Företagspresentation 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation 2009"

Transkript

1 Företagspresentation 2009

2 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Vision och strategi 6 TeliaSonera-aktien 8 Trender 9 Marknader och varumärken 3 Vår verksamhet 4 Ansvarsfullt företagande 2 TeliaSonera AB (publ), Stockholm Org.nr , Säte: Stockholm, Telefon: ,

3 Introduktion TeliaSonera i korthet TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men varhelst vi verkar, agerar vi som ett lokalt företag. Vi erbjuder våra tjänster på 20 marknader i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Ett tjänsteföretag i världsklass Våra fokusområden är: Att bygga ett tjänsteföretag i världsklass Att säkerställa hög kvalitet i våra nät Att skapa en kostnadsstruktur som är i nivå med de bästa TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Höjdpunkter och framsteg Stark finansiell utveckling Trots att 2009 var ett problematiskt år i världsekonomin, rapporterade vi det högsta rörelseresultatet i företagets historia. 4G Världspremiär i Stockholm och Oslo Vi invigde världens första kommersiella nätverk för 4G-tjänster i Stockholm och Oslo. Det ger kunderna hastigheter upp till tio gånger högre än dagens mobilnät. Ökat engagemang bland medarbetarna Vi nådde den högsta nivån sedan TeliaSonera började med mätningarna Avtal med Altimo TeliaSonera och Altimo beslutade att samla sina ägarintressen i Turkcell och MegaFon i ett nytt bolag. Kraftig abonnemangstillväxt Antalet abonnemang ökade kraftigt och datatrafiken ökade med närmare 200 procent i våra verksamheter i Norden och Baltikum. Finansiell översikt MSEK, förutom nyckeltal, uppgifter per aktie och marginaler Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 33,6 3,8 32,2 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter Nettoresultat varav hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie (SEK) 4,20 4,23 3,94 Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 2 månader) 5,2 7,2 8,6 CAPEX i procent av nettoomsättning 2,8 5,2 4,0 Fritt kassaflöde Nettoomsättning och EBITDA-marginal före engångsposter, Nettoomsättning SEK miljarder EBITDAmarginal 36% 34% 32% 30% 28% Resultat per aktie och utdelningar, SEK per aktie % Nettoomsättning EBITDA-marginal Resultat per aktie Ordinarie utdelning Extra utdelning Föreslagen utdelning 3

4 Introduktion Koncernchefens kommentarer Bästa aktieägare, TeliaSoneras utveckling är stark var ett problematiskt år i världsekonomin med låg eller till och med negativ BNP-tillväxt på många marknader. Under dessa tuffa ekonomiska omständigheter rapporterade TeliaSonera det högsta rörelseresultatet i företagets historia. Den finansiella krisen är fortfarande utbredd och påverkade flera av våra marknader under året, men vår affärsverksamhet är motståndskraftig. Tack vare en bra kombination av mogna marknader och tillväxtmarknader, lyckades vi behålla intäkterna i lokala valutor oförändrade och samtidigt förbättra lönsamheten. Trafikvolymerna ökade, men prispressen har varit betydande. Telekommunikationsbranschen är inte immun mot låg ekonomisk aktivitet och pressas av myndighetsinverkan såväl som av lägre roamingintäkter på grund av minskat affärsresande. En av de saker som jag och resten av koncernledningen är särskilt stolta över är därför att vi har lyckats bryta trenden av kontinuerliga kostnadsökningar. Detta är ett resultat av omfattande kostnadsbesparingar i de nordiska och baltiska länderna och en stark kostnadsmedvetenhet i Eurasien. I det sammanhanget är det glädjande att våra medarbetares engagemang fortsatt ökar. För andra året i rad ökade resultatet av vår medarbetarundersökning och nådde den högsta nivån sedan TeliaSonera började med mätningarna Förbättring i lönsamhet och kassaflöde Under 2009 ökade EBITDA-resultatet med procent och EBITDA-marginalen förbättrades till 33,6 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 6 procent, trots märkbart lägre intäkter från intressebolag. Kassaflödet förbättrades med så mycket som 50 procent. Förbättringen i lönsamhet och kassaflöde drivs av åtgärder som vi själva kan påverka, det vill säga framgångsrika effektiviseringsåtgärder, kostnadsbesparingar och återhållsamhet gällande investeringar. TeliaSonera är väl positionerat och ett finansiellt starkt företag med motiverade och kompetenta medarbetare. Lars Nyberg, VD och koncernchef, TeliaSonera Fokusområden När jag blev koncernchef i TeliaSonera identifierade vi fem fokusområden för att senare lägga till ett så de blev sex. Nu tror jag att vi kan bocka av några av dem. Till exempel är vår enhet för företagsförsäljning nu etablerad och verkar med full kraft. Vi är mitt i migreringen till ip-baserade tjänster och vi fortsätter att växa i Eurasien. Därför har antalet fokusområden koncentrerats till tre, med vilka vi kommer att leva många år framöver och de omfattar alla våra affärsområden. Att skapa ett tjänsteföretag i världsklass och leverera en överlägsen kundupplevelse Säkerställa hög kvalitet i våra nät Kostnadseffektivitet TeliaSonera en föregångare Utöver detta, är det viktigt att TeliaSonera betraktas som en föregångare, genom att ligga i framkant och vara tidigt ute med att tillämpa ny teknologi och erbjuda nya tjänster till våra kunder på alla marknader. På så sätt kan vi addera värde och medverka till ett samhälle med bättre kommunikationsmöjligheter för människor och företag. Växa i Eurasien och öka ägandet i kärninnehaven TeliaSonera avser att växa i takt med marknaderna och dra fördel av den ökande efterfrågan på bandbredd och samtidigt upprätthålla lönsamheten i de nordiska och baltiska regionerna, där vi har ledande marknadspositioner. Eurasien är vår tillväxtmotor och i denna region är tillgången på fasta nätverk begränsad och mobilpenetrationen lägre. Våra mobila tjänster medför möjlighet för människor och företag att kommunicera med varandra och vara uppkopplade mot resten av världen. Bidrar till ekonomisk tillväxt TeliaSoneras investeringar i infrastruktur och tjänster bidrar till ökad öppenhet och ekonomisk tillväxt i denna del av världen. Vi avser att utöka vår verksamhet i Eurasien genom att öka ägandet i icke helägda verksamheter och göra kompletterande 4

5 Introduktion förvärv på befintliga marknader och selektivt söka efter investeringsmöjligheter på nya marknader. Ökat ägande I oktober slutförde vi framgångsrikt kontanterbjudandet i Eesti Telekom i Estland och i januari 200 fick vi full kontroll över bolaget. Vi ökade också ägandet i TEO LT i Litauen. I februari 200 ökade vi vårt ägande i UCell, som blev den näst största operatören i Uzbekistan under Dessa transaktioner understryker vår strategi att öka ägandet i våra kärninnehav och vi undersöker ytterligare möjligheter att genomföra denna strategi. Överenskommelse med Altimo Vi har under många år haft ambitionen att öka vårt ägande i både Turkcell och MegaFon och konsolidera dessa verksamheter. Detta har visat sig vara svårt och vi har undersökt olika möjligheter att öka vår kontroll över och likviditeten i dessa tillgångar. I november tog vi ett viktigt steg mot en lösning av det långvariga dödläget i ägandet, genom en överenskommelse med Altimo om att samla vårt ägande i ett gemensamt bolag. Det verkliga värdet av avtalet ligger i själva genomförandet, vilket är beroende av att de legala tvisterna med Cukurova om ägandet i Turkcell löses och myndighetsgodkännanden i Turkiet och Ryssland. Så snart dessa frågor har lösts, kommer ägarstrukturen och kontrollen i Turkcell och MegaFon att förbättras, liksom likviditeten i dessa tillgångar. Vi har fokuserat på att skapa en bolagsstyrning där samtliga stora aktieägare får goda möjligheter till inflytande utan att någon enskild aktieägare ensam kontrollerar den nya telekomkoncernen. Både Turkcell och MegaFon kommer fortsatt att verka som separata bolag. De är båda effektiva, professionellt skötta operatörer och gränsöverskridande synergier är begränsade. Det kan komma att ta ett par år innan vi når slutresultatet, men det nya noterade bolaget kommer att ha spännande framtidsutsikter och skapa värde för TeliaSonera och våra aktieägare. Ett nytt decennium inleds När vi avslutar 2009 lämnar vi också det första decenniet på 2000-talet bakom oss. Under denna period, expanderade TeliaSonera österut till nya marknader med växande befolkningar och låg mobilpenetration. Vi finns nu i 20 länder med fler än 48 miljoner abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och nästan miljoner i våra intressebolag. Det innebär att fler än miljoner nya abonnenter har fått tillgång till telekommunikationstjänster och internet sedan Telia och Sonera slogs ihop i slutet av Telekommunikationstjänster har blivit ett basbehov Under samma period har telekommunikationstjänster blivit ett basbehov för människor i deras vardagsliv. Samhället digitaliseras då vi är konstant uppkopplade, arbetar från många olika platser, utnyttjar e-handel, tar del av interaktiv underhållning och är uppkopplade mot sociala nätverk. Lanseringen av 3G-tjänster, snabb utbyggnad av nätverk för telekommunikation och utvecklingen av nya terminaler såsom datorer med inbyggda SIM-kort och mer avancerade och användarvänliga mobiltelefoner har bidragit till denna trend. Samtidigt har mobilpenetrationen ökat på de eurasiska marknaderna och vi lanserade mobilt bredband på de marknader där vi har 3G-licenser. Världens första kommersiella 4G-nätverk I december 2009 invigde TeliaSonera världens första kommersiella nätverk för 4G i de centrala delarna av Stockholm och Oslo. Vid slutet av 200 kommer vi att täcka 25 svenska städer och semesterorter och fyra norska städer. 4G är den snabbaste tillgängliga mobilteknologin på marknaden, med hastigheter upp till tio gånger högre än dagens turbo-3g. 4G kommer att innebära nya möjligheter för våra kunder att använda och ta del av tjänster som kräver snabba överföringshastigheter och kapacitet, såsom avancerad tvsändning via webben, omfattande online spel och webbkonferenser via sina bärbara datorer. Förändrad konkurrenssituation Konkurrenssituationen i telekommunikationsbranschen är under förändring. Hårdvaruleverantörer utvecklar applikationer och innehåll. Leverantörer av mjukvara och sökmotorer för internet, såsom Microsoft och Google, utvecklar mobiltelefoner och applikationer. Vår kärnverksamhet är, och kommer fortsatt vara, att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Omättligt behov av bandbredd Vi är övertygade om att det framtida behovet av bandbredd kommer att vara så gott som omättligt. Förutsatt att priset är rätt, kommer kunderna att använda så mycket kapacitet som vi kan erbjuda. Två grundläggande konsekvenser Detta har två grundläggande konsekvenser. Den första är att de fasta näten kommer att förbli konkurrenskraftiga där det redan finns en infrastruktur. Fasta nätuppkopplingar är överlägsna de mobila för kommunikation mellan fasta punkter med flera användare, såsom hem och kontor, som kräver höga hastigheter och överföring av stora datavolymer. Den andra är att vi behöver utveckla vår affärsmodell, för att ta hand om den explosionsartade tillväxten av data, och säkerställa vår framtida lönsamhet. Detta för att ha möjlighet att fortsätta investera i utbyggnad av våra nätverk, såväl mobila som fasta. Vi ser framför oss att vi förflyttar oss i samma riktning som elbolag och liknande verksamheter, det vill säga ta en fast avgift för nätverksanslutningen och för varje efterfrågad tjänst såsom telefoni, bredband och iptv samt en rörlig avgift för användandet. Detta baseras på antagandet att lågintensiva användare inte är beredda att subventionera högintensiva användare eller betala för tjänster som de inte efterfrågar. Förutom att erbjuda en kundupplevelse i världsklass, är dessa våra främsta utmaningar när vi går in i det nya decenniet. Väl positionerat inför framtiden TeliaSonera är väl positionerat och ett finansiellt starkt företag med motiverade och kompetenta medarbetare. Lägg därtill ett ökande antal kunder och ökad kundnöjdhet. Detta gör mig övertygad om att vi har en ljus framtid. Stockholm den 9 mars 200 Lars Nyberg VD och koncernchef 5

6 Introduktion Vision och strategi TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar som ett lokalt företag varhelst vi verkar. Vi tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Affärsidé att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster TeliaSoneras affärsidé är att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi skapar värde genom att fokusera på att leverera en kundupplevelse i världsklass, säkra nätkvaliteten och uppnå en kostnadsstruktur i nivå med de bästa. TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi men varhelst vi verkar, agerar vi som ett lokalt företag. Vision ett tjänsteföretag i världsklass och en branschledare TeliaSoneras vision är att vara ett tjänsteföretag i världsklass och erkänt som en ledande aktör i branschen. Vi är stolta över att vara pionjärer inom telekombranschen en position som vi har vunnit genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. Vi agerar på ett ansvarsfullt sätt, baserat på ett antal grundläggande värderingar och affärsprinciper. Våra tjänster utgör en stor del av människors dagliga liv i arbetslivet och för utbildning och nöje. Vi bidrar på så sätt till en värld med bättre möjligheter. Gemensamma värderingar en grund för vårt dagliga arbete Våra gemensamma värderingar skapar en grund för vårt dagliga arbete. De är: Skapa värde Visa respekt Få det att hända Skapa värde Nyckeln till att skapa värde ligger i att vara kundfokuserad och affärsinriktad. Att vara innovativ och agera som pionjär är en del av vårt arv. Vi delar med oss av kunskap, samarbetar i team och över gränser samt använder våra resurser på ett effektivt sätt. Vi tar ägarskap, följer upp och ger återkoppling för att säkerställa att vi främjar enkla och hållbara lösningar som ger mervärde åt våra kunder. Visa respekt Vi visar tillit, mod och integritet. Våra medarbetares kunnande och mångfald värderas högt och vi ansvarar alla för att skapa ett bra arbetsklimat. Vi behandlar andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade på ett professionellt och rättvist sätt. Vi värnar om såväl kund- som nätverksintegritet och vi agerar alltid i kundernas och företagets intresse. Få det att hända Vi fattar beslut för att få till stånd utveckling och förändring. Planering och snabb implementering är avgörande. Vi främjar ett vitalt arbetsklimat där alla kan bidra och vi tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang. Våra kunder ska känna att det är enkelt och givande att göra affärer med oss och kunderna ska uppleva att vi håller våra löften. Ett tjänsteföretag i världsklass Våra fokusområden är: Att bygga ett tjänsteföretag i världsklass Att säkerställa hög kvalitet i våra nät Att skapa en kostnadsstruktur som är i nivå med de bästa Strategi erbjudanden baserade på djup förståelse TeliaSoneras övergripande strategi är att leverera produkter och tjänster till våra olika kundsegment baserat på en djup förståelse av nuvarande och framtida kundbehov. För att skapa aktieägarvärde genom uthållig och förbättrad lönsamhet och kassaflöden, ska vi leverera våra tjänster på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Norden och Baltikum fokus på marginaler och kassaflöde Norden och Baltikum är mogna marknader med hög mobilpenetration och här har TeliaSonera en ledande marknadsposition. Målet är att växa i linje med marknaderna, dra fördel av tillväxten i mobil data och att bibehålla lönsamheten. De nordiska och baltiska marknaderna är utsatta för prispress orsakad av hård konkurrens och myndighetsinverkan. Under dessa förutsättningar är effektivitet i organisationen en av Telia- Soneras främsta prioriteringar. TeliaSonera strävar konstant efter att öka effektiviteten för att kunna utveckla nya mobilitetsoch ip-baserade tjänster. Vår strategi i Norden och Baltikum är att fokusera på: Stark tillväxt inom mobil data Migration till ip-baserade tjänster Marginaler och kassaflöde Eurasien tillväxt och höga marginaler TeliaSoneras målsättning är att expandera i Eurasien och dess omgivning. Därför strävar vi efter att öka ägarandelen i våra icke-helägda verksamheter och göra kompletterande förvärv på befintliga marknader. Vi koncentrerar oss på marknader med låg mobilpenetration, relativt stora befolkningar och växande ekonomier där vi kan 6

7 Introduktion utnyttja vår management-erfarenhet av att driva verksamhet i området. I Eurasien är mobilpenetrationen lägre än på TeliaSoneras övriga marknader och de fasta näten inte lika utbyggda. Det innebär att dessa länder måste förlita sig på de mobila näten, vilket skapar en stor potential för TeliaSonera. Våra strategiska prioriteringar i Eurasien de kommande åren är att: Stärka och skapa ledande marknadspositioner Säkerställa hög kvalitet i våra nät och tjänster Uppnå balanserad tillväxt och kostnadskontroll Erbjuda nya tjänster som mobilt bredband Säkerställa stark bolagsstyrning och riskkontroll Datatrafiken ökar snabbare än antalet kunder Vår strategi är byggd på antagandet att datatrafiken ökar snabbare än antalet kunder och att efterfrågan på bandbredd är obegränsad. Detta har två konsekvenser: Fasta nät fortsätter att vara konkurrenskraftiga där det redan finns en etablerad infrastruktur med stark tillväxt inom nya tjänster såsom iptv, video-on-demand och ip-baserat bredband. Prismodellerna kommer att utvecklas. Vi kommer att röra oss från en röstbaserad prismodell till att börja ta betalt för access, konsumtion och hastighet. Spanien utveckling av Yoigo På den spanska marknaden har TeliaSonera som målsättning att, tillsammans med sina lokala partners, skapa en effektiv lågkostnadsmobiloperatör med en marknadsposition som uppnår varaktigt goda resultat och kassaflöden och därmed höjer verksamhetens värde. 7

8 Introduktion TeliaSonera-aktien TeliaSonera-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Aktiekursen ökade 33,3 procent till 5,85 SEK under Under samma period ökade OMX Stockholm 30 Index 43,7 procent och Dow Jones Euro Stoxx Telecommunications Index ökade 6,6 procent. Högsta betalkurs 2009 noterades den 30 december och uppgick till 53,35 SEK. Lägsta betalkurs noterades den 3 mars och uppgick till 34,40 SEK. Europas femte största telekomoperatör TeliaSoneras börsvärde uppgick till 233 GSEK vid slutet av 2009, motsvarande 7 procent av det totala värdet på Stockholmsbörsen. Sett till börsvärde var TeliaSonera det tredje största företaget på Stockholmsbörsen vid utgången av 2009 och Europas femte största teleoperatör. Utdelning 2,25 SEK per aktie För 2009 är den föreslagna ordinarie utdelningen 2,25 SEK per aktie (,80), totalt 0, GSEK, eller 54 procent av nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Förslaget följer TeliaSoneras beslut om kapitalstruktur och utdelningspolicy. Antalet aktieägare minskade Antalet aktieägare minskade under 2009 från till Svenska statens ägande som andel av utestående aktier var 37,3 procent och finska statens ägande 3,7 procent. Ägandet utanför Sverige och Finland minskade från 5,6 procent till 3,8 procent. De största aktieägarna per 3 december 2009 Antal Procent av antal Aktieägare utestående aktier¹ utestående aktier/röster Svenska staten ,3 Finska staten ,7 Swedbank Robur Fonder ,5 Alecta ,5 SEB Fonder ,6 AMF Försäkring och Fonder ,6 Cevian Capital LP ,6 Nordea Fonder ,4 Skandia Liv ,3 SHB Fonder , AFA Försäkring , Fjärde AP-fonden ,0 Övriga aktieägare, totalt ,3 Totalt antal utestående aktier ,0 De största länderna efter antalet aktier, per 3 december 2009 Sverige, 66,5% Finland,9,7% Storbritannien, 4,3% USA, 3,8% Luxemburg,,8% Norge, 0,9% Frankrike, 0,5% Japan, 0,4% Singapore, 0,3% Tyskland, 0,3% Övriga länder,,5% Källa: Euroclear Sweden Källa: SIS Ägarservice ¹ Varje TeliaSonera-aktie representerar en röst på bolagsstämman och ingen aktieägare har någon särskild rösträtt. 8

9 Trender Trender I kommunikationssamhället där alla vill kunna koppla upp sig när som helst, var som helst, på alla slags terminaler blir efterfrågan på bandbredd omättlig. Nya tekniker och tjänster finns för att möta denna efterfrågan. Trenderna inom telekommunikation liknar på många sätt varandra på tillväxtmarknader och i mer utvecklade länder. Men det finns också skillnader. Underliggande faktorer beror på skillnader i demografi, ekonomi och infrastruktur. Kund- och tekniktrender En ny konkurrenssituation håller på att utvecklas Samtidigt som telekommunikation är en växande bransch innebär den pågående konvergensen att branschen genomgår betydande förändringar. Resultatet är att telekomföretagen har mängder av möjligheter, men också ett antal utmaningar. En ny konkurrenssituation håller på att utvecklas, där värdekedjan för telekom omfattar en större grupp tjänster och ett större antal partners och konkurrenter. Människor blir allt mer beroende av att ha konstant tillgång till elektronisk kommunikation för: Arbete Utbildning Nöjen Socialt umgänge Omvårdnad Internetbaserade tjänster blir allt viktigare för både privat och offentlig sektor. Telekomtjänsterna blir allt mer terminalcentrerade Människor vill kunna ha tillgång till alla kommunikationstjänster var som helst, när som helst och på sina egna personliga terminaler. Funktionalitet och enkelhet är centrala faktorer för kundtillfredsställelse. Telekomtjänsterna blir därför allt mer terminalcentrerade, det vill säga att alla skärmar oavsett om det är en mobilenhet, dator eller tv ska kunna ge användaren full tillgång till alla digitala applikationer, innehåll och filer. Attraktiva användargränssnitt får ett större strategiskt värde, eftersom god användbarhet ökar sannolikheten att kunden ska använda volymtjänsterna och de avancerade tjänsterna. Vi ser nu en spännande utveckling med ett antal konkurrerande plattformar: Android iphone Symbian e Windows De plattformar som blir framgångsrika är de som erbjuder bäst användarupplevelse och implementeringsfördelar, och därigenom sänker utvecklings- och supportkostnaderna. Trenden mot terminal- och platsoberoende gör också molnbaserade webbtjänster mer attraktiva. Stark tillväxt i nya applikationer Användningen av tjänster och innehåll förändras, både vad gäller mobil och fast förbindelse. Inom fast förbindelse, till exempel, är trenden mot mindre röst och mer data, media, musik, film och så vidare mycket stark. En positiv kundupplevelse är central för framgång och kunderna värdesätter i allt högre grad en totalapplikation. Sociala aktiviteter online ökar konsumentmakten Virtuella gemenskaper och sociala nätverk på internet är populära sätt för social interaktion som etablerades i mitten av 00-talet. De fokuserar på personliga kontakter med social interaktion och gemenskap som ett komplement till att träffas personligen eller talas vid per telefon. Enskilda personer kan uttrycka sina åsikter snabbt och brett på ett sätt som endast stora medieföretag kunde göra tidigare. Moderna kommunikationer ändrar hur vi konsumerar media Moderna kommunikationer ändrar i grunden det sätt på vilket vi konsumerar media. Information och underhållning har sedan länge hört till de mest attraktiva tjänsterna på internet. När man nu lanserar smarta gateways för hemmet öppnas nya möjligheter, eftersom tv:n och datorn enkelt kan kopplas samman och båda får uppkoppling till internet. Stort intresse för musik och video-on-demand Det finns ett stort intresse att få tillgång till musik via datorn eller mobiltelefonen. Den digitala distributionen av musik vinner hela tiden mark på bekostnad av fysisk distribution, eftersom användaren direkt kan få tillgång till digital musik, när man vill och var man vill. På ett liknande sätt ger video-on-demand ett kundvärde då konsumenterna kan hyra en film utan att behöva gå till någon videobutik. Efterfrågan på interaktion ger en ökad efterfrågan på ip-tv I och med att bredbandsinfrastrukturen uppgraderas vinner digital bredbands-tv, även kallat ip-tv, mark. Digitaliseringen av tv-näten öppnar upp för en högre grad av interaktivitet, liksom nya typer av tjänster. Från konsumentperspektiv kommer valfriheten att öka i och med att man kan titta på tv-programmen och filmerna när man vill. När tv blir ip-baserat kommer möjligheten att titta på medier i flera enheter att vara ett faktum. 9

10 Trender Växande efterfrågan på smarta hemmalösningar Det digitala hemmet ofta även kallat triple play växer i och med konvergensen av bredband, tv och telefoni. I och med teknikens framsteg och när allt fler tjänster konvergerar till ett enda erbjudande, så kallade smarta hemmalösningar, kommer enkelhet att bli allt viktigare för att attrahera konsumenterna. TeliaSonera tog 2009 ytterligare ett steg genom att lägga till mobiltelefoner och därmed börja erbjuda quadruple play. Mer hållbara arbetsmönster växer fram genom modern telekom Den nya tekniken ger möjligheter att administrera och driva företag på ett effektivare sätt. Med modern telekommunikation kan både långdistansresor och pendling minskas. Att arbeta hemifrån blir allt vanligare. Vanliga orsaker till att vilja arbeta hemifrån är att få ett minskat resande och mer flexibla arbetstider. Arbeta på distans med säkra accesslösningar Vi ser en mycket tydlig efterfrågan inom företagssegmentet att få tillgång till samma tjänster oavsett vilken typ av terminal som används. Ett säkert internet och intranät innebär att medarbetarna kan arbeta lika effektivt utanför kontorets väggar. Affärsresenärer, servicepersonal och andra som tillbringar många timmar utanför kontoret kan nu arbeta effektivare. Ökad efterfrågan på enhetliga system Företagskunderna visar en ökande efterfrågan på ett enhetligt kommunikationssystem. Den nuvarande situationen med flera olika system och kontinuerlig utveckling gör det svårt att utnyttja alla fördelar i respektive system. Stora och växande kostnader för support och underhåll gör också ett enhetligt kommunikationssystem attraktivt. Många sätt att spara energi genom lösningar med grön it Att spara energi genom lösningar med grön it tar sig många uttryck. Ett är avmaterialisering den digitala distributionen av: Böcker Musik Video Nyheter Spel Inom transportbranschen, som är en tung energiförbrukare, gör nya lösningar det möjligt att planera, koordinera och transportera både människor och varor effektivare. Grön it kan också, genom programövervakning online, förbättra effektiviteten inom dessa områden: Värme Kylning Belysning Snabb teknisk utveckling t bredband genererar trafik Utvecklingen av nya tekniker för mobil access ökar datatrafiken. Den i särklass viktigaste faktorn för mobil data är den ökade användningen av mobilt bredband. Inom ett par år kommer fler hushåll antagligen att ha mobilt bredband för alla familjemedlemmar som komplement till hushållets fasta bredbandsförbindelse. Inbyggda modem i bärbara datorer förenklar En viktig faktor bakom denna utveckling är att hanteringen förenklats genom inbyggda modem i bärbara datorer. Köpstarka konsumenter köper nu avancerade bärbara datorer av ett slag som tidigare efterfrågades enbart av företagskunder. Det fasta nätverket har en stark tillväxt på grund av kundernas ökade användning av internet inom följande områden: Data Media Tv Video Musik etc. Lansering av 4G i Norden För att tillgodose de ökande kraven på kapacitet och överföringshastighet var TeliaSonera 2009 den första operatören i världen att erbjuda 4G-tjänster till konsumenter. 4G ger mobila bredbandshastigheter på upp till 0 gånger hastigheten i nuvarande turbo 3G-nät gånger snabbare på tio år Utvecklingen inom mobil data har gått mycket snabbt från de första mobila portalerna i mobiltelefoner med WAP (Wireless Application Protocol) till dagens mobila bredbandstjänster med 4G som gör att användarna enkelt kan se på tv och spela avancerade online-spel på sina bärbara datorer. Hastigheten har ökat med över gånger på tio år och kapaciteten har kontinuerligt ökat för att möta den allt större efterfrågan på bandbredd. ¹ 2009 är maxhastigheten för 4G LTE Mbit/s på grund av begränsningar i modemen. 0

11 Trender Nytt mobilt stamnät av största betydelse Ny teknik förvandlar telekommunikation till en ren ip-värld. Det nya mobila stamnätet, EPC (Evolved Packet Core), kommer att få mycket stor betydelse. Det ger en fullt integrerad ip-konnektivitetshantering mellan olika accessnät och leder till mindre fördröjningar. Det nya nätet kommer att förbättra prestanda, effektivitet och kvalitet på ip-baserade tjänster väsentligt. Förbättrad täckning inomhus UMA (Unlicensed e Access) är en standard för att utvidga mobiltjänsterna med WLAN-radiolänk och en accesspunkt hos kunden. Förbättrad täckning inomhus gör det smidigare att gå från fast till mobilt nät. UMA kräver speciella mobilenheter. Femtoceller är trådlösa lågeffektsaccesspunkter som fungerar i 3G-frekvenser för att koppla upp till ett mobilt stamnät med DSL (Digital Subscriber Line) i hemmet, och därigenom förbättrar den generella effektiviteten i det befintliga nätet. IMS-plattformen blir den självklara styrplattformen IMS-plattformen (IP Multimedia Subsystem) är en telekomarkitektur för att bygga upp och tillhandahålla ip-baserade tjänster. Tekniken har nu anammats av operatörer inom både fast, mobil och kabel som framtidens självklara styrplattform för ipbaserade kommunikationstjänster som ip-telefoni (VoIP, Voice over Internet Protocol). Cloud computing en växande tjänst Cloud computing är en internetbaserad (molnbaserad) utveckling och användning av datorteknik. Med denna teknik äger kunderna inte den fysiska infrastrukturen. Istället undviker man dyra investeringar genom att abonnera på molntjänsterna hos en tredjepartsleverantör. Man förbrukar resurser i form av tjänster och betalar endast för de resurser man utnyttjar. Användarna behöver inte längre ha någon kunskap, expertis eller kontroll över den tekniska infrastruktur som tjänsterna bygger på. Leverantörerna levererar normalt vanliga affärsapplikationer online som nås från en webbläsare, medan programvara och data lagras på servrarna. Att dela datorkraften med en mängd abonnenter via cloud computing ger bättre utnyttjandegrad eftersom servrarna inte står oanvända i onödan. En sidoeffekt är att den totala datoranvändningen ökar dramatiskt eftersom kunderna inte behöver bry sig om belastningsgränser i systemen. Cloud computing-tjänsterna är fortfarande i sin linda. Telia- Sonera har redan börjat tillhandahålla många molntjänster och telematiktjänster i Norden och Baltikum. Marknadstrender Kommunikationstjänsterna har vuxit som andel av BNP och disponibel inkomst de senaste åren både i utvecklade länder och på tillväxtmarknader. Fler kunder och en ökad mobilanvändning ger löften om tillväxt på utvecklingsmarknaderna. Potentialen på tillväxtmarknaderna, med sin begränsade infrastruktur av fasta nät och endast delvis utvecklade mobilmarknader, ligger i en betydande tillväxt i kundbasen, nya tjänster och ökad mobilanvändning. På utvecklingsmarknaderna är sambandet stort mellan telekompenetration och ekonomisk tillväxt. Användningen av mobiler och antalet abonnemang ökar snabbt på grund av följande: Unga och stora befolkningar Låg mobilpenetration Växande ekonomier penetration Eurasien (TLSN-estimat, årsslut 2009) Azerbajdzjan Georgien Kazakstan Moldavien Tadzjikistan Uzbekistan Nepal Kambodja Turkiet Ryssland 0% 25% 50% 75% % 25% 50% Ökad användning av tjänster potential på mognare marknader På de mognare marknaderna i Norden och Baltikum är penetrationen hög. Här går kundbeteenden och ny teknik som möjliggör attraktiva och lättanvända tjänster från traditionella fasta rösttjänster till nya mobila och ip-baserade tjänster. Utmaningen för telekombranschen är att klara av en planerad och välstrukturerad migrering av den stora kundbasen till den nya tekniken. Potentialen ligger i nya SIM-kort och nya typer av tjänster, inte i nya kunder, i och med att kunderna börjar använda fler än en terminal. Trots den relativt stabila kundbasen kan tillväxt uppnås genom tilläggstjänster och ökad användning av tjänsterna. Touch-baserad interaktion med NFC NFC (Near Field Communication) möjliggör touch-baserad interaktion med närliggande konsumentelektronik, mobilenheter, datorer och smarta objekt. Med NFC kan SIM-kortet användas som en säker enhet för att lagra viktiga data för olika tjänster: Betalningar Biljetter Passerkort

12 Trender Konvergens inom branscher, tjänster och terminaler I och med att kundbeteendet förändras och ny teknik möjliggör attraktiva och lättanvända tjänster konvergerar telekommarknaden med andra branscher som media, underhållning och it. Den konvergerar både vad gäller tjänster och terminaler. Kunderna förväntar sig nu samma tjänster oavsett vilken terminal de använder och distinktionen mellan mobiltelefon, bärbar dator och tv suddas ut. Konvergerade tjänster kommer att öka eftersom det finns en efterfrågan från både privatkonsumenter och företag att få tillgång till tjänsterna oberoende av teknik. Bredband utgör basen där kunden hittar ett brett utbud av ipbaserade tjänster, inte bara telefoni och internet, utan också medietjänster som tv, video och video-on-demand (VoD). Konvergerande marknad operatörer anpassar prismodellerna Konkurrensen är intensiv och medverkar, liksom myndighetsregleringarna, till prispress. Slutkundspriserna för mobiltelefoni i Norden har gått ned under flera år. Operatörerna börjar anpassa prismodellerna så att de bättre speglar användandet och de olika graderna av tjänstenivåer som tillhandahålls. Den traditionella prismodellen med fasta priser på mobildata kan negativt påverka en potentiell intäktstillväxt och resultera i högre kostnader på grund av ökade datavolymer. Bredbandsoperatörerna utvidgar sitt utbud På bredbandmarknaden är den genomsnittliga intäkten per slutkund stabil. Här växer datatrafiken i och med att kunderna kräver högre bandbredd parallellt med en ökad användning, men det är svårt att uppnå motsvarande prisökningar. Operatörerna försöker anpassa sig genom att öka utbudet och erbjuda ett antal olika individuellt prissatta tilläggstjänster som lagring, tv och VoD. Fast uppkoppling ger en effektiv access under många år TeliaSonera anser att fasta uppkopplingar ger den effektivaste accessen under många år framöver för tjänster till fasta platser med flera användare, som kontor eller hushåll i regioner där det redan finns en fast infrastruktur. För att tillvarata nya affärsmöjligheter kommer TeliaSonera att investera i uppgraderingar av det fasta nätet. Trådlösa tekniker implementeras för en utökad täckning och räckvidd på samtliga marknader, och i synnerhet där fasta nät inte är ekonomiskt försvarbara. Telekommarknaden konvergerar med andra branscher som media, underhållning och it. telefontillverkare och nytillkomna aktörer som Apple, liksom starka internet-varumärken, försöker positionera sig på mobilmarknaden i synnerhet. Förändrad konkurrensdynamik Utmaningar från nya aktörer Utmaningen för operatörerna är att dessa förändringar också öppnar upp för nya affärsmodeller där nya aktörer stärker sina roller. telefontillverkare och nytillkomna aktörer som Apple, liksom mjukvaruleverantörer och starka internet-varumärken, försöker positionera sig på innehålls- och tjänstemarknaderna. Alla strävar i synnerhet efter positioner på mobilmarknaden. Myndighetsreglering utgör även fortsättningsvis en utmaning Myndighetsreglering är en del av marknadsförhållandena där TeliaSonera verkar. Som en stark spelare på många marknader kan TeliaSonera potentiellt påverkas avsevärt av förändringar i lagstiftningen, som kan ändra på affärsvillkoren. Myndighetsreglering utgör därför även i fortsättningen en stor utmaning. Regleringarna i Eurasien ser annorlunda ut än i EU. I Eurasien finns det inget övergripande regleringssystem för telekom så som det gör inom EU. Regulatoriska frågor är landsspecifika och handlar ofta om tilldelning av frekvenser för mobil verksamhet samt reglering av mobil roaming och samtrafikavgifter. Fasta nät fortsatt konkurrenskraftiga 2

13 TeliaSonera Företagspresentation 2009 Marknader och varumärken Marknader och varumärken Land Varumärke Ägarandel (procent) Tjänst Antal abonnemang (tusental) Marknadsposition Marknadsandel (procent)¹ Huvudkonkurrenter Logotyper Majoritetsägda bolag Sverige Telia, Halebop Telia Bredband Telia Sonera, TeleFinland Sonera Fast telefoni inkl. voip Bredband Sonera Fast telefoni inkl. voip Elisa, DNA, Welho Elisa, Finnet NetCom, Chess Telenor, Tele2 NextGenTel Bredband NextGenTel Telia, Call me Telia, Stofa, DLG Tele² Fast telefoni (voip) Bredband Telenor, Get, Tele2 Telenor, Ventelo TDC, Telenor, 3 TDC, Telenor Telia, Call me, DLG Tele² Fast telefoni inkl. voip Omnitel, Ezys Bité GSM, Tele2 TEO 64,9 Bredband TEO 64, Lettland LMT, Okarte, Amigo 60,3 Fast telefoni inkl. voip Balticum TV, Vinita, Mikrovisatos Eurocom SIP, Cubio Tele2, Bité Latvia Estland EMT, Diil Elion Bredband Tele2, Elisa Starman, STV Elion Starman, Elisa Spanien Yoigo 76,6 Fast telefoni inkl. voip Kazakstan³ Kcell Telefónica, Vodafone, Orange VimpelCom Azerbajdzjan³ Azercell 5, Bakcell, Azerfon Uzbekistan UCell MTS, VimpelCom Finland Norge Danmark Litauen Tele2, Telenor, 3 Telenor, Com Hem Tele2, Telenor, Com Hem Elisa, DNA TDC, Telenor Tadzjikistan Tcell Georgien³ Geocell 60 59,4 Moldavien³ Moldcell Babilon e, VimpelCom Magticom, VimpelCom Orange Nepal5 Ncell NTC Kambodja 5 Star-Cell Mobitel, TMIC Intressebolag Lettland Lattelecom Lattelecom Ryssland MegaFon 43,8 Bredband Fast telefoni inkl. voip Balticom TV, Izzi Telecom Baltija, Teledialogs SIA MTS, VimpelCom Turkiet Turkcell 38, Vodafone, Avea Ukraina6 Life Vitryssland6 Life Kyivstar, MTS, VimpelCom Velcom, MTS 4 ¹ För bredband och fast telefoni är TeliaSoneras marknadsandelsprognoser baserade på andel om omsättningen. För mobil baseras marknadsandelen på antal abonnemang förutom för dotterbolag i Eurasien där det baseras på samtrafik. ² TeliaSonera äger 50 procent av DLG Tele och kontrollerar bolaget. ³ För Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien, avser procentsiffran i Fintur Holdings B.V.s ägarandel i de fyra bolagen. TeliaSonera äger direkt och indirekt 74 procent i Fintur Holdings. Omfattar Indigo Tajikistan (60 procent) och Somoncom (59,4 procent). För Nepal och Kambodja avser procentsiffran TeliaSonera Asia Holding B.V.s ägarandel. TeliaSonera äger 5 procent i TeliaSonera Asia Holding B.V. 6 Turkcells dotterbolag i Ukraina och Vitryssland, i vilka Turkcell äger 55 procent respektive 80 procent. 5 3

14 Vår verksamhet Vår verksamhet TeliaSonera erbjuder tjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum och en ledare inom mobilkommunikationstjänster i Eurasien. Allt fler människor vill vara uppkopplade hela tiden, vilket skapar en konstant ökande efterfrågan på våra tjänster. Våra marknader har olika förutsättningar och mognadsgrader och vår verksamhet är organiserad i tre affärsområden: itetstjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. itetstjänster itetstjänster erbjuder trådlösa kommunikationstjänster med starka varumärken i Norden och Baltikum. TeliaSonera är marknadsledare i Sverige, Litauen, Lettland och Estland. I Finland och Norge är vi nummer två och i Danmark nummer tre. I Spanien är vi den fjärde största mobiloperatören. Bredbandstjänster Bredbandstjänster erbjuder traditionell telefoni, bredband via koppar och fiber, tv och telefoni via ip samt driver även koncernens gemensamma kärnnät. TeliaSonera är marknadsledare i Sverige och Baltikum. I Finland och Norge är vi nummer två och i Danmark nummer tre. Den internationella carrier-verksamheten är rankad nummer fem i världen. Eurasien TeliaSonera är en ledare inom mobila kommunikationstjänster på ett flertal marknader i Eurasien. Vi har starka varumärken på åtta marknader i Eurasien och minoritetsinnehav i Ryssland och Turkiet. De växande ekonomierna i Eurasien innebär en tillväxtmöjlighet för TeliaSonera. 4

15 Vår verksamhet itetstjänster itetstjänster erbjuder mobila kommunikationstjänster, inklusive telefoni och data genom ledande varumärken i Norden och Baltikum. Vi bedriver också verksamhet i Spanien genom lågkostnadsoperatören Yoigo. Våra tjänster inkluderar mobil röst/telefoni och mobil data via mobiltelefoner eller bärbara datorer. Vi bedriver verksamhet genom starka varumärken och är marknadsledare i Sverige, Litauen, Lettland och Estland. I Norge och Finland är vi nummer två och i Danmark är vi nummer tre. I Spanien är Yoigo den fjärde största operatören, positionerad som en lågkostnadsoperatör. datatrafik på våra nordiska och baltiska marknader ökade nära 200 procent under Mer avancerade och attraktiva terminaler som förenklar internetsurfande och dataanvändning bidrog starkt till denna ökning. Telefoni genererar fortfarande den största delen av våra intäkter, medan datatrafiken driver tillväxten. Trafiken ökar tack vare ny teknologi och attraktiv prissättning Utvecklingen av nya trådlösa teknologier för nätanslutning har främjat den snabba ökningen av mobil datatrafik. En del av dessa teknologiska framsteg är nya mobiler och bärbara datorer som är mer optimerade för att surfa på internet och ladda ner data. Allt fler människor upptäcker fördelarna med att kunna surfa, ladda ner data och skicka e-post när de är utanför hemmet och kontoret, eller när de reser. Attraktiv prissättning har också bidragit till den snabba ökningen av datatrafik. Den kraftiga tekniska utvecklingen möjliggör fortlöpande ökad nätkapacitet och -hastighet. Detta är av avgörande betydelse för snabb tillväxt av datatrafik. Regleringar en oundviklig utmaning Regleringar är en del av den marknad vi verkar på och utgör en av våra främsta utmaningar. Att hantera effekterna av regleringar inklusive samtrafik och roamingavgifter är en oundviklig del av vår verksamhet. Hur det påverkar TeliaSonera varierar från land till land. Strategiska prioriteringar De strategiska prioriteringarna för affärsområde itetstjänster de kommande åren är att: Försvara lönsamheten i Norden och Baltikum Utveckla affärsmodeller för att möta explosionen av mobil data Lansera 4G-tjänster Utveckla Yoigo till en lönsam affär Försvara lönsamheten i Norden och Baltikum Konkurrensen på marknaden för mobil kommunikation är särskilt hård i Norden och Baltikum där nästan alla redan har minst en mobiltelefon. På dessa marknader är konkurrensen fokuserad på att utveckla rösterbjudanden och öka datatrafiken genom utökade tjänsteerbjudanden. På grund av hård konkurrens har priset på mobiltelefoni sjunkit under några år i Norden och Baltikum. Samtidigt skapar regleringar prispress. 5

16 Vår verksamhet Utveckla prismodeller och möta explosionen av mobil data Den traditionella prismodellen för telefonikunder har varit att betala per talad tidsenhet. Priset för mobil data har däremot baserats på fasta priser. Kundernas fasta avgifter har inte förändrats i relation till hur mycket de har använt tjänsten. Att bibehålla en modell med fast prissättning för mobil data skulle minska den starka volymtillväxtens effekt på intäkterna. Den starka volymökningen genererar också högre kostnader, till exempel potentiellt behovet av att uppgradera nätkapaciteten. Därför har TeliaSonera börjat introducera differentierade prismodeller som på ett bättre sätt speglar nivån av användande och efterfrågan på nätkapacitet. Det betyder att kunder som använder mer data och behöver mer kapacitet betalar mer än kunder som använder mindre. Lansera 4G-tjänster Vi är stolta över vår historia som pionjär inom telekomindustrin, en position som vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. TeliaSonera var första operatör i världen att lansera 4Gtjänster i slutet av G är den snabbaste teknologin för mobilt bredband som finns på marknaden och möjliggör hastigheter som är upp till tio gånger snabbare än vad som är möjligt i dagens nät. 4G kommer att avsevärt förbättra våra kunders upplevelse av interaktivitets- eller kapacitetskrävande tjänster såsom avancerad webb-tv, omfattande spel på nätet och webbkonferenser. Under 200 kommer lanseringen av 4G-tjänster att fortsätta i Sveriges 25 största städer och rekreationsområden samt i Norges fyra största städer. TeliaSonera har också en rikstäckande 4G-licens i Finland. Utveckla Yoigo till en lönsam affär Yoigo har fortsatt att öka sin marknadsandel och har nu ungefär,5 miljoner abonnenter. Bakom denna framgång ligger en förändring i försäljningsstrategin från webbaserad försäljning till franchiseavtal med återförsäljare. Den starka varumärkeskännedomen har också bidragit till förbättringen. Våra mål för Yoigo är att vara lönsamma på EBITDA-nivå vid slutet av 200 och att ha ett positivt kassaflöde ett år senare. 2009: Stark omsättningstillväxt itetstjänster uppvisade en stark utveckling under 2009 och omsättningen ökade 5 procent till MSEK (48 673), trots myndighetsinverkan och konjunkturnedgång på många av våra marknader. I Sverige fortsatte den starka trenden för mobil data och mobilt bredband. Nedgången i omsättning på övriga nordiska marknader drevs huvudsakligen av myndighetsinverkan och förlusten av service provider-avtal i Norge. Situationen i de baltiska länderna har inte förbättrats och den ekonomiska nedgången påverkade omsättningen negativt i dessa länder. Vi har visat vår långsiktighet i regionen genom att öka vårt ägande i Eesti Telekom i Estland och TEO i Litauen, från 60 procent till procent respektive 64,9 procent. Generellt kommer vi att fortsätta att undersöka möjligheterna att öka ägandet i våra kärninnehav. Antalet abonnemang ökade med, miljoner till 7,0 miljoner under Tillväxten var starkast i Spanien, hjälpt av förändring i försäljningsstrategi och ökad kännedom om varumärket. TeliaSonera invigde världens första kommersiella 4G-nät i de centrala delarna av Stockholm och Oslo. Finansiell översikt itetstjänster MSEK, förutom marginal och antal abonnemang Jan dec 2009 Nettoomsättning EBITDA före engångsposter 4 96 Marginal (%) 29,3 Rörelseresultat före engångsposter CAPEX Abonnemang periodens utgång (tusental)

17 Vår verksamhet Bredbandstjänster Bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållningstjänster till hem och kontor genom ledande varumärken i Norden och Baltikum. Det inkluderar telefoni, bredband, datakommunikation och tv-tjänster. Bredbandstjänster driver också koncernens gemensamma kärnnät. Våra tjänster inkluderar: Traditionell fast telefoni och datakommunikation Bredband och ip-vpn-anslutning via koppar och fiber Ip-telefoni Underhållningstjänster, såsom tv och video-on-demand Kommunikationstjänster för företag, såsom integrering av itsystem så kallad unified communication samt videooch telekonferenser Infrastrukturtjänster, såsom lagring, säkerhet och managed LAN Dessa tjänster är kombinerade i koncepten det Digitala Hemmet, för konsumenter, och det Digitala Kontoret, för företagskunder. Vi är marknadsledare i Sverige, Litauen och Estland liksom i Lettland genom vårt intressebolag Lattelecom. I Finland, Norge och Danmark är vi rankade nummer två och tre. Bredbandstjänster har också en stark position på carriermarknaden där TeliaSonera International Carrier är rankad nummer fem i världen. Strategiska prioriteringar De strategiska prioriteringarna för affärsområde Bredbandstjänster de kommande åren är: Migrera kunder och växa inom ip-baserade tjänster Accessuppgradering för att möta efterfrågan på ökad bandbredd Erbjuda en kundupplevelse i världsklass Stärka vår konkurrenskraft Migrera kunder och växa inom ip-baserade tjänster Ett ökande antal kunder väljer att inte ha en traditionell fast telefon till förmån för ip-baserade (VoIP) eller mobila tjänster. Vår utmaning är att erbjuda kunderna den tjänst som passar dem bäst och behålla vår relation med dem genom att introducera attraktiva ip-baserade och/eller mobila tjänster, om de beslutar sig för att lämna den traditionella fasta telefonitjänsten. Under 2009 har vi mött detta behov genom att som första operatör i Sverige lansera ett quadruple play -paket som innehåller bredband, tv, fast telefoni och mobiltelefoni. Migreringen från traditionell fast telefoni till telefoni via internet (VoIP) är en viktig möjlighet eftersom det också driver tillväxt inom Bredbandstjänster. Bredband utgör basen varifrån våra kunder kan nå ett stort utbud av tjänster, inte bara telefoni och internetuppkoppling, utan också nätbaserade mediatjänster så som tv och video-ondemand. Vi möter denna efterfrågan och kommer att växa genom vårt koncept för det digitala hemmet. För företagskunder ger tjänsterna för det digitala kontoret fördelar som snabb överföringshastighet, obegränsad 7

18 Vår verksamhet tillgänglighet, lägre resekostnader och minskade utsläpp av koldioxid. Nya verktyg för kommunikation och samarbete ger möjlighet till att snabbt kunna dela dokument liksom till att hålla videopresentationer och använda virtuella mötestjänster. De här tjänsterna har ökat de senaste åren parallellt med sämre ekonomiska förutsättningar och ett ökat medvetande om fördelen med virtuella möten ur ett miljöperspektiv. Ip-baserade tjänster är en växande del av vår verksamhet och vi uppskattar att de kommer att generera ungefär hälften av våra intäkter vid utgången av 202. Accessuppgradering för att möta efterfrågan på ökad bandbredd Efterfrågan på bandbredd ökar konstant eftersom våra kunder använder internet för ett allt större antal syften, inklusive tv, underhållning on-demand, spel, socialt nätverkande, övervakning, säker lagring, affärsmöten och kundrelationer. Detta förvandlar oss från att vara en bärare av röst till att bli en bärare av data och video. För att möta efterfrågan fortsätter vi att modernisera våra nät i tätbefolkade områden där efterfrågan är störst. I Sverige har vi därför ökat takten i utbyggnaden av snabb fiberuppkoppling samt ökat kapaciteten i vårt transportnät. I Finland började vi bygga ett fiberoptiskt nät under 2007 i landets 5 största städer. Det kan nu ge uppkoppling till cirka hushåll. Erbjuda en kundupplevelse i världsklass Vårt mål är att omvandla vår verksamhet till ip-baserade tjänster med en konkurrenskraftig kostnadsnivå och med den bästa kundupplevelsen. Kundservice i världsklass är nyckeln till framgång och under 2009 lyckades vi öka kundnöjdheten i de flesta nordiska och baltiska marknader, enligt EPSI. För mer information om EPSI, se TeliaSonera Corporate Responsibility Report Stärka vår konkurrenskraft Förändrade marknadsförutsättningar, som innebär att intäkterna från fast telefoni minskar, förändrar våra förutsättningar för lönsamhet. I de förändrade förutsättningarna ger de nya ip-baserade tjänsterna oss möjlighet att uppnå högre genomsnittlig intäkt per användare (ARPU), men marginalen på tjänsterna är generellt lägre än för de traditionella tjänsterna inom fast telefoni. Det innebär att vi behöver öka volymerna samt producera och driva dessa tjänster på ett mer effektivt sätt för att säkerställa vår framtida lönsamhet. Den ledande europeiska carriern TeliaSonera har en stark position på den internationella carriermarknaden och är för närvarande rankad som en av de fem främsta i världen. TeliaSonera International Carrier är den ledande europeiska carriern med kilometer nät och den snabbaste tillväxttakten inom ip i Europa. Vi betjänar kommunikationsindustrin med högkvalitativa ip- och gränsöverskridande tjänster och erbjuder direkt internetuppkoppling till 85 procent av alla europeiska bredbandsleverantörer. TeliaSonera International Carrier vann under 2009 utmärkelser för Best New Service och Best Wholesale Carrier, för andra gången. 2009: Kraftigt förbättrat kassaflöde Bredbandstjänster uppvisade en stark lönsamhetsutveckling under 2009 och EBITDA före engångsposter steg 9 procent till MSEK ( 705), drivet av effektiviseringsåtgärder främst i Sverige och Finland. Åtgärder för att minska rörliga kostnader och capex förbättrade lönsamheten och kassaflödet närmare tredubblades jämfört med föregående år. Antalet abonnemang för fast telefoni fortsatte att minska men uppvägdes delvis av en stark efterfrågan på paketerade erbjudanden inklusive iptv och bredbandstelefoni. Under året har investeringar gjorts i fiberaccesser och transmissionsnät för att stödja tjänster som kräver ökad bandbredd. Antalet iptv-abonnemang ökade och cirka 26 procent av TeliaSoneras bredbandskunder abonnerar även på iptvtjänster. Antalet bredbandsabonnemang ökade till , en ökning med 3 procent jämfört med Finansiell översikt Bredbandstjänster MSEK, förutom marginal och antal abonnemang Jan dec 2009 Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 32, Rörelseresultat före engångsposter CAPEX Abonnemang periodens utgång (tusental)

19 Vår verksamhet Eurasien TeliaSonera är ledare inom mobilkommunikationstjänster på ett flertal marknader i Eurasien. Vi har majoritetsägda bolag med starka eller ledande varumärken på åtta marknader samt minoritetsposter i ledande operatörer i Ryssland och Turkiet. Marknaderna i Eurasien skiljer sig från de nordiska och baltiska marknaderna på många sätt. Befolkningarna är stora och yngre, mobilpenetrationen är lägre och de fasta näten är begränsade. Majoriteten av intäkterna kommer också från kontantkort för mobiltelefoni. Ekonomierna växer, vilket gör att Eurasien erbjuder värdefulla tillväxtmöjligheter för TeliaSonera. TeliaSonera har majoritetsägda operatörer i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien, Nepal och Kambodja. Därtill är vi minoritetsägare i MegaFon i Ryssland och Turkcell i Turkiet, inklusive Turkcells dotterbolag i Ukraina och Vitryssland.Under årens lopp har TeliaSonera visat att vi kan skapa värde i denna region. Redan tidigt på 990- talet var vi med och grundade några av verksamheterna i Eurasien. Genom att kombinera lokal expertis med internationell erfarenhet utvecklar vi, tillsammans med våra partners, vår verksamhet till att bli den ledande telekomoperatören i den här delen av världen. Att växa i Eurasien är högprioriterat På marknaderna i Eurasien, med en sammanlagd befolkning på över 380 miljoner, inklusive Ryssland och Turkiet, bidrar Telia- Soneras majoritets- och minoritetsägda operatörer starkt till koncernens resultat och fokus framöver fortsätter att vara tillväxt och hög lönsamhet. itetstjänster har ökat dramatiskt i popularitet på grund av begränsade fasta nät, bättre nättäckning, mer utvecklad internationell roaming, tillgång till mervärdestjänster och attraktiv prissättning. Vi ser ett flertal marknadstrender som främjar fortsatt stark utveckling av telekommunikationstjänster på marknaderna i Eurasien: Framväxten av en medelklass med ökande reallöner Ökande inhemsk konsumtion Mer utländska direktinvesteringar Regulatoriska lättnader och transparens Telekomtjänsters andel av BNP är dessutom fortfarande låg, vilket utgör en stor potential. Det gör även den mindre utvecklade infrastrukturen för fasta nät, eftersom det skapar utrymme för stor efterfrågan på mobila tjänster. Bidrar till samhället Telekomtjänster bidrar till tillväxt, konkurrenskraft och övergången till ett kunskapsbaserat samhälle. Tjänsterna ger ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster inom många branscher och driver fram både inhemska och utländska investeringar i regionen. Därför är utvecklingen av infrastruktur och tjänster inom telekom och it avgörande för den framtida utvecklingen i de tillväxtmarknader där vi är verksamma. Människor som tidigare inte har haft tillgång till telekomtjänster kommer oundvikligen att vinna på ökade möjligheter att kommunicera med andra samt få tillgång till information. Men att vara en god samhällsmedborgare innebär mer. Våra bolag bidrar till samhället de verkar i. TeliaSonera är en stor investerare i regionen och spelar en viktig roll som infrastrukturbyggare, arbetsgivare och skattebetalare. För att lyckas i regionen krävs att företaget är en del av den lokala samhällsstrukturen, har djup kunskap om och förmåga 9

20 Vår verksamhet att hantera den lokala kulturen, och upprätthålla en noggrann intern kontroll. Goda etiska normer och kontinuerlig uppföljning av uppförande är vår väg till ansvarsfullt och uthålligt företagande För mer information, se TeliaSonera Corporate Responsibility Report Strategiska prioriteringar Att växa i Eurasien är högprioriterat för TeliaSonera och tillväxtpotentialen består i att öka kundbasen och användandet av mobiltelefoni. Dessutom ser vi att marknaden för mobil data håller på att lyfta med en ökande efterfrågan på mobilt bredband. Vår framgång på dessa marknader baseras på att erbjuda tjänster och nät av hög kvalitet. De strategiska prioriteringarna för affärsområde Eurasien de kommande åren är: Stärka och skapa ledande marknadspositioner Säkerställa hög kvalitet i våra nät och tjänster Uppnå balanserad tillväxt och lönsamhet Erbjuda nya tjänster som mobilt bredband Säkerställa stark bolagsstyrning och riskkontroll Stärka och skapa ledande marknadspositioner Vi har för avsikt att öka våra tillgångar i Eurasien både organiskt, genom att öka ägarandelarna i våra kärninnehav, och selektivt genom förvärv. Vårt mål är att vara nummer ett eller två på alla våra marknader i Eurasien och vår främsta prioritering är att stimulera tillväxt avseende abonnemang och intäkter. Vi implementerar även ett gemensamt varumärkeskoncept i regionen för att främja tillväxten i de majoritetsägda bolagen. Säkerställa hög kvalitet i våra nät och tjänster Högkvalitativa nät, som erbjuder den bästa kundupplevelsen, är en nyckel till framgång i regionen, vilket gör det till en viktig prioritering för oss att säkerställa kvaliteten i näten. Våra nät är en viktig tillgång och en konkurrensfördel för oss jämfört med våra konkurrenter, eftersom många av konkurrenterna inte har råd med de investeringar som krävs för att kunna erbjuda tjänster av högsta kvalitet. Våra investeringar i Eurasien fokuseras på nättäckning och -kapacitet, licenser och därmed den fortsatta utvecklingen av transmissions- och transportnät för en växande efterfrågan på mobil data och internet. Uppnå balanserad tillväxt och lönsamhet Vi har en bra mix i regionen med närvaro på marknader med högre penetration, som Kazakstan, och marknader med lägre penetration, som Uzbekistan och Nepal. Den här mixen ger oss möjlighet att uppnå balanserad tillväxt och lönsamhet. Erbjuda nya tjänster, som mobilt bredband Vi förväntar oss en gradvis ökad efterfrågan på mobil data i Eurasien och vår erfarenhet inom detta område från den nordiska marknaden är en styrka som vi kan dra fördel av. Säkerställa stark bolagsstyrning och riskkontroll Politisk och ekonomisk risk kan vara en utmaning men TeliaSonera är väl rustat för att hantera sådana risker, vilka inte heller väger lika tungt som möjligheterna i regionen. När vi expanderar till nya, snabbväxande och lönsamma marknader gör vi det i samarbete med starka lokala partners. Vi säkerställer stark bolagsstyrning och riskkontroll. 2009: Ett händelserikt år i Eurasien Eurasien uppvisade fortsatt stark tillväxt mätt i trafikvolymer. Konjunkturnedgången har inte haft någon större påverkan på mobilanvändandet men kunderna har blivit mer priskänsliga. Lönsamheten förbättrades trots sjunkande genomsnittliga minutpriser på alla marknader. Nettoomsättningen ökade 3 procent till MSEK (3 204). Antalet abonnemang i majoritetsägda bolag ökade med 22,5 procent till 22,6 miljoner. Abonnemangstillväxten var starkast i Uzbekistan, bland annat tack vare en framgångsrik förnyelse av varumärket som stimulerade ökningen i antalet abonnemang med 2,4 miljoner till 5, miljoner. I november beslutade TeliaSonera och Altimo att samla sitt ägande i Turkcell och MegaFon i ett gemensamt bolag. Målet är att skapa en ledande internationell telekomoperatör, med över 90 miljoner abonnemang i Ryssland, Turkiet och CIS-länderna, och med en väl fungerande bolagsstyrning samt ökad kontroll över och likviditet i dessa tillgångar. TeliaSonera behöll sin marknadsledande ställning i Kazakstan, Azerbajdzjan, Tadzjikistan och Georgien. I slutet av juni 2009 blev UCell den näst största mobiloperatören i Uzbekistan. TeliaSonera upprätthöll positionerna på alla andra marknader. Finansiell översikt Eurasien MSEK, förutom marginal och antal abonnemang Jan dec 2009 Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 50,2 Rörelseresultat före engångsposter CAPEX 4 46 Abonnemang periodens utgång (tusental) Dotterbolag Intressebolag

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013 Aktiespararna Trollhättan 13 mars 213 Fredrik Johansson Investerarrelationer TeliaSonera har drygt 55 aktieägare År 2 utförsäljning och börsnotering År 22 samgående med finska Sonera År 27 lanseras Triple-play

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2009. TeliaSonera i korthet 3. Koncernchefens kommentarer 4. Marknader och varumärken 6. Förvaltningsberättelse 7

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2009. TeliaSonera i korthet 3. Koncernchefens kommentarer 4. Marknader och varumärken 6. Förvaltningsberättelse 7 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Marknader och varumärken 6 Förvaltningsberättelse 7 Koncernens totalresultatrapporter 18

Läs mer

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vår organisation 7 Syfte

Läs mer

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 9 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

TeliaSonera januari-december 2012

TeliaSonera januari-december 2012 Bokslutskommuniké januari-december. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-december MegaFon bidrog till rekordhögt kassaflöde Fjärde kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data Företagspresentation 2012 Från röst till data Telekombranschen genomgår en förändring. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. 71 miljoner

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

TeliaSonera januari-mars 2008

TeliaSonera januari-mars 2008 TeliaSonera januari-mars Delårsrapport januari-mars. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm God tillväxt med förbättrad EBITDA Nettoomsättningen ökade 7,4 procent till 24 398 (22 724).

Läs mer

TeliaSonera januari-december 2009

TeliaSonera januari-december 2009 Bokslutskommuniké januari-december. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-december Starkt resultat möjliggör investeringar för framtida tillväxt Fjärde kvartalet

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Stabil avslutning på ett utmanande år

Stabil avslutning på ett utmanande år Bokslutskommuniké januari-december Stabil avslutning på ett utmanande år Sammanfattning fjärde kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent. I rapporterad

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se.

TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se. TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se Årsöversikt 2005 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Detta är TeliaSonera

Läs mer

TeliaSonera januari-juni 2012

TeliaSonera januari-juni 2012 TeliaSonera januari-juni Förbättrat kassaflöde tack vare MegaFon-transaktion Andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor och exklusive förvärv var oförändrad. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen

Läs mer

TeliaSonera januari-september 2012

TeliaSonera januari-september 2012 Delårsrapport januari-september. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-september Stabil vinst per aktie och upprepade utsikter Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Leda övergången till mobila och Internetbaserade Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster Årsöversikt 2004 2 Koncernchefens kommentar 4 Hemmamarknaderna och marknaderna i öst två olika möjligheter 8 Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2008

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 TeliaSonera Årsredovisning 2008 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 7 Koncernstrategi 9 Marknad och kunder 10 En översikt

Läs mer

Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013

Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013 Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd Företagspresentation 2013 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Innehåll TeliaSonera i korthet 4 Året i korthet 6 Affärsidé, vision och strategi 8 Hållbarhet

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

TeliaSonera januari-december 2010

TeliaSonera januari-december 2010 Bokslutskommuniké januari-december. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-december Stark tillväxt banade väg för rekordresultat Fjärde kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

TeliaSonera januari-september 2011

TeliaSonera januari-september 2011 Delårsrapport januari-september. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-september Fortsatt förbättrade marginaler och starkt kassaflöde Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

TeliaSonera januari-juni 2011

TeliaSonera januari-juni 2011 TeliaSonera januari-juni Delårsrapport januari-juni. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Ett integrerat TeliaSonera redovisar högre lönsamhet Andra kvartalet Nettoomsättningen i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2015

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2015 januari december januari december Ytterligare förbättringar i kärnverksamheten SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Region Eurasien är rapporterad som avvecklad verksamhet. Nettoomsättningen i lokala valutor,

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER Så här kommer du igång när medieomvandlaren är på plats. VÄLJ OCH BESTÄLL DINA NYA TJÄNSTER Med fiber i lokalen har du möjligheten att få upp till 1 000 Mbit/s. Du har

Läs mer

TeliaSonera AB Kommunikation Verkställande direktör och koncernchef Investor Relations Produktion Foto Papper Tryck

TeliaSonera AB Kommunikation Verkställande direktör och koncernchef Investor Relations Produktion Foto Papper Tryck Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Marknaden för telekomtjänster 4 Affärsidé, vision och strategi 8 Initiativ för tillväxt och effektivitet 10 Personal och organisation

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

TeliaSonera januari-december 2007

TeliaSonera januari-december 2007 Bokslutskommuniké januari-december. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm TeliaSonera januari-december TeliaSonera investerar för framtiden Helåret Nettoomsättningen ökade 5,8 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08 Date 213-3-8 Bästa aktieägare När TeliaSonera bildades för lite över tio år sedan fanns inga surfplattor. Ingen hade twittrat eller tryckt gilla på Facebook. Vi använde telefonen för att ringa och skicka

Läs mer

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER Så här kommer du igång när medieomvandlaren är på plats. TELFIB_Folder_KomIgång_FTG_TSP-4296_1-1604.indd 3 2016-10-26 11:03 VÄLJ OCH BESTÄLL DINA NYA TJÄNSTER Med fiber

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AllTele Bra, enkel och prisvärd tele- och datakommunikation Enkla och fungerande tjänster/produkter till lägre priser än konkurrenternas All inhouse TM, KT, TS, FS och försäljning En av de 5 största tele-

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

TeliaSonera januari-juni 2010

TeliaSonera januari-juni 2010 TeliaSonera januari-juni Delårsrapport januari-juni. TeliaSonera AB (publ), Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Fortsatt förbättrad organisk omsättningstillväxt Andra kvartalet Nettoomsättningen sjönk

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Delårsrapport januari-juni Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent.

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Com Hems nya höghastighetsrouter Compal CH7486E

Com Hems nya höghastighetsrouter Compal CH7486E Com Hems nya höghastighetsrouter Testad av 1 Bakgrund Många bredbandskunder tycker att den hastighet de får ut av sitt WiFi inte motsvarar den hastighet de abonnerar på från sin operatör och de upplever

Läs mer