Ekonomiskt stöd till organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt stöd till organisationer"

Transkript

1 Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014

2 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet. För 2014 har sammanlagt 12 miljoner fördelats till organisationer och verksamheter som uppfyller de kriterier som krävs för att vara berättigad till stöd. Av 39 ansökningar har 23 beviljats stöd. Nedan följer en sammanställning av de verksamheter och organisationer som beviljats stöd.

3 Beviljade organisationsstöd 2014 Förening Motormännens Riksförbund Beskrivning av föreningen, syfte och inriktning Motormännens Riksförbund är en konsumentorganisation för landets bilister i frågor som rör möjligheten att transportera sig ekonomiskt och trafiksäkert med hög framkomlighet på ett miljömässigt bra sätt. Motormännens Riksförbund för sina medlemmars talan genom att påverka politiker, samhälle och näringsliv. De erbjuder även sina medlemmar kunskap, tjänster, service och aktiviteter kr Sveriges Konsumenter Sveriges konsumenter samlar medlemsorganisationer och enskilda medlemmar för att stärka de svenska konsumenternas makt nationellt, inom EU och internationellt. Föreningens mål är att få beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, både i Sverige och internationellt, att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen kr Föreningen för Fairtrade vill förverkliga visionen om att det självklara valet för konsumenter ska Föreningen vara en rättvis handel som stärker mänskliga för Fairtrade rättigheter och motverkar fattigdom. Föreningen kr Sverige verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer för att skapa kännedom, medvetenhet och efterfrågan av Fairtradeprodukter. Gröna Bilister Gröna Bilister har till ändamål att verka för en miljöanpassad utveckling av vägtransporterna. Särskilt viktigt är att utnyttja möjligheterna att påverka enskilda människors och företags val av fordon, bränslen och transportsätt. Organisationen bedriver konsumentupplysning, utredningar, påverkansarbete och europeiskt samarbete kr

4 Förening Beskrivning av föreningen, syfte och inriktning Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja Sveriges sparande i marknadsnoterade aktier, aktieaktiesparares fonder och andra aktierelaterade värdepapper kr riksförbund Föreningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta och att vara konsumenternas röst på sparandemarknaden. Resenärsforum Resenärsforum har till huvudsyfte att informera, debattera, och genom andra former för opinionsbildning främja en god utveckling för kollektivtrafikresenärer oavsett om denne reser med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn eller båt kr

5 Beviljade verksamhetsstöd 2014 Förening Verksamhet 2014 Sveriges Konsumenter Konsumentorganisation som beviljas stöd för att driva ett brett nationellt och internationellt påverkans- och opinionsbildande arbete. Centrala sakområden är livsmedel, privatekonomi, energi, hälsa och digitala tjänster kr Föreningen Medveten Konsumtion Konsumentorganisation med inriktning hållbar konsumtion. Föreningen vill främja en mer medveten konsumtion genom att verka för fördjupad kunskap om konsumtionens villkor och effekt på natur och människa. Föreningen strävar efter att det ska vara lättare och mer intressant att vara en fullt medveten konsument. Beviljas stöd för att samla, sprida och marknadsföra information om medveten konsumtion via webb, mobil, kampanjer, utbildningar och seminarier kr Fair Trade Center Föreningens målsättning är en rättvisare värld genom att ge konsumenter kunskap om negativa och positiva konsekvenser av internationell handel och företagsverksamhet i låglöneländer. Fair Trade Center vill underlätta för konsumenter att konsumera medvetet. Föreningen arbetar med konsumentupplysning och strävar efter att vara en vägvisare för företag. Föreningen beviljas stöd för bland annat uppdatering av Etikbarometern, utveckling av den externa informationen inklusive information till gymnasie- och folkhögskolor kr

6 Förening Verksamhet 2014 Föreningen för Fairtrade Sverige Föreningen vill förverkliga visionen om att det självklara valet för konsumenter ska vara en rättvis handel som stärker mänskliga rättigheter och motverkar fattigdom. Beviljas stöd för att skapa kännedom, medvetenhet och efterfrågan av Fairtrade-produkter. Föreningen kommer under 2014 bland annat utveckla deras mobilapplikation, arbeta med kampanjer, ambassadörsutbildningar och utveckla deras arbete gentemot skolor kr Svenska Naturskyddsföreningen Miljöorganisation som beviljas stöd för sin konsumentinriktade verksamhet. Dels för de två återkommande kampanjerna Miljövänliga veckan där temat för 2014 är ekologisk frukt och Klädbytardagen. Beviljas också stöd för att ta farm en strategi och informationsmaterial för hur konsumentmakt kan bidra till hållbar konsumtion kr Latinamerikagrupperna Föreningen arbetar tillsammans med latinamerikanska folkrörelser för ett rättvist och hållbart samhälle. Beviljas stöd för Makten över Maten - konsumentupplysning utifrån klimat/miljö, demokrati och rättighetsperspektiv kr Villaägarnas riksförbund Villaägarna verkar för att de som vill bo i egen vill ska ges möjlighet till det, att verka för rimliga boendekostnader och god boendemiljö samt trygghet och valfrihet i boendet. Föreningen beviljas stöd för sitt arbete med att sprida information till medlemmar och allmänhet om produkter som inte fungerar eller marknadsförs på ett vilseledande sätt kr

7 Förening Verksamhet 2014 Gröna Bilister Föreningen har till ändamål att verka för miljöanpassade och säkra system för samhällets transporter. Beviljas stöd för informations- och opinionsbildningsinsatser för att påverka människors val av fordon, bränslen och transportsätt kr En intresseorganisation och mötesplats för barn och unga med gluten- och laktosin- Svenska tolerans. Beviljas stöd för att ta fram och Celiakiung- sprida material och metoder för hur barn och kr domsförbundet ungdomar kan påverka butiker, caféer och restauranger till ett bättre utbud av glutenoch laktosfria produkter. Djurskyddet Sverige Riksförbund som verkar för djurskydd och djurvälfärd. Beviljas stöd för att förbättra möjligheten för konsumenter att välja mat med bra djurskydd kr Jordens Vänner Förbundet arbetar för rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Beviljas stöd för sitt arbete med greenwashproblematiken och konsumentupplysning kr Föreningen verkar för en hållbar livsstil av Svensk hänsyn till människor, djur och det globala mat- och miljö- ekosystemet. Beviljas stöd för opinionsbilda, kr information informera om matens miljöpåverkan och driva kampanj.

8 Förening Verksamhet 2014 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en rikstäckande medlemsorganisation för världs- Organisationen butiker och andra återförsäljare av rättvist Fair Trade handlade produkter i Sverige. Beviljas stöd kr Återförsäljarna för att öka medvetenheten och förståelsen för Fair Trade handel och de märkningar som finns inom området. Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Beviljas stöd för att driva kollektivtrafikresenärernas konsumentintressen Resenärsforum gällande enkla betalningsmetoder, kompatibla kr biljettsystem samt resenärers medverkan i planering av kollektivtrafiken både regionalt och lokalt. Astmaoch allergiförbundet Riksförbund med syfte att människor med allergi ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Beviljas stöd för sin konsumentinriktade verksamhet kr Unga Synskadade Riksorganisation som vill förbättra levnadsvillkor för unga med synnedsättning. Beviljas stöd för att göra en undersökning om tillgänglighet till bankomater och påverka handeln för ökad tillgänglighet och bättre personlig service i butiker kr Reumatikerförbundet En handikapporganisation som verkar för ett bra liv för alla reumatiker. Beviljas stöd för omkostnader i samband med medverkan i standardiseringsarbete för lättöppnade förpackningar kr

9 Organisationsstöd beviljas till organisationer vars huvudsakliga syfte är att tillvarata svenska konsumenters intressen, nationellt eller internationellt. Verksamhetsstöd beviljas till organisationer som bedriver konsumentinriktad verksamhet. Verksamheten ska syfta till att stärka konsumenters makt och möjlighet att göra aktiva val.

10 Konsumentverket 2014 Mer information finns på Konsumentverkets hemsida Konsumentverket, Box 48, Karlstad. Telefon: konsumentverket.se

Bra mat åt alla. Strategi för livsmedel

Bra mat åt alla. Strategi för livsmedel Bra mat åt alla Strategi för livsmedel 1 Sveriges Konsumenters livsmedelsstrategi Beslutad i september 2014 Bakgrund Våra äldsta förfäder skaffade mat genom att jaga, fiska, äta bär, rötter och annat som

Läs mer

100 krav för en starkare konsumentpolitik. Valet 2014

100 krav för en starkare konsumentpolitik. Valet 2014 100 krav för en starkare konsumentpolitik Valet 2014 Innehåll A. Övergripande krav B. Livsmedel C. Finansiella tjänster D. Hälsa E. Energi F. Digitala tjänster A. Övergripande krav Sveriges Konsumenter

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

50 krav på EU:s konsumentpolitik. EU-valet 2014

50 krav på EU:s konsumentpolitik. EU-valet 2014 50 krav på EU:s konsumentpolitik EU-valet 2014 Innehåll A. Inledning B. Övergripande krav C. Livsmedel D. Finansiella tjänster E. Hälsa F. Energi G. Digitala tjänster A. Inledning Matens säkerhet. Bankernas

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun

Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun Mälardalens högskola Maria Wahlberg Temauppgift Institutionen för Samhällsteknik WG0230 Box 883 2004-05-10 721 23 Västerås Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Hållbar omställning driva lokala projekt. Här kan du läsa om kursens innehåll

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:2

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:2 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- & småhusförsäkring Kriterier 2011:2 1 Bra Miljöval. Världens tuffaste miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

Delmål för funktionshinderpolitiken

Delmål för funktionshinderpolitiken Delmål för funktionshinderpolitiken - delredovisning 2015 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2015 Konsumentverket 2015, Dnr 2015/182 Ansvarig handläggare: Anna-Carin Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer