Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd. Företagspresentation 2013"

Transkript

1 Alltid uppkopplad, även om skärmen är avstängd Företagspresentation 2013

2 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Innehåll TeliaSonera i korthet 4 Året i korthet 6 Affärsidé, vision och strategi 8 Hållbarhet 10 Trender 12 TeliaSonera-aktien 14 Marknader och varumärken 15 Vår verksamhet 18 Vår verksamhet Mobilitetstjänster 20 Vår verksamhet Bredbandstjänster 23 Vår verksamhet Eurasien 26 Kontakt 29 2 April Årsstämma 2014 i Stockholm Finansiell kalender 23 April Delårsrapport januari mars Juli Delårsrapport januari juni Oktober Delårsrapport januari september Januari Bokslutskommuniké

3 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Innehåll Affärsidé, vision och strategi Hållbarhet Vår verksamhet Både företagskunder och privatkunder värdesätter friheten och flexibiliteten i högkvalitativa internet- och kommunikationssystem. TeliaSonera tillhandahåller nätverk och telekommunikationstjänster som möjliggör för människor och företag att uppnå det som är viktigt för dem. Att förstå helheten är viktigt, men det är de små detaljerna som gör skillnaden för att möta kundernas behov. Telekombranschens fokus på hållbarhetsfrågor har förändrats betydligt under senare år. Stort fokus läggs på mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, och TeliaSonera har kritiserats i svensk media för sin närvaro i Eurasien. TeliaSoneras hållbarhetsarbete rör alla aspekter av vår verksamhet ekonomiska, miljömässiga och sociala. TeliaSonera erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. För att säkra lönsam tillväxt och synergieffekter över landsgränserna är TeliaSonera organiserad i tre internationella affärsområden. Läs mer på sidan 8 Läs mer på sidan 10 Läs mer på sidan 18 3

4 TeliaSonera Företagspresentation 2013 TeliaSonera i korthet Kommunikation på ett enkelt sätt TeliaSonera har sina rötter i den nordiska tele kom marknaden och har en stark position i Norden, Baltikum, Eurasien och Spanien. Vår kärnverksamhet är att skapa bättre kommunikationsmöjligheter för privatpersoner och företag genom mobil- och bredbandslösningar. Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens kommunikationsbehov. 4

5 TeliaSonera Företagspresentation 2013 TeliaSonera i korthet TeliaSonera skapar en värld med bättre möjligheter Vi är en internationell koncern Vi är organiserade i tre affärsområden Vi hjälper människor att kommunicera med familj, vänner och affärskontakter på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi gör det genom att erbjuda högkvalitativa telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet samt i Spanien. Målet är att vara den ledande operatören på alla våra marknader, genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, högkvalitativa nät och en kostnadseffektiv verksamhet. Vi har dotterbolag från Norden till Nepal där antalet abonnemang uppgick till 72,5 miljoner vid slutet av 2013 och 116,5 miljoner abonnemang i intressebolagen, främst i Ryssland och Turkiet. Vi är också den ledande grossisten av bredbands kapacitet i Europa med ett helägt internationellt carriernät. Våra affärsområden är Mobilitetstjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. I Norden och Baltikum erbjuder vi mobila och fasta tjänster, inklusive tv. I Eurasien och Spanien erbjuder vi mobila tjänster. Mobilitetstjänster Bredbandstjänster Eurasien anställda vid årets slut. 5

6 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Året i korthet Finansiell översikt MSEK, förutom nyckeltal, uppgifter per aktie och marginaler Nettoomsättning EBITDA före engångsposter Marginal (%) 35,0 34,5 35,5 Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter Årets resultat varav hänförligt till moderbolagets ägare Resultat per aktie (SEK) 3,46 4,59 4,21 Räntabilitet på eget kapital (%, rullande 12 månader) 15,9 20,5 17,1 CAPEX i procent av nettoomsättning (%) 16,1 15,0 16,6 Fritt kassaflöde Har inte omräknats med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper, för ytterligare information se årsredovisningen, not K1 i koncernredovisningen. NETtoomsättning och EBITDAmarginal före engångsposter, n Nettoomsättning n EBITDA-marginal Resultat per aktie och utdelningar, n Resultat per aktie n Ordinarie utdelning n Föreslagen utdelning SEK miljarder % SEK per aktie

7 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Året i korthet Ett händelserikt år l I början av februari presenterade den svenska advokatbyrån Mannheimer Swartling sin rapport angående TeliaSoneras investeringar i Uzbekistan. Utredningen kunde inte fastställa att mutor eller penningtvätt hade skett; dock kunde misstankar om brott uttalat av den svenska åklagarmyndigheten inte avföras av utredningen. Skarp kritik riktades mot TeliaSonera för brister i genomförandet av investeringarna. Som en konsekvens av detta lämnade Lars Nyberg bolaget och en ny styrelse valdes på bolagsstämman i april. Styrelsen initierade direkt en genomgång av transaktioner i Eurasien, ledd av Norton Rose Fulbright och utsåg Johan Dennelind till ny VD och koncernchef i juni. Han tillträdde den 1 september. l I mars tog vi ett viktigt steg på den svenska marknaden. Som en av de första operatörerna i Europa erbjöd vi möjligheten att ansluta flera mobila enheter till ett abonnemang, inklusive obegränsat antal samtal och textmeddelanden, med möjligheten att dela på surfpotten. Databaserade prismodeller är nu lanserade i Sverige, Danmark, Norge, Litauen och Finland. l I mars undertecknade TeliaSonera tillsammans med övriga grundare av the Telecommunication Industry Dialogue de vägledande principerna för telekommunikation, yttrandefrihet och rätten till privatliv. Dessutom ingick vi ett tvåårigt avtal med Global Network Initiative (GNI) för att utveckla och utöka dessa initiativ vidare. l Kundbasen för samtliga ip-baserade tjänster fortsatte att växa och fiberutbyggnaden tog åter fart. Cirka 28 procent av våra kunder i Norden och Baltikum är anslutna via fiber. Under sommaren passerade antalet tv-kunder i Sverige och TeliaSonera blev därmed nummer två på den svenska tv-marknaden. l 4G är nu lanserat i samtliga nordiska och baltiska länder samt i Spanien, Azerbajdzjan, Moldavien, Tadzjikistan och Uzbekistan (test). l Som följd av beslutet att ändra TeliaSoneras verksamhetsmodell kommer en ny koncernledning att bildas från och med den 1 april l TeliaSonera är finansiellt stabilt, med ett bra fritt kassaflöde och en solid kapitalstruktur. TeliaSonera är finansiellt stabilt, med ett bra fritt kassaflöde och en solid kapitalstruktur. 7

8 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Affärsidé, vision och strategi Kommunikation i särklass Både företagskunder och privatkunder värdesätter friheten och flexibiliteten i högkvalitativa internet- och kommunikationssystem. Vi erbjuder tillgång till nätverk och telekommunikationstjänster där våra kunder både privatpersoner och företag kan utnyttja de tjänster som passar deras behov allra bäst. Att förstå helheten är viktigt, men det är de små detaljerna som gör skillnaden. Affärsidé: Att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster TeliaSoneras affärsidé är att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse, säkra nätkvaliteten och ha en effek tiv kostnadsstruktur. TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men vi agerar med stark lokal förankring på våra olika marknader. Vision: Att bidra till en värld med bättre möjligheter TeliaSonera är ett tjänsteföretag i världsklass och en erkänd branschledare. Vi är stolta pionjärer inom telekombranschen, en position vi har uppnått genom att vara innovativa, pålitliga och kundvänliga. Oavsett var vi finns så agerar vi på ett ansvarsfullt sätt, utifrån ett antal grundläggande värderingar och affärsprinciper. Våra tjänster utgör en stor och viktig del i våra kunders dagliga liv oavsett om det gäller arbete, utbildning eller nöje. Strategi: Lösningar som bygger på djup förståelse Allmänt utbredd tillgång till pålitliga kommunikationstjänster har fått avgörande betydelse i våra dagliga liv, både hemma och på jobbet. Sedan smartphonens och surfplattans intåg på marknaden förlitar vi oss alltmer på digitala överföringar, både när vi kommunicerar privat och på jobbet. Nya prismodeller har bidragit till att göra kommunikationstjänsterna effektiva, transparenta och personliga. Vi förväntar oss att denna trend ska växa och utvecklas under kommande år. TeliaSoneras strategi är att erbjuda skräddarsydda produkter och tjänster som på bästa sätt möter de viktigaste behoven för våra varierande kundsegment. Vi levererar lösningar som utformats på grundval av vår ingående förståelse för våra kunders nuvarande och framtida behov. Strategin är att skapa värde för aktieägarna genom att leverera tjänster på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, vilket leder till ökad lönsamhet och ett starkt kassa flöde. 8

9 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Affärsidé, vision och strategi Tre stora utmaningar Kundernas beteende har påverkats av den snabba digitaliseringen av data i vårt samhälle. Användningen har blivit mer dynamisk och förstärkts med videoklipp, rörliga bilder, interaktiv underhållning och sociala nätverk. Vi är övertygade om att denna utveckling innebär tre viktiga, nära förestående utmaningar för vår bransch: 1. Fortsatt förändring av prissättningen på data för att följa nuvarande affärsmodeller. 2. Integration och paketering av fasta och mobila tjänster. 3. Utveckling av mervärdestjänster kopplade till vår kärnverksamhet, exempelvis lagring i molnet och virtuella möten. Våra kunder är beroende av att vi prioriterar vårt åtagande att vara deras nätleverantör detta är vår viktigaste roll. Vi lovar dessutom att skapa mervärde genom applikationer som är kopplade till nätet för att minska bortfallet av kunder samt öka hastigheten och kapaciteten för datatrafik i våra nät. En av ledarna i branschen Företag och kunder värdesätter kvalitet, flexibla produktportföljer för företagsmarknaden, enastående kundservice och tidig implementering. Mobilt internet har revolutionerat affärslandskapet. Vi på TeliaSonera förstår kundernas behov, vilka omfattar: Högkvalitativa nätverk våra tjänster är tillförlitliga med avseende på täckning, hastighet och tillgänglighet. En kundupplevelse i världsklass vi arbetar för att erbjuda lättanvända tjänster som ger kunden mervärden. Produktportföljer för företagsmarknaden vi ser till att kundernas behov uppfylls genom integrerade affärslösningar. Tidig implementering vi ger kunderna snabbare tillgång till nya produkter och tekniker. Konkurrenskraftig prissättning vi drar nytta av potentialen av ekonomiska skalfördelar. Det gemensamma varumärket Kunderna litar på ett varumärke de känner till. Det gemensamma varumärket stärker vår position ytterligare på den internationella arenan genom att visa upp TeliaSoneras unika kombination av global bredd och lokal förankring. Vi strävar efter att betraktas som det mest attraktiva varumärket i vår bransch på varje marknad genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen. Vi vill också ses som smarta, innovativa och lokala, var vi än bedriver verksamhet. 9

10 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Hållbarhet Intensivt fokus på hållbarhetsfrågor Telekombranschens fokus på hållbarhet har ökat betydligt under senare år i takt med den ökade användningen av ICT i samhället. Stort fokus läggs på mänskliga rättigheter och yttrandefrihet och TeliaSonera har kritiserats i svensk media för sin närvaro i Eurasien. Trots våra ansträngningar att hantera risker och minimera den negativa påverkan återstår mycket att göra. Hållbarhetsprioriteringar Yttrandefrihet och integritet Kundintegritet Anti-korruption Hållbarhet i leverantörskedjan Miljöansvar Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet I april 2013 utsåg TeliaSoneras styrelse ett nytt etik- och hållbarhetsutskott som ska granska koncernens interna och externa rapportering, policies, handlingsplaner och riskhanteringssystem avseende hållbarhet och affärsetik. Vi inrättade också en ny enhet för etik och efterlevnad för att förbättra efterlevnaden av lagkrav och etiska åtaganden, samt för att säkerställa att vi arbetar systematiskt och konsekvent med dessa frågor. Hållbarhetsfrågor har under året legat högt på dagordningen för ledningen och styrelsen. Vi har arbetat intensivt för att säkerställa att risker identifieras och hanteras. Vår koncernchef har kommunicerat att hållbarhet, med särskilt fokus på etik och efterlevnad, har högsta prioritet. Hållbarhet handlar dock inte bara om etik och efterlevnad. Vi arbetar med att integrera hållbarhet som en del av vår affärsstrategi. Målet är att hållbarhet ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten. Våra prioriterade hållbarhetsområden är yttrandefrihet och integritet, kundintegritet, antikorruption, hållbarhet i leverantörskedjan samt miljöansvar. Från och med 2014 kommer även arbetsmiljö, hälsa och säkerhet att vara ett prioriterat område. Yttrandefrihet och mänskliga rättigheter Våra nätverk möjliggör för våra kunder att söka, ta emot och sprida information. Mänskliga rättigheter, i synnerhet yttrandefrihet och integritet, är högsta prioritet för TeliaSonera. Det blir allt viktigare för operatörer att respektera dessa rättigheter i situationer där nationella myndigheter inför krav på övervakning av telekommunikation och internettrafik i syfte att säkerställa nationell säkerhet och att bekämpa brott. Massövervakning, nedstängning av nät och blockering eller begränsning av åtkomst kan potentiellt medföra allvarliga konsekvenser för dessa rättigheter. Vårt mål är att förstå vår påverkan på yttrandefrihet och integritet genom hela värdekedjan, vilket är anledningen till att vi tillsammans med andra telekombolag startat en branschdialog rörande 10

11 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Hållbarhet dessa frågor. Under 2013 publicerade detta initiativ gemensamma vägledande principer för åtgärder att vidta i de fall vår telekomverksamhet potentiellt utnyttjas till men för kundernas yttrandefrihet och integritet. Under året införde vi även en egen yttrandefrihetspolicy och interna instruktioner för hur policyn ska implementeras. Under 2014 kommer vi att fokusera på att implementera policyn. Kundintegritet Vi strävar efter att skydda våra kunders integritet, och fortsätter att arbeta med att implementera verktyg utifrån den tekniska och affärsmässiga utvecklingen såväl som kundernas förväntningar. Trots att detta område är högprioriterat har implementeringen hittills gått långsamt. Anti-korruption För att upptäcka och motverka korruption och mutor i vår verksamhet inledde vi, som del av vårt ramverk för etik och efterlevnad, ett omfattande anti-korruptionsprogram. I samband med detta initiativ lanserade vi även ett projekt för att stärka samtliga medarbetares medvetenhet om TeliaSoneras etik- och uppförandekod. Projektet omfattar ett verktyg för e-lärande och utbildning för att förstå TeliaSoneras åtaganden rörande internationella etiska standarder samt för hur medarbetare fullt ut ska följa våra hållbarhetsrelaterade policies och riktlinjer. Affärsenheternas ledningsgrupper har hållit seminarier för att identifiera förbättringsåtgärder. Vi inser att vi inte gjort tillräckligt för att bekämpa korruption och mutor och har nu lagt än större tonvikt och resurser på detta viktiga område. Leverantörskedjan Under året började vi att använda EcoVadis som verktyg för att utvärdera våra leverantörers hållbarhetsarbete vilket hjälper oss att identifiera högriskleverantörer, och hjälper leverantörerna att förstå TeliaSoneras hållbarhetskrav. Vi fortsatte även att arbeta med lokala leverantörer, särskilt i Eurasien, där hållbarhetskrav för många är ett nytt koncept. Tack vare våra utbildningar förstår de nu bättre våra hållbarhetskrav och har också visat en stark förbättringsvilja. Miljöpåverkan Den största delen av vår miljöpåverkan kommer från den energi vi använder för att hålla våra nätverk och tjänster tillgängliga dygnet runt. Energieffektivitet och målet att minska våra växthusgasutsläpp är därför våra huvudområden. Under året antog vi koncernmiljömål som förbinder oss att öka vår energieffektivitet, och minska våra CO 2-utsläpp, med 20 procent till år Under året lyckades vi inte nå en positiv utveckling mot målen, framför allt på grund av åtagandet att förbättra vår datainsamling och -kvalitet. Under 2014 måste vi därför höja ambitionsnivån i arbetet med att öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi för att nå en positiv utveckling. Intressentdialog Under 2013 genomförde vi en väsentlighetsanalys för att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete fokuserar på de frågor som är mest väsentliga för vår verksamhet och våra intressenter. Resultaten av analysen visar att våra prioriterade hållbarhetsområden är de som våra intressenter fortsatt tycker är viktigast. I november anordnade vi, som vi gör två gånger om året, en träff för att uppdatera våra ägare och andra investerare om hur vårt hållbarhetsarbete utvecklas. Till träffen hade vi även bjudit in Pulat Ahunov, uzbekisk exilpolitiker, som talare. Denna regelbundna dialog är mycket uppskattad och det nu aktuella mötet beskrevs av deltagare som ett stort steg framåt i att öppet kommunicera kring våra utmaningar inom hållbarhet. 11

12 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Trender Ständigt uppkopplade Vi är alltid uppkopplade. Detta är den ledande trenden idag och håller snabbt på att bli morgondagens sanning. Faktum är att vi är uppkopplade även när vi inte aktivt kollar sociala media, strömmar musik och filmer, bokar biljetter och utmanar vänner i spel. Även i viloläge lyssnar våra smartphones, surfplattor och datorer efter inkommande signaler. Vi kopplar inte längre ned oss utan stänger bara av våra skärmar. Det riktiga livet på nätet Gränsen mellan våra riktiga liv och våra virtuella liv är på väg att suddas ut. Vi knyter allt oftare ihop dagliga aktiviteter med hjälp av internet och nätbaserade tjänster. Med en smartphone eller surfplatta i fickan eller handväskan bär vi med oss vår uppkopplade livsstil utan att vara bundna vid något skrivbord. Friheten att vara uppkopplad på resande fot ställer allt större krav på kapaciteten för datatrafik. Detta är en av de viktigaste anledningarna till att vi bygger ut 4G-näten. Strategiska partnerskap Underhållning har blivit en stor och viktig del av såväl mobil- som bredbandsanvändningen. Vi söker konstant efter bättre alternativ som passar vår smak och vår livsstil. Tack vare partnerskap med ledande underhållningsleverantörer som exempelvis HBO och Spotify kan vi välja mellan de mest högkvalitativa tjänsterna. Och våra valmöjligheter kommer att fortsätta öka då det hela tiden kommer nya leverantörer av strömmad underhållning, både i form av nystartade företag och sådana som knoppats av från befintliga tjänster. Ju mer vi har att välja bland, desto mer vill vi ha. Vår växande aptit för innehåll är anledningen till den intensifierade utbyggnaden av fiber. 12

13 TeliaSonera Företagspresentation 2013 Trender Gränsen mellan våra riktiga liv och våra virtuella liv är på väg att suddas ut. Data utan gränser Molntjänster Lägre kostnader för teknik Vi blir alltmer rörliga. Med den ökade rörligheten växer även våra förväntningar på att vara uppkopplade tvärs över regioner och gränser, och vi kräver samma sömlösa, oavbrutna tillgång till data som vi vant oss vid från röstsamtalen. De höga roamingkostnaderna förblir det största hindret. Det råder stor efterfrågan på rimliga paketpriser per dag för roaming. Företagstrafiken drivs av virtuella möten. Även om vi inte reser lika ofta för att ta oss till möten läser vi fortfarande e-post och söker efter information på nätet när vi är på resande fot. Vi räknar med att vi kan använda internetbaserade tjänster för att dela och granska information. Dokument, bilder, filmer, e-post, telefonnummer och dagliga scheman omfattar en del av den digitala information som vi vill komma åt från vilken enhet som helst, när som helst och varifrån som helst. Trots att lagringskapaciteten växer är mängden information alltför stor givet de minnesbegränsningar vi har i smartphones och surfplattor. Istället använder vi molntjänster som gör det möjligt att synkronisera, hämta och redigera enorma mängder data genom ett nätbaserat gränssnitt. Stora och små företag använder molntjänster för ökad flexibilitet och billigare tekniska lösningar. Molnbaserade tjänster minskar behovet av egen it-personal och egna it-resurser. Företagstrafiken har ökat främst genom molntjänster och virtuella möten. För företagen är det avgörande att deras medarbetare kommer åt affärskritisk information oavsett var de befinner sig. Att leva ett riktigt liv i en virtuell värld, med tankarna uppe i molnet, är inte längre science fiction. Det är TeliaSoneras värld. 13

14 TeliaSonera Företagspresentation 2013 TeliaSonera-aktien Ökat utländskt ägande TeliaSonera-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Aktiekursen steg 21,5 procent till 53,55 SEK under året. Under samma period steg OMX Stockholm 30 Index 20,7 procent och STOXX 600 Telecommunications Index steg 32,1 procent. Vid årsskiftet 2013 uppgick TeliaSoneras börsvärde till 231,9 miljarder SEK. Aktien handlades även på andra handelsplattformar utanför NASDAQ OMX Stockholm och Helsinki, med de största volymerna på BATS Chi-X och Boat xoff. Ägarstruktur Ägandet utanför Sverige och Finland steg från 22,4 procent till 25,6 procent under året och antalet aktie ägare var vid årsskiftet. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 om 3,00 SEK per aktie (2,85). De största aktieägarna per 31 december 2013 Antal Procent av antal Aktieägare utestående aktier utestående aktier/röster Svenska staten ,3 Finska staten ,1 Capital Group Fonder ,5 Swedbank Robur Fonder ,1 AMF Försäkring och Fonder ,9 Alecta ,7 Nordea Fonder ,5 SEB Fonder ,3 SHB Fonder ,2 BNY Mellon Investment Fund ,1 Övriga aktieägare, totalt ,3 Totalt antal utestående aktier ,0 Data per aktie Ägarstruktur per 31 december 2013 Antal aktieägare Antal aktier Procent av utestående aktier/röster , , , , , , ,97 Totalt , Betalkurs vid årets slut, SEK 53,55 44,06 Högsta betalkurs under året, SEK 54,90 49,33 Lägsta betalkurs under året, SEK 41,80 41,43 Antal aktier vid årets slut, miljoner 4 330, ,1 Antal aktieägare vid årets slut Resultat per aktie, SEK 3,46 4,59 Utdelning per aktie, SEK 3,00* 2,85 Utdelningsandel, % 87* 62 Eget kapital per aktie, SEK 25,02 25,27 *Föreslagen av styrelsen Källor: Euroclear Sweden och SIS Ägarservice De största länderna efter ANTAlet aktier, per 31 december 2013 n Sverige, 59,3% n Finland, 15,1% n Storbritannien, 11,1% n USA, 7,3% n Luxemburg, 2,5% n Schweiz, 0,7% n Belgien, 0,6% n Danmark, 0,6% n Tyskland, 0,5% n Irland, 0,5% n Övriga länder, 1,8% Antal aktieägare vid årsskiftet. 14

15 Marknader och varumärken Starka marknadspositioner När kunderna möter oss på respektive marknad ser de en gemensam identitet. Vår symbol speglar TeliaSoneras internationella verksamhet i kombination med välkända lokala varumärkesnamn. På de flesta marknader har vi även olika lågprisvarumärken med en annan marknadsföringsstrategi. Vi erbjuder våra tjänster genom dotterbolag i Norden och Baltikum samt i Eurasien och Spanien och genom intressebolag i Ryssland, Turkiet och Lettland. Målet är att vara den ledande aktören på alla våra marknader. Dotterbolag Land Varumärke Ägarandel 1 rad andel 2 Konsolide- Sverige Finland Norge Tjänst Marknadsposition Marknadsandel 3 Telia, Halebop 100% 100% Mobil 1 39% Telia 100% 100% Bredband 1 39% Telia 100% 100% Fast telefoni inkl. voip 1 62% Telia 100% 100% Tv 3 14% Sonera, TeleFinland 100% 100% Mobil 2 34% Sonera 100% 100% Bredband 2 31% Sonera 100% 100% Fast telefoni 2 23% Sonera 100% 100% Tv 2 21% NetCom, Chess 100% 100% Mobil 2 23% Danmark Telia, Call me, DLG Tele 4 100% 100%, 50% 4 Mobil 3 18% Telia, DLG Tele 4 100% 100%, 50% 4 Bredband 5 5% Telia, Call me, DLG Tele 4 100% 100%, 50% 4 Fast telefoni inkl. voip 2 7% Telia 100% 100% Tv >5 <5% 15

16 Marknader och varumärken Dotterbolag Land Varumärke Ägarandel 1 rad andel 2 Konsolide- Litauen Lettland Tjänst Marknadsposition Marknadsandel 3 Omnitel, Ezys 100% 100% Mobil 1 36% TEO 88,2% 88,2% Bredband 1 51% TEO 88,2% 88,2% Fast telefoni 1 90% TEO 88,2% 88,2% Tv 1 23% LMT Okarte, Amigo 60,3% 60,3% Mobil 1 41% Estland Spanien Kazakstan Azerbajdzjan Uzbekistan Tadzjikistan Georgien EMT, Diil 100% 100% Mobil 1 44% Elion 100% 100% Bredband 1 59% Elion 100% 100% Fast telefoni inkl. voip 1 78% Elion 100% 100% Tv 2 35% Yoigo 76,6% 100% Mobil 4 7% Kcell, Activ 61,9% 61,9% Mobil 1 46% Azercell 38,1% 69,5% Mobil 1 51% Ucell 94,0% 100% Mobil 2 44% Tcell 60,0% 60,0% Mobil 1 37% Geocell, Lailai 74,3% 74,3% Mobil 2 35% Moldavien Nepal Moldcell 74,3% 74,3% Mobil 2 30% Ncell 60,4% 80,4% Mobil 1 56% 16

17 Marknader och varumärken Intressebolag Land Varumärke Ägarandel 1 rad andel 2 Konsolide- Lettland Ryssland Tjänst Marknadsposition Marknadsandel 3 Lattelecom 49,0% 49,0% Bredband 1 55% Lattelecom 49,0% 49,0% Fast telefoni inkl. voip 1 94% Lattelecom 49,0% 49,0% Tv 1 35% MegaFon 25,2% 27,2% Mobil 2 28% Turkiet Turkcell 38,0% 38,0% Mobil 1 51% ¹ Ägarandel definieras som direkt och indirekt ägande dvs effektivt ägande. 2 I konsoliderad andel är åtaganden om att förvärva innehav av ickekontrollerade intressen (NCI säljoptioner) medräknade. 3 För bredband och fast telefoni är TeliaSoneras marknadsandelsprognoser baserade på andel om omsättningen där data finns, i annat fall på antal abonnemang. För mobil baseras marknadsandelen på antal abonnemang förutom för dotterbolag i Eurasien där det baseras på samtrafik. För tv baseras marknadsandelen på antal betal-tv abonnemang för kabel-tv, satellit-tv, marksänd tv och iptv. För Ryssland är marknadsandelen baserad på information från ACM Consulting. För Turkiet är marknadsandelen baserad på information från ICTA. 4 TeliaSonera äger 50 procent av DLG Tele och kontrollerar bolaget via avtal. 17

18 Vår verksamhet Vår verksamhet TeliaSonera erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. För att säkra en lönsam tillväxt och synergieffekter över landsgränserna är TeliaSonera organiserad i tre internationella affärsområden. 18

19 Vår verksamhet Mobilitetstjänster Bredbandstjänster Eurasien Mobilitetstjänster erbjuder kommunikation för både konsumenter och företag. Tjänsterna omfattar mobila röst- och datatjänster, mobilt innehåll, WLAN Hotspots, mobilt bredband och trådlösa kontorstjänster. Affärsområdet omfattar Sverige, Finland, Norge, Danmark, Litauen, Lettland, Estland och Spanien. Bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållningstjänster till hem och företag i Norden och Baltikum. Affärsområdet driver också koncernens gemensamma transportnät inklusive International Carriers grossistnät. Affärsområdet erbjuder bredband via koppar, fiber och kabel, tv, bredbandstelefoni, kommunikationslösningar för hemmet, ip-vpn/ internet för företag, hyrda förbindelser samt traditionell telefoni. Eurasien erbjuder mobila rösttjänster och är den ledande leverantören av mobilt internet i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien och Nepal. Affärsområdet omfattar också TeliaSoneras aktie innehav i ryska MegaFon och turkiska Turkcell. Läs mer på sidan 20 Läs mer på sidan 23 Läs mer på sidan 26 19

20 Vår verksamhet Mobilitetstjänster Uppkoppling när som helst, var som helst Intresset av att titta på evenemang i realtid på mobila enheter växer stadigt. Man vill vara i händelsernas centrum även när det inte är möjligt att närvara personligen eller sitta framför tv:n under en livesändning. Konstant uppkoppling erbjuder platser på första raden och uppdateringar i realtid, oavsett var man befinner sig. 4G ombord där det händer 4G har revolutionerat hur folk får del av livesändningar. Snabbare uppkoppling för större kapacitet erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till dyra satellitsändningar. Ett 4G-nätverk har gjort det möjligt för arrangörerna av segeltävlingen Mästarnas Mästare i Båstad och den professionella seglingsserien M32 Cup i Sverige att visa händelserna i realtid via webb-tv. Kappseglingsformen match racing är inte åskådarvänlig då den äger rum för långt ut för att man ska kunna titta på den från land kom seglingsentusiasterna ett steg närmare händelsernas centrum utan att behöva oroa sig för vädret. Allt som krävdes för att se vad som hände ombord var en GoProkamera, en mobilenhet uppkopplad till TeliaSoneras 4G-nätverk som streamade händelserna från seglingen i realtid. Med en mobilenhet i handen levandegjordes tävlingarna på vilken skärm som helst. Sändningar via 4G gör alla till vinnare, inklusive sponsorerna som blev överförtjusta över de höga tittar siffrorna. 20

21 Vår verksamhet Mobilitetstjänster Mer än bara prat Läsa e-post, handla, surfa på nätet, hålla koll på nyheter, uppdatera Facebook, nätverka på LinkedIn, strömma musik via Spotify detta är några exempel på vad omkring 90 procent av våra kunder gör när de i allt större utsträckning använder sina smartphones. Även röstsamtalen fortsätter att öka. Detta är anledningen till att TeliaSonera gick i bräschen för branschens skifte mot att erbjuda datavolymer till fasta priser. TeliaSonera fortsätter att introducera nya prismodeller med fasta avgifter för obegränsat antal röstsamtal och meddelanden. Stegvis prissättning för data har introducerats för att hantera den ökande datatrafiken. Vi fortsätter att expandera vårt 4G nät på alla våra marknader. Snabbare är bättre En positiv mobilupplevelse är beroende av vad man kan göra med mobilen och av hur väl tjänsterna fungerar. Hastighet är en viktig komponent, och 4G är lösningen. Vi fortsätter att bygga ut våra 4G-nät på alla marknader. I Sverige är vårt mål att 4G-täckningen ska vara på samma nivå som GSMtäckningen i slutet av Estländarna mest uppkopplade i Europa Estniska mobilanvändare är bland Europas nya vinnare när det gäller hastigheten i mobilnätet. I maj 2013 fick TeliaSoneras estniska dotterbolag EMT rättigheter till 800 MHz-bandet. Detta möjliggjorde utbyggnaden av 4G i hela Estland. Bara två veckor senare var den geografiska täckningen mer än 95 procent, vilket innebar den bästa täckningen i Europa. Utan 800 MHz-bandet skulle det ha tagit åratal att uppnå denna yttäckning. Möjlighet genom mobilitet Mobilanvändare använder roaming. Det största hindret för roaming är rädslan för höga roamingavgifter. Vi strävar därför efter att ingå överkomliga roamingavtal. Med SurfAbroad erbjuds våra kunder en fast daglig avgift för en viss mängd data på viktiga destinationer som Baltikum och Norden och förutom inom EU, som exempelvis Australien, Japan, Thailand, USA och Förenade Arabemiraten. En utmärkt mobilupplevelse innebär direkt tillgång till ett stort utbud med förstklassigt innehåll via ett nätverk som levererar dessa tjänster på ett smidigt sätt. Starka partnerskap mellan TeliaSonera och de allra bästa innehållsleverantörerna gör detta möjligt. 21

22 Vår verksamhet Mobilitetstjänster I Estland kan du betala i affärer med mobilen genom att bara nudda terminalen. E-pengar kontantlöst regerar Vi bär alla omkring på mindre kontanter, och ibland inga kontanter alls. Detta innebär att flexibiliteten för mobila betalningar är mycket viktig för våra kunder. I februari 2013 ersatte WyWallet alla andra mobila betalningar för Telia i Sverige. Med WyWallet kan man göra enkla och säkra mobilbetalningar. Folk håller också ständigt utkik efter nästa stora nyhet och sådant som är bättre. Eftersom vi ständigt försöker förutse nya behov lanserade Telia Soneras estniska operatör, EMT, ett pilotprojekt med en mobil plånbokstjänst för nästa generationens mobilbetalningar. Bank Payment Card in Mobile (bankkort i mobilen) gör det möjligt att använda mobilen som digitalt accesskort. Man nuddar vid terminalen med mobilen, lyssnar efter en bekräftelseton och sedan är transaktionen klar utan behov av någon PIN-kod. Maskin-till-maskin (M2M) Det är praktiskt och funktionellt att låta maskiner tala med andra maskiner. Förutom att skicka påminnelser om att fylla på hyllor eller tömma fulla papperskorgar kan M2M förbättra säkerheten i bilar och andra fordon. Fordonsindustrin måste följa EU-direktivet om nödsystemet ecall, som syftar till att 20 miljoner fordon ska förses med M2M-moduler. Vi förutser en framtida expansion till bussar, tåg och fartyg, inte bara för säkerhetens skull men även för att underlätta service och reparationer. För att belysa detta: TeliaSonera kommer att erbjuda kunder i Danmark, Estland, Finland, Lettland och Sverige uppkoppling via Tesla Motors prisbelönta Model S. Samarbetet gör det möjligt för Tesla att optimera processen med att implementera och hantera uppkopplingen i sina elbilar. Utveckling av hållbara nätverk TeliaSoneras kunder är alltmer insiktsfulla när det gäller att välja produkter och leverantörer. Man föredrar allt oftare företag med stark miljöprofil. TeliaSoneras initiativ att konsolidera och effektivisera nätverksnoder så att det blir färre system på färre platser bidrar till minskad strömförbrukning på våra centrala nätverkssajter och ett minskat resande för våra tekniker. 22

23 Vår verksamhet Bredbandstjänster Fiber är gräddfilen Människor och företag förlitar sig på snabb, högkvalitativ och oavbruten tillgång till data. TeliaSoneras bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållstjänster för bostäder och kontor genom ledande varumärken i Norden och Baltikum. På våra hemmamarknader är vi den största accessleverantören och ledande inom iptv och videoon-demand. Hon brinner för snabbare bredband Det är svårt att stå i vägen för utvecklingen, särskilt när den drivs av någon som är passionerad. Möt 74-åriga Ulla-Märta Svensson. Hon är den obevekliga dynamo som såg till att optisk fiber installerades i Revsund, en liten by på den svenska landsbygden. Ulla-Märta var klok nog att inse att höghastighetsbredband skulle kunna utgöra en livlina för det lilla samhället på landet som höll på att förlora sina ungdomar till den lockande storstaden. Ett snabbare fibernätverk är lika viktigt för att förbättra livskvaliteten och skapa nya möjligheter för de återstående invånarna och företagen. Tack vare Ulla-Märtas beslutsamhet att skaffa snabbare internetuppkoppling för de lokala företagen och grannarna fick man ett fibernätverk på plats i det lilla samhället. Det är svårt att stå i vägen för utvecklingen, särskilt när den drivs av någon som är passionerad. 23

24 Vår verksamhet Bredbandstjänster Fiberfeber Det är länge sedan man bara använde sin bredbandsuppkoppling för att mejla, surfa på nätet och betala sina räkningar. Nu vill man istället ha snabbare uppkoppling. Man vill ha en direkt lina ut i det stora landskap som består av underhållning och video. En bild kan säga mer än tusen ord, men ett videoklipp berättar historien och den strömmade musiken låter dig stampa i takt. Detta kräver ett uppdaterat fibernätverk. Gårdagens kopparnät ersätts av fiber för att förbättra morgondagens infrastruktur. Play+ Du-bestämmer-själv-tv En av de största fördelarna med film via bredband är friheten att se det man vill, när man vill. I Sverige har Teliakunderna tillgång till sitt favoritinnehåll på den enhet de föredrar, tack vare tjänsten Telia Play+. Dagens stressiga livsstil gör det svårt för många människor anpassa sitt tv-tittande efter tv-tablåerna. TeliaSoneras iptv kombinerat med Play+ lägger makten att bestämma kanalpaket i kundernas händer. Man kan välja från ett stort utbud och behöver inte längre missa någonting. Förr var tv lika med en tv-apparat parkerad i ett vardagsrum. Men inte längre nu behövs bara en vanlig skärm och en internetuppkoppling. Kopparnätet byts successivt ut mot fiber för att möta morgondagens krav på kapacitet. En explosion i valfrihet Vi vill alltid ha ett val. HBO och Netflix kom till Sverige Våra kunder har tillgång till dessa tjänster, med all den frihet det innebär, genom Telias nät, som ett komplement till vårt underhålls utbud. Håll ögonen på detta fler liknande tjänster är på väg till en tv nära oss alla, bokstavligen talat! Enkelt är avgörande Vi vill ha enkelhet. Många av oss ser gärna att högen med fjärrkontroller kopplade till tv:n försvinner. Under 2013 fick inte bara kunderna i Estland utan även de kunder i Sverige och Finland som har en Samsung smart-tv tillgång till Telias tjänster, utan att behöva någon set-top box. Ytterligare en attraktiv lösning gällande iptv är möjligheten att titta på tv precis när det passar. On-demandtjänster används flitigt av våra kunder omkring 60 procent ser program on-demand. Som ett exempel, hyrde de svenska kunderna 2,8 miljoner filmer under 2013 och såg 77 miljoner program on-demand, vilket visar på bredden i vårt utbud. Nätverken stärks Film via internet är i dag en naturlig del av våra kunders vardag. Det är lika självklart att titta på film som att läsa på datorn. Detta är den ojämförligt största drivkraften när det gäller efterfrågan på nätverkskapacitet. För att utveckla upplevelsen och stödja nya möjligheter har TeliaSonera byggt ut sina nätverk ytterligare under Cirka 28 procent av våra kunder är nu anslutna via fiber i Norden och Baltikum. Nära 40 procent av de boende går över till fiber så fort möjligheten erbjuds. 24

25 Vår verksamhet Bredbandstjänster Plattform för flexiblare affärer Dagens företag värdesätter snabb och enkel tillgång till affärskritisk information och möjligheten att genomföra möten utan att alltid behöva resa. Därför har vi under året ytterligare förbättrat våra molntjänster och tjänster för virtuella möten. Målet är att erbjuda tillgång till dessa tjänster från i princip vilken skärm som helst. Tillförlitliga högkvalitativa nätverk är stommen i utvecklingen av dessa tjänster för att de ska bli konkurrenskraftiga affärsverktyg. Vi kopplar upp världen Internet har snabbt blivit en viktig distributionskanal för tv-bolag, ägare av innehåll för realtidsvideo och företagslösningar. Det handlar inte bara om hastigheten utan lika mycket om enkelhet och kostnadseffektivitet. TeliaSonera International Carrier gör det möjligt för våra kunder att spara både tid och pengar. Under 2013 slutförde vi en större nätverksutbyggnad i Nordamerika. Denna kommer att utöka vår räckvidd till 44 amerikanska städer och ge omfattande uppkoppling i Sydamerika, där vi upplever snabb tillväxt. TeliaSonera International Carrier är en världsledande ipstamnätsoperatör och en ledande operatör inom signaleringstjänster för röstsamtal och mobildata. Högkvalitativa nätverk med hög säkerhet är ett måste för molnbaserade affärsverktyg. 25

26 Vår verksamhet Eurasien Eurasien når alla världens hörn För människor och nystartade företag i gemen är mobila rösttjänster och texttrafik de mest kostnadseffektiva telekommunikationsalternativ som finns i de sju länder i Eurasien där TeliaSonera bedriver verksamhet. Expansionen av mobildatanätet är en av de viktigaste drivkrafterna som bidrar till ökningen av BNP överlag. Men det största bidraget till det förbättrade ekonomiska klimatet kommer från lokalbefolkningen. Nepal Organisk tillväxt som ryms i din hand Att öppna kontoret kan vara så enkelt som att slå på telefonen. I Nepal utvecklades den lokala affärs mannen Govinda Ghimire från daglönare till jordbruksentreprenör enbart med hjälp av en mobiltelefon med pålitlig täckning. Efter endast fyra års skolgång på grund av att hans föräldrar inte hade råd med skolavgifterna började Govinda sin karriär med att transportera mjölk från hembyn Dhulikel till Katmandu, Nepals huvudstad. Ett erbjudande om att driva den ekologiska jordbruksverksamheten på en ny ort i Dhulikel öppnade dörren till en hel värld av möjligheter. För att hantera det växande antalet ordrar köpte Govinda 2007 ett kontantkort från Ncell, med pålitlig nätverkstäckning. Liksom 80 procent av Nepals befolkning bor Govinda på landsbygden. Med hjälp av telefonen kunde Govinda hantera kundernas frågor och beställningar i den spirande verksamheten, Patleguan Organic Farm. Verksamheten har sedan fortsatt att expandera med hjälp av sociala media och gårdens Facebooksida hade exporten till Singapore vuxit till leverans två gånger i veckan. I Nepal är det eko 26

27 Vår verksamhet Eurasien Eurasien står på tur för ett utökat liv på nätet Varje dag blir allt fler i Eurasien entusiastiska över de omfattande tjänster man får tillgång till med mobilt internet. Det starka intresset för livet på nätet har gett oss motivationen att koppla upp oss, även om det bara sker i begränsad omfattning. Om man ser till hela samhället ser man däremot ett påtagligt uppsving i användningen. Volymerna i datatrafiken fortsatte att öka med den fart man började se under 2010 och ökade med 105 procent under året. logiska jordbruket ännu i sin linda, men med ökad efterfrågan börjar de bönder som tidigare förlitade sig på kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel att inse att det kan löna sig att byta till ekologisk odling. Med sina 16 anställda gör Govinda Ghimire sitt för att bekämpa Nepals 46-procentiga arbetslöshet och utbredda fattigdom. Tillväxten hos Patleguan Organic Farm och andra företag i Nepal fortsätter att få draghjälp av Ncells förbättrade kapacitet för datatrafik. Enligt en uppskattning har utbyggnaden av infrastrukturen i Nepals mobilnät lett till 2 3 procents ökning av BNP i Nepal. De nya jobb som skapats och den hållbara framtiden för jordbruket gör Govindas by till en klar vinnare. Med hjälp av telefonen kunde Govinda hantera kundernas frågor och beställningar i den spirande verksamheten. 27

28 Vår verksamhet Eurasien Tjänster som folk behöver Många är fortfarande till stor del beroende av våra kärntjänster. Röst- och texttrafiken fortsätter att vara det mest kostnadseffektiva alternativet för gemene man i de sju länder som betjänas av TeliaSonera i Eurasien. De begränsade disponibla inkomsterna i regionen driver försäljningen av kontantkort och enklare mobiltelefoner. Efterfrågan på mervärdestjänster som MMS och data stiger, men den är fortfarande lägre än i Nordeuropa. Smartphone-penetrationen i Eurasien har nått cirka 14 procent i genomsnitt. Kundvård Människor och företag nöjer sig inte med tekniska framsteg och möjligheter de vill också ha valmöjligheter och kundservice. Vi är övertygade om att service i världsklass är helt avgörande. På vissa marknader har folk aldrig upplevt denna grundläggande affärsmässighet. I Nepal var TeliaSoneras dotterbolag Ncell först med att erbjuda kunderna 3G, paketerade prismodeller inklusive ett fastprisalternativ, samt Black Berrys mobiler och tjänster. I Georgien fick kunderna uppleva ljusa, välkomnande butiker där man uppmuntrades att ta upp och känna på ett urval produkter som vanligtvis förvaras inlåsta. I Moldavien omfattar vår kundvård att dagligen lyssna på kunderna och svara proaktivt på den feedback vi får, vilket leder till återvändande kunder. För att säkerställa att vi förbättrar kundupplevelsen fortsätter vi att lägga tid och resurser på att utbilda personalen, utveckla insamlingen av feedback från kunderna och mäta resultaten. TeliaSoneras närvaro i Eurasien driver tillväxt liksom ekonomisk och social utveckling, och människorna är regionens viktigaste förmånstagare. 28

29 Kontakter Kontakta TeliaSonera Postadress: TeliaSonera AB Stockholm Besöksadress: Stureplan 8, Stockholm Växel: Fax: Kommunikation Postadress: TeliaSonera AB Stockholm Växel: Fax: TeliaSonera hjälper miljontals kunder att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. Internationell styrka och lokal förankring är kombinationen som gör oss unika och som skapar en kundupplevelse i världsklass hela vägen från Norden till Nepal. 29

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data Företagspresentation 2012 Från röst till data Telekombranschen genomgår en förändring. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. 71 miljoner

Läs mer

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Företagspresentation 2009

Företagspresentation 2009 Företagspresentation 2009 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Vision och strategi 6 TeliaSonera-aktien 8 Trender 9 Marknader och varumärken 3 Vår verksamhet 4 Ansvarsfullt

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 9 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Stabil avslutning på ett utmanande år

Stabil avslutning på ett utmanande år Bokslutskommuniké januari-december Stabil avslutning på ett utmanande år Sammanfattning fjärde kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08 Date 213-3-8 Bästa aktieägare När TeliaSonera bildades för lite över tio år sedan fanns inga surfplattor. Ingen hade twittrat eller tryckt gilla på Facebook. Vi använde telefonen för att ringa och skicka

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2009. TeliaSonera i korthet 3. Koncernchefens kommentarer 4. Marknader och varumärken 6. Förvaltningsberättelse 7

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2009. TeliaSonera i korthet 3. Koncernchefens kommentarer 4. Marknader och varumärken 6. Förvaltningsberättelse 7 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Marknader och varumärken 6 Förvaltningsberättelse 7 Koncernens totalresultatrapporter 18

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder

Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder Sammanfattning av styrelsens genomgång av transaktioner i Eurasien och under senaste året vidtagna åtgärder Bakgrund I samband med TeliaSoneras bolagsstämma den 3 april 2013 meddelade styrelsen att man

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation Swedish Swedish Match Match Company presentation Company Företagspresentation presentation 2013 Company presentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar, marknadsför

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

TeliaSonera AB Kommunikation Verkställande direktör och koncernchef Investor Relations Produktion Foto Papper Tryck

TeliaSonera AB Kommunikation Verkställande direktör och koncernchef Investor Relations Produktion Foto Papper Tryck Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Marknaden för telekomtjänster 4 Affärsidé, vision och strategi 8 Initiativ för tillväxt och effektivitet 10 Personal och organisation

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Delårsrapport januari-juni Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent.

Läs mer

Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Leda övergången till mobila och Internetbaserade Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster Årsöversikt 2004 2 Koncernchefens kommentar 4 Hemmamarknaderna och marknaderna i öst två olika möjligheter 8 Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

TeliaSonera delårsrapport januari september 2015

TeliaSonera delårsrapport januari september 2015 januari september januari september Stabil kärnverksamhet SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen ökade 6,3 procent till 27 029 MSEK (25 417). Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK

Aspiro i korthet. Noterad på Stockholmsbörsens Attract 40 Schibsted huvudägare (42,9%) Börsvärde 16 augusti: cirka 753 MSEK Aspiro AB (publ) Delårsrapport januari-juni juni 2006 1 Aspiro i korthet Aspiro säljer mobila innehållstjänster Omsätter cirka 500 MSEK på årsbasis 132 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Steg för steg mot ett hållbart TeliaSonera. Hållbarhetsredovisning 2013

Steg för steg mot ett hållbart TeliaSonera. Hållbarhetsredovisning 2013 Steg för steg mot ett hållbart TeliaSonera Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Innehåll Koncernchefens kommentarer 3 FN:s Global Compact-principer 4 Sammanfattning 5 Vårt arbetssätt 6 Hållbarhet i TeliaSonera

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se.

TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se. TeliaSonera AB (publ), 106 63 Stockholm, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm, Tel: 08-504 550 00, www.teliasonera.se Årsöversikt 2005 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Detta är TeliaSonera

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer