Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!"

Transkript

1 Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

2 Om Fairtrade Linbanan

3 Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten

4 Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anstäda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvikor.

5 Om Fairtrade Produktgrupper Soybeans Quino a

6 Om Fairtrade Varför behövs Fairtrade? 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom (FN 2010) Drygt 150 miljoner barn är sysselsatta i skadligt arbete (UNICEF 2010) Ojämlika handelsvikor (Human Development Report 2005) Hård prispress på första ledet i handelskedjan (Den globala fabriken, Swedwatch 2005) Mienniemål 8: Ökat bistånd, rättvisare handel, skuldavskrivningar Ökat intresse bland konsumenter

7 Om Fairtrade Fairtrade har fokus på fattigdomsbekämpning Fairtrades kriterier syftar ti att motverka fattigdom och stärka graden av inflytande och medbestämmande bland människor i världens utvecklingsländer.

8 Om Fairtrade Premie Hur Fairtrade gör skinad Minimipris Långsiktiga handelsrelationer Ekologisk prisdifferential Förfinansiering Motverka barnarbete Motverka diskriminering Demokratiutveckling Organisationsrätt Utveckling av lokal samhäet Ökad miljöhänsyn

9 Om Fairtrade Fairtrade i Sverige 84 procent av Sveriges befolkning känner ti Fairtrade Varannan svensk uppger att de köpt en Fairtrademärkt produkt det senaste halvåret. Försäljningen av Fairtrademärkta produkter ökade med 18 % under 2010 Totalt försäljningsvärde drygt en miljard.

10 Fairtrade City gör skinad!

11 Vad är Fairtrade City? Lokal samverkan för rättvis handel - företag, politiker, kyrkor, fackförbund, föreningslivet, näringslivet och medborgare Ett verktyg för kommunen i sitt arbete för global utveckling Språngbräda och första steg mot etisk upphandling Förändringsprocess - löpande förändring och förbättring En diplomering från Fairtrade Sverige

12 Vad är Fairtrade City? -Fairtrade City är en diplomering ti städer som engagerar sig för etisk konsumtion. -Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion ti stadens medborgare. Lars Bergwa (C), vice ordförande i Lunds kommunstyrelse och ordförande i styrgruppen. -Fairtrade City innebär att staden lever upp ti kriterier som rör etisk upphandling i kommunen, ett aktivt informationsarbete samt utbud i butik och på arbetsplatser av Fairtrademärkta produkter.

13 Bakgrund Fairtrade City startade 1999 i England I dag finns ca 500 Fairtrade Towns i Storbritannien I dag finns över 1000 Fairtrade Towns i ett 20-tal länder 17 maj 2006 diplomerades Sveriges första Fairtrade City, Malmö I Sverige finns idag 46 diplomerade Fairtrade Cities Stort intresse för frågan, såväl bland politiker som kommunmedborgare. Varannan kommun (52 %) har på något sätt lyft frågan om Fairtrade City i sin kommun.

14 Varför kommunen bör engagera sig i Fairtrade City Bidra ti håbar utveckling genom fokus på rättvis handel Främjande av en socialt medveten marknad Konsekvent politik genom att kommunens inköp är med och främjar långsiktiga politiska mål - Sveriges politik för global utveckling (PGU) (Aa politikerområden ska vara med och främja fattigdomsminskning) - FN:s Mieniemål - EU:s arbete Ökad efterfrågan från medborgarna Samarbete mean olika aktörer gör större skinad genom att det samlar resurser och engagemang Ökad trovärdighet för kommunen

15 Internationet stöd Ministerrådet och Europeiska kommissionen erkänner rättvis handel som ett av de bästa verktygen för konsekvent politik för utveckling och ett värdefut verktyg för att uppnå mieniemålen. Mieniemål 8 innehåer löfte om globalt partnerskap mean rika och fattiga länder samt rättvisare handelsvikor.

16 Uddevaa Jönköping Hammarö Sveriges Fairtrade Cities! Ud Ud U de de de de de de de de de de de de de de de de deva va va va va va va a Hammarö Om Fairtrade City

17 Om Fairtrade City

18 Kriterium 1 Kommunens Ansvar

19 Europaparlamentet 18 maj 2010 The European Parliament "Cas on the Commission to encourage public authorities to use Fair Trade criteria in their public tenders and purchasing policies on the basis of the Fair Trade definition ( )

20 Ökad upphandling i enlighet med rättvis handels-principer! Avesta -snudd på hundra gånger mer Fairtrade-kaffe på två år! Kumla har gått från no ti närmare ett ton Fairtrade-bananer under första året! Lerum imponerar med en andel Fairtrade-te på 100%. Lund har gått från no Fairtrade-märkt peppar ti en andel på 56%. Karlstad har ökat sin upphandling av Fairtrade-märkt från kr ti närmare kr på fyra år.

21 Norrköping 29 september 2007 Går i bräschen för bomu inom offentlig sektor!

22 Textil i upphandling

23 Borås 28 juni 2008 Viktig satsning på interninformation!

24 Kriterium 2 Styrgrupp för Fairtrade City

25 Representera lokalsamhäet

26 Kriterium 3 Utbud av Fairtrade

27 Ökat utbud Fler butiker, caféer, restauranger, hote och bensinstationer med fler produkter - totalt över 700 serveringsstäen! Företagare informeras och engageras - diplom - enkäter - träffar - produktbjudningar r - styrgruppen

28 Alingsås 13 juni 2008 Fördubbling av antalet serveringar med Fairtrade i café-staden Alingsås.

29 Kriterium 4 Konsumtion av Fairtrade

30 Konsumtionen ökar Ökad konsumtion inom företag och andra organisationer - ett par tusen arbetsplatser totalt!

31 Kriterium 5 Informationsarbete

32 Nå ut! Aktiviteter på stan, festivaler, konferenser, temadagar, föreläsningar, marknader, bazarer, provsmakning i butik, utstäningar & teater, annonser, nyhetsbrev & trycksaker, Facebook, hemsidor, deltagande i Fairtrades kampanjer Tusentalet aktiviteter och hundratals mediaklipp!

33 Kommunicera er arbete

34 FTC goes WFTD!

35 1000 Fairtrade Cities globalt!

36 Gratulationer från EU-toppar!

37 Marknadsaktiviteter mars Konferens Information och inspiration inför 2011/ maj World Fair Trade Day OOH-fokus i Fairtrade Citykommuner. Lansering av nytt material. 28 jun -2 juli Peace & Love Borlänge Provsmakningar, aktiviteter och utbildning av lokala kampanjsamordnare juli Almedalsveckan Seminarium och mingelkvä. 7-8 okt Fair Trade Forum Karlstad. Kickoff inför Fairtrade Fokus nov Internatione Fairtrade Citykonferens Malmö. 300 gäster från 18 länder. jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec 14 feb Aa hjärtans dag Kampanj med tema rosor. 1-6 juni Smaka på Stockholm Fairtrade-märkt vin i Kungsträdgården. gården. Vecka Fairtrade Fokus Rikstäckande kampanj. Fairtrade Chaenge, 19 okt. Vecka Julkampanj Löften och önskningar. 21 april Choklad inför påsken Chokladprovning i dagligvaruhandeln. 27 juli 7 aug World scout Jamboree Lansering av skjortor i Fairtrade-bomu

38 Fairtrade Chaenge skapar engagemang och ökar kunskapen om Fairtrade, Ger medial uppmärksamhet och ökar försäljningen. Fairtrade Chaenge 2011 En halv miljon fikar den 19 oktober! 2010 fikade fler än personer. I år ska vi tisammans slå världsrekordet. Registrera din fikapaus på från 25 augusti. Fikabladet 2011

39 Fairtrade Sverige Åsögatan Stockholm