erbjuder våra tjänster genom majoritetsägda bolag i Norden och Baltikum samt i Eurasien och Spanien och genom minoritetsägda bolag i Ryssland, Turkiet och Lettland. Målet är att vara den ledande aktören på alla våra marknader. Majoritetsägda bolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Marknadsposition Marknadsandel Sverige Telia, Halebop 100% Mobil 1 41% Finland Norge Danmark Telia 100% Bredband 1 44% Telia 100% Fast telefoni inkl. voip 1 63% Telia 100% Tv 4 11% Sonera, TeleFinland 100% Mobil 2 35% Sonera 100% Bredband 2 30% Sonera 100% Fast telefoni inkl. voip 2 23% Sonera 100% Tv 3 18% NetCom, Chess 100% Mobil 2 26% NextGenTel 100% Bredband 2 11% NextGenTel 100% Fast telefoni (voip) 5 1% NextGenTel 100% Tv <10 <1% Telia, Call me 100% Mobil 3 17% Telia, DLG Tele 2 100% Bredband 4 4% Telia, Call me, DLG Tele 2 100% Fast telefoni inkl. voip 3 7% Telia 100% Tv 10 <1%

15 Nepal 5 Ncell 80% Mobil 1 49% TeliaSonera Företagspresentation 2011 Marknader och varumärken 15 Majoritetsägda bolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Litauen Lettland Marknadsposition Marknadsandel 1 Omnitel, Ezys 100% Mobil 1 39% TEO 68,3% Bredband 1 51% TEO 68,3% Fast telefoni inkl. voip 1 93% TEO 68,3% Tv 1 26% LMT, Okarte, Amigo 60,3% Mobil 1 43% Estland Spanien Kazakstan³ Azerbajdzjan³ Uzbekistan Tadzjikistan Georgien³ EMT, Diil 100% Mobil 1 44% Elion 100% Bredband 1 55% Elion 100% Fast telefoni inkl. voip 1 80% Elion 100% Tv 2 33% Yoigo 76,6% Mobil 4 5% Kcell, Activ 51% Mobil 1 48% Azercell 51,3% Mobil 1 54% Ucell 94% Mobil 2 31% Tcell 4 60%, 59,4% Mobil 1 36% Geocell, Lailai 100% Mobil 1 42% Moldavien³ Moldcell 100% Mobil 2 34%

16 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Marknader och varumärken 16 Intressebolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Lettland Ryssland Marknadsposition Marknadsandel 1 Lattelecom 49% Bredband 1 50% Lattelecom 49% Fast telefoni inkl. voip 1 75% Lattelecom 49% Tv 1 26% MegaFon 43,8% Mobil 2 27% Turkiet Turkcell 38% Mobil 1 53% 1 För bredband och fast telefoni är TeliaSoneras marknadsandelsprognoser baserade på andel om omsättningen där data finns, i annat fall på antal abonnemang. För mobil baseras marknadsandelen på antal abonnemang förutom för dotterbolag i Eurasien där det baseras på samtrafik. För tv baseras marknadsandelen på antal betal-tv abonnemang för kabel-tv, satellit-tv, marksänd tv och iptv. För Ryssland är marknadsandelen baserad på information från ACM Consulting och andelen abonnemang. För Turkiet är marknadsandelen Turkcells estimat. 2 TeliaSonera äger 50 procent av DLG Tele och kontrollerar bolaget. 3 För Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien, avser procentsiffran Fintur Holdings B.V.s ägarandel i de fyra bolagen. TeliaSonera äger direkt och indirekt 74 procent i Fintur Holdings. 4 Omfattar Indigo Tajikistan (60 procent) och Somoncom (59,4 procent). 5 För Nepal avser procentsiffran TeliaSonera Asia Holding B.V.s ägarandel. TeliaSonera äger 75,45 procent i TeliaSonera Asia Holding B.V.

17 TeliaSonera Företagspresentation Vår verksamhet Internationell styrka kombinerat med lokal kompetens TeliaSonera har verksamhet i Norden, Baltikum och på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet samt i Spanien. På många sätt är trenderna inom telekom likartade på tillväxtmarknader och mer utvecklade marknader, men det finns också skillnader. De underliggande drivkrafterna skiljer sig åt främst beroende på skillnader i demografi, ekonomi och infrastruktur. Mobilitetstjänster Mobilitetstjänster erbjuder mobilitetstjänster för konsument- och företagsmarknaden. Tjänsterna omfattar mobil röst och data, mobilt innehåll, WLAN Hotspots, mobilt bredband samt trådlösa kontorstjänster. Affärsområdet omfattar mobilverksamheten i Norden, Baltikum och Spanien. Bredbandstjänster Bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållningstjänster till hem och företag genom ledande varumärken i Norden och Baltikum. Affärsområdet driver också koncernens gemensamma transportnät, inklusive International Carrier-verksamhetens datanät. Eurasien Eurasien omfattar mobila verksamheter i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien och Nepal och erbjuder mobiltelefoni med målsättningen att vara den ledande leverantören av mobil internetuppkoppling. Affärsområdet ansvarar också för TeliaSoneras innehav i ryska MegaFon (44 procent) och turkiska Turkcell (38 procent).

18 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vår verksamhet 18 Mobilitetstjänster smarta telefoner och tjänster Överallt, när som helst och alltid uppkopplad. De begreppen blev verklighet fullt ut under 2011, tack vare smarta telefoner, surfplattor och tjänster. För TeliaSonera har den snabba utvecklingen lett till ökad efterfrågan på kapacitet och tillgång i de mobila näten. Nya kundbeteenden och nya krävande tjänster som onlinespel och videobutiker på nätet gör att efterfrågan kommer att fortsätta öka under När familjen åker på semester tar de med sig väskor fulla av prylar som kommunicerar via internet. Vi vill vara uppkopplade när vi rör på oss och när vi befinner oss utanför hemmet, skolan eller arbetsplatsen. Vi använder också oftare sociala medier för att kommunicera med vänner, förutom att utnyttja e-post och sms. De nya sätten att kommunicera leder också till nya prismodeller och det blir allt vanligare med paketerade erbjudanden för att tillgodose olika kundbehov, till exempel lyssna på musik eller titta på film online. Kunderna måste veta vad som ingår och vad som inte ingår i avgiften. Konstant ökad kapacitet Smarta telefoner är hyperaktiva i nätverken och skickar ständigt signaler för att uppdatera appar. Vi ökar ständigt bandbreddskapaciteten för att möta det ökade trycket. I slutet av 2009 introducerade vi 4G och under 2011 har vi på allvar börjat öka täckningen. Idag använder kunder vårt 4G-nät i Norden och Baltikum. Historisk prissänkning Under 2011 genomförde vi den mest drastiska prissänkningen i vår historia när vi kapade roamingavgifterna för mobildata med omkring 90 procent i många länder i Europa, Turkiet och Thailand. Samtidigt introducerades en funktion för kostnadskontroll som skyddar våra kunder från chockhöga räkningar. Volymerna ökade dramatiskt direkt efter den första lanseringen i maj. Vi är övertygade om att vi i förlängningen kommer att tjäna på detta när kunder som reser utomlands vågar använda sina mobiler. Mobilitetstjänster i korthet Affärsområde Mobilitetstjänster erbjuder mobilitetstjänster för konsument- och företagsmassmarknaden. Tjänsterna omfattar mobil röst och data, mobilt innehåll, WLAN Hotspots, mobilt bredband samt trådlösa kontorstjänster. Affärsområdet omfattar mobilverksamheten i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Spanien. 90% Vi kapade roamingavgifterna för mobildata med omkring 90 procent i många länder och introducerade en funktion för kostnadskontroll.

19 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vår verksamhet 19 Mobilt M2M ett tillväxtområde Mobila M2M-lösningar, maskiner som kommunicerar med andra maskiner över mobilt internet, har ökat och även utvecklats under Innovativa lösningar för M2M med sömlös och global uppkoppling har blivit en viktig framgångsfaktor för TeliaSonera. Vi kommer att lägga ännu mer tonvikt på detta område under 2012 och framåt. Nya tjänster och ny hårdvara för mobila betalningar, från telefoner med NFC (Near Field Communication) till kassaapparater möjliggör mobila betalningar. Detta kommer att driva på utvecklingen inom detta område. Våra verksamheter i Baltikum var pionjärer inom detta område och har erbjudit dessa tjänster sedan många år tillbaka. I slutet av 2011 bildade TeliaSonera tillsammans med andra stora mobiloperatörer i Sverige ett bolag för att kunna hantera ekonomiska transaktioner inom och mellan mobila nätverk. Viktiga händelser 2011 l Snabb tillväxt för smarta telefoner och surfplattor l Över 200 orter i Sverige är nu anslutna till 4G l En radikal prissänkning för dataroaming, i kombination med högkostnadsspärr, ledde till ökad användning av mobila datatjänster vid utlandsresor

20 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vår verksamhet 20 Bredbandstjänster från röst till video Under 2011 började allt fler människor använda våra tv-tjänster. Det ledde till en 50-procentig tillväxt i trafiken i vårt fiber- och kopparnät. Den övervägande delen av tillväxten kom just från tv-tittande. Det fasta nätet har blivit viktigare i takt med att människor börjar använda internet snarare än andra medier för att bli underhållna. Det innebär att det fasta nätet i mindre utsträckning används för röstsamtal och i stället används för att överföra video och data. På den svenska marknaden har konceptet Telia Smart gett en halv miljon hushåll möjlighet att koppla samman tv, datorer, spelkonsoler, ljudanläggningar och annan utrustning i hemmanätverk. Nu står dörren öppen för att skapa riktigt smarta hem där olika funktioner kan styras från soffan eller på distans. Denna utveckling kräver säkra och stabila förbindelser med tillräcklig kapacitet för att göra allt som ett smart hem gör över internet. Våra kunder förväntar sig att trafiken flyter på vare sig de spelar World of Warcraft, tittar på högupplöst film eller ser en direktsändning på tv ibland samtidigt. De traditionella telefontjänsterna utnyttjar en allt mindre andel av kapaciteten i nätverket. Det som en gång var ett telenät med möjligheter att överföra data är nu ett video- och datanät med möjlighet till telefonsamtal. Den explosiva ökningen av mobil data har däremot liten effekt på den totala bredbandsvolymen. Den ökade användningen av surfplattor kommer framför allt att påverka det fasta nätet, eftersom en majoritet av alla plattor som säljs bara har wi-fi. Erbjuder förstklassiga molntjänster Den ökade efterfrågan på nätkapacitet beror inte bara på ökat tv-tittande. Den ökade kostnadsmedvetenheten i företag har lett till ett ökat intresse för videokonferenser, webinarier och andra alternativ till affärsresor. För att tillgodose efterfrågan har TeliaSonera i allt snabbare takt överfört kunder från kopparnät till fibernät. I slutet av 2011 var cirka 20 procent av våra bredbandskunder i Norden och Baltikum anslutna till fibernätet. Dessutom har mer än av våra kunder uppgraderats till VDSL2 över kopparnät. Det innebär en överföringshastighet på uppemot 60 Mbits/s och ger hushåll bättre möjlighet att titta på hd-tv, spela onlinespel och utnyttja andra krävande tjänster. Trenden att flytta tjänster från hemmet och kontoret till det vi kallar molnet har också ökat kraven på säkra och stabila förbindelser. Under 2011 har vi satsat på molntjänster som videokonferenser för våra företagskunder. Vi erbjuder också flera tjänster för lagring och backup i molnet. Bredbandsöverförda tv-sändningar sparar tid och pengar Intresset för att använda vårt nät för tv-sändningar ökade under Genom dotterbolaget TeliaSonera International Carrier överför vi tv-signaler med hög kvalitet och skapar möjligheter för tv-producenter att spara både tid och pengar, jämfört med att använda dyra satellitlänkar eller radiolänk. Som exempel kan nämnas tv-sändningarna från friidrotts-vm i Sydkorea, som överfördes via International Carrier. Ett mindre, men likafullt spännande projekt var när Folkoperan i Stockholm framförde Puccinis opera Madame Butterfly via International Carrier till biopublik över hela Sverige. Bredbandstjänster i korthet Affärsområde Bredbandstjänster erbjuder massmarknadstjänster för att ansluta bostäder och kontor till telekommunikation. Tjänsterna omfattar bredband via koppar, fiber och kabel, tv, bredbandstelefoni, tjänster för kommunikation i hemmet, ip-vpn/-internet för företag, hyrda förbindelser och traditionell telefoni. Affärsområdet driver koncernens gemensamma transportnät inklusive den internationella carrier-verksamhetens datanät. Affärsområdet omfattar verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland (49 procent), Estland samt internationell carrierverksamhet. 80% Mer än 80 procent av all data som överförs via våra nätverk kommer från fasta eller mobila wi-fi-enheter. Milstolpar 2011 l Mer än en halv miljon kunder i Sverige ser på tv via vårt nät l Mer än en halv miljon kunder i Sverige använder Telia Smart, som gör det möjligt att koppla ihop datorer, tv och annan utrustning trådlöst i ett hemmanätverk

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

ÅRs- REDOVISNING 2013

ÅRs- REDOVISNING 2013 ÅRs- REDOVISNING 2013 Kalender 2014 Maj 12 Årsstämma 2014 Stockholm Finansiella rapporter Feb 7 Bokslutskommuniké januari december 2013 Mar 31 Apr 25 Årsredovisning 2013 Delårsrapport Interim Report January

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi Bolagsinformation Historia och utveckling Vår historia går tillbaka till år 1876, då Lars Magnus Ericsson öppnade en liten verkstad i Stockholm för att reparera telegrafutrustning. Samma år sökte Alexander

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten årsredovisning 2000 B2B-informa dande media Online 22 länder Inledning Ekonomisk information....................................3 Bolagsstämma................................................3 Inledning........................................................4

Läs mer

ENTERTAINMENT ANYWHERE

ENTERTAINMENT ANYWHERE 2012 Årsredovisning ENTERTAINMENT ANYWHERE Prague 14.59 Moscow 17.36 Stockholm 20.14 Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Fem år med MTG 6 Modernt ansvarstagande 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer