Företagspresentation 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation 2011"

Transkript

1 Företagspresentation 2011

2 TeliaSonera Företagspresentation Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader och varumärken 14 Vår verksamhet 17 Corporate responsibility 22 Kontakt 24 Vision och strategi ett tjänsteföretag i världsklass Trender datavolymerna fortsätter att öka snabbt TeliaSonera är ett tjänsteföretag i världsklass och erkänt som en branschledande aktör. Vi är stolta över att vara pionjärer i telekombranschen, en position som vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. Läs mer på sidan 7 Det finns en tydlig trend: kundernas alltmer uppkopplade tillvaro leder till att datavolymerna kommer att fortsätta öka snabbt i såväl de fasta som de mobila näten. Våra mobiler och surfplattor kommer att klara av allt mer samtidigt som kraven på hög kvalitet ökar oavsett var vi är och oavsett tid på dygnet. Läs mer på sidan 12 Vår verksamhet internationell styrka kombinerat med lokal expertis TeliaSonera har verksamhet i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet samt i Spanien. På många sätt är trenderna inom telekom likartade på tillväxtmarknader och mer utvecklade marknader, men det finns också skillnader. De underliggande drivkrafterna skiljer sig åt främst beroende på skillnader i demografi, ekonomi och infrastruktur. Läs mer på sidan % Volymen inom TeliaSoneras fiber- och kopparnätverk har vuxit med cirka 50 procent årligen under flera år och så även under 2011.

3 TeliaSonera Företagspresentation Vår värld Världen år 2011 en explosiv utveckling inom sociala medier 2011 startade med den arabiska våren, där betydelsen av kommunikationstjänster var uppenbar och där sociala medier spelade en avgörande roll för utvecklingen. Vi ser att telekommunikation skapar enorma möjligheter eftersom de tillgodoser ett grundläggande mänskligt behov att kommunicera dela med sig av information och utbyta idéer samt att hålla kontakten med familj och vänner, liksom att få tillgång till utbildning och att kunna arbeta.

4 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vår värld 4 I kontrast till den arabiska våren kan sociala medier vara engagerande av andra orsaker, som för den danska sångerskan Tina Dickow. Tillsammans med tusentals av hennes aktiva Facebook-fans skapade hon titel, text och musik till en sång som genast blev en succé. Människor är sociala och de sociala möjligheterna har visat sin potential under Nyckeln till denna sociala revolution är möjligheten att vara uppkopplad i kombination med användarvänliga sajter och program som Facebook, Twitter och YouTube. Vi ser det som att vi själva befinner oss i centrum, med händerna på ratten i denna utveckling. Vi säkerställer att kunder kan koppla upp sig mot vem som helst, var och när som helst kort och gott, att människor kan kommunicera med varandra. Trenden syns inte bara i den utvecklade delen av världen. Viljan att vara social är en gemensam nämnare för alla och möjligheterna att kommunicera kan visa sig vara mer användbara i länder där vi inte hade förväntat oss det. Förra året blev till exempel vårt dotterbolag i Nepal, Ncell, först av alla TeliaSonera-operatörer med att nå anhängare på Facebook. Totalt nådde vi nästan en miljon Facebookanhängare Du är inte längre bara publik nu kan du kommunicera direkt med de människor som är med och skapar vår historia. Inte bara för experter Internet skapades av experter, för experter. I dag kan vem som helst dela idéer och kunskap över internet, roa och roas av andra, oavsett var i världen man befinner sig. Med datorer, surfplattor och smarta telefoner kan man kommunicera via fasta nätverk, mobilt internet eller wi-fi-hotspots när och var man vill. Men också mer specialiserade saker som kameror, musikspelare och GPS-navigatorer är uppkopplade mobilt eller trådlöst. Pressfotografer kan publicera bilder eller filmklipp direkt från sina kameror och sekunder senare kan människor över hela världen se dem, dela dem med andra och lägga till egna kommentarer. 48 timmar YouTube i minuten Användandet av video har ökat dramatiskt och den utvecklingen har bara börjat. Enbart YouTube tar emot 48 timmar videofilm varje minut, vilket innebär mer än åtta år av video varje dag. Utöver YouTube hyr många redan idag film över nätet och i framtiden kommer allt fler att lägga ut ännu mer film på nätet. Det har lett till en explosiv ökning av datatrafiken och kraven är lätta att formulera men svårare att uppfylla: obegränsad kapacitet överallt utan avbrott. Några fakta och siffror The World Wide Web startade 1991 och har mer än två miljarder användare världen över, med cirka 30 miljarder webbsidor. Det moderna mobilnätverket startade 1991 och har cirka fem miljarder användare världen över. Det betyder att cirka 70 procent av alla människor på jorden använder mobiltelefon. Facebook startade 2004 och har cirka 800 miljoner aktiva användare. YouTube startade 2005 och har cirka 490 miljoner användare. Det gäller endast YouTubes huvudsida och inte inbäddade videos eller videos som visas på mobila enheter. Twitter startade 2006 och har cirka 250 miljoner registrerade användare som skapar mer än 200 miljoner tweets per dag. 70% Cirka 70 procent av alla människor på jorden använder mobiltelefon.

5 TeliaSonera Företagspresentation TeliaSonera i korthet Kommunikation på ett enkelt sätt TeliaSonera har sina rötter i den nordiska telekommarknaden och har en stark position i Norden, Baltikum, Eurasien och Spanien. Vår kärnverk samhet är att skapa bättre kommunikationsmöjligheter för privatpersoner och företag genom mobil- och bredbandslösningar. TeliaSonera skapar en värld med bättre möjligheter Vi hjälper människor att kommunicera med familj, vänner och affärskontakter på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi gör det genom att erbjuda högkvalitativa telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet samt i Spanien. Målet är att vara den ledande operatören på alla våra marknader, genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, högkvalitativa tjänster och en kostnadseffektiv verksamhet. Vi är organiserade i tre affärsområden Våra affärsområden är Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. I Norden och Baltikum erbjuder vi mobila och fasta tjänster, inklusive tv. I Eurasien och Spanien erbjuder vi mobila tjänster. Vi är en internationell koncern Vi har majoritetsägda verksamheter från Norden till Nepal där antalet abonnemang uppgick till nära 63 miljoner vid slutet av 2011 och fler än 107 miljoner abonnemang i intressebolagen, främst i Ryssland och Turkiet. Vi är också den ledande grossisten av bredbandskapacitet i Europa med ett helägt internationellt carriernät. Mobilitetstjänster Bredbandstjänster Eurasien Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens kommunikationsbehov. Antal anställda Vi hade medarbetare vid årets slut

6 TeliaSonera Företagspresentation Året i korthet 2011 ett händelserikt år l Nu möter våra kunder oss under ett gemensamt varumärke med lokala varumärkesnamn. Den gemensamma identiteten och den lila logotypen infördes i maj för samtliga våra huvudvarumärken. l Vi sänkte roamingpriserna för mobildata dramatiskt under året i många länder. Dessutom fick våra kunder möjligheten till bättre kostnadskontroll och kan fortsätta vara uppkopplade när de reser. l För att kunna möta kundernas efterfrågan på kapacitetskrävande applikationer, och då vårt fasta nät är en strategisk tillgång, beslutade vi att investera mer än 8 miljarder kronor i fiber till 2014, varav 5 miljarder kronor i Sverige. Det kommer att vara en selektiv utrullning för att säkerställa god avkastning på investeringen. Idag är cirka 20 procent av våra bredbandskunder uppkopplade med fiber. l Som en pionjär i branschen har vi byggt ut och introducerat supersnabba mobila tjänster, 4G-tjänster, i sju länder i Norden och Baltikum. l Tillväxten i Eurasien är fortsatt god och affärsområdet redovisade tvåsiffrig omsättningstillväxt. Nu erbjuder vi 3G-tjänster i alla länder inom Eurasien. Vårt mål är att bli ledande inom mobil data. l Vår finansiella ställning är stark och EBITDA-marginalen, före engångsposter, ökade för tredje året i rad. Nettoomsättning och EBITDA-marginal före engångsposter, n Nettoomsättning n EBITDA-marginal SEK miljarder Resultat per aktie och utdelningar, n Resultat per aktie n Ordinarie utdelning n Föreslagen utdelning SEK per aktie % Finansiell översikt MSEK, förutom nyckeltal, uppgifter per aktie och marginaler Nettoomsättning EBITDA före engångsposter marginal (%) 35,4 34,5 33,4 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter Nettoresultat varav hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie (SEK) 4,20 4,73 4,20 Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 16,8 17,8 15,2 CAPEX i procent av nettoomsättning (%) 16,5 14,0 12,8 Fritt kassaflöde ,9 miljarder SEK Vi återförde 9,9 miljarder kronor till våra aktieägare i april genom ett återköpsprogram av aktier, utöver ordinarie utdelning.

7 TeliaSonera Företagspresentation Vision och strategi Ett tjänsteföretag i världsklass TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar med stark lokal förankring på våra olika marknader. Vi erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Affärsidé att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster TeliaSoneras affärsidé är att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse i världsklass, säkra nätkvaliteten och ha en effektiv kostnadsstruktur. TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar med stark lokal förankring på våra olika marknader. Våra fokusområden Att leverera kundupplevelser i världsklass Att säkerställa hög kvalitet i våra nät Att ha en effektiv kostnadsstruktur

8 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vision och strategi 8 Vision att bidra till en värld med bättre möjligheter TeliaSonera är ett tjänsteföretag i världsklass och erkänt som en branschledande aktör. Vi är stolta över att vara pionjärer i telekombranschen, en position som vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. Oavsett var vi verkar, agerar vi på ett ansvarsfullt sätt utifrån ett antal grundläggande värderingar och affärsprinciper. Våra tjänster utgör en stor del av människors dagliga liv, i arbetslivet och för utbildning och nöje. Gemensamma värderingar en plattform för vårt dagliga arbete Våra gemensamma värderingar lägger grunden för vårt dagliga arbete. l Skapa värde Vi är kundfokuserade och affärsinriktade. Att vara innovativa och agera som pionjärer är viktiga delar av vårt arv och vår existens. Vi delar med oss av kunskap och samarbetar i team och över gränser, för att kunna använda våra resurser effektivt. Vi tar ansvar, följer upp och ger feedback för att säkerställa att vi främjar enkla och hållbara lösningar som skapar värde åt våra kunder. + Läs mer i TeliaSoneras Kod för etik och uppförande, samt Corporate Responsibility Report En värld med bättre möjligheter + Läs mer om hur TeliaSonera bidrar till en värld med bättre möjligheter i Corporate Responsibility Report l Visa respekt Vi visar tillit, mod och integritet i allt vi gör. Vi värderar den kunskap och mångfald som finns hos våra medarbetare. Vi ansvarar alla för att skapa ett bra arbetsklimat. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade: professionellt och rättvist. Vi värnar om kundernas integritet genom säkra nätverk och vi agerar alltid utifrån vad som är bäst för våra kunder och för bolaget. l Få det att hända Vi fattar hela tiden beslut för att genomdriva utveckling och förändring. Planering och snabb implementering är avgörande för vår verksamhet. Vi tar tillvara våra medarbetares kompetens och engagemang för att skapa och behålla ett arbetsklimat där alla kan bidra. Det ska vara enkelt och givande att göra affärer med oss och vi ska alltid hålla vad vi lovar. Vi är stolta över att vara pionjärer i telekombranschen, en position som vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga.

9 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vision och strategi 9 Strategi erbjudanden baserade på djup förståelse TeliaSoneras strategi är att leverera produkter och tjänster, anpassade till våra olika kundsegment, baserat på en djup förståelse av våra kunders behov i dag och i framtiden. Vi skapar ökat aktieägarvärde genom att leverera våra tjänster på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt, som i sin tur leder till förbättrad lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Tre stora utmaningar Digitaliseringen av samhället bara ökar, där video, interaktiv underhållning och sociala nätverk ändrar kund beteendet. I dag har kommunikationstjänster blivit en naturlig, integrerad del av vår vardag. Tillkomsten av smarta telefoner och läsplattor gör att vi använder oss alltmer av digital kommunikation, såväl socialt som affärsrelaterat. Denna trend kommer bara att växa sig starkare de kommande åren. Kommunikationstjänster har gått från att vara dyra och exklusiva till att bli nödvändiga, överkomliga i pris och personliga. Vi tror att denna utveckling kommer att innebära tre stora utmaningar för branschen i en nära framtid: 1. Förändrad prissättning på data baserad på nya affärsmodeller 2. Integration och paketering av fasta och mobila tjänster 3. Utveckling av mervärdestjänster kopplade till kärnverksamheten Vår främsta roll kommer fortsättningsvis bli att erbjuda våra kunder accesser. Inom mervärdestjänster kommer vi att satsa på applikationer med en tydlig koppling till nätet. Applikationerna ska bidra till ökad datatrafik i våra nät samtidigt som vi genom att alltid leverera en hög och jämn kvalitet ska öka kundnöjdhet och kundlojalitet. Det gemensamma varumärket Det gemensamma varumärket förstärker vår position ytterligare på den internationella arenan genom att visa på vår unika kombination av global bredd och lokal förankring. Vi strävar efter att betraktas som det mest attraktiva varumärket i vår bransch på varje marknad genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen. Våra operatörer ska uppfattas som smarta, ledande och lokalt förankrade var vi än finns. En branschledare TeliaSonera erbjuder en överlägsen plattform avseende nät och tjänster kombinerat med en djup förståelse av kundbehoven. Vi skiljer oss från våra konkurrenter genom att: l Ha hög kvalitet i näten vilket betyder att våra tjänster är tillförlitliga vad avser täckning, hastighet och tillgänglighet l Leverera en kundupplevelse i världsklass och alltid sträva mot lättanvända tjänster som ger kunden mervärden l Att erbjuda en produktportfölj till företagsmarknaden som uppfyller högt ställda förväntningar l Vi skall uppfattas som ledande inom ny teknik och tjänster l TeliaSonera ska driva en effektiv verksamhet genom att ta vara på potentialen i ekonomiska skalfördelar. Ett led är att ta fram en internationell produktportfölj som i sin tur kan underhållas av en gränsöverskridande organisation. Datatrafiken ökar snabbare än antalet kunder Vår strategi bygger på antagandet att data- och rösttrafik ökar snabbare än antalet kunder och att det finns en obegränsad efterfrågan på bandbredd. Detta medför två konsekvenser: l Fasta nät fortsätter att vara konkurrenskraftiga i regioner där det redan finns en etablerad infrastruktur med stark tillväxt inom nya tjänster som iptv, video-on-demand och bredband. l Prismodellerna kommer att utvecklas. Vi kommer att gå från en röstbaserad prismodell till att i stället ta betalt för tillgänglighet, användning och hastighet.

10 TeliaSonera Företagspresentation Ett företag Ett företag ett varumärke Vår vision är att vara ett tjänsteföretag i världsklass, baserat på gemensamma värderingar på alla våra marknader. Ett stort steg i den riktningen togs när vi den 12 maj 2011 lanserade en gemensam varumärkesidentitet. Genom att manifestera TeliaSoneras unika kombination av global räckvidd och lokal förankring stärkte vi vår position på den internationella arenan. Morgondagens vinnare blir de företag som inte bara motsvarar, utan överträffar kundernas förväntningar. För vår del innebär det att vi ska fortsätta att kombinera förstklassiga nätverk och tjänster med en djup förståelse för kundernas ständigt ökade behov. Genom vår erfarenhet av att bygga nätverk och skapa nya telekomtjänster, i kombination med finansiell styrka, har vi blivit en av Europas ledande telekomoperatörer. Vårt gemensamma varumärke kombineras med starka lokala varumärken nära våra kunder på varje enskild marknad. Vårt gemensamma varumärke, våra erbjudanden och sättet vi gör affärer på avspeglar vår passion för kommunikation. Vår ambition att agera som ett företag avspeglas också i de projekt vi har sjösatt i avsikt att skapa synergier och förbättra kundupplevelsen i alla de länder vi verkar i.

11 TeliaSonera Företagspresentation TeliaSonera-aktien Europas 5:e största telekomoperatör TeliaSonera-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Aktiekursen sjönk 12,3 procent till 46,77 SEK under året. Under samma period sjönk OMX Stockholm 30 Index 14,5 procent och STOXX 600 Telecommunications Index sjönk 6,2 procent. Vid årsskiftet 2011 uppgick TeliaSoneras börsvärde till 202,5 miljarder SEK, det sjätte största bolaget på NASDAQ OMX Stockholm. Aktien handlades på andra handelsplattformar utanför NASDAQ OMX Stockholm och Helsinki, med de största volymerna på Boat och Chi-X. TeliaSonera var Europas femte största telekomoperatör mätt i börsvärde vid årets slut. Återköp av aktier TeliaSonera genomförde ett återköpsprogram om 9,9 miljarder SEK under våren och annullerade därefter 160,4 miljoner aktier. Totalt antal utestående aktier är Ägarstruktur Ägandet utanför Sverige och Finland steg från 17,6 procent till 18,2 procent under året och antalet aktieägare var vid årsskiftet. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för 2011 om 2,85 SEK per aktie (2,75). De största aktieägarna per 31 december 2011 Aktieägare Antal utestående aktier Procent av antal utestående aktier/röster Svenska staten ,3 Finska staten ,7 Capital Group Funds ,1 Swedbank Robur Fonder ,8 Alecta ,4 AMF Försäkring & Fonder ,4 Nordea Fonder ,3 SEB Fonder ,2 Fjärde AP-fonden ,1 AFA Försäkring ,0 Övriga aktieägare, totalt ,7 Totalt antal utestående aktier ,0 De största länderna efter antalet aktier, per 31 december 2011 n Sverige, 62,0% n Finland, 19,8% n Storbritannien, 7,6% n USA, 5,2% n Luxemburg, 2,1% n Schweiz, 0,7% n Belgien, 0,3% n Frankrike, 0,3% n Tyskland, 0,3% n Irland, 0,3% n Övriga länder, 1,4% Ägarstruktur per 31 december 2011 Antal aktieägare Antal aktier Procent av utestående aktier/röster , , , , , , ,75 Totalt ,00 Data per aktie Betalkurs vid årets slut, SEK 46,77 53,30 Högsta betalkurs under året, SEK 55,70 56,90 Lägsta betalkurs under året, SEK 40,60 44,00 Antal aktier vid årets slut, miljoner 4 330, ,5 Antal aktieägare vid årets slut Resultat per aktie, SEK 4,20 4,73 Utdelning per aktie, SEK 2,85* 2,75 Utdelningsandel, % 68* 58 Eget kapital per aktie, SEK 26,95 28,04 *Föreslagen av styrelsen Källor: Euroclear Sweden och SIS Ägarservice

12 TeliaSonera Företagspresentation Trender Aktuella trender Det finns en tydlig trend: kundernas alltmer uppkopplade tillvaro leder till att datavolymerna kommer att fortsätta öka snabbt i såväl de fasta som de mobila näten. Våra mobiler och surfplattor kommer att klara av allt mer samtidigt som kraven på hög kvalitet ökar oavsett var vi är och oavsett tid på dygnet. I framtiden kommer vi att spendera mer på bandbredd och lagring i molnet och mindre på att lagra data hemma eller på kontoret. Vi kommer att betala ungefär lika mycket som nu för hårdvaran men vi kommer att få mer prestanda för pengarna. År 2012 kommer molntjänster på allvar utmana lagring av data hemma och på kontoret. Nya tjänster som icloud och Eye-fi, kopplade direkt till exempelvis kameror och mobiltelefoner, gör att vi använder molntjänster utan att ens tänka på det. Vi kommer också se början på en tillväxt i datatrafik till följd av M2M, där maskiner kommunicerar med varandra. Efterfrågan på säkerhetslösningar för framförallt mobiltelefoner kommer att öka när allt fler tjänster blir tillgängliga på mobila plattformar. I framtiden kommer vi att spendera mer på bandbredd och lagring i molnet och mindre på att lagra data hemma eller på kontoret. Aktuella trender l Kundupplevelse blir årets viktigaste begrepp l Mer molntjänster, mindre personlig lagring l Mobil säkerhet blir ett måste l Tv över bredband och surfplattor ökar kraftigt l Videokonferenstjänster tar fart l Tv-sändningar över ip sparar tid och pengar

13 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Trender 13 Alltid online överallt Bredbandsvolymerna kommer att fortsätta öka på våra marknader, framför allt tack vare en ökad användning av tv och video över internet. Den tillväxt vi såg under 2011 kommer att fortsätta i takt med att ännu fler människor börjar använda sin dator, surfplatta eller mobil till att se på tv och video, samtidigt som de använder internet för att titta på sin vanliga tv. Vi vill kunna se på tv när vi har tid, oavsett var vi befinner oss. Det nya beteendet, att alltid vara online överallt, skapar också nya krav från kunderna. De vill ha tillgång till onlinetjänster i sommarstugan eller på resan och förväntar sig samma upplevelse som de har hemma eller på kontoret. Detta kommer också att bidra till fler tjänster som kombinerar fasta och mobila nätverk med lösningar som gör att man kan flytta mellan nätverken utan att det märks. Kunderna kommer att välja den telekomoperatör som kan erbjuda bäst täckning både hemma och där man tillbringar sin ledighet. Kundernas förväntningar ökar Vår roll som ledande leverantör på våra marknader kommer att höja våra kunders förväntningar. Pålitliga och förstklassiga uppkopplingar kommer inte att räcka. För att behålla kunderna och locka nya måste vi ge människor möjlighet att arbeta, studera, spela, underhållas och umgås, överallt och alltid. Det ekonomiska läget i världen sätter press på företag att minska sina kostnader och för många är resor en stor utgiftspost. För våra företagskunder räknar vi därför med ett genombrott för videokonferenser och andra molntjänster, över såväl fasta som mobila nät.vi kommer att fortsätta växa på våra marknader i Eurasien. Med lanseringen av 3G i dessa länder kommer även användandet av mobilt internet att ta fart även här. Det nya beteendet, att alltid vara online överallt, skapar också nya krav från kunderna. De vill ha tillgång till onlinetjänster i sommarstugan eller på resan och förväntar sig samma upplevelse som de har hemma eller på kontoret.

14 TeliaSonera Företagspresentation Marknader och varumärken Starka marknadspositioner När kunderna möter oss på respektive marknad ser de en gemensam identitet. Vår symbol speglar TeliaSoneras internationella verksamhet i kombination med välkända lokala varumärkesnamn. På de flesta marknader har vi även olika lågprisvarumärken med en annan marknadsföringsstrategi. Vi erbjuder våra tjänster genom majoritetsägda bolag i Norden och Baltikum samt i Eurasien och Spanien och genom minoritetsägda bolag i Ryssland, Turkiet och Lettland. Målet är att vara den ledande aktören på alla våra marknader. Majoritetsägda bolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Marknadsposition Marknadsandel Sverige Telia, Halebop 100% Mobil 1 41% Finland Norge Danmark Telia 100% Bredband 1 44% Telia 100% Fast telefoni inkl. voip 1 63% Telia 100% Tv 4 11% Sonera, TeleFinland 100% Mobil 2 35% Sonera 100% Bredband 2 30% Sonera 100% Fast telefoni inkl. voip 2 23% Sonera 100% Tv 3 18% NetCom, Chess 100% Mobil 2 26% NextGenTel 100% Bredband 2 11% NextGenTel 100% Fast telefoni (voip) 5 1% NextGenTel 100% Tv <10 <1% Telia, Call me 100% Mobil 3 17% Telia, DLG Tele 2 100% Bredband 4 4% Telia, Call me, DLG Tele 2 100% Fast telefoni inkl. voip 3 7% Telia 100% Tv 10 <1%

15 Nepal 5 Ncell 80% Mobil 1 49% TeliaSonera Företagspresentation 2011 Marknader och varumärken 15 Majoritetsägda bolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Litauen Lettland Marknadsposition Marknadsandel 1 Omnitel, Ezys 100% Mobil 1 39% TEO 68,3% Bredband 1 51% TEO 68,3% Fast telefoni inkl. voip 1 93% TEO 68,3% Tv 1 26% LMT, Okarte, Amigo 60,3% Mobil 1 43% Estland Spanien Kazakstan³ Azerbajdzjan³ Uzbekistan Tadzjikistan Georgien³ EMT, Diil 100% Mobil 1 44% Elion 100% Bredband 1 55% Elion 100% Fast telefoni inkl. voip 1 80% Elion 100% Tv 2 33% Yoigo 76,6% Mobil 4 5% Kcell, Activ 51% Mobil 1 48% Azercell 51,3% Mobil 1 54% Ucell 94% Mobil 2 31% Tcell 4 60%, 59,4% Mobil 1 36% Geocell, Lailai 100% Mobil 1 42% Moldavien³ Moldcell 100% Mobil 2 34%

16 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Marknader och varumärken 16 Intressebolag Land Varumärke Ägarandel Tjänst Lettland Ryssland Marknadsposition Marknadsandel 1 Lattelecom 49% Bredband 1 50% Lattelecom 49% Fast telefoni inkl. voip 1 75% Lattelecom 49% Tv 1 26% MegaFon 43,8% Mobil 2 27% Turkiet Turkcell 38% Mobil 1 53% 1 För bredband och fast telefoni är TeliaSoneras marknadsandelsprognoser baserade på andel om omsättningen där data finns, i annat fall på antal abonnemang. För mobil baseras marknadsandelen på antal abonnemang förutom för dotterbolag i Eurasien där det baseras på samtrafik. För tv baseras marknadsandelen på antal betal-tv abonnemang för kabel-tv, satellit-tv, marksänd tv och iptv. För Ryssland är marknadsandelen baserad på information från ACM Consulting och andelen abonnemang. För Turkiet är marknadsandelen Turkcells estimat. 2 TeliaSonera äger 50 procent av DLG Tele och kontrollerar bolaget. 3 För Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien, avser procentsiffran Fintur Holdings B.V.s ägarandel i de fyra bolagen. TeliaSonera äger direkt och indirekt 74 procent i Fintur Holdings. 4 Omfattar Indigo Tajikistan (60 procent) och Somoncom (59,4 procent). 5 För Nepal avser procentsiffran TeliaSonera Asia Holding B.V.s ägarandel. TeliaSonera äger 75,45 procent i TeliaSonera Asia Holding B.V.

17 TeliaSonera Företagspresentation Vår verksamhet Internationell styrka kombinerat med lokal kompetens TeliaSonera har verksamhet i Norden, Baltikum och på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet samt i Spanien. På många sätt är trenderna inom telekom likartade på tillväxtmarknader och mer utvecklade marknader, men det finns också skillnader. De underliggande drivkrafterna skiljer sig åt främst beroende på skillnader i demografi, ekonomi och infrastruktur. Mobilitetstjänster Mobilitetstjänster erbjuder mobilitetstjänster för konsument- och företagsmarknaden. Tjänsterna omfattar mobil röst och data, mobilt innehåll, WLAN Hotspots, mobilt bredband samt trådlösa kontorstjänster. Affärsområdet omfattar mobilverksamheten i Norden, Baltikum och Spanien. Bredbandstjänster Bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållningstjänster till hem och företag genom ledande varumärken i Norden och Baltikum. Affärsområdet driver också koncernens gemensamma transportnät, inklusive International Carrier-verksamhetens datanät. Eurasien Eurasien omfattar mobila verksamheter i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien och Nepal och erbjuder mobiltelefoni med målsättningen att vara den ledande leverantören av mobil internetuppkoppling. Affärsområdet ansvarar också för TeliaSoneras innehav i ryska MegaFon (44 procent) och turkiska Turkcell (38 procent).

18 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vår verksamhet 18 Mobilitetstjänster smarta telefoner och tjänster Överallt, när som helst och alltid uppkopplad. De begreppen blev verklighet fullt ut under 2011, tack vare smarta telefoner, surfplattor och tjänster. För TeliaSonera har den snabba utvecklingen lett till ökad efterfrågan på kapacitet och tillgång i de mobila näten. Nya kundbeteenden och nya krävande tjänster som onlinespel och videobutiker på nätet gör att efterfrågan kommer att fortsätta öka under När familjen åker på semester tar de med sig väskor fulla av prylar som kommunicerar via internet. Vi vill vara uppkopplade när vi rör på oss och när vi befinner oss utanför hemmet, skolan eller arbetsplatsen. Vi använder också oftare sociala medier för att kommunicera med vänner, förutom att utnyttja e-post och sms. De nya sätten att kommunicera leder också till nya prismodeller och det blir allt vanligare med paketerade erbjudanden för att tillgodose olika kundbehov, till exempel lyssna på musik eller titta på film online. Kunderna måste veta vad som ingår och vad som inte ingår i avgiften. Konstant ökad kapacitet Smarta telefoner är hyperaktiva i nätverken och skickar ständigt signaler för att uppdatera appar. Vi ökar ständigt bandbreddskapaciteten för att möta det ökade trycket. I slutet av 2009 introducerade vi 4G och under 2011 har vi på allvar börjat öka täckningen. Idag använder kunder vårt 4G-nät i Norden och Baltikum. Historisk prissänkning Under 2011 genomförde vi den mest drastiska prissänkningen i vår historia när vi kapade roamingavgifterna för mobildata med omkring 90 procent i många länder i Europa, Turkiet och Thailand. Samtidigt introducerades en funktion för kostnadskontroll som skyddar våra kunder från chockhöga räkningar. Volymerna ökade dramatiskt direkt efter den första lanseringen i maj. Vi är övertygade om att vi i förlängningen kommer att tjäna på detta när kunder som reser utomlands vågar använda sina mobiler. Mobilitetstjänster i korthet Affärsområde Mobilitetstjänster erbjuder mobilitetstjänster för konsument- och företagsmassmarknaden. Tjänsterna omfattar mobil röst och data, mobilt innehåll, WLAN Hotspots, mobilt bredband samt trådlösa kontorstjänster. Affärsområdet omfattar mobilverksamheten i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Spanien. 90% Vi kapade roamingavgifterna för mobildata med omkring 90 procent i många länder och introducerade en funktion för kostnadskontroll.

19 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vår verksamhet 19 Mobilt M2M ett tillväxtområde Mobila M2M-lösningar, maskiner som kommunicerar med andra maskiner över mobilt internet, har ökat och även utvecklats under Innovativa lösningar för M2M med sömlös och global uppkoppling har blivit en viktig framgångsfaktor för TeliaSonera. Vi kommer att lägga ännu mer tonvikt på detta område under 2012 och framåt. Nya tjänster och ny hårdvara för mobila betalningar, från telefoner med NFC (Near Field Communication) till kassaapparater möjliggör mobila betalningar. Detta kommer att driva på utvecklingen inom detta område. Våra verksamheter i Baltikum var pionjärer inom detta område och har erbjudit dessa tjänster sedan många år tillbaka. I slutet av 2011 bildade TeliaSonera tillsammans med andra stora mobiloperatörer i Sverige ett bolag för att kunna hantera ekonomiska transaktioner inom och mellan mobila nätverk. Viktiga händelser 2011 l Snabb tillväxt för smarta telefoner och surfplattor l Över 200 orter i Sverige är nu anslutna till 4G l En radikal prissänkning för dataroaming, i kombination med högkostnadsspärr, ledde till ökad användning av mobila datatjänster vid utlandsresor

20 TeliaSonera Företagspresentation 2011 Vår verksamhet 20 Bredbandstjänster från röst till video Under 2011 började allt fler människor använda våra tv-tjänster. Det ledde till en 50-procentig tillväxt i trafiken i vårt fiber- och kopparnät. Den övervägande delen av tillväxten kom just från tv-tittande. Det fasta nätet har blivit viktigare i takt med att människor börjar använda internet snarare än andra medier för att bli underhållna. Det innebär att det fasta nätet i mindre utsträckning används för röstsamtal och i stället används för att överföra video och data. På den svenska marknaden har konceptet Telia Smart gett en halv miljon hushåll möjlighet att koppla samman tv, datorer, spelkonsoler, ljudanläggningar och annan utrustning i hemmanätverk. Nu står dörren öppen för att skapa riktigt smarta hem där olika funktioner kan styras från soffan eller på distans. Denna utveckling kräver säkra och stabila förbindelser med tillräcklig kapacitet för att göra allt som ett smart hem gör över internet. Våra kunder förväntar sig att trafiken flyter på vare sig de spelar World of Warcraft, tittar på högupplöst film eller ser en direktsändning på tv ibland samtidigt. De traditionella telefontjänsterna utnyttjar en allt mindre andel av kapaciteten i nätverket. Det som en gång var ett telenät med möjligheter att överföra data är nu ett video- och datanät med möjlighet till telefonsamtal. Den explosiva ökningen av mobil data har däremot liten effekt på den totala bredbandsvolymen. Den ökade användningen av surfplattor kommer framför allt att påverka det fasta nätet, eftersom en majoritet av alla plattor som säljs bara har wi-fi. Erbjuder förstklassiga molntjänster Den ökade efterfrågan på nätkapacitet beror inte bara på ökat tv-tittande. Den ökade kostnadsmedvetenheten i företag har lett till ett ökat intresse för videokonferenser, webinarier och andra alternativ till affärsresor. För att tillgodose efterfrågan har TeliaSonera i allt snabbare takt överfört kunder från kopparnät till fibernät. I slutet av 2011 var cirka 20 procent av våra bredbandskunder i Norden och Baltikum anslutna till fibernätet. Dessutom har mer än av våra kunder uppgraderats till VDSL2 över kopparnät. Det innebär en överföringshastighet på uppemot 60 Mbits/s och ger hushåll bättre möjlighet att titta på hd-tv, spela onlinespel och utnyttja andra krävande tjänster. Trenden att flytta tjänster från hemmet och kontoret till det vi kallar molnet har också ökat kraven på säkra och stabila förbindelser. Under 2011 har vi satsat på molntjänster som videokonferenser för våra företagskunder. Vi erbjuder också flera tjänster för lagring och backup i molnet. Bredbandsöverförda tv-sändningar sparar tid och pengar Intresset för att använda vårt nät för tv-sändningar ökade under Genom dotterbolaget TeliaSonera International Carrier överför vi tv-signaler med hög kvalitet och skapar möjligheter för tv-producenter att spara både tid och pengar, jämfört med att använda dyra satellitlänkar eller radiolänk. Som exempel kan nämnas tv-sändningarna från friidrotts-vm i Sydkorea, som överfördes via International Carrier. Ett mindre, men likafullt spännande projekt var när Folkoperan i Stockholm framförde Puccinis opera Madame Butterfly via International Carrier till biopublik över hela Sverige. Bredbandstjänster i korthet Affärsområde Bredbandstjänster erbjuder massmarknadstjänster för att ansluta bostäder och kontor till telekommunikation. Tjänsterna omfattar bredband via koppar, fiber och kabel, tv, bredbandstelefoni, tjänster för kommunikation i hemmet, ip-vpn/-internet för företag, hyrda förbindelser och traditionell telefoni. Affärsområdet driver koncernens gemensamma transportnät inklusive den internationella carrier-verksamhetens datanät. Affärsområdet omfattar verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland (49 procent), Estland samt internationell carrierverksamhet. 80% Mer än 80 procent av all data som överförs via våra nätverk kommer från fasta eller mobila wi-fi-enheter. Milstolpar 2011 l Mer än en halv miljon kunder i Sverige ser på tv via vårt nät l Mer än en halv miljon kunder i Sverige använder Telia Smart, som gör det möjligt att koppla ihop datorer, tv och annan utrustning trådlöst i ett hemmanätverk

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data Företagspresentation 2012 Från röst till data Telekombranschen genomgår en förändring. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. 71 miljoner

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Företagspresentation 2009

Företagspresentation 2009 Företagspresentation 2009 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Vision och strategi 6 TeliaSonera-aktien 8 Trender 9 Marknader och varumärken 3 Vår verksamhet 4 Ansvarsfullt

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 9 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013

Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013 Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd Företagspresentation 2013 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Innehåll TeliaSonera i korthet 4 Året i korthet 6 Affärsidé, vision och strategi 8 Hållbarhet

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2009. TeliaSonera i korthet 3. Koncernchefens kommentarer 4. Marknader och varumärken 6. Förvaltningsberättelse 7

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2009. TeliaSonera i korthet 3. Koncernchefens kommentarer 4. Marknader och varumärken 6. Förvaltningsberättelse 7 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Marknader och varumärken 6 Förvaltningsberättelse 7 Koncernens totalresultatrapporter 18

Läs mer

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08 Date 213-3-8 Bästa aktieägare När TeliaSonera bildades för lite över tio år sedan fanns inga surfplattor. Ingen hade twittrat eller tryckt gilla på Facebook. Vi använde telefonen för att ringa och skicka

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Stabil avslutning på ett utmanande år

Stabil avslutning på ett utmanande år Bokslutskommuniké januari-december Stabil avslutning på ett utmanande år Sammanfattning fjärde kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation Swedish Swedish Match Match Company presentation Company Företagspresentation presentation 2013 Company presentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar, marknadsför

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Leda övergången till mobila och Internetbaserade Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster Årsöversikt 2004 2 Koncernchefens kommentar 4 Hemmamarknaderna och marknaderna i öst två olika möjligheter 8 Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se.

TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se. TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se Årsöversikt 2005 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Detta är TeliaSonera

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

TeliaSonera AB Kommunikation Verkställande direktör och koncernchef Investor Relations Produktion Foto Papper Tryck

TeliaSonera AB Kommunikation Verkställande direktör och koncernchef Investor Relations Produktion Foto Papper Tryck Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Marknaden för telekomtjänster 4 Affärsidé, vision och strategi 8 Initiativ för tillväxt och effektivitet 10 Personal och organisation

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK Aspiro AB (publ) Delårsrapport januari-juni juni 2006 1 Aspiro i korthet Aspiro säljer mobila innehållstjänster Omsätter cirka 500 MSEK på årsbasis 132 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2008

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 TeliaSonera Årsredovisning 2008 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 7 Koncernstrategi 9 Marknad och kunder 10 En översikt

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Delårsrapport januari-juni Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent.

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

TeliaSonera delårsrapport januari september 2015

TeliaSonera delårsrapport januari september 2015 januari september januari september Stabil kärnverksamhet SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen ökade 6,3 procent till 27 029 MSEK (25 417). Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2011-06-22 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer