RAPPORTHANDBOK För produktfamiljen Encore

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTHANDBOK För produktfamiljen Encore"

Transkript

1 RAPPORTHANDBOK För produktfamiljen Encore

2 2009 Respironics, Inc. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.

3 Innehåll 1. Patientcompliancerapporter Olika typer av compliancerapporter Detaljerade rapporter Sammanfattningsrapporter Trendrapporter Compliancerapportkomponenter Antal timmars användning Tryckstöd Tryck Användningsmönster Compliancesammanfattning Långsiktig trend Daglig information Tid vid tryck Apparatsammanfattning Sömnbehandlingsstatistik Ventilatorstatistik Rapporter med inringd compliance Compliance VIC (Visual Inspection Check eller visuell inspektionskontroll) Flera hämtade compliancerapporter Rapporter med sömnfrågeformulär FOSQ-information FOSQ Epworth Sleepiness Scale eller Epworth sömnighetsskala Uppföljningsrapport...31

4 5. Rapporter med patienters historik Diverse kontakter Statistiska rapporter Patientcompliance Maskutbyte Masktyp och -ålder Inringd compliance Personuppgiftsrapport Patientkurv- och ventilationsrapport Ordlista... 37

5 1. Patientcompliancerapporter Patientcompliancerapporter Patientcompliancerapporter visar den användningsinformation som insamlas av en behandlingsapparat i rapportformatet detaljerad, sammanfattning eller trend. Innehållet i varje rapport varierar beroende på typ av behandlingsapparat och apparatläge. I de olika apparattyperna ingår avancerad compliance, grundläggande compliance, ASV eller Auto SV (automatisk servoventilation) och ventilatorapparater. Se onlinehjälpen för Encore för information om hur du genererar rapporter. 1.1 Olika typer av compliancerapporter Detaljerad rapport En detaljerad rapport visar alla tillgängliga rapportkomponenter för en viss apparat och ett visst läge. En detaljerad rapport innehåller en del av följande komponenter: Antal timmars användning Tryckstöd Innehållet i Tryck compliancerapporter Användningsmönster med formatet detaljerat, Compliancesammanfattning sammanfattning och trend Långsiktig trend kommer att variera beroende Daglig information på typ av apparat och läge Tid vid tryck som används. Apparatsammanfattning Sömnbehandlingsstatistik Ventilatorstatistik Sammanfattningsrapport En sammanfattningsrapport är en sammanfattning av den detaljerade rapporten. Den här rapporten visar ett fåtal av de komponenter som finns med i den detaljerade rapporten. En sammanfattningsrapport innehåller en del av följande komponenter: Compliancesammanfattning Apparatsammanfattning Antal timmars användning Sammanfattning av dagliga händelser per timme Sömnbehandlingsstatistik Ventilatorstatistik Trendrapport En trendrapport är sammanfattningsrapporten med tillägget Långsiktig trendinformation. Den här rapporten visar ett fåtal av de komponenter som visas ovan och den långsiktiga trendinformationen. 1

6 Antal timmars användning 1.2 Compliancerapportkomponenter Antal timmars användning Diagrammet Antal timmars användning visar antalet timmar en behandlingsapparat användes under en viss tidsperiod. Timmarna med behandlingstid skalas till vänster. Datum med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Det vågräta svarta strecket visar minimal inställd behandlingstid. Flexlinjerna ovanför stapeldiagrammen visar genomsnittliga flex- och luftfuktarinställningar, senaste flex- och luftfuktarinställningar och det apparatläge som användes under den tid som visas i diagrammet. Diagrammet Antal timmars användning ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. När en patient får behandling under mindre än den inställda minimala behandlingstiden visas motsvarande tidskolumn som röd. Alla andra är gröna. Svarta block eller kolumner representerar endast fläktaktivitet, vilket innebär att apparaten slogs på men patienten fick ingen behandling. Större utrymmen mellan kolumnerna indikerar dagar då behandlingsapparaten inte användes. Exempel på ett diagram av typen Antal timmars användning 2

7 Tryckstöd och tryck Tryckstöd Diagrammet Tryckstöd finns endast i rapporter för apparater av typ AutoSV Advanced. Det här diagrammet beskriver de genomsnittliga värdena för tryckstöd som registreras av behandlingsapparaten under en viss tidsperiod. Tryckstöd mäts i centimeter med vatten (cm H 2 O) och skalas till vänster. Datum för behandlingssessioner visas längs nederkanten i diagrammet. Datum utan motsvarande staplar indikerar dagar då behandling inte användes Tryck Exempel på tryckstödsdiagram Tryckdiagrammet avbildar de tryckvärden som registrerats av behandlingsapparaten under en viss tidsperiod. Trycket mäts i centimeter med vatten (cm H 2 O) eller hectopascal (hpa) och skalas till vänster. Datum med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Diagrammet Tryck ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. Om det förekommer flera tryckinställningar på en viss dag visas den senaste inställningen för den dagen. Avbrott i linjerna indikerar dagar då behandling inte användes. Exempel på ett tryckdiagram som framställts från en BiPAP Auto-apparat 3

8 Användningsmönster Användningsmönster Diagrammet Användningsmönster illustrerar mängden med behandlings- och icke-behandlingstid för varje session under en viss tidsperiod. Behandlingsdatum visas längs vänster sida i diagrammet. Totala dagliga användningstider visas längs höger sida på diagrammet. Tidpunkt på dagen visas längs diagrammets nederkant. Tiderna uttrycks i 24-timmarsformat. När du väljer en tidsperiod för rapporten kan du välja en vecka, en månad, sex månader, visa alla compliance-data, en egen tidsperiod eller Bästa 30 dagar med compliance. Alternativet Bästa 30 dagar med compliance visar den 30-dagarsperiod i följd som har högst compliance inom de första 90 dagarna. Du kan också välja valfritt intervall för Bästa 30 dagar med start- och slutdatum. Om flera 30-dagarsperioder med samma complianceresultat hittas inom start- och slutdatum väljs den första 30-dagarsperioden inom angivet datumintervall. De gröna och röda staplarna avbildar varje natts användning. När en patient får behandling under mindre än den angivna minimala behandlingstiden (fyra timmar) är stapeln röd. När behandling mottas i mer än fyra timmar är staplarna gröna. Svarta staplar eller block indikerar att fläkten är på, men patientandning detekteras inte. Detta kan bero på ett maskproblem eller något annat problem som eventuellt skulle kunna ha en inverkan på compliance och behandlingens verkan. I kolumnen till höger är det första värdet (till vänster om snedstrecket) den totala mängd tid som patienten var ansluten till apparaten. Det andra värdet (till höger om snedstrecket) är den totala mängd tid som fläkten var på, även om patienten tog av sig masken. Datum utan motsvarande staplar indikerar dagar då behandlingsapparaten inte användes. Diagrammet Användningsmönster ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. 4

9 Compliancesammanfattning Compliancesammanfattning Exempel på diagrammet Användningsmönster Tabellen Compliancesammanfattning finns nästan längst bak i varje rapport. Diagrammet Compliancesammanfattning ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. Exempel på en tabell av typ Compliancesammanfattning 5

10 Compliancesammanfattning Compliancestatistik visas nedan. Denna statistik visas för varje apparattyp. Datumintervall Dagar med apparatanvändning Dagar utan apparatanvändning Procent dagar med apparatanvändning Kumulativ användning Maximal användning (1 dag) Medelanvändning (alla dagar) Medelanvändning (dagar använd) Minimal användning (1 dag) Procent dagar med användning >= 4 timmar Procent dagar med användning < 4 timmar Total fläkttid Datumintervall för hämtade patientdata Totalt antal dagar patienten fick apparatbehandling Totalt antal dagar patienten inte fick någon apparatbehandling Totalt antal dagar patient fick apparatbehandling delat med det totala antalet dagar i datumintervall Totalt antal dagar patienten fick apparatbehandling Längsta apparatbehandlingssession Totalt antal dagar då patienten fick apparatbehandling delat med det totala antalet dagar i datumintervall Totalt antal timmar då patienten fick apparatbehandling delat med det totala antalet dagar med apparatanvändning Kortaste apparatbehandlingssession Procent dagar med större än eller lika med fyra timmars behandling Procent dagar med mindre än fyra timmars behandling Total körningstid för apparatens fläktenhet med och utan avkänd andning Compliancesammanfattningen för AutoSV Advanced-apparater visar även apparatens nuvarande inställningar. 6

11 Långsiktig trend Långsiktig trend Diagrammen Långsiktig trend är linjediagram som avbildar trendinformation om apné, hypopné, snarkning och läckage, såväl som genomsnitt, beräknat över en viss tidsperiod. I det här avsnittet visas diagrammen Långsiktig trend enligt behandlingsapparat först, följt av definitioner för varje enstaka diagram inom komponenten Långsiktig trend. Diagrammen Långsiktig trend inkluderas i flertalet compliancerapporter i formatet detaljerad och trend. De diagramtyper som framställs här kan variera mellan olika behandlingsapparater på grund av olika egenskaper som är specifika för olika behandlingsapparater. 7

12 Långsiktig trend: Diagram Diagrammen Långsiktig trend Avancerade complianceapparater 8

13 Långsiktig trend: Definitioner ASV-apparater 9

14 Långsiktig trend: Definitioner Ventilatorapparater 10

15 Långsiktig trend: Definitioner Komponenter i Långsiktig trend Tryck Tryckdiagrammet avbildar de tryckvärden som registrerats av behandlingsapparaten under en viss tidsperiod. Trycket mäts i centimeter med vatten (skalas till vänster). Datum med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Rapporter för AutoSV Advanced-apparater visar samma tryckstöds- och tryckdiagram i sektionen Långsiktig trend som visas på den första sidan i rapporten. Om det förekommer flera tryckinställningar på en viss dag visas den senaste inställningen för den dagen. Avbrott i linjerna indikerar dagar då behandling inte användes. Exempel på en trycksektion i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för icke-responsiv apné/hypopné Det här diagrammet visar flaggor för genomsnittlig icke-responsiv apné/hypopné som genereras när en patient har apnéer och/eller hypopnéer som inte reagerar för ökat tryck från en tryckbehandlingsapparat. Det upptäcks när patienten har minst två apnéer och/eller hypopnéer, behandlingsapparatens trycknivå ökar med minst 3 cm H 2 O och patienten fortsätter att ha apnéer och/eller hypopnéer. Händelser av typ Icke-responsiv apné/hypopné skalas till vänster och datum visas längs diagrammets nederkant. Index för icke-responsiv apné/hypopné beräknas genom att det totala antalet icke-responsiva apné/hypopnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Index för genomsnittlig icke-responsiv apné/hypopné beräknas genom att dela det totala antalet händelser med antalet behandlingstimmar. Index för obstruktiv apné och Apnéindex Ett apnétillstånd indikeras om det under 10 sekunder eller mer förekommer en 80 procents minskning av luftflödet jämfört med medelluftflödet under flera minuter, alternativt om det inte avkänns något luftflöde under 10 sekunder eller mer. Det här diagrammet visar det genomsnittliga antalet apnéhändelser under natten. Apnéhändelserna skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Ett exempel på ett index för obstruktiv apné visas på följande sida. Index för obstruktiv apné beräknas genom att det totala antalet obstruktiva apnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Medelindex för obstruktiv apné, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att det totala antalet händelser delas med antalet behandlingstimmar. 11

16 Långsiktig trend: Definitioner Exempel på en sektion med Index för obstruktiv apné i ett diagram av typ Långsiktig trend Hypopnéindex En hypopné indikeras om det förekommer en minskning på ungefär procent i luftflödet under en tidsperiod på mellan 10 och 60 sekunder, jämfört med medelluftflödet under en längre tidsperiod på flera minuter. Efter en minskning i luftflödet måste behandlingsapparaten känna av två återhämtande andetag för att kunna bestämma händelsen som potentiellt hypopné. Det här diagrammet visar ett genomsnittligt antal hypopnéhändelser för natten. Hypopnéhändelserna skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Hypopnéindex beräknas genom att det totala antalet hypopnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Medelhypopnéindex, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att det totala antalet händelser delas med antalet behandlingstimmar. Exempel på en sektion med Hypopnéindex i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för flödesbegränsning Ändringar i flödesbegränsning registreras som händelser. Index och genomsnittliga värden kan användas för att indikera om det har förekommit en markant försämring i flödessignalen, vilket leder till en tryckökning. Det här diagrammet visar ett genomsnittligt antal flödesbegränsningshändelser för natten. Flödesbegränsningshändelser skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Ett exempel på diagram av typ Index för flödesbegränsning visas på följande sida. Index för flödesbegränsning beräknas genom att det totala antalet flödesbegränsningshändelser per natt delas med antalet timmars användning. Genomsnittet beräknas genom att dela det totala antalet händelser med antalet behandlingsdagar. 12

17 Långsiktig trend: Definitioner Exempel på en sektion med Index för flödesbegränsning i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för vibrerande snarkning Trycksignalen utvärderas för möjlighet till luftvägsvibrering när patienten andas in. Index för vibrerande snarkning visar det totala antalet händelser med vibrerande snarkning per natt delat med antalet timmars användning. Händelser av typ Vibrerande snarkning skalas till vänster och datum visas längs nederkanten i diagrammet. Medelindex för vibrerande snarkning, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att dela det totala antalet händelser med antalet behandlingstimmar. Exempel på en sektion med Vibrerande snarkning i ett diagram av typ Långsiktig trend Läckage Läckage mäts i liter per minut. Detta diagram visar medelläckagefrekvens per natt med användning. Om diagrammet visar läckage på nivån stort läckage, är läckaget för stort och kommer att kompromissa behandlingen. Detta skulle kunna vara resultatet av att masken inte passar ordentligt. Mängden läckage visas längs vänster sida och datum för behandling visas längs nederkanten i diagrammet. Mängden medelläckage, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingstimmar. Exempel på en sektion med Läckage i ett diagram av typ Långsiktig trend 13

18 Långsiktig trend: Diagram Procent av natt i Cheyne-Stokes-andning Detta diagram visar procent av tid då CSR (Cheyne-Stokes Respiration eller Cheyne-Stokes-andning) avkändes. Procent av natten skalas längs vänsterkanten och datum visas längs diagrammets nederkant. Exempel på en sektion av typ Procent av natt i Cheyne-Stokes-andning i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för obstruktiv apné/index för luftvägsapné utan obstruktion Index för obstruktiv apné och index för apné utan obstruktion visas endast i apparatens sektion Långsiktig trend för AutoSV Advanced-apparaten. Ett apnétillstånd indikeras om det under 10 sekunder förekommer en 80 procents minskning av luftflödet jämfört med medelluftflödet under en längre tidsperiod på flera minuter, alternativt om det inte avkänns något luftflöde under 10 sekunder. Under apnétillstånd levererar apparaten en eller flera tryckpulser. Apparaten utvärderar patientens respons till denna eller dessa testpulser och utvärderar huruvida händelsen är en apné utan obstruktion eller obstruktiv apné. Luftvägen fastställs till att vara fri om trycktestpulsen genererar en anmärkningsvärd mängd flöde, annars fastställs det att luftvägen är obstruerad. I synnerhet gäller att apnétillstånd som förmedlas centralt (t.ex. klassiska centrala apnétillstånd) kan medföljas av antingen fri eller obstruerad luftväg. Obstruktiv apné medföljs alltid av en obstruerad luftväg. Det här diagrammet visar medelvärdet för apnéhändelser för obstruerad och fri luftväg under natten. Apnéhändelserna skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Apnéindex beräknas genom att det totala antalet apnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Genomsnittligt apnéindex, som visas till höger i diagrammet, beräknas genom att ta det sammanlagda antalet händelser och dela med antalet behandlingstimmar. 14 Exempel på diagram med index för luftvägsapné utan obstruktion och index för luftvägsapné med obstruktion

19 Långsiktig trend: Diagram Händelseindex / Flödesbegränsningsindex och Index för vibrerande snarkning Diagrammet Händelseindex visas endast i sektionen Långsiktig trend för apparaten AutoSV Advanced. Det här diagrammet visar flödesbegränsningsindex och index för vibrerande snarkning på ett diagram. Procent av natt i stort läckage Exempel på ett diagram med händelseindex Diagrammet Procent av natt i stort läckage visas endast i sektionen Långsiktig trend för apparaten AutoSV Advanced. Det här diagrammet visar den procentandel av tiden som det förekommer stort läckage. Procentandelen av natten skalas längs vänsterkanten och datum visas längs nederkanten. Andetag per minut Exempel på ett diagram med procentandel av natt i stort läckage Diagrammet visar det genomsnittliga antalet andetag per minut för varje natts användning. Andetag per minut skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop det genomsnittliga antalet andetag varje dag och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Andetag per minut i ett diagram av typ Långsiktig trend 15

20 Långsiktig trend: Diagram Tidalvolym VT E - Uppskattad genomsnittlig utandad tidalvolym visas per natt med användning. Tidalvolymnivån skalas till vänster (ml). Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Maxflöde Exempel på en sektion av typ Tidalvolym i ett diagram av typ Långsiktig trend Diagrammet visar genomsnittligt Maxflöde mätt per natt med användning. Maxflöde mäts av skalan till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Maxflöde i ett diagram av typ Långsiktig trend Patienttriggade andetag Diagrammet visar procent med Patienttriggade andetag per natt med användning. Procent av triggade andetag skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Patienttriggade andetag i ett diagram av typ Långsiktig trend 16

21 Långsiktig trend: Diagram Minutventilation Diagrammet visar den genomsnittliga minutventilationen (tidal volym x frekvens) mätt per natt med användning. Minutventilationsnivå skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Allt det innehåll som visas här kanske inte finns med, beroende på vilken typ av apparat och läge som används. Apnéantal Exempel på en sektion med Minutventilation i ett diagram av typ Långsiktig trend Diagrammet visar genomsnittligt antal apnéer per natt med användning. Apnéhändelser skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop det genomsnittliga antalet andetag varje dag och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Apnéantal i ett diagram av typ Långsiktig trend 17

22 Daglig information: Diagram Daglig information Varje sida i rapportkomponenten Daglig information visar detaljerna för data som registreras av en behandlingsapparat för en enda behandlingsdag. Den första sektionen nedan visar diagram av typ Daglig information för de olika apparattyperna. Den andra sektionen definierar varje individuellt diagram av komponenten Daglig information enligt typ av apparat. Diagrammen Daglig information ingår i flertalet detaljerade compliancerapporter. Den information som framställs här kommer att variera mellan olika behandlingsapparater på grund av olika egenskaper som är specifika för olika behandlingsapparatmodeller Diagrammen Daglig information Avancerade complianceapparater 18

23 Daglig information: Diagram ASV-apparater 19

24 Daglig information: Diagram Ventilatorapparater 20

25 Daglig information: Avancerade compliancedefinitioner Avancerade complianceapparater En del av det innehåll som visas här kanske inte finns med, beroende på vilken typ av apparat och läge som används. Tryck Tryckdiagrammet avbildar de tryckvärden som registreras av behandlingsapparaten, såväl som genomsnittliga tryckvärden, under en enda behandlingssession. Trycket mäts i centimeter med vatten (skalas till vänster). Timmar med behandlingssession visas längs diagrammets nederkant. Det 90-procentiga trycket, som visas till höger om diagrammet, indikerar att 90 % av tiden var patienten vid eller under det här trycket. Exempel på sektionen Tryck för ett avancerat compliancediagram av typ Daglig information Behandlingsflaggor Det här diagrammet visar olika typer av händelser och de tider då händelsen skedde under en behandlingssession. Rapporterade flaggor: AHI FL H MaP NR OA S VS CSR RE apné-/hypopnéindex flödesbegränsning hypopnéhändelse minuter vid tryck icke-responsiv apné/hypopné händelse med obstruktiv apné snarkningshändelse vibrerande snarkning Cheyne-Stokes Respiration (Cheyne-Stokes-andning) RERA-händelse 21

26 Daglig information: Avancerade compliancedefinitioner Nedan finns ett exempel på sektionen Behandlingsflaggor för ett avancerat diagram med Daglig information för complianceapparaten. Ett exempel på diagrammet Behandlingsflaggor visas på följande sida. Exempel på sektionen Behandlingsflaggor för ett avancerat compliancediagram av typ Daglig information Totalt läckage Diagrammet Totalt läckage visar den totala mängden läckage (mäts i liter per minut) och de gånger under behandlingssessionen som läckage uppstod. Den gröna stapeln Normal maskpassning tvärs över överkanten av diagrammet visar att det inte fanns ett stort läckage. Om det finns ett stort läckage visas stapeln svart. Värdena för Minuter i stort läckage, Procent av natt i stort läckage och Medelläckage visas till höger om diagrammet. Läckage Diagrammet Läckage illustrerar mängden läckage (mäts i liter per minut) och de gånger under behandlingssessionen som läckage uppstod. Diagram som visar läckage på nivån LL (large leak eller stort läckage), indikerar att ett alltför stort läckage kommer att kompromissa behandlingen. Stora läckage kan vara resultatet av att masken inte passar ordentligt. Exempel på sektionen Läckage i ett avancerat compliancediagram av typ Daglig information 22

27 Daglig information: Avancerade compliancedefinitioner Dagliga händelser per timme Den här tabellen visar antalet händelser per timme för en natts behandling. Den markerade kolumnen indikerar att patienten tillbringade 90 % av natten vid eller under de värden som visas. I tillägg till behandlingsflaggorna (som de definieras på föregående sida), ingår även P (pressure (tryck)) och % (procent av natten) i tabellen. Ett exempel på tabellen Dagliga händelser per timme visas nedan. Exempel på tabellen Dagliga händelser per timme Sammanfattning av Dagliga händelser per timme Den här tabellen visar en sammanfattning av behandlingsdata som visas i tabellen Dagliga händelser per timme. Tryckvärdena är kumulativa. Resterande värden beräknas om baserat på deras totala mängd minuter som tas från var och en av de dagliga tabellerna. Exempel på tabellen Sammanfattning av dagliga händelser per timme 23

28 Daglig information: ASV-definitioner ASV-apparater Följande diagram visar samma information som visas i diagrammen Långsiktig trend för ASV men i ett dagligt format: Tryck, Maxflöde, Tidalvolym, Andetag per minut, Patienttriggade andetag och Läckage. Flaggor för sömnbehandling Index, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att det totala antalet händelser delas med antalet behandlingstimmar. Om det finns mer än ett värde för en viss dag beräknas medelvärdet av värdena. Mått registreras i 30-sekundersintervall. H AP CSR AHI Hypopnéhändelse Apnéhändelse Cheyne-Stokes Respiration-händelse Apné/hypopnéindex (summan av apnéer och hypopnéer under natten delat med antalet behandlingstimmar). Exempel på sektionen Sömnbehandlingsflaggor för ett diagram av typ ASV Daglig information Förutom en del av ovanstående flaggor kommer apparaten AutoSV Advanced även att visa följande flaggor: VS Händelse med vibrerande snarkning FL Händelse med flödesbegränsning CA Clear Airway Apnea-händelse OA Händelse med apné för obstruerad luftväg 24

29 Daglig information: Ventilatordefinitioner Ventilatorapparater Följande diagram visar samma information som visas i diagrammen Långsiktig trend för ventilator men i ett dagligt format: Tryck, Andetag per minut, Tidalvolym, Patienttriggade andetag, Maxflöde, Läckage och Minutventilation. Ventilatorlarm Diagrammet visar hur lång tid varje larm var aktiverat. Även om larmet var avstängt registreras ändå aktiveringen. Larmtyper skalas till vänster. Timmarna med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Larm: PD HP LP LMV AP LPS LTV Patientfrånkoppling Högt tryck Lågt tryck Låg minutventilation Apné Lågtrycksstöd Låg tidalvolym 25

30 Tid vid tryck och Apparatsammanfattning Tid vid tryck Den kumulativa mängden behandlingsanvändningstimmar visas på vänster sida av diagrammet. Användningstid visas som procent på höger sida och mängden behandlingstryck skalas längs diagrammets nederkant. Kurvan indikerar mängd (och procent) av tid som patienten tillbringade på olika trycknivåer. Den punkt där det vertikala strecket korsar kurvan indikerar trycknivån närmast där patienten uppnådde optimal behandling 90 % av tiden. Diagrammet Tid vid tryck ingår i flertalet detaljerade compliancerapporter Apparatsammanfattning Exempel på diagrammet Tid vid tryck Apparatsammanfattningstabellen visar statistik om behandlingsapparaten. Statistiken kommer att variera baserad på typ av apparat och kan inkludera genomsnitt för tryck, läckage, flöde, andningsfrekvens, apné-/ hypopnéindex och apparatinställningar. Nedan finns ett exempel på en apparatsammanfattningstabell. Apparatsammanfattningstabellen ingår i flertalet detaljerade compliancerapporter. BiPAP Auto SV-sammanfattning 26

31 Sömnbehandlings- och ventilatorstatistik Sömnbehandlingsstatistik Tabellen Sömnbehandlingsstatistik visar den genomsnittliga tiden i Apné per dag, den genomsnittliga tiden med stort läckage per dag, genomsnittligt AHI (apné-/hypopnéindex) och genomsnittligt tryck. Nedan finner du ett exempel på tabellen Sömnbehandlingsstatistik framställd av en apparat av typ BiPAP Auto M Series. Sömnbehandlingsstatistik ingår i flertalet compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend Ventilatorstatistik Exempel på tabellen Sömnbehandlingsstatistik Den här rapporten visar en sammanfattning av användningsinformation från en hämtning av ventilatorcompliance. Beroende på antalet dagar i compliancehämtningen visas den här delen av rapporten enligt dag, vecka, månad eller år. Ventilatorstatistik ingår i flertalet compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend för ventilationsapparater. Andningsfrekvens Patienttriggade andetag Max inandningsflöde Minutventilation Utandad tidalvolym Uppnått EPAP-tryck Uppnått IPAP/CPAP-tryck Antal patientfrånkopplingar Antal högt tryck ut Genomsnittligt antal andetag som avkänns per minut. Genomsnittlig procent av andetag som initieras av patienten. Genomsnittliga maxflödesmätningar. Genomsnittlig tidalvolym multiplicerat med frekvensen. VT E - Uppskattad utandad tidalvolym. Genomsnittligt uppmätt EPAP-tryck. Genomsnittligt uppmätt IPAP- eller CPAP-tryck. Genomsnittligt antal gånger behandlingsapparaten larmade eftersom den avkände en maskfrånkoppling, om aktiverat. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände ett tryck tillräckligt högt att utlösa larmet. 27

32 Ventilatorstatistik Antal lågt tryck ut Låg minutventilation Larm om apnéantal Antal lågt tryckstöd Antal låg tidalvolym Apnéantal Medelläckage Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände ett tryck tillräckligt lågt att utlösa larmet. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände en minutventilation tillräckligt låg att utlösa larmet, om aktiverat. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände att patienten inte utlöste apparaten, om aktiverat. Informationen registreras även om detta inte aktiverats. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände att tryckstödet var tillräckligt lågt att utlösa larmet. Endast tillgängligt för apparater med AVAPS-funktionen. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände ett en tidalvolym var tillräckligt låg att utlösa larmet. Genomsnittligt antal avkända apnéer. Genomsnittlig läckagefrekvens. Exempel på tabellen Ventilatorstatistik 28

33 2. Rapporter med inringd compliance Vissa Respironics-behandlingsapparater visar complianceinformation. Patienten kan ringa in compliancedata och du kan införa dem i patientjournalen. I rapporten Inringd compliance ingår patientens personuppgifter, ordinationsinformation (om en apparatordination skapats tidigare), luftfuktarinställning och complianceinformation, inklusive datumintervall, totalt antal fläkttimmar, totalt antal compliancetimmar och procent dagar med mer än fyra timmars compliance. Rapporter med inringd compliance Var försiktig och ange korrekt värde för kontrollsumma. Om du anger ett felaktigt värde för kontrollsumma går det inte att kontrollera andra värden som införs för att fastställa om de är korrekta och noteringen Viktigt: Det går inte att bekräfta tillförlitligheten för rapporterade compliancedata. visas. Den här noteringen visas endast när det anges ett felaktigt värde för kontrollsumma. Exempel på rapporten Inringd compliance 2.1 Compliance VIC (Visual Inspection Check eller visuell inspektionskontroll) Compliance VIC finns endast tillgängligt i USA. Compliance VIC mäter och rapporterar en period med 30 på varandra följande dagar som har 70 % med dagar där behandlingstimmar är mer än fyra (4) timmar, vilket uppfyller riktlinjerna från Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). 29

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv och non-invasiv ventilator Datahanteringsguide Svenska Följande tabell visar var data från Stellar-apparaten kan visas. Data som visas i ResScan kan laddas ner via Resmed

Läs mer

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv och non-invasiv ventilator Datahanteringsguide Svenska Följande tabell visar var data från Stellar-apparaten kan visas. Data som visas i ResScan kan laddas ner via Resmed

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Svenska Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Svenska Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Svenska Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Välkommen Tack för att du har

Läs mer

AVAPS Tryckunderstödd med garanterad tidalvolym. AVAPS keep. Rätt tryck vid rätt tidpunkt för bättre patientkomfort och mer effektiv ventilation

AVAPS Tryckunderstödd med garanterad tidalvolym. AVAPS keep. Rätt tryck vid rätt tidpunkt för bättre patientkomfort och mer effektiv ventilation AVAPS Tryckunderstödd med garanterad tidalvolym AVAPS keep Rätt tryck vid rätt tidpunkt för bättre patientkomfort och mer effektiv ventilation Vad är AVAPS? AVAPS är en stödfunktion som kan aktiveras i

Läs mer

Infant lung function testing ILFT. Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007

Infant lung function testing ILFT. Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007 Infant lung function testing ILFT Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007 Möjliga undersökningsmetoder för barn under 2(3) år Tidalandningsanalyser Passiv lungmekanik

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Svenska. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Svenska. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS-A. Innan du börjar använda produkten läs igenom välkomst- och informationsguiderna helt och hållet. Luftutsläpp

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Användarhandledning - Skogsappen

Användarhandledning - Skogsappen Användarhandledning - Skogsappen Detta dokument utgör användarhandledningen till mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i n g S y s t e m s A B, D r o t t n

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide

Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide Innehåll Avsnitt 1: Kretsinställning...1 Öppen säng och kuvös...2 Abdominell sensor...3 Trycknomogram för Infant Flow LP-generator...4 Larmtest...5-6 2-punkts syrgaskalibrering...7-8

Läs mer

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL USA Tyskland REF 1054171 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish BEHANDLINGSMANUAL BEHANDLINGSMANUAL ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV KLINIKER Öppna skärmarna för ordinationsinställningar VARNING! Informationen på

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Sid. 3 Access till Autochartist Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Autochartist gränssnitt (fortsättning) Sid. 5 Resultatruta Kompletta diagram Resultatruta

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Ljudisolerad för bättre sömn

Ljudisolerad för bättre sömn Ljudisolerad för bättre sömn Pålitlig, säker och beprövad slangsetsteknologi Flödeskontrollkammare för att detektera BREAKpoint i varje cykel Bärbar Patientkortet innehåller ordination samt händelse-,

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser.

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser. Addendum för Diver Version 6.4. Introduktion Detta dokument beskriver de nya egenskaperna i den svenska versionen av Diver 6.4. Det förutsätts att läsaren redan känner till hur version 6.3 fungerar för

Läs mer

Riktlinjer CPAP vid sömnapné

Riktlinjer CPAP vid sömnapné Riktlinjer CPAP vid sömnapné Andningssviktregistret Swedevox Nationellt kvalitetsregister för långtidsbehandling med oxygen (LTOT), respirator (LTMV) eller CPAP Denna version är daterad 6 februari 2014

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Leva med övertrycksbehandling

Leva med övertrycksbehandling Leva med övertrycksbehandling Leva med övertrycksbehandling 3 4 Innehåll Goda råd vid övertrycksbehandling 6 Vad är snarkning och vad är skillnaden mellan snarkning och sömnapné? 7 Varför blir svalget

Läs mer

Totalt. Kvinnor. Män. Vald kommun: Tanum. Variation

Totalt. Kvinnor. Män. Vald kommun: Tanum. Variation Vald kommun: Variation Variation bland bland Rikets kommuner kommuner Kön/Totalt Område Nummer Kortnamn Värde Felmarginal värde Min - Max Värde Felmarginal Min - Max Hälsan i befolkningen 2 72 2,9 73 6-82

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus En tabell består av tabellrubrik > kort, ska ge all information som läsaren behöver tabellhuvud > rubriktexter för uppgiftsgrupperingarna som inleds

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Produktgrupp Avancerad A

Produktgrupp Avancerad A Produktgrupp Avancerad A Anbudsgivare Pos 1 Samma hörapparatserie kan inte offereras i produktgrupp Avancerad A och Avancerad B. Krav hörapparat SKALL/ BÖR Kravet uppfylls JA/NEJ Avdrag * Utvärdering Maxavdrag

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Automatisk BiLevel S/ST-behandlingsapparat med autotrilevel-princip

Automatisk BiLevel S/ST-behandlingsapparat med autotrilevel-princip SOMNOvent auto-s/st Automatisk BiLevel S/ST-behandlingsapparat med autotrilevel-princip SOMNOvent auto-s SOMNOvent auto-s med SOMNOclick 300 SOMNOvent auto-s 230 V SOMNOvent auto-st SOMNOvent auto-st med

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus Bakgrund införde hösten 2009 ett gemensamt triagesystem RETTS (Medical Emergency Triage

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Registrering av ny patient

Registrering av ny patient Snabbhjälp Registrering av ny patient 1. Klicka på ikonen Patient i verktygsfältet, varvid fönstret Patienter öppnas. 2. I detta fönster klickar du sedan på ikonen Ny, varvid Patienter fönstret utökas

Läs mer

Vad är nytt i ExOpen Web Reports 2.1?

Vad är nytt i ExOpen Web Reports 2.1? Vad är nytt i ExOpen Web Reports 2.1? Innehåll Notifieringar...1 Schemalagd rapportuppdatering...2 Intranätsintegration och integrerad inloggning (Single Sign-On)...2 Förfinad visualisering...3 Teknik...5

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Svensk Dialysdatabas. Blodtryck och blodtrycksbehandling HD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren 2002 2005

Svensk Dialysdatabas. Blodtryck och blodtrycksbehandling HD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren 2002 2005 Svensk Dialysdatabas Blodtryck och blodtrycksbehandling HD Klinikdata hösten 5 Översikt åren 2 5 Innehållsförteckning Läsanvisningar och kommentarer...3 Figur 1. Systoliskt BT (mm Hg) före dialys...4 Figur

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan Treserva Kapitel 6 Tidbok Läkarmedverkan Riktlinjer för bokning av läkartid... 1 Tidbokning i Treserva... 2 Läkarnas tidböcker Objekt... 3 Utskrift av bokningar... 6 Riktlinjer för bokning av läkartid

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Söka fram spottar Under fliken söker man fram de spottar som önskas analyseras. De senaste 100 sökningarna sparas automatiskt.

Söka fram spottar Under fliken söker man fram de spottar som önskas analyseras. De senaste 100 sökningarna sparas automatiskt. HotSpot Kampanj Söka fram spottar Under fliken söker man fram de spottar som önskas analyseras. De senaste 100 sökningarna sparas automatiskt. Period I detta fält skriver man in de dagar man vill analysen

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Workshop om Outlook. Outlook klient och Outlook Web App 2014-01-28 Christina Bodén och Eva Eriksson

Workshop om Outlook. Outlook klient och Outlook Web App 2014-01-28 Christina Bodén och Eva Eriksson Workshop om Outlook Outlook klient och Outlook Web App 2014-01-28 Christina Bodén och Eva Eriksson Två vägar in till eposten Outlook Web App - epost.varmdo.se Används på webben Upplevs av många som enklare

Läs mer

Facit till frågorna i grundkursen

Facit till frågorna i grundkursen Facit till frågorna i grundkursen Texten som är markerad med fet stil i facit visar svaret på frågan. Har du svarat enligt detta erhåller du poäng. Efter svaret i fet stil har vi ibland lagt till kommentarer

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Högskoleprovet. Block 4. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 4. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 4 2009-10-24 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 7 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Software for glucose data management. Manual

Software for glucose data management. Manual Software for glucose data management Manual Innehåll Grundläggande aspekter...2 Ikoner...3 Dataöverföring...8 Utskrift...8 Importera / Exportera...9 Lägg till patient...9 Funktioner...13 Patient...14 Blodsockervärden...15

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE Ämne: Frånvaro av kilfilter efter planinläsning i registrerings- och verifieringssystemet Varian Treatment Varunamn på påverkad produkt: Varian Treatment versionerna 6.6.5034, 6.6.5042, 6.6.5046, 6.6.5048,

Läs mer

Hjälp för Vivo 50/60 PC-programvara (svenska) version: 3.0. 1. Inledning. 3. Dialogrutor. 7. Vyn Årsdata. 8. Vyn Larm. 2. Användargränssnitt

Hjälp för Vivo 50/60 PC-programvara (svenska) version: 3.0. 1. Inledning. 3. Dialogrutor. 7. Vyn Årsdata. 8. Vyn Larm. 2. Användargränssnitt 1. Inledning 1.1 Snabbguide 1.2 Programvara 1.3 Programvaruhjälp 1.4 Hantering av patientdata 2. Användargränssnitt 2.1 Val av funktion 2.2 Skärmen i PC-programvaran 2.3 Menyer 2.4 Verktygsfält 2.5 Vyer

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Web Service Index 2015

Web Service Index 2015 Web Service Index 2015 Information & Service www..se Om undersökningen Här kommer Ditt Web Service Index. Med Web Service Index får Du insyn i vad just Dina besökare tycker om Din Webbplats. Syftet med

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

U rządzenie do utrzymywania stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych DeVilbiss SleepCube

U rządzenie do utrzymywania stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych DeVilbiss SleepCube DV55 Bilevel and DV56 Bilevel ST CPAP Series 0044 PL UWAGA! U rządzenie do utrzymywania stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych DeVilbiss SleepCube Złożono w USA z części amerykańskich i importowanych.

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer

Journalia AB. utvecklar system för specialistsjukvård. Användarmanual för AK-kontroll

Journalia AB. utvecklar system för specialistsjukvård. Användarmanual för AK-kontroll Användarmanual för AK-kontroll AK-kontrollen ger en överblick och kontroll över dagens arbete. Härifrån skickas E-breven till posten, SMS-brev och e-mail, fax via internet till de patienter som har det

Läs mer

Lathund - TimeEdit Introduktion

Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit 3.4 - Introduktion v1.3 Kort om TimeEdit Syftet med denna lathund är att beskriva och förklara en del av de begrepp som används i TimeEdit. Vi hoppas

Läs mer

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning.

En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Kalender Vad är en kalender? En kalender i EpiServer CMS 5 tillåter dig att skapa event som sorteras i datumordning. I EpiServer CMS 5 finns en central kalender för alla

Läs mer

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Dan Fors av 6 030-tills vidare Sjukgymnast medicinavdelning Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Berörda enheter Alla avdelningar på Piteå Älvdals sjukhus med patienter i behov

Läs mer

Kortformsinstruktion. Gasflödesanalysator. VT Plus HF. Firmware version 1.08.05 och högre

Kortformsinstruktion. Gasflödesanalysator. VT Plus HF. Firmware version 1.08.05 och högre TTSF-VTP, ver 090821 Kortformsinstruktion VT Plus HF Gasflödesanalysator Firmware version 1.08.05 och högre Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 13029 Behörighet per dokumentkategori Nu kan dokumentarkivet behörighetsstyras på användarnivå och dokumentkategorinivå.

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Whisper Bruksanvisning

Whisper Bruksanvisning Whisper Bruksanvisning 1.3 Innehållsförteckning Starta programmet... 3 Anslutning av Whisper-läkemedelspåminnaren till datorn... 3 Administrera användare... 4 Kalendervyer... 5 Lägga till, redigera och

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

En okänd graf. Förkunskaper Elever behöver ha en grundläggande förståelse för att alla förändringar sker över tid.

En okänd graf. Förkunskaper Elever behöver ha en grundläggande förståelse för att alla förändringar sker över tid. strävorna 6D 9E En okänd graf kreativ verksamhet tolka en situation statistik förändring Avsikt och matematikinnehåll Förr förmedlades information muntligt. När tidningar och senare radio och tv blev allmän

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer