SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN."

Transkript

1 SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1

2 INLEDNING På trettio år har konsumtionen av bananer i Sverige fördubblats. Vi tillhör ett av de länder där det äts mest bananer i världen, om man bortser från de länder där bananerna odlas. Vilka bananer vi svenskar väljer att konsumera, har stor påverkan på odlare och anställda i producentländerna. Majoriteten av Sveriges konsumenter är redo för en marknad med större utbud av hållbart producerade bananer. Efterfrågan ökar snabbt och närmare nio av tio konsumenter är villiga att betala flera kronor extra för Fairtrade-märkta bananer, jämfört med de konventionellt odlade. Men trots att konsumtionen av Fairtrade-märkta bananer ökade med 61 procent i Sverige under 2013, så var bara en av tio bananer av den totala banankonsumtionen i Sverige Fairtrade-märkta. Sverige ligger långt efter Storbritannien och Schweiz, där mer än 30 respektive 50 procent av bananerna är Fairtrade-märkta. problem som finns inom den globala bananindustrin, där den ökade prispressen lett till att bananodlare och anställda ofta har låga löner och usla arbetsvillkor. I den kan du även läsa om hur Fairtrade blivit ett verktyg för många odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 1 Här i Schyssta bananer del 2 gör vi en djupdykning ner i den svenska bananmarknaden och landar i en diskussion om möjligheter. Vem eller vilka har möjlighet att se till att de bananer vi konsumerar i Sverige är hållbart producerade och schysst handlade? Diskussionen tenderar att ofta riktas mot konsumentens och individens möjlighet att göra aktiva val i butik och på så vis bidra till förändring. Men räcker det med att den enskilda konsumenten gör schyssta val? KONSUMTIONEN AV FAIRTRADE-MÄRKTA BANANER ÖKADE MED 61 % I SVERIGE UNDER 2013 Fairtrade Sverige har under 2014 lagt extra mycket fokus på bananer med målet att varannan banan som säljs i Sverige ska vara Fairtrade-märkt innan årets slut. Det är en bit kvar till detta visionära mål, men det är mycket glädjande att se att konsumtionen av Fairtrade-märkta bananer har ökat kraftigt under året. Den Fairtrade-märkta bananen är den moderna bananen, och försäljningsresultatet från första halvåret 2014 visar på en fördubbling jämfört med samma period föregående år. Du håller i del två av Fairtrade Sveriges årsrapport Rapporten bygger vidare på den första delrapporten Schyssta bananer utmaningar och möjligheter i framtidens bananindustri som publicerades under våren I den första rapportdelen beskrivs de 2

3 NYA SPELARE INOM DEN GLOBALA BANANINDUSTRIN Svenskar konsumerar i genomsnitt 17 kilo bananer per person och år 2 och i Sverige såldes bananer för runt tre miljarder kronor under Vår handel påverkar därmed starkt bananproducenterna. Men samtidigt som handeln av bananer ökar ser många bananodlare att deras del av intäkterna minskar. Bananmarknaden karaktäriseras generellt sett av höga produktivitetskrav i producentländerna och en strävan efter att erbjuda konkurrenskraftiga och låga priser gentemot konsumenten i butiken. Någonstans i kedjan måste det verkliga priset betalas, och den marknad som omsätter miljardbelopp kommer inte alla till del. Historiskt sett har multinationella företag spelat en ledande roll inom den internationella bananindustrin, speciellt de fem största bananaktörerna Chiquita, Dole, Del Monte, Fyffes och Noboa. Med egna skepp, egna mogningsanläggningar och med egna distributionsnätverk i importländerna har företagen länge kontrollerat ett omfattande system av produktion, transport, upphandling och marknad av exportbananer världen över. 4 Men med tiden har marknaden förändrats, då nya aktörer så som dagligvarukedjor i EU och USA, har gått in i handeln av bananer. En bidragande orsak till detta har varit att banantransporten utvecklats. Från att man tidigare varit beroende av specialbyggda båtar för att transportera bananerna är det numera möjligt att frakta bananer i enskilda speciella kylcontainrar. Det gör att mindre aktörer också har möjlighet att importera bananer eftersom de kan fraktas med vilket containerfartyg som helst. I dag har de fem största bolagen endast kontroll över 44 procent av den totala exportmarknaden, vilket är en betydande nedgång sedan 1990-talet. 5 Marknadsfördelning av utvalda företag inom den globala exportmarknaden av bananer, i volym. Övriga Chiquita Chiquita Fresh del Monte Noboa Fyffes Dole Fresh del Monte Övriga Fyffes Noboa Dole Källa: FAO, The Changing Role of Multinational Companies in the Global Banana Trade, Rom 2014, 3

4 BANANERNA DELAS MANUELLT IN I MINDRE MARKNADSVÄNLIGA KLASAR INNAN DE PACKAS OCH EXPORTERAS TILL EUROPA. 4

5 Samtidigt som flera nya aktörer intagit marknaden har den globala handeln med bananer tredubblats sedan 1970-talet. 6 Mindre aktörer som tidigare inte haft möjlighet har nu tillträde till marknaden. Med fler aktörer har handeln med bananer blivit ännu mer konkurrensutsatt, vilket leder till fortsatt pressade priser i alla led, ända ner till de mest sårbara i kedjan. 7 Anställda på plantager rapporterar om allt lägre löner och mer osäkra anställningsformer när andra kostnader inte går att pressa lägre. 8 Det är inte längre bara ett fåtal stora multinationella företag som har möjlighet att se till att våra bananer är hållbart producerade och handlade. Fortfarande har dessa aktörer stort inflytande, men då nya aktörer så som dagligvaruhandelskedjor, importörer och andra återförsäljare av bananer har fått ökat inflytande på bananmarknaden, har också möjligheten att bidra till odlarnas förbättrade levnads- och arbetsvillkor kommit att bli relevant för fler aktörer. KONKURRENSEN BLAND BANANPRODUCERANDE LÄNDER ÄR HÅRD OCH MÅNGA HAR KÄMPAT FÖR ATT BEHÅLLA SIN KONKURRENSKRAFT, MEN DET FINNS OCKSÅ NYA MÖJLIGHETER EFTERSOM NYA KÖPARE KOMMER IN PÅ MARKNADEN. EKATERINA KRYONOS, EKONOM PÅ TRADE AND MARKETS DIVISION, FAO. 5

6 FAIRTRADE EN FRAMTIDSFRÅGA FÖR DAGLIGVARUHANDELN 2013 ökade den totala försäljningen i Sveriges dagligvaruhandel med 2,5 procent. 9 Samtidigt ökade värdet av sålda Fairtrade-märkta produkter med 29 procent och försäljningen av Fairtrade-märkta bananer med 59 procent. 10 Försäljningen av Fairtrade-märkta bananer har sedan dess fortsatt att öka och under första halvåret 2014 har volymerna mer än fördubblats i jämförelse med året innan. 11 Det är en signifikant ökning som visar att svenska konsumenter är villiga att betala de extra kronor det kostar för att få en hållbart producerad banan. Enskilda butiker och återförsäljare har tagit chansen att satsa på Fairtrade-märkta bananer genom att ge dem en tydlig plats i butiken som tillsammans med butiksmaterial sporrar efterfrågan och visar konsumenterna vilka möjligheter som finns. Med den försäljningsökning som skett sedan 2011 ser vi att det på många håll varit framgångsrikt. Importörer och dagligvaruhandel har stora möjligheter att genom att exponera Fairtrade-märkta bananer i sitt utbud möjliggöra en större efterfrågan och därmed öka sin försäljning. UNDER DET FÖRSTA HALVÅRET 2014 ÖKADE FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN MED 100 % JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR. varan eller tar bort den ur butikens utbud. Men om inte varan finns i butiken minskar chansen att kunden efterfrågar den. Kedjor och enskilda butiker har möjlighet att fatta beslut om vilka varor de vill erbjuda sina kunder, och här finns stor potential att ge vissa enskilda varor en mer framträdande plats i butiken för att hjälpa kunderna att uppmärksamma och efterfråga den. Intresset för etiskt producerade produkter har ökat kraftigt de senaste åren. Sju av tio svenskar uppger att det är viktigt att de livsmedel de handlar lever upp till en etisk standard 12 samt att produktmärkningar är ett bra stöd för att hitta rätt produkt i butiken. 13 Men samtidigt som allt fler väljer att konsumera Fairtrade-märkta produkter anser mer än var tredje konsument att produkter med märkningar syns dåligt i butik. 14 Butikerna har stort inflytande över vilka produkter vi konsumenter 15 stoppar i våra korgar. Det visar resultatet av världens största undersökning med eye-tracking i butik 16 som genomförts av forskningsgruppen Retail Academics tillsammans med Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF). Något som är avgörande för om konsumenten kommer att köpa en produkt är hur produkten presenteras i butiken, på vilken hylla den ställs och var på hyllan den ställs. Genom att placera en viss produkt på rätt ställe vid rätt tillfälle och med rätt informationsmaterial säljs den i större volym. I genomsnitt spenderar konsumenten 14 minuter i butik för att handla och hinner på den tiden uppmärksamma väldigt få varor i butiken (0,25 procent av det totala antalet varor som finns i butiken). 17 Hur butiken väljer att placera varan är mycket betydande för att den ska bli uppmärksammad hos kunden. Ökad försäljning av Fairtrade-märkta bananer hänger det på utbud eller efterfrågan? När man talar om butikernas möjlighet att öka försäljningen av Fairtrade-märkta produkter, landar diskussionen ofta i en fråga om utbud och efterfrågan. Resonemanget bygger på att om inte konsumenten efterfrågar en vara, så minskar butiken sin volym av 6

7 En annan fråga som ofta lyfts som ett hinder för att konsumenten ska välja en vara som är hållbart producerad och därmed kostar några kronor extra, är priset. Men Retail Academics studie visar att varans pris inte är så avgörande för våra val som många kanske har trott, och att många andra parametrar är viktiga för de köpbeslut vi fattar i butik. I och med detta har butiken stora möjligheter att påverka konsumentens beslut. Två av tre konsumenter tittar på färre prisetiketter än antal artiklar som köps, var sjunde tittar inte på en enda prisetikett i butiken. Enligt studien är dock erbjudanden betydande för konsumentens val av vara. Men det är inte själva priset i erbjudandet som är avgörande, erbjudandet tjänar mer som en bekräftelse på att kunden gör en bra affär. 18 En varas försäljningsframgångar handlar alltså inte enbart om kundernas intresse eller ointresse för varan eller om priskänslighet. Här finns en enorm möjlighet för dagligvaruhandeln och återförsäljare att påverka kundernas efterfrågan och vilka produkter vi konsumenter köper. Vad är det konsumenterna vill ha? Konsumenternas efterfrågan på hållbart producerade bananer blir tydlig när man ser till de två senaste årens stora försäljningsökning av Fairtrade-märkta bananer. 19 Undersökningar visar också att en majoritet av svenska konsumenter är villiga att betala mer om de vet att det är en schysst banan som tar hänsyn till människa och miljö. Enligt en konsumentundersökning från TNS Sifo är 85 procent av svenskarna beredda att betala extra för Fairtrade-märkta bananer, jämfört med konventionella bananer. Sju av tio svenskar kan tänka sig att betala tre till åtta kronor mer för ett kilo bananer som är Fairtrade-märkta jämfört med konventionella bananer, och av dessa kan 19 procent tänka sig betala mer än åtta kronor mer för de Fairtrade-märkta bananerna. 20 Viljan att betala extra för bananen om den är Fairtrade-märkt ökar ju yngre konsumenten är. Var fjärde konsument i åldersspannet år är villig att betala åtta kronor extra för en Fairtrade-märkt banan. 21 En av tre konsumenter uppger i undersökningen att hen enbart vill se dubbelmärkta bananer (Fairtrade- och ekologiskt märkta) i fruktdisken i butik. 22 Detta hänger troligen ihop med att kännedomen om Fairtrade-märkningen stadigt ökar. 23 Enligt TNS Sifos kännedomsundersökning känner åtta av tio konsumenter till Fairtrade, 24 och Fairtrade är, näst efter Svanen, den mest kända märkningen för miljömässig och etisk standard procent av konsumenterna anser att de har god kunskap om vad Fairtrade innebär. 26 Sedan 2013 har även konsumenternas egna förväntade framtida köpfrekvens ökat. Nästan varannan räknar med att öka sin konsumtion av Fairtrade-märkta produkter det närmsta året. 27 Åtta av tio uppger i studien att de köper minst en Fairtrade-märkt produkt per månad, och cirka var fjärde konsument köper fler än fem olika produkter i månaden. 28 Resultatet stämmer överens med Svensk Handels undersökning Det ansvarsfulla företaget där cirka 40 procent av respondenterna är villiga att betala upp till 10 procent mer för en etiskt producerad produkt än för en konventionell produkt och varannan konsument tycker att utbudet av etiska varor (med fokus på etiska och sociala förhållanden, så som Fairtrade) är för litet. 29 Miljömedvetenheten växer i Sverige och intresset för att köpa miljömärkta varor ökar. De senaste siffrorna visar att den svenska försäljningsutvecklingen av ekologiska produkter är störst i hela världen. 30 Samtidigt ökar intresset för etiskt producerade produkter kraftigt, hos både konsumenter och företag. En konsumentundersökning utförd av TNS Sifo visar att svenska konsumenter lägger lika stor vikt vid miljöaspekten som att produkterna är etiskt producerade. 31 SJU AV TIO KONSUMENTER KAN TÄNKA SIG ATT BETALA TRE KRONOR EXTRA ELLER MER FÖR ETT KILO BANANER OM DE ÄR FAIRTRADE-MÄRKTA. 7

8 Detta bekräftas även i en konsumentundersökning som nyligen genomförts på ett representativt urval av Coops tre miljoner medlemmar. Närmare hälften av medlemmarna i undersökningen tycker att det är viktigt med etiskt märkta produkter, lika många som anser att de tycker det är viktigt med ekologiska produkter. 32 Här finns många möjligheter för dagligvaruhandel och återförsäljare att matcha utbudet av etiskt i vissa fall ett första steg mot helt ekologiskt jordbruk. Fairtrade-märkta bananer finns att importera från många länder, och här finns möjligheter för den svenska dagligvaruhandeln att ta steget att erbjuda konsumenterna socialt hållbara bananer där man i dag erbjuder konventionellt odlade. SVENSKA KONSUMENTER LÄGGER LIKA STOR VIKT VID MILJÖASPEKTEN SOM ATT PRODUKTERNA ÄR ETISKT PRODUCERADE. hållbara produkter med konsumenternas efterfrågan på samma sätt som många redan matchar efterfrågan av miljömärkt. Alla Fairtrade-märkta bananer som säljs på den svenska marknaden är i dag dubbelcertifierade; det vill säga både Fairtrade-märkta och ekologiska. Majoriteten av de Fairtrade-märkta bananerna i Sverige odlas i Dominikanska republiken och i viss utsträckning även i Peru och Ecuador. Svenska aktörer upplever ibland att det kan vara svårt att få tillräckligt stora volymer av Fairtrade- och ekologiskt certifierade bananer i sitt sortiment. Men det handlar inte om att det är brist på Fairtrade-märkta bananer på marknaden. I Storbritannien och Schweiz, som är de länder med högst marknadsandel Fairtrade-märkta bananer, har flera viktiga aktörer i dagligvaruhandeln frångått de konventionella bananerna och valt att i stället enbart sälja Fairtrade-märkta. Den ökade försäljningen är betydande för de Fairtrade-certifierade bananodlarna. Tack vare Fairtrade-premien och de miljökriterier som ingår i Fairtrade-certifieringen ges odlarna förutsättningar att kunna ställa om till en mer hållbar produktion samtidigt som deras livs- och arbetsvillkor förbättras. För att en producent ska kunna ställa om till ekologisk odling krävs resurser och kunskaper, och utan resurser har bananodlare ofta inte råd att ställa om till en mer hållbar produktion. Fairtrade kan, utöver de sociala aspekterna, även ses som ett första steg för producenter mot ett hållbart jordbruk, och Socialt ansvarstagande allt viktigare för livsmedelsföretagens lönsamhet Livsmedelsindustrin är den mest konsumentnära bransch som finns, vilket innebär att livsmedelsföretag har stor press på sig att leva upp till konsumenternas krav och det blir allt viktigare för handelsföretag att arbeta med frågor kring ansvarsfullt företagande. 33 Enligt en studie gjord av Svensk Handel behöver många svenska företag arbeta mer med dessa typer av frågor för att överleva på sikt. De företag som inte arbetar med socialt ansvarstagande tappar en viktig konkurrensfördel, och dagens konsumenter har förväntningar på företagen att de gör vad de kan för att förbättra arbetsvillkoren i de länder där varorna produceras. Om företaget inte tar frågan på allvar finns det risk för att kunder går förlorade. Över hälften av de handlare som satsar på social hållbarhet har sett ett positivt resultat av arbetet och många företag ser arbetet med socialt ansvar som en långsiktig investering. Vinsten kan komma indirekt via ett stärkt varumärke, genom en ökad andel positiva och nöjda kunder och ökad trivsel bland medarbetare. 34 Balansen mellan att både anpassa sig till och driva efterfrågan på marknaden är central för framgångsrika företag. 35 8

9 EN LIVSMEDELSBRANSCH SOM ENBART SER TILL DAGENS EFTERFRÅGAN KAN MISSA ATT SÄKRA LEVERANSER FÖR ATT MÖTA MORGONDAGENS KONSUMENTKRAV. Ronja Boije och Mikael Kruhsberg, Macklean, Insikter #04,

10 ANNA BILLING, PROJEKTLEDARE FÖR FAIRTRADE-ARBETET PÅ ICA MALMBORGS TUNA I LUND Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter har stadigt ökat under de senaste åren, en ökning som skett mycket tack vare enskilda aktörers engagemang. Ett exempel är ICA Malmborgs Tuna, en större områdesbutik i Lund som sålt Fairtrade-märkta bananer sedan de gjorde debut i Sverige. Det var först när vi år 2008 bestämde oss för att aktivt lyfta fram de Fairtrade-märkta bananerna som det blev en otrolig ökning av försäljningen, säger Anna Billing, projektledare för Fairtrade-arbetet på ICA Malmborgs Tuna i Lund. Tidigare utgjorde de Fairtrade-märkta bananerna endast fem procent av butikens bananförsäljning, men när vi började kommunicera Fairtrade gentemot våra kunder, utbilda vår personal till Fairtrade-ambassadörer och bestämde oss för att ta samma pris för de Fairtrade-märkta bananerna som vi tog för de konventionella bananerna, ökade försäljningen snabbt. I dag säljs 40 procent av våra bananer som dubbelcertifierade Fairtrade/KRAV trots att de är förpackade i påse, och vi har med tiden fasat ut de konventionella bananerna i lösvikt helt och ersatt med ekologiska. Vi insåg att vi själva, med vår egen och branschens historiska prisdumpning av bananer, försvårade för dubbelcertifierade Fairtrade-märkta bananer att ta marknadsandelar. Om vi menade allvar med att öka försäljningen och ge den påtryckning på grossist- och producentled som behövdes för att ge de Fairtrade-märkta bananerna en skjuts framåt, var det läge att ha en konsekvent hållning i bananfrågan, även vid centrala kampanjer. En av de utmaningar ICA Malmborgs Tuna stött på i arbetet med att öka utbudet av Fairtrade-märkta bananer är att det varit svårt att få in tillräckligt stora mängder Fairtrade-märkta bananer kontinuerligt. Men det handlar inte om att det råder brist på potentiella Fairtrade-märkta bananer i världen, det råder brist på ingångna avtal på central nivå. De stora företagen har tvekat för att de inte har vetat hur kunden ska reagera, vilket lett till att det varit för få DET HANDLAR INTE OM ATT DET RÅDER BRIST PÅ POTENTIELLA FAIRTRADE-MÄRKTA BANANER I VÄRLDEN, DET RÅDER BRIST PÅ INGÅNGNA AVTAL PÅ CENTRAL NIVÅ. Fairtrade-märkta bananer på marknaden för att möta en ökad efterfrågan. Bananen är en lukrativ produkt för butikerna, en av de produkter som säljer mest. Billing kan förstå om butiker inte vågar ta det steg som ICA Malmborgs Tuna tagit att sälja Fairtrade-märkta bananer för samma pris som de konventionella bananerna. Men samtidigt poängterar hon att man måste våga tro på det och bestämma sig för att få en modern banan i utbudet. Med större mängder och den förenklade logistik som det då innebär, kommer delar av merkostnaderna för hanteringen av de Fairtrade-märkta bananerna att sjunka samtidigt som odlarens ersättning är densamma, och då kan den på allvar konkurrera med de konventionella bananerna. 10

11 En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Så länge som branschen pressar priserna på bananerna blir det svårt att höja medvetenheten om produkten, och det gynnar ingen på lång sikt. Det krävs stark positiv kraft och centrala kampanjer på högre kedjenivå för att få företagen att satsa på större inköp av Fairtrade. Jag tycker det är glädjande att försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökat så mycket, det är ett resultat av att branschen börjat göra rätt satsningar och är på rätt väg. SVERIGES SCHYSSTASTE BUTIKER! Under 2013 genomförde Fairtrade Sverige en butikstävling där konsumenter nominerade enskilda butiker för deras arbete att aktivt lyfta fram Fairtrade i butik. De butiker som landade på topp fyra var Coop Konsum Mårtenstorget i Lund, ICA Malmborgs Limhamn, Coop Konsum City i Västerås och ICA Kvantum i Eskilstuna som alla har arbetat aktivt med att lyfta fram Fairtrade i butik kommer Fairtrade att släppa en topp-10 lista i samband med kampanjen Fairtrade Fokus i oktober. 11

12 ANDRA AKTÖRER SOM HAR MÖJLIGHET ATT GÖRA SKILLNAD Out of home är samlingsnamnet för alla aktörer inom hotell, restaurang och catering samt för den offentliga sektorn. Out of home-aktörer har stort inflytande över vilka varor vi svenskar konsumerar utanför hemmet, i det utbud de erbjuder sina gäster, kunder och anställda. Intresset för att erbjuda ett utbud av etiskt hållbara produkter växer. Out of home-sektorn står för cirka 25 procent av den totala försäljningen av Fairtrade-märkta varor, en ökning med cirka sex procent under 2013, 36 och allt fler kommuner, företag, hotell, restaurang- och cafékedjor efterfrågar Fairtrade-märkt kaffe, te och drickchoklad till sina gäster och anställda. Hotell, restaurang och kaféer blir allt viktigare aktörer Livsmedelskonsumtionen inom hotell, restaurang och café är stor, och växer. Den totala restaurangmarknaden uppgick 2013 till cirka 105 miljarder kronor inklusive moms, och försäljningsvolymen ökade med nästan 3 procent jämfört med året innan. 37 Då konsumtionen är stor inom sektorn finns många möjligheter för företagen att göra skillnad. Allt fler hotell, konferensanläggningar, restaurang- och kafékedjor erbjuder Fairtrade-märkt. Scandic var den första stora aktören som tog initiativ till att byta ut allt kaffe till Fairtrade-märkt. Hotellkedjan har sedan dess ökat utbudet av Fairtrade-märkta produkter och tillsammans konsumerar alla Scandic hotell stora volymer. I år har hotellet Clarion Hotel Sign tagit ett betydelsefullt beslut att satsa på Fairtrade-märkt på frukostbuffén. Hotellets beslut förväntas leda till en stor ökning av konsumtionen av Fairtrade-märkt framöver, och precis som Scandics åtaganden bidrar beslutet med förbättrade villkor för odlare och anställda bakom produkterna. Här har fler hotell, konferensanläggningar, restauranger och kaféer möjlighet att följa Scandic och Clarion Hotel Signs exempel. I OKTOBER 2014 VAR 63 KOMMUNER I SVERIGE FAIRTRADE CITY- DIPLOMERADE. Offentlig upphandling enorm konsumtion med stora möjligheter att göra skillnad. Samtidigt som Fairtrade-konsumtionen växer kraftigt i dagligvaruhandel och out of home-sektorn, så konsumeras varor för 600 miljarder kronor om året inom den offentliga sektorn. Offentliga myndigheter är betydande konsumenter och har genom sina upphandlingar stora möjligheter att bidra till odlare och anställdas förbättrade levnads- och arbetsvillkor. Svenskar anser att det är viktigt att den offentliga sektorn ställer krav på etiskt hållbara produkter i upphandlingen. Enligt en TNS Sifo-mätning som gjordes våren 2014 tycker 80 procent av de tillfrågade att det är viktigt att kommunen ställer etiska krav på inköp av varor. 38 Många kommuner har redan börjat ställa krav i den offentliga upphandlingen och många skolor och arbetsplatser runt om i landet konsumerar i dag Fairtrade-märkt. Det finns 63 Fairtrade City-diplomerade kommuner 39 som jobbar systematiskt med att ställa etiska krav i den offentliga upphandlingen, och dessa kommuners inköp av Fairtrade-märkta produkter har varit betydande för den ökade konsumtionen av Fairtrade-märkt i Sverige. Umeå kommun har gått från att inte köpa in några Fairtrade-märkta bananer alls år 2012 till att köpa in 30 ton Fairtrade-märkta bananer under Det motsvarar 75 procent av kommunens bananinköp, och målet är att 100 procent av bananerna ska vara Fairtrade-märkta framöver. I Borås kommun var varannan upphandlad banan (28 ton) Fairtrade-märkt 2013, och nästan 100 procent av alla bananer som konsumeras av Hammarö kommun är i dag Fairtrade-märkta. Även Värmlands största kommun Karlstad visar kontinuerlig ökning av inköpen av Fairtrade-märkta bananer, där fyra av fem bananer nu är Fairtrade-märkta och där inköpen under 2013 motsvarade ett värde på kronor. 40 Dessa kommuners beslut att upphandla etiskt hållbara produkter har bidragit till att konsumtionen av Fairtrade-märkta bananer i Sverige ökat kraftigt under 2013 och gynnat odlare och anställda bakom bananerna. 12

13 Andel upphandlade bananer som var Fairtrade-märkta i tre Fairtrade City-diplomerade kommuner under perioden Hammarö 80 Karlstad Procent Umeå Källa: Siffrorna baseras på inrapporterade volymer från styrgrupperna i aktuella Fairtrade City. SCHYSST UPPHANDLING MÖJLIG Den 15 januari 2014 röstade Europaparlamentet igenom det nya EU-direktivet om offentlig upphandling, som kommer att göra det ännu lättare att ställa krav 41 på miljö och sociala frågor i upphandlingar. I samband med det gick för första gången flera tredjepartscertifieringar för miljö och social hållbarhet (Fairtrade, Svanen, Bra Miljöval, FSC och TCO Development) samman i ett gemensamt upprop som uppmanar offentliga beslutsfattare och inköpare att ställa om till en modern upphandling. Målsättningen är att 50 procent av alla upphandlade produkter i offentlig sektor ska vara märkta med miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar år En majoritet av riksdagspartierna anser att detta är möjligt och sex kommuner har redan skrivit under upproret #ModUpp

14 EFTERFRÅGAN PÅ FAIRTRADE- MÄRKTA BANANER MÅSTE ÖKA För konsumenten är Fairtrade ett mycket enkelt och effektivt sätt för att motverka fattigdom, miljöproblem och barnarbete i producentländerna. Men vi måste komma ihåg att den utveckling Fairtrade leder till och de fördelar Fairtrade genererar endast förverkligas när odlare och anställda har möjlighet att sälja sina produkter som Fairtrade-märkta, säger Kwame Banson. Kwame Banson berättar att om efterfrågan på Fairtrade var större skulle många fler få ta del av fördelarna certifieringen genererar. Många unga människor flyr från Västafrika i dag i hopp om att kunna försörja sina familjer de lämnar efter sig. Med Fairtrade får människor förbättrade levnads- och arbetsvillkor, vilket enligt Kwame Banson betyder mycket för odlare, anställda och deras familjer. Han berättar att han vet att bistånd ges från Sverige till Ghana, men han säger att det är ett bättre alternativ att vi köper Fairtrade-märkta produkter. Han menar att det är det mest effektiva vi kan göra och att vi då kan vara säkra på att människorna själva löser de problem som finns på plats. Genom att fortsätta pressa fattiga odlare och arbetare på låga och ständigt sjunkande priser underminerar Sveriges aktörer strävan mot en hållbar produktion och försörjning. Fairtrade erbjuder en mer rättvis prissättning som säkerställer att odlare och anställda får möjlighet att fortsätta verksamheten, vilket gynnar alla i längden, säger Kwame Banson. Samtidigt som utbud och konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter ökat kraftigt de senaste åren, så rapporterar odlare och anställda att efterfrågan på Fairtrade är för liten. I dag säljs en stor andel av Fairtrade-certifierade producenters varor som konventionella, trots att de är Fairtrade-certifierade och lever upp till de internationella Fairtrade-kriterierna. Detta innebär att de fördelar Fairtrade medför går förlorade. Kwame Banson arbetar för producentnätverket Fairtrade Africa och ansvarar för det regionala arbetet i Västafrika. Han menar att bristen på efterfrågan är den största utmaningen för de Fairtrade-certifierade producenterna i dag. DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR ODLARE OCH ANSTÄLLDA ÄR ATT EFTERFRÅGAN PÅ FAIRTRADE-MÄRKTA PRODUKTER ÄR FÖR LITEN. KWAME BANSON, PRODUCENTNÄTVERKET FAIRTRADE AFRICA. 14

15 ANSTÄLLDA PÅ FAIRTRADE-CERTIFIERADE BANANPLANTAGE HAR TILLGÅNG TILL SKYDDSUTRUSTNING SÅ SOM SKYDDSHANDSKAR VID TVÄTTNING AV BANANERNA. 15 Joseph Jordboa, Golden Exotics Ltd, Ghana

16 RÄCKER DET ATT KONSUMENTEN HAR MÖJLIGHET ATT GÖRA SCHYSSTA VAL? Under 2013 åt svenskarna ungefär 17 kilo bananer per person och år. Av dessa var en av tio bananer Fairtrade-märkt. En siffra som är alldeles för låg med tanke på de grava problem som fortfarande finns inom bananindustrin. Låga löner som inte går att leva på, osäkra anställningsvillkor, inskränkningar av organisationsrätten och hantering av hälso- och miljöfarliga kemikalier utan adekvat skyddsutrustning, är några exempel. När vi ser på länder som Storbritannien och Schweiz, där 30 respektive 50 procent av bananerna är Fairtrade-märkta, är det tydligt att Sverige kan göra mer. Sveriges konsumenter är redo för en större marknad av Fairtrade-märkta produkter. När det gäller bananer är majoriteten villig att betala extra för de som är Fairtrade-märkta jämfört med de konventionella. Enskilda konsumenters val är en viktig hörnsten. Men räcker det med att konsumenterna tar ansvar och driver utvecklingen framåt genom att efterfråga hållbart producerade bananer? Då fler företag gått in i den globala bananmarknaden har svenska aktörer, såsom dagligvaruhandeln och servicehandeln, hotell och restaurang samt offentliga aktörer de senaste åren fått större möjligheter att påverka den globala bananmarknaden och medverka till förändring. Enskilda butiker, hotell och kaféer bidrar redan till att öka konsumtionen av Fairtrade-märkta bananer i Sverige, men det som saknas är övergripande strategiska beslut på central nivå. Här har till exempel många kommuner föregått med goda exempel. Allt fler aktörer är medvetna om vikten av socialt ansvarstagande och ser det som en nyckel till långsiktig framgång och överlevnad. Hållbar produktion är framtiden för såväl svenska aktörer som producenterna bakom produkterna, och Fairtrade är ett konkret sätt för konsumenter, butiker, hotell, kommuner och många fler att ge möjligheter för odlare och anställda att ta sig ur fattigdom och skapa sig en tryggare och bättre framtid. RÄTTVIS HANDEL ÄR INTE FÖRKLÄDD VÄLGÖRENHET. DEN GYNNAR BÅDE PRODUCENTER OCH KONSUMENTER. FRANCISCO VAN DER HOFF BOERSMA. 16

17 FAIRTRADE I SIFFROR 2014 Försäljning i Sverige Försäljningen av Fairtrade-märkta varor i Sverige uppgick 2013 till ett värde över 2 miljarder kronor och ökade med 29 procent jämfört med föregående år. Svensken handlar nu Fairtrade-märkt för i genomsnitt 208 kronor per person och år. Övrigt 2500 Bomull 2000 Kakao & choklad 1500 Blommor MKR Glass 1000 Vin 500 Banan Kaffe År Fairtrade-premie Den svenska försäljningen av Fairtrade-märkta varor genererade Fairtrade-premier på 34,4 miljoner kronor under 2013, 5,7 miljoner mer än året innan , , ,4 20 MKR 15 14,6 14, , År 18

18 Konsumtion per capita i fem länder Schweiz toppar återigen listan över konsumtion per capita av Fairtrade-märkta produkter. Schweiz har nästan dubbelt så hög konsumtion per capita som Sverige. Men i Sverige ökade konsumtionen 2013 med 29 procent jämfört med föregående år, den största ökningen bland samtliga toppländer Euro Norge Danmark Sverige Storbritannien Schweiz Fairtrade-märkt försäljning i konsumentvärde Uppskattningsvis 51 procent av försäljningen genereras i dagligvaruhandeln (DVH), 25 procent i detaljhandeln utanför DVH, och 24 procent i out of home-sektorn Out-of-home 2000 Detaljhandel utanför DVH DVH 1557 MKR 1000 Ej segmenterat År 19

19 Försäljning per produktgrupp Siffrorna avser total försäljning, och förändringen beräknas på konsumentvärdet. Värdet är huvudsakligen en beräkning baserat på faktiskt eller uppskattat pris i dagligvaruhandeln. Förändringssiffran baseras på värde. Kaffe Bomull Godis Bananer Kalla drycker Kryddor & örter Vin Socker Honung Glass & dessert Te Färsk frukt Blommor Sylt & marmelad Hygienprodukter Choklad (konfektyr) Kakao & drickchoklad Övrigt DET FINNS ÖVER 1800 FAIRTRADE-MÄRKTA PRODUKTER PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. Ekologiskt Ungefär 56 procent av all Fairtrade-märkt konsumtion på den svenska marknaden är ekologiskt certifierad, räknat på försäljningsvärde i konsumentled. Ej redovisat Konventionellt Ekologiskt 20

20 Kännedom om Fairtrade-märkt Kännedomen om Fairtrade ökar kontinuerligt. Enligt en konsumentundersökning gjord av TNS Sifo 2014, på uppdrag av Fairtrade Sverige, känner 78 procent av de tillfrågade igen Fairtrade-märket. Procent Tveksam/Vet ej Nej Ja FAIRTRADE HAR ÖVER FÖLJARE PÅ FACEBOOK. Ambassadörer för Fairtrade I september 2014 hade över 5000 personer genomgått en tvådagars utbildning om Fairtrade. Ambassadörerna är frivilliga som engagerar sig för Fairtrade. De senaste året har cirka 500 ambassadörer utbildats årligen Antal personer År 21

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Fernando Calle Orozco, kakaoodlare i Peru, med söner. Innehåll Satsa på Fairtrade...3 Märkning av produkter...6 Ansökningsformulär för licensavtal...11

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION 2015 VÄLKOMMEN! Denna handbok ger dig kommunikationsriktlinjer för användning av logotyperna för Fairtrade City och Fairtrade region. Logotyperna

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige.

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. SOCIAL RESPONSIBILITY DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. Fairtrade på Social Responsibility Day 9.00 Trenderna

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl.

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. 2013-05-05 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/504-469 Kommunstyrelsen Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA HAPARANDA STAD FEBRUARI 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OCH FÖRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA Sofia Larsson, projektledare

Läs mer

FACIT En hållbar tipspromenad

FACIT En hållbar tipspromenad FACIT En hållbar tipspromenad Fråga 1 1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? Rätt svar: 2 Butiken Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den.

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Internationella Fairtrade-kriterier

Internationella Fairtrade-kriterier December 2011 Internationella Fairtrade-kriterier Sammanfattning Fairtrade och internationella Fairtrade-kriterier Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI.

SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI. SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. Angel Oyola, bananodlare, Ecudaor UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI. 1 INLEDNING Förra året

Läs mer

ÖVNINGSMATERIAL. kopieringsunderlag årskurs 1 6

ÖVNINGSMATERIAL. kopieringsunderlag årskurs 1 6 ÖVNINGSMATERIAL 9999999 kopieringsunderlag årskurs 1 6 Fairtrade Sverige Grafisk form: PATRIK STHLM och Fairtrade Sverige Foto: Kastenskov Henrik Fotoco, Simon Rawles, Linus Hallgren, Linda Ålrud, Emilie

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Certifiering som Fairtrade City

Certifiering som Fairtrade City ~ SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse..KOMMU NSTYRElSENS KONTOR 2002-12-03 U Roger Svanborg SÖDERT,ÄLJE!

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI.

SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI. SCHYSSTA BANANER! Det är viktigt att komma ihåg att Fairtrade är handel, inte välgörenhet. Angel Oyola, bananodlare, Ecudaor UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I FRAMTIDENS BANANINDUSTRI. 1 VISIONEN ÄR ATT VARANNAN

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

verksamhetsberättelse 2012

verksamhetsberättelse 2012 verksamhetsberättelse 2012 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2012 Fairtrade Sverige 2013 Foto: Linus Hallgren: s. 16. Nathalie Bertrams: s. 4. Tomas Hjort: s. 6, bild överst s. 7. Övriga:

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City 2007-11-26 299 603 Kommunstyrelsen 2008-10-13 231 417 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 218 539 Dnr 07.767-008 novkf29 Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Styrgruppen för Fairtrade City Norrköping Fastställd 2015-01-28 Diarienummer: KS 2015/0205 FAIRTRADE CITY NORRKÖPING 2 1. Sammanfattning Norrköping diplomerades av föreningen

Läs mer

Linköping Fairtrade City. Verksamhetsrapport 2014. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping Fairtrade City. Verksamhetsrapport 2014. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping Fairtrade City Verksamhetsrapport 2014 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping Fairtrade City Verksamhetsrapport 2014 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2014 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2014 Fairtrade Sverige 2015 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7. Simon Engström: framsida, s. 6. Övriga: Fairtrade Sverige. Innehållsförteckning

Läs mer

Fati Bramha, anställd på bananplantage, Ghana. verksamhetsberättelse 2014. Föreningen för Fairtrade

Fati Bramha, anställd på bananplantage, Ghana. verksamhetsberättelse 2014. Föreningen för Fairtrade Fati Bramha, anställd på bananplantage, Ghana. verksamhetsberättelse 2014 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2014 Fairtrade Sverige 2015 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, bild nederst s.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

En undersökning om utbudets utveckling och karlstadsbornas upplevelse av märkningen

En undersökning om utbudets utveckling och karlstadsbornas upplevelse av märkningen Fairtrade i Karlstad En undersökning om utbudets utveckling och karlstadsbornas upplevelse av märkningen Fairtrade in Karlstad A study on development of supply and Karlstadresidents' experience of the

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Julia Lööf Ekström Inledning I och med det nya EU-direktivet om offentlig upphandling (publicerat mars 2014) vill Fairtrade Sverige

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Rättvisemärkt vecka 15-16. Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära

Rättvisemärkt vecka 15-16. Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära Rättvisemärkt vecka 15-16 Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära Trender tillstånd på marknaden Mat & hälsa/ ekologi/ miljö/ etik fortsatt viktigt Miljö- och klimatfrågorna på allas

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Tertialrapport Handel Tertial 1 2014

Tertialrapport Handel Tertial 1 2014 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Smartaste handeln Jämställdheten haltar bland handelns chefer Uppåt för handeln 2014 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Handelns

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Fairtrade. Konsumentens betalningsvilja för Fairtrade-certifierade varor på den svenska marknaden

Fairtrade. Konsumentens betalningsvilja för Fairtrade-certifierade varor på den svenska marknaden Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen NEKH01 HT12 Handledare: Karin Olofsdotter Fairtrade Konsumentens betalningsvilja för Fairtrade-certifierade varor på den svenska marknaden Malin Christiansen

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Din kopp vårt ansvar

Din kopp vårt ansvar Din kopp vårt ansvar Nestlé tillhandahåller specialiserade agronomer som hjälper kaffebönderna att utveckla en effektivare kaffeodling. Partnerskap sedan 25 år Nestlé är världens största köpare av kaffe

Läs mer

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: s. 9, bild nederst s. 16, 17. Nathalie

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012 Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Innehåll Om styrgruppen för Fairetrade City...3 Aktiviteter under året...3 Handlingsplan 2012...7 Fairtrade

Läs mer

Rättvisemärkning & Fair Trade. -Livsmedelsproduktion Producenter & Konsumenter

Rättvisemärkning & Fair Trade. -Livsmedelsproduktion Producenter & Konsumenter Rättvisemärkning & Fair Trade -Livsmedelsproduktion Producenter & Konsumenter Stockholms Universitet Kulturgeografiska Institutionen Jorge Gonzalez Handledare: Jenny Cadstedt, Brita Hermelin Juli 2007

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Eko-mat i offentlig sektor Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Försäljning av EKO sortiment en viktig del i Serveras strategi Stark utveckling andel eko* av total

Läs mer