RAPPORTHANDBOK För produktfamiljen Encore

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTHANDBOK För produktfamiljen Encore"

Transkript

1 RAPPORTHANDBOK För produktfamiljen Encore

2 2009 Respironics, Inc. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.

3 Innehåll 1. Patientcompliancerapporter Olika typer av compliancerapporter Detaljerade rapporter Sammanfattningsrapporter Trendrapporter Compliancerapportkomponenter Antal timmars användning Tryckstöd Tryck Användningsmönster Compliancesammanfattning Långsiktig trend Daglig information Tid vid tryck Apparatsammanfattning Sömnbehandlingsstatistik Ventilatorstatistik Rapporter med inringd compliance Compliance VIC (Visual Inspection Check eller visuell inspektionskontroll) Flera hämtade compliancerapporter Rapporter med sömnfrågeformulär FOSQ-information FOSQ Epworth Sleepiness Scale eller Epworth sömnighetsskala Uppföljningsrapport...31

4 5. Rapporter med patienters historik Diverse kontakter Statistiska rapporter Patientcompliance Maskutbyte Masktyp och -ålder Inringd compliance Personuppgiftsrapport Patientkurv- och ventilationsrapport Ordlista... 37

5 1. Patientcompliancerapporter Patientcompliancerapporter Patientcompliancerapporter visar den användningsinformation som insamlas av en behandlingsapparat i rapportformatet detaljerad, sammanfattning eller trend. Innehållet i varje rapport varierar beroende på typ av behandlingsapparat och apparatläge. I de olika apparattyperna ingår avancerad compliance, grundläggande compliance, ASV eller Auto SV (automatisk servoventilation) och ventilatorapparater. Se onlinehjälpen för Encore för information om hur du genererar rapporter. 1.1 Olika typer av compliancerapporter Detaljerad rapport En detaljerad rapport visar alla tillgängliga rapportkomponenter för en viss apparat och ett visst läge. En detaljerad rapport innehåller en del av följande komponenter: Antal timmars användning Tryckstöd Innehållet i Tryck compliancerapporter Användningsmönster med formatet detaljerat, Compliancesammanfattning sammanfattning och trend Långsiktig trend kommer att variera beroende Daglig information på typ av apparat och läge Tid vid tryck som används. Apparatsammanfattning Sömnbehandlingsstatistik Ventilatorstatistik Sammanfattningsrapport En sammanfattningsrapport är en sammanfattning av den detaljerade rapporten. Den här rapporten visar ett fåtal av de komponenter som finns med i den detaljerade rapporten. En sammanfattningsrapport innehåller en del av följande komponenter: Compliancesammanfattning Apparatsammanfattning Antal timmars användning Sammanfattning av dagliga händelser per timme Sömnbehandlingsstatistik Ventilatorstatistik Trendrapport En trendrapport är sammanfattningsrapporten med tillägget Långsiktig trendinformation. Den här rapporten visar ett fåtal av de komponenter som visas ovan och den långsiktiga trendinformationen. 1

6 Antal timmars användning 1.2 Compliancerapportkomponenter Antal timmars användning Diagrammet Antal timmars användning visar antalet timmar en behandlingsapparat användes under en viss tidsperiod. Timmarna med behandlingstid skalas till vänster. Datum med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Det vågräta svarta strecket visar minimal inställd behandlingstid. Flexlinjerna ovanför stapeldiagrammen visar genomsnittliga flex- och luftfuktarinställningar, senaste flex- och luftfuktarinställningar och det apparatläge som användes under den tid som visas i diagrammet. Diagrammet Antal timmars användning ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. När en patient får behandling under mindre än den inställda minimala behandlingstiden visas motsvarande tidskolumn som röd. Alla andra är gröna. Svarta block eller kolumner representerar endast fläktaktivitet, vilket innebär att apparaten slogs på men patienten fick ingen behandling. Större utrymmen mellan kolumnerna indikerar dagar då behandlingsapparaten inte användes. Exempel på ett diagram av typen Antal timmars användning 2

7 Tryckstöd och tryck Tryckstöd Diagrammet Tryckstöd finns endast i rapporter för apparater av typ AutoSV Advanced. Det här diagrammet beskriver de genomsnittliga värdena för tryckstöd som registreras av behandlingsapparaten under en viss tidsperiod. Tryckstöd mäts i centimeter med vatten (cm H 2 O) och skalas till vänster. Datum för behandlingssessioner visas längs nederkanten i diagrammet. Datum utan motsvarande staplar indikerar dagar då behandling inte användes Tryck Exempel på tryckstödsdiagram Tryckdiagrammet avbildar de tryckvärden som registrerats av behandlingsapparaten under en viss tidsperiod. Trycket mäts i centimeter med vatten (cm H 2 O) eller hectopascal (hpa) och skalas till vänster. Datum med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Diagrammet Tryck ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. Om det förekommer flera tryckinställningar på en viss dag visas den senaste inställningen för den dagen. Avbrott i linjerna indikerar dagar då behandling inte användes. Exempel på ett tryckdiagram som framställts från en BiPAP Auto-apparat 3

8 Användningsmönster Användningsmönster Diagrammet Användningsmönster illustrerar mängden med behandlings- och icke-behandlingstid för varje session under en viss tidsperiod. Behandlingsdatum visas längs vänster sida i diagrammet. Totala dagliga användningstider visas längs höger sida på diagrammet. Tidpunkt på dagen visas längs diagrammets nederkant. Tiderna uttrycks i 24-timmarsformat. När du väljer en tidsperiod för rapporten kan du välja en vecka, en månad, sex månader, visa alla compliance-data, en egen tidsperiod eller Bästa 30 dagar med compliance. Alternativet Bästa 30 dagar med compliance visar den 30-dagarsperiod i följd som har högst compliance inom de första 90 dagarna. Du kan också välja valfritt intervall för Bästa 30 dagar med start- och slutdatum. Om flera 30-dagarsperioder med samma complianceresultat hittas inom start- och slutdatum väljs den första 30-dagarsperioden inom angivet datumintervall. De gröna och röda staplarna avbildar varje natts användning. När en patient får behandling under mindre än den angivna minimala behandlingstiden (fyra timmar) är stapeln röd. När behandling mottas i mer än fyra timmar är staplarna gröna. Svarta staplar eller block indikerar att fläkten är på, men patientandning detekteras inte. Detta kan bero på ett maskproblem eller något annat problem som eventuellt skulle kunna ha en inverkan på compliance och behandlingens verkan. I kolumnen till höger är det första värdet (till vänster om snedstrecket) den totala mängd tid som patienten var ansluten till apparaten. Det andra värdet (till höger om snedstrecket) är den totala mängd tid som fläkten var på, även om patienten tog av sig masken. Datum utan motsvarande staplar indikerar dagar då behandlingsapparaten inte användes. Diagrammet Användningsmönster ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. 4

9 Compliancesammanfattning Compliancesammanfattning Exempel på diagrammet Användningsmönster Tabellen Compliancesammanfattning finns nästan längst bak i varje rapport. Diagrammet Compliancesammanfattning ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. Exempel på en tabell av typ Compliancesammanfattning 5

10 Compliancesammanfattning Compliancestatistik visas nedan. Denna statistik visas för varje apparattyp. Datumintervall Dagar med apparatanvändning Dagar utan apparatanvändning Procent dagar med apparatanvändning Kumulativ användning Maximal användning (1 dag) Medelanvändning (alla dagar) Medelanvändning (dagar använd) Minimal användning (1 dag) Procent dagar med användning >= 4 timmar Procent dagar med användning < 4 timmar Total fläkttid Datumintervall för hämtade patientdata Totalt antal dagar patienten fick apparatbehandling Totalt antal dagar patienten inte fick någon apparatbehandling Totalt antal dagar patient fick apparatbehandling delat med det totala antalet dagar i datumintervall Totalt antal dagar patienten fick apparatbehandling Längsta apparatbehandlingssession Totalt antal dagar då patienten fick apparatbehandling delat med det totala antalet dagar i datumintervall Totalt antal timmar då patienten fick apparatbehandling delat med det totala antalet dagar med apparatanvändning Kortaste apparatbehandlingssession Procent dagar med större än eller lika med fyra timmars behandling Procent dagar med mindre än fyra timmars behandling Total körningstid för apparatens fläktenhet med och utan avkänd andning Compliancesammanfattningen för AutoSV Advanced-apparater visar även apparatens nuvarande inställningar. 6

11 Långsiktig trend Långsiktig trend Diagrammen Långsiktig trend är linjediagram som avbildar trendinformation om apné, hypopné, snarkning och läckage, såväl som genomsnitt, beräknat över en viss tidsperiod. I det här avsnittet visas diagrammen Långsiktig trend enligt behandlingsapparat först, följt av definitioner för varje enstaka diagram inom komponenten Långsiktig trend. Diagrammen Långsiktig trend inkluderas i flertalet compliancerapporter i formatet detaljerad och trend. De diagramtyper som framställs här kan variera mellan olika behandlingsapparater på grund av olika egenskaper som är specifika för olika behandlingsapparater. 7

12 Långsiktig trend: Diagram Diagrammen Långsiktig trend Avancerade complianceapparater 8

13 Långsiktig trend: Definitioner ASV-apparater 9

14 Långsiktig trend: Definitioner Ventilatorapparater 10

15 Långsiktig trend: Definitioner Komponenter i Långsiktig trend Tryck Tryckdiagrammet avbildar de tryckvärden som registrerats av behandlingsapparaten under en viss tidsperiod. Trycket mäts i centimeter med vatten (skalas till vänster). Datum med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Rapporter för AutoSV Advanced-apparater visar samma tryckstöds- och tryckdiagram i sektionen Långsiktig trend som visas på den första sidan i rapporten. Om det förekommer flera tryckinställningar på en viss dag visas den senaste inställningen för den dagen. Avbrott i linjerna indikerar dagar då behandling inte användes. Exempel på en trycksektion i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för icke-responsiv apné/hypopné Det här diagrammet visar flaggor för genomsnittlig icke-responsiv apné/hypopné som genereras när en patient har apnéer och/eller hypopnéer som inte reagerar för ökat tryck från en tryckbehandlingsapparat. Det upptäcks när patienten har minst två apnéer och/eller hypopnéer, behandlingsapparatens trycknivå ökar med minst 3 cm H 2 O och patienten fortsätter att ha apnéer och/eller hypopnéer. Händelser av typ Icke-responsiv apné/hypopné skalas till vänster och datum visas längs diagrammets nederkant. Index för icke-responsiv apné/hypopné beräknas genom att det totala antalet icke-responsiva apné/hypopnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Index för genomsnittlig icke-responsiv apné/hypopné beräknas genom att dela det totala antalet händelser med antalet behandlingstimmar. Index för obstruktiv apné och Apnéindex Ett apnétillstånd indikeras om det under 10 sekunder eller mer förekommer en 80 procents minskning av luftflödet jämfört med medelluftflödet under flera minuter, alternativt om det inte avkänns något luftflöde under 10 sekunder eller mer. Det här diagrammet visar det genomsnittliga antalet apnéhändelser under natten. Apnéhändelserna skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Ett exempel på ett index för obstruktiv apné visas på följande sida. Index för obstruktiv apné beräknas genom att det totala antalet obstruktiva apnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Medelindex för obstruktiv apné, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att det totala antalet händelser delas med antalet behandlingstimmar. 11

16 Långsiktig trend: Definitioner Exempel på en sektion med Index för obstruktiv apné i ett diagram av typ Långsiktig trend Hypopnéindex En hypopné indikeras om det förekommer en minskning på ungefär procent i luftflödet under en tidsperiod på mellan 10 och 60 sekunder, jämfört med medelluftflödet under en längre tidsperiod på flera minuter. Efter en minskning i luftflödet måste behandlingsapparaten känna av två återhämtande andetag för att kunna bestämma händelsen som potentiellt hypopné. Det här diagrammet visar ett genomsnittligt antal hypopnéhändelser för natten. Hypopnéhändelserna skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Hypopnéindex beräknas genom att det totala antalet hypopnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Medelhypopnéindex, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att det totala antalet händelser delas med antalet behandlingstimmar. Exempel på en sektion med Hypopnéindex i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för flödesbegränsning Ändringar i flödesbegränsning registreras som händelser. Index och genomsnittliga värden kan användas för att indikera om det har förekommit en markant försämring i flödessignalen, vilket leder till en tryckökning. Det här diagrammet visar ett genomsnittligt antal flödesbegränsningshändelser för natten. Flödesbegränsningshändelser skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Ett exempel på diagram av typ Index för flödesbegränsning visas på följande sida. Index för flödesbegränsning beräknas genom att det totala antalet flödesbegränsningshändelser per natt delas med antalet timmars användning. Genomsnittet beräknas genom att dela det totala antalet händelser med antalet behandlingsdagar. 12

17 Långsiktig trend: Definitioner Exempel på en sektion med Index för flödesbegränsning i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för vibrerande snarkning Trycksignalen utvärderas för möjlighet till luftvägsvibrering när patienten andas in. Index för vibrerande snarkning visar det totala antalet händelser med vibrerande snarkning per natt delat med antalet timmars användning. Händelser av typ Vibrerande snarkning skalas till vänster och datum visas längs nederkanten i diagrammet. Medelindex för vibrerande snarkning, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att dela det totala antalet händelser med antalet behandlingstimmar. Exempel på en sektion med Vibrerande snarkning i ett diagram av typ Långsiktig trend Läckage Läckage mäts i liter per minut. Detta diagram visar medelläckagefrekvens per natt med användning. Om diagrammet visar läckage på nivån stort läckage, är läckaget för stort och kommer att kompromissa behandlingen. Detta skulle kunna vara resultatet av att masken inte passar ordentligt. Mängden läckage visas längs vänster sida och datum för behandling visas längs nederkanten i diagrammet. Mängden medelläckage, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingstimmar. Exempel på en sektion med Läckage i ett diagram av typ Långsiktig trend 13

18 Långsiktig trend: Diagram Procent av natt i Cheyne-Stokes-andning Detta diagram visar procent av tid då CSR (Cheyne-Stokes Respiration eller Cheyne-Stokes-andning) avkändes. Procent av natten skalas längs vänsterkanten och datum visas längs diagrammets nederkant. Exempel på en sektion av typ Procent av natt i Cheyne-Stokes-andning i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för obstruktiv apné/index för luftvägsapné utan obstruktion Index för obstruktiv apné och index för apné utan obstruktion visas endast i apparatens sektion Långsiktig trend för AutoSV Advanced-apparaten. Ett apnétillstånd indikeras om det under 10 sekunder förekommer en 80 procents minskning av luftflödet jämfört med medelluftflödet under en längre tidsperiod på flera minuter, alternativt om det inte avkänns något luftflöde under 10 sekunder. Under apnétillstånd levererar apparaten en eller flera tryckpulser. Apparaten utvärderar patientens respons till denna eller dessa testpulser och utvärderar huruvida händelsen är en apné utan obstruktion eller obstruktiv apné. Luftvägen fastställs till att vara fri om trycktestpulsen genererar en anmärkningsvärd mängd flöde, annars fastställs det att luftvägen är obstruerad. I synnerhet gäller att apnétillstånd som förmedlas centralt (t.ex. klassiska centrala apnétillstånd) kan medföljas av antingen fri eller obstruerad luftväg. Obstruktiv apné medföljs alltid av en obstruerad luftväg. Det här diagrammet visar medelvärdet för apnéhändelser för obstruerad och fri luftväg under natten. Apnéhändelserna skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Apnéindex beräknas genom att det totala antalet apnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Genomsnittligt apnéindex, som visas till höger i diagrammet, beräknas genom att ta det sammanlagda antalet händelser och dela med antalet behandlingstimmar. 14 Exempel på diagram med index för luftvägsapné utan obstruktion och index för luftvägsapné med obstruktion

19 Långsiktig trend: Diagram Händelseindex / Flödesbegränsningsindex och Index för vibrerande snarkning Diagrammet Händelseindex visas endast i sektionen Långsiktig trend för apparaten AutoSV Advanced. Det här diagrammet visar flödesbegränsningsindex och index för vibrerande snarkning på ett diagram. Procent av natt i stort läckage Exempel på ett diagram med händelseindex Diagrammet Procent av natt i stort läckage visas endast i sektionen Långsiktig trend för apparaten AutoSV Advanced. Det här diagrammet visar den procentandel av tiden som det förekommer stort läckage. Procentandelen av natten skalas längs vänsterkanten och datum visas längs nederkanten. Andetag per minut Exempel på ett diagram med procentandel av natt i stort läckage Diagrammet visar det genomsnittliga antalet andetag per minut för varje natts användning. Andetag per minut skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop det genomsnittliga antalet andetag varje dag och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Andetag per minut i ett diagram av typ Långsiktig trend 15

20 Långsiktig trend: Diagram Tidalvolym VT E - Uppskattad genomsnittlig utandad tidalvolym visas per natt med användning. Tidalvolymnivån skalas till vänster (ml). Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Maxflöde Exempel på en sektion av typ Tidalvolym i ett diagram av typ Långsiktig trend Diagrammet visar genomsnittligt Maxflöde mätt per natt med användning. Maxflöde mäts av skalan till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Maxflöde i ett diagram av typ Långsiktig trend Patienttriggade andetag Diagrammet visar procent med Patienttriggade andetag per natt med användning. Procent av triggade andetag skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Patienttriggade andetag i ett diagram av typ Långsiktig trend 16

21 Långsiktig trend: Diagram Minutventilation Diagrammet visar den genomsnittliga minutventilationen (tidal volym x frekvens) mätt per natt med användning. Minutventilationsnivå skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Allt det innehåll som visas här kanske inte finns med, beroende på vilken typ av apparat och läge som används. Apnéantal Exempel på en sektion med Minutventilation i ett diagram av typ Långsiktig trend Diagrammet visar genomsnittligt antal apnéer per natt med användning. Apnéhändelser skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop det genomsnittliga antalet andetag varje dag och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Apnéantal i ett diagram av typ Långsiktig trend 17

22 Daglig information: Diagram Daglig information Varje sida i rapportkomponenten Daglig information visar detaljerna för data som registreras av en behandlingsapparat för en enda behandlingsdag. Den första sektionen nedan visar diagram av typ Daglig information för de olika apparattyperna. Den andra sektionen definierar varje individuellt diagram av komponenten Daglig information enligt typ av apparat. Diagrammen Daglig information ingår i flertalet detaljerade compliancerapporter. Den information som framställs här kommer att variera mellan olika behandlingsapparater på grund av olika egenskaper som är specifika för olika behandlingsapparatmodeller Diagrammen Daglig information Avancerade complianceapparater 18

23 Daglig information: Diagram ASV-apparater 19

24 Daglig information: Diagram Ventilatorapparater 20

25 Daglig information: Avancerade compliancedefinitioner Avancerade complianceapparater En del av det innehåll som visas här kanske inte finns med, beroende på vilken typ av apparat och läge som används. Tryck Tryckdiagrammet avbildar de tryckvärden som registreras av behandlingsapparaten, såväl som genomsnittliga tryckvärden, under en enda behandlingssession. Trycket mäts i centimeter med vatten (skalas till vänster). Timmar med behandlingssession visas längs diagrammets nederkant. Det 90-procentiga trycket, som visas till höger om diagrammet, indikerar att 90 % av tiden var patienten vid eller under det här trycket. Exempel på sektionen Tryck för ett avancerat compliancediagram av typ Daglig information Behandlingsflaggor Det här diagrammet visar olika typer av händelser och de tider då händelsen skedde under en behandlingssession. Rapporterade flaggor: AHI FL H MaP NR OA S VS CSR RE apné-/hypopnéindex flödesbegränsning hypopnéhändelse minuter vid tryck icke-responsiv apné/hypopné händelse med obstruktiv apné snarkningshändelse vibrerande snarkning Cheyne-Stokes Respiration (Cheyne-Stokes-andning) RERA-händelse 21

26 Daglig information: Avancerade compliancedefinitioner Nedan finns ett exempel på sektionen Behandlingsflaggor för ett avancerat diagram med Daglig information för complianceapparaten. Ett exempel på diagrammet Behandlingsflaggor visas på följande sida. Exempel på sektionen Behandlingsflaggor för ett avancerat compliancediagram av typ Daglig information Totalt läckage Diagrammet Totalt läckage visar den totala mängden läckage (mäts i liter per minut) och de gånger under behandlingssessionen som läckage uppstod. Den gröna stapeln Normal maskpassning tvärs över överkanten av diagrammet visar att det inte fanns ett stort läckage. Om det finns ett stort läckage visas stapeln svart. Värdena för Minuter i stort läckage, Procent av natt i stort läckage och Medelläckage visas till höger om diagrammet. Läckage Diagrammet Läckage illustrerar mängden läckage (mäts i liter per minut) och de gånger under behandlingssessionen som läckage uppstod. Diagram som visar läckage på nivån LL (large leak eller stort läckage), indikerar att ett alltför stort läckage kommer att kompromissa behandlingen. Stora läckage kan vara resultatet av att masken inte passar ordentligt. Exempel på sektionen Läckage i ett avancerat compliancediagram av typ Daglig information 22

27 Daglig information: Avancerade compliancedefinitioner Dagliga händelser per timme Den här tabellen visar antalet händelser per timme för en natts behandling. Den markerade kolumnen indikerar att patienten tillbringade 90 % av natten vid eller under de värden som visas. I tillägg till behandlingsflaggorna (som de definieras på föregående sida), ingår även P (pressure (tryck)) och % (procent av natten) i tabellen. Ett exempel på tabellen Dagliga händelser per timme visas nedan. Exempel på tabellen Dagliga händelser per timme Sammanfattning av Dagliga händelser per timme Den här tabellen visar en sammanfattning av behandlingsdata som visas i tabellen Dagliga händelser per timme. Tryckvärdena är kumulativa. Resterande värden beräknas om baserat på deras totala mängd minuter som tas från var och en av de dagliga tabellerna. Exempel på tabellen Sammanfattning av dagliga händelser per timme 23

28 Daglig information: ASV-definitioner ASV-apparater Följande diagram visar samma information som visas i diagrammen Långsiktig trend för ASV men i ett dagligt format: Tryck, Maxflöde, Tidalvolym, Andetag per minut, Patienttriggade andetag och Läckage. Flaggor för sömnbehandling Index, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att det totala antalet händelser delas med antalet behandlingstimmar. Om det finns mer än ett värde för en viss dag beräknas medelvärdet av värdena. Mått registreras i 30-sekundersintervall. H AP CSR AHI Hypopnéhändelse Apnéhändelse Cheyne-Stokes Respiration-händelse Apné/hypopnéindex (summan av apnéer och hypopnéer under natten delat med antalet behandlingstimmar). Exempel på sektionen Sömnbehandlingsflaggor för ett diagram av typ ASV Daglig information Förutom en del av ovanstående flaggor kommer apparaten AutoSV Advanced även att visa följande flaggor: VS Händelse med vibrerande snarkning FL Händelse med flödesbegränsning CA Clear Airway Apnea-händelse OA Händelse med apné för obstruerad luftväg 24

29 Daglig information: Ventilatordefinitioner Ventilatorapparater Följande diagram visar samma information som visas i diagrammen Långsiktig trend för ventilator men i ett dagligt format: Tryck, Andetag per minut, Tidalvolym, Patienttriggade andetag, Maxflöde, Läckage och Minutventilation. Ventilatorlarm Diagrammet visar hur lång tid varje larm var aktiverat. Även om larmet var avstängt registreras ändå aktiveringen. Larmtyper skalas till vänster. Timmarna med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Larm: PD HP LP LMV AP LPS LTV Patientfrånkoppling Högt tryck Lågt tryck Låg minutventilation Apné Lågtrycksstöd Låg tidalvolym 25

30 Tid vid tryck och Apparatsammanfattning Tid vid tryck Den kumulativa mängden behandlingsanvändningstimmar visas på vänster sida av diagrammet. Användningstid visas som procent på höger sida och mängden behandlingstryck skalas längs diagrammets nederkant. Kurvan indikerar mängd (och procent) av tid som patienten tillbringade på olika trycknivåer. Den punkt där det vertikala strecket korsar kurvan indikerar trycknivån närmast där patienten uppnådde optimal behandling 90 % av tiden. Diagrammet Tid vid tryck ingår i flertalet detaljerade compliancerapporter Apparatsammanfattning Exempel på diagrammet Tid vid tryck Apparatsammanfattningstabellen visar statistik om behandlingsapparaten. Statistiken kommer att variera baserad på typ av apparat och kan inkludera genomsnitt för tryck, läckage, flöde, andningsfrekvens, apné-/ hypopnéindex och apparatinställningar. Nedan finns ett exempel på en apparatsammanfattningstabell. Apparatsammanfattningstabellen ingår i flertalet detaljerade compliancerapporter. BiPAP Auto SV-sammanfattning 26

31 Sömnbehandlings- och ventilatorstatistik Sömnbehandlingsstatistik Tabellen Sömnbehandlingsstatistik visar den genomsnittliga tiden i Apné per dag, den genomsnittliga tiden med stort läckage per dag, genomsnittligt AHI (apné-/hypopnéindex) och genomsnittligt tryck. Nedan finner du ett exempel på tabellen Sömnbehandlingsstatistik framställd av en apparat av typ BiPAP Auto M Series. Sömnbehandlingsstatistik ingår i flertalet compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend Ventilatorstatistik Exempel på tabellen Sömnbehandlingsstatistik Den här rapporten visar en sammanfattning av användningsinformation från en hämtning av ventilatorcompliance. Beroende på antalet dagar i compliancehämtningen visas den här delen av rapporten enligt dag, vecka, månad eller år. Ventilatorstatistik ingår i flertalet compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend för ventilationsapparater. Andningsfrekvens Patienttriggade andetag Max inandningsflöde Minutventilation Utandad tidalvolym Uppnått EPAP-tryck Uppnått IPAP/CPAP-tryck Antal patientfrånkopplingar Antal högt tryck ut Genomsnittligt antal andetag som avkänns per minut. Genomsnittlig procent av andetag som initieras av patienten. Genomsnittliga maxflödesmätningar. Genomsnittlig tidalvolym multiplicerat med frekvensen. VT E - Uppskattad utandad tidalvolym. Genomsnittligt uppmätt EPAP-tryck. Genomsnittligt uppmätt IPAP- eller CPAP-tryck. Genomsnittligt antal gånger behandlingsapparaten larmade eftersom den avkände en maskfrånkoppling, om aktiverat. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände ett tryck tillräckligt högt att utlösa larmet. 27

32 Ventilatorstatistik Antal lågt tryck ut Låg minutventilation Larm om apnéantal Antal lågt tryckstöd Antal låg tidalvolym Apnéantal Medelläckage Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände ett tryck tillräckligt lågt att utlösa larmet. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände en minutventilation tillräckligt låg att utlösa larmet, om aktiverat. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände att patienten inte utlöste apparaten, om aktiverat. Informationen registreras även om detta inte aktiverats. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände att tryckstödet var tillräckligt lågt att utlösa larmet. Endast tillgängligt för apparater med AVAPS-funktionen. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände ett en tidalvolym var tillräckligt låg att utlösa larmet. Genomsnittligt antal avkända apnéer. Genomsnittlig läckagefrekvens. Exempel på tabellen Ventilatorstatistik 28

33 2. Rapporter med inringd compliance Vissa Respironics-behandlingsapparater visar complianceinformation. Patienten kan ringa in compliancedata och du kan införa dem i patientjournalen. I rapporten Inringd compliance ingår patientens personuppgifter, ordinationsinformation (om en apparatordination skapats tidigare), luftfuktarinställning och complianceinformation, inklusive datumintervall, totalt antal fläkttimmar, totalt antal compliancetimmar och procent dagar med mer än fyra timmars compliance. Rapporter med inringd compliance Var försiktig och ange korrekt värde för kontrollsumma. Om du anger ett felaktigt värde för kontrollsumma går det inte att kontrollera andra värden som införs för att fastställa om de är korrekta och noteringen Viktigt: Det går inte att bekräfta tillförlitligheten för rapporterade compliancedata. visas. Den här noteringen visas endast när det anges ett felaktigt värde för kontrollsumma. Exempel på rapporten Inringd compliance 2.1 Compliance VIC (Visual Inspection Check eller visuell inspektionskontroll) Compliance VIC finns endast tillgängligt i USA. Compliance VIC mäter och rapporterar en period med 30 på varandra följande dagar som har 70 % med dagar där behandlingstimmar är mer än fyra (4) timmar, vilket uppfyller riktlinjerna från Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). 29

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

BiPAP Harmony. Användarhandbok

BiPAP Harmony. Användarhandbok BiPAP Harmony Det här BiPAP-systemet omfattas av ett eller flera av följande patent: Amerikanska patent 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 och 6,539,940. Australiska

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Better Lender interaktiv demo

Better Lender interaktiv demo Better Lender interaktiv demo ii Better Lender interaktiv demo Innehåll Kapitel 1. Introduktion......... 1 Välkommen till Better Lender......... 1 Verksamheten i översikt.......... 2 Kapitel 2. Verksamhetsvarningar....

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015

DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015 DYNAFLEET ONLINE Utgåva februari 2015 Introduktion Introduktion Om Dynafleet Online hjälp Dynafleet Online hjälp kallas också WebHelp och är ett HTML-baserat hjälpsystem som är oberoende av plattform.

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen

Sömnapné. En skrift om andningsuppehåll i sömnen Sömnapné En skrift om andningsuppehåll i sömnen Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar pengar till

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Sid. 3 Access till Autochartist Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Autochartist gränssnitt (fortsättning) Sid. 5 Resultatruta Kompletta diagram Resultatruta

Läs mer

caretrack Volvo construction equipment teknisk vägledning en rundtur bland online-funktionerna

caretrack Volvo construction equipment teknisk vägledning en rundtur bland online-funktionerna caretrack Volvo construction equipment teknisk vägledning en rundtur bland online-funktionerna CareTrack i arbete CareTrack är ett maskinövervakningssystem som är särskilt utformat för att vara enkelt

Läs mer

Travelreporter manual

Travelreporter manual Travelreporter manual Allmänt! 2 Börja använda Travelreporter! 3 Lägga in en bil! 4 Starta din första tripp! 5 Stoppa trippen! 6 Lägga till ytterligare information på en Tripp! 7 Lägga till en anmärkning/notis

Läs mer

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2008 En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Av:

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer