RAPPORTHANDBOK För produktfamiljen Encore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTHANDBOK För produktfamiljen Encore"

Transkript

1 RAPPORTHANDBOK För produktfamiljen Encore

2 2009 Respironics, Inc. och dess dotterbolag. Med ensamrätt.

3 Innehåll 1. Patientcompliancerapporter Olika typer av compliancerapporter Detaljerade rapporter Sammanfattningsrapporter Trendrapporter Compliancerapportkomponenter Antal timmars användning Tryckstöd Tryck Användningsmönster Compliancesammanfattning Långsiktig trend Daglig information Tid vid tryck Apparatsammanfattning Sömnbehandlingsstatistik Ventilatorstatistik Rapporter med inringd compliance Compliance VIC (Visual Inspection Check eller visuell inspektionskontroll) Flera hämtade compliancerapporter Rapporter med sömnfrågeformulär FOSQ-information FOSQ Epworth Sleepiness Scale eller Epworth sömnighetsskala Uppföljningsrapport...31

4 5. Rapporter med patienters historik Diverse kontakter Statistiska rapporter Patientcompliance Maskutbyte Masktyp och -ålder Inringd compliance Personuppgiftsrapport Patientkurv- och ventilationsrapport Ordlista... 37

5 1. Patientcompliancerapporter Patientcompliancerapporter Patientcompliancerapporter visar den användningsinformation som insamlas av en behandlingsapparat i rapportformatet detaljerad, sammanfattning eller trend. Innehållet i varje rapport varierar beroende på typ av behandlingsapparat och apparatläge. I de olika apparattyperna ingår avancerad compliance, grundläggande compliance, ASV eller Auto SV (automatisk servoventilation) och ventilatorapparater. Se onlinehjälpen för Encore för information om hur du genererar rapporter. 1.1 Olika typer av compliancerapporter Detaljerad rapport En detaljerad rapport visar alla tillgängliga rapportkomponenter för en viss apparat och ett visst läge. En detaljerad rapport innehåller en del av följande komponenter: Antal timmars användning Tryckstöd Innehållet i Tryck compliancerapporter Användningsmönster med formatet detaljerat, Compliancesammanfattning sammanfattning och trend Långsiktig trend kommer att variera beroende Daglig information på typ av apparat och läge Tid vid tryck som används. Apparatsammanfattning Sömnbehandlingsstatistik Ventilatorstatistik Sammanfattningsrapport En sammanfattningsrapport är en sammanfattning av den detaljerade rapporten. Den här rapporten visar ett fåtal av de komponenter som finns med i den detaljerade rapporten. En sammanfattningsrapport innehåller en del av följande komponenter: Compliancesammanfattning Apparatsammanfattning Antal timmars användning Sammanfattning av dagliga händelser per timme Sömnbehandlingsstatistik Ventilatorstatistik Trendrapport En trendrapport är sammanfattningsrapporten med tillägget Långsiktig trendinformation. Den här rapporten visar ett fåtal av de komponenter som visas ovan och den långsiktiga trendinformationen. 1

6 Antal timmars användning 1.2 Compliancerapportkomponenter Antal timmars användning Diagrammet Antal timmars användning visar antalet timmar en behandlingsapparat användes under en viss tidsperiod. Timmarna med behandlingstid skalas till vänster. Datum med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Det vågräta svarta strecket visar minimal inställd behandlingstid. Flexlinjerna ovanför stapeldiagrammen visar genomsnittliga flex- och luftfuktarinställningar, senaste flex- och luftfuktarinställningar och det apparatläge som användes under den tid som visas i diagrammet. Diagrammet Antal timmars användning ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. När en patient får behandling under mindre än den inställda minimala behandlingstiden visas motsvarande tidskolumn som röd. Alla andra är gröna. Svarta block eller kolumner representerar endast fläktaktivitet, vilket innebär att apparaten slogs på men patienten fick ingen behandling. Större utrymmen mellan kolumnerna indikerar dagar då behandlingsapparaten inte användes. Exempel på ett diagram av typen Antal timmars användning 2

7 Tryckstöd och tryck Tryckstöd Diagrammet Tryckstöd finns endast i rapporter för apparater av typ AutoSV Advanced. Det här diagrammet beskriver de genomsnittliga värdena för tryckstöd som registreras av behandlingsapparaten under en viss tidsperiod. Tryckstöd mäts i centimeter med vatten (cm H 2 O) och skalas till vänster. Datum för behandlingssessioner visas längs nederkanten i diagrammet. Datum utan motsvarande staplar indikerar dagar då behandling inte användes Tryck Exempel på tryckstödsdiagram Tryckdiagrammet avbildar de tryckvärden som registrerats av behandlingsapparaten under en viss tidsperiod. Trycket mäts i centimeter med vatten (cm H 2 O) eller hectopascal (hpa) och skalas till vänster. Datum med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Diagrammet Tryck ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. Om det förekommer flera tryckinställningar på en viss dag visas den senaste inställningen för den dagen. Avbrott i linjerna indikerar dagar då behandling inte användes. Exempel på ett tryckdiagram som framställts från en BiPAP Auto-apparat 3

8 Användningsmönster Användningsmönster Diagrammet Användningsmönster illustrerar mängden med behandlings- och icke-behandlingstid för varje session under en viss tidsperiod. Behandlingsdatum visas längs vänster sida i diagrammet. Totala dagliga användningstider visas längs höger sida på diagrammet. Tidpunkt på dagen visas längs diagrammets nederkant. Tiderna uttrycks i 24-timmarsformat. När du väljer en tidsperiod för rapporten kan du välja en vecka, en månad, sex månader, visa alla compliance-data, en egen tidsperiod eller Bästa 30 dagar med compliance. Alternativet Bästa 30 dagar med compliance visar den 30-dagarsperiod i följd som har högst compliance inom de första 90 dagarna. Du kan också välja valfritt intervall för Bästa 30 dagar med start- och slutdatum. Om flera 30-dagarsperioder med samma complianceresultat hittas inom start- och slutdatum väljs den första 30-dagarsperioden inom angivet datumintervall. De gröna och röda staplarna avbildar varje natts användning. När en patient får behandling under mindre än den angivna minimala behandlingstiden (fyra timmar) är stapeln röd. När behandling mottas i mer än fyra timmar är staplarna gröna. Svarta staplar eller block indikerar att fläkten är på, men patientandning detekteras inte. Detta kan bero på ett maskproblem eller något annat problem som eventuellt skulle kunna ha en inverkan på compliance och behandlingens verkan. I kolumnen till höger är det första värdet (till vänster om snedstrecket) den totala mängd tid som patienten var ansluten till apparaten. Det andra värdet (till höger om snedstrecket) är den totala mängd tid som fläkten var på, även om patienten tog av sig masken. Datum utan motsvarande staplar indikerar dagar då behandlingsapparaten inte användes. Diagrammet Användningsmönster ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. 4

9 Compliancesammanfattning Compliancesammanfattning Exempel på diagrammet Användningsmönster Tabellen Compliancesammanfattning finns nästan längst bak i varje rapport. Diagrammet Compliancesammanfattning ingår i compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend. Exempel på en tabell av typ Compliancesammanfattning 5

10 Compliancesammanfattning Compliancestatistik visas nedan. Denna statistik visas för varje apparattyp. Datumintervall Dagar med apparatanvändning Dagar utan apparatanvändning Procent dagar med apparatanvändning Kumulativ användning Maximal användning (1 dag) Medelanvändning (alla dagar) Medelanvändning (dagar använd) Minimal användning (1 dag) Procent dagar med användning >= 4 timmar Procent dagar med användning < 4 timmar Total fläkttid Datumintervall för hämtade patientdata Totalt antal dagar patienten fick apparatbehandling Totalt antal dagar patienten inte fick någon apparatbehandling Totalt antal dagar patient fick apparatbehandling delat med det totala antalet dagar i datumintervall Totalt antal dagar patienten fick apparatbehandling Längsta apparatbehandlingssession Totalt antal dagar då patienten fick apparatbehandling delat med det totala antalet dagar i datumintervall Totalt antal timmar då patienten fick apparatbehandling delat med det totala antalet dagar med apparatanvändning Kortaste apparatbehandlingssession Procent dagar med större än eller lika med fyra timmars behandling Procent dagar med mindre än fyra timmars behandling Total körningstid för apparatens fläktenhet med och utan avkänd andning Compliancesammanfattningen för AutoSV Advanced-apparater visar även apparatens nuvarande inställningar. 6

11 Långsiktig trend Långsiktig trend Diagrammen Långsiktig trend är linjediagram som avbildar trendinformation om apné, hypopné, snarkning och läckage, såväl som genomsnitt, beräknat över en viss tidsperiod. I det här avsnittet visas diagrammen Långsiktig trend enligt behandlingsapparat först, följt av definitioner för varje enstaka diagram inom komponenten Långsiktig trend. Diagrammen Långsiktig trend inkluderas i flertalet compliancerapporter i formatet detaljerad och trend. De diagramtyper som framställs här kan variera mellan olika behandlingsapparater på grund av olika egenskaper som är specifika för olika behandlingsapparater. 7

12 Långsiktig trend: Diagram Diagrammen Långsiktig trend Avancerade complianceapparater 8

13 Långsiktig trend: Definitioner ASV-apparater 9

14 Långsiktig trend: Definitioner Ventilatorapparater 10

15 Långsiktig trend: Definitioner Komponenter i Långsiktig trend Tryck Tryckdiagrammet avbildar de tryckvärden som registrerats av behandlingsapparaten under en viss tidsperiod. Trycket mäts i centimeter med vatten (skalas till vänster). Datum med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Rapporter för AutoSV Advanced-apparater visar samma tryckstöds- och tryckdiagram i sektionen Långsiktig trend som visas på den första sidan i rapporten. Om det förekommer flera tryckinställningar på en viss dag visas den senaste inställningen för den dagen. Avbrott i linjerna indikerar dagar då behandling inte användes. Exempel på en trycksektion i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för icke-responsiv apné/hypopné Det här diagrammet visar flaggor för genomsnittlig icke-responsiv apné/hypopné som genereras när en patient har apnéer och/eller hypopnéer som inte reagerar för ökat tryck från en tryckbehandlingsapparat. Det upptäcks när patienten har minst två apnéer och/eller hypopnéer, behandlingsapparatens trycknivå ökar med minst 3 cm H 2 O och patienten fortsätter att ha apnéer och/eller hypopnéer. Händelser av typ Icke-responsiv apné/hypopné skalas till vänster och datum visas längs diagrammets nederkant. Index för icke-responsiv apné/hypopné beräknas genom att det totala antalet icke-responsiva apné/hypopnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Index för genomsnittlig icke-responsiv apné/hypopné beräknas genom att dela det totala antalet händelser med antalet behandlingstimmar. Index för obstruktiv apné och Apnéindex Ett apnétillstånd indikeras om det under 10 sekunder eller mer förekommer en 80 procents minskning av luftflödet jämfört med medelluftflödet under flera minuter, alternativt om det inte avkänns något luftflöde under 10 sekunder eller mer. Det här diagrammet visar det genomsnittliga antalet apnéhändelser under natten. Apnéhändelserna skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Ett exempel på ett index för obstruktiv apné visas på följande sida. Index för obstruktiv apné beräknas genom att det totala antalet obstruktiva apnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Medelindex för obstruktiv apné, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att det totala antalet händelser delas med antalet behandlingstimmar. 11

16 Långsiktig trend: Definitioner Exempel på en sektion med Index för obstruktiv apné i ett diagram av typ Långsiktig trend Hypopnéindex En hypopné indikeras om det förekommer en minskning på ungefär procent i luftflödet under en tidsperiod på mellan 10 och 60 sekunder, jämfört med medelluftflödet under en längre tidsperiod på flera minuter. Efter en minskning i luftflödet måste behandlingsapparaten känna av två återhämtande andetag för att kunna bestämma händelsen som potentiellt hypopné. Det här diagrammet visar ett genomsnittligt antal hypopnéhändelser för natten. Hypopnéhändelserna skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Hypopnéindex beräknas genom att det totala antalet hypopnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Medelhypopnéindex, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att det totala antalet händelser delas med antalet behandlingstimmar. Exempel på en sektion med Hypopnéindex i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för flödesbegränsning Ändringar i flödesbegränsning registreras som händelser. Index och genomsnittliga värden kan användas för att indikera om det har förekommit en markant försämring i flödessignalen, vilket leder till en tryckökning. Det här diagrammet visar ett genomsnittligt antal flödesbegränsningshändelser för natten. Flödesbegränsningshändelser skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Ett exempel på diagram av typ Index för flödesbegränsning visas på följande sida. Index för flödesbegränsning beräknas genom att det totala antalet flödesbegränsningshändelser per natt delas med antalet timmars användning. Genomsnittet beräknas genom att dela det totala antalet händelser med antalet behandlingsdagar. 12

17 Långsiktig trend: Definitioner Exempel på en sektion med Index för flödesbegränsning i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för vibrerande snarkning Trycksignalen utvärderas för möjlighet till luftvägsvibrering när patienten andas in. Index för vibrerande snarkning visar det totala antalet händelser med vibrerande snarkning per natt delat med antalet timmars användning. Händelser av typ Vibrerande snarkning skalas till vänster och datum visas längs nederkanten i diagrammet. Medelindex för vibrerande snarkning, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att dela det totala antalet händelser med antalet behandlingstimmar. Exempel på en sektion med Vibrerande snarkning i ett diagram av typ Långsiktig trend Läckage Läckage mäts i liter per minut. Detta diagram visar medelläckagefrekvens per natt med användning. Om diagrammet visar läckage på nivån stort läckage, är läckaget för stort och kommer att kompromissa behandlingen. Detta skulle kunna vara resultatet av att masken inte passar ordentligt. Mängden läckage visas längs vänster sida och datum för behandling visas längs nederkanten i diagrammet. Mängden medelläckage, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingstimmar. Exempel på en sektion med Läckage i ett diagram av typ Långsiktig trend 13

18 Långsiktig trend: Diagram Procent av natt i Cheyne-Stokes-andning Detta diagram visar procent av tid då CSR (Cheyne-Stokes Respiration eller Cheyne-Stokes-andning) avkändes. Procent av natten skalas längs vänsterkanten och datum visas längs diagrammets nederkant. Exempel på en sektion av typ Procent av natt i Cheyne-Stokes-andning i ett diagram av typ Långsiktig trend Index för obstruktiv apné/index för luftvägsapné utan obstruktion Index för obstruktiv apné och index för apné utan obstruktion visas endast i apparatens sektion Långsiktig trend för AutoSV Advanced-apparaten. Ett apnétillstånd indikeras om det under 10 sekunder förekommer en 80 procents minskning av luftflödet jämfört med medelluftflödet under en längre tidsperiod på flera minuter, alternativt om det inte avkänns något luftflöde under 10 sekunder. Under apnétillstånd levererar apparaten en eller flera tryckpulser. Apparaten utvärderar patientens respons till denna eller dessa testpulser och utvärderar huruvida händelsen är en apné utan obstruktion eller obstruktiv apné. Luftvägen fastställs till att vara fri om trycktestpulsen genererar en anmärkningsvärd mängd flöde, annars fastställs det att luftvägen är obstruerad. I synnerhet gäller att apnétillstånd som förmedlas centralt (t.ex. klassiska centrala apnétillstånd) kan medföljas av antingen fri eller obstruerad luftväg. Obstruktiv apné medföljs alltid av en obstruerad luftväg. Det här diagrammet visar medelvärdet för apnéhändelser för obstruerad och fri luftväg under natten. Apnéhändelserna skalas till vänster och datum visas längs nederkanten. Apnéindex beräknas genom att det totala antalet apnéhändelser per natt delas med antalet timmars användning. Genomsnittligt apnéindex, som visas till höger i diagrammet, beräknas genom att ta det sammanlagda antalet händelser och dela med antalet behandlingstimmar. 14 Exempel på diagram med index för luftvägsapné utan obstruktion och index för luftvägsapné med obstruktion

19 Långsiktig trend: Diagram Händelseindex / Flödesbegränsningsindex och Index för vibrerande snarkning Diagrammet Händelseindex visas endast i sektionen Långsiktig trend för apparaten AutoSV Advanced. Det här diagrammet visar flödesbegränsningsindex och index för vibrerande snarkning på ett diagram. Procent av natt i stort läckage Exempel på ett diagram med händelseindex Diagrammet Procent av natt i stort läckage visas endast i sektionen Långsiktig trend för apparaten AutoSV Advanced. Det här diagrammet visar den procentandel av tiden som det förekommer stort läckage. Procentandelen av natten skalas längs vänsterkanten och datum visas längs nederkanten. Andetag per minut Exempel på ett diagram med procentandel av natt i stort läckage Diagrammet visar det genomsnittliga antalet andetag per minut för varje natts användning. Andetag per minut skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop det genomsnittliga antalet andetag varje dag och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Andetag per minut i ett diagram av typ Långsiktig trend 15

20 Långsiktig trend: Diagram Tidalvolym VT E - Uppskattad genomsnittlig utandad tidalvolym visas per natt med användning. Tidalvolymnivån skalas till vänster (ml). Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Maxflöde Exempel på en sektion av typ Tidalvolym i ett diagram av typ Långsiktig trend Diagrammet visar genomsnittligt Maxflöde mätt per natt med användning. Maxflöde mäts av skalan till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Maxflöde i ett diagram av typ Långsiktig trend Patienttriggade andetag Diagrammet visar procent med Patienttriggade andetag per natt med användning. Procent av triggade andetag skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Patienttriggade andetag i ett diagram av typ Långsiktig trend 16

21 Långsiktig trend: Diagram Minutventilation Diagrammet visar den genomsnittliga minutventilationen (tidal volym x frekvens) mätt per natt med användning. Minutventilationsnivå skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop de dagliga genomsnitten och dela med antalet behandlingsdagar. Allt det innehåll som visas här kanske inte finns med, beroende på vilken typ av apparat och läge som används. Apnéantal Exempel på en sektion med Minutventilation i ett diagram av typ Långsiktig trend Diagrammet visar genomsnittligt antal apnéer per natt med användning. Apnéhändelser skalas till vänster. Datum med behandling visas längs diagrammets nederkant. Genomsnittet, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att lägga ihop det genomsnittliga antalet andetag varje dag och dela med antalet behandlingsdagar. Exempel på en sektion med Apnéantal i ett diagram av typ Långsiktig trend 17

22 Daglig information: Diagram Daglig information Varje sida i rapportkomponenten Daglig information visar detaljerna för data som registreras av en behandlingsapparat för en enda behandlingsdag. Den första sektionen nedan visar diagram av typ Daglig information för de olika apparattyperna. Den andra sektionen definierar varje individuellt diagram av komponenten Daglig information enligt typ av apparat. Diagrammen Daglig information ingår i flertalet detaljerade compliancerapporter. Den information som framställs här kommer att variera mellan olika behandlingsapparater på grund av olika egenskaper som är specifika för olika behandlingsapparatmodeller Diagrammen Daglig information Avancerade complianceapparater 18

23 Daglig information: Diagram ASV-apparater 19

24 Daglig information: Diagram Ventilatorapparater 20

25 Daglig information: Avancerade compliancedefinitioner Avancerade complianceapparater En del av det innehåll som visas här kanske inte finns med, beroende på vilken typ av apparat och läge som används. Tryck Tryckdiagrammet avbildar de tryckvärden som registreras av behandlingsapparaten, såväl som genomsnittliga tryckvärden, under en enda behandlingssession. Trycket mäts i centimeter med vatten (skalas till vänster). Timmar med behandlingssession visas längs diagrammets nederkant. Det 90-procentiga trycket, som visas till höger om diagrammet, indikerar att 90 % av tiden var patienten vid eller under det här trycket. Exempel på sektionen Tryck för ett avancerat compliancediagram av typ Daglig information Behandlingsflaggor Det här diagrammet visar olika typer av händelser och de tider då händelsen skedde under en behandlingssession. Rapporterade flaggor: AHI FL H MaP NR OA S VS CSR RE apné-/hypopnéindex flödesbegränsning hypopnéhändelse minuter vid tryck icke-responsiv apné/hypopné händelse med obstruktiv apné snarkningshändelse vibrerande snarkning Cheyne-Stokes Respiration (Cheyne-Stokes-andning) RERA-händelse 21

26 Daglig information: Avancerade compliancedefinitioner Nedan finns ett exempel på sektionen Behandlingsflaggor för ett avancerat diagram med Daglig information för complianceapparaten. Ett exempel på diagrammet Behandlingsflaggor visas på följande sida. Exempel på sektionen Behandlingsflaggor för ett avancerat compliancediagram av typ Daglig information Totalt läckage Diagrammet Totalt läckage visar den totala mängden läckage (mäts i liter per minut) och de gånger under behandlingssessionen som läckage uppstod. Den gröna stapeln Normal maskpassning tvärs över överkanten av diagrammet visar att det inte fanns ett stort läckage. Om det finns ett stort läckage visas stapeln svart. Värdena för Minuter i stort läckage, Procent av natt i stort läckage och Medelläckage visas till höger om diagrammet. Läckage Diagrammet Läckage illustrerar mängden läckage (mäts i liter per minut) och de gånger under behandlingssessionen som läckage uppstod. Diagram som visar läckage på nivån LL (large leak eller stort läckage), indikerar att ett alltför stort läckage kommer att kompromissa behandlingen. Stora läckage kan vara resultatet av att masken inte passar ordentligt. Exempel på sektionen Läckage i ett avancerat compliancediagram av typ Daglig information 22

27 Daglig information: Avancerade compliancedefinitioner Dagliga händelser per timme Den här tabellen visar antalet händelser per timme för en natts behandling. Den markerade kolumnen indikerar att patienten tillbringade 90 % av natten vid eller under de värden som visas. I tillägg till behandlingsflaggorna (som de definieras på föregående sida), ingår även P (pressure (tryck)) och % (procent av natten) i tabellen. Ett exempel på tabellen Dagliga händelser per timme visas nedan. Exempel på tabellen Dagliga händelser per timme Sammanfattning av Dagliga händelser per timme Den här tabellen visar en sammanfattning av behandlingsdata som visas i tabellen Dagliga händelser per timme. Tryckvärdena är kumulativa. Resterande värden beräknas om baserat på deras totala mängd minuter som tas från var och en av de dagliga tabellerna. Exempel på tabellen Sammanfattning av dagliga händelser per timme 23

28 Daglig information: ASV-definitioner ASV-apparater Följande diagram visar samma information som visas i diagrammen Långsiktig trend för ASV men i ett dagligt format: Tryck, Maxflöde, Tidalvolym, Andetag per minut, Patienttriggade andetag och Läckage. Flaggor för sömnbehandling Index, som visas till höger om diagrammet, beräknas genom att det totala antalet händelser delas med antalet behandlingstimmar. Om det finns mer än ett värde för en viss dag beräknas medelvärdet av värdena. Mått registreras i 30-sekundersintervall. H AP CSR AHI Hypopnéhändelse Apnéhändelse Cheyne-Stokes Respiration-händelse Apné/hypopnéindex (summan av apnéer och hypopnéer under natten delat med antalet behandlingstimmar). Exempel på sektionen Sömnbehandlingsflaggor för ett diagram av typ ASV Daglig information Förutom en del av ovanstående flaggor kommer apparaten AutoSV Advanced även att visa följande flaggor: VS Händelse med vibrerande snarkning FL Händelse med flödesbegränsning CA Clear Airway Apnea-händelse OA Händelse med apné för obstruerad luftväg 24

29 Daglig information: Ventilatordefinitioner Ventilatorapparater Följande diagram visar samma information som visas i diagrammen Långsiktig trend för ventilator men i ett dagligt format: Tryck, Andetag per minut, Tidalvolym, Patienttriggade andetag, Maxflöde, Läckage och Minutventilation. Ventilatorlarm Diagrammet visar hur lång tid varje larm var aktiverat. Även om larmet var avstängt registreras ändå aktiveringen. Larmtyper skalas till vänster. Timmarna med behandlingssessioner visas längs diagrammets nederkant. Larm: PD HP LP LMV AP LPS LTV Patientfrånkoppling Högt tryck Lågt tryck Låg minutventilation Apné Lågtrycksstöd Låg tidalvolym 25

30 Tid vid tryck och Apparatsammanfattning Tid vid tryck Den kumulativa mängden behandlingsanvändningstimmar visas på vänster sida av diagrammet. Användningstid visas som procent på höger sida och mängden behandlingstryck skalas längs diagrammets nederkant. Kurvan indikerar mängd (och procent) av tid som patienten tillbringade på olika trycknivåer. Den punkt där det vertikala strecket korsar kurvan indikerar trycknivån närmast där patienten uppnådde optimal behandling 90 % av tiden. Diagrammet Tid vid tryck ingår i flertalet detaljerade compliancerapporter Apparatsammanfattning Exempel på diagrammet Tid vid tryck Apparatsammanfattningstabellen visar statistik om behandlingsapparaten. Statistiken kommer att variera baserad på typ av apparat och kan inkludera genomsnitt för tryck, läckage, flöde, andningsfrekvens, apné-/ hypopnéindex och apparatinställningar. Nedan finns ett exempel på en apparatsammanfattningstabell. Apparatsammanfattningstabellen ingår i flertalet detaljerade compliancerapporter. BiPAP Auto SV-sammanfattning 26

31 Sömnbehandlings- och ventilatorstatistik Sömnbehandlingsstatistik Tabellen Sömnbehandlingsstatistik visar den genomsnittliga tiden i Apné per dag, den genomsnittliga tiden med stort läckage per dag, genomsnittligt AHI (apné-/hypopnéindex) och genomsnittligt tryck. Nedan finner du ett exempel på tabellen Sömnbehandlingsstatistik framställd av en apparat av typ BiPAP Auto M Series. Sömnbehandlingsstatistik ingår i flertalet compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend Ventilatorstatistik Exempel på tabellen Sömnbehandlingsstatistik Den här rapporten visar en sammanfattning av användningsinformation från en hämtning av ventilatorcompliance. Beroende på antalet dagar i compliancehämtningen visas den här delen av rapporten enligt dag, vecka, månad eller år. Ventilatorstatistik ingår i flertalet compliancerapporter i formatet detaljerad, sammanfattning och trend för ventilationsapparater. Andningsfrekvens Patienttriggade andetag Max inandningsflöde Minutventilation Utandad tidalvolym Uppnått EPAP-tryck Uppnått IPAP/CPAP-tryck Antal patientfrånkopplingar Antal högt tryck ut Genomsnittligt antal andetag som avkänns per minut. Genomsnittlig procent av andetag som initieras av patienten. Genomsnittliga maxflödesmätningar. Genomsnittlig tidalvolym multiplicerat med frekvensen. VT E - Uppskattad utandad tidalvolym. Genomsnittligt uppmätt EPAP-tryck. Genomsnittligt uppmätt IPAP- eller CPAP-tryck. Genomsnittligt antal gånger behandlingsapparaten larmade eftersom den avkände en maskfrånkoppling, om aktiverat. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände ett tryck tillräckligt högt att utlösa larmet. 27

32 Ventilatorstatistik Antal lågt tryck ut Låg minutventilation Larm om apnéantal Antal lågt tryckstöd Antal låg tidalvolym Apnéantal Medelläckage Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände ett tryck tillräckligt lågt att utlösa larmet. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände en minutventilation tillräckligt låg att utlösa larmet, om aktiverat. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände att patienten inte utlöste apparaten, om aktiverat. Informationen registreras även om detta inte aktiverats. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände att tryckstödet var tillräckligt lågt att utlösa larmet. Endast tillgängligt för apparater med AVAPS-funktionen. Genomsnittlig mängd tid som behandlingsapparaten avkände ett en tidalvolym var tillräckligt låg att utlösa larmet. Genomsnittligt antal avkända apnéer. Genomsnittlig läckagefrekvens. Exempel på tabellen Ventilatorstatistik 28

33 2. Rapporter med inringd compliance Vissa Respironics-behandlingsapparater visar complianceinformation. Patienten kan ringa in compliancedata och du kan införa dem i patientjournalen. I rapporten Inringd compliance ingår patientens personuppgifter, ordinationsinformation (om en apparatordination skapats tidigare), luftfuktarinställning och complianceinformation, inklusive datumintervall, totalt antal fläkttimmar, totalt antal compliancetimmar och procent dagar med mer än fyra timmars compliance. Rapporter med inringd compliance Var försiktig och ange korrekt värde för kontrollsumma. Om du anger ett felaktigt värde för kontrollsumma går det inte att kontrollera andra värden som införs för att fastställa om de är korrekta och noteringen Viktigt: Det går inte att bekräfta tillförlitligheten för rapporterade compliancedata. visas. Den här noteringen visas endast när det anges ett felaktigt värde för kontrollsumma. Exempel på rapporten Inringd compliance 2.1 Compliance VIC (Visual Inspection Check eller visuell inspektionskontroll) Compliance VIC finns endast tillgängligt i USA. Compliance VIC mäter och rapporterar en period med 30 på varandra följande dagar som har 70 % med dagar där behandlingstimmar är mer än fyra (4) timmar, vilket uppfyller riktlinjerna från Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). 29

EncoreAnywhere. Ansluter dig till dina patienter

EncoreAnywhere. Ansluter dig till dina patienter EncoreAnywhere Ansluter dig till dina patienter Ett webb-baserat patienthanteringssystem som har stöd för övervakning av ventilation i hemmet och sovande patienter som behandlas... Introducerar EncoreAnywhere

Läs mer

BiPAP ASV Advanced System One. Snabbinställningsguide

BiPAP ASV Advanced System One. Snabbinställningsguide BiPAP ASV Advanced System One Snabbinställningsguide Beskrivning av frontpanel Inställningar för luftfuktarvärde Luftfuktarikon LCDbildskärm Larmavstängningsknapp Kontrollvred/Tryckknapp Rampknapp 1. När

Läs mer

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv och non-invasiv ventilator Datahanteringsguide Svenska Följande tabell visar var data från Stellar-apparaten kan visas. Data som visas i ResScan kan laddas ner via Resmed

Läs mer

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv och non-invasiv ventilator Datahanteringsguide Svenska Följande tabell visar var data från Stellar-apparaten kan visas. Data som visas i ResScan kan laddas ner via Resmed

Läs mer

Behandlingsguide. En enkel guide för att sköta din behandling av obstruktiv sömnapné

Behandlingsguide. En enkel guide för att sköta din behandling av obstruktiv sömnapné Behandlingsguide En enkel guide för att sköta din behandling av obstruktiv sömnapné Behandlingsguide för OSA: sköt din behandling effektivt a Du har fått diagnosen obstruktiv sömnapné (OSA) b Vad är obstruktiv

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Formulär och Formulärsvar Programversion 4.2.0 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694

Läs mer

LIVE LAGRADE LAGRADE LAGRADE

LIVE LAGRADE LAGRADE LAGRADE S9 serien VA Adapt / AutoSet CS / Auto 25 / V-Auto / VA S / VA ST / VA ST-A / VA Adapt (acewave ) / AutoSet CS (acewave ) / AutoSet CS-A (acewave ) / VA ST (ivas) / VA ST-A (ivas) Datahanteringsguide Svenska

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

Gäller fr o m: 2011-11-07. Gäller t o m: 2012-10-06 Utgåva: 2. BilevelPAP

Gäller fr o m: 2011-11-07. Gäller t o m: 2012-10-06 Utgåva: 2. BilevelPAP 1/4 är ett ventilationssystem som ger patienten ett positivt tryck i luftvägarna under hela andningscykeln, med möjlighet att variera trycket mellan in- och utandning. Genom att hålla ett högre tryck på

Läs mer

Klinisk guide. Svenska

Klinisk guide. Svenska Klinisk guide Svenska Innehåll Välkommen... 1 Indikationer... 1 AirSense 10 AutoSet... 1 AirSense 10 Elite... 1 Kontraindikationer... 1 Biverkningar... 1 I sammanfattning... 2 Om kontrollpanelen... 3 Behandlingsinformation...

Läs mer

Min BiPAP-ventilator. Min hjälpguide

Min BiPAP-ventilator. Min hjälpguide Min BiPAP-ventilator Min hjälpguide Inandning. Utandning. Och allt däremellan. Hur fungerar det? Kort översikt Lungorna är vitala organ som för in friskt syre i kroppen och avlägsnar koldioxid och andra

Läs mer

Tillhör du riskgruppen?

Tillhör du riskgruppen? Tillhör du riskgruppen? En enkel guide för att bedöma om du tillhör riskgruppen för obstruktiv sömnapné OSA bedömningsguide: bedöm om du är i riskgruppen a Vanliga tecken och symptom på OSA b Vad är obstruktiv

Läs mer

BiPAP Synchrony. Snabbinställningsguide

BiPAP Synchrony. Snabbinställningsguide BiPAP Synchrony Snabbinställningsguide Några definitioner IPAP Inspiratoriskt tryck EPAP PEEP = Positivt endexpiratoriskt tryck PS Tryckunderstöd = IPAP EPAP Ti Inspirationstid för de kontrollerade andetagen

Läs mer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Svenska Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Svenska Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Svenska Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Välkommen Tack för att du har

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

BiPAP S/T Klinikmanual

BiPAP S/T Klinikmanual BiPAP S/T Klinikmanual Viktigt! Avlägsna den här manualen innan apparaten överlämnas till patienten. Endast medicinsk personal får justera tryckinställningarna. Obs! Om det krävs av läkaren, säkerställ

Läs mer

Klinisk guide. Svenska

Klinisk guide. Svenska Klinisk guide Svenska Innehåll Välkommen... 1 Indikationer... 1 Lumis 150 VPAP ST-A... 1 Lumis 100 VPAP ST-A... 1 Kontraindikationer... 1 Biverkningar... 1 I sammanfattning... 1 Om din apparat... 2 Om

Läs mer

Användarhandledning - Skogsappen

Användarhandledning - Skogsappen Användarhandledning - Skogsappen Detta dokument utgör användarhandledningen till mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i n g S y s t e m s A B, D r o t t n

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik Beskrivande statistik Tabellen ovan visar antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. år Antal olyckor 1995 36 1996 20 1997 18 1998 26 1999 30 2000 20 2001 30 2002 27 2003 19 2004 24 2005

Läs mer

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program möjliggör att ta fram all data som mätningen av webb-tv omfattas av. Data finns från och med 1/5 2011 och uppdateras kontinuerligt. I

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

AVAPS Tryckunderstödd med garanterad tidalvolym. AVAPS keep. Rätt tryck vid rätt tidpunkt för bättre patientkomfort och mer effektiv ventilation

AVAPS Tryckunderstödd med garanterad tidalvolym. AVAPS keep. Rätt tryck vid rätt tidpunkt för bättre patientkomfort och mer effektiv ventilation AVAPS Tryckunderstödd med garanterad tidalvolym AVAPS keep Rätt tryck vid rätt tidpunkt för bättre patientkomfort och mer effektiv ventilation Vad är AVAPS? AVAPS är en stödfunktion som kan aktiveras i

Läs mer

VPAP IV VPAP IV ST Övertrycksapparat Datahanteringsguide Svenska

VPAP IV VPAP IV ST Övertrycksapparat Datahanteringsguide Svenska VA IV VA IV ST Övertrycksapparat Datahanteringsguide Svenska Följande tabell visar var data från VA flödesgeneratorer kan visas. Data som visas i ResScan kan laddas ned via: kabel direkt från flödesgeneratorn

Läs mer

Min BiPAP-ventilator. Min hjälpguide

Min BiPAP-ventilator. Min hjälpguide Min BiPAP-ventilator Min hjälpguide Inandning. Utandning. Och allt däremellan. Hur fungerar det? Kort översikt Lungorna är vitala organ som för in friskt syre i kroppen och avlägsnar koldioxid och andra

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

Innehållsförteckning. Övning 1 Passiv utandningsport 13. Övning 2 Aktiv utandningsventil 15

Innehållsförteckning. Övning 1 Passiv utandningsport 13. Övning 2 Aktiv utandningsventil 15 Innehållsförteckning Inledning 4 Trilogy100 andningskretsar 5 Trilogy200 andningskretsar 6 Andningslägen 6 Trycklägen 7 Volymlägen 7 Vågformer 7 Känslighet 7 Användargränssnitt 8 Använda användargränssnittet

Läs mer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Svenska. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Svenska. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS-A. Innan du börjar använda produkten läs igenom välkomst- och informationsguiderna helt och hållet. Luftutsläpp

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Infant lung function testing ILFT. Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007

Infant lung function testing ILFT. Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007 Infant lung function testing ILFT Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007 Möjliga undersökningsmetoder för barn under 2(3) år Tidalandningsanalyser Passiv lungmekanik

Läs mer

Ljudisolerad för bättre sömn

Ljudisolerad för bättre sömn Ljudisolerad för bättre sömn Pålitlig, säker och beprövad slangsetsteknologi Flödeskontrollkammare för att detektera BREAKpoint i varje cykel Bärbar Patientkortet innehåller ordination samt händelse-,

Läs mer

Min CoughAssist. Patienthandbok för CoughAssist E70

Min CoughAssist. Patienthandbok för CoughAssist E70 Min CoughAssist Patienthandbok för CoughAssist E70 En naturlig del av livet Att hosta. Vi ser ofta en hostning som ett symptom på en förkylning eller ett sätt att rensa halsen. Sanningen är att förmågan

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

BiPAP S/T REF Respironics Inc Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668, USA

BiPAP S/T REF Respironics Inc Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668, USA Respironics Inc. 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668, USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse 17 82211 Herrsching, Tyskland REF 1105794 1105779 R01 TP 01/01/2013 Swedish BiPAP S/T ANVÄNDARHANDBOK

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24.

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. Skola24 - Föräldrar Föräldramodulen i Skola24 kan ge föräldrar en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även om de går på

Läs mer

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas Komma igång... 2 Skapa en rapport... 4 Läsa rapporten... 6 Exportera rapporten... 8 Visa samtalsspecifikation... 9 Standardrapporter för användare... Standardrapporter för ACD-grupper/telefonister... Standardrapporter

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

VPAP III ST-A Klinisk bruksanvisning

VPAP III ST-A Klinisk bruksanvisning VPAP III ST-A Klinisk bruksanvisning Svenska 248157/2 08 10 248157/2 08 10 VPAP III ST-A CLINICAL ROW SWE Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.com B BEFUKTARE D INSTALLERA VPAP III

Läs mer

Statistik Plus. 3FrontOffice. Statistik Plus. Statistik Plus

Statistik Plus. 3FrontOffice. Statistik Plus. Statistik Plus Logga in... 2 Skapa en rapport... 3 Läsa och skräddarsy rapporten... 5 Spara rapport och skapa automatiska utskick... 6 Exportera rapport... 8 Samtalsspecifikation... 8 Exempelrapporter... 9 Rapport för

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Sid. 3 Access till Autochartist Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Autochartist gränssnitt (fortsättning) Sid. 5 Resultatruta Kompletta diagram Resultatruta

Läs mer

Totalt. Kvinnor. Män. Vald kommun: Tanum. Variation

Totalt. Kvinnor. Män. Vald kommun: Tanum. Variation Vald kommun: Variation Variation bland bland Rikets kommuner kommuner Kön/Totalt Område Nummer Kortnamn Värde Felmarginal värde Min - Max Värde Felmarginal Min - Max Hälsan i befolkningen 2 72 2,9 73 6-82

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

AutoSet & Elite. H5i. Klinisk guide. Svenska ÖVERTRYCKSAPPARATER UPPVÄRMD BEFUKTARE

AutoSet & Elite. H5i. Klinisk guide. Svenska ÖVERTRYCKSAPPARATER UPPVÄRMD BEFUKTARE AutoSet & Elite ÖVERTRYCKSAPPARATER H5i UPPVÄRMD BEFUKTARE Klinisk guide Svenska Innehåll Välkommen... 1 S9 AutoSet indikationer... 1 S9 Elite indikationer... 1 S9 kontraindikationer... 1 S9 biverkningar...

Läs mer

VPAP ST-A. H5i. Klinisk handledning. Svenska. enkel behandling med hög kvalitet ICKE-INVASIV VENTILATOR UPPVÄRMD BEFUKTARE

VPAP ST-A. H5i. Klinisk handledning. Svenska. enkel behandling med hög kvalitet ICKE-INVASIV VENTILATOR UPPVÄRMD BEFUKTARE VPAP ST-A ICKE-INVASIV VENTILATOR H5i UPPVÄRMD BEFUKTARE Klinisk handledning Svenska ResMeds ventilationslösningar enkel behandling med hög kvalitet ResMeds ventilationslösningar enkel behandling med hög

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Metoder för att studera sömn. Martin Ulander

Metoder för att studera sömn. Martin Ulander Metoder för att studera sömn Martin Ulander Hur mäts sömn? Observation Av andra (t ex små barn och insekter) Av individen själv Objektiv mätning Direkta metoder, dvs man mäter de neurofysiologiska skeenden

Läs mer

Registrering av ny patient

Registrering av ny patient Snabbhjälp Registrering av ny patient 1. Klicka på ikonen Patient i verktygsfältet, varvid fönstret Patienter öppnas. 2. I detta fönster klickar du sedan på ikonen Ny, varvid Patienter fönstret utökas

Läs mer

Lathund Stöd för egenvård

Lathund Stöd för egenvård Lathund Under 04 erbjuds stöd för egenvård till patienter listade vid Björknäs, Sanden, Grytnäs och Övertorneå hälsocentraler. Ni kan registrera och se grafer över fysisk aktivitet och egenprovtagning

Läs mer

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser.

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser. Addendum för Diver Version 6.4. Introduktion Detta dokument beskriver de nya egenskaperna i den svenska versionen av Diver 6.4. Det förutsätts att läsaren redan känner till hur version 6.3 fungerar för

Läs mer

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Ekonomi detaljer April 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Allmänt om hur använda VIS... 4 Val av applikation...

Läs mer

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL USA Tyskland REF 1054171 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish BEHANDLINGSMANUAL BEHANDLINGSMANUAL ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV KLINIKER Öppna skärmarna för ordinationsinställningar VARNING! Informationen på

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

S9 Escape. Welcome Guide. Svenska POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

S9 Escape. Welcome Guide. Svenska POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt S9 Escape. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. 8 Luftutsläpp

Läs mer

Nitha Kunskapsbank Manual

Nitha Kunskapsbank Manual Nitha Kunskapsbank Innehållsförteckning Nitha Kunskapsbank...1 1 Inledning och läsanvisning...2 2 Att arbeta i Nitha...3 3 Funktioner i Nitha Kunskapsbank...4 3.1 Startsidan... 4 3.2 Logga in i Nitha kunskapsbank...

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel 26 APRIL 2013 Inledning Excel är inte konstruerat för att i första hand utföra statistiska beräkningar, men en hel del sådant kan ändå göras.

Läs mer

Grundläggande statistik kurs 1

Grundläggande statistik kurs 1 Grundläggande statistik kurs 1 Problem 1 Arbeta med frekvenstabeller Sid 2: Så här ser sidan 2 ut. Vi har alltså en delad sida med kalkylbladet till vänster och en Data&Statistik-sida till höger. I den

Läs mer

Snabbguide Statistik Plus

Snabbguide Statistik Plus Snabbguide Statistik Plus Kort om tjänsten Statistik Plus är en webbapplikation som gör att du kan generera statistikrapporter över samtalen i din företagsväxel. Med Statistik Plus kan du generera så kallade

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

Lathund - TimeEdit Introduktion

Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit 3.4 - Introduktion v1.3 Kort om TimeEdit Syftet med denna lathund är att beskriva och förklara en del av de begrepp som används i TimeEdit. Vi hoppas

Läs mer

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ 3 Point Headgear IQ Näsmask med bruksanvisning för IQ 3-punkts maskhållare Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53

Läs mer

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 3.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare

Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare Mojo VENTILERAD hel ansiktsmask med bruksanvisning för Mojo maskhållare 0123 90195 Rev. D SleepNet Corporation 5 Merrill Industrial Drive Hampton, NH 03842 USA Tel: (603) 758-6600 Fax: (603) 758-6699 Toll

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Lathund Energikollen. Energitjänster. Abonnemangstyper. Energikollen

Lathund Energikollen. Energitjänster. Abonnemangstyper. Energikollen Energitjänster Lathund Energikollen I Energikollen visas din användning av värme, vatten och el fyra år tillbaka i tiden (innevarande samt de tre tidigare). Längre tidsserier finns tillgängligt via Mätvärden

Läs mer

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus En tabell består av tabellrubrik > kort, ska ge all information som läsaren behöver tabellhuvud > rubriktexter för uppgiftsgrupperingarna som inleds

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Licensinnehavarens ansvar att skydda systemet

Licensinnehavarens ansvar att skydda systemet Hur ger jag en patient tillgång att dela data med mig? Hur länkar jag en inbjudan från en patient till patientjournalen i mitt Hur kan delade data från en patient överföras från ACCU CHEK 360 webbhanteringssystemet

Läs mer

SOMNObalance (e) SOMNOsoft 2 (e) autocpap-apparat med underlättad utandning fr.o.m. SN 65000. CPAP-apparat med underlättad utandning fr.o.m.

SOMNObalance (e) SOMNOsoft 2 (e) autocpap-apparat med underlättad utandning fr.o.m. SN 65000. CPAP-apparat med underlättad utandning fr.o.m. SOMNObalance (e) autocpap-apparat med underlättad utandning fr.o.m. SN 65000 SOMNOsoft 2 (e) CPAP-apparat med underlättad utandning fr.o.m. SN 65000 Bruksanvisning Innehåll Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Användning

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

AutoSet CS. H5i. Klinisk handledning. Svenska ÖVERTRYCKSAPPARAT UPPVÄRMD BEFUKTARE

AutoSet CS. H5i. Klinisk handledning. Svenska ÖVERTRYCKSAPPARAT UPPVÄRMD BEFUKTARE AutoSet CS ÖVERTRYCKSAPPARAT H5i UPPVÄRMD BEFUKTARE Klinisk handledning Svenska Innehåll Välkommen... 1 Användningsindikationer för AutoSet CS... 1 AutoSet CS kontraindikationer... 1 AutoSet CS biverkningar...

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Min vårdgivare. Min ordination. Sjukhus Adress. Telefon Kontaktperson Mobiltelefon E-post. Patient Vårdgivare Telefon E-post.

Min vårdgivare. Min ordination. Sjukhus Adress. Telefon Kontaktperson Mobiltelefon E-post. Patient Vårdgivare Telefon E-post. Min vårdgivare Sjukhus Adress Telefon Kontaktperson Mobiltelefon E-post Min ordination Patient Vårdgivare Telefon E-post Min ordination Philips Healthcare är en del av Royal Philips Kontakt www.philips.com/healthcare

Läs mer

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 4.1

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 4.1 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 4.1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

Statistik Plus, 3Växel Administratör.

Statistik Plus, 3Växel Administratör. Statistik Plus. Statistik Plus innehåller en rad kraftfulla standardrapporter för användare, svarsgrupper, och växelnummer. Med hjälp av rapporterna kan ni till exempel följa upp servicenivå mot kunder

Läs mer

Ventilatorer för vuxna och barn. Snabbinställningsguide. Svenska

Ventilatorer för vuxna och barn. Snabbinställningsguide. Svenska Ventilatorer för vuxna och barn Snabbinställningsguide Svenska Inställning Icke-invasiv använding AC-sladd Mask Stellar 2 Luftslang 3 4 5 1 AC-nätsladd AC-låsclips H4i befuktare med uppvärmningsfunktion

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide

Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide Infant Flow SiPAP omfattande snabbguide Innehåll Avsnitt 1: Kretsinställning...1 Öppen säng och kuvös...2 Abdominell sensor...3 Trycknomogram för Infant Flow LP-generator...4 Larmtest...5-6 2-punkts syrgaskalibrering...7-8

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Stora talens lag eller det jämnar ut sig

Stora talens lag eller det jämnar ut sig Stora talens lag eller det jämnar ut sig kvensen för krona förändras när vi kastar allt fler gånger. Valda inställningar på räknaren Genom att trycka på så kan man göra ett antal inställningar på sin räknare.

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor)

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) För att åskådliggöra insamlat material från en undersökning används mått, tabeller och diagram vid sammanställningen. Det är därför viktigt med en grundläggande

Läs mer