Företagspresentation 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation 2010"

Transkript

1 Företagspresentation 2010

2 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet 15 Corporate Responsibility 22 TeliaSonera AB (publ), Stockholm Org.nr , Säte: Stockholm, Telefon: ,

3 Introduktion TeliaSonera i korthet TeliaSonera är en global pionjär inom telekom. Vi tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vår vision är att vara ett tjänsteföretag i världsklass och erkänt som en ledande aktör i branschen. Vi är stolta över att vara pionjär inom telekombranschen en position som vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. Våra produkter och tjänster levereras på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt baserat på en djup förståelse för kundens behov. Genom varaktigt förbättrad lönsamhet och kassaflöden ökar vi aktieägarvärdet. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Nettoomsättning och EBITDA-marginal före engångsposter, Nettoomsättning SEK miljarder EBITDAmarginal 36% 34% 32% 30% 28% Ett tjänsteföretag i världsklass Våra fokusområden är: Att bygga ett tjänsteföretag i världsklass Att säkerställa hög kvalitet i våra nät Att ha en effektiv kostnadsstruktur Nettoomsättning EBITDA-marginal 26% En global pionjär inom telekom TeliaSonera är ett internationellt företag med en global strategi. Vi agerar som ett lokalt företag på de marknader där vi verkar. Vi erbjuder våra tjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Vår verksamhet TeliaSoneras verksamhet är organiserad i tre affärsområden: Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. Mobilitetstjänster Bredbandstjänster Eurasien 3

4 Introduktion Året i korthet TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Finansiell översikt MSEK, förutom nyckeltal, uppgifter per aktie och marginaler Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 34,7 33,6 31,8 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter Nettoresultat varav hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie (SEK) 4,73 4,20 4,23 Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 17,8 15,2 17,2 CAPEX i procent av nettoomsättning 14,0 12,8 15,2 Fritt kassaflöde Nettoomsättning och EBITDA-marginal före engångsposter, Nettoomsättning SEK miljarder Nettoomsättning EBITDA-marginal EBITDAmarginal 36% 34% 32% 30% 28% 26% Höjdpunkter och framsteg Stark finansiell utveckling Den organiska omsättningstillväxten förbättrades under året och vinst per aktie steg 13 procent till rekordhöga 4,73 SEK per aktie. TeliaSonera en pionjär i branschen Under året var vi den första operatören att lansera kommersiella 4G-tjänster även i Finland, Danmark och Estland. Redan i december 2009 lanserades 4G-tjänster i Sverige och Norge och utrullningen fortsätter under Fortsatt tillväxt inom Eurasien Ett stort kundintag och en förbättrad konjunktur ledde till en organisk omsättningstillväxt på 16 procent. I linje med vår strategi ökade vi vår ägarandel i UCell i Uzbekistan och Ncell i Nepal under året. Ökad marknadsandel i Spanien Vår spanska mobiloperatör, Yoigo, uppfyllde målet och redovisade positivt EBITDA-resultat i det fjärde kvartalet, endast fyra år efter lanseringen Yoigo har nått en marknadsandel på fyra procent. Efterfrågan på on-demand-tjänster börjar ta fart Tjänster som film börjar ta fart och under året hyrde vi ut mer än 2 miljoner filmer via vår tvtjänst i Sverige. Resultat per aktie och utdelningar, SEK per aktie Resultat per aktie Ordinarie utdelning Föreslagen utdelning 4

5 Introduktion Koncernchefens kommentarer Bästa aktieägare, TeliaSonera fortsätter att växa och vara en pionjär i telekommunikationsbranschen genom att ligga i framkant med att introducera ny teknik och erbjuda nya tjänster till kunder på alla våra marknader. Under 2010 fortsatte vi utrullningen av 4G-tjänster, som påbörjades sent under 2009 till kunder i Sverige och Norge. Vi var också den första operatören som lanserade kommersiella 4G-tjänster i Finland, Danmark och Estland. Vi ökade våra investeringar i fibertransmission och i fasta nätverksaccesser i Norden. I Eurasien startade utbyggnaden av 3G-nät i Uzbekistan och Nepal och vi förvärvade en sedan länge eftertraktad 3G-licens i Kazakstan. Genom att lansera nya tjänster och investera i högkvalitativa nät med förbättrad kapacitet och täckning, fortsätter vi att tillgodose människors ständigt ökande behov av bandbredd och uppkoppling. Marknadskrafter Vi kan dela upp våra marknader i mogna marknader, där i princip alla har en mobiltelefon och den största delen av tillväxten kommer från mervärdestjänster, som fast och mobil internetaccess. På tillväxtmarknaderna bygger vi fortfarande ut täckning och kapacitet, då en mindre del av befolkningen har en mobiltelefon eller tillgång till internet. I norra Europa ökar efterfrågan på smarttelefoner dramatiskt. Sju av tio sålda mobiltelefoner i våra svenska butiker var smarttelefoner under Dessa telefoner används mer och mer för uppkoppling till internet för att ta del av en mängd olika tjänster utöver att ringa och sända text- och e-postmeddelanden. Dessutom ökar efterfrågan stadigt på on demand-tjänster, som film och vi hyrde ut fler än 2 miljoner filmer via vår tv-tjänst i Sverige förra året. I Eurasien är befolkningarna större och yngre än i Europa, mobilpenetrationen är lägre och de fasta näten är begränsade. Vi hjälper kunderna i dessa länder att hoppa över utvecklingssteg direkt till framkanten av mobil telekommunikation, genom att erbjuda nya tjänster till rimliga priser. Utvecklingstakten är imponerande. TeliaSonera har lång erfarenhet och en stark position i Eurasien. Redan i början av 1990-talet var vi grundare till vissa av verksamheterna. Genom att kombinera lokal expertis med internationell erfarenhet, utvecklar vi vår verksamhet tillsammans med våra lokala samarbetspartners, till att bli den ledande telekomoperatören på varje marknad, som tillsammans har en total befolkning på mer än 380 miljoner, inklusive Ryssland och Turkiet. Efterfrågan på mobila tjänster har ökat dramatiskt under de senaste åren på grund av begränsade fasta nät, bättre geografisk täckning i näten, en mer utvecklad internationell roaming, populära mervärdestjänster och attraktiv prissättning. Att växa i regionen är av högsta prioritet för TeliaSonera och tillväxtpotentialen ligger i att utöka kundbasen samt ökad mobiltelefoni och dataanvändning. 5

6 Introduktion Överallt där vi är verksamma har vi samma mål: att bli nummer ett eller två på marknaden genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, ha hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. Lars Nyberg, VD och koncernchef, TeliaSonera Våra tillgångar Vi avser också att växa genom att öka innehavet i våra kärnverksamheter och vi fortsätter att söka nya möjligheter inom våra befintliga marknader eller i deras närhet. Under första kvartalet 2010, ökade vi vårt ägande i UCell i Uzbekistan, en marknad som vi etablerade oss på 2007, och i det fjärde kvartalet ökade vi vårt ägande i Ncell i Nepal. Båda dessa marknader har uppvisat stark tillväxt med en ökande penetration och kundbasen ökade med 35 respektive 85 procent jämfört med föregående år. Vi ser över vår tillgångsportfölj kontinuerligt och under året avyttrade vi Telia Stofa i Danmark, då det inte betraktades som kärnverksamhet. Vår spanska mobiloperatör, Yoigo, uppfyllde målet som sattes upp 2006 och redovisade ett positivt EBITDA-resultat i det fjärde kvartalet, endast fyra år efter lanseringen. Yoigo är väl positionerad som utmanare i Spanien och har nått en marknadsandel på fyra procent. För att maximera aktieägarvärdet kommer vi nu att fortsätta utveckla verksamheten och nästa milstolpe är att visa positivt kassaflöde vid slutet av Fokusområden Överallt där vi är verksamma har vi samma mål: att bli nummer ett eller två på marknaden genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, ha hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. Under 2010 fortsatte vi att bygga ut högkvalitativa fasta och mobila nät med förbättrad kapacitet och täckning. Vi gjorde också framsteg i att arbeta mer integrerat inom hela företaget. Inom Mobilitets- och Bredbandstjänster infördes en gemensam verksamhetsmodell för att tillmötesgå kundernas behov på ett bättre sätt och för att skapa kostnads- och skalfördelar. I Eurasien har alla verksamheter, förutom UCell i Uzbekistan, omprofilerats med ett gemensamt varumärke, vilket ytterligare förstärker deras integrering i TeliaSonera-koncernen. Agera lokalt baserat på en global strategi TeliaSonera har utvecklats till en internationell koncern med en global strategi. Samtidigt arbetar vi som en lokal operatör på varje marknad. Genom att kombinera detta kan vi bygga vidare på våra gemensamma styrkor när vi introducerar nya teknologier och tjänster. Vi kan dra fördel av synergier och erfarenheter från alla våra marknader för att erbjuda det bästa till varje kund på varje marknad avseende kunskap och kompetens. Genom att agera lokalt kommer vi nära kunderna och försäkrar oss om att erbjudanden, försäljning och marknadsföring är anpassade för deras specifika behov oavsett om det gäller att införa en ny prisplan i Spanien, ett tverbjudande i Estland eller en molnbaserad tjänst till ett svenskt offentligt eller privat företag. Denna strategi utgör en stark grund för den framtida utvecklingen av vår verksamhet. Ett framgångsrikt år 2010 var ett framgångsrikt år för TeliaSonera. Den organiska omsättningstillväxten förbättrades under hela året och resultatet per aktie steg 13 procent Lägger man därtill en stark finansiell ställning, kunde styrelsen föreslå en 22-procentig höjning av ordinarie utdelning. Utöver detta har de beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman om återköp av aktier. TeliaSonera kommer att återköpa utestående aktier för ett totalt värde av cirka 10 miljarder kronor. Ett av våra fokusområden är att ha en kostnadseffektiv verksamhet för att säkerställa vår konkurrenskraft. Vi drog fördel av tidigare kostnadsneddragningar under första hälften av Under det andra halvåret identifierade organisationen ytterligare besparingar som kommer att implementeras under Vi räknar med att den gemensamma verksamhetsmodellen och den landsöverskridande organisationen inom Mobilitets- och Bredbandstjänster kommer att leda till synergier, men det finns också behov av att rekrytera ny kompetens. Blickar vi framåt förväntar vi oss att omsättningstillväxten i lokala valutor kommer att bli cirka 4 procent Detta kommer främst att drivas av mobildata i Norden, ökad marknadsandel i Spanien och högre mobilpenetration i Eurasien. Stockholm den 8 mars 2011 Lars Nyberg VD och koncernchef 6

7 Introduktion Vision och strategi TeliaSonera är ett internationellt företag med en global strategi, men varhelst vi verkar agerar vi som ett lokalt företag. Vi tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Affärsidé att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster TeliaSoneras affärsidé är att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi skapar värde genom att fokusera på att leverera en kundupplevelse i världsklass, säkra nätkvaliteten och ha en effektiv kostnadsstruktur. TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar som ett lokalt företag på de marknader där vi verkar. Det ger oss fördelar tack vare att vi har större kunskap om den lokala kulturen och marknaden än andra. Ett tjänsteföretag i världsklass Våra fokusområden är: Att bygga ett tjänsteföretag i världsklass Att säkerställa hög kvalitet i våra nät Att ha en effektiv kostnadsstruktur Läs mer om vad vi uppnått under 2010 i Koncernchefens kommentarer. Vision ett tjänsteföretag i världsklass och en branschledare TeliaSoneras vision är att vara ett tjänsteföretag i världsklass och erkänt som en ledande aktör i branschen. Vi är stolta över att vara en pionjär inom telekombranschen en position som vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. Vi agerar på ett ansvarsfullt sätt, baserat på ett antal grundläggande värderingar och affärsprinciper. Läs mer i TeliaSoneras Kod för etik och uppförande respektive Corporate Responsibility Report Våra tjänster utgör en stor del av människors dagliga liv i arbetslivet och vid utbildning och nöje. Vi bidrar på så sätt till en värld med bättre möjligheter. En värld med bättre möjligheter Läs mer om hur TeliaSonera bidrar till en värld med bättre möjligheter i CR Report 2010: Case: Sanam tariff for women creates opportunities Case: Training activities invite people to join the digital highway Case: Mobile communication for social change Gemensamma värderingar en grund för vårt dagliga arbete Våra gemensamma värderingar skapar en grund för vårt dagliga arbete. De är: Skapa värde Visa respekt Få det att hända Skapa värde Nyckeln till att skapa värde ligger i att vara kundfokuserad och affärsinriktad. Att vara innovativ och agera som pionjär är en del av vårt arv. Vi delar med oss av kunskap, samarbetar i team och över gränser samt använder våra resurser på ett effektivt sätt. Vi tar ägarskap, följer upp och ger återkoppling för att säkerställa att vi främjar enkla och hållbara lösningar som ger mervärde åt våra kunder. Visa respekt Vi visar tillit, mod och integritet i allt vi gör. Våra medarbetares kunnande och mångfald värderas högt och vi ansvarar alla för att skapa ett bra arbetsklimat. Vi behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade på ett professionellt och rättvist sätt. Vi värnar om såväl kund- som nätverksintegritet och vi agerar alltid i kundernas och företagets intresse. Få det att hända Vi fattar beslut för att få till stånd utveckling och förändring. Planering och snabb implementering är avgörande. Vi främjar ett vitalt arbetsklimat där alla kan bidra och vi tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang. Våra kunder ska känna att det är enkelt och givande att göra affärer med oss och kunderna ska uppleva att vi håller våra löften. 7

8 Introduktion Gemensamma värderingar i det dagliga arbetet Läs mer om hur våra gemensamma värderingar påverkar vårt dagliga arbete i CR Report 2010: CR Report Executive Summary Code A common foundation Strategi erbjudanden baserade på djup förståelse TeliaSoneras övergripande strategi är att leverera produkter och tjänster till våra olika kundsegment baserat på en djup förståelse av nuvarande och framtida kundbehov. För att skapa aktieägarvärde genom uthållig och förbättrad lönsamhet och kassaflöden, ska vi leverera våra tjänster på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Norden och Baltikum fokus på marginaler och kassaflöde Norden och Baltikum är mogna marknader med hög mobilpenetration och här har TeliaSonera en ledande marknadsposition. Målet är att växa i linje med marknaderna eller bättre, dra fördel av tillväxten i mobil data och att bibehålla lönsamheten. De nordiska och baltiska marknaderna är utsatta för prispress orsakad av hård konkurrens och myndighetsinverkan. Under dessa förutsättningar är effektivitet i organisationen en av Telia- Soneras främsta prioriteringar. TeliaSonera strävar konstant efter att öka effektiviteten för att kunna utveckla nya mobilitetsoch ip-baserade tjänster. Vår strategi i Norden och Baltikum är att fokusera på: Stark tillväxt inom mobil data Migration till ip-baserade tjänster Marginaler och kassaflöde innebär att dessa länder förlitar sig på mobila nät, vilket skapar en stor potential för TeliaSonera. Våra strategiska prioriteringar i Eurasien de kommande åren är att: Stärka och skapa ledande marknadspositioner Säkerställa hög kvalitet i våra nät och tjänster Uppnå balanserad tillväxt och lönsamhet Erbjuda nya tjänster som mobilt bredband Säkerställa stark bolagsstyrning och riskkontroll Läs mer om vår verksamhet i Eurasien i avsnittet om Vår verksamhet. Spanien utveckling av Yoigo På den spanska marknaden har TeliaSonera som målsättning att, tillsammans med sina lokala partners, skapa en effektiv lågkostnadsmobiloperatör med en marknadsposition som uppnår varaktigt goda resultat och kassaflöden och därmed höjer verksamhetens värde. Läs mer om Mobilitetstjänster i avsnittet om Vår verksamhet. Datatrafiken ökar snabbare än antalet kunder Vår strategi är byggd på antagandet att datatrafiken ökar snabbare än antalet kunder och att efterfrågan på bandbredd är obegränsad. Detta har två konsekvenser: Fasta nät fortsätter att vara konkurrenskraftiga där det redan finns en etablerad infrastruktur med stark tillväxt inom nya tjänster såsom ip-tv, video-on-demand och ip-baserat bredband. Prismodellerna kommer att utvecklas. Vi kommer att röra oss från en röstbaserad prismodell till att börja ta betalt för access, konsumtion och hastighet. Läs mer om marknadstrender i avsnittet om Trender. Läs mer om vår verksamhet i Norden och Baltikum i avsnittet om Vår verksamhet: Bredbandstjänster Mobilitetstjänster Eurasien tillväxt och höga marginaler TeliaSoneras målsättning är att expandera i Eurasien och dess omgivning. Därför strävar vi efter att växa organiskt såväl som öka ägarandelen i våra icke-helägda verksamheter och göra kompletterande förvärv på befintliga marknader. Vi koncentrerar oss på marknader med låg mobilpenetration, relativt stora befolkningar och växande ekonomier, där vi kan utnyttja vår managementerfarenhet av att driva verksamhet i området mest effektivt. I Eurasien är mobilpenetrationen lägre än på TeliaSoneras övriga marknader och de fasta näten inte lika utbyggda. Det 8

9 Introduktion TeliaSonera-aktien TeliaSonera-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Aktiekursen ökade 2,8 procent till 53,30 SEK under Under samma period ökade OMX Stockholm 30 Index 21,4 procent och Dow Jones Euro Stoxx Telecommunications Index sjönk 9,8 procent. Högsta betalkurs 2010 noterades den 9 november och uppgick till 56,90 SEK. Lägsta betalkurs noterades den 8 maj och uppgick till 44,00 SEK. Europas femte största telekomoperatör TeliaSoneras börsvärde uppgick till 239 GSEK vid slutet av 2010, motsvarande 5 procent av det totala värdet på Stockholmsbörsen. Sett till börsvärde var TeliaSonera det femte största företaget på Stockholmsbörsen vid utgången av 2010 och bolaget är Europas femte största teleoperatör. Utdelning 2,75 SEK per aktie För 2010 är den föreslagna ordinarie utdelningen 2,75 SEK per aktie (2,25), totalt 12,3 GSEK, eller 58 procent av nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Förslaget följer TeliaSoneras beslut om kapitalstruktur och utdelningspolicy. Ökat utländskt ägande Antalet aktieägare minskade under 2010 från till Svenska statens ägande som andel av utestående aktier var 37,3 procent och finska statens ägande 13,7 procent. Ägandet utanför Sverige och Finland ökade från 13,8 procent till 17,6 procent. De största aktieägarna per 31 december 2010 Antal Procent av antal Aktieägare utestående aktier¹ utestående aktier/röster Svenska staten ,3 Finska staten ,7 Swedbank Robur Fonder ,1 Alecta ,4 AMF Försäkring och Fonder ,4 SEB Fonder ,3 Skandia Liv ,1 SHB Fonder ,1 Nordea Fonder ,0 AFA Försäkring ,0 Fjärde AP-fonden ,9 Första AP-fonden ,9 Övriga aktieägare, totalt ,8 Totalt antal utestående aktier De största länderna efter antalet aktier, per 31 december 2010 Sverige, 63,1% Finland,19,3% Storbritannien, 7,3% USA, 5,4% Luxemburg, 1,9% Frankrike, 0,4% Belgien, 0,3% Norge, 0,3% Tyskland, 0,3% Schweiz, 0,3% Övriga länder, 1,5% Källa: Euroclear Sweden Källa: SIS Ägarservice ¹ Varje TeliaSonera-aktie representerar en röst på bolagsstämman och ingen aktieägare har någon särskild rösträtt. 9

10 Trender Trender På mogna marknader drivs utvecklingen inom telekommunikation av att användarna i allt högre grad vill kunna koppla upp sig när som helst, var som helst och med alla slags terminaler. Samtidigt har ny teknik och nya tjänster utvecklats som gör detta möjligt. På tillväxtmarknaderna kommer en större del av tillväxten från nya kunder och ökat genomslag för mobiltelefoni. Marknaden för telekommunikation präglas av snabb utveckling, både vad gäller teknik, tjänster och beteendemönster. Kommunikationstjänster växer som andel av BNP och disponibel inkomst, både i utvecklade länder och på tillväxtmarknader. Tillväxten genereras dock på något olika sätt beroende på de olika marknadernas mognadsgrad. På de mognare marknaderna i Norden och Baltikum är användningen av kommunikationstjänster utbredd och kundbasen stabil. Utvecklingen drivs parallellt av ny teknik och nya kundkrav. Tillväxtpotentialen ligger till stor del i att kunderna använder fler tjänster och flera olika terminaler. Potentialen på tillväxtmarknaderna, med begränsad infrastruktur av fasta nät och endast delvis utvecklade mobilmarknader, är istället främst en betydande tillväxt i kundbasen, nya tjänster och ökad mobilanvändning. De trender i kundbeteenden, teknik och applikationer som beskrivs nedan är idag tydligast på marknader som Sverige och Finland, men väntas få betydelse efter hand även på marknader som för närvarande är något mindre utvecklade. Kvalitet För enklare tjänster som SMS eller e-post är kvaliteten på överföringen ofta av underordnad betydelse. En fördröjning på några sekunder spelar ingen roll. Men för mer avancerade och kapacitetskrävande tjänster som video och ip-tv blir eventuella kvalitetsbrister mer uppenbara och irriterande för kunderna. Acceptansen för kvalitetsproblem blir allt lägre. Ett exempel är att kunder som är vana vid att traditionell marksänd tv alltid fungerar ställer samma höga krav på ip-tv. Kvalitetskraven drivs också av den ökade användningen av molntjänster, eftersom tillgängligheten då behövs varje gång tjänsten används. Säkerhet Användningen av molntjänster ökar också efterfrågan på säkra överföringar. Inte minst från företag som vill ha tillgång till information och tjänster i molnet från en rad olika ställen. Privatpersoner väljer i ökad utsträckning internet som en säker plats för olika former av back-up och lagring. Kundbeteenden Kundernas önskemål inriktas i allt högre grad på förbättringar inom fyra områden; tillgänglighet, enkelhet, kvalitet och säkerhet. Tillgänglighet, när som helst var som helst Det mobila beteendet blir allt tydligare bland både privatpersoner och företagskunder. Människor vill kunna ha tillgång till alla kommunikationstjänster var som helst, när som helst och på sina egna personliga terminaler. Alla tjänster ska också kunna nås från alla typer av terminaler (mobiltelefon, surfplatta, dator eller tv). De plattformar som blir framgångsrika är de som erbjuder bäst användarupplevelse och implementeringsfördelar, och därigenom sänker utvecklings- och supportkostnaderna. Trenden mot terminal- och platsoberoende gör också molnbaserade webbtjänster mer attraktiva. Enkelhet Attraktiva användargränssnitt får ett större strategiskt värde, eftersom hög användarvänlighet ökar sannolikheten att kunden ska använda volymtjänster och mer avancerade tjänster. En betydelsefull konsekvens av Apples framgångsrika lansering av Iphone är att den visar att det är möjligt att på ett enkelt sätt få tillgång till avancerade tjänster. Den insikten sprider sig bland kunderna som i allt mindre grad accepterar krångliga lösningar. Ny teknik Samtidigt som kundbeteenden förändras så ger den tekniska utvecklingen ökade möjligheter att möta nya kundbehov. Utbyggnad av 4G TeliaSonera erbjöd redan 2009 som första operatör i världen 4G-tjänster till konsumenter. Utbyggnaden av 4G fortsatte i snabb takt under Effekten blir väsentligt förbättrade möjligheter att tillgodose de ökande kraven på kapacitet och överföringshastighet. 4G ger upp till 10 gånger högre mobila bredbandshastigheter än i turbo 3G-nät. Nytt mobilt stamnät Det nya mobila stamnätet, EPC (Evolved Packet Core), kommer att få mycket stor betydelse genom att det väsentligt förbättrar prestanda, effektivitet och kvalitet på ip-baserade tjänster. Molnet växer Cloud computing (molnet) är en internetbaserad teknik som innebär att kunderna inte äger servrar och programvaror. I stället abonnerar man på molntjänsterna och kommer åt dem via internet. Tjänsterna tillhandahålls av en tredjepartsleverantör och kunderna betalar bara för vad de använder. Användarna behöver inte längre ha kunskap, expertis eller kontroll över servrar och program. Dessutom minskar man behovet av stora investeringar. 10

11 Trender Leverantörerna levererar normalt vanliga affärsapplikationer online som nås från en webbläsare, medan programvara och data lagras på servrarna. Att dela datorkapaciteten med en mängd abonnenter via molntjänster ger bättre utnyttjandegrad eftersom servrarna inte står oanvända i onödan. En sidoeffekt är att den totala datoranvändningen ökar eftersom kunderna inte behöver bry sig om belastningsgränser i systemen. Molnet driver också på efterfrågan på säkerhet. Molntjänsterna är fortfarande i ett tidigt skede, men Telia- Sonera tillhandahåller ett flertal molntjänster i Norden och Baltikum. Stark tillväxt i nya applikationer Kombinationen av nya användarkrav och ny teknik öppnar för en stark tillväxt i nya applikationer. Användningen av tjänster och innehåll förändras, både vad gäller mobil och fast förbindelse. Ett grundläggande mönster är att röst står för en allt mindre andel av trafiken medan data, musik, video med mera ökar starkt. Sociala aktiviteter online ökar Virtuella nätverk och sociala aktiviteter på internet som Facebook, Twitter och bloggar fortsätter att öka. Fokus ligger på social interaktion som ett komplement till att träffas personligen eller talas vid per telefon. Enskilda personer kan uttrycka sina åsikter snabbt och brett på ett sätt som endast stora medieföretag kunde göra tidigare. Förändrad mediekonsumtion Modern kommunikationsteknik ändrar i grunden det sätt på vilket vi konsumerar media. Information och underhållning har sedan länge hört till de mest attraktiva tjänsterna på internet. Smarta portaler för hemmet öppnar nya möjligheter, eftersom tv:n och datorn enkelt kan kopplas samman och båda kan vara uppkopplade mot internet. Stort intresse för musik och video-on-demand Intresset för att få tillgång till musik via datorn eller mobiltelefonen fortsätter att öka. Den digitala distributionen av musik vinner hela tiden mark på bekostnad av fysisk distribution, eftersom användaren direkt kan få tillgång till digital musik, när man vill och var man vill. På ett liknande sätt ger video-on-demand ett kundvärde då konsumenterna kan hyra en film utan att behöva gå till en videobutik. TeliaSoneras video-on-demand tjänst har på bara ett och ett halvt år blivit Sveriges största videobutik. Trenden väntas få ytterligare bränsle av den ökande användningen av surfplattor som Ipad. Önskan om interaktivitet ökar efterfrågan på ip-tv I och med att bredbandsinfrastrukturen uppgraderas ökar intresset för digital bredbands-tv, även kallat ip-tv. Digitaliseringen av tv-näten öppnar för en högre grad av interaktivitet, liksom nya typer av tjänster. Från konsumentperspektiv ökar valfriheten i och med att man kan titta på tv-program och filmer när man vill. När tv blir ip-baserad kommer möjligheten att titta på medier i flera terminaler att vara ett faktum. Växande efterfrågan på smarta hemmalösningar Det digitala hemmet växer genom sammankopplingen av bredband, tv och telefoni. TeliaSonera erbjuder dessa tre samt mobiltelefoni, det vill säga quadruple play. När allt fler tjänster sammanförs till ett enda erbjudande, så kallade smarta hem-lösningar, kommer enkelhet att bli än mer viktigt för att attrahera konsumenterna. Prylar som pratar Kommunikation i telenäten sker även direkt mellan olika typer av maskiner som exempelvis elmätare och varuautomater, så kallad maskin-till-maskin-kommunikation. TeliaSonera har för närvarande cirka 2 miljoner SIM-kort i sådana tillämpningar. En betydande ökning väntas under 2011 och framöver. Snabb ökning av datatrafiken Efterfrågan på tillgänglighet, tekniska möjligheter och nya applikationer leder till en mycket snabb ökning av den totala datatrafiken. Tillväxten består främst av ökad internetanvändning samt ip-tv. Samtidigt står röst för en allt mindre andel av den totala trafiken. Fortsatt stark tillväxt inom mobil data Megabyte ('000) Q1 06 Tillväxt inom mobil data Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Tusental FY 06 FY 07 Abonnemang mobilt bredband Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q

12 Trender Stor konkurrensdynamik Konvergens inom branscher, tjänster och terminaler I och med att kundbeteendet förändras och ny teknik möjliggör attraktiva och lättanvända tjänster sker en korsbefruktning mellan telekom och andra branscher som media, underhållning och it. Det gäller både inom tjänster och terminaler. Denna utveckling kommer att öka eftersom det finns en efterfrågan från både privatkunder och företag att få tillgång till tjänsterna oberoende av teknik. Kunderna förväntar sig nu samma tjänster oavsett vilken terminal de använder och distinktionen mellan mobiltelefon, bärbar dator och tv suddas ut. Detta öppnar för nya affärsmodeller och nya aktörer. Mobiltelefontillverkare och nytillkomna aktörer som Apple, liksom mjukvaruleverantörer och starka internet-varumärken, försöker positionera sig på innehålls- och tjänstemarknaderna. Konkurrensen kommer att öka eftersom alla strävar efter starka positioner, framför allt på mobilmarknaden. Samtidigt stärker teleoperatörerna sina positioner på nya områden. Ett exempel är att TeliaSonera är ett av Nordens snabbast växande företag inom tv-tjänster, med närmare 1 miljon kunder i Norden och Baltikum. En utmaning för samtliga aktörer är att hitta modeller för flera företag på olika områden att vara både konkurrenter och samarbetspartners. Trenden är att allt fler sådana fungerande affärsmodeller skapas. Denna nya situation innebär både för- och nackdelar. Nackdelen är att tjänsterna ofta kopplas intimt samman med terminalen eller programvaran snarare än överföringen. Fördelen är att ett högkvalitativt nät ofta är en förutsättning för att upplevelsen av tjänsten ska bli positiv. Nya prismodeller Operatörerna strävar efter att anpassa prismodellerna så att de bättre speglar användandet och de tjänster som erbjuds. Trenden går mot en värdebaserad prissättning som innefattar ett pris för access, ett slags inträdesavgift, och därutöver separata avgifter för tjänster som till exempel musik eller tv. Denna utveckling är i ett tidigt skede i Sverige och Finland. Samtidigt är det viktigt att prismodellerna är lätta att förstå, eftersom användarna även i detta avseende uppskattar enkelhet. Fast uppkoppling fortsatt effektivast Fasta uppkopplingar ger den effektivaste accessen många år framöver för tjänster till fasta platser med flera användare, som kontor eller hushåll i områden där det redan finns en fast infrastruktur. För att tillvarata nya affärsmöjligheter kommer TeliaSonera att investera i uppgraderingar av det fasta nätet. Trådlös teknik införs för en utökad täckning och räckvidd på samtliga marknader, och i synnerhet där fasta nät inte är ekonomiskt försvarbara. Osäkra spelregler Myndighetsreglering är en viktig del av marknadsvillkoren. Som en stark spelare på många marknader kan TeliaSonera påverkas avsevärt av förändringar i lagstiftningen. Det handlar inte minst om reglerna för prissättning för tillträde till nät. Osäkerheten om denna prissättning kommer sannolikt att bestå, vilket bland annat skapar svårigheter för framtida investeringskalkyler. Myndighetsreglering utgör därför även i fortsättningen en stor utmaning. Regleringarna i Eurasien ser annorlunda ut än i EU. I Eurasien finns det inget övergripande regleringssystem för telekom som inom EU. Regulatoriska frågor är landsspecifika och handlar ofta om tilldelning av frekvenser för mobil verksamhet samt reglering av roaming- och samtrafikavgifter. Tillväxtmarknader Många av de trender i kundbeteenden, teknik och applikationer som beskrivs ovan får efter hand betydelse även på tillväxtmarknaderna i Eurasien. Tillväxtmöjligheterna på dessa marknader består för närvarande framförallt i ett ökat antal kunder och ökad mobilanvändning. På de utvecklingsmarknader där TeliaSonera är verksamt varierar penetrationen från under 40 procent i Nepal till omkring 150 procent i Ryssland. Penetrationen drivs av utbyggnaden av telenäten. Eftersom den traditionella fasta infrastrukturen ofta är begränsad på dessa marknader får mobilnäten en relativt större betydelse. För närvarande står rösttelefoni och SMS fortfarande för majoriteten av intäkterna. Den mobila datatrafiken väntas växa snabbt, men från en låg nivå. Mer avancerade terminaler, som smarttelefoner, kommer att driva denna tillväxt. I relation till länderna i Norden och Baltikum är marknaderna i Eurasien generellt sett mycket stora, mätt i befolkningsmängd. Detta innebär en avsevärd potential när andelen av befolkningen som använder kommunikationstjänster ökar. 12

13 Marknader och varumärken Marknader och varumärken Land Varumärke Majoritetsägda bolag Ägarandel (procent) Tjänst Antal abonnemang (tusental) Marknadsandel (procent)¹ Marknadsposition Huvudkonkurrenter Sverige Telia, Halebop 100 Mobil Tele2, Telenor, 3 Telia 100 Bredband Telenor, Com Hem Finland Telia 100 Fast telefoni inkl. voip Tele2, Telenor, Com Hem Telia 100 Tv Com Hem, Boxer, Telenor, Tele2 Sonera, 100 Mobil Elisa, DNA TeleFinland Sonera 100 Bredband Elisa, DNA Sonera 100 Fast telefoni Elisa, Finnet, DNA inkl. voip Logotyper Sonera 100 Tv DNA, PlusTV, Elisa Norge NetCom, Chess 100 Mobil Telenor, Tele2 NextGenTel 100 Bredband Telenor, Get, Ventelo NextGenTel 100 Fast telefoni (voip) Telenor, Ventelo, Telio NextGenTel 100 Tv 6 10 <1 Telenor, Get, RiksTV, Viasat Danmark Telia, Call me 100 Mobil TDC, Telenor, 3 Telia, DLG Tele² 100 Bredband TDC, Telenor, Stofa Telia, Call me, DLG Tele² 100 Fast telefoni inkl. voip TDC, Telenor Telia 100 Tv 5 10 <1 TDC, Stofa, Viasat, Telenor Litauen Omnitel, Ezys 100 Mobil Bité GSM, Tele2 TEO 68,1 Bredband Dokeda, Viginta, Penkiu TEO 68,1 Fast telefoni inkl. voip Baltnetos komunikacijos, Eurocom SIP Lettland TEO 68,1 Tv Viasat, Vinita, Balticum TV LMT, Okarte, 60,3 Mobil Tele2, Bité Latvia Amigo Estland EMT, Diil 100 Mobil Tele2, Elisa Elion 100 Bredband Starman, STV Elion 100 Fast telefoni Starman, Elisa inkl. voip Elion 100 Tv Starman, STV, Viasat Spanien Yoigo 76,6 Mobil Telefónica, Vodafone, Orange Kazakstan³ Kcell 51 Mobil VimpelCom, Tele2 Azerbajdzjan³ Azercell 51,3 Mobil Bakcell, Azerfon Uzbekistan UCell 94 Mobil MTS, VimpelCom Tadzjikistan Tcell ,4 Mobil Babilon Mobile, VimpelCom Georgien³ Geocell 100 Mobil Magticom, VimpelCom Moldavien³ Moldcell 100 Mobil Orange Nepal 5 Ncell 80 Mobil NTC 13

14 Marknader och varumärken Intressebolag Lettland Lattelecom 49 Bredband Balticom, Izzi Lattelecom 49 Fast telefoni Balticom, Izzi inkl. voip Lattelecom 49 Tv BaltkomTV, Izzi, Viasat Ryssland MegaFon 43,8 Mobil MTS, VimpelCom Turkiet Turkcell 38,0 Mobil Vodafone, Avea Ukraina 6 Life Mobil Kyivstar, MTS Vitryssland 6 Life Mobil Velcom, MTS ¹ För bredband och fast telefoni är TeliaSoneras marknadsandelsprognoser baserade på andel om omsättningen. För mobil baseras marknadsandelen på antal abonnemang förutom för dotterbolag i Eurasien där det baseras på samtrafik. För tv baseras marknadsandelen på antal betal-tv abonnemang för kabel-tv, satellittv, marksänd tv och ip-tv. ² TeliaSonera äger 50 procent av DLG Tele och kontrollerar bolaget. ³ För Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien, avser procentsiffran i Fintur Holdings B.V.s ägarandel i de fyra bolagen. TeliaSonera äger direkt och indirekt 74 procent i Fintur Holdings. 4 Omfattar Indigo Tajikistan (60 procent) och Somoncom (59,4 procent). 5 För Nepal avser procentsiffran TeliaSonera Asia Holding B.V.s ägarandel. TeliaSonera äger 75,45 procent i TeliaSonera Asia Holding B.V. 6 Turkcells dotterbolag i Ukraina och Vitryssland, i vilka Turkcell äger 55 procent respektive 80 procent. 14

15 Vår verksamhet Vår verksamhet TeliaSonera erbjuder tjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum och en ledare inom mobilkommunikationstjänster i Eurasien. Allt fler människor vill vara uppkopplade hela tiden. Det skapar en konstant ökande efterfrågan på våra tjänster. Våra marknader har olika förutsättningar och mognadsgrader och vår verksamhet är organiserad i tre affärsområden: Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. Antal abonnemang, TeliaSonera, totalt Antal abonnemang, miljoner Mobilitetstjänster Mobilitetstjänster erbjuder trådlösa kommunikationstjänster i framkant av mobil telekommunikation i Norden, Baltikum och Spanien. Bredbandstjänster Bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållningstjänster till privatpersoner och företag via marknadsledande varumärken i Norden och Baltikum. Affärsområdet driver även koncernens gemensamma kärnnät. Eurasien TeliaSonera är den största telekominvesteraren i Eurasien. Vi har starka eller marknadsledande varumärken på sju marknader i Eurasien och minoritetsinnehav i Ryssland och Turkiet. Andel av total Nettoomsättning Netto- 48% omsättning 37% MSEK Nettoomsättning 15% MSEK MSEK Andel av total Andel av total 15

16 Vår verksamhet Mobilitetstjänster Affärsområde Mobilitetstjänster erbjuder mobilkommunikationstjänster i Norden och Baltikum samt i Spanien. Vi var först i världen med att lansera 4G-tjänster och behåller vår position i framkant av denna utveckling genom bred utrullning i Norden och Baltikum. Våra varumärken har ledande marknadspositioner i Norden och Baltikum. Våra tjänster inkluderar röst och mobil data via mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor. Våra varumärken är mycket starka och i Sverige, Litauen, Lettland och Estland är vi marknadsledande. I Norge och Finland är vi nummer två och i Danmark nummer tre. I Spanien är vi den fjärde största operatören. Efterfrågan på mobil datatrafik på våra nordiska och baltiska marknader har ökat dramatiskt de senaste åren och vi väntar oss en åttafaldig tillväxt av datatrafik i våra nät inom överskådlig framtid. Rösttrafik genererar fortfarande den största delen av våra intäkter medan datatrafiken driver tillväxten. En telekompionjär Vi är stolta over vår historia som pionjärer inom telekomindustrin, en position som vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. I slutet av 2009 befäste vi vår position som pionjär inom telekom genom att lansera världens första 4G-nät i Stockholm och Oslo. 4G är den snabbaste tekniken för mobilt bredband som är tillgängligt på marknaden idag. Tekniken möjliggör hastigheter som är upp till tio gånger högre än vad som är möjligt i andra existerande mobilnät. 4G kommer att dramatiskt förbättra våra kunders upplevelse av interaktiva och kapacitetskrävande tjänster så som tv, onlinespel och webbkonferenser. De banbrytande 4G-näten täcker de centrala delarna av flera städer och semesterorter. Under 2010 lanserade vi de första kommersiella 4G-näten i Finland (i Helsingfors och Åbo), Danmark (i Köpenhamn, Århus, Odense och Ålborg) och Estland (i Tallinn, Tartu och Kohila). Vi genomförde även pilottester i Lettland och Litauen. Efterfrågan på kapacitet för datatrafik fortsätter att öka Vår strategi för tillväxt är baserad på antagandet att efterfrågan på kapacitet för mobil datatrafik kommer att fortsätta öka i snabb takt efterfrågan på bandbredd är obegränsad. Den stora efterfrågan på kapacitet för mobil datatrafik drivs av kundernas önskan att ha ständig tillgång till sina tjänster, var som helst och när som helst. Detta är möjligt tack vare utvecklingen av ny teknologi för trådlös uppkoppling. Tillgången på smarttelefoner, bärbara datorer och surfplattor som är optimerade för surfande och nedladdning av data bidrar också till utvecklingen. Den snabba tekniska utvecklingen möjliggör kontinuerligt ökad nätverkskapacitet och -hastighet. Attraktiv prissättning bidrar också till ökningen i datatrafik. Regleringar en oundviklig utmaning Regleringar är en del av den marknad vi verkar på och utgör en av våra främsta utmaningar. Att hantera effekterna av regleringar inklusive samtrafik och roamingavgifter är en oundviklig del av vår verksamhet. Hur det påverkar TeliaSonera varierar från land till land. 16

17 Vår verksamhet Strategiska prioriteringar De strategiska prioriteringarna för affärsområde Mobilitetstjänster de kommande åren är att: Öka intäkterna och uppnå försäljningstillväxt Erbjuda en kundupplevelse i världsklass Säkerställa kostnadseffektivitet Öka intäkter och uppnå försäljningstillväxt Konkurrensen på våra hemmamarknader i Norden och Baltikum är mycket hård och priset på mobil rösttrafik har sjunkit under de senaste tio åren. Möjligheten att öka intäkterna påverkas av flera underliggande trender: Mobilt beteende både företag och privatpersoner på alla marknader efterfrågar i allt högre utsträckning mobila kommunikationstjänster och -lösningar som tillåter dem att vara uppkopplade var som helst och när som helst. Efterfrågan på mobil datakapacitet ökar kontinuerligt. Smarttelefoner och surfplattor har blivit var mans egendom. Allt fler människor väljer bort fast telefoni till förmån för mobiltelefoni. Applikationer, som möjligheten till kommunikation mellan maskiner, ökar. Erbjuda en kundupplevelse i världsklass Vår framgång bygger på goda relationer med våra kunder. Vår prioritet är att vara tydliga med vad vi lovar och att alltid hålla våra löften. Det är vår affärsidé att ge varje kund de bästa skäl att stanna kvar hos oss. För att alla kunder på samtliga marknader ska få ut det bästa av TeliaSonera, koordinerar vi vårt sätt att arbeta och samordnar våra kunderbjudanden mellan olika marknader. 2010: Stark efterfrågan på mobilt bredband och smarttelefoner Konjunkturutvecklingen stabiliserades under 2010 och tillväxten förbättrades på samtliga marknader i Norden och Baltikum. Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv steg 6,2 procent under Den starka efterfrågan på mobilt bredband och smarttelefoner i de nordiska länderna fortsatte att driva ökad dataanvändning och hårdvaruförsäljning. Utbyggnaden av 4G-näten fortsatte och TeliaSonera har nu lanserat kommersiella tjänster i de fyra nordiska länderna och i Estland. Yoigo, TeliaSoneras spanska mobiloperatör, uppfyllde målet och redovisade positivt EBITDA-resultat i det fjärde kvartalet, endast fyra år efter lansering. I de baltiska länderna har omsättningsutvecklingen stabiliserats och ökad hårdvaruförsäljning kompenserade för en fortsatt nedgång i röstintäkter. Finansiell översikt Mobilitetstjänster MSEK, förutom marginal och antal abonnemang Jan dec 2010 Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 29,5 Rörelseresultat före engångsposter CAPEX Abonnemang periodens utgång (tusental) Säkerställa kostnadseffektivitet Genom att samordna koncernens arbetsmetoder, produktion, tjänsteerbjudanden med mera minskar vi komplexiteten i koncernen och säkerställer både att kunden får den bästa kundupplevelsen och att vi har en kostnadseffektiv organisation. 17

18 Vår verksamhet Bredbandstjänster Affärsområde Bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållningstjänster till hem och kontor genom ledande varumärken i Norden och Baltikum. På våra hemmamarknader är vi det snabbast växande medieföretaget, den största internetleverantören och ledaren inom ip-tv och video-ondemand. Bredbandstjänster driver också koncernens gemensamma kärnnät. Våra tjänster omfattar: Bredband och ip-vpn-anslutning via koppar och fiber Ip-telefoni Underhållningstjänster, såsom tv och video-on-demand Kommunikationstjänster för företag, såsom integrering av itsystem så kallad unified communication samt videooch telekonferenser Infrastrukturtjänster, såsom lagring, säkerhet och managed LAN Traditionell fast telefoni och datakommunikation Dessa tjänster är kombinerade i koncepten det Digitala Hemmet, för konsumenter, och det Digitala Kontoret, för företagskunder. Vi är marknadsledare i Sverige, Litauen och Estland liksom i Lettland genom vårt intressebolag Lattelecom. I Norge och Finland är vi nummer två och i Danmark är vi rankade nummer tre. Bredbandstjänster har också en stark position på carriermarknaden där TeliaSonera International Carrier är rankad bland de fyra största i världen. Strategiska prioriteringar De strategiska prioriteringarna för affärsområde Bredbandstjänster de kommande åren är att: Säkerställa en kundupplevelse i världsklass Stärka vår konkurrenskraft Växa inom ip-baserade tjänster och migrera kunder till ip Genomföra accessuppgraderingar för att möta efterfrågan på bandbredd Säkerställa en kundupplevelse i världsklass Vi strävar efter att säkerställa en kundupplevelse i världsklass genom att erbjuda produkter, tjänster och nät av hög kvalitet. Vi ska överträffa kundernas förväntningar och alltid hålla vad vi lovar. Användarvänlighet och kvalitet i både produkter och nät är våra vägledande riktlinjer. Enligt kundnöjdhetsindexet EPSI är vi på rätt väg. Vi har förbättrat våra resultat flera år i rad. För mer information om EPSI, se TeliaSonera Corporate Responsibility Report

19 Vår verksamhet Stärka vår konkurrenskraft Vi fortsätter att samordna vårt arbetssätt och kunderbjudanden mellan olika marknader för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft. Vi arbetar gränsöverskridande och drar nytta av best practice på alla marknader. Gemensamma processer hjälper oss att arbeta effektivare samtidigt som vi säkerställer att alla kunder på alla marknader får ut det bästa av TeliaSonera. Förändrade marknadsvillkor påverkar vår lönsamhet, men nya ip-baserade tjänster gör att vi kan uppnå högre genomsnittlig intäkt per användare, så kallad ARPU (Average Revenue per User) och tillväxt. För att vi ska kunna upprätthålla nuvarande marginaler även i framtiden behöver vi producera ip-baserade tjänster på ett mycket industrialiserat sätt. Växa inom ip-baserade tjänster och migrera kunder till ip En ren ip-baserad tjänstemiljö är framtiden. Vår högkvalitativa ip-uppkoppling utgör porten till en ny digital värld vilken kommer att utgöra basen för framtida tillväxt. Vi uppskattar att hälften av våra intäkter kommer att komma från ip-tjänster inom några år. Med bredband som bas kan våra kunder få tillgång till ett stort antal tjänster inte bara telefoni och internetuppkoppling, utan även internetbaserade medietjänster som tv och video-ondemand. För företagskunder ger tjänster inom konceptet Digitala Kontoret möjlighet till fördelar som säker överföring, hög tillgänglighet, lägre resekostnader och minskade koldioxidutsläpp. Nya molnbaserade kommunikations- och samarbetsverktyg gör det möjligt att snabbt dela dokument och videofilmer, liksom att använda tjänster för virtuella möten. Efterfrågan på företagstjänster fortsatte att vara god under 2009 trots global lågkonjunktur. Under 2010 bidrog bland annat det isländska askmolnet som satte stopp för flygtrafiken i Europa och det hårda vinterklimatet i Norden till en ökning av efterfrågan på våra mötestjänster. Våra tjänster för telefon- och videokonferenser är ett miljövänligt alternativ som sparar både tid och pengar. Övergången från traditionell fast telefoni till ip-telefoni är en stor möjlighet eftersom det driver tillväxt inom Bredbandstjänster. Accessuppgraderingar för att möta efterfrågan på bandbredd Efterfrågan på bandbredd ökar kontinuerligt när våra kunder utökar sitt sätta att använda internet. Allt fler använder internet för on-demand-underhållning, spel, socialt nätvärkande, företagsmöten och kundkontakter. Den här utvecklingen förändrar oss från en telefonileverantör till en data- och videoleverantör. För att möta denna efterfrågan kommer vi att fortsätta förnya och bygga ut våra nät i tätbefolkade regioner där vi möter den största efterfrågan. Vi har ökat takten i utbyggnaden av snabb fiberuppkoppling på flera marknader samtidigt som vi ökar kapaciteten i vårt transportnät. Vi avser att vara den ledande leverantören av fiberbaserad uppkoppling i Sverige, Finland, Estland och Litauen. Den ledande europeiska carriern TeliaSonera har en stark position på den internationella carriermarknaden. Vi är en av de ledande globala ip-leverantörerna och den största carriern i Europa. Med kilometer nät betjänar vi kommunikationsbranschen med högkvalitativa ip- och gränsöverskridande tjänster. Vi förser 85 procent av alla europeiska bredbandsleverantörer med internetuppkoppling. TeliaSonera International Carrier vann under 2010 utmärkelser för Best Customer Care och Best Wholesale Carrier. 2010: On-demand-tjänster tar fart Nedgången i abonnemang för fasttelefoni fortsatte under 2010 men uppvägdes delvis av en stark efterfrågan på paketerade erbjudanden inklusive tv och bredbandstelefoni. Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv sjönk men EBITDA-marginalen steg till 32,7 procent (32,1). Efterfrågan på on-demand-tjänster som film började ta fart och förra året hyrde vi ut mer än 2 miljoner filmer via vår tvtjänst i Sverige. I Sverige har 40 procent av bredbandskunderna även tvtjänster från TeliaSonera. Tack vare en stigande tillväxt av bredbands- och bredbandstelefoniabonnemang samt tv-abonnemang var abonnemangstillväxten åter positiv under slutet av året. Kundnöjdheten förbättrades under 2010 och TeliaSonera rankades som den bästa telekomoperatören inom både fasttelefoni- och bredbandssegmentet i Sverige. Utbyggnadstakten av fiber ökade under året. Finansiell översikt Bredbandstjänster MSEK, förutom marginal och antal abonnemang Jan dec 2010 Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 32,7 Rörelseresultat före engångsposter CAPEX Abonnemang periodens utgång (tusental)

20 Vår verksamhet Eurasien TeliaSonera är den största telekominvesteraren i Eurasien, med ledande eller starka positioner i de länder där vi har verksamhet. Vi har för avsikt att fortsätta investera i utvecklingen av telekommunikation och kommer därigenom att fortsätta bidra till den framtida positiva utvecklingen för regionen och dess invånare. TeliaSonera har majoritetsägda verksamheter i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien och Nepal. Vi är också minoritetsägare i MegaFon i Ryssland och Turkcell i Turkiet, inklusive Turkcells dotterbolag i Ukraina och Vitryssland. Under årens lopp har TeliaSonera visat att vi kan skapa värde i denna region. Redan tidigt på 1990-talet var vi med och grundade några av verksamheterna i Eurasien. Genom att kombinera lokal expertis med internationell erfarenhet utvecklar vi, tillsammans med våra partners, vår verksamhet till att bli den ledande telekomoperatören i den här delen av världen. Att växa i Eurasien är högprioriterat TeliaSoneras majoritets- och minoritetsägda verksamheter i Eurasien verkar på marknader med en sammanlagd befolkning om över 380 miljoner. Eurasien bidrar starkt till koncernens resultat och fokus framöver är fortsatt tillväxt och hög lönsamhet. Marknaderna i Eurasien skiljer sig från dem i Norden och Baltikum på många sätt. Befolkningarna är stora och yngre, mobiltelefoni är inte lika utbrett och tillgången till fasta nät är begränsad. Majoriteten av intäkterna kommer från förbetalda mobiltelefonitjänster. Ländernas ekonomier växer dessutom, vilket innebär att TeliaSonera har värdefulla tillväxtmöjligheter i regionen. Mobiltjänsternas populäritet har ökat dramatiskt de senaste åren. Den begränsade tillgången till fasta nät har bidragit till detta, liksom alltmer utbyggda mobilnät, utvecklad internationell roaming, tillgång på eftertraktade mervärdestjänster och attraktiv prissättning. Vi ser flera marknadstrender som främjar fortsatt stark utveckling av telekommunikationstjänster i Eurasien: Framväxten av en medelklass med ökande reallöner Ökande inhemsk konsumtion Större utländska direktinvesteringar Regulatoriska lättnader och öppenhet Telekomtjänsters andel av BNP är dessutom fortfarande låg, vilket utgör en stor potential. Det gör även den mindre utvecklade infrastrukturen för fasta nät, eftersom det skapar utrymme för stor efterfrågan på mobila tjänster, inklusive en ökande efterfrågan på mobilt bredband. Bidrar till samhället Telekomtjänster bidrar till tillväxt, konkurrenskraft och övergången till ett kunskapsbaserat samhälle. Tjänsterna ger stora ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster inom många branscher och driver fram både inhemska och utländska investeringar i regionen. Därför är utvecklingen av infrastruktur och tjänster inom telekom och it avgörande för den framtida utvecklingen i de tillväxtmarknader där vi är verksamma. Människor som tidigare inte har haft tillgång till telekomtjänster kommer oundvikligen att vinna på ökade möjligheter att kommunicera med andra samt få tillgång till information. Men att vara en god samhällsmedborgare innebär mer. Våra bolag bidrar till samhället de verkar i. TeliaSonera är en stor investerare i regionen och spelar en viktig roll som infrastrukturbyggare, arbetsgivare och skattebetalare. 20

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 9 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Företagspresentation 2009

Företagspresentation 2009 Företagspresentation 2009 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Vision och strategi 6 TeliaSonera-aktien 8 Trender 9 Marknader och varumärken 3 Vår verksamhet 4 Ansvarsfullt

Läs mer

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2009. TeliaSonera i korthet 3. Koncernchefens kommentarer 4. Marknader och varumärken 6. Förvaltningsberättelse 7

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2009. TeliaSonera i korthet 3. Koncernchefens kommentarer 4. Marknader och varumärken 6. Förvaltningsberättelse 7 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Marknader och varumärken 6 Förvaltningsberättelse 7 Koncernens totalresultatrapporter 18

Läs mer

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data Företagspresentation 2012 Från röst till data Telekombranschen genomgår en förändring. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. 71 miljoner

Läs mer

Stabil avslutning på ett utmanande år

Stabil avslutning på ett utmanande år Bokslutskommuniké januari-december Stabil avslutning på ett utmanande år Sammanfattning fjärde kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent. I rapporterad

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013

Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013 Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd Företagspresentation 2013 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Innehåll TeliaSonera i korthet 4 Året i korthet 6 Affärsidé, vision och strategi 8 Hållbarhet

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se.

TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se. TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se Årsöversikt 2005 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Detta är TeliaSonera

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Leda övergången till mobila och Internetbaserade Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster Årsöversikt 2004 2 Koncernchefens kommentar 4 Hemmamarknaderna och marknaderna i öst två olika möjligheter 8 Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08 Date 213-3-8 Bästa aktieägare När TeliaSonera bildades för lite över tio år sedan fanns inga surfplattor. Ingen hade twittrat eller tryckt gilla på Facebook. Vi använde telefonen för att ringa och skicka

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2008

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 TeliaSonera Årsredovisning 2008 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 7 Koncernstrategi 9 Marknad och kunder 10 En översikt

Läs mer

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Delårsrapport januari-juni Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent.

Läs mer

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation Swedish Swedish Match Match Company presentation Company Företagspresentation presentation 2013 Company presentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar, marknadsför

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer

Läs mer

TeliaSonera AB Kommunikation Verkställande direktör och koncernchef Investor Relations Produktion Foto Papper Tryck

TeliaSonera AB Kommunikation Verkställande direktör och koncernchef Investor Relations Produktion Foto Papper Tryck Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Marknaden för telekomtjänster 4 Affärsidé, vision och strategi 8 Initiativ för tillväxt och effektivitet 10 Personal och organisation

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

TeliaSonera delårsrapport januari september 2015

TeliaSonera delårsrapport januari september 2015 januari september januari september Stabil kärnverksamhet SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen ökade 6,3 procent till 27 029 MSEK (25 417). Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv

Läs mer

TELIASONERA ÅRSREDOVISNING 2002. Nästa steg:

TELIASONERA ÅRSREDOVISNING 2002. Nästa steg: TELIASONERA ÅRSREDOVISNING 2002 Nästa steg: Innehåll 2 Året i korthet 4 Koncernchefen har ordet 8 Strategisk inriktning och bakgrund till samgåendet 14 TeliaSonera Sverige 18 TeliaSonera Finland 22 TeliaSonera

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK Aspiro AB (publ) Delårsrapport januari-juni juni 2006 1 Aspiro i korthet Aspiro säljer mobila innehållstjänster Omsätter cirka 500 MSEK på årsbasis 132 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AllTele Bra, enkel och prisvärd tele- och datakommunikation Enkla och fungerande tjänster/produkter till lägre priser än konkurrenternas All inhouse TM, KT, TS, FS och försäljning En av de 5 största tele-

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Com Hems nya höghastighetsrouter Compal CH7486E

Com Hems nya höghastighetsrouter Compal CH7486E Com Hems nya höghastighetsrouter Testad av 1 Bakgrund Många bredbandskunder tycker att den hastighet de får ut av sitt WiFi inte motsvarar den hastighet de abonnerar på från sin operatör och de upplever

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer